Visio: Opin Oivallan. Arvot: luottamus, kunnioitus, tasa-arvo, joustavuus, sivistys. Yrittäen Yhdessä. Onnistun. Tavoitteet.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visio: Opin Oivallan. Arvot: luottamus, kunnioitus, tasa-arvo, joustavuus, sivistys. Yrittäen Yhdessä. Onnistun. Tavoitteet."

Transkriptio

1 Tavoitteet Nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut Kuntien toiminta Oppiminen tapahtuu käytännön kautta. Osallistuvat nuoret ja kolmas sektori Kannustava oppiminen Avoimet väylät Onnistun Visio: Opin Oivallan Yrittäen Yhdessä Jokainen voisi kokea olevansa oman elämänsä tekijä. Löytäisi oman paikkansa maailmassa, ja se paikka tuntuisi omalta. Nuoret olisivat itse mukana niitä järjestämässä! Tietää osaavansa! Arvot: luottamus, kunnioitus, tasa-arvo, joustavuus, sivistys Nuorisotakuun kansalliset tavoitteet alle 30-vuotiaille Itsenäinen elämä Mahdollisuus työhön tai koulutukseen Ammattitaito ja työllistyminen Nuorisotakuun neuvottelukunnan tehtävät Vastaa strategiasta Hyödyntää nuorten ryhmiä Verkostoituu Kuvat: Martti Hänninen ja Kixit Oy, Heleen Paukkunen

2 Arvot Luottamus Kunnioitus Tasa-arvo Joustavuus Sivistys

3 Arvot Luottamus: Työskentelemme kansalaisten sekä verkostojen ja organisaatioiden kanssa luottamuksellisesti niin, että asiakas ja yhteistyökumppani voivat kokea luottavansa asian etenemiseen vaikeissakin tilanteissa. Pyrimme ylittämään odotukset ja kehitämme palveluitamme yhdessä kansalaisten kanssa. Kunnioitus: Kunnioitamme yksilön tahtoa, yksityisyyttä ja luottamuksellista suhdetta. Kunnioitus syntyy myös yksilöllisestä kohtaamisesta, vahvuuksien sekä eri tavoin opittujen taitojen esiin kannustamisesta ja valintojen vaihtoehtoisuudesta. (Ohjauksessa noudatetaan Suomen opinto-ohjaajat ry:n eettisiä periaatteita: Tasa-arvo: Tarjoamme monimuotoisia palveluja kaikenikäisille eri elämäntilanteissa helposti saavuttaen. Työskentelemme kaikki pelaa -lähtökohdasta. Joustavuus: Pyrimme tekemään asiat jatkuvasti entistä paremmin ja joustavammin. Ennakoimme muutoksia ja etsimme menetelmiä ja työtapoja, jotka ovat luovia, avoimia ja kansalaisen kannalta osuvia. Sivistys: Toimimme yhteisten arvojemme mukaan monimuotoisessa kulttuuriympäristössä, joka on avarakatseinen, henkisesti kehittynyt ja sydämeltään viisas. Arvostamme erilaisuutta ja kannustamme moniääniseen kulttuuriseen vuoropuheluun.

4 Visio Opin, oivallan, onnistun yhdessä yrittäen Opin elämän eri vaiheissa uutta ja saan siihen kannustusta niin, että tunnen vahvuuteni ja kehittämiskohteeni. Voin valita ja päättää sen mukaan eri vaihtoehdoista ratkaisuja tulevaisuuteeni. Oivallan itsenäisesti sen, mikä on minulle parasta. Voin saada apua ja kannustusta vaihtoehtojen punnintaan silloin, kun tarvitsen, ja siinä muodossa, kuin haluan. Onnistun valinnoissani, koska saan tukea ja kannustusta myönteisistä kokemuksista. Minulla on myös mahdollisuus muuttaa suunnitelmiani ja päätyä uuteen ratkaisuun, kun olen kokeillut uutta. Yhdessä voin onnistua, sillä kaikki pääsevät mukaan. Saan hyviä kokemuksia, kun voin jakaa niitä ja hyödyntää muiden onnistumisia. Yrittäen onnistun usein vielä paremmin, kun osaan myös ottaa vastuuta omista valinnoistani. Ymmärrän niiden vaikutukset ja seuraukset myös muiden elämään ja valintoihin. Vision avulla saavutamme viisi tavoitettamme: nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut, kuntien toiminta, osallistuvat nuoret ja kolmas sektori, kannustava oppiminen ja avoimet väylät.

5 Vastuumme tulevaisuudesta Ikärakenne muuttuu Yksilöllisyys vahvistuu Työelämä pirstaloituu Globalisaatio kiihtyy Tekniikka kehittyy

6 Vastuumme tulevaisuudesta Ikärakenne muuttuu: Nuorten suhteellinen määrä pienenee, kun väestö ikääntyy, mutta ihmiset ovat ikääntyessään terveempiä ja aktiivisempia. Työelämän vaihe jatkuu pidempään. Yksilöllisyys vahvistuu: Valinnanvapaus lisääntyy ja yksilölliset valinnat korostuvat. Elämässä pärjääminen vaatii taitoja rakentaa itse oman näköinen polkunsa esim. opinnoissa, työelämän aikana ja työelämän jälkeen. Työelämä pirstaloituu: Ammatit laaja-alaistuvat, työurat pirstaloituvat ja työ organisoituu verkostoihin. Uuden oppiminen, alan vaihtaminen ja vuorottelu työn ja opintojen välillä vaativat joustavuutta osaamiseen. Globalisaatio kiihtyy: Kaikilla yhteiskunnan tasoilla ihmiset voivat lähentyä, myös markkinat ja hallinto. Kulttuuriosaamisen, kielitaidon ja viestinnän merkitys ovat yhä tärkeämpiä. Tekniikka kehittyy: Digitalisoituminen ja jokapaikan tietoteknikka puskevat jokaiselle elämän osa-alueelle. Tulee uudenlaista työtä vanhojen työtehtävien poistuessa, mikä vaatii teknologian taitoja myös vapaa-aikana kaikilla elämän alueilla.

7 Tavoitteet Nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut Kuntien toiminta Osallistuvat nuoret ja kolmas sektori Kannustava oppiminen Avoimet väylät

8 Jokainen voisi kokea olevansa oman elämänsä tekijä. Tavoitteet: nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut Toimimme monimuotoisesti ja modernisti nuorisotakuun yhteisissä järjestelyissä. Oppimisen ja ohjauksen järjestämme sellaisista rakennusaineista, joille on hyvä pohjustaa omaa, itsenäistä tulevaisuutta ja saada vähintään ammatillinen koulutus ja työura alkuun. Uudet toimintatavat antavat nuorelle kokemuksen siitä, että hän on saanut tukea ja kannustusta ja pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä ja valintoja erilaisissa elämänvaiheissa.

9 Jokainen voisi kokea olevansa oman elämänsä tekijä. Tavoitteet: nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut Kehittämiskohteet ja ajoitus: Savonlinnan Ohjaamo-palvelut nuorille , elämän siirtymävaiheet Itsenäiseen elämään Koulutukseen Työhön Pieksämäen elämänkaariajattelun idean mukainen tulevaisuusnäkymä vuoteen 2030, jossa palvelut kaikenikäisille viimeistään seuraavassa vaiheessa 2016 Vastuunottajat: Savonlinnan kaupunki, SAMI, NuTu ry, Savonlinnan toimintakeskus ry, lähikuntia, yrityksiä, TE-palvelut, KELA ym.? Rahoitus: Vakiintunut toiminta ja lisäksi mahdollinen ESRhankehaku ?

10 Jokainen voisi kokea olevansa oman elämänsä tekijä. Tavoitteet: nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut Kehittämiskohteet ja ajoitus: Mikkelin Olkkarin jatkokehittämishanke, 2 v., MLI ja Mäntyharju keskustelevat yhdessä tekemisestä, teemoina mm. työllisyys ja ohjauksen yhteistyö Olkkarin nykyinen vahvuus itsenäiseen elämään ohjaus, sisältöä jatkokehittämisessä koulutuksen ja työn ohjaukseen Vastuunottajat: MLIn kaupunki hallinnoija, Esedu osatoteuttajana koulutuspalveluissa, mahdollisesti muita kuntia ja kumppaneita (esim. TE-palvelut, KELA vakiintuneen toiminnan kautta) ym. Rahoitus: Olkkari on vakiintunutta toimintaa MLI:ssä, mutta jatkokehittämiseen haetaan ESR-hausta ; muut hankehaut selvityksessä

11 Jokainen voisi kokea olevansa oman elämänsä tekijä. Tavoitteet: nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut Kehittämiskohteet ja ajoitus: Huoltamo (Pieksämäen Ohjaamo) Elämänkaaren palvelut: nuorten tutkintojen läpäisy, koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, työllistyminen, siirtymävaiheet koulutuksesta koulutukseen ja työhön, monialainen nuorten palvelujen verkosto, pitkän aikavälin osaamiseen vastaaminen kumppaneiden kanssa Vastuunottajat: Pieksämäen kaupunki, Bovalliussäätiö, Diakoniaammattikorkeakoulu, Etelä-Savon koulutus, Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Kirkkopalvelut ry ja Vaalijalan kuntayhtymä Rahoitus: Vakiintunut rahoitus, Pieksämäen elämänkaari sekä ESRhanke

12 Jokainen voisi kokea olevansa oman elämänsä tekijä. Tavoitteet: nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut Kehittämiskohteet ja ajoitus: Muiden pienempien kuntien Ohjaamo-palvelut??? Tavoitteena saada kaikkiin kuntiin Ohjaamopalveluita Vastuunottajat: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Rantasalmi, Sulkava? Rahoitus: Vakiintunut toiminta, hankkeet?

13 Jokainen voisi kokea olevansa oman elämänsä tekijä. Tavoitteet: nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut Kehittämiskohteet ja ajoitus: Vastuunottajat: Rahoitus:

14 Löytäisi oman paikkansa maailmassa, ja se paikka tuntuisi omalta. Tavoitteet: kuntien toiminta Kunnissa otamme vastuun nuoristamme kokonaisina ja yksilöllisinä ihmisinä tukien nuoren kasvua ja itsenäistymistä esimerkiksi kuvaamalla nuorisotakuun toimintaa. Toimimme yhden oven periaatteella niin, että nuorilla on matalan kynnyksen ensikohtaamispaikka eli Olkkarin tyyppinen ohjaamo, poistamme kiusaamista, vähennämme opintojen keskeyttämisiä ja teemme asioita yhdessä tukemalla nuoren kasvua hyvinvoivaksi.

15 Löytäisi oman paikkansa maailmassa, ja se paikka tuntuisi omalta. Tavoitteet: kuntien toiminta Kehittämiskohteet ja ajoitus: Luodaan maakunnalliset Olkkari-tyyppiset palvelut kaikkiin kuntiin sisältäen rinnalla kulkemisen, ohjauksen ja tieto- ja neuvontapalvelut kasvokkain ja sähköisesti Tajua mut! levitetään kaikkiin kuntiin Vastuunottajat: Rahoitus:

16 Löytäisi oman paikkansa maailmassa, ja se paikka tuntuisi omalta. Tavoitteet: kuntien toiminta Kehittämiskohteet ja ajoitus: Vastuunottajat: Rahoitus:

17 Nuoret olisivat itse mukana niitä järjestämässä! Tavoitteet: osallistuvat nuoret ja kolmas sektori Annamme nuorille mahdollisuuksia tulla kuulluksi, vaikuttaa nuorten omiin asioihin ja innostua heidän omista asioistaan ottamalla nuoria mukaan erilaisiin päätöksenteon ja valmistelun vaiheisiin. Esimerkiksi järjestöt ja muut tukevat nuorten monipuolisia vaikutusmahdollisuuksia kaikissa nuoren elämänvaiheissa.

18 Nuoret olisivat itse mukana niitä järjestämässä! Tavoitteet: osallistuvat nuoret ja kolmas sektori Kehittämiskohteet ja ajoitus: Vastuunottajat: Rahoitus:

19 Oppiminen tapahtuu käytännön kautta. Tavoitteet: kannustava oppiminen Varmistamme, että nuori löytää itselleen sopivia tapoja onnistua oppimaan, tuntemaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, jotta aito halu oppia vahvistuu. Suosimme sellaisia oppimisen järjestelyjä, jotka kannustavat nuorta käytäntöön, kokonaisuuksiin, käsin ja yhdessä tekemiseen, tutkimiseen, luovuuteen, leikkimiseen ja peliin, vuorovaikutukseen, liikkumiseen ja myönteisiin elämyksiin.

20 Oppiminen tapahtuu käytännön kautta. Tavoitteet: kannustava oppiminen Kehittämiskohteet ja ajoitus: Vastuunottajat: Rahoitus:

21 Tietää osaavansa! Tavoitteet: avoimet väylät Luomme nuorille avoimet väylät opiskella toisella ja kolmannella asteella, jotta nuorella on mahdollisuus joustavasti edetä opinnoissaan ja yhdistää niitä erilaisiin elämänvaiheisiin, työhön ja vapaa-aikaan. Avoimet koulutuksen väylät monipuolistavat vaihtoehtoja, motivoivat ja antavat yksilöllisille valinnoille enemmän sijaa.

22 Tietää osaavansa! Tavoitteet: avoimet väylät Kehittämiskohteet ja ajoitus: Vastuunottajat: Rahoitus:

23 Sovimme käytännön yhteistyöstä Kuvataan (verkostositoumuksena) käytännön toimet, joita yksittäinen toimija (yritys, viranomainen, oppilaitos, järjestö, verkosto, organisaatio ym.) tekee yhteisten tavoitteiden onnistumiseksi Etelä-Savossa esimerkiksi seuraavien asioiden avulla. Tavoitteet ovat yhdessä valittuja maakunnan tavoitteita kansalaisen tai nuoren kannalta. Avaintehtävä tarkoittaa sitä, mitä käytännössä teemme tavoitteeseen pääsemiseksi kansalaisen tai nuoren näkökulmasta. Esimerkki hyvästä käytännöstä voi olla oma tai muilta opittu käytäntö. Yhteistyössä tarkoittaa avaintehtävässä mukana olevia verkostoja, organisaatioita, järjestöjä, yrityksiä, viranomaisia ja muita toimijoita, joiden kanssa avaintehtävää tekemällä pääsee tavoitteeseen. Onnistumme yhdessä tekemällä. Yhteistyön laatutasoa voi kuvata monella tavalla. Osaamisen kohtaan voi kuvata erityisosaamista tai toimijan tarvitsemaa osaamista, jota tarvitaan avaintehtävässä onnistumiseen. Yhdyshenkilöt (vähintään kaksi/toimija) ovat organisaatiossa avaintehtävästä vastuullisia tai muutoin asiaa hoitavia. HUOM! Lisäksi mittari, seuranta ja arviointi johdettuna suoraan kustakin maakunnan yhteisestä tavoitteesta (ota huomioon Pohjois-Savon ohjauksen laatutyökalu ja sen kehittäminen, myös mahdollisesti kolmiportaiseksi tasokuvaukseksi)

24 Yhteystiedot Tuija Toivakainen Puh Sähköp. tai Kehityspäällikkö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta Puh. vaihde Kirjaamon sähköp. Käyntios. Jääkärinkatu 14, Mikkeli Postios. PL 164, Mikkeli Nuori duuniin! > Teemat > Nuori duuniin! Facebookissa: Nuorisotakuu Etelä-Savo https://www.facebook.com/nuorisotakuues Pedanetissa: https://peda.net/hankkeet/eejn Digitaalinen kaupunkiseikkailu syksyllä 2014: Valtakunnalliset uudistuneet nuorisotakuun sivut:

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA SISÄLLYS 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 1.1 Kestävä tulevaisuus 2 1.2 Uudet sukupolvet työelämässä 2 1.3 Suomi tarvitsee yrittäjiä 2 2. KESKI-SUOMI JA YRITTÄJYYSKASVATUS

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa JULKAISUJA I Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa Marianne Hyttinen-Lilja (toim.) Maarit Heinikainen (toim.) Etelä-Savon Avoin ammattiopisto-

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot