Pirkanmaan LAPE Pippuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan LAPE Pippuri"

Transkriptio

1 Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityistason palveluiden uudistaminen Työpaja Projektikoordinaattorit Miettinen Sari ja Miettunen Nanna

2 Pirkanmaan muutosohjelma SOTE, MAKU ja LAPE

3 PIRKANMAAN SOTE ja MAKU -UUDISTUS Pirkanmaa Sari Miettinen

4 PIRKANMAAN LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT SOTE-valmistelutyö sekä Pippuri -ohjausryhmä Lasten ja perheiden palveluiden SOTE-ryhmä pj Maria Päivänen Äitiysja lastenneuvola pj. Tuire Sannisto Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut Oppilas- ja opiskelijahuolto pj Nina Lehtinen pj Heli Niemi Lasten ja nuorten somaattinen sairaanhoito pj Marja- Leena Lähdea ho Lasten ja nuorten mielenterveys -työ pj Riittakerttu Kaltiala -Heino Maakunnan LAPEryhmä pj Maria Päivänen Kuntien LAPEryhmät Muutosagentti Pirkanmaan LAPE Pippuri -hanke Perhekeskustoimintamalli Eropalvelut Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki Sähköiset palvelut Maahanmuuttajapalvelut Varhaiskasvatus, koulu ja vapaaaikapalvelut Erityis- ja vaativat palvelut Lastensuojelun sosiaalityön kehittäminen Toimintakulttuurin muutos ja Johtamisen ja osaamisen kehittäminen Lapsivaikutusten arviointi 4

5 VALITTUJEN KEHITTÄMISALUEIDEN SISÄLLÖT 5

6 PIRKANMAAN LAPE PIPPURI -hanke Hankehenkilöstö Tehtävä Yhteystiedot Hanna Harju-Virtanen projektipäällikkö p Titta Pelttari muutosagentti p Henna Vanhatalo projektisihteeri p Jaana Koivisto perhekeskustoimintamalli p Maria Antikainen perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus p Päivi Viitanen-Marchegiano perhekeskustoimintamalli p Tia Kemppainen vanhemmuuden ja parisuhteen tuki p Marja Olli eropalvelut p Suvi Nieminen maahanmuuttajapalvelut p Susanna Raivio varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika p Sari Miettinen erityis- ja vaativan tason palvelut p Nanna Miettunen erityis- ja vaativan tason palvelut p Tiina Civil 6 lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli p

7 PIRKANMAAN LAPE, PIPPURI-HANKE Pirkanmaan LAPE Pippuri -hankkeen nettisivut: Muistiot: Uutiskirjeet: Facebook: LAPE Pirkanmaa Pirkanmaan LAPE-muutosagentti 7 Sari Miettinen

8 Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Miettinen Sari Projektikoordinaattori 8

9 VALITUT KEHITTÄMISALUEET ERITYIS- JA VAATIVAN TASON PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ PIRKANMAALLA Monitoimijainen arviointimalli Pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin erityispalveluihin Yksi arviointi ja yksi yhteinen palvelusuunnitelma Horisontaalinen integraatio Palvelukokonaisuus, jossa asiakkaan kannalta oleelliset palvelut toimivat saumattomassa yhteistyössä Vertikaalinen integraatio Asiantuntemusta ja osaamista lasten, nuorten ja perheiden käyttöön perustason palveluissa Konsultaatiomallit ja digitaaliset palvelut Osaamis- ja tukikeskuksen kehittäminen Vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttämien palveluiden laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen Lastensuojelun systeeminen toimintamalli 9 Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

10 Monitoimijaisen arvioinnin kehittäjäryhmän tavoitteita 1. Alkuvaiheen arvioinnin kehittäminen 2. Monitoimijaisen arvioinnin yhteistyön rakenteiden kehittäminen Varhaisen vaiheen monitoimijaisen verkoston rakenteet (tiimit, yhteistyökäytännöt, konsultaatiomallit, sopimukset tms.) Lähityöntekijän, vastuutyöntekijän, verkostokoordinaattorin määritteleminen Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, lastensuojelutarpeen selvityksen ja muun erityispalveluiden tarpeen arvioinnin toimijat, työparityöskentely ja yhteistyön rakenteet. 3. Yhteisten kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen Yhteinen neuvottelurunko yhteistyön asiakasprosessin eri vaiheissa Palvelutarpeen arvioinnin runko Yhteinen kokoava asiakassuunnitelma horisontaalisessa ja vertikaalisessa yhteisyössä 10 Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

11 Monitoimijaisia arviointiprosesseja OT-keskusarviointi Arviointi erityistason palveluissa Yksi lapsi yhteinen suunnitelma Asiakkaan ja lähityöntekijän yhteinen arvio Asiakas Lähityöntekijä esim. neuvolan, koulun, varhaiskasvatuksen, nuorisotyön työntekijä Monitoimijaisen verkoston työntekijä, esim. perheneuvolan tt, järjestön/ srk:n tt, perhetyöntekijä, lääkäri, palveluohjaaja, poliisi, Kelan tt Palvelutarpeen arviointi Varhaisen vaiheen monitoimijainen verkosto Sosiaalihuollon työntekijä Erityistason palveluiden työntekijä OT-keskuksen työntekijä 11

12 Monitoimijainen arviointi ja verkostotyö Prosessinomaisuus Sisältö arviointia laajempi Horisontaalinen integraatio Vertikaalinen integraatio 12 Maria Antikainen

13 Pirkanmaalla erityispalveluissa pilotoitavia toimintamalleja ja työtapoja 13

14 Pilotoitavia toimintamalleja ja työtapoja Yksi lapsi Yksi yhteinen suunnitelma ja työskentely Monitoimijaisen arvioinnin toimintamalli Yhteisneuvottelu-kaavakkeen juurruttaminen monitoimijaiseen verkostotyöhön. Lasu:n ja lastenpsykiatrian yhteisasiakkaiden yhteinen palvelutarpeen arvio Asiantuntijaverkosto, joka kootaan lapsen/perheen tarpeiden mukaan Toimintamalli: DM1 nuoret (huono hoitotasapaino) Risu toimintamalli: Moniammatillinen työote alle 18-vuotiaille rikoksentekijöille Kotikäynti työparityönä: Lastenpsykiatrian akuuttiosastolta perustason työntekijän /perheelle tutun lähityöntekijän kanssa. Aikuisten ja lapsiperhepalveluiden yhteinen työpajatyöskentely 14 Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

15 Pilotoitavia toimintamalleja ja työtapoja Tays lastenpsykiatrian etäkonsultaatiot Jalkautuva työryhmä pilotoi etänä toteutettavia monitoimijaisia verkostoneuvotteluita 15 Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

16 Pilotoitavia toimintamalleja ja työtapoja Tays nuorisopsykiatrian konsultaatio Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu erikoislääkärin konsultaatioista kuntien nuorten mt-tiimeille 16 Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

17 Päiväperho pilotti Perhetukikeskus Päiväperhon päihde- ja/tai mielenterveysongelmaisten, raskaana olevien ja lapsiperheiden tuen ja hoidon erityisosaamista kuntien äitiysneuvoloiden terveydenhoitajalle arjen työhön (konsultaatiot ja työparityöskentely). Pilotoitavia toimintamalleja ja työtapoja 17 Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

18 Pilotoitavia toimintamalleja ja työtapoja Yleispediatria Yhdyspinnat erityistason ja perhekeskustoimintamallin välille, lähialue- ja maakunnallisten palveluiden osalta. 18 Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

19 Systeeminen lastensuojelun toimintamalli

20 Johtaa tiimin työskentelyä, ohjaa keskustelua tiimissä, huolehtii yhteistyösuhteista Lastensuojelun systeeminen, monitoimijainen tiimi Systeemisyys Perheterapeuttinen ymmärrys Suhdeperusteisuus Lapsilähtöisyys Asiakkaiden osallisuus ja kohtaaminen Monitoimijaisuus Tukee tiimiä tuomalla työskentelyyn systeemisen ajattelun ja perheterapian näkökulmia Laadukas, monipuolinen reflektio Kliinikko/ perheterapeutti Konsultoiva sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Koordinaattori Kirjaa tiimikeskustelut, avustaa tiimiä kontaktoimalla asiakkaita, sopimalla aikoja, varaamalla tiloja, hoitamalla hallinnollisia asioita Matalan kynnyksen palvelut: neuvola, varhaiskasvatus, koulu, kotipalvelu, lapsiperheiden sosiaaliohjaus Tiina Civil

21 Pilotoinnit ovat meneillään Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotoinnit on aikataulutettu keväälle ja syksylle Pilotointiin liittyvät orientaatiokäynnit lastensuojelutiimeihin, lastensuojelutiimien kouluttaminen ja työnohjaaminen systeemisen lastensuojelun toimintamalliin ja systeemiseen ajatteluun. Pilotointiin ovat lähteneet/lähdössä mukaan Akaan, Tampereen, Oriveden, Urjalan, Valkeakosken, Ylöjärven, Sastamalan ja Punkalaitumen lastensuojelutiimit. 21 Tiina Civil

22 Systeemisyys organisaatiossa Systeemisen ajattelun mukainen työskentely ei ole menetelmä. Kyse on ennen kaikkea integraatiosta ja ajattelun muutoksesta. Toimiakseen vaatii muutoksia myös arvoihin, rakenteisiin ja johtamiseen sekä lastensuojelutiimin että muiden yhteistyötahojen tapaan toimia ja ajatella. Kyse on samalla toimintakulttuurin muutoksesta kaikissa lasten ja perheiden palveluissa. Systeemisen ajattelun ja työskentelyn avaaminen muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville tahoille on välttämätöntä työskentelyn mahdollistamiseksi. Systeemisyys näkyy monella tavalla työskentelyssä ja ajattelussa. Lähtökohtana on, että erilaisten näkökulmien ja niihin liittyvien ratkaisuehdotusten avulla pyritään helpottamaan lasten ja perheiden tilannetta ja huolehtimaan lapsen suojelun tarpeesta. Jotta systeemisyys läpäisisi koko organisaation ja yhteisen palvelujärjestämän tarvitaan yhteisiä koulutuksia ja työnohjauksia sekä ennen kaikkea ymmärrystä siitä, että tarvitsemme toistemme näkökulmia saadaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen. 22 Tiina Civil

23 Haasteet ja mahdollisuudet muutostyölle Pirkanmaalla Toimintamallia on voitu ottaa käyttöön pienin askelin ja vain osan asiakkaista on ollut mahdollisuus päästä mukaan systeemisen mallin mukaiseen työskentelyyn. Pilotoinnin ja kouluttamisen yhteydessä on tullut esille, että lastensuojelutiimien työntekijöillä on halukkuutta ja valmiutta työskennellä systeemisen mallin ja ajattelun mukaisesti. Isoin haaste kehittämistyölle on suuret asiakasmäärät ja niiden rajaaminen. Lisäksi haastetta tuovat kuntien erilaiset tilanteet, organisaatiokulttuurit ja rakenteet palveluissa sekä mahdollisuudet lähteä muutostyöhön mukaan. Alustavat kokemukset kertovat työskentelyn olevan perusteellista, tuovan esille erilaisia näkökulmia, vievän paljon aikaa ja vaativan tiimin vetäjältä paljon ohjausta. 23 Tiina Civil

24 OT -keskus Projektikoordinaattori Nanna Miettunen

25 OT-keskus valmistelu Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa Tampereen yliopistolliseen sairaalaan linkittyvän OTkeskuksen kehittämistyöhön on koottu moniammatillinen, kaikkien kolmen maakunnan yhteinen työryhmä (SI puuttuu yhä työryhmästä) Sosiaalihuollon porrasteisuus alatyöryhmä Tutkimus- ja kehittämistoimintaa suunnitteleva alatyöryhmä Tällä hetkellä ollaan käynnistämässä kolmatta pienryhmää suunnittelemaan, millainen integratiivinen toimintamalli palvelisi vaikeimmissa erotilanteissa PSHP:ssa myös erillistä OT-suunnittelua 25 Nanna Miettunen

26 Visio: Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisen OT-keskuksen paikka V I S I O Pyrkii etsimään vastauksia niihin ongelmiin/palvelutarpeisiin, joihin ei olemassa olevalla palvelujärjestelmällä pystytä vastaamaan käytännössä tarkoittaa tilanteita, kun tarvitaan monialaista tiedontuotantoa ja työskentelyä Uusien tilanteiden ja ilmiöiden haltuunottaminen, luomalla toimintamalleja yhdistämällä eri alojen erityisosaamista ja uusinta tutkimustietoa Työnjako viiden OT-alueen kesken: Sovitaan, mihin eri alueet keskittyvät. Erityistason tutkimusperustainen osaamisen vahvistaminen Hakee ratkaisuja koordinaattorin puuttumiseen, työn epätahtisuuteen, tehtävien tiukkaan rajaamiseen jne. Uudenlaisen johtamisen mallintaminen 26 Nanna Miettunen

27 Visio: Koordinoiva johtamistiimi V I S I O 3-5 henkilöä: Sekä substanssiosaamista (si-sote) että tärkeimpänä johtamisosaamista Tärkeää monialainen tiimiytyminen Yhteinen työtila (jossa tiloja myös OTkeskuksessa työskenteleville asiantuntijoille ja tutkijoille?) esimerkiksi Tampereen Kauppiin suunnitteilla olevaan Hyvinvointikeskukseen Tuottaa uudenlaista monialaista työskentelyä, tutkimusta ja ajattelua 27 Nanna Miettunen

28 Visio: OT-keskuksen työntekijät VISIO OT-keskuksen koordinoiva johtamistiimi kokoaa tarvittaessa moniammatillisen ryhmän erityisasiantuntijoita ongelman ympärille Määräaikaisia: OT-tasolla ei työskentele pysyvä joukko ammattilaisia, vaan liikkuvasti ne ammattilaiset, joiden tuottamaa tietoa kyseisellä hetkellä tarvitaan. OT-toimijoiden tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi siten, että tarjotun tuen, koulutuksen ja tutkimuksen myötä osaaminen leviää ja ei tarvita OT-tason osaamista kyseisen ilmiön suhteen. Mahdollisesti osa-aikaisia (jatkavat myös päätyössään) Jostain täytyy löytyä rahoitusta huippuosaajien palkkoihin/tutkimusapurahoihin OT-keskuksessa on omia työntekijöitä, työntekijät eivät (pääsääntöisesti?) työskentele otona. 28 Nanna Miettunen

29 Visio: OT-keskuksen toiminta V I S I O Tarjoaa konsultatiivisen tuen erityis- ja perustason palveluihin, tarvittaessa myös jalkautuen Huom. myös OT-tason asiakkaat ovat yleensä koulussa, varhaiskasvatuksessa, sote-keskuksessa jne. asiakkaana. Tehdäänkö malli, jossa ammattilainen voi hakea apua suoraan vai välikäden kautta? Joissain tapauksissa myös mahdollisuus tehdä päätöksiä? Lapsia ja ongelmia ei lähtökohtaisesti siirretä, vaan tuki tuodaan lapsen kehitysympäristöön ja lapsen ja perheen kanssa työskentelevien ammattilaisten tiimiin. Lähtökohta tulisi olla, että esim. lastensuojelussa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä säilyy, mutta hänen ja muiden ammattilaisten rinnalle tiimiin tulee OT-keskuksen osaaja/-t. 29 Nanna Miettunen

30 Visio: OT-keskuksen toiminta VISIO OT-keskus on tuulien haistelija. Valmistautuu tuleviin ilmiöihin kansainvälisen verkoston, kongressien ja tutkimuksen kautta. Huom. useimmat ilmiöt tulevat Suomeen muutaman vuoden viiveellä, jolloin olisi mahdollisuus varautua asioihin etukäteen. Esim. pakolaisaaltoon ja sen mukanaan tuomiin ilmiöihin olisi voitu paremmin valmistautua monialaisesti, jos olisi ollut resurssia tähän. Monialainen tutkimustyön rahoittaminen ja suunnitelma siitä, että miten tutkimustieto viedään arkeen: Voitaisiinko luoda systeemi, jossa maakunta rahoittaa omien työntekijöidensä väitöskirjatyötä, jos se tuottaa uutta tietoa, joka hyödyttää organisaatiota? Yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa mahdollistaa sen, että uusin tieto on käytettävissä tulevien ammattilaisten opetuksessa. Eivät siis tule kentälle vanhan tiedon kanssa, vaan valmiimpina ammattilaisina. 30 Nanna Miettunen

31 Kysymyksiä, selvitettäviä, järjestettäviä asioita Linkittyminen esi- ja perusopetuksen vaativiin erityispalveluihin ym. kuntiin jääviin palveluihin? Tutkimus- ja kehittäminen alatyöryhmän täydentäminen (Taysin edustus puuttuu) ja etenemissuunnitelman laatiminen Mikä tulee olemaan OT-keskuksen resurssointi? Ja toimintamandaatti? Nämä määrittävät paljon sitä, mitä voidaan suunnitella. Tästä tärkeää saada kansallinen yhteinen kuva. Yhteys maakuntien ja yhteistyöalueiden TKKI-rakenteisiin jäsennettävä. Maakunnan kehittämisyksikköön resursoidaan rahaa. Tuleeko OTkeskus miettiä osaksi tätä? Ainakin tutkimuksen ja kehittämisen osalta? OT-keskus tulee vahvemmin nivoa osaksi koulutusrakenteita pitkällä tähtäimellä. 31 Nanna Miettunen

32 Sosiaalihuollon porrasteisuus Todettiin, että sosiaalihuollon porrasteisuutta on mielekkäämpää miettiä ja rakentaa kokonaisuutena asiakkuuden alusta alkaen, ja ryhmä ottaa tämän tavoitteekseen. Porrasteisuuden yhteydessä hyödynnetään suuntima-ajattelua. Sovittiin, että luodaan mittari asiakkuuden vaativuustason määrittelemiseen ja viedään mittari kokeiluun sosiaalityöntekijöille/arviointeja tekeville työntekijöille kevään aikana. Sovitaan työnjaosta SOTE-valmistelun lasten ja perheiden sosiaalipalvelut työryhmän kanssa 32 Nanna Miettunen

33 Kiitos 33

34 KIITOS NANNA MIETTUNEN SARI MIETTINEN TIINA CIVIL #lapemuutos #kärkihanke

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

LAPE-muutosohjelman yhteys VIP-verkostoon

LAPE-muutosohjelman yhteys VIP-verkostoon Lape Pirkanmaa LAPE-muutosohjelman yhteys VIP-verkostoon 25.4.3018 Projektikoordinaattori Nanna Miettunen nanna.miettunen@pikassos.fi p. 050 3495610 MITÄ LAPESSA TEHDÄÄN? 2 Yhdistetään sote-palvelut asiakaslähtöisiksi

Lisätiedot

Monitoimijaisen arvioinnin työryhmän tapaaminen klo 8-11 Pikassos Nanna Miettunen ja Maria Antikainen. Pirkanmaan LAPE Pippuri

Monitoimijaisen arvioinnin työryhmän tapaaminen klo 8-11 Pikassos Nanna Miettunen ja Maria Antikainen. Pirkanmaan LAPE Pippuri Monitoimijaisen arvioinnin työryhmän tapaaminen 7.11.2017 klo 8-11 Pikassos Pirkanmaan LAPE Pippuri 1 7.11.2017 Aamun ohjelma 1. Monitoimijaisen arvioinnin kokonaisuus - mallin esittelyä ja keskustelua

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA

VARHAISKASVATUS LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA VARHAISKASVATUS LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA Kehittämistyöryhmän tapaaminen 22.2.2018 klo 9.00-12.00 Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Luentosali, Tampere Pirkanmaan LAPE TÄNÄÄN 1. Tervetuloa, alkusanat,

Lisätiedot

Pirkanmaan LAPE Pippuri

Pirkanmaan LAPE Pippuri Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla VALITTUJEN KEHITTÄMISALUEIDEN SISÄLLÖT PIRKANMAAN LAPE PIPPURI

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUT KOHTI MAAKUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUUTA

LAPSI- JA PERHEPALVELUT KOHTI MAAKUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUUTA LAPSI- JA PERHEPALVELUT KOHTI MAAKUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUUTA Ehdotus teemaryhmän ja tämän alaryhmien, maakunnan LAPE-ryhmän ja Pirkanmaan LAPE-hanke Pippurin työskentelylle 9/2017-> 6.9.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Monitoimijaisen arvioinnin työryhmä klo 9-12 Pikassos. LAPE Pirkanmaa

Monitoimijaisen arvioinnin työryhmä klo 9-12 Pikassos. LAPE Pirkanmaa Monitoimijaisen arvioinnin työryhmä 8.12.2017 klo 9-12 Pikassos LAPE Pirkanmaa TÄNÄÄN 1. Edellisen kokouksen (7.11.) muistio 2. Monitoimijaisen arvioinnin tilannekatsaus 3. Suuntiman esittely Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen Pirkanmaan LAPEssa

Monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen Pirkanmaan LAPEssa Pirkanmaan LAPE Pippuri Monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen Pirkanmaan LAPEssa 2.2.2018 Yhteiskehittämispäivä Maria Antikainen ja Nanna Miettunen Nykytilanne Lapsen ja perheen tilannetta kartoitetaan

Lisätiedot

Systeeminen lastensuojelu seminaari

Systeeminen lastensuojelu seminaari Systeeminen lastensuojelu 8.11.2018 seminaari Kehittämistyöstä Toimenpiteenä toteuttaa Hackneyn mallin paikallinen pilotointi Pilotointi on suunniteltu toteuttavaksi kouluttamalla ja työnohjaamalla lastensuojelutiimit

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamalli Kehittämistyöryhmän tapaaminen Ti klo Tipotien sosiaali- ja terveysasema Pirkanmaan LAPE Pippuri

Perhekeskustoimintamalli Kehittämistyöryhmän tapaaminen Ti klo Tipotien sosiaali- ja terveysasema Pirkanmaan LAPE Pippuri Perhekeskustoimintamalli Kehittämistyöryhmän tapaaminen Ti 15.8.2017 klo 13-16 Tipotien sosiaali- ja terveysasema Pirkanmaan LAPE Pippuri 1 15.8.2017 Päivi Viitanen-Marchegiano, Jaana Koivisto, Maria Antikainen

Lisätiedot

OT-organisaatiomalli Tampereen OT-keskus Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä- Pohjanmaa

OT-organisaatiomalli Tampereen OT-keskus Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä- Pohjanmaa OT-organisaatiomalli Tampereen OT-keskus Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä- Pohjanmaa OT-keskuksen perustehtävät toteuttaa kaikkein vaativimman erityistason palveluita palveluyksiköissä (Tays Kehitysvammapalvelut,

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

Mihin suuntaan lastensuojelua kehitetään Suomessa?

Mihin suuntaan lastensuojelua kehitetään Suomessa? Mihin suuntaan lastensuojelua kehitetään Suomessa? II LAPE-konferenssi 26.10.2017 YTT, kehittämispäällikkö, THL paivi.petrelius@thl.fi 1 25.10.2017 Lastensuojelun kehittäminen osana palveluiden kokonaisuutta

Lisätiedot

Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli. Pirkanmaan LAPE Pippuri

Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli. Pirkanmaan LAPE Pippuri Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli Pirkanmaan LAPE Pippuri 1 26.10.2017 Tiina Civil Miksi muutos on välttämätön? Keskeisimmät lastensuojelun sosiaalityön ongelmat liittyvät suuriin

Lisätiedot

Pirkanmaan LAPE Pippuri Erityis- ja vaativimman tason palvelut. Miettinen & Miettunen

Pirkanmaan LAPE Pippuri Erityis- ja vaativimman tason palvelut. Miettinen & Miettunen Pirkanmaan LAPE Pippuri Erityis- ja vaativimman tason palvelut 1 5.2.2018 13.06.2017 asialistalla 1. Lyhyesti LAPE -kuulumisista kansallisella tasolla sekä Pirkanmaalla 2. Edellisen kokouksen tehtävän

Lisätiedot

OT-keskukset osana Lape-muutosohjelmaa

OT-keskukset osana Lape-muutosohjelmaa Lape Pirkanmaa OT-keskukset osana Lape-muutosohjelmaa VIP-verkostolle 19.9.2018 Projektikoordinaattori Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE 2 OT-keskus: Osaamis- ja tukikeskus Osaamis- ja tukikeskus

Lisätiedot

Lape kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla. Eija Ala-Toppari-Peltola Lape muutosagentti

Lape kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla. Eija Ala-Toppari-Peltola Lape muutosagentti Lape kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla Eija Ala-Toppari-Peltola Lape muutosagentti Miten muutosta lasten ja perheiden palveluissa toteutetaan? Lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikainen ja

Lisätiedot

LAPE tilannekatsaus. Työvaliokunta

LAPE tilannekatsaus. Työvaliokunta LAPE tilannekatsaus Työvaliokunta 13.1.2017 LAPE kärkihankkeen toimeenpano 2017 2018 kehittämistyön painopiste siirtyy maakuntiin; maakunnalliset Lape kehittämishankkeet käynnistyvät 2/ 2017 Keskitetty

Lisätiedot

Systeeminen lastensuojelun toimintamalli

Systeeminen lastensuojelun toimintamalli Systeeminen lastensuojelun toimintamalli mallinnuksen esittely Yhteiskehittämispäivä 28.9.2017 1 Päivi Petrelius Terveisiä eilen päättyneiltä lastensuojelupäiviltä! 2 3.10.2017 Etunimi Sukunimi Yhteiskehittämispäivät

Lisätiedot

Ehdottaja Pilotti/kehittämistehtävä Toimijat Muuta, kysymyksiä Next step Sosiaalipäivystys/ Sirpa Määttä

Ehdottaja Pilotti/kehittämistehtävä Toimijat Muuta, kysymyksiä Next step Sosiaalipäivystys/ Sirpa Määttä Ehdottaja Pilotti/kehittämistehtävä Toimijat Muuta, kysymyksiä Next step Sosiaalipäivystys/ Sirpa Määttä Risu Rikoksista irti suuntaamalla uudelleen RISU -Rikoksista irti suuntaamalla uudelleen moniammatillinen

Lisätiedot

Monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen osana perhekeskustoimintamallia Erityis- ja vaativan tason kehittämistyöryhmä Pirkanmaan LAPE

Monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen osana perhekeskustoimintamallia Erityis- ja vaativan tason kehittämistyöryhmä Pirkanmaan LAPE Monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen osana perhekeskustoimintamallia Erityis- ja vaativan tason kehittämistyöryhmä 16.8.2017 Pirkanmaan LAPE Pippuri 1 16.8.2017 Perhekeskustoimintamalli 2 16.8.2017

Lisätiedot

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla Pirkanmaan LAPE Pippuri toimintasuunnitelma

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla Pirkanmaan LAPE Pippuri toimintasuunnitelma Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla Pirkanmaan LAPE Pippuri toimintasuunnitelma 2017-2018 1 Nanna Miettinen ja Sari Miettinen LAPE Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma

Lisätiedot

Lapsille hyvä arki! LAPE alueellamme. VIP Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen alueellinen Kick off

Lapsille hyvä arki! LAPE alueellamme. VIP Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen alueellinen Kick off Lapsille hyvä arki! LAPE alueellamme VIP Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen alueellinen Kick off Itä-Suomen maakuntien LAPE-kehittämiskokonaisuudet Kaikki neljä maakuntaa Perhekeskustoimintamallin

Lisätiedot

LAPE-muutosohjelman yhteys VIP-verkostoon

LAPE-muutosohjelman yhteys VIP-verkostoon LAPE-muutosohjelman yhteys on VIP Vaativan erityisen tuen ohjaus-ja palveluverkostojen alueellinen kick off 29.5.2018 Valteri Tervaväylä, Lohipadon yksikkö Jaana Jokinen Erityisasiantuntija LAPE- Toimiva

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamalli Kehittämistyöryhmän tapaaminen Torstaina klo 9-12 Tipotien sosiaali- ja terveysasema Pirkanmaan LAPE Pippuri

Perhekeskustoimintamalli Kehittämistyöryhmän tapaaminen Torstaina klo 9-12 Tipotien sosiaali- ja terveysasema Pirkanmaan LAPE Pippuri Perhekeskustoimintamalli Kehittämistyöryhmän tapaaminen Torstaina 26.10.2017 klo 9-12 Tipotien sosiaali- ja terveysasema Pirkanmaan LAPE Pippuri 1 26.10.2017 Päivi Viitanen-Marchegiano ja Maria Antikainen

Lisätiedot

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia LAPE-päivät 29.-30.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 1 29.5.2017 Hanne Kalmari hankepäällikkö LAPEn tavoitteisiin ja sisältöön

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Maakunnallisten perhekeskushankkeiden vastuuhenkilöt ja muut toimijat 27.3.2017 Marjaana Pelkonen, STM:n vastuuhenkilö 1 15.2.2017 Perhekeskustoimintamalli Lähipalvelujen

Lisätiedot

Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä Työkirja Pirkanmaan LAPE Pippuri. Nanna Miettunen ja Maria Antikainen

Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä Työkirja Pirkanmaan LAPE Pippuri. Nanna Miettunen ja Maria Antikainen Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä Työkirja 2017-2018 Pirkanmaan LAPE Pippuri 1 1.9.2017 Lähtötilanne 2 1.9.2017 Nykytilanne Lapsen ja perheen tilannetta kartoitetaan säännönmukaisesti erilaisissa

Lisätiedot

Pälvi Kaukonen, THL Marjo Malja, Ritva Halila, STM

Pälvi Kaukonen, THL Marjo Malja, Ritva Halila, STM Valtakunnallinen työskentely osaamis- ja tukikeskusten suunnittelemiseksi LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) viidelle yhteistyöalueelle Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Osaamis- ja tukikeskuksen toimintamallit

Osaamis- ja tukikeskuksen toimintamallit Lape Pirkanmaa Osaamis- ja tukikeskuksen toimintamallit, Projektikoordinaattori Pirkanmaan Lape Asiakastyö Osaamis- ja tukikeskus tuottaa itse vaativia palveluja ja hoitoa pienelle ryhmälle asiakkaita,

Lisätiedot

LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaativaa asiakastyötä

LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaativaa asiakastyötä LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaativaa asiakastyötä 22.5.2018 Pälvi Kaukonen, LAPE Marjo Malja, STM OT-keskus on uusi integratiivinen

Lisätiedot

Ehdotusten olisi hyvä olla sellaisia, mitä kunnassanne/organisaatiossanne oltaisiin halukkaita lähteä kehittämään kokeilemaan.

Ehdotusten olisi hyvä olla sellaisia, mitä kunnassanne/organisaatiossanne oltaisiin halukkaita lähteä kehittämään kokeilemaan. Vastuuryhmä 7 Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Välitehtävä 19.6.2017: Kesäinen brainstorming! a) EHDOTUKSET KEHITTÄMISTEHTÄVIKSI JA SYKSYLLÄ ALKAVIKSI PILOTEIKSI Miettikää omissa organisaatioissanne

Lisätiedot

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla Kehittäjäryhmä 08.05.2018 Asialistalla 1. Ajankohtaiset terveiset

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaativaa asiakastyötä

LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaativaa asiakastyötä LAPE Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) Palvelujen koordinointia, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaativaa asiakastyötä OPPIMISEN TUEN FOORUMI Pälvi Kaukonen Erityisasiantuntija, LAPE Marjo

Lisätiedot

Työryhmäkysymykset THL

Työryhmäkysymykset THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Systeeminen lastensuojelun toimintamalli Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / POSKE Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt RYHMÄ 1. Työryhmäkysymykset Miten hyvin mallinnuksessa

Lisätiedot

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla Maakunnan LAPE 14.5.2018 Projektikoordinaattori Sari Miettinen

Lisätiedot

Systeemisen lastensuojelun pilotti Vantaalla Hanna Kangastalo, Jaana Kivistö & Niina Pietilä

Systeemisen lastensuojelun pilotti Vantaalla Hanna Kangastalo, Jaana Kivistö & Niina Pietilä Systeemisen lastensuojelun pilotti Vantaalla 2018 Hanna Kangastalo, Jaana Kivistö & Niina Pietilä Tiimin periaatteet: Systeemisyys, perheterapeuttinen ymmärrys, suhdeperustaisuus, lapsilähtöisyys, asiakkaiden

Lisätiedot

Perhekeskusagenttien verkoston työskentely 2019 Maakunnan LAPE-ryhmässä tehdystä siltaamissuunnitelmasta 2019 poimittua..

Perhekeskusagenttien verkoston työskentely 2019 Maakunnan LAPE-ryhmässä tehdystä siltaamissuunnitelmasta 2019 poimittua.. Perhekeskusagenttien verkoston työskentely 2019 Maakunnan LAPE-ryhmässä 19.11.2018 tehdystä siltaamissuunnitelmasta 2019 poimittua.. Maakunnan Lape-ryhmälle esitettyjä siltaamistoimia koskettaen perhekeskusagentteja

Lisätiedot

Monitoimijainen lastensuojelu. Työryhmät: Monitoimijainen lastensuojelun tiimimalli Lastensuojelun perhetyö ja kuntoutus

Monitoimijainen lastensuojelu. Työryhmät: Monitoimijainen lastensuojelun tiimimalli Lastensuojelun perhetyö ja kuntoutus Monitoimijainen lastensuojelu Työryhmät: Monitoimijainen lastensuojelun tiimimalli Lastensuojelun perhetyö ja kuntoutus PALJON PALVELUITA TARVITSEVIEN PERHEIDEN INTEGRATIIVINEN TUKI SOTESSA Yhteensovittava

Lisätiedot

Monitoimijaisen arvioinnin työryhmä klo Pikassos. Sari Miettinen ja Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa

Monitoimijaisen arvioinnin työryhmä klo Pikassos. Sari Miettinen ja Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa Monitoimijaisen arvioinnin työryhmä 15.3.2018 klo 8.30-11.00 Pikassos Sari Miettinen ja Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa TÄNÄÄN Teemana eri toimijoiden roolit monitoimijaisessa yhteistyössä Esittäytymiskierros

Lisätiedot

Integratiivisia malleja Pirkanmaalla

Integratiivisia malleja Pirkanmaalla Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityistason palveluiden uudistaminen Integratiivisia malleja Pirkanmaalla Projektikoordinaattori Miettinen Sari Päiväperho pilotti

Lisätiedot

YHDESSÄ!-ohjelma. Yhteiskehittämispäivä Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus Laura Nyyssönen lastensuojelun kehittämisasiantuntija

YHDESSÄ!-ohjelma. Yhteiskehittämispäivä Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus Laura Nyyssönen lastensuojelun kehittämisasiantuntija YHDESSÄ!-ohjelma Yhteiskehittämispäivä Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus 19.9.2018 Laura Nyyssönen lastensuojelun kehittämisasiantuntija Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma PÄIVÄN OHJELMA

Lisätiedot

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla 18.5.2017 1 18.5.2017 Nanna Miettinen Pippuri-kuulumiset lyhyesti Pippuri vastuuryhmien työskentely käynnistymässä mietitään eri vastuuryhmien

Lisätiedot

Sote- ja LAPE-valmistelutyötä tekevien ryhmien organisoituminen, tehtävät ja aikataulut

Sote- ja LAPE-valmistelutyötä tekevien ryhmien organisoituminen, tehtävät ja aikataulut Sote- ja LAPE-valmistelutyötä tekevien ryhmien organisoituminen, tehtävät ja aikataulut 11.10.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Sote-valmistelun vaiheet LAPE-hanke päättyy 31.12.2018 Esivalmisteluvaihe I Esivalmisteluvaihe

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena

Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena Kehittämistyöryhmän tapaaminen 24.10.2017 klo 13.00-16.00 Tipotien terveysasema, luentosali 1 Susanna Raivio ja Maria Antikainen Tänään 1. Tervetuloa, kahvia

Lisätiedot

Erityisiä mausteita peruspalveluihin

Erityisiä mausteita peruspalveluihin Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityisiä mausteita peruspalveluihin Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen Projektikoordinaattorit Nanna Miettunen

Lisätiedot

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma #lapepohjanmaa #lapeösterbotten Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Mitä halutaan?

Lisätiedot

Systeemisen monitoimijaisen verkostoyhteistyön periaatteet

Systeemisen monitoimijaisen verkostoyhteistyön periaatteet Systeemisen monitoimijaisen verkostoyhteistyön periaatteet 22.11.2018 Kuopio Tiina Civil, Pirkanmaan LAPE ja Outi Abrahamsson, hankeagentti, Varsinais - Suomen LAPE Taustaa Palveluiden hajanaisuuden ongelma

Lisätiedot

Hankkeen ja muutosagen4n työn tulokset

Hankkeen ja muutosagen4n työn tulokset Hankkeen ja muutosagen4n työn tulokset LAPE Pohjanmaa: Lapsi- ja perhe keskiössä 1 Pohjanmaan LAPE-hanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman maakunnallinen hanke Rahoitus 1.1.2017-31.12.2018, työntekijät

Lisätiedot

MONITOIMIJAINEN PERHETYÖ JA PERHEKUNTOUTUS

MONITOIMIJAINEN PERHETYÖ JA PERHEKUNTOUTUS MONITOIMIJAINEN PERHETYÖ JA PERHEKUNTOUTUS 13.12.2017 MISTÄ ON KYSE? LAPE lasten, nuorten ja perheiden palvelujen muutosohjelma, yksi hallituksen kärkihankkeista Pohjois-Savossa muutosta tehdään samaan

Lisätiedot

Lastensuojelun systeemisen mallin pilotointi

Lastensuojelun systeemisen mallin pilotointi Lastensuojelun systeemisen mallin pilotointi 4.9.2018 Lastensuojelun systeeminen malli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ollut tuomassa mallia Suomeen. Osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa

Lisätiedot

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen Hannele Pajanen 17.11.2016 Iloa vanhemmuuteen - hanke jatkaa kehittämistyötä - monessa on mukana oltu Lastentalo- hanke Lapsen paras Lapsen ääni I Lapsen ääni

Lisätiedot

Muistio OT-keskus

Muistio OT-keskus Muistio OT-keskus 23.1.2018 Läsnä: Tuulikki Parikka Rita Virtanen Anne Haring Eija Alatorppari-Peltola Tiina Tuominen Jari Pekuri Tuire Sannisto Seppo Palomäki Nanna Miettunen Titta Pelttari 1. Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2019 työskentelysuunnitelmaa. Perhekeskusagenttien valmennus LAPE-muutosagentti Titta Pelttari

Vuoden 2019 työskentelysuunnitelmaa. Perhekeskusagenttien valmennus LAPE-muutosagentti Titta Pelttari Vuoden 2019 työskentelysuunnitelmaa Perhekeskusagenttien valmennus 5.12.2018 LAPE-muutosagentti Titta Pelttari Pirkanmaalla tehtävä LAPE-työ vuonna 2019 Maakunnan ja kuntien LAPE-ryhmien työ jatkuu myös

Lisätiedot

Pirkanmaan LAPE. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Pirkanmaalla

Pirkanmaan LAPE. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Pirkanmaalla Pirkanmaan LAPE Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Pirkanmaalla 28.11.2017 Esityslista 30.11.2017 Tervetuloa Terveiset 22.-23.11.2017 Valtakunnallisilta LAPEpäiviltä Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen

Lisätiedot

OT-organisaatiomalli Pohjoinen OT-KESKUS LAPE- Toimiva arki Jaana Jokinen, erityisasiantuntija

OT-organisaatiomalli Pohjoinen OT-KESKUS LAPE- Toimiva arki Jaana Jokinen, erityisasiantuntija OT-organisaatiomalli Pohjoinen OT-KESKUS 11.6.2018 LAPE- Toimiva arki Jaana Jokinen, erityisasiantuntija Pohjois-Pohjanmaa Sopimukset Lappi Keski-Pohjanmaa OTkokonaisuuden johtaminen, koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Keskeiset LAPE-periaatteet Osallisuus Tärkeänä

Lisätiedot

LAPE-muutosohjelma, LAPE Etelä-Savo Monitoimijainen arviointi ja monitoimijaiset rakenteet Etelä-Savossa

LAPE-muutosohjelma, LAPE Etelä-Savo Monitoimijainen arviointi ja monitoimijaiset rakenteet Etelä-Savossa LAPE-muutosohjelma, LAPE Etelä-Savo Monitoimijainen arviointi ja monitoimijaiset rakenteet Etelä-Savossa Olli Humalamäki Erityisen- ja vaativamman tason koordinaattori LAPE Etelä-Savo Mitä haetaan? Selkeämpi

Lisätiedot

Monitoimijaisen työskentelyn kehittäminen Pirkanmaan LAPEhankkeessa

Monitoimijaisen työskentelyn kehittäminen Pirkanmaan LAPEhankkeessa Monitoimijaisen työskentelyn kehittäminen Pirkanmaan LAPEhankkeessa 2017-2018 Kehittämisestä käytäntöön -työpaja 13.12.2018 Projektikoordinaattorit Sari Miettinen ja Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa Asiakaslähtöistä

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Tuumasta toimeen Lapsen oikeuksien iltapäivä 2016 Pälvi Kaukonen Erityisasiantuntija, STM STM:n kärkihankkeet Enemmän terveyttä ja hyvinvointia Edistetään

Lisätiedot

Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä Työryhmätapaaminen Pirkanmaan LAPE Pippuri. Nanna Miettunen ja Maria Antikainen

Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä Työryhmätapaaminen Pirkanmaan LAPE Pippuri. Nanna Miettunen ja Maria Antikainen Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä Työryhmätapaaminen 21.8.2017 Pirkanmaan LAPE Pippuri 1 21.8.2017 Asialista Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä 21.8.2017 klo 13-15 1.Esittäytymiset ja millaista

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA 1 Kaisa-Maria Rantajärvi ja Tuula Mäntymäki LAPIN LAPE-HANKE PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI LAPPIIN INTEGROIDUT MONITOIMIJAISET PALVELUT PERHEILLE 2 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut Esiselvitys Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmän jäsenet ovat perhe- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoita, jotka edustavat Etelä-Pohjanmaan eri alueita, järjestöjä ja

Lisätiedot

Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena Kehittämistyöryhmän tapaaminen 19.9.2017 klo 13.00-16.00 Tipotien terveysasema, luentosali 1 Susanna Raivio Tänään 1. Tervetuloa, kahvia

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAPE-HANKE = PIPPURI = PIRKANMAAN PERHEIDEN PAVELUIDEN UUDISTAMINEN RAIKKAITA INNOVAATIOITA

PIRKANMAAN LAPE-HANKE = PIPPURI = PIRKANMAAN PERHEIDEN PAVELUIDEN UUDISTAMINEN RAIKKAITA INNOVAATIOITA PIRKANMAAN LAPE-HANKE = PIPPURI = PIRKANMAAN PERHEIDEN PAVELUIDEN UUDISTAMINEN RAIKKAITA INNOVAATIOITA Hanke toteutuu Alueellisesti laajana; mukana ovat kaikki maakunnan kunnat Monitoimijaisesti; mukana

Lisätiedot

LAPE Etelä-Savo. Miten opiskeluhuolto nivoutuu uuteen SOTEmaakuntahallintoon?

LAPE Etelä-Savo. Miten opiskeluhuolto nivoutuu uuteen SOTEmaakuntahallintoon? LAPE Etelä-Savo Miten opiskeluhuolto nivoutuu uuteen SOTEmaakuntahallintoon? Mikä nivoutuu mihin? Mitä nivoutumista pitäisi tapahtua hallinnon tasolla, mitä palveluiden tasolla, mitä kuntalaisen elämässä?

Lisätiedot

Kansallisesti työstettävät tehtäväkokonaisuudet (avohuolto) vuonna 2018

Kansallisesti työstettävät tehtäväkokonaisuudet (avohuolto) vuonna 2018 Lastensuojelun kehittäjäverkosto 3.5.2018 Kansallisesti työstettävät tehtäväkokonaisuudet (avohuolto) vuonna 2018 3.5.2018 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tausta Kehittäjäverkostossa on noussut esiin muutamia

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden teemaryhmän kokous

Lapsi- ja perhepalveluiden teemaryhmän kokous Muistio 1 (5) Lapsi- ja perhepalveluiden teemaryhmän kokous Aika 3.4.2017 klo 9.15 11.00 Paikka Tampereen virastotalo, ryhmähuone 2, 5. krs, Aleksis Kiven katu 14 16 C Muistio 2 (5) Osallistujat Maria

Lisätiedot

LAPE Etelä-Savo muutosohjelman tulokset

LAPE Etelä-Savo muutosohjelman tulokset LAPE Etelä-Savo muutosohjelman tulokset LAPE Etelä-Savo hankekokonaisuus Muutosagentti 1 LAPE Etelä-Savo muutosohjelma LAPE Etelä-Savo-hanke 1.3.2017-31.12.2018 LAPE muutosagentti 1.11.2016-31.12.2018

Lisätiedot

TAMPEREEN OT-KESKUS KANTA-HÄME, PIRKANMAA JA ETELÄ- POHJANMAA

TAMPEREEN OT-KESKUS KANTA-HÄME, PIRKANMAA JA ETELÄ- POHJANMAA Lape Pirkanmaa TAMPEREEN OT- KANTA-HÄME, PIRKANMAA JA ETELÄ- POHJANMAA Projektikoordinaattori Nanna Miettunen Yhteiskehittämispäivä 26.10.2018 OT-keskus: Osaamis- ja tukikeskus Osaamis- ja tukikeskus pyrkii

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 Lapsen paras - yhdessä enemmän 12.5.2017 Hanne Kalmari 2 15.5.2017

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE 1 2 Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki Ensisijaista uudistuksessa on Ø lapsen etu ja oikeudet Ø vanhemmuuden tuki Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN MALLINNUSTYÖRYHMÄ KLO Tampereen kulttuuripalvelut Projektikoordinaattori Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa

PERHEKESKUKSEN MALLINNUSTYÖRYHMÄ KLO Tampereen kulttuuripalvelut Projektikoordinaattori Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa PERHEKESKUKSEN MALLINNUSTYÖRYHMÄ 24.11.2017 KLO 9.00-11.30 Tampereen kulttuuripalvelut Projektikoordinaattori Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa TÄNÄÄN Esittäytymiskierros? Lisäys listalle: terveiset valtakunnallisilta

Lisätiedot

SyTy-hanke: Lastensuojelun systeemisen toimintamallin levittäminen ja juurruttaminen Lastensuojelun kesäpäivät

SyTy-hanke: Lastensuojelun systeemisen toimintamallin levittäminen ja juurruttaminen Lastensuojelun kesäpäivät SyTy-hanke: Lastensuojelun systeemisen toimintamallin levittäminen ja juurruttaminen Lastensuojelun kesäpäivät 5.6.2019 7.6.2019 SyTy-hanke/Nanna Miettunen 1 SYSTEEMISYYS LASTEN JA PERHEIDEN KANSSA TEHTÄVÄSSÄ

Lisätiedot

Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen - Pilottikokonaisuus

Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen - Pilottikokonaisuus Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen - Pilottikokonaisuus Projektikoordinaattori Miettinen Sari Päiväperho pilotti

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN MALLINNUSTYÖRYHMÄ KLO Laivapuiston perhetalo Projektikoordinaattori Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa

PERHEKESKUKSEN MALLINNUSTYÖRYHMÄ KLO Laivapuiston perhetalo Projektikoordinaattori Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa PERHEKESKUKSEN MALLINNUSTYÖRYHMÄ 14.12.2017 KLO 8.30-11.00 Laivapuiston perhetalo Projektikoordinaattori Maria Antikainen LAPE Pirkanmaa TÄNÄÄN Teemana nuorisoikäisten palvelut ja osallisuus perhekeskustoimintamallissa

Lisätiedot

YHDESSÄ!-ohjelma. Yhteiskehittämispäivä Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus Laura Nyyssönen lastensuojelun kehittämisasiantuntija

YHDESSÄ!-ohjelma. Yhteiskehittämispäivä Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus Laura Nyyssönen lastensuojelun kehittämisasiantuntija YHDESSÄ!-ohjelma Yhteiskehittämispäivä Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus 1.3.2018 Laura Nyyssönen lastensuojelun kehittämisasiantuntija MISTÄ ON KYSE? LAPE lasten, nuorten ja perheiden palvelujen

Lisätiedot

Osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus Osaamis- ja tukikeskus Pirkanmaa - Kanta-Häme Etelä-Pohjanmaa 01.11.2017 Kuva -SOTE-esivalmistelun ja OT-työryhmän järjestäytymiskokouksen pohjalta -Kommentteja keskusteluista lokakuussa 2017 Vaativimmat

Lisätiedot

Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä Työkirja (päivitetty ) Pirkanmaan LAPE Pippuri. Nanna Miettunen ja Maria Antikainen

Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä Työkirja (päivitetty ) Pirkanmaan LAPE Pippuri. Nanna Miettunen ja Maria Antikainen Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä Työkirja (päivitetty 14.11.2017) Pirkanmaan LAPE Pippuri 1 14.11.2017 Mikä työkirja? Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmän työskentelyväline Sisältää perustiedot

Lisätiedot

Yhteistyö ja tulevaisuuden suunnat muuttuvassa toimintaympäristössä Eksote

Yhteistyö ja tulevaisuuden suunnat muuttuvassa toimintaympäristössä Eksote Yhteistyö ja tulevaisuuden suunnat muuttuvassa toimintaympäristössä Eksote perhepalvelujen ja erityishuoltopiirin johtaja Perhepalvelut Perhepalvelujen johtaja Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut palvelupäällikkö

Lisätiedot

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäjäryhmän tapaaminen

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäjäryhmän tapaaminen Pirkanmaan LAPE Pippuri Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäjäryhmän tapaaminen 09.04.2018 Asialistalla 09.04.2018 1. LAPE tilannekatsaus Erityispalveluiden

Lisätiedot

LAPE Osaamis- ja tukikeskusten valtakunnallinen rakenne

LAPE Osaamis- ja tukikeskusten valtakunnallinen rakenne LAPE Osaamis- ja tukikeskusten valtakunnallinen rakenne Tampere 26.10.2018 Pälvi Kaukonen, THL Marjo Malja, Ritva Halila, STM Osaamis- ja tukikeskukset OT-keskus on uusi integratiivinen palvelurakenne

Lisätiedot

Siltaamissuunnitelma Pirkanmaan maakunnan Laperyhmän kokous

Siltaamissuunnitelma Pirkanmaan maakunnan Laperyhmän kokous Siltaamissuunnitelma 2019 Pirkanmaan maakunnan Laperyhmän kokous 19.11.2018 Toimintakulttuurin muutos, johtaminen Maakunnan Lape-ryhmälle esitettyjä siltaamistoimia Lape-akatemiat (voisiko teemana olla

Lisätiedot

Mitä valtakunnallisesti tarvitaan, että lastensuojelu muuttuisi?

Mitä valtakunnallisesti tarvitaan, että lastensuojelu muuttuisi? Mitä valtakunnallisesti tarvitaan, että lastensuojelu muuttuisi? MUUTOKSEN ELEMENTIT - 2019 Sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelu, ohjaus ja toimeenpano Lainsäädännön ja keskeisten uudistusten valmistelu

Lisätiedot

(LAPE) , / STM

(LAPE) , / STM Ehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla 19.9.2017 Tampereen Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4, Pyynikki-kabinetti Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) / STM 1 21.9.2017

Lisätiedot

Hanna Hämäläinen

Hanna Hämäläinen KSLAPE - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi Työryhmä: Raija-Harju Kivinen, Senja Hirsjärvi, Maria Lehtinen, Johanna Liukkonen, Petri Oinonen, Sari Paananen, Päivi Kalilainen & joukko asiantuntijoita

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMA

LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMA 2 27.2.2017 Maakunnallisen ja kansallisen muutostyön valmistelu LAPEn hankesuunnitelma > teemakohtaiset toimenpidesuunnitelmat sekä tiivistelmät Valtionavustushakemukset/Ha kujulistus Hakuaika 1.9. 4.11.2016

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena

Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena Kehittämistyöryhmän tapaaminen 18.9.2017 klo 13.00-16.00 Tipotien terveysasema, luentosali 1 Susanna Raivio ja Maria Antikainen Tänään 1. Tervetuloa, kahvia ja

Lisätiedot

Yksi keittiö, yhteinen soppa, monta kokkia. Toimintakulttuurin muutoksella kohti asiakaslähtöisempiä palveluita

Yksi keittiö, yhteinen soppa, monta kokkia. Toimintakulttuurin muutoksella kohti asiakaslähtöisempiä palveluita Yksi keittiö, yhteinen soppa, monta kokkia Toimintakulttuurin muutoksella kohti asiakaslähtöisempiä palveluita YKSI KEITTIÖ, YHTEINEN SOPPA, MONTA KOKKIA Mitä tarvitaan, jotta saadaan aikaiseksi hyvä soppa?

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena Kehittämistyöryhmän tapaaminen 25.10.2017 klo 13.00-16.00 Tampereen virastotalo, neuvotteluhuone 2. 6 krs, 1 Susanna Raivio Tänään 1.

Lisätiedot

Vaikeat erotilanteet työryhmä Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa

Vaikeat erotilanteet työryhmä Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa Lape Pirkanmaa Vaikeat erotilanteet työryhmä Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa 19.4.3018 Projektikoordinaattori Nanna Miettunen nanna.miettunen@pikassos.fi p. 050 3495610 OT-keskus Pyrkii etsimään

Lisätiedot

LAPE PKS Lapsen paras - yhdessä enemmän Lape Uusimaa Yhdessä olemme enemmän Perhekeskusseminaari

LAPE PKS Lapsen paras - yhdessä enemmän Lape Uusimaa Yhdessä olemme enemmän Perhekeskusseminaari LAPE PKS Lapsen paras - yhdessä enemmän Lape Uusimaa Yhdessä olemme enemmän Perhekeskusseminaari 23.5.2018 Hankepäälliköt Maikki Arola ja Mette Kontio Kansallinen LAPE - muutosohjelma Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

Ei rakennettu yhdessä yössä

Ei rakennettu yhdessä yössä 1 Ei rakennettu yhdessä yössä muutostyö pitkällä jo ennen sosiaalihuoltolakia: peruspalvelujen resurssien ja osaamisen vahvistaminen sosiaalihuoltolain uudistukseen vastattiin muuttamalla aikuissosiaalityön

Lisätiedot

Työpaja 3: Tuumasta toimeen: Koulujen ja oppilaitosten sekä psykiatrian yhteistyön vahvistaminen

Työpaja 3: Tuumasta toimeen: Koulujen ja oppilaitosten sekä psykiatrian yhteistyön vahvistaminen Työpaja 3: Tuumasta toimeen: Koulujen ja oppilaitosten sekä psykiatrian yhteistyön vahvistaminen Tila: 2.Krs B276(akvaarioluokka) Virve Edlund ja Marjaana Karjalainen PKS LAPE, erityis- ja vaativin taso

Lisätiedot

Yhdessä kohti aitoa lapsi- ja perhelähtöisyyttä kokemuksia LAPEmuutosohjelmasta

Yhdessä kohti aitoa lapsi- ja perhelähtöisyyttä kokemuksia LAPEmuutosohjelmasta LAPE: lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla Yhdessä kohti aitoa lapsi- ja perhelähtöisyyttä kokemuksia LAPEmuutosohjelmasta ja työn jatkumisen askelmerkit vuonna 2019 1 LAPE EI LOPU VAAN SYVENEE JA

Lisätiedot

LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA

LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA Teemme lasten, nuorten ja perheiden Hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA Johtamisen päivä lapsiperhepalvelujen lähiesimiehille Espoo, 19.1.2018 Mitä me tavoittelemme? Lapsen, nuoren

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamalli Kehittämistyöryhmän tapaaminen To klo Tipotien sosiaali- ja terveysasema Pirkanmaan LAPE Pippuri

Perhekeskustoimintamalli Kehittämistyöryhmän tapaaminen To klo Tipotien sosiaali- ja terveysasema Pirkanmaan LAPE Pippuri Perhekeskustoimintamalli Kehittämistyöryhmän tapaaminen To 15.6.2017 klo 13.00-16.00 Tipotien sosiaali- ja terveysasema Pirkanmaan LAPE Pippuri 1 1.6.2017 Päivän ohjelma 1. Ajatuksia monitoimijaisesta

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi. Jyväskylä, Paviljonki

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi. Jyväskylä, Paviljonki Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi Jyväskylä, Paviljonki 16.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Lisätiedot