Onnettomuustilastoraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onnettomuustilastoraportti"

Transkriptio

1 Onnettomuustilastoraportti 2012 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala

2 Onnettomuustilastoraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus , jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 1/62 Tilastokatsaus , pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä 3/62 Tilastokatsaus , mopoilijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 5/62 Tilastokatsaus , moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä 7/62 Tilastokatsaus , henkilöautolla matkustavien henkilövahingot liikenteessä 9/62 Tilastokatsaus , onnettomuudessa osallisena raskas ajoneuvo (kuorma-auto tai linja-auto) 11/62 Tieliikenneonnettomuudet Nurmijärvellä: Määrät ja niiden kehitys /62 Tieliikenneonnettomuudet Nurmijärvellä: Määrät ja niiden kehitys /62 Liite: Tietolähteet, Käsitteet ja määritelmät 21/62 Onnettomuuskarttojen selitteet 24/62 Kartat: Nurmijärven kunnan suurimmat taajamat, onnettomuuspaikat ja kasaumat 29/62 Kartat: Nurmijärven kunta, kasaumat 37/62 Lista onnettomuuksista vuonna /62 Pelastuslaitoksen onnettomuusaineisto PRONTO /62 Liikenne- ja viestintäministeriön tieliikenteen turvallisuussuunnitelman keskeiset toimet vuoteen /62

3 Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä Jalankulkijoiden liikennekuolemien määrä on puolittunut ja loukkaantuneiden määrä on vähentynyt neljänneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 35 ja loukkaantunut 550 jalankulkijaa vuodessa. Miehiä menehtyneistä oli 53 %. Loukkaantuneista naisia oli 56 %. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä 13 % ja loukkaantuneista 7 % on ollut jalankulkijoita. Taajamissa tapahtui 61 % kuolemista ja 89 % loukkaantumisista. Kolmannes (30 %) uhreista menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista 47 % tapahtui suojatiellä. Iäkkäät ovat usein uhreina Kaikista kuolleista jalankulkijoista lähes puolet oli yli 64-vuotiaita ja loukkaantuneista joka neljäs. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista kaksi kolmesta oli yli 64 -vuotiaita. Iäkkäiden jalankulkijoiden riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on lähes kaksinkertainen verrattuna koko väestöön, kun henkilövahingot suhteutetaan ikäryhmän kokoon. Kuolemantapauksista lähes puolet tapahtuu pimeissä olosuhteissa Kaikista kuolemantapauksista lähes puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä ja yli puolet päivänvalossa. Vuonna 2011 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat 20 pimeällä tai hämärällä tapahtunutta kuolemantapausta. Heistä kolme neljästä (14) ei käyttänyt heijastinta. Heijastinta käyttämällä heistä kuusi olisi eri todennäköisyydellä voinut pelastua kuolemalta. (1 Vuoden pimeimpänä ajankohtana loka-tammikuussa sattui 43 % jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista. Erityisesti suojateillä tapahtuneet henkilövahingot keskittyivät näille kuukausille: yli puolet jalankulkijoiden vammautumisista suojateillä sattui tänä aikana. Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

4 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet jalankulkijat ikäryhmittäin vuosina Vuosi yhteensä Yhteensä Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet jalankulkijat ikäryhmittäin vuosina Vuosi yhteensä Yhteensä Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet jalankulkijat ikäryhmän as. kohden Vuosi yhteensä ,3 0,4 0,0 0,0 2,0 0,8 0,0 0,1 1,2 0,4 1,4 1,6 0, ,3 0,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,6 0,6 0,3 0,6 1,0 3,7 0, ,0 0,4 0,7 0,5 0,0 1,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 2,0 0,5 Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet jalankulkijat ikäryhmän as. kohden Vuosi yhteensä ,9 10,5 15,5 16,0 17,0 15,5 8,1 6,6 6,1 8,0 10,3 17,1 9, ,4 14,3 16,9 18,8 20,7 11,2 8,5 6,8 8,9 10,1 12,9 19,7 11, ,8 14,6 14,3 17,6 9,4 10,6 8,2 6,8 7,0 8,5 9,9 16,9 9,5 Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2012 ennakkotietoja. 1) VALT-vuosiraportti 2011 Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

5 Pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä Pyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana (39 kuollutta vuonna 2003, 18 kuollutta vuonna 2012). Loukkaantuneiden määrä on vähentynyt 14:llä prosentilla vastaavana aikana. Viime vuonna loukkaantui 821 pyöräilijää tieliikenteessä. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 866 pyöräilijää. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä 8 % ja loukkaantuneista 11 % on ollut pyöräilijöitä. Taajamissa tapahtui 59 % kuolemista ja 90 % loukkaantumisista. Miehiä menehtyneistä oli 60 %. Loukkaantuneita miehiä ja naisia oli lähes yhtä paljon. Henkilövahingot ikäryhmittäin Kaikista kuolleista pyöräilijöistä puolet oli yli 64 -vuotiaita. Iäkkäiden yli 75-vuotiaiden pyöräilijöiden kuolemanriski onkin kolminkertainen koko väestöön verrattuna, kun mittana käytetään kuolleiden määrää ikäryhmän kokoon nähden. Loukkaantumisriski on puolestaan kaksinkertainen vuotiailla pyöräilijöillä koko väestöön verrattaessa. Pääosa kuolemantapauksista auton ja polkupyörän törmäyksiä Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai ulosajoja syystä tai toisesta. Pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä seuraukset ovat kuitenkin yleensä vakavammat kuin yksittäisonnettomuuksissa: 65 prosentissa pyöräilijän kuolemantapauksissa osallisena oli moottoriajoneuvo. Yli 70 % henkilövahingoista tapahtui risteyksissä erityisesti kärkikolmiollisissa risteyksissä tapahtuu paljon henkilövahinkoja. Kypärän käyttö kannattaa Pyöräilijän menehtymisen aiheuttaa usein päävamma. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien (1 mukaan vuoden 2011 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä (n=18) neljällä oli kypärä käytössä ja asianmukaisesti kiinnitettynä. Onnettomuuksissa kuolleista kolme neljästä (n=14) pyöräili ilman kypärää tai se ei ollut asianmukaisesti kiinnitetty. Kypärä olisi eri todennäköisyyksillä pelastanut heistä joka viidennen (n=4). Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon eivät tule ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta. Kypärän tehokkuus kuolemaan johtavien vammojen vähentämisessä on tutkimusten mukaan 73 prosenttia. Päävammojen, aivovammojen ja vaikeiden aivovammojen riski pienenee eri tutkimusten perusteella prosentilla (2 Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

6 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet pyöräilijät ikäryhmittäin vuosina Vuosi yhteensä Yhteensä Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet pyöräilijät ikäryhmittäin vuosina Vuosi yhteensä Yhteensä Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet pyöräilijät ikäryhmän as. kohden Vuosi yhteensä ,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,9 1,7 0,9 0, ,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 1,6 1,1 0, ,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,6 0,4 1,1 0,3 Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet pyöräilijät ikäryhmän as. kohden Vuosi yhteensä ,6 14,0 42,0 23,0 23,5 22,4 13,6 9,1 14,7 15,3 17,4 12,6 15, ,8 19,9 40,8 30,0 28,0 21,9 16,2 11,0 16,6 16,7 16,8 17,0 17, ,8 16,7 31,8 24,4 20,7 23,0 16,5 11,4 16,7 10,7 15,1 13,3 15,2 Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2012 ennakkotietoja. 1) VALT-vuosiraportti ) Thompson DC, Rivara FP, Thompson R. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. Cochrane Library 2001;1. Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

7 Mopoilijoiden henkilövahingot tieliikenteessä Mopoilijoiden liikennekuolemien määrä on laskenut 40 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on kasvanut 70 prosentilla vastaavana aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin yhdeksän ja loukkaantunut 950 mopoilijaa vuosittain. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä kolme prosenttia ja loukkaantuneista 13 prosenttia on ollut mopoilijoita. Kolme neljästä menehtyneistä oli miehiä. Loukkaantuneista kaksi kolmesta oli miehiä. Henkilövahingoissa tapahtumapaikkana oli risteys joka toisessa tapauksessa. Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet Vuosi Vuosi Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet mopoilijat Kuva 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet mopoilijat Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta Taajamien ulkopuolella tapahtui 46 prosenttia kuolemista ja neljännes loukkaantumisista. Uhreista kolmannes menehtyi risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja neljännes kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista neljännes tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja neljännes saman ajosuunnan onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui kolme neljästä loukkaantumisista ja 54 prosenttia kuolemantapauksista. Kuolemista 43 prosenttia tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja 21 prosenttia saman ajosuunnan onnettomuuksissa. Loukkaantumisista 38 prosenttia tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja 29 prosenttia saman ajosuunnan onnettomuuksissa. Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

8 Ikä 15, mopoilija 512 henkilövahinkoa Ikä 18, henkilöautossa 301 henkilövahinkoa Mopo 2012 Henkilöauto 2012 Mopo 2007 Henkilöauto Kuva 3. Tieliikenteen henkilövahingot iän mukaan (mopolla ja henkilöautossa) vuosina 2007 & Vahingoittuneista neljä viidestä oli vuotiaita nuoria Kaikista mopoilijoina kuolleista 69 prosenttia ja loukkaantuneista 83 prosenttia oli vuotiaita. Poikien henkilövahingot 700 Tyttöjen henkilövahingot Vuosi Vuosi Kuva vuotiaiden poikien henkilövahingot mopoilijoina Kuva vuotiaiden tyttöjen henkilövahingot mopoilijoina Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina. Vuosi 2012 ennakkotietoja.. Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

9 Moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on laskenut yhdeksällä prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on noussut viidellä prosentilla vastaavana aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin 22 ja loukkaantunut 590 moottoripyöräilijää vuodessa. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja loukkaantuneista kahdeksan prosenttia on ollut moottoripyöräilijöitä. Miehiä menehtyneistä oli 92 prosenttia ja loukkaantuneista 86 prosenttia. Taajamien ulkopuolella tapahtui kolme neljästä kuolemista ja puolet loukkaantumisista. Uhreista 44 prosenttia menehtyi ulosajoissa ja 23 prosenttia kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista 44 prosenttia tapahtui ulosajoissa ja joka viides saman ajosuunnan onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui joka kolmas kuolemista ja puolet loukkaantumisista. Kuolemantapauksista 41 prosenttia tapahtui ulosajoissa ja 32 prosenttia risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista joka neljäs tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja joka neljäs saman ajosuunnan onnettomuuksissa. Neljännes uhreista oli nuoria Kaikista moottoripyörällä kuolleista 28 prosenttia ja loukkaantuneista 40 prosenttia oli vuotiaita Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet moottoripyöräilijät Kuva 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet moottoripyöräilijät Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

10 Kuva 3. Tieliikenteessä kuolleet moottoripyöräilijät ikäryhmittäin vuosina Samat ajosuunnat Kohtaaminen Risteävät ajosuunnat Suistuminen Kuva 4. Tieliikenteessä kuolleet moottoripyöräilijät onnettomuustyypeittäin vuosina Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Vuosi 2012 on ennakkotietoja. Muu Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

11 Henkilöautolla matkustavien henkilövahingot tieliikenteessä Henkilöautolla matkustavien liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on vähentynyt kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 160 ja loukkaantunut henkilöautolla matkustavaa. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä 58 prosenttia ja loukkaantuneista yli puolet on matkustanut henkilöautolla. Kolme neljästä menehtyneestä oli miehiä. Loukkaantuneista miehiä oli joka toinen. Taajamien ulkopuolella tapahtui yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksesta ja kaksi kolmesta loukkaantumisista. Uhreista 46 prosenttia menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja 31 prosenttia ulosajoissa. Loukkaantumisista lähes 44 % tapahtui ulosajoissa ja viidennes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui joka kymmenes kuolemantapaus ja kolmannes loukkaantumisista. Kuolemantapauksista 57 prosenttia tapahtui ulosajoissa ja 16 prosenttia risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista 30 prosenttia tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja 29 prosenttia samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Ulosajoissa loukkaantui joka neljäs henkilöautossa matkustanut. Nuorilla kuljettajilla on kaksinkertainen kuolemanriski Kaikista henkilöautossa kuolleista neljännes ja loukkaantuneista 30 prosenttia oli vuotiaita. Nuorten henkilöauton kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna (kuva 1). Turvavyötä käyttämällä 24 olisi pelastunut Tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa kaikista henkilöja pakettiautossa olleista 43 prosenttia (77 henkilöä) ei käyttänyt turvavyötä vuonna 2011 (kuva 2). Niistä kuolleista, jotka eivät käyttäneet turvavyötä, olisi vyön käyttö pelastanut eri todennäköisyyksillä 31 prosenttia (24 henkilöä). (1 Turvavyön käyttö pelasti 23 ihmistä kuolemalta vuonna :llä vammat lieventyivät Onnettomuuksissa vammautuneista henkilöistä turvavyötä käytti 74 prosenttia (86 henkilöä). Heistä pelastui eri todennäköisyydellä kuolemalta 27 prosenttia (23 henkilöä) ja 64 prosentilla (56 henkilöä) vammat lieventyivät. (1 Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

12 Kaikki Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän asukasta kohden vuonna Kuva 2. Kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet Turvavyötä käyttämättömien osuudet henkilö- ja pakettiautoissa mukana olleista. Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2012 ennakkotietoja. (1 VALT-vuosiraportti 2011 Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT, 2012 Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

13 Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena (kuorma-auto tai linja-auto) Kuolleiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on pysynyt ennallaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut lähes kolmanneksella vastaavana aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana raskaan liikenteen onnettomuuksissa on kuollut keskimäärin 100 ja loukkaantunut 780 ihmistä vuosittain. Tämä on 37 prosenttia kaikista tieliikenteessä menehtyneistä. Loukkaantuneiden osalta vastaava luku on 10 prosenttia. Taajamien ulkopuolella tapahtui 83 prosenttia kuolemista ja 59 prosenttia loukkaantumisista. Uhreista lähes kaksi kolmesta menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kymmenes risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista yli kolmannes tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja joka viides kohtaamisonnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui 17 prosenttia kuolemantapauksista ja 41 prosenttia loukkaantumisista. Kuolemista yli kolmannes oli jalankulkijaonnettomuuksissa ja viidennes tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista kolmannes tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja lähes kolmannes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. 140 Kuolleet 1200 Loukkaantuneet Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet raskaan liikenteen onnettomuuksissa Kuva 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet raskaan liikenteen onnettomuuksissa Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

14 Kuorma-auton kanssa onnettomuuksiin joutuneista 67 % menehtyy henkilöautossa. Loukkaantumisista 54 % tapahtuu henkilöautoissa. Kuormaauto 8 % Muu 5 % Kuolleet Jalankulkija 11 % Polkupyörä 2 % Mopo 3 % Moottoripyörä 4 % Loukkaantuneet Kuormaauto 23 % Muu 9 % Jalankulkija 3 % Polkupyörä 5 % Mopo 4 % Moottoripyörä 2 % Henkilöauto 67 % Henkilöauto 54 % Kuva 3. Kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto. Kuva 4. Loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuormaauto. Linja-auto-onnettomuuksissa 40 % kuolee henkilöautossa ja joka kolmannessa tapauksessa uhrina on jalankulkija. Loukkaantumisista 36 % tapahtuu linja-autossa ja joka kolmas henkilöautossa. Kuolleet Muu 0 % Linjaauto 7 % Loukkaantuneet Muu 4 % Jalankulkija 13 % Polkupyörä 6 % Henkilöauto 40 % Jalankulkija 32 % Linja-auto 36 % Mopo 6 % Moottoripyörä 2 % Mopo 6 % Polkupyörä 11 % Henkilöauto 33 % Moottoripyörä 4 % Kuva 5. Kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto. Kuva 6. Loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto. Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina Vuosi 2012 ennakkotietoja. Postiosoite Osoite Puhelin Telekopio Internet PL 29 Sitratie Helsinki Helsinki

15 Tieliikenneonnettomuudet v : Kunta: Nurmijärvi ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina tapahtui 196 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 196 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (keskimäärin 1 kpl/v) johti kuolemaan ja 43 (43 kpl/v) loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa kuoli 1 (keskimäärin 1 kpl/v) ja loukkaantui 55 (55 kpl/v) henkilöä. Onnettomuuksia, joissa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtui keskimäärin 14 kpl/v, joka on 7 % kaikista onnettomuuksista. Koko Suomessa alkoholionnettomuuksissa kuoli keskimäärin 42 (17 % kaikista kuolleista) ja loukkaantui 616 (9 %) henkilöä vuodessa. Omaisuusvah.joht. Loukkaant.joht. Kuolemaan joht. KPL Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan KPL Kaikki Tieverkko Katu ja muut Kuva edellisen kk:n aikana tapahtuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet 1

16 Tieliikenneonnettomuudet v : Kunta: Nurmijärvi ONNETTOMUUSAJANKOHDAT Onnettomuuksia tapahtui eniten marraskuussa (18 %, keskimäärin 36 kpl) ja vähiten maaliskuussa (2 %, 4 kpl). Yleisin tapahtumapäivä oli tiistai (17 %, keskimäärin 34 kpl/v). Vähiten onnettomuuksia sattui perjantaina (11 %, 22 kpl/v). Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 2.1 Onnettomuudet kuukausittain maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai suunnuntai ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 2.2 Onnettomuudet viikonpäivittäin 28 kpl Ei tietoa Omaisuusvah.joht. Loukkaant.joht. Kuolemaan joht. Kuva 2.3 Onnettomuudet vuorokauden ajan mukaan 2

17 Tieliikenneonnettomuudet v : Kunta: Nurmijärvi ONNETTOMUUSPAIKAT Onnettomuuksista tapahtui 12 % (keskimäärin 23 kpl/v) katuverkolla ja 78 % (153 kpl/v) maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 10 % (20 kpl/v) kaikista onnettomuuksista. Taajamissa tapahtui 30 % (58 kpl/v) onnettomuuksista. Maanteiden onnettomuuksista tapahtui pääväylillä eli valta- ja kantateillä 32 % (keskimäärin 49 kpl/v) ja alempiluokkaisilla teillä 68 % (104 kpl/v). Kaikista kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtui maanteillä 44 % ja katuverkolla 56 %. Henkilövahinkoon johtaneista kevyen liikenteen onnettomuuksista tapahtui maanteillä 44 % ja katuverkolla 56 %. 4 ONNETTOMUUSOLOSUHTEET Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa. Useimmiten näkyvyys oli päivänvalossa hyvä ja tienpinta paljaana. Onnettomuushetkellä sää oli kirkas tai pilvipoutainen 71 % (keskimäärin 140 kpl/v) onnettomuuksista. Vesisateella tapahtui 9 % (18 kpl/v) onnettomuuksista, lumi-, rae- tai räntäsateella 9 % (17 kpl/v) ja sumulla 4 % ( 7 kpl/v). Tienpinta oli paljas ja kuiva 43 % (keskimäärin 84 kpl/v) sekä paljas ja märkä tai urissa vettä 22 % (44 kpl/v) onnettomuuksista. Lumisella, sohjoisella tai jäisellä tiellä tai ajourien ollessa paljaana tapahtui 26 % (51 kpl/v) onnettomuuksista. Päivänvalo Hämärä Pimeä (valaisematon) Tie valaistu Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 4.1 Valoisuus onnettomuushetkellä 3

18 Tieliikenneonnettomuudet v : Kunta: Nurmijärvi Kirkas Pilvipouta Sumu Vesisade Lumisade Räntäsade Raesade Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 4.2 Sää onnettomuushetkellä Paljas,kuiva Paljas,märkä Urissa vettä Luminen Sohjoinen Jäinen Ajourat paljaat Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 4.3 Tienpinta onnettomuushetkellä 4

19 Tieliikenneonnettomuudet v : Kunta: Nurmijärvi ONNETTOMUUSLUOKAT Kaikki onnettomuudet Yleisin onnettomuusluokka oli peuraonnettomuus, joita oli 35 % (keskimäärin 69 kpl vuodessa) kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuus (18 %, 36 kpl/v) ja risteämisonnettomuus (8 %, 16 kpl/v). Eläinonnettomuuksia oli 42 % (keskimäärin 82 kpl/v) kaikista onnettomuuksista ja niistä 2 kpl/v johti henkilövahinkoihin. Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 5 % (keskimäärin 9 kpl vuodessa) kaikista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 1 % (1 kpl/v), polkupyöräonnettomuuksia 2 % (3 kpl/v) ja mopo-onnettomuuksia 3 % (5 kpl/v). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 20 % (keskimäärin 9 kpl vuodessa) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 2 % (1 kpl/v), polkupyöräonnettomuuksia 7 % (3 kpl/v) ja mopo-onnettomuuksia 11 % (5 kpl/v). Yksittäisonn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. Kohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Hirvionn. Peuraonn. Muu eläinonn. Muu onn. Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 5.1 Onnettomuusluokat kaikissa onnettomuuksissa 5.2 Onnettomuudet maantiellä Maanteillä tapahtuneista onnettomuuksista yleisimmät luokat olivat peuraonnettomuus (43 %, keskimäärin 66 kpl vuodessa) ja yksittäisonnettomuus (19 %, keskimäärin 29 kpl/v). 5

20 Tieliikenneonnettomuudet v : Kunta: Nurmijärvi Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 3 % (keskimäärin 4 kpl vuodessa) kaikista maanteille tapahtuneista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 1 % (1 kpl/v), polkupyöräonnettomuuksia 1 % (1 kpl/v) ja mopo-onnettomuuksia 1 % (2 kpl/v). Maanteillä henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 11 % (keskimäärin 4 kpl vuodessa) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 3 % (1 kpl/v), polkupyöräonnettomuuksia 3 % (1 kpl/v) ja mopo-onnettomuuksia 6 % (2 kpl/v). Yksittäisonn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. Kohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Hirvionn. Peuraonn. Muu eläinonn. Muu onn. Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 5.2 Onnettomuusluokat maantieverkon onnettomuuksissa 5.3 Onnettomuudet katuverkolla Katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista yleisimmät luokat olivat risteämisonnettomuus (17 %, keskimäärin 4 kpl vuodessa) ja yksittäisonnettomuus (13 %, 3 kpl/v). Kevyen liikenteen onnettomuuksia oli 22 % (keskimäärin 5 kpl vuodessa) kaikista katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 0 % (keskimäärin 0 kpl/v), polkupyöräonnettomuuksia 9 % (2 kpl/v) ja mopo-onnettomuuksia 13 % (3 kpl/v). Katuverkolla henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 100 % (keskimäärin 5 kpl vuodessa) oli kevyen liikenteen onnettomuuksia. Jalankulkijaonnettomuuksia oli 0 % (keskimäärin 0 kpl/v), polkupyöräonnettomuuksia 40 % (2 kpl/v) ja mopo-onnettomuuksia 60 % (3 kpl/v). 6

21 Tieliikenneonnettomuudet v : Kunta: Nurmijärvi Yksittäisonn. Kääntymisonn. Ohitusonn. Risteämisonn. Kohtaamisonn. Peräänajo-onn. Mopedionn. Polkupyöräonn. Jalankulkijaonn. Hirvionn. Peuraonn. Muu eläinonn. Muu onn. Ei tietoa kpl Kuolemaan joht. Loukkaant.joht. Omaisuusvah.joht. Kuva 5.3 Onnettomuusluokat katuverkon onnettomuuksissa 6 ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan tieliikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010) ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa. Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin % mm. erilaisina sosiaali- ja terveystoimen menoina. Tarkasteltavalla alueella (Kunta:Kunta: Nurmijärvi) tapahtuneiden onnettomuuksien keskimääräiset vuotuiset onnettomuuskustannukset olivat vuosina noin 22,1 milj.euroa, josta kunnan osuus on noin 4,4 milj.euroa. 7

22 YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUOSINA Tarkastelualue Kunta: Nurmijärvi Aikajaksolla tapahtui 1095 poliisin raportoimaa liikenneonnettomuutta, joista 5 johti kuolemaan ja 242 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa kuoli 5 ja loukkaantui 322 henkilöä. Onnettomuuksia, joissa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtui 64 kpl, mikä on 6 % kaikista onnettomuuksista. Koko Suomessa alkoholionnettomuuksissa kuoli 255 (18 % kaikista kuolleista) ja loukkaantui 3603 (9 % kaikista loukkaantuneista) henkilöä. Onnettomuuksia tapahtui eniten marraskuussa (14 %, keskimäärin 32 kpl vuodessa) ja vähiten maaliskuussa (4 %, 9 kpl/v). Yleisin tapahtumapäivä oli tiistai (16 %, 35 kpl/v). Vähiten onnettomuuksia sattui sunnuntaina (11 %, 23 kpl/v). Poliisin tietoon on arvioitu tulevan kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja noin 30 % henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Eri onnettomuustyyppien tietoon tulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Tilastoiduista onnettomuuksistakaan kaikkia tietoja ei ole aina saatavissa. ONNETTOMUUSPAIKKA JA OLOSUHTEET Onnettomuuksista tapahtui 12 % (keskimäärin 27 kpl vuodessa) katuverkolla ja 80 % (176 kpl/v) maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 7 % (16 kpl/v) kaikista onnettomuuksista. Taajamissa tapahtui 26 % (56 kpl/v) onnettomuuksista. Maanteiden onnettomuuksista tapahtui pääväylillä eli valta- ja kantateillä 31 % (55 kpl/v) ja alempiluokkaisilla teillä 69 % (121 kpl/v). Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa. Onnettomuushetkellä sää oli kirkas tai pilvipoutainen 76 % (165 kpl/v) onnettomuuksista. Vesisateella tapahtui 10 % (22 kpl/v) onnettomuuksista, lumi-, rae- tai räntäsateella 8 % (18 kpl/v) ja sumulla 3 % (6 kpl/v). Tienpinta oli paljas ja kuiva 49 % (108 kpl/v) ja märkä 23 % (50 kpl/v) onnettomuuksista. Lumisella, sohjoisella tai jäisellä tiellä tai ajourien ollessa paljaana tapahtui 23 % (51 kpl/v) onnettomuuksista. ONNETTOMUUSLUOKKA Yleisin onnettomuusluokka oli peuraonnettomuus, joita oli 37 % (keskimäärin 81 kpl vuodessa) kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuus (21 %, 47 kpl/v) ja risteämisonnettomuus (7 %, 15 kpl/v). Eläinonnettomuuksia oli 43 % (94 kpl/v), kaikista onnettomuuksista ja niistä 2 kpl/v johti henkilövahinkoon. Jalankulkijaonnettomuuksia oli kaikista onnettomuuksista 1 % (3 kpl/v), polkupyöräonnettomuuksia 2 % (5 kpl/v) ja mopo-onnettomuuksia 6 % (12 kpl/v). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista jalankulkijaonnettomuuksia oli 5 % (3 kpl/v), polkupyöräonnettomuuksia 8 % (4 kpl/v) sekä mopo-onnettomuuksia 17 % (9 kpl/v). ONNETTOMUUSKUSTANNUKSET Onnettomuudet aiheuttavat inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä. Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin euroa (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010). Tarkasteltavalla alueella (Kunta: Nurmijärvi) tapahtuneet onnettomuudet maksavat noin 24,8 milj. euroa vuodessa, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 5 milj. euroa vuodessa. Kunnan kustannuksista suurin osa kohdistuu terveys- ja sosiaalitoimelle. Tulosta sivu

23 Tieliikenneonnettomuudet v : Kunta: Nurmijärvi LIITE 1. TIETOLÄHTEET, Käsitteet ja määritelmät Tietolähteet Tilastokeskus saa poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA) tallennetut tieliikenneonnettomuustiedot poliisilta. Tiedot siirretään kihlakuntien poliisilaitoksilta keskitettyyn rekisteriin, josta uudet tiedot muokataan ja siirretään Tilastokeskuksen tietokoneelle kolme kertaa kuukaudessa. Jokaisen kuukauden aineistoa päivitetään vielä kolme kuukautta sen päättymisen jälkeen. Tilastoitavan kuukauden tiedot ovat seuraavan kuukauden alussa Tilastokeskuksen käytettävissä. Tilastokeskus tarkastaa tiedot, tekee kihlakuntien poliisilaitoksiin lisäkyselyitä ja täydentää tietoja tarvittaessa muiden rekisterien tiedoilla. Tarkistetun aineiston pohjalta Tilastokeskus laatii tiedotteen ja taulukkopaketin. Tiedote on luettavissa esimerkiksi Tilastokeskuksen internet-palvelussa. Tilastokeskus täydentää vuosiaineistoa kuolemansyytilaston tiedoilla kuolleista. Aineistoa täydennetään lisäksi Liikenneviraston Digiroad tietojärjestelmän tiedoilla tapahtumapaikasta, pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOn tiedoilla, oikeustilaston p a k k o k e i n o a i n e i s t o l l a s e k ä l i i k e n n e o n n e t t o m u u k s i e n t u t k i j a l a u t a k u n t i e n t i e d o i l l a k u o l e m a a n j o h t a n e i s t a r a t t i j u o p p o - o n n e t t o m u u k s i s t a. L i s ä k s i tieliikenneonnettomuusaineistoa täydennetään vuosittain Liikenteen turvallisuusviraston ajokortti- ja moottoriajoneuvotiedoilla. Peittävyys Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneitten onnettomuuksien osalta on sataprosenttinen. Ilmoittamista kontrolloidaan kuolinsyytodistusten avulla. Peittävyydestä ja vakavuudesta johtuen liikennekuolemien k e h i t y s s u u n t a k u v a a o n n e t t o m u u k s i a v a r m e m m i n tieliikenneturvallisuuden kehitystä. Peittävyys on henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osalta noin 30-prosenttinen. Eri onnettomuustyyppien tietoontulossa on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Puutteellisuudet johtuvat lähinnä siitä, etteivät onnettomuudet tule poliisin tietoon. Syy siihen, ettei onnettomuuksia ilmoiteta poliisille, on valtaosassa onnettomuuksia vahinkojen pienuus ja korvauksesta sopiminen. Puuttuvista loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista valtaosa on lieviä loukkaantumisia, sillä tieliikennelaki velvoittaa ilmoittamaan onnettomuudesta poliisille vain, jos joku on loukkaantunut vakavasti. Tietoja voidaan pitää varsin luetettavina. Puutteellisuudet aineistossa ovat lähinnä sellaisessa tiedoissa, joita ei pystytä jälkeenpäin tarkistamaan. Itsemurhia ja epäiltyjä itsemurhia ei poisteta tilastoista. 8

24 Tieliikenneonnettomuudet v : Kunta: Nurmijärvi Määritelmät Tieliikenneonnettomuudet Henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Tieliikennelaissa määriteltyjen ajoneuvojen lisäksi osallisiksi kulkuneuvoiksi luetaan myös raitiovaunu sekä juna tasoristeysonnettomuuksissa. Jalankulkijan kaatuminen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (=ajoneuvo) kaatuminen on. Onnettomuudessa kuollut Henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta. Onnettomuudessa loukkaantunut Henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi. Onnettomuuteen osallinen Onnettomuuteen osallisiksi henkilöiksi katsotaan onnettomuuteen osallistuneet kulkuneuvojen kuljettajat ja matkustajat sekä jalankulkijat. Eläin on eläinonnettomuuden osallinen. Alkoholitapaus Onnettomuus, jossa jonkun osallisen kuljettajan tai jalankulkijan on todettu (verikokeen tai puhalluskokeen tulos vähintään 0,5 promillea) tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Rattijuopumustapaus Onnettomuus, jossa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu (verikokeen tai puhalluskokeen tulos vähintään 0,5 promillea) tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Kevyen liikenteen onnettomuus Onnettomuus, jossa osallisena on ollut jalankulkija ja kulkuneuvo, polkupyöräilijä tai mopoilija. 9

25 Onnettomuussymbolikartat: Onnettomuustietoja voidaan nähdä kartalla onnettomuussymboleina vuosittaisilla onnettomuusaineiston tasoilla. Onnettomuussymbolit on määritelty onnettomuusluokan mukaan. Tapahtumavuodet on eroteltu toisistaan eri väreillä. Onnettomuussymbolikartat ovat käytettävissä mittakaavan ollessa pienempi kuin 1: Onnettomuuskartat piirakkana: Mittakaavan ollessa pienempi kuin 1: , kartalla voidaan katsella onnettomuuksien kasaumapisteitä piirakka-symbolina. Piirakan koko kasvaa onnettomuusmäärän suhteessa ja piirakkapalojen väri kuvaa tapahtuneiden onnettomuuksien vakavuutta. Piirakkana esitetään kohteet, joissa on tapahtunut viiden vuoden tarkastelujakson aikana: vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus (punainen) tai vähintään kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta (sininen) tai yhteensä vähintään viisi onnettomuutta (keltainen)

26

27

28

29

30

31 Kirkonkylä

32 Kirkonkylä kasaumat

33 Klaukkala pohjoinen

34 Klaukkala pohjoinen kasaumat

35 Klaukkala etelä

36 Klaukkala etelä kasaumat

37 Rajamäki

38 Rajamäki kasaumat

39 Kasaumat Nurmijärvi pohjoinen

40 Kasaumat Nurmijärvi etelä

41 ID VUOSI K K P V NURMIJÄRVI - ONNETTOMUUDET KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS TIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ KOHTAAMISONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE HELSINGINTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS PUNAMULLANTIE OHITUSONNETTOMUUS OHITUSONNETTOMUUS HÄMEENTIE KÄÄNTYMISONNETTOMUUS HANGONTIE TAKKULANTIE X PEURAONNETTOMUUS SANTASILTA MUU ONNETTOMUUS RIDASJÄRVENTIE HÄMEENLINNANTIE X KÄÄNTYMISONNETTOMUUS VIITASTENTIE PEKONTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS KIELOVAARANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ MUU ONNETTOMUUS KOIVUSILLANTIE OHITUSONNETTOMUUS TAKKULANTIE JÄRVENTAUSTANTIE X OHITUSONNETTOMUUS NUMMELANTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS TIE YKSITTÄISONNETTOMUUS KILJAVANTIE HEIKKILÄNTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS VENLANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS OJAKKALANTIE SIIPPOONTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS KUUSIMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE HÄMEENLINNANVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS MYLLYKUKON LIITTYMÄ PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE 8120S S R R R R R S R R R R R R R R R R R R S R S

42 ID VUOSI K K P V KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS ROPAKKOTIE OHITUSONNETTOMUUS YLITILANTIE OHITUSONNETTOMUUS HELSINGINTIE MUU ONNETTOMUUS ISOKALLIONTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS HELSINGINTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS PERTTULANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ MUU ONNETTOMUUS IHANTOLANTIE MUU ONNETTOMUUS KAUPPANUMMENTIE 2 RAALANTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS ALASORVANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE OHITUSONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ KLAUKKALANTIE X KÄÄNTYMISONNETTOMUUS LAHNUKSENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS SIIPPOONTIE KESKUSTIE X MOPEDIONNETTOMUUS PUNAMULLANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE TIE 130.( HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE) PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE KOHTAAMISONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE HÄMEENTIE X PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS RIDASJÄRVENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNATIE 8120R R R R S R R R R R R S R S R S R R S S S R R S

43 ID VUOSI K K P V KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO YKSITTÄISONNETTOMUUS RAALANTIE X RAJALANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE 451 ISOKALLIONTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS YLISJOENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNAN VÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS ALEKSIS KIVEN TIE 21 A PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ KLAUKKALANTIE X PEURAONNETTOMUUS KOIVUSILLANTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HAAPAKORVENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS PERTTULANTIE KOHTAAMISONNETTOMUUS LOVELANKUJA PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS TIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ PUISTOTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS ISOKALLIONTIE KÄÄNTYMISONNETTOMUUS SEPPÄLÄNTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS VALKJÄRVENTIE PEURAONNETTOMUUS VANHA HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE MUU ONNETTOMUUS KESKUSTIE 6 RAJAMÄENTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS KILJAVANTIE 8120R R R S R S S S R S R R R S S S S R R R S S R R

44 ID VUOSI K K P V KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNA VÄYLÄ VT3 8120S PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE X 2486 KOIVUSILLANTIE 8120R RISTEÄMISONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE X 4759 YLITILANTIE 8120R PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE 8120S YKSITTÄISONNETTOMUUS VALTATIE KARHUNKORPI 8120R R YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE TIE R KOHTAAMISONNETTOMUUS LAHNUKSENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS MYLLÄRINAUKIO 8120R PEURAONNETTOMUUS VT S PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS TOUKOLANTIE 8120R YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENTIE 8120R PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE 8120S R MUU ONNETTOMUUS VIIRINTIE MUU ELÄINONNETTOMUUS LOPENTIE 8120S PERTTULANTIE X 8120R RISTEÄMISONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE 8120S KÄÄNTYMISONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE X 3 LEPSÄMÄNTIE 8120R MUU ONNETTOMUUS MÄKIKORVENTIE 8120R PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ 8120S YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENTIE X NUKARINTIE 8120R MUU ONNETTOMUUS LIIKEKUJA 8120R MOPEDIONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE X 6015 SIIRINTIE 8120R MUU ONNETTOMUUS KLAUKALANTIE R R YKSITTÄISONNETTOMUUS KEIKKUMÄENTIE 1012

45 ID VUOSI K K P V KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO YKSITTÄISONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE 8120S RISTEÄMISONNETTOMUUS YLILEPSÄMÄNTIE 8120R PEURAONNETTOMUUS VT S MUU ONNETTOMUUS OJAMÄENTIE R R MOPEDIONNETTOMUUS TORNITIE PEURAONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE S MUU ONNETTOMUUS 0 0 SUONTAANTIE PIHASTA 8120R KÄÄNTYMISONNETTOMUUS OJAKKALANTIE X 2427 KAUPPANUMMENTIE 8120R POLKUPYÖRÄONNETTOMUUS KESKUSTIE R RISTEÄMISONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE X 3681 LAHNUKSENTIE 8120R MOPEDIONNETTOMUUS HONGISOJANTIE R R PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE HIRVIONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ 8120S YKSITTÄISONNETTOMUUS LEPOMÄENTIE 8120R S HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE 8120S YKSITTÄISONNETTOMUUS TIE R PEURAONNETTOMUUS VANHA HÄMEENLINNANTIE 8120S HIRVIONNETTOMUUS HÄMEENTIE 8120S HIRVIONNETTOMUUS LAHNUKSENTIE 8120S RISTEÄMISONNETTOMUUS 45 8 HÄMEENTIE X VANHA 4684 HÄMEENTIE 8120R KÄÄNTYMISONNETTOMUUS 0 0 KILJAVANTIE X 0 KUNTOLANPOLKU 8120R MUU ONNETTOMUUS VENLANTIE R S PEURAONNETTOMUUS KYLÄJOENTIE 3112

46 ID VUOSI K K P V KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO MUU ELÄINONNETTOMUUS SIIPPOONTIE S R YKSITTÄISONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE HIRVIONNETTOMUUS KUONOMÄENTIE X 547 RIIHIRINNE 8120S MUU ONNETTOMUUS YLISJOENTIE S PEURAONNETTOMUUS YLI-LEPSÄMÄNTIE 8120S PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE 8120S PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE 8120S KÄÄNTYMISONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE X 35 LEPSÄMÄNTIE 8120R R PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS VT3 HÄMEENLINNANVÄYLÄ POLKUPYÖRÄONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE X 9 LEPSÄMÄNTI 8120R RISTEÄMISONNETTOMUUS MAHLAMÄENTIE 8120R PEURAONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE 8120S HIRVIONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE 8120S HIRVIONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ 8120S PEURAONNETTOMUUS KYTÖPORTAANTIE 8120S PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANTIE 8120S MOPEDIONNETTOMUUS IHANTOLANTIE 8120R PEURAONNETTOMUUS LEPOMÄENTIE 8120S PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE 8120S R PEURAONNETTOMUUS LAHNUKSENTIE MUU ONNETTOMUUS ASPINIITYNTIE 8120R YKSITTÄISONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE 8120R YKSITTÄISONNETTOMUUS NUKARINTIE 8120R YKSITTÄISONNETTOMUUS 0 0 KESKUSTIE X 0 PUNAMULLANTIE 8120R

47 ID VUOSI K K P V KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO PEURAONNETTOMUUS KOUVUMÄENTIE HÄMEENLINNANTIE X PEURAONNETTOMUUS METSÄNKYLÄNTIE PEURAONNETTOMUUS LAHNUKSENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS ILVESVUORENKATU PEURAONNETTOMUUS MUU ONNETTOMUUS ILVESVUORENKATU PEURAONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE MUU ONNETTOMUUS KYTÖPORTAANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE PEURAONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PERÄÄNAJO-ONNETTOMUUS TIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE KESKUSRAITTI X POLKUPYÖRÄONNETTOMUUS URTTILANTIE PEURAONNETTOMUUS LOPENTIE HIRVIONNETTOMUUS TAKKULANTIE KÄÄNTYMISONNETTOMUUS TEHOTIE XHELSINGINTIE HELSINGINTIE X JALANKULKIJAONNETTOMUUS PUNAMULLANTIE KLAUKKALANTIE X RISTEÄMISONNETTOMUUS IIKKAISTENKUJA PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS PERTTULANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE PEURAONNETTOMUUS NUKARINTIE 8120S S S R S R S S R S S S R S R S S R R R S S R S

48 ID VUOSI K K P V KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO MUU ONNETTOMUUS LEPPÄAHONTIE PEURAONNETTOMUUS RAJAMÄENTIE PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ KÄÄNTYMISONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE PEURAONNETTOMUUS METSÄKYLÄNTIE PEURAONNETTOMUUS KLAUKKALANTIE PEURAONNETTOMUUS KIRKKOTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ YKSITTÄISONNETTOMUUS TAIPALEENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE PEURAONNETTOMUUS LEPOMÄENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS YLI-LEPSÄMÄNTIE KOHTAAMISONNETTOMUUS NUMMENPÄÄNTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENTIE MUU ONNETTOMUUS MÄKIRINNE RISTEÄMISONNETTOMUUS SIIPPOONTIE PEURAONNETTOMUUS KUONOMÄENTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS RAALANTIE YKSITTÄISONNETTOMUUS HÄMEENLINNANVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS SIIPPOONTIE PEURAONNETTOMUUS KEHÄTIE RISTEÄMISONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ PEURAONNETTOMUUS YLILEPSÄMÄNTIE 8120R S S R S S S R R S S S R R R R R S R R S S R S

49 ID VUOSI K K P V KUOL LOUK OSALLKM ONNTYYPPI ONNLUOKKA TIE AOSA ETAISYYS OSOITE ILMNRO KOHTAAMISONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE X ISOSUO PEURAONNETTOMUUS HANGONVÄYLÄ HIRVIONNETTOMUUS LEPSÄMÄNTIE MUU ONNETTOMUUS SEURANTIE PEURAONNETTOMUUS HÄMEENTIE 8120R S S R S

50

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 409 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RIIHIMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RIIHIMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 729 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 146 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HATTULA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HATTULA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 194 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LOPPI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LOPPI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 438 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 88 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VESANTO

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VESANTO 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 38 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja 1

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: SEUTUKUNTA Pietarsaaren seutukunta

Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: SEUTUKUNTA Pietarsaaren seutukunta 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2017 tapahtui 290 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2016 luku oli 314). Onnettomuuksista 2 johti kuolemaan ja 44 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 18 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1374 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 275 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 16 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 28.11.2013 Onnettomuustilastoraportti 2012 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2008 2012, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 25.10.2012 Onnettomuustilastoraportti 2011 MUSTA VYÖ KAMPANJA TURVAVYÖN KÄYTÖN LISÄÄMISEKSI 2011 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2007

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : MAAKUNTA Kanta-Häme 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA YPÄJÄ LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti xx.xx.2017 Onnettomuustilastoraportti 2016 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 1/57 Tilastokatsaus,

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA ILOMANTSI Kunnan liikenneonnettomuustilanne v. 3-7: KUNTA ILOMANTSI.3.8 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.11.2018 Onnettomuustilastoraportti 2017 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2017 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä 1/48 Tilastokatsaus,

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 27.10.2016 Onnettomuustilastoraportti 2015 SINÄ TEET SUOJATIEN Suojatie on sopimus kunnioituksesta. Että ennen suojatietä pikemminkin hiljennetään kuin painetaan kaasua. Että jokainen meistä voi liikkua

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 27.10.2016 Onnettomuustilastoraportti 2015 SINÄ TEET SUOJATIEN Suojatie on sopimus kunnioituksesta. Että ennen suojatietä pikemminkin hiljennetään kuin painetaan kaasua. Että jokainen meistä voi liikkua

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2016 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2016 Tarkastelualue

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2017

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2017 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2017 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu Destian liikenneturvallisuuspalvelu Tieliikenneonnettomuudet v. 2017: KUNTA KOKKOLA 28.2.2018 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenne Hämeenlinnassa vuosina 2013-2017 Liikenne Hämeenlinnassa v. 2013-2017 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan * * * Loukkaantumiseen johtaneet (kpl) Vuosina 2013-2017 40 % kaikista

Lisätiedot

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Isojoen onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Isojoen onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma.9.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Teuvan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Teuvan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 5.8.07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Joensuu 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Joensuu 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 475 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 354). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 82 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2018

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2018 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2018 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu !"#$ #$% & '((##)*!&+#+ ##) *!& "( )*!&!#$ $)*!&!" # $$ % $$$ $, - " " $ " *!& & $'*!& *!&

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 17.11.2011 Onnettomuustilastoraportti 2010 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2010 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2006 2010, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: MAAKUNTA Kanta-Häme 16.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: MAAKUNTA Kanta-Häme 16.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 4958 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 992 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 38 (8 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2015 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2015 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti

Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti Julkaistu maaliskuussa 2019 Jyväskylän liikenneonnettomuusraportti 2018 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2017

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2017 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2017 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2017 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin. Ne

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2016

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2016 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2016 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2016 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kurikan onnettomuusyhteenveto Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Kurikan onnettomuusyhteenveto 0-06 Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 6..07 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 0-06 Aineisto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2013 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2011 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2012

Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2012 Liikenneonnettomuudet Vantaalla Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liikenneonnettomuudet Vantaalla ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2018

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2018 Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2018 Päivitetty 16.5.2019 1 (12) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Onnettomuuksien perustiedot 2014-2018... 2 2.1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS... 2 2.2 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu.%

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017

Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017 Liikenneonnettomuudet Kangasalla 2017 Päivitetty13.8.2018 1 (12) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Onnettomuuksien perustiedot 2013-2017... 2 2.1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS... 2 2.2 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT ERI

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti 2013

Onnettomuustilastoraportti 2013 4.12.2014 Onnettomuustilastoraportti 2013 Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2009 2013, jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn Yhteensä Yhteensä Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn 8 Yhteensä Yhteensä 9 9 Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2010

Tieliikenneonnettomuustilasto 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenneonnettomuustilasto 2010 Tieliikenteessä menehtyi 272 ihmistä vuonna 2010 Vuonna 2010 tapahtui 6 072 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Lapinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut

Lapinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut Lapinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma: Onnettomuustarkastelut 29.5.2018 Yhteenveto Lapinjärven kunnan alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin seitsemän henkilövahinkoon johtavaa ja kymmenen omaisuusvahinkoon

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot