Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus"

Transkriptio

1 Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään h/vrk) kuukausimaksu 2.3. Yhdistetyn koko- ja osapäivähoidon kuukausimaksu 2.. Tilapäisesti annettavan päivähoidon maksu 2. Vuorohoito 2.6 Esiopetus 3. Tulotietojen toimittaminen Palkansaajat 3.2 Pätkätyöt / sijaisuudet / vuorotteluvapaat / osa-aikatyöt 3.3 Opiskelijat 3. Yksinhuoltajat / uusperheet 3. Yksityisyrittäjät ja maatalousyrittäjät

2 6 3.6 Metsänomistajat. Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun 6. Päivähoitomaksun tarkistaminen 6 6. Päivähoitomaksun laskutus ja perintä 7 7. Päivähoitopaikan irtisanominen 7 Sivistyslautakunta

3 1. Tiedoksi huoltajille Tervetuloa Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakkaaksi. Tässä esitteessä on tietoa päivähoitomaksuasioihin, joten tämä esite kannattaa säilyttää. Ohjeet ovat voimassa alkaen. Päivähoitomaksujen määräytymisen perusteena oleviin tulorajoihin ja enimmäismääriin sekä pienimmän perittävän maksun euromääriin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi. Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus 829/2013 päivähoitomaksujen indeksitarkistuksesta tulee voimaan Aluejohtajat: Tuula Pikkarainen puhelin osoite Rekulan päiväkoti, Ikolantie 27, 730 Nurmes alue 1 Porokylä, Keskusta, Savikylä, Salmenkylä, Jokikylä Tarja Lipponen puhelin osoite Hannilan päiväkoti, Sukkatie, 700 Nurmes alue 2 Itäkaupunki, Lipinlahti, Höljäkkä, Petäiskylä, Saramo, Ylikylä, Kuohatti Loma-aikoina aluejohtajat sijaistavat toisiaan. Toimistosihteeri: Seija Kalilainen puhelin Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet Päivähoidon asiakasmaksut määritellään noudattaen lakia ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä Nurmeksen kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä. Lasten kotihoidontukea saavien vanhempien tulee ilmoittaa Kelaan lapsen päivähoidon alkamisesta kotihoidontuen takaisin perinnän välttämiseksi. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Päivähoitomaksut määräytyvät perheen koon ja perheen bruttotulojen perusteella prosenttiosuutena. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Korkein päivähoitomaksu nuorimmasta lapsesta on 283,00 /kk, toisesta lapsesta 2,00 /kk ja perheen muista lapsista 20 % nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksusta. Alin perittävä hoitomaksu on 26,00 /kk (maksu kuitenkin peritään, jos päivähoito on alkanut tai päättynyt kesken kuukauden). Kuukausimaksu peritään niiltä kalen teri kuukausilta, joina lapsi on kunnallisessa päivähoidossa, kuitenkin enintään 11 kuukaudelta toiminta vuoden aikana. Toimintakausi alkaa 1.8. ja 3

4 päättyy Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos hoitosuhde on edellisen vuoden elokuusta alkaen jatkunut yhtäjaksoisesti. Päivähoitomaksu määräytyy hoitoajan pituuden mukaan osa- tai kokopäivähoidoksi. Jos hoitoaika ylittää tuntia vuo ro kaudessa, kyseessä on kokopäivähoito. Jos myönnettyä päivähoitopaikkaa ei ole peruttu ennen hoitosuhteen alkua, voidaan periä puolet määräytyvästä päivähoitomaksusta. Peruskoululain (76/83) 32 :n 3 momentissa tarkoitetulle vammaiselle lapselle annettava päivä kotihoito on maksutonta silloin, kun lapsen perus kouluopetus järjestetään päiväkodissa an nettavan hoidon yhteydessä peruskouluopetukseksi katsottavan hoidon ajalta Kokopäivähoidon kuukausimaksu Kokopäivähoidosta perittävä maksu lasketaan perheen koon mukaan mää räytyvän tulorajan ylittävästä tulosta olevan prosentin mukaisesti: Vähimmäis-b ruttotulo, /kk Perhekoko Maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja /kk , , , , ,9.830 Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Kokopäivähoidon maksu voidaan laskea seuraavasti: Todetaan perheen koko. Vähennetään kuukausibruttotuloista vähimmäisbruttotulo. Otetaan jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin (11, tai 9, tai 7,9) mukainen osuus = päivähoitomaksu. Esim. perheen koko henkilöä (äiti, isä ja kaksi lasta) ja bruttotulot lomarahoineen , ,00 = 2117, ,00 * (7,9/100) = 167,2 /kk/lapsi. Mikäli lapsi säännöllisesti tarvitsee vähemmän kokopäivähoitoa kuin 18 päivää/kk (esim. vuorotyötä tekevien lapset), maksu määräytyy kokopäivähoitomaksusta hoitopäivien tarpeen mukaisesti enintään pv, 9 pv, 13 pv tai 17 pv/kk. Perheellä on mahdollisuus muuttaa hoitomaksun perusteena olevien hoitopäivien lukumäärää hoitosuhteen aikana, kun muutosjakso on vähintään kahden kalenterikuukauden pituinen ja se on ilmoitettu kirjallisesti ennalta. Vuosiloma eikä satunnainen poissaolo ole muutoksen peruste. Toistuvien sovittujen hoitopäivien ylitysten tapahtuessa hoitomaksu muutetaan seuraavaan toimintapäivä ryhmään Osapäivähoidon (enintään h/vrk) kuukausimaksu Osapäivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoitomaksusta. Mikäli lapsi säännöllisesti tarvitsee vähemmän osapäivähoitoa kuin 18 päivää/kk, maksu määräytyy hoitopäivien tarpeen mukaisesti samoin kuin kokopäivähoidossa.

5 2.3. Yhdistetyn koko- ja osapäivähoidon kuukausimaksu Jos lapsi on osapäivähoidossa (enintään h/vrk), mutta tarvitsee satunnaisesti kokopäivähoitoa (yli h/päivä), kokopäivähoitopäivistä laskutamme kokopäivähoitomaksun. Lapsella on kuukauden hoitopäivistä puolet kokopäiviä ja puolet osapäiviä, peritään 8 % kokopäivähoidon maksusta. 2.. Tilapäisesti annettavan päivähoidon maksu Kokopäivähoito nuorimmasta lapsesta 17,00 euroa/päivä ja seuraavista lapsista 10,00 euroa/päivä ja osapäivähoito nuorimmasta lapsesta 10,00 euroa/päivä ja seuraavista 6,00 euroa/päivä. Tilapäishoito voi olla enintään pv kalenterikuukaudessa. Hoito ei voi olla säännöllisesti kuukausittain tapahtuvaa. Mikäli hoidon tarve säännöllistyy kuukausittain tapahtuvaksi, lapselle vahvistetaan pysyvä päivähoitopaikka 2 kk:n tilapäishoidon jälkeen. 2. Vuorohoito Vuorohoidolla tarkoitetaan yö- ja/tai viikonloppuhoitoa. Vuorohoidon järjestämiseksi perheellä on oltava työstä tai opiskelusta johtuva välttämätön hoidon tarve. Jos lapsi tarvitsee hoitoa viikonloppuisin, tulee hänellä olla vastaavat vapaapäivät viikolla (vapaata 2 pv/vko). 2.6 Esiopetus Esiopetus on maksutonta. Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi päivähoidossa, peritään hoidosta osapäivähoidon maksu (60 % kokopäivähoidon maksusta). Jos esiopetuksen loma-ajalla (kesä - elokuu, syys-, joulu- ja talviloma) peritään kokopäivähoidon maksu niiltä esiopetusikäisiltä jotka tarvitsevat ko. ajankohtina kokopäivähoitoa. 3. Tulotietojen toimittaminen Päivähoidon toimintakausi on Kaikkien päivähoidossa olevien lasten päivähoitomaksut tarkistetaan vanhempien toimittamien tulotietojen perusteella kunkin toimintakauden alusta. Jos vanhemmat kirjallisesti hyväksyvät korkeimman maksun, tulotietoja ei silloin tarvitse toimittaa. Jos tulotietoja ei ole toimitettu pyydettyyn ajankohtaan mennessä, maksu menee korkeimpaan korvausluokkaan. Kun tulotiedot on toimitettu, oikaistaan maksu seuraavasta laskutuksesta alkaen. Tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman ja muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina otetaan huomioon kaikki palkkatulot lomarahoineen itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yri tys toimin nasta saatavat henkilökohtaiset tulot (myös starttiraha)

6 pääoman ja muun omaisuuden tuotto-, korko-, osin ko- ja vuokratulot, laskennallinen metsätulo työttömyyskorvaus ja -avustus työllisyyskoulutuksen korvaus tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, sairausvakuutuksen mukainen päivä-, äitiys- ja vanhempainraha, sairastuneen lapsen hoitotuki tapaturmavakuutuksen haittaraha verolliset päivärahat päivähoidossa olevan lapsen ja hänen huoltajiensa eläkkeet ja elinkorot päivähoidossa olevan lapseen kohdistuvat elatusapu ja elatustuki tms. verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu). Tuloina ei oteta huomioon: lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeensaajien hoitotukea, kansaneläkelain (68/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, vam maisetuuksien annetuin lain (70/2007) mukaista etuutta, tapaturmavakuutuksen perusteella suori tettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (66/200) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (129/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia, lasten kotihoidontukea, tukiperheille maksettavia hoitopalkkioita Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon: suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista per hesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset ja rahasyytinki. 3.1 Palkansaajat Toimittavat viimeisimmän palkkalaskelman vähintään yhdeltä kuukaudelta tai bruttopalkkatodistuksen. Jos palkkalaskelmasta ei näy lomarahoja eriteltynä, bruttopalkkaan lisätään % lomarahaa. Jos lomarahaa ei makseta, asiasta on toimitettava työnantajan ilmoitus. 3.2 Pätkätyöt / sijaisuudet / vuorotteluvapaat / osa-aikatyöt Toimittavat palkkalaskelman ja tositteen sovitellun päivärahan määrästä tai päätöksen vuorotteluvapaan / osa-aikatyön korvauksista. 3.3 Opiskelijat Opiskelijat toimittavat oppilaitoksesta saatavan opiskelutodistuksen. Mikäli kyseessä on työvoimakoulutus, opiskelija toimittaa opiskelutodistuksen lisäksi päivärahapäätöksen. 3. Yksinhuoltajat / uusperheet Toimittavat todistuksen lapsen saamasta tämän hetkisestä elatusmaksusta. Mikäli vanhemmat ovat erotessaan sopineet, että lapsi asuu säännöllisesti vuorotellen kummankin 6

7 vanhemman luona, päivähoitomaksu voidaan määrittää lapsen kummallekin huoltajalle erikseen. Maksu määritellään huoltajan nykyisen perhekoon, tulojen ja toimintapäivien mukaan. Molemmat huoltajat toimittavat erikseen tulotiedot (myös mahdollisesti uuden avio/avopuolison tulotiedot) sekä huoltajuussopimuksen. Kummallekin huoltajalle lähetetään oma maksupäätös/lasku, josta ilmenee vain hänelle määräytyvä päivähoitomaksu perusteineen. 7

8 3. Yksityisyrittäjät ja maatalousyrittäjät Osakeyhtiö: toimittavat palkkatodistus luontaisetuineen + osinkotulot + palkkiot Toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, maanviljelijät: toimittavat verotuspäätös tai ennakkoverolipunjäljen nös tai sen puuttuessa tilitoimiston selvi tys yksityisotoista, tulos- ja taselaskelma viimeiseltä tilikaudelta. Uudet yrittäjät toimittavat tilitoimiston selvityksen tuloista ja menoista tai sen puuttuessa tuovat oman arvion tuloista. Tulot tarkistetaan puolen vuoden kuluttua ja mah dollinen hoitomaksun muutos tehdään seuraa vasta las kutuksesta alkaen. 3.6 Metsänomistajat Toimittavat todistuksen metsän pinta-alasta ja tieto metsän sijaintikunnasta (verotuspäätös). Metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta vähennetään metsätalouden korot ja 10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta. Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.. Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin: Jos lapsi on sairauten sa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden päivät, ei maksua tältä kuukaudelta peritä lainkaan. Jos lapsi on sairautensa johdosta poissa päivä hoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuu kauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimak sun määrästä. Jos lapsi on muun kuin sairautensa johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden päivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa ensimmäisenä sairaspäivänä lapsen hoitopaikkaan. Jos lapsi on pois päivähoidosta ilmoittamatta, poissaolo tulkitaan muuksi poissaoloksi. Jos lapsen päivähoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu alkaa ensimmäisestä hoitopäivästä ja päättyy viimeiseen hoitopäivään joka on ilmoitettu etukäteen kirjallisesti. Jos lapsi on päivänkin hoidossa kalenterikuukauden aikana, peritään maksupäätöksessä määritelty kuukausimaksu, jos hoitosuhde jatkuu seuraavana kuukautena (esim. kesän lomakauden aikana).. Päivähoitomaksun tarkistaminen Huoltajien tulee viipymättä ilmoittaa, jos perheen tuloissa, työnantajan vaihtumisesta, perheen koossa, hoitopäivien määrissä, yms. tapahtuu muutoksia, kyseiset tiedot vaikuttavat päivähoitomaksuun. Myös osoite ja puhelinnumero muutokset on ilmoitettava. 8

9 Päivähoitomaksu määritellään pääsääntöisesti toimintakauden ajaksi esitettyjen tositteiden perusteella. Hoitomaksua voidaan tarkistaa, kun perheen tulot olennaisesti muuttuvat (+/-10 %) hoidon tarve muuttuu perheen koko muuttuu voimassaolevat säädökset tai päätökset muuttuvat Maksua ei tarkisteta kesken kalenterikuukauden, vaan tarkistus tehdään muutosta seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut tiedot huomioidaan ko. kuukauden hoitomaksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutettavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukauden. päivään mennessä päivähoitotoimistoon. 6. Päivähoitomaksun laskutus ja perintä Laskutus tapahtuu hoitokuukautta seuraavan kuukauden aikana. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, maksukehotuksen lähettämisestä peritään viiden euron käsittelymaksu. Mikäli maksua ei ole suoritettu maksukehotuksen eräpäivään mennessä, maksu siirtyy ulosottoviranomaisen perittäväksi. Päivähoitomaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia (laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista 17). Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos hoitosuhde on edellisen vuoden elokuusta alkaen jatkunut yhtäjaksoisesti. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta. Jos viranhaltijan tekemä virhe aiheuttaa hyvityksen, maksu oikais taan takautuvasti ja liikaa maksettu hoitomaksu palaute taan vanhemmille. Jos virhe aiheuttaa lisälaskutuksen, maksua ei oikaista takautuvasti, vaan se oikaistaan seu raa vasta laskutuksesta alkaen. Lapsen huoltajan hakemuksesta päivähoidon aluejohtaja tai sivistyslautakunta voi yksittäistapauksessa alentaa päivähoitomaksua tai jät tää sen peri mättä (toimeentulotuki- tai lastensuojelulliset syyt). 7. Päivähoitopaikan irtisanominen Hoitopaikan irtisanominen on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen aluejohtajalle tai toimistosihteerille. Hoitopaikka tulee irtisanoa viimeistään viimeisenä hoitopäivänä, jolloin myös laskutus päättyy. Muussa tapauksessa laskutus päättyy siihen päivään, jolloin irtisanomislomake on toimitettu hoitopaikkaan tai aluejohtajalle/toimistosihteerille. 9

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 1 LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 Hyväksytty Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.1.2014 12 (630/05.22.00/2013) Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Päivitetty 24.3.2015 KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Käsittely:.JIK ky Johtokunta 23.5.2014 Sisällysluettelo 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 3 2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2015

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2015 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta _/_/ 2014 2 SISÄLLYS 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot