(x) kunnanhallituksen edustaja. (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi..

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(x) kunnanhallituksen edustaja. (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.."

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 6/ Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x = läsnä - = poissa pj Heikki Muhonen (x) Tomi Hakkarainen () vpj Tapio Pekkarinen (x) Osmo Korhonen () Rauni Kauppinen (x) Aulis Kuivaniemi () Vuokko Runtti (x) Eeva Penttinen () Virpi Piispanen (x) Eira Leppänen () Raili Linna (x) Riitta Voutila () Aulis Hämäläinen (x) Tapani Pasanen () Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Mikko Ihanti Raimo Pekkarinen Juha Urpilainen Petri Syrjä Ossi Kinnunen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja (x) kunnanhallituksen edustaja (x) kunnanjohtaja (x) va. rakennustarkastaja (x) kunnanrkm.,pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Kunnanviraston valtuustosali Puheenjohtaja Heikki Muhonen Tarkastusaika Ossi Kinnunen Allekirjoitukset Aulis Hämäläinen Tapio Pekkarinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Virka-asema Allekirjoitus Ossi Kinnunen

2 HÄÄHKÄNIEMEN TIEKUNNAN PERUSTAMINEN Liite 1. tietoimituskutsu. Kinnulan kunnan tekninen lautakunta Kinnulan tielautakuntana (Kinnulan kunnan hallintosääntö 6 kohta 4/15) perustaa Häähkäniemen tiekunnan. Pöytäkirja tielautakunnan toimituksesta liite 2.

3 VANHAINKOTI KOTIPIHAN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITELMALUONNOS Liite 3. Tekninen toimisto on valmistellut vanhainkoti Kotipihan peruskorjaussuunnittelua yhteistyössä kiinteistön käyttäjien kanssa. Peruskorjauksen suunnittelutyö on jatkoa vuoden 2009 valmistuneeseen K-S Kitapa OY:n tekemään Kotipihan kiinteistön riskiarvio ja kuntotutkimusraporttiin (kts. tkn.ltk ja liite 5). Kotipihan ilmastointikanavien puhdistus suoritettiin loppuvuodesta 2009 ja kiinteistöön on hankittu kuusi kappaletta ilmanpuhdistimia jotka asennettiin maalis-huhtikuun vaihteessa Kiinteistön kiireellisinä korjaustoimenpiteinä voitaneen pitää näkyvien kosteusvauriokohteiden korjaamisen/uusimisen lisäksi vesikaton uusiminen sekä piha-alueen uusiminen kokonaisuudessaan mm. kasvillisuuden poiston, salaojien uusimisen sekä pintavesikallistusten osalta. Vuoden 2010 hankinta- ja rakennusohjelmassa ei ko. hankkeelle ole varattu investointimäärärahoja. Hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta. hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 1. Hyväksytään vanhainkoti Kotipihan tilasuunnitelmaluonnos jonka pohjalta jatketaan erikoissuunnittelua. 2. Hyväksytään Kotipihan korjauskustannusarvio (alv 0 %). 3. Hyväksytään :n lisämääräraha vuoden 2010 investointi- ja rakentamisohjelmaan Kotipihan erikoissuunnitteluun sekä vesikaton, piha-alueen sekä osalta lvis- töiden rakentamiseen, tarkempi korjaustarpeen painotus selviää erikoissuunnittelun yhteydessä. Kotipihan peruskorjaushankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta ja hankkeen lopputoteutus sisällytetään v rakentamisohjelmaan.

4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA AJALTA Liite 4. merkitsee tiedoksi tuloslaskelman ajalta

5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Liite 5. merkitsee tiedoksi investointien toteutuman ajalta , lisäksi toteutuma saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

6 KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON LIETTEENKUIVAUS Liite 6. Kinnulan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen ( Dnro KSU-2007-Y-145/111) mukaan jäteveden puhdistusvaatimuksia on tiukennettu mm. orgaanisen aineksen, fosforin ja kiintoaineksen osalta. Kinnulan jätevedenpuhdistamon ylijäämälietteen kuivauksen tarve on lisääntynyt jätevesimäärän kasvaessa ja lisäksi nykyisen v hankitun suotonauhapuristimen kapasiteetti/automatiikka on riittämätön. Jätevedenpuhdistamolla on ollut v kesästä alkaen ylijäämälietteen lisäkuivaimena epäkeskokammiokuivain Volute ES-131 koekäytössä. Vuoden 2010 hankinta- ja investointiohjelmassa on viemärilaitoksen investointeihin varattu jossa on otettu huomioon myös jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostaminen mm. lietteen vastaanoton ja kuivauksen osalta. Lietteenkuivaimen hankinnassa sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eli vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitettua yhdyskuntien vesihuoltoa. Vesihuolto kattaa sekä vedenhankinnan että viemäröinnin, joista jälkimmäiseen kuuluu myös jätevesien poisjohtaminen ja käsittely. hyväksyy, että Kinnulan jätevedenpuhdistamolle hankitaan Volute ES-202 lietteenkuivain T&A Mämmelä Oy:n liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti hintaan (alv 0 %). Lietteenkuivaimen hankinta rahoitetaan v varatuista :n investointimäärärahoista.

7 LAUSUNTOPYYNTÖ SOPIMUKSESTA ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ Liite 7. Sopimusehdotuksen mukaan Jyväskylä vastaa eläinlääkäripäivystyksen suunnittelusta, kehittämisestä ja hallinnoinnista. Lisäksi Jyväskylä järjestää eriytetyn maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen ja vastaa sen hallinnoinnista. Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnat (sis. Kinnulan) osallistuvat sopimukseen vain lemmikkieläinpäivystyksen osalta. Lemmikkieläinpäivystyskulut koostuvat perusmaksusta (mm. hallinnointikulut), joka määräytyy asukasluvun mukaan (ehdotus 30 senttiä/asukas) sekä suoritteiden mukaisesta (= käynti) maksusta. Teknisen lautakunnan lausuntona on, että Kinnulan kunta hyväksyy lemmikkieläinpäivystyksen kulut ainoastaan suoritteiden mukaisesta (= käynti) maksusta.

8 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: ; Valtuustoaloite: Saarensalmen matkailualueen Google Maps- kuvaus ; Maataloustuottajat, Kinnulan yhdistys: Elintarvikkeiden hankinnat ; Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue: Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus ; Viitasaaren kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto: Asunnontarkastuskertomus ja materiaalinäytteenotto/keskustie ; Liikennevirasto: Merenkulun turvalaitteiden ylläpito, väylänpitäjän vastuu ; Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, ympäristöterveysosasto: Lausuntopyyntö sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä ; Eila Apajamies: Tiennimimuutosehdotus ; Aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomi; Eläinlääkintähuollon seminaari Seinäjoella ; Aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomi: Aluehallintoviraston vahvistama kaava eläinlääkintähuollon valvonnan korvausten hakemiseksi muuttuu ; Viitasaaren kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto: Omavalvontasuunnitelman tarkastus/kinnulan Rauhanyhdistys ; Kunnallisaloite: Karjanlahden kanavan ruoppaus. Viranhaltijapäätökset: Kunnanrakennusmestari: / / / / / /59 Rakennustarkastaja: / / /15-18 päättää merkitä asiat tiedoksi eikä käytä ottooikeutta viranhaltijapäätösten osalta.

9 TEOLLISUUSTILOJEN MUUTOSTYÖT LM-MATTOLANKA T:MI:LLE T:mi LM-Mattolanka on toiminut kunnan sekä myöhemmin yksityisen omistamassa Kinn-Pine hallin tiloissa. Kinn-Pinen teollisuushallin siirryttyä uudelle omistajalle on T:mi LM- Mattolanka etsinyt suurempia tiloja toiminnan jatkamiseksi. Kunnan omistamassa osasta Neuzeitille vuokratussa teollisuushallissa on vapaana halliosa josta väliseiniä purkamalla saadaan kerrosalaltaan n. 330 m 2 :n tilat T:mi LM-Mattolangalle. Kinnulan kunnan vuoden 2010 investointiohjelmassa on teollisuustilojen muutos- ja laajennustöihin varattu (alv 0 %) josta määrärahasta on jo käytetty PV-Putkitus Oy:n kaukolämpöputkihallin valaistuksen uusimiseen sekä lämmönvaihdinpaketin hankintaan. hyväksyy, että T:mi LM-Mattolangalle saneerataan n. 330 m 2 :n tilat vapaana olevasta teollisuushallin osasta. Muutostöiden kustannukset n katetaan rakentamis- ja hankintaohjelmaan v teollisuustilojen muutostöihin varatuista määrärahoista.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/2010 125 Kokousaika Keskiviikko 22.12.2010 klo 18.30 20.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 6/2012 59

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 6/2012 59 6/2012 59 Kokousaika Torstai 31.05.2012 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2010 16 Kokousaika Torstai 04.02.2010 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45 Nro 04/14.06.2012 45 Kokousaika 14.06.2012 klo 19.30 20.46 (iltakoulu klo 18:00-19:15) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 / 2009 358 Kokousaika 14.09.2009 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 21.2.2011 114 Kokousaika 21.2.2011 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 3 18.03.2015 20. (-) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 3 18.03.2015 20. (-) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 18.03.2015 20 Kokousaika Keskiviikko 18.03.2015 klo 19.00 20.44 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2015 Aika Ti klo 19.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2015 ASIA LIITE 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 18.03.2013 165 Kokousaika 18.03.2013.2013 klo 17.00 20.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26 Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26 Kokousaika Torstai 6.3.2014 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 01/08.03.2012 1 Nro 01/08.03.2012 1 Kokousaika 08.03.2012 klo 19.13 21:31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x Kunnanvaltuusto Nro 4/17.6.2015 87 Kokousaika Keskiviikkona 17.6.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 109 Tekninen lautakunta 12/2011 Kokousaika Torstai 29.09.2011 klo 18.30 19.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x)

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 5 / 2009 24 Kokousaika 23.06.2009 klo 9.00 10.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot