Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Lehtikuusentie

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Lehtikuusentie 6 19.8.2014"

Transkriptio

1 Henkilöstöinfo Helsingin Rudolf Steiner -koulu Lehtikuusentie Suomen Sisäilmakeskus Oy Eila Hämäläinen, tutkimuspäällikkö, RTA, rkm Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö, FM 1

2 Toimeksisaaja Tutkimukset Suomen Sisäilmakeskus Oy, Espoon toimipiste Eila Hämäläinen, tutkimuspäällikkö, rkm, rakennusterveysasiantuntija Keijo Kovanen, talotekniikan tutkimuspäällikkö, FM Riitta Wallsten, tutkimusinsinööri, rkm Maritta Lukkarinen, RI (RTA-opiskelija) Rakenteiden avaukset tilaajan toimesta Loppusiivous avausten jälkeen tilaajan toimesta 2

3 Kohteen lähtötietoja Rakennus on rakennettu vuonna 1958 kallionvaraisesti. Laajennettu vuosina 1967 luokkasiivillä ja 1981 pohjoispäädyllä sekä vuonna 2000 Mikael-salilla. Ei ole tehty erillisiä rakennus-, sähkö- tai taloteknisiä laajamittaisia peruskorjauksia. Tekniset ratkaisut ovat kulloisenkin rakentamisajankohdan voimassa olleiden rakentamismääräysten mukaisia. Rakennuksessa on osin koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, mutta pääsääntöisesti vain koneellinen poisto. 3

4 Toimeksianto, riskikartoitus Riskiskartoituksen tarkoituksena on ollut: kaikkien tilojen läpikäynti ja aistinvarainen katselmus, arvioida tilojen terveellisyyttä, talo- ja rakennusteknistä kuntoa sekä sisäilman laatua, haastatella kiinteistön huoltohenkilöstöä, arvioida kohteen piirustuksista/asiakirjoista mahdollisia riskitekijöitä. Edellisten perusteella tutkimussuunnitelman laadinta. 4

5 Käyttäjäkysely suoritettu keväällä 2014 IndoorAid LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, professori Tuula Putuksen toimesta selvitetty sekä henkilökunnan että oppilaiden kokemia tuntemuksia sisäilmahaitan osalta sekä esiintyneitä oireita Yhteenvedossa todetaan, että Tunkkaisuuden ja riittämättömältä tuntuvan ilmanvaihdon lisäksi on haittaa lämpöoloista ja mikrobiperäisistä hajuista sekä viemärin hajusta, jotka eivät kuulu hyvälaatuiseen sisäilmaan. 5

6 Riskikartoitus kohteessa alustava katselmus kohteessa riskikartoitus ajalla jatkotutkimukset ja riskikartoitusraportti valmistunut , lisäyksin luovutettu tilaajalle 6

7 Riskiarvio piirustuksista/asiakirjoista Riskirakenteet ovat rakenteita, joiden toiminnalla voi olla merkitystä: rakenteita heikentävinä tekijöinä, mikäli rakenteet toimivat puutteellisesti tai ovat vaurioituneet sisäilman laatua heikentävinä tekijöinä. Riskirakenteiksi tai niihin verrattaviksi rakenneosiksi arvioitiin: liikuntasaumat sisäpuoliset tiiliverhoukset maanvastaisissa ulkoseinissä käytöstä poistetut vesipisteet, altaat, tulpatut viemärit ja rakenteisiin ( Johdot ja viemäri tulpataan lattian tai seinän sisään ) useat vesi- ja viemärilaitteiden muutokset mm. laajennusten yhteydessä (suoritettu vuosina 1958, 1967, 1976, , 1999, 2000). 7

8 Tehdyt havainnot Sisäilman laatu: yleisesti tunkkainen ilma pääsääntöisesti kaikissa tiloissa, muutamissa tiloissa maakellarimainen/mikrobiperäinen haju tai kemiallisperäinen haju eriasteisina alkuperäisten pintojen/pinnoitteiden ja kalusteiden/irtaimiston aiheuttamia emissioita pääsääntöisesti kaikissa tiloissa havainnointia haittasivat riskiarvion kanssa yhtäaikaiset tilojen siivous-, pesu- ja vahaustyöt sekä avoimet ikkunat 8

9 Tehdyt havainnot, rakennustekniset Näkyviä kosteusvauriota mm. kattoikkunoiden valoaukkojen rakenteissa vesipisteellisissä allaskalusteissa kellarikerroksen ulkoseinän alaosassa / sokkelipinnassa iv-venttiilien ympäristössä iv-konehuoneen lattiassa väliseinä- ja ovipielirakenteissa (lahovaurioita) kukkien kasteluvesien aiheuttamia kosteusvaurioita 9

10 Tehdyt havainnot, muut Muita havaintoja: runsas /osin huolimaton veden käyttö luokkahuoneiden vesipisteiden ympäristössä vanhojen käyttökalusteiden ja kiintokaappien aiheuttamat päästöt runsas irtaimiston määrä mm. paperitavara rakenteissa olevat epätiiviit tarkastus- ja huoltoluukut aikaisemmin tapahtuneet viemäri- ja vesivahingot ja muut kosteusvauriot sisäkattojen mineraalivillat (mm. harvalaudoitusten takana) talotekniikkakuilun ilmayhteys vaikea siivottavuus/pölyisyys 10

11 Tehdyt havainnot, muut Muita havaintoja: osassa vesipisteitä sekoittajien käännönestoa ei ole säädetty (veden pääsy mahdollista seinärakenteisiin) osassa pesutiloja huonosti/vaikeasti puhdistettavissa olevia lattiakaivoja erilaisia läpivientejä tiivistetty mineraalivillalla vesikiertoiset patteriputket kulkevat alapohja- ja välipohjarakenteissa kerrosten välillä kulkee avoimia rakennusaineisia nousuhormeja, joissa sekä sähkö- että iv-kanavien putkituksia (epäpuhtauksien siirtymäreittejä) 11

12 Ilmanvaihto alun perin painovoimainen laajennusten yhteydessä lisätty koneellista poistoa ja osalle alueita rakennettu koneellinen tulo-/poistoilmajärjestelmä tiloja palvelee kolme tuloilmakonetta (juhlasali, voimistelusali/aula-porrashuone ja uusi puoli) 12

13 Ilmanvaihtokoneiden puhtaus Juhlasalia, voimistelusalia ja aula-porrashuonetta palvelevat koneet: ulkoilma-, suodatin-, LTO-, puhallin- ja vaimennuskammioiden pinnat pölyisiä, muuten puhtaita pinnoilla ei todettu mineraalivillaa lamellivaimentimien pinnalla lasikuituharso Uutta puolta palveleva kone: suodatin- ja puhallinkammiot likaiset suodatinkannake epätiivis pinnoilla ei todettu mineraalivillaa 13

14 Tehdyt havainnot, ilmanvaihto ulkoilmaventtiileitä (lähes kaikki) kiinni (mm. 1. kerroksessa ja siivissä) > edellytykset ilmanvaihdon toiminnalle ovat heikentyneet useissa 3. kerroksen tiloissa ulkoilmaventtiilit olivat kiinni tai puuttuivat ikkunoiden puitereiät kiinni tai tukettu > ei edellytyksiä ilmanvaihdon toiminnalle riittämätön ulko-/korvausilman saanti > alipainetta ja hallitsemattomia ilmavuotoja 14

15 Tehdyt havainnot, ilmanvaihto ulkoilmaventtilit talvisin vetoisia > suljetaan ulkoilmaventtiilien avaaminen hankalaa > jäävät suljetuiksi > ilma ei vaihdu useissa luokissa poistoilmaventtilit olivat kiinni > ei ilmanvaihdon toimintaedellytyksiä tuloilmaventtiilejä tavaroiden peitossa > tuloilman saanti estyy 15

16 Ilmanvaihdosta sanottua Alipaineinen ilmanvaihto kiskoo korvaavaa ilmaa jokaisesta mikroskooppisen pienestä raosta, joka rakenteesta löytyy. Mikäli rakenteen sisällä on epäpuhtauksia, tulevat nämä ilmanvaihdon avustuksella sisäilmaan. Mitä alipaineisempi ilmanvaihto on, sitä enemmän epäpuhtauksia rakenteista siirtyy sisäilmaan /Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, 2008, Opetushallitus/. 16

17 Riskirakenteet tai niiden kaltaiset rakenneosat huonokuntoiset ikkunat ja niiden liitosrakenteet maanpintaan nähden matalalla olevat ulko-ovet kattoikkunat ja niiden valokuilujen kosteusvauriot pesualtaiden allaskaapit ja niihin liittyvät rakenteet/rajaavat lattia- ja seinärakenteet (myös lattiapinnoitteet ja viemäröinnit) 1. kerroksen lattian alla kulkeva epäpuhdas/epätiivis putkikanaali avoimet liikuntasaumat 17

18 Riskirakenteet tai niiden kaltaiset rakenneosat vanhat ja myös myöhemmin lisätyt tai käytöstä poistetut vesipisteet sekä putkien läpimenokohdat väli- ja alapohjissa tiiliputkirakenteiset käyttöiän ylittäneet salaojat korkean osan räystäsrakenteet (ainakin osin puuttuvat myrskypellit) ikkunoiden ja ovien vesipellitykset puutteellinen sadevesien ohjausjärjestelmä 18

19 Toiminnalliset riskit pintavesien puutteellinen poisjohtaminen (vesien ohjautuminen sokkelirakennetta vasten) kattovesien puutteellinen ohjautuminen sadevesikaivoihin (vesien ohjautuminen sokkelirakenteeseen) ilmanvaihto, erityisesti korvausilman riittämättömyys 19

20 Toiminnalliset riskit tilojen vaikea siivottavuus (mm. luokkahuoneiden korkealla sijaitsevat yläikkunat, runsaasti kalusteita ja toimintaan liittyvät avoimesti säilytettävät tavarat ja tarvikkeet) julkisivulla kasvava villiviini (ikkunavesipeltien ja ikkunalistojen alla kasvavan viiliviinin kautta kosteus siirtyy ulkoseinän- ja ikkunan rakenteisiin) 20

21 Tehdyt jatkotutkimukset Pintapölyn koostumusnäytteitä otettiin neljä (4 kpl) kappaletta eri puolilta rakennusta säännöllisesti siivottavilta pinnoilta tiloista, joissa epäiltiin esiintyvän kuituja. näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen Helsingin laboratoriossa. kaikki näytteet sisälsivät tavanomaista huonepölyä, yhdessä näytteessä todettiin lisäksi teollisia mineraalikuituja kuitujen todennäköisin lähde on ulkoseinärakenteen /ikkunoiden välinen liitos näytteissä ei todettu homeitiöitä. 21

22 Tehdyt jatkotutkimukset /rakenteiden avaukset rakenteiden avaukset suoritettiin ajalla avaukset kohdistettiin ikkuna- ja ulkoseinärakenteiden liitoskohtiin eri puolilla rakennusta. 22

23 Materiaalinäytteet avausten yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä mikrobimäärityksiä varten yhteensä 14 kpl näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa Kuopiossa kuudessa (6 kpl) näytteessä todettiin runsas (+++) mikrobikasvusto viidessä (5 kpl) näytteessä todettiin kohtalainen (++) mikrobikasvusto kolmessa (3 kpl) näytteessä todettiin niukka (+) mikrobikasvusto näytteistä 10/14 esiintyi useita (5-11) eri lajeja ja lisäksi kosteusvaurioita indikoivia lajeja vähintään yhtä 9/14 näytteessä 23

24 Riskikartoituksen yhteenveto ikkunat ovat vanhoja puuikkunoita ja osa hyvinkin huonokuntoisia sekä puuosiltaan että käyntisyydeltään ulkoilmaventtiilit olivat kiinni, jolloin edellytykset ilmanvaihdon toiminnalle ovat heikentyneet tai jopa kokonaan estyneet pinnat ovat suureksi osaksi alkuperäisiä ja osittain hyvin kuluneita. 24

25 Riskikartoituksen yhteenveto tiloissa on lisäksi paljon erilaista irtotavaraa, vanhoja huonekaluja, kaapistoja ja lastulevyrakenteita sisäkattojen pinnoittamaton mineraalivilla ja luokkahuoneiden runsaasti pölyä keräävät Tojalevy- ja lautakatot aiheuttavat sisäilmaan mm. poikkeavaa hajua. 25

26 Riskikartoituksen yhteenveto tiloissa on lukuisia vesipisteitä (mm. luokkatiloissa kaapistoihin upotettuja käsienpesualtaita) joiden ympäristöt (lattiapinnoitteet, taustaseinät ja kaapistot) ovat vaurioituneet liiallisen kosteuden vaikutuksesta tai suoranaisesti runsaasta veden käytöstä. tapahtunut eriasteisia vesivahinkoja/vuotoja eri puolilla rakennusta, erityisesti viemäri- ja vesijohtoputkistoissa vesivahingoista ja niiden korjauksista ei ollut käytettävissä kattavia tietoja tai korjaussuunnitelmia. 26

27 Riskikartoituksen yhteenveto kosteusvaurioituneet rakenteet/rakenneosat voivat toimia esim. kaasumaisten epäpuhtauksien lähteinä lisäksi todettiin epätiiviitä rakenneosia/läpimenokohtia/kotelointeja, jotka voivat toimia epäpuhtauksien siirtymäreitteinä. 27

28 Jatkotoimenpiteet riskikartoituksessa esille tulleiden, kiireellisiä korjaustoimenpiteitä vaativien, epäkohtien/vaurioiden poistamiseen ryhdyttiin välittömästi tilaajan toimesta Rakenteiden avausten ja materiaali- /pölynäytteiden tulosten sekä riskikartoitusraportin tietojen perusteella, tilaajan edustajana toimiva, kiinteistöpäällikkö Terho Kylli esittää jatkotoimenpidesuunnitelmat tämän esityksen jälkeen. 28

29 KIITOKSET OSALLISTUJILLE! 29

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Tommi Riippa Korjausneuvoja, rakennusterveysasiantuntija Hengitysliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteiset korjausneuvontapalvelut Hengitysliitto Heli ry www.heli.fi

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2. Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.2013 Sisäilmaongelmien tutkiminen mitkä tutkimukset ovat tarpeellisia?

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl.

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl. ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR23-24-25549 9.6.24 Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., 24.-25.4.24 Asiakasratkaisut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt

Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät korjauskäytännöt (ARVO) Tietoa työstä Katja Tähtinen Leena Aalto Veli-Matti Pietarinen Sanna Lappalainen Rauno Holopainen Eero Palomäki Juha Kuokkanen Arvorakennusten

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu Tarkastuspäivä 15.6.2015 Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU tel. 0400 439 600 e-mail hannu.partanen@laulutalo.fi Metsolankatu 15 b, 80260

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot