Vuosikertomus Teoriasta käytännöksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. Teoriasta käytännöksi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Teoriasta käytännöksi 1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kiitokset EKOenergian kriteeristön julkaisu EKOenergia-verkoston kehittyminen Uudet jäsenet Jäsenjärjestöjen osallistaminen EKOenergia-yhteyshenkilöt kansallisella tasolla Neuvonantajaryhmä Sähkönmyyjät Sähkönmyyjien kontaktointi Lisenssisopimus Lisenssinhaltijat Sähkönkuluttajat Ensimmäiset kaupat Markkinointi Viestintä Uutiskirje ja sosiaalinen media Monikielinen kotisivumme Onnistunut viestintäharjoittelu EKOenergian järjestämät tapahtumat EKOenergia-päivät Hiilijalanjälkitapahtumat Julkinen kuuleminen Euroopan Parlamentissa Brysselissä EKOenergia muiden järjestämissä tapahtumissa Kestävyyskriteerit EKOenergian Ympäristörahasto Yleistä Rahoitetut hankkeet EKOenergian Ilmastorahasto GO-alkuperätakuut ja sähkön alkuperä Menestyksekäs EECS-auditointi -hanke EKOenergia ICS-merkkinä EKOenergia alkuperämarkkinoiden asiantuntijana ETA-alueen ulkopuolinen työmme Yhteistyö muiden merkkien ja standardien kanssa Yhteistyösopimus Green-e:n kanssa EKOenergia LEED EBOM standardissa WindMade Muut standardit ja merkit EKOenergian sihteeristön vapaaehtoiset ja harjoittelijat Vapaaehtoiset Harjoittelijat Lisätietoja

3 1. Johdanto Vuodesta 1998 alkaen sähkösopimusten kotimaista ympäristömerkintää hallinnoinnut Suomen luonnonsuojeluliitto aloitti vuonna 2009 tunnustelut yhteiseurooppalaisen ympäristömerkin luomisesta sähkölle. Seuraavana vuonna 2010 Luonnonsuojeluliitto oli löytänyt kumppaneikseen Bellona St. Petersburgin, Eestimaa Looduse Fondin, Latvijas Dabas Fondsin, espanjalaiset Ecoserveisin ja AccioNaturan sekä italialaiset 100% Energia Verden sekä REEFin. Kesällä 2011 järjestöt käynnistivät projektin RES-E Creating a renewable electricity standard for Europe. Alusta alkaen työn kulmakivenä olivat osallistaminen ja läpinäkyvyys. Uuden eurooppalaisen ympäristömerkin kehitystyössä alettiin seurata kansainvälistä ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards -järjestelmää hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Myös energiateollisuus kutsuttiin työhön mukaan ja eurooppalaisella tasolla etenkin RECS Internationalista tuli hankkeelle tärkeä kumppani. Pohjoisamerikkalainen Green-e -ympäristömerkki toimi eurooppalaisen ympäristömerkin kehittämisessä tärkeänä esimerkkinä. Vuodesta 2012 alkaen työtä on tukenut myös Suomen työ- ja elinkeinoministeriö. RES-E -projektin aikana konsultoitiin yli 400 sidosryhmien edustajaa: energiantuottajia, -myyjiä, kuluttajia, viranomaisia sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöjä. Sidosryhmäkuulemisten suositusten perusteella uutta ympäristömerkkiä hallinnoimaan perustettiin loppuvuodesta 2012 ympäristöjärjestöjen verkosto, joka sai nimekseen EKOenergia-verkosto. Verkoston perustajajäseniä oli 16 ja ne edustivat 14 eri maata. Vuonna 2013 uusi eurooppalainen ympäristömerkki muuttui ideasta ja teoriasta vihdoin todeksi. Vuoden kohokohtia olivat: EKOenergia-verkosto (jossa tuolloin oli jo 22 jäsenjärjestöä 19 eri maasta) hyväksyi ympäristömerkin kriteeristön. Ensimmäinen yhteiseurooppalainen ympäristömerkki sähkölle oli nähnyt päivänvalonsa. Maaliskuussa 2013 EKOenergia julkaisi lisenssisopimupohjansa ja kuun loppupuolella sen allekirjoitti ensimmäinen energiayritys norjalainen ECOHZ. Huhtikuusta toukokuuhun uuden ympäristömerkin synnystä informoitiin aktiivisesti sidosryhmiä eri puolilla Eurooppaa. Kesäkuussa 2013 myytiin ensimmäiset megawattitunnit eurooppalaista EKOenergiaa kuluttajille Norjassa ja Islannissa EKOenergia sai ensimmäisen merkittävän kansainvälisen tunnustuksen, kun the US Green Building Council julkaisi päivityksen rakennusten LEEDympäristöjärjestelmälle. Päivityksen mukaan: "EKOenergia edustaa parasta mahdollista eurooppalaista vaihtoehtoa kestävälle energiankulutuksella Euroopassa". Päivityksen myötä LEED-järjestelmässä mukana olevat yritykset saavat lisäetua EKOenergian ostamisesta. Kesälomien aikana julkaistiin -sivusto. Viisi kuukautta lanseeraamisensa jälkeen sivusto oli käännetty 30 eri maata edustavan 75 vapaaehtoisen 3

4 toimesta 22 eri kielelle EKOenergian Ilmastorahasto julisti avoimen kansainvälisen haun rahastosta rahoitettaville projekteille. Rahoitusta haki peräti 130 projektia 70 eri maasta. Loka- ja marraskuussa järjestettiin EKOenergia-päivät Virossa ja Latviassa. Vuoden lopussa EKOenergia-verkostossa oli 30 jäsenjärjestöä 22 Euroopan maasta ja 16 sähkönmyyjää oli allekirjoittanut lisenssisopimuksen EKOenergian myynnistä. 2. Kiitokset EKOenergian menestys perustuu sen toimintaan osallistuvien innostukseen. Kaikkien vuoden 2013 aikana toimintaan osallistuneiden luetteloiminen olisi mahdotonta, mutta haluamme antaa erityiskiitokset: ensimmäisille EKOenergian myyjille ja ostajille. Te osoititte, että olemme oikealla polulla ja annoitte meille lisävirtaa. vapaaehtoisillemme, erityisesti EVSvapaaehtoisohjelman kautta Helsingissä Luonnonsuojeluliiton toimistolla työskennelleille Paloma Azcuénaga Cavialle, Maria Faticoville, Marie Girier'lle, Fabiola Nardólle ja Anna Rybalovalle sekä Sari Nissiselle. harjoittelijoillemme Anu Vihmalle, Olga Gerasimenkolle, Pilvimaari Heikkiselle, Anna Dziuballe sekä Minna Hänniselle täyspäiväisille työntekijöillemme Steven Vanholmelle ja Riku Eskeliselle 75 vapaaehtoiselle kääntäjällemme, jotka käänsivät www-sivujamme 22 eri kielelle Suomen luonnonsuojeluliitolle, joka isännöi EKOenergia-verkoston sihteeristöä ja antoi sen käyttöön sekä toimitilat että hallinnollista ja teknistä tukea. Suomen työ- ja elinkeinoministeriölle, joka tuki työtämme :lla vuoden aikana. (Saimme saman verran tukea myös vuonna 2012 ja meille on myönnetty vastaava tuki myös vuodelle 2014.) EKOenergia-verkoston jäsenjärjestöille, jotka aloittivat vuoden aikana aktiivisen työn EKOenergian lanseeraamiseksi heidän omissa maissaan. 3. EKOenergian kriteeristön julkaisu EKOenergian hallitus hyväksyi merkille Euroopan laajuiset kriteerit. Kriteeridokumentin suomenkielinen nimi on EKOenergia-verkosto ja -merkki. Uuden ympäristömerkin pitkä tuotekehitystyö oli vihdoin saatu päätökseensä. Päätöksenteossa ja kehitystyössä noudatettiin ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards -ohjeistoa. Kriteerien vahvistamista voidaan ehdottomasti pitää vuoden 2013 tärkeimpänä saavutuksena. EKOenergia-merkki on nyt ensimmäinen ja ainoa sähkön ympäristömerkki, joka on syntynyt yhteiseurooppalaisen kehitystyön seurauksena, toimii koko mantereella ja on sidosryhmien tunnustama kaikissa Euroopan maissa. 4

5 Kriteeristö asettaa kriteerejä seuraaville sähkösopimuksen osa-alueille: kuluttajainformaatio, kuluttajan täytyy pystyä perustamaan ostopäätöksensä mm. tietoon sähkön alkuperämaasta ja tuotantomuodosta. (EKOenergia-verkosto ja -merkki -dokumentin kappale 6). kestävyyskriteerit, EKOenergian on aina oltava uusiutuvaa energiaa, joka täyttää ympäristöjärjestöjen asettamat kestävyyskriteerit. Lisäksi sähkönmyyjän tulee investoida osa EKOenergia-liikevaihdostaan Ilmasto- ja Ympäristörahastoihin (EKOenergia-verkosto ja -merkki -dokumentin kappaleet 7, 8 & 9). sähkön alkuperän jäljittäminen ja kaksoislaskennan välttäminen, EKOenergia-merkityn sähkön alkuperä jäljitetään aina GO-alkuperätakuiden avulla RE-DISS -suosituksia noudattaen (EKOenergia-verkosto ja -merkki -dokumentin kappale 10). auditointi ja todentaminen, EKOenergia-merkityn sähkön myynti auditoidaan aina kolmannen osapuolen toimesta (EKOenergia-verkosto ja -merkki -dokumentin kappale 10). Kriteeristö käännettiin maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana peräti 22 eri kielelle. Kaikki eri kieliversiot ovat saatavilla osoitteessa Englanninkielinen versio on kriteerien virallinen versio, joka pätee epäselvissä tilanteissa. 4. EKOenergia-verkoston kehittyminen 4.1 Uudet jäsenet Vuoden 2013 aikana EKOenergia-verkoston jäsenmäärä kasvoi 16:sta 30:een. Jäsenjärjestöt edustivat vuoden lopussa 22 eri Euroopan maata. Aivan vuoden 2013 lopussa EKOenergia-verkosto sai 31. jäsenhakemuksen Ranskasta, kun paikallinen Observ'ER -järjestö jätti jäsenhakemuksensa. Jäsenjärjestöistä noin puolet on perinteisiä suuria ympäristöjärjestöjä, jotka ovat keskittyneet luonnonsuojeluun. Tällaisia ovat esimerkiksi portugalilainen Quercus, belgialainen Natuurpunt, latvialainen LDF sekä Suomen luonnonsuojeluliitto. Toinen puoli jäsenjärjestöistä edustaa puolestaan (usein pienempiä) uusiutuvaan energiaan erikoistuneita ympäristöjärjestöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi espanjalainen Ecoserveis, slovenialainen Slovenski E-forum tai unkarilainen Energiaklub. Jokaisella jäsenjärjestöllä on EKOenergian hallituksessa yksi ääni ja päätökset tehdään 3/4 enemmistöllä. Ajantasainen lista kaikista jäsenjärjestöistä löytyy osoitteesta 4.2 Jäsenjärjestöjen osallistaminen EKOenergian sihteeristön tärkeimpiä tehtäviä on säännöllisten ja hyvien yhteyksien pitäminen jäsenjärjestöihin. Yhteydet ovat sihteeristön ja jäsenjärjestöjen kahdenvälistä yhteydenpitoa mutta myös jäsenjärjestöjen keskinäisen yhteydenpidon vahvistamista. Vuoden 2013 aikana 10 jäsenjärjestöä haki yhteistyössä rahoitusta EU:n IEE-rahoitushausta. Hakuprosessi oli aikaa vievä, haastava ja opettavainen prosessi, mutta se ei valitettavasti johtanut 5

6 positiiviseen tulokseen. EKOenergia-sihteeristö auttoi säännöllisesti vuoden aikanaan jäsenjärjestöjään niissä Euroopan maissa, joissa sähkömarkkinat eivät vielä olleet avautuneet. Näiden maiden järjestöt hyötyivät erityisesti yhteydenpidostaan sihteeristöön valmistautuessaan omien markkinoidensa liberalisointiin. Jäsenjärjestöistä eniten pidettiin yhteyttä etenkin niihin maihin, joissa järjestön jonkin henkilön työnkuvaan on sisällytetty EKOenergia-vastaavan tehtäviä. Tällaisia maita olivat Suomen lisäksi Italia, Slovenia, Viro, Espanja ja Latvia. (Huomio, kumppanijärjestömme Virossa ei ole vielä virallinen EKOenergian jäsenjärjestö.) 4.3 EKOenergia-yhteyshenkilöt kansallisella tasolla Vuoden 2013 aikana osa EKOenergian jäsenjärjestöistä (Italiassa, Sloveniassa, Espanjassa, Virossa ja Latviassa) alkoivat toimia EKOenergian virallisina kontaktijärjestöinä omissa maissaan. Tarkemmat ajantasaiset yhteystiedot näihin järjestöihin ja heidän yhteyshenkilöihinsä löydät osoitteesta 6

7 4.4 Neuvonantajaryhmä Neuvonantajaryhmä on osa EKOenergian virallista päätöksentekorakennetta. Sen jäsenet voivat antaa palautetta mistä tahansa EKOenergiaan liittyvästä asiasta siten, että hallituksen tulee reagoida palautteeseen kahden kuukauden kuluessa sen antamisesta. Neuvonantajaryhmä pidetään aktiivisesta informoituna hallituksen päätettäväksi tulevista asioista. Vuonna 2013 neuvonantajaryhmän tärkein tehtävä oli heti vuoden alussa (tammikuussa), jolloin se antoi viralliset kommenttinsa EKOenergian kriteereistä ennen niiden hyväksymistä. Kriteerien hyväksymisen jälkeen neuvonantajaryhmän huomio on keskittynyt kriteerien täytäntöönpanoon. Neuvonantajaryhmän jäsenet antavat palautteensa omissa, eivät työnantajansa tai minkään muun organisaation nimissä. Vuonna 2013 ryhmään liittyi kuusi uutta asiantuntijaa. Vuoden lopussa neuvonantajaryhmän jäseninä olivat seuraavat asiantuntijat: Steve Baynes, St1 Biofuels Oy, Kanada & Suomi Michel Cornet, Climact, Belgia Dagmar Fellmann, NEAS Energy, Tanska Daniel Fraile, CAN Europe Jan Janssen, CO2logic, Belgia Heikki Junes, Ph.D., Suomi and Ruotsi Tomás García, SunEdison, Espanja Jorge Gonzalez, Gesternova, Espanja Marko Hamilo, journalisti, Suomi Tom Lindberg, ECOHZ, Norja Teemu Kettunen, HSY, Suomi Jaume Margarit: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Espanja Pep Puig I Boix, energy expert, Espanja Marc Rosell Casas, SOM Energia, Espanja Willem Van den Bossche, BirdLife Europe Michael Weber, GreenStream, Saksa Neuvonantajaryhmän ajantasainen kokoonpano löytyy osoitteesta 5. Sähkönmyyjät 5.1 Sähkönmyyjien kontaktointi Vuoden 2013 aikana olimme suorassa kontaktissa satojen eri sähkönmyyjien kanssa yli 15 eri Euroopan maassa. Suurin osa kontakteista otettiin EKOenergian Sihteeristön toimesta, mutta vuoden lopussa suomalaisten lisäksi etenkin latvialaiset, italialaiset, slovenialaiset ja espanjalaiset jäsenjärjestöt aloittivat aktiivisen yhteydenpidon sähkönmyyjiin. 7

8 Huomiomme siirtyi vuoden aikana tradereistä ja palveluntarjoajista sähkönmyyjien myynti- ja markkinointiosastohin. Suomessa keskityttiin erityisesti vanhassa paikallisessa Ekoenergiamerkissä mukana olleiden yritysten siirtämiseen uuteen eurooppalaiseen EKOenergiajärjestelmään. Erityishuomiota kiinnitettiin suomalaisten sähkönmyyjien auttamisesta täyttämään uuden sähkön alkuperätakuulain vaatimukset. Tässä tehtävässä työllistimme vuoden aikana kaksi harjoittelijaa. Yhä useampi eurooppalainen sähkönmyyjä turvautuu kansainvälistyvällä markkinalla ns. palveluntarjoajiin, jotka hoitavat yritysten "vihreän sähkön salkkua" ja siihen liittyviä palveluita. Nämä palveluntarjoajat ovat olleet jatkuvasti eurooppalaisen EKOenergia-merkin kehityksessä informoituna. Sähkönmyyjien ja palveluntarjoajien puolelta eurooppalaisen ympäristömerkin syntymistä pidettiin yleisesti ottaen positiivisena asiana. Sähkönmyyjien päätöksentekoprosessit kestävät kuitenkin pitkään ja talouskriisin aiheuttama epävarmuus tuo siihen vielä lisähaasteita. 5.2 Lisenssisopimus Maaliskuussa 2013 julkaistiin EKOenergian Lisenssisopimus (kaksi versiota joista toinen sähkönmyyjille ja toinen GO-alkuperätakuiden myyjille). Lisenssisopimuksen luonnosvaiheessa saimme merkittävää apua useiden energiayhtiöiden lakimiehiltä. Lisenssisopimus on käännetty viidelle eri kielelle. Lisätietoja saa osoitteesta 5.3 Lisenssinhaltijat Vuoden 2013 loppuun mennessä seuraavat 16 energiayhtiötä olivat allekirjoittaneet uuden lisenssisopimuksen: Sähkönmyyjät: Ekenäs Energi, Ekosähkö Oy, Energiapolar, Etelä- Savon Energia, Forssan Energia, Fortum Markets, Lappeenrannan Energia, Nordic Green Energy, Porvoon Energia, Scandem, Vattenfall Oy GO-alkuperätakuiden myyjät: Danske Commodities, ECOHZ, GreenStream, EM Finance Oy (Energiameklarit) and Vind Energi Danmark, Ajantasainen lista lisenssinhaltijoista löytyy sivuiltamme > EKOenergy suppliers 6. Sähkönkuluttajat 6.1 Ensimmäiset kaupat Tarkkoja lukemia vuonna 2013 myydystä EKOenergiasta ei tätä raporttia kirjoitettaessa ollut vielä saatavilla. Tarkat myyntilukemat vuodelle 2013 voidaan julkaista vasta auditointiprosessin valmistuttua jälkeen. 8

9 Odotamme eurooppalaisen EKOenergia-merkin mukaisen sähkön myyntilukemien olevan vuodelle 2013 vielä hyvin matalat. Suurin osa lisenssisopimuksista solmittiin aivan vuoden 2013 viimeisten kuukausien aikana. Kaikki suomalaiset lisenssinhaltijat aloittivat myyntinsä vasta Joka tapauksessa suunta oli vuoden aikana täsmälleen oikea. Saimme hyvin paljon kyselyitä eurooppalaisesta EKOenergiasta. Erityisesti suomalaiset sähkönmyyjät olivat aiheesta kiinnostuneita. LEED-standardin (lue lisää tämän raportin kappaleesta 14.2.) tunnustettua EKOenergian myös Välimeren maista tulevat kyselyt lisääntyivät. Ensimmäinen eurooppalaista EKOenergiaa ostanut yrityskuluttaja oli norjalainen Jottacloud, joka on pilvipalveluja tarjoava yritys sekä Termex- Eriste Oy, suomalainen eristepalveluita tarjoava yritys Saarijärveltä alkaen iso määrä suomalaisia yrityksiä siirtyy vanhan Ekoenergia-merkin piiristä eurooppalaisen EKOenergia-merkin piiriin ja yrityskuluttajien määrä kasvaa tuhansiin. Ensimmäinen kotitalouskuluttaja oli islantilainen yksityishenkilö ja myyjä oli ECOHZ. Lisätietoja EKOenergian kuluttajista löydät osoitteesta 6.2 Markkinointi Pitkän kehitystyön päätyttyä aloimme keskittyä yhä enemmän markkinointiin. Kesällä 2013 alettiin kehittää uusia markkinointityökaluja ja -tapoja. Syyskuun alun jälkeen näitä alettiin viedä käytäntöön. Aloimme tapaamaan kasvotusten sähkön suurkuluttajia. Aloimme kutsumaan potentiaalisia EKOenergian ostajia tapahtumiimme (lue lisää kappaleesta 8). Järjestimme kyselyn eurooppalaisille supermarket- ja hotelliketjuille. Internet-sivuillemme lisättiin kaikille kielille mahdollisuus ostaa EKOenergiaa. Informoimme muita ympäristömerkkejä ja standardeja toiminnastamme. Markkinointityömme johti useisiin uusiin lupaaviin kontakteihin, joiden kanssa työn tekeminen jatkuu vuonna Myynnin kasvattamiseksi tarvitsemme kuitenkin lisää sähkönmyyjiä. Joissakin maissa kuten Saksassa ja Italiassa sähkönmyynti onnistuu vain paikallisten energiayhtiöiden kautta. Siksi lisenssisopimuksen meidän kanssamme allekirjoittaneet eurooppalaiset palveluntarjoajatkaan eivät voi vielä myydä EKOenergiaa näissä maissa. Markkinointia tullaankin siis edelleen kohdentamaan myös suoraan sähkönmyyjille kaikissa Euroopan maissa. 9

10 7. Viestintä 7.1 Uutiskirje ja sosiaalinen media Vuoden 2013 aikana julkaisimme 18 numeroa sähköistä uutiskirjettämme. Jokaisessa uutiskirjeessä oli 3-7 EKOenergia-aiheista uutista. Julkaisimme myös kansainvälisen Facebookfanisivun, joka sai vuoden aikana yli 1100 "tykkääjää". Vanhan suomalaisen Facebookfanisivumme kehittämistä jatkettiin ja sillä oli vuoden lopussa jo 4920 "tykkääjää". Avasimme myös englanninkielisen Twitter-tilin osoitteessa https://twitter.com/ekoenergytweet, mutta emme aloittaneet vielä sen aktiivista käyttöä. 7.2 Monikielinen kotisivumme julkaistiin EKOenergian uusi www-sivusta osoitteessa Viisi kuukautta julkaisemisensa jälkeen 75 vapaaehtoista kääntäjäämme olivat kääntäneet sivuston kokonaisuudessaan seuraaville kielille: baski, katalaani, tsekki, tanska, hollanti, englanti, viro, suomi, ranska, saksa, italia, latvia, puola, portugali, romania, venäjä, serbia, slovakia, ruotsi, turkki, ukraina. Näitten kielien lisäksi iso osa sivustosta on käännetty albaniaksi, georgiaksi, kreikaksi, unkariksi ja makedoniaksi. Lisäksi yksittäisiä osia sivustosta on käännetty lukuisille muillekin kielille. Erityiskiitokset Rosetta Foundationille tsekin ja slovakin kielen käännöksistä sekä PerMondo Initiativelle baskin ja galician kielen käännöksistä. 7.3 Onnistunut viestintäharjoittelu 10 Kesän 2013 aikana EKOenergian sihteeristössä työskenteli viestintäharjoittelijana Anu Vihma. Hän järjesti kesän aikana menestyksekkään lehdistötilaisuuden liittyen

11 rahastoihimme sekä kirjoitti muutamia artikkeleita suomalaisiin lehtiin EKOenergiasta. 8. EKOenergian järjestämät tapahtumat 8.1 EKOenergia-päivät Riika EKOenergia-verkoston latvialaiset jäsenjärjestöt järjestivät EKOenergia-päivän Riian EUtalossa. Päivään osallistui kymmeniä tärkeiden sidosryhmien paikallisia edustajia. Tilaisuus sai myös huomiota latvialaisessa mediassa esimerkiksi täällä Lokakuussa EKOenergia osallistui Baltian suurimpaan energia-alan tapahtumaan "Environment and Energy" -messuille Riiassa. Samassa yhteydessä järjestettiin suomalaisten, virolaisten ja latvialaisten EKOenergiaverkoston jäsenten kumppanitapaaminen. Tallinna Eestimaa Looduse Fond järjesti EKOenergia-päivän Tallinnan EU-talossa otsikolla "Ympäristöystävällistä energiaa - onko kuluttaja valinnanmahdollisuutta?" Tilaisuuteen osallistui 75 osanottajaa ympäristöjärjestöistä, energiayrityksistä ja viranomaisista. Tilaisuuden esitykset ovat nähtävillä osoitteessa: 8.2 Hiilijalanjälkitapahtumat Bryssel EKOenergia järjesti Brysselissä hiilijalanjäljen laskemisesta tapahtuman, jonka pääpuhujana oli Pedro Faria CDP:stä. Tilaisuus houkutteli paikalle täyden tuvallisen väkeä. Yli 50 osanottajaa koostuivat pääasiassa Brysselissä päämajaansa pitävistä suuryrityksistä, mutta osallistujia oli myös hollantilaisista, ranskalaisista ja norjalaisista yrityksistä. Helsinki EKOenergia järjesti Helsingissä kaksi hiilijalanjälki-aiheista seminaaria, joissa molemmissa pääpuhujana oli CDP:n tekninen johtaja Pedro Faria. Aamupäivän tapahtuman pääjärjestelyistä Wanhassa Satamassa vastasi FiBS ry. Sen puhujat tulivat EKOenergian ja Farian lisäksi EKOenergiaa käyttävältä NCC Roadsilta sekä SOK:lta. Yleisöä paikalla oli n. 50 henkilöä. 11

12 Iltapäivällä EKOenergia järjesti keskustelutilaisuuden UPM:n pääkonttorilla bioenergian hiilineutraaliudesta. Tilaisuuden osallistujamäärä ylitti odotukset ja kuluttajista, tiedemiehistä, ympäristöjärjestöistä, metsäsektorilta ja energiayrityksistä koostuneelle yleisölle piti tuoda lisätuoleja seminaaritilan ulkopuolelta. 8.3 Julkinen kuuleminen Euroopan Parlamentissa Brysselissä Iltapäivällä EKOenergia järjesti julkisen kuulemisen Euroopan Parlamentissa. Tilaisuuden emäntinä toimivat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen Suomesta ja Kathleen Van Brempt Belgiasta. Kuulemisen muita puhujia olivat komission Tom House (DG Energy) ja Kyriakos Gialoglou (DG Health and Consumers), Dirk Van Evercoorn (CEER), Pedro Faria (CDP), Angelika Pullen (WindMade), Eleanor Smith (EREC) ja Markus Schmidt (WISE). 9. EKOenergia muiden järjestämissä tapahtumissa RECS Market Meeting, Berliinissä (20 & 21 maaliskuuta) EKOenergia sai 15 minuutin puheenvuoron 230- henkisen yleisön edessä tilaisuuden päälavalla. EKOenergialla oli tilaisuudessa myös oma messuosastonsa. Lisätietoja tilaisuudesta osoitteessa EKOenergia osallistui myös RECS Market Meetingin oheistapahtumaan 'Multistakeholder dialogue about carbon footprinting', Berliinissä Tilaisuuteen osallistui yhteensä 20 henkilöä. Paloma Azcuénaga Cavia edusti EKOenergiaa 12

13 Forum de Energía Sosteniblessä, Barcelonassa (26.4.) Cavia piti tilaisuudessa EKOenergiaa esittelevän puheenvuoron, jonka videotaltioinnin voi katsella täällä: Nordic Baltic Biomass Conference, Oslo (21 & 22 toukokuuta) Riku Eskelinen EKOenergian sihteeristöstä piti Pohjoismaiden tärkeimmässä bioenergia-alan tapahtumassa luennon aiheesta 'Sustainability of biomass'. Esitys keskittyi EKOenergian bioenergia-kriteeristöön ja se sai runsaasti positiivista palautetta. Lisätietoja tapahtumasta saa osoitteesta Helsingissä järjestetyn Energiamarkkinaviraston Uusiutuvan energian ajankohtaispäivän ( ) viimeisen esityksen piti Riku Eskelinen EKOenergian sihteeristöstä. Eskelinen kommentoi satapäiselle yleisölle Suomen uutta lakia sähkön alkuperästä sekä kertoi EKOenergia-merkistä ja -verkostosta. Riku Eskelinen piti Saarijärvellä järjestetyssä Solid Standards -koulutuspäivässä luennon suomalaisille bioenergia-alan yrityksille EKOenergian bioenergiakriteereistä. Näiden tilaisuuksien lisäksi EKOenergian sihteeristö piti luentoja tai seminaareja mm. Ylitornion luonnon keskustelutilaisuudessa 18.5, poliittisten nuorisojärjestöjen yhteisseminaarissa Helsingissä 28.9, Energiameklareiden markkinatilaisuudessa Helsingissä 7.11, Keskustanuorten tilaisuudessa 12.11, Juhani Ahon kalastusperinneseuran vuosikokouksessa sekä Helsingin työväenopistolla Kestävyyskriteerit EKOenergia on ympäristömerkki sähkösopimuksille ja se ottaa huomioon myös voimalaitosten ympäristövaikutukset (se ei kuitenkaan ole ympäristömerkki voimalaitoksille). Käytännössä siis joidenkin voimalaitosten tuottama sähkö voidaan myydä EKOenergiana kun taas toisten voimalaitosten myymää sähköä ei voida myydä EKOenergiana. Heti kriteeriemme hyväksymisen jälkeen aloitimme yhteistyön sähköntuottajien kanssa. Vuoden loppuun mennessä sihteeristömme oli tarkastanut noin 100 voimalaitoksen EKOenergiakelpoisuuden. Nämä laitokset sijaitsivat yhteensä viidessä eri maassa. Ajantasainen lista voimalaitoksista löytyy osoitteesta Vesivoiman osalta veimme päätökseen pilottiprojektit Norjassa viiden voimalaitoksen osalta. Vuoden vaihteessa vastaavia vesivoiman pilottiprojekteja oli käynnissä Suomessa, Norjassa ja Islannissa. Näiden lisäksi vesivoimaloiden osalta vuoden aikana kiinnostusta EKOenergiaa kohtaan osoitettiin erityisesti Sloveniasta ja Ranskasta. Bioenergian osalta aloitimme todennusprosessien testaamisen Suomessa. Pääsimme sopimukseen Suomen GO-alkuperätakuurekisten haltijan Grexel Systems Oy:n kanssa bioenergialaitosten EKOenergia-merkinnästä alkuperätakuissa. Aloitimme myös Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa pilottiprojektit bioenergiakriteeriemme täytäntöönpanosta Lappeenrannan Kaukaan, Mikkelin Pursialan ja Kiteen Biokympin voimalaitoksilla. Työstä vastaa opinnäytetyötään tekevä Minna Hänninen. 13

14 Aurinko- ja tuulivoiman osalta EKOenergian kriteerit keskittyvät niiden sijoituspaikkavalintoihin. Ennakko-odotuksista poiketen, emme saaneet vielä vuoden 2013 aikana lisättyä www-sivuillemme tarkkaa karttaa kriteerialueesta, joten kaikkien tuuli- ja aurinkovoimaloiden EKOenergiakelpoisuus on todettu sihteeristömme toimesta erikseen. 11. EKOenergian Ympäristörahasto 11.1 Yleistä Jokaista EKOenergia-vesisähkönä myytyä megawattituntia kohden myyjä maksaa vähintään 0,10 EKOenergian Ympäristörahastoon. Rahaston varat käytetään vesivoiman ympäristöhaittoja vähentäviin hankkeisiin. Hankkeet voivat olla myös osittain muiden kuten viranomaisten rahoittamia Rahoitetut hankkeet Murronjoki Ympäristörahaston varoja käytetään taimenen ja jokiravun palauttamiseksi Saarijärven Murronjokeen Keski-Suomessa. Hankkeessa kunnostetaan kutualueita ja virtavesiä. Varat ovat peräisin Vattenfallin myymästä EKOenergia-vesisähköstä. Hanke käynnistyi vuonna EKOenergian sihteeristö vapaaehtoisineen ja harjoittelijoineen osallistui hankeen ensimmäisiin talkoisiin loppukesällä. Vuoksi EKOenergia rahoitti vuoden aikana myös Vuoksen kunnostuksia Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitosten välissä Imatralla. Voimalaitokset ovat Suomen suurimpia. Hankkeessa Vuoksen pohjaan kivetään ja soraistetaan kutualueita vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä Fortumin, Imatran kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. RKTL EKOenergia rahoitti vuonna 2013 myös RKTL:n (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen) rakennettujen vesien tutkimustyötä. Tutkimustyö antaa tieteellistä tietoa mm. kalateiden toimivuudesta ja vaelluskalojen tuki-istutusten tehokkuudesta. 12. EKOenergian Ilmastorahasto Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista maksaa myyjä 0,10 EKOenergian 14

15 Ilmastorahastoon. Rahaston varat käytetään ilmastohankkeisiin, jotka eivät ilman rahastoa olisi toteutuneet. Huhtikuun ja toukokuun aikana järjestimme konsultaatiokierroksen sidosryhmillämme rahastovarojen käytöstä. Saamamme palautteen perusteella järjestimme avoimen haun Ilmastorahastosta rahoitettaville hankkeille. Haku alkoi ja päättyi syyskuussa. Saimme 110 eri hakijalta tasan 100 hakemusta. Hakijajärjestöt olivat 30 eri maasta. Hakemukset sisälsivät 130 projektia peräti 70 eri maasta. (Mukaan mahtui jopa kolme hakemusta Pohjois-Koreasta.) Kuuden ihmisen muodostama raati valikoi hakemusten joukosta 15 parasta, jotka lähetettiin edelleen ulkopuolisen juryn arvosteltavaksi. Juryn työ oli vuodenvaihteessa vielä kesken. Arviointiprosessiin kutsuttiin mukaan myös EKOenergian kuluttajia ja myyjiä. Lopullinen päätös tämän hakukierroksen voittajista tehdään EKOenergian hallituksessa vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana. (Pictures: Local Energy Network) 13. GO-alkuperätakuut ja sähkön alkuperä 13.1 Menestyksekäs EECS-auditointi -hanke 15 Tämän hankkeen avulla EKOenergia informoi aktiivisesti kesästä alkaen kaikkia suomalaisia sähkönmyyjiä lakimuutoksista koskien sähkön alkuperän todentamista ja varmentamista Suomessa. Hankkeessa käytettiin ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa ns. EECS-auditointia voimalaitosten rekisteröimisessä GOalkuperätakuujärjestelmään. Hankkeen ansiosta 50 uutta voimalaitosta vietiin GOalkuperätakuurekisteriin ja suomalaiset uusiutuvan energian tuottajat saivat siitä myös merkittäviä kustannussäästöjä. EECS-auditoinnissa voimalaitoksen tietojen todentaminen tehdään auditoijan voimalaitosvierailun sijaan mm. tukijärjestelmäja päästökauppa-auditoinneista peräisin olevien

16 auditointitietojen avulla. Kiitämme erityisesti harjoittelijoitamme Minna Hännistä ja Pilvimaari Heikkistä, jotka jättivät tämän hankkeen avulla kenties pysyvän jälkensä GO-alkuperätakuujärjestelmän auditointikäytäntöihin Suomessa. Hankkeesta julkaistiin myös artikkeli Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n jäsenlehdessä Tuulienergiassa EKOenergia ICS-merkkinä Kansainvälisten GO-alkuperätakuita säätelevien EECS-sääntöjen mukaan alkuperätakuissa voi olla myös tieto voimalaitoksen kelpaamisesta erilaisiin ICS Independent Certification Scheme -järjestelmiin. Tällä viitataan vapaaehtoisiin ympäristömerkkeihin tai sertifikaatteihin jollainen EKOenergiakin on. EKOenergia olikin ensimmäinen koskaan EECS-sääntöihin alustavasti hyväksytty ympäristömerkki. EKOenergia jätti hakemuksen merkin lopullisesta virallisesta hyväksynnästä ICS-merkiksi. Lopullinen päätös hyväksynnästä tulee maaliskuussa EKOenergia alkuperämarkkinoiden asiantuntijana EKOenergista on viime vuosien aikana tullut Euroopan tasollakin merkittävä sähkön alkuperän jäljittämisen ja ilmoittamisen asiantuntija. Me tunnemme erilaiset säännöt ja käytännöt, sillä olemme aiheen tiimoilta jatkuvassa säännöllisessä yhteydessä sidosryhmien kanssa yli 20 eri maassa. Meillä on myös hyvää ja jopa ainutlaatuista tietoa EU:n sähkömarkkinadirektiivin sekä RESdirektiivin artiklan 15 täytäntöönpanosta Euroopan eri osissa. Koska seuraamme sekä lainsäädäntötyötä että täytäntöönpanoa, meille on muodostunut myös hyvää tietämystä siitä, mikä toimii käytännössä ja mikä vain teoriassa. Tämän lisäksi seuraamme aktiivisesti keskustelua sähkön hiilijalanjäljen laskennasta. Osallistumme kahden maailman merkittävimmän hiilijalanjäljen laskennasta päättävän ryhmän työhön. Ne ovat CDP sekä GHG:n (Greenhouse Gas Protocol) Scope 2:n tekninen työryhmä. Pidämme tärkeänä tehtävänämme pitää myös muut ympäristöjärjestöt (sekä jäsenjärjestömme että muut), kuluttajajärjestöt sekä energiayritykset informoituna näissä organisaatioissa tehtävästä työstä. Tällä tiedonvaihdolla on kahdenlaisia tavoitteita. Ensiksikin haluamme varmistaa, että GHG:n ja CDP:n työssä otetaan huomioon paikalliset huolet ja käytännöt, jotka vaihtelevat jo Euroopan sisällä huomattavasti. Toisaalta haluamme myös varmistaa, että kansainvälisesti vahvistettavat säännöt ja käytännöt eivät ole ristiriidassa paikallisesti käytössä olevien sääntöjen ja käytäntöjen kanssa, vaan ne vahvistavat toinen toisiaan. Näiden lisäksi olemme myös aktiivisia mm. RECS Internationalissa, Suomen RECS-ryhmässä sekä eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen bioenergiatyöryhmässä ETA-alueen ulkopuolinen työmme Sähkön alkuperän luotettavuus ja kaksoislaskennan välttäminen ovat EKOenergian työssä oleellisia osa-alueita. Vuoden 2013 aikana ETA-alueen ulkopuolella tapahtunut kehitys sähkömarkkinoilla oli yllättävän nopeaa. 16

EKOenergia-verkosto ja -merkki

EKOenergia-verkosto ja -merkki EKOenergia-verkosto ja -merkki Tämän tekstin alkuperäinen versio on englanninkielinen. Käännöksiin liittyvissä ristiriitatilanteissa käytetään englanninkielistä versiota. Jos sinulla on ehdotuksia tämän

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia kokemuksia eurooppalaisesta kulttuuriyhteistyöstä EU:N KULTTUURI-OHJELMA 2007 2013 Sisällys Esipuhe s. 3 EU:n Kulttuuri-ohjelma s. 4 OMIN SANOIN S.

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen BULLETIN pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002 TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen toimitusjohtajan katsaus Ympäristökysymykset ovat avainkysymyksiä Matias Uusikylä»

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

10-vuotisraportti 1999 2009

10-vuotisraportti 1999 2009 Reilun kaupan edistämisyhdistyksen 10-vuotisraportti 1999 2009 HYVÄ OLO LÄHELLÄ JA KAUKANA 3 Tasavallan presidentin tervehdys Sisällys 3 Tasavallan presidentin tervehdys, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOPISTO LIVIA / KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTO

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOPISTO LIVIA / KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTO EU investoi kestävään kalatalouteen MSC sertifioinnin vaatimukset, kustannukset ja rahoitusmahdollisuudet sekä soveltuvuus Saaristomeren ja Selkämeren kalastuksille ja Itämeren itäisen turskakannan kalastukselle

Lisätiedot

technopolis 30 vuotta

technopolis 30 vuotta 1 / 2012 sivu 2 technopolis 30 vuotta sivu 6 Esittelyssä Technopolis Lappeenranta sivu 8 Ericssonin uusi yksikkö Technopolis ouluun sivu 9 Technopolis finnmedi toiminnassa 30 kasvun vuotta teksti: Kari

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 MEDIA 2007 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa NUMERO 3/2010 sivu 2 sivu 6 TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa sivu 10 Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani JUKKA PELLINEN Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO

VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO ZINZINO ZINZINO Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Virossa, Puolassa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa toimiva Zinzino AB kuuluu johtavien

Lisätiedot

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2012 canon-europe.com Canon Eurooppa Canon Europa N.V. on Japanin Canon Inc:in kokonaan omistama tytäryhtiö. Se vastaa Canon-tuotteiden, palveluiden

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

NOKIA VIESTII SUOMEN INNOVATIIVISUUTTA UUSIA LENTOREITTEJÄ POHJOISEEN. MEKin asiakaslehti 4 2009 JOULUPUKKI TUO BISNESTÄ

NOKIA VIESTII SUOMEN INNOVATIIVISUUTTA UUSIA LENTOREITTEJÄ POHJOISEEN. MEKin asiakaslehti 4 2009 JOULUPUKKI TUO BISNESTÄ NOKIA VIESTII SUOMEN INNOVATIIVISUUTTA UUSIA LENTOREITTEJÄ POHJOISEEN matkailu silmä MEKin asiakaslehti 4 2009 JOULUPUKKI TUO BISNESTÄ Napapiirin tarinaa etsimässä Rovaniemi Design Weekillä ideoitiin Kilttilää.

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot