KUNNANHALLITUS 5/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 5/2013"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai klo tauko Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Suominen Päivi varapuheenjohtaja Poissa Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Raita-aho Voitto Vainionpää Joni Kaskimäki Veijo Laitila Sami Honkanen Arja kunnanjohtaja, esteellinen 106 ajan kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja kunnanvaltuuston III varapuheenjohtaja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU AJALTA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA 5 TILINPÄÄTÖS VUODELTA VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 10 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN KUNNANTALON ALAKERRASSA SIJAITSEVAN ASUNNON SANEERAUKSEEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOA VARTEN 11 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN 12 KUMPPANUUSNEUVOTTELUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA 13 TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA MAKSETTAVA KORVAUS LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEELLA VUONNA KIINTEISTÖ OY KARVIAN VUOKRATALOJEN PYYNTÖ LYHYTAIKAISEN LAINAN MYÖNTÄMISESTÄ 16 MUUT ASIAT 17 ILMOITUSASIAT 19 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 23

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 95 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 96 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Huhtaluoma ja Päivi Suominen.

4 VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU AJALTA KH 97 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus ) mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: Tulosyksikkö 1 tasolle kerran kuukaudessa Tulosyksikkö 2 tasolle kolmen kuukauden välein Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein Kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle raportoitavien talousarviovertailujen yhteydessä raportoidaan myös kunnan kassa- ja lainatilanteesta. Valtuustotason talousarvion toteutumisvertailu (käyttötalousosa, investointiosa ja tuloslaskelma) ajalta on liitteenä. Lisäksi liitteenä on toiminnan ja investointien rahavirrat , joka korvaa aikaisemman raportin kassa- ja lainatilanteesta. Liitteet: Talousarviovertailu valtuustotaso, käyttötalous Talousarviovertailu, investoinnit Talousarviovertailu, tuloslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirrat KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailut sekä toiminnan ja investointien rahavirrat tiedoksi. Kunnanhallitus käsitteli seuraavat kirjanpidon raportit: Talousarviovertailu valtuustotaso, käyttötalous Talousarviovertailu, investoinnit Talousarviovertailu, tuloslaskelma Rahoituslaskelma Kunnanhallitus merkitsi esitetyt kirjanpidon raportit tiedoksi.

5 MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA KH 98 Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset sekä rahoituslaskelman poikkeamat valtuuston sitovuustasolla : KARVIAN KUNTA MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET SEKÄ RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V Menot Tulot KÄYTTÖTALOUS yli arvion eur alle arvion eur Kunnanhallitus Erik.sairaanhoito/Sair.hoitolait , Sos.- ja terveyspalvelut ,34 Kasvatus- ja opetuslautakunta Muu koulutus 3 250,48 Vapaa-ajan lautakunta Liikuntatoimi 3 425, Nuorisotoimi 7 427, Kulttuuritoimi 9 800,26 Tekninen lautakunta Tekn. hallinto ja suunnittelu , Vesi- ja viemärilaitos 6 403, ,34 Rakennuslautakunta Rak.valv., liik.turv. ja kaavoitus 5 588,27 Käyttötalous yhteensä , ,37 INVESTOINNIT Kunnanhallitus Kuntayhtymäosuudet 106, Muut osakkeet ja osuudet 4 941,24 Vapaa-ajan lautakunta Torron harrastekeskus 47,17 Tekninen lautakunta Sarvelan koulun peruskorjaus 3 304, Ent. kunnantalon sisäp. san , Kev.liik. väylä kesk-kantti (Koskitie) ,62 Investoinnit yhteensä ,72 47,17 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA Liikeylijäämä ilman poistoja alle arvion: ,49 TULOSLASKELMA Korkotuotot Muut rahoitustuotot alle arvion 7,20 alle arvion ,69 RAHOITUSLASKELMA Antolainasaamisten lisäyks. yli arvion: ,60 Lyhytaik. lainojen muutos alle arvion: ,00 Liitteet: Selvitykset menojen ylityksistä/tulojen alituksista ovat liitteenä.

6 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus merkitsi menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

7 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 KH 99 Vuoden 1997 alusta kunnissa on siirrytty kirjanpitolain mukaiseen kirjanpitojärjestelmään. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (Kirjanpitolaki 9 ). Tilintarkastajien on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (Kuntalaki 73 ). Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä (Kuntalaki 68 ). Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen sekä konsernin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (Kuntalaki 69 ). Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden 2012 vuosikate on ,96 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat ,78 euroa. Tilikauden alijäämä on ,86 euroa. Toimintamenot ovat ,70 euroa ja toimintatuotot ,40 euroa. Investoinnit ovat yhteensä ,05 euroa ja niihin saadut tulot ,95 euroa. Kunnan verotulot olivat yhteensä ,18 euroa ja valtionosuudet ,00 euroa. Verotulot lisääntyivät ,58 euroa eli 0,96 % verrattuna vuoden 2011 verotuloihin. Valtionosuudet kasvoivat euroa eli 0,95%. Liitteet: Tasekirja 2012 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

8 Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ,86 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden alijäämä ,86 esitetään siirrettäväksi oman pääoman aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä tilille. Vaikka tilikauden tulos on alijäämäinen, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää kuntalain 69 pykälän mukaisia talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä, koska taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ,86 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden alijäämä ,86 esitetään siirrettäväksi oman pääoman aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä tilille. Vaikka tilikauden tulos on alijäämäinen, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää kuntalain 69 pykälän mukaisia talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä, koska taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.

9 Kunnanhallitus piti tauon ennen seuraavan pykälän käsittelyä klo VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE KH 100 Kunnanhallituksen on tilinpäätöksen yhteydessä toimitettava vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle. Vahvistuskirjeen allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Liitteet: vahvistusilmoituskirje KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Kunnanhallitus hyväksyi allekirjoitettavaksi vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Päätöksen yhteydessä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja allekirjoittivat edellä mainitun vahvistusilmoituskirjeen.

10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH 101 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen , jonka :ssä 4 käsitellyt saapuneet tarjoukset Karvian kunnan talouden ja hallinnon tarkastamisesta vuosille Liitteet: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

11 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN KUNNANTALON ALAKERRASSA SIJAITSEVAN ASUNNON SANEERAUKSEEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOA VARTEN Tekn. ltk Lähiaikoina on päivähoidon puolella jäämässä kaksi perhepäivähoitajaa eläkkeelle. Päivähoidonohjaaja on suunnitellut yhdessä kunnanrakennusmestarin kanssa kunnantalon alakerrassa sijaitsevan asunnon muuttamista ryhmäperhepäivähoidon käyttöön, mikä lisäisi päivähoidon kapasiteettia tulevaa tarvetta vastaan. Asunto sopisi sijainniltaan hyvin ryhmäperhepäivähoidon käyttöön, koska vieressä sijaitsisi toinen ryhmäperhepäivähoitopaikka ja esikoulu. Muutoksella saataisiin myös tehostettua kunnan tilojen käyttöä. Asunto vaatisi jonkin verran muutostöitä, jotta se soveltuisi ryhmäperhehoidon käyttöön ja muutostyöt olisi tarkoitus toteuttaa niin, että tilat voitaisiin ottaa käyttöön alkaen. Muutostöiden kustannusarvioksi on arvioitu noin PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä kunnantalon alakerrassa olevan asunnon saneeraamiseen ryhmäperhepäivähoitoa varten. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH 102 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan myöntämistä kunnantalon alakerrassa olevan asunnon saneeraamiseen ryhmäperhepäivähoitoa varten. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan kunnantalon alakerrassa olevan asunnon saneeraamiseen ryhmäperhepäivähoitoa varten.

12 LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN KOLTK Sarvelan koulu anoo koulunkäyntiavustajan palkkaamista. Avustajan tarpeelle on esitetty selkeät perusteet. Lisämääräraha anomus koskee syyslukukautta Mikäli koulun alkaessa varmistuu, että koulunkäyntiavustajaa tarvitaan myös vuonna 2014, varataan talousarvioon tätä varten määräraha. Koulunkäyntiavustajan palkka maksetaan tililtä työsuhteisten palkat. Tilille ei ole varattu määrärahoja toisen avustajan kustannuksiin. Ylimääräinen kustannus on noin 8300 euroa. Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle 8300 euron lisämäärärahan myöntämistä Sarvelan koulun työsuhteisten palkkoihin koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle 8300 euron lisämäärärahan myöntämistä Sarvelan koulun työsuhteisten palkkoihin koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten. KH 103 KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 8300 euron lisämäärärahan myöntämistä Sarvelan koulun työsuhteisten palkkoihin koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 8300 euron lisämäärärahan Sarvelan koulun työsuhteisten palkkoihin koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten.

13 KUMPPANUUSNEUVOTTELUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KH 104 Satakunnan sairaanhoitopiiri käynnisti vuonna 2005 kumppanuussopimushankkeen. Kumppanuussopimus otetaan talousarvion laadinnan yhdeksi lähtökohdaksi. Vuoden 2013 talousarvion laadinnassa on huomioitu tehdyt sopimukset. Satakunnan sairaanhoitopiiri on kutsunut Pohjois-Satakunnan yhteistoiminta-alueen kunnat neuvotteluun, joka pidettiin Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja palkanlaskija-arkistonhoitaja Arja Honkanen osallistuivat Sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Satakunnan kuntien välisiin kumppanuusneuvotteluihin. Neuvotteluihin osallistuivat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueen kunnat sekä PoSa:n toimitusjohtaja, ja johtava ylilääkäri, aikuispalvelujohtaja sekä vt. tilaajajohtaja. Liitteet: tahto-osaneuvottelujen pöytäkirja, kumppanuussopimuksen tahto-osa sekä keskeiset tavoitteet KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan kumppanuussopimuksen tahto-osan liitteen mukaisena. Karvian kunnanhallitus hyväksyi osaltaan kumppanuussopimuksen tahto-osan liitteen mukaisena.

14 TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA MAKSETTAVA KORVAUS LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEELLA VUONNA 2012 KH 105 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2012 maksettavan korvauksen perusteista on annettu Lounais- Suomen aluehallintoviraston toimialueelle tullaan kohdentamaan peruskorvaukseen yhteensä euroa ja lisäkorvaukseen euroa. Koulutukseen liittyvät matkakorvaukset sisältyvät peruskorvaukseen. Asetuksen mukaan peruskorvauksen jakoperusteena on väestötietolain (507/1993) 18 :n mukainen kunnan asukasluku peruskorvauksen maksamista edeltävän vuoden alussa. Peruskorvaus on 0,76 euroa/asukas. Kuluttajavirasto maksaa velkaneuvontapalvelujen tuottajina toimiville kunnille peruskorvauksen huhtikuun loppuun mennessä. Korvaus tulee käyttää kokonaan talous- ja velkaneuvonnan palkkaukseen ja kohtuullisten talous- ja velkaneuvonnasta aiheutuneiden yleiskulujen kattamiseen. Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen peruskorvauksen maksamisesta päätöksen liitteen mukaisesti. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukaan palvelujen tuottajalle maksetaan lisäkorvausta aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella. Lisäkorvauksen perusteita ovat palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja tarve tai neuvonta-alueen asukasluku. Aluehallintovirasto tulee kevään aikana pyytämään sopimuskunnilta tietoja asiakasjonoista, keskeneräisistä asioista, asiakaskäynneistä sekä uusista asiakkaista vuoden 2013 aikana, joiden perusteella tullaan tekemään päätös lisäkorvauksen määrästä myöhemmin kuitenkin viimeistään elokuun 9. päivään mennessä. TALOUS- JA VELKANEUVONNASTA MAKSETTAVA PERUSKORVAUS LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUELLA VUONNA 2013 Asukkaita Peruskorvaus ,76 /asukas POHJOIS-SATAKUNTA KARVIA SOPIMUSKUNTA 2599 HONKAJOKI 1848 JÄMIJÄRVI 2003 KANKAANPÄÄ KIHNIÖ 2179 LAVIA 1945 PARKANO 6982 SIIKAINEN 1661 YHTEENSÄ asukasta euroa

15 Liitteet: Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös LSAVI/713/ /2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi eikä hae muutosta. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi eikä hae muutosta.

16 KIINTEISTÖ OY KARVIAN VUOKRATALOJEN PYYNTÖ LYHYTAIKAISEN LAINAN MYÖNTÄMISESTÄ KH 106 Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot anoo euron lyhytaikaista lainaa Kaaren remontin jäljellä olevan urakkasumman maksamiseen. Kaaren remonttia varten otettiin euron laina. Kyseisen remontin lisäksi on tehty useita kosteusvauriokorjauksia ja muita kiireellisiä toimenpiteitä vaativia korjauksia. Näihin ei oltu varattu lainarahoitusta, mutta lisävaurioiden ehkäisemiseksi korjaukset on ollut pakko suorittaa. Osassa asunnoissa on myös ollut asukkaita ja asumisen terveellisyys on tullut taata. Näihin remontteihin on jouduttu käyttämään Kaaren remonttiin varattua lainaa ja rahoitus ei näin ollen tule riittämään koko remonttiin. Remonttien rahoitukseen on jouduttu käyttämään myös puskuriin kertynyttä käyttöpääomaa. Tulevaisuudessa asuntoja on kunnostettava järjestelmällisesti vuosittain ja rahoitusta tulee tarkastella kokonaisuutena niin, että maksuvalmius pystytään säilyttämään hyvällä tasolla. Lainan korkojen ja lyhennysten määrä ei voi kasvaa nykyisestä tasosta. Marko Mustajärvi on tehnyt kuntotarkastukset kohteissa ja kaikki asunnot on tarkastettu maaliskuussa. Saatujen tulosten pohjalta tulee tehdä remonttia suunnitelmallisesti aloittaen kiireellistä korjausta vaativista kohteista. Kuluvan kevään aikana tulee miettiä suunnitelma seuraavasta remontointivaiheesta ja tämän rahoituksesta. Tässä rahoituspaketissa huomioidaan myös kunnan lyhytaikainen laina ja se maksetaan pois kokonaisuudessaan. Kunnalta otettu luotto maksetaan takaisin kuluvan vuoden loppuun mennessä. Luotosta ei peritä korkoa. KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy euron suuruisen lyhytaikaisen luoton myöntämisen Kiinteistö Oy Karvian Vuokrataloille. Luotto tulee maksaa vuoden 2013 loppuun mennessä takaisin kokonaisuudessaan. Luotosta ei peritä korkoa. Kunnanjohtaja poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallituksen jäsen Risto Mustakoski esitti, että luotosta perittäisiin jonkinlainen korko. Keskustelun jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja muutti päätösehdotustaan koron osalta siten, että luotosta peritään korkoa säädetyn vähimmäiskoron verran. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy euron suuruisen lyhytaikaisen luoton myöntämisen Kiinteistö Oy Karvian Vuokrataloille. Luotto tulee maksaa vuoden 2013 loppuun mennessä takaisin kokonaisuudessaan. Luotosta peritään korkoa säädetyn vähimmäiskoron verran.

17 MUUT ASIAT KH 107 Muut asiat: 1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen kevätyhtiökokous pidetään alkaen klo 9.00 Kehittämiskeskuksen toimitiloissa Kankaanpäässä. Joni Vainionpää osallistuu nimettynä kokousedustajana kokoukseen. 2. Suupohjan Seutuverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina alkaen klo Logistian tiloissa Kauhajoella. Kokousedustajaksi nimetty Voitto Raita-aho ei pääse osallistumaan edellä mainittuun kokoukseen. Kunnanjohtaja sen sijaan lupasi osallistua yhtiökokoukseen. 3. Korjaus 7.2. kokouksen kaupanvahvistajan todistustietoihin. Kaupanvahvistajan todistuksien yhdistelmässä oli erään kaupan kohdalla pinta-alassa kirjoitusvirhe. Listalla ollut 0,17 ha kuului olla 1,7 ha. Merkittiin tiedoksi. 4. Porin käräjäoikeuden lautamiehet ry:n pyyntö lautamiesten koulutusrahasta 60 euroa / lautamies, Karviasta on kaksi lautamiestä. Todettiin, että Oikeusministeriö ja Suomen lautamiehet järjestävät ja tukevat lautamiehille järjestettävää koulutusta. Karvian kunnanhallitus ei katsonut tarpeelliseksi tuen antamista anottuun tarkoitukseen. 5. Yhteistä lakimiestä on tarjottu PoSan kuntien alueelle. Karvian kunta ei katsonut osaltaan tätä tarpeelliseksi, koska Karvian kunnalla itsellään on tällaista palvelua jo saatavissa. 6. Oy Sibelco Ab:n pesualeen puunpoisto (kartta). Kunnanhallitus hyväksyi tarvittavan lisäpuunpoiston. Toimenpide ei aiheuta muutoksia vuokrasopimukseen. 7. Merkittiin tiedoksi PoSan toimihenkilöiden valtuutetuille ja hallitukselle antama tilinpäätösinfo, joka pidettiin valtuustosalissa Luottamushenkilöiden kirkkopyhä alkaen klo jumalanpalveluksella. Luottamushenkilöitä palvelutehtävissä, kaksi henkilöä tarvitaan aluksi oville ja myöhemmin kolehtia kantamaan sekä yksi henkilö tekstin lukuun. Kirkonmenon jälkeen tarjotaan kirkkokahvit seurakuntatalolla. Seurakunta hoitaa kahvituksen tilaamisen ja muut järjestelyt ja kunta maksaa kahvituksesta aiheutuneet kulut. Kirkonmenojen palvelutehtäviin nimettiin tarvittavat luottamushenkilöt. Oville ja kolehdin kantoon nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen ja valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho. Tekstin lukijaksi nimettiin kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Suominen. Tilaisuuteen toivottiin runsasta osanottoa.

18 9. Vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen. Merkittiin tiedoksi, että entiset eivät ole lupautuneet jatkamaan. Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen jätettiin myöhemmin ratkaistavaksi. 10. Ystävyyskunnan vierailukutsun vastaanottaminen ajalle Ryhmän koko ollut tavallisesti n henkeä. Kunnanhallituksen jäseniä ja puheenjohtajistoa ilmoittautui lähtijöiksi. Ystävyystoiminnan yhteyshenkilölle annettiin valtuudet aloittaa matkajärjestelyjen valmistelut. 11. Viru-Nigulan kunnalle oli kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti esitetty ierailukutsu Karvia-päiville, ja se on otettu vastaan. Tulossa hengen kansantanssi- ja lauluryhmä sekä kunnan viralliset edustajat yht henkeä. Vierailun järjestelyjä varten nimettiin työryhmä, nuorisosihteeri Maria Laaksoharju, kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma sekä ystävyystoiminnan yhteyshenkilö Arja Honkanen. Työryhmä valmistelee esiintymisvaraukset Karvia-päivien ohjelmaan, päivien vieraiden ohjelman, tarvittavat ruokailut ja muut vierailuun liittyvät asiat. Majoituksesta sovitaan pääosin majoitusyrityksen kanssa sekä mahdollisesti osittain perheiden kanssa. Ystävyystoiminnan yhteyshenkilölle ja työryhmälle annettiin valtuudet aloittaa Karvia-päiviin liittyvät vierailuvalmistelut. 12. NetVisa nettipeleihin erikoistunut toimija on tarjonnut kunnalle palveluaan hintaan 1000 euroa/ vuosi. Kunnanhallitus ei katsonut palvelun hankkimista tarpeelliseksi. 13. Kaija Kangas kysyi kuntarakenneuudistukseen liittyvien kuntatapaamisten etenemisestä. Kunnanjohtaja ilmoitti, että asiassa on oltu yhteydessä naapurikuntiin. Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti myös saaneensa naapurikunnasta asiaan liittyvän yhteydenoton. Päätettiin edetä siten, että kunnanjohtaja sopii tapaamiset toukokuun alkuun. Kunnista kutsutaan puheenjohtajisto, kunnanjohtaja sekä sote-alueen edustaja. Karvian kunnasta kunnanhallituksen jäsenet osallistuvat neuvotteluihin mahdollisuuksiensa mukaan. 14. Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti valtuuston kokouspäivät. Seuraava valtuuston kokous pidetään torstaina alkaen klo Vuoden 2012 tilinpäätös käsitellään valtuuston kokouksessa, joka pidetään torstaina alkaen klo

19 ILMOITUSASIAT KH 108 Merkitään tiedoksi seuraavat: Satakunnan ELY-keskus Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2013 (suluissa edellisen kuun arvot) Helmikuun lopussa Satakunnan työttömyysaste oli 12,1% (12,2 %), ja Karvian 12,4 % (12,6 %). Karviassa työttömiä työnhakijoita oli edellisvuoden helmikuun lopussa 134 ja nyt 142, joten muutos on 6 %. Työttömistä työnhakijoista helmikuun lopussa naisia oli 45 (49), alle 25-vuotiaita 13 (16), yli 50- vuotiaita 64 (63) ja pitkäaikaistyöttömiä 17 (17). Avoimia työpaikkoja marraskuun lopussa oli 3 (3) kappaletta. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM TEM:n kirje ; Nuorisotakuun toteutus, Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Muistio ; nuorisotakuun tavoitteet ja sisältö Kutsu KOTOFORUM Helsingin messukeskuksessa järjestettävä tapahtuma, joka on avoinna klo Tapahtumassa esitellään uusia ideoita, toimintamalleja ja konkreettisia tuotteita maahanmuuttajien kotoutumispalveluiden ja koulutuksen kehittämiseksi. Kuntaliitto / Kuntarahoitus Kutsu Rahoitusriskien hallinnan koulutuspäivään klo Kuntatalolla Helsingissä Ilmoittautuminen viimeistään kirjeessä mainittuun nettiosoitteeseen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintoviraston kirje Päivittäistavarahuollon varautumis- ja jatkuvuussuunnitteluohje kunnille ja vastuuhenkilön ilmoittaminen Suojelusuunnitelmassa määritelty päivittäistavarahuollon vastuuhenkilö on ilmoitettu AVI:lle ja ohje välitetty vastuuhenkilölle Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen Ely-keskuksen koordinoima Interreg IVA Natureship hanke ( ) keskittyi Suomen, Ruotsin ja Viron

20 rannikkoalueiden ekosysteemipalveluihin keräten uutta tietoa rannikkoalueistamme ja niiden hoidosta. Tavoitteena on tulevalla EUohjelmakaudella jatkaa työtä ja pohtia miten viheralueverkostot ja ekosysteemipalvelut voidaan ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja rannikkoalueemme kattavassa ranta-alueiden monikäyttösuunnittelussa. Lisäksi vesien- ja luonnonhoitoa integroivia uusia ratkaisuja etsitään. Luonnonsuojelun ja maatalouden rajapinnalle pyritään kehittämään uutta kosteikkotalous konseptia. Natuership hankkeessa tehtiin hoitosuunnitelmien ja käytännön hoidon lisäksi yhteensä kuusi julkaisua luonnonhoidosta. Julkaisut ja hoitosuunnitelmat ovat ladattavissa osoitteesta Julkaisut ovat pääasiassa englanniksi ja osin myös suomeksi, ruotsiksi ja viroksi. Suomenkieliset julkaisut: Kaupunkiniityt: elinvoimaa elävästä perinnöstä sekä Eläimet rantaan kyllä vai ei? Lounais-Suomen ympäristökeskus Ympäristökeskuksen raportteja Jättiputki ja kurtturuusu kuriin Lounais-Suomessa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA Satakuntaliitto ARA:n kirje , Dnro 18943/711/13 Vuoden 2013 korjaus- ja energia-avustusten määrärahatarveilmoitus Ilmoitus tulee jättää mennessä ara:n kirjaamoon. ARA:n kirje on toimitettu rakennustarkastajalle ja tekniselle toimelle. Satakuntaliiton kirje Yhteiskuntatieteellisen koulutuksen kehittämiseen rahoitusta Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puolsi yhteiskuntatieteellisen aikuiskoulutuksen kehittämistä Porin yliopistokeskuksessa. Kokonaisrahoitus projektille on noin miljoona euroa. Uuden rakennerahasto-ohjelman rahoitus vähenee noin neljänneksen kuluvan ohjelmakauden rahoitukseen verrattuna. Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista löytyy Satakuntaliiton wwwsivuilta osoitteesta: Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yhtymävaltuuston pöytäkirja 1/2013 Kokous Yhtymähallituksen esityslista 3/2013

21 Kokous Yhtymähallituksen pöytäkirjanote , Kumppanuussopimukset kaudelle Yhtymähallitukseen tietoon saatettavat asiat; Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteisen perusterveydenhuollon yksikön v toimintakertomus Työsuojelun toimintakertomus v Satakunnan shp:n lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle koskien harkittavana olevaa valtionavustuksen osittaista takaisinperintää sekä siihen liittyvä lausuntopyyntö Satakunnan shp:n, Vaasan shp:n sekä Porin ja Vaasan kaupunkien välinen sopimus koulutusyhteistyöstä 82 Toiminnan ja talouden ennakkotietoa ajalta 1 2KK/2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 Selvitykseen on koottu vuoden 2012 tapahtumat, sekä kuntien ilmoittamia ajankohtaisia tunnuslukuja. Satakunnan taidetoimikunta Satakoto -hanke Kankaanpään kaupunki Kauas katse kantaa, Satakunnan arkkitehtuuripolitiikka julkaisu Julkaisuun voi tutustua osoitteessa Korjaus kuukausitiedotteen maaliskuun liitteisiin Korjattu liite pidetyn koulutuksen PowerPoint esitys tutkintojen tunnistamisesta sekä lisäksi esitys aiheesta, Rakenteellinen rasismi Suomessa Perusturvalautakunnan pöytäkirjanotteet kokouksesta Siirtoviivemaksuun liittyvä menettelytapaohje 21 Perusturvalautakunnan toimintakertomus Tilaajajohtajan tehtävien hoito Kankaanpään kaupungin ilmoitus Kansallisen veteraanipäivän juhlasta Kankaanpään yhteislyseon juhlasalissa Karvian Nuorisotoimi huolehtii tarvittavista järjestelyistä juhlaan osallistumisen suhteen Karvian 4H -yhdistys

22 Karvian 4H-yhdistyksen vuoden 2012 toimintakertomus, tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Virallinen lehti 35/ Virallinen lehti 38/ Virallinen lehti 39/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

23 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 109 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 / 2012 Aika 20.3.2012 klo 18.58 20.37 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot