EKOenergia ja vesivoima

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOenergia ja vesivoima"

Transkriptio

1 EKOenergia ja vesivoima Mitä vesivoimaa voidaan myydä EKOenergiana? LUONNOS - ei sitova Tekijä: EKOenergian sihteeristö Alkuperäinen versio englanniksi: Riku Eskelinen, Steven Vanholme, > Tietoa meistä > Ota yhteyttä 1. Kuluttajat mukana muutoksessa EKOenergia-merkki on työkalu sähkönkuluttajille. Se auttaa kuluttajia ymmärtämään monimutkaisia sähkömarkkinoita ja vaihtamaan sähkötuotteeseen, joka on laajasti tunnustettu ja tuettu. EKOenergian avulla haluamme myös lisätä kuluttajien valintojen positiivisia vaikutuksia. Suurin osa vihreän sähkön kuluttajista odottaa, että heidän vihreästä sähköstä maksamansa lisähinta jollain tavalla johtaisi konkreettisiin tuloksiin tai jonkinlaisiin muutoksiin, jotka muuten olisivat jääneet tapahtumatta. Tunnetut organisaatiot, esimerkiksi CDP (www.cdp.net) sekä World Resources Institute WRI (www.ghgprotocol.org), kannustavat kuluttajia vaihtamaan vihreään sähköön, ja he jakavat tämän odotuksen: ostopäätösten tulisi johtaa muutokseen. Yksittäisen kuluttajan on todella vaikea varmistaa, että näitä positiivisia muutoksia todella tapahtuu. Tässä kohtaa tarvitaan EKOenergian kaltaisia luokituksia. EKOenergia-verkoston jäsenten näkemyksen mukaan sähkömarkkinat voivat toimia kannustimena uusille uusiutuvan energian sijoituksille. Uskomme myös, että kuluttajat voivat olla mukana muuttamassa uusiutuvan energian tuotantoa kestävämmäksi. 2. Vesivoiman haasteet EKOenergia näkee kaksi suurta haastetta vesivoiman kohdalla: - Eurooppalaisilla vihreän sähkön markkinoilla on saatavilla satoja terawattitunteja vesivoimaa. Vesivoimasta tulevia GO-alkuperätakuita on tällä hetkellä kysyntää enemmän tarjolla. Tämä alentaa alkuperätakuiden hintaa, mikä tarkoittaa myös yleisellä tasolla, että kysyntä ei johda uusiin sijoituksiin. - Monissa maissa ympäristöjärjestöt vastustavat vesivoimaa, koska se vaikuttaa vaelluskaloihin ja muihin virtaavista joista riippuvaisiin lajeihin. Esimerkiksi Euroopan ympäristönsuojelujärjestöjen kattojärjestö European Environmental Bureaun (EEB) virallinen kanta on: Siksi uskomme, että uusien vesivoimaloiden rakentamiselle EU:n alueella on hyvin rajalliset mahdollisuudet. Euroopan jäljellä olevia vapaasti virtaavia ja sääntelemättömiä jokiosuuksia tulisi suojella niiden ekologisten mahdollisuuksien ja biodiversiteetin takia. Euroopassa pitäisi pyrkiä merkittävästi korjaamaan patojen ja muun joki-infrastruktuurin aiheuttamia vaurioita.

2 3. EKOenergian lähestymistapa EKOenergian tavoite on voittaa nämä haasteet rakentavalla, käytännöllisellä ja joustavalla tavalla. EKOenergia-systeemillä on seuraavat tavoitteet: 1) Haluamme tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan, jotta EKOenergian hinta ei laske samalla tavalla kuin muiden vihreän sähkön tuotteiden markkina-arvo. Markkinat eivät koskaan voi kannustaa muutokseen, jos tuotteita ei ole hinnoiteltu oikein. Siksi otamme huomioon vain sellaisten voimaloiden hakemukset, joilla tiedämme olevan kysyntää EKOenergialle. Otamme hakemuksen huomioon myös, jos tiedämme, että voimalalla on sähkönmyyjä, joka pystyy luomaan kysynnän. 2) EKOenergia on laatutuote. Ennen kuin vesivoimalan sähköä voidaan myydä EKOenergiana, haluamme kuulla tuottajalta tai sähkönmyyjältä, miksi ja miten hänen sähkönsä erottuu muista. Asiaa voi argumentoida voimalan ympäristöstandardeilla ja sillä, mistä ne tulevat. Argumentoida voi myös sillä, mihin vihreän sähkön lisähinta käytetään. Miten tuottaja esimerkiksi käyttää ylimääräiset rahat ympäristötekojen toteuttamisessa? 3) Haluamme EKOenergian kuluttajien olevan ylpeitä ostostaan ja vaihtavan ajatuksiaan asiasta. Tämä on mahdollista vain, jos tiedämme, että vesivoimalat eivät ole kiistanalaisia paikallisesti. Haluamme asiakkaan olevan varma siitä, että hänen sähkönsä tulee voimalasta, jossa ympäristön säästämiseen suhtaudutaan vakavasti. 4) Systeemin täytyy pystyä vastaamaan erilaisiin valtakunnallisiin mielipiteisiin ilman, että markkinoiden välille syntyy vääristymiä. Euroopan markkinoilla norjalaista vihreää sähköä voidaan myydä Italiassa ja päinvastoin. Sama koskee EKOenergia-merkin saanutta vesivoimaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy huolellisesti tasapainottaa paikalliset huolenaiheet ja kansainväliset tarpeet. Kriteeristömme (http://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/criteria/) luvussa 8.3 asetetaan puitteet tälle systeemille. Puitteet voidaan tiivistää seuraavasti: - Emme hylkää mitään laitosta automaattisesti. Mikään laitos ei toisaalta myöskään voi päästä osaksi systeemiä ilman hallituksemme hyväksyntää. (Yksi poikkeus: NatureMade Starin ja CH 2 OICEn hyväksymät voimalat pääsevät automaattisesti läpi.) - Pyydämme yrityksiä keksimään ympäristöön liittyviä parannuksia hyvin kestäville voimalaitoksille. Euroopan markkinoilla on saatavilla noin 500 TWh vesivoimaa. Miksi myisimme ehdolla olevan vesivoimalan sähköä EKOenergiana? - Haluamme varmistaa, että ainakin osa lisähinnasta käytetään vesivoiman negatiivisten vaikutusten vähentämiseen. Siksi loimme EKOenergian Ympäristörahaston. Vähintään 0,10 jokaisesta myydystä EKOenergia-merkitystä vesivoimamegawattitunnista tulee maksaa kyseiseen rahastoon, ja rahaston avulla rahoitetaan jokienkunnostustoimia. - Ennen kuin hallitus hyväksyy voimalan, haastattelemme paikallisia sidosryhmiä, erityisesti paikallisia ympäristöön keskittyneitä kansalaisjärjestöjä ja paikallisia jokiasiantuntijoita (mukaan lukien ne, jotka ovat olleen mukana valuma-alueen hallinnoimisen suunnittelussa). 4. Neljä erilaista vesivoimalatyyppiä EKOenergia-merkki voidaan antaa sähkösopimuksille, ei voimaloille. Siitä huolimatta olemme luonnollisesti kiinnostuneita sähkön alkuperästä. Tämä on olennainen osa ympäristömerkin ideaa. Vesivoimalla tuotettua sähköä voidaan myydä EKOenergiana vasta sen jälkeen, kun EKOenergian hallitus on hyväksynyt sähköä tuottavan voimalan. EKOenergian hallitus voi hyväksyä voimalan, kun asiassa on kuultu olennaisia sidosryhmiä, erityisesti valtakunnallisia ja alueellisia ympäristöön keskittyneitä kansalaisjärjestöjä ja jokiasiantuntijoita. Tällä hetkellä jaottelemme voimalat neljään eri kategoriaan tai tapaukseen. 4.1 Hyvin kestävät vesivoimalaitokset Tähän ryhmään kuuluvat voimalat, jotka täyttävät kaikki tarpeelliset edellytykset ja joista emme saaneet negatiivista palautetta sidosryhmiltä (esim. paikallisilta jokiasiantuntijoilta ja luonnonsuojelujärjestöiltä). Huomioon voidaan ottaa esimerkiksi vesivoimalan vaikutukset veden virtaamiseen, vesivoiman huipun aikainen tuotanto, säännöstely, pohjasedimentin hoito sekä voimaloiden tekninen toteutus.

3 Norjalainen vesivoimala Embretsfoss on tällainen voimala. Sen lupa on juuri uusittu, ja paikalliset sidosryhmät sekä valtakunnalliset kansalaisjärjestöt ovat siihen tyytyväisiä. Menettely ja yksityiskohdat - EKOenergia ei vieraile voimalalla, vaan luotamme paikallisilta sidosryhmiltä sekä asiantuntijoilta saamiimme tietoihin. Tämä menettely on ilmainen ja voi kestää kahdesta viikosta muutamaan kuukauteen riippuen voimalasta sekä paikallisten sidosryhmien halusta osallistua. - Tämä lähestymistapa voi johtaa jonkinasteiseen alueelliseen/valtakunnalliseen vaihteluun varsinkin ensimmäisten vuosien aikana. Ajan mittaan aiomme keskittyä kokemustenvaihtoon, ja olemme varmoja, että tämä harmonisoi käytäntöä. - Kun sähköä myydään näistä voimaloista EKOenergiana, sähkönmyyjän täytyy maksaa vähintään 0,10 jokaisesta myydystä EKOenergia-megawattitunnista EKOenergian Ympäristörahastoon. - Osana hyväksymismenettelyä odotamme saavamme ehdotuksia siitä, miten Ympäristörahastoon sijoitettu raha voitaisiin käyttää. Ehdotettujen toimenpiteiden ei tarvitse liittyä itse voimalaan; kun hallitus käsitteli esimerkiksi Embretsfossin hakemusta, se hyväksyi ehdotuksen jokienkunnostamisprojekteista Saksassa, Suomessa ja Alankomaissa (näistä maista odotimme saavamme ensimmäiset kuluttajamme). HUOM: Erityisjärjestely voimaloille, jotka on sertifioinut eurooppalainen kestävän vesivoiman ympäristömerkki (NatureMade Star ja CH 2 OICE): Näistä voimaloista tulevaa sähköä voidaan myydä EKOenergiana ilman EKOenergian hallituksen etukäteishyväksyntää. Kun näistä voimaloista myydään sähköä EKOenergiana, Ympäristörahastoon ei tarvitse maksaa lahjoitusta. Tämä on ainoa tapaus, jossa EKOenergian vesivoimasta ei tarvitse maksaa lahjoitusta Ympäristörahastoon. (Huomaa, että lahjoitukset EKOenergian Ilmastorahastoon on maksettava, samoin kuin EKOenergian lisenssimaksu.) 4.2 Yleisesti hyväksytyt vesivoimalaitokset, joissa on jonkin verran parantamisen varaa Tähän kategoriaan kuuluvat vesivoimalat, joiden olisi mahdollista kehittyä kestävämmiksi mutta jotka ovat yleisesti laajalti hyväksyttyjä eivätkä aiheuta kiistaa. Nämä ovat usein vanhoja voimaloita. Ne ovat aina olleet paikallaan, ja sekä ihmiset että luonto ovat tottuneet niihin. Tähän kategoriaan kuuluvilla voimaloilla on joko kalatie tai ne eivät tarvitse sellaista ollenkaan, eli ne eivät säännöstele joen virtaamista tai säännöstely ei vaikuta merkittävästi biodiversiteettiin. Menettely ja yksityiskohdat - Pyydämme sidosryhmiä (esim. paikallisia kansalaisjärjestöjä, kalastajayhdistyksiä, valuma-alueen hallinnointiviranomaisia) ehdottamaan toimenpiteitä, joilla vesivoimalan ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää. Näillä toimenpiteillä voidaan vaikka parantaa oloja voimalassa ja sen ympäristössä sekä joen ylä- ja alajuoksulla. - Kustannustehokkuus on myös luonnollisesti tärkeä elementti. Aina on jotain, mitä voidaan tehdä. Jos on kaksi toimenpidettä (joilla on sama arvo ympäristölle), edullisempi toimenpide tulisi toteuttaa ensin. - Mikäli järkeviä toimenpiteitä ei löydy, kuuluu kyseinen voimala käytännössä kategoriaan 4.1 tai sitä voidaan tarkastella samalla tavalla kuin kategoriaan 4.1 kuuluvaa voimalaa. - Jos paikalliset sidosryhmät ehdottavat parannustoimenpiteitä, on olemassa useita vaihtoehtoja: a) Voimme pyytää tuottajaa toteuttamaan toimenpiteen (omalla kustannuksellaan), ennen kuin kyseisen voimalan sähköä voidaan myydä EKOenergiana. b) Vaihtoehtoisesti voimme sopia, että operaattori sijoittaa EKOenergian myynnistä 1 saamansa lisätulot kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen. c) Tai vaihtoehtoisesti operaattori lupaa toteuttaa toimenpiteen heti, kun hän saa (yhteis)rahoituksen. Tässä tapauksessa operaattori sitoutuu auttamaan meitä aktiivisesti rahoittajien etsimisessä. 1 Monissa tapauksissa itse tuottaja ei myy EKOenergiaa vaan omistaa alkuperätakuun, jolloin hän jollain tavalla hyötyy siitä, että hänen voimalansa kelpaa EKOenergian tuottajaksi.

4 - Se, mikä näistä vaihtoehdoista pätee missäkin tilanteessa, riippuu monesta tekijästä, esimerkiksi yrityksen innokkuudesta liittyä EKOenergia-systeemiin, mikä taas riippuu kuluttajien halukkuudesta maksaa EKOenergiasta sekä EKOenergian nimestä ja maineesta. 4.3 Kiistanalaiset voimalaitokset EKOenergia ei ole voimaloille tarkoitettu merkki vaan työkalu, jolla kuluttajat voivat saada aikaan muutoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että jopa epäsuositut vesivoimalat voivat päästä EKOenergia-systeemiin, jos operaattorit sitoutuvat toteuttamaan kalliita toimenpiteitä, joilla vähennetään voimalan negatiivisia vaikutuksia. Tämän sitoumuksen takuuna on EKOenergian ja voimalan omistajan välinen julkinen allekirjoitettu sopimus. Tuottajien ja sähkönmyyjien täytyy selvitä kahdesta vastakkaisesta odotuksesta. Toisaalta sähkön pitäisi olla niin halpaa kuin mahdollista, ja toisaalta tuottajien odotetaan tekevän kalliita ympäristösijoituksia. EKOenergia on työkalu, joka auttaa tuottajia ja sähkönmyyjiä ratkaisemaan tämän tilanteen. Me autamme etsimällä ympäristöstä huolestuneita kuluttajia, jotka ovat halukkaita maksamaan enemmän ongelmallisessa voimalassa tuotetusta sähköstä, jotta voivat edistää jokien kunnostamista. Tässä tapauksessa EKOenergian myynti on selkeä työkalu toimenpiteiden toteuttamiseksi: kuluttaja saa tietää, että valitsemalla tietystä vesivoimalasta tulevaa sähköä hän ottaa osaa tiettyyn toimenpiteeseen. Testaamme tätä mallia parhaillaan Suomessa, missä EKOenergia ja ryhmä kala-aktivisteja on alkanut mainostaa kalatiesähköä. Kalatie tulee kalliiksi paitsi rakennuskulujensa puolesta (rakentaminen voi maksaa yli miljoona euroa) myös vesipulan takia. Vesipula voi aiheuttaa tuottajalle euron liiketappiot. EKOenergian kautta haluamme kannustaa kuluttajia osallistumaan näihin kuluihin ja vaihtamaan ajatuksiaan asiasta. Vielä haastavampia ovat veden virtauksen muutoksiin liittyvät kulut. Tuottajat voivat tehdä paljon voittoa säilömällä vettä, kun sähkön hinta on alhaalla, ja juoksuttamalla sitä turbiinien läpi, kun hinta on korkealla. Nopeasti vaihteleva vedenkorkeus yleensä aiheuttaa huomattavia ympäristöongelmia. Voisimme harkita korkeampaa hintaa sähkölle, joka tulee voimalasta, jossa operaattorit sitoutuvat muuttamaan merkittävästi voimalansa hoitoa. Näissä tapauksissa joudumme tekemään kompromisseja esimerkiksi määräysten vaikutusten suhteen ja niihin liittyen. Jos teemme ne vapaaehtoisesti, hidastaako se tulevaa lainsäädäntöä? Vai tekeekö sen lainsäädännöstä todennäköisempää? 4.4 Vesivoimalaitokset, jotka tulisi hajottaa Nämä voimalat ovat aina ulkona. Yksi tavoitteistamme on saada kuluttajamme tuntemaan ylpeyttä omasta ostoksestaan; siksi emme voi kelpuuttaa voimalaa, jolla paikalliset organisaatiot ja jokiasiantuntijat eivät näe tulevaisuutta ja joka heidän mielestään tulisi hajottaa. 5. Menettely ja sen kustannukset 5.1 Yleistä EKOenergian sihteeristö pitää tärkeänä tehtävänä, että tuottajia ja sähkönmyyjiä autetaan tottumaan EKOenergiasysteemiin. Siksi haluamme sijoittaa paljon aikaa ja energiaa siihen, että autamme tuottajia ja myyjiä saamaan ensimmäiset EKOenergia-vesivoimalat EKOenergia-listalle. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että pidämme huolta yhteydenpidosta paikallisten sidosryhmien kanssa ja että autamme suunnittelemaan asiakirjan, joka lähetetään EKOenergian hallitukselle. Hyväksyvä päätös on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen menettely täytyy aloittaa uudelleen. Hyväksymisoikeus voidaan siirtää paikalliselle kansalaisjärjestölle harkitulla ajalla ja alueella. Tämä valtakunnallisen tai alueellisen hyväksynnän systeemi vähentää byrokratiaa ja kielellisiä haasteita. Vesivoimaloiden hyväksymisprosessi ei ole osa EKOenergian Lisenssisopimusta. Tuottajat eivät ole sopimusperusteisessa suhteessa EKOenergiaan (paitsi jos he ovat sähkönmyyjiä, jolloin heidän tarvitsee allekirjoittaa Lisenssisopimus myydäkseen EKOenergiaa). Hyväksymismenettely on maksuton.

5 5.2 Vesivoimalaitoslistan lähettämisen eteneminen Hyväksymismenettely käynnistyy, kun operaattori toimittaa listan vesivoimaloista EKOenergian sihteeristölle. Toimitathan meille tekniset tiedot voimaloista (esim. jo suoritetut ympäristönsuojelutoimenpiteet, turbiiniteknologia, mahdolliset kalatiet, tekoaltaan koko ja vaikutukset, vedenkorkeuden sääntely jne.). Arviointiprosessi etenee sujuvammin ja nopeammin, jos saamme yksityiskohtaista ja konkreettista tietoa voimalasta ja sen vaikutuksista. Olemme erityisen kiinnostuneita yrityksen tarinasta. Miksi kyseinen voimala täyttää kriteerit? Mihin toimenpiteisiin operaattori haluaa ryhtyä välittömästi? Ja mihin toimenpiteisiin hän toivoo rahoitusta EKOenergian Ympäristörahastolta tai muilta rahoittajilta? Samalle listalle ei voi eritellä eri maissa olevia voimaloita. Hakemuksen saatuamme pyydämme paikallisia asiantuntijoita vastaamaan siihen: näitä asiantuntijoita ovat EKOenergia-jäsenemme kyseisessä maassa, paikalliset tutkijat sekä vedensääntelyn asiantuntijat, paikalliset kansalaisjärjestöt, paikalliset kalastajat, muut alueen asukkaat jne. Konsultoinnin jälkeen EKOenergian hallitus päättää, täyttääkö voimala kriteerit. Hyväksynnän jälkeen merkitsemme voimalan listaan verkkosivuillemme. 6. Lisätietoa ja kysymyksiä Voit ottaa yhteyttä EKOenergian sihteeristöön saadaksesi lisätietoa. Opastamme sinua mielellämme hakuprosessissa. Otamme myös mieluusti vastaan ehdotuksia, kysymyksiä ja kommentteja.

EKOenergia-verkosto ja -merkki

EKOenergia-verkosto ja -merkki EKOenergia-verkosto ja -merkki Tämän tekstin alkuperäinen versio on englanninkielinen. Käännöksiin liittyvissä ristiriitatilanteissa käytetään englanninkielistä versiota. Jos sinulla on ehdotuksia tämän

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

EKOSofi a JA FOSSILIAN UHKA. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

EKOSofi a JA FOSSILIAN UHKA. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai EKOSofi a JA FOSSILIAN UHKA Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai Syyskuu 2014 Sarjakuva on tuotettu yhteistyössä EVS (European Voluntary Service) vapaaehtoisprojektin kanssa. Piirrokset:

Lisätiedot

LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ

LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ JOHDANTO Sähkön vähittäismyyjille Lisätietoja: info@ekoenergy.org EKOenergia on ympäristömerkki sähkölle. Sitä hallinnoi EKOenergia-verkosto. Merkin tarkoituksena

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Power grid Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Tavoite Pelaajat edustavat yhtiöitä, jotka omistavat voimaloita ja tuottavat kaupungeille sähköä. Pelin aikana pelaajat tekevät tarjouksia voimaloista

Lisätiedot

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Sälli 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Teoriasta käytännöksi

Vuosikertomus 2013. Teoriasta käytännöksi Vuosikertomus 2013 Teoriasta käytännöksi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Kiitokset...4 3. EKOenergian kriteeristön julkaisu...4 4. EKOenergia-verkoston kehittyminen...5 4.1 Uudet jäsenet...5 4.2

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu.

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu. Miksi säännellään? Markkinoiden hinnoilla on kolme tärkeää toisiinsa liittyvää tehtävää, jotka mahdollistavat sekasorron välttämisen: hinta välittää informaatiota hinta toimii kannustimena hinta määrää

Lisätiedot

Energiakolmio ja Skapat Energia yhdistyivät SIVU 8

Energiakolmio ja Skapat Energia yhdistyivät SIVU 8 E ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 2/2014 Energiakolmio ja Skapat Energia yhdistyivät SIVU 8 Kysyntäjouston suosio kasvaa: kylmälaitteistakin voi katkaista jäähdytyksen SIVU 15 Kunnille taloudellista etua

Lisätiedot

Kysymyksiä uusien moottoriajoneuvojen myynnistä

Kysymyksiä uusien moottoriajoneuvojen myynnistä Usein esitettyjä kysymyksiä Komissiolle esitettiin asetuksen (EY) N:o 1400/2002 10 artiklassa tarkoitettuna siirtymäkautena 1 useita kysymyksiä asetuksen soveltamisesta. Usein esitetyt tai yleisesti kiinnostavat

Lisätiedot

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot