Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014"

Transkriptio

1 Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet Terveydensuojelulain mukainen tarkastus /Jokivarren koulu Tarkastukseen liittyvässä esitietolomakkeen kyselyssä henkilökunnalle ilmeni, että toisinaan henkilökunnalta ja oppilailta tulee valituksia sisäilmaan liittyen. Valitukset koskivat liian matalaa huonelämpötilaa, siivouksen resurssien vähyyttä, vetoisuutta, riittämätöntä ilmanvaihtoa, tunkkaista ilmaa, epämiellyttävää hajua. Eniten ongelmia on ollut tiilikoululla. Poissaoloja ei kuitenkaan ole ollut siinä määrin, että olisi syytä epäillä sisäilmaongelmaa. Ajoittaiset viemärinhajut sekä lämpötilaongelmat olivat ylläpitäjän tiedossa. Tarkastuksessa havaittiin seuraavia sisäilman laatuun vaikuttavia ongelmia: Puutteita sadevesijärjestelmissä, ongelmia luokkien lämpötiloissa, pölyn kulkeutuminen pihalta sisätiloihin sekä ajoittaista viemärin hajua. Näihin havaintoihin pyydettiin mennessä toiminnanharjoittajalta selvitys niistä toimenpiteistä, joihin asioiden korjaamiseksi on ryhdytty. Rehtori antoi vastauksensa selvityspyyntöön Ensimmäiset yhteydenotot rehtoriin kevään 2012 aikana. Työterveyshuolto teetti henkilöstölle oman sisäilmakyselynsä, jossa 17:sta vastanneesta kuudella oli ollut sisäilmaan sopivaa oireilua. Sisäilmatyöryhmän ensimmäinen kokous Toimenpide-ehdotuksina siivouksen tehostaminen, piha-alueen asfaltointi, uusi oirekysely lokakuussa Sisäilmatyöryhmän uusi kokous kyselyn valmistuttua. Sisäilmatyöryhmän toinen kokoontuminen Työryhmän suosittelemat toimenpiteet: Ilmastointikoneen käytön ja huollon tarkistukset, sisäilmakyselyn uusiminen maaliskuussa 2013, sisäilmanäytteiden ja pölynäytteiden ottaminen Korjaustyöt 2012 (sisäilman laatuun vaikuttavat korjaukset punaisella) - vanhan tiilikoulun tuulikaapin lämpöverhokojeiden uusinta - sadevesiverkoston lisäys ja pihan asfaltointi - sadekatoksen uudet rännit - puukoulun maalaus - uuden koulun käytävien ja portaikon maalaus - vanhan tiilikoulun ruokalan ja tuulikaapin maalaus Sisäilma- ja pintasivelynäytteiden otto (ISS Proko Oy) Tulokset ja toimenpide-ehdotukset: Sisäilmanäytteissä ei esiintynyt tavanomaisesta poikkeavaa sieni-,itiö-,tai bakteerikasvustoa. Pintasivelynäytteissä yhdessä neljästä kohteesta tavanomaisesta poikkeavaa sieni-, itiö-, tai bakteerikasvustoa. Kahdessa näytteessä bakteerien määrä oli runsas.

2 Sisäilmanäytteiden perusteella ei tarvetta jatkotoimenpiteille ollut. Pintasivelynäytteiden osalta ehdotettiin siivoustason nostamista. Sisäilmatyöryhmän kolmas kokoontuminen Ryhmässä käytiin läpi työterveyshuollon tammikuussa tekemän suppean sisäilmakyselyn tulokset: Yksi astmaepäily, neljä lievempää sisäilmaan sopivaa oireilua ja 12 oireetonta. Tulos ei työterveyslääkärin mukaan viittaa merkittävään sisäilmaan. Todettiin kesällä 2013 alkava piharemontti sekä pihan asfaltointi. Keskusteltiin myös ilmastoinnin ajastuksista. Sisäilman suhteen jäädään seurantalinjalle. Erityisopetuksen tilan (A4) sisäilmatutkimukset (Baumedi Oy) Tulokset ja suositeltavat toimenpiteet: Löydettiin selkeä sisäilman laatuun vaikuttava tekijä TXIB, joka viittaa lattiamaton hajoamiseen liittyviin ongelmiin. Toimenpide-ehdotuksena maton poisto ja vaihto, lattian kapselointi ja uuden lattiapäällysteen asentaminen. Sisäilmatyöryhmän neljäs kokoontuminen Todettiin tutkimustulokset ja tilan korjaaminen alkaa Rehtorin ja sivistystoimenjohtajan toivomuksesta ja sisäilmatyöryhmän suosituksesta ehdotettiin näytteidenottoa myös muista vastaavista tiloista uudelta koululta. Sisäilmanäytteiden otto tilat A1, A2, A3,A7 ja opet. työtila (Baumedi Oy) Tulokset ja toimenpide-ehdotukset: Tulokset olivat vastaavanlaisia kuin aiemmin (15.10) tehdyssä tutkimuksessa. Korjausehdotuksena sama materiaalinpoisto, kapselointi sekä uuden materiaalin laitto. Korjaustyöt vanhan tiilikoulun lämmönvaihdin uusittiin - liikuntasalin hionta ja lakkaus - uuden koulun lämmönvaihtimen venttiilien ja moottorien vaihto - uuden koulun erityisopetuksen luokan maton vaihto - uuden koulun turvavalokeskuksen vaihto - ovilukituksen automatiikan vaihto - ruokalan maalaus - puukoulun ulko-ovien portaiden ja katosten rakentaminen - vanhan tiilikoulun ulko-ovien katosten rakentaminen - jokivarren koulun kaukovalvonnan päivittäminen uuteen EBI-kiinteistö järjestelmään - uuden koulun terveydenhoitajan tilan vesivuodon korjaus Sisäilmatutkimukset (tulokset , ISS Proko Oy) Tutkimuksessa suoritettiin haihtuvien yhdisteiden VOC mittaukset seitsemästä tilasta eri koulurakennuksista, Flec näytteitä otettiin lattiapinnoitteen päältä viisi kappaletta sekä seitsemän kappaletta materiaalinäytteitä pintamateriaalista. Luokkatiloissa tehtiin pintakosteusmittaukset. Tulokset ja toimenpide-ehdotukset: VOC ja FLEC näytteiden perusteella todettiin, että ainakin näytteidenotto kohdissa matto on vaurioitunut ja siitä emittoituu sisäilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Kosteusmittauksissa ei poikkeavaa kosteutta esiintynyt. Puu- ja kivikoulun osalta lattiarakenteita tulisi avata ja ottaa näytteitä rakenteen alla olevasta eristeestä. Asiantuntija suositteli vaurioituneen muovimaton vaihtamista sekä kosteusmittausten tekemistä maanvastaisilla ja toisen kerroksen lattiaosuuksilla korjaussuunnittelun tueksi.

3 Kosteustekniset selvitykset (ISS Proko Oy) Tutkimuksessa mitattiin lattiapinnoitteen ja ja betonilaatan välistä kosteutta ns. viiltomittauksella. Tulokset ja toimenpide-ehdotukset: Kosteusmittauksissa ei esiinny korkeita pitoisuuksia muutamaa mittapistettä lukuun ottamatta. Näissä pisteissä tulisi suorittaa jatkoselvityksiä porareikämittauksella. Sisäilmatyöryhmän viides kokoontuminen Kokouksessa pohdittiin tulevia toimenpiteitä saatujen tutkimustulosten pohjalta. Yhteenvetona todettiin, että väistötiloja ei tarvita ja koulun päätyttyä aloitetaan korjaukset kiireisimpiin kohteisiin. Alakertaan vaihdetaan laattalattiat ja yläkerran tilaan A6 vaihdetaan matto. Syksyllä otetaan tutkimusnäytteet ilmasta. (Myöhemmin korjattavaksi saatiin myös kolme muuta yläkerran luokkaa.) Aluehallintoviraston työsuojelutarkastus Tarkastuksessa käytiin läpi työterveyshuollon tekemien kyselyjen tulokset ja jo tehdyt sekä päärakennuksessa kesän aikana tehtävät toimenpiteet. Tarkastaja ei antanut työnantajalle toimenpideohjeita tai kehotuksia asiaan liittyen. Oppilaiden oirehtimisten kartoitus toukokuussa 2014 Jokivarren koulun rehtori ja kouluterveydenhoitaja kartoittivat toukokuussa 2014 oppilaiden mahdollisia sisäilmaan liittyviä oirehtimisia. Vanhempia pyydettiin ilmoittamaan epäilyistään ja niille vanhemmille, jotka epäilyistä ilmoittivat, lähetettiin tarkempi lomake oireiden kartoittamiseksi. Mahdollisesti sisäilmaan liittyvistä oireiluista ilmoitti 10 perhettä. Kaikki oirehtivat oppilaat opiskelivat koulun päärakennuksessa. Kartoitus jatkuu uusintakyselyllä syyslukukauden 2014 aikana. Sitä ennen on rakennuksessa suoritettu lattiamattojen vaihto. Sisäilmatutkimukset (ISS Proko Oy) Tutkimuksessa otettiin materiaalinäytteitä lattia- ja seinärakenteiden eri kerroksista yhteensä 21 kappaletta. Havainnot ja johtopäätökset: Rakenteissa on sellaisia materiaaleja, jotka ovat olleet rakennuksen historian ja sen ajan tuotteita. Nykypäivänä niiden tiedetään olevan hyvinä kasvualustoina mikrobeille ja muille yhdisteille. Suurimmassa osassa otettuja näytteitä esiintyy poikkeavia yhdisteitä, joita ei terveessä materiaalissa saisi olla. Toimenpide-ehdotukset: Lattiarakenteiden rakennekerrokset tulisi purkaa ja vanhat eristeet poistaa. Myös ryömintätilan maa-aines on vaihdettava ja orgaaninen jäte poistettava. Seinärakenteiden kunto tulee tarkastaa ja tarvittaessa materiaalit uusia. Purku- ja korjaustyöt on tehtävä asbestipurkutöissä käytettävillä menetelmillä. Koneellisen ilmanvaihdon ja vanhojen rakenteiden yhteensopivuus tulee myös ottaa tarkasteluun. Sisäilmatyöryhmän kuudes kokoontuminen Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti tutkimustuloksista ja tulosten mahdollisista seurauksista. Sisäilmatyöryhmä päätyi ehdottamaan seuraavaa: Sisäilmatyöryhmä näkee, että on olemassa selkeä riski, että rakenteista siirtyy epäpuhtauksia sisäilmaan, mikä voi aiheuttaa oireilua. tilojen käytöstä päätettäessä on kysymys siitä, halutaanko tuo riski välttää sataprosenttisesti, jolloin kyseeseen tulee tilojen käytöstä luopuminen.

4 Sisäilmatyöryhmän seitsemäs kokoontuminen Sisäilmatyöryhmä kokoontui sivistystoimenhallinnon pyynnöstä laatimaan kannanottoa puukoulussa sijaitsevien teknisten työn tilojen käytön jatkumisesta.ryhmää oli täydennetty lastenlääkäri Virpi Merikalliolla. Sisäilmatyöryhmän suositus: Puukoulun ilmanvaihto ylipaineistetaan, jotta teknisen- ja tekstiilityön tilojen käyttöä voidaan tiloissa jatkaa. Ylipaineisuus tarkistetaan mittauksilla syys- ja joululomalla tai hiihtolomalla. Työterveyshoitaja tarkkailee opettajien tilannetta ja kouluterveydenhoitaja oppilaiden tilannetta. Sivistyslautakunnan päätös Sivistyslautakunta päätti kolmen puukoululla sijaitsevan luokan siirtämisestä väistötiloihin Vitikkalan koululle alkaen. Samalla päivämäärällä myös tekstiilityön opetukselle tulee löytää väistötilat Jokivarren koululta. Teknisen työn opetus voi jatkua tiloissa sisäilmatyöryhmän suositteleman ylipaineistuksen jälkeen. Ylipaineistuksen tarkastaminen IPP:n Jaakko Lähtevänoja kävi tarkastamassa puukoulun ylipaineistuksen. Formaldehydi ilma- ja materiaalinäytteet Näytteet otettiin korjaushankkeen suunnittelun tukemiseksi ja ne tutkittiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa Helsingissä. Tulokset ja toimenpide-ehdotukset: Sisäilma- ja materiaalinäytteiden tulokset ovat alhaisella tasolla. Sisäverhouksen taakse jäävät tilat olisi kuitenkin järkevää tarkastaa, ettei sinne jää alueita, jotka korjausten jälkeen saattaisivat aiheuttaa ongelmia. Sisäilmatyöryhmän lausunto Lausunto liittyy Jokivarren koulun lakkauttamista koskevassa kuulemistilaisuudessa esiin tulleeseen vaatimukseen selvittää Jokivarren päärakennuksen sisäilma korjaustoimenpiteiden jälkeen. Lausunnossaan työryhmä toteaa, että kyseinen ongelma on poistettu, kun loputkin lattiamateriaalit vaihdetaan uusiin rakennusta valmisteltaessa lukiokäyttöön. Jokivarren koulun henkilökunnalle suoritetaan marraskuussa 2014 sisäilmaoirekysely, jolla kartoitetaan ovatko korjaustoimenpiteet onnistuneet. Tiilikoulun osalta sisäilmatyöryhmä suosittelee lisäselvitysten teko lattiarakenteiden ja lattia pinnoitteiden osalta. Korjaustyöt vanhan tiilikoulun iv-patterien pesu ja ilmamäärien säätö sekä iv-koneen moottorin vaihto - puukoulun käyttövesijohtojen uusinta - uuden koulun päätykatoksen rakentaminen ja pääsisäänkäynnin kattomateriaalin vaihto - sadevesilinjojen huuhtelu uuden koulun takaa - uuden koulun lattiamateriaalien vaihto luokkiin - uuden koulun siivouskomeron remontti ja kuivausrummun hankinta - musiikkiopisto langaton palovaroitin järjestelmä ja luokkien akustointia - terveyden hoitajan odotustilan vesijohtojen vaihto Jokivarren koulun rehtori on tiedottanut henkilökuntaa sekä vanhempia säännöllisesti sisäilmaongelmista.

5 Kaupungin tilapalvelut / kiinteistöpäällikkö Reijo Järvinen Jokivarren koulu / perusopetuksen rehtori Hannu Reijonen

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Kampuksen pitkä piina

Kampuksen pitkä piina 8 KESKISUOMALAINEN LAUANTAINA 24.5.2014 Kampuksen pitkä piina Ei todettuja sisäilmaongelmia Kohteet, joissa sisäilmaongelmia on ollut aiemmin. Tehty isompi remontti tai pienempiä korjauksia. Kohteet, joissa

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE. Homepakolaiset ry homepakolaiset(at)homepakolaiset.

Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE. Homepakolaiset ry homepakolaiset(at)homepakolaiset. KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin Ratkaisuja Sisäilmasairaille! projektissa toteutettiin kysely koulujen työntekijöille. Kyselyssä haettiin tietoa kouluissa

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot