Mikä Biotalous-INKA. INKA -ohjelman biotalousteema Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä Biotalous-INKA. INKA -ohjelman biotalousteema Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä"

Transkriptio

1 Mikä Biotalous-INKA INKA -ohjelman biotalousteema Joensuu, Seinäjoki, Jyväskylä

2 INKA ohjelman visio Suomi on kansainvälisesti houkutteleva innovaatiokeskittymä, jossa on huippuosaamista biotaloudesta, kestävistä energiaratkaisuista, kyberturvallisuudesta, tulevaisuuden terveydestä sekä älykkään kaupungin ja uudistuvan teollisuuden ratkaisuista. Valituilla alueilla on kasvuun tähtääviä yrityksiä, joilla on kyky luoda aivan uusia tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille.

3 Faktaa INKA -ohjelmasta Toteutetaan vuosina Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi mukana olevat kaupungit kaksivaiheisen hakumenettelyn perusteella kesällä ja syksyllä 2013 Rahoitus noin 30 milj. euroa/vuosi (valtio 10 milj. euroa, kaupungit 10 milj. euroa, EAKR noin 10 milj. euroa) Hallinnointivastuu Tekesillä Ohjelman valmisteluvastuu työ- ja elinkeinoministeriön asettamalla työryhmällä

4 Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta * Biotalous on yksi Suomen keskeisistä tulevaisuuden menestyksen tukijaloista, jonka edistämiseksi on olemassa laaja kansallinen sitoutuminen ja tuki Yhteistyöllä ja teknologioita yhdistämällä saadaan aikaan kestäviä, hyvinvointia lisääviä, ympäristöä säästäviä tuotteita ja palveluja Suomessa kehitettyjä teknologioita, toimintatapoja ja osaamista voidaan siirtää ja soveltaa globaalisti * Suomen biotalousstrategia 2014

5 Biotaloutta Suomesta ei ainoastaan biomassan jalostusta ForestBio Biomassan hankinnan ja logistiikan ratkaisut Metsäkoneet, biomassan tuotantoteknologia, logistiikan ja puunhankinnan ICT ratkaisut Biojalostamot ja uudet prosessit Biotuotetehtaat, sellu- ja paperiteknologia, uudet kuitupohjaiset tuotteet, prosessiteknologia, bioöljyt, -kemikaalit ja materiaalit Metsäsektorin ICT ja automaatio Luonnonvarojen inventointi, mittausteknologia, prosessiautomaatio, konsultointi ja muut palvelut Ratkaisut bioenergian arvoketjuihin Biomassan tuotanto ja hankinta, logistiikan ratkaisut ja optimointi, polttotekniikka, kaukolämmön ratkaisut, pien CHP, hajautetut ratkaisut Puurakentaminen AgroFood Uudet food- ja non-food-komponentit terveysvaikutteiset elintarvikkeet, lujite- ja pakkausmateriaalit, lannoitteet Energiankäytön/kasvihuonepäästöjen vähentäminen kylmäteknologia, biodieselmoottorit, lannan jäähdytys- ja käsittelylaitteet Tuotannon tehokkuuden/tuottavuuden lisäys täsmäviljelykoneet, minimal prosessing -laitteet, älykkäät ohjausjärjestelmät Laadunhallinnan/ruokaturvallisuuden varmentaminen kontrolloidut tuotantotilat, mobiilit elintarvikelaitokset, logistiikkajärjestelmät CLT teknologia, monikerrosrakentaminen, puutuoteteollisuuden tuotantoteknologia

6 INKA -ohjelman biotalousteema MISSIOMME Luomme edelläkävijämarkkinoita uusille biotalouden ratkaisuille VISIOMME Vuoteen 2020 mennessä INKA-ohjelman toimenpiteillä Suomeen luodaan biotalouden toimintaympäristö, joka kiihdyttää merkittävästi biotalouden liiketoiminnan syntymistä ja kasvamista ja joka on kansainvälisesti houkutteleva biotalousalan yrityksille sijoittua. STRATEGIAN keskiössä on demonstraatio- ja kehittämisalustojen verkosto, alan kattavat kehittämispalvelut ja toteuttaa suomalaista biotalouden osaamista ja profiilia nostava viestintä- ja brändityö.

7 Biotalouden missiomme Vuonna 2020 Suomessa on mm: Huippuluokan biotalousyrityksiä ja niiden muodostamia klustereita niin biomassan jalostuksessa ja ruokajärjestelmissä kuin alaan liittyvässä teknologiaosaamisessa ja palveluissa. Biojalostuksen kansainvälinen osaamiskeskittymä, mm. uuden sukupolven metsäbiojalostamot ja sivuvirtojen hyödyntäminen monipuolisissa arvoverkostoissa. Maailman parasta osaamista metsä- ja agroteknologiassa sekä ruokajärjestelmissä. Esimerkiksi maailman turvallisin elintarvikeketju sekä huippuluokan metsäkoneosaaminen. Uusiutuvan bioenergian mallimaa. Erityisesti alan teknologiaosaaminen on korkeatasoista.

8

9 Biotalous INKA - keskeiset teemat ja toteuttajat Joensuu Vihreän kasvun keskus kestävää kasvua metsistä Jyväskylä Resurssiviisas Biotalous - lisäarvoa biotaloudesta Seinäjoki Green Creative Garden - ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut

10 Yhteiset palvelumme yrityksille Kehitysalustat, joissa yritykset, tutkijat ja muut innovaattorit voivat kehittää ja demonstroida uusia liiketoimintojaan sekä innovatiivisia tuotteitaan ja prosessejaan. Demonstraatioympäristöt, joissa mukana olevat kaupungit tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia tuotteitaan ja ratkaisujaan osana kaupunki-infrastruktuurin rakentamista ja kehittymistä. Monipuoliset muut kehityshankkeet Apua yritysten kehitysprosesseihin, liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen sekä hankevalmisteluun. Yhteydet kansallisiin ja kansainvälisiin alan verkostoihin, osaajiin, yrityksiin ja rahoittajiin.

11 Esimerkkejä kehittämisalustoista, demonstraatioista ja hankkeista Kaikissa näissä yritykset voivat olla mukana ideoimassa ja kehittämässä omia tuotteitaan ja palveluitaan! Hankkeissa ja alustoilla mahdollistetaan erilaisia demonstraatioita ja luodaan uusia markkinoita. Kunnat ja kaupungit toimivat monissa näistä yrityksen ensimmäisinä asiakkaina ja kehittämiskumppaneina. INKA-kaupungit edelläkävijänä ja INKA toimijat mahdollistajina ja innostajina! Tekes, EU, ELY ja maakunnat rahoittajina. Tervetuloa keskustelemaan mahdollisuuksista - yhteystiedot esityksen lopussa.

12 Demonstraatioalustoja Joensuussa - Symmetrinen kaupunki kehitysalustana Kaupunkirakenteen kehittämisen myötä luodaan uusi, vetovoimainen osa ydinkeskustaa. Kehitysinvestoinnit yhteensä yli 1 Mrd. Referenssikohteiden toteuttaminen ja edelläkävijämarkkinat. Määrittelyvaihe menossa yritysten konkreettisia ehdotuksia kaivataan! Tavoitteena synnyttää uutta liiketoimintaa ja useita yritysten T&K hankkeita.

13 Penttilän yrityspuisto Green Park Mullistetaan teollisen valmistuksen tehokkuus Suomessa maailmalla! Kokeilualustana biotalouden yrityspuisto maailman suurimman ja tehokkaimman metsäkonetehtaan ympärillä. Maksimaalinen valmistuksen ja logistiikan tehokkuus koko alueella ja yrityksissä, resurssitehokkaat, toimivat ja joustavat ratkaisut kiinteistöissä ja koko alueelle Joensuun kaupunki, Joensuu yrityskiinteistöt Oy ja alueella toimivat yritykset mm. John Deere Forestry = kehitysalusta Ovet auki yrityksille: Toimimaan osana alueen arvoverkkoja, tarjoamaan omia ratkaisujaan kehittämiseen, mm. materiaali- ja energiatehokkuus, logistiikan uudet ratkaisut, kiinteistöautomaatio, rakentaminen, ICT, teollinen internet etc.

14 Kankaan alue Jyväskylän merkittävin kehityshanke ja resurssiviisaiden ratkaisujen näyteikkuna Merkittävä keskustan laajennusalue Kangas Keskusta Lutakko Kangas vastaa kaupungin kasvun ja vetovoiman tarpeeseen % koko kaupungin kerrostalotuotannosta rakennetaan Kankaalle Keskeisin työpaikkarakentamisen alue Jyväskylässä vuoteen 2025 asti Kalvo: Janne Salmi

15 Kehittämisen tavoitteet Kankaalle elinkaaren mittaisia, resurssiviisaita ratkaisuja Asumisen ja rakentamisen kustannusten laskeminen Hyvä arki asukkaille Viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen Resurssien ja luonnonvarojen (materiaalien, tilojen ja laitteistojen) tehokkaampi käyttö Hiilijalanjäljen pienentäminen Vetovoimainen työpaikkaympäristö ja uusien työpaikkojen synnyttäminen kaupunkirakenteen avulla Kalvo: Janne Salmi

16 Kankaan resurssiviisaat ratkaisut Alueellinen palveluyhtiö Sulanapito; torit ja jalankulkualueet Keskitetty jätehuolto Alueellinen aurinkosähkömalli Keskitetty pysäköinti, nimeämättömät paikat Yhteispihat Kaukokylmä Alueellinen valokuituverkko Mustaverkko 2 Keskitetyt väestönsuojat Energian kulutuksen näkyväksi tekeminen Kalvo: Janne Salmi

17 Mustankorkean jätteenkäsittelyalue demonstraatioalustana Uusinta teknologiaa hyödyntävä biokaasulaitos ja kaasunkäsittely-yksikkö Liikennepolttoainetta 1000 henkilöauton tarpeisiin ( GWh) Tankkauspiste Mustankorkealle, mahdollisesti myös muualle kaupunkialueelle Mädäte kompostoinnin kautta lannoitteeksi, maanparannusaineeksi ja multatuotteiksi Hankkeen suunniteltu aloitus 2015 Mustankorkean Ekoteollisuuspuisto? Jäteraaka-aineen kierrätysliiketoiminnan keskus yrityksille Kalvo: Janne Salmi

18 Äänekosken teollinen symbioosi demonstraatioalustana Uusi biotuotetehdas mahdollistaa yhä syvemmän teollisen symbioosin sekä korkeamman jalostusasteen biotuotteiden kehittämisen esimerkiksi Kuori ja purut korkeamman jalostusasteen polttoaineeksi Tärpätti Mäntyöljy Uudet ligniinituotteet Bioliete biokaasuksi ja lannoitteeksi Tuhkat hyötykäyttöön esim. lannoitteeksi Bioenergia sähköksi, prosessi- ja kaukolämmöksi Uudet kuitutuotteet Kalvo: Janne Salmi

19 Sustainable livestock production 2015 Aito ympäristö kotieläintuotannon kasvatuksen, ruokinnan, ravinteiden kierron sekä energiantuotannon ratkaisujen kehittämiseen, testaukseen ja koulutukseen. Teknologioiden demonstrointi vientiliiketoiminnan tueksi. Kestävät ja tehokkaat ruokajärjestelmien ratkaisut Kehitysalustat Esimerkkinä Seinäjoki Tulevaisuuden Ruokamaailma 2015 Kehitys- ja testausympäristö uusille kaupan ja markkinoinnin konsepteille, elintarvikejalostukseen ja käyttäjien elämysten tutkimiseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnan tukena. Tulevaisuuden aseman seutu - miten asutaan ja yritetään vuonna 2020? Tutkimus-, kehitys ja pilotointialusta mm. tulevaisuuden liikenneratkaisuille, asumisen, elämysten, ja kaupan konsepteille. Smart Station SeAMK opetusnavetta 2015 Kalvo: Pauliina Hautamäki

20 Kalvo: Pauliina Hautamäki

21 Kalvo: Pauliina Hautamäki

22 Laajat kansainväliset verkostot kehitystoimintaa tukemassa BSR Food Cluster Network, elintarvikealan Itämeriverkosto. Enterprise Europe Network EOS, European Optics Society sekä Photonics21 verkostot ERRIN -innovaatioverkosto EURADA, Eurooppalaisten kehittämisyhtiöiden järjestö IASP, kansainvälinen teknologiakeskusten järjestö Jykesin toimistot Pietarissa ja Shanghaissa UBC, Union of the Baltic Cities Commission Venäläisten aluekehittäjien liitto (ASSET) ja kansainväliset kauppakamariyhteydet WL Maschinenbau, koneteollisuuden saksalainen huippuklusteri Käytettävissä lisäksi ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten ym. verkostot ympäri maailmaa. Ja paljon muita

23 Yhteystiedot Joensuu, Joensuun Tiedepuisto Oy Harri Välimäki, puh Seinäjoki, Into Seinäjoki Oy Pauliina Hautamäki, puh , Jyväskylä, Jykes Oy Janne Salmi, puh ,

24 Workshop Biotalous

25 Workshop 1. Kehitysalustojen hyödyntäminen 2. Viestintä 3. Kehitysalustojen synnyttäminen 4. Julkiset ja innovatiiviset hankinnat 5. Sekes -verkosto

26 Workshop 1. Kehitysalustojen hyödyntäminen Löytyykö alueeltamme yrityksiä, jotka voisivat hyötyä näistä esitetyistä kehitysalustoista? Miten aktivoida yrityksiä hyötymään näistä ja kenen tehtävä?

27 2. Viestintä Workshop Miten kehitysalustoista ja muista toimenpiteistä pitäisi viestiä alueille/keskuksiin? Miten viestiä näistä yrityksille alueilla? Millaiselle viestinnälle tarvetta? Miten yritysneuvojat kytketään tähän?

28 Workshop 3. Kehitysalustojen synnyttäminen Löytyisikö omalta alueeltamme biotalouteen linkittyviä kehitysalustoja? Onko jotain jo olemassa tai olisiko jotain synnytettävissä? Entä teollisia symbiooseja, joista voisi muodostua kehitysalustoja (PP yhteistyö)? Mitä pitää tehdä, jotta näitä saadaan syntymään alueille?

29 Workshop 4. Julkiset ja innovatiiviset hankinnat Pystymmekö suuntaamaan ja aktivoimaan julkisia hankintoja siten, että yritykset voisivat hyötyä niistä ensimmäisinä referensseinä tai kehityskumppanuuden kautta? Ns. edelläkävijämarkkinoiden luominen? Miten hankintayksiköiden rohkeutta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin pystytään lisäämään? Miten omissa hankinnoissamme pystymme auttamaan (alueemme) yrityksiä?

30 5. Sekes -verkosto Workshop Miten INKA ohjelma voisi hyödyntää SEKES verkostoa? SEKES toimijoiden kansainvälisten yhteyksien ja verkostojen hyödyntäminen, miten? Miten SEKES toimijat voisivat linkittyä aiempaa tiiviimmin osaksi INKA toimenpiteitä?

31 Workshop Mitä muuta? Kehitysehdotuksia ja näkemyksiä?

8.10.2014 Ari Hiltunen

8.10.2014 Ari Hiltunen 8.10.2014 Ari Hiltunen JYVÄSKYLÄN SEUDUN ALUETOIMIKUNTA, RAKLIn ja RTn ajankohtaisseminaari 8.10.2014 JYVÄSKYLÄN KILPAILUKYKY TULEVAISUUDESSA Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen ja Tekes. Reijo Munther/Tekes

Älykäs erikoistuminen ja Tekes. Reijo Munther/Tekes Älykäs erikoistuminen ja Tekes Reijo Munther/Tekes UUDISTU KOKEILE KASVA KANSAINVÄLISTY Tekes jakaa riskiä DM 1272687 Rahoitusta parhaille ideoille ja yrityksille Halu ja kyky kasvaa Kansainvälinen kilpailuetu

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Periaatteellinen taso... 5 2.1. Linjaukset... 5 2.2. Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet...

Lisätiedot

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA

8.10.2013 INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA INNOVAATIOKESKITTYMÄ KESKELLÄ SUOMEA - KASVUA JA UUTTA LIIKETOIMINTAA Politiikkatoimien kokonaisuus: Suurten kaupunkien kasvusopimukset 2014-2015 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 ohjelma Neuvottelumenettely

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus. - Selonteko valtuustolle 4.11.2013

Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus. - Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus - Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Markku Andersson I KAUPUNKISTRATEGIA,

Lisätiedot

VALTION JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015. Maakunnan liitto: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

VALTION JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015. Maakunnan liitto: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Luonnos 15.12.2013 VALTION JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Centre for Measurement and Information Systems Sisällys Puheenjohtajien katsaus... Johdanto... Johtajan katsaus... CEMIS-kehittämisohjelma... Oulun yliopiston toiminta... Kajaanin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot