Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015"

Transkriptio

1 Talenom Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS (Tilintarkastamaton)

2 Talenom Oyj; Yhtiötiedote Puolivuotiskatsaus (tilintarkastamaton) Kasvu jatkui suunnitellusti uusia asiakkaita ennätysmäärä Tammi-kesäkuun 2015 pääkohdat: o Liikevaihto 16,7 (15,1) miljoonaa euroa, kasvu 11,2 (11,0) % o Uusia tilitoimistoasiakkuuksia saatiin noin 700 kappaletta. Asiakkuuksien tuomalla vuositason liikevaihdolla mitattuna uusasiakashankinta kasvoi yli 15 % vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. o Käyttökate ennen kasvun kuluja 4,7 (4,5) miljoonaa euroa, 28,3 (29,9) % liikevaihdosta o Käyttökate (EBITDA) 3,1 (3,6) miljoonaa euroa, 18,3 (23,7) % liikevaihdosta o Suhteellinen kannattavuus heikkeni pääasiassa kiihtyneen uusmyynnin aiheuttamien kustannusten vuoksi o Uusia työntekijöitä rekrytoitiin noin 70 henkilöä Avainluvut Liikevaihto, euroa Liikevaihdon kasvu, % 11,2 % 11,0 % 14,0 % Käyttökate, euroa, ennen kasvun kuluja *) Käyttökate ennen kasvun kuluja liikevaihdosta, % 28,3 % 29,9 % 28,8 % Käyttökate, euroa Käyttökate liikevaihdosta, % 18,3 % 23,7 % 21,3 % Liikevoitto, euroa, ennen konserniliikearvon poistoa Liikevoitto, euroa Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,3 % 6,9 % 5,2 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 2,9 % 8,2 % 5,8 % Nettoinvestoinnit,**) euroa *) Tunnusluvussa ei ole huomioitu uusasiakashankintaan liittyviä myynnin ja käyttöönoton kuluja sekä uusille paikkakunnille laajentumisen kuluja **) Jakso sisältää muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattuja listautumisesta aiheutuneita kuluja 985 tuhatta euroa Ohjeistus Talenomin tavoitteena on jatkaa toimintamarkkinoita nopeampaa kasvua. Yhtiö pitää aiemman ohjeistuksen: Keskipitka lla aikava lilla yhtio tavoittelee keskima a rin prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja keskima a rin 20 prosentin ka ytto katetasoa.

3 Talenom lyhyesti Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. Talenomin palvelutuotannon malli on kustannustehokas, mikä mahdollistaa toimialan yleistä tarjontaa laajemman palvelukokonaisuuden tarjoamisen samalla hintatasolla. Palveluihin sisältyy esim. kuukausittain jaksotetut tulosraportit, nimetty asiakaspäällikkö sekä muita asiakkaan talous- ja veroasioihin liittyviä huolenpitopalveluita. Talenom-konserni on toimivan johdon vahvasti omistama kasvuyritys. Talenomin kasvutarina on määrätietoinen liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli 13 %. Talenomin kasvustrategia on toteutettu orgaanisella kasvulla, oman myyntiorganisaation toimesta. Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnalla ja sen palveluksessa on 560 työntekijää. Toimitusjohtaja Harri Tahkola Alkuvuoden 2015 luvuissa ilahduttaa uusmyynnin merkittävä kasvu. Saimme yhtiöön noin 700 uutta tilitoimistoasiakkuutta, mikä vastaa lähes 70 kirjanpitäjän työmäärää. Liikevaihdon kertymässä tämä näkyy viiveellä, mutta asiakassuhteet ovat syntyneet ja ne kestävät keskimäärin yli 20 vuotta. Samoin huomionarvoista on se, että näinkin merkittävän kasvun keskellä operatiivinen käyttökate (ennen kasvun kuluja) on säilynyt korkeana, yli 28 prosentissa. Katsauskauden käyttökatteen jääminen edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta johtuu pääosin uusien asiakkaiden määrän kasvun aiheuttamista rekrytoinneista. Uusien asiakkaiden haltuunottovaihe kestää kuukausia. Tämän vuoksi jo realisoitunut liikevaihdon kasvu on uusmyynnin kasvua hitaampaa. Liikevaihdon kasvu katsauskaudella oli 11,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta kuukauden liikevaihto kasvoi 14,0 prosenttia edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Markkinatilanne on edelleen hyvä. Uusia asiakkaita uskotaan saatavan vuoden 2015 aikana yhteensä noin 1500 kpl ja niiden tuovan yhtiöön merkittävästi lisää liikevaihtoa. Uudet paikkakunnat sekä jo aloitettu franchising ketjun perustaminen ovat osa yhtiön toteuttamaa kasvustrategiaa. Yhtiö on suunnitelmiensa mukaisesti kehittänyt omaa digitaalista teknologiaa palvelutuotannon tehtävien automatisointiasteen nostamiseksi. Palvelutuotantomme automatisointi on tämän vuoden aikana edennyt suunnitellusti ja uskomme sen parantavan yhtiön kannattavuutta tulevaisuudessa. Oma teknologian kehitysyksikkö kehittää ja uudistaa asiakkaille tarjottavia verkkopalveluratkaisuja. Näemme digitalisaation murtavan toimialallamme totuttuja toimintamalleja. Tämä tuo meille kasvumahdollisuuksia jatkossakin. Yleinen taloustilanne Suomen PK-yrityksissä ei ole edelleenkään kohentunut. Tämän vaikutus koko tilitoimistotoimialan liikevaihdon kehitykseen on olennainen. Nousukaudella alan liikevaihto kasvaa yleensä lisääntyneiden transaktioiden myötä. Nyt olemme eläneet jo vuosia suvantovaihdetta, mutta jotkut kasvun indikaattorit ovat jo varovaisesti myönteisiä.

4 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto, euroa Liikevaihdon kasvu, % 11,2 % 11,0 % 14,0 % Käyttökate, euroa, ennen kasvun kuluja *) Käyttökate ennen kasvun kuluja liikevaihdosta, % 28,3 % 29,9 % 28,8 % Käyttökate, euroa Käyttökate liikevaihdosta, % 18,3 % 23,7 % 21,3 % Liikevoitto, euroa, ennen konserniliikearvon poistoa Liikevoitto, euroa Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,3 % 6,9 % 5,2 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 2,9 % 8,2 % 5,8 % Korolliset nettovelat, euroa Nettovelkaantumisaste, % 144 % 3229 % 3632 % Omavaraisuusaste, % 27,7 % 2,4 % 2,1 % Käyttöpääoma, euroa Nettoinvestoinnit, euroa **) Tutkimus- ja tuotekehityskulut, euroa Tutkimus- ja tuotekehityskulut, liikevaihdosta, % Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, euroa -0,10 0,02 0,01 Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ***) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ***) Nettotulos, euroa *) Tunnusluvussa ei ole huomioitu uusasiakashankintaan liittyviä myynnin ja käyttöönoton kuluja sekä uusille paikkakunnille laajentumisen kuluja **) Jakso sisältää muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattuja listautumisesta aiheutuneita kuluja 985 tuhatta euroa ***) Osakkeiden lukumäärä on oikaistu vuonna 2015 tehdyn splitin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät lukumäärät viidelläkymmenelläyhdellä Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys Talenomin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 11,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 1,6 miljoonaa euroa ollen nyt 16,7 (15,1) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 9,5 (7,9) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui ennakoitua suuremman uusasiakasmyynnin aiheuttamista rekrytoinneista. Henkilöstökulut olivat liikevaihdosta 56,9 (52,8) %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat vertailuajanjaksoon nähden 19 % ja ne olivat nyt 3,3 (2,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut ovat kasvaneet henkilöstön kasvusta johtuvista syistä. Yhtiön liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 0,2 (1,0) miljoonaa euroa. Liikevoiton lasku johtui noin 0,3 miljoonaa euroa suuremmista poistoista sekä kasvaneen henkilöstön aiheuttamista kustannuksista. Osakekohtainen tulos oli -0,10 (0,02) euroa. Tase, rahoitus ja investoinnit

5 Talenomin taseen loppusumma oli (32 875) tuhatta euroa ja omavaraisuusaste oli 27,7 (2,4) %. Nettovelkaantumisaste oli 144 (3229) % Taseen kasvu on aiheutunut pääosin investoinneista ja listautumisannissa kerätyistä varoista. Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä tuhatta euroa ennen kuluja ja palkkioita, mikä paransi yhtiön rahoitusasemaa ja omavaraisuusastetta. Listautumisannin yhteydessä yhtiö nosti pankkilainaa tuhatta euroa. Annilla kerätyillä varoilla ja pankkilainan nostolla yhtiö lyhensi pitkäaikaisia juniorilainojaan konversioiden ja takaisinmaksujen kautta tuhatta euroa ja osakaslainojaan tuhatta euroa, yhteensä tuhatta euroa. Juniorilainojen lyhennys, osakaslainojen takaisinmaksu ja pankkilainan nosto pienentävät vuotuisia korkokuluja nettona noin 490 tuhatta euroa. Korollista pankkilainaa oli yhteensä tuhatta euroa, josta pitkäaikaista vierasta pääoma tuhatta euroa ja lyhytaikaista vierasta pääomaa tuhatta euroa. Juniorilainoja yhtiön osakkeenomistajilta oli yhteensä tuhatta euroa. Muut pitkäaikaiset korolliset lainat olivat tuhatta euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset lainat 447 tuhatta euroa. Yhtiö käsittelee tiettyjä suoraan uusasiakashankintaan liittyviä kuluja (myynti, palvelun käyttöönotto ja muut palvelun aloitustehtävät) sekä ohjelmistoihin liittyviä kehitystyön kuluja investointeina. Uusasiakashankinnan, uusien toimistojen ja franchising-toiminnan investoinnit olivat tuhatta euroa. Omien ohjelmien kehitystyön investoinnit olivat 1 71o tuhatta euroa. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjatut listautumisesta aiheutuneet kulut olivat 985 tuhatta euroa. Yhteensä nettoinvestoinnit ilman listautumisesta aiheutuneita kuluja olivat (3 375) tuhatta euroa. Katsauskaudella ei jaettu osinkoa. Katsauskaudella sijoitettua vapaata pääomaa palautettiin 405 (0) tuhatta euroa. Vuonna 2014 jaettiin osinkoja 300 tuhatta euroa. Likvidit varat olivat (2 217) tuhatta euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli tililimiittejä 750 tuhatta euroa, jotka olivat käyttämättömiä. Henkilöstö, johto ja hallinto Talenomin henkilöstöpolitiikassa panostetaan laadukkaaseen rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, joilla varmistamme asiantuntevan asiakaspalvelun. Työtapoja ja esimiestyötä kehittämällä sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä tavoittelemme korkeaa suoritustasoa ja sitoutumista. Tarvitsemme kasvavaan joukkoomme lisää toimintamalliemme mukaisesti toimivia osaajia, joten onnistunut henkilöstön rekrytointi on yksi tärkeistä toiminnoistamme. Hyvä yhteishenki ja yrityskulttuuri ovat tärkeitä henkilöstön työhyvinvoinnin ja sitoutumisen kannalta. Tavoitteenamme on avoin ja eteenpäin vievä keskustelu-, palaute- ja viestintäkulttuuri. Henkilöstömäärä oli 560 (465) henkilöä. Henkilöstömäärän kasvu on ollut 95 henkilöä johtuen pääosin palvelutuotannon ja myynnin henkilöstön määrän lisääntymisestä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä on kasvanut noin 70 henkilöllä.

6 Johtoryhmään kuuluivat Harri Tahkola (toimitusjohtaja), Markus Tahkola (johtaja, markkinointi ja viestintä), Mikko Siuruainen (varatoimitusjohtaja, talousjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (johtaja, palvelutuotanto) ja Jussi Paaso (johtaja, myynti). Katsauskauden jälkeen yhtiön johtoryhmään on nimetty alkaen Sakari Jorma (johtaja, teknologia- ja tietohallinto). Varsinainen yhtiökokous 2015 Varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti palauttaa sijoitettua vapaata pääomaa 4,00 euroa/osake. Pääoman palautuksen maksupäivä oli Osinkoa ei jaettu. Hallitus ja tilintarkastaja Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Taisto Riskin ja Harri Tahkolan ja uusina jäseninä Seppo Laineen ja Olli Hyypän. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Taisto Riskin. Tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteistö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana. Osakkeet ja osakkeenomistajat Ylimääräinen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista (ns. split) yhtiön osakkeenomistajille siten, että annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä oli kappaletta ja uudet osakkeet annettiin yhtiön osakkeenomistajien omistuksen suhteessa siten, että kutakin yhtä (1) osaketta kohden osakkeenomistajille annettiin viisikymmentä (50) uutta yhtiön osaketta. Maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin jakautumisen suhteessa Talenom järjesti listautumisannin, jossa laskettiin liikkeelle uusia osakkeita yhteensä kappaletta. Liikkeelle lasketut osakkeet vastasivat noin 24,2 % osakekannasta ja äänimäärästä listautumisen jälkeen. Listautumisessa yhtiö keräsi noin 12 miljoonan euron varat ennen listautumisannin kuluja ja palkkioita. Yhtiön osakkeiden kaupankäynti alkoi NASDAQ OMX First North Finland markkinapaikalla Helsingin pörssissä. Talenom Oyj:n osakkeita oli kaupparekisteriin merkittynä kappaletta. Yhtiön hallussa oli omia osakkeita kappaletta. Talenomilla oli yhteensä 724 osakkeenomistajaa. Kaupankäyntipäiviä oli välisenä aikana 13 päivää. Vaihdon kappalemäärä oli ajanjaksolla kappaletta ja vaihdon kokonaisarvo oli euroa. Kurssi oli korkeimmillaan 7,33 euroa ja alimmillaan 6,36 euroa. Keskikurssi oli 6,84 euroa ja päätöskurssi 6,40 euroa. Päätöskurssin mukainen koko osakekannan markkina-arvo oli noin 43,5 miljoonaa euroa. Riskit ja epävarmuustekijät Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Talenomin liiketoimintaan on tiedotettu päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Listalleottoesitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa

7 Tiedotetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Listalleottoesitteen julkaisun jälkeen. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa, Suomen lainsäädäntöä sekä yhtiön kirjanpitokäytäntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Taloudellinen tiedottaminen Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus heinä-joulukuu 2015 julkistetaan torstaina klo 8.30.

8 Konsernin tuloslaskelma (FAS) eur LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

9 Konsernin tase (FAS) 1000 eur V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

10 Konsernin rahoituslaskelma (FAS) 1000 eur Liiketoiminta Liikevoitto Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Verot Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä Luovutusvoitot Luovutustappiot Liiketoiminnan tulorahoitus Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten saamisten lis.(-)/väh.(+) Pitkäaikaisten saamisten lis.(-)/väh.(+) Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta: Omien osakkeiden hankkiminen -5 0 Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Lyhytaikaisten lainojen nostot Osamaksuvelkojen lisäys (+) / vähennys (-) Osingonjako Pääoman palautus Osakeanti Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

11 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS) Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tulos Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Osakepääoman korotus Omien osakkeiden hankinta Pääoman palautus Osakeanti Tulos Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tulos Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Osakepääoman korotus Omien osakkeiden hankinta Pääoman palautus Osakeanti Tulos Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tulos Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Osakepääoman korotus Omien osakkeiden hankinta Pääoman palautus Osakeanti Tulos Oma pääoma

12 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet Omasta velasta Yrityskiinnitykset Annetut pantit Osamaksuvastuut joita vastaava tasearvo Vuokravastuut Vuokravastuut kasvoivat 11,0 miljoonaa euroa tilinpäätökseen verrattuna. Kasvu johtuu pääosin Ouluun tulevan uuden toimitilan määräaikaisesta vuokrasopimuksesta.

13 Laskentakaavat Liikevaihdon kasvu, % = Liikevaihto - Edellisen vuoden liikevaihto Edellisen vuoden liikevaihto x 100 Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Käyttökate, % = Käyttökate Liikevaihto x 100 Liikevoitto = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot materiaalit ja palvelut henkilöstökulut poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto, % = Liikevoitto Liikevaihto x 100 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto ennen veroja + korot ja muut rahoituskulut Kokonaispääoma ja velat - korottomat velat (tilikauden keskiarvo) x 100 Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset oma pääoma x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma Taseen koko pääoma x 100 Käyttöpääoma = Vaihto-omaisuus+ korottomat lyhytaikaiset saamiset koroton lyhytaikainen vieras pääoma Nettoinvestoinnit = Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin oikeuksiin käyttöomaisuuden myynti Osakeantioikaistu osakekoht. tulos = Katsauskauden tulos Keskimääräinen antioikaistu osakkeiden lukumäärä

14 Yleislauseke Ta ma n tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon na kemykseen niiden antohetkella. Ta sta syysta niihin sisa ltyy riskeja ja epa varmuustekijo ita. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessa taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkitta via muutoksia. TALENOM OYJ Hallitus Lisätietoja: Harri Tahkola toimitusjohtaja, Talenom Oyj Hyväksytty Neuvonantaja: Summa Capital Oy, puh JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20%

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2015 klo 8.00 1.1. 31.3.2015 lyhyesti Liikevaihto 72,9

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) SIILI KASVAA JA ETENEE STRATEGIANSA MUKAISESTI Tammikuu - Kesäkuu 2013: Liikevaihto 9 414

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Kasvustrategian toteutus hyvässä vauhdissa, yhtiö tarkentaa taloudellista ohjeistustaan aiemmin annetun vaihteluvälin puitteissa 1 Yhtiötiedote 17.8.2015 kello 9.00 Puolivuotiskatsaus

Lisätiedot

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2014-08-26 07:59:33 CEST Zeeland Oyj Yhtiötiedote ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAMMIKUU KESÄKUU 2014

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 12.5.2015 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: Liikevaihto kasvoi kansainvälisen myynnin tukemana, liiketulos odotusten

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

HERANTIKSEN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

HERANTIKSEN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA HERANTIKSEN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Hermo Pharma Oy (Hermo tai Yhtiö) toteutti yhtiökokouksen 14.11.2013

Lisätiedot

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI. Vuosikertomus TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI Vuosikertomus 2014 Kaupan siirtyminen verkkoon jatkuu First North Finland -listautuminen Verkkokauppa.comin kuluneeseen vuoteen on mahtunut suuri joukko mielenkiintoisia tapahtumia,

Lisätiedot