UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS"

Transkriptio

1 UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS Viimeksi päivitetty: Esittely 1.1. Tämä Yhteistyökumppanisopimus(johon tästä lähtien viitataan nimellä Sopimus ) solmitaan Uniblue Systems Ltd:n (Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara, BKR9037, Malta) ( Uniblue tai Me ) ja sinun tai edustamasi organisaation välille ( Yhteistyökumppani, Sinä tai Sinun ) Tämä Sopimus käsittelee niitä ehtoja, jotka koskevat Sinun toimintaasi Unibluen tuotteiden myynnin yhteistyökumppanina ( Tuotteet ) yhden tai useamman viittauslinkin välityksellä (määritellään alla). Tätä yhteistyökumppaniohjelmaa hallinnoi cleverbridge AG ( Laskutusmyyjä ), jonka kanssa olet jo solminut tai joudut solmimaan erillisen sopimuksen, joka säätelee kyseisen yrityksen suhdetta Sinuun ( Laskutusmyyjäsopimus ) Merkitsemällä laatikon, jonka vieressä lukee Olen lukenut ja hyväksyn tämän Yhteistyökumppanisopimuksen, myönnät että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän Sopimuksen ehdot ja kaikki siinä mainitut Unibluen käytännöt, ja että suostut noudattamaan kyseisiä ehtoja, kun Yhteistyörekisteröintilomakkeesi on hyväksytty. Yhteistyörekisteröintilomakkeen hyväksyminen on täysin Unibluen päätettävissä, eikä tämä Sopimus ole sitova, ellei sinulle ole ilmoitettu Unibluen hyväksynnästä. 2. Yhteistyörekisteröintilomake 2.1 Sinun on varmistuttava siitä, että kaikki Yhteistyörekisteröintilomakkeessa ilmoittamasi tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä ja että ne pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Sinua voidaan pyytää toimittamaan Unibluelle ajoittain lisätietoja, jotka koskevat tähän Sopimukseen liittyvää toimintaasi, ja suostut toimittamaan näitä tietoja pyydettäessä välittömästi. 3. Viittauslinkit 3.1. Viittauslinkki on verkkosivulle, sähköpostiin tai muuhun elektroniseen sijaintiin lisäämäsi linkki, joka sisältää määrättyjä seurantatietoja, joita Laskutusmyyjä toimittaa sinulle tähän Sopimukseen liittyen. Viittauslinkin seurantatyökalu seuraa viittauksiasi, jotka johtavat minkä tahansa Unibluen tuotteen ostamiseen Laskutuskauppiaan ylläpitämässä verkkokaupassa, kun ostaja on siirtynyt kyseisen Viittauslinkin ( Viittaus ) kautta Olet yksin vastuussa siitä, mihin Viittauslinkki sijoitetaan, etkä saa sijoittaa Viittauslinkkiä sopimattomaan sijaintiin, kuten verkkosivustolle tai sivulle, joka mainostaa tai sisältää seksuaalisesti paljastavaa tai halventavaa aineistoa; edistää väkivaltaa tai sisältää väkivaltaista aineistoa; edistää rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää; edistää tai toteuttaa laittomuuksia; sisältää minkä tahansa Unibluen tuotemerkin tai sen muunnoksen tai väärinkirjoitetun asun missä tahansa verkkopäätteessä (esim. unibleu.com ); tai muulla tavoin loukkaa immateriaalioikeuksia. Et myöskään saa sijoittaa Viittauslinkkejä uutisryhmiin, keskustelupalstoille, pyytämättömiin sähköpostiviesteihin tai muuhun sijaintiin tai muulla tavalla (tahallisesti tai tahattomasti), joka voi johtaa harhaan asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita. Kun Viittauslinkki on sijoitettu siten, ettei asiakas voi kohtuullisella tavalla käsittää Sinun ja Unibluen välistä yhteyttä, Sinun on ilmoitettava järjestelyistäsi Unibluen kanssa. Sinun on välitettävä Unibluelle tieto kaikista ensisijaisista verkkotunnuksista, joihin sijoitat Viittauslinkin. 4. Viittausmaksut 4.1. Uniblue ohjeistaa Laskutusmyyjää maksamaan Sinulle tietyn prosenttiosuuden Nettotuotosta ( Provisioprosentti ), joka on Viittausten ansiota ( Viittausmaksut ). Nettotuotto tarkoittaa niitä tuloja, jotka Laskutusmyyjä tosiasiassa kerää Viittauksista, poislukien mahdollinen takaisinperintä, hyvitys, alv, myyntivero, rahtikulut, käsittelykulut ja muut vastaavat kulut, verot ja tullit"takaisinperintä" tarkoittaa varojen palautusta asiakkaan pankkitilille, luottorajaan tai luottokortille myöntäneen pankin aloitteesta (esimerkiksi kiistan jälkeen) Uniblue varaa itselleen oikeuden muuttaa Provisioprosenttia milloin tahansa. Uniblue ei myöskään voi taata tuotteiden hinnoittelua, ja hintoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

2 4.3. Laskutusmyyjä seuraa kaikkia Viittauksia ja laskee Viittausmaksut sekä maksaa ne sinulle Laskutusmyyjäsopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti. Unibluea ei voida millään tavoin pitää vastuullisena maksun laiminlyönnistä tai Laskutusmyyjän vastuista tai mistään, mikä liittyy näiden Viittausmaksujen laskentaan tai raportointiin. 5. Luottamuksellisuus 5.1. Tässä Sopimuksessa mainittujen toimintojen seurauksena on mahdollista, että saat käsiisi luottamuksellista, oikeuksien suojaamaa, teknistä tai liiketoiminnallista tietoa, joka kuuluu Unibluelle ( Luottamukselliset tiedot ); voit käyttää sitä ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Et saa paljastaa tällaisia Luottamuksellisia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle, paitsi (i) omille edustajillesi ja työntekijöillesi sillä perusteella, että heidän on saatava tämä tieto (ja samalla vastaat siitä, että he pitävät tiedot luottamuksellisina), (ii) silloin, kun laki, oikeuden päätös tai säätelevä tai hallinnollinen viranomainen vaatii niitä, (iii) tässä Sopimuksessa kuvattujen oikeuksiesi valvontaan tai harjoittamiseen, tai (iv) siinä määrin, kun nämä tiedot ovat levinneet julkisuuteen ilman Sinun osallisuuttasi Et saa lähettää lehdistötiedotetta tai muuta julkista viestiä tähän Sopimukseen tai sinun ja Unibluen väliseen suhteeseen liittyen ilman Unibluen kirjallista suostumusta. 6. Ilmoitukset ja takuut 6.1 Täten ilmoitat ja takaat, että: (a) Olet 18- vuotias tai vanhempi (jos olet luonnollinen henkilö), ja että sinulla on lain suoma täysi oikeus solmia tämä Sopimus ja noudattaa siinä kuvattuja velvoitteitasi; (b) Tässä sopimuksessa kuvattuja toimintoja toteuttaessasi mukaudut kaikkiin asiaankuuluviin lakeihin, sääntöihin ja säädöksiin. (c) Et anna väärää kuvaa suhteestasi Uniblueen, etkä esitä harhaanjohtavia tai perusteettomia väitteitä Tuotteista tai niihin liittyen, ja noudatat Unibluen Tuotteiden mainostusta koskevia käytäntöjä. (d) Käytät Tuotteista napsautuskohtaisia mainoksia ( Pay- Per- Click, PPC ) vain Unibluen kirjallisella suostumuksella ja tiukasti Unibluen PPC- käytäntöjen mukaisesti. (e) Et liitä Tuotteita minkään muiden tuotteiden mukaan, ellei Uniblue anna sinulle siitä kirjallista suostumustaan. (f) Et rekisteröi mitään verkkotunnuksia jotka koostuvat tai sisältävät merkkejä, jotka hämmentävällä tavalla muistuttavat niitä, joita Uniblue käyttää liiketoiminnassaan, olipa kyse rekisteröidyistä tai rekisteröimättömistä merkeistä. (g) Olet yksin vastuussa siitä, että kaikki verkkosivustollasi julkaistut aineistot ovat tarkkoja ja asianmukaisia, sekä varmistat, että mitkään tällaiset aineistot sekä oma toimintasi ja viestintäsi eivät ole halventavia, tekijänoikeuslakien vastaisia tai muulla tavoin laittomia. (h) Et luo tai yritä luoda Unibluen tuotteiden kaltaisia korvaavia tuotteita tai samantapaista palvelua, kun pääset osalliseksi yhteistyökumppaniohjelmasta tai Unibluelle kuuluvista Luottamuksellisista tiedoista. (i) Et muuta tai muokkaa mitään sisältöä, jonka Uniblue saattaa ulottuvillesi Tuotteidensa mainostamista varten. 7. Vastuusta vapauttaminen 7.1 Puolustat Unibluea ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia ja vapautat heidät vastuusta kaikissa tapauksissa, jotka liittyvät vaateisiin, vastuisiin, menetyksiin, vahinkoihin ja kustannuksiin (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikorvaukset), jotka ovat seurausta (suorasti tai epäsuorasti) seuraavista: (a) loukkaat itse tätä Sopimusta millä tahansa tavalla; (b) huolimattomuudestasi tai tahallisuudestasi aiheutuvat toiminnot tai tekemättä jättämiset; (c) loukkaat väitetysti tai tosiasiallisesti minkä tahansa henkilön tai organisaation immateriaalioikeuksia tai tietosuojaa; tai (d) oma sivustosi tai mitkä tahansa sivustollasi sijaitsevat aineistot. 8. Pidätetyt oikeudet 8.1. Muiden tässä mainittujen oikeuksien lisäksi Unibluella on myös oikeus:

3 (a) (b) (c) pyytää Sinua poistamaan mikä tahansa Viittauslinkki, joka on sijoitettu paikkaan tai esitetty tavalla, jota Uniblue pitää sopimattomana omalla yksinoikeudellaan, ja suostut mukautumaan tällaisiin pyyntöihin välittömästi. pyytää Sinua lopettamaan Tuotteidensa mainostaminen tavalla, jota Uniblue pitää sopimattomana omalla yksinoikeudellaan, ja suostut mukautumaan tällaisiin pyyntöihin välittömästi. muuttaa ja/tai olla jatkamatta mitä tahansa sisältöä, Tuotetta ja/tai kieltä, jolla jokin Tuote on saatavilla jonakin aikana. 9. Vastuuvapauslauseke 9.1 Uniblue on vapautettu kaikin lain turvaamin tavoin kaikista epäsuorista ehdoista tai takuista, mukaan lukien niistä, jotka koskevat myytävyyttä, tyydyttävää laatua, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuutta, kaupankäyntitapaa tai kaupallisen toiminnan käyttöä, mikä koskee kaikkia Unibluen sivustoja ja kaikkea sisältöä, tietoa, palveluita ja Tuotteita, joita niillä on saatavilla, sekä kaikkea sisältöä ja materiaalia, jotka Uniblue voi saattaa ulottuvillesi, ja yleisesti ottaen kaikkia tästä Sopimuksesta syntyviä asioita. Edellä mainittua rajoittamatta Unibluea ei voida pitää vastuullisena mistään katkoksista, palvelimen vastaamattomuudesta tai mistään virheistä, eikä se ole vastuussa mistään Laskutusmyyjän toimista tähän Sopimukseen liittyen, sisältäen seuraavat mutta ei rajoittuen niihin: minkä tahansa summan seuranta, laskenta tai maksaminen tähän Sopimukseen liittyen. 10. Vastuunrajoitus 10.1 TÄHÄN SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄ VASTAKKAINEN TIETO POISLUKIEN UNIBLUEA EI VOIDA MISSÄÄN TAPAUKSESSA PITÄÄ VASTUULLISENA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, HYVÄSTÄ TAHDOSTA, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ, TULOISTA, VOITOISTA (SUORISTA TAI EPÄSUORISTA), KÄYTÖSTÄ, TIEDOISTA TAI MUISTA TALOUDELLISISTA HYÖDYISTÄ TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKIEN, OLIPA KYSE RIKKOMUSPERUSTEESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS) TAI LAKISÄÄTEISEN VELVOITTEEN TAI SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA, MUKAAN LUKIEN (RAJOITTAMATTA) SEURAAVAT: TUOTTEIDEN TOIMIMATTOMUUDESTA TAI VIRHEISTÄ AIHEUTUVAT VAATEET, MITKÄ TAHANSA KESKEYTYKSET, PALVELIMEN TOIMIMATTOMUUS TAI VIRHEET TAI LASKUTUSMYYJÄN TOIMINTA LAUSEKKEEN 10.3 MUKAISESTI UNIBLUEN KOKONAISVASTUUS KAIKKIIN VAATEISIIN, MENETYKSIIN TAI VAHINKOIHIN LIITTYEN, OLIPA KYSE RIKKOMUSPERUSTEESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI MUUTEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN KUULUVASTA TAI LIITTYVÄSTÄ ASIASTA, ON RAJOITTUNUT SIIHEN SUMMAAN, JOKA YHTEISTYÖKUMPPANILLE ON MAKSETTU VAADETTA EDELTÄVIEN 12 KUUKAUDEN AIKANA MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI RAJOITA UNIBLUEN VASTUUTA KUOLEMANTAPAUKSIIN TAI HENKILÖKOHTAISEEN VAMMAUTUMISEEN LIITTYEN, JOS NÄMÄ JOHTUVAT SEN HUOLIMATTOMUUDESTA, PETOLLISESTA TOIMINNASTA TAI VILPILLISESTÄ HARHAANJOHTAMISESTA, TAI MIHINKÄÄN SELLAISEEN ASIAAN LIITTYEN, JOSSA SE EI LAIN MUKAAN VOI RAJOITTAA TAI VÄLTTÄÄ VASTUUTAAN. 11. Immateriaalioikeudet 11.1 Sopimuksen Voimassaolon ajaksi Uniblue myöntää sinulle täten (seuraavassa kuvatun mukaisesti) ei- yksinoikeudella, ei- siirrettävissä olevan ja rojalteja sisältämättömän lisenssin: (a) muodostaa hyperlinkkejä Sinun ja Unibluen verkkosivusto(je)n välille; sekä (b) käyttää Unibluen tuotenimiä, logoja, tuotemerkkejä ja palvelumerkkejä sekä mitä tahansa käyttöösi annettua sisältöä omalla verkkosivustollasi vain siinä määrin, mikä on välttämätöntä Viittauslinkkien muodostamiseen ja mainostamiseen, sekä tässä Sopimuksessa kuvattujen velvollisuuksiesi mukaisesti ja vain siinä muodossa, jossa Uniblue ne on sinulle antanut näihin rajoitettuihin käyttötarkoituksiin, ja toimimalla näin sitoudut noudattamaan tiukasti Unibluen käytäntöjä. Lukuun ottamatta niitä osia, jotka on erikseen kuvattu yllä, jokainen osapuoli säilyttää omat oikeutensa kaikkiin oikeuksilla suojattuun aineistoon, joka kuuluu kyseiselle osapuolelle. Hyväksyt, että kaikki Unibluen tuotemerkkien jne. käytöstä aiheutuva goodwill lankeaa yksinomaan Unibluen osaksi. 12. Keskeyttäminen ja päättyminen

4 12.1. Tämän Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä, kun Uniblue ilmoittaa sinulle Yhteistyörekisteröintilomakkeesi hyväksymisestä, ja päättyy siihen, kun kumpi tahansa osapuoli sen päättää ( Voimassaolo"). Kumpi tahansa osapuoli voi päättää tämän Sopimuksen milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella ja ilmoittamalla syyn tai jättämällä sen ilmoittamatta Kun Sopimus päättyy mistä tahansa syystä, kaikkien sen myöntämien lisenssien voimassaolo lakkaa välittömästi, ja Sinun on välittömästi lopetettava kaikkien Viittauslinkkien sekä Unibluen tuotemerkkien, logojen ja muiden immateriaalioikeuksien ja Unibluen toimittaman tähän Sopimukseen liittyvän aineiston käyttö Tuottamatta haittaa Unibluen oikeudelle päättää tämä Sopimus todetaan, että siinä tilanteessa, jos Uniblue lopullisen harkintansa mukaisesti tunnistaa minkä tahansa tämän Sopimuksen lausekkeen tai lausekkeisiin liittyvien käytäntöjen loukkauksen, Uniblue voi keskeyttää osallistumisesi tähän yhteistyökumppaniohjelmaan ja nollata Provisioprosenttisi siitä päivästä lähtien, kun tällainen loukkaus on tapahtunut, kunnes olet ryhtynyt (Unibluen yksinomaisen päätöksen mukaisesti) tyydyttäviin toimiin loukkauksen korjaamiseksi Tämän Sopimuksen kattamat oikeudet ja velvoitteet, jotka luonteensa puolesta jäävät voimaan Sopimuksen päättämisen jälkeen, mukaan lukien (rajoituksetta) 5 (Luottamuksellisuus), 7 (Vastuusta vapauttaminen), 10 (Vastuunrajoitus), 11 (Immateriaalioikeudet) ja 12 (Keskeyttäminen & päättyminen), jäävät täysin voimaan tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen riippumatta päättymisen syystä. 13. Sivustosi tiedot Myönnät täten Unibluelle oikeuden: (a) valvoa, tallentaa, käyttää ja paljastaa sivustostasi ja sivustosi vierailijoista sellaisia tietoja, jotka Uniblue saa itselleen sen johdosta, että sivullasi on Viittauslinkkejä (esim. kun tietty asiakas napsauttaa sivustollasi olevaa Viittauslinkkiä ennen tuotteen ostoa), sen mukaisesti, mitä Unibluen [täältä] löytyvässä tietosuojailmoituksessa on kuvattu; ja (b) valvoa, indeksoida ja muulla tavoin tutkia, mukautuuko sivustosi tähän sopimukseen ja muihin Unibluen käytäntöihin. (c) Lähettää sinulle sähköpostia, mukaan lukien (rajoittamatta) mainosaineistoja sisältävät sähköpostit, uutiskirjeet ja muu kirjeenvaihto. (d) Ilmoittaa pyydettäessä yhteystietosi ja mitä tahansa muita tietojasi mainontaa tai muuta toimintaa sääteleville tahoille sen osalta, mikä koskee mainoksiasi, kampanjoitasi tai verkkosivustojasi Olet yksin vastuussa siitä, että ilmoitat sivustollasi tarkasti ja riittävässä määrin (joko tietosuojalausunnossa tai muulla tavoin) sen, millä tavoin keräät, käytät, varastoit ja levität eteenpäin kävijöistä kerättyjä tietoja, mukaan lukien, tarvittaessa, että kolmannet osapuolet (mukaan lukien Uniblue) voivat suoraan kerätä tietoja kävijöistä sekä sijoittaa evästeitä kävijöiden selaimiin ja tunnistaa niitä. 14. Yleinen Itsenäiset toimittajat. Mikään tässä Sopimuksessa tai sen mainitsemassa asiakirjassa ei luo kumppanuutta tai yhteishanketta osapuolten välillä tai tee kummastakaan osapuolesta toisen agenttia tai työntekijää, eikä kumpikaan osapuoli pidä itseään sellaisena. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta tai valtuuksia ryhtyä mihinkään toimiin toisen osapuolen puolesta (lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa erikseen kuvatusti) tai edustaa toista, antaa toisen puolesta takuuta tai muulla tavoin sitoa tai velvoittaa toista osapuolta. Ymmärrät, että olet yksin vastuussa kaikkien itse aiheuttamiesi kustannusten maksamisesta. Ymmärrät, että mitään tämän sopimuksen Sinulle myöntämiä oikeuksia ei anneta yksinoikeudella Siirtämättömyys. Et voi siirtää mitään oikeuksia tai delegoida velvollisuuksia, jotka liittyvät tähän Sopimukseen, ilman Unibluen kirjallista suostumusta Force Majeure. Kummankaan osapuolen ei voida katsoa rikkoneen tämän Sopimuksen ehtoja tilanteissa, joissa velvoitteiden täyttäminen viivästyy tai estyy syystä, joka on osapuolen kohtuullisen hallinnan ulottumattomissa.

5 14.4. Asiaankuuluvat lait. Tätä Sopimusta ja mitä tahansa riitoja, vaateita tai velvoitteita (sopimuksellisia tai sopimuksen ulkopuolisia), jotka syntyvät sen seurauksena tai liittyvät siihen, hallinnoidaan ja tulkitaan Maltan lakien mukaisesti huomioimatta lainsäädäntöjen eroja. Kaikkia tähän Sopimukseen liittyviä riitoja käsitellään arbitraation kautta Maltan arbitraatiokeskuksen sääntöjen mukaisesti. Arbitraatio käsitellään Maltalla. Uniblue pidättää itsellään oikeuden oman valintansa ja yksinomaisen hyötynsä mukaisesti ryhtyä tätä Sopimusta koskeviin tai siihen liittyviin oikeustoimiin oman maasi tuomioistuimessa Ei- poikkeus. Mikään poikkeus tai epäonnistuminen, joka koskee minkä tahansa tämän Sopimuksen määrittelemän oikeuden välitöntä toteuttamista, ei luo jatkuvaa poikkeusta tai mitään odotusta tämän tai jonkin muun oikeuden täytäntöönpanosta luopumisesta Jaettavuus. Aina, kun mahdollista, tämän Sopimuksen jokaista säännöstä tulkitaan siten, että se on voimassa siihen sovellettavan lain mukaisesti, mutta jos mitä tahansa tämän Sopimuksen säännöstä pidetään virheellisenä, laittomana tai täytäntöönpanemattomana missä tahansa mielessä, tällaisen säädöksen voimassaolemattomuus rajoittuu vain tähän virheellisyyteen tai täytäntöönpanemattomuuteen, eikä se mitätöi Sopimuksen muita osia tai mitään muuta sen sisältämää säännöstä Koko Sopimus. Tämä Sopimus käsittää koko sopimuksen Sinun ja Unibluen välillä tähän aiheeseen ja syrjäyttää minkä tahansa aiemman suullisen tai kirjallisen sopimuksen. Ymmärrät ja hyväksyt, että Unibluella on oikeus muuttaa tätä Sopimusta ja mitä tahansa siihen liittyvää Unibluen käytäntöä milloin tahansa yksinomaisella päätöksellään, ja hyväksyt, että tällainen muutos koskee Sinua siitä päivästä lähtien, kun Sinulle ilmoitetaan siitä. Ilmoitukset muutoksista lähetetään sähköpostilla viimeisimpään Unibluelle rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen, ja Uniblue pyrkii myös julkaisemaan tällaiset ilmoitukset omalla verkkosivustollaan. Sinun vastuullasi on ilmoittaa Unibluelle kirjallisesti kaikista muutoksista sähköpostiosoitteeseesi, tarkistaa säännöllisesti sähköpostisi ja varmistaa, että sähköpostiasetuksesi eivät suodata mitään Unibluen lähettämiä viestejä. Sähköposti- ilmoituksia pidetään perille saapuneina, kun ne on lähetetty, ellei lähettävä osapuoli saa automaattista lähetysvirheilmoitusta, jossa todetaan päinvastaista. JOS ET SUOSTU HYVÄKSYMÄÄN MITÄ TAHANSA MUUTOSTA, VOIT AINOASTAAN PÄÄTTÄÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN KIRJALLISESTI. Mikäli jatkat ohjelmassa saatuasi ilmoituksen Unibluen tekemästä muutoksesta, sitä pidetään sitovana hyväksyntänäsi muutokselle.

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten.

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten. Käyttöoikeussopimus Tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä käyttöoikeussopimus tai sopimus ) osapuolina ovat Uniblue Systems Ltd. (C32567), Maltalla rekisteröity osakeyhtiö rekisteröidyssä

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä Järjestäjä). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Tanssii Tähtien Kanssa Fazer Pure Dark -kilpailun säännöt 1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). 2. Kilpailuun

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. Yleistä 1.1. Tämän palvelun kehittäjä on Foodiac Oy (jäljempänä Foodiac). 1.2. Näitä ehtoja sovelletaan Foodiac:n palveluihin. 1.3. Foodiac vastaa vain omista palveluistaan.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

1.1. Näissä yleisissä ehdoissa seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan seuraavaa: Deskbookers: yritys, joka ohjaa Desbookers palvelua.

1.1. Näissä yleisissä ehdoissa seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan seuraavaa: Deskbookers: yritys, joka ohjaa Desbookers palvelua. EHDOT TILANOMISTAJILLE Nämä yleiset ehdot on laatinut Deskbookers B.V. ( Deskbookers ), jonka pääkonttori on osoitteessa Herengracht 182, 1016 BR in Amsterdam, rekisteröityneenä Alankomaiden kauppakamariin

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste:

Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: , jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste: Kilpailun säännöt 1. Järjestäjät Kilpailun toteuttaa MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1, jäljempänä MTV ) yhteistyössä Myllyn Paras Oy:n kanssa (Y-tunniste: jäljempänä Myllyn Paras ) Osallistumalla tähän kilpailuun

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT

SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT 1. Termit 2. Sopimuksen tarkoitus Palvelun tuottaja - Palvelun tuottanut osapuoli. Enterpay Oy. Kauppias - Sopimuksen kauppiasosapuoli. Palvelu Palvelun tuottajan toteuttama Lasku yritykselle -niminen

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

1.1. Näissä yleisissä ehdoissa seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan seuraavaa: Deskbookers: yritys, joka ohjaa Deskbookers palvelua.

1.1. Näissä yleisissä ehdoissa seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan seuraavaa: Deskbookers: yritys, joka ohjaa Deskbookers palvelua. YLEISET EHDOT KÄYTTÄJILLE Nämä yleiset ehdot on laatinut Deskbookers B.V. ( Deskbookers ), jonka pääkonttori on osoitteessa Herengracht 182, 1016 BR in Amsterdam, rekisteröityneenä Alankomaiden kauppakamariin

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ Liite 3 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHALULAUTAKUNTA/ TAPATURMA-ASIIDEN MUUTOKSENHALUKALUTAKUNTA JA [TOIMITTAJA] Sivu 1 / 6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5)

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5) 1(5) 1. Sopijaosapuolet Punkalaitumen kunta (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus 0138037-5 Vesilahdentie 5 31900 PUNKALAIDUN Punkalaitumen Biotrio Oy (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus 2625431-6 Karjanmaantie 55 31900

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

BOOKNDO KÄYTTÖEHDOT KOKONAISUUDESSAAN

BOOKNDO KÄYTTÖEHDOT KOKONAISUUDESSAAN BOOKNDO KÄYTTÖEHDOT KOKONAISUUDESSAAN 1 Sisällysluettelo 1. VARAUKSET JA SIVUSTON KÄYTTÖ NÄIDEN EHTOJEN ALAISINA... 3 2. VARAUKSEN TEKEMINEN JA PERUUTUS... 4 3. VASTUU JA VASTUUVAPAUTUKSET... 5 4. RAJOITETUT

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön

Paikallinen sopiminen. YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Paikallinen sopiminen YTN YRY-PÄIVÄT 16.4.2010 OTL, VT Esa Schön Mitä paikallinen sopiminen on? Lakiin tai työehtosopimukseen (tes) perustuvaa sopimista työsuhteiden ehdoista yms. työsuhteeseen liittyvistä

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot