KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 1 Salon kaupunki , korj KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO II (Rno 2:91) ALUEILLA. 1. PERUSTIEDOT Salon kaupunki, Kiskon Villa-Pivon ranta-asemakaava Asemakaavalla muodostuu RA-kortteli, loma-asuntojen korttelialue ja maa- ja metsätalousaluetta (MY). Suunnitteluorganisaatio Ranta-asemakaavan on laatinut Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Oulu. Kaavakäsittelyt Kaavoitushankkeesta on tehty kaavoituspäätös; Kh Liite 1. Kaavoituksen neuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Pöytäkirja, liite 2. Kaavoitushanke on kuulutettu , jolloin ilmoitettiin OAS:n olevan nähtävillä. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan ---. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin Kiskon kirkonkylän Määrjärven rannalla, tiloilla Villa-Pivo (Rno 2:43), Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,13 ha. Kaavamuutosalue ja pohjakartta on esitetty liitteessä Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi juontuu vuonna 1959 tonttirekisteriin kirjatusta tilasta Villa-Pivo (Rno 2:43). Alueella sijaitsee myös tilat Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Kaavan tarkoitus selviää Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä seuraavasta tiivistelmä-osasta. 2. TIIVISTELMÄ Suunnittelualueella on voimassa Kiskon rantayleiskaava, joka on laadittu Alueet kuuluvat rantayleiskaavassa pieneltä osin loma-asuntoalueeksi osoitettuun RA-alueeseen, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

2 2 maa- ja metsätalousalueeksi osoitettuun M-alueeseen ja lisäksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on maisemallisia arvoja ja luontoarvoja (MY-alue). Aikanaan samaan omistuskokonaisuuteen on kuulunut myös toinen osa edellä mainitusta RA-alueesta (Rno 2:43) eli käytännössä omistuskokonaisuudelle on merkitty yksi RArakennuspaikka muun osan ollessa rakentamatonta RA- ja M-aluetta. Kaikki alueen rakennukset sijaitsevat tilan Rno 2:43 alueella. Tilojen omistuskokonaisuudella on ollut kaksi ns. kantatilaa rantayleiskaavan laatimisvaiheessa, koska erillisen tontin (Rno 2:43) muodostuminen tapahtui jo vuonna Toisen tilan ollessa rakentamaton kaavoituksessa päätettiin, että toisen rakennusoikeus siirretään AO-alueeksi (2 rakennuspaikkaa) etäämmälle rannasta. Tämä kaavamerkintä osoitettiin kuitenkin naapurin alueelle. Vahvistuneen kaavan vuoksi naapurilta ei voida edellyttää merkinnän poistamista, joten tilanne oikaistaan ranta-asemakaavassa. Laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on saada osoitettua M- ja MY-alueille kaksi rakennuspaikkaa eli kullekin tilalle rakennusoikeus loma-asuntorakennukselle (RA-tontti) talousrakennuksineen. Laadittavassa ranta-asemakaavassa myös uusitaan alueen tilojen alueiden jakoa siten, että tilan 2:43 itäpuolelle liitetään osat tilasta 2:55 ja 2:91 sekä tilojen 2:55 ja 2:91 em. liittämisestä jäljelle jääneet osat yhdistetään. Edellä esitetyt rantayleiskaavan korjaukset on mahdollista tehdä uudella ranta-asemakaavalla, joka syrjäyttää rantayleiskaavan alueellaan. Ranta-asemakaavassa osoitetaan RA-, M- ja MY-alueen sijaan kaksi RA-tonttia. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys kaava-alueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee Määrjärven rannalla länteen viettävällä rinteellä, joka on pääosin tiheää havupuumetsikköä. Tilan 2:43 alueella sijaitsee vanha kesähuvila, vierasmaja sekä rantasauna ja vaja. Rakennusten välinen alue on hoidettu piha. Kaava-alueen länsipuolella kulkee tie pohjoispuolen naapurissa olevalle loma-asunnolle Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella ei asu vakinaisesti asukkaita. Suunnittelualueella olevat säilytettävät rakennukset ovat olleet alun perin loma-asuntokokonaisuus. Lähistöllä on asuinrakennuksia, joissa on vakituista asumista. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa, vaan jätehuolto tapahtuu kiinteistökohtaisesti. Sähkölinja kulkee alueen läpi. Lähimmät palvelut sijaitsevat Kiskon kirkonkylässä. Suunnittelualueella ei ole yleisiä virkistyskohteita tai reittejä. Alueen lähistöllä ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavia laitoksia. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

3 Maanomistus Kaava-alue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Lähimpänä ohjaavana kaavana on oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2000 hyväksytty Kiskon rantayleiskaava. Ote rantayleiskaavasta ja sen määräyksistä on liitteenä 3. Kyseisessä yleiskaavassa on suunnittelualueelle osoitettu yksi loma-asuntotontti (RA-tontti) sekä kaksi osin RA-aluetta ja osin M-aluetta olevia tiloja. Alueen tiloista kaksi on rantaoikeudellisia. Suunnittelualueella eikä sen läheisyydessä ole yhtään asemakaavaa. Salon rakennusjärjestys on tullut voimaan Suunnittelualueen kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty ---. Alueella ei ole rakennuskieltoa. Kaavoituspäätös on tehty Liite 1 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kaavaehdotus ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi tässä tekstissä tiivistelmäosassa kerrottujen syiden takia. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen ja yhteistyö on pääosin kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on liitteenä Asemakaavan tavoitteet Maanomistajan tavoitteet on kerrottu jo aikaisemmin tässä tekstissä sekä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavassa osoitetaan kaksi loma-asuntojen korttelia; RA-1 ja olevien rakennusten RA-kortteli Mitoitus Rantayleiskaavan tärkeimpiä tehtäviä on laajalla alueella jakaa rakennusoikeutta tasapuolisesti eri maanomistajien välillä kantatilaperiaatteen mukaisesti. Rantayleiskaavassa alueelle on osoitettu kolme tonttia, joista yksi on RA-tontti ja kaksi osin M-aluetta ja osin RA-aluetta. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

4 4 Tässä ranta-asemakaavassa alueelle osoitetaan yksi uusi RA-1-kortteli, jonka rakennusoikeus on rantayleiskaavan mukaan (2 rakennuspaikkaa), jotka on virheellisesti osoitettu AOalueeksi naapuritontille. Rantayleiskaavassa yhden RA-tontin rakennusoikeus oli 150 k-m², josta loma-asunto sai olla enintään 100 k-m², saunarakennus 25 k-m² ja vierasmaja 25 k-m². Lisäksi rakennuspaikalle sai rakentaa kylmän kevytrakenteisen varastorakennuksen. Luku merkinnän jäljessä (RA3) osoitti rakennuspaikkojen määrän korttelissa. AO-tontin rakentamistehokkuus oli e=0,05-0,15 sekä 40 k-m² rakennusoikeutta erilliselle omakotitalon käyttöön liittyvälle saunarakennukselle. Ranta-asemakaavassa olevan tilanteen mukaiseksi muodostetulle RA-tontille saa rakentaa yhden loma-asuntorakennuksen sauna-, vierasmaja- ja talousrakennuksineen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 200 k-m². Ranta-asemakaavassa RA-1-tontille saa rakentaa rakennusalan osoittamalle paikalle kaksi loma-asuntoa ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 180 k-m². Lisäksi RA-1-tontille saa rakentaa yhden enintään 25 k-m² saunarakennuksen sekä enintään 20 k-m 2 varastorakennuksen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ranta-asemakaava on rantayleiskaavan ympäristön laatua ja luontoarvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden mukainen. 5.3 Aluerajaukset Korttelialueet Kaavan ja sen korttelialueen rakentamismääräykset selviävät tämän selostuksen liitteenä olevista kaavoitusmääräyksistä. Kaavassa on kaksi korttelia, joista uudelle RA-1-korttelille saa rakentaa rakennusalan osoittamalle paikalle kaksi loma-asuntoa ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 180 k-m². Lisäksi sille saa rakentaa erillisen saunarakennuksen, jonka kerrosala on 25 k-m² sekä enintään 20 k-m 2 varastorakennuksen. Talousrakennuksille ei ole osoitettu rakennusaloja eli ne saavat sijaita vapaasti alueen sisällä, kuitenkin vähintään 10 metriä rantaviivasta. Loma-asuinrakennus saa olla maksimissaan kaksikerroksinen, muut rakennukset yksikerroksisia. Rantayleiskaavassa olevan RA-tontin kohdalle on merkitty rakennuspaikka RA, jonka rakennusalat on osoitettu nykyisten rakennusten kohdalle ja tontille merkitty kerrosalaa yhteensä 200 k-m² Virkistysalueet Alueella ei ole erillistä virkistysaluetta Liikenne- ja katualueet Kulkuyhteydet on osoitettu ohjeellisena tievarauksena. Kulkeminen RA-tontille tapahtuu sen rajalle tulevasta olemassa olevasta tiestä idästä ja etelästä. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

5 Yhdyskuntatekniikka Loma-asuntojen jätehuolto tapahtuu tonttikohtaisesti kaavamääräysten ja kunnan viranomaisten määräysten osoittamalla tavalla. Alueelle tulee sähkölinja, joka kulkee RA-1-alueen ja siinä olevan loma-asuinpaikka-alan läheisyydessä. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavan toteutuminen vaikuttaa ympäristöön samalla tavalla kuten normaali rantarakentaminen vaikuttaa. RA- ja Ra-1-alueille osoitetaan kahden loma-asuinrakennuksen rakentamismahdollisuus, joista yksi on jo valmiina RA / (Rno 2:43). Toinen loma-asunto toteutetaan ns. paritaloratkaisuna ja sijoitetaan järvelle laskevan rinteen yläosan luontaiselle tasannealueelle olemassa olevan tiestön ja alueelle johtavan sähkölinjan läheisyyteen. Puiden kaataminen pyritään minimoimaan. Alue jätetään muilta osin kuin rakennusten välittömästä läheisyydestä luonnontilaiseksi. Rakennusalueita ympäröivä havupuumetsikkö suojaa rakentamisen näkymisen järvimaisemaan ja ympäristöönsä. Luonnontilainen rantaosuus säilyy hakkaamattomana noin metrin levyisenä vyöhykkeenä rantaviivasta sisämaahan päin. Kaavan vapaan rantaviivan pituus on noin 60 m, joka on noin 20 metriä vähemmän kuin rantayleiskaavassa. Kaavan vaikutukset järvimaisemaan ja luonnonympäristöön ovat vähäiset. 6. KAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kohteesta ei ole tehty havainnekuvia. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan mukainen rakentaminen toteutuu tonttien kohdalta maanomistajien halukkuuden ja aikataulun mukaan. 7. TEHDYT PÄÄTÖKSET JA ASIAKIRJAT Kaavaprosessiin liittyviä asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja on esitetty liitteissä 1, 2 ja 3. Kaavaluonnoksesta pidettiin viranomaisneuvottelu Pöytäkirja on liitteessä 2. Neuvottelun seurauksena tehtiin seuraavia muutoksia kaavaluonnokseen: 1. Kiinteistöille osoitetaan yksi yhteinen rakennuspaikka. Kaksi uutta loma-asuntoa rakennetaan ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 180 k-m 2 sekä erillinen rantasauna, jonka kerrosala on 25 k-m 2. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

6 6 2. Rakentamattoman alueen osuutta korttelista lisätään siten, että vapaan rannan pituus on 40% kiinteistöjen 2:43 ja 2:55 rantaviivan pituudesta ja vapaa alue sijoittuu tontin eteläreunaan, jolloin se on yhteydessä viereisen niemen vapaan rannan alueen kanssa. Kaikki viranomaisneuvottelussa esille tulleet muutostarpeet toteutettiin asemakaavaluonnoksessa pvm Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta ei jätetty muistutuksia. Nähtävillä olon jälkeen Salon kaupunkisuunnittelu pyysi ELY-keskuksen kommentteja kaavaluonnoksesta. ELY-keskuksen, Maarit Kaipiainen, kommentit saatiin , liite 3. Kommenttien mukaiset muutokset ja tarkennukset on lisätty asemakaavakarttaan sekä selostukseen, pvm Salon kaupungin rakennus ja ympäristölautakunta on antanut ranta-asemakaavan ehdotuksesta lausunnon , $177, liite 4. Lausunnon mukaiset korjaukset ja täsmennykset on tehty asemakaavakarttaan Oulussa (korj ) Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Pekka Laatio, arkkitehti SAFA puh , Liitteet: Liite 1: Kaavoituspäätös , ote pöytäkirjasta Liite 2: Viranomaisneuvottelu , pöytäkirja Liite 3: ELY-keskuksen kommentit Liite 4: Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta , ote pöytäkirjasta Liite 5: Ote rantayleiskaavasta ja sen määräyksistä Liite 6: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

7

8

9

10

11 1 Asemakavan selostuksen liite KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN Muistio neuvottelusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Aika , klo Paikka ELY-keskus, Lemminkäisenkatu 14-18, Turku, 3. kerroksen kokoushuone Läsnä Maarit Kaipiainen ylitarkastaja, Ely-keskus Timo Alhoke kaavoitusinsinööri, Salon kaupunki Pekka Laatio arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, asemakaavan laatija ja kiinteistöjen omistajien edustaja, sihteeri Käsitellyt asiat 1. Hankkeen tausta Todettiin ja merkittiin tiedoksi, että Kiskon kirkonkylän tilojen Villa-Pivo I, Rno 2:55, ja Villa-Pivo II, Rno 2:91, omistajat olivat tehneet hakemuksen saada laatia omistamilleen tiloille rantaasemakaavan ja kaksi rakennuspaikkaa. Salon kaupunginhallitus oli päättänyt hyväksyä hakemuksen kuitenkin vain yhden rakennuspaikan osalta seuraavin perusteluin: - Omistuskokonaisuuteen kuuluu myös tila Villa-Pivo Rno 2:43, jonka kiinteistön muodostaminen oli tehty vuonna 1959 ja kiinteistön Villa-Pivo I vuonna Villa-Pivolle oli rantayleiskaavassa merkitty yksi RA-rakennuspaikka, mutta Villa-Pivo I:lle ei oltu osoitettu yhtään rakennuspaikkaa. - Maanomistaja oli huomauttanut kaavoituksen aikana asiasta ja kaavoituksessa oli päätetty merkitä Villa Pivo I:lle 2 rakennuspaikkaa AO-alueena, mutta alue oli ilmeisesti väärinkäsityksen vuoksi osoitettu naapurikiinteistön alueelle. - Salon kaupunki oli päätöksessään katsonut, että em. tilanne tulee oikaista ja että kiinteistölle Villa- Pivo I kantatilana kuulu yksi rakennuspaikka niillä kriteereillä, joilla Kiskon rantayleiskaava on laadittu. - Kaupunki oli myös edellyttänyt, että Villa-Pivo, Rno 2:43, otetaan mukaan asemakaava-alueeseen. - Kaupunki oli lisäksi hyväksynyt alueen kaavoittajaksi Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n. 2. Ranta-asemakaavaluonnokset Käytiin läpi kaavoittajan laatimat asiakirjat VE2; asemakaavakartta ja asemakaavamääräykset, havainnekuva sekä alustava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmista päätettiin seuraavaa: - Kiinteistöille 2:55 ja 2:91 osoitetaan yksi yhteinen rakennuspaikka. - Muodostettavan rakentamisalueen asemakaavamerkintä on RA 2, jonka mukaan alueelle voidaan rakentaa kaksi loma-asuntoa ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 180 k-m 2 sekä erillinen rantasauna, jonka kerrosala on 25 k-m 2. Rantasauna tulee sijoittaa kiinteistön 2:43 nykyisten rakennusten läheisyyteen alueen pohjoissivulle. - Loma-asuntorakennukset sijoitetaan n. 100 metrin päähän rantaviivasta. - Vapaan rannan aluetta lisätään niin, että sen rantaviivan pituus on 40% kiinteistöjen 2:43 ja 2:55 rantaviivojen pituudesta ja vapaa alue sijoittuu tontin eteläreunaan, jolloin se on yhteydessä viereisen niemen vapaan rannan alueen kanssa. 3. Jatkotoimenpiteet Sovittiin, että Pekka Laatio korjaa kaava-asiakirjat em. päätetyllä tavalla sekä lähettää asiakirjat jatkokäsittelyä varten Maarit Kaipiaiselle ja Timo Alhokkeelle, joka käynnistää kesälomakauden jälkeen asemakaavan käsittelyn Salon kaupungissa noudatettavan käytännön mukaisesti. Pekka Laatio arkkitehti Safa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B Oulu / Yrjönkatu 11 D Helsinki,

12 Suur-Näkki Anu Lähettäjä: Kaipiainen Maarit Lähetetty: 4. heinäkuuta :25 Vastaanottaja: Kirjaamo Salo Kopio: Kaupunkisuunnittelu Aihe: kommentteja Villa Pivon ranta-asemakaavan luonnokseen Salon kaupunki Salon kaupunkisuunnittelu / Timo Alhoke on pyytänyt ELY-keskuksen kommenttia Villa Pivon ranta-asemakaavan luonnoksesta, joka on ollut julkisesti nähtävillä (luonnosaineisto päivätty ) Kaupunki ei pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa nähtävillä olon aikana. Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on korjata Kiskon rantayleiskaavaan tullut virhe, joka koskee kantatilojen määrän tulkintaa sekä eräiden rakennuspaikkojen sijoittumista eri omistajien kiinteistöille. Kaavamääräys RA-1 koskee loma-asuntorakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa kaksi loma-asuntoa paritalona. Asuntojen yhteiseksi enimmäiskerrosalaksi on määritelty 200 m2. Kesäkuussa 2012 pidetyssä viranomaisneuvottelussa sovittiin kuitenkin, että asuntojen yhteinen kerrosala on enintään 180 m2. Kyseiseen määräykseen olisi hyvä lisätä talousrakennusten enimmäisala, kuten viereisen tontin RA-määräyksessä on tehty. Kaavaselostuksessa on syytä mainita, miten vapaan rantaviivan määrä mahdollisesti muuttuu verrattuna nyt voimassa olevaan yleiskaavaan. Villa Pivon kaavaluonnoksen selostuksessa asiasta ei ole mainintaa. Aihe oli esillä viranomaisneuvottelussa. Muilta osin Villa Pivon kaavaluonnoksesta ei ole kommentoitavaa. Maarit Kaipiainen Maarit Kaipiainen ylitarkastaja / överinspektör Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland PL / PB 523, Turku / Åbo Huom. käyntiosoite Itsenäisyydenaukio 2, Turku / obs. besöksadress Självständighetsplan 2, Åbo 1

13 SALON KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Kiskon Villa-Pivon ranta-asemakaavan ehdotuksesta 1752/ /2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 177 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö Reima Rae, (02) , vs. lupa-arkkitehti Mia Saloranta, (02) , ympäristönsuojelutarkastaja Anne Kari-Nummi, (02) , terveystarkastaja Sami Saari, (02) Kaupunkisuunnitteluosasto on pyytänyt lausuntoa Kiskon Villa-Pivon ranta-asemakaavaehdotuksesta. Suunnittelualue käsittää Salon kaupungin Kiskon kirkonkylän Määrjärven rannalla olevat tilat Villa-Pivo (Rno 2:43), Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Kaikki alueen rakennukset sijaitsevat tilan Rno 2:43 alueella. Tiloista kaksi vanhinta (Rno 2:43 ja 2:55) ovat ns. kantatiloja, joiden voidaan katsoa muodostavan myös itsenäiset rakennuspaikat. Alue on pääosin suuripuista havumetsää kasvava länteen laskeutuva rinne. Ranta-asemakaavan tavoitteena on määrittää vuosina laaditun rantayleiskaavan alueella sijaitsevien tilojen käyttötarkoitus, rakennuspaikan ulottuvuus sekä rakennusoikeudet. Alueet kuuluvat Kiskon rantayleiskaavassa pieneltä osin loma-asuntoalueeksi osoitettuun RA-alueeseen, maa- ja metsätalousalueeksi osoitettuun M-alueeseen ja lisäksi MY-alueeseen. Aikanaan samaan omistuskokonaisuuteen on kuulunut myös toinen osa edellä mainitusta RA-alueesta (Rno 2:43) eli käytännössä omistuskokonaisuudelle on merkitty yksi RA-rakennuspaikka muun osan ollessa rakentamatonta RA- ja M-aluetta. Tilojen omistuskokonaisuudella on ollut kaksi ns. kantatilaa rantayleiskaavan laatimisvaiheessa, koska erillisen tontin (Rno 2:43) muodostuminen tapahtui jo vuonna Toisen tilan ollessa rakentamaton kaavoituksessa päätettiin, että toisen rakennusoikeus siirretään AO-alueeksi (2 rakennuspaikkaa) etäämmälle rannasta. Tämä kaavamerkintä osoitettiin kuitenkin naapurin alueelle. Vahvistuneen kaavan vuoksi naapurilta ei voida edellyttää merkinnän poistamista, joten tilanne oikaistaan ranta-asemakaavassa. Laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa M- ja MY-alueille yksi rakennuspaikka. Luonnontilainen rantavyöhyke säilytetään ennallaan. Rakennusvalvonta:

14 SALON KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaavaselostuksessa on maininta kerrosluvuista RA-1 -korttelissa: Loma-asuinrakennus saa olla maksimissaan kaksikerroksinen, muut rakennukset yksikerroksisia. Tämä olisi syytä mainita kaavamääräyksissä. Ympäristönsuojelu: Villa-Pivon ranta-asemakaavan yleiset määräykset- osion viimeinen lause tulee korvata lauseella; Jätevesien käsittely tulee toteuttaa jätevesiä koskevan lainsäädännön ja ympäristönsuojeluviranomaisen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaava-alueella tulee erityisesti saunan sijoittamisessa huomioida jätevesien käsittelylle asetetut vaatimukset ja vähimmäisetäisyydet. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollolla ei ole huomauttamista asemakaavaehdotuksesta. Rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Kiskon Villa-Pivon ranta-asemakaavaehdotuksesta: Kaavaselostuksessa on maininta kerrosluvuista RA-1 -korttelissa: Loma-asuinrakennus saa olla maksimissaan kaksikerroksinen, muut rakennukset yksikerroksisia. Tämä olisi syytä mainita kaavamääräyksissä. Villa-Pivon ranta-asemakaavan yleiset määräykset- osion viimeinen lause tulee korvata lauseella: Jätevesien käsittely tulee toteuttaa jätevesiä koskevan lainsäädännön ja ympäristönsuojeluviranomaisen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaava-alueella tulee erityisesti saunan sijoittamisessa huomioida jätevesien käsittelylle asetetut vaatimukset ja vähimmäisetäisyydet. Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

15 SALON KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta

16

17

18 1 Salon kaupunki Ranta-asemakaavan selostus, liite OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISTA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-Pivo (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO II (Rno 2:91) ALUEILLA. 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin Kiskon kirkonkylän Määrjärven rannalla olevia tiloja Villa-Pivo (Rno 2:43), Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,13 ha. Kaikki alueen rakennukset sijaitsevat tilan Rno 2:43 alueella. Tiloista kaksi vanhinta (Rno 2:43 ja 2:55) ovat ns. kantatiloja, joiden voidaan katsoa muodostavan myös itsenäiset rakennuspaikat. Alue on pääosin suuripuista havumetsää kasvava länteen laskeutuva rinne. Sijaintikartta, liite SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ranta-asemakaavan tavoitteena on määrittää vuosina laaditun rantayleiskaavan alueella sijaitsevien tilojen käyttötarkoitus, rakennuspaikan ulottuvuus sekä rakennusoikeudet. Alueet kuuluvat Kiskon rantayleiskaavassa pieneltä osin loma-asuntoalueeksi osoitettuun RA-alueeseen, maa- ja metsätalousalueeksi osoitettuun M-alueeseen ja lisäksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on maisemallisia arvoja ja luontoarvoja (MY-alue). Aikanaan samaan omistuskokonaisuuteen on kuulunut myös toinen osa edellä mainitusta RA-alueesta (Rno 2:43) eli käytännössä omistuskokonaisuudelle on merkitty yksi RA-rakennuspaikka muun osan ollessa rakentamatonta RA- ja M-aluetta. Tilojen omistuskokonaisuudella on ollut kaksi ns. kantatilaa rantayleiskaavan laatimisvaiheessa, koska erillisen tontin (Rno 2:43) muodostuminen tapahtui jo vuonna Toisen tilan ollessa rakentamaton kaavoituksessa päätettiin, että toisen rakennusoikeus siirretään AO-alueeksi (2 rakennuspaikkaa) etäämmälle rannasta. Tämä kaavamerkintä osoitettiin kuitenkin naapurin alueelle. Vahvistuneen kaavan vuoksi naapurilta ei voida edellyttää merkinnän poistamista, joten tilanne oikaistaan ranta-asemakaavassa. Laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa M- ja MY-alueille yksi rakennuspaikka. Luonnontilainen rantavyöhyke säilytetään ennallaan. Salon kaupunki edellyttää, että myös Villa-Pivo (Rno 2:43) otetaan mukaan kaava-alueeseen. MRL 74 :n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen hakemukseen ryhtymistä hakija on ollut yhteydessä kaupunkisuunnitteluun. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

19 2 3. LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT Kaavoituksen alkuvaiheen idealuonnokset tehdään selvitysten, osallisten ja kuntalaisten mielipiteiden pohjalta. Luonnokseen tehdään muutoksia tarpeen mukaan ja kun muutostarpeita ei enää esiinny, asetetaan kaavaehdotus kuntaan hyväksytettäväksi. Tarkemmin kaavoitusprosessista ja sen aikataulusta myöhemmin tässä suunnitelmassa. 4. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Ranta-asemakaavalla pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon olemassa oleva luonnonympäristö, maanomistusolot sekä maanomistajan toivomukset. 4.1 Ympäristövaikutukset Tarvittavat selvitykset on laadittu rantayleiskaavan laatimisen yhteydessä Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavatyössä arvioidaan kaavan yhdyskuntataloudelliset vaikutukset. Kaavan kaikista toteuttamiskustannuksista vastaavat alueen maanomistajat. 4.3 Muut vaikutukset Kaavatyössä arvioidaan kaavan muut mahdolliset vaikutukset. 5. OSALLISET Kaavan pääosallisia ovat kaava-alueen maanomistajat. Kaavan muita osallisia ovat lähialueiden muut maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muuhun kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaava-alueen tilat Rno 2:55 ja Rno 2:91 omistavat arkkitehti Pekka Laatio ja DI Eero Laatio. Viranomaisosallisia ovat: - Salon kaupunki - Varsinais-Suomen Liitto - Varsinais-Suomen ELY-keskus 6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kaavoituksessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. Rajanaapureille lähetetään tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma syksyn 2013 aikana. Kaavoitushankkeen alkamisesta ilmoitetaan Salon seudun sanomissa. Luonnos- ja ehdotusvaiheessa ei kaavasta tiedoteta kirjeitse muille kuin suunnittelualueen ulkopaikkakuntalaisille rajanaapureille sekä sellaisille, jotka sitä erikseen ovat pyytäneet. ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa vuorovaikutus tapahtuu viranomaisneuvotteluissa sekä postitse. Ensimmäinen neuvottelu on pidetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

20 3 Lehtikuulutusten lisäksi kaavan etenemisestä ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Salon kaupungin kotisivuilla: Ilmoituslehtenä käytetään Salon seudun sanomia. Kuulutuksissa ilmoitettujen aikojen puitteissa kaava-asiakirjoja on nähtävillä entisellä Halikon kunnantalolla, mutta myös muina aikoina voi kunnantalolla käydä esittämässä mielipiteitään. Paras tapa kysellä kaavasta tai vaikuttaa siihen on ottaa yhteyttä suoraan kaavoittajaan tai maanomistajaan. 7. KAAVATYÖN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU Kaava laitettu vireille kh Vireilletulo ja OAS kuulutettu syksy 2013 Kaavaluonnos nähtävillä syksy 2013 Kaavaehdotus nähtävillä syksy 2013 Kaavan hyväksyminen talvi YHTEYSTIEDOT Salon kaupunki: Timo Alhoke, kaavoitusinsinööri puh. (02) , Hannu Koisti, Maankäyttöinsinööri puh. (02) , Kaavan laatija: Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Pekka Laatio, arkkitehti SAFA puh , Liitteet: Liite 1: kaava-alueen sijaintikartta Liite 2: kaavamuutosalue Liite 3: kaavaote, voimassa oleva rantayleiskaava ja kaavamääräykset Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

21 4 Liite 1. Sijaintikartta (karttapohja Maanmittauslaitos) Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

22 5 Liite 2. Kaavamuutosalue. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 8.9.2014 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos

Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SALON KAUPUNKI Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22065-P19498 1 (7) Närhi Johanna 2 (7) Närhi Johanna Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO ARKKITEHTITOIMI LEINO OY 2014 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee ranta-asemakaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella.

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella. MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko puh. 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 25.1.2015 PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS STRÖMAS NYTORP OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Iso-Mateen TUULINIEMEN RANTAKAAVAN MUUTOS Koskien korttelin 1 tontteja 1 ja 2 KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS / KAAVOITUS 17.10.2017 Ranta-asemakaava no 214003032 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (19) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot