KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 1 Salon kaupunki , korj KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO II (Rno 2:91) ALUEILLA. 1. PERUSTIEDOT Salon kaupunki, Kiskon Villa-Pivon ranta-asemakaava Asemakaavalla muodostuu RA-kortteli, loma-asuntojen korttelialue ja maa- ja metsätalousaluetta (MY). Suunnitteluorganisaatio Ranta-asemakaavan on laatinut Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Oulu. Kaavakäsittelyt Kaavoitushankkeesta on tehty kaavoituspäätös; Kh Liite 1. Kaavoituksen neuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Pöytäkirja, liite 2. Kaavoitushanke on kuulutettu , jolloin ilmoitettiin OAS:n olevan nähtävillä. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan ---. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin Kiskon kirkonkylän Määrjärven rannalla, tiloilla Villa-Pivo (Rno 2:43), Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,13 ha. Kaavamuutosalue ja pohjakartta on esitetty liitteessä Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi juontuu vuonna 1959 tonttirekisteriin kirjatusta tilasta Villa-Pivo (Rno 2:43). Alueella sijaitsee myös tilat Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Kaavan tarkoitus selviää Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä seuraavasta tiivistelmä-osasta. 2. TIIVISTELMÄ Suunnittelualueella on voimassa Kiskon rantayleiskaava, joka on laadittu Alueet kuuluvat rantayleiskaavassa pieneltä osin loma-asuntoalueeksi osoitettuun RA-alueeseen, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

2 2 maa- ja metsätalousalueeksi osoitettuun M-alueeseen ja lisäksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on maisemallisia arvoja ja luontoarvoja (MY-alue). Aikanaan samaan omistuskokonaisuuteen on kuulunut myös toinen osa edellä mainitusta RA-alueesta (Rno 2:43) eli käytännössä omistuskokonaisuudelle on merkitty yksi RArakennuspaikka muun osan ollessa rakentamatonta RA- ja M-aluetta. Kaikki alueen rakennukset sijaitsevat tilan Rno 2:43 alueella. Tilojen omistuskokonaisuudella on ollut kaksi ns. kantatilaa rantayleiskaavan laatimisvaiheessa, koska erillisen tontin (Rno 2:43) muodostuminen tapahtui jo vuonna Toisen tilan ollessa rakentamaton kaavoituksessa päätettiin, että toisen rakennusoikeus siirretään AO-alueeksi (2 rakennuspaikkaa) etäämmälle rannasta. Tämä kaavamerkintä osoitettiin kuitenkin naapurin alueelle. Vahvistuneen kaavan vuoksi naapurilta ei voida edellyttää merkinnän poistamista, joten tilanne oikaistaan ranta-asemakaavassa. Laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on saada osoitettua M- ja MY-alueille kaksi rakennuspaikkaa eli kullekin tilalle rakennusoikeus loma-asuntorakennukselle (RA-tontti) talousrakennuksineen. Laadittavassa ranta-asemakaavassa myös uusitaan alueen tilojen alueiden jakoa siten, että tilan 2:43 itäpuolelle liitetään osat tilasta 2:55 ja 2:91 sekä tilojen 2:55 ja 2:91 em. liittämisestä jäljelle jääneet osat yhdistetään. Edellä esitetyt rantayleiskaavan korjaukset on mahdollista tehdä uudella ranta-asemakaavalla, joka syrjäyttää rantayleiskaavan alueellaan. Ranta-asemakaavassa osoitetaan RA-, M- ja MY-alueen sijaan kaksi RA-tonttia. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys kaava-alueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee Määrjärven rannalla länteen viettävällä rinteellä, joka on pääosin tiheää havupuumetsikköä. Tilan 2:43 alueella sijaitsee vanha kesähuvila, vierasmaja sekä rantasauna ja vaja. Rakennusten välinen alue on hoidettu piha. Kaava-alueen länsipuolella kulkee tie pohjoispuolen naapurissa olevalle loma-asunnolle Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella ei asu vakinaisesti asukkaita. Suunnittelualueella olevat säilytettävät rakennukset ovat olleet alun perin loma-asuntokokonaisuus. Lähistöllä on asuinrakennuksia, joissa on vakituista asumista. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa, vaan jätehuolto tapahtuu kiinteistökohtaisesti. Sähkölinja kulkee alueen läpi. Lähimmät palvelut sijaitsevat Kiskon kirkonkylässä. Suunnittelualueella ei ole yleisiä virkistyskohteita tai reittejä. Alueen lähistöllä ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavia laitoksia. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

3 Maanomistus Kaava-alue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Lähimpänä ohjaavana kaavana on oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2000 hyväksytty Kiskon rantayleiskaava. Ote rantayleiskaavasta ja sen määräyksistä on liitteenä 3. Kyseisessä yleiskaavassa on suunnittelualueelle osoitettu yksi loma-asuntotontti (RA-tontti) sekä kaksi osin RA-aluetta ja osin M-aluetta olevia tiloja. Alueen tiloista kaksi on rantaoikeudellisia. Suunnittelualueella eikä sen läheisyydessä ole yhtään asemakaavaa. Salon rakennusjärjestys on tullut voimaan Suunnittelualueen kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty ---. Alueella ei ole rakennuskieltoa. Kaavoituspäätös on tehty Liite 1 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kaavaehdotus ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi tässä tekstissä tiivistelmäosassa kerrottujen syiden takia. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen ja yhteistyö on pääosin kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on liitteenä Asemakaavan tavoitteet Maanomistajan tavoitteet on kerrottu jo aikaisemmin tässä tekstissä sekä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavassa osoitetaan kaksi loma-asuntojen korttelia; RA-1 ja olevien rakennusten RA-kortteli Mitoitus Rantayleiskaavan tärkeimpiä tehtäviä on laajalla alueella jakaa rakennusoikeutta tasapuolisesti eri maanomistajien välillä kantatilaperiaatteen mukaisesti. Rantayleiskaavassa alueelle on osoitettu kolme tonttia, joista yksi on RA-tontti ja kaksi osin M-aluetta ja osin RA-aluetta. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

4 4 Tässä ranta-asemakaavassa alueelle osoitetaan yksi uusi RA-1-kortteli, jonka rakennusoikeus on rantayleiskaavan mukaan (2 rakennuspaikkaa), jotka on virheellisesti osoitettu AOalueeksi naapuritontille. Rantayleiskaavassa yhden RA-tontin rakennusoikeus oli 150 k-m², josta loma-asunto sai olla enintään 100 k-m², saunarakennus 25 k-m² ja vierasmaja 25 k-m². Lisäksi rakennuspaikalle sai rakentaa kylmän kevytrakenteisen varastorakennuksen. Luku merkinnän jäljessä (RA3) osoitti rakennuspaikkojen määrän korttelissa. AO-tontin rakentamistehokkuus oli e=0,05-0,15 sekä 40 k-m² rakennusoikeutta erilliselle omakotitalon käyttöön liittyvälle saunarakennukselle. Ranta-asemakaavassa olevan tilanteen mukaiseksi muodostetulle RA-tontille saa rakentaa yhden loma-asuntorakennuksen sauna-, vierasmaja- ja talousrakennuksineen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 200 k-m². Ranta-asemakaavassa RA-1-tontille saa rakentaa rakennusalan osoittamalle paikalle kaksi loma-asuntoa ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 180 k-m². Lisäksi RA-1-tontille saa rakentaa yhden enintään 25 k-m² saunarakennuksen sekä enintään 20 k-m 2 varastorakennuksen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ranta-asemakaava on rantayleiskaavan ympäristön laatua ja luontoarvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden mukainen. 5.3 Aluerajaukset Korttelialueet Kaavan ja sen korttelialueen rakentamismääräykset selviävät tämän selostuksen liitteenä olevista kaavoitusmääräyksistä. Kaavassa on kaksi korttelia, joista uudelle RA-1-korttelille saa rakentaa rakennusalan osoittamalle paikalle kaksi loma-asuntoa ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 180 k-m². Lisäksi sille saa rakentaa erillisen saunarakennuksen, jonka kerrosala on 25 k-m² sekä enintään 20 k-m 2 varastorakennuksen. Talousrakennuksille ei ole osoitettu rakennusaloja eli ne saavat sijaita vapaasti alueen sisällä, kuitenkin vähintään 10 metriä rantaviivasta. Loma-asuinrakennus saa olla maksimissaan kaksikerroksinen, muut rakennukset yksikerroksisia. Rantayleiskaavassa olevan RA-tontin kohdalle on merkitty rakennuspaikka RA, jonka rakennusalat on osoitettu nykyisten rakennusten kohdalle ja tontille merkitty kerrosalaa yhteensä 200 k-m² Virkistysalueet Alueella ei ole erillistä virkistysaluetta Liikenne- ja katualueet Kulkuyhteydet on osoitettu ohjeellisena tievarauksena. Kulkeminen RA-tontille tapahtuu sen rajalle tulevasta olemassa olevasta tiestä idästä ja etelästä. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

5 Yhdyskuntatekniikka Loma-asuntojen jätehuolto tapahtuu tonttikohtaisesti kaavamääräysten ja kunnan viranomaisten määräysten osoittamalla tavalla. Alueelle tulee sähkölinja, joka kulkee RA-1-alueen ja siinä olevan loma-asuinpaikka-alan läheisyydessä. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavan toteutuminen vaikuttaa ympäristöön samalla tavalla kuten normaali rantarakentaminen vaikuttaa. RA- ja Ra-1-alueille osoitetaan kahden loma-asuinrakennuksen rakentamismahdollisuus, joista yksi on jo valmiina RA / (Rno 2:43). Toinen loma-asunto toteutetaan ns. paritaloratkaisuna ja sijoitetaan järvelle laskevan rinteen yläosan luontaiselle tasannealueelle olemassa olevan tiestön ja alueelle johtavan sähkölinjan läheisyyteen. Puiden kaataminen pyritään minimoimaan. Alue jätetään muilta osin kuin rakennusten välittömästä läheisyydestä luonnontilaiseksi. Rakennusalueita ympäröivä havupuumetsikkö suojaa rakentamisen näkymisen järvimaisemaan ja ympäristöönsä. Luonnontilainen rantaosuus säilyy hakkaamattomana noin metrin levyisenä vyöhykkeenä rantaviivasta sisämaahan päin. Kaavan vapaan rantaviivan pituus on noin 60 m, joka on noin 20 metriä vähemmän kuin rantayleiskaavassa. Kaavan vaikutukset järvimaisemaan ja luonnonympäristöön ovat vähäiset. 6. KAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kohteesta ei ole tehty havainnekuvia. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan mukainen rakentaminen toteutuu tonttien kohdalta maanomistajien halukkuuden ja aikataulun mukaan. 7. TEHDYT PÄÄTÖKSET JA ASIAKIRJAT Kaavaprosessiin liittyviä asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja on esitetty liitteissä 1, 2 ja 3. Kaavaluonnoksesta pidettiin viranomaisneuvottelu Pöytäkirja on liitteessä 2. Neuvottelun seurauksena tehtiin seuraavia muutoksia kaavaluonnokseen: 1. Kiinteistöille osoitetaan yksi yhteinen rakennuspaikka. Kaksi uutta loma-asuntoa rakennetaan ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 180 k-m 2 sekä erillinen rantasauna, jonka kerrosala on 25 k-m 2. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

6 6 2. Rakentamattoman alueen osuutta korttelista lisätään siten, että vapaan rannan pituus on 40% kiinteistöjen 2:43 ja 2:55 rantaviivan pituudesta ja vapaa alue sijoittuu tontin eteläreunaan, jolloin se on yhteydessä viereisen niemen vapaan rannan alueen kanssa. Kaikki viranomaisneuvottelussa esille tulleet muutostarpeet toteutettiin asemakaavaluonnoksessa pvm Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta ei jätetty muistutuksia. Nähtävillä olon jälkeen Salon kaupunkisuunnittelu pyysi ELY-keskuksen kommentteja kaavaluonnoksesta. ELY-keskuksen, Maarit Kaipiainen, kommentit saatiin , liite 3. Kommenttien mukaiset muutokset ja tarkennukset on lisätty asemakaavakarttaan sekä selostukseen, pvm Salon kaupungin rakennus ja ympäristölautakunta on antanut ranta-asemakaavan ehdotuksesta lausunnon , $177, liite 4. Lausunnon mukaiset korjaukset ja täsmennykset on tehty asemakaavakarttaan Oulussa (korj ) Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Pekka Laatio, arkkitehti SAFA puh , Liitteet: Liite 1: Kaavoituspäätös , ote pöytäkirjasta Liite 2: Viranomaisneuvottelu , pöytäkirja Liite 3: ELY-keskuksen kommentit Liite 4: Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta , ote pöytäkirjasta Liite 5: Ote rantayleiskaavasta ja sen määräyksistä Liite 6: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

7

8

9

10

11 1 Asemakavan selostuksen liite KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN Muistio neuvottelusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Aika , klo Paikka ELY-keskus, Lemminkäisenkatu 14-18, Turku, 3. kerroksen kokoushuone Läsnä Maarit Kaipiainen ylitarkastaja, Ely-keskus Timo Alhoke kaavoitusinsinööri, Salon kaupunki Pekka Laatio arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, asemakaavan laatija ja kiinteistöjen omistajien edustaja, sihteeri Käsitellyt asiat 1. Hankkeen tausta Todettiin ja merkittiin tiedoksi, että Kiskon kirkonkylän tilojen Villa-Pivo I, Rno 2:55, ja Villa-Pivo II, Rno 2:91, omistajat olivat tehneet hakemuksen saada laatia omistamilleen tiloille rantaasemakaavan ja kaksi rakennuspaikkaa. Salon kaupunginhallitus oli päättänyt hyväksyä hakemuksen kuitenkin vain yhden rakennuspaikan osalta seuraavin perusteluin: - Omistuskokonaisuuteen kuuluu myös tila Villa-Pivo Rno 2:43, jonka kiinteistön muodostaminen oli tehty vuonna 1959 ja kiinteistön Villa-Pivo I vuonna Villa-Pivolle oli rantayleiskaavassa merkitty yksi RA-rakennuspaikka, mutta Villa-Pivo I:lle ei oltu osoitettu yhtään rakennuspaikkaa. - Maanomistaja oli huomauttanut kaavoituksen aikana asiasta ja kaavoituksessa oli päätetty merkitä Villa Pivo I:lle 2 rakennuspaikkaa AO-alueena, mutta alue oli ilmeisesti väärinkäsityksen vuoksi osoitettu naapurikiinteistön alueelle. - Salon kaupunki oli päätöksessään katsonut, että em. tilanne tulee oikaista ja että kiinteistölle Villa- Pivo I kantatilana kuulu yksi rakennuspaikka niillä kriteereillä, joilla Kiskon rantayleiskaava on laadittu. - Kaupunki oli myös edellyttänyt, että Villa-Pivo, Rno 2:43, otetaan mukaan asemakaava-alueeseen. - Kaupunki oli lisäksi hyväksynyt alueen kaavoittajaksi Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n. 2. Ranta-asemakaavaluonnokset Käytiin läpi kaavoittajan laatimat asiakirjat VE2; asemakaavakartta ja asemakaavamääräykset, havainnekuva sekä alustava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmista päätettiin seuraavaa: - Kiinteistöille 2:55 ja 2:91 osoitetaan yksi yhteinen rakennuspaikka. - Muodostettavan rakentamisalueen asemakaavamerkintä on RA 2, jonka mukaan alueelle voidaan rakentaa kaksi loma-asuntoa ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 180 k-m 2 sekä erillinen rantasauna, jonka kerrosala on 25 k-m 2. Rantasauna tulee sijoittaa kiinteistön 2:43 nykyisten rakennusten läheisyyteen alueen pohjoissivulle. - Loma-asuntorakennukset sijoitetaan n. 100 metrin päähän rantaviivasta. - Vapaan rannan aluetta lisätään niin, että sen rantaviivan pituus on 40% kiinteistöjen 2:43 ja 2:55 rantaviivojen pituudesta ja vapaa alue sijoittuu tontin eteläreunaan, jolloin se on yhteydessä viereisen niemen vapaan rannan alueen kanssa. 3. Jatkotoimenpiteet Sovittiin, että Pekka Laatio korjaa kaava-asiakirjat em. päätetyllä tavalla sekä lähettää asiakirjat jatkokäsittelyä varten Maarit Kaipiaiselle ja Timo Alhokkeelle, joka käynnistää kesälomakauden jälkeen asemakaavan käsittelyn Salon kaupungissa noudatettavan käytännön mukaisesti. Pekka Laatio arkkitehti Safa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B Oulu / Yrjönkatu 11 D Helsinki,

12 Suur-Näkki Anu Lähettäjä: Kaipiainen Maarit Lähetetty: 4. heinäkuuta :25 Vastaanottaja: Kirjaamo Salo Kopio: Kaupunkisuunnittelu Aihe: kommentteja Villa Pivon ranta-asemakaavan luonnokseen Salon kaupunki Salon kaupunkisuunnittelu / Timo Alhoke on pyytänyt ELY-keskuksen kommenttia Villa Pivon ranta-asemakaavan luonnoksesta, joka on ollut julkisesti nähtävillä (luonnosaineisto päivätty ) Kaupunki ei pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa nähtävillä olon aikana. Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on korjata Kiskon rantayleiskaavaan tullut virhe, joka koskee kantatilojen määrän tulkintaa sekä eräiden rakennuspaikkojen sijoittumista eri omistajien kiinteistöille. Kaavamääräys RA-1 koskee loma-asuntorakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa kaksi loma-asuntoa paritalona. Asuntojen yhteiseksi enimmäiskerrosalaksi on määritelty 200 m2. Kesäkuussa 2012 pidetyssä viranomaisneuvottelussa sovittiin kuitenkin, että asuntojen yhteinen kerrosala on enintään 180 m2. Kyseiseen määräykseen olisi hyvä lisätä talousrakennusten enimmäisala, kuten viereisen tontin RA-määräyksessä on tehty. Kaavaselostuksessa on syytä mainita, miten vapaan rantaviivan määrä mahdollisesti muuttuu verrattuna nyt voimassa olevaan yleiskaavaan. Villa Pivon kaavaluonnoksen selostuksessa asiasta ei ole mainintaa. Aihe oli esillä viranomaisneuvottelussa. Muilta osin Villa Pivon kaavaluonnoksesta ei ole kommentoitavaa. Maarit Kaipiainen Maarit Kaipiainen ylitarkastaja / överinspektör Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland PL / PB 523, Turku / Åbo Huom. käyntiosoite Itsenäisyydenaukio 2, Turku / obs. besöksadress Självständighetsplan 2, Åbo 1

13 SALON KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Kiskon Villa-Pivon ranta-asemakaavan ehdotuksesta 1752/ /2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 177 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö Reima Rae, (02) , vs. lupa-arkkitehti Mia Saloranta, (02) , ympäristönsuojelutarkastaja Anne Kari-Nummi, (02) , terveystarkastaja Sami Saari, (02) Kaupunkisuunnitteluosasto on pyytänyt lausuntoa Kiskon Villa-Pivon ranta-asemakaavaehdotuksesta. Suunnittelualue käsittää Salon kaupungin Kiskon kirkonkylän Määrjärven rannalla olevat tilat Villa-Pivo (Rno 2:43), Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Kaikki alueen rakennukset sijaitsevat tilan Rno 2:43 alueella. Tiloista kaksi vanhinta (Rno 2:43 ja 2:55) ovat ns. kantatiloja, joiden voidaan katsoa muodostavan myös itsenäiset rakennuspaikat. Alue on pääosin suuripuista havumetsää kasvava länteen laskeutuva rinne. Ranta-asemakaavan tavoitteena on määrittää vuosina laaditun rantayleiskaavan alueella sijaitsevien tilojen käyttötarkoitus, rakennuspaikan ulottuvuus sekä rakennusoikeudet. Alueet kuuluvat Kiskon rantayleiskaavassa pieneltä osin loma-asuntoalueeksi osoitettuun RA-alueeseen, maa- ja metsätalousalueeksi osoitettuun M-alueeseen ja lisäksi MY-alueeseen. Aikanaan samaan omistuskokonaisuuteen on kuulunut myös toinen osa edellä mainitusta RA-alueesta (Rno 2:43) eli käytännössä omistuskokonaisuudelle on merkitty yksi RA-rakennuspaikka muun osan ollessa rakentamatonta RA- ja M-aluetta. Tilojen omistuskokonaisuudella on ollut kaksi ns. kantatilaa rantayleiskaavan laatimisvaiheessa, koska erillisen tontin (Rno 2:43) muodostuminen tapahtui jo vuonna Toisen tilan ollessa rakentamaton kaavoituksessa päätettiin, että toisen rakennusoikeus siirretään AO-alueeksi (2 rakennuspaikkaa) etäämmälle rannasta. Tämä kaavamerkintä osoitettiin kuitenkin naapurin alueelle. Vahvistuneen kaavan vuoksi naapurilta ei voida edellyttää merkinnän poistamista, joten tilanne oikaistaan ranta-asemakaavassa. Laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa M- ja MY-alueille yksi rakennuspaikka. Luonnontilainen rantavyöhyke säilytetään ennallaan. Rakennusvalvonta:

14 SALON KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaavaselostuksessa on maininta kerrosluvuista RA-1 -korttelissa: Loma-asuinrakennus saa olla maksimissaan kaksikerroksinen, muut rakennukset yksikerroksisia. Tämä olisi syytä mainita kaavamääräyksissä. Ympäristönsuojelu: Villa-Pivon ranta-asemakaavan yleiset määräykset- osion viimeinen lause tulee korvata lauseella; Jätevesien käsittely tulee toteuttaa jätevesiä koskevan lainsäädännön ja ympäristönsuojeluviranomaisen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaava-alueella tulee erityisesti saunan sijoittamisessa huomioida jätevesien käsittelylle asetetut vaatimukset ja vähimmäisetäisyydet. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollolla ei ole huomauttamista asemakaavaehdotuksesta. Rakennus- ja ympäristövalvonnan päällikkö: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Kiskon Villa-Pivon ranta-asemakaavaehdotuksesta: Kaavaselostuksessa on maininta kerrosluvuista RA-1 -korttelissa: Loma-asuinrakennus saa olla maksimissaan kaksikerroksinen, muut rakennukset yksikerroksisia. Tämä olisi syytä mainita kaavamääräyksissä. Villa-Pivon ranta-asemakaavan yleiset määräykset- osion viimeinen lause tulee korvata lauseella: Jätevesien käsittely tulee toteuttaa jätevesiä koskevan lainsäädännön ja ympäristönsuojeluviranomaisen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaava-alueella tulee erityisesti saunan sijoittamisessa huomioida jätevesien käsittelylle asetetut vaatimukset ja vähimmäisetäisyydet. Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

15 SALON KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta

16

17

18 1 Salon kaupunki Ranta-asemakaavan selostus, liite OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISTA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-Pivo (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO II (Rno 2:91) ALUEILLA. 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin Kiskon kirkonkylän Määrjärven rannalla olevia tiloja Villa-Pivo (Rno 2:43), Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,13 ha. Kaikki alueen rakennukset sijaitsevat tilan Rno 2:43 alueella. Tiloista kaksi vanhinta (Rno 2:43 ja 2:55) ovat ns. kantatiloja, joiden voidaan katsoa muodostavan myös itsenäiset rakennuspaikat. Alue on pääosin suuripuista havumetsää kasvava länteen laskeutuva rinne. Sijaintikartta, liite SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ranta-asemakaavan tavoitteena on määrittää vuosina laaditun rantayleiskaavan alueella sijaitsevien tilojen käyttötarkoitus, rakennuspaikan ulottuvuus sekä rakennusoikeudet. Alueet kuuluvat Kiskon rantayleiskaavassa pieneltä osin loma-asuntoalueeksi osoitettuun RA-alueeseen, maa- ja metsätalousalueeksi osoitettuun M-alueeseen ja lisäksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on maisemallisia arvoja ja luontoarvoja (MY-alue). Aikanaan samaan omistuskokonaisuuteen on kuulunut myös toinen osa edellä mainitusta RA-alueesta (Rno 2:43) eli käytännössä omistuskokonaisuudelle on merkitty yksi RA-rakennuspaikka muun osan ollessa rakentamatonta RA- ja M-aluetta. Tilojen omistuskokonaisuudella on ollut kaksi ns. kantatilaa rantayleiskaavan laatimisvaiheessa, koska erillisen tontin (Rno 2:43) muodostuminen tapahtui jo vuonna Toisen tilan ollessa rakentamaton kaavoituksessa päätettiin, että toisen rakennusoikeus siirretään AO-alueeksi (2 rakennuspaikkaa) etäämmälle rannasta. Tämä kaavamerkintä osoitettiin kuitenkin naapurin alueelle. Vahvistuneen kaavan vuoksi naapurilta ei voida edellyttää merkinnän poistamista, joten tilanne oikaistaan ranta-asemakaavassa. Laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa M- ja MY-alueille yksi rakennuspaikka. Luonnontilainen rantavyöhyke säilytetään ennallaan. Salon kaupunki edellyttää, että myös Villa-Pivo (Rno 2:43) otetaan mukaan kaava-alueeseen. MRL 74 :n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen hakemukseen ryhtymistä hakija on ollut yhteydessä kaupunkisuunnitteluun. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

19 2 3. LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT Kaavoituksen alkuvaiheen idealuonnokset tehdään selvitysten, osallisten ja kuntalaisten mielipiteiden pohjalta. Luonnokseen tehdään muutoksia tarpeen mukaan ja kun muutostarpeita ei enää esiinny, asetetaan kaavaehdotus kuntaan hyväksytettäväksi. Tarkemmin kaavoitusprosessista ja sen aikataulusta myöhemmin tässä suunnitelmassa. 4. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Ranta-asemakaavalla pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon olemassa oleva luonnonympäristö, maanomistusolot sekä maanomistajan toivomukset. 4.1 Ympäristövaikutukset Tarvittavat selvitykset on laadittu rantayleiskaavan laatimisen yhteydessä Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavatyössä arvioidaan kaavan yhdyskuntataloudelliset vaikutukset. Kaavan kaikista toteuttamiskustannuksista vastaavat alueen maanomistajat. 4.3 Muut vaikutukset Kaavatyössä arvioidaan kaavan muut mahdolliset vaikutukset. 5. OSALLISET Kaavan pääosallisia ovat kaava-alueen maanomistajat. Kaavan muita osallisia ovat lähialueiden muut maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muuhun kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaava-alueen tilat Rno 2:55 ja Rno 2:91 omistavat arkkitehti Pekka Laatio ja DI Eero Laatio. Viranomaisosallisia ovat: - Salon kaupunki - Varsinais-Suomen Liitto - Varsinais-Suomen ELY-keskus 6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kaavoituksessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. Rajanaapureille lähetetään tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma syksyn 2013 aikana. Kaavoitushankkeen alkamisesta ilmoitetaan Salon seudun sanomissa. Luonnos- ja ehdotusvaiheessa ei kaavasta tiedoteta kirjeitse muille kuin suunnittelualueen ulkopaikkakuntalaisille rajanaapureille sekä sellaisille, jotka sitä erikseen ovat pyytäneet. ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa vuorovaikutus tapahtuu viranomaisneuvotteluissa sekä postitse. Ensimmäinen neuvottelu on pidetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

20 3 Lehtikuulutusten lisäksi kaavan etenemisestä ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Salon kaupungin kotisivuilla: Ilmoituslehtenä käytetään Salon seudun sanomia. Kuulutuksissa ilmoitettujen aikojen puitteissa kaava-asiakirjoja on nähtävillä entisellä Halikon kunnantalolla, mutta myös muina aikoina voi kunnantalolla käydä esittämässä mielipiteitään. Paras tapa kysellä kaavasta tai vaikuttaa siihen on ottaa yhteyttä suoraan kaavoittajaan tai maanomistajaan. 7. KAAVATYÖN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU Kaava laitettu vireille kh Vireilletulo ja OAS kuulutettu syksy 2013 Kaavaluonnos nähtävillä syksy 2013 Kaavaehdotus nähtävillä syksy 2013 Kaavan hyväksyminen talvi YHTEYSTIEDOT Salon kaupunki: Timo Alhoke, kaavoitusinsinööri puh. (02) , Hannu Koisti, Maankäyttöinsinööri puh. (02) , Kaavan laatija: Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Pekka Laatio, arkkitehti SAFA puh , Liitteet: Liite 1: kaava-alueen sijaintikartta Liite 2: kaavamuutosalue Liite 3: kaavaote, voimassa oleva rantayleiskaava ja kaavamääräykset Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

21 4 Liite 1. Sijaintikartta (karttapohja Maanmittauslaitos) Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

22 5 Liite 2. Kaavamuutosalue. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B, Oulu / Yrjönkatu 11 D, Helsinki,

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: URJALA, VALAJÄRVI VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: VALAJÄRVEN KARTANO 1:493, WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:88 JA IMMALA 10:144. Ojansuunvuoren niemessä oleva vanha loma-asuntorakennus RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot