KUUMA++ KUUMA++ KUUMA++ KUUMA++ KUUMA++ KUUMA++

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUMA++ KUUMA++ KUUMA++ KUUMA++ KUUMA++ KUUMA++"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄ HYVINÄÄ ERV ÄNTSÄLÄ NRIJÄRVI PORNINEN TSL VIHTI

2 Sisällysluettelo: Taagi bössis s. 2 Verkkonuorisotyö uuma s. 3 Hyvinkää s. 4-5 Järvenpää s. 6-7 erava s. 8-9 äntsälä s Nurmijärvi s Pornainen s Tuusula s Vihti s TGI BÖSSIS VERONORISOTYÖ -VEROSTOSS Nuorisotyö on useimmiten todella monipuolista, monialaista, moniulotteista ja moniosaamista vaativaa toimintaa, joten ei liene ihme, että kunnan nuorisotyöntekijät voivat olla toisinaan hippasen kujalla ja yrittävät parhaansa mukaan pysytellä nuorison vauhdissa mukana. Nykypäivän nuorison maailma tuntuu muuttuvan niin nopeasti, että viikon alussa kuultu uusin in juttu on perjantaina jo so last season. Onneksi eski - udenmaan kuntien valveutuneet ja tehtäviensä tasalla olevat nuorisotyöntekijät hallitsevat nykyään sosiaalisen median yhtä hyvin kuin nuoretkin. siiiiiz daaaah Tuo kaikkihan on vain sitä illuusion luomista, että kylläpä me ollaan hyviä, mutta niinhän me ollaankin kun kerran nuoret ovat muutama vuosi sitten arvioineet -kuntien nuorisotyön keskiarvolla 8,7 kouluarvosana-asteikolla mitattuna. äsillä olevassa uudessa Navi 8 -esitteessä on yksiin kansiin koottu suurin osa siitä loistavasta ja iloisesta toiminnasta, jota nuorille on eski - udellamaalla tarjolla. Tutustu oman ja naapurikuntiesi toimintaan ja osallistu! Nägyy jatseis! hola Jari, vs. Nuorisotoimenjohtaja, Järvenpää Hautamäki nne, vs. Nuorisoasiainpäällikkö, äntsälä ivelä Jaakko, Vapaa-aikasihteeri, Pornainen Paananen Sami, Nuorisotyön päällikkö, Tuusula Päkkilä Jari, Nuorisotoimenjohtaja, erava (pj) Varjonen Simo, Nuorisopäällikkö, Hyvinkää Veikkolainen Päivi, Nuorisotoimenjohtaja, Vihti Winha-Järvinen erja, Nuorisopäällikkö, Nurmijärvi -kunnat toimivat aktiivisesti myös erilaisissa nuorten verkkopalveluissa. loitekanava.fi palvelu otettiin käyttöön keväällä 2009 Opetusministeriön hankerahoituksen avulla. loitekanava vastaa nuorisolain (2006) 8 :n kunnille asettamaan vaatimukseen järjestää nuorille mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden valmisteluun. Lisäksi loitekanava mahdollistaa nuorten kuulemisen heitä koskevissa asioissa ja vastaa näin nuorisolain asettamiin haasteisiin. Helsingin seutukunnallinen Pulmakulma ja kuntien välinen nuorisotiedotusverkosto alkoi hankkeena 2006 ja juurtui hankkeen loppumisen jälkeen osaksi kuntien nuorisotyötä. Pulmakulmassa osoitteessa nuoret voivat nimettömänä kysyä heille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Pulmakulmassa nuorten kysymyksiin vastaavat nuoriso-ohjaajat yhdessä luotujen ohjeiden ja periaatteiden mukaan. -kunnat toimivat myös osana valtakunnallista Netari.fi hanketta, joka tekee nuorisotyötä verkossa. unnissa verkkonuorisotyötä tekee yksi tai useampi nuorisotyöntekijä osana omaa työnkuvaansa. Tarkoituksena on saada nuorisotyöllinen kontakti netissä aikaansa viettäviin nuoriin. Netarin verkkokeskusteluja järjestetään neljässä nuorten suosimassa verkkoyhteisössä Habbo Hotelissa, IRC-Galleriassa, Facebookissa ja Demi.fissä. Niissä nuoret voivat jutella toisten nuorten sekä nuorisotyön ammattilaisten kanssa. 2 3

3 HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ HYVINÄÄ NORISOPLVELT JÄRJESTÄVÄT Nuorisopalvelut järjestävät toimintaa pääasiassa vuotiaille nuorille. Toiminta on keskitetty nuorisotalo Siltaan, jossa on tarjolla arkisin avoimet illat ja viikonloppuisin nuorten yökahvila Lämppäri. Nuorisopalvelut järjestävät myös erilaista kerhotoimintaa luokkalaisille toimii kaupunginosissa JOJO -kerhot, tätä vanhemmille nuorille on tarjolla pääasiassa Sillassa järjestettävät kerhot. Näitä ovat esimerkiksi median ja luovan toiminnan kerho elu, Tyttöjen iltapäivät sekä poikien Jätkäklubi. NORISOPLVELT HDOLLISTVT Nuorisopalveluilla on käytössä Sillan lisäksi neljä nuorisotaloa, joita käyttävät oman toiminnan lisäksi nuorisoyhdistykset, nuorten toimintaryhmät ja monet muut käyttäjät. Nuorisopalvelut tukevat yhdessä Sivistystoimen muiden yksiköiden kanssa tiloilla tapahtuvaa toimintaa avustamalla yhdistyksiä sekä tilojen maksuttomana käyttönä että kohdeavustuksena. voimelle liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoyhdistystoiminnalle jaetaan avustusta noin euroa vuosittain. Nuorisopalvelut tukevat myös nuorten omia toimintaryhmiä, eli yhdistystoiminnan ulkopuolella tapahtuvaa nuorten itse ideoimaa ja toteuttamaa toimintaa. Nuorten omat toimintaryhmät toteuttavat esimerkiksi erilaista kerhotoimintaa Hyvinkään kaupunginosissa. TOIINT VEROSS Nuoriso-ohjaajat tavoittaa sähköpostin lisäksi Facebookista, jossa ohjaajat toimivat työprofiilien kautta. Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti mukana myös seutu-kunnallisessa Pulmakulma -kysymys-vastaus -palstan verkostossa ja valta-kunnallisessa Netari-verkkonuorisotyössä sekä päivystäjinä että työn kehittäjinä. ERITYISNORISOTYÖ Lähtökohtana hyvinkääläiselle erityisnuorisotyölle on nuorten tukeminen osana palvelujärjestelmää. Erityisnuorisotyöllä pyritään vaikuttamaan positiivisesti nuorten tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja henkilökohtaiseen elämänhallintaan liittyviin ongelmiin. Toimintaa kohdistetaan erityisesti heikommassa asemassa oleviin ja erityisryhmien nuoriin, mutta erkkarit ovat mukana myös kaikessa muussa Nuorisopalveluiden toiminnassa. SEITTI-TOIINT Seitti-toiminta koostuu nuorten kanssa tapahtuvasta, suunnitelmallisesta yksilöohjauksesta. Säännöllisten tapaamisten kautta pyritään löytämään nuoren kanssa ratkaisuja esimerkiksi elämänhallintaan liittyviin ongelmiin. Hyvinkään nuorisopalveluiden Seitti-toiminta voitti kaupunginjohtajan laatupalkinnon vuonna TPÄIVYSTYS Erityisnuorisotyöntekijät päivystävät kaupungilla viikonloppuisin ja juhlapyhinä yhdessä seurakunnan erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa. Tavoitteina on lisätä katujen turvallisuutta, reagoida erilaisiin ilmiöihin sekä puuttua tarvittaessa tilanteisiin. VEROSTOYHTEISTYÖ Erityisnuorisotyö toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa. Erityisnuorisotyöntekijät osallistuvat koulujen oppilashuoltoryhmiin, jonka lisäksi yhteistyötä tehdään poliisin, sosiaalityön ja seurakunnan erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa. ONILTTRISS Hyvinkään nuorisopalveluissa on kauden aikana käynnistetty ELY:n tukemana monikulttuurisuusohjelma, jonka kautta pyritään lisäämään monikulttuurisuutta näkyvämmäksi osaksi kaupungin nuorisotyötä. Hankkeen selvitystyössä tehdään yhteistyötä Humakin Nurmijärven kampuksen kanssa. NSINVÄLISYYS Nuorisopalvelut toteuttavat kvtoimintaa monin tavoin ja monella tasolla eri kohderyhmille: EVS Nuorisopalvelut toimivat EVS (European Voluntary Service) -vapaaehtoistyöntekijöille sekä vastaanottavana että lähettävänä tahona. Hyvinkäällä vapaaehtoisina olleet ulkomaalaiset nuoret ovat toimineet avustavina ohjaajina nuorisotalolla. Hyvinkääläisiä nuoria on ollut EVS-vaihdossa esimerkiksi Saksassa. V-LBI Viikoittain järjestettävässä v-klubissa nuoret ovat tutustuneet ulkomaihin ja niiden eri kulttuureihin. Nuoret ovat myös osallistuneet ryhmätapaamisiin ulkomaalaisten nuorten ryhmien kanssa. YOTH IN CTION Nuorisopalvelut toimivat Yi-toiminnassa paikallisena asiantuntijatahona, joka tukee ja on mukana esimerkiksi nuorten ryhmätapaamisten suunnittelussa. NORTEN VITTINEN Nuorisolaki velvoittaa kuntia kuulemaan nuoria heitä koskevissa asioissa ja tarjoamaan erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia sekä päätöksentekoon että kehittämisideoihin. NORISOPRLENTTI Hyvinkään nuorisoparlamenttiin kuuluu 32 vaaleilla valittua jäsentä, jotka edustavat vuotiaita nuoria ympäri Hyvinkäätä. Parlamentin kausi on kaksivuotinen ja sillä on käytössään oma budjetti. Parlamentista valitaan vuosittain hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 11 jäsentä. Hallituksesta on edustus Hyvinkään lautakunnissa, jonka lisäksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat valtuuston kokouksiin. aikilla on puhe- ja läsnäolooikeus. LOITENV HYVINÄÄLLÄ Hyvinkäällä on käynnistynyt uuma -yhteistyössä loitekanava.fi -verkkodemokratiapalvelu keväällä Hyvinkään loitekanavan kautta on tullut nuorilta monia hyviä ideoita, joista osa on kehittynyt prosessin kautta aloitteiksi ja myös toteutuneet käytännössä. loitekanavan kautta tulleiden ideoiden seurauksena on Hyvinkäällä järjestetty koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kuulemistilaisuus, kouluruoan palautekysely ja saatu airsoftharrastajille kaupungin tarjoama pelialue

4 JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄN NORISOTLOT Lisätietoja nuorisotalojen toiminnasta sekä niiden aukioloajoista saa suoraan nuoriso- olosuhteita voidaan havaita. Nuorisoparlamenttivaalit järjestetään kahden vuoden välein. Vapailla vaaleilla VERONORISOTYÖ NORTEN TYÖPJT J OHJO taloilta sekä nuorisopalvelujen kotisivuilta. EIHIN VOI OTT YHTEYTTÄ valitaan 15 varsinaista- ja 10 varajäsentä. Järvenpää osallistuu muiden uuma - Järvenpään kaupungin nuorisopalvelut järjestää toimintaa Haarajoen, Jampan, y- Haarajoen nuorisotalo SOITTLL, IRJOITTL- L, ÄYÄLLÄ - Nykäise tarvittaessa Äänioikeus on kaikilla vuotiailla järvenpääläisillä. Ehdokkaiksi saavat asettua kuntien kanssa valtakunnalliseen Netaritoimintaan. kukaan ei jää kotiin makaamaan rölän ja yllytien nuorisotaloilla niin vuotiaille, kuin vuotiaille nuorille. Toiminta on osallistujille pääsääntöises- Pihlajatie 2, Haarajoki Jampan nuorisotalo Oksapolku 1, Järvenpää vaikka hihasta! OSLLISS J VITTINEN vuotiaat. Järvenpään ensimmäinen nuorisoparlamentti aloitti toimintansa BÄNDITLOT J BÄNDITOIINT Nuorten ohjaamo ja työpajat on Nuorisopalveluiden työmuoto, jonka tarkoituksena on tukea ammatinvalinnassa sekä opintoihin ja työllistymiseen vaikuttavissa asioissa. ti avointa ja maksutonta. ahdollisista poikkeuksista tiedotetaan nuorisotaloilla, yrölän nuorisotalo NORISOPRLENTTI LSTEN J NORTEN ÄÄNI - Järvenpää tunnetaan valtakunnallisesti vireänä kulttuurikaupunkina. Nuorisopal- Palvelutoiminta on tarkoitettu alle 25 - vuotiaille, ilman opiskelu- tai työpaikkaa ilmoitustauluilla sekä nuorisopalvelujen Puistotie 27 B, Järvenpää Järvenpään nuorisoparlamentti on kau- TOIINTLLI velut ylläpitää kahta bänditaloa paikallisten oleville nuorille. Pajoilla nuoret sijoittuvat kotisivuilla. yllytie 3 nuorisotalo punginhallituksen alainen työryhmä. Nuorisoparlamentti koostuu vuotiaista Järvenpään Lasten ja Nuorten Ääni toimintamallin tarkoituksena on antaa kaupungin bändien ja harrastajien toimintaa varten. Dahlin bänditalossa ja Rokkihotellissa on pajaohjaajien opastamina kädentaitojen (kova-/pehmeä materiaali) tai korjauksen Nuorisotaloista ja niiden toiminnasta vas- yllytie 3, Järvenpää järvenpääläisistä nuorista. Nuorisoparla- lapsille ja nuorille mahdollisuus todelliseen tarjolla yhteensä 19 treenikämppää harjoit- (autot, ajoneuvot, moottorit ) ryhmiin. taavat kaupungin päätoimiset nuorisotyöntekijät. ankalan nuorisotalo mentin tärkeimpänä tehtävänä on tehdä aloitteita ja esityksiä lapsia, nuorisoa ja vaikuttamiseen oman lähiympäristön kehittämiseksi ja parantamiseksi, sen muuttami- telua varten. Harjoitteluvuorot julistetaan haettaviksi ja niitä myönnetään kahden Ohjaamo on järvenpääläisten, alle 25 vuo- ytötie 73 B, Järvenpää nuorten elämää koskevissa asioissa kau- seksi turvalliseksi ja viihtyisäksi. aikki op- vuoden jaksoissa. Vapaita vuoroja ja lisä- tiaiden nuorten palvelu. Ohjaamon kautta Nuorisotaloilla voit tavata kavereita ja ( toiminta alkaa 01/2011 ) punginhallitukselle ja muille toimielimil- pilaitosten luokat käsittelevät asiaa ja teke- tietoja bändiasioista voi kysellä nuorisotoi- suunnitellaan nuoren tulevaisuutta. Ohjaa- nuorisotyöntekijöitä turvallisessa ympä- le. Nuorisoparlamentin jäsenistä valitaan vät omat ehdotuksensa, joista koulun oma mistosta. mosta apua mm. ristössä. aikilla taloilla on mahdollisuus Nuorisotalojen vastaavat työntekijät tavoit- kaksi edustajaa kaupungin eri lautakuntiin. oppilaskunta valitsee mielestään parhaan palvelutarpeen kartoitus ja jatko-ohjaus erilaisiin peleihin tai vain leppoisaan yhdes- taa nyt myös Facebookista! Näillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakun- edustamaan koulua kaupunginjohtajan ve- Nuorisotaloilla järjestetään säännöllisesti arvosanojen-/numeroiden korottaminen säoloon. ERITYISNORISOTYÖ tien kokouksissa. Lisäksi nuorisoparlamentin puheenjohtajalla on osanotto-oikeus tämässä huippukokouksessa, jonne osallistuvat myös nuorisotalojen talotoimikunnat livemusiikki-iltoja, joissa paikalliset bändit keikkailevat työpajan ja kaupungin harjoittelupaikat Työ- ja opiskelumahdollisuuksien onet tapahtumat, pienimuotoiset leirit ja retket kuuluvat nekin osaltaan nuorisotalo- Järvenpäässä erityisnuorisotyötä toteu- kaupunginvaltuuston kokouksiin. ominen esityksineen. Dahlin bänditalo selvittäminen opiskelu- tai työpaikan haku/avustaminen jen toimintamuotoihin. tetaan poikkihallinnollisena yhteistyönä. Nuorisoparlamentti voi halutessaan jär- okous päättää vuosittain :n suu- Harjuvaarankuja 2 B ohjaus- ja tuki yrityksissä tapahtuviin Nuorisopalveluiden ja lastensuojelun eri- jestää tapahtumia ja toimintaa yksin tai ruisen määrärahan jakamisesta Järvenpää harjoitteluihin Nuorten toiveet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa mahdollisuuksien mu- tyisnuorisotyöntekijät muodostavat työparin. Työtä tehdään nuorten elinpiirissä ja (useimmiten) yhdessä muiden toimijoiden kanssa käytettävissä olevan määrärahan LOITENV Rokkihotelli sosiaalinen vahvistaminen Etsivät nuorisotyöntekijät kaan. Jokaisella nuorella on näin yhtäläiset tarkoituksena on luoda kontakti nuoreen. puitteissa. Lisäksi sen tulee omalla toimin- Järvenpää osallistuu muiden uuma - Tuottajankatu 11 B mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan, vaik- Näin asiakkaalle voidaan antaa välitöntä nallaan kehittää järvenpääläisten nuorten kuntien kanssa valtakunnallisen loiteka Nummenkylä Nuorten työpajat - ota rohkeasti yhteyttä! kapa nuorisotalon talotoimikunnan kautta. apua tai ohjata muiden palvelujen pariin. osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia navan toimintaan. Puistotie 27 B, Järvenpää Nuorisotalojen toiminnan peruspilareita Työskentelemällä nuorille luontevilla toi- kuin myös toimia linkkinä nuorten ja pää- ovat päihteettömyys ja turvallisuus. minta-alueilla heidän elämäntilanteitaan ja töksentekijäin välillä

5 ERV ERV ERV ERV ERV ERV ERV ERV ERV ERV ERV ERV ERV ERV NORISOTIL REEN Tule reenaan pelaamaan, haastamaan ohjaajat lautapeleissä, ota osaa biljardikisoissa, mutta muista jättää aikaa myös netissä surffailuun ja kahvin juomiseen. ikäli makeannälkä yllättää, puffasta löytyy vaihtoehtoja! Diskomusiikin mäiskeestä voit löytää itseäsi parempaa seuraa noin kerran kuussa. reenassa tarjolla oleviin Live-konsertteihin ei VIP-kortteja jaella, mutta jos tähdet ovat suotuisat, saatat nähdä valkokankaalla staroja. Viikonloppuilloissa ovat jo monet nuoret fiilistelleet, miksi et myös sinäkin? semanaukio 5, 2. kerros erava NORISOTLO HÄI alevan nuorisotalo Häkin toiminta on suunnattu vuotiaille nuorille. Häkillä on tarjolla kaikille nuorille avointa sekä ohjattua toimintaa. Häkillä voi pelata biljardia, ilmakiekkoa, laulaa singstaria tai käyttää tietokoneita sekä tehdä paljon muutakin. Talolla voi tavata ystäviä tai jutella ohjaajien kanssa. Häkillä järjestetään discoja ja kerhoja luokkalaisille. Häkin tiloja on mahdollista varata myös yksityis- ja yhdistyskäyttöön. Loitsutie erava NORISOTIL ELZ Savion nuorisotiia Elzu tarjoaa Savio-annisto alueen nuorille päihteettömän, virikkeellisen ja turvallisen toimintaympäristön. Tarkoituksena on, että tilan toiminta ja sen sisältö muotoutuu nuorten omien toiveiden ympärille: -biljardi, pingis- ja pöytäfutisturnauksia järjestetään kuukausittain. erran viikossa katsotaan elokuvia ja valmistetaan mahdollisesti jotain pikkupurtavaa. Nuorten käytössä on kaksi tietokonetta, PS2- pelikonsoli ja runsaasti erilaisia lautapelejä. Elzulle voi siis tulla purkamaan ylimääräistä energiaa erilaisiin aktiviteetteihin tai tulla vain hengaamaan kavereiden kanssa. Elzu sijaitsee aivan Savion rautatieaseman ja linja-auto 873 pysäkin vieressä. Juurakkokatu erava ESÄRINNE esärinteen leirikeskus kutsuu luonnon keskelle! esärinteellä voit järjestää leirejä, kokouksia, seminaareja, saunailtoja, pikkujouluja, häitä - toisin sanoen kaikkea missä tarvitsee saada ryhmä koolle. Turaniementie Rusutjärvi ERITYISNORISOTYÖ Erityisnuorisotyöntekijä pyrkii tavoittamaan ne tukea tarvitsevat nuoret, joita olemassa olevat auttamis- ja palvelujärjestelmät eivät kohtaa. Erityisnuorisotyössä tuetaan nuorta ensisijaisesti löytämään ratkaisu tilanteeseensa. Tarvittaessa nuoria ohjataan heidän kasvua ja kehitystä tukevien palveluiden piiriin. Erityisnuorisotyöntekijät työskentelevät kouluissa, nuorisotiloilla, verkossa ja katupäivystyksessä. Heidän puoleensa voit kääntyä aina luottamuksellisesti. Lisäksi erilaisissa murrosikään liittyvissä kysymyksissä voi erityisnuorisotyöntekijään ottaa yhteyttä. Erityisnuorisotyöntekijät NORTEN TYÖPJ JENG Nuorten työpaja Jenga työllistää ja tarjoaa työharjoittelupaikan vuosittain noin sadalle pääsääntöisesti vuotiaalle nuorelle. Nuorten työpaja Jengan toiminnan perusta on nuoren kokonaisvaltainen elämänhallinnan valmentaminen. Nuorten työpaja Jengassa on mahdollista työskennellä muun muassa verhoomo / ompelimossa sekä puutyöverstaalla. Nuorten työpaja Jengan osana toimii mediaoppimisen- ja kasvatuksen kehittämiskeskus ekka. ekka on sähköiseen viestintään ja media-alaan erikoistunut yksikkö. Lisäksi työpaja kokonaisuuteen kuuluu musiikkistudio Soundcage jonka yhteydessä on mahdollista harjoitella äänitystekniikkaan liittyviä työtehtäviä. Santaniitynkatu erava NORISOSIN NEVOTTELNT Nuorisoasian neuvottelukunta on nuorisotoimen osa, jolla vaikutetaan keravalaisia nuoria koskeviin asioihin. Nuorisoasiain neuvottelukuntaan kuuluu kahdeksan keravalaista nuorta, jotka on valittu edustamaan omia viiteryhmiään kaksivuotiselle edustuskaudelle. Nuorisoasiain neuvottelukunta vaikuttaa antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita sekä kannanottoja eravan nuorisoa koskeviin päätöksiin. Nuorisoasiain sihteeri

6 ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄ ÄNTSÄLÄN NNN NORISOTOII äntsälän kunnan kulttuuri- ja vapaaaikatoimi pitää sisällään nuorisotyön, erityisnuorisotyön, nuorten palveluohjauksen, liikuntatoimen, nuorten työpajatoiminnan, museo- ja kulttuuritoiminnan sekä koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan. Nuorisotyössä työskentelevät koulutetut nuoriso-ohjaajat. He työskentelevät pääsääntöisesti nuorisotila Hupilassa, joka sijaitsee äntsälän keskustassa. Hupilassa on toimintaa ma-to. Iltapäivisin toimintaa on luokkalaisille ja klo avoimet ovet vuotiaille. Lisäksi tiistai iltaisin on 7. luokkalaisille omat avoimet ovet. Nuoriso-ohjaajat ovat siirtyneet myös verkkoon: loitekanava, Pulmakulma, Netari sekä FaceBook toimintoihin. Perjantaisin on nuorille Yökahvila monitoimitalolla klo ikuiset vapaaehtoiset sekä kunnan nuoriso-ohjaajat ja erityisnuorisotyöntekijä päivystävät Yökahvilassa. Yökahvila on mahdollisuus viettää päihteetön perjantai-ilta, mukavassa kaveriporukassa. Nuorisotila Hupila Hupilassa on mahdollisuus pelata erilaisia ajanvietepelejä, viettää leppoisaa vapaa-aikaa kavereiden kanssa tai osallistua nuorten vaikuttamisryhmän, Ryhmä X:n toimintaan. Hupilassa järjestetään erilaisia kerhoja, joista erityisen suosittu on immiätzä. Hupilan sydän on tunnelmallinen keittiö, jossa voi piipahtaa kahvilla ja kertoa ohjaajille kuulumisia. Hupilassa järjestetään joka vuosi -bändikilpailu. äntsälän usisoinnin estaruuskisat kokoavat nuorisobändejä kisailemaan yleisön suosiosta. Lisäksi Hupilassa järjestetään konsertteja ja discoja. Hupilassa pidetään joka vuosi myös 7. luokkalaisten ryhmäytykset sekä koululaisille suunnatut kynttiläpajat joulun alla. Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyöntekijä työskentelee nuorten osallisuuden, vapaa-ajan ja koulutyön tukijana, on mukana Yökahvilan päivystyksissä sekä vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä. ohdennettua työtä on nuorten yksilöohjaus erilaisissa elämän haasteissa sekä Verstas työparitoiminta nuorten palveluohjaajan kanssa. Nuorten työpajatoiminta ulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa työskentelee nuorten koulutus- ja työneuvoja, joka yhdessä palveluohjaajan kanssa neuvoo ja opastaa nuoria työttömiä tai vailla koulutuspaikkaa olevia. Nuorten valmennusviikot, pajapäivät ja ohjaamot ovat räätälöityjä toimintamuotoja nuorille vuotiaille, jotka hakevat suuntaa elämäänsä. Valmennusviikoilla on mahdollisuus suorittaa mm. hygieniapassi ja Ensiapukortti. Nuorten työpajan toimipisteenä on Sport Net Cafe monitoimitalolla (rheilutie 4). Työpajan nettikahvilassa pääsee harjoittelemaan asiakaspalvelutehtäviä, pienimuotoista ruoan ja leivonnaisten valmistusta, kahvilatyöskentelyä. ahvilassa nuoria ohjaavat pajan ohjaajat eli kahvilavastaavat. ahvila palvelee kuntalaisia klo ma-to ja pe Lisäksi kahvila toimii tilausravintolana mm. erilaisissa monitoimitalolla järjestettävissä liikunta- ja kulttuuritapahtumissa. esäleiritoiminta Nuorisotoimi järjestää leiritoimintaa yhteistyössä seurakunnan kanssa. esäleirit kokoavat varhaisnuoria tutustumaan leirielämään koulujen päätyttyä, kesäkuussa. oululaisten iltapäivätoiminta ulttuuri- ja vapaa-aikatoimi koordinoi äntsälän kunnan koululaisten iltapäivätoimintaa. työskentelevät Iltapäivätoiminnassa koulunkäyntiavustajat. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti luokkalaisille. oulun kerhotoiminta äntsälässä on useita kyläkouluja. oulun kerhotoimintaa on kaikilla kouluilla joista kahdella työskentelevät nuorisoohjaajat kerhojen ohjaajina. Nuorisotoimen kerhotoiminta on suunnattu luokkalaisille ja luokkalaisille. Liikuntatoimi äntsälässä on useita järjestöjä ja harrasteseuroja, joiden palveluista löytyy nuorille monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Järjestöt ja liikuntatoimi tuottavat kaksi kertaa vuodessa harrastekalenterin, josta kuntalaiset saavat tietoa yhdistysten, liikunta- ja urheilujärjestöjen toiminnasta. Liikuntatoimi tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. useotoiminta Lapsille ja nuorille järjestetään kesällä käsityökursseja ja päiväleiritoimintaa Sepänmäen museolla. Lisäksi nuorten työpajan kahvila siirtyy monitoimitalolta kesäksi Sepänmäkeen. ulttuuritoiminta äntsälässä on kirjasto, kansalaisopisto ja useita yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka tarjoavat kulttuuria kaikille ikäryhmille ja mahdollisuuden harrastaa tanssia, musiikkia, teatteria yms. uuma kuntien kanssa yhteistyössä järjestetään nuorille kohdennettuja elämyksiä esim. konserttimatkoja

7 NRIJÄRVI NRIJÄRVI NRIJÄRVI NRIJÄRVI NRIJÄRVI NRIJÄRVI NRIJÄRVI NRIJÄRVI NRIJÄRVI NRIJÄRVI NRIJÄRVI NORISOTILT (ERTSIT) OLHVILT NORTEN TYÖLLISTÄINEN työskentelee 2-viikkoa 300 euron palkalla. Nurmijärven kunta palkka n. 50 nuor- Leireistä ja päivätoiminnoista ilmoitetaan paikallislehdissä ja Nurmijärven oulukahvilat ovat paikkoja, joilla lisä- ta kesätöihin kunnan eri toimipisteisiin. kunnan kotisivuilla. ertseille voit tulla pelaamaan biljardia, pingistä, pleikkaria ja monenlaisia lauta- tään kouluviihtyvyyttä, tehdään alueen nuorisotyötä tutuksi ja tarjotaan hen- Työpajatoiminta on Nurmijärven kunnan nuorisopalveluiden ylläpitämää Työsuhteet kestävät 2-viikkoa. Työstä maksetaan palkkaa 350 euroa. ÄRIÖ LEIRIESS pelejä. Voit kuunnella musiikkia, katsella gähdyspaikka välituntisin. ahviloita on nuorten työllistämistä. telkkaria, surffailla netissä ja hengailla kavereiden kanssa kahvikupposen äärellä. ertsit järjestävät myös retkiä, leirejä ja discoja. äymällä kertsillä voit itse 3:lla yläkoululla, laukkalassa, irkonkylällä ja Rajamäellä. Nuorisopalvelut pyörittävät kahviloita yhdessä seurakunnan nuorisotyöntekijöiden sekä ku- Nuoret, alle 25-vuotiaat, työllistetään työpajalle joko harjoitteluun tai palkkatuella vähintään kuudeksi kuukaudeksi LEIRITOIINT J LO-IOJEN TOIINT ärkiön leirikeskus sijaitsee luonnon kauniilla paikalla ärkiöjärven rannalla Hyvinkäällä. vaikuttaa toimintaan! raattorien kanssa. ahvilat ovat avoinna kerrallaan. Leirikeskuksessa voi järjestää leirejä, tiistai aamuisin muutaman tunnin kou- Leiritoiminnalla on Nurmijärvellä hyvin leirikouluja, kokouksia, seminaareja ja ertseillä on myös omat iltansa junnuil- lupäivän aikana. Oppilaat voivat viettää Nuoret sijoittuvat työllistämisjakson pitkät perinteet. Leirejä järjestetään eri- saunailtoja. le, luokkalaisille ja nuorille. atso kertsikohtaiset aukioloajat osoitteesta: HJOLN ERTSI aikaa koulukahviloissa välituntisin. ahvilat ovat opettajavapaata aluetta. NTTI ESTÄÄ PÄIHDEVLISTS NORISOVLTSTO Nuorisovaltuusto toimii nuorten vaiku- aikana joko työpajan hallitiloihin laukkalaan tai Nurmijärven kunnan muihin hallintokuntiin töihin. Pajamuotona on autopaja ja puutyöpaja. ikäisille lapsille ja nuorille loma-aikoina, pääasiassa kunnan omassa ärkiön leirikeskuksessa. Leirillä päivittäin on tarjolla hyvin moni- Leirikeskuksessa on huoltorakennus jossa keittiö, ruokasali, biljardi sekä pyykinkäsittelytilat Nahkurintie 6, Nurmijärvi tuskanavana. Se ideoi nuorille toimintaa esäisin nuoret vastaavat Sääksin ranta- puolista ohjelmaa; metsässä seikkailua ja majoitusrakennus 56 henkilölle antti kestää on päihdevalistusviikko ja toimii mukana tapahtumien järjestä- kahvilan toiminnasta sekä rannan siiste- samoilua, käsillä tekemistä, peliä ja leikkiä, vuodevaatteineen, suihkut ja wc:t LLN ERTSI 6.luokkalaisille. Viikon aikana esiin nostetaan kolme teemaa: päihteet, kiusaa- jänä. Nuorisovaltuusto kuulee nuorten mielipiteitä ja esittää asiat kunnan muil- ydestä. uintia ja saunomista. Toiminnassa pyritään olemaan mahdollisimman paljon ulkona ja erillinen toimintatila n. 30 hengelle av-välineineen Viirintie 3, laukkala minen ja nuoruuden tunnemyllerrykset. le toimielimille. Nuorisovaltuustolla on Työpajalta voi tilata pieniä korjauksia ja hyödyntämään luonnon eri elementtejä puulämmitteinen rantasauna Pääpaino on päihteissä, erityisesti tu- edustaja 5 lautakunnassa puhe- ja läsnä- muuttoja edulliseen hintaan. joita leirikeskuksen lähiympäristö ja är- upeat ulkoilumaastot RJÄEN ERTSI pakassa ja alkoholissa. Viikkoon kuuluu myös vanhempainilta ja kotona tehtävä olo-oikeudella. Erityisnuorisotyöntekijä kiön kirkasvetinen järvi tarjoavat. pelikenttä sekä rinteessä ja rannalla nuotiopaikat, 8 kanoottia, soutuvene ievarintie 14, Rajamäki kotitehtävä. antti kestää tunteja pide- Nuorisovaltuusto on 45 nurmijärveläis uuta loma-aikojen toimintaa järjeste- langaton verkkoyhteys tään yhteistyössä seurakunnan nuoriso- tä vuotiaista nuorta. Valtuuston Pajaohjaajat tään eri taajamien nuorisotiloissa vaih- RÖYÄN ERTSI työn kanssa. toimintakausi on kaksi vuotta. Jäsenet valitaan kouluissa suoritettavilla vaa televasti. Viime vuosina suosittuja ovat olleet esim. sirkusaiheiset päivätoimin- ärkiön Leirikeskus Hangonväylä 1506 etunkopintie 1, Röykkä Lisätietoja: leilla. Nuorisovaltuuston kokoontuu 8 taviikot Rajamäki kertaa vuodessa. ESÄTYÖLLISTÄINEN Varaukset: (09) HILN ERTSI Lisätietoja: Nuorisolautakunta jakaa vuosittain 25 yrityksille, yhteisöille ja ammatinharjoittajille Lisätietoja: Professorintie 5, laukkala tukea nuorten kesätyöllistämiseen. Nuori

8 PORNINEN PORNINEN PORNINEN PORNINEN PORNINEN PORNINEN PORNINEN PORNINEN PORNINEN PORNINEN PORNINEN VP-ITOIISTO PNI irkkotie Pornainen -> vapaa-aikatoimi Pankin aukioloajat: aanantai Tiistai eskiviikko Torstai Perjantai YLEISTÄ Vapaa-aikatoimi Pornaisissa pitää sisällään liikuntatoimen ja nuorisotoimen. Toimistotiloina toimii entinen Säästöpankin kiinteistö Pornaisten keskustassa. Toimistolta löydät nuorisotyöntekijämme ja tietoa toiminnastamme iloisen tunnelman maustamana. Vapaa-aikatoimen tavoite on olla kuntalaisten arjessa läsnä ja pyrkiä tukemaan Pornaisten omaa toimintakulttuuria. NORISOTIL PON Sijaitsee keskeisellä paikalla Pornaisten keskustassa, osoite on oskitie 2, Pornainen. vointa nuorisotalotoimintaa nuorille vuotiaille neljänä iltana viikossa ja varhaisnuorille vuotiaille yhtenä iltana viikossa. voin toiminta on maksutonta ja toiminnasta vastaavat kunnan nuoriso-ohjaajat. Nuorisotalolla voi viettää aikaa turvallisesti kavereiden kanssa pelaillen tai työntekijöiden kanssa oleskellen. PoNussa järjestetään avoimen toiminnan lisäksi teema- ja toimintapäiviä. Toiminnasta tiedotetaan vapaaaikatoimen nettisivuilla, facebookissa ja ilmoitustauluilla eri puolilla kuntaa. uten kaikki nuorisopalvelujen tilaisuudet ja tapahtumat, myös PoNussa noudatetaan täysin päihteetöntä linjaa.. Lisäksi PoNun vieressä sijaitsee skeittiparkki ja kaksi rantalentopallokenttää. NORTEN TYÖPJTOIINT Pornaisten työpajatoiminta käynnistettiin keväällä 2010 ja vähitellen se vahvistaa jalansijaansa nuorten kasvun tukena. Työpajatoiminnan tarkoituksena on antaa tukea pääasiassa vuotiaiden nuorten työelämän haasteisiin. Lisäksi pajalta saa tukea koulutukseen ja toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Nuorten työpajan kautta voi etsiytyä valmennusviikoille, joita järjestetään yhdessä äntsälän nuorten työpajan kanssa. eiltä saat apua niin työharjoittelupaikan kuin itse työpaikankin haussa. OLNORISOTYÖ Vapaa-aikatoimi tekee kouluyhteistyötä projekteina kunnan alakoulujen ja yläkoulun kanssa. asvava pyrkimyksemme on tukea koulujen liikuntamahdollisuuksia ja kerhotoimintaa. utena toimintana on jalkautuminen yläkoulun välitunneille. Pyrkimyksenä on näkyä yläkoulun käytävillä maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. NETTINORISOTYÖ Vapaa-aikatoimi näkyy myös netissä. aikilla työntekijöillä on omat facebookprofiilit sekä Nuorisotalo PoNulla on oma sivustonsa. Lisäksi nuorille on tarjolla Pulmakulma -palvelu, jonka avulla nuoret voivat kysyä nuoriso-ohjaajilta anonyymeinä mieltä painavia asioita. Netissä toimii myös loitekanava, jonka kautta nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin. LEIRIT J RETET Tarjoamme retkiä ympäri vuoden mielenkiintoisiin kohteisiin ja tapahtumiin, tarkoituksena on tarjota pieniä irtiottoja Pornaisten arjesta. ukana on toimintaa aina laskettelusta stand- up komiikkaan saakka. Leiritoiminta painottuu pääosin kesään, jolloin järjestetään useita leirejä eri ikäryhmille. Leireillä pääset seikkailemaan Pornaisten kauniisiin maisemiin kanootein, köysien, kameran tai siveltimien kera. LIINTRYHÄT Vapaa-aikatoimi järjestää erilaisia liikuntaryhmiä kuntalaisille. Ryhmiä löytyy varhaisnuorista seniori-ikäisiin asti. Esimerkkeinä on vuotiaiden harrastesähly, nykytanssikurssi, senioreiden vesijumppa ja kaiken ikäisille tarkoitetut Zumba. aikkien järjestettävien ryhmien ajankohdat ja tarkemmat tiedot kannattaa katsoa vapaa-aikatoimen nettisivuilta. NORTEN PROJETIT J ERHOT Nuoret pääsevät toteuttamaan ideoitaan vapaa-aikatoimen kerhoissa ja projekteissa. Osa projekteista on kertaluontoisia tapahtumia ja osa lukukaudenkin kestäviä toimintaryhmiä. Ole aktiivinen, seuraa tiedotuksia ja tule mukaan! ISOJÄRVEN LEIRIJ Leirimajassa on vuodepaikat 14 hengelle, iso keittiö ja takka- sekä ruokailutila 40 hengelle. Seurakunnan majassa on takkatila ja yöpymismahdollisuus patjoilla. Saunarakennuksessa on sähkökiuas ja pesu- sekä pukutila. imarannalla on laituri ja laavu. Isojärven leirimaja on vuokrattavissa yksityisille ja yhteisöille. Varaustilanteen löydät nettisivuiltamme ja yhteydenotot osoitteeseen

9 TSL TSL TSL TSL TSL TSL TSL TSL TSL TSL TSL TSL TSL TSL Tuusulan nuorisotyön lähtökohtana ovat nuorten elämään ja nuoruuteen liittyvät asiat. Tuusulassa nuoruus nähdään voimavarana ja nuoruus on luvallista ja sallittua. NORISOTILT Nuorisotilat on ennen kaikkea suunnattu nuorille, mutta ne ovat myös alueensa palvelupisteitä, joiden nuorisotyöntekijöihin voivat ottaa yhteyttä asukkaat, järjestöjen, yhdistysten ja yritysten edustajat. Nuorisotiloja voi vuokrata erilaisten perhejuhlien pitoon sekä yritysten koulutus, esittely- yms. tilaisuuksiin. Nuorisotiloissa toimii myös monien eri yhdistysten ylläpitämää toimintaa. EST estan keskeinen sijainti ja mukava tunnelma Hyrylässä houkuttelevat monia nuoria illasta toiseen tapaamaan toisiaan ja nuorisotyöntekijöitä. estalla järjestetään aktiivisesti erilaisia tapahtumia bändi-illoista ja tosi suosituista diskoista tanssi- ja sirkuskerhoihin. ievarintie Tuusula Puhelin ERTSI Riihikallion ostarin vanhoissa tiloissa sijaitseva ertsi on piristävä ja turvallinen kohtauspaikka alueen nuorille. ertsissä, nuorten yhteisessä olkkarissa, voit ihan vaan hengailla, kuunnella musaa, tuijottaa telkkaria tai turista kavereiden ja tietty myös ohjaajien kanssa. Pellavamäentie Tuusula Puhelin TERTT Lahelan nuorisotilan rento ilmapiiri kutsuu viettämään mielekästä vapaa-aikaa. Tertussa on kaksi treenikämppää musiikillisten lahjojen harjoittamiseen ja talolla toimii aktiivinen talotoiminkunta, joka järjestää erilaisia tapahtumia. Terttuseljankuja Tuusula Puhelin NOR ellokosken Nuorkan iloinen meininki tuo yhteen eri-ikäisiä nuoria useana iltana viikossa. onipuolisissa tiloissa voi muun muassa katsella telkkaria upeassa leffahuoneessa tai vaikka pelailla biljardia sekä pingistä yhdessä kavereiden ja ohjaajien kanssa. oulutie ellokoski Puhelin , ONRI oulukeskuksen vieressä, lammen rannalla sijaitsevalla Jokelan monitoimitalolla on nuorten suosima vapaa-ajan viettopaikka onari, josta löytyy myös bändikämpät. Yhdessä nuorten kanssa suunnitellaan tapahtumia, retkiä sekä erilaisia toimintoja arki-iltoihin ja viikonloppuihin. eskustie Jokela Puhelin T TILT ETSÄPIRTTI etsäpirtti on Tuusulan Rusutjärven rannalla sijaitseva leirikeskus. Viihtyisä ympäristö sekä hienot ulkoilumaastot Tuusulan keskuksen läheisyydessä [5 km] mahdollistavat onnistuneet kurssit, leirikoulut, virkistyspäivät tai yksityistilaisuudet. Turaniementie Rusutjärvi Puhelin , Varaukset ELLOOSEN RNTSN eravanjoen rannalla sijaitsevalla saunalla on mahdollisuuksia yhdistyksille, yksityisille sekä yrityksille järjestää leirejä, illanviettoa ja saunailtoja. Rantapuistontie ellokoski Varaukset Su to klo OHDENNETT NORISOTYÖ ERITYISNORISOTYÖ Erityisnuorisotyön tarkoituksena on tukea nuoria erilaisissa elämään liittyvissä ongelmatilanteissa. Työ keskittyy ihmissuhteiden vahvistamiseen, päihteiden käytön vähentämiseen ja nuorten elämänhallinnan tukemiseen. Työ on moniammatillista yhteistyötä koulujen, seurakunnan, järjestöjen, poliisin, sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden kanssa. Yhteyttä työntekijöihin voi ottaa joko nuori itse, nuoren huoltajat tai yhteistyötahot. Puhelin (pohjoinen alue) (eteläinen alue) NORISOVLTSTO Nuorisovaltuusto haluaa järjestää Tuusulan nuorille hauskaa ja hyvää ajanvietettä perustehtävänsä nuorten kuulemisen ja vaikuttamisen lisäksi. Nuorisovaltuusto on osoittanut aktiivisuutensa ja kykynsä toimia Tuusulan nuorten hyväksi ja äänitorvena nuoria koskevissa asioissa

10 VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI VIHTI TOIELIS J TERVEELLINEN VIHTI Vihdin kunnassa nuorisolautakunta, Nuorisotyön edustajisto ja Nuorisovaltuusto toimivat yhdessä ja erikseen Vihdin nuorten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi. unnan nuorisopalveluissa työskentelee 7 työntekijää. ännykkätiedot löytyy netistä, sillä he toimivat eri puolilla Vihtiä. NORISOLTNNN tiedot löytyvät myös kunnan nettisivuilta ota tarvittaessa yhteyttä jäseniin! NORISOTYÖN EDSTJISTO Vihdissä toimii yli 20 nuorisoyhdistystä tai ryhmää, jotka muodostavat vuosittain nimettävän Nuorisotyön edustajiston. Järjestöt organisoivat mm. nuorten harrastemessut RyTärskyt sekä järjestävät sotien veteraaneille iloisen joulujuhlan. Järjestöjen avustukset anotaan maaliskuussa ja syyskuussa. JÄRJESTÖJEN NIIOTILT: Lankilan kulttuurikeskuksessa Nummelassa on Vihdin kevyenmusiikin, Teatterin ja arkkiharmonikkojen harjoitustilat ja lisäksi Vikkellä kirkonkylällä Pitäjänkeskuksessa. Nummelan anervarinteestä voi myös varata järjestöille iltavuoroja. Tiedustelut nuorisopalvelusta puh Leiri- ja kurssikeskus VIHDIN PIRT- TI sijaitsee Vihdin Lapissa eli oksissa. Tutustu Pirtin olosuhteisiin tarkemmin netistä - Tiedustelut ja varaukset puh Vihdin Nuorisopalvelut unnanvirasto, sematie Nummela puh Järjestöjen ja nuorten toimintaryhmien avustukset anotaan maalis- ja/ tai syyskuussa. VIHDIN NORISOVLTSTO Nuorisovaltuustossa toimii n. 20 nuorta, jotka valitaan koulujen lukuvuodeksi toukokuussa. Nuorisovaltuuston edustajat toimivat nuorten edustajina kaikissa kunnan lautakunnissa ja kunnanvaltuustossa. Vuosittain ryhmä järjestää erilaisia tapahtumia, tekee aloitteita ja kannanottoja. Ryhmän vastaava ohjaaja NORISOTLOTOI- INT J NORISO- ERHOJ SERVISS PIOISS Nuorisotiloilla voit pelata biljardia, pingistä, sählyä, PlayStationia sekä lautapelejä. Erilaisia te toja suunnitellaan yhdessä talotoimikuntien kanssa. aksuton nuorisotalokortti on pakollinen kaikille ja VIP-kortin saat 8 vuosimaksulla. Sillä pääsee klubin diskoihin alennuksella sekä alennuksia vihtiläisistä liikkeitä kannattaa tutustua! NELN NORISOESS eskellä Nummelaa on uudistettu vuoden aikana pikkulusikoita myöten. Vihdintie 4 6, Nummela, Vastaava ohjaaja GS IRONYLÄN ERHOESS irkonkylän raitin varrella on saanut laajennuksen entisistä putkista, Liukkaankuja 1, Vihti Vastaava ohjaaja OTLEN GRBI okoontuu Otalammen työväentalolla Ratatie 13, Otalampi Vastaava ohjaaja tutustu myös kylätoimikunnan ylläpitämään nuorten Olohuoneeseen vanhalla Härkälän koululla! EIJON ERHO se legendaarinen pienoismallien rakentelukerho toimii Vihdin Yhteiskoulun tiloissa. Vastaava ohjaaja OLERHOJ Toimii kaikissa ala- ja yläkouluissa tosi monilla teemoilla. Isoilla kouluilla on useita ryhmiä, pikkukouluilla 1 3. erhoista saat tietoa kouluilta tai puh OLLISTEN ILTPÄIVÄTOIINT 1 2 luokkien oppilaille on siirretty opetustoimen alle ja siitä saat parhaiten tietoa iltapäiväkoordinaattorilta puh T OLYHTEISTYÖTÄ NTTI ESTÄÄ - PÄIHDEVLISTS toimintaryhmä, johon kuuluu nuorisotyöntekijöitä kunnasta ja seurakunnasta, nuorisopoliisi ja kuraattoreita, pitävät kaikille kuudensille luokille sekä vanhemmille kanttitunnit. Tietoa tupakasta, alkoholista ja huumeista ja harjoituksia sanoa EI. Tavoitteena terveellinen ja tasapainoinen elämä! JÄRJESTÖJEN OOONTISTILT irkonkylän kerhokeskuksesta ja Nummelan Nuorisokeskuksesta sekä Nummelan anervarinteen kerhotilasta voivat järjestöt varata vakituiset kokoontumisajat elokuussa sekä satunnaisajat puh NIIOTILT: BÄNDIEN HRJOITSTILOJ Nummelassa on Lankilan kulttuurikeskuksessa ja kirkonkylässä Pitäjänkeskuksessa uudet toimintatilat, joita jakavat Vihdin evyen usiikin yhdistys VIE ry, katso nettisivut: ee LNILN LTTRIES- SESS ( vanha päiväkoti Lanklilassa) toimii myös Vihdin Teatteri ja arkkiharmonikat jos teatteritoiminta tai harmonikan soittaminen kiinnostaa niin saat yhteyden yhdistysten nettisivuilta! VIHDIN PIRTTI leiri ja kurssikeskus sijaitsee Vihdin Lapissa eli oksissa onja-vuoren ja Rokokallion läheisyydessä. Siis muutaman poronkuseman päässä. Pirtti on saanut uuden ilmeen syksyllä 2010 keittiön ja rantasaunan remontin myötä, joten katso Vihdin Pirtin nettisivut ja varaa ryhmällesi ja ystävillesi lämminhenkinen kokoontumis-, kurssi- tai leiripaikka! Varaukset: Pirtti

11 Hyvinkään Nuorisopalvelut tiedot? Solbonkatu Hyvinkään kaupunki eravan kaupungin nuorisotoimi Nuorisotoimisto semantie 4, erava Nurmijärven kunta Nuorisopalvelut eskustie 2 B, Nurmijärvi (09) Nuorisopäällikkö, erja Winha-Järvinen (09) , Hyryläntie 16, Tuusula Nuorisotyön päällikkö (09) Järvenpään nuorisotoimisto aupungintalon 4. krs Hallintokatu 2, Järvenpää äntsälän kunta kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Heikinkuja 4, äntsälä , Fax Vapaa-aikasihteeri Vapaa-aikaohjaaja Vihdin nuorisopalvelut (09) /nuorisotoimenjohtaja semantie 30, PL 13, NEL Julkaisija: -kuntien nuorisotoimet Painopaikka: irjapaino Hermes Julkaisuvuosi: 2010 lkoasu: Dimedia

Vihdin nuorisopalvelut

Vihdin nuorisopalvelut Vihdin nuorisopalvelut 2013-2014 Nuorisotalotoiminta Klubille, Nummelan nuorisokeskukseen ja Oharille, kirkonkylän kerhokeskukseen voi tulla viettämään aikaa ystävien kanssa, pelailemaan tai vaan oleskelemaan.

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

-Järvenpää - - Kerava - - Tuusula - Nuorten vapaa-ajan vaihtoehtoja

-Järvenpää - - Kerava - - Tuusula - Nuorten vapaa-ajan vaihtoehtoja -Järvenpää - - Kerava - - Tuusula - Navigaattori Nuorten vapaa-ajan vaihtoehtoja www.tuusula.fi/nuoriso www.kerava.fi www.jarvenpaa.fi/nuoret Minne mennä, mitä tehdä, mitä on tarjolla? - Navigaattori kertoo.

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisotoimi Sirpa Räikkönen, nuorisotoimenjohtaja Mitä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä päihteetöntä perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen nuoren

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

TERVETULOA VETURITALLEILLE!

TERVETULOA VETURITALLEILLE! TERVETULOA VETURITALLEILLE! Veturitallit on Jyväskylän nuorten ja nuorten aikuisten aktiivisen toiminnan keskus. Veturitalleilla nuoret järjestävät oman elämänsä näköistä toimintaa. Ota Veturitallien työntekijöihin

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Vuoreksen koulu lv. 2017-2018 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä 8.1. - 11.5.2018. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

käyttövuorot (1.9.2011 alkaen)

käyttövuorot (1.9.2011 alkaen) Z J t U L T T U U R I JA V A P A A- A IK A nuorisolautakunta Nuorisotilojen käyttövuorot (1.9.2011 alkaen) 1. KÄYTTÖVUOROJEN HINNAT 2. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU- JA JAKOPERUSTEET 3. KÄYTTÖVUOROJEN EHDOT JA OHJEET

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lamminpää koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lamminpää koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lamminpää koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Monitoimitalo 13. tekemistä kivijalasta kattojen ylle

Monitoimitalo 13. tekemistä kivijalasta kattojen ylle Monitoimitalo 13 tekemistä kivijalasta kattojen ylle TOIMINTAA VIIDESSÄ KERROKSESSA Monitoimitalo 13 on tamperelaisten harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikka, jonka seinien suojissa on 2500 neliömetriä toiminta-,

Lisätiedot

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Projektityöntekijä Timo Pulkkinen Move Monialainen verkkonuorisotyö 2011-2013 2 työntekijää 439200 Esr 60%, Oulun kaupunki 40% Hanke lisää nuorten parissa toimivien

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Aleksanterin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Aleksanterin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aleksanterin koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ma 21.10.2013 Megazone & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä retkellä! Käymme

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN NUORISOTILOJEN VAKIOKÄYTTÖVUOROHAKEMUS AJALLE 02.09.2013 31.05.2015

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN NUORISOTILOJEN VAKIOKÄYTTÖVUOROHAKEMUS AJALLE 02.09.2013 31.05.2015 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROLOMAKE 2013-2015 Nuorisotyö PL 41 04401 JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN NUORISOTILOJEN VAKIOKÄYTTÖVUOROHAKEMUS AJALLE 02.09.2013 31.05.2015 1. TIEDOT HAKIJASTA uusi hakija

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1. Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010

Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1. Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010 Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1 Nuorisolautakunta 08.12.2010 Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010 Nuorisolautakunnan lausunto leirikeskusten tarpeesta ja kunnosta (palautettu 26.10.2010)

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016

Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016 Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016 Toiminnan järjestäjä Mynämäen kunta toimii isäntäkuntana kolmen kunnan yhteiselle nuorten työpajatoiminnalle vuonna 2015 2016. Toiminta alkaa 1.9.2015

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

NUORTEN KOHTAAMINEN VERKOSSA - TERVEYDENHOITAJANA SOSIAALISESSA MEDIASSA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

NUORTEN KOHTAAMINEN VERKOSSA - TERVEYDENHOITAJANA SOSIAALISESSA MEDIASSA. Helsingin kaupungin terveyskeskus NUORTEN KOHTAAMINEN VERKOSSA - TERVEYDENHOITAJANA SOSIAALISESSA MEDIASSA ArctiChildren InNet-seminaari 24.1.2012 Rovaniemi Pia Tuovinen, Verkkoterkkari-hanke, Helsingin kaupungin terveyskeskus Taustaa

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv 13.9.2016 HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Leinolan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Lielahden koulupolku

Lielahden koulupolku HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lielahden koulupolku Lentävänniemi - Lielahti lv. 2017-2018 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä 8.1. - 11.5.2018.

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Tesomajärven koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Tesomajärven koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja 3.-9.

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lentävänniemen koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Tilojen vuokraus 1.1.2012 Nuorisolautakunta 16.11.2011 48 alv. muutos Keskustan nuorisotila AREENA 1.1.2013 Keravalaiset Ulkokuntalaiset

Tilojen vuokraus 1.1.2012 Nuorisolautakunta 16.11.2011 48 alv. muutos Keskustan nuorisotila AREENA 1.1.2013 Keravalaiset Ulkokuntalaiset Tilojen vuokraus 1.1.2012 Nuorisolautakunta 16.11.2011 48 alv. muutos Keskustan nuorisotila AREENA 1.1.2013 veroton vero 24% verollinen Yhdistykset 29,27 / tunti 7,03 36,30 117,89 /päivä (8 h) 28,31 146,20

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Linnainmaan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Linnainmaan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Linnainmaan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista koulu- nuorisotyö Yhteisöllisyyttä & kohtaamista Tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään. Koulunuorisotyö on ennalta ehkäisevää, ryhmien kanssa

Lisätiedot

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media

Sosiaalinen media = yhteisöllinen media 2.3.2011 1 Sosiaalinen media = yhteisöllinen media Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ PIKKU-VETURI Pikku-Veturi on perheiden kohtaamispaikka Perhekeskus Pikku-Veturissa toimii maksuton, kaikille avoin päiväkoti. Avoin päiväkoti on perheiden kohtaamispaikka,

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

Marko Seppälä Sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta teknologian keinoin

Marko Seppälä Sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta teknologian keinoin Marko Seppälä Sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta teknologian keinoin Nuorisotoimen toiminta-ajatus Nuorisotyöllä tuetaan vanhempien kasvatustyötä sekä nuorten tasapainoista kasvua. Toimintatapamme

Lisätiedot

Haukiputaan nuorisotoimen kehittämissuunnitelma

Haukiputaan nuorisotoimen kehittämissuunnitelma Haukiputaan nuorisotoimen kehittämissuunnitelma Vapaa-aikatoimen päällikkö Olli Heinonen Raittiussihteeri-nuoriso-ohjaaja Sirkka Tuomela Nuoriso-ohjaaja Simo Kivari Toiminnanohjaaja Kati Niskala Johdanto

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lielahden koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT Sisältö Tarkoitus ja toiminta... 3 Toimikausi..... 3 Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla... 3 Talous.... 5 Kokouskäytäntö... 5 Nuorisovaltuustosta eroaminen.

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ti 21.10.2014 Retki Kärppäotteluun Kärppäottelu & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Koiviston koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Koiviston koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Koiviston koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Sammon koulupolku. Kissanmaa - Sampo. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Sammon koulupolku. Kissanmaa - Sampo. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Sammon koulupolku Kissanmaa - Sampo lv. 2017-2018 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä 8.1. - 11.5.2018. Hip

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

Kulttuuritoimi. Kulttuurista vetovoimaa!

Kulttuuritoimi. Kulttuurista vetovoimaa! Kulttuuritoimi Kulttuurista vetovoimaa! ORGANISAATIO Kurikan kaupunginvaltuusto pj. Lasse Mukkala jäseniä 78 Kaupungin hallitus pj. Juhani Mäki jäseniä 12 Vapaa-aikalautakunta aikalautakunta pj. Minna

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Linnainmaan koulupolku

Linnainmaan koulupolku 1 HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Linnainmaan koulupolku Linnainmaa - Leinola lv. 2017-2018 9.8.2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Kaarilan koulupolku. Harju - Rahola - Kaarila - Hyhky. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Kaarilan koulupolku. Harju - Rahola - Kaarila - Hyhky. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Kaarilan koulupolku Harju - Rahola - Kaarila - Hyhky lv. 2017-2018 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä 8.1.

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä Mikkelin Olkkari Hankkeesta pysyväksi toiminnaksi Olkkari hanke 1.1.2011 31.1.2015 Mikkelin kaupungin nuorten

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot