Vuosikertomus Teoriasta käytännöksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. Teoriasta käytännöksi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Teoriasta käytännöksi 1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kiitokset EKOenergian kriteeristön julkaisu EKOenergia-verkoston kehittyminen Uudet jäsenet Jäsenjärjestöjen osallistaminen EKOenergia-yhteyshenkilöt kansallisella tasolla Neuvonantajaryhmä Sähkönmyyjät Sähkönmyyjien kontaktointi Lisenssisopimus Lisenssinhaltijat Sähkönkuluttajat Ensimmäiset kaupat Markkinointi Viestintä Uutiskirje ja sosiaalinen media Monikielinen kotisivumme Onnistunut viestintäharjoittelu EKOenergian järjestämät tapahtumat EKOenergia-päivät Hiilijalanjälkitapahtumat Julkinen kuuleminen Euroopan Parlamentissa Brysselissä EKOenergia muiden järjestämissä tapahtumissa Kestävyyskriteerit EKOenergian Ympäristörahasto Yleistä Rahoitetut hankkeet EKOenergian Ilmastorahasto GO-alkuperätakuut ja sähkön alkuperä Menestyksekäs EECS-auditointi -hanke EKOenergia ICS-merkkinä EKOenergia alkuperämarkkinoiden asiantuntijana ETA-alueen ulkopuolinen työmme Yhteistyö muiden merkkien ja standardien kanssa Yhteistyösopimus Green-e:n kanssa EKOenergia LEED EBOM standardissa WindMade Muut standardit ja merkit EKOenergian sihteeristön vapaaehtoiset ja harjoittelijat Vapaaehtoiset Harjoittelijat Lisätietoja

3 1. Johdanto Vuodesta 1998 alkaen sähkösopimusten kotimaista ympäristömerkintää hallinnoinnut Suomen luonnonsuojeluliitto aloitti vuonna 2009 tunnustelut yhteiseurooppalaisen ympäristömerkin luomisesta sähkölle. Seuraavana vuonna 2010 Luonnonsuojeluliitto oli löytänyt kumppaneikseen Bellona St. Petersburgin, Eestimaa Looduse Fondin, Latvijas Dabas Fondsin, espanjalaiset Ecoserveisin ja AccioNaturan sekä italialaiset 100% Energia Verden sekä REEFin. Kesällä 2011 järjestöt käynnistivät projektin RES-E Creating a renewable electricity standard for Europe. Alusta alkaen työn kulmakivenä olivat osallistaminen ja läpinäkyvyys. Uuden eurooppalaisen ympäristömerkin kehitystyössä alettiin seurata kansainvälistä ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards -järjestelmää hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Myös energiateollisuus kutsuttiin työhön mukaan ja eurooppalaisella tasolla etenkin RECS Internationalista tuli hankkeelle tärkeä kumppani. Pohjoisamerikkalainen Green-e -ympäristömerkki toimi eurooppalaisen ympäristömerkin kehittämisessä tärkeänä esimerkkinä. Vuodesta 2012 alkaen työtä on tukenut myös Suomen työ- ja elinkeinoministeriö. RES-E -projektin aikana konsultoitiin yli 400 sidosryhmien edustajaa: energiantuottajia, -myyjiä, kuluttajia, viranomaisia sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöjä. Sidosryhmäkuulemisten suositusten perusteella uutta ympäristömerkkiä hallinnoimaan perustettiin loppuvuodesta 2012 ympäristöjärjestöjen verkosto, joka sai nimekseen EKOenergia-verkosto. Verkoston perustajajäseniä oli 16 ja ne edustivat 14 eri maata. Vuonna 2013 uusi eurooppalainen ympäristömerkki muuttui ideasta ja teoriasta vihdoin todeksi. Vuoden kohokohtia olivat: EKOenergia-verkosto (jossa tuolloin oli jo 22 jäsenjärjestöä 19 eri maasta) hyväksyi ympäristömerkin kriteeristön. Ensimmäinen yhteiseurooppalainen ympäristömerkki sähkölle oli nähnyt päivänvalonsa. Maaliskuussa 2013 EKOenergia julkaisi lisenssisopimupohjansa ja kuun loppupuolella sen allekirjoitti ensimmäinen energiayritys norjalainen ECOHZ. Huhtikuusta toukokuuhun uuden ympäristömerkin synnystä informoitiin aktiivisesti sidosryhmiä eri puolilla Eurooppaa. Kesäkuussa 2013 myytiin ensimmäiset megawattitunnit eurooppalaista EKOenergiaa kuluttajille Norjassa ja Islannissa EKOenergia sai ensimmäisen merkittävän kansainvälisen tunnustuksen, kun the US Green Building Council julkaisi päivityksen rakennusten LEEDympäristöjärjestelmälle. Päivityksen mukaan: "EKOenergia edustaa parasta mahdollista eurooppalaista vaihtoehtoa kestävälle energiankulutuksella Euroopassa". Päivityksen myötä LEED-järjestelmässä mukana olevat yritykset saavat lisäetua EKOenergian ostamisesta. Kesälomien aikana julkaistiin -sivusto. Viisi kuukautta lanseeraamisensa jälkeen sivusto oli käännetty 30 eri maata edustavan 75 vapaaehtoisen 3

4 toimesta 22 eri kielelle EKOenergian Ilmastorahasto julisti avoimen kansainvälisen haun rahastosta rahoitettaville projekteille. Rahoitusta haki peräti 130 projektia 70 eri maasta. Loka- ja marraskuussa järjestettiin EKOenergia-päivät Virossa ja Latviassa. Vuoden lopussa EKOenergia-verkostossa oli 30 jäsenjärjestöä 22 Euroopan maasta ja 16 sähkönmyyjää oli allekirjoittanut lisenssisopimuksen EKOenergian myynnistä. 2. Kiitokset EKOenergian menestys perustuu sen toimintaan osallistuvien innostukseen. Kaikkien vuoden 2013 aikana toimintaan osallistuneiden luetteloiminen olisi mahdotonta, mutta haluamme antaa erityiskiitokset: ensimmäisille EKOenergian myyjille ja ostajille. Te osoititte, että olemme oikealla polulla ja annoitte meille lisävirtaa. vapaaehtoisillemme, erityisesti EVSvapaaehtoisohjelman kautta Helsingissä Luonnonsuojeluliiton toimistolla työskennelleille Paloma Azcuénaga Cavialle, Maria Faticoville, Marie Girier'lle, Fabiola Nardólle ja Anna Rybalovalle sekä Sari Nissiselle. harjoittelijoillemme Anu Vihmalle, Olga Gerasimenkolle, Pilvimaari Heikkiselle, Anna Dziuballe sekä Minna Hänniselle täyspäiväisille työntekijöillemme Steven Vanholmelle ja Riku Eskeliselle 75 vapaaehtoiselle kääntäjällemme, jotka käänsivät www-sivujamme 22 eri kielelle Suomen luonnonsuojeluliitolle, joka isännöi EKOenergia-verkoston sihteeristöä ja antoi sen käyttöön sekä toimitilat että hallinnollista ja teknistä tukea. Suomen työ- ja elinkeinoministeriölle, joka tuki työtämme :lla vuoden aikana. (Saimme saman verran tukea myös vuonna 2012 ja meille on myönnetty vastaava tuki myös vuodelle 2014.) EKOenergia-verkoston jäsenjärjestöille, jotka aloittivat vuoden aikana aktiivisen työn EKOenergian lanseeraamiseksi heidän omissa maissaan. 3. EKOenergian kriteeristön julkaisu EKOenergian hallitus hyväksyi merkille Euroopan laajuiset kriteerit. Kriteeridokumentin suomenkielinen nimi on EKOenergia-verkosto ja -merkki. Uuden ympäristömerkin pitkä tuotekehitystyö oli vihdoin saatu päätökseensä. Päätöksenteossa ja kehitystyössä noudatettiin ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards -ohjeistoa. Kriteerien vahvistamista voidaan ehdottomasti pitää vuoden 2013 tärkeimpänä saavutuksena. EKOenergia-merkki on nyt ensimmäinen ja ainoa sähkön ympäristömerkki, joka on syntynyt yhteiseurooppalaisen kehitystyön seurauksena, toimii koko mantereella ja on sidosryhmien tunnustama kaikissa Euroopan maissa. 4

5 Kriteeristö asettaa kriteerejä seuraaville sähkösopimuksen osa-alueille: kuluttajainformaatio, kuluttajan täytyy pystyä perustamaan ostopäätöksensä mm. tietoon sähkön alkuperämaasta ja tuotantomuodosta. (EKOenergia-verkosto ja -merkki -dokumentin kappale 6). kestävyyskriteerit, EKOenergian on aina oltava uusiutuvaa energiaa, joka täyttää ympäristöjärjestöjen asettamat kestävyyskriteerit. Lisäksi sähkönmyyjän tulee investoida osa EKOenergia-liikevaihdostaan Ilmasto- ja Ympäristörahastoihin (EKOenergia-verkosto ja -merkki -dokumentin kappaleet 7, 8 & 9). sähkön alkuperän jäljittäminen ja kaksoislaskennan välttäminen, EKOenergia-merkityn sähkön alkuperä jäljitetään aina GO-alkuperätakuiden avulla RE-DISS -suosituksia noudattaen (EKOenergia-verkosto ja -merkki -dokumentin kappale 10). auditointi ja todentaminen, EKOenergia-merkityn sähkön myynti auditoidaan aina kolmannen osapuolen toimesta (EKOenergia-verkosto ja -merkki -dokumentin kappale 10). Kriteeristö käännettiin maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana peräti 22 eri kielelle. Kaikki eri kieliversiot ovat saatavilla osoitteessa Englanninkielinen versio on kriteerien virallinen versio, joka pätee epäselvissä tilanteissa. 4. EKOenergia-verkoston kehittyminen 4.1 Uudet jäsenet Vuoden 2013 aikana EKOenergia-verkoston jäsenmäärä kasvoi 16:sta 30:een. Jäsenjärjestöt edustivat vuoden lopussa 22 eri Euroopan maata. Aivan vuoden 2013 lopussa EKOenergia-verkosto sai 31. jäsenhakemuksen Ranskasta, kun paikallinen Observ'ER -järjestö jätti jäsenhakemuksensa. Jäsenjärjestöistä noin puolet on perinteisiä suuria ympäristöjärjestöjä, jotka ovat keskittyneet luonnonsuojeluun. Tällaisia ovat esimerkiksi portugalilainen Quercus, belgialainen Natuurpunt, latvialainen LDF sekä Suomen luonnonsuojeluliitto. Toinen puoli jäsenjärjestöistä edustaa puolestaan (usein pienempiä) uusiutuvaan energiaan erikoistuneita ympäristöjärjestöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi espanjalainen Ecoserveis, slovenialainen Slovenski E-forum tai unkarilainen Energiaklub. Jokaisella jäsenjärjestöllä on EKOenergian hallituksessa yksi ääni ja päätökset tehdään 3/4 enemmistöllä. Ajantasainen lista kaikista jäsenjärjestöistä löytyy osoitteesta 4.2 Jäsenjärjestöjen osallistaminen EKOenergian sihteeristön tärkeimpiä tehtäviä on säännöllisten ja hyvien yhteyksien pitäminen jäsenjärjestöihin. Yhteydet ovat sihteeristön ja jäsenjärjestöjen kahdenvälistä yhteydenpitoa mutta myös jäsenjärjestöjen keskinäisen yhteydenpidon vahvistamista. Vuoden 2013 aikana 10 jäsenjärjestöä haki yhteistyössä rahoitusta EU:n IEE-rahoitushausta. Hakuprosessi oli aikaa vievä, haastava ja opettavainen prosessi, mutta se ei valitettavasti johtanut 5

6 positiiviseen tulokseen. EKOenergia-sihteeristö auttoi säännöllisesti vuoden aikanaan jäsenjärjestöjään niissä Euroopan maissa, joissa sähkömarkkinat eivät vielä olleet avautuneet. Näiden maiden järjestöt hyötyivät erityisesti yhteydenpidostaan sihteeristöön valmistautuessaan omien markkinoidensa liberalisointiin. Jäsenjärjestöistä eniten pidettiin yhteyttä etenkin niihin maihin, joissa järjestön jonkin henkilön työnkuvaan on sisällytetty EKOenergia-vastaavan tehtäviä. Tällaisia maita olivat Suomen lisäksi Italia, Slovenia, Viro, Espanja ja Latvia. (Huomio, kumppanijärjestömme Virossa ei ole vielä virallinen EKOenergian jäsenjärjestö.) 4.3 EKOenergia-yhteyshenkilöt kansallisella tasolla Vuoden 2013 aikana osa EKOenergian jäsenjärjestöistä (Italiassa, Sloveniassa, Espanjassa, Virossa ja Latviassa) alkoivat toimia EKOenergian virallisina kontaktijärjestöinä omissa maissaan. Tarkemmat ajantasaiset yhteystiedot näihin järjestöihin ja heidän yhteyshenkilöihinsä löydät osoitteesta 6

7 4.4 Neuvonantajaryhmä Neuvonantajaryhmä on osa EKOenergian virallista päätöksentekorakennetta. Sen jäsenet voivat antaa palautetta mistä tahansa EKOenergiaan liittyvästä asiasta siten, että hallituksen tulee reagoida palautteeseen kahden kuukauden kuluessa sen antamisesta. Neuvonantajaryhmä pidetään aktiivisesta informoituna hallituksen päätettäväksi tulevista asioista. Vuonna 2013 neuvonantajaryhmän tärkein tehtävä oli heti vuoden alussa (tammikuussa), jolloin se antoi viralliset kommenttinsa EKOenergian kriteereistä ennen niiden hyväksymistä. Kriteerien hyväksymisen jälkeen neuvonantajaryhmän huomio on keskittynyt kriteerien täytäntöönpanoon. Neuvonantajaryhmän jäsenet antavat palautteensa omissa, eivät työnantajansa tai minkään muun organisaation nimissä. Vuonna 2013 ryhmään liittyi kuusi uutta asiantuntijaa. Vuoden lopussa neuvonantajaryhmän jäseninä olivat seuraavat asiantuntijat: Steve Baynes, St1 Biofuels Oy, Kanada & Suomi Michel Cornet, Climact, Belgia Dagmar Fellmann, NEAS Energy, Tanska Daniel Fraile, CAN Europe Jan Janssen, CO2logic, Belgia Heikki Junes, Ph.D., Suomi and Ruotsi Tomás García, SunEdison, Espanja Jorge Gonzalez, Gesternova, Espanja Marko Hamilo, journalisti, Suomi Tom Lindberg, ECOHZ, Norja Teemu Kettunen, HSY, Suomi Jaume Margarit: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Espanja Pep Puig I Boix, energy expert, Espanja Marc Rosell Casas, SOM Energia, Espanja Willem Van den Bossche, BirdLife Europe Michael Weber, GreenStream, Saksa Neuvonantajaryhmän ajantasainen kokoonpano löytyy osoitteesta 5. Sähkönmyyjät 5.1 Sähkönmyyjien kontaktointi Vuoden 2013 aikana olimme suorassa kontaktissa satojen eri sähkönmyyjien kanssa yli 15 eri Euroopan maassa. Suurin osa kontakteista otettiin EKOenergian Sihteeristön toimesta, mutta vuoden lopussa suomalaisten lisäksi etenkin latvialaiset, italialaiset, slovenialaiset ja espanjalaiset jäsenjärjestöt aloittivat aktiivisen yhteydenpidon sähkönmyyjiin. 7

8 Huomiomme siirtyi vuoden aikana tradereistä ja palveluntarjoajista sähkönmyyjien myynti- ja markkinointiosastohin. Suomessa keskityttiin erityisesti vanhassa paikallisessa Ekoenergiamerkissä mukana olleiden yritysten siirtämiseen uuteen eurooppalaiseen EKOenergiajärjestelmään. Erityishuomiota kiinnitettiin suomalaisten sähkönmyyjien auttamisesta täyttämään uuden sähkön alkuperätakuulain vaatimukset. Tässä tehtävässä työllistimme vuoden aikana kaksi harjoittelijaa. Yhä useampi eurooppalainen sähkönmyyjä turvautuu kansainvälistyvällä markkinalla ns. palveluntarjoajiin, jotka hoitavat yritysten "vihreän sähkön salkkua" ja siihen liittyviä palveluita. Nämä palveluntarjoajat ovat olleet jatkuvasti eurooppalaisen EKOenergia-merkin kehityksessä informoituna. Sähkönmyyjien ja palveluntarjoajien puolelta eurooppalaisen ympäristömerkin syntymistä pidettiin yleisesti ottaen positiivisena asiana. Sähkönmyyjien päätöksentekoprosessit kestävät kuitenkin pitkään ja talouskriisin aiheuttama epävarmuus tuo siihen vielä lisähaasteita. 5.2 Lisenssisopimus Maaliskuussa 2013 julkaistiin EKOenergian Lisenssisopimus (kaksi versiota joista toinen sähkönmyyjille ja toinen GO-alkuperätakuiden myyjille). Lisenssisopimuksen luonnosvaiheessa saimme merkittävää apua useiden energiayhtiöiden lakimiehiltä. Lisenssisopimus on käännetty viidelle eri kielelle. Lisätietoja saa osoitteesta 5.3 Lisenssinhaltijat Vuoden 2013 loppuun mennessä seuraavat 16 energiayhtiötä olivat allekirjoittaneet uuden lisenssisopimuksen: Sähkönmyyjät: Ekenäs Energi, Ekosähkö Oy, Energiapolar, Etelä- Savon Energia, Forssan Energia, Fortum Markets, Lappeenrannan Energia, Nordic Green Energy, Porvoon Energia, Scandem, Vattenfall Oy GO-alkuperätakuiden myyjät: Danske Commodities, ECOHZ, GreenStream, EM Finance Oy (Energiameklarit) and Vind Energi Danmark, Ajantasainen lista lisenssinhaltijoista löytyy sivuiltamme > EKOenergy suppliers 6. Sähkönkuluttajat 6.1 Ensimmäiset kaupat Tarkkoja lukemia vuonna 2013 myydystä EKOenergiasta ei tätä raporttia kirjoitettaessa ollut vielä saatavilla. Tarkat myyntilukemat vuodelle 2013 voidaan julkaista vasta auditointiprosessin valmistuttua jälkeen. 8

9 Odotamme eurooppalaisen EKOenergia-merkin mukaisen sähkön myyntilukemien olevan vuodelle 2013 vielä hyvin matalat. Suurin osa lisenssisopimuksista solmittiin aivan vuoden 2013 viimeisten kuukausien aikana. Kaikki suomalaiset lisenssinhaltijat aloittivat myyntinsä vasta Joka tapauksessa suunta oli vuoden aikana täsmälleen oikea. Saimme hyvin paljon kyselyitä eurooppalaisesta EKOenergiasta. Erityisesti suomalaiset sähkönmyyjät olivat aiheesta kiinnostuneita. LEED-standardin (lue lisää tämän raportin kappaleesta 14.2.) tunnustettua EKOenergian myös Välimeren maista tulevat kyselyt lisääntyivät. Ensimmäinen eurooppalaista EKOenergiaa ostanut yrityskuluttaja oli norjalainen Jottacloud, joka on pilvipalveluja tarjoava yritys sekä Termex- Eriste Oy, suomalainen eristepalveluita tarjoava yritys Saarijärveltä alkaen iso määrä suomalaisia yrityksiä siirtyy vanhan Ekoenergia-merkin piiristä eurooppalaisen EKOenergia-merkin piiriin ja yrityskuluttajien määrä kasvaa tuhansiin. Ensimmäinen kotitalouskuluttaja oli islantilainen yksityishenkilö ja myyjä oli ECOHZ. Lisätietoja EKOenergian kuluttajista löydät osoitteesta 6.2 Markkinointi Pitkän kehitystyön päätyttyä aloimme keskittyä yhä enemmän markkinointiin. Kesällä 2013 alettiin kehittää uusia markkinointityökaluja ja -tapoja. Syyskuun alun jälkeen näitä alettiin viedä käytäntöön. Aloimme tapaamaan kasvotusten sähkön suurkuluttajia. Aloimme kutsumaan potentiaalisia EKOenergian ostajia tapahtumiimme (lue lisää kappaleesta 8). Järjestimme kyselyn eurooppalaisille supermarket- ja hotelliketjuille. Internet-sivuillemme lisättiin kaikille kielille mahdollisuus ostaa EKOenergiaa. Informoimme muita ympäristömerkkejä ja standardeja toiminnastamme. Markkinointityömme johti useisiin uusiin lupaaviin kontakteihin, joiden kanssa työn tekeminen jatkuu vuonna Myynnin kasvattamiseksi tarvitsemme kuitenkin lisää sähkönmyyjiä. Joissakin maissa kuten Saksassa ja Italiassa sähkönmyynti onnistuu vain paikallisten energiayhtiöiden kautta. Siksi lisenssisopimuksen meidän kanssamme allekirjoittaneet eurooppalaiset palveluntarjoajatkaan eivät voi vielä myydä EKOenergiaa näissä maissa. Markkinointia tullaankin siis edelleen kohdentamaan myös suoraan sähkönmyyjille kaikissa Euroopan maissa. 9

10 7. Viestintä 7.1 Uutiskirje ja sosiaalinen media Vuoden 2013 aikana julkaisimme 18 numeroa sähköistä uutiskirjettämme. Jokaisessa uutiskirjeessä oli 3-7 EKOenergia-aiheista uutista. Julkaisimme myös kansainvälisen Facebookfanisivun, joka sai vuoden aikana yli 1100 "tykkääjää". Vanhan suomalaisen Facebookfanisivumme kehittämistä jatkettiin ja sillä oli vuoden lopussa jo 4920 "tykkääjää". Avasimme myös englanninkielisen Twitter-tilin osoitteessa https://twitter.com/ekoenergytweet, mutta emme aloittaneet vielä sen aktiivista käyttöä. 7.2 Monikielinen kotisivumme julkaistiin EKOenergian uusi www-sivusta osoitteessa Viisi kuukautta julkaisemisensa jälkeen 75 vapaaehtoista kääntäjäämme olivat kääntäneet sivuston kokonaisuudessaan seuraaville kielille: baski, katalaani, tsekki, tanska, hollanti, englanti, viro, suomi, ranska, saksa, italia, latvia, puola, portugali, romania, venäjä, serbia, slovakia, ruotsi, turkki, ukraina. Näitten kielien lisäksi iso osa sivustosta on käännetty albaniaksi, georgiaksi, kreikaksi, unkariksi ja makedoniaksi. Lisäksi yksittäisiä osia sivustosta on käännetty lukuisille muillekin kielille. Erityiskiitokset Rosetta Foundationille tsekin ja slovakin kielen käännöksistä sekä PerMondo Initiativelle baskin ja galician kielen käännöksistä. 7.3 Onnistunut viestintäharjoittelu 10 Kesän 2013 aikana EKOenergian sihteeristössä työskenteli viestintäharjoittelijana Anu Vihma. Hän järjesti kesän aikana menestyksekkään lehdistötilaisuuden liittyen

11 rahastoihimme sekä kirjoitti muutamia artikkeleita suomalaisiin lehtiin EKOenergiasta. 8. EKOenergian järjestämät tapahtumat 8.1 EKOenergia-päivät Riika EKOenergia-verkoston latvialaiset jäsenjärjestöt järjestivät EKOenergia-päivän Riian EUtalossa. Päivään osallistui kymmeniä tärkeiden sidosryhmien paikallisia edustajia. Tilaisuus sai myös huomiota latvialaisessa mediassa esimerkiksi täällä Lokakuussa EKOenergia osallistui Baltian suurimpaan energia-alan tapahtumaan "Environment and Energy" -messuille Riiassa. Samassa yhteydessä järjestettiin suomalaisten, virolaisten ja latvialaisten EKOenergiaverkoston jäsenten kumppanitapaaminen. Tallinna Eestimaa Looduse Fond järjesti EKOenergia-päivän Tallinnan EU-talossa otsikolla "Ympäristöystävällistä energiaa - onko kuluttaja valinnanmahdollisuutta?" Tilaisuuteen osallistui 75 osanottajaa ympäristöjärjestöistä, energiayrityksistä ja viranomaisista. Tilaisuuden esitykset ovat nähtävillä osoitteessa: 8.2 Hiilijalanjälkitapahtumat Bryssel EKOenergia järjesti Brysselissä hiilijalanjäljen laskemisesta tapahtuman, jonka pääpuhujana oli Pedro Faria CDP:stä. Tilaisuus houkutteli paikalle täyden tuvallisen väkeä. Yli 50 osanottajaa koostuivat pääasiassa Brysselissä päämajaansa pitävistä suuryrityksistä, mutta osallistujia oli myös hollantilaisista, ranskalaisista ja norjalaisista yrityksistä. Helsinki EKOenergia järjesti Helsingissä kaksi hiilijalanjälki-aiheista seminaaria, joissa molemmissa pääpuhujana oli CDP:n tekninen johtaja Pedro Faria. Aamupäivän tapahtuman pääjärjestelyistä Wanhassa Satamassa vastasi FiBS ry. Sen puhujat tulivat EKOenergian ja Farian lisäksi EKOenergiaa käyttävältä NCC Roadsilta sekä SOK:lta. Yleisöä paikalla oli n. 50 henkilöä. 11

12 Iltapäivällä EKOenergia järjesti keskustelutilaisuuden UPM:n pääkonttorilla bioenergian hiilineutraaliudesta. Tilaisuuden osallistujamäärä ylitti odotukset ja kuluttajista, tiedemiehistä, ympäristöjärjestöistä, metsäsektorilta ja energiayrityksistä koostuneelle yleisölle piti tuoda lisätuoleja seminaaritilan ulkopuolelta. 8.3 Julkinen kuuleminen Euroopan Parlamentissa Brysselissä Iltapäivällä EKOenergia järjesti julkisen kuulemisen Euroopan Parlamentissa. Tilaisuuden emäntinä toimivat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen Suomesta ja Kathleen Van Brempt Belgiasta. Kuulemisen muita puhujia olivat komission Tom House (DG Energy) ja Kyriakos Gialoglou (DG Health and Consumers), Dirk Van Evercoorn (CEER), Pedro Faria (CDP), Angelika Pullen (WindMade), Eleanor Smith (EREC) ja Markus Schmidt (WISE). 9. EKOenergia muiden järjestämissä tapahtumissa RECS Market Meeting, Berliinissä (20 & 21 maaliskuuta) EKOenergia sai 15 minuutin puheenvuoron 230- henkisen yleisön edessä tilaisuuden päälavalla. EKOenergialla oli tilaisuudessa myös oma messuosastonsa. Lisätietoja tilaisuudesta osoitteessa EKOenergia osallistui myös RECS Market Meetingin oheistapahtumaan 'Multistakeholder dialogue about carbon footprinting', Berliinissä Tilaisuuteen osallistui yhteensä 20 henkilöä. Paloma Azcuénaga Cavia edusti EKOenergiaa 12

13 Forum de Energía Sosteniblessä, Barcelonassa (26.4.) Cavia piti tilaisuudessa EKOenergiaa esittelevän puheenvuoron, jonka videotaltioinnin voi katsella täällä: Nordic Baltic Biomass Conference, Oslo (21 & 22 toukokuuta) Riku Eskelinen EKOenergian sihteeristöstä piti Pohjoismaiden tärkeimmässä bioenergia-alan tapahtumassa luennon aiheesta 'Sustainability of biomass'. Esitys keskittyi EKOenergian bioenergia-kriteeristöön ja se sai runsaasti positiivista palautetta. Lisätietoja tapahtumasta saa osoitteesta Helsingissä järjestetyn Energiamarkkinaviraston Uusiutuvan energian ajankohtaispäivän ( ) viimeisen esityksen piti Riku Eskelinen EKOenergian sihteeristöstä. Eskelinen kommentoi satapäiselle yleisölle Suomen uutta lakia sähkön alkuperästä sekä kertoi EKOenergia-merkistä ja -verkostosta. Riku Eskelinen piti Saarijärvellä järjestetyssä Solid Standards -koulutuspäivässä luennon suomalaisille bioenergia-alan yrityksille EKOenergian bioenergiakriteereistä. Näiden tilaisuuksien lisäksi EKOenergian sihteeristö piti luentoja tai seminaareja mm. Ylitornion luonnon keskustelutilaisuudessa 18.5, poliittisten nuorisojärjestöjen yhteisseminaarissa Helsingissä 28.9, Energiameklareiden markkinatilaisuudessa Helsingissä 7.11, Keskustanuorten tilaisuudessa 12.11, Juhani Ahon kalastusperinneseuran vuosikokouksessa sekä Helsingin työväenopistolla Kestävyyskriteerit EKOenergia on ympäristömerkki sähkösopimuksille ja se ottaa huomioon myös voimalaitosten ympäristövaikutukset (se ei kuitenkaan ole ympäristömerkki voimalaitoksille). Käytännössä siis joidenkin voimalaitosten tuottama sähkö voidaan myydä EKOenergiana kun taas toisten voimalaitosten myymää sähköä ei voida myydä EKOenergiana. Heti kriteeriemme hyväksymisen jälkeen aloitimme yhteistyön sähköntuottajien kanssa. Vuoden loppuun mennessä sihteeristömme oli tarkastanut noin 100 voimalaitoksen EKOenergiakelpoisuuden. Nämä laitokset sijaitsivat yhteensä viidessä eri maassa. Ajantasainen lista voimalaitoksista löytyy osoitteesta Vesivoiman osalta veimme päätökseen pilottiprojektit Norjassa viiden voimalaitoksen osalta. Vuoden vaihteessa vastaavia vesivoiman pilottiprojekteja oli käynnissä Suomessa, Norjassa ja Islannissa. Näiden lisäksi vesivoimaloiden osalta vuoden aikana kiinnostusta EKOenergiaa kohtaan osoitettiin erityisesti Sloveniasta ja Ranskasta. Bioenergian osalta aloitimme todennusprosessien testaamisen Suomessa. Pääsimme sopimukseen Suomen GO-alkuperätakuurekisten haltijan Grexel Systems Oy:n kanssa bioenergialaitosten EKOenergia-merkinnästä alkuperätakuissa. Aloitimme myös Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa pilottiprojektit bioenergiakriteeriemme täytäntöönpanosta Lappeenrannan Kaukaan, Mikkelin Pursialan ja Kiteen Biokympin voimalaitoksilla. Työstä vastaa opinnäytetyötään tekevä Minna Hänninen. 13

14 Aurinko- ja tuulivoiman osalta EKOenergian kriteerit keskittyvät niiden sijoituspaikkavalintoihin. Ennakko-odotuksista poiketen, emme saaneet vielä vuoden 2013 aikana lisättyä www-sivuillemme tarkkaa karttaa kriteerialueesta, joten kaikkien tuuli- ja aurinkovoimaloiden EKOenergiakelpoisuus on todettu sihteeristömme toimesta erikseen. 11. EKOenergian Ympäristörahasto 11.1 Yleistä Jokaista EKOenergia-vesisähkönä myytyä megawattituntia kohden myyjä maksaa vähintään 0,10 EKOenergian Ympäristörahastoon. Rahaston varat käytetään vesivoiman ympäristöhaittoja vähentäviin hankkeisiin. Hankkeet voivat olla myös osittain muiden kuten viranomaisten rahoittamia Rahoitetut hankkeet Murronjoki Ympäristörahaston varoja käytetään taimenen ja jokiravun palauttamiseksi Saarijärven Murronjokeen Keski-Suomessa. Hankkeessa kunnostetaan kutualueita ja virtavesiä. Varat ovat peräisin Vattenfallin myymästä EKOenergia-vesisähköstä. Hanke käynnistyi vuonna EKOenergian sihteeristö vapaaehtoisineen ja harjoittelijoineen osallistui hankeen ensimmäisiin talkoisiin loppukesällä. Vuoksi EKOenergia rahoitti vuoden aikana myös Vuoksen kunnostuksia Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitosten välissä Imatralla. Voimalaitokset ovat Suomen suurimpia. Hankkeessa Vuoksen pohjaan kivetään ja soraistetaan kutualueita vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä Fortumin, Imatran kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. RKTL EKOenergia rahoitti vuonna 2013 myös RKTL:n (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen) rakennettujen vesien tutkimustyötä. Tutkimustyö antaa tieteellistä tietoa mm. kalateiden toimivuudesta ja vaelluskalojen tuki-istutusten tehokkuudesta. 12. EKOenergian Ilmastorahasto Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista maksaa myyjä 0,10 EKOenergian 14

15 Ilmastorahastoon. Rahaston varat käytetään ilmastohankkeisiin, jotka eivät ilman rahastoa olisi toteutuneet. Huhtikuun ja toukokuun aikana järjestimme konsultaatiokierroksen sidosryhmillämme rahastovarojen käytöstä. Saamamme palautteen perusteella järjestimme avoimen haun Ilmastorahastosta rahoitettaville hankkeille. Haku alkoi ja päättyi syyskuussa. Saimme 110 eri hakijalta tasan 100 hakemusta. Hakijajärjestöt olivat 30 eri maasta. Hakemukset sisälsivät 130 projektia peräti 70 eri maasta. (Mukaan mahtui jopa kolme hakemusta Pohjois-Koreasta.) Kuuden ihmisen muodostama raati valikoi hakemusten joukosta 15 parasta, jotka lähetettiin edelleen ulkopuolisen juryn arvosteltavaksi. Juryn työ oli vuodenvaihteessa vielä kesken. Arviointiprosessiin kutsuttiin mukaan myös EKOenergian kuluttajia ja myyjiä. Lopullinen päätös tämän hakukierroksen voittajista tehdään EKOenergian hallituksessa vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana. (Pictures: Local Energy Network) 13. GO-alkuperätakuut ja sähkön alkuperä 13.1 Menestyksekäs EECS-auditointi -hanke 15 Tämän hankkeen avulla EKOenergia informoi aktiivisesti kesästä alkaen kaikkia suomalaisia sähkönmyyjiä lakimuutoksista koskien sähkön alkuperän todentamista ja varmentamista Suomessa. Hankkeessa käytettiin ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa ns. EECS-auditointia voimalaitosten rekisteröimisessä GOalkuperätakuujärjestelmään. Hankkeen ansiosta 50 uutta voimalaitosta vietiin GOalkuperätakuurekisteriin ja suomalaiset uusiutuvan energian tuottajat saivat siitä myös merkittäviä kustannussäästöjä. EECS-auditoinnissa voimalaitoksen tietojen todentaminen tehdään auditoijan voimalaitosvierailun sijaan mm. tukijärjestelmäja päästökauppa-auditoinneista peräisin olevien

16 auditointitietojen avulla. Kiitämme erityisesti harjoittelijoitamme Minna Hännistä ja Pilvimaari Heikkistä, jotka jättivät tämän hankkeen avulla kenties pysyvän jälkensä GO-alkuperätakuujärjestelmän auditointikäytäntöihin Suomessa. Hankkeesta julkaistiin myös artikkeli Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n jäsenlehdessä Tuulienergiassa EKOenergia ICS-merkkinä Kansainvälisten GO-alkuperätakuita säätelevien EECS-sääntöjen mukaan alkuperätakuissa voi olla myös tieto voimalaitoksen kelpaamisesta erilaisiin ICS Independent Certification Scheme -järjestelmiin. Tällä viitataan vapaaehtoisiin ympäristömerkkeihin tai sertifikaatteihin jollainen EKOenergiakin on. EKOenergia olikin ensimmäinen koskaan EECS-sääntöihin alustavasti hyväksytty ympäristömerkki. EKOenergia jätti hakemuksen merkin lopullisesta virallisesta hyväksynnästä ICS-merkiksi. Lopullinen päätös hyväksynnästä tulee maaliskuussa EKOenergia alkuperämarkkinoiden asiantuntijana EKOenergista on viime vuosien aikana tullut Euroopan tasollakin merkittävä sähkön alkuperän jäljittämisen ja ilmoittamisen asiantuntija. Me tunnemme erilaiset säännöt ja käytännöt, sillä olemme aiheen tiimoilta jatkuvassa säännöllisessä yhteydessä sidosryhmien kanssa yli 20 eri maassa. Meillä on myös hyvää ja jopa ainutlaatuista tietoa EU:n sähkömarkkinadirektiivin sekä RESdirektiivin artiklan 15 täytäntöönpanosta Euroopan eri osissa. Koska seuraamme sekä lainsäädäntötyötä että täytäntöönpanoa, meille on muodostunut myös hyvää tietämystä siitä, mikä toimii käytännössä ja mikä vain teoriassa. Tämän lisäksi seuraamme aktiivisesti keskustelua sähkön hiilijalanjäljen laskennasta. Osallistumme kahden maailman merkittävimmän hiilijalanjäljen laskennasta päättävän ryhmän työhön. Ne ovat CDP sekä GHG:n (Greenhouse Gas Protocol) Scope 2:n tekninen työryhmä. Pidämme tärkeänä tehtävänämme pitää myös muut ympäristöjärjestöt (sekä jäsenjärjestömme että muut), kuluttajajärjestöt sekä energiayritykset informoituna näissä organisaatioissa tehtävästä työstä. Tällä tiedonvaihdolla on kahdenlaisia tavoitteita. Ensiksikin haluamme varmistaa, että GHG:n ja CDP:n työssä otetaan huomioon paikalliset huolet ja käytännöt, jotka vaihtelevat jo Euroopan sisällä huomattavasti. Toisaalta haluamme myös varmistaa, että kansainvälisesti vahvistettavat säännöt ja käytännöt eivät ole ristiriidassa paikallisesti käytössä olevien sääntöjen ja käytäntöjen kanssa, vaan ne vahvistavat toinen toisiaan. Näiden lisäksi olemme myös aktiivisia mm. RECS Internationalissa, Suomen RECS-ryhmässä sekä eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen bioenergiatyöryhmässä ETA-alueen ulkopuolinen työmme Sähkön alkuperän luotettavuus ja kaksoislaskennan välttäminen ovat EKOenergian työssä oleellisia osa-alueita. Vuoden 2013 aikana ETA-alueen ulkopuolella tapahtunut kehitys sähkömarkkinoilla oli yllättävän nopeaa. 16

17 Erityisen kiinnostava uusi avaus vuonna 2013 oli International REC -järjestelmän kehitys. Tämän järjestelmän kehittymisellä saattaa olla jatkossa EKOenergialle merkitystä etenkin Turkissa ja Venäjällä. Olemme tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa yhteydessä tämän järjestelmän kehityksestä. Katso lisätietoja osoitteesta 14. Yhteistyö muiden merkkien ja standardien kanssa 14.1 Yhteistyösopimus Green-e:n kanssa Maaliskuussa 2013 pohjoisamerikkalainen sähkön ympäristömerkki Green-e ja Suomen luonnonsuojeluliitto (EKOenergia-verkoston puolesta) allekirjoittivat yhteistyösopimuksen (memorandum of understanding), jossa osapuolet sopivat 1) Green-e:n osallistumisesta EKOenergian hallitustyöskentelyyn 2) teknisestä tuesta, jota Green-e antaa EKOenergialle 3) yhteistyöstä, jolla Green-e:n kriteerit täyttäävää sähköä myydään Euroopassa EKOenergiaan perustuen 4) rahoituksesta, jota molemmat osapuolet voivat hakea yhteistyön syventämiseksi Vuoden 2013 aikana EKOenergian sihteeristö oli säännöllisessä yhteydessä Green-e:n kanssa EKOenergia LEED EBOM standardissa Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) on ympäristöystävällisten rakennusten sertifiointijärjestelmä. Sen on kehittänyt yhdysvaltalainen U.S. Green Building Council (USGBC) alkaen LEED suosittelee yksiselitteisesti EKOenergia-merkityn sähkön käyttämistä. LEEDin olemassa olevia rakennuksia koskeva sertifikaatti (Existing Buildings Operations and Maintenance, EBOM) toteaa, että EKOenergia-merkki edustaa parasta mahdollista yleiseurooppalaista vaihtoehtoa kestävän ja lisäyksellisen uusiutuvan energian hankkimiselle Euroopassa. Rakennukset, jotka ovat mukana LEED-sertifioinnissa keräävät LEED-pisteitä alkaen LEEDin uusiutuvan energian pisteitä on saanut Euroopassa yhdestä kuuteen ostamalla EKOenergia-merkittyä sähköä. Lisätietoja aiheesta USGBC:n sivuilta osoitteesta WindMade WindMade on uusi WWF:n tukema globaali merkki sähkön loppukäyttäjille. Olemme useassa yhteydessä osoittaneet halukkuutemme tehdä tiivistä yhteistyötä WindMaden kanssa. Molemmat osapuolet hyötyvät tiivistä yhteistyöstä. Lokakuussa 2013 lähetimme WindMaden hallitukselle hakemuksen EKOenergian hyväksymisestä WindMaden viralliseksi eurooppalaiseksi kumppaniksi. Vastauksen odotetaan saapuvan vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana Muut standardit ja merkit Kesän aikana Anna Dziuba (harjoittelijamme Hankenilta) työskenteli hankkeessa, jossa informoimme aktiivisesti muita ympäristömerkkejä, merkkejä ja standardeja uudesta eurooppalaisesta EKOenergiasta. Hankkeen tuloksena saimme useita hyödyllisiä uusia kontakteja, 17

18 joiden parissa työskentelyä jatketaan vuoden 2014 aikana. 15. EKOenergian sihteeristön vapaaehtoiset ja harjoittelijat 15.1 Vapaaehtoiset Paloma Azcuénaga Cavia, EVS-vapaaehtoinen Espanjasta, syyskuu heinäkuu Cavia auttoi meitä RES-E -hankkeen viime metreillä ja oli erityisen suurena apuna EKOenergia-verkoston kokoamisessa. Kevään 2013 aikana hän informoi erityisesti espanjalaisia sidosryhmiämme EKOenergiasta. Maria Faticov, EVS-vapaaehtoinen Ukrainasta, tammikuu joulukuu 2013 (puoleksi EKOenergialla, puoleksi Luonnonsuojeluliiton metsähankkeissa). Faticov auttoi wwwsivujemme ja virallisten dokumenttiemme kääntämisessä venäjäksi ja ukrainaksi. Hän piti venäläisiä, valkovenäläisiä ja ukrainalaisia sidosryhmiämme ajantasalla kehittymisestämme. Maria auttoi myös kehittämään bioenergiakriteeriemme täytäntöönpanoa etenkin Venäjältä EU:hun tuodun biomassa osalta. Anna Rybalova, EVS-vapaaehtoinen Venäjältä, tammikuu joulukuu Vuoden 2013 aikana norjankielen taitoinen Rybalova oli kontaktihenkilömme norjalaisiin ja venäläisiin sidosryhmiimme. Rybalova oli mukana norjalaisten vesivoimalaitosten pilottiprojektissamme (katso tämän raportin kappale 10). Hän auttoi myös EKOenergian viestinnän visuaalisen ilmeen kehittämisessä sekä teki tutkimusta eurooppalaisten supermarketien ja hotelliketjujen sähkönkäytöstä. Marie Girier, EVS-vapaaehtoinen Ranskasta, elokuu kesäkuu 2014 (suunniteltu). Alkaen syksystä 2013, Marie on ollut kontaktihenkilömme ranskalaisten sidosryhmiemme suuntaan. Hän on myös kääntänyt tärkeimmät materiaalimme ranskaksi. Marien työn ansiosta saimme jäsenhakemuksen ranskalaiselta Observ'ER -järjestöltä. Fabiola Nardó, EVS-vapaaehtoinen Italiasta, marraskuu syyskuu 2014 (suunniteltu). Fabiola tekee tiimityötä italialaisen jäsenjärjestömme REEF:in kanssa ja pitää italialaiset sidosryhmämme ajan tasalla kehityksestämme. Sari Nissinen ja yli 10 hengen ryhmä muita helsinkiläisiä vapaaehtoisia järjesti osallistumisemme Maailma Kylässä -festivaaleille Helsingissä. Tapahtuman osanottajat saivat osastollamme polkea kuntopyörällä virtaa matkapuhelimiinsa ja vaihtaa sähkösopimuksensa EKOenergiaksi. Noin 200 ihmistä halusi vaihtaa sähkösopimustaan. Kiitoksia kaikille! 18

19 15.2 Harjoittelijat Toukokuusta 2013 alkaen EKOenergian sihteeristö on tarjonnut harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Loppuvuoden aikana ehdimme viedä menestyksekkäästi päätökseen seuraavat harjoittelujaksot: Minna Hänninen, Savonia ammattikorkeakoulu, toukokuu - elokuu Minnan tehtävänä oli informoida suomalaisia energiayrityksiä muuttuvasta sähkön alkuperälainsäädännöstä sekä pilotoida EECS-auditointeja Suomessa. Erinomaisesti sujuneen harjoittelujaksonsa jälkeen Minna jatkoi EKOenergian parissa aloittamalla opinnäytetyötään EKOenergian bioenergiakriteerien täytäntöönpanosta. Työn on määrä valmistua keväällä Olga Gerasimenko, Metropolia ammattikorkeakoulu, kesäkuu - elokuu Olga aloitti tutkimustyön uusiutuvan sähkön käytöstä hotelleissa ja supermarketeissa. Tämän lisäksi hän toimi sihteeristön valokuvaajana ja venäjän kielen kääntäjänä. Olga oli myös kontaktihenkilömme Ahvenanmaalle tapahtuineissa kontakteissamme. Anna Dziuba, Hanken Institute, heinäkuu - syyskuu 2013: Corporate Social Responsibility -hanke. Anna oli yhteyshenkilönämme harjoittelunsa ajan muiden ympäristömerkkien kanssa sekä järjesti meille useita hyödyllisiä kontakteja suomalaisiin suuryrityksiin. Anu Vihma, heinäkuu - syyskuu 2013: Viestintäharjoittelija. Anu kirjoitti juttuja EKOenergiasta muutamiin suomalaisiin lehtiin ja järjesti Murronjoen Ympäristörahastohanketta käsittelevän lehdistötilaisuuden. Anu on jatkanut harjoittelunsa jälkeen pienimuotoista vapaaehtoistyötä EKOenergialle. Pilvimaari Heikkinen, Helsingin Yliopisto, syyskuu joulukuu 2013: Minna Hännisen aloittaman EECS-auditointi -hankkeen jatko-osa. 16. Lisätietoja EKOenergian toiminnasta löytyy paljon lisätietoa osoitteesta Voitte olla myös suoraan yhteyksissä henkilökuntaamme sähköpostitse tai 19

V A I K U T T A V A SÄHKÖVALINTA Y R I T Y S M A A I L M A N S U U N N A N N Ä Y T T Ä J I L L E

V A I K U T T A V A SÄHKÖVALINTA Y R I T Y S M A A I L M A N S U U N N A N N Ä Y T T Ä J I L L E V A I K U T T A V A SÄHKÖVALINTA Y R I T Y S M A A I L M A N S U U N N A N N Ä Y T T Ä J I L L E EKOenergia on ainoa kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ympäristömerkki sähkölle. Nostamme yrityksesi

Lisätiedot

Ympäristömerkitty sähkö Petter Nissinen, avainasiakkuuspäällikkö petter.nissinen@sll.fi 19. helmikuuta 2016

Ympäristömerkitty sähkö Petter Nissinen, avainasiakkuuspäällikkö petter.nissinen@sll.fi 19. helmikuuta 2016 Ympäristömerkitty sähkö Petter Nissinen, avainasiakkuuspäällikkö petter.nissinen@sll.fi 19. helmikuuta 2016 Esityksen sisältö Suomen luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia Sähkön alkuperän jäljittäminen Uusiutuvien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Voimalaitosten todentaminen alkuperätakuujärjestelmässä ja jäännösjakauman laskenta

Voimalaitosten todentaminen alkuperätakuujärjestelmässä ja jäännösjakauman laskenta Voimalaitosten todentaminen alkuperätakuujärjestelmässä ja jäännösjakauman laskenta Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Outi Vilén Laskentatoimen asiantuntija Helsinki Congress Paasitorni 3.12.2013 Sisältö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Suomen Sovittelufoorumi ry KARTOITUS 1(8) Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Timo Pehrman Teuri Brunila

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella

Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus cleantech-alueella Finnpartnershipin ja Finnfundin kohdemaat 2 Finnpartnership lyhyesti Ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit

Kaupan indikaattorit Kaupan indikaattorit Toukokuu 11 Vähittäiskaupan ja teknisen kaupan luottamusindeksit Luottamusindeksit kaupan alalla Toukokuu 11 Tukkukaupan indeksit. Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa):

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016 Joutsenmerkin logo-ohje Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat organisaatiot/yritykset vastaavat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi

Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut. Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto lauri.penttinen@benet.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, IEE SmartConsumer - hanke Älykkään energianmittauksen

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä

Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä Selvitys: Yritysten kokemukset ulkomaisen vieraskielisen työvoiman käytöstä 4/2016 Helsingin seudun kauppakamari Chamber of Multicultural Employments - COME Tutkimuksesta Tiedonkeruun aika 31.3.-15.4.2016

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Finanssikriisistä pankkiunioniin

Finanssikriisistä pankkiunioniin Finanssikriisistä pankkiunioniin Kauppakamarilounas Turussa 26.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Finanssikriisi jätti pitkän jäljen Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Kokemuksia kudoslaitosten valvonnasta. Keskustelutilaisuus kudoslaitoksille Eija Pelkonen, yksikön päällikkö

Kokemuksia kudoslaitosten valvonnasta. Keskustelutilaisuus kudoslaitoksille Eija Pelkonen, yksikön päällikkö Kokemuksia kudoslaitosten valvonnasta Keskustelutilaisuus kudoslaitoksille 8.10.2008 Eija Pelkonen, yksikön päällikkö Tästä aloitettiin Kudoslaki tuli voimaan 1.6.2007 Lääkelaitoksesta lupa- ja valvontaviranomainen

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1(6) SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN 2013 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2(6) an tehdyt korjaukset 8.5.2013 jälkeen 14.06.2013 pieniä tarkennuksia ja korjauksia aikatauluihin kappaleeseen 4.2 18.10.2013 lisätty

Lisätiedot

Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta Ohje 1 (12) Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003, jäljempänä alkuperätakuulaki) uudistettiin kesällä 2013. Lakia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS 2009 2013 TARKASTELU ONNETTOMUUSTILASTOISTA LAPISSA Mukana liikenneviraston ylläpitämään onnettomuusrekisteriin kirjatut onnettomuudet Tilastollisesti

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseuturahastosta

Ajankohtaista maaseuturahastosta Ajankohtaista maaseuturahastosta Maaseuturahaston rahoitusinfo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.11.2015 Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Sivu 1 4.12.2015 Yhteenveto vuodesta 2015

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot