KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 12/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 12/29.12.2011 155"

Transkriptio

1 Nro 12/ Kokousaika klo :25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla = läsnä = poissa Leppänen Ilpo, pj. Urpilainen Leo, 1. vpj Tuikkanen Olavi, 2. vpj Toikkanen Markku, 3. vpj Hakkarainen Anitta Ihanti Mikko Kinnunen Kalevi Kinnunen Marko Kinnunen Rauno Kröger Lasse Leppänen Ilkka Leppänen Jonna Muhonen Heikki Pekkarinen Raimo Pelkonen Esko Peltonen Pentti Piispanen Virpi.klo 17:00 19:00 Hämäläinen Aulis Koivukoski Marjatta Pekkarinen Tapio Voutila Riitta Linna Raili Ruuska Perttu Suominen Antti Teini Jorma Kauppinen Rauni Rouvinen Marketta Puranen EevaLiisa Kuivaniemi Aulis Hytönen MarjaLiisa Sivula Seppo Pasanen Manu Ripatti Anneli Häkkinen Kirsti.klo 19:1519:44.klo 19:1519:44.klo 19:4620:55 ja 21: klo 21: Laillisuus ja päätösvaltaisuus Juha Urpilainen Milla Kinnunen Marja Lehtonen Ossi Kinnunen Aulikki Hautsalo Sinikka Linnakallio Pirkko Leppänen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. kunnanjohtaja va. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä sivistystoimen päällikkö kunnan rakennusmestari vs. sosiaalijohtaja maaseutusihteeri henkilöstön edustaja Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanvaltuutetut Leo Urpilainen ja Lasse Kröger. tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Ilpo Leppänen Tarkastusaika Milla Kinnunen Marja Lehtonen 104 Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Leo Urpilainen Lasse Kröger Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virkaasema Allekirjoitus va. hallintojohtaja Milla Kinnunen

2 Nro 12/ POHJOISEN KESKISUOMEN KAHDEKSAN KUNNAN YHTEISEN TUULI VOIMAYLEISKAAVAN PÄÄTÖSVALTAISTEN SEUTUTOIMIELINTEN PE RUSTAMINEN (TUULIVOIMAYLEISKAAVAN TOIMIKUNTA, KUNTAJOH TAJARYHMÄ) Liite 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelmaluonnos (sis. organisaatiokaavio) Liite 2 Kuntien välinen sopimus tuulivoimayleiskaavan laatimisesta Kahdeksan kunnan yhteinen yleiskaavatyö edellyttää erilaista päätösja laadintaorganisaatiota kuin normaalissa yhden kunnan laatimassa yleiskaavassa. Kunnat joutuvat perustamaan hanketta varten kuntien yhteiset toimielimet (seutuhallitusta ja seutuvaltuustoa vastaavat), jonka kautta kaavaprosessi etenee (MRL 47, Kuntalaki 76, 77, 63 ). Lain mukaisesti kuntien yhteisen yleiskaavan laadinnan voi hoitaa joko maakunnan liitto, tehtävään soveltuva kuntayhtymä tai kuntien muu yhteinen toimielin (MRL 47 ). KeskiSuomen liitolla ei ole resursseja hoitaa tuulivoimayleiskaavan laadintaa ja siten laadinnasta vastaa kuntien yhteinen, päättävä toimielin, joka perustetaan tätä hanketta varten. Kuntien yhteinen päättävä toimielin yleiskaavatyöhön liittyen on nimetty alustavasti Tuulivoimayleiskaavan toimikunnaksi (Pohjoisen KeskiSuomen kahdeksan kunnan yhteinen tuulivoimayleiskaavoituksen toimikunta). Tuulivoimayleiskaavan toimikuntaan tulee esittää yksi luottamushenkilö kustakin kunnasta. Toimikunta asettaa kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville sekä hyväksyy tuulivoimayleiskaavan ennen kuin se etenee ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Kaavaprosessissa seutuhallituksena toimii kuntien kuntajohtajista koostuva työryhmä, jota kutsutaan Kuntajohtajaryhmäksi. Kuntajohtajaryhmä koordinoi yleiskaavan suunnitteluyhteistyötä ja käsittelee kaavaaineistot ennen kuin ne esitellään Tuulivoimayleiskaavan toimikunnalle. Ennen kaavaehdotuksen laatimista tulee yleiskaavaluonnos hyväksyä jatkosuunnittelun pohjaksi jokaisen kunnan hallituksessa. Lisäksi ennen kuin Tuulivoimayleiskaavan toimikunta hyväksyy kaavaehdotuksen, tulee ehdotus käsitellä samansisältöisenä kaikkien kuntien valtuustoissa. Kaavaehdotusta ei esitellä Tuulivoimayleiskaavan toimikunnalle, jos kukin valtuusto ei ole sitä puoltanut oman alueensa osalta. Tuulivoimayleiskaava toimikunnan ja kuntajohtajaryhmän edustajien kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset maksetaan kuntakohtaisesti. Tuulivoimayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään alkuvuonna Tätä ennen käynnistetään tarjouskilpailu kaavatyön laatijatahosta, joka hoitaa myös tarvittavat perusselvitykset yleiskaavatyöhön liittyen. Kaavatyön laatijan (konsultin) hyväksyy Kuntajohtajaryhmä. valmistelija: kaavoitusarkkitehti UllaMaija Humppi,

3 Nro 12/ Kinnulan kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää: 1. hyväksyä ns. Tuulivoimayleiskaavan toimikunnan perustamisen. Tuulivoimayleiskaavan toimikunnan tehtävänä on toimia kahdeksan kunnan yhteisenä toimielimenä tuulivoimayleiskaavan laadinnassa. Tuulivoimayleiskaavan toimikunta päättää kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä hyväksyy vahvistettavaksi esitettävän tuulivoimayleiskaavan (jonka ympäristöministeriön vahvistaa). Valtuustot voivat nimittää Tuulivoimayleiskaavan toimikunnan ja vain toimikautensa ajaksi (KuntaL 19 ) eli tältä osin valtuustopäätökset ovat voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. 2. että kahdeksan kunnan yhteisenä seutuhallituksena tuulivoimayleiskaavaprosessissa toimii Kuntajohtajaryhmä. Kuntajohtajaryhmä päättää kaavakonsultin valinnasta ja käsittelee kaavaaineistot ennen niiden etenemistä Tuulivoimayleiskaavan toimikuntaan sekä allekirjoittaa kuntien välisen sopimuksen tuulivoimayleiskaavoitukseen liittyen. Valtuustot voivat nimittää Kuntajohtajaryhmän vain toimikautensa ajaksi (KuntaL 19 ) eli tältä osin valtuustopäätökset ovat voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. 3. hyväksyä liitteenä olevan 8 kunnan välisen sopimuksen tuulivoimayleiskaavoituksesta ja valtuuttaa Kinnulan kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 4. päättää nimetä Tuulivoimayleiskaavan toimikuntaan Kinnulan kunnan edustajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Heikki Muhosen. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liite 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelmaluonnos (sis. organisaatiokaavio) Liite 2 Kuntien välinen sopimus tuulivoimayleiskaavan laatimisesta Mikko Ihanti esitti, että Tuulivoimayleiskaavan toimikuntaan Kinnulan kunnan varsinaiseksi edustajaksi nimetään teknisen lautakunnan puheenjohtaja Heikki Muhosen ja varajäseneksi Tapio Pekkarisen. hyväksyi yksimielisesti Mikko Ihannin esityksen. Muilta osin kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

4 Nro 12/ KIRSTI JA MATTI KINNUSEN KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE KOSKIEN ASUINHUONEISTOJEN HANKINTAA KINNULAN KUNNALLE/SDP:N ALOI TE Liite 4 Matti ja Kirsti Kinnusen kirje Liite 5 SDP:n aloite Liite 6 kauppakirja Liite 7 sopimusehdotus Kinnulan kunta on myynyt allekirjoitetulla kauppakirjalla (liite 6) kaksi yhteensä noin 2250 m2 määräalaa Matti ja Kirsti Kinnuselle Kinnulan kirkonseudun asemakaavan kortteliin 24 merkitystä AL 1 tontista nro 7. Korkein hallintooikeus on vahvistanut alueelle aiotulle rakennukselle rakentamismahdollisuuden päätöksellään Alkuperäisessä kauppakirjassa on kohdassa 11 maininta siitä, että Kinnulan kunta sitoutuu ostamaan 45 % perustettavan asuntoosakeyhtiön osakekannasta, mikäli huoneistojen kauppahinnasta ja maksutavasta päästään sopimukseen. Matti ja Kirsti Kinnunen esittivät päivätyssä sopimusehdotuksessa, että Kinnulan kunta ostaa perustettavasta asuntoosakeyhtiöstä kaksi 68,2 m2 kaksiota (liite 7) hintaan /asunto sekä kaksi autopaikkaa hintaan /autopaikka eli kauppahinta olisi yhteensä euroa. Kinnulan kunnanvaltuusto on kokouksessa päättänyt ostaa Matti ja Kirsi Kinnuselta 3 h+ khh+ph+s. Alkuperäisen sopimuksen mukaan kunnan piti ostaa perustettavasta asuntoosakeyhtiöstä kaksi 68,2 m2 kaksioita. Matti ja Kirsti Kinnunen esittävät liitteen 4 mukaisella kirjeellään Kinnulan kunnalle yrittäjien tasaarvoiseen asemaan asettamiseen vedoten, että Kinnulan kunta ostaa perustettavasta asuntoosakeyhtiöstä kaksi 68,2 m2 kaksiota hintaan /asunto sekä kaksi autopaikkaa hintaan /autopaikka eli kauppahinta olisi yhteensä euroa. SDP on jättänyt liitteen 5 mukaisen aloitteen yrittäjien tasaarvoisesta kohtelusta. Aloitteen mukaan kunnan tulee kohdella yrittäjiä tasapuolisesti. päättää esittää valtuustolle, että Kinnulan kunta varaa vuoden 2013 talousarvion investointiosaan huoneistojen hankintaa varten. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että SDP:n aloite on loppuun käsitelty.

5 Nro 12/ Jonna Leppänen esitti, että kunnanhallitus ei esitä valtuustolle vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esitettyä määrärahaa huoneistojen hankintaa varten. Kalevi Kinnunen kannatti Jonna Leppäsen esitystä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin puheenjohtajan esittämällä tavalla nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän esitys on JAA ja Jonna Leppäsen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) JAA ääntä (Mikko Ihanti, Ilkka Leppänen ja Raimo Pekkarinen) ja neljä (4) EI ääntä (Anita Urpilainen, Kalevi Kinnunen, Marjatta Koivukoski ja Jonna Leppänen). päätti, että kunnanhallitus ei esitä valtuustolle vuoden 2013 talousarvion investointiosaan esitettyä määrärahaa huoneistojen hankintaa varten Liite 3 Matti ja Kirsti Kinnusen kirje Liite 4 SDP:n aloite Liite 5 kauppakirja Liite 6 sopimusehdotus Anitta Hakkarainen jääväsi itsensä (intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Aulis Hämäläinen jääväsi itsensä (intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Rauno Kinnunen jääväsi itsensä (intressijääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän pykälän ajaksi paikalle saapui varajäsen Tapio Pekkarinen. Todettiin, että varajäsenistä Riitta Voutila, Raili Linna ja Perttu Ruuska eivät ole paikalla. Tämän pykälän ajaksi paikalle saapui varajäsenistä seuraavana järjestyksessä oleva Antti Suominen. Todettiin, että paikalla on 16 valtuutettua. Mikko Ihanti esitti Keskustan ryhmän kantana, että pitäydytään valtuuston aiemmassa päätöksessä Pentti Peltonen esitti SDP:n ryhmän kantana, että hyväksytään kunnanjohtajan alkuperäinen esitys.

6 Nro 12/ Koska oli tehty kaksi kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavaa ryhmäesitystä, suoritettiin puheenjohtajan esittämällä tavalla nimenhuutoäänestys, Keskustan ryhmäesitys JAA ja SDP:n ryhmäesitys EI. Suoritetussa äänestyksessä Keskustan ryhmäesitys sai 10 ääntä ja SDP:n ryhmäesitys 6 ääntä. Tämän jälkeen suoritettiin puheenjohtajan esittämällä tavalla nimenhuutoäänestys, kunnanhallituksen esitys JAA ja Keskustan ryhmäesitys ryhmäesitys EI. Suoritetussa äänestyksessä Keskustan ryhmäesitys sai 11 ääntä ja kunnanhallituksen esitys yhden äänen. Tyhjiä ääniä annettiin 4 kappaletta. päätti pitäytyä tekemässään päätöksessä.

7 Nro 12/ TYÖLLISTÄMISTOIMIEN MÄÄRÄRAHAT Perusturvajaos Kinnulan tarkastuslautakunta on kokouksessaan käsitellyt työllistämistoimen määrärahoja (Liite 1). Kokouksessa on käsitelty työllistämistoimien määrärahatilannetta , joka kyseisenä päivänä talousarvion 2011 perusteella näyttää tulosta euroa ja toteuman 11/2011 perusteella tulosta euroa. Tarkastuslautakunta toteaa, että määrärahat ovat ylittymässä ja merkitsi selvityksen tiedokseen ja saattaa sen kunnanhallituksen tietoon mahdollisia toimenpiteitä varten. Työllistämistoimien kirjanpidosta on tarkasteluhetkellä puuttunut sekä tehtyjä, mutta marraskuulta laskuttamattomia töitä n euron edestä että palkkatukea ELYkeskuksesta lokakuulta euroa (sis. työpajan) ja marraskuulta n euroa. Lisätukea työllistämiseen myönnetään neljännesvuosittain ja kuukautta kohden se tekee edellisten lisäksi n euroa. Kirjanpidossa vielä näkymätön marraskuun lopun toteuman tilanne poikkeaa siis noin euroa tarkastuslautakunnan saamasta tiedosta ja on tulos on n euroa. Työllistämiseen liittyvät myös nuorten työpajan toimet, jotka näkyvät omana kohtanaan ja ovat nekin toteutuneet lokakuun loppuun 2011 mennessä heikosti sekä tuottojen (48,1 %) että kulujen (103 %) osalta. Lokakuun lopun koko perusturvan nettototeuma (Liite 2) on ollut 95,4 %, kun tasaisen taulukon mukaan sen olisi kuulunut olla 83,3 %. Tuotot ovat olleet 67,4 % ja kulut 95,4 %. Budjetoidun ja toteuman välinen erotus on ollut euroa. Vs. sosiaalijohtaja on saattanut kunnanjohtajan tietoon työllistämistoimien heikon taloustilanteen ja asiasta keskusteltiin sen jälkeen myös kunnan johtoryhmässä. Tuolloin enempiä toimenpiteitä ei tehty. Työllistämistoimien toteuman vinouman taustalla on tulopohja, joka on pettänyt ja tulojen kirjautumisen viive: a) on arvioitu tuotteiden tuotto ylioptimisesti vuodelle Tässä erityisesti vaikutti kotityöpalvelukurssin, (joka päättyi kesäkuussa 2011) pääasiassa lapsiperheissä tekemä työ, jota ei voitu laskuttaa, koska se oli opintoihin sisältyvää harjoittelua. Sen myyntiarvo olisi ollut työllisyystoiminen vastuuhenkilön, työnsuunnittelija Olavi Tuikkasen mukaan n euroa. Lisäksi palkkauskustannukset menivät työllisyystoimien menoista eikä palkkatukea tälle koko ajalle saatu seitsemästä henkilöstä, joiden palkkakulut euroa. Kolmesta henkilöstä palkkatukea saatiin, josta kunnalle jää n. 800 eur / henkilö /kk eli eur. Kaikkiaan menovaikutus oli siis n euroa. b) ei ole voitu edelleen sijoittaa kuin yli vuoden työttömänä olleita ja vajaakuntoisia, ja tällä hetkellä tätä on vähän, mikä vaikuttaa saatujen palkkatukien ja tulojen määrään

8 Nro 12/ c) aiempana mainitut laskuttamattomien töiden ja takautuvasti tulevien palkkatukien kirjausviive kirjanpidossa on kokouksessaan päättänyt, että esittää valtuustolle, että vuoden 2011 talousarvioon kohtaan työllistäminen myönnetään euron lisämääräraha. Lisämääräraha katetaan lisäämällä vastaavasti tuloja kohtaan työllistäminen. on kokouksessaan hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen lisättynä Esko Pelkosen toivomusponnella varataan tuki euroa Kinnulan yrityksille työntekijöiden palkkaamiseen. Käytännössä päätöksen mukaista tulojen kasvattamisen mahdollisuutta ei ole mitenkään ollut, joten päätös on jäänyt voimattomaksi. Tukikelpoisia henkilöitä olisi koko ajan tullut olla töissä yli 50, jotta tulojen kerryttäminen menoja vastaavasti olisi onnistunut. Lokakuun lopun tilastossa oli yli vuoden työttömänä olleita 16 henkilöä ja lisäksi 18 vajaakuntoista. Vuoden 2011 loppuun saakka ulottuvan arvion mukaan työllistämistoimien nettovaje olisi n euroa, kun huomioidaan joulukuun tulot ja menot. Vs. sosiaalijohtajan Perusturvajaos esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle työllistämistoimien määrärahojen ylitysoikeutta euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi perusturvajaos esittää, että jatkossa työllistämistoimien toteuttamista tulee seurata ja raportoida perusturvajaokselle kuukausittain talousarvion toteutumisen pohjalta ja työllistettyjen määrän osalta. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan pykälässä 4 pyytänyt kunnanhallitusta kiinnittämään huomioita työllistämistoimen määrärahoihin. Työllistämistoimen toimintatuotot eivät ole täysimääräisesti toteutumassa. Liitteet 8 ja päättää esittää valtuustolle, että se myöntää euron suuruisen lisämäärärahan/ylitysoikeuden perusturvatoimialalle vuoden 2011 talousarvioon. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liitteet 7 ja 8 Olavi Tuikkanen jääväsi itsensä (osallisuusjääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Todettiin, että varajäsen Rauni Kaup

9 Nro 12/ pinen ei ole paikalla. Tämän pykälän ajaksi saapui paikalle järjestyksessä seuraava varajäsen Marketta Rouvinen. Esko Pelkonen esitti, että täydennetään kunnanhallituksen esitystä huomautuksella, että haetaan muita työllistymiskeinoja ottamalla yritykset mukaan (oppisopimus, nuorten työpaja). Raimo Pekkarinen teki ponsiesityksen, että käydään arvokeskustelu työllistämisasioista. Tilaisuuteen pyritään saamaan paikalle asiantuntija kertomaan työllistämisasioista. n puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esitys Esko Pelkosen ja Raimo Pekkarisen lisäyksillä. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen Esko Pelkosen ja Raimo Pekkarisen lisäyksillä täydennettynä.

10 Nro 12/ RAVITSEMISTYÖNJOHTAJAN NIMIKEMUUTOS RAVITSEMISPÄÄLLIKÖKSI Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta: Liite 5. Ruokapalvelun organisaatiomuutoksen yhteydessä vuonna 2003 perustettiin ravitsemistyönjohtajan toimi. Ravitsemistyönjohtaja suunnittelee ja johtaa kunnan ruoka ja siivouspalvelutyötä ja vastaa niiden toiminnasta. Käytännöksi on muodostunut, että kuntien ruokapalveluista vastaavan henkilön nimikkeenä käytetään ravitsemispäällikkönimikettä. KeskiSuomen kunnissa Kinnula on ainoa, jossa ruokapalveluista vastaavan henkilön nimike on ravitsemistyönjohtaja. Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, että ravitsemistyönjohtajan toiminimike muutetaan ravitsemispäällikön toimeksi alkaen. Perusteena on, että nimike kuvaa parhaiten tämänhetkisiä työtehtäviä. Nimikemuutos ei vaikuta palkkaukseen. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Liite 11 päättää esittää kunnanvaltuustolle, että ravitsemistyönjohtajan toiminimike muutetaan ravitsemispäällikön toimeksi alkaen. Perusteena on, että nimike kuvaa parhaiten tämänhetkisiä työtehtäviä. Nimikemuutos ei vaikuta palkkaukseen. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liite 9 hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

11 Nro 12/ ALOITE SUOJATIESTÄ TUIKANTIE TOLPANTIEN VÄLILLE Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta: Liite 6. Kirsi AlonenKinnunen on tehnyt aloitteen suojatien saamiseksi Tuikantien ja Tolpantien välille. Perusteena on, että Tuikantien välittömässä läheisyydessä asuu useita lapsiperheitä jotka kulkevat Tuikantieltä Tolpantielle ja ylittävät Niemenkylän paikallistien. Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Mahdollisessa suojatien sijoittamisessa huomioitava mm. risteysalue, mäki ja tien kaarevuus (näkemäalue), Tolpantien suunnasta tuleva jalankulku/pyörätie. 2. Suojatiealoitteesta pyydetään lausunto KeskiSuomen ELYkeskukselta ja Liikennevirastolta. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Liite 12 päättää esittää kunnanvaltuustolle, että: 1. Mahdollisessa suojatien sijoittamisessa huomioitava mm. risteysalue, mäki ja tien kaarevuus (näkemäalue), Tolpantien suunnasta tuleva jalankulku/pyörätie. 2. Suojatiealoitteesta pyydetään lausunto KeskiSuomen ELYkeskukselta ja Liikennevirastolta. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liite 10 hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

12 Nro 12/ KUNTALAISALOITE PIENVENESATAMAN SAAMISESTA HÄÄHKÄNIEMEEN Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta: Liite 7. Muhola Seura ry. on tehnyt aloitteen pienvenesataman saamisesta Häähkäniemeen. Aloitteen mukaan pienvenesatama palvelisi kyläläisiä ja kesäasukkaita. Häähkäniemen Hiilinginlahden alueella on yhteinen maaalue (878) nimellä Venevalkamapalsta ( ), alue on yleiskaavassa merkitty venevalkamaalueeksi ja sen pintaala on 1500 m 2. Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Tekninen toimi selvittää talven 2012 aikana Häähkäniemen Hiilinginlahden Venevalkamapalstaalueen soveltuvuuden pienvenesatamaksi yhteisalueen lunastus/tieoikeuksien osalta. 2. Tekninen toimi etsii mahdollisesti muita paikkoja Muholan alueelta pienvenepaikoiksi. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Liite 13 päättää esittää kunnanvaltuustolle, että: 1. Tekninen toimi selvittää talven 2012 aikana Häähkäniemen Hiilinginlahden Venevalkamapalstaalueen soveltuvuuden pienvenesatamaksi yhteisalueen lunastus/tieoikeuksien osalta. 2. Tekninen toimi etsii mahdollisesti muita paikkoja Muholan alueelta pienvenepaikoiksi. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liite 11 hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

13 Nro 12/ VALTUUSTOALOITE SAARENSALMEN MÖKKITONTTIEN RAKENTAMIS VELVOITTEEN POISTAMISESTA Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta: Liite 8. Markku Toikkanen on tehnyt valtuustoaloitteen Saarensalmen mökkitonttien rakentamisvelvoitteen poistamisesta. Perusteena rakentamisvelvoitteen poistamiselle on mm. myyjän asettamien ostoesteiden poistaminen ja sitä myöten esim. nuorten tontinostajien varsinaisen rakentamisajankohdan päättäminen parhaimpana ajankohtana. Saarensalmen (Lossivuoren) mökkitonttien myyntihinnat ja luovutusehdot v perustuvat kunnanvaltuuston tekemään päätökseen. Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi, että kunnanhallitus voi Kinnulan kunnan hallintosäännön 5 :n ja 5. kohdan mukaan myöntää lykkäystä tonttien ja muiden alueiden myynti ja vuokrausehtojen mukaisen rakentamis tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Liite 14 päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus voi Kinnulan kunnan hallintosäännön 5 :n ja 5. kohdan mukaan myöntää lykkäystä tonttien ja muiden alueiden myynti ja vuokrausehtojen mukaisen rakentamis tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liite 12 Markku Toikkanen esitti, että Saarenkylän lomaasuntoalueen tontit myydään ilman rakentamisvelvoitetta. Esitys raukesi kannattamattomana. hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

14 Nro 12/ VALTUUSTOALOITE PIENVENESATAMAN RAKENTAMISESTA MUHOLAN KYLÄN LÄHEISYYTEEN Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta: Liite 9. SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, että selvitetään pienvenesataman paikkaa Muholankylän läheisyyteen. Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, että tekninen toimi selvittää talven 2012 aikana pienvenesataman paikkaa Muholan kyläalueen läheisyyteen. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Liite 15 Kunnanhallituksen päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tekninen toimi selvittää talven 2012 aikana pienvenesataman paikkaa Muholan kyläalueen läheisyyteen. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liite 13 hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

15 Nro 12/ KUNTALAISALOITE SILKKIPERÄNTIEN TURVALLISUUDESTA Tekninen lautakunta Kunnanrakennusmestarin Tekninen lautakunta: Liite 10. Työsuojeluvaltuutettu Jenni Forsèn on tehnyt kuntalaisaloitteen Silkkiperäntien turvallisuudesta. Tien varrella on Puron ryhmäperhepäiväkoti ja useita lapsiperheitä, aloitteessa toivotaan tien molempiin päihin kyltit joissa varoitetaan tiellä liikkuvista lapsista. Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Silkkiperäntietä on perusparannettu v aikana mm. leventämällä ajorataa ja asfaltoimalla. 2. Silkkiperäntien taajamaalueen osuus muuttuu kunnan ylläpitämäksi kaduksi (kadunpitopäätös) vuoden 2012 syksyllä. 3. Silkkiperäntien taajamaalueella tulee voimaan nopeusrajoitus (40 km/h) ja Puron ryhmäperhepäiväkodin luokse tulee lapsimerkit sekä suojatie asianmukaisine merkkeineen. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen. Liite 16 päättää esittää kunnanvaltuustolle, että: 1. Silkkiperäntietä on perusparannettu v aikana mm. leventämällä ajorataa ja asfaltoimalla. 2. Silkkiperäntien taajamaalueen osuus muuttuu kunnan ylläpitämäksi kaduksi (kadunpitopäätös) vuoden 2012 syksyllä. 3. Silkkiperäntien taajamaalueella tulee voimaan nopeusrajoitus (40 km/h) ja Puron ryhmäperhepäiväkodin luokse tulee lapsimerkit sekä suojatie asianmukaisine merkkeineen. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on loppuun käsitelty hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Liite 14 hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

16 Nro 12/ OMAN PÄÄOMAN EHTOISEN LAINAN MYÖNTÄMINEN KINNULAN VUOKRATALOT OY:LLE Kinnulan Vuokratalot Oy:n hallitus ja yhtiökokous esittävät Kinnulan kunnanvaltuustolle, että Kinnulan kunta antaa euron suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan Kinnulan Vuokratalot Oy:lle. Laina tullaan käyttämään yhtiön vakavaraisuuden parantamiseksi. Lainasta kohdistuu vuodelle 2011 ja vuodelle päättää esittää valtuustolle, että se myöntää euron suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan Kinnulan Vuokratalot Oy:lle. Samalla kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että lainasta euroa maksetaan vuoden 2011 aikana ja loput euroa maksetaan vuoden 2012 aikana. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että päätös pannaan välittömästi täytäntöön. Milla Kinnunen poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja Juha Urpilainen. Olavi Tuikkanen poistui esteellisenä (osallisuusjääviys) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen Milla Kinnunen, Olavi Tuikkanen ja Virpi Piispanen jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjääviys). Tämän pykälän ajan pöytäkirjaa piti sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen. Todettiin, että varajäsen Rauni Kauppinen ei ole paikalla. Tämän pykälän käsittelyn ajaksi paikalle saapuivat varajäsenet Marketta Rouvinen ja EevaLiisa Puranen. Paikalla on 17 valtuutettua. hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

17 Nro 12/ MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58 Nro 05/15.11.2012 58 Kokousaika 15.11.2012 klo 19.00 19.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:0019:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17/4.7.2011 307 Kokousaika 4.7.2011 klo 17.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen Kirsi Alonen-Kinnunen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen Kirsi Alonen-Kinnunen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2012 1 Kokousaika 31.10.2012 klo 17.23 20.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2012 1 Kokousaika To 29.11.2012 klo 15.00-16.39. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Kunnanvaltuusto Nro 11 / 12.12.2017 236 Kokousaika Tiistaina 12.12.2017 klo 12.00 Kokouspaikka Koulukeskus, liikuntasali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Toikkanen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 228 Kokousaika 04.05.2009 klo 17.00 18.45 (iltakoulu 18.20 18.45) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Nro 7 / 16.8.2017 173 Kokousaika Keskiviikkona 16.8.2017 klo 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Toikkanen Manu,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 17/2009 154 Kokousaika Torstai 17.12.2009 klo 13.00-13.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 15.3.2017 15 Kokousaika 15.3.2017 klo 19.00-20.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 19.08.2013 376 Kokousaika 19.08.2013 klo 17.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/2009 Kokousaika Keskiviikko klo 19.00 20.02 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45 Nro 04/14.06.2012 45 Kokousaika 14.06.2012 klo 19.30 20.46 (iltakoulu klo 18:00-19:15) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9 / KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 / 2009 132 Kokousaika 05.10.2009 klo 19.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 04.02.2013 79 Kokousaika 04.02.2013.2013 klo 17.00 19.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2012 16 Kokousaika Torstai 26.01.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 10/2010 99 Kokousaika Keskiviikko 06.10.2010 klo 18.30 20.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 30/12.12.2011 519 Kokousaika 12.12.2011 klo 17:00 18:30 (tauko ajalla 18:30-20:18) Kokous jatkui klo 20:18 22:25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/ 2010 322 Kokousaika 27.9.2010 klo 17.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua Kunnanvaltuusto Nro 6 / 7.10.2015 113 99 Kokousaika Keskiviikkona 7.10.2015 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä = poissa Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2011 64 Kokousaika Torstai 08.12.2011 klo 18.00 20.16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 21.2.2011 114 Kokousaika 21.2.2011 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen xx) Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen xx) Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/ 2010 423 Kokousaika 13.12.2010 klo 17.00-18.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 11/2010 104 Kokousaika Keskiviikko 27.10.2010 klo 18.30 21.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 8 04.08.2016 80 Kokousaika Torstai 04.08.2016 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02.

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 07/14.06.2013 1 Kokousaika 14.6.2013 klo 10.00 11.25. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 5.3.2015 Kokousaika Torstai 5.3.2015 klo 17.00 18.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 33 24.10.2013 496. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 33 24.10.2013 496. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 33 24.10.2013 496 Kokousaika 24.10.2013 klo 19.00 20.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 1/30.1.2014 1

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 1/30.1.2014 1 Kunnanvaltuusto Nro 1/30.1.2014 1 Kokousaika Torstai 30.1.2014 klo 19.00-19.16 ja 19.33-20.52 Kokouspaikka Kinnulan kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla jäsenet

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Jonna Leppänen. Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Jonna Leppänen. Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/27.12.2012 281 Kokousaika 27.12.2012 klo 17.00-20.32 (kokous keskeytyneenä klo 18.45 18.58) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.04.2015 39 Kokousaika Torstai 16.04.2015 klo 19.00 20.16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 07/16.04.2012 95 Kokousaika 16.04.2012 klo 17.00-19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/ 2010 436 Kokousaika 27.12.2010 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 14.01.2016 1 Kokousaika Torstai 14.01.2016 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen.

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 16 / 27.6.2011 289 Kokousaika 27.6.2011 klo 17.00-19.37 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22/05.11.2012 324 Kokousaika 05.11.2012 klo 17.00 21.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 7 03.10.2017 61 Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Nro 3 12.04.2017 35 Kokousaika Keskiviikko 12.04.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 15/13.08.2012 225 Kokousaika 13.08.2012 klo 17.00 18.47. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26 Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26 Kokousaika Torstai 6.3.2014 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71 Nro 7 22.06.2016 71 Kokousaika Keskiviikko 22.06.2016 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 4 18.05.2017 42 Kokousaika Torstai 18.05.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343 Kokousaika 5.6.2014 klo 16.00 17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 2/13.2.2014 14

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 2/13.2.2014 14 Kunnanvaltuusto Nro 2/13.2.2014 14 Kokousaika Torstai 13.2.2014 klo 19.00 20.09 Kokouspaikka Kinnulan kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2008 80 Kokousaika Tiistai 30.09.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Nro 7 / 16.8.2017 173 Kokousaika Keskiviikkona 16.8.2017 klo 19.00 20.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Toikkanen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 6 10.08.2017 61 Kokousaika Torstai 10.08.2017 klo 18.00-19.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Nro 11/2009 Kokousaika klo 19.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 /1.12.2011 Kokousaika 1.12.2011 klo 16.45 17.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan kunta, Kinnula-talo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 18.11.2014 Kokousaika Tiistai 18.11.2014 19.00 21.29 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1 05.01.2017 Kokousaika Torstai 05.01.2017 klo 15.30 16.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Jäsenet: Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: pj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 16.11.2016 Kokousaika Kinnula, keskiviikko 16.11.2016 klo 17.00 18.34 Kokouspaikka valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/2008 49 Kokousaika Torstai 22.05.2008 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 / 2009 330 Kokousaika 24.08.2009 klo 17.00 20.25 (iltakoulu 19.00 20.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 / 2009 358 Kokousaika 14.09.2009 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot