Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI"

Transkriptio

1 Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI Radu Szekely Case studies conducted by Sanna Antola Västra Nylands folkhögskola Karjaa, Finland

2 KIITOKSET Västra Nylands Folkhögskola kiitollisena tunnustaa tähän julkaisuun saadun avun ja tuen. Haluaisimme laajentaa kiitokset koskemaan myös yhtiöitä ja instituutioita, jotka sallivat meidän tutkia tarkoin heidän tekemäänsä työtä osana tapaustutkimuksia; luottamussyistä näitä yhtiöitä ja instituutioita ei voida mainita nimeltä. Tämä julkaisu on lyhyt katsaus Suomen tämänhetkiseen tilanteeseen, instituutioiden julkaisujen, median ja hallinnon perusteella, sekä suorittamiemme empiiristen tutkimusten avulla. Julkaisu muodostaa osan Euroopan tasolla tuotetuista tapaustutkimusten ja kansallistenraporttien paketista, ja joka osaltaan edisti DVD-sarjaan pohjautuvan koulutusmateriaalin valmistamista, turvautuen Eurooppalaisen Interkulttuurisen työpaikka -projektin (EWI) kansainvälisen jäsenyyden tuomaan asiantuntemukseen. Päivitykset ja lisämateriaali ovat tervetulleita, ja mahdolliset väärät tulkinnat ja ominaisuudet korjataan online versioon (www.eiworkplace.net) heti niistä tiedon saadessamme. Projektin yhteistyökumpppanuus Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka projekti 2004 IE/04/C/F/TH Projektin koordinaattori Dublin City University (Irlanti) Yhteistyökumppanit European Centre for Education and training ECET (Bulgaria) Intertrain (Bulgaria) Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung (Saksa) Human Resource Development Centre HRDC (Kreikka) Västra Nylands Folkhögskola (Suomi) Consorzio Formazione Managerieale Collina Liguorini (Italia) Mangfold I Arbeidslivet (Norja) Academy of Humanities & Economics in Łódz (Puola) Göteborgs Universitet (Ruotsi) University of Westminster (Iso-Britannia) Västra Nylands Folkhögskola Tämän julkaisun sisältö ei edusta Västra Nylands Folkhögskolan virallista politiikkaa, eikä vastuuta sen omistajia millään tavalla. EIW projektitiimi (Västra Nylands Folkhögskola) Suomennos Kannen kuva Radu Szekely Sanna Antola Emmi Tervo Yksityinen kokoelma Yhteystiedot: Radu Szekely Västra Nylands Folkhögskola Strandpromenaden KARJAA Suomi II

3 EIW projektin yhteistyökumppanit. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun minkään osan luvaton kopiointi tai jakelu on kielletty, paitsi mainostarkoituksissa, mikäli EIW projektin yhteistyökumppanit mainitaan lähteeksi. Tämä julkaisu on tehty Euroopan yhteisöjen tuella. Tämän julkaisun sisältö ei välttämättä heijasta Euroopan yhteisöjen asemaa, eikä siihen myöskään liity mitään vastuuta Euroopan komission osalta. III

4 SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TAULUKKOLUETTELO II VI JOHDANTO 1 OSA 1: TILANNEANALYYSI 1. YLEISTÄ TAUSTAA KANSALLINEN KONTEKSTI Kulttuurien monimuotoisuuden taustat Suomessa Hallituksen reaktiot Siviiliyhteiskunnan reaktiot Liikemaailman reaktiot Akateemisen yhteisön reaktiot Median reaktiot KULTTUURIEN MONIMUOTOISUUS YKSITYISELLÄ, JULKISELLA JA KOULUTUSSEKTORILLA 2.1 Yksityinen sektori Julkinen sektori Koulutussektori YHTEENVETO JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 72 OSA 2: TAPAUSTUTKIMUKSET 1. Johdanto: Tapaustutkimusten tavoitteet ja käytetyt metodit TAPAUSTUTKIMUS: Työvoimatoimisto 2.1 Johdanto Kysymykset ja haasteet Johtopäätökset ja suositukset TAPAUSTUTKIMUS: Kulttuurikeskus 3.1 Johdanto Kysymykset ja haasteet Johtopäätökset ja suositukset 101 IV

5 4. TAPAUSTUTKIMUS: Sairaala hoitohenkilökunta 4.1 Johdanto Kysymykset ja haasteet Johtopäätökset ja suositukset TAPAUSTUTKIMUS: Teollisuusyritys 5.1 Johdanto Kysymyksiä ja haasteita Johtopäätökset ja suositukset TAPAUSTUTKIMUS: Poliisi 6.1 Johdanto Kysymyksiä ja haasteita Johtopäätökset ja suositukset TAPAUSTUTKIMUS: Sairaala terveydenhoito 7.1 Johdanto Kysymyksiä ja haasteita Johtopäätökset ja suositukset 146 YLEISIÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA SUOSITUKSIA 149 LÄHDELUETTELO 155 V

6 List of tables and figures Taulukko 1: Immigration, emigration and net migration, Taulukko 2: Ulkomaalaiset Suomessa, Taulukko 3: Ulkomaiden kansalaiset Suomessa Taulukko 4: Inkerinsuomalaisten maahanmuutto, Taulukko 5: Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä, Taulukko 6: Vuonna 2005 myönnettyjen työlupien kokonaismäärä 22 Taulukko 7: Vuonna 2005 myönnettyjen työlupien määrä, ensiluvat 22 Taulukko 8: Vuonna 2005 myönnettyjen työlupien määrä, jatkoluvat 23 Taulukko 9: Ulkomaalaisten työttömyysaste vuosina Taulukko 10: Suomen koulutusjärjestelmän rakenne 65 Taulukko 11: Tilastotietoa peruskoulutuksesta opetuskielen mukaan vuonna VI

7 JOHDANTO Eurooppalaiset työpaikat ovat kokemassa suuria muutoksia. Taloudelliset ja poliittiset muutokset Euroopassa viimevuosikymmenten aikana ovat vaikuttaneet alueella elävien, työskentelevien ja koulutettujen kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntymiseen. Euroopan unionin laajentuminen yhdessä mantereen monissa osissa olevaan työvoimapulaan, on luonut tasaisen kasvun liikkuvuudessa niin ETA-maiden välillä, ja niiden ulkopuolelta. Tämä suuntaus todennäköisesti jatkuu ja laajenee, työpaikkojen kasvaessa kulttuurisesti monimuotoiseksi yhteiskunnan mikrokosmokseksi. Kulttuurien monimuotoisuudesta on nopeasti tulossa normi useimmilla alueilla Euroopassa. Jopa heille, joilla on vain vähän kiinnostusta vieraita kulttuureita kohtaan tai seurustelemaan muiden kulttuureiden edustajien kuin omansa kanssa, monet jokapäiväiset tilanteet vaativat nyt interkulttuurista kanssakäymistä, niin työpaikalla, julkisissa palveluissa kuin koulutuslaitoksissa. Tässä uudessa yhteydessä, ihmiset kaikilta työvoiman tasoilta johtajat, työntekijät, asiakkaat niin isäntä-, kuin maahanmuuttajayhteisöstä, löytävät itsensä uudesta tilanteesta, uusien haasteiden edessä, joita varten he eivät välttämättä ole valmiita, eivätkä ole saaneet valmennusta. Nämä kanssakäymiset vaativat uutta ajattelutapaa ja taitoja, jotka vaativat enemmän, kuin mitä riitti oman kulttuurin edustajien kanssa seurusteluun. Organisaatioiden tulee usein miettiä uudestaan nykyiset politiikat ja käytännöt, jotta voitaisiin vastata paremmin uuden kulttuurisesti monimuotoisen työvoiman tarpeet, ja hyötyä paremmin sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tasa-arvo ja rasismi, identiteetti ja arvot ovat kysymyksiä, jotka vaativat uudenlaista huomiota ja kiireellisyyttä, kun interkulttuurisesta kommunikointitaidosta tulee ensisijaisen tärkeää kaikilla elämän osa-alueilla. Kuinka hyvin eurooppalaiset työpaikat ovat vastaamassa tähän uuteen todellisuuteen? Kuinka samankaltaisia ovat eri sektoreiden ja valtioiden esittämät haasteet ja mahdollisuudet? Mitä sudenkuoppia tulee välttää, ja mitä esimerkkejä hyvästä käytännöstä voidaan jakaa EU-maiden välillä? Millainen tarve interkulttuuriselle koulutukselle on, ja miten tähän tarpeeseen voitaisiin parhaiten vastata? Nämä ovat eräitä keskeisiä kysymyksiä, jotka innoittivat kehittämään Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka projektin (EWI, ). Alun perin käsite otettiin käyttöön Irlannissa, DCU:ssa, EIW kehittyi ja laajeni 1

8 kymmenen eurooppalaisen yhteistyökumppanin verkostoksi, ja sen toteuttaminen oli mahdollista EU:n Leonardo da Vinci ohjelman myöntämän rahoituksen myötä. Projektin keskeinen lopputulos on Euroopan kattavan, työpaikkakäytäntöjä koskevan yleiskatsauksen muodostaminen, joka perustuu kansallisiin tilanneanalyyseihin ja työpaikkojen tapaustutkimuksiin. Interkulttuurisen koulutuksen tarpeiden tunnistaminen ja hyvää käytäntöä osoittavat reaktiot, antavat tietoa tehokkaan interkulttuurisen koulutuksen materiaalien tuottamiseen yleiselle eurooppalaiselle tasolle. Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka (EIW) yhteistyö tuo yhteen kymmenen instituuttia Euroopan pohjois- ja eteläosista, EU:n perustajajäsenistä ja uudemmista jäsenvaltioista, maista, joilla on pitkä kokemus ulkomaalaisten integroimisesta työvoimaan, ja maista, joille tämä on uusi tilanne. Tämä monipuolisuus antaa meille mahdollisuuden tutkia aiheeseen liittyviä kysymyksiä laaja-alaisen näkökulman kautta, jossa on mukana sekä kokemusta, että tuoreita ajatuksia. Tämä kyseinen julkaisu on jaettu kahteen osaan: (1) Kansallinen tilanneanalyysi ja (2) Tapaustutkimukset. Tilanneanalyysi tutkii nykyistä interkulttuurista työpaikkaa Suomessa, keskittyen asioihin kuten kulttuurisen monimuotoisuuden konteksti Suomessa, alat, joille maahanmuuttajat ja vähemmistöt luultavimmin työllistyvät, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asema sekä hallituksen, liikemaailman ja siviiliväestön reaktioita näihin muutoksiin. Tapaustutkimukset suunniteltiin tilanteen ja olojen arvioimiseksi. Suomessa olemme tutkineet kulttuurikeskusta, kahta eri sairaalaa (eri näkökulma), teollisuusyritystä, poliisia ja työvoimatoimistoa. Olemme pyrkineet arvioimaan tilannetta niin johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmista. Tämän raportin ensisijainen tavoite on löytää esimerkkejä hyvästä käytännöstä ja tehdä suosituksia, jotka voivat avustaa päättäjiä ja harjoittajia heidän yrityksissään luoda harmoninen interkulttuurinen työpaikka ja edistää oppimisen kulttuuria. Raportti tähtää myös tuottamaan informaatiota työntekijöille, jotka suunnittelevat Suomeen muuttamista sekä antamaan tietoja ulkomaalaisen työvoiman tarpeessa oleville paikallisille työnantajille politiikasta ja suoritettavista vaiheista, jotta varmistettaisiin helpompi ja tehokkaampi integraatio työpaikalle. 2

9 Tämä raportti ei ole millään tavoin kaiken kattava; välttämätön valitsemisprosessi pakotti meidät jättämään paljon materiaalia ulkopuolelle. EIW projektin yhteistyökumppanit haluaisivat kuulla palautetta sinulta, lukija ja lopullinen käyttäjä, tässä raportissa esitetystä tiedosta. Vierailkaa EIW:n verkkosivuilla jatkokeskusteluja ja konsultaatiota varten (www.eiworkplace.net). 3

10 OSA 1: TILANNEANALYYSI 1. Yleistä taustaa - kansallinen konteksti Suomi on yksi niistä Euroopan unionin reunavaltioista, joissa siirtolaisvirta on vasta hiljattain vaihtunut maastamuutosta maahanmuuttoon. Tämä muutos on heijastunut väkevästi suomalaiseen yhteiskuntaan, osittain muutoksen nopean tapahtumisen ja perinteisesti homogeenisen kansallisen identiteetin takia. Homogeenisyydestään huolimatta, tämä kansallinen identiteetti sallii odottamattomat kaavasta poikkeavuudet. Vaikkakin ruotsinkielisten määrä koko väestöstä on vain 6%, Suomi toteuttaa kaksikielisyyttä onnistuneesti, sekä suomen että ruotsin ollessa virallisia kieliä. Suomessa on myös muita perinteisiä, vaikkakin pieniä vähemmistöjä, kuten romaanit, juutalaiset, tataarit, venäläiset ja saamelaiset, alkuperäiskansa, jonka jäsenet asuvat nykyään lähinnä maan pohjoisosissa. Näiden perinteisten vähemmistöjen lisäksi Suomessa on muita etnisiä ryhmiä, jotka muodostavat alle 2% maan väestöstä. Tämä tuntuukin heijastelevan melko hyvin suomalaisten pitkäikäistä oletusta siitä, että on monta syytä lähteä Suomesta, mutta vain muutama riittävän hyvä syy muuttaa sinne (SITRA s.7). Ymmärtääkseen tämän näkökannan, on ensin oltava tietoinen maan laajemmasta sosiohistoriallisesta taustasta. 1.1 Kulttuurien monimuotoisuuden taustat Suomessa "Kiilavaltiosta siltavaltioon" Suomen työministeriön julkaiseman, maahanmuuttajatyöntekijöille suunnatun tiedotus materiaalin mukaan 1, Suomi on länsimainen valtio, jonka geopoliittinen sijainti idän ja lännen välillä on vaikuttanut suuresti maan elämään. Sijainti on myös perustana rikkaalle kulttuuriperimälle, joka yhdessä yksilöllisten pohjoisten olojen kanssa toimii voimanlähteenä elämässä ja työnteossa. 1 Dokumentti on saatavilla (englanniksi) osoitteessa: 4

11 Suomen maantieteellinen sijainti sekä idän että lännen reunalla on aina muovannut Suomen sosiaalisia ja kulttuurisia puitteita. Suomi on vuosisatojen ajan nähty joko puskurivaltiona tai siltana idän ja lännen välillä. Pitkä historia vieraiden valtojen alaisena, kuten tulemme myöhemmin tässä raportissa huomaamaan, näyttää vaikuttaneen kansalliseen itsetietoisuuteen, sekä asenteisiin uusia tulokkaita kohtaan. Historian merkitys näkyy myös selvästi maahanmuuttajia koskevissa kansallisissa strategioissa, ja tästä johtuen Suomi on ollut etnisesti varsin homogeeninen ensimmäisestä maailmansodasta aina 1990-luvulle saakka. Tämän lisäksi Suomi pysyi maaseutuyhteiskuntana pitkän aikaa, kaupungistumisen alkaessa Suomessa myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Vuosikausia kestänyt "pakotettu neutraalius" ennen vuotta 1990, vaikutti ihmisten tietoisuuteen niin, että jopa tänäkin päivänä monet suomalaiset kokevat poliittisesti aroista asioista (esim. toinen maailmansota, Karjalan menettäminen Neuvostoliitolle, jne.) julkisesti puhumisen vaikeana. Suomen pikainen kansainvälistyminen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on ollut toisen maailmansodan jälkeisen nopean teollistumisen ja kaupungistumisen prosessin lisäksi olennainen jakso maan yhteiskunnan kehittymisen historiassa. Rautaesiripun laskeutumisen ja globalisaation viimeaikaisen kiihtymisen myötä, Suomi on ottanut takaisin paikkansa siltana idän ja lännen välillä. Tämän asenteen vaikutukset alkavat jo näkyä kulttuurirelativismin ja suvaitsevaisuuden saralla, eikä vain poliittisessa mielessä (Suomen painottaessa läheisempien suhteiden luomista Aasiaan, Venäjälle ja Eurooppaan tärkeänä kaikilla rintamilla), mutta myös kulttuurin alalla (lukuisat yhteistyöprojektit aasialaisten ja eurooppalaisten organisaatioiden kanssa ovat rahoitettu suomalaisten antamilla lahjoituksilla). Vaikutukset näkyvät myös liikesektorilla (esim. Suomen valtiollinen lentoyhtiö, FINNAIR, on saavuttanut eurooppalaisten keskuudessa maineen porttina Venäjälle ja Aasiaan, sekä päinvastoin, työllistäen useita aasialaistaustaisia henkilöitä palvelemaan näillä reiteillä) Nykyiseen tilanteeseen johtaneet historialliset kehitysvaiheet Suomen itsenäistyessä vuonna 1917, suomalaiset olivat asuneet maassa jo useita tuhansia vuosia. Suurimman osan tuosta ajasta kohtalolla tuntui olevan kieroutuneita suunnitelmia heidän varalleen. Suomalaiset olivat henkilökohtaisen itsenäisyyden kiihkeitä kannattajia, mutta valtiollinen itsenäisyys antoi odottaa itseään aina viimevuosisadan alkuun saakka. He olivat kansaa, joka ei kohdistanut vaatimuksia naapurimaitaan kohtaan, mutta olivat 5

12 rajanaapureidensa vallan alaisina lähes 700 vuoden ajan. He olivat rauhaa rakastava kansa, mutta joutuivat lukuisiin sotiin, joista hyötyivät vähän, menetysten ollessa suuria. Maa, kaikesta kauneudestaan huolimatta oli karu ja ankara, usein jättäen ihmiset vain niukan toimeentulon varaan, silti he tarrautuivat maahansa ennennäkemättömän omistautuneesti. Eristäytyneisyys lisäsi sekä suomalaisten omia koettelemuksia että vuosisatoja ulkopuolisten mielissä vallinnutta salaperäisyyden tunnetta tuosta pohjoisesta valtiosta. Suomi oli pitkän aikaa vailla mitään yhtenäistä poliittista tai sosiaalista järjestöä, joka olisi yhdistänyt vähälukuiset ja laajalle alueelle hajautuneet asumukset, niinpä Ruotsin valtakunnan oli helppo ottaa Suomi haltuunsa keskiajalla, ja pitää suomalaiset vallan alaisina vuoteen 1809 asti. Tänä aikana ruotsista tuli miltei kaikkien virallisten asioiden, koulutuksen ja kirjallisuuden kieli, suomen säilyttäessä asemansa kansankielenä. Alueesta tuli niin pelinappula kuin taistelutannerkin toistuvissa Ruotsin ja Venäjän välisissä sodissa, Ruotsin lopulta luovuttaessa sen Venäjälle 1800-luvun alussa. Vuodesta 1809 vuoteen 1917 Suomi oli autonominen suurruhtinaskunta osana Venäjän imperiumia. Ruotsi säilytti asemansa yleiskielenä läpi Venäjän vallan ajan, suomen vähitellen vallatessa alaa, ja 1930-luvulta lähtien voimmekin seurata nationalismin hengen kiteytymistä suomen noustessa kommunikaation kieleksi. Suomen itsenäistyttyä Venäjästä vuonna 1917, maasta tuli kaksikielinen. Vuoden 1919 perustuslain mukaan sekä suomi että ruotsi ovat Suomen tasavallan virallisia kieliä. Ruotsinkieliseen vähemmistöön kuuluvien määrä on nykyisin vain alle 6% väestöstä, kun vielä vuonna 1920 se oli noin 11% (Hannikainen 1996). Ruotsalaisuudella on ollut merkityksellinen osa Suomen historiassa, ja siksi nykypäivän ruotsinsuomalaiset ovat ambivalentissa asemassa. Ruotsin vallan ajasta lähtien, aina luvun viimeisille vuosikymmenille asti, yläluokka Suomessa oli ruotsinkielinen. Enemmistö suomalaisista, kuten talonpojat, kalastajat ja muut maaseudun asukkaat omasivat kuitenkin vain vähän, jos ollenkaan yhteyksiä poliittiseen ja taloudelliseen eliittiin. Huomionarvoinen yksityiskohta on myös se, että Suomalaiskansallinen liike, joka alkoi 1800-luvun alkupuoliskolla, oli suurimmilta osin ruotsinkielisen yläluokan edustajien muodostama ja johtama. Suomenruotsalaisten kuuluminen väestön yläluokkaan on stereotypia, jonka syntyminen ja ylläpitäminen on vaikuttanut suomenkielisen väestön ryhmäajatteluun, ja nämä 6

13 kysymykset ovat julkisen keskustelun puheenaiheita vielä tänäkin päivänä (Liebkind 1995). Vastikään Turkuun avattu yökerho antaa merkityksettömältä vaikuttavan esimerkin suomenruotsalaisiin yhä yhdistetystä elitistisestä imagosta. Uudessa mainoksessaan yökerho (jonka ruotsinkielinen nimikin, Åbo Diskotek, tukee stereotypiaa) kuuluttaa olevansa paikka "paremmalle väelle" (alkuperäisesti "bättre folk ). Termi "bättre folk" yhdistetään yhä vahvasti ruotsinkieliseen vähemmistöön, vaikka sen jäsenet eivät enää muodosta Suomen yläluokkaa, eivätkä maan poliittista eliittiä. Verrattuna suomenruotsalaisiin, muut "vanhat" vähemmistöt ovat pieniä; saamelaisia on n. 7000, romaneja ja juutalaisia sekä tataareja n kumpaisiakin. Vähäisemmästä painoarvosta politiikassa johtuen, saamelaisten asema Suomessa ei ole aivan yhtä etuoikeutettu kuin mitä se on naapurimaissa Ruotsissa ja Norjassa. Vuonna 1991 saamen kieli sai puolivirallisen aseman saamelaisten asuinalueella Pohjois-Suomessa. Toinen tärkeä parannus vuodesta 1991 lähtien on eduskuntalain perustuslaissa oleva saamelaisia koskeva lisäys (pykälä 52a), jonka mukaan Suomen eduskunta kuulee saamelaisten edustajia (ainakin saamelaiskäräjiä), ennen saamelaisten asioihin vaikuttavien päätösten tekemistä. Suomen perustuslakiin tehtiin alkuperäisvähemmistöjä koskeva lisäys vuonna Tämä lisäys antoi saamelaisille, romaneille, juutalaisille ja tataareille oikeuden harjoittaa ja kehittää omaa kulttuuriaan ja uskontoaan. Samaan aikaan Suomen parlamentti hyväksyi lait, jotka määrittelevät kulttuurisen autonomian sisällön, järjestävät positiivisella tavalla uudelleen saamelaiskäräjät ja parantavat saamelaisten asemaa päätöksenteossa (Hannikainen 1996). Käytännössä tämä tarkoittaa lisää lähetysaikaa valtakunnallisilla radio- ja televisiokanavilla, julkaisujen ja aikakauslehtien tukemista, valtionavun myöntämistä kulttuurija koulutustapahtumiin, jne. Tämä ei ole johtanut positiiviseen diskriminointiin eikä vähemmistöjä suosivaan käyttäytymiseen työ- ja opiskelumaailmassa. Kuitenkin niin saamelaiset kuin Ahvenanmaan saariston ruotsinkieliset asukkaat nauttivat erikoisasemasta EU:n lainsäädännön suhteen, mitä tulee positiiviseen diskriminointiin ja erivapauksien myöntämiseen (lisätietoja osoitteesta Autonomian aikana kymmenet tuhannet venäläiset (pääosin sotilaita, kauppiaita, valtion virkamiehiä ja turisteja) asuivat Suomessa joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Erityisesti 7

14 Venäläisten joukkojen tukikohdat lisäsivät Suomessa asuvien venäläisten lukumäärää huomattavasti. Rauhanaikana sotilaiden lukumäärä oli arviolta , sodan ja levottomuuksien aikana lukumäärä oli luonnollisesti suurempi. Jotkut venäläissotilaat ja merijalkaväessä palvelleet päättivät eläkkeelle siirtymisen koittaessa, jäädä Suomeen. (Nylund-Oja et al. 1995). Suomessa asui noin 6000 venäläistä Suomen itsenäistyessä vuonna Ensimmäistä maailmansotaa ja Venäjän vallankumousta seuranneina muutamina vuosina Suomi vastaanotti yli pakolaista Itä-Euroopan maista. Puolet pakolaisista oli Venäjältä. Vuodesta 1922 lähtien maahanmuuttajien määrä kasvoi entisten venäläissotilaiden muuttaessa venäläisten emigranttien siirtokuntiin Pariisiin, Brysseliin ja Berliiniin luvun lopulla Suomen venäläisyhteisöön kuului noin henkilöä (Nylund- Oja et al. 1995). Nykyään tähän vanhaan venäjänkieliseen vähemmistöön kuuluu vain noin 3000 edustajaa, mutta suuri määrä "uusia" venäläisiä maahanmuuttajia on asettunut asumaan Suomeen vuoden 1990 jälkeen. Maastamuutosta maahanmuuttoon Kautta maan historian ulkomaalaiset ovat muuttaneet Suomeen asumaan. Vaikkei tätä voida perustella ensisijaisesti työvoiman muuttona, monet asettuivat Suomeen kaupankäynnin tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi. Tähän joukkoon kuuluivat Saksalaiset ja muut Keskieurooppalaiset sekä skandinaaviset kauppiaat ja käsityöläiset. Useissa tapauksissa näiden maahanmuuttajien perustamat yritykset ovat kasvaneet suuryrityksiksi, jotka ovat voimissaan vielä tänäkin päivänä (esim. Fazer Oy, Iittala Oy), ja jotka nähdään osana suomalaista kulttuuri-identiteettiä ja -perintöä. Venäjän vallan aikana ( ), Suomeen muutti pysyvästi venäläisiä ja muita imperiumin alueella asuvia eurooppalaisia etnisten tai uskonnollisten ryhmien jäseniä (esim. tataarit ja juutalaiset). Suomessa on ollut pakolaisia 1500-luvulta lähtien, jolloin ensimmäiset romanit karkotettiin Ruotsista valtakunnan syrjäseudulle, Suomeen. Kaikista näistä näkökohdista huolimatta, Suomi on pitkään ollut maastanmuuttovaltio. Maastamuuttajien lukumäärä oli ennen huomattavasti suurempi verrattuna maahanmuuttajien määrään, käännekohta muuttoliikkeen suunnassa tapahtui 1980-luvun lopulla, jolloin liike oli 8

15 ensimmäistä kertaa pysyvästi päinvastainen. Maastamuutto Viimeisen sadan vuoden aikana yli miljoona suomalaista on muuttanut ulkomaille, lähes 500,000 ennen toista maailmansotaa, ja 700,000 sen jälkeen. Suurin osa ennen sotaa lähteneistä muuttivat Pohjois-Amerikkaan, kun taas sodan jälkeen 75% maastamuuttajista suuntasi kulkunsa Ruotsiin. Lähes puolet muuttaneista on palannut takaisin Suomeen. Maastamuutto on yleisesti ottaen seurannut talouden kehitystä kohdemaissa siten, että noususuhdanteen aikana se on lisääntynyt ja laskusuhdanteen aikana vastaavasti vähentynyt (Korkiasaari 1992 ja 1993). Viiden vuosikymmenen ajan Pohjoismaat (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti) ovat olleet yhtenäinen työmarkkina-alue ja passiunioni, jossa on vallinnut sopimus syrjimisen estämisestä yhdessä laaja-alaisten sosiaalisten oikeuksien takaamisesta henkilön muuttaessa yhdestä Pohjoismaasta toiseen. Vuodesta 1954, pohjoismaisen yhtenäisen työmarkkina alueen perustamisesta lähtien, yli miljoona pohjoismaalaista on tarttunut tilaisuuteen liikkua vapaasti pohjoismaiden alueella. Huomionarvoinen piirre Pohjoismaiden välisessä muuttoliikkeessä on alkuperäiseen kotimaahansa muuttaneiden suuri määrä luvun alkupuolelta lähtien siirtolaisvirta Pohjoismaiden välillä on ollut suhteellisen pieni ja on tavannut tasoittua. Myös muuttoliike Pohjoismaiden ja muiden länsieurooppalaisten valtioiden välillä on pysynyt varsin vähäisenä. Muuttoliike Ruotsiin, ja sitä ennen Pohjois-Amerikkaan, on ollut lähinnä työn perään muuttamista etenkin 60- ja 70-luvuilla, jolloin useimmat siirtolaiset etsivät työtä taatakseen perustoimeentulonsa. Tärkeimmät syyt muuttoon olivat Suomen huono työllisyystilanne ja Ruotsissa saatavat suuremmat palkat. Taloudellisista syistä muuttoliike vähentyi huomattavasti 1980-luvulla. Suurimmat vaikuttajat olivat Ruotsin talouden lama ja rakennemuutokset, sekä Suomen taloudellisen tilanteen ja elintason lähentyminen Ruotsin tasolle. Kuten muihin Euroopan maihin suuntautuneen muuttoliikkeen vaikuttimet, ovat nykyisin Ruotsiin muuton syyt ensisijaisesti henkilökohtaisia ja taloudellisesta tilanteesta riippumattomia (Korkiasaari&Söderling 1998). 9

16 Sodan jälkeen maasta muuttaneet suuntasivat useimmiten Ruotsiin, ja vain 25% valitsi toisin. Useimmat näistä olivat naisia, etenkin Länsi- ja Etelä-Eurooppaan muuttaneita tarkasteltaessa. Verrattuna Ruotsiin muuttaneisiin, nämä siirtolaiset olivat hieman vanhempia ja omasivat paremman koulutuksen. Lisäksi muuton syyt ovat olleet varsin erilaiset luvulla avioliitto oli kaikkein tärkein yksittäinen syy Skandinavian ulkopuolelle suuntautuneessa maastamuutossa. Yli puolet naisista muutti maasta avioliiton takia, kun taas miesten keskuudessa yleisimmät syyt olivat määräaikaiset työprojektit, uralla etenemismahdollisuudet sekä kokeilemisen halu ja monipuolisuuden kaipuu (Korkiasaari 1992). Tämän päivän siirtolaiset ovat aikaisempaan verrattuna koulutetumpia, ja suunnittelevat oleskelevansa ulkomailla vain rajoitetun ajan. Muuton syyt ovat nykyisin halu parantaa vieraiden kielien osaamista, mahdollisuudet urakehitykseen ja uusiin elämänkokemuksiin tai tulos henkilökohtaisista ihmissuhteista (Korkiasaari 1992). Maahanmuutto Toisesta maailmansodasta aina 1970-luvun alkupuolelle, Suomi oli varsin suljettu yhteiskunta, eikä ollut houkutteleva vaihtoehto maahanmuuttajille ja Suomeen tulevien ulkomaalaisten määrä oli näin ollen merkityksetön. Lisäksi ne jotka tulivat maahan, tapasivat oleskella siellä vain lyhyen aikaa. Tärkeimmät Suomeen muuttamisen syyt olivat opiskelu, väliaikaiset työprojektit ja avioliitto suomalaisen kanssa. Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä pysyi pitkän aikaa kohtalaisen tasaisesti hieman yli asukkaan tienoilla. Tarkka lukumäärä vuonna 1950 oli (0.3% koko väestöstä) ja vielä vuonna 1976 vain luvulla tilanne alkoi vähitellen muuttua, ja 1990-luvun alussa maahanmuuttajien aalto iski Suomeen. Vuodesta 1981 lähtien Suomeen muuttaneiden lukumäärä on ollut suurempi kuin poismuuttaneiden. Tämä johtui osittain pienempien ikäluokkien astuessa työmarkkinoille, jolloin maahanmuuttajien integraatio työelämään onnistui työvoiman kysynnän ansiosta paremmin. Myös työllissyystilanteen yleinen kohentuminen vaikutti maahanmuuttajien määrään yhdessä Ruotsin ja Suomen välisten elinja palkkatasojen eroavaisuuksien tasaantuessa. Taloudellisista syistä Ruotsiin muuttavien 10

17 määrä alkoi laskea, mutta ruotsalaisten maahanmuuttajien määrä Suomessa kasvoi luvun taloudellisen nousukauden aikoihin. Ruotsiin muuttavien määrä väheni tuntuvasti läpi 1990-luvun alun. Kaikkien aikojen ennätys vuosittaisessa kasvussa tehtiin vuonna 1991, kun muuttovoitto oli Maahanmuuttajia oli tuona vuonna enemmän kuin koskaan sitä ennen, tai sen jälkeen. Lisäksi suuri osa maahanmuuttajista oli muita kuin suomalaisia. Suurimmat ryhmät (5500 henkilöä) koostuivat entisten neuvostomaiden kansalaisista, joista suurin osa inkeriläisiä, paluumuuttajien aseman vuonna 1990 saavuttaneita henkilöitä, joista tuhannet muuttivat Suomeen seuraavana vuonna. Suomi otti vastaan myös 1300 turvapaikan hakijaa Somaliasta. (Suomen tilastokeskus) 1990-luvulta 2000-luvulle asti Suomi on ollut muuttovoittoinen maa. Tosin vuoteen 1991 verrattuna nettosiirtolaisuus pieneni, luvun ollessa alle 3000 vuoteen 2000 mennessä. Tämän jälkeen nettosiirtolaisuus on kasvanut noin 5000 asukkaaseen vuodessa. 11

18 Seitsemän vuotta kestänyt kasvu maahanmuuttajien lukumäärässä tuntui vaihtavan suuntaa vuonna 2002, muuttovoiton tippuessa lähes 5000:een henkilöön vuodessa. Nettosiirtolaisuus vuonna 2002 oli 5222, joista 1993 oli suomalaisia ja maahanmuuttajien määrä väheni vielä vuonna 2004, kun Suomen väestörekisteriin kirjautuneiden ulkomaalaisten määrä oli alle Yllättävä nousu muuttovoiton suhteen koettiin vuonna 2005, kun vuosittainen kasvu oli jälleen yli Syyt tähän nousuun ovat vielä epäselvät, eikä vaikutusta yleiseen suuntaukseen voida vielä ennustaa. Maastamuuton lisääntyi neljän vuoden ajan, kunnes muutos toiseen suuntaan tapahtui jo vuonna 2001, eikä suuria muutoksia ole odotettavissa ellei hallitus kehitä uutta strategiaa maahanmuuton rohkaisemiseksi vuoden 2007 jälkeen, jotta työmarkkinoiden vaatimukset voitaisiin täyttää. 12

19 1.1.2 Maahanmuuttajaväestön koostumus Suomessa Suomen viranomaiset käyttävät yhä suuressa määrin sanaa "muukalainen" ulkomailla syntyneisiin ja vierasmaalaisiin kansalaisiin viitatessaan. Valtion virkamiehet ja päättäjät ovat vasta hiljattain alkaneet käyttämään sanaa "maahanmuuttaja" entisten vallalla olleiden termien "muukalainen" tai "ulkomaalainen" sijaan, ollessaan tekemisissä Suomessa pysyvästi oleskelevien, mutta ulkomaisten juurien omaavien henkilöiden kanssa. Mitä tahansa termiä sitten käytetäänkin, sillä viitataan uusiin maahanmuuttajiin, jotka eivät ole vielä saaneet suomen kansallisuutta, ja ovat ainoat, jotka ilmenevät tilastoista. Toisen polven maahanmuuttajia ja maahanmuuttajien lapsia koskevat kysymykset eivät vielä ole ilmestyneet suomalaisen yhteiskunnan esityslistalle, eikä näistä ole vielä tilastotietoja. Julkista keskustelua käydään ennemminkin vasta muutamia vuosia sitten vanhempiensa kanssa maahan muuttaneiden teini-ikäisten usein ongelmallisesta sopeutumisesta yhteiskuntaan. Ottaen huomioon ennen vuotta 1990 maahan muuttaneiden vähäisen lukumäärän, toisen polven maahanmuuttajien määrä on todennäköisesti melko pieni ja ryhmän jäsenet luultavimmin varsin nuoria. Suomen tilastokeskus alkoi tuottaa erityisiä tilastoja maahanmuuttajista vasta 1980-luvun alussa, ja nykyään onkin mahdollista löytää tietoja Suomessa pysyvästi asuvista henkilöistä kansallisuuden, syntymämaan, äidinkielen, iän ja sukupuolen perusteella. Maahanmuuttajien kansalaisoikeuksien saamisesta, työllisyydestä, avioeroista ja seka-avioliitoista on myös tilastotietoja. Tilastot maahanmuuttajien koulutustaustasta ja ammatillisesta pätevyydestä ovat vielä riittämättömiä, sillä maahanmuuttajien ammatti- ja koulutustutkintojen luokittelu on tuottanut ongelmia. Vielä 1980-luvulla tyypillinen maahanmuuttaja oli Ruotsista takaisin Suomeen palaava henkilö, mutta vuodesta 1990 lähtien enemmistö on tullut entisen Neuvostoliiton alueelta, pääosin Venäjältä ja Virosta, suurimman yksittäisen ryhmän ollessa inkeriläiset. Ruotsista tulleiden paluumuuttajien määrä on ollut huomattavasti pienempi, ja suuruusjärjestyksessä seuraavat ryhmät ovat tulleet Somaliasta ja entisestä Jugoslaviasta. Lähes kaikki näiden kahden ryhmän edustajista ovat olleet pakolaisia. Alla oleva taulukko kertoo vuosittaisen kasvun maahanmuuttajien lukumäärässä, sekä maahanmuuttajien jakautumisen 13

20 alkuperämaan perusteella. Ulkomaiden kansalaiset Suomessa Maa, jonka kansalaisuus: Venäjä Viro Ruotsi Somalia Kiina Ent. Serbia ja Montenegro Irak Thaimaa Saksa Britannia Turkki Iran Yhdysvallat Afganistan Intia Vietnam Bosnia ja Hertsegovina Muut Yhteensä Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä oli1980-luvulla noin 13000, mutta ylitti vuonna Samana aikajaksona ulkomaalaistaustaisten henkilöiden (mukaan luettuna suomen kansalaiset) määrä kasvoi :sta noin :een. Viidentoista vuoden aikana, vuodesta 1990 vuoteen 2004, ulkomaalaisten lukumäärä Suomessa nelinkertaistui. Ulkomaalaisten määrä Suomessa on silti vielä varsin vähäinen, alle 2% koko väestöstä (5 milj.). Luku on alhaisempi Suomessa kuin suuressa osassa muuta Eurooppaa (Suomen tilastokeskus). Nopea kasvu on aiheuttanut tietyn asteisia sosiaalisia ongelmia, etenkin luvun alun taloudellisen kriisin aikoihin. Vaikutukset ovat heijastuneet vahvasti myös Suomen 14

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

Minister Astrid Thors

Minister Astrid Thors Pohjoiskalottikonferenssi Nordkalottkonferens 21.08.2010 Minister Astrid Thors 20.8.2010 Peruskäsitteitä Maahanmuuttaja: Maahan muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Sisällys Johdanto... 11 I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Siirtolaisuus ja maastamuutto Suomesta... 18 Maahanmuutto Suomeen...23 Mitä monikulttuurisuus

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011 Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Maahanmuuttajat 168 000 maahanmuuttajaa (ulkomaan kansalaista) vuonna 2010 Vuonna 1990 vastaava

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AvainluVUT nyckeltal key figures Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö Verksamhetskostnader (1000

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö 16.3.2009 OLESKELULUVAT VUONNA 2008 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2008 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Työmarkkinat, sukupuoli

Työmarkkinat, sukupuoli Työmarkkinat, maahanmuuttajuus ja sukupuoli VTT Annika Forsander Eurooppalaisen maahanmuuton II maailmansodan jälkeiset vaiheet... Toisen maailmansodan jälkeen alkoi eurooppalaisen muuttoliikkeen ensimmäinen

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Työperäisen maahanmuuton monet kasvot Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2011 (pysyvästi maassa asuvat) Maa Henkilöitä Osuus ulkomaiden

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Muutto Ruotsiin 1960-luvulla

Muutto Ruotsiin 1960-luvulla Muutto Ruotsiin 1960-luvulla Suomen ja Ruotsin välinen muuttoliike 1945 2010 Ruotsiin n. 573 000, Suomeen n. 328 000 (virallisten tilastojen mukaan) Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot, www.stat.fi; kuvio:

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Lapsen paras yhdessä enemmän -kehittämispäivä 11.10.2017 Pasi Saukkonen Ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien kehitys Helsingissä 1991-2017 100

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Kuviot ja taulukot Suomiforum Lahti 9.11.25 Suomalaiset Kuvio 1. Väkiluku 175 25 Väkiluku 175 25 ennuste 6 Miljoonaa 5 4 3 2 1 Suomen sota 175 177 179 181 183

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Turku 28.1.215 Villiina Kazi Asiantuntija Esityksen sisältö 1) Maahanmuutto

Lisätiedot

LIITE. komission täytäntöönpanopäätökseen

LIITE. komission täytäntöönpanopäätökseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.10.2014 C(2014) 7594 final ANNEX 1 LIITE komission täytäntöönpanopäätökseen täytäntöönpanopäätöksen K(2011) 5500 lopullinen muuttamisesta otsikon ja niiden asiakirjojen luettelon

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Moona monikultturinen neuvonta

Moona monikultturinen neuvonta Moona monikultturinen neuvonta Maahanmuuttajat Oulun Eteläisessä tilastojen valossa Väkiluku n. 88 500 asukasta (2015) Vuonna 2015 alueella asui 1094 syntyperältään ulkomaalaista ja 876 ulkomaan kansalaista.

Lisätiedot

Suomen kulttuurivähemmistöt

Suomen kulttuurivähemmistöt Suomen kulttuurivähemmistöt Toimittajat: Marja Hiltunen SUB Göttingen 211 698 288 2000 A 30295 Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja No 72 Helsinki 1997 Esipuhe 7 1. Suomi kulttuurialueena 11 1.1. Uralilainen

Lisätiedot

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Väestö 2015 Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2014 aikana 8 260 Suomessa vakinaisesti

Lisätiedot

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Ajankohtainen tilanne maahanmuuttokysymyksissä 2.2.2016 Hallintotuomioistuinpäivä Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Eurooppa ja maahanmuuttopaineet 1. Tilannekuvaa 2. EU:n toimenpiteet 3. Suomen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI 2/07 Kansalaisuusyksikkö 12.2.2008 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2007 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOKATSAUS 2012/2 Kansalaisuusyksikkö 24.1.2013 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Kotouttamistyön yhteistyöpäivät 27. 28.9.2017 Levi Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Lappi elinympäristönä haasteita riittää Lappi on harvaanasuttu ja pitkien

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö

Maahanmuuton tilannekuva. Paasikivi-seuran kokous Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö Maahanmuuton tilannekuva Paasikivi-seuran kokous 2.11.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö 215 miljoonaa maahanmuuttajaa koko maailmassa. Näistä pakolaisia 45,1 miljoonaa Pohjois- ja Etelä-

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Muuttoliike, pakolaisuus, turvallisuus: Haaste Suomelle ja EU:lle 2.12.2016 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) Tutkimus-

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Maahanmuuttajat voimavarana pääkaupunkiseudulla seminaari 20.3.2007 Kauniainen, Kasavuoren koulutuskeskus Kansliapäällikkö Työministeriö 1 Suomessa työskentelevät

Lisätiedot

Ruotsinsuomalaiset ja suomalaiset voimavaroina toisilleen

Ruotsinsuomalaiset ja suomalaiset voimavaroina toisilleen Ruotsinsuomalaiset ja suomalaiset voimavaroina toisilleen Tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutti Dynaaminen ruotsinsuomalaisuus -seminaari Turun Kansainväliset Kirjamessut 4.10.2015 1 Muuttovirrat

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Numerologiaa yksinkertaisille

Numerologiaa yksinkertaisille 1.12.2006 Numerologiaa yksinkertaisille Laadustaan tunnetulla Suomi24-palstalla on mainittu, 1 että kampanjaltani putosi pohja pois, koska Suomi on tänä vuonna ottanut vastaan vain 75 kiintiöpakolaista,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2009 Maahanmuuttoyksikkö 22.2.2010 OLESKELULUVAT VUONNA 2009 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2009 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015 Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 215 Tilastotiedote 7 /216 Vuoden 216 alussa Kuopiossa asui 2691 ulkomaan kansalaista, 2,4 % väestöstä. Vuoden 215 aikana ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Maahanmuuttoyksikkö

Maahanmuuttoyksikkö TILASTOKATSAUS 21/3 Maahanmuuttoyksikkö 15.3.211 OLESKELULUVAT VUONNA 21 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 21 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa tehtyjen

Lisätiedot

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Hannamaria Kuusio, erikoistutkija, FT 1 Esityksen sisältö Ketä kotoutetaan Kotoutumisen tarkastelua

Lisätiedot

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP +

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP + PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen. Mikko Räsänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaaminen esiin osaajat töihin, Lahti 9.11.

Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen. Mikko Räsänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaaminen esiin osaajat töihin, Lahti 9.11. Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen Mikko Räsänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaaminen esiin osaajat töihin, Lahti 9.11.2017 Mikä on EK? EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työelämäasioissa

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ?

PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? PAPERITTOMIEN MAJATALO: MILLAISIA RATKAISUJA ULKOMAALAISTEN ASUNNOTTOMUUTEEN HELSINGISSÄ? 27.5.2015 Markus Himanen Puh. +358 400 409 596 vapaaliikkuvuus@gmail.com www.vapaaliikkuvuus.net www.facebook.com/vapaaliikkuvuus

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan. Kuopio v Ulkomaan kansalaisia noin 3000 henkeä 2,5 %

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan. Kuopio v Ulkomaan kansalaisia noin 3000 henkeä 2,5 % Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten osuus väestöstä Kuopiossa 2000-2016 Ulkomaan kansalaiset, % KUOPIO Vieraskieliset,

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY S Ulkomaalaislaki: 36 (13.9.2013/668) > Voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa

Lisätiedot

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö,

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö, maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 oppimateriaali oppimateriaali sisältää kysymykset oppilaille tai opettajalle ideoinnin tueksi. hyvä yhteyshenkilö, Ohessa Maailman Kuvalehti Kumppaniin liittyviä

Lisätiedot

Aikuisuuden muuttuvat ehdot

Aikuisuuden muuttuvat ehdot Aikuisuuden muuttuvat ehdot Sukupolvien väliset suhteet -STYR-seminaari 12.3.2012 Hanna Sutela 12.3.2012 Tausta Aikuisuuteen siirtyminen asteittainen prosessi: muutto vanhempien luota, opiskelu, työmarkkinoille

Lisätiedot

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET TILASTOKATSAUS Kansalaisuusyksikkö 2010/2 31.3.2011 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2010 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Oulussa 18.3.2010 Henni Ahvenlampi Helsingin kulttuurikeskus Infopankki-toimitus Mikä onkaan Infopankki? Infopankki on vuonna

Lisätiedot