LUOTETTAVA KUMPPANI VIRO OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTETTAVA KUMPPANI VIRO OHJELMA"

Transkriptio

1 LUOTETTAVA KUMPPANI VIRO OHJELMA! Luotettava Kumppani Viro -ohjelmaan liittyminen edellyttää valtakirjasopimuksen täyttämistä, allekirjoittamista ja palauttamista. Sopimuksen perusteella Tilaajavastuu.fi -palveluun noudetaan kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. Yrityksen tiedot täytetään lomakkeeseen B - Valtakirjasopimus. Mikäli yrityksen lähetetyt työntekijät ovat vakuutettuja suomalaisessa eläkevakuutusyhtiössä, tulee yrityksen järjestää tapaturmavakuutus työntekijöille suomalaisesta vakuutusyhtiöstä. Vapaaehtoiset, lisämaksulliset, vastuuvakuutus- ja työterveydenhuoltotiedot annetaan lomakkeella C - Lisätiedot. Hinta Luotettava Kumppani Viro -ohjelman kulloinkin voimassaoleva vuosihinta (hinnaston mukainen vuosihinta Alv 0%) laskutetaan Luotettava Kumppani Viro -ohjelmaan liittymisen yhteydessä. Tietojen julkaiseminen Suomeen rekisteröityneen yrityksen osalta täytyy liittyä myös Suomen Luotettava Kumppani ohjelmaan. (Suomi Luotettava Kumppani ohjelman vuosihinta Alv 23%) Muistathan, että tiedot tulevat näkyville keskimäärin noin kolmen kuuden (3-6) viikon kuluessa lomakkeen lähettämisestä. Mikäli yritys käyttää suomalaista työeläkeyhtiötä tiedot tulevat näkyville noin kuuden (6) viikon kuluessa. Tietojen julkaisemisen jälkeen yritys voi noutaa maksutta myös omat raportit. Raporttien noutaminen vaatii rekisteröitymistä ja käyttäjätunnuksen luomista Raportit -palveluun. Raportit -palveluun voi rekisteröityä osoitteesta Taita sivut sisäkkäin niin, että palautuskuoren osoite jää päällimmäiseksi. Nido kiinni ja lähetä.

2 OHJEET! LOMAKE KOHTA 1. Valtuuttaja Lomakkeen B kohdassa 1. täytetään yrityksen perustiedot ja laskutusosoite. Yrityksen perustietoihin on syytä lisätä myös yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinumero. Yhteyshenkilölle tulee aina sähköpostilla tieto, mikäli yrityksen raportissa havaitaan puutteita. Mikäli virolaisella yrityksellä on sivuliike tai ulkomainen yhteisö rekisteröitynä Suomessa, näistä on ilmoitettava lomakkeella B kohdassa 1.1. Sivuliikkeiden ja ulkomaisten yhteisöjen nimet, y-tunnukset ja vastuuhenkilöt on listattava. Näiden tulee liittyä erikseen Suomen Luotettava Kumppani ohjelmaan. Jos virolaisella yhtiöllä on Suomessa rekisteröitynyt yritys jolla on y-tunnus, B kohdassa 1.1 tulee ilmoittaa tästä/näistä. Ilmoitettavia asioita ovat yritysten nimet, y-tunnukset ja vastuuhenkilöt. Suomessa toimivien yhtiöiden/yritysten tulee liittyä erikseen Suomen Luotettava Kumppani ohjelmaan, sillä tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus kohdistuu myös näihin yrityksiin. B C Työehtosopimus (TES) 7. Allekirjoitukset 1-3 Lisätiedot Lomakkeen B kohdassa ilmoitetaan yrityksen työntekijöihin kohdistuvaa tietoa. Valitse listalta sopiva vaihtoehto tai sopivat vaihtoehdot. Yrityksellä on lähetettyjä työntekijöitä Suomessa, tarkoittaa että työntekijöillä tulee olla lähetetyn työntekijän E101/A1 todistus joka annetaan suoraan työn tilaajalle. Yrityksellä on palkattua työvoimaa Suomessa, tarkoittaa että yrityksen tulee vakuuttaa työntekijät Suomalaisessa vakuutusyhtiössä (TyEL ja tapaturmavakuutus). Yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa tarkoittaa että yrityksellä ei ole työntekijöitä, tällöin ei myöskään ole suomalaista työeläkevakuutusta eikä lähetetyn työntekijän sosiaaliturvatodistusta (E101/ A1Yrityksen omistaja/t kuuluu kotimaan sosiaaliturvan piiriin, tarkoittaa että omistajalla/illa on voimassa olevat E101/A1 todistukset jotka toimitetaan suoraan työn tilaajalle kun omistaja/t työskentelevät Suomessa. Lomakkeen B kohdassa 5 ilmoitetaan, minkä alan suomalaista työehtosopimusta (TES) yritys noudattaa. Tämän tiedon voi jättää ilmoittamatta vain, mikäli yritys ilmoittaa, ettei ole palkattuja tai lähetettyjä työntekijöitä. Lomakkeen B kohdan 7. allekirjoittaa aina yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö. Mikäli yrityksen yhtiöjärjestys edellyttää kahden allekirjoittajan nimeä, niin kohtaan 7. tulee kahden allekirjoittajan nimet ja tiedot. Allekirjoittajat tarkastetaan aina kaupparekisteritietojen perusteella. Lomake C kohdat 1-3. Kohdisssa 1 ja 2 annettujen tietojen lisäksi palautuskuoreen tule liittää mukaan kopio voimassa olevasta vakuutustodistuksesta. Kohdassa 3. edellytetään kirjallinen todistus työterveydenhuollosta vastaavasta terveyskeskuksesta, sairaalasta tai yksityisestä sairaalasta. Mikäli yrityksellä on sopimus yksityisen työterveysaseman tai sairaalan kanssa, voidaan todistuksen sijaan käyttää sopimuskopiota.

3 A Luotettava Kumppani Viro -ohjelman sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan, kun yritys liittyy Luotettava Kumpani Viro -ohjelmaan toimittamalla valtakirjan Suomen Tilaajavastuu Oy:lle. Luotettava Kumppani Viro-ohjelma on osa Tilaajavastuu.fi-palvelua. Luotettava Kumppani Viro-ohjelma on kehitetty kulloinkin voimassaolevan tilaajavastuulain edellyttämien velvoitteiden tarkistamisen automatisoimiseen. Suomen Tilaajavastuu Oy ylläpitää Tilaajavastuu.fi-palvelua, johon kerätään muun muassa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot valtakirjan antaneista yrityksistä. Suomen Tilaajavastuu Oy hakee valtakirjojen perusteella sekä veromaksutiedot että liiketoimintakieltotiedot julkisista rekistereistä. Tarvittaessa haetaan myös eläkemaksutiedot työeläkeyhtiöiltä sekä tapaturmavakuutustiedot vakuutusyhtiöiltä. Yrityksen tilaajavastuulain mukaisten tietojen julkaiseminen osana Tilaajavastuu.fi-palvelun vapaasti saatavilla olevaa materiaalia edellyttää, että yritys on antanut Suomen Tilaajavastuu Oy:lle valtakirjan ja suorittanut kulloinkin voimassa olevan 12 kuukauden palvelumaksun. Yrityksen tulee samalla ilmoittaa julkaistavaksi tilaajavastuulain mukaiset tiedot. Yritystä koskevat julkiset tiedot, kulloinkin voimassa olevan tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset, kuten kuuluminen Maksuvelvollisuusrekisteriin, kuuluminen Alv-rekisteriin, kaupparekisteriote, sekä liiketoimintakielto- rekisteritiedot ja veromaksutiedot julkaistaan myös osana yrityksen tilaajavastuuraporttia. Hyväksymällä nämä sopimusehdot Yritys sitoutuu nimenomaisesti siihen, että ST:llä on aina oikeus hakea Yrityksen antaman valtakirjan nojalla esim. eläkeyhtiöistä ja yksityisiltä yrityksiltä sekä viranomaisilta myös sellaiset tilaajavastuulain (tai muun lainsäädännön tai viranomaismääräyksen) tulevaisuudessa edellyttämät tiedot, joita lainsäädännössä ei ole vaadittu vielä valtakirjan antamisen hetkellä ja joita ei ole nimenomaisesti mainittu valtakirjassa. Tiedot tulevat osaksi Tilaajavastuu.fi-palvelun vapaasti saatavilla olevaa materiaalia noin kahdessa kuukaudessa valtakirjan toimittamisesta Suomen Tilaajavastuu Oy:lle edellyttäen, että palvelumaksu on suoritettu. Tiedot ovat tämän jälkeen ilmaiseksi ladattavissa Tilaajavastuu.fi-palveluun rekisteröityneille yrityksille. Järjestelmässä ilmenevät tiedot päivitetään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Varaamme oikeuden tarkistaa Yrityksen taustatiedot ja luottotietoraportin. Varaamme oikeuden olla hyväksymättä Yritystä Luotettavaksi Kumppaniksi jos taustatiedoissa ilmenee tietoja, jotka viittaavat siihen, että Yrityksen taustahenkilöt tai Yritys itse eivät toimi yhteiskuntavastuullisesti tai laillisesti. Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on oikeus tarkistaa palvelun hintoja. Suomen Tilaajavastuu Oy ilmoittaa hintojen muutoksista 60 päivää ennen muutoksen voimaantuloa Tilaajavastuu.fi-palvelussa. Näiden ehtojen mukainen yrityksen ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n välinen sopimus tietojen julkaisemisesta osana Tilaajavastuu.fi-palvelun vapaasti saatavilla olevaa materiaalia on voimassa toistaiseksi. Suomen Tilaajavastuu Oy laskuttaa palvelumaksun 12 kuukauden välein. Sopimus päättyy automaattisesti, ellei yritys maksa vuosittaista palvelumaksua tai jos yritys irtisanoo sopimuksen kirjallisesti. Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on oikeus irtisanoa tämä sopimus 90 päivän irtisanomisajalla. Suomen Tilaajavastuu Oy ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja palvelumaksuja sopimuksen päättyessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuksen irtisanominen ei peruuta automaattisesti yrityksen antamaa valtakirjaa ja yrityksen tiedot säilyvät tällöin palvelun maksullisella puolella. Tiedot säilyvät palvelussa 15 vuotta. Toisaalta jos yritys peruuttaa valtakirjan, tämä sopimus päättyy automaattisesti ja tiedot poistetaan Tilaajavastuu. fi-palvelusta kokonaan. Suomen Tilaajavastuu Oy toimii ainoastaan yrityksiä koskevien tietojen välittäjänä ja ei näin ollen vastaa mistään Tilaajavastuu.fi-palvelun virheistä tai keskeytyksistä, palvelun sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista tai palvelun keskeytyksistä taikka niiden takia aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista. Suomen Tilaajavastuu Oy:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa yrityksen12 kuukauden palvelumaksun määrään. Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on oikeus siirtää Tilaajavastuu.fi-palvelu ja siihen liittyvät vastuut, velvoitteet ja sopimukset kolmannelle. Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimusehtojen muutosten voimaantuloa. Tämä sopimus voidaan molemmin puolin purkaa törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi. Näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Suomen Tilaajavastuu Oy:n ja yrityksen välisin neuvotteluin 1 kk kuluessa. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

4 VALTAKIRJASOPIMUS B 1. Valtuuttaja Laskutusosoite: Postinumero: Yhteyshenkilön sähköposti: Rekisterinumero: Kotimaa: Postitoimipaikka: Alv-numero: Lisätietoja Suomeen rekisteröityneistä yrityksistä (suomalainen y-tunnus) Y-tunnus: 1.1 Vain: sivuliike tai ulkomainen yhteisö Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilö: Y-tunnus: Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Muistathan, että yllä olevien yritysten tulee liittyä erikseen Luotettava Kumppani-ohjelmaan (www.tilaajavastuu.fi/valtakirja). 2. Valtuutettu Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) tai sen määräämä taho Y-tunnus Valtuutus Valtuutan täten ST:n hakemaan Suomen ja Viron Verohallinnolta tilaajavastuulain (ja vastaavan säädöksen) edellyttämät, Yrityksen verovelkatodistuksesta ilmenevät tiedot, sekä tallentamaan ja julkaisemaan tiedot tilaajavastuu.fi -järjestelmässä. Valtuutan samalla ST:n pyytämään ja saamaan Valtuuttajan käyttämältä suomalaiselta ja virolaiselta eläkevakuutusyhtiöltä tiedot siitä, onko Valtuuttajalla voimassaolevaa TyEL- / YEL- / MyEL-vakuutusta, onko Valtuuttajalla maksettuja tai maksamattomia vakuutusmaksuja tai niitä koskevaa maksusopimusta, tiedon vakuutuksen päättymisestä sekä tallentamaan ja julkaisemaan nämä tiedot Tilaajavastuu.fi -palvelussa. Valtuuttajan ST:lle antama valtuutus kattaa myös sellaiset tiedot, jotka lain tai viranomaismääräysten muutosten vuoksi tulevaisuudessa sisältyvät tilaajavastuulain (tai vastaavan säännöksen) mukaiseen Valtuuttajan ilmoitus- tai selvitysvelvollisuuden piiriin. Valtuuttajan tämänhetkinen työeläkeyhtiö on yksilöity alla. Valtuuttaja sitoutuu ilmoittamaan ST:lle, mikäli Valtuuttaja vaihtaa työeläkevakuutusyhtiötään. Valtuutan lisäksi ST:n hankkimaan asianomaiselta virolaiselta viranomaiselta seuraavat todistukset ja selvitykset sekä julkaisemaan ne tilaajavastuu.fi-palvelussa: Ennakkoperintävelvollisuuden osalta Maksu- ja Tolliamet -viraston antama todistus/rekisteriote kuulumisesta maksuvelvollisten rekisteriin; Arvonlisäverovelvollisuuden osalta Maksu- ja Tolliamet-viraston antama todistus/ rekisteriote; Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)-viraston antama todistus/ rekisteriote yritysrekisteriin (äriregister) kuulumisesta; Maksu- ja Tolliamet -viraston antama todistus/ rekisteriote verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta; Sotsiaalkindlustusamet-viraston antama A1- / E101-todistus (todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneitä eläke-vakuutusmaksuja koskevasta maksusopimuksesta). Tämä valtakirja on voimassa toistaiseksi, kunnes se erikseen kirjallisesti perutaan. Valtuuttaja hyväksyy Luotettava Kumppani Viro -ohjelman sopimusehdot.

5 VALTAKIRJASOPIMUS B 4.1 Lähetetyt työntekijät Yrityksellä on lähtettyjä työntekijöitä Suomessa Yrityksellä on Suomessa palkattua työvoimaa Yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa Yrityksen omistaja/t kuuluu kotimaan sosiaaliturvan piiriin. HUOM E101/A1 todistukset annettava suoraan tilaajalle! 4.2 Työeläkevakuutus (TyEL) Lähetetty työntekijä, jolla ei ole todistusta kuulumisesta kotivaltionsa sosiaaliturvaan (E101/A1), tulee vakuuttaa suomalaisessa työeläkeyhtiössä. Yrityksen tulee myös järjestää työntekijöille tapaturmavakuutus suomalaisesta vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiö: Vakuutettujen työntekijöiden kokonaismäärä: Noudatettavat suomalaiset työehtosopimukset (TES). 5. Työehtosopimukset (TES) Suomessa tehtävään työhön sovelletaan aina suomalaisia työehtosopimuksia. Yrityksen on ilmoitettava noudattamansa työehtosopimus/-sopimukset. Tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen lisätieto, mikäli lähetetyt työntekijät kuuluvat kotimaan sosiaaliturvapiiriin (E101/A1). 6. Suomalainen Tapaturmavakuutus Vakuutusyhtiö: Vakuutusnumero: Voimassa: Sijainti: Liitä mukaan kopio vakuutustodistuksesta, josta käy ilmi edellä annetut tiedot. Kohdan 7. allekirjoittavat Viron kaupparekisteriotteen (RIK-virasto) mukaiset allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt 7. Allekirjoitukset Pvm: Allekirjoitus ja nimen selvennys: Henkilötunnus: Pvm: Allekirjoitus ja nimen selvennys: Henkilötunnus: Paikka: Paikka:

6 LISÄTIEDOT C Tieto vastuuvakuutuksesta on vapaaehtoinen lisätieto. Hinta 10 + ALV 0%/vuosi Vakuutuksen numero: Vakuutusyhtiö: 1. Vastuuvakuutus Voimassa: Vakuutussumma : Vakuutetut toimialat: Omavastuuosuus : Liitä mukaan kopio vakuutustodistuksesta, josta käy ilmi edellä annetut tiedot. Tieto työterveydenhuollon järjestämisestä on vapaaehtoinen lisätieto. Hinta 10 + ALV 0% / vuosi 2. Työterveydenhuolto Työterveysaseman nimi: Työterveysaseman osoite: Liitä mukaan kopio todistuksesta, josta käy ilmi edellä annetut tiedot. Lisähuomiot 3. Huomiot

7 NIITTI D TAITA TAITA PRIORITY / PRIORITAIRE BY AIRMAIL / PAR AVION IBRS/CCRI Code NO STAMP REQUIRED NE PAS AFFRANCHIR REPLY PAID / RÉPONSE PAYÉE FINLAND / FINLANDER Suomen Tilaajavastuu Oy Tunnus FI HELSINKI

OHJEET. Tietojen julkaiseminen Muistathan, että tiedot tulevat näkyville keskimäärin noin kuuden (6) viikon kuluessa lomakkeen lähettämisestä.

OHJEET. Tietojen julkaiseminen Muistathan, että tiedot tulevat näkyville keskimäärin noin kuuden (6) viikon kuluessa lomakkeen lähettämisestä. OHJEET! Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyminen edellyttää valtakirjasopimuksen täyttämistä, allekirjoittamista ja palauttamista. Sopimuksen perusteella Tilaajavastuu.fi -palveluun noudetaan kaikki

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA käyttöohje 10.02.2015 Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo Puh: 010 309 3589 Y-tunnus: 2327327-1 www.tilaajavastuu.fi Asiakaspalvelu Puh: 0600

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET Sopimusehdot 1 (7) SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET 1. Lyhenteet Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä: "Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukainen

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille

Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01m Käsittelijä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01 Käsittelijä Täytä

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot