UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS"

Transkriptio

1 UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS Viimeksi päivitetty: Esittely 1.1. Tämä Yhteistyökumppanisopimus(johon tästä lähtien viitataan nimellä Sopimus ) solmitaan Uniblue Systems Ltd:n (Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara, BKR9037, Malta) ( Uniblue tai Me ) ja sinun tai edustamasi organisaation välille ( Yhteistyökumppani, Sinä tai Sinun ) Tämä Sopimus käsittelee niitä ehtoja, jotka koskevat Sinun toimintaasi Unibluen tuotteiden myynnin yhteistyökumppanina ( Tuotteet ) yhden tai useamman viittauslinkin välityksellä (määritellään alla). Tätä yhteistyökumppaniohjelmaa hallinnoi cleverbridge AG ( Laskutusmyyjä ), jonka kanssa olet jo solminut tai joudut solmimaan erillisen sopimuksen, joka säätelee kyseisen yrityksen suhdetta Sinuun ( Laskutusmyyjäsopimus ) Merkitsemällä laatikon, jonka vieressä lukee Olen lukenut ja hyväksyn tämän Yhteistyökumppanisopimuksen, myönnät että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän Sopimuksen ehdot ja kaikki siinä mainitut Unibluen käytännöt, ja että suostut noudattamaan kyseisiä ehtoja, kun Yhteistyörekisteröintilomakkeesi on hyväksytty. Yhteistyörekisteröintilomakkeen hyväksyminen on täysin Unibluen päätettävissä, eikä tämä Sopimus ole sitova, ellei sinulle ole ilmoitettu Unibluen hyväksynnästä. 2. Yhteistyörekisteröintilomake 2.1 Sinun on varmistuttava siitä, että kaikki Yhteistyörekisteröintilomakkeessa ilmoittamasi tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä ja että ne pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Sinua voidaan pyytää toimittamaan Unibluelle ajoittain lisätietoja, jotka koskevat tähän Sopimukseen liittyvää toimintaasi, ja suostut toimittamaan näitä tietoja pyydettäessä välittömästi. 3. Viittauslinkit 3.1. Viittauslinkki on verkkosivulle, sähköpostiin tai muuhun elektroniseen sijaintiin lisäämäsi linkki, joka sisältää määrättyjä seurantatietoja, joita Laskutusmyyjä toimittaa sinulle tähän Sopimukseen liittyen. Viittauslinkin seurantatyökalu seuraa viittauksiasi, jotka johtavat minkä tahansa Unibluen tuotteen ostamiseen Laskutuskauppiaan ylläpitämässä verkkokaupassa, kun ostaja on siirtynyt kyseisen Viittauslinkin ( Viittaus ) kautta Olet yksin vastuussa siitä, mihin Viittauslinkki sijoitetaan, etkä saa sijoittaa Viittauslinkkiä sopimattomaan sijaintiin, kuten verkkosivustolle tai sivulle, joka mainostaa tai sisältää seksuaalisesti paljastavaa tai halventavaa aineistoa; edistää väkivaltaa tai sisältää väkivaltaista aineistoa; edistää rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää; edistää tai toteuttaa laittomuuksia; sisältää minkä tahansa Unibluen tuotemerkin tai sen muunnoksen tai väärinkirjoitetun asun missä tahansa verkkopäätteessä (esim. unibleu.com ); tai muulla tavoin loukkaa immateriaalioikeuksia. Et myöskään saa sijoittaa Viittauslinkkejä uutisryhmiin, keskustelupalstoille, pyytämättömiin sähköpostiviesteihin tai muuhun sijaintiin tai muulla tavalla (tahallisesti tai tahattomasti), joka voi johtaa harhaan asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita. Kun Viittauslinkki on sijoitettu siten, ettei asiakas voi kohtuullisella tavalla käsittää Sinun ja Unibluen välistä yhteyttä, Sinun on ilmoitettava järjestelyistäsi Unibluen kanssa. Sinun on välitettävä Unibluelle tieto kaikista ensisijaisista verkkotunnuksista, joihin sijoitat Viittauslinkin. 4. Viittausmaksut 4.1. Uniblue ohjeistaa Laskutusmyyjää maksamaan Sinulle tietyn prosenttiosuuden Nettotuotosta ( Provisioprosentti ), joka on Viittausten ansiota ( Viittausmaksut ). Nettotuotto tarkoittaa niitä tuloja, jotka Laskutusmyyjä tosiasiassa kerää Viittauksista, poislukien mahdollinen takaisinperintä, hyvitys, alv, myyntivero, rahtikulut, käsittelykulut ja muut vastaavat kulut, verot ja tullit"takaisinperintä" tarkoittaa varojen palautusta asiakkaan pankkitilille, luottorajaan tai luottokortille myöntäneen pankin aloitteesta (esimerkiksi kiistan jälkeen) Uniblue varaa itselleen oikeuden muuttaa Provisioprosenttia milloin tahansa. Uniblue ei myöskään voi taata tuotteiden hinnoittelua, ja hintoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

2 4.3. Laskutusmyyjä seuraa kaikkia Viittauksia ja laskee Viittausmaksut sekä maksaa ne sinulle Laskutusmyyjäsopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti. Unibluea ei voida millään tavoin pitää vastuullisena maksun laiminlyönnistä tai Laskutusmyyjän vastuista tai mistään, mikä liittyy näiden Viittausmaksujen laskentaan tai raportointiin. 5. Luottamuksellisuus 5.1. Tässä Sopimuksessa mainittujen toimintojen seurauksena on mahdollista, että saat käsiisi luottamuksellista, oikeuksien suojaamaa, teknistä tai liiketoiminnallista tietoa, joka kuuluu Unibluelle ( Luottamukselliset tiedot ); voit käyttää sitä ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Et saa paljastaa tällaisia Luottamuksellisia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle, paitsi (i) omille edustajillesi ja työntekijöillesi sillä perusteella, että heidän on saatava tämä tieto (ja samalla vastaat siitä, että he pitävät tiedot luottamuksellisina), (ii) silloin, kun laki, oikeuden päätös tai säätelevä tai hallinnollinen viranomainen vaatii niitä, (iii) tässä Sopimuksessa kuvattujen oikeuksiesi valvontaan tai harjoittamiseen, tai (iv) siinä määrin, kun nämä tiedot ovat levinneet julkisuuteen ilman Sinun osallisuuttasi Et saa lähettää lehdistötiedotetta tai muuta julkista viestiä tähän Sopimukseen tai sinun ja Unibluen väliseen suhteeseen liittyen ilman Unibluen kirjallista suostumusta. 6. Ilmoitukset ja takuut 6.1 Täten ilmoitat ja takaat, että: (a) Olet 18- vuotias tai vanhempi (jos olet luonnollinen henkilö), ja että sinulla on lain suoma täysi oikeus solmia tämä Sopimus ja noudattaa siinä kuvattuja velvoitteitasi; (b) Tässä sopimuksessa kuvattuja toimintoja toteuttaessasi mukaudut kaikkiin asiaankuuluviin lakeihin, sääntöihin ja säädöksiin. (c) Et anna väärää kuvaa suhteestasi Uniblueen, etkä esitä harhaanjohtavia tai perusteettomia väitteitä Tuotteista tai niihin liittyen, ja noudatat Unibluen Tuotteiden mainostusta koskevia käytäntöjä. (d) Käytät Tuotteista napsautuskohtaisia mainoksia ( Pay- Per- Click, PPC ) vain Unibluen kirjallisella suostumuksella ja tiukasti Unibluen PPC- käytäntöjen mukaisesti. (e) Et liitä Tuotteita minkään muiden tuotteiden mukaan, ellei Uniblue anna sinulle siitä kirjallista suostumustaan. (f) Et rekisteröi mitään verkkotunnuksia jotka koostuvat tai sisältävät merkkejä, jotka hämmentävällä tavalla muistuttavat niitä, joita Uniblue käyttää liiketoiminnassaan, olipa kyse rekisteröidyistä tai rekisteröimättömistä merkeistä. (g) Olet yksin vastuussa siitä, että kaikki verkkosivustollasi julkaistut aineistot ovat tarkkoja ja asianmukaisia, sekä varmistat, että mitkään tällaiset aineistot sekä oma toimintasi ja viestintäsi eivät ole halventavia, tekijänoikeuslakien vastaisia tai muulla tavoin laittomia. (h) Et luo tai yritä luoda Unibluen tuotteiden kaltaisia korvaavia tuotteita tai samantapaista palvelua, kun pääset osalliseksi yhteistyökumppaniohjelmasta tai Unibluelle kuuluvista Luottamuksellisista tiedoista. (i) Et muuta tai muokkaa mitään sisältöä, jonka Uniblue saattaa ulottuvillesi Tuotteidensa mainostamista varten. 7. Vastuusta vapauttaminen 7.1 Puolustat Unibluea ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia ja vapautat heidät vastuusta kaikissa tapauksissa, jotka liittyvät vaateisiin, vastuisiin, menetyksiin, vahinkoihin ja kustannuksiin (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikorvaukset), jotka ovat seurausta (suorasti tai epäsuorasti) seuraavista: (a) loukkaat itse tätä Sopimusta millä tahansa tavalla; (b) huolimattomuudestasi tai tahallisuudestasi aiheutuvat toiminnot tai tekemättä jättämiset; (c) loukkaat väitetysti tai tosiasiallisesti minkä tahansa henkilön tai organisaation immateriaalioikeuksia tai tietosuojaa; tai (d) oma sivustosi tai mitkä tahansa sivustollasi sijaitsevat aineistot. 8. Pidätetyt oikeudet 8.1. Muiden tässä mainittujen oikeuksien lisäksi Unibluella on myös oikeus:

3 (a) (b) (c) pyytää Sinua poistamaan mikä tahansa Viittauslinkki, joka on sijoitettu paikkaan tai esitetty tavalla, jota Uniblue pitää sopimattomana omalla yksinoikeudellaan, ja suostut mukautumaan tällaisiin pyyntöihin välittömästi. pyytää Sinua lopettamaan Tuotteidensa mainostaminen tavalla, jota Uniblue pitää sopimattomana omalla yksinoikeudellaan, ja suostut mukautumaan tällaisiin pyyntöihin välittömästi. muuttaa ja/tai olla jatkamatta mitä tahansa sisältöä, Tuotetta ja/tai kieltä, jolla jokin Tuote on saatavilla jonakin aikana. 9. Vastuuvapauslauseke 9.1 Uniblue on vapautettu kaikin lain turvaamin tavoin kaikista epäsuorista ehdoista tai takuista, mukaan lukien niistä, jotka koskevat myytävyyttä, tyydyttävää laatua, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuutta, kaupankäyntitapaa tai kaupallisen toiminnan käyttöä, mikä koskee kaikkia Unibluen sivustoja ja kaikkea sisältöä, tietoa, palveluita ja Tuotteita, joita niillä on saatavilla, sekä kaikkea sisältöä ja materiaalia, jotka Uniblue voi saattaa ulottuvillesi, ja yleisesti ottaen kaikkia tästä Sopimuksesta syntyviä asioita. Edellä mainittua rajoittamatta Unibluea ei voida pitää vastuullisena mistään katkoksista, palvelimen vastaamattomuudesta tai mistään virheistä, eikä se ole vastuussa mistään Laskutusmyyjän toimista tähän Sopimukseen liittyen, sisältäen seuraavat mutta ei rajoittuen niihin: minkä tahansa summan seuranta, laskenta tai maksaminen tähän Sopimukseen liittyen. 10. Vastuunrajoitus 10.1 TÄHÄN SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄ VASTAKKAINEN TIETO POISLUKIEN UNIBLUEA EI VOIDA MISSÄÄN TAPAUKSESSA PITÄÄ VASTUULLISENA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, HYVÄSTÄ TAHDOSTA, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ, TULOISTA, VOITOISTA (SUORISTA TAI EPÄSUORISTA), KÄYTÖSTÄ, TIEDOISTA TAI MUISTA TALOUDELLISISTA HYÖDYISTÄ TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKIEN, OLIPA KYSE RIKKOMUSPERUSTEESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS) TAI LAKISÄÄTEISEN VELVOITTEEN TAI SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA, MUKAAN LUKIEN (RAJOITTAMATTA) SEURAAVAT: TUOTTEIDEN TOIMIMATTOMUUDESTA TAI VIRHEISTÄ AIHEUTUVAT VAATEET, MITKÄ TAHANSA KESKEYTYKSET, PALVELIMEN TOIMIMATTOMUUS TAI VIRHEET TAI LASKUTUSMYYJÄN TOIMINTA LAUSEKKEEN 10.3 MUKAISESTI UNIBLUEN KOKONAISVASTUUS KAIKKIIN VAATEISIIN, MENETYKSIIN TAI VAHINKOIHIN LIITTYEN, OLIPA KYSE RIKKOMUSPERUSTEESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI MUUTEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN KUULUVASTA TAI LIITTYVÄSTÄ ASIASTA, ON RAJOITTUNUT SIIHEN SUMMAAN, JOKA YHTEISTYÖKUMPPANILLE ON MAKSETTU VAADETTA EDELTÄVIEN 12 KUUKAUDEN AIKANA MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI RAJOITA UNIBLUEN VASTUUTA KUOLEMANTAPAUKSIIN TAI HENKILÖKOHTAISEEN VAMMAUTUMISEEN LIITTYEN, JOS NÄMÄ JOHTUVAT SEN HUOLIMATTOMUUDESTA, PETOLLISESTA TOIMINNASTA TAI VILPILLISESTÄ HARHAANJOHTAMISESTA, TAI MIHINKÄÄN SELLAISEEN ASIAAN LIITTYEN, JOSSA SE EI LAIN MUKAAN VOI RAJOITTAA TAI VÄLTTÄÄ VASTUUTAAN. 11. Immateriaalioikeudet 11.1 Sopimuksen Voimassaolon ajaksi Uniblue myöntää sinulle täten (seuraavassa kuvatun mukaisesti) ei- yksinoikeudella, ei- siirrettävissä olevan ja rojalteja sisältämättömän lisenssin: (a) muodostaa hyperlinkkejä Sinun ja Unibluen verkkosivusto(je)n välille; sekä (b) käyttää Unibluen tuotenimiä, logoja, tuotemerkkejä ja palvelumerkkejä sekä mitä tahansa käyttöösi annettua sisältöä omalla verkkosivustollasi vain siinä määrin, mikä on välttämätöntä Viittauslinkkien muodostamiseen ja mainostamiseen, sekä tässä Sopimuksessa kuvattujen velvollisuuksiesi mukaisesti ja vain siinä muodossa, jossa Uniblue ne on sinulle antanut näihin rajoitettuihin käyttötarkoituksiin, ja toimimalla näin sitoudut noudattamaan tiukasti Unibluen käytäntöjä. Lukuun ottamatta niitä osia, jotka on erikseen kuvattu yllä, jokainen osapuoli säilyttää omat oikeutensa kaikkiin oikeuksilla suojattuun aineistoon, joka kuuluu kyseiselle osapuolelle. Hyväksyt, että kaikki Unibluen tuotemerkkien jne. käytöstä aiheutuva goodwill lankeaa yksinomaan Unibluen osaksi. 12. Keskeyttäminen ja päättyminen

4 12.1. Tämän Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä, kun Uniblue ilmoittaa sinulle Yhteistyörekisteröintilomakkeesi hyväksymisestä, ja päättyy siihen, kun kumpi tahansa osapuoli sen päättää ( Voimassaolo"). Kumpi tahansa osapuoli voi päättää tämän Sopimuksen milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella ja ilmoittamalla syyn tai jättämällä sen ilmoittamatta Kun Sopimus päättyy mistä tahansa syystä, kaikkien sen myöntämien lisenssien voimassaolo lakkaa välittömästi, ja Sinun on välittömästi lopetettava kaikkien Viittauslinkkien sekä Unibluen tuotemerkkien, logojen ja muiden immateriaalioikeuksien ja Unibluen toimittaman tähän Sopimukseen liittyvän aineiston käyttö Tuottamatta haittaa Unibluen oikeudelle päättää tämä Sopimus todetaan, että siinä tilanteessa, jos Uniblue lopullisen harkintansa mukaisesti tunnistaa minkä tahansa tämän Sopimuksen lausekkeen tai lausekkeisiin liittyvien käytäntöjen loukkauksen, Uniblue voi keskeyttää osallistumisesi tähän yhteistyökumppaniohjelmaan ja nollata Provisioprosenttisi siitä päivästä lähtien, kun tällainen loukkaus on tapahtunut, kunnes olet ryhtynyt (Unibluen yksinomaisen päätöksen mukaisesti) tyydyttäviin toimiin loukkauksen korjaamiseksi Tämän Sopimuksen kattamat oikeudet ja velvoitteet, jotka luonteensa puolesta jäävät voimaan Sopimuksen päättämisen jälkeen, mukaan lukien (rajoituksetta) 5 (Luottamuksellisuus), 7 (Vastuusta vapauttaminen), 10 (Vastuunrajoitus), 11 (Immateriaalioikeudet) ja 12 (Keskeyttäminen & päättyminen), jäävät täysin voimaan tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen riippumatta päättymisen syystä. 13. Sivustosi tiedot Myönnät täten Unibluelle oikeuden: (a) valvoa, tallentaa, käyttää ja paljastaa sivustostasi ja sivustosi vierailijoista sellaisia tietoja, jotka Uniblue saa itselleen sen johdosta, että sivullasi on Viittauslinkkejä (esim. kun tietty asiakas napsauttaa sivustollasi olevaa Viittauslinkkiä ennen tuotteen ostoa), sen mukaisesti, mitä Unibluen [täältä] löytyvässä tietosuojailmoituksessa on kuvattu; ja (b) valvoa, indeksoida ja muulla tavoin tutkia, mukautuuko sivustosi tähän sopimukseen ja muihin Unibluen käytäntöihin. (c) Lähettää sinulle sähköpostia, mukaan lukien (rajoittamatta) mainosaineistoja sisältävät sähköpostit, uutiskirjeet ja muu kirjeenvaihto. (d) Ilmoittaa pyydettäessä yhteystietosi ja mitä tahansa muita tietojasi mainontaa tai muuta toimintaa sääteleville tahoille sen osalta, mikä koskee mainoksiasi, kampanjoitasi tai verkkosivustojasi Olet yksin vastuussa siitä, että ilmoitat sivustollasi tarkasti ja riittävässä määrin (joko tietosuojalausunnossa tai muulla tavoin) sen, millä tavoin keräät, käytät, varastoit ja levität eteenpäin kävijöistä kerättyjä tietoja, mukaan lukien, tarvittaessa, että kolmannet osapuolet (mukaan lukien Uniblue) voivat suoraan kerätä tietoja kävijöistä sekä sijoittaa evästeitä kävijöiden selaimiin ja tunnistaa niitä. 14. Yleinen Itsenäiset toimittajat. Mikään tässä Sopimuksessa tai sen mainitsemassa asiakirjassa ei luo kumppanuutta tai yhteishanketta osapuolten välillä tai tee kummastakaan osapuolesta toisen agenttia tai työntekijää, eikä kumpikaan osapuoli pidä itseään sellaisena. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta tai valtuuksia ryhtyä mihinkään toimiin toisen osapuolen puolesta (lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa erikseen kuvatusti) tai edustaa toista, antaa toisen puolesta takuuta tai muulla tavoin sitoa tai velvoittaa toista osapuolta. Ymmärrät, että olet yksin vastuussa kaikkien itse aiheuttamiesi kustannusten maksamisesta. Ymmärrät, että mitään tämän sopimuksen Sinulle myöntämiä oikeuksia ei anneta yksinoikeudella Siirtämättömyys. Et voi siirtää mitään oikeuksia tai delegoida velvollisuuksia, jotka liittyvät tähän Sopimukseen, ilman Unibluen kirjallista suostumusta Force Majeure. Kummankaan osapuolen ei voida katsoa rikkoneen tämän Sopimuksen ehtoja tilanteissa, joissa velvoitteiden täyttäminen viivästyy tai estyy syystä, joka on osapuolen kohtuullisen hallinnan ulottumattomissa.

5 14.4. Asiaankuuluvat lait. Tätä Sopimusta ja mitä tahansa riitoja, vaateita tai velvoitteita (sopimuksellisia tai sopimuksen ulkopuolisia), jotka syntyvät sen seurauksena tai liittyvät siihen, hallinnoidaan ja tulkitaan Maltan lakien mukaisesti huomioimatta lainsäädäntöjen eroja. Kaikkia tähän Sopimukseen liittyviä riitoja käsitellään arbitraation kautta Maltan arbitraatiokeskuksen sääntöjen mukaisesti. Arbitraatio käsitellään Maltalla. Uniblue pidättää itsellään oikeuden oman valintansa ja yksinomaisen hyötynsä mukaisesti ryhtyä tätä Sopimusta koskeviin tai siihen liittyviin oikeustoimiin oman maasi tuomioistuimessa Ei- poikkeus. Mikään poikkeus tai epäonnistuminen, joka koskee minkä tahansa tämän Sopimuksen määrittelemän oikeuden välitöntä toteuttamista, ei luo jatkuvaa poikkeusta tai mitään odotusta tämän tai jonkin muun oikeuden täytäntöönpanosta luopumisesta Jaettavuus. Aina, kun mahdollista, tämän Sopimuksen jokaista säännöstä tulkitaan siten, että se on voimassa siihen sovellettavan lain mukaisesti, mutta jos mitä tahansa tämän Sopimuksen säännöstä pidetään virheellisenä, laittomana tai täytäntöönpanemattomana missä tahansa mielessä, tällaisen säädöksen voimassaolemattomuus rajoittuu vain tähän virheellisyyteen tai täytäntöönpanemattomuuteen, eikä se mitätöi Sopimuksen muita osia tai mitään muuta sen sisältämää säännöstä Koko Sopimus. Tämä Sopimus käsittää koko sopimuksen Sinun ja Unibluen välillä tähän aiheeseen ja syrjäyttää minkä tahansa aiemman suullisen tai kirjallisen sopimuksen. Ymmärrät ja hyväksyt, että Unibluella on oikeus muuttaa tätä Sopimusta ja mitä tahansa siihen liittyvää Unibluen käytäntöä milloin tahansa yksinomaisella päätöksellään, ja hyväksyt, että tällainen muutos koskee Sinua siitä päivästä lähtien, kun Sinulle ilmoitetaan siitä. Ilmoitukset muutoksista lähetetään sähköpostilla viimeisimpään Unibluelle rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen, ja Uniblue pyrkii myös julkaisemaan tällaiset ilmoitukset omalla verkkosivustollaan. Sinun vastuullasi on ilmoittaa Unibluelle kirjallisesti kaikista muutoksista sähköpostiosoitteeseesi, tarkistaa säännöllisesti sähköpostisi ja varmistaa, että sähköpostiasetuksesi eivät suodata mitään Unibluen lähettämiä viestejä. Sähköposti- ilmoituksia pidetään perille saapuneina, kun ne on lähetetty, ellei lähettävä osapuoli saa automaattista lähetysvirheilmoitusta, jossa todetaan päinvastaista. JOS ET SUOSTU HYVÄKSYMÄÄN MITÄ TAHANSA MUUTOSTA, VOIT AINOASTAAN PÄÄTTÄÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN KIRJALLISESTI. Mikäli jatkat ohjelmassa saatuasi ilmoituksen Unibluen tekemästä muutoksesta, sitä pidetään sitovana hyväksyntänäsi muutokselle.

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla.

Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla. CENNON PALVELUN KÄYTTÖEHDOT Versio 1.0.5 1 Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Cenno Software Oy ( Cenno ) ja Cennon tarjoaman palvelun käyttäjä (Käyttäjä). Käyttäjän tulee olla luonnollinen

Lisätiedot

Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Johdanto. Tietoja meistä

Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Johdanto. Tietoja meistä Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Johdanto Tämä oikeudellinen huomautus koskee koko varausjärjestelmän sisältöä. Lue huolellisesti nämä käyttöehdot ("käyttöehdot"), sillä varausjärjestelmää käyttämällä

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT. Kortti tai Pre-paid MasterCard -kortti tarkoittaa sähköistä maksukorttia, jonka olemme antaneet sinulle.

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT. Kortti tai Pre-paid MasterCard -kortti tarkoittaa sähköistä maksukorttia, jonka olemme antaneet sinulle. IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KÄYTTÖEHDOT MÄÄRITELMÄT Sopimus tarkoittaa näitä käyttöehtoja. Saatavilla olevat varat tarkoittavat kaikkia kortillasi olevia käyttämättömiä varoja, jotka ovat käytettävissä

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot