Esa Hiltunen viihtyy hyvin Kajaanissa. Ei päivää, ettei Esa Hiltusen sähköpyörätuoli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esa Hiltunen viihtyy hyvin Kajaanissa. Ei päivää, ettei Esa Hiltusen sähköpyörätuoli"

Transkriptio

1 Vammaisten teemanumero Boccia herättää intohimoja. Voittavatko punaiset vai siniset, ja kumman joukkueen vuoro on heittää seuraava pallo? Esa Hiltunen viihtyy hyvin Kajaanissa Ei päivää, ettei Esa Hiltusen sähköpyörätuoli surisisi kohti toria. Säällä kuin säällä. Yli kymmenen vuotta Kajaanissa asuneelle Hiltuselle on tullut elämäntavaksi käydä torilla katselemassa tyttöjä. - Jos vaikka tyttöystävän löytäisin. Jokainen kotitalous tuottaa noin puoli litraa biojätettä päivässä. Esa Hiltusen mukaan ulkona on mukavinta liikkua silloin, kun tulee liukasta. s. 3 Biojäte kuuluu kompostiin s. 3

2 2 MARRASKUU 2003 Vammainen - kuka tahansa meistä!? Koko suomalaisen yhteiskunnan perusta on ihmisten välinen tasa-arvo. Vammaispalveluiden tarkoitus on olla keino toteuttaa tasa-arvoa: luoda mahdollisuuksia kaikille elää normaalia elämää. Se tarkoittaa asumista omassa kotona, mahdollisuutta käydä koulua - aina vaikka tohtorin tutkintoon asti, hankkia toimeentulo työtä tekemällä tai yrittämällä, harrastaa samoja asioita kuin muutkin ylipäätään. Useat vammaispalveluiden asiakkaat eivät edes itse tunne olevansa varsinaisesti vammaisia, heillä nyt sattuu vain olemaan joku normaalia elämää jotenkin rajoittava tekijä. Vammaispalvelut ovat kehittyneet ja kasvaneet muita sosiaali- ja terveyspalveluita nopeammin. Ne ovat kuitenkin vain pieni osa kokonaiskustannuksista. Kova kasvu johtuukin pääosin siitä, että ensin olemme tehneet palvelut kaikille siten, että ne eivät sovellukaan vammaisille ja muille erityisryhmille. On luotu muitakin "esteitä" kuin portaita. Samanaikaisesti on myös suhtautuminen vammaisiin ja yleensä erilaisuuteen muuttunut vähitellen. Emme enää piilottele erilaisuutta laitoksiin, jotka nekin vietiin vielä asutuksen ulkopuolelle. Perheet nykyään haluavat hoitaa ja pitää myös vaikeasti vammaiset lapsensa. Vammaisten palveluiden kehittämisessä on edelleen suuria haasteita. Ensinnäkin pitäisi useat erityiset vammaispalvelut tehdä tarpeettomiksi kehittämällä normaaleja palveluita sellaisiksi, että ne käyvät myös vammaisille sellaisenaan. Hyvä keino päästä tähän päämäärään on lisätä vammaisille henkilökohtaista tukea ja apua eli henkilökohtaisia avustajia. Ehkä yksi suurimpia pulmia on vammaisten huono sijoittautuminen työelämään. Siinä koko yhteiskunnalla on vielä paljon tekemistä. Tärkeintä olisi kuitenkin se, että me itse kukin oppisimme oikeasti pitämään vammaisia tasa-arvoisina ja täysivaltaisina kansalaisina. Meidän olisi opittava arvostamaan erilaisuutta, jopa näkemään erilaisuus meitä itseämmekin hyödyttävänä ominaisuutena ja arvostamaan kaikkia ihmisiä olivatpa he sitten rikkaita, vammaisia, nuoria, mustia, vanhoja, venäläisiä, ruotsalaisia, somaleja, uskovaisia, uskonnottomia luetteloa voisikin jatkaa loputtomiin siis erilaisia kuin me itse koemme olevamme. Se olisi hyvä alkaa arvostamalla itseä ja pitämällä itsestä hyvää huolta. Kalevi Yliniemi ALAKERTA Talouden tasapaino vai liukumäki Valtuuston tehtäviin kuuluu paljon muun lisäksi kaupunkimme talouden ja rahoituksen perusteista päättäminen. Tavoitteina ovat kestävä kehitys ja vakaa talous, jolloin on huolehdittava myös siitä, että kaupungin tekemät sitoumukset ja niihin liittyvät riskit eivät ylitä kaupungin voimavaroja. Valtuuston poliittinen näkemys kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja Kajaanin alueen kehittämisestä konkretisoidaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Palvelujen suunnittelun ja järjestämisen lähtökohtana pitää olla käyttäjien tarpeet ja vaatimukset niin, että kaupunkilaiset saavat tasa-arvoisen kohtelun. Kaupungin vaativana tehtävänä on päättää, millä tavalla palvelut voidaan parhaiten ja taloudellisimmin tuottaa käytettävissä olevilla voimavaroilla ja taloudellisilla resursseilla. Valtuuston asettamien kaupungin strategisten tavoitteiden perusteella määritellään talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet samalla, kun valtuusto vahvistaa suunnitelmat palvelujen tuottamisesta. Talousarvion ja suunnitelman tarkoituksena on toimia kaupungin toiminnan kuvaajana ja valtuuston ohjausvälineenä sekä antaa päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Talousarvion ja taloussuunnitelman numeraalisen sisällön määräävät toimialojen toiminnalliset tavoitteet. Kuntalain mukaisesti talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja että kunnan maksuvalmius on kaikin ajoin riittävä. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista päättää valtuusto, joten talousarvio on pystyttävä laatimaan niin realistisesti, että kaupungin johto ja eri toimialojen vastuuhenkilöt voivat omalta osaltaan täysipainoisesti sitoutua sen toteuttamiseen. Kajaanin kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2004 osoittaa alijäämää noin 1,5 miljoonaa euroa. Myös vuoden 2003 tulos näyttäisi muodostuvan vahvasti alijäämäiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että toiminnasta muodostuvalla vuosikatteella ei enää pystytä kattamaan käyttöomaisuuden poistoja. Tämä taas tarkoittaa lainanoton lisäämistä investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden varmistamiseksi. Kajaanin kaupungin verotuloihin on odotettavissa vuonna 2004 vain noin yhden prosentin kasvu, ja vaikka valtio onkin luvannut kompensoida kunnille täysimääräisesti lisääntyvät ansiotuloja tulonhankkimisvähennykset, niin kaiken kaikkiaan valtion toimenpiteet vähentävät kunnille kertyvää verorahoitusta. Valtionosuuksien indeksitarkistukset tehdään vain 75 prosenttisesti, joten kustannusten nousua ei huomioida täysimääräisesti kuntien valtionosuuksissa. Kajaanin kaupungin investointien määrää pitää vähentää tulevina vuosina. Vuonna 2004 investointien nettomenot ovat talousarvioesityksen mukaan 11,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2005 peräti 14 miljoonaa euroa. Investoinnit lisäävät vuosikatteella katettavaa poistotarvetta. Lisääntyvä lainakanta taas lisää korko- ja muita rahoitusmenoja. Nämä kaksi tekijää yhdessä vähentävät entistä enemmän varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevia varoja, kaupungin tulopuoli kun on annettu tekijä! Pitkällä aikavälillä vuosikatteen tulisi olla lainojen lyhennysten summaa suurempi, jotta vältettäisiin yhä paheneva velkakierre. Vuoden 2001 alussa voimaan tulleen kuntalain muutoksen mukaan kunnan on talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Laki ei siis edellytä tulojen ja menojen tasapainottamista vuositasolla, vaan talousarviovuosi ja tilinpäätös voi olla yli- tai alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi kaupungilla on käytettävissään hyvin vähän keinoja: rakenteiden ja toimintojen sopeuttaminen, investointien vähentäminen tai tuloveroprosentin nosto. Lainan otolla korjataan vain maksuvalmiutta, ei talouden tasapainoa. Kainuun hallintokokeilu muuttaa Kainuun kuntien tilannetta oleellisesti, kun suuri osa kuntien peruspalveluista siirtyy maakunnan tehtäväksi. Kajaanin kaupungin talousarviossa vuodelle 2004 toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi on esitetty harkittavaksi vasta siinä yhteydessä, kun selviää, miten Kainuun hallintokokeilussa määriteltyjen maakunnan toimintojen rahoittamismalli tulee rasittamaan Kajaanin kaupungin taloutta. Toivottavasti maakunnan toimintojen rahoittamiseen saadaan sovittua malli, joka sallii Kajaanille riittävän pitkän siirtymäkauden liian suurien äkillisten muutosten välttämiseksi. Kaupungin toiminta on silloin tuloksellista, jos kohtuullisella tuloveroprosentilla ja lainamäärällä kyetään tuottamaan määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Tällaisessa kaupungissa myös kaupunkilaiset voivat hyvin, joten sen eteen on tehtävä paljon töitä. Tuija Karppanen talousjohtaja Kajaanin kaupungin tiedotuslehti Toimitusneuvosto: Risto Hämäläinen, kansliapäällikkö päätoimittaja , Seppo Heikkinen, kaupunkisuunnittelupäällikkö varapäätoimittaja , Tuula Heikkinen, viestintäsihteeri varatoimitussihteeri , Martti Anttila, tekninen johtaja Antti Mäkinen, Kainuun museon johtaja Maarit Tartia-Kallio, Ammatti-Instituutin koulutusjohtaja Kalevi Yliniemi, perusturvajohtaja Henna Roivainen, Kajaanin ammattikorkeakoulun markkinointisuunnittelija Toimituksen osoite: Kajaanin kaupunki, hallintopalvelukeskus PL 133, Kajaani Sotkamo-lehti Anssi Väisänen, päätoimittaja Tuula Uitto-Korhonen, myyntipäällikkö Tämän lehden jutut ja kuvat: Päivi Saarilahti ja Anssi Väisänen Ulkoasu ja sivunvalmistus: Suomen Paikallissanomat Oy Sotkamo-lehti / Sampo Kaste Paino: Kainuun Sanomat Oy 2003 PIIRROS: MARKKU HERNETKOSKI

3 MARRASKUU Hiltunen hymyilee vaan ei hytise Samaan aikaan, kun osa meistä suomalaisista manaa alkavaa talvea ja hytisee ensimmäisten pakkasaamujen vilpoisuutta, Esa Hiltunen (46) vetää suutaan hymyyn. Hänen ehdoton suosikkivuodenaikansa tekee tuloaan. Ehkä syntymäpaikka Kemi on jättänyt Hiltuseen poikkeuksellista kylmänsietokykyä, kenties talviset ulkoilutottumukset ovat karaisseet miehen. Yhtä kaikki pakkanen, jää ja viima ovat omiaan nostamaan hänen mielialaansa. Hän heittää niskaan sinisen untuvatakkinsa ja suuntaa sähköpyörätuolinsa kohti toria. Sama toistuu joka päivä, vuodenajasta ja säästä riippumatta. Usein hän lähteen matkaan heti herättyään, kahdeksan jälkeen. Matka ei vie kauan, mutta torilla tuoli saattaa seistä useita tunteja. Tyttöjä katsomassa Torilta palattuaan Hiltunen viettää usein aikaa tietokonepelien parissa. Hänen nimissään on useita ennätyksiä. Kaupungin sydämeen Hiltusta johdattaa hänen oma sydämensä. Hänellä on perusteltu syy suunnata tarkkailupaikalleen päivä toisensa jälkeen. - Käyn katselemassa tyttöjä. Että löytäisin tyttökaverin itselleni. Hiltusen aika ei hänen omien sanojensa mukaan kulu Invalidiliiton asumispalvelutalossa, koska siellä ei ole ystäviä. Kaupungissa juttukavereita on jokusia, mutta Hiltusen mukaan enemmänkin voisi olla. Tyttökaveria ei ole vielä löytynyt. - Ei ole oikein tuuria. Kun Hiltunen saapuu torikäynniltään, hän viettää usein aikaa palvelutalon ensimmäisessä kerroksessa tietokoneen ääressä. Hänen nimissään ovat myös tietokonepelin ennätykset. Parempi kuin laitos Hiltunen on asunut Kajaanissa yli kymmenen vuotta. Muuttoa edeltäneen elämänsä hän asui Rovaniemellä laitoksessa. - Se oli kenkku paikka, Hiltunen muistelee. Laitos sijaitsi kaukana kaupungista, joten päivittäinen kaupungissa käyminen itsenäisesti ei ollut mahdollista. Hiltusen mukaan Rovaniemen miinuksia oli myös kavereiden puute. Muutettuaan Kajaaniin, omaan asuntoonsa Kasakankujalle, Hiltunen nautti pitkään vapaudesta ja siitä, että elämä ei ollut pitkälle aikataulutettua, kuten laitoksessa. - Täällä on parempi olla. Pääsee kaupunkiin. Silloin kun on 30 astetta pakkasta, ei tästä talosta käy kukaan muu kaupungissa, Hiltunen kuittaa ansaittua ylpeyttä äänessään. Biojäte kompostiin tai erilliskeräykseen Jokainen kotitalous tuottaa päivässä keskimäärin puoli litraa eloperäistä, kokonaan biologisesti hajoavaa jätettä. Enää näitä jätteitä ei saa heittää pois muiden jätteiden seassa. Syyskuussa tulivat voimaan Eko- Kympin jätehuoltomääräykset, joiden mukaan kaikkien kiinteistöjen on eroteltava biojätteensä muista jätteistä. Käytännössä vaihtoehtoina ovat kompostointi tai erilliskeräys, joka on jätteenkuljetusyrityksen kanssa tehty sopimus biojätteen poisviennistä. Pientalojen ja haja-asutusalueen kiinteistöjen kannattaa kompostoida itse eloperäiset jätteensä. Taloyhtiöt ja muut suuret kiinteistöt voivat myös kompostoida. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että erilliskeräys on näille kiinteistöille kompostointia toimivampi ratkaisu. Kajaanissa biojätettä on kerätty muun muassa rivi- ja kerrostaloyhtiöiltä sekä ravintoloilta ja kouluilta jo useamman vuoden ajan. Viime keväästä alkaen rengas on laajentunut kattamaan myös pientaloja. Pakkaaminen tärkeää Biojätteen lajittelu alkaa syntypaikalla eli yleensä keittiössä. Keittiön kaappiin tarvitaan sitä varten erillinen jäteastia. Yleensä bioastiaksi riittää noin kolmen litran vetoinen astia. Se vuorataan sanomalehden aukeamalla tai maatuvalla pussilla, minkä jälkeen se on käyttövalmis. Kun keittiön bioastia täyttyy, se viedään taloyhtiön pihalla olevaan keräysastiaan. Biojätteen pakkaaminen on erilliskeräyksessä ehdottoman tärkeää. Sillä estetään jätteen jäätyminen ulkona olevan keräysastian seinään talvisin sekä vähennetään hajuhaittoja kesäisin. Kerätty biojäte ajetaan kompostoitavaksi Kajaanin Majasaarenkankaan kompostointikentälle. Jätteistä mullaksi Eloperäisten jätteiden kompostointi on luonnonmukainen jätehuoltojärjestelmä, joka sopii hyvin pienkiinteistöille ja maatiloille. Kompostointi vähentää kiinteistöltä poiskuljetettavien jätteiden määrää ja näin myös kuljetuskustannuksia. Kompostointi on kuitenkin tehtävä niin, ettei siitä aiheudu ympäristö tai terveyshaittaa. Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria, mutta talousjätteet edellyttävät jyrsijäsuojattua, kannellista ja hyvin ilmastoitua kompostoria. Kompostissa madot, sienet ja bakteerit hajottavat eloperäisen jätteen humukseksi, joka on arvokasta maanparannusainetta. Hajotustyön tuloksena vapautuu kivennäisiä, hiilidioksidia ja vettä. Puolentoista kuukautta kompostoinnin aloittamisesta multa on puolikypsää. Se soveltuu kateaineeksi, mutta ei kasvien juurille. Puoli vuotta tai vuoden muhinut komposti on kypsää ja soveltuu sekoitettuna useimpiin viljelytarkoituksiin. Vuodesta kahteen vuoden ikäinen kompostimulta sopii jopa vaateliaimmille kasveille ja taimikasvatukseen. Jokaisen on eroteltava biojäte tavallisesta jätteestä. Kiinteistö voi sopia jätteenkuljetusyrityksen kanssa biojätteen erilliskeräyksestä, kuten kuvassa. Toisena vaihtoehtona on kompostointi. Kolmannes jätteestä biojätettä Noin kolmannes kotitalouksien kokonaisjätemäärästä on biojätettä. Sitä ovat kaikki puutarhajätteet ja talousjätteet, kuten hedelmien ja vihannesten kuoret, kahvin ja teen porot ja ruoan tähteet. Kun biojäte päätyy kaatopaikalle muun jätteen seassa, se kuormittaa ympäristöä. Vuoden 2005 alusta lukien kaatopaikoille saa sijoittaa vain sellaista jätettä, josta on kerätty talteen suurin osa biohajoavasta jätteestä. Tämän vuoden syyskuusta lähtien kiinteistöjen on huolehdittava biojätteen erottelusta tavallisesta jätteestä.

4 4 MARRASKUU 2003 Tämä on tärkein paikka Vastapaistetun kahvileivän tuoksu leijailee Tutun Tuvan ovella vastaan. Talossa leivotaan joka päivä ja kävijät nauttivat usein ensi töikseen kahvin ja tuoreen leivonnaisen. Sen jälkeen he asettuvat eri puolille huonetta vaihtamaan kuulumisia. Tehdaskatu 1:n ovet aukeavat aamuyhdeksältä ja ohjelma alkaa kymmeneltä. Päivästä riippuu, kuunnellaanko silloin Havukka-ahon ajattelijaa, askarrellaanko vai venytetäänkö jäseniä tuolijumpan tahtiin. Monien kävijöiden ehdoton ohjelmasuosikki on bingo. Bingopäivinä tupa on ääriään myöten täynnä aamuyhdeksästä yhteen saakka. Silloin kaikille kajaanilaisille avoin päivätoiminta päättyy. Tavallisina päivinä suurin ruuhkahuippu ajoittuu kuitenkin ennen puoltapäivää. Koska iso osa kävijöistä tulee läheltä: Arvolakodista, Senioritalosta ja Tervakartanosta, he suuntaavat takaisin koteihin ennen keskipäivää ruokailemaan. Syyskuussa 410 asiakasta Eila Väyrynen ja Faina Rytkönen ovat Tutun Tuvan vakioasiakkaita. Useimmiten aika kuluu palapelin parissa. Tutun Tuvan päivätoiminnan järjestämisestä vastaa Kajaanin kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys KAPOVA Ry, jonka kanssa kaupunki on tehnyt toiminnasta ostopalvelusopimuksen. Vastineeksi kaupunki on myös vuokrannut tilan. Lähemmäs kymmenkunta vuotta päivätoimintaa tarjonnut Tutun Tupa työllistää tällä hetkellä neljä ihmistä. Helena Kähkönen, Aune Jauhiainen, Arja Korhonen ja Anja Korhonen jakavat keittiö- ja salivuorot sekä vastaavat päivätoiminnasta. - Kaikki tekevät kaikkia töitä, Helena Kähkönen kertoo. Tutun Tuvan ovet ovat päivätoiminnan merkeissä auki viitenä päivänä viikossa yhdeksästä yhteen. Työntekijät rakentavat kullekin viikolle päiväohjelman ja ottavat yhteyttä mahdollisiin vierailijoihin. Tutun Tuvalla onkin kuultu harmonikkakerhon esityksiä, nähty Tupperware-esittelyjä ja laulettu kanttorin johdolla. Myös jalkahoito ja tukanleikkuu onnistuvat Tuvalla, vaikka ne eivät kuulukaan vakiotoimintaan. Syyskuun aikana päivätoimintaan osallistui 410 henkeä. Iltaisin Tutun Tupa palvelee yhdistysten kokoontumispaikkana. Jaetut ilot ja vaivat Eila Väyrynen ja Faina Rytkönen kuvailevat itseään Tutun Tuvan vakituisiksi kävijöiksi. - Meillä ei ole muita menoja, me ollaan aina aamulla ensimmäisenä ja illalla viimeisenä täällä, pirteät naiset nauravat. Tutun Tuvalla heille on kehittynyt yhteinen harrastus. Tuhannen palan palapelin ääressä aika vierähtää kuin siivillä. Tuvan seiniä komistaa useampi osoitus siitä, että kaikki tuhat palaa ovat löytäneet paikkansa. Vaikka toisenlaisiakin kokemuksia on. - Joskus menee päiviä niin ettei löydetä yhtään palaa, Väyrynen valittelee pilke silmäkulmassa. Palojen sovittelua säestää iloinen huulenheitto. Ja auta armias kun pala sopii. Silloin on ilo ylimmillään. Vaikka palapelin kokoaminen kuuluu Väyrysen ja Rytkösen ohjelmistoon lähes joka päivä Tutun Tuvalla, maanantai on poikkeus. - Maanantaipäivänä ei pelata tätä. Silloin pelataan bingoa, Väyrynen korostaa. - Kyllä tämä on ihan sopivaa meille, ei enää mitään tärkeyksiä tarvita, hän lisää hymyillen. Tutun Tupa tuo naisten arkeen vaihtelua. Kukaan ei ole ilojensa tai vaivojensa kanssa yksin. - Kyllä tämä on tärkein paikka. Palvelukoti on turvallinen ensikoti Toukokuun alussa Uitonkadulle muutti 11 uutta asukasta. Silloin avasi ovensa Kesäheinän palvelukoti eli ryhmäkoti vaikeasti vammaisille nuorille. Uuden palvelukodin käynnistäminen on ollut melkoinen muutos sekä asukkaille että 13-henkiselle henkilökunnalle. Valmennus alkoi jo vuonna Muuttajat olivat silloin tiedossa. He viettivät valmennusten merkeissä yhteisiä viikonloppuja ja kävivät läpi muuttoon liittyviä ajatuksia. Myös vanhempien pelot ja uhkakuvat käytiin läpi. - Vanhemmilla olivat monet tunteet pinnassa, kun prosessi käynnistyi. Itse asiassa vanhemmat tapaavat toisiaan säännöllisesti vieläkin, kertoo palvelukodin johtaja Kaisu Leinonen. Valmennukseen liittyivät myös henkilökunnan ja vanhempien yhteiset koulutukset, joissa vanhemmilla oli tilaisuus kertoa heidän lastensa erityisominaisuuksista. - Tietotaito, jonka saamme vanhemmilta, helpottaa valtavasti arjen sujumista täällä. Meillä vanhemmat ovat voimavara, Leinonen kiittelee. Hän arvioi, että nyt ollaan tilanteessa, jossa Kesäheinän asuminen toimii ja myös vanhempien luottamus on saavutettu. Päivätoiminta vaatii Leinosen mukaan kuitenkin vielä kehittämistä. Perjantain päiväohjelmaan kuuluu jumppaa. Vastaavan palvelukotityöntekijän Pirkko Ollilan mukaan jumppa on saavuttanut asiakkaiden keskuudessa suuren suosion. Vielä paikka vapaana Kesäheinän palvelukodin päällimmäisenä tavoitteena on mahdollistaa vaikeasti vammaisille hyvälaatuinen elämä. Asunnot on tapeteista alkaen sisustettu asukkaan mieltymysten mukaan. Myös yhteiset tilat ovat kodinomaiset ja viihtyisät. Päivätoiminnan puoli on asunnoista erillään talon toisessa siivessä. Siellä on jumppahuone, askartelua varten suunniteltu märkähuone, tietokonehuone ja yhteistila, jossa kokoonnutaan päivän alkajaisiksi. Jokaisella päivällä on teemansa. Asukkaille on tarjolla muun muassa musiikkia, leipomista, käsitöitä, jumppaa ja kaupassa käyntiä. Valtaosa Kesäheinän asukkaista on Kajaanista, mutta myös Vuolijoki ja Kuhmo ovat edustettuina. Kaikkiaan paikkoja on 12, mutta peruutuksen vuoksi yksi paikka on vielä täyttämättä. Lisäksi vapaana on tilapäispaikka, johon voidaan majoittaa myös lomittaja esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien ajaksi. Asukkaat maksavat asunnoistaan vuokraa, mutta myös Kajaanin kaupunki maksaa asukkaiden asumisesta kiinteän osuuden. Lisäksi kaupunki maksaa valtaosan palvelukodin käyttökustannuksista. Henkilökunnan palkat maksaa kuitenkin Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Talon vihkijäiset pidetään helmikuussa. Silloin nähdään myös valokuvanäyttely asumusvalmennuksen ajalta.

5 MARRASKUU Kajaani tuolista käsin Hannu Huovinen tietää millaista Kajaanissa on liikkua pyörätuolilla. Hän koki neliraajahalvauksen vuonna 1979 sukellusonnettomuuden seurauksena. Lähes 25 vuotta pyörien päällä ovat antaneet perspektiiviä. - Vuoden 1979 ja tämän hetken välillä on hirveä ero. Siihen aikaan ei päässyt yhtään mihinkään, manuaalipyörätuolia käyttävä Huovinen naurahtaa. Hän myöntää, että osaa arvostaa nykyisiä liikkumismahdollisuuksia paremmin kuin aivan äskettäin vammautuneet. Vielä kymmenen vuotta sitten esimerkiksi risteyksien ylittäminen oli vaikeaa. Keskustaan on lähivuosina tehty paljon loivennuksia. - Omalta kannalta katsottuna tilanne on mennyt valtavan paljon eteenpäin, Huovinen kiittelee. Yhden epäkohdan kaupungin kulkuväylissä hän haluaisi kuitenkin korjata. Aktiiviulkoilijan reitti kulkee usein yläkaupungille, missä luiskia pyörätuolille ei juuri ole. - Siellä on mentävä autojen seassa. Kehitysvammaisia edustavat järjestöt tekevät yhteistyötä paitsi keskenään myös Kajaanin kaupungin kanssa. Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n sihteerin Ritva Nevalaisen mukaan lähiaikoina yhteistyötä on tehty runsaasti, koska uusi toimintakeskus Pihlaja aloitti vasta toimintansa. - Kun rakennuksen remonttia suunniteltiin, yhdistyksen edustaja oli mukana kertomassa käyttäjän näkökulman, Nevalainen antaa esimerkin yhteistyöstä. Kaupungin vammaisille tarjoamat palvelut ovat vuosien mittaan parantuneet. Niistä odotetuin oli uusi toimintakeskus. - Kun ei ollut tiloja, moni kehitysvammainen jäi päivätoiminnasta pois. Nyt toimintakeskus Pihlaja on auki päivisin ja paikalla on myös henkilökuntaa. Tilat ovat sellaiset, että myös vaikeasti vammaiset voivat käydä siellä, Nevalainen kertoo. Kajaanin kaupunki tarttui myös Kehitysvammasäätiön tarjoukseen. Puolisen vuotta sitten ovensa avasi uusi Kesäheinän palvelukoti vaikeasti vammaisille. Kaupunki maksaa valtaosan säätiön ylläpitämän talon käyttökustannuksista. - Palvelukodin tarve oli todellinen. Paikat täyttyivät hetkessä, Nevalainen korostaa. Kaupunki ylläpitää myös muita kehitysvammaisten ryhmäkoteja ja tarjoaa tukiasuntoja. Esteettömät rakennukset tarpeen Huovinen on havainnut, että uusissa rakennuksissa pyörätuolilla liikkujat on otettu jo suunnitteluvaiheessa huomioon. Sen sijaan vanhimmat liikerakennukset keskustassa ovat sellaisia, joihin pyörätuolilla ei pääse ilman apua. Huovinen korostaa, että esteettömiä rakennuksia eivät tarvitse yksin vammaiset. Esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikkuvat äidit joutuvat vaikeuksiin kapeiden oviaukkojen ja portaiden kanssa. - Jos yhteiskunta rakennettaisiin sillä tavalla, ettei kynnyksiä ja ahtaita ovia olisi, se olisi kaikille helpompaa, Huovinen huomauttaa. Hän liikkuu paitsi pyörätuolilla, myös autolla. Terveiset kanssa-autoilijoille liittyvät pysäköintiin. - Invapaikoille ajetaan usein ilman lupaa. Tai sitten on pysäköity niin lähelle, että ovea ei saa kuin 10 senttiä auki. Silloin joutuu odottelemaan, että viereisen auton omistaja tulee paikalle. Toinen harmaita hiuksia aiheuttava palvelu ovat pankkiautomaatit. Tuolissa istuvan on yhtä vaikea kuin lyhytkasvuisenkin ylettyä käyttämään niitä. Joskus ratkaiseva parannus ei vaadi mittavia muutoksia tai kalliita investointeja. Jo riittävän loiva luiska kynnyksen yli auttaa. - Olisihan se ihanne, että pääsisi joka paikkaan, Huovinen kiteyttää. Hannu Huovisella on päivisin hoidossa ja lenkkikaverina 10-vuotias labradorinnoutaja Veeti. Kaupunki auttaa asumaan Vammaisten teemavuoden 2003 seminaari Syrjimättömyys ja osallisuus klo Kirkkokatu Suojelijan tervehdys Kajaanin kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa ,15. Mitä omaishoitaja tarvitsee tuekseen Tarja Kemppainen / omaishoidon Itä-Suomen ja Oulun läänin alueohjaaja / - apuvälineet, tuki, jaksaminen-vapaan järjestäminen 10, Vammaisen kuntalaisen asema ja oikeudet sosiaalihuollon asiakkaana Elina Akaan- Penttilä / Kynnys ry:n Lakimies Ruokailu ja kahvi Avustajajärjestelmä itsenäisen elämän tukena Marjo Heinonen / projektikoordinaattori / Kynnys ry Taukojumppa Seija Lehikoinen / Kajaanin Seudun Invalidit Kun vamma ei näy. Marjatta Vehkaoja / Mielenterveyden keskusliitto ry Yhteistyö kaupunki vammainen / arjessa jaksaminen Vesa Nurmi / kajaanilaisen vammaisen puheenvuoro Apuvälineiden laatusuositukset Markku Koskela / ylilääkäri / Kass Päivän teemojen kyselyhetki Päivän luennoitsijat. Helena Koskelo/ Mielenterveysliitto Seminaarin päättäminen Hemmo Savikko / Vammaisten teemavuoden Kajaanin toimikunnan puheenjohtaja. Yhteislauluna Nälkämaan laulu Seminaariin on vapaa pääsy. Ilmoittautumiset mennessä Toivo Komulaiselle puh tai sähköpostilla tarjoilujen vuoksi. Tietopalvelua puolin ja toisin Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n sihteeri Ritva Nevalainen iloitsee uudesta toimintakeskuksesta. Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry kutsuu usein kokouksiinsa kaupungin edustajia kertomaan ajankohtaisista asioista. Virkamiehiä ja luottamushenkilöitä pyydetään myös kuulemaan tapahtumista kentällä. Ryhmäkotien henkilöstömäärä on ollut viime vuosina eniten esillä. - Laman myötä henkilökuntaresurssit ryhmäkodeissa ovat vähentyneet ja esimerkiksi yövalvontaa on vähennetty. Tilanteet muuttuvat ja korjaavat muutokset tuntuvat kaupungin päässä hitailta, Nevalainen kuvailee. - On nuoria, jotka voisivat muuttaa pois kotoa, mutta eivät halua muuttaa paikkaan, jossa ei ole yövalvontaa. Nevalainen toivoo, että henkilöstökysymykseen löydettäisiin mahdollisimman nopeasti kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ja heidän perheittensä yhteiskunnallista tasaarvoa ja elämänlaatua sekä toimia vammaisten edunvalvojana ja muutenkin tukea heitä. Viime vuonna yhdistys täytti 30 vuotta. Jäseniä on satakunta. Tervetuloa! Euroopan vammaisten 2003 teemavuoden Kajaanin toimikunta Vapaaehtoistoiminnan teemaviikko lähestyy Mannerheimin Lastensuojeluliitto viettää vapaaehtoistoiminnan viikkoa 1.-7.joulukuuta. Viikkoa juhlitaan siten, että kaikissa perhekahviloissa vietetään avoimien ovien päiviä. Viikko painottuu nuoriin vapaaehtoisiin, jotka tekevät arvokasta työtä lasten hyväksi. - Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan ja osallistumaan, MLL:n Kainuun toiminnanjohtaja Riitta Hurttia kutsuu. Perhekahvila Monika (Väinämöisenkatu 12) on teemaviikolla avoinna maanantaina klo , Vuohengin nettikahvila (Kettu) tiistaina klo 9-11, Vanahis (Nakertaja- Hetteenmäki) keskiviikkona klo ja Honkkari torstaina klo Tapahtumista ja teemaviikosta saa lisätietoja MLL:n toimistosta, puhelin tai nettisivuilta

6 6 MARRASKUU 2003 Kajaani velkaantuu vääjäämättä Luma-keskus tulee Vuorikadun lukion yhteyteen. Ensi vuosi ja seuraavat vuodet eivät näytä taloudellisesti hyviltä Kajaanin kaupungille. Kaupunginjohtaja Erkki Vähämaan mukaan velkaantuminen on edessä. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ei riitä kattamaan kustannusten kasvua. Siksi on aiheellista esittää peruskysymys eli paljonko on tarpeeksi, kun mietitään rahankäyttöä kaupungin ylläpitämiin peruspalveluihin. Omat rahat eivät riitä, vaan kaupungin talous on ja pysyy alijäämäisenä ja tulee olemaan syvenevän alijäämän kourissa, Vähämaa toteaa. Taloudelliseen kehitykseen liittyy vielä varauma: Kajaani joutuu Kainuun hallintokokeilussa ainakin alkuvaiheessa ns. maksajaksi. Kaksi iloista rosvoa, Kajaani ja Sotkamo, joutuvat maksumiehiksi. Mutta miten maksuosuudet asettuvat uomiinsa, kun hallintokokeilu alkaa vuonna 2005? Kävi siinä miten tahansa, Kajaanin on huolehdittava omien asukkaidensa palvelujen turvaamisesta: maakuntahallinto ei voi ajaa tässä asiassa missään vaiheessa edelle, Vähämaa pohtii. Poliittiset päättäjät joutuvat vaikeaan tilanteeseen. Kaupunginvaltuustolla on selkeä kokonaisvastuu kaupungin taloudesta, ja tässä tilanteessa päätöksentekijät joutuvat toimimaan selkeästi yli taloudellisten mahdollisuuksien, koska palveluja ja etuja tukevan lainsäädännön ja kuntatalouden alijäämän kattamista koskevan lain välillä on ongelmallinen ristiriita. Ansiotulot kasvavat, mutta euromääräiset verotulot pysyvät ensi vuonna suunnilleen entisellään. Mihinkään ylimääräiseen ei ole varaa. Elokuvakeskus, uimahalli ja Luma-keskus Eniten on ollut tapetilla uusi uimahalli, joka maksaa 5,5 miljoonaa euroa. Valtion rahaa on tulossa euroa. Paikasta ja muodosta on puhuttu, mutta ei uimahallin sisällöstä. Näkemykseni mukaan uimahallin pitää olla niin sanottu kolmannen sukupolven uimahalli, jossa nuoret ja vanhat kaupunkilaiset viihtyvät yhtä hyvin eivätkä häiritse toisiaan. Pitää olla kuntouintiratoja, mutta myös jotain muuta, Vähämaa näkee. Elokuvakeskus etenee jo omaa vauhtiaan ensi vuonna, mutta uutena investointina alkaa niin sanottu Luma-keskus. Luma-keskus on luonnontieteellis-matemaattinen keskus, joka perustetaan Vuorikadulle lukion Kuva: Arkkitehtitoimisto Osmo Sillman ja Kumpp. Ky yhteyteen. Tässä 3,6 miljoonan hankkeessa valtio tulee mukaan peräti 1,8 miljoonalla eurolla. Lääni ja opetusministeriö ovat sitoutuneet tähän hankkeeseen voimakkaasti. Tarkoitus on perustaa uuden ajan tiedekeskus, jossa voidaan havainnollisesti opettaa luonnontiedettä ja matematiikkaa. Varsinainen rakennusvuosi on Elinkeinopolitiikka seudulliseksi Yksi ensi vuoden suurista kuvioista on kaupungin elinkeinopolitiikan nivouttaminen seudulliseen yhteistyöhön. Mukana ovat Kajaanin lisäksi Sotkamo, Ristijärvi, Vaala, Paltamo ja Vuolijoki. Tässä täysin hallintokokeilusta riippumattomassa yhteistyössä on puhallettava yhteen hiileen. Esimerkiksi matkailumarkkinoinnissa edetään Vuokatti-vetoisesti, mutta Kajaani haluaa olla sillanrakentajana. Osaamiskeskusohjelman näen myös tärkeänä: mittalaitelaboratoriolla on edessään nopea laajentaminen. Tähän on haettu hallintokokeilun yhteydessä 1 1,5 miljoonan vuosittaista valtion tukirahaa. Ja kaupunki joutuu satsaamaan myös yliopistokeskukseen, Vähämaa muistuttaa. Ammattikorkeakoulusta tulee ensi vuonna liikelaitos. AMK joutuu toimimaan markkinoilla, joilla kilpailu kiristyy koko ajan. Itsenäinen rooli on tässä ainoa mahdollisuus. Kaupunginjohtaja muistuttaa myös aluekeskusohjelmasta, johon liittyy paljon elinkeinopoliittista yhteistyötä. Tähän liittyy Generaattori. Projektilla pyritään etsimään taide- ja kulttuuritoiminnan suoranaisen edistämisen lisäksi etsimään lisäarvoa matkailualalle ja IT-osaajien tulemiselle maakuntaan. Tähän on luvassa ministeriöstä rahoitusta vuoteen 2006 saakka. 1. Millaisia muutostekijöitä toimialallanne on tulevaisuudessa ja miksi? 2. Miten ne näkyvät talousarviossa ja kytkeytyvät todellisuuteen? Keskushallinto Tekninen toimiala Sivistystoimi Ammattikorkeakoulu Perusturva Kaupunginhallituksen ensi vuoden talousarvio tarjoaa monille hyvillekin asioille niukkuutta. Esimerkiksi kaupunkia elävöittäviä tapahtumia voidaan tukea aiempaa niukemmin, ja avustusten tasoa lasketaan. Osaamisen kehittämisen sektorilla Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen perustaminen ja tietojenkäsittelyn FM-koulutuksen aloittaminen ovat Kajaanille ensisijaisen tärkeitä asioita, ja niitä tuetaan edelleen. Kajaani pääsi mukaan osaamiskeskusohjelmaan mittaustekniikan osaamisellaan, ja ohjelman saama rahoitus kasvaa. Elinkeinotoimessa on toteutumassa välivaiheiden jälkeen Kajaanin seutukunnan yhteinen elinkeinoyhtiö nykyisen Teknologiakeskus Oy:n pohjalle. Yrityshautomo Innovan roolin voimistaminen avainalojen uuden yritystoiminnan käynnistämisessä on yksi elinkeinokeskuksen tärkeimpiä kehittämistehtäviä. Kajaani Infon palveluja laajennetaan ja niiden saatavuutta parannetaan vastaamaan kasvanutta asiakasmäärää. Työllisyyden hoidon määrärahoilla kaupunginhallitus jatkaa edelleen mm. kaupungin ja työvoimatoimiston yhteispalvelupisteen rahoittamista. Samanaikaisesti kaupunki ja seudun kunnat selvittävät yhdessä työvoimahallinnon kanssa mahdollisuuksia käynnistää Kajaanin seutukunnan yhteinen työvoiman palvelukeskus. Kaupungin hallintopalvelukeskuksen keskeisten tukipalvelujen eli talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon henkilöstö siirtyy johto- ja asiantuntijatehtäviä lukuunottamatta uuteen maakuntahallintoon. Kaupungin keskushallinnosta tulee pieni ja tiivis esikuntayksikkö pienentyvään kaupunkikonserniin. Risto Hämäläinen 1) Pelastuslaitoksesta tulee alueellinen toimija, Kainuun aluepelastuslaitos. Muutoksessa on laki taustalla. Tavoitteena on parantaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja tehostaa toimintaa onnettomuusja vaaratilanteissa. Ympäristöterveydenhuolto ja elintarvike- ja ympärristölaboratorio siirtyy Kainuun maakuntahallinnon alaisuuteen vuoden 2005 alusta. Myös joukkoliikenneasioiden päätöksenteko siirtyy maakuntahallinnolle. 2) Pelastustoimen talousarvio kasvaa merkittävästi; 35 vakituista viranhaltijaa siirtyy kaupungin palvelukseen ja yli 180 toimenpidepalkkaista palomiestä. Kunnat maksavat tehdyn sopimuksen mukaan Kajaanille pelastustoimen hoidosta aiheutuvat kustannukset asukasluvun suhteessa. Ympäristöterveydenhuollosta siirtyy 13 henkilöä maakuntahallinnon palvelukseen. Teknisen toimen tulevan vuoden talousarvio tulee olemaan tiukka ja ei oota joudutaan tarjoamaan entistä useammin eli palvelutasosta joudutaan tinkimään jokaisella vastuualueella erityisesti kunnallistekniikassa. Merkittävä kysymys jatkossa on se, miten paljon Kajaanille jää varaa hoitaa peruskaupungin tehtäviä vuoden 2005 jälkeen kun maakuntahallinto aloittaa toimintansa. Investoinneista kuntalaisten kannalta merkittävin on uimahallin rakentamisen aloittaminen ensi vuonna. Elokuvateatteri valmistuu ensi kesänä. Kunnallistekniikan investoinnit keskittyvät saneerauksiin ja kaupunkikeskustan jokimaiseman ehostamiseen. Martti Anttila 1) Lähivuodet ovat erilaisten rakennemuutosten aikaa. Kainuun Ammatti-Instituutti muuttuu vuoden 2005 alusta liikelaitokseksi, jolle tulee oma johtokunta. Samalla Edukai ja nykyinen Ammatti-Instituutti fuusioidaan uudeksi ammattiopistoksi. Se tuottaa sekä nuorisoasteen koulutuspalveluja että myös aikuiskoulutuspalveluja. Tällä vahvistetaan ammatillisen koulutuksen kilpailuasemaa ja haetaan synergiaetuja palvelujen yhteensovittamisen kautta. Kainuun hallintokokeilu tuo huomattavan suuren muutoksen myös Kajaanin kaupunkiorganisaatioon alkaen. Perusturva siirtyy jokseenkin kokonaan maakuntahallinnolle poisluettuna päivähoito. Sivistykseltä siirtyy toisen asteen koulutus sekä aikuiskoulutuspalvelut. Tämän johdosta jäljelle jääviä palveluja järjestellään uudelleen tavoitteena ns. palvelutoimiala, johon kuuluisivat päivähoito, perusopetus sekä kulttuurilaitokset ja -palvelut. Lisäksi toimiala vastaisi kaupungin tuottamista ruoka- ja siivouspalveluista. Lisäksi 1-2 luokkalaisten sekä erityisopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivähoito tulee lakisääteiseksi alkaen. Se on tarkoitus hoitaa edelleen ns. kolmannen sektorin kautta ottamalla käyttöön palvelusetelikäytäntö. Myös painetta vahvistaa oppilashuoltoa on olemassa. 2) Rakennemuutoksilla tavoitellaan lisää tehokkuutta, joten pitkällä aikavälillä niillä on nettokustannuksia hillitsevä vaikutus. Uudet palvelutehtävät kuten aamu- ja iltapäivähoito sekä psykologipalvelut sitä vastoin kasvattavat käyttökustannuksia. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa uusien palvelutehtävien rahoitus joudutaan usein hakemaan toimialan sisältä resursseja uudelleen kohdentamalla. Risto Brunou 1) Insinööri (amk)-, sairaanhoitaja (amk)-, terveydenhoitaja (amk)- ja restonomi- sekä tradenomiopiskelijoiden vuotuinen sisäänotto vuonna 2004 nousee yhteensä 420 opiskelijaan. Jatkotutkintokokeilun vakinaistamisen valmistelu aloitetaan. Koulutuksen lisäksi aluekehitystä palveleva tutkimus- ja kehitystyö on määritetty uudessa lainsäädännössä ammattikorkeakoulun perustehtäväksi. Aikuiskoulutukseen panostetaan. 2) Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitostetaan Tämä tarkoittaa sisäisissä asioissa entistä suurempaa päätösvaltaa, mutta samalla myös vastuuta. Koulutuksen resurssit säilyvät, mutta valitettavasti tutkimus- ja kehitystyön resurssit vähenevät oleellisesti. Ylläpitäjän kehittämisrahoitus pienenee ja opetusministerin perusrahoituskin vähenee. Katseet tutkimus- ja kehitystoiminnan perusrahoituksen turvaamiseksi kääntyvätkin tulevaan Kainuun hallintomallikokeiluun ja sen mukaiseen kehittämisrahoitukseen. Tehokkaiden toimintamallien sekä tiiviin kampuksen ansiosta ensi vuoden talous perustehtävän toteutuksen osalta näyttää kuitenkin kohtalaisen hyvältä. Uusiin koulutus- ja tutkimusohjelmiin ei kuitenkaan vuonna 2004 ole varaa. Kari Juntunen 1) Maakuntahallintokokeilulain ja kuntien tekemien päätöksien nojalla toimialan lähes kaikki palvelut siirtyvät maakuntahallinnon toimeenpantavaksi vuoden 2005 alkaen. Päivähoito jää Kajaanin kaupungille yhdessä perusopetuksen, kulttuuripalvelujen, teknisen toimialan ja keskushallinnon kanssa. Tämä hallintokokeilu on vuosikymmenen myllerrys palvelutuotannon järjestämisessä, joka antaa mahdollisuuksia parantaa palveluita ja lisätä tuotannon kustannustehokkuutta. 2) Talousarvio 2004 on perusturvatoimialan osalta ns. välivuosi, jonka aikana palvelut tuotetaan entisessä laajuudessaan ja jatketaan meneillään jo olleita kehittämishankkeita: laatutyötä, päivähoidon, ruokahuollon ja siivouksen uudelleenjärjestämistä ja vanhustenhuollon ja muiden asumispalveluiden ostamista ja kilpailuttamista. Muutoin talousarviovuosi on hallintokokeilun intensiivistä valmistelua. Kaupunkilaisten arkitodellisuudessa talousarviototeutuminen ja ensi vuonna toimialan suuret tulevat muutokset eivät vielä näy. Kalevi Yliniemi

7 MARRASKUU KAI JAANILAINEN Tallousasijoeta Sitä on toas kaopungin johto kahtoo tapittanu ristallipalloa, jotta mitä se mahtaapi ensi vuosi tuuva tullessaan. Kyllä riemu oli katossa, kun pallo näötti, jotta rahhaa tullee, ulkomaiset virmat perustaa rätkäöttävät tehtaetaan, työtä on kaekilla ja hyvin mennee. Sitten kansliapeällikkö huomasi, jotta pallon kylessä lukkee Made in Taiwan. Nin, ettei se pallo sitten meistä kertonunnakkaan. Tallousjohtaja otti puolestaan Ojalan laskuopin käöttöön ja sae tulokseksi, jotta kaopungin pittää ellää kittuuttaa nuukasti. Van sehän käöpi jo ruttiinilla. On monta vuotta harjoteltu. Kaopungin eri toimialoilla on kyllä toeveitten tynnyrinsä täönnä, mutta jos rahhaa ei heru, nin voe olla jotta sivistystoemiala muuttuupi pihistystoemialaksi, tekniset palvelut hetkisen palveluiksi ja perusturva muuttuupi perusturhaksi. Noapurikunnissa on alettu jo vähän kuhertelemmaan, jotta jospa panisivat hynttyitä yhteen. Van Kaijaani ei ota köyhiä kuppeeseensa. Kahtotaan ensin tämä hallintokokkeilusoppa, jotta kenelle siinä jääpi luu kouraan ja kenelle tullee sattumat. Sehän se onkin varsinaenen arvotus, miten siinä käöpi. Aenakin suunnittelijoeta ja kokkouskahvien keittäjiä se näötöstää työllistävän. Van Kaijaanin pittäesi nyt hakkee EU-rahhaa näitten pohjosten öljyessiintymien hyövyntämisseen ja tyhjien koululuokkien täöttämisseen. Jonkun pittäesi myös lopata Rysselissä, että EU:n hienot esitteet paenettaesiin kaijaanilaeselle paperille, niin soataisiin toas Tihisenniemellekin vaohtia. Tae voesiko ne tehä siellä arvopapereita! Pantaesiin tallousasijat kerralla kuntoon. Kai Jaanilainen

8 8 MARRASKUU 2003 TAPAHTUMAKALENTERI MARRASKUU 2003 Tietoa Kajaanin tapahtumista: Kajaani Info, Kauppakatu 21, p. (08) Kaukametsä la Kajaanin Pallokerhon 70- vuotisjuhla. Kaukametsän sali klo 15. Järj. Kajaanin Pallokerho, vapaa pääsy. la Kekriviikon oppilaskonsertti klo 16 Kouta-salissa. Anne Komulainen, saksofoni ja Tapani Urpanen, baritoni. Säestäjänä Imbi Mägi. Järj. Kaukametsä, Kainuun musiikkiopisto. Vapaa pääsy. su Harmonikkakonsertti ja tanssiaiset klo 18 Kaukametsän salissa. Järj. Kajaanin Harmonikkakerho. Liput 10/5 e, Kajaani Info X Kainuun liikunnan Maakuntapäivät. Kaukametsä. su Italialaisen musiikin konsertti klo 19 Kaukametsän salissa. Kaukametsän Kamariorkesteri yhteistyössä Musiikkiopisto Juvenalian ja Rooman konservatorion kanssa. Joht. Lionello Cammarota, solistina Jyri Nissilä, klarinetti, ohjelmassa: mm. Gentile, Rossini, Respighi. Liput 10/8 e, Kajaani Info. ke Miten runoruhtinas puhuttelee lukijaansa tänään? Klo 13 Kaukametsän salissa Eino Leinon syntymän 125-vuotisjuhlaseminaari. Alustukset: professori Liisi Huhtala, kirjailija Hannu Mäkelä ja dosentti Reijo Heikkinen. Järj. Kaukametsän opisto, Kainuun Eino Leino -seura ry, Lönnrot-instituutti ja Opetushallitus. Vapaa pääsy. ke Oppilaskonsertti klo 19. Kouta-sali, järj. Kaukametsä, Kainuun musiikkiopisto. Vapaa pääsy. to Laura Voutilainen Päiväkirja. Kaukametsän sali klo 19. Järj. Laura Voutilainen Oy. Liput 22 e, 20 e funclub-kortilla, Kajaani Info. la Linnan lukion konsertti, Kouta-sali, klo Vieraana septetti kamarikuorosta Cantus Saimaa. Järj. Linnan lukio. Liput ovelta 4 e, 2 e opiskelijat ja eläkeläiset. ma Naisiin kohdistuva väkivalta -luento. Kouta-sali klo 17. Luentomaksu 5 e sisältää kahvin ja kahvileivän. Järj. Kaukametsän opisto. ti Kainuun InnoSuomi-tilaisuus, Opiston auditorio klo 15. Järj. Kainuun TE-keskus. Vapaa pääsy. to Jokeri Pokeri Box, Joulun taikaa -show. Klo Kaukametsän sali. Järj. Jokeri Pokeri Box Oy, liput 8 e, Kajaani Info. la vuotta sotilassoittoa Kajaanissa. Kaukametsän sali klo 19, järj. Kainuun Sotilassoittokunta. Liput 12/10 e Kajaani Info. ti Oppilaskonsertti. Kouta-sali 19. Järj. Kaukametsä, Kainuun musiikkiopisto. Vapaa pääsy. to Piano-oppilaskonsertti. Kouta-sali klo 18. Järj. Kaukametsä, Kainuun musiikkiopisto. Vapaa pääsy. pe Arja Koriseva: Kauneimmat joululaulut. Kaukametsän sali klo 19. Järj. Kajaanin Junnuhokki, team 90. Liput 22 e, Kajaani Info. su Kamarikonsertti. Koutasali klo 17. Minna Tuhkala, viulu, Imbi Mägi, piano, Mikko-Pekka Salo, sello. Järj. Kaukametsä, Kainuun musiikkiopisto. Liput 10/8 e, Kajaani Info. Näyttelyt (17.9.) Kaski, Kainuun Museo, Asemakatu 4. (28.9.) Liisa Rautiainen, Dieter Anhuth ja Tarja Turpeinen: Maalauksia, Kajaanin taidemuseo, Raatihuone, Linnankatu (23.12.) Suomalais-ugrilaisuus tänään, Kainuun Museo (23.12.) Kveenit kertomus Ruijan suomalaisista, Kainuun Museo Teatteri la Kaupunginteatteri: Tohtori Finckelman. Teatteritalo klo 19, ENSI-ILTA ke Kaupunginteatteri: Tohtori to Kaupunginteatteri: Hell's Bells! Kajaanin Klubi klo 19, VII- MEINEN KOTIESITYS to Kaupunginteatteri: Tohtori la Kaupunginteatteri: Tohtori su Kaupunginteatteri: Tohtori Finckelman. Teatteritalo klo 15. ti Kaupunginteatteri: Tohtori pe Kaupunginteatteri: Vanhanaikainen komedia. Sissilinna klo 19, VIERAILU. pe Kaupunginteatteri: Tohtori la Kaupunginteatteri: Kalevala: Maailman synty. Sissilinna klo 16.00, VIERAILU. la Kaupunginteatteri: Tohtori su Kaupunginteatteri: Maailman pisin mies, lavastaja Markku Hernetkosken töitä 10 vuoden ajalta. Näyttelyn avajaiset Sissilinnassa klo 19. ke Kaupunginteatteri: Huutavan ääni korvessa. Sissilinna klo 19, SYKSYN ENSIMMÄINEN. pe Kaupunginteatteri: Huutavan ääni korvessa. Sissilinna klo 19. la Kaupunginteatteri: Iso Paha Susi. Teatteritalo klo 18, SYK- SYN ENSIMMÄINEN. la Kaupunginteatteri: Huutavan ääni korvessa, Sissilinna klo 19. su Kaupunginteatteri: Iso Paha Susi. Teatteritalo klo 15. ke Kaupunginteatteri: Huutavan ääni korvessa. Sissilinna klo 19. pe Kaupunginteatteri: Huutavan ääni korvessa. Sissilinna klo 19. la Kaupunginteatteri: Iso Paha Susi. Teatteritalo klo 18. la Kaupunginteatteri: Huutavan ääni korvessa. Sissilinna klo 19. su Kaupunginteatteri: Iso Paha Susi. Teatteritalo klo 15. Urheilu la Jousiammunta-kilpailu. Kajaanihalli, järj. KaJo. la Futsal-ottelu. Kajaanihalli, järj. KaFu. la Jääkiekkoa: Kajaanin Hokki FPS. Jäähalli, klo 17. Liput 11/9/6 e Kajaani Info tai ovelta. Järj. Kajaanin Hokki. su Lentopalloa: KaNMKY Äänekosken Huima, Kajaanihalli. su Tutka-alueuinnit. Kajaanin Uimahalli, klo 18. Järj. KaUs. la Naisten salibandy-turnaus. Kajaanihalli, järj. KaPePo. la Lentopalloa: KaNMKY Pudasjärven Urheilijat. Kajaanihalli. Järj. KaNMKY su Lentopalloa: KaNMKY Savonlinnan Kajaanihalli. Järj. KaNMKY Sulkapalloa. Kajaanihalli. Järj. Kajaanin Sulkapalloilijat. la Jääkiekkoa: Kajaanin Hokki Tallinn. Jäähalli, klo 17 Liput 11/9/6 e, järj. Kajaanin Hokki. to Jääkiekkoa: Kajaanin Hokki TuTo. Jäähalli, klo Liput Kajaani Info ja ovelta 11/9/6 e. Järj. Kajaanin Hokki. la Lentopalloa: KaNM- KY Pihtipudas. Kajaanihalli. Järj. KaNMKY la Jääkiekkoa: Kajaanin Hokki KooKoo. Jäähalli, klo 17. Liput Kajaani Info ja ovelta 11/9/6 e, järj. Kajaanin Hokki. la Futsal-ottelu. Kajaanihalli. Järj. KaFu. la Futsal-ottelu. Kajaanihalli. Järj. KaFu. la Lentopalloa: KaNM- KY Vaasan Kiisto. Kajaanihalli. Järj. KaNMKY la Jääkiekkoa: Kajaanin Hokki Jukurit. Jäähalli, klo 17, järj.kajaanin Hokki. su Lentopalloa: KaNM- KY Roima, Kajaanihalli. Järj. KaNMKY. su Lentopalloa: KaNM- KY Muhos, Kajaanihalli. Järj. KaNMKY. su Aluemestaruusuinnit. Kajaanin uimahalli, klo 17. Järj. KaUS. Muita menovinkkejä la Kaukametsän kamarikuoron konsertti, johtaa Anja Tuovinen ja Erkki Tyni, urut. Valon kappeli, Paltaniemi, klo 16. Ohjelma 6 e ovelta. Järj. Kajaanin ev.lut. seurakunta la Kekripukin poltto. Kauppatorin ranta klo 18. la Miestenpäivät. Linnantauksen kirkko klo Järj. Kajaanin ev.lut. seurakunta. su Elämän ilon kuukausikokous. Tutun tupa. Tehdaskatu 1, klo 13. Järj. Elämän ilo. su Täydellinen kuunpimennys (täydellisimmillään klo 03.15). Tähtitorni, klo Maksu: 1 ja 2 e, jäsenille ilmainen. Järj. Kajaanin Planeetta. ti Pappi vai lääkäri -luentosarja. Masennus, aikamme yhteiskuntasairaus. Luennoitsijana Mauno Saari ja pastori Esko Piirainen. Keskusseurakuntakoti, Kirkkokatu 26, klo 19. Järj. Kajaanin ev.lut seurakunta, Suomen Raamattuopisto ja Kristillinen opintokeskus. ti Maasto-ilta. Paikka ilm. myöhemmin, klo 20. Järj. Kajaanin Planeetta ry. ke Keskipäivänmusiikkia, Erkki Tyni urut. Kajaanin ev.lut. seurakunta, klo 12. Järj. Kajaanin ev.lut. seurakunta Naisten päivät. Keskusseurakuntakoti, Kirkkokatu 26. Järj. Kajaanin ev.lut.seurakunta. su Lied-konsertti, Meri Siirala, sopraano ja Jari Tyni, piano. Linnantauksen kirkko, klo 19. Ohjelma ovelta 6 e. Järj. Kajaanin ev.lut. seurakunta. ti Meteorit, tähtisateet. Tähtitorni, klo 20. Hinta 1 ja 2 e, jäsenille ilmainen. Järj. Kajaanin Planeetta. la Joulun avaus, Raatihuoneentori klo 11. Järj. Kaupunkikeskustayhdistys, Nuorkauppakamari ja Kajaanin kaupunki/elinkeinokeskus. la Hiljaisuuden messu. Kajaanin ev.lut. seurakunta, klo 18. Järj. Kajaanin ev.lut. seurakunta. ti Syyskauden päätös, taivasasiaa ja vuosikokous. Tähtitorni, klo 20. Pääsymaksu: 1 ja 2 e, jäsenille ilmainen. Järj. Kajaanin Planeetta. to Kynttiläkurssi. Järj. 4Hyhdistys. Hinta 10 e, tied pe Joulumyyjäiset, Prisman aula, klo Järj. Kajaanin seudun hengitysyhdistys. la Perheiden päivä. Vesilaitoksen nuorisotalo, klo Järj. 4H-yhdistys. la Minustako lumikenkäilijä? -lajiesittelytilaisuus. Kajaanihalli luentosali klo Ilm. Ennakkoon, mukaan mahtuu vain 20 osallistujaa. Tied. Matti Väisänen, p Alva Karppinen: Grafologia. Alva Karppinen: Henkisen kasvun tie. Molempina päivinä klo 10 17, paikka myöhemmin, hinta 35 e, Ilm. Leilalle p , järj. Elämän iloa. su Virsin, Uruin, Trumpetein. Kajaanin kirkkokuoro, johtaa Päivi Rimpiläinen. Erkki Tyni, urut ja Juha Mikkonen, trumpetti. Kajaanin ev.lut. kirkko, klo 18. Järj. Kajaanin ev.lut. seurakunta. Seuraava tapahtumakalenteri ilmestyvässä lehdessä. AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ klo Talous- ja velkaneuvonta, Kalliokatu 7 Avoimien ovien päivänä Sinulla on mahdollisuus saada neuvoja ja opastusta velkojen eri järjestelyvaihtoehdoista ilman ajanvarausta. Paikalla ovat kuluttaja-velkaneuvoja Eila Holappa, talous- ja velkaneuvojat Esa Juntunen ja Salli Mikkonen, velkaneuvontasihteeri Liisa Luukkonen sekä sosiaaliasiamies Tuula Kinnunen, joka hoitaa avustushakemuksia. Ne henkilöt, joilla vielä on jäljellä lamavuosina syntyneitä velkaongelmia, voivat mahdollisesti saada kierteen katkaistuksi vapaaehtoisen velkasovinnon avulla. Pankit ovat lähettäneet yli kirjettä niille asiakkailleen, jotka kuuluvat vapaaehtoisen velkasovittelun piiriin. Vain henkilöä on vastannut. Oletko Sinä saanut kirjeen pankiltasi? Ratkaisuvaihtoehtoina voivat olla vapaaehtoinen velkojen sovittelu velkojien kanssa, velkajärjestely tuomioistuimen kautta tai joku muu. Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma päättyy , joten nyt Sinulla on ainutkertainen mahdollisuus järjestellä vanhat velkasi. Tiesithän, että velat eivät pääsääntöisesti vanhene koskaan ja niistä on vaikea muutoin päästä eroon kuin maksamalla, sopimalla velkojien kanssa tai sitten hakemalla velkajärjestelyä tuomioistuimesta. Tule rohkeasti kysymään neuvoja, autamme Sinua luottamuksellisesti ja maksutta. TERVETULOA! Kajaani tutkii maineensa Kajaanin kaupunki on mukana Suomen Kuntaliiton mainetutkimusprojektissa, jonka Kuntaliitto toteuttaa yhteistyössä Helsingissä ja Oulussa toimivan Viestintätoimisto Pohjoisrannan kanssa. Tutkimusprojektissa selvitetään kuntien maineeseen vaikuttavat tekijät sekä kehitetään mittari, jolla kuntien mainetta voidaan mitata. Kehitettävä mittari pilotoidaan tutkimuksessa, jossa selvitetään marraskuun aikana Kajaanin ja viiden muun kunnan maine. Tutkimustulokset julkistetaan joulukuussa 2003 Kuntaliiton Kunnan maine ja paikan markkinointi - seminaarissa. Tietoa tutkimuksesta ja sen tuloksista löytyy myös Kajaanin kaupungin omilta kotisivuilta jälkeen. - Maineenhallinta on kokonaisvaltaista toimintaa. Perinteisellä imagon rakentamisella ja siihen pohjaavalla viestintästrategialla ei pystytä tukemaan Kajaanin tämän hetkisten tavoitteiden saavuttamista. Siihen tarvitaan laaja-alaisempaa lähestymistapaa, jossa huomioidaan sekä toiminnalliset että viestinnälliset asiat, perustelee Kajaanin kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa. Kunta-alalla ei ole aiemmin selvitetty, mistä kuntien maine muodostuu. Maine on kunnalle tärkeä voimavara. Hyvä maine synnyttää luottamusta ja vetovoimaa. Kunnan maine vaikuttaa sekä asukkaiden, yritysten että työntekijöiden halukkuuteen sijoittua kuntaan tai hakeutua sen palvelukseen. Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Risto Hämäläinen,

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009 Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%)

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%) Kooste palveluseteliyrittäjistä 2011 (10.8.2011) Seuraavat yrittäjät ovat rekisteröityneet Kainuun maakunta kuntayhtymän hoivapalvelua tuottaviksi palveluseteliyrittäjiksi: Kotihoitopalvelut, seutu 1 Yritys

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Huittisten musiikkiopisto Tapahtumakalenteri elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Elokuu su 31.8. klo 14 Kesäistä klassista jousilla,uusi Lahti Kamariorkesteri,

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa.

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Yleisöluistelu Kajaanin jäähallilla Maanantaina 16.10 klo 10.00-13.00 Maksuton Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Lisätiedot: Reima Korhonen 044 7100 371 Järjestäjä: Kajaanin

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (10) Aika 24.02.2017, klo 15:00-15:43 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

KUNTALIITON JA MAAKUNTALIITON AJANKOHTAISTILAISUUS. Etelä-Savon maakuntaliitto ja Suomen Kuntaliitto Pieksämäki. Muuttumaton kuntakenttä?

KUNTALIITON JA MAAKUNTALIITON AJANKOHTAISTILAISUUS. Etelä-Savon maakuntaliitto ja Suomen Kuntaliitto Pieksämäki. Muuttumaton kuntakenttä? KUNTALIITON JA MAAKUNTALIITON AJANKOHTAISTILAISUUS Etelä-Savon maakuntaliitto ja Suomen Kuntaliitto 11.5.2016 - Pieksämäki Muuttumaton kuntakenttä? Vuodesta 2014 - Vuoteen 2015 Tiukka TA15 kädessä -700.000

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA

NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA NUORTEN TALOUS- JA VELKANEUVONTA YLEISTÄ Nuoruudessaan ihminen käy läpi enemmän muutoksia kuin missään muussa elämän vaiheessa. Suomen lainsäädännön mukaan 18 v. on täysi-ikäinen - vastaa itse varoistaan

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot