4 Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management - maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management - maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2016"

Transkriptio

1 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management - maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valittavien opiskelijoiden määrät vuodelle Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) maisteriohjelman opetussuunnitelma Comparative Social Work maisteriohjelman opetussuunnitelma Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Pohjoisten yhteiskuntien muutoksen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet 11 YTM Sirpa Karjalaisen lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen 12 YTT Marja Alastalon dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

2 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Tarmo Körkkö

3 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Ilmoitusasiat Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet (liite). Lapin yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen (liite). Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Tarmo Körkkö

4 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. 1) Kansainväliset suhteet Iiris Jakola: Resilience: an All-encompassing Solution to Global Problems? A Biopolitical Analysis of Resilience in the Policies of EC, FEMA, UNDP, USAID, WB, and WEF. Tarkastajat: professori Julian Reid ja yliopistonlehtori Mika Luoma-aho. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 1. Arvosanaehdotus xxx. 2) Hallintotiede Satu Paakkari: Henkilöstön kokemuksia lähiesimiesten johtamistapaan negatiivista työn imua synnyttävissä muutostilanteissa ICT-alan organisaatiossa. Tarkastajat: yliopisto-opettaja Ville Kivivirta ja apulaisprofessori Jaana Leinonen. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 2. Arvosanaehdotus xxx. 3) Sosiaalityö Marjo Mutanen: Lastensuojelun perhehoito kuntien yhteistoimintana. Yhteistoiminnan merkitys perhehoidon palveluiden järjestämisessä kunnissa. Tarkastajat: yliopistonlehtori Ritva Linnakangas ja professori Marjaana Seppänen. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 3. Arvosanaehdotus xxx. 4) Sosiaalityö Johanna Alajoutsijärvi: Julkisten sosiaalipalveluiden johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja uudistuvissa organisaatioissa. Tarkastajat: yliopisto-opettaja Arja Kilpeläinen ja yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi.

5 Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 4. Arvosanaehdotus xxx. 5) Johtaminen Sini Kemppainen: Globaalin talouden muutoksessa irtisanomisuutiset suomalaisessa sanomalehtimediassa. Tarkastajat: apulaisprofessori Pikka-Maaria Laine ja yliopisto-opettaja Rauno Rusko. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 5. Arvosanaehdotus xxx. 6) Kansainväliset suhteet Lari-Antti Kujala: Budjetti on kiristävä Emme voi muuta IMF ja julkisen kulutuksen rajat euroalueella. Tarkastajat: akatemiatutkija Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Tapio Nykänen. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 6. Arvosanaehdotus xxx. 7) Valtio-oppi Mari Ulkuniemi: Tutkimus sekularismista Yhdysvalloissa Tapaus Secular Coalition for America. Tarkastajat: akatemiatutkija Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Tapio Nykänen. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 7. Arvosanaehdotus xxx. 8) Kansainväliset suhteet Miinukka Tuominen: Nainen! Punatukkainen, äkäinen, liberaali, kansanomainen nainen! Presidentti Tarja Halosen sukupuolen representaatiot suomalaisessa mediassa vuonna Tarkastajat: yliopistonlehtori Tapio Nykänen ja akatemiatutkija Petri Koikkalainen. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 8. Arvosanaehdotus xxx. 9) Valtio-oppi Aapo Happonen: Valtionhallinnon ja kansalaisen välisen valtasuhteen määrittyminen suomalaisessa demokratiapolitiikan diskurssissa. Tarkastajat:yliopistonlehtori Mika Luoma-aho ja yliopistonlehtori Tapio Nykänen Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 9. Arvosanaehdotus xxx. 10) Hallintotiede Pasi Tauriainen: Laatu tuottavuuden paineessa. Tarkastajat: apulaisprofessori Jaana Leinonen ja tutkimusjohtaja Marko Kesti. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 10. Arvosanaehdotus xxx. 11) Hallintotiede/Talousjohtamisen maisteriohjelma Seija Korpinen: Laatukustannuslaskennan leviämisen ja käytön institutionaaliset tekijät. Tarkastajat: professori Markku Vieru ja lehtori Jyrki Paukku. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto tutkielmasta liitteenä 11. Arvosanaehdotus xxx. Päätös 1 Hyväksyttiin Iiris Jakolan kansainvälisten suhteiden pro gradu tutkielma Resilience: an All-encompassing Solution to Global Problems? A Biopolitical Analysis of Resilience in the Policies of EC, FEMA, UNDP, USAID, WB, and WEF. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx.

6 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Päätös 5 Päätös 6 Päätös 7 Päätös 8 Päätös 9 Päätös 10 Hyväksyttiin Satu Paakkarin hallintotieteen pro gradu -tutkielma Henkilöstön kokemuksia lähiesimiesten johtamistapaan negatiivista työn imua synnyttävissä muutostilanteissa ICTalan organisaatiossa. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Marjo Mutasen sosiaalityön pro gradu tutkielma Lastensuojelun perhehoito kuntien yhteistoimintana. Yhteistoiminnan merkitys perhehoidon palveluiden järjestämisessä kunnissa. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Johanna Alajoutsijärven sosiaalityön pro gradu tutkielma Julkisten sosiaalipalveluiden johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja uudistuvissa organisaatioissa. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Sini Kemppaisen johtamisen pro gradu tutkielma Globaalin talouden muutoksessa irtisanomisuutiset suomalaisessa sanomalehtimediassa. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Lari-Antti Kujalan kansainvälisten suhteiden pro gradu -tutkielma Budjetti on kiristävä Emme voi muuta IMF ja julkisen kulutuksen rajat euroalueella. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Mari Ulkuniemen valtio-opin pro gradu tutkielma Tutkimus sekularismista Yhdysvalloissa Tapaus Secular Coalition for America. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Miinukka Tuomisen kansainvälisten suhteiden pro gradu tutkielma Nainen! Punatukkainen, äkäinen, liberaali, kansanomainen nainen! Presidentti Tarja Halosen sukupuolen representaatiot suomalaisessa mediassa vuonna yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Aapo Happosen valtio-opin pro gradu tutkielma Valtionhallinnon ja kansalaisen välisen valtasuhteen määrittyminen suomalaisessa demokratiapolitiikan diskurssissa. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Hyväksyttiin Pasi Tauriaisen hallintotieteen pro gradu tutkielma Laatu tuottavuuden paineessa. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätös 11 Hyväksyttiin Seija Korpisen hallintotieteen/talousjohtamisen maisteriohjelma pro gradu tutkielma Laatukustannuslaskennan leviämisen ja käytön institutionaaliset tekijät. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Päätöksentekoon osallistuivat Syväjärvi Antti, Valtonen Anu, Seppänen Marjaana, Tuominen Marja, Romakkaniemi Marjo ja Hakkarainen Maria. Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

7 Kansainvälisten asiain suunnittelija Minna Nousiainen, puh , Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2016 Lapin yliopiston johtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. hyväksyä opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalintaperusteista. Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) on kansainvälinen maisteriohjelma, jota toteutetaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa pääaineena matkailututkimus. Ohjelma koostuu matkailututkimuksen syventävistä opinnoista (60 op), TourCIM-opinnoista (30 op) sekä erikoistumisopinnoista (30 op), jotka voivat sisältää esimerkiksi harjoittelun, vaihto-opintoja tai sivuaineopintoja. Ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrä on enintään 10 opiskelijaa. Tämän lisäksi ohjelmaan voidaan valita opiskelijoita yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sisäisinä siirtoina. Valintaperusteet ja hakuajat ovat samat molemmissa tapauksissa. Opetushallitus on ilmoittanut, että osana korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toista vaihetta korkeakouluhauissa otetaan käyttöön 100 euron suuruinen hakemuksen käsittelymaksu. Hakemuksen käsittelymaksu koskee hakijoita, jotka hakevat suorittamaan alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa muualla kuin EU/ETA-alueen maissa tai Sveitsissä suoritetun kelpoisuuden perusteella. Käsittelymaksu on lukukausikohtainen. Hakija voi siis hakea yhdellä maksulla sekä korkeakoulujen yhteishaussa että erillishauissa koulutuksiin, jotka alkavat samana lukukautena. Maksu otetaan käyttöön valittaessa opiskelijoita syyslukukaudella 2016 alkaviin koulutuksiin. Hakemuksen käsittelymaksu on siis käytössä kevään 2016 yhteishaussa ja erillisvalinnoissa jo syksystä 2015 alkaen. Koska hakemuksen käsittelymaksu vaikuttaa myös varsinaiseen hakuprosessiin, lisätään tätä koskeva ohjeistus valintaperusteisiin valtakunnallisen ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta käsitteli ohjelman valintaperusteita vuodelle 2016 kokouksissaan Opiskelijavalinta-toimikunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi ohjelman valintaperusteet oheisen liitteen mukaisesti.

8 Esitys Päätettäneen hyväksyä TourCIM -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet ja sisäänottomäärä vuodelle 2016 liitteen mukaisesti. Varsinainen hakuohjeistus lisätään myöhemmin valintaperusteisiin valtakunnallisen ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Päätös Esityksen mukaan. Minna Nousiainen Liite Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management maisteriohjelman valintaperusteet

9 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valittavien opiskelijoiden määrät vuodelle 2016 Lapin yliopiston johtosäännön 22 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opiskelijavalintaperusteista. Yliopistolain (558/2009) 14 mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Tiedekunnan opiskelijavalintatoimikunta on kokoontunut Tarkoitus oli, että valintaperusteet esiteltäisiin tiedekunnan toukokuun tiedekuntaneuvostossa. Valintaperusteissa on kuitenkin tällä hetkellä vielä niin monia auki olevia kohtia, että ne tuodaan esiteltäväksi tiedekuntaneuvostoon joko kesäkuussa tai elokuussa. Tiedekunnan opiskelijavalintaperusteita vuodelle 2015 käsiteltiin sekä että pidetyssä koko uksessa. Yliopiston hallitus hyväksyy sisään otettavien opiskelijoiden määrät kokouksessaan , joten opiskelupaikat esitetään hallituksen hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. Esitys Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle hyväksyttäväksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vuonna 2016 otettavien opiskelijoiden määrät liitteen mukaisesti. Päätös Päätettiin esittää yliopiston hallitukselle hyväksyttäväksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vuonna 2016 otettavien opiskelijoiden määrät esittelijän kokouksessa tekemän muutoksen mukaisesti (liite). Liite Mervi Tikkanen an vuonna 2016 otettavien opiskelijoiden määrät oppiaineittain

10 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh , Opettajatuutoreiden nimeäminen lukuvuodelle Opettajatuutorit nimettiin tiedekuntaan ensimmäistä kertaa keväällä Kokemukset opettajatuutoroinnista ovat olleet vielä vaihtelevia, pääasiassa kuitenkin hyviä. Maanantaina tiedekunnan opiskelija- ja opettajatuutorit tapaavat. Opettajatuutoreiden luento (tapaaminen) uusille opiskelijoille on torstaina elokuuta. Tässä tapaamisessa opettajatuutorit sopivat opiskelijoiden kanssa tapaamisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseksi. Tarkoitus on, että opettajatuutorit tapaavat opiskelijat suunnitelman puitteissa vähintään kaksi kertaa alkusyksyn aikana. Opettaja- ja opiskelijatuutoreiden toivotaan tekevän yhteistyötä ohjauksessa. Esitys Päätös Päätettäneen nimetä opettajatuutorit lukuvuodelle seuraavasti: Hallintotiede, johtaminen ja soveltava psykologia: yliopisto-opettaja Ville Kivivirta, yliopisto-opettaja Rauno Rusko, lehtori Ossi Vuorilampi ja yliopisto-opettaja Ilkka Salmi Matkailututkimus: yliopistonlehtori Monika Lüthje Politiikkatieteet ja sosiologia: tutkija Sanna Wallenius-Korkalo ja tutkija Veera Kinnunen Sosiaalityö: amanuenssi Sanna-Mari Juopperi ja yliopisto-opettaja Anna Nikupeteri Esityksen mukaan. Mervi Tikkanen

11 Kansainvälisten asiain suunnittelija Minna Nousiainen, puh , Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) maisteriohjelman opetussuunnitelma Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä opetussuunnitelmat. Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) on yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toteutettava kansainvälinen maisteriohjelma, jonka pääaineena on matkailututkimus. Maisteriohjelma (120 op) johtaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon (YTM) ja se koostuu matkailututkimuksen syventävistä opinnoista, TourCIM-opinnoista sekä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovittavista sivuaineopinnoista, harjoittelusta tai vaihto-opinnoista. hyväksyi kokouksessaan 5/2014 ohjelman opiskelijavalintaperusteet ja sisäänottomäärän (enintään 10 opiskelijaa). Ohjelman opiskelijahaku järjestettiin Opiskelijavalinnan tulokset syksyllä 2015 alkaviin opintoihin julkistettiin Esitys Päätös Hyväksyttäneen Master s Degree Programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) maisteriohjelman tutkintorakenne ja opetussuunnitelma oheisen liitteen mukaisesti. Esityksen mukaan. Minna Nousiainen

12 Kansainvälisten asiain suunnittelija Minna Nousiainen, puh , Comparative Social Work maisteriohjelman opetussuunnitelma Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat. Lapin yliopisto kuuluu Lapin ja Oulun yliopistojen sekä 8 venäläisen Barentsin alueen yliopiston vuonna 2006 muodostamaan Barents Cross Border University (BCBU) verkostoon. Verkoston tavoitteena on edistää rajat ylittävää koulutus- ja tutkimusyhteistyötä mm. yhteisesti toteutettavien maisteriohjelmien myötä. Master s degree in Comparative Social Work on BCBU:n puitteissa toteutettava 2-vuotinen (120 ECTS) vertailevan sosiaalityön kansainvälinen maisteriohjelma, josta vastaa Suomessa Lapin yliopisto ja Venäjällä Northern (Arctic) Federal University (Arkangeli), Murmansk State Humanities University sekä Petrozavodsk State University (Petroskoi). Muut ohjelmaan osallistuvat yhteistyöyliopistot ovat Oulun yliopisto, Northern State Medical University sekä Murmansk State Technical University. Maisteriohjelma koostuu kotiyliopistossa suoritettavista pakollisista opinnoista (40 op) ja verkoston puitteissa yhteisesti toteutettavista valinnaisista opinnoista sekä vertailevasta opinnäytetyöstä. Opintoihin sisältyy myös kansainvälinen käytännön opetuksen jakso. Maisterin tutkinnon ohjelmasta voi myöntää Suomessa Lapin yliopisto ja Venäjällä Northern (Arctic) Federal University, Murmansk State Humanities University sekä Petrozavodsk State University. Ohjelmaan on oma opiskelijavalinta kussakin edellä mainituissa yliopistoissa. Ohjelmaan valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa myös kaksoistutkinto, mikä edellyttää hyväksyntää sekä venäläiseen tutkinnon myöntävään yliopistoon että Lapin yliopistoon. Tällöin yhteisten opintojen lisäksi opiskelija suorittaa kummankin yliopiston pakolliset 40 op. hyväksyi kokouksessaan 5/2014 ohjelman opiskelijavalintaperusteet ja sisäänottomäärän (enintään 10 opiskelijaa). Ohjelman opiskelijahaku järjestettiin Opiskelijavalinnan tulokset syksyllä 2015 alkaviin opintoihin julkistettiin

13 Esitys Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopistossa suoritettavan Comparative Social Work maisteriohjelman opintosuunnitelma vuosille liitteen mukaisesti (liite). Päätös Esityksen mukaan. Minna Nousiainen

14 Opintopäällikkö Mikko Vehkaperä puh , Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat. nimesi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnittelutyöryhmän koordinoimaan opetussuunnittelua lukuvuosille ja Työryhmän puheenjohtajana toimi yliopistonlehtori, opetusvaradekaani Pia Skaffari. Työryhmä koostui opetushenkilökunnan, ainejärjestöjen sekä kielikeskuksen edustajista ja se kokoontui yhteensä neljä kertaa. Palautepöytäkeskustelu työryhmässä käytiin Tiedekunnan laajuuden vuoksi opetussuunnitelmat julkaistaan pääaineiden opintooppaassa sekä sivuaineiden ja menetelmäopintojen opinto-oppaassa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi pääaineiden opetussuunnitelmat kokouksessaan Sivuaineiden ja menetelmäopintojen osalta opetussuunnitelmien laadinta- ja opinto-oppaan toimitustyö jatkuivat vielä toukokuulle saakka. Lisäksi olivat tarkistettavana resurssit, missä laajuudessa sivuainekokonaisuuksia voidaan jatkossa opettaa. Muutokset liittyvät käynnissä olevaan alan rakenteelliseen kehittämiseen (mm. kansantaloustieteen ja filosofian opetusvastuun keskittäminen Oulun yliopistoon) tai henkilökuntarakenteessa tapahtuneisiin muutoksiin (sosiaaligerontologia, laskentatoimi, kansainvälinen oikeus). Muutokset tulevat jatkumaan myös seuraavina vuosina, minkä vuoksi sivuaineiden ja menetelmäopintojen opetussuunnitelmat on syytä hyväksyä nyt vain yhdeksi lukuvuodeksi. Sivuaineiden ja menetelmätieteiden opetussuunnitelmien lisäksi hyväksyttäneen yliopiston tiedekuntien yhteistyössä valmistelemat projektiopinnot sekä Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä -opintojakso, jotka sijoitetaan pääaineiden opinto-oppaaseen. Esitys Päätettäneen hyväksyä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ja menetelmätieteiden sekä projektiopintojen ja Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä -opintojakson opetussuunnitelmat lukuvuodelle liitteen mukaisesti.

15 Päätös Esityksen mukaan. Mikko Vehkaperä

16 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , Pohjoisten yhteiskuntien muutoksen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja rehtorin välisissä tulosneuvotteluissa sovittiin muun muassa, että tiedekunnassa avoimeksi tuleva sosiologian, erityisesti aluekehityksen ja konkreettisen sosiaalitutkimuksen professorin tehtävä muutetaan pohjoisten yhteiskuntien muutoksen professorin tehtäväksi lukien. Pohjoisten yhteiskuntien muutoksen professorin tehtävä on ollut kansainvälisessä haussa, hakuaika päättyi Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan , että hakuajan päättymiseen klo mennessä pohjoisten yhteiskuntien muutoksen professorin tehtävää hakivat: YTT, dosentti Simo Häyrynen; YTT, dosentti Jouko Nikula; PhD Ebba Olofsson; professori Vesa Puuronen; professori Tina Ramnarine; YTT, dosentti Markku Sippola; VTT, dosentti Pasi Tulkki ja YTT, dosentti Jarno Valkonen. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto valitsi asiantuntijalausuntojen antajiksi suostumustensa mukaan sosiologian professori Pertti Alasuutari Tampereen yliopistosta, yleisen historian professori Maria Lähteenmäki Itä-Suomen yliopistosta ja ympäristötieteen professori Ilmo Massa Helsingin yliopistosta antamaan lausuntonsa pohjoisten yhteiskuntien muutoksen professorin tehtävää hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista tehtävään. Kaikki asiantuntijalausunnot ovat saapuneet. Professori Pertti Alasuutari lausunnossaan asettaa kärkihakijoiksi Jarno Valkosen, Markku Sippolan ja Simo Häyrysen. Professori Maria Lähteenmäki asettaa kärkihakijoiksi Markku Sippolan ja Vesa Puurosen seuraavat sijat menevät Jarno Valkoselle ja Simo Häyryselle. Professori Ilmo Massan lausunnossa kärkihakijat ovat Jarno Valkonen, Vesa Puuronen, Markku Sippola ja Simo Häyrynen. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti varata hakijoille Simo Häyrynen, Vesa Puuronen, Markku Sippola ja Jarno Valkonen mahdollisuus

17 saapua antamaan opetusnäytteensä ennen tiedekuntaneuvoston varsinaisen kokouksen alkua keskiviikkona kello 9.00 alkaen ja tiedekuntaneuvoston haastateltavaksi samana päivänä noin kello alkaen. Simo Häyrynen on ilmoittanut, ettei hän käytä hänelle varattua mahdollisuutta tulla antamaan opetusnäyte ja osallistua haastatteluun. Hakijat Vesa Puuronen, Markku Sippola ja Jarno Valkonen ovat ilmoittaneet käyttävänsä heille varatun tilaisuuden antaa opetusnäytteensä ja osallistua haastatteluun. Vesa Puuronen on ilmoittanut opetusnäytteensä aiheen olevan: Metodologisia näkökulmia pohjoisten yhteiskuntien muutoksen tutkimiseen. Markku Sippola on ilmoittanut opetusnäytteensä aiheeksi: Auttaminen hyvinvointiyhteiskunnassa. Jarno Valkonen antaa opetusnäytteensä aiheesta: Jätteen yhteiskunta. Opetusnäytteet annetaan luentosalissa 2. Esitys Päätös 1 Opetusnäytteiden arvostelu. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Hyväksyttiin YTT Vesa Puurosen opetusnäyte yksimielisesti arvosanalla hyvä. Päätös 2 Hyväksyttiin YTT Markku Sippolan opetusnäyte arvosanalla hyvä (äänin 5 hyvä, 4 tyydyttävä). Päätös 3 Hyväksyttiin YTT Jarno Valkosen opetusnäyte arvosanalla erinomainen (äänin 7 erinomainen, 2 hyvä). Tarmo Körkkö

18 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , YTM Sirpa Karjalaisen lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen Yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Karjalainen on jättänyt tarkastettavaksi sosiaalityön ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen, kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalle kuuluvan lisensiaatintutkimuksensa Ovesta sisään vain ulos? Kuvaileva tutkimus nuorista aikuisasiakkaista ja sosiaalityöstä. Tutkimukselle tulee määrätä tarkastaja/tarkastajat. Professori Merja Laitinen esittää, että Sirpa Karjalaisen lisensiaatin tutkielman tarkastajiksi määrättäisiin suostumustensa mukaisesti professori Marketta Rajavaara Helsingin yliopistosta ja yliopistonlehtori Raija Väisänen Itä-Suomen yliopistosta. Sirpa Karjalaisella ei ole huomautettavaa tarkastajista. Esitys Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Karjalaisen sosiaalityön ammatilliseen lisensiaatinkoulutukseen, kuntouttavan sosiaalityön erikoisalaan kuuluvan lisensiaatintutkimuksen Ovesta sisään vain ulos? Kuvaileva tutkimus nuorista aikuisasiakkaista ja sosiaalityöstä tarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Marketta Rajavaara ja yliopistonlehtori Raija Väisänen. Päätös Esityksen mukaan. Tarmo Körkkö

19 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh , YTT Marja Alastalon dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Yhteiskuntatieteiden tohtori Marja Alastalo on hakenut päiväämällään kirjeellä dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Professori Merja Kinnunen pitää Marja Alastalon kiinnittämistä yliopistoon ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan opetus- ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena ja esittää dosentuurin nimeksi sosiologian, erityisesti metodologian dosentti. Merja Kinnunen esittää, että asiantuntijalausuntojen antajiksi Marja Alastalon tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentin tehtävään valittaisiin suostumustensa mukaan dosentti Raija Julkunen Jyväskylän yliopistosta ja professori, tutkimusjohtaja Olli Kangas Kelalta. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Todettaneen, että yhteiskuntatieteiden tohtori Marja Alastalo on hakenut dosentin arvoa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Päätettäneen määritellä YTT Marja Alastalon hakeman dosentuurin nimeksi sosiologian, erityisesti metodologian dosentti. Päätettäneen valita dosentti Raija Julkunen Jyväskylän yliopistosta ja professori, tutkimusjohtaja Olli Kangas antamaan suostumustensa mukaisesti asiantuntijalausuntonsa yhteiskuntatieteiden tohtori Marja Alastalon tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa sosiologian, erityisesti metodologian dosentin arvoa varten. Päätös 1 Päätös 2 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan.

20 Päätös 3 Esityksen mukaan. Tarmo Körkkö Liite Marja Alastalon hakemusasiakirjat (ilman liitteitä)