2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen"

Transkriptio

1 Muistio ROYKAN ASUKASYH DISTYS RY: N VUOSIKOKOUS Aika: klo 18:00 Paikka: Pizzeria Kulma, Röykkä Osallistujalista liitteenä 1. Kokouksen avaus Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Osmo Suominen avasi kokouksen klo Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäki rja nta rkastaj ien val i nta Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Suominen. Sihteeriksivalittiin lrja Perkins. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Keränen ja Yrjö Kivinen. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetti in lai I I isesti kokoonkutsutu ksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen Esityslista (liitteenä 2) hyväksyttiin muutoksitta. 5 Toimintakertomus kaudelta Toimi ntakertomus (liitteenä 3) käytiin läpi ja hyväksyttiin muutoksitta. 6 Tilikertomus ja tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Paikalla oli kaikkien tutustuttavaksi asukasyhdistyksen tilikirja. Puheenjohtaja luki to im i nnantarkastaj ien lausu n non (liitteenä 4) Hyväksytti in ja myönnettiin vastuuvapaus. http : //www, rövkka.fil Page 1/3

2 Muistio 7 Toimintasuunnitelma ja talousaruio Jaettiin tutustuttavaksi toimintasuunnitelma (liitteenä 5) vuodelle Puheenjohtaja kävi läpi suunnitelman. Su u n n itelma ja talousarvio hyväksytti i n m u utoksitta. 8 Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus Hyväksyttiin hallituksen esitys jatkaa varainkeräystä samoin kuin aiemminkin. Muutettiin kannatusmaksuiksi 50 yrityksiltä ja 10 yksityishenkilöiltä. Jäsenmaksua yhdistyksessä ei peritä. I Toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkiot Päätettiin jatkaa samalla linjalla eli palkkioita eijaeta. 10 Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta Jäsenet: Ekku Luomanpää, Osmo Suominen, Y4ö Kivinen, Aki Keränen, lrja Perkins, Pentti Lassila Varajäsenet: Mirja Martelin, Raija Paavola, Eija Kulmalainen, Jorma Airaksinen, Kirsi Männistö 1 1 Yhdistyksen vastuuhenkilöiden valinta Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Suominen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Aki Keränen. Sihteeriksi valittiin lrja Perkins. Rahaston hoitajaksi ja ki rjan pitäjäksi val ittiin Ki rsi Kataja. 1 2 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta ' Toiminnantarkastajat: Marja Miinalainen ja Birgit Vartiainen Varatoiminnantarkastajat: Eija Kulmalainen ja Heli Mäenpää htto : //ttrm,v. röykka.fi / Page2l3

3 Muistio 13 Nurmijärven kyläfoorumin edustajien (2 kpl) valinta Etukäteen ehdokkaita ei ollut ilmoittautunut. Kokouksessa ainoat ehdokkaiksi ilmoittautuneet Osmo Suominen ja Yrjö Kivinen val itti in Röykän ed ustaj iksi N u rmijärven kyläfoorum i i n. 14 Muut asiat Ei muita käsiteltäviä asioita. 1 5 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pöytäki rjan vaku udeksi Val ittu i na Röykän asukasyhd istys ry: n pidetyn vuosi kokouksen pöytäki rjan tarkastajina olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten ja kokouksen kulun mukaiseksi. Aki Keränen \.s Kt.-.'.- d\ Yrja t(-"r"t Liitteet Liite 1 : Osallistujalista Liite 2: Esityslista Liite 3: Toimintakertomus Liite 4 : Toim innantarkastajien lausunto Liite 5: Toimintasuunnitelm a 2014 http : //wunv. röykka.fil Page 3/3

4 ^ t-c > ICP -'-- (\ U V- LruD k-.. bc r^t t-ki r,tl-rl. rt, r \cr xl' t?, t'-'' nt4 V"o 'l) ^t t 2*Y. 1.?*^ tl( L]--LD - n ( X Lir-r c- Y*L-L'--'-.1 l*,c b Lr^L lis*-^i*.' lr i. lwlc^,. J O; "!,"^'--tj t+v( Gek,'of,..,1,t /- /.44 /+'/"u1 kf, "1c,"'7 /') 'rl, s-,. i "{u'if\ L-eY'* t ik 1 -. t [a-^ '-- G.,, c. Kt-\*^-.\ rir*-'-.--l=j. r--\ +s.aä yä*-o *Q q rhc,prac. kr;:i N,innis/e"l' fl/,*o /4 b,^/(_/,',t L) li,re,{1 fi4, ^i rr. 744,v'y'.r, o 1 Q oro i / Ccrnz

5 ESITYSLISTA RÖYKÄN ASUKASYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS Aika: Ma klo Paikka: Pizzeria Kulma 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 5. Toimintakertomus kaudelta Tilikertomus ja tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus 9. Toimihenkilöiden ja toiminnantarkistajien palkkiot 10. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta 11. Yhdistyksen vastuuhenkilöiden valinta 12. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta 13. Nurmijärven kyläfoorumin edustajien (2 kpl) valinta 14. Muut asiat 15. Kokouksen päättäminen - 1 -

6 TOIMIITNAIITARKASTUSKERTOMUS Olemme tarkastaneet Röykän Asukasyhdistys ry:n tilinpäiitöksen l.l toiminnantarkastajina. Tilinpäåitös sisåiltää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Toiminnantarkasfu slausrmto : Tarkastuksen perusteella toteamme, ettii tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältåiä olennaisilta osin yhdistyksen tulot, mengf, varat, oman påiåioman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. WW'2014 Marja Miinalainen QloF Birgit Vartiainen toiminnantarkastaja toiminnantarkastaja

7 Lr rtts { nöyräru AsuKASvHDtsrys TOI M INTASU UNN ITELMA VUODELLE 2014 Toimintakaudella on tarkoitus pitää yllä vanhat jo röykkäläisille tutuiksi muodostuneet tapahtumat ja miettiä mahdollisuuksien mukaan uusia asioita mukaan kylämme toimintaan. Perinteisellä sektorilla yhdistys järjestää siivoustalkoot sekä kuusijuhlan marraskuun lopussa. Lisäksijulkaistaan Röykkä 2015 kalenteri. Kalenterin osalta pyritään saamaan joka kuukaudelle viime vuoden tapaan yritysmainostaja, jolloin painosta voidaan kasvattaa ja hintaa laskea. Parhaillaan avoinna olevasta valokuvakilpailusta on tavoitteena saada hyviä kuvia kalenteriin. Lähikouluille jaetaan stipendit röykkäläisille oppilaille aiempien vuosien tapaan. Toukokuulle on myös alustavasti suunniteltu kevätta pa htumaa. Uusissa toiminnoissa on syytä miettiä miten jatketaan kylä/te tojen järjestämistä. Röykän kyläsuunnitelman toimenpiteitä pitäisi saada käyntiin tällä toimintakaudella. Se vaatii kuitenkin mukaan aiempaa enemmän innostuneita henkilöitä. Yhdistyksen uusiutuminen ja vahva toiminta vaatii myös aktiivia jäseniä. Monet asiat ovat niitä vuosia pyörittäneiden varassa eikä uusia innostuneita ole tullut paljon mukaan. Uuden hallituksen olisi hyvä miettiä miten tässä saataisiin onnistumisia. Vuosikokouksessa valittava johtokunta tulee tarkentamaan tätä toimintasuunnitelmaa. Taloudellisessa mielessä yhdistys tavoittelee toimintakaudelta nollatulosta. asukasyhdistyksen p

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013 YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS JA VUOSIKOKOUS Aika Paikka 3.11.2013 klo 14.00 Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Kokousvirkailijat Maarit Kallio Katri Maijala Taavi

Lisätiedot

Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa

Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa PÖYTÄKIRJA Vilkunan sukuseuran perustamiskokous 6.8.2011 klo 15 Nitekissa Nivalassa 1 Kokouksen avaus Arto Vilkuna kertoi harkinneensa vuosia sukuseuran perustamista. Kesällä 2010 hän totesi, että Efraim

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012 Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Pöytäkirja Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012 AIKA: 25.03. 2012 klo 14.02-15.22. PAIKKA: Pakilan Lastenpaikka, Yhdyskunnantie 2 LÄSNÄ: Yhteensä kokouksessa oli 82 osallistujaa,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry JÄSENTIEDOTE 2012 2/2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry Hiekkaharjuntie 13 A, 01300 VANTAA puh. 09-873 4386, sähköposti: lauhatuuli@hyvattuulet.fi avoinna: ma - pe klo 9.00-15.00, la (parittomat

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot