Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (25) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (25) Kaupunginvaltuusto Kaj/"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) 9 Vuokrausperusteet asuntotonteille Roihuvuoren, Mellunkylän ja Laajasalon alueilla (Roihuvuori, Mellunkylä ja Laajasalo) HEL T Päätös A päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 86 mukaiset ohjeelliset asuntotontit 086/ (AK), 5/7 (AK), 5/8 (AR) ja 5/9 (AK)..080 saakka seuraavin ehdoin: sekä uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana euroa. Hitas-tuotantona ja valtion pitkäaikaisella korkotuella tukemana vuokratai asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 9 euroa. Asuntorakentamisoikeuden vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkotukea tai -hyvitystä. Tontille 5/9 asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi maantasoon, kellariin, kadun puolelle liike-, myymälä-, kahvila-, ravintola-, sosiaalipalvelu-, terveydenhuolto-, toimisto tms. rakennettavien tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin loka-

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) B kuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 6 euroa. 5 6 oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) asemakaavan muutoksen nro (ns. Tankovainion alue) mukaiset ohjeelliset asuntotontit 760/ (AK), 76/8 ja 9 (AK), 76/ (A), 76/ (A), 765/ (A), 766/ (A)..080 saakka seuraavin ehdoin: sekä uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 7 euroa. Hitas-tuotantona ja valtion pitkäaikaisella korkotuella tukemana vuokratai asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 5 euroa. Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perittään asuintiloja vastaavaa vuokraa.

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) C D 5 6 oikeuttaa kiinteistölautakunnan harkintansa mukaan myöntämään alennuksen ehdotuksen B-kohdassa tarkoitettujen niiden tonttien maanvuokriin, joilla kaupunki ei ole suorittanut esirakentamistoimenpiteitä (tontit 76/, 76/, 765/, 766/). Alennus myönnetään määrältään sellaisena, että se vastaa tonteille 760/, 76/8 ja 9 kaupungin kadunrakentamisen yhteydessä suorittamia toimenpiteitä vastaavien ja tarpeelliseksi katsottavien toimenpiteiden kustannuksia. oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) asemakaavan muutoksen nro 07 (ns. Naulakallion alue) mukaiset ohjeelliset asuntotontit 7/ ja (A), 7/ ja (A), 7/ (A) ja 76/ (AP) sekä ohjeellisen autopaikkatontin (LPA) 7/..080 saakka seuraavin ehdoin: tai uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavien asuntotonttien (A) vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 7 euroa. Hitas-tuotantona ja valtion pitkäaikaisella korkotuella tukemana vuokratai asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 5 euroa. Hintakontrolloituna omistusasuntotuotantona toteutettavan tontin (AP) 76/ vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusin-

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) E deksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 8 euroa. Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 5 Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perittään asuintiloja vastaavaa vuokraa Autopaikkatontin (LPA) 7/ vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana tonttineliömetrihintana euroa. Muuten autopaikkatontin osalta noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueen vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) asemakaavan muutoksen nro 860 mukainen ohjeellinen asuntotontti 750/ (A)..080 saakka seuraavin ehdoin: sekä uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavan asuntotontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannu-

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 5 (5) F sindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 7 euroa asuintilojen osalta. Tontille toteutettavien monikäyttötilojen (mk), kuten liike-, sosiaalipalvelu-, myymälä-, koulu-, päiväkoti- tms. tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana euroa. oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 9. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) asemakaavan muutoksen nro 8 mukaisen ohjeellisen tontin 9076/6 (AK)..080 saakka seuraavin ehdoin: sekä uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavan asuntotontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana euroa asuintilojen osalta. Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 6 (5) G oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 9. kaupunginosan (Laajasalo) asemakaavan muutoksen nro 69 mukainen autopaikkatontti (LPA) 908/ saakka seuraavin ehdoin: Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana tonttimetrihintana euroa. Muuten noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueen vuokrausehtoja sekä Esittelijä Lisätiedot Kaupunginhallitus Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: timo.harmala(a)hel.fi Liitteet Sijaintikartat ja otteet ajantasa-asemakaavoista Tonttiluettelo Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, valtuusto Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Tiivistelmä Herttoniemen Roihuvuoren, Mellunkylän Tankovainion, Naulakallion ja Kivikon alueiden sekä Laajasalon asunto- ja autopaikkatonteille esitetään määrättäväksi vuokrausperusteet. Tonttien sijainti ilmenee liitteenä olevasta kartasta ja tonteille esitettävät vuokrausperusteet liitteenä olevasta luettelosta. Esittelijän perustelut

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 7 (5) Asemakaava / Herttoniemi, Roihuvuori Varauspäätös / Herttoniemi, Roihuvuori n hyväksymän ja lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 86 mukaan asuntotontit 086/ sekä 5/7 ja 9 kuuluvat asuinkerrostalojen korttelialueisiin. Niiden rakennusoikeudet ovat 6 00 k-m², 5 80 k- m² ja k-m². Tontille 5/9 tulee edellä mainitun asuinkerrosalan lisäksi rakentaa vähintään 00 k-m² ( x 50 k-m²) maantasoon, kellariin, kadun puolelle liike-, myymälä-, kahvila-, ravintola-, sosiaalipalvelu-, terveydenhuolto-, toimisto tms. tiloja. Kaavaan sisältyy myös rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeseen kuuluva tontti 75/8. Sen rakennusoikeus on 85 k-m². Kaupunginhallitus päätti..05 ( ) varata..07 saakka: - Asuntotuotantotoimistolle tontin 086/ (AK) valtion tukemia vuokraasuntoja varten ja tontin 5/7 (AK) hintakontrolloituja omistusasuntoja varten. Hintakontrolloidulla omistusasuntotuotannolla tarkoitetaan, että asuntojen myyntihintaa kontrolloidaan laatuun ja tuotantokustannuksiin suhteutettuna ensimyynnin yhteydessä, muttei enää asuntoja edelleen myytäessä (= ns. puolihitas) - TA-Yhtymä Oy:lle / TA-Asumisoikeus Oy:lle tontin 5/8 (AR) asumisoikeusasuntoja varten ja tontin 5/9 (AK) siten, että asuinrakennusoikeudesta noin / toteutetaan valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona (pitkä korkotuki) ja loput / välimuodon tuotantona eli hintakontrolloituna omistusasuntotuotantona ja/tai asumisoikeusasuntotuotantona. Asemakaava / Mellunkylä, Mellunmäki (Tankovainio) n hyväksymän ja lainvoimaiseksi tulleen asemakaavaan muutoksen nro mukaan tontit 760/ ja 76/8-9 kuuluvat asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Kunkin tontin rakennusoikeus on 900 k-m². Tontit 76/, 76/, 765/ ja 766/ kuuluvat asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Niiden rakennusoikeudet ovat 700 k-m², 700 k-m², 900 k-m² ja 900 k-m².

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 8 (5) Varauspäätökset / Mellunkylä, Mellunmäki (Tankovainio) Kaupunginhallitus päätti..05 ( ) varata..07 saakka: - Tontin 760/ Yrjö ja Hanna - säätiölle / Uudenmaan Asoasunnot Oy:lle asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten. - Tontit 76/8 ja 9 Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle hintakontrolloituja omistusasuntoja varten. - Tontin 76/ Basso Building Systems Oy:lle hintakontrolloituja omistusasuntoja varten. - Tontin 76/ e-house Oy:lle hintakontrolloituja omistusasuntoja varten. Kiinteistölautakunta päätti (8 ) jatkuvan tonttihaun perusteella varata seuraavat..07 saakka: - Tontin 765/ Bafo cc Oy:lle hintakontrolloituja omistusasuntoja varten. - Tontin 766/ SSR Uusimaa Oy:lle hintakontrolloituja omistusasuntoja varten. Kaikkien mainittujen tonttien varauksensaajat on varauspäätöksissä velvoitettu osallistumaan Helsinki-kerrostalon kehittämiseen. Asemakaava / Mellunkylä, Mellunmäki (Naulakallio) n..0 hyväksymän ja lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 07 mukaan tontit 7/ ja, 7/ ja sekä 7/ kuuluvat asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Niiden rakennusoikeudet ovat 700 k-m², 900 k-m², 00 k-m², 750 k-m² ja 00 k-m². Lisäksi kaavaan sisältyy useamman rakennuspaikan AP-tontti 76/, jonka rakennusoikeus on 00 k-m². Kaavaan sisältyy myös autopaikkatontti (LPA) 7/. Varauspäätökset / Mellunkylä, Mellunmäki (Naulakallio) Kaupunginhallitus päätti..05 ( ) varata..07 saakka: - Tontin 7/ ARA-Asuntojen tuotanto Arttu Oy:lle valtion tukemia (pitkä korkotuki) vuokra-asuntoja varten.

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 9 (5) Asemakaava / Mellunmäki, Kivikko Asemakaava / Laajasalo, Yliskylä - Tontin 7/ TA-Yhtymä Oy:lle / TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntoja varten. Kiinteistölautakunta päätti (8 ) jatkuvan tonttihaun perusteella varata tontin 76/ OptimiKodit Oy:lle hintakontrolloituja omistusasuntoja varten..07 saakka. Kaupunginhallitus päätti (08 ) varata..08 saakka: - Tontin 7/ OikeaKoti Asunnot -yhtiölle valtion tukemia (lyhyt korkotuki) vuokra-asuntoja varten. - Tontin 7/ Jyränoja Oy:lle hintakontrolloituja omistusasuntoja varten. Tontti 7/ on varaamatta. n hyväksymän ja lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 07 mukaan tontti 750/ kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Tontin sallittu asuinkerrosala on 5 00 k-m² ja monikäyttötilan vähimmäismäärä 00 k-m². Monikäyttötila voidaan toteuttaa liike-, sosiaalipalvelu-, myymälä-, koulu-, päiväkoti- tms tilana. n.0.0 hyväksymän ja lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 8 mukaan tontti 9076/6 kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on k-m². Varauspäätös / Mellunmäki, Kivikko ja Laajasalo, Yliskylä Autopaikkatontti / Laajasalo Kaupunginhallitus päätti (86 ) varata tontit 750/ ja 9076/6..06 saakka luovutettavaksi erillisellä ilmoittautumisja neuvottelumenettelyllä kohtuuhintainen kerrostalo - kehittämishanketta varten sääntelemättömään asuntotuotantoon tai hintakontrolloituun asuntotuotantoon. Kohtuuhintainen kerrostalo -kehittämishanketta koskeva ilmoittautumisja neuvottelumenettelyn hakuaika on päättynyt, mutta menettelyn ratkaisemista ja varauksensaajien valintaa koskevaa päätöstä ei ole vielä tehty.

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 0 (5) Vertailuvuokrat / Roihuvuori Vertailuvuokrat / Mellunkylä n hyväksymän ja..008 lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 69 mukaan tontti 908/5 kuuluu autopaikkojen korttelialueeseen (LPA). Kaavan mukaan tontille on osoitettu asuntotonttien 908/, ja sekä 907/ autopaikkoja. Asuntotontti 907/ on kaupungin omistuksessa ja vuokrattu pitkäaikaisesti..075 saakka. Muut asuntotontit ovat yksityisessä omistuksessa. Tontti olisi tarkoitus vuokrata kauintaan..075 saakka, jolloin myös mainitun asuntotontin vuokra-aika päättyy. päätti (9 ) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan sääntelemättömään ja vapaarahoitteiseen vuokra- ja omistusasuntotuotantoon toteutettavat tontit /6 ja 7 pitäen vuosivuokran perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 95 =00 pistelukua 00 vastaavaa euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. päätti (7 ) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Mellunkylän Kivikon asemakaavan nro 860 sisältyvät, osin asumisoikeusasuntoina ja osin ilman Hitas-ehtoja toteutettavat asuntotontit (A) 75/ ja sekä 75/, ja pitäen vuosivuokran perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 95 =00 pistelukua 00 vastaavaa 5 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. päätti (8 ) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Mellunkylän korttelien 7, 77, 79, 750, 75, 755 ja 765 pientalotontit (AO) pitäen vuosivuokran perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 95 =00 pistelukua 00 vastaavaa 9 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. päätti..0 (55 ) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Mellunkylän Vesalan (Linnanpellon alueen) valtion tukemia asumisoikeusasuntoja varten varatun asuntotontin (A) 7/ sekä Mellunkylän Kurkimäen valtion tukemaan vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varatut asuntotontit (A) 795/ ja 798/ pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 95 =00 pistelukua 00 vastaavaa 5 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan vuokraamaan Mellunkylän Kontulan asuntotontit (AP) 790/ sekä 79/ ja

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) Vertailuvuokrat / Laajasalo Ehdotetut vuokrausperusteet / Roihuvuori pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 95 =00 pistelukua 00 vastaavaa 5 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa välimuodon tuotannon osalta ja 0 euroa ilman Hitas-ehtoja toteutettavan omistusasuntotuotannon osalta. päätti ( ) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 9. kaupunginosan (Laajasalo) asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 888 (Gunillankallio) merkityt asuntotontit 905/, 906/-, 907/, 908/-5, 9075/, 6, 7-8 ja 0- sekä 9090/- pitäen vuosivuokran perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 95 =00 pistelukua 00 vastaavaa 5 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa vapaarahoitteisen ja sääntelemättömän tuotannon osalta. Ottaen huomioon tonttien sijainnin puiston vieressä ja metroaseman läheisyyden Roihuvuoren tontit 086/ (AK), 5/7 (AK), 5/8 (AR) ja 5/9 (AK) esitetään vuokrattavan pitäen perusteena euron kerrosneliömetrihintaa sääntelemättömän omistus- ja vuokra-asuntotuotannon osalta ja 9 euron kerrosneliömetrihintaa Hitas-omistusasuntotuotannon sekä valtion tukeman (pitkä korkotuki) vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta. Tontille 5/9 asemakaavan mukaan toteutettavan monikäyttötilan vuosivuokra esitetään määritettävän pitäen perusteena 6 euron kerrosneliömetrihintaa, joka on puolet sääntelemättömän omistus- ja vuokra-asuntotuotannon kerrosneliömetrihinnasta. Ehdotetut vuokrausperusteet / Mellunmäki, Tankovainio ja Naulakallio sekä Kivikko Mellunmäen Tankovainion ja Naulakallion alueen asuntotontit (A ja AK) sekä Mellunkylän Kivikon asuntotontti (A) esitetään vuokrattavaksi pitäen perusteena 7 euron kerrosneliömetrihintaa sääntelemättömän omistus- ja vuokra-asuntotuotannon osalta ja 5 euron kerrosneliömetrihintaa Hitas-omistusasuntotuotannon sekä valtion tukeman (pitkä korkotuki) vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta. Mellunmäen Naulakallion alueen hintakontrolloituun omistusasuntotuotantoon varattu asuinpientalotontti (AP) esitetään vuokrattavaksi pitäen perusteena 8 euron kerrosneliömetrihintaa. Siten AP-tontin hinta olisi A- ja AK-tonttien hintaa hieman korkeampi. Tontille 750/ asemakaavan mukaan toteutettavan monikäyttötilan vuosivuokra esitetään määritettävän pitäen perusteena euron ker-

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) Maanvuokran alennus / Tankovainio rosneliömetrihintaa, joka on noin puolet sääntelemättömän omistus- ja vuokra-asuntotuotannon kerrosneliömetrihinnasta. Osa Mellunmäen Tankovainion kaava-alueen tonteista (tontit 760/ sekä 76/8 ja 9) on ollut välttämätöntä stabiloida kadunrakentamisen yhteydessä. Samaan kaava-alueeseen kuuluvia tontteja (tontit 76/, 76/, 765/, 766/) ei kkadunrakentamisen uitenkaan ole stabiloitu. Stabilointi tonteilla tulee kuitenkin olemaan välttämätöntä. Tonttien rakennuttajien yhdenvertaisen kohtelun vuoksi esitetään, että lautakunta oikeutettaisiin myöntämään stabiloimattomien tonttien vuosivuokrasta alennuksen. Alennus myönnettäisiin määrältään sellaisena, että se vastaisi tonteille 760/, 76/8 ja 9 kaupungin kadunrakentamisen yhteydessä suorittamia toimenpiteitä vastaavien ja tonteilla 76/, 76/, 765/ ja 766/ tarpeellisten toimenpiteiden kustannuksia tarpeellisessa laajuudessa. Ehdotetut vuokrausperusteet / Laajasalo, Yliskylä Ehdotetut vuokrausperusteet / autopaikkatontit Ehdotetut vuokrausperusteet / muut tilat Ottaen huomioon Laajasalon Yliskylän asuntotontin 9076/6 huonomman sijainnin suhteessa Gunillankallion asemakaava-alueen tontteihin, esitetään sen vuosivuokra määrättäväksi pitäen perusteena euron kerrosneliömetrihintaa. Vakiintuneen käytännön mukaisesti autopaikkatonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 95=00 pistelukua 00 vastaavana tonttineliömetrihintana euroa, jota esitetään siten myös autopaikkatonttien 7/ ja 908/5 vuosivuokrien perusteeksi. Roihuvuoren ja Kivikon tontteja, joille asemakaavassa edellytetään toteutettavan asuintilan lisäksi monikäyttötilaa, lukuunottamatta tonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta esitetään vakiintuneen käytännön mukaisesti perittäväksi asuintiloja vastaavaa vuokraa.

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) Vuokra-aika Maanvuokran nykyarvo ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei vakiintuneen käytännön mukaan esitetä perittäväksi vuokraa. Vuokra-ajaksi esitetään vakiintuneen käytännön mukaisesti noin 60 vuotta. Siten tontit esitetään vuokrattavan..080 saakka. Tästä poiketen Laajasalon Yliskylän autopaikkatontti 908/5 esitetään vuokrattavan..075 saakka. Tontille autopaikkansa sijoittanut asuntotontti 907/ on vuokrattu..075 saakka, minkä vuoksi autopaikkatontin vuokra-aika esitetään määriteltävän yhtenäisenä. Asuntotonteille esitettävät vuokrausperusteet vastaavat nykyarvoltaan (/07, ind. 9) seuraavia kerrosneliömetrihintoja / tonttineliömetrihintoja: Roihuvuori - Sääntelemätön tuotanto (AK ja AR): 6 euroa - Säännelty tuotanto (AK ja AR): 555 euroa - Monikäyttötila: 06 euroa Mellunkylä (Tankovainio, Naulakallio ja Kivikko) - Sääntelemätön tuotanto (A ja AK): 57 euroa - Säännelty tuotanto (A ja AK): 79 euroa - Sääntelemätön tuotanto (AP): 56 euroa - Monikäyttötila: 68 euroa Laajasalo - Sääntelemätön tuotanto (AK): 6 euroa Autopaikkatontit: 9, euroa. Maanvuokrien teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin Asuntotonttien maanvuokrien teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin (euroa / neliö / kuukausi) olisi esitettyjen vuokrausperusteiden mukaan: Roihuvuori

14 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) - Sääntelemätön tuotanto (AK ja AR):, euroa - Säännelty tuotanto (AK ja AR):, euroa Mellunkylä (Tankovainio, Naulakallio ja Kivikko) - Sääntelemätön tuotanto (A ja AK):, euroa - Säännelty tuotanto (A ja AK):,9 euroa - Sääntelemätön tuotanto (AP):, euroa Laajasalo - Sääntelemätön tuotanto (AK):, euroa. Lopuksi Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen. Esittelijä Lisätiedot Kaupunginhallitus Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: timo.harmala(a)hel.fi Liitteet Sijaintikartat ja otteet ajantasa-asemakaavoista Tonttiluettelo Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, valtuusto Tiedoksi Kiinteistölautakunta Päätöshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: A

15 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 5 (5) B päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 86 mukaiset ohjeelliset asuntotontit 086/ (AK), 5/7 (AK), 5/8 (AR) ja 5/9 (AK)..080 saakka seuraavin ehdoin: sekä uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana euroa. Hitas-tuotantona ja valtion pitkäaikaisella korkotuella tukemana vuokratai asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 9 euroa. Asuntorakentamisoikeuden vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkotukea tai -hyvitystä. Tontille 5/9 asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi maantasoon, kellariin, kadun puolelle liike-, myymälä-, kahvila-, ravintola-, sosiaalipalvelu-, terveydenhuolto-, toimisto tms. rakennettavien tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 6 euroa. 5 6

16 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 6 (5) C päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) asemakaavan muutoksen nro (ns. Tankovainion alue) mukaiset ohjeelliset asuntotontit 760/ (AK), 76/8 ja 9 (AK), 76/ (A), 76/ (A), 765/ (A), 766/ (A)..080 saakka seuraavin ehdoin: sekä uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 7 euroa. Hitas-tuotantona ja valtion pitkäaikaisella korkotuella tukemana vuokratai asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 5 euroa. Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perittään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 5 6

17 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 7 (5) D päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan harkintansa mukaan myöntämään alennuksen ehdotuksen B-kohdassa tarkoitettujen niiden tonttien maanvuokriin, joilla kaupunki ei ole suorittanut esirakentamistoimenpiteitä (tontit 76/, 76/, 765/, 766/). Alennus myönnetään määrältään sellaisena, että se vastaa tonteille 760/, 76/8 ja 9 kaupungin kadunrakentamisen yhteydessä suorittamia toimenpiteitä vastaavien ja tarpeelliseksi katsottavien toimenpiteiden kustannuksia. päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) asemakaavan muutoksen nro 07 (ns. Naulakallion alue) mukaiset ohjeelliset asuntotontit 7/ ja (A), 7/ ja (A), 7/ (A) ja 76/ (AP) sekä ohjeellisen autopaikkatontin (LPA) 7/..080 saakka seuraavin ehdoin: tai uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavien asuntotonttien (A) vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 7 euroa. Hitas-tuotantona ja valtion pitkäaikaisella korkotuella tukemana vuokratai asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 5 euroa. Hintakontrolloituna omistusasuntotuotantona toteutettavan tontin (AP) 76/ vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 8 euroa. Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

18 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 8 (5) E 5 Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perittään asuintiloja vastaavaa vuokraa Autopaikkatontin (LPA) 7/ vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana tonttineliömetrihintana euroa. Muuten autopaikkatontin osalta noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueen vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) asemakaavan muutoksen nro 860 mukainen ohjeellinen asuntotontti 750/ (A)..080 saakka seuraavin ehdoin: sekä uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavan asuntotontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 7 euroa asuintilojen osalta. Tontille toteutettavien monikäyttötilojen (mk), kuten liike-, sosiaalipalvelu-, myymälä-, koulu-, päiväkoti- tms. tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana euroa.

19 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 9 (5) F G päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 9. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) asemakaavan muutoksen nro 8 mukaisen ohjeellisen tontin 9076/6 (AK)..080 saakka seuraavin ehdoin: sekä uudistuotannon osalta hintasäännellysti toteutettavan asuntotontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana euroa asuintilojen osalta. Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 9. kaupunginosan (Laajasalo) asemakaavan muutoksen nro 69 mukainen autopaikkatontti (LPA) 908/ saakka seuraavin ehdoin:

20 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 0 (5) Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana tonttimetrihintana euroa. Muuten noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueen vuokrausehtoja sekä Esittelijä Lisätiedot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: timo.harmala(a)hel.fi Kiinteistölautakunta HEL T Esitys A Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 86 mukaiset ohjeelliset asuntotontit 086/ (AK), 5/7 (AK), 5/8 (AR) ja 5/9 (AK)..080 saakka seuraavin ehdoin: (ml. hintakontrolloitu tuotanto) toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana euroa. Hitas-tuotantona, valtion tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 9 euroa.

21 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) B Asuntotonttien (asuintilojen) vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). Tontille 5/9 asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi maantasoon, kellariin, kadun puolelle liike-, myymälä-, kahvila-, ravintola-, sosiaalipalvelu-, terveydenhuolto-, toimisto tms. rakennettavien tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 6 euroa. 5 6 Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) asemakaavan muutoksen nro (ns. Tankovainion alue) mukaiset ohjeelliset asuntotontit 760/ (AK), 76/8 ja 9 (AK), 76/ (A), 76/ (A), 765/ (A), 766/ (A)..080 saakka seuraavin ehdoin: (ml. hintakontrolloitu tuotanto) toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 7 euroa. Hitas-tuotantona, valtion tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perustee-

22 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) C na elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 5 euroa. Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perittään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 5 6 Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle lisäksi, että se oikeutetaan harkintansa mukaan myöntämään alennuksen tässä kohdassa (esitysehdotus B) tarkoitettujen niiden tonttien maanvuokriin, joilla kaupunki ei ole suorittanut esirakentamistoimenpiteitä (tontit 76/, 76/, 765/, 766/). Alennus myönnetään määrältään sellaisena, että se vastaa tonteille 760/, 76/8 ja 9 kaupungin kadunrakentamisen yhteydessä suorittamia toimenpiteitä vastaavien ja tonteilla 76/, 76/, 765/ ja 766/ tarpeellisten toimenpiteiden kustannuksia tarpeellisessa laajuudessa. Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) asemakaavan muutoksen nro 07 (ns. Naulakallion alue) mukaiset ohjeelliset asuntotontit 7/ ja (A), 7/ ja (A), 7/ (A) ja 76/ (AP) sekä ohjeellisen autopaikkatontin (LPA) 7/..080 saakka seuraavin ehdoin:

23 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) (ml. hintakontrolloitu tuotanto) toteutettavien asuntotonttien (A) vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 7 euroa. Hitas-tuotantona, valtion tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 5 euroa. Hintakontrolloituna omistusasuntotuotantona toteutettavan tontin (AP) 76/ vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 8 euroa. Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 5 Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perittään asuintiloja vastaavaa vuokraa

24 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 (5) D E Autopaikkatontin (LPA) 7/ vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana tonttineliömetrihintana euroa. Muuten autopaikkatontin osalta noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueen vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) asemakaavan muutoksen nro 860 mukainen ohjeellinen asuntotontti 750/ (A)..080 saakka seuraavin ehdoin: (ml. hintakontrolloitu tuotanto) toteutettavan asuntotontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana 7 euroa asuintilojen osalta. Tontille toteutettavien monikäyttötilojen (mk), kuten liike-, sosiaalipalvelu-, myymälä-, koulu-, päiväkoti- tms. tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana euroa. Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 9. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) asemakaavan muutoksen nro 8 mukaisen ohjeellisen tontin 9076/6 (AK)..080 saakka seuraavin ehdoin:

25 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/07 5 (5) F (ml. hintakontrolloitu tuotanto) toteutettavan asuntotontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana kerrosneliömetrihintana euroa asuintilojen osalta. Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 9. kaupunginosan (Laajasalo) asemakaavan muutoksen nro 69 mukainen autopaikkatontti (LPA) 908/ saakka seuraavin ehdoin: Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin lokakuu 95 = 00 pistelukua 00 vastaavana tonttimetrihintana euroa. Muuten noudatetaan tavanomaisia autopaikoitusalueen vuokrausehtoja sekä Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Sami Haapanen Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: katarina.nordberg(a)hel.fi

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (14) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (14) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (14) 14 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämisestä Roihuvuoren, Mellunmäen, Kivikon ja Laajasalon asunto- ja autopaikkatonteille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista /07 (6)..07 Päätöshistoria Kiinteistölautakunta 09.0.07 9 HEL 07-005 T 0 0 0 0 Esitys A vuokraamaan Helsingin kaupungin. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihuvuori) asemakaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (10) 140 Suutarilan Siltalanpuiston eräiden asuntotonttien vuokrausperusteet HEL 2016-003911 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 (7) 31 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, Kruunuvuorenranta ja Mellunkylä, Mellunmäki) HEL 2018-010761 T 10 01 01 02 Päätös vahvisti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2017 1 (6) 547 V 7.6.2017, Vuokrausperusteiden määrääminen omakotitalotonteille Tapulikaupungissa, Siltamäessä, Alppikylässä, Kontulassa, Mellunmäessä, Kurkimäessä ja Kivikossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 1 (7) 323 Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille tonteille (Malmi ja Viikki) HEL 2018-008488 T 10 01 01 02 Päätös vahvisti Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (16) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (16) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (16) 10 Vuokrausperusteet kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumiseen osoitetulle tontille (tontit 20076/1-3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) 811 V Viikinmäen asuntotontin (tontti 36110/12) vuokrausperusteet HEL 2012-007240 T 10 01 01 02 Päätös päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (13) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (13) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (13) 458 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Oulunkylän Patolan ja Maunulan alueiden sekä Haagan Isonnevan alueen asunto- ja autopaikkatonttien vuokrausperusteiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2018 1 (5) 624 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määräämiseksi Honkasuon Perhosniityn asunto-, yhteispiha- ja autopaikkatonteille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (11) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (11) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2018 1 (11) 10 Vuokrausperusteet kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumiseen osoitetulle tontille (tontit 20076/1-3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (11) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (11) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (11) 416 Vuokrausperusteet viidelle tontille Etelä-Haagassa HEL 2017-011254 T 10 01 01 02 Päätös oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (8) Kaupunginvaltuusto Kaj/ vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa.

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (8) Kaupunginvaltuusto Kaj/ vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (8) 8 Vuosaaren Rastilan asuntotonttien vuokrausperusteet (tontit 54008/5-8, 54009/2 ja 54351/1) HEL 2013-012162 T 10 01 01 02 Päätösehdotus A 1 2 3 4 päättänee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (13) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (13) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (13) 197 Laajasalon Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n eräiden asuntotonttien ja LPA-tontin vuokrausperusteet HEL 2016-003787 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

kerrosneliömetrihintana 19 euroa.

kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (13) 173 Vuokrausperusteet neljälle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (tontit 20070/2, 20828/2-3 ja 7) HEL 2017-000272 T 10 01 01 02 Päätös 1 2 päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (11) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (11) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (11) 334 V 19.4.2017, Kannelmäen vanhan ostoskeskuksen tilalle muodostettavien asuin- ja liikerakennusten tontin ja asuinrakennusten tonttien vuokraus- ja myyntiperusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (12) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (12) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (12) 238 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 (9) 7 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) HEL 2018-008933 T 10 01 01 02 Päätös vahvisti Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) 191 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Laajasalon Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n eräiden asuntotonttien ja autopaikkatonttien vuokrausperusteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (12) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (12) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (12) 292 Vuokraus- ja myyntiperusteiden vahvistaminen asuinkerrostalotonteille Roihuvuoressa (tontit 43233/6 ja 7) HEL 2016-010504 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (6) 265 Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille (Oulunkylä, tontti 28105/32) HEL 2016-009127 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (9) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (9) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2018 1 (9) 498 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden määräämiseksi eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) HEL 2018-008933

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (6) 307 Asuntotontin varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (tontti 43233/5) HEL 2016-001890 T 10 01 01 00 Päätös päätti varata Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (13) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (13) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (13) 298 Honkasuon Haapaperhosen alueen tonttien vuokrausperusteet HEL 2013-010264 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2018 1 (5) 553 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräille tonteille (Kulosaari) HEL 2018-010325 T 10 01 01

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (13) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (13) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (13) 340 Toukolan, Arabianrannan asuinkerrostalotonttien vuokrausperusteet ja osto-option sisällyttäminen tonttien vuokrasopimuksiin (suunnitellut tontit 23126/11-13,

Lisätiedot

MUISTIO/TUT

MUISTIO/TUT MUISTIO/TUT 26.4.2016 Asuntotontin (kerrostalo, pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin Asumisoikeus Oy:lle korkotuettua asumisoikeusasuntotuotantoa varten (Mellunkylä, Linnanpelto, tontti 47233/11)

Lisätiedot

Asuntotontin (kerrostalo, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6)

Asuntotontin (kerrostalo, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6) 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 400 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6) Mellinintie 3 Hakemus Asuntosäätiön Asumisoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (8) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Länsisataman Jätkäsaaren korttelin 20071 vuokrausperusteiden määräämiseksi (Länsisatama, Jätkäsaari, asemakaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/06 (5) 84 Vuokrausperusteet yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen tontille (Laajasalo, tontti 4930/5) Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti (235 ) jatkaa muun muassa tontin 47031/12 varausta saakka.

Kaupunginhallitus päätti (235 ) jatkaa muun muassa tontin 47031/12 varausta saakka. 1 MUISTIO/KN 31.3.2017 Asuntotontin (erityisasuminen, 4 000 k-m 2 ) lyhytaikainen vuokraaminen asuntotuotantotoimistolle rakennusluvan hakemista varten (Mellunkylä, Kontula, tontti 47031/12) Kotikonnuntie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (16) Kaupunginvaltuusto Asia/ Kaupunginvaltuusto oikeutti

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (16) Kaupunginvaltuusto Asia/ Kaupunginvaltuusto oikeutti Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2018 1 (16) 88 Vuokrausperusteiden määrittäminen kolmelle asuinkerrostalotontille ja kahdelle autopaikkatontille (Länsisatama, Jätkäsaari tontit 20828/4-6, 20068/1 ja 201831/1)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2014 1 (6) 12 Asuinkerrostalotontin (AK) pitkäaikainen vuokraaminen ostooikeudella Asunto Oy Helsingin Gunillalle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/1) HEL 2013-014402

Lisätiedot

- Tontin asuinrakennusoikeudesta vähintään noin 40 % tulee toteuttaa Hitas omistusasuntotuotantona. Hitas tuotannossa noudatetaan Hitas I ehtoja.

- Tontin asuinrakennusoikeudesta vähintään noin 40 % tulee toteuttaa Hitas omistusasuntotuotantona. Hitas tuotannossa noudatetaan Hitas I ehtoja. 1 MUISTIO/TUT 30.3.2016 Asuntotontin (kerrostalo, 9 850 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin Asumisoikeus Oy:lle korkotuettua asumisoikeusasuntotuotantoa varten (Kaarela, Malminkartano, tontti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/06 (8) 79 Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen toimisto- ja hotellitonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin 0007 tontit 0 ja, Jätkäsaarenlaituri,

Lisätiedot

Asuntotontin (A) lyhytaikainen vuokraaminen Suomen Vuokrakodit Oy:lle rakennusluvan hakemista varten (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/1)

Asuntotontin (A) lyhytaikainen vuokraaminen Suomen Vuokrakodit Oy:lle rakennusluvan hakemista varten (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/1) 1 MUISTIO/KN 30. huhtikuuta 2015 Asuntotontin (A) lyhytaikainen vuokraaminen Suomen Vuokrakodit Oy:lle rakennusluvan hakemista varten (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/1) Perhosenkierto 33 Hakemus Varauspäätös

Lisätiedot

- Muodostettavien tonttien asuinrakennusoikeudesta enintään noin 50% tulee. asuntotuotantona.

- Muodostettavien tonttien asuinrakennusoikeudesta enintään noin 50% tulee. asuntotuotantona. 1 MUISTIO/TUT Asuntotontin (kerrostalo 6 000 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntotuotantoa varten (Pukinmäki, tontti 37186/5) Isonpellontie 4 Hakemus Asuntotuotantotoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (11) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (11) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (11) 6 Esitys kaupunginhallitukselle Länsisataman Jätkäsaaren korttelin nro 20817 vuokraus- ja myyntiperusteiksi (Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli nro 20817) HEL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (5) 57 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämiseksi Jätkäsaaren Wood City -hankkeen toimisto- ja hotellitonteille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

MUISTIO Harjannetie 28 (Bysantinkuja 6), Harjannetie 30 (Bysantinkuja 4), Harjannetie 32 (Bysantinkuja 2)

MUISTIO Harjannetie 28 (Bysantinkuja 6), Harjannetie 30 (Bysantinkuja 4), Harjannetie 32 (Bysantinkuja 2) MUISTIO 9.2.2016 Asuntotonttien ja autopaikkatontin lyhytaikainen vuokraaminen Suomen Laatuasunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun rakennusluvan hakemista varten (Viikki, Viikinmäki, tontit 36264/1,

Lisätiedot

- Hankkeiden toteuttamiseksi mahdollisesti valittavat yhteistyökumppanit tulee esittää kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäviksi.

- Hankkeiden toteuttamiseksi mahdollisesti valittavat yhteistyökumppanit tulee esittää kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäviksi. 1 MUISTIO / TIA 26.4.2016 Asuntotontin (kerrostalo, 4 552 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle korkotuettua asumisoikeusasuntotuotantoa varten (Vuosaari, Rastila, tontti

Lisätiedot

Myöhemmin on sähköpostitse sovittu, että vuokraus alkaa kuitenkin vasta saakka. Varauspäätös sisälsi muun muassa seuraavat

Myöhemmin on sähköpostitse sovittu, että vuokraus alkaa kuitenkin vasta saakka. Varauspäätös sisälsi muun muassa seuraavat 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 5 475 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Kruunuvuoren Kuningattarelle ja Asunto Oy Kruunuvuoren Kuninkaalle (Laajasalo, Borgströminmäki, tontti 49042/1)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (8) 350 Asuntotontin (AK) varaaminen Kiinteistö Oy PJV:lle ja NREP Finland WH 4 Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43081/2) HEL 2017-000704 T 10 01 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 1 (7) 17 Esitys kaupunginhallitukselle Käpylän asuinkerrostalotontin vuokrausperusteiksi sekä osto-option sisällyttämiseksi vuokrasopimukseen (Käpylä, tontti 25/878/7)

Lisätiedot

Myöhemmin on sähköpostitse sovittu, että vuokrasuhteet alkavat vasta

Myöhemmin on sähköpostitse sovittu, että vuokrasuhteet alkavat vasta MUISTIO 20.1.2015 Asuntotonttien (kerrostalo, 5 750 k-m 2 ja 730 k-m 2 ) lyhytaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle rakennusluvan hakemista varten (Malmi, Ala-Malmi, tontti 38276/1 ja

Lisätiedot

saakka. Varauspäätös sisälsi muun muassa seuraavat - Varauksensaajan tulee solmia kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä varaussopimus

saakka. Varauspäätös sisälsi muun muassa seuraavat - Varauksensaajan tulee solmia kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä varaussopimus 1 MUISTIO/KN 25.5.2015 Asuntotontin (kerrostalo, 5 475 k-m 2 ) lyhytaikainen vuokraaminen Asunto Oy Kruunuvuoren Kuningattarelle ja Asunto Oy Kruunuvuoren Kuninkaalle rakennusluvan hakemista varten (Laajasalo,

Lisätiedot

Sähköpostitse on kuitenkin sovittu, että vuokraus alkaa

Sähköpostitse on kuitenkin sovittu, että vuokraus alkaa 1 MUISTIO/KN 22.4.2017 Asuntotontin (kerrostalo, 5 530 k-m 2 ) lyhytaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Margaretalle rakennusluvan hakemista varten (Laajasalo, Borgströminmäki, tontti 49040/1) Föglönkuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 4 Asuntotontin (rivitalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Halkosuontie 14-16:lle sekä yhtiöjärjestyksen hyväksyminen (Länsi-Pakila, tontti 34117/6)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2017 1 (6) 574 Omakotitalotonttien varaaminen omatoimiseen rakentamiseen Tapulikaupungissa, Siltamäessä, Alppikylässä, Kontulassa, Mellunmäessä, Kurkimäessä ja Kivikossa

Lisätiedot

asti seuraavin ehdoin: 1

asti seuraavin ehdoin: 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (5) 317 Toimitilatontin pitkäaikainen vuokraaminen sekä esitys kaupunginhallitukselle vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämiseksi Myllypuron Metropolian kampushanketta

Lisätiedot

- Asunto Oy Helsingin Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 32:n osuus 4106/ Asunto Oy Helsingin Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 33:n osuus 2183/6289.

- Asunto Oy Helsingin Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 32:n osuus 4106/ Asunto Oy Helsingin Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 33:n osuus 2183/6289. 1 MUISTIO/Katarina Nordberg 14.2.2017 Asuntotontin (kerrostalo, 6 289 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen yhteisesti määräosin Asunto Oy Helsingin Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 32:lle ja Asunto Oy Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2014 1 (8) 1244 Asuinkerrostalotontin myynti SATOKoti Oy:lle (Katajanokka, tontti 80013/2) HEL 2014-013492 T 10 01 01 01 Esitys A päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

Asuntotontin (A, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Honkasuon Pohjanpajulle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/3)

Asuntotontin (A, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Honkasuon Pohjanpajulle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/3) 1 MUISTIO/KN 3. marraskuuta 2015 Asuntotontin (A, 3 760 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Honkasuon Pohjanpajulle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/3) Leirikuja 3 Hakemus Suomen Vuokrakodit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (15) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (15) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/08 (5) 3 Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille kiinteistöille (Munkkiniemi, tontti 300/9, Toukola, tontti 398/, Katajanokka, Satamakatu, maanalainen määräala) HEL 08-00698

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (7) 5 Osto-option sisällyttäminen tonttien maanvuokrasopimuksiin (Viikki, tontit 36113/2, 3 ja 4) HEL 2017-001849 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta 103/679 499, Ristiretkeläistenkatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Toimitilatontin pitkäaikainen vuokraaminen sekä esitys kaupunginhallitukselle vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämiseksi Myllypuron Metropolian kampushanketta

Lisätiedot

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 304 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Tähtisaranpolku 3:lle (Mellunkylä, Kivikko, tontti 47352/3) Tähtisaranpolku 3 Hakemus Asunto Oy Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (8) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2016 1 (8) 670 V 31.8.2016, Vuokraus- ja myyntiperusteet toimistotontille (Vallila, tontti 22403/2) HEL 2016-006505 T 10 01 01 02 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2012 1 (7) 743 Laajasalon tontin 49112/4 varaaminen Asunto-oy Sarvastonkaarelle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun HEL 2012-007058 T 10 01 01 00 Päätös päätti varata

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (9) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (9) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 1 (9) 10 Asuinkerrostalotonttien (AK) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Retkeilijänkatu 3-7:lle (Vuosaari, Rastila, tontit 54008/5-7) HEL 2013-012353

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2017 1 (6) 2 Asuntotontin (AK) varaaminen Kiinteistö Oy PJV:lle ja NREP Finland WH 4 Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43081/2) HEL 2017-000704 T 10 01 01 00 Päätösehdotus päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 24 Maankäyttösopimus ja esisopimus Kiinteistö Oy Mellunmäen liikeja toimintakeskuksen kanssa (asemakaava nro 12215) HEL 2015-013057 T 10 01 00 Päätös päätti oikeuttaa

Lisätiedot

MUISTIO/Katarina Nordberg

MUISTIO/Katarina Nordberg 1 MUISTIO/Katarina Nordberg 22.12.2016 Liiketontin maanvuokrasopimuksen päättäminen ja asuntotontin (kerrostalo, 2 010 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Pohjolan Perusyhtiö Uusimaa 31:lle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 22 Asuntotontin (kerrostalo, 5 400 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle valtion korkotukemia vuokraasuntoja varten (Länsisatama, Jätkäsaari,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (9) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (9) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2011 1 (9) 4 Suutarilan Böstaksentien asuinrakennusten- ja rivitalotonttien sekä Henrik Forsiuksen tien rivitalotontin 40223/1 vuokrausperusteiden määrääminen (Suutarila,

Lisätiedot

Asuntotontin (700 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Peltopuistolle Hitas II-ehdoin (Tapaninkylä, 39148/13)

Asuntotontin (700 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Peltopuistolle Hitas II-ehdoin (Tapaninkylä, 39148/13) MUISTIO/TUT 10.7.2017 Asuntotontin (700 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Peltopuistolle Hitas II-ehdoin (Tapaninkylä, 39148/13) Kotinummentie 11 Hakemus Varauspäätös Master Kodit Oy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (6) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (6) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (6) 2 Asuntotontin (pientalo, 400 k-m²) varaaminen yksityishenkilöille ryhmärakennuttamista varten (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39235/12) HEL 2016-003238 T 10

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (15) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (15) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (15) 192 Kannelmäen vanhan ostoskeskuksen tilalle muodostettavien asuinja liikerakennusten tontin ja asuinrakennusten tonttien vuokraus- ja myyntiperusteet (Kaarela,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 119 Asuntotontin (kerrostalo, 3 800 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen A- Kruunu Oy:lle korkotuettua vuokra-asuntotuotantoa varten (Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33395/3)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 1 (5) 10 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle suunnitellun asuntotontin (AK) varaamiseksi Kiinteistö Oy PJV:lle / NREP Finland WH 4 Oy:lle (Herttoniemi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (6) 606 Liiketontin vuokraaminen Lidl Suomi Ky:lle ja esitys kaupunginhallitukselle osto-option lisäämisestä (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 41292/1) HEL 2015-013242

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 14 Määräalan pitkäaikainen vuokraaminen Oranssi Asunnot Oy:lle HEL 2014-003129 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta 89/676497 ja 677497, Jyrängöntie 7 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (8) 16 Asuinkerrostalotontin (AK) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Loggialle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49075/13) HEL 2013-012715 T 10 01

Lisätiedot

Liite 2 Muistio. Capellan puistotie 4

Liite 2 Muistio. Capellan puistotie 4 Liite 2 Muistio Asuntotontin (kerrostalo) myynti osto-option perusteella Asunto Oy Helsingin Capellan puistotie 4:lle ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen (Sörnäinen, Kalasatama, tontti 10587/3)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätöshistoria 1 Kaupunginhallitus 24.03.2014 327 HEL 2014-001528 T 10 01 01 02 Päätös Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta päätti (82 ) muuttaa tontin varauspäätöstä seuraavasti:

Kiinteistölautakunta päätti (82 ) muuttaa tontin varauspäätöstä seuraavasti: 1 MUISTIO/KN 10.3.2015 Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1:lle vapaarahoitteista Hitas II-ehdoin toteutettavaa omistusasuntotuotantoa varten (Malmi, Ruotutorppa,

Lisätiedot

MUISTIO/KN Gunillantie 17

MUISTIO/KN Gunillantie 17 1 MUISTIO/KN 3.9.2015 Asuntotontin (kerrostalo, 4 200 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Kruunuvuoren Ankkurille (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49075/7) Gunillantie 17 Hakemus Asunto

Lisätiedot

Liite 2, Muistio Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45568/15)

Liite 2, Muistio Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45568/15) Liite 2, Muistio Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45568/15) HEL 2014-010491 Ryynimyllynkatu 2, A1145-866 Tiivistelmä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2017 1 (7) 2 Sato Oyj:lle varatun asuntotontin varausehtojen muuttaminen sekä esitys kaupunginhallitukselle tontin myyntiperusteiden määräämiseksi (Länsisatama, Jätkäsaari,

Lisätiedot

-Tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella

-Tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella Muistio Asuntotontin (kerrostalo, 1 300 k-m2) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Suopursunpuistolle vapaarahoitteisia Hitas I-omistusasuntoja varten (Oulunkylä, Maunula, tontti 28321/10) Suonotkonkuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (8) 4 Määräalan pitkäaikainen vuokraaminen asuntotontista (kerrostalo) Asunto Oy Helsingin Sagitta:lle (Oulunkylä, määräala tontista 28171/13) HEL 2014-007804 T

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (7) 638 Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten tontin (YSA) pitkäaikainen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille palveluasumista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (9) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (9) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (9) 295 Yleisten rakennusten tontin (YS) pitkäaikainen vuokraaminen Kiinteistö Oy RK-Asunnoille (Laajasalo, Yliskylä, tontti 49066/1) HEL 2012-006946 T 10 01 01

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 550 Verkkosaaren eteläosan asuinkortteleita 10600 ja 10601 koskevan ilmoitus- ja neuvottelumenettelyn ratkaiseminen sekä esitys kaupunginhallitukselle tonttien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Muistio. Pientalotontin 45572/1 pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Myllypiha nimiselle yhtiölle (Valssimyllynkatu 6) Hakemus

Muistio. Pientalotontin 45572/1 pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Myllypiha nimiselle yhtiölle (Valssimyllynkatu 6) Hakemus HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 MIM/asuntotontit 23.8.2017 MUISTIO HEL 2016-006937, A1145-897 Pitkäaikainen vuokraaminen Liite 2 Muistio Pientalotontin 45572/1 pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Myllypiha

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Kiinteistölautakunta To/ varten saakka muutoin entisin ehdoin.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Kiinteistölautakunta To/ varten saakka muutoin entisin ehdoin. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2016 1 (6) 503 Kalasataman Verkkosaaren kelluvia asuntoja koskevan varauspäätöksen muutos (Sörnäinen, Kalasatama, tontit 10619/1-4) HEL 2016-012687 T 10 01 01 00 Verkkosaarenranta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) 13 Autotallia koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen (Roihuvuoren Autotallit Oy, tontti 43212/3) HEL 2011-008744 T 10 01 01 02 Päätös Lautakunta päätti jatkaa kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (6) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2019 1 (6) 242 Asuinkerrostalotontin myyminen Länsisataman Jätkäsaaresta (tontti 20829/3) HEL 2019-000529 T 10 01 01 01 Päätös vahvisti Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (9) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (9) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2014 1 (9) 1 Asuntotontin (kerrostalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Capellan puistotie 4:lle sekä esitys kaupunginhallitukselle osto-option sisällyttämiseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2014 1 (7) 5 Asuntotontin (AKR) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Oulunkylä, Patola, tontti 28312/1) HEL 2013-016191 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Liikuntalautakunta ULKO/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Liikuntalautakunta ULKO/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja /07 (5) 56 Maa-alueen vuokraus Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin HEL 06-067 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta To/7 18.12.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta To/7 18.12.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2014 1 (7) 7 Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten tontin (YSA) pitkäaikainen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille palveluasumista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2014 1 (6) 788 Kauppakeskushanketta varten Laajasalon keskustasta varatun alueen varauksen uusiminen ja muuttaminen, varauksensaajina Helsingin Osuuskauppa Elanto, Kesko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 619 Kiinteistö Oy Vaasankatu 10:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen jatkaminen (Alppiharju, Harju, tontti 12348/10) HEL 2014-014290 T 10

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) 228 Asunto-oy Sarvastonkaarelle vuokratun asuntotontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen ja täydennysrakentamiskorvauksen suorittaminen (Laajasalo,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (9) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (9) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2015 1 (9) 633 Asuntotontin (kerrostalo, 2 900 k-m²) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle valtion tukemia vuokra-asuntoja ja vaikeavammaisille

Lisätiedot