Yleistä. Sinkin hyvä korroosionkestävyys. Sinkkipinnoite korjaa vaurion itsestään. Kauttaaltaan tasainen suoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä. Sinkin hyvä korroosionkestävyys. Sinkkipinnoite korjaa vaurion itsestään. Kauttaaltaan tasainen suoja"

Transkriptio

1 IRROITA JA SÄILYTÄ ja Suunnittelu Suunnittelu valmistus Kuumasinkitys Kuumasinkitys Sinkityn Sinkityn Teräksen Teräksen pinnan maalaus maalaus valinta valinta KUUMASINKITYKSEN TOIMINTAKETJU YLEISOHJE 1/2007

2 Yleistä Sinkkipinnoitteen tyypillisiä kestoikiä erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Sinkin hyvä korroosionkestävyys perustuu pintaan muodostuvaan suojakalvoon (karbonaattikerros). Sinkkipinnoitteen kestoikä on riippuvainen kerrospaksuudesta. Suomessa suoritettujen pitkäaikaisten korroosiokokeiden ja kokemusten mukaan sinkki syöpyy maaseutuilmastossa noin 0,5 mikrometriä ja kaupunki-ilmastossa noin 1 mikrometriä vuodessa. Puunjalostusteollisuudessa sinkki kestää tutkimusten mukaan hyvin. Keskimääräiset syöpymät ulkona olevissa rakenteissa ovat n. 0,8 1,5 µm/vuosi. Poikkeuksena ovat rakenteet, jotka ovat alttiina voimakkaille happo- tai emäsroiskeille tai poikkeuksellisen voimakkaille hajapäästöille. Sinkkipinnoite korjaa vaurion itsestään Sinkkipinnoite kestää hyvin kolhuja ja kulutusta. Jos vaurio kuitenkin syntyy, muodostavat rauta ja sinkki kosteuden läsnäollessa galvaanisen parin, jossa sinkki epäjalompana toimii anodina ja rauta katodina. Sinkki liukenee vioittuman ympärillä ja saostuu teräksen pinnalle suojaten sitä. Sinkkipinnoite kestää huoltamatta useita kymmeniä, jopa satoja vuosia. Kuumasinkitty pinta kestää vaativissakin olosuhteissa. Mm. voimalinjapylväiden pinnoitepaksuudet täyttävät nykypäivän standardin paksuusvaatimukset kymmenien vuosien jälkeenkin. Kauttaaltaan tasainen suoja Upottamalla teräs sulaan sinkkiin suojakerros saadaan kauttaaltaan tasaiseksi. Sinkki tunkeutuu vaikeasti käsiteltäviin sisäpintoihin, putkiin ja muihin ahtaisiin paikkoihin. Sinkkipinnoite on yhtä paksu kauttaaltaan myös terävistä kohdista. Kolhuille alttiit nurkat saavat maalipinnoitetta paksumman suojan. Kuumasinkitys sopii kohteisiin, joissa vaaditaan pitkää huoltovapaata korroosiosuojausta.

3 Kuumasinkitysprosessi Kuumasinkitys on prosessi, jossa teräs suojataan sinkillä. Ennen sinkitystä sinkittävästä metallista on poistettava epäpuhtaudet (1). Tämän jälkeen teräs puhdistetaan peittaamalla se laimeassa suolatai rikkihapossa (2). Peittauksessa lähtevät pois ruoste ja valssihilse. Vesihuuhtelun (3) jälkeen kappaleet upotetaan vielä juoksutekylpyyn (4), jossa pintaan tulee suojaava suolakerros estäen terästä hapettumasta ennen varsinaista sinkkikylpyä. Puhdistusvaiheiden ja kuivauksen (5) jälkeen rakenne upotetaan sulaan (0 C) sinkkiin (6). Normaali upotusaika on 3 6 minuuttia, sen aika määräytyy kappaleen ainevahvuuden, koon ja painon mukaan. Sinkki ja teräs reagoivat keskenään muodostaen pinnoitteen. Kappaleet jäähdytetään joko vedessä tai ilmassa (7), jonka jälkeen ne punnitaan laskutusta varten (8). Pinnoite tarkastetaan silmämääräisesti ja sen paksuus mitataan magneettisesti (9). Teräksen Si-pitoisuudesta ja upotusajasta riippuen kerrospaksuudet vaihtelevat mikrometriin. 1. Maalin, rasvan ym. lian poisto 6. Upotus sulaan sinkkiin 2. Ruosteenpoisto happopeittauksella 7. Jäähdytys ja viimeistely 3. Vesihuuhtelu 8. Punnitus 4. Juoksuteainekäsittely 9. Tarkastus ja mittaus 5. Kuivaus Teräksen valinta Kuumasinkittäviä ovat kaikki tavalliset teräkset ja myös valuraudat. Kuumasinkityksessä pinnoitteen paksuuteen ja ulkonäköön vaikuttavat sinkitysprosessin lisäksi merkittävästi pii- ja fosforipitoisuus. Tämä on otettava huomioon valittaessa kuumasinkittäviä teräksiä. Suositeltavin Si-pitoisuus on 0,15-0,20% eli puhutaan ns. keskipiialueesta. Ulkonäöltään pinnoitteesta tulee yleensä kirkas ja tasainen, mutta harmaita ja tummia alueita voi esiintyä etenkin jos ainevahvuudet ovat suuria. Runsaammin piitä sisältäviin teräksiin tulee paksumpi pinnoite, ja värivaihtelut ovat yleisempiä. Jos valintakriteerinä on ulkonäkö, paras tulos saadaan käytettäessä terästä, jonka pii- ja fosforipitoisuus on Si+P 0,04% (ns. alapiialue). Teräksissä ei saa olla maalia tai lakkaa, sillä niiden poistaminen vaatii raepuhalluksen ennen happopeittausta. Monissa tuotteissa teräsputkilta edellytetään mm. hyvää hitsattavuutta ja taivutettavuutta. Tarkoituksen mukainen korroosiosuoja ja siisti, huoltovapaa pinta saadaan usein käyttämällä kuumasinkitystä. Kuva navetan syöttöpöydästä. Sinkittävän tuotteen tulee olla pinnoittamaton ja puhdas. Esimerkkejä normaalin sinkitysprosessin jälkeen erilaisista materiaaleista. Ylhäällä teräs, keskellä pohjamaalattu ja alhaalla lakattu teräs.

4 Oikeaoppinen ja riittävä aukotus on sinkityksessä tärkeää. Rakenteiden muotoilu ja suunnittelu Sinkittävät rakenteet tulee suunnitella ja valmistaa siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä ilmapusseja pääse syntymään. Saranat, holkit ja muut toisiinsa nähden liikkuvat osat tulee suunnitella sellaisiksi, että ne voidaan irrottaa toisistaan sinkityksen ajaksi. Lisäksi on huomioitava riittävät välykset. Pulttiliitosrakenteet on varustettava riittävillä välyksillä, jotta ne on helposti asennettavissa sinkityksen jälkeen. Ulkopuoliset kierteet tehdään alamittaisiksi. Kappaleet on merkittävä erillisillä stanssatuilla numerolapuilla, koska maali- ja rasvaliitumerkinnät estävät sinkin tarttumisen kappaleen pintaan. Sopeuta aukkokoko putken halkaisijan ja ennenkaikkea TILAVUUDEN mukaan. Esimerkkejä tuuletusaukoista. Varmista, että sinkki pääsee esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. Mikäli mahdollista, leikkaa putken kokoinen aukko laippaan. Periaatekuva kuumasinkityksestä; kappaleen nosto tapahtuu vinossa asennossa, jotta sinkki valuisi tasaisesti pois. Ohjeellinen taulukko putkirakenteiden valuma-aukoista Putken sisähalkaisija mm Aukkokoko mm alle 15 mm 10 mm mm mm mm 2x15 mm mm 2x20 mm mm 2x50 mm yli 200 mm 4x50 mm Jos putkipalkit ovat pitkiä ja halkaisijaltaan suuria, tulisi aukkojen olla 25 % putkien poikkipinta-alasta. Aukkokoon ollessa riittävän suuri, upotusaika eli putken tai säiliön täyttymis- ja tyhjentymisaika on lyhyt ja sinkityslaadusta tulee silloin mahdollisimman hyvä. Valmistus Sinkitykseen tulevat teräsrakenteet eivät saa sisältää maalia tai lakkaa, sillä ne eivät poistu sinkityslaitoksen esikäsittelyssä, vaan vaativat erillisen raepuhalluksen nostaen siten pinnoitteen kustannuksia. Vältä yhdistämästä samaan kappaleeseen osia, joiden ainevahvuudet ovat kovin erilaiset, koska kuumeneminen sinkkikylvyssä tapahtuu epätasaisesti ja rakenne voi vetää. Jos mahdollista pitää rakenne muotoilla siten, että hitsaus voidaan suorittaa symmetrisesti painopisteakseliin nähden. Tämä tulee esille etenkin pitkissä ja hennoissa rakenteissa, jotka ovat herkempiä vetelemään. Noin 60 % hitsausjännityksistä laukeaa sinkkikylvyn lämpötilassa. Vaikeasti käsiteltävät esineet tulee varustaa nostoaukoilla tai nostokorvakkeilla, joihin nostoissa käytettävät työkalut voidaan kiinnittää.

5 Suurten ja pienten elementtien ripustettavuus sinkkipataan. Jos rakenteet pystytään valmistamaan ja rakentamaan suorina palkkeina tai tasomaisina elementteinä, niin silloin niitä menee kerralla enemmän sinkityslaitoksen esikäsittelyliuoksiin ja sinkityspataan. Suoria palkkeja menee useita päällekkäin ja rinnakkain ja tasomaisia elementtejä useita rinnakkain. Kun läpimenoajat lyhenevät sinkityshinta on edullisempi! Esimerkkikuva parvekekaiteiden sinkityksestä. Hitsatut, kolmiulotteiset rakenteet vievät runsaasti kapasiteettia sekä esikäsittelyssä että sinkityksessä. Jos on mahdollista valmistaa tuotteet osista ja kasata osat esim. ruuviliitoksin sinkityksen jälkeen niin osia menee paljon kerralla prosessikylpyihin, jolloin sinkittävyys helpottuu, sinkityksen hinta alenee. Standardi Kuumasinkitysstandardi SFS-EN ISO 1461 ilmestyi Standardin nimi on Teräs- ja valurautatuotteiden kuumasinkkipinnoitteet kappaletavaroille. Erittelyt ja koestusmenetelmät. Kierretavarat sinkitään standardin SFS- EN ISO mukaan. Standardin nimi on Fasteners, Hot dip galvanized coatings. Lisäksi on ilmestynyt ohjeisto SFS-EN ISO Teräs- ja rautarakenteiden korroosionesto. Sinkki- ja alumiinipinnoitteet, ohjeisto. Ohje kattaa kuumasinkityksen ja termisen ruiskutuksen sinkillä, alumiinilla ja niiden seoksilla. Kuumasinkittäville tuotteille vaaditut sinkkipinnoitteen vähimmäiskerrospaksuudet, kun tuotteita ei ole lingottu Tuote ja sen nimellispaksuus Teräs, 6 mm Teräs, 3, <6 mm Teräs, 1,5, <3 mm Teräs, <1,5 mm Valut, 6 mm Valut, <6 mm Lingottavien tuotteiden kuumasinkitykselle vaaditut kerrospaksuudet Tuote ja sen nimellispaksuus Kierteitetyt tuotteet 20 mm ø 6 <20 mm ø <6 mm ø Muut tuotteet (muk.luk. valurautaesineet) 3 mm paksut <3 mm Paikallinen kerrospaksuus (väh.) µm Paikallinen kerrospaksuus (väh.) µm Keskim. kerrospaksuus (väh.) µm Keskim. kerrospaksuus (väh.) µm

6 Sinkki maalausalustana Kuumasinkitty pinta on hyvä maalausalusta. Tämä johtuu siitä, että maalikalvon vioittuessa tai halkeillessa iän myötä maalikalvon alla olevan sinkin korroosiotuotteet täyttävät halkeamat. Sinkin korroosiotuotteet eivät vaadi lisätilaa ruosteen tavoin, eivätkä siten irrota maalia, joten sinkki ja maali tekevät yhteistyötä. Sinkki suojaa maalia altapäin ja maali sinkkiä ilmastorasituksilta. Maalauksella voidaan saada toivottu väri ja pidempi elinikä sinkitylle pinnalle. Näyttävät ja kestävät parvekkeet. Pinnoitteeksi on valittu duplex eli sinkki+maali. Sinkkipinnoite Maalipinnoite Duplex-pinnoite (sinkki+maali) Puhdistus ennen maalausta Sinkityn pinnan puhdistuksella on ratkaiseva merkitys maalikalvon kiinnipysymiselle. Kuumasinkityn teräksen pinnalla on aina sinkin korroosiotuotteita ja muita ympäristöstä tulleita epäpuhtauksia. Korroosiotuotteet ovat sinkin värisiä ja siten vaikeasti havaittavia. Ne täytyy aina poistaa huolellisesti samoin kuin teräksen pinnalla oleva ruostekin poistetaan ennen maalausta. Jos maalataan puhdistamattomalle tai väärin puhdistetulle sinkkipinnalle, maalikalvo ei pysy kiinni. Kappalekuumasinkityn teräksen maalaus Kappalekuumasinkittyjen teräsrakenteiden maalaukseen on standardi PSK 2702 Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden hankinta ja maalaus. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. Kevyt hiekkapuhallus eli pyyhkäisysuihkupuhallus (Sas) Kappaletavaroille varmin puhdistustapa on ns. hiekkapesu, eli kevyt hiekkapuhallus. Hiekkapuhalluksessa on syytä noudattaa oheisia hyväksi havaittuja ohjearvoja. Kuumasinkitys lisää tuotteen käyttöikää jopa sata vuotta. Ohessa on esitetty havainnollisesti eri pinnoitusmuotojen suhteellinen kestoikä maalattuna, sinkkipinnoitteella sekä Duplex-pinnoitteella. Puhallusaineita Luonnonhiekka alumiinioksidi (korundi) silikaatit Raekoko 0,2 0,5 mm VAROITUS! Sinkki voi irrota alustastaan, jos puhalluspaine on liian korkea, raekoko liian suuri tai puhalletaan kohtisuoraan ja liian läheltä. Älä koskaan käytä teräsraetta! Puhallusetäisyys 0,3 1 m Suutinpaine 0, 15 0,3 5 MPa Puhalluskulma Maalaus Maalaus suoritetaan välittömästi hiekkapesun jälkeen. Käytännössä hyväksi havaittu maalaussysteemi on seuraava: 1. Ohut pohjakäsittely runsaasti ohennetulla (30%-40%) epoksipohjamaalilla harsottamalla (ilma pääsee huokosista pois). Kuivumisaika noin puoli tuntia. 2. Varsinainen pohjamaalaus epoksipohjamaalilla. Kuivumisaika 4-8 tuntia. 3. Pintamaalaus esim. uretaanimaalilla.

7 Sinkittyjen ohutlevyjen maalaus Puhdistus ennen maalausta Rasva, lika ja vesiliukoiset suolat pestään pois ennen maalausta emäksisellä ammoniakkia sisältävällä pesuaineella, Tikkurilan Panssaripesulla tai Teknoksen Peltipesulla. Pesuliuos hangataan alustaan harjaten ja sen jälkeen huuhdellaan huolellisesti puhtaalla ja runsaalla vedellä harjaten. Painepesuri suositeltava. Maalaus Uuden sinkityn katon ollessa kyseessä maalaus esimerkiksi Rostex Super + Repco (Tikkurila) tai Teknodur (Teknos). Jos sinkitty pinta on vanha ja siinä on ruosteisia alueita, niin ne harjataan ja maalataan ennen pintamaalausta Tikkurilan Rostex Superilla tai Teknoksen Kirjolla tai Ferrexillä. Pintamaalaus Repco tai Panssarimaalilla (Tikkurila) tai Kirjolla (Teknos). Jos maalaus suoritetaan kenttäolosuhteissa, maalattavan pinnan tulisi olla 3 C yli ilman kastelämpötilan. Maalaushetkellä ilman suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 80%. Maalausta ei saa aloittaa, jos odotettavissa on kastetta tai sadetta. Tarkemmat maalausohjeet saat maalitehtailta. Uuden katon suositeltava maalausajankohta on 1-3 vuoden kuluttua, jolloin suojaksi käytetyt kromatointi ja varastorasvat ovat poistuneet. Taloudellisuus Kuumasinkitys on edullinen pinnoite alkukustannuksiltaan. Kun otetaan huomioon pitkä huoltovapaa elinkaari, niin edullisuus vielä korostuu. Takuu TAKUU 20 V Kuumasinkitsijä voi myöntää standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan sinkitsemälleen pinnoitteelle korroosionkestotakuun. Takuu koskee yksilöityihin olosuhteisiin ja takuuehtojen edellyttämällä tavalla valmistettuja ja asennettuja tuotteita. Takuu koskee vain kotimaahan jääviä toimituksia. Korroosionkestotakuu on 20 vuotta sinkityspäivästä.

8 SUOMEN KUUMASINKITSIJÄT Yleiskuumasinkitsijät Patakoko pit.xlev.xsyv. m Aurajoki Oy, Auran tehdas Puh ,0 x 1,6 x 2, Aura Fax ,0 x 1,6 x 2,6 2,0 x 1,0 x 1,4 Aurajoki Oy, Mikkelin tehdas Puh ,0 x 1,4 x 2,4 Lentokentänkatu 3, Mikkeli Fax Aurajoki Oy, Nummelan tehdas Puh ,0 x 1,6 x 2,4 Pajulan teollisuusalue, Fax Nummela Aurajoki Oy, Pirkkalan tehdas Puh ,0 x 1,65 x 2,8 Teollisuustie 2, Pirkkala Fax ,0 x 1,65 x 2,0 Eurosinkitys Oy Puh ,0 x 1,4 x 2,3 Teollisuustie 32, Seinäjoki Fax (06) ,4 x 0,6 x 1,0 Helon kuumasinkitys Oy Puh. (02) ,0 x 1,5 x 2,3 Sinkkitie 57, Rauma Fax (02) KS-Sinkki Oy Puh. (014) ,0 x 1,4 x 2,3 Tehtaantie 5, Lievestuore Fax (014) Kuopion Kuumasinkitys Oy Puh. (017) ,5 x 1,3 x 2,3 Yrittäjäntie 5, Kuopio Fax (017) Teknotyö Kuumasinkitys Oy Puh. (09) ,0 x 1,4 x 2,2 Asponkatu 3, Järvenpää Fax (09) ,0 x 1,1 x 1,5 YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy Puh ,5 x 1,5 x 1,8 PL 88, Ylivieska Fax ,0 x 0,8 x 1,5 Erikoiskuumasinkitsijät Oy OFA Ab, Jokioisten tehtaat Puh.(03) Jokioinen Fax (03) Naula- ja lankasinkitys Pintos Oy Puh. (02) Eura Fax (02) Naulasinkitys Rautaruukki Oyj Puh Hämeenlinna Fax Ohutlevysinkitys Tammet Oy Puh Tammisaari Fax Verkko- ja lankasinkitys Ylivieska Lisätietoja sinkityksestä ja sinkitystä suorittavista yrityksistä sekä heidän palveluistaan löydät internet-sivuilta osoitteesta SUOMEN KUUMASINKITSIJÄT R.Y. c/o Boliden Kokkola Oy PL 26, Kokkola Pirkkala Rauma Eura Jokioinen Aura Tammisaari Seinäjoki Hämeenlinna Järvenpää Nummela Kuopio Lievestuore Mikkeli

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely

Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Tuomas Vesalainen Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 22.11.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

KATTOPINTOJEN KÄSITTELYOPAS

KATTOPINTOJEN KÄSITTELYOPAS KATTOPINTOJEN KÄSITTELYOPAS 2 Johdanto Tämä opas kertoo kattoalustoihin kohdistuvista yleisistä rasituksista ja eri katemateriaalien erityisominaisuuksista sekä antaa esikäsittely- ja maalausohjeet ulkokattojen

Lisätiedot

rappaus- ja betonipintojen maalaus

rappaus- ja betonipintojen maalaus rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko.

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

Peltikaton maalaus KORJAUSKORTISTO. Sisältö. Museovirasto KK 7 1.1.2000

Peltikaton maalaus KORJAUSKORTISTO. Sisältö. Museovirasto KK 7 1.1.2000 Museovirasto KORJAUSKORTISTO Peltikaton maalaus Sisältö Mustion kartanon peltikattoa. Museovirasto. 1 Historiaa...2 Sinkitty pelti...3 Sinkitty teräsohutlevy...3 Muovipinnoitettu pelti...3 Peltipintojen

Lisätiedot

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua Näyttävää väriä, tyyliä ja hohtoa pintoihin teollinen pintakäsittely suunnittelutyössä sisällysluettelo Tämän esitteen tarkoitus on opastaa

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot

www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET

www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET www.ruukki.fi HUOLTO-OHJE MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET Ruukin maalipinnoitetuista ohutlevyteräksistä valmistettujen rakennusosien pinnoitetta koskevat kunnossapito- ja huolto-ohjeet. johdanto kuntotarkastus

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot

Ikkunoiden ja parvekeovien

Ikkunoiden ja parvekeovien Ikkunoiden ja parvekeovien käyttö- ja huolto-ohjeet SÄILYTÄ nämä ohjeet Fenestra Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. Sisällysluettelo Olemme asentaneet uudet ikkunat kotiisi. Haluamme varmistaa, että kaikki

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Rakennussarja, julkaisu 15 Euro Inox Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista edistävä yhdistys. Euro Inoxin

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Tiivi-ovien käyttö ja huolto. Användning och underhåll av Tiivi-dörrar. www.tiivi.fi

Tiivi-ovien käyttö ja huolto. Användning och underhåll av Tiivi-dörrar. www.tiivi.fi Tiivi-ovien käyttö ja huolto Tiivi-ovien käyttö ja huolto Användning och underhåll av Tiivi-dörrar www.tiivi.fi Arvoisa asiakkaamme Onnittelut ensiluokkaisesta valinnasta ja tervetuloa Tiivi-tuotteiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA Esipuhe Oikeat rakenneratkaisut ovat merkittävä osa rakentamisen laatua. Märkätilat ovat toiminnallisesti rakennuksen vaativimmat ja märkätilojen suunnittelussa tai toteutuksessa

Lisätiedot

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen.

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. 02 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 1 MIG/MAG-hitsaus 4 1.1 Prosessikuvaus 4 1.2 MIG/MAG-hitsauksen sähköinen toimintaperiaate

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Pienoisopas. Alumiinihitsaus.

Pienoisopas. Alumiinihitsaus. Pienoisopas. Alumiinihitsaus. 2 Sisällys 3 Alumiini 4 Alumiiniseokset 5 Alumiinin hitsaaminen Muodonmuutokset Puhdistus ennen hitsausta Lisäaine 7 Suojakaasut MISON suojakaasut Alumiinihitsauksen suojakaasut

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Ruuviliitoksen suunnittelu

Ruuviliitoksen suunnittelu WE 00 01 Ruuviliitoksen suunnittelu Käyttöolosuhteet Kosteus Hankaus Lämpötilat Lämpövaihtelut UV-säteily Kemikaalit Raaka-aine Tyyppi Pinnoitus Liitoksen kuormitus Dynaaminen - staattinen Leikkaus - veto

Lisätiedot

Syyshuolto. Heikki Juuri-Oja

Syyshuolto. Heikki Juuri-Oja Heikki Juuri-Oja Huoleton ja holtiton veneilijä jättää ruuhensa heitteille syksyn tullen. Muut paneutuvat aarteensa talviuneen saattamiseen huolella. Seuraaville sivuille keräsimme ohjeet talvitelakointiin.

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

vuotta Kestää tuulet ja tuiskut sekä pakkaset ja paisteet

vuotta Kestää tuulet ja tuiskut sekä pakkaset ja paisteet Virtasen 4 Öljyn Maalit 50 vuotta Testattu M yrskyluodolla Kestää tuulet ja tuiskut sekä pakkaset ja paisteet Maaleja maailman kauneimmasta saaristosta neljän sen 4 Öljyn M a t a Vir luonnonöljyn seos

Lisätiedot

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas 1 Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas Kun alkuperäisestä mallista valmistetaan joustava muotti, antaa se mahdollisuuden tehdä yhden tai useamman jäljennöksen alkuperäisestä mallista nopeasti. Jotkut

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot