KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS"

Transkriptio

1 1 Salon kaupunki KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO II (Rno 2:91) ALUEILLA. 1. PERUSTIEDOT Salon kaupunki, Kiskon Villa-Pivon ranta-asemakaava Asemakaavalla muodostuu RA-kortteli, loma-asuntojen korttelialue. Suunnitteluorganisaatio Ranta-asemakaavan on laatinut Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Oulu. Kaavakäsittelyt Kaavoitushankkeesta on tehty kaavoituspäätös; Kh Liite 1. Kaavoituksen neuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Pöytäkirja, liite 2. Kaavoitushanke on kuulutettu , jolloin ilmoitettiin OAS:n olevan nähtävillä. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan ---. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin Kiskon kirkonkylän Määrjärven rannalla, tiloilla Villa-Pivo (Rno 2:43), Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,13 ha. Kaavamuutosalue ja pohjakartta on esitetty liitteessä Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi juontuu vuonna 1959 tonttirekisteriin kirjatusta tilasta Villa-Pivo (Rno 2:43). Alueella sijaitsee myös tilat Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Kaavan tarkoitus selviää Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä seuraavasta tiivistelmä-osasta. 2. TIIVISTELMÄ Suunnittelualueella on voimassa Kiskon rantayleiskaava, joka on laadittu Alueet kuuluvat rantayleiskaavassa pieneltä osin loma-asuntoalueeksi osoitettuun RA-alueeseen, maa- ja metsätalousalueeksi osoitettuun M-alueeseen ja lisäksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on maisemallisia arvoja ja luontoarvoja (MY-alue).

2 2 Aikanaan samaan omistuskokonaisuuteen on kuulunut myös toinen osa edellä mainitusta RA-alueesta (Rno 2:43) eli käytännössä omistuskokonaisuudelle on merkitty yksi RArakennuspaikka muun osan ollessa rakentamatonta RA- ja M-aluetta. Kaikki alueen rakennukset sijaitsevat tilan Rno 2:43 alueella. Tilojen omistuskokonaisuudella on ollut kaksi ns. kantatilaa rantayleiskaavan laatimisvaiheessa, koska erillisen tontin (Rno 2:43) muodostuminen tapahtui jo vuonna Toisen tilan ollessa rakentamaton kaavoituksessa päätettiin, että toisen rakennusoikeus siirretään AO-alueeksi (2 rakennuspaikkaa) etäämmälle rannasta. Tämä kaavamerkintä osoitettiin kuitenkin naapurin alueelle. Vahvistuneen kaavan vuoksi naapurilta ei voida edellyttää merkinnän poistamista, joten tilanne oikaistaan ranta-asemakaavassa. Laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on saada osoitettua M- ja MY-alueille kaksi rakennuspaikkaa eli kullekin tilalle rakennusoikeus loma-asuntorakennukselle (RA-tontti) talousrakennuksineen. Laadittavassa ranta-asemakaavassa myös uusitaan alueen tilojen alueiden jakoa siten, että tilan 2:43 itäpuolelle liitetään osat tilasta 2:55 ja 2:91 sekä tilojen 2:55 ja 2:91 em. liittämisestä jäljelle jääneet osat yhdistetään. Edellä esitetyt rantayleiskaavan korjaukset on mahdollista tehdä uudella ranta-asemakaavalla, joka syrjäyttää rantayleiskaavan alueellaan. Ranta-asemakaavassa osoitetaan RA-, M- ja MY-alueen sijaan kaksi RA-tonttia. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys kaava-alueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee Määrjärven rannalla länteen viettävällä rinteellä, joka on pääosin tiheää havupuumetsikköä. Tilan 2:43 alueella sijaitsee vanha kesähuvila, vierasmaja sekä rantasauna ja vaja. Rakennusten välinen alue on hoidettu piha. Kaava-alueen länsipuolella kulkee tie pohjoispuolen naapurissa olevalle loma-asunnolle Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella ei asu vakinaisesti asukkaita. Suunnittelualueella olevat säilytettävät rakennukset ovat olleet alun perin loma-asuntokokonaisuus. Lähistöllä on asuinrakennuksia, joissa on vakituista asumista. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa, vaan jätehuolto tapahtuu kiinteistökohtaisesti. Sähkölinja kulkee alueen läpi. Lähimmät palvelut sijaitsevat Kiskon kirkonkylässä. Suunnittelualueella ei ole yleisiä virkistyskohteita tai reittejä. Alueen lähistöllä ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavia laitoksia Maanomistus Kaava-alue on kokonaan yksityisessä omistuksessa.

3 3 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Lähimpänä ohjaavana kaavana on oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2000 hyväksytty Kiskon rantayleiskaava. Ote rantayleiskaavasta ja sen määräyksistä on liitteenä 3. Kyseisessä yleiskaavassa on suunnittelualueelle osoitettu yksi loma-asuntotontti (RA-tontti) sekä kaksi osin RA-aluetta ja osin M-aluetta olevia tiloja. Alueen tiloista kaksi on rantaoikeudellisia. Suunnittelualueella eikä sen läheisyydessä ole yhtään asemakaavaa. Salon rakennusjärjestys on tullut voimaan Suunnittelualueen kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty ---. Alueella ei ole rakennuskieltoa. Kaavoituspäätös on tehty Liite 1 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kaavaehdotus ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi tässä tekstissä tiivistelmäosassa kerrottujen syiden takia. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen ja yhteistyö on pääosin kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on liitteenä Asemakaavan tavoitteet Maanomistajan tavoitteet on kerrottu jo aikaisemmin tässä tekstissä sekä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavassa osoitetaan kaksi loma-asuntojen korttelia; RA-1 ja olevien rakennusten RA-kortteli Mitoitus Rantayleiskaavan tärkeimpiä tehtäviä on laajalla alueella jakaa rakennusoikeutta tasapuolisesti eri maanomistajien välillä kantatilaperiaatteen mukaisesti. Rantayleiskaavassa alueelle on osoitettu kolme tonttia, joista yksi on RA-tontti ja kaksi osin M-aluetta ja osin RA-aluetta. Tässä ranta-asemakaavassa alueelle osoitetaan yksi uusi RA-1-kortteli, jonka rakennusoikeus on rantayleiskaavan mukaan (2 rakennuspaikkaa), jotka on virheellisesti osoitettu AOalueeksi naapuritontille.

4 4 Rantayleiskaavassa yhden RA-tontin rakennusoikeus oli 150 k-m², josta loma-asunto sai olla enintään 100 k-m², saunarakennus 25 k-m² ja vierasmaja 25 k-m². Lisäksi rakennuspaikalle sai rakentaa kylmän kevytrakenteisen varastorakennuksen. Luku merkinnän jäljessä (RA3) osoitti rakennuspaikkojen määrän korttelissa. AO-tontin rakentamistehokkuus oli e=0,05-0,15 sekä 40 k-m² rakennusoikeutta erilliselle omakotitalon käyttöön liittyvälle saunarakennukselle. Ranta-asemakaavassa olevan tilanteen mukaiseksi muodostetulle RA-tontille saa rakentaa yhden loma-asuntorakennuksen sauna-, vierasmaja- ja talousrakennuksineen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on Salon kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti yhteensä 200 k-m². Ranta-asemakaavassa RA-1-tontille saa rakentaa rakennusalan osoittamalle paikalle kaksi loma-asuntoa ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 180 k-m². Lisäksi RA-1-tontille saa rakentaa yhden enintään 25 k-m² saunarakennuksen sekä enintään 20 k-m 2 varastorakennuksen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ranta-asemakaava on rantayleiskaavan ympäristön laatua ja luontoarvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden mukainen. 5.3 Aluerajaukset Korttelialueet Kaavan ja sen korttelialueen rakentamismääräykset selviävät tämän selostuksen liitteenä olevista kaavoitusmääräyksistä. Kaavassa on kaksi korttelia, joista uudelle RA-1-korttelille saa rakentaa rakennusalan osoittamalle paikalle kaksi loma-asuntoa ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 180 k-m². Lisäksi sille saa rakentaa erillisen saunarakennuksen, jonka kerrosala on 25 k-m² sekä enintään 20 k-m 2 varastorakennuksen. Talousrakennuksille ei ole osoitettu rakennusaloja eli ne saavat sijaita vapaasti alueen sisällä, kuitenkin vähintään 10 metriä rantaviivasta. Loma-asuinrakennus saa olla maksimissaan kaksikerroksinen, muut rakennukset yksikerroksisia. Rantayleiskaavassa olevan RA-tontin kohdalle on merkitty rakennuspaikka RA, jonka rakennusalat on osoitettu nykyisten rakennusten kohdalle ja tontille merkitty Salon kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti yhden loma-asunnon ja sen aputilojen kerrosalaa yhteensä 200 k-m² Virkistysalueet Alueella ei ole erillistä virkistysaluetta Liikenne- ja katualueet Kulkuyhteydet on osoitettu ohjeellisena tievarauksena. Kulkeminen RA-tontille tapahtuu sen rajalle tulevasta olemassa olevasta tiestä idästä ja etelästä.

5 Yhdyskuntatekniikka Loma-asuntojen jätehuolto tapahtuu tonttikohtaisesti kaavamääräysten ja kunnan viranomaisten määräysten osoittamalla tavalla. Alueelle tulee sähkölinja, joka kulkee RA-1-alueen ja siinä olevan loma-asuinpaikka-alan läheisyydessä. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavan toteutuminen vaikuttaa ympäristöön samalla tavalla kuten normaali rantarakentaminen vaikuttaa. RA- ja Ra-1-alueille osoitetaan kahden loma-asuinrakennuksen rakentamismahdollisuus, joista yksi on jo valmiina RA / (Rno 2:43). Toinen loma-asunto toteutetaan ns. paritaloratkaisuna ja sijoitetaan järvelle laskevan rinteen yläosan luontaiselle tasannealueelle olemassa olevan tiestön ja alueelle johtavan sähkölinjan läheisyyteen. Puiden kaataminen pyritään minimoimaan. Alue jätetään muilta osin kuin rakennusten välittömästä läheisyydestä luonnontilaiseksi. Rakennusalueita ympäröivä havupuumetsikkö suojaa rakentamisen näkymisen järvimaisemaan ja ympäristöönsä. Luonnontilainen rantaosuus säilyy hakkaamattomana noin metrin levyisenä vyöhykkeenä rantaviivasta sisämaahan päin. Kaavan vapaan rantaviivan pituus on noin 60 m, joka on noin 20 metriä vähemmän kuin rantayleiskaavassa. Kaavan vaikutukset järvimaisemaan ja luonnonympäristöön ovat vähäiset. 6. KAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kohteesta ei ole tehty havainnekuvia. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan mukainen rakentaminen toteutuu tonttien kohdalta maanomistajien halukkuuden ja aikataulun mukaan. 7. TEHDYT PÄÄTÖKSET JA ASIAKIRJAT Kaavaprosessiin liittyviä asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja on esitetty liitteissä 1, 2 ja 3. Kaavaluonnoksesta pidettiin viranomaisneuvottelu Pöytäkirja on liitteessä 2. Neuvottelun seurauksena tehtiin seuraavia muutoksia kaavaluonnokseen: 1. Kiinteistöille osoitetaan yksi yhteinen rakennuspaikka. Kaksi uutta loma-asuntoa rakennetaan ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 180 k-m 2 sekä erillinen rantasauna, jonka kerrosala on 25 k-m 2.

6 6 2. Rakentamattoman alueen osuutta korttelista lisätään siten, että vapaan rannan pituus on 40% kiinteistöjen 2:43 ja 2:55 rantaviivan pituudesta ja vapaa alue sijoittuu tontin eteläreunaan, jolloin se on yhteydessä viereisen niemen vapaan rannan alueen kanssa. Kaikki viranomaisneuvottelussa esille tulleet muutostarpeet toteutettiin asemakaavaluonnoksessa pvm Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta ei jätetty muistutuksia. Nähtävillä olon jälkeen Salon kaupunkisuunnittelu pyysi YLY-keskuksen kommentteja kaavaluonnoksesta. ELY-keskuksen, Maarit Kaipiainen, kommentit saatiin , liite 3. Kommenttien mukaiset muutokset ja tarkennukset on lisätty asemakaavakarttaan sekä selostukseen, pvm Oulussa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Pekka Laatio, arkkitehti SAFA puh , Liitteet: Liite 1: Kaavoituspäätös , ote pöytäkirjasta Liite 2: Viranomaisneuvottelu , pöytäkirja Liite 3: ELY-keskuksen kommentit Liite 4: Ote rantayleiskaavasta ja sen määräyksistä Liite 5: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

7

8

9

10

11 1 Asemakavan selostuksen liite KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN Muistio neuvottelusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Aika , klo Paikka ELY-keskus, Lemminkäisenkatu 14-18, Turku, 3. kerroksen kokoushuone Läsnä Maarit Kaipiainen ylitarkastaja, Ely-keskus Timo Alhoke kaavoitusinsinööri, Salon kaupunki Pekka Laatio arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, asemakaavan laatija ja kiinteistöjen omistajien edustaja, sihteeri Käsitellyt asiat 1. Hankkeen tausta Todettiin ja merkittiin tiedoksi, että Kiskon kirkonkylän tilojen Villa-Pivo I, Rno 2:55, ja Villa-Pivo II, Rno 2:91, omistajat olivat tehneet hakemuksen saada laatia omistamilleen tiloille rantaasemakaavan ja kaksi rakennuspaikkaa. Salon kaupunginhallitus oli päättänyt hyväksyä hakemuksen kuitenkin vain yhden rakennuspaikan osalta seuraavin perusteluin: - Omistuskokonaisuuteen kuuluu myös tila Villa-Pivo Rno 2:43, jonka kiinteistön muodostaminen oli tehty vuonna 1959 ja kiinteistön Villa-Pivo I vuonna Villa-Pivolle oli rantayleiskaavassa merkitty yksi RA-rakennuspaikka, mutta Villa-Pivo I:lle ei oltu osoitettu yhtään rakennuspaikkaa. - Maanomistaja oli huomauttanut kaavoituksen aikana asiasta ja kaavoituksessa oli päätetty merkitä Villa Pivo I:lle 2 rakennuspaikkaa AO-alueena, mutta alue oli ilmeisesti väärinkäsityksen vuoksi osoitettu naapurikiinteistön alueelle. - Salon kaupunki oli päätöksessään katsonut, että em. tilanne tulee oikaista ja että kiinteistölle Villa- Pivo I kantatilana kuulu yksi rakennuspaikka niillä kriteereillä, joilla Kiskon rantayleiskaava on laadittu. - Kaupunki oli myös edellyttänyt, että Villa-Pivo, Rno 2:43, otetaan mukaan asemakaava-alueeseen. - Kaupunki oli lisäksi hyväksynyt alueen kaavoittajaksi Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n. 2. Ranta-asemakaavaluonnokset Käytiin läpi kaavoittajan laatimat asiakirjat VE2; asemakaavakartta ja asemakaavamääräykset, havainnekuva sekä alustava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmista päätettiin seuraavaa: - Kiinteistöille 2:55 ja 2:91 osoitetaan yksi yhteinen rakennuspaikka. - Muodostettavan rakentamisalueen asemakaavamerkintä on RA 2, jonka mukaan alueelle voidaan rakentaa kaksi loma-asuntoa ns. paritaloratkaisuna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 180 k-m 2 sekä erillinen rantasauna, jonka kerrosala on 25 k-m 2. Rantasauna tulee sijoittaa kiinteistön 2:43 nykyisten rakennusten läheisyyteen alueen pohjoissivulle. - Loma-asuntorakennukset sijoitetaan n. 100 metrin päähän rantaviivasta. - Vapaan rannan aluetta lisätään niin, että sen rantaviivan pituus on 40% kiinteistöjen 2:43 ja 2:55 rantaviivojen pituudesta ja vapaa alue sijoittuu tontin eteläreunaan, jolloin se on yhteydessä viereisen niemen vapaan rannan alueen kanssa. 3. Jatkotoimenpiteet Sovittiin, että Pekka Laatio korjaa kaava-asiakirjat em. päätetyllä tavalla sekä lähettää asiakirjat jatkokäsittelyä varten Maarit Kaipiaiselle ja Timo Alhokkeelle, joka käynnistää kesälomakauden jälkeen asemakaavan käsittelyn Salon kaupungissa noudatettavan käytännön mukaisesti. Pekka Laatio arkkitehti Safa Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Isokatu 19 B Oulu / Yrjönkatu 11 D Helsinki,

12 Suur-Näkki Anu Lähettäjä: Kaipiainen Maarit Lähetetty: 4. heinäkuuta :25 Vastaanottaja: Kirjaamo Salo Kopio: Kaupunkisuunnittelu Aihe: kommentteja Villa Pivon ranta-asemakaavan luonnokseen Salon kaupunki Salon kaupunkisuunnittelu / Timo Alhoke on pyytänyt ELY-keskuksen kommenttia Villa Pivon ranta-asemakaavan luonnoksesta, joka on ollut julkisesti nähtävillä (luonnosaineisto päivätty ) Kaupunki ei pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa nähtävillä olon aikana. Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on korjata Kiskon rantayleiskaavaan tullut virhe, joka koskee kantatilojen määrän tulkintaa sekä eräiden rakennuspaikkojen sijoittumista eri omistajien kiinteistöille. Kaavamääräys RA-1 koskee loma-asuntorakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa kaksi loma-asuntoa paritalona. Asuntojen yhteiseksi enimmäiskerrosalaksi on määritelty 200 m2. Kesäkuussa 2012 pidetyssä viranomaisneuvottelussa sovittiin kuitenkin, että asuntojen yhteinen kerrosala on enintään 180 m2. Kyseiseen määräykseen olisi hyvä lisätä talousrakennusten enimmäisala, kuten viereisen tontin RA-määräyksessä on tehty. Kaavaselostuksessa on syytä mainita, miten vapaan rantaviivan määrä mahdollisesti muuttuu verrattuna nyt voimassa olevaan yleiskaavaan. Villa Pivon kaavaluonnoksen selostuksessa asiasta ei ole mainintaa. Aihe oli esillä viranomaisneuvottelussa. Muilta osin Villa Pivon kaavaluonnoksesta ei ole kommentoitavaa. Maarit Kaipiainen Maarit Kaipiainen ylitarkastaja / överinspektör Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland PL / PB 523, Turku / Åbo Huom. käyntiosoite Itsenäisyydenaukio 2, Turku / obs. besöksadress Självständighetsplan 2, Åbo 1

13

14

15 1 Salon kaupunki Ranta-asemakaavan selostus, liite OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISTA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-Pivo (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO II (Rno 2:91) ALUEILLA. 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin Kiskon kirkonkylän Määrjärven rannalla olevia tiloja Villa-Pivo (Rno 2:43), Villa-Pivo I (Rno 2:55) ja Villa-Pivo II (Rno 2:91). Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,13 ha. Kaikki alueen rakennukset sijaitsevat tilan Rno 2:43 alueella. Tiloista kaksi vanhinta (Rno 2:43 ja 2:55) ovat ns. kantatiloja, joiden voidaan katsoa muodostavan myös itsenäiset rakennuspaikat. Alue on pääosin suuripuista havumetsää kasvava länteen laskeutuva rinne. Sijaintikartta, liite SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ranta-asemakaavan tavoitteena on määrittää vuosina laaditun rantayleiskaavan alueella sijaitsevien tilojen käyttötarkoitus, rakennuspaikan ulottuvuus sekä rakennusoikeudet. Alueet kuuluvat Kiskon rantayleiskaavassa pieneltä osin loma-asuntoalueeksi osoitettuun RA-alueeseen, maa- ja metsätalousalueeksi osoitettuun M-alueeseen ja lisäksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on maisemallisia arvoja ja luontoarvoja (MY-alue). Aikanaan samaan omistuskokonaisuuteen on kuulunut myös toinen osa edellä mainitusta RA-alueesta (Rno 2:43) eli käytännössä omistuskokonaisuudelle on merkitty yksi RA-rakennuspaikka muun osan ollessa rakentamatonta RA- ja M-aluetta. Tilojen omistuskokonaisuudella on ollut kaksi ns. kantatilaa rantayleiskaavan laatimisvaiheessa, koska erillisen tontin (Rno 2:43) muodostuminen tapahtui jo vuonna Toisen tilan ollessa rakentamaton kaavoituksessa päätettiin, että toisen rakennusoikeus siirretään AO-alueeksi (2 rakennuspaikkaa) etäämmälle rannasta. Tämä kaavamerkintä osoitettiin kuitenkin naapurin alueelle. Vahvistuneen kaavan vuoksi naapurilta ei voida edellyttää merkinnän poistamista, joten tilanne oikaistaan ranta-asemakaavassa. Laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa M- ja MY-alueille yksi rakennuspaikka. Luonnontilainen rantavyöhyke säilytetään ennallaan. Salon kaupunki edellyttää, että myös Villa-Pivo (Rno 2:43) otetaan mukaan kaava-alueeseen. MRL 74 :n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen hakemukseen ryhtymistä hakija on ollut yhteydessä kaupunkisuunnitteluun.

16 2 3. LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT Kaavoituksen alkuvaiheen idealuonnokset tehdään selvitysten, osallisten ja kuntalaisten mielipiteiden pohjalta. Luonnokseen tehdään muutoksia tarpeen mukaan ja kun muutostarpeita ei enää esiinny, asetetaan kaavaehdotus kuntaan hyväksytettäväksi. Tarkemmin kaavoitusprosessista ja sen aikataulusta myöhemmin tässä suunnitelmassa. 4. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Ranta-asemakaavalla pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon olemassa oleva luonnonympäristö, maanomistusolot sekä maanomistajan toivomukset. 4.1 Ympäristövaikutukset Tarvittavat selvitykset on laadittu rantayleiskaavan laatimisen yhteydessä Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavatyössä arvioidaan kaavan yhdyskuntataloudelliset vaikutukset. Kaavan kaikista toteuttamiskustannuksista vastaavat alueen maanomistajat. 4.3 Muut vaikutukset Kaavatyössä arvioidaan kaavan muut mahdolliset vaikutukset. 5. OSALLISET Kaavan pääosallisia ovat kaava-alueen maanomistajat. Kaavan muita osallisia ovat lähialueiden muut maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muuhun kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaava-alueen tilat Rno 2:55 ja Rno 2:91 omistavat arkkitehti Pekka Laatio ja DI Eero Laatio. Viranomaisosallisia ovat: - Salon kaupunki - Varsinais-Suomen Liitto - Varsinais-Suomen ELY-keskus 6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kaavoituksessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. Rajanaapureille lähetetään tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma syksyn 2013 aikana. Kaavoitushankkeen alkamisesta ilmoitetaan Salon seudun sanomissa. Luonnos- ja ehdotusvaiheessa ei kaavasta tiedoteta kirjeitse muille kuin suunnittelualueen ulkopaikkakuntalaisille rajanaapureille sekä sellaisille, jotka sitä erikseen ovat pyytäneet. ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa vuorovaikutus tapahtuu viranomaisneuvotteluissa sekä postitse. Ensimmäinen neuvottelu on pidetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa

17 3 Lehtikuulutusten lisäksi kaavan etenemisestä ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Salon kaupungin kotisivuilla: Ilmoituslehtenä käytetään Salon seudun sanomia. Kuulutuksissa ilmoitettujen aikojen puitteissa kaava-asiakirjoja on nähtävillä entisellä Halikon kunnantalolla, mutta myös muina aikoina voi kunnantalolla käydä esittämässä mielipiteitään. Paras tapa kysellä kaavasta tai vaikuttaa siihen on ottaa yhteyttä suoraan kaavoittajaan tai maanomistajaan. 7. KAAVATYÖN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU Kaava laitettu vireille kh Vireilletulo ja OAS kuulutettu syksy 2013 Kaavaluonnos nähtävillä syksy 2013 Kaavaehdotus nähtävillä syksy 2013 Kaavan hyväksyminen talvi YHTEYSTIEDOT Salon kaupunki: Timo Alhoke, kaavoitusinsinööri puh. (02) , Hannu Koisti, Maankäyttöinsinööri puh. (02) , Kaavan laatija: Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Pekka Laatio, arkkitehti SAFA puh , Liitteet: Liite 1: kaava-alueen sijaintikartta Liite 2: kaavamuutosalue Liite 3: kaavaote, voimassa oleva rantayleiskaava ja kaavamääräykset

18 4 Liite 1. Sijaintikartta (karttapohja Maanmittauslaitos)

19 5 Liite 2. Kaavamuutosalue.

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE Kaupunkisuunnittelu 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Vartsalan asemakaava-alueen

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMA-KAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOS- KEE 15.1.2014 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA KEU- RUUN KAUPUNGIN KEURUSSELÄN, HEPOLAMMEN JA PAJULAMMEN

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Rosalan kylä Rosala by Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kiinteistöt Fastigheten Hasselbacka 322-507-20-0 Julibacken 322-507-20-1 Hasselberga 322-507-20-2

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE

BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO BÅNHOLMEN, SKAVARBÖLE RANTA-ASEMAKAAVA Suunnittelualue käsittää Porvoon kaupungin Vessölandetilla olevat kiinteistöt RN:o 2:38, 2:42, 2:44, 2:45,

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 14. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 14. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1 RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 14. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1067. Alueen määrittely IMATRA Kylä 404, Immalanjärvi Ranta-asemakaava Korttelin

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014 (luonnos) OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta kuulutettu

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822 SÄKYLÄN KUNTA Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät Rannankulman ranta-asemakaava Työt: E25822 Turku, 8.2.2013, tark. 27.3.2014, 19.8.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot