KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/ Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x = läsnä - = poissa pj Heikki Muhonen (x) Tomi Hakkarainen () vpj Tapio Pekkarinen (x) Osmo Korhonen () Rauni Kauppinen (x) Aulis Kuivaniemi () Vuokko Runtti (x) Eeva Penttinen () Virpi Piispanen (x) Eira Leppänen () Raili Linna (-) Riitta Voutila () Aulis Hämäläinen (-) Tapani Pasanen () Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Mikko Ihanti (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Raimo Pekkarinen (x) kunnanhallituksen edustaja Juha Urpilainen (x) kunnanjohtaja Petri Syrjä (x) va. rakennustarkastaja Sari Urpilainen (-) va. ympäristötarkastaja Ossi Kinnunen (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Heikki Muhonen Tarkastusaika Ossi Kinnunen Allekirjoitukset Rauni Kauppinen Vuokko Runtti Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Virka-asema Allekirjoitus Ossi Kinnunen

2 SÄHKÖNHANKINNAN KILPAILUTUS Liite 1. YLEISTÄ Keski-Suomen kuntien hankintarenkaan (13 kuntaa) sähkönhankinta suoritetaan yhteishankintana, yhteishankinnan kokonaisvolyymi on n. 45 GWh/a. Sähkönhankinnasta on julkaistu EU:n tason hankintailmoitus HILMAtietokannassa , ilmoituksen numero on Tarjouspyyntö lähetettiin 24 sähkön myyjälle, joista 4 jätti tarjouksen hinnankiinnitysmallin mukaisesta sähkön toimituksesta (kaikki tarjoukset ovat voimassa vähintään saakka). Hinnankiinnitysmallin mukaisessa toimituksessa sähköntoimituksen hinta kiinnitetään pohjoismaisen sähköpörssin, Nord Poolin tuotteiden (vuosituote/kvartaali) mukaan 5 erässä. Kunkin kvartaalin/kalenterivuoden lopullinen hinta määräytyy tehtyjen hinnankiinnitysten keskiarvon mukaisesti toimittajan marginaalilla lisättynä. Toimitus alkaa ja päättyy Sähkönkäyttöpaikkoja sopimukseen kuuluu 1391 kpl, kokonaisvolyymi on n. 45,4 GWh/a. Kun sähkösopimus on tehty ja allekirjoitettu, niin salkunhoito kaudelle voi alkaa. hyväksyy, että Kinnulan kunnan sähkön toimittajaksi v alkaen valitaan Kraft & Kultur Oy. Tarjouksia vertailtaessa on otettu huomioon marginaali, johon on laskettu mukaan kohdekohtaiset perusmaksut. Tarjottuja marginaaleja on hyvitetty kiinnitysteknisten seikkojen perusteella. Vertailujen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Kraft & Kultur Oy.

3 PESULAPALVELUTARJOUKSET Liite 2. Kinnulan kunta on pyytänyt tarjouksia pesulapalveluista ajalle mahdollinen optio 1 vuosi. Tarjouspyyntö on ollut Kinnulan www-sivuilla ja lisäksi tarjouspyyntö ilmoitettu Hilma-tiedostoon. Tarjousten palautus klo mennessä. hyväksyy, että Kinnulan kunnan pesulapalveluiden tuottajaksi ajalle mahdollinen optio 1 vuosi, valitaan liitteenä olevien hintojen mukaisesti Kinnulan Siivouskeidas Ky.

4 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA Liite 3. päättää hyväksyä liitteen mukaisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman v

5 HENKILÖSTÖRUOKAILUN ATERIAMAKSUT SEKÄ PALVELUHINNASTO ALKAEN Liite 4. Maksut perustuvat Verohallituksen päätökseen Dnro 1031/32/2010, , ravintoetu hyväksyy liitteen 4. mukaisesti kunnan henkilöstöruokailun ateriamaksut sekä ruokapalveluhinnaston alkaen.

6 ALOITE HIILINGIN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISEKSI Liite 5. Antti Suominen on tehnyt kunnallisaloitteen Hiilingin kevyenliikenteen väylän rakentamiseksi. Aloitteessa kerrotaan, että kyläläiset ovat valmiita osallistumaan talkootyöhön väylän rakentamiseksi. hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Hiilingin kevyenliikenteen väylästä on tehty tiesuunnitelma nimellä: Kantatien 58 parantaminen välillä Hiilinki Kinnula. 2. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt tiesuunnitelman Kinnulan kuntaan maantielain 27 :n mukaista käsittelyä varten. 3. Kinnulan kunta asettaa tiesuunnitelman yleisesti nähtäville kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi, suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on Kinnulan kunnan kuulutettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä suunnitelman vaikutusalueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 4. Kinnulan kunta antaa lausunnon ELY- keskukselle tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehtävistä muistutuksista.

7 ALOITE SAARENSALMEN MATKAILUALUEEN GOOGLE MAPS- KUVAUKSELLE Liite 6. Markku Toikkanen on tehnyt valtuustoaloitteen Saarensalmen Google Maps- kuvauksen suorittamiseksi Saarensalmen matkailualueella. hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Kinnulan kunta on perustanut markkinointitilin Google Mapspalveluun. 2. Lisätietoja:

8 ALOITE MUHOLAN ALAKOULUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTTA- MISESTA Liite 7. Markku Toikkanen on tehnyt valtuustoaloitteen Muholan alakoulun lämmitysjärjestelmän muuttamisesta uusiutuvalle energialle. hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Tekninen toimi on selvittänyt Muholan koulun lämmitysjärjestelmän muuttamista uusiutuvalle energialle. Tehtyjen selvitysten mukaan koulukiinteistön nykyisen öljylämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämmölle toisi investointikustannukset tämänhetkisen öljynhinnan mukaan laskettuna takaisin 8 10 vuodessa. 2. Tekninen toimi selvittää muutoshankkeeseen mahdollisesti saatavan investointituen (ARA:n uudet ohjeistukset ilmestyvät tammikuussa 2011).

9 ALOITE KIVISAAREN RAKENTEIDEN KUNNOSTA Liite 8. Esko Pelkonen on tehnyt valtuustoaloitteen Kinnulan kunnan omistuksessa olevan Kivisaaren rakennusten/kulkureittien kunnosta. hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Kunnan omistaman Kivisaaren rakennukset ja kulkureitit kunnostetaan kevään/alkukesän 2011 aikana. 2. Kunnostustyössä käytetään Tuumasta toimeen -projektin kautta työllistettäviä kuntalaisia. 3. Alueen säännöllinen kunnossapitoseuranta järjestetään Muhola Seura ry:n toimesta.

10 ALOITE KARJALAHDEN KANAVAN RUOPPAUKSESTA Liite 9. Olavi Tuikkanen, Raimo Pekkarinen, Pentti Peltonen ja Marketta Rouvinen ovat tehneet kunnallisaloitteen jossa pyydetään selvittämään ELY- keskuksen rahoitus ym. asiat koskien Kinnulan Saarenkylässä olevan Karjalahden kanavan ruoppausta. Kinnulan kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt esittää Keski-Suomen liitolle sekä Keski-Suomen TE- keskukselle (nykyisin Keski-Suomen ELY-keskus), että se rahoittaa Kinnulan kunnassa vuosina olevia investointihankkeita. Karjalahden kanavan peruskorjaus (ruoppaus) on yhtenä esitettävistä kohteista. Vesialueen ruoppauksen lisäksi ko. alueen kehittämistä voitaisiin lisätä myös kaavamuutoksilla mm. virkistyskäytön parantamiseksi. hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Karjanlahden kanavan ruoppaushanke on esitetty Keski- Suomen liitolle ja ELY-keskukselle eräänä investointihankkeena v Karjalahden/Salonpään alueen mahdollisella kaavamuutoksella pyritään alueen maankäytön tehokkaampaan hyödyntämiseen ja sitä kautta myös ranta-alueiden kunnossapidon parantamiseen. 3. Ruoppauksella parannetaan veden virtausta Kivijärven altaan pohjoispäässä.

11 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: ; STM: Kansallinen metsäohjelma ; Keski-Suomen pelastuslaitos: Öljyvahinkoilmoitus ; Aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomi, Pelastustoimi ja varautuminen: Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset v ; RP-Netcenter: Isännöintisopimuksen irtisanominen ; Kinnulan kunta/ympäristötoimi: Lausunto ojitussuunnitelmasta ; Keski-Suomen ELY-keskus: Päätös jätetiedostoon ; Martikainen/Saarelainen: Alustava tarjous jätevedenpuhdistamon ylijäämälietteen jatkokäsittelystä ; Evira, Valvontaosasto, Hygieniaosasto: Valtakunnallinen kasvisten salmonellaprojekti Osallistuminen ja näytteenotto 2011 sekä tulosten raportointi Eviraan ; Evira, Valvontaosasto, Hygieniaosasto: Kehotus tehostaa listeriavalvontaa laitoksissa ja muissa elintarvikehuoneistoissa ; Perusturvaliikelaitos Saarikka: Eläinlääkintähuoltopalvelujen tuottaminen ; Sammakkokangas Oy: Tarjous jätevedenpuhdistamon ylijäämälietteen jatkokäsittelystä. Viranhaltijapäätökset: Kunnanrakennusmestari: / / / / / / / /110 Va. rakennustarkastaja: / /38-39 merkitsee asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Raimo Pekkarinen poistui kokouksesta kun tiedoksi merkittävät asiat oli käsitelty klo Va. rakennustarkastaja Petri Syrjä jääväsi itsensä (osallisuusjääviys) kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätöksen 108 :n kohdalla.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2010 16 Kokousaika Torstai 04.02.2010 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1 Nro 01/08.03.2012 1 Kokousaika 08.03.2012 klo 19.13 21:31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 21.2.2011 114 Kokousaika 21.2.2011 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/12.9.2011 374 Kokousaika 12.9.2011 klo 17.00 18:35, Iltakoulu klo 18:36-19.32 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2013 1

Tekninen lautakunta 1/2013 1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokousaika Tiistai 05.02.2013 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 11/2013 129

Tekninen lautakunta 11/2013 129 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 11/2013 129 Kokousaika Torstai 21.11.2013 klo 18.30 21.51 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x)

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 5 / 2009 24 Kokousaika 23.06.2009 klo 9.00 10.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343 Kokousaika 5.6.2014 klo 16.00 17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x Kunnanvaltuusto Nro 3/27.4.2015 68 Kokousaika Maanantai 27.4.2015 klo 19.00 21.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 01.07.2013 337 Kokousaika 01.07.2013 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 24 1.12.2014 621

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 24 1.12.2014 621 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 24 1.12.2014 621 Kokousaika 1.12.2014 klo 17.00 20.23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 8 14.4.2014 245. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.4.2014 245 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 20.34 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot