KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 15/ Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x = läsnä - = poissa pj Heikki Muhonen (x) Tomi Hakkarainen () vpj Tapio Pekkarinen (x) Osmo Korhonen () Rauni Kauppinen (x) Aulis Kuivaniemi () xx) Raili Laitinen (x) Eeva Penttinen () Virpi Piispanen (x) Eira Leppänen () x) Raili Linna (x) Riitta Voutila () Aulis Hämäläinen (-) Tapani Pasanen () Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikko Ihanti (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Anitta Hakkarainen (-) kunnanhallituksen edustaja x) Juha Urpilainen (x) kunnanjohtaja Petri Syrjä (x) va. rakennustarkastaja Sari Urpilainen (x) va. ympäristötarkastaja Ossi Kinnunen (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä x) Saapuivat klo xx) Saapui klo :n 109 aikana. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Heikki Muhonen Tarkastusaika Ossi Kinnunen Allekirjoitukset Virpi Piispanen Tapio Pekkarinen 118 Rauni Kauppinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Virka-asema Allekirjoitus Ossi Kinnunen

2 LATOSAAREN TIEKUNNAN PERUSTAMINEN Liite 1. tietoimituskutsu. : Kinnulan kunnan tekninen lautakunta Kinnulan tielautakuntana (Kinnulan kunnan hallintosääntö 6 kohta 4/15) perustaa Latosaaren tiekunnan. Pöytäkirja tielautakunnan toimituksesta liite 2. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA AJALTA Liite 3. : merkitsee tiedoksi tuloslaskelman ajalta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Liite 4. : merkitsee tiedoksi investointien toteutuman ajalta , lisäksi toteutuma saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

5 RAVITSEMISTYÖNJOHTAJAN NIMIKEMUUTOS RAVITSEMISPÄÄLLIKÖKSI Liite 5. Ruokapalvelun organisaatiomuutoksen yhteydessä vuonna 2003 perustettiin ravitsemistyönjohtajan toimi. Ravitsemistyönjohtaja suunnittelee ja johtaa kunnan ruoka- ja siivouspalvelutyötä ja vastaa niiden toiminnasta. Käytännöksi on muodostunut, että kuntien ruokapalveluista vastaavan henkilön nimikkeenä käytetään ravitsemispäällikkö-nimikettä. Keski-Suomen kunnissa Kinnula on ainoa, jossa ruokapalveluista vastaavan henkilön nimike on ravitsemistyönjohtaja. : hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, että ravitsemistyönjohtajan toiminimike muutetaan ravitsemispäällikön toimeksi alkaen. Perusteena on, että nimike kuvaa parhaiten tämänhetkisiä työtehtäviä. Nimikemuutos ei vaikuta palkkaukseen. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

6 ALOITE SUOJATIESTÄ TUIKANTIE - TOLPANTIEN VÄLILLE Liite 6. Kirsi Alonen-Kinnunen on tehnyt aloitteen suojatien saamiseksi Tuikantien ja Tolpantien välille. Perusteena on, että Tuikantien välittömässä läheisyydessä asuu useita lapsiperheitä jotka kulkevat Tuikantieltä Tolpantielle ja ylittävät Niemen paikallistien. : hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Mahdollisessa suojatien sijoittamisessa huomioitava mm. risteysalue, mäki ja tien kaarevuus (näkemäalue), Tolpantien suunnasta tuleva jalankulku/pyörätie. 2. Suojatiealoitteesta pyydetään lausunto Keski-Suomen ELYkeskukselta ja Liikennevirastolta. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

7 KUNTALAISALOITE PIENVENESATAMAN SAAMISESTA HÄÄHKÄNIEMEEN Liite 7. Muhola Seura ry. on tehnyt aloitteen pienvenesataman saamisesta Häähkäniemeen. Aloitteen mukaan pienvenesatama palvelisi kyläläisiä ja kesäasukkaita. Häähkäniemen - Hiilinginlahden alueella on yhteinen maa-alue (878) nimellä Venevalkamapalsta ( ), alue on yleiskaavassa merkitty venevalkama-alueeksi ja sen pinta-ala on 1500 m 2. : hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Tekninen toimi selvittää talven 2012 aikana Häähkäniemen - Hiilinginlahden Venevalkamapalsta-alueen soveltuvuuden pienvenesatamaksi yhteisalueen lunastus/tieoikeuksien osalta. 2. Tekninen toimi etsii mahdollisesti muita paikkoja Muholan alueelta pienvenepaikoiksi. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

8 VALTUUSTOALOITE SAARENSALMEN MÖKKITONTTIEN RAKENTAMIS- VELVOITTEEN POISTAMISESTA Liite 8. Markku Toikkanen on tehnyt valtuustoaloitteen Saarensalmen mökkitonttien rakentamisvelvoitteen poistamisesta. Perusteena rakentamisvelvoitteen poistamiselle on mm. myyjän asettamien ostoesteiden poistaminen ja sitä myöten esim. nuorten tontinostajien varsinaisen rakentamisajankohdan päättäminen parhaimpana ajankohtana. Saarensalmen (Lossivuoren) mökkitonttien myyntihinnat ja luovutusehdot v perustuvat kunnanvaltuuston tekemään päätökseen. : hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi, että kunnanhallitus voi Kinnulan kunnan hallintosäännön 5 :n ja 5. kohdan mukaan myöntää lykkäystä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokrausehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

9 VALTUUSTOALOITE PIENVENESATAMAN RAKENTAMISESTA MUHOLAN- KYLÄN LÄHEISYYTEEN Liite 9. SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, että selvitetään pienvenesataman paikkaa Muholankylän läheisyyteen. : hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, että tekninen toimi selvittää talven 2012 aikana pienvenesataman paikkaa Muholan kyläalueen läheisyyteen. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

10 KUNTALAISALOITE SILKKIPERÄNTIEN TURVALLISUUDESTA Liite 10. Työsuojeluvaltuutettu Jenni Forsèn on tehnyt kuntalaisaloitteen Silkkiperäntien turvallisuudesta. Tien varrella on Puron ryhmäperhepäiväkoti ja useita lapsiperheitä, aloitteessa toivotaan tien molempiin päihin kyltit joissa varoitetaan tiellä liikkuvista lapsista. : hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Silkkiperäntietä on perusparannettu v aikana mm. leventämällä ajorataa ja asfaltoimalla. 2. Silkkiperäntien taajama-alueen osuus muuttuu kunnan ylläpitämäksi kaduksi (kadunpitopäätös) vuoden 2012 syksyllä. 3. Silkkiperäntien taajama-alueella tulee voimaan nopeusrajoitus (40 km/h) ja Puron ryhmäperhepäiväkodin luokse tulee lapsimerkit sekä suojatie asianmukaisine merkkeineen. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

11 HENKILÖSTÖRUOKAILUN ATERIAMAKSU SEKÄ PALVELUHINNASTO Liite 11. Maksut perustuvat Verohallituksen päätökseen Dnro 765/32/2011, , ravintoetu : hyväksyy liitteen 11. mukaisesti kunnan henkilöstöruokailun ateriamaksut sekä ruokapalveluhinnaston hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

12 VAPAUTUSHAKEMUS KINNULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA, VÄLITALO RN:o 1:348 JA IRJALA RN:o 1: Liite 12. ( lausuntoliitteet 13 ja 14). Hakkarainen Anitta hakee päivätyillä hakemuksilla vapautusta yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Hakemukset koskevat kiinteistöjä Välitalo, RN:o 1:348, osoitteessa Häähkäniementie 40, Muhola ja Irjala, RN:o 1:393, osoitteessa Häähkäniementie 76, Muhola. Kiinteistöt sijaitsevat haja-asutusalueella ja kuuluvat Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, jonka Kinnulan kunnan kunnanvaltuusto on vahvistanut Hakija perustelee vapautushakemuksia sillä, että kiinteistöt ovat tyhjillään. Toiseen kiinteistöistä on tehty varaukset vesi- ja viemäriliittymälle. Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vesihuoltolain 11 :n mukaan hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavan kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Kinnulan kunnan va. rakennustarkastaja ja va. ympäristötarkastaja ovat käyneet kiinteistöillä toteamassa, että ne ovat asumattomia. Keski-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto, liite 13. Wiitaunionin ympäristöterveydenhuollon lausunto, liite 14.

13 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos ei ole antanut lausuntoa vapautushakemuksista. VAPAUTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY Vapautushakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen (hyväksytty kv ) maksutaksan mukaan 55 / h ja 5 pyydetyltä lausunnolta. Tämän hakemuksen käsittelymaksu on 65. MUUTOKSEN HAKU Ympäristölupapäätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Asian valmistelu ja tiedustelut va. rakennustarkastaja Petri Syrjä, puh tai va. ympäristötarkastaja Sari Urpilainen, puh myöntää vapautuksen vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä ehdolla, kiinteistöt pysyvät asumattomina ja niitä ei oteta asumis- tai lomakäyttöön vapautuksen voimassaoloaikana. Vapautus on voimassa niin kauan kuin olosuhteet kiinteistöllä pysyvät ilmoitetun kaltaisena. Mikäli olosuhteet kiinteistöllä (käyttäjämäärä, kiinteistön käyttö esim. muutetaan vakituisesti asumaan, rakennuslupaa vaativa toimenpide yms.) tai muu hakijan vapautuksen perusteena ilmoittama tilanne muuttuu merkittävästi, tulee hakijan ilmoittaa siitä viipymättä Kinnulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen arvioi tällaisissa tilanteissa asian uudelleenkäsittelytarpeen. Perustelut: Vesihuoltolain 11 mukaiset ehdot täyttyvät. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve on vähäinen huomioiden kiinteistöjen käyttötarkoituksen. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. : hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

14 VAPAUTUSHAKEMUKSET KINNULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA, SAMMALLAHTI RN:o 46: Liite 15. ( lausuntoliitteet 13 ja 14). Urpilainen Sisko hakee vapautusta yleiseen viemäriverkostoon liittymisestä päivätyllä hakemuksella. Hakemus koskee kiinteistöä Sammallahti, RN:o 46:1. Kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella ja kuuluu Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, jonka Kinnulan kunnan kunnanvaltuusto on vahvistanut Hakija perustelee vapautushakemusta sillä, että kiinteistön käyttöaste on pieni. Kiinteistö on liittynyt kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Kiinteistöllä on umpikaivo, johon kiinteistöllä syntyvä vähäinen määrä jätevettä menee. Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vesihuoltolain 11 :n mukaan hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Kinnulan kunnan va. rakennustarkastaja ja va. ympäristötarkastaja ovat käyneet kiinteistöillä tekemässä tarkastuksen kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Keski-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto, liite 13. Wiitaunionin ympäristöterveydenhuollon lausunto, liite 14. Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos ei ole antanut lausuntoa vapautushakemuksista.

15 VAPAUTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY Vapautushakemuksien käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen (hyväksytty kv ) maksutaksan mukaan 55 / h ja 5 pyydetyltä lausunnolta. Tämän hakemuksen käsittelymaksu on 65. MUUTOKSEN HAKU Ympäristölupapäätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Asian valmistelu ja tiedustelut va. rakennustarkastaja Petri Syrjä, puh tai va. ympäristötarkastaja Sari Urpilainen, puh päättää myöntää vapautuksen vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisestä yllä mainitulle kiinteistölle ehdolla, että kiinteistön omistaja huolehtii umpikaivon tyhjennyksestä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Tyhjennys tulee tilata sellaiselta yrittäjältä, joka on rekisteröitynyt jäterekisteriin ja umpikaivoliete tulee viedä Kinnulan jätevedenpuhdistamolle tai muuhun ympäristöluvalliseen paikkaan. Umpisäiliön tiiviys tulee tarkastaa viimeistään 10 vuoden kuluttua asentamisesta ja tämän jälkeen kerran viidessä vuodessa. Kiinteistön omistajan on pyydettäessä esitettävä todistus umpisäiliön tiiviystarkastuksesta tai sitä vastaava asiakirja. Umpisäiliön käyttöiän tullessa täyteen kiinteistö tulee liittää viemäriverkostoon. Mikäli olosuhteet kiinteistöllä (käyttäjämäärä, kiinteistön käyttö esim. muutetaan vakituisesti asumaan, rakennuslupaa vaativa toimenpide yms.) tai muu hakijan vapautuksen perusteena ilmoittama tilanne muuttuu merkittävästi, tulee hakijan ilmoittaa siitä viipymättä Kinnulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen arvioi tällaisissa tilanteissa asian uudelleenkäsittelytarpeen. : Perustelut: Vesihuoltolain 11 mukaiset ehdot täyttyvät. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve on vähäinen huomioiden kiinteistöjen käyttötarkoituksen. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely on järjestetty siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

16 VAPAUTUSHAKEMUS KINNULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JOHTOVERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA, LISÄ-RINNE RN:o 1: Liite 16. ( lausuntoliitteet 13 ja 14). Piispanen Vilho Tapio hakee päivätyllä hakemuksella vapautusta yleiseen vesijohtoverkostoon liittymisestä. Hakemus koskee kiinteistöä Lisä-Rinne, RN:o 1:279, osoitteessa Häähkäniementie 28, Muhola. Kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella ja kuuluu Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, jonka Kinnulan kunnan kunnanvaltuusto on vahvistanut Hakija perustelee vapautushakemusta sillä, että kiinteistöllä on käytössä vuonna 1978 rakennettu vesikaivo, jonka vesi on ollut aistinvaraisesti arvioituna hyvä ja vettä on ollut riittävästi. Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vesihuoltolain 11 :n mukaan hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavan kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Keski-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto, liite 13. Wiitaunionin ympäristöterveydenhuollon lausunto, liite 14. Kinnulan kunnan vesihuoltolaitokselta ei ole antanut lausuntoa vapautushakemuksesta. VAPAUTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY Vapautushakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen (hyväksytty kv ) maksutaksan mukaan 55 / h ja 5 pyydetyltä lausunnolta. Tämän hakemuksen käsittelymaksu on 65.

17 MUUTOKSEN HAKU Ympäristölupapäätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Asian valmistelu ja tiedustelut va. rakennustarkastaja Petri Syrjä, puh tai va. ympäristötarkastaja Sari Urpilainen, puh päättää myöntää Viljo Tapio Piispaselle oman vesikaivon käyttöoikeuden toistaiseksi, mikäli hakija toimittaa rakennus- ja ympäristövalvontaan talousvesitutkimuksen tulokset kaivoveden laadusta viimeistään ja otettavan kaivovesinäytteen tutkimustuloksen mukaan kiinteistön kaivoveden laatu täyttää viranomaisvaatimukset. Tutkimustulokset saavat olla enintään 3 vuotta vanhoja. Talousvedestä tutkittavat ominaisuudet ovat nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, koliformiset bakteerit sekä enterokokit. Tällöin kaivovesi tulee jatkossa tutkia kolmen vuoden välein ja tutkimustulos tulee lähettää viipymättä tiedoksi Kinnulan kunnan rakennusvalvontaan / tekniseen lautakuntaan. Mikäli otettavan kaivovesinäytteen tutkimustulos ei joltain osin täytä viranomaisvaatimuksia, oman vesikaivon käyttöoikeutta ei myönnetä ja kiinteistö on velvoitettu liittymään vesiverkostoon. Perustelut: vesihuoltolain 11 :n mukaiset ehdot vapauttamiselle täyttyvät, mikäli otettavan kaivovesinäytteen tutkimustulos täyttää viranomaisvaatimukset. Vapautus ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. : hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

18 VAPAUTUSHAKEMUKSET KINNULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA Liitteet ( lausuntoliitteet 13 ja 14). KIINTEISTÖT: HANNULA RN:o 1:315 KOUKONIEMI RN:o 6:167 LEPIKKO RN:o 1:272 KOIVUMAA RN:o 6:140 ANTINKALLIO RN:o 46:7 RITVALA RN:o 6:101 SAMMALRANTA RN:o 46:16 MÄNTYRANTA RN:o 1:177 SAMMALLAHTI RN:o 46:1 Kiinteistöjen omistajat hakevat vapautusta yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Hakemukset koskevat edellä mainittuja kiinteistöjä. Kiinteistöt sijaitsevat haja-asutusalueella ja kuuluvat Kinnulan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, jonka Kinnulan kunnan kunnanvaltuusto on vahvistanut Hakijat perustelevat vapautushakemusta sillä, että kiinteistön käyttöaste on pieni. Kiinteistön juomavesi kuljetetaan vakituisesta asunnosta. Saunavesi kannetaan järvestä. Saunasta syntyvä pesuvesi imeytetään maaperään. Kiinteistöillä on käytössä ulkohuussi / kompostikäymälä. Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vesihuoltolain 11 :n mukaan hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavan kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

19 b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Kinnulan kunnan va. rakennustarkastaja ja va. ympäristötarkastaja ovat käyneet kiinteistöillä tekemässä tarkastuksen kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmästä ja wc-ratkaisuista. Keski-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto, liite 13. Wiitaunionin ympäristöterveydenhuollon lausunto, liite 14. Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos ei ole antanut lausuntoa vapautushakemuksista. VAPAUTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY Vapautushakemuksien käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen (hyväksytty kv ) maksutaksan mukaan 55 / h ja 5 pyydetyltä lausunnolta. Käsiteltyjen hakemuksen käsittelymaksu on 65 / hakemus. MUUTOKSEN HAKU Ympäristölupapäätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Asian valmistelu ja tiedustelut va. rakennustarkastaja Petri Syrjä, puh tai va. ympäristötarkastaja Sari Urpilainen, puh päättää myöntää vapautuksen vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä yllä mainituille kiinteistöille ehdoilla, että kiinteistöjen käyttöaste pysyy ilmoitetun kaltaisena ja niillä syntyvät pesuvedet käsitellään siten, ettei ympäristön pilaantumisen vaaraa synny. Lisäksi ulkohuusin / kuivakäymälän rakenteiden tulee vastata nykytasoa ja niiden jätehuolto varmistetaan. Vapautus on voimassa toistaiseksi. Mikäli olosuhteet kiinteistöllä (käyttäjämäärä, kiinteistön käyttö esim. muutetaan vakituisesti asumaan, rakennuslupaa vaativa toimenpide yms.) tai muu hakijan vapautuksen perusteena ilmoittama tilanne

20 muuttuu merkittävästi, tulee hakijan ilmoittaa siitä viipymättä Kinnulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen arvioi tällaisissa tilanteissa asian uudelleenkäsittelytarpeen. Perustelut: Vesihuoltolain 11 mukaiset ehdot täyttyvät. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarve on vähäinen huomioiden kiinteistöjen käyttötarkoituksen. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. : hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

21 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: ; Ambiotica, Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus: Kinnulan kunnan käytöstä poistetun Muholan kaatopaikan velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuosilta 2010 ja Viranhaltijapäätökset: Kunnanrakennusmestari: / / /98 Va.rakennustarkastaja: /42-46 : merkitsee asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Virpi Piispanen jääväsi itsensä (intressijäävi) kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätöksen /97 :n kohdalla. Petri Syrjä jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätöksen /98 :n kohdalla. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

22 KINNULAN KUNNAN TOIMENPITEET PUUKARTELLIN JOHDOSTA Liite 18. Markkinaoikeuden antaman lainvoimaisen päätöksen mukaan Metsäliitto osuuskunta, UMP-Kymmene Oyj ja Stora Enso Oyj ovat syyllistyneet vuosina kiellettyyn hintayhteistyöhön ja hintatietojen vaihtoon raakapuun hankinnassa. Kyseessä on ollut ostajatahon muodostama hintakartelli ja sen tarkoituksena oli keskinäisen kilpailun rajoittaminen ja yhteisen raakapuuhinnan hallinta. Kuntaliiton yleiskirjeen mukaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen kunkin kunnan on syytä arvioida sitä, onko kunnalla oikeudellisia perusteita vahingonkorvausta/perusteettoman edun palautusta markkinaoikeuden tuomiossa mainituilta yhtiöiltä kartellin aiheuttamista vahingoista ja oman harkintansa perusteella saattaa tarvittavat korvauskanteet vireille markkinaoikeuden tuomiossa mainittuja yhtiöitä kohtaan. Kuntaliiton mukaan kuntien on perusteltua tehdä tai teettää asiassa oikeudellinen alkuselvittely, jonka perusteella kunnat voivat tehdä perustellun päätöksen itse oikeuden käyntiin ryhtymisestä. Kinnulan kunta on myynyt vuosina puuta kartelliin osallistuneille yhtiöille n euron edestä, muille puunostajille tänä aikana on myyty n euron edestä. Mahdollisesta kartellin aiheuttamasta puunmyyntitulojen menetyksestä ei voida esittää tarkkaa arviota, arviointi edellyttää mm. tehtyjen puukauppojen erillistä selvittämistä. Markkinaoikeuden päätöksessä ei todettu kartellin vaikutusta hintoihin tai niiden suuruuteen vaan ne selvinnevät tulevissa oikeusprosesseissa. Kunnan tulee päättää erikseen oikeusprosessiin lähtemisestä. Selvityksen mukaan kunnan tulee harkita oikeusprosessiin lähtemistä mm. seuraavien näkökulmien kautta: - asia on periaatteellisen tärkeä - kunta tiedostaa, että oikeuden päätös voi olla kielteinen - kunta tiedostaa asiaan liittyvät moninaiset muut epävarmuustekijät mm. vahingon määrän arviointiin liittyen - kunnan arvio korvausvaatimuksen suhteesta oikeudenkäyntikuluriskiin : hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi, että Kinnulan kunta ei lähde oikeusprosessiin puukartelliasiassa, perusteena on mahdollisesti saatavan korvauksen osuus vähäiseksi suhteessa selvitys- ja asianajokustannuksiin. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

23 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tiedoksi lautakunnalle, että Rantaperän vesihuoltohankkeesta on pyydetty Museoviraston lausunto koska alue sijaitsee arkeologisesti tärkeällä tutkimusalueella (tutkimukset ja varsinainen rakentaminen siirtyy kesälle 2012).

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2012 16 Kokousaika Torstai 26.01.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 10/2010 99 Kokousaika Keskiviikko 06.10.2010 klo 18.30 20.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 17/2009 154 Kokousaika Torstai 17.12.2009 klo 13.00-13.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 11/2010 104 Kokousaika Keskiviikko 27.10.2010 klo 18.30 21.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/2009 124 Kokousaika Torstai 29.10.2009 klo 18.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 8 04.08.2016 80 Kokousaika Torstai 04.08.2016 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 6 10.08.2017 61 Kokousaika Torstai 10.08.2017 klo 18.00-19.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 14.01.2016 1 Kokousaika Torstai 14.01.2016 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.04.2015 39 Kokousaika Torstai 16.04.2015 klo 19.00 20.16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 4 18.05.2017 42 Kokousaika Torstai 18.05.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen Kirsi Alonen-Kinnunen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen Kirsi Alonen-Kinnunen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2012 1 Kokousaika 31.10.2012 klo 17.23 20.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Nro 3 12.04.2017 35 Kokousaika Keskiviikko 12.04.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58 Nro 05/15.11.2012 58 Kokousaika 15.11.2012 klo 19.00 19.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:0019:00

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2012 1 Kokousaika To 29.11.2012 klo 15.00-16.39. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 15/2009 136 Kokousaika Tiistai 17.11.2009 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(-) kunnanhallituksen puheenjohtaja. (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä. x) Aulis Hämäläinen poistui kokouksesta klo 21.10, 69 aikana.

(-) kunnanhallituksen puheenjohtaja. (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä. x) Aulis Hämäläinen poistui kokouksesta klo 21.10, 69 aikana. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 9/2009 85 Kokousaika Tiistai 16.06.2009 klo 18.30 21.35 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 7 03.10.2017 61 Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 3/2012 21 Kokousaika Tiistai 28.02.2012 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 12/2009 118 Kokousaika Torstai 24.09.2009 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 17.09.2015 79 Kokousaika Torstai 17.09.2015 klo 19.00 19.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/2009 Kokousaika Keskiviikko klo 19.00 20.02 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 11 28.12.2017 61 Kokousaika Torstaina 28.12.2017 klo 12.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 2 16.03.2017 24 Kokousaika Torstai 16.03.2017 klo 18.00 19.14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

(x) kunnanhallituksen edustaja. (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi..

(x) kunnanhallituksen edustaja. (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 6/2010 69 Kokousaika Torstai 10.06.2010 klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 82 10/2011 Kokousaika Torstai 18.08.2011 klo 18.30 20.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71 Nro 7 22.06.2016 71 Kokousaika Keskiviikko 22.06.2016 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 10 / 2012 89

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 10 / 2012 89 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 10 / 2012 89 Kokousaika Torstai 27.09.2012 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Nro 10 08.10.2015 Kokousaika Torstai 08.10.2015 klo 18.00 20.23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 58 8/2011 Kokousaika Torstai 09.06.2011 klo 18.30 20.00 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17/4.7.2011 307 Kokousaika 4.7.2011 klo 17.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/2010 125 Kokousaika Keskiviikko 22.12.2010 klo 18.30 20.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 15.3.2017 15 Kokousaika 15.3.2017 klo 19.00-20.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 18.09.2014 77 Kokousaika Torstai 18.09.2014 klo 19.00 20.08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 11 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 11 / 11 / 2012 101 Kokousaika Torstai 01.11.2012 klo 18.33 20.34 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02.

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 07/14.06.2013 1 Kokousaika 14.6.2013 klo 10.00 11.25. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2008 80 Kokousaika Tiistai 30.09.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 12/29.12.2011 155

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 12/29.12.2011 155 Nro 12/29.12.2011 155 Kokousaika 29.12.2011 klo 19.00 21:25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola 189 Kokousaika Torstai 15.9.2016 klo 18.00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Muut saapuvilla olleet Varajäsenet: Olli-Pekka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 11/2009 107 Kokousaika Torstai 17.09.2009 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 16/2009 144 Kokousaika Torstai 03.12.2009 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 19.08.2013 376 Kokousaika 19.08.2013 klo 17.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 5.3.2015 Kokousaika Torstai 5.3.2015 klo 17.00 18.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 8 14.8.2017 Kokousaika 14.8.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 93 Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 93 Tekninen lautakunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 93 Nro 11 26.11.2015 Kokousaika Torstai 26.11.2015 klo 19.00 21.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 4/2010 50 Kokousaika Torstai 15.04.2010 klo 18.30 19.38 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 /1.12.2011 Kokousaika 1.12.2011 klo 16.45 17.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan kunta, Kinnula-talo

Lisätiedot