Voimaa tuulesta Pirkanmaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimaa tuulesta Pirkanmaalla"

Transkriptio

1 l PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuvia tuulivoima-alueista TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ l

2 Pirkanmaan liitto Pohjakartat Maanmittauslaitos ISBN

3 Sisällys Johdanto 4 Havainnekuvat Alue 2: Tuuranneva 6 Alue 4: Hanhisuo - Vehkamäki 8 Alue 6: Lylyneva - Louhineva 10, 12 Alue 7: Myyränkangas - Pahkakummunmaa 14, 16 Alue 8: Niskalamminkangas 18 Alue 11: Takakangas - Pihlajaharju 20 Alue 13: Isoneva 22 Alue 14: Isoneva - Sammalneva 24 Alue 19: Ronokorpi - Karjosillankorpi 26 Alue 22: Kyntömäki - Pikku-Kivijärvi 28, 30 Alue 24 / 106: Tevaniemi / Luikesneva - Susineva 32 Alue 27: Konikallio - Kivinevankalliot 34 Alue 30: Siitama 36 Alue 31: Tuohikorvenkalliot 38, 40 Alue 34: Kuhmalahti 42, 44 Alue 38: Kaakkimaa 46 Alue 39: Hirvivuori - Saarikonmäki 48 Alue 41: Kiimasuonkalliot 50 Alue 43: Ajoksenkangas 52, 54 Alue 48: Isosuo 56, 58 Alue 49: Karhunrahka 60, 62 Alue 102: Huikonkangas 64, 66 Alue 104: Äijänneva - Kummunmäki 68, 70 Alue 105: Unnanneva 72 Alue 109: Tohlenmaankallio 74, 76 Alue 110: Tarastejärvi - Loukkaankorvensuo 78, 80 Kuva: Pienehkö tuulivoimala Ruoveden järvimaisemassa.

4 Johdanto Voimaa tuulesta Pirkanmaalla tuulivoimaselvitys on yksi Pirkanmaan maakuntakaava 2040 työn taustaselvityksistä. Tämä tuulivoiman selvitysalueiden havainnollistamista koskeva raportti on yksi osa suurempaa tuulivoiman selvityskokonaisuutta. Tuulivoiman selvitysalueiden näkyvyyttä ja vaikutuksia valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin on arvioitu ennen tämän työn valmistumista. Arvioinneista ovat valmistuneet seuraavat julkaistut raportit: Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvityksen arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaikutusten arviointi (2012) Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvityksen arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaikutusten arviointi. Uudet tuulivoima-alueet (2013) Voimaa tuulesta Pirkanmaalla vaikutukset uusille maisema-alueille / harjumaisemakohteisiin. Tuulivoimaselvitys, lisätyö Voimaa tuulesta Pirkanmaalla tuulivoiman näkyvyysanalyysi (2013) Havainnekuvat on laadittu tuulivoima-alueiden visualisointiin kehitetyllä WindPRO-ohjelman Photomontage-työkalulla, joka mahdollistaa realistiset valokuvaan upotukset käyttäen todellisen kokoisina mallinnettuja tuulivoimaloita ja korkeusmallia sekä tarkkoja tietoja kuvauspaikan koordinaateista ja kameran objektiivin arvoista. Havainnekuvissa on käytetty olemassa olevaa kolmilapaista voimalatyyppiä, jonka napakorkeus on 135 metriä ja lapakorkeus pystyssä olevan roottorin lavan kärkeen asti 193 metriä. Koska kyse on maakunnallisista tuulivoiman selvitysalueista, joilla ei ole suunniteltu yksittäisten voimaloiden sijaintia, havainnekuvat on syytä ymmärtää ennen kaikkea mittakaavallisina esimerkkeinä siitä, miltä voimalat tietyssä maisemakuvassa näyttävät. Havainnollistamisessa on pyritty esittämään niin sanottu pahin mahdollinen tilanne sijoittelemalla voimaloita siten, etteivät ne jäisi paikallisten näköesteiden taakse. Havainnekuvat on laatinut Pirkanmaan liiton suunnittelija Jukka-Antero Aaltonen. Kuva: Tuulivoimaa Itävallassa. Työn taustalla on Voimaa tuulesta Pirkanmaalla tuulivoimaselvityksen perusselvitys, joka valmistui vuonna Selvityksen tuloksena Pirkanmaalta löytyi 25 potentiaalista tuulivoiman selvitysaluetta. Työtä jatkettiin vuonna 2013 etsimällä lisää uusia alueita, jotka sijaitsivat jo rakennettujen alueiden läheisyydessä. Alueita löytyi 9. Näille 34 alueelle tehtyjen vaikutusten arviointien ja saadun palautteen perusteella, alueita karsittiin ja osaan alueiden pintaaloihin tehtiin pienennyksiä. Tarkasteltavia alueita on nyt jäljellä 26. Tässä työssä on havainnollistettu kuvasovittein jäljellä olevien 26 tuulivoiman selvitysalueen näkyvyyttä valituilta kohteilta. Ensisijaisina tarkastelukohteina ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Mikäli selvitysalueen lähi- tai kaukovaikutusalueella ei esiinny edellä mainittuja kohteita, kuvasovitteita on laadittu kylien keskuksista, kaupunkien taajama-alueilta tai keskeisiltä virkistys- tai matkailualueilta. Työssä on havainnollistettu Punkalaitumen tuulivoiman selvitysaluetta numero 48, joka karsiutui tuulivoimaselvityksen perusselvityksessä pienialaisuutensa ja mahdollisten haitallisten maisemavaikutusten vuoksi. Kohde on nostettu uusintatarkasteluun, sillä alueelle on suunnitteilla hanke, jossa osa myllyistä sijoittuisi tälle selvitysalueelle ja osa sen lähialueelle. Havainnekuvat ovat osa laajempaa tuulivoimaselvitysten kokonaisuutta, jonka puitteissa on tehty näkyvyysanalyysi sekä arvioitu arvokkaisiin maisemiin ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvia vaikutuksia. 4 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla

5 Selvitysalueen numero Selvitysalueen nimi Kunta 2 Tuuranneva Virrat 4 Hanhisuo - Vehkamäki Virrat 6 Lylyneva - Louhineva Kihniö/Parkano 7 Myyränkangas - Pahkakummunmaa 8 Niskalamminkangas Parkano 11 Takakangas - Pihlajaharju Parkano 13 Isoneva Parkano Kihniö/Virrat/Ylöjärvi 14 Isoneva - Sammalneva Kihniö/Parkano 19 Ronokorpi - Karjosillankorpi Parkano 22 Kyntömäki - Pikku-Kivijärvi Ruovesi/Ylöjärvi 24 Tevaniemi Ikaalinen 27 Konikallio - Kivinevankalliot Hämeenkyrö/Ikaalinen 30 Siitama Kangasala/Orivesi 31 Tuohikorvenkalliot Orivesi 34 Kuhmalahti Kangasala/Pälkäne 38 Kaakkimaa Sastamala 39 Hirvivuori - Saarikonmäki Pälkäne 41 Kiimasuonkalliot Sastamala 43 Ajoksenkangas Sastamala 48 Isosuo Punkalaidun 49 Karhunrahka Akaa 102 Huikonkangas Juupajoki/Orivesi 104 Äijänneva - Kummunmäki Virrat 105 Unnanneva Ikaalinen 106 Luikesneva - Susineva Ikaalinen/Parkano 109 Tohlenmaankallio Hämeenkyrö 110 Tarastejärvi - Loukkaankorvensuo Kangasala Taulukko: Tuulivoiman selvitysalueiden nimet ja sijaintikunnat Kilometriä Kartta: Tuulivoiman selvitysalueet Pirkanmaalla. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 5

6 6 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 2 (Tuuranneva, Virrat) suuntaan Kurjenkylästä.

7 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 2 º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 7

8 8 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 4 (Hanhisuo-Vehkamäki, Virrat) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Vermaan kulttuuriympäristöstä, Valkeajärven rannalta.

9 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 104 º 4 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 9

10 10 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 6 (Lylyneva-Louhineva, Kihniö/Parkano) suuntaan Kihniön keskustasta, Sulkuejärven rannalta.

11 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 6 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 11

12 12 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 6 (Lylyneva-Louhineva, Kihniö/Parkano) suuntaan Kankarinjärven Pyhäniemestä.

13 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 6 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 13

14 14 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 7 (Myyränkangas-Pahkakummunmaa, Kihniö/ Virrat/Ylöjärvi) suuntaan Kurjenkylästä.

15 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö < º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 15

16 16 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 7 (Myyränkangas-Pahkakummunmaa, Kihniö/ Virrat/Ylöjärvi) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Korhoskylän kulttuurimaisemasta.

17 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 17

18 18 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 8 (Niskalamminkangas, Parkano) suuntaan Vähä Venesjärven rannalta.

19 < < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 19

20 20 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 11 (Takakangas-Pihlajaharju, Parkano) suuntaan Vatajankylästä, Vatajanjärven rannalta.

21 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö < º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 21

22 22 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 13 (Isoneva, Parkano) suuntaan Vaasantieltä, Lamminkosken kohdalta.

23 11 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 23

24 24 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 14 (Isoneva-Sammalneva, Parkano) suuntaan Aurejärven rannalta.

25 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 14 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 25

26 26 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 19 (Ronokorpi-Karjosillankorpi, Parkano) suuntaan Parkanon keskustasta, Kirkkojärven rannalta.

27 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 27

28 28 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 22 (Kyntömäki-Pikku-Kivijärvi, Ruovesi/Ylöjärvi) suuntaan Riekkolanperältä, joka on osa valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ehdotettua Ruoveden reitin kulttuurimaisemaa.

29 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Ehdotettu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (2013) º 22 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 29

30 30 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 22 (Kyntömäki-Pikku-Kivijärvi, Ruovesi/Ylöjärvi) suuntaan Jäminkipohjasta, jonka peltoaukeat ovat osa valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi ehdotettua Ruoveden reitin kulttuurimaisemaa.

31 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Ehdotettu valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (2013) º 22 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 31

32 32 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueiden nro 24 (Tevaniemi, Ikaalinen) ja nro 106 (Luikesneva-Susineva, Ikaalinen/Parkano) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Kalliokielen-Tevaniemen-Riitialan kulttuurimaisemasta.

33 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 106 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 33

34 34 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 27 (Konikallio-Kivinevankalliot, Hämeenkyrö/ Ikaalinen) suuntaan Vatulanharjulta, joka on ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi harjumaisemakohteeksi.

35 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö #* Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Ehdotettu valtakunnallisesti arvokas harjumaisemakohde (2013) º < #* 27 #* Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 35

36 36 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 30 (Siitama, Kangasala/Orivesi) suuntaan Haralanharjun näkötornista kuvattuna.

37 !P < < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 30 º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 37

38 38 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 31 (Tuohikorvenkalliot, Orivesi) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Pääskylän kylän kulttuurimaisemasta.

39 < < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 39

40 40 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 31 (Tuohikorvenkalliot, Orivesi) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Eräjärven kirkkomiljööstä.

41 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 31 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 41

42 42 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 34 (Kuhmalahti, Kangasala/Pälkäne) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Pohjan kylän kulttuurimaisemasta.

43 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 43

44 44 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 34 (Kuhmalahti, Kangasala/Pälkäne) suuntaan Kailasaaresta, joka on osa maakunnallisesti arvokasta Vehkajärven kylän kulttuurimaisemaa.

45 < < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 45

46 46 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 38 (Kaakkimaa, Sastamala) suuntaan Kiimajärven pohjukasta, joka sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema-alueella.

47 < < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 38 Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta Metriä Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 47

48 48 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 39 (Hirvivuori-Saarikonmäki, Pälkäne) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Padankosken kulttuurimaisemasta.

49 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 39 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 49

50 50 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 41 (Kiimasuonkalliot, Sastamala) suuntaan Keikyän Honkolasta, joka sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema-alueella.

51 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 41 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 51

52 52 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 43 (Ajoksenkangas, Sastamala) suuntaan Raukon rantapelloilta, jotka ovat osa valtakunnallisesti arvokasta Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemaa.

53 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 53

54 54 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 43 (Ajoksenkangas, Sastamala) suuntaan valtakunnallisesti arvokkaasta Tyrvään kirkkomaisemasta.

55 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö < º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 55

56 56 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 48 (Isosuo, Punkalaidun) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Punkalaitumenjoen kulttuuriympäristöstä.

57 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 57

58 58 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 48 (Isosuo, Punkalaidun) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Punkalaitumenjoen kulttuuriympäristöstä.

59 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 59

60 60 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 49 (Karhunrahka, Akaa) suuntaan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan MY-alueelta (maatalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja), Kurisjärven ja Lontilanjoen maakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien tuntumasta.

61 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö < º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 61

62 62 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 49 (Karhunrahka, Akaa) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Järvihaaviston-Haanojan-Sontulan kulttuurimaisemasta, Jalantijärven rannalta.

63 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö < º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 63

64 64 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 102 (Huikonkangas, Juupajoki/Orivesi) suuntaan Korkeakosken keskustasta.

65 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 102 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 65

66 66 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 102 (Huikonkangas, Juupajoki/Orivesi) suuntaan Juupajoentien varrelta, valtakunnallisesti arvokkaan Juupajoen kulttuurimaiseman välittömästä läheisyydestä.

67 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 102 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 67

68 68 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 104 (Äijänneva-Kummunmäki, Virrat) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Liedenpohjan kylän kulttuurimaisemasta.

69 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 69

70 70 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 104 (Äijänneva-Kummunmäki, Virrat) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Vermaan kulttuuriympäristöstä, Vermasjärven rannalta.

71 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 104 º 4 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 71

72 72 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 105 (Unnanneva, Ikaalinen) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Kovelahden kulttuurimaisemasta.

73 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 73

74 74 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 109 (Tohlenmaankallio, Hämeenkyrö) suuntaan kuvattuna Sarkkilanjärven lintutornista Sarkkilan alueelta, joka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Hämeenkyrön kulttuurimaisemaan.

75 !P < < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 75

76 76 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 109 (Tohlenmaankallio, Hämeenkyrö) suuntaan Kierikkalan alueelta, joka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Hämeenkyrön kulttuurimaisemaan.

77 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º 109 < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 77

78 78 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 110 (Tarastejärvi-Loukkaankorvensuo, Kangasala) suuntaan maakunnallisesti arvokkaasta Sorilanjoen kulttuurimaisemasta.

79 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º < Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 79

80 80 l Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Havainnekuva: Näkymä tuulivoima-alueen nro 110 (Tarastejärvi-Loukkaankorvensuo, Kangasala) suuntaan Haralanharjun näkötornista kuvattuna.

81 < Katselupiste Tuulivoima-alue Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö º !P< Metriä Kuvauskartta: Katselupiste ja -suunta kohti tuulivoima-aluetta. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla l 81

82

83

84 Nalkalankatu 12, PL 76, Tampere Puh. (03) (vaihde) Faksi (03) TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ

Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-317-4

Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-317-4 l PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Uudet tuulivoiman selvitysalueet TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ l 30.8.2013 Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-317-4 Johdanto M aakunnallinen tuulivoimaselvitys

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tuulivoimala-alueiden yleispiirteinen lepakkoarviointi Pohjanlepakko saalistaa. Kuva @ Harri Laurila. Pirkanmaan liitto Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys r.y./pekka Rintamäki

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 344 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 345 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi

Lisätiedot

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava.

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 11 SIMON KUNTA Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.5.2014 P19456 1 (17) 1 Johdanto Havainnekuvat on laadittu WindPRO-ohjelmiston PHOTOMONTAGE modulilla.

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Historialliset perusteet Maisemalliset perusteet Rak.historialliset perusteet

Historialliset perusteet Maisemalliset perusteet Rak.historialliset perusteet 33 Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet v. 2014 Historialliset perusteet Maisemalliset perusteet Rak.historialliset perusteet Peruste Kunta Nimi (km = kulttuurimaisema)

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 21 voimalaa, napakorkeus 167 metriä, kokonaiskorkeus 230 metriä VE2: 26 voimalaa, napakorkeus 167 metriä,

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 58 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 59 Kihniö Virrat IKAALINEN Poltinjoen kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ikaalinen Hämeenkyrö Ylöjärvi Ruovesi

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ristiniityn

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 TUULIVOIMA-ALUEIDEN NÄKYVYYSANALYYSIT

PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 TUULIVOIMA-ALUEIDEN NÄKYVYYSANALYYSIT 30.10.2015 PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 TUULIVOIMA-ALUEIDEN NÄKYVYYSANALYYSIT JOHDANTO Tämä selvitys on laadittu osana maakuntakaava 2040 -työtä. Selvitys on osa laajempaa selvityskokonaisuutta, jonka

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava. Turvetuotanto. Kaavaselostuksen liiteosa. Teemme muutosta yhdessä

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava. Turvetuotanto. Kaavaselostuksen liiteosa. Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava Turvetuotanto Kaavaselostuksen liiteosa Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liitto 2013 ISBN 978-951-590-293-1 Kansikuvat Vapo Oy Pohjakartat Maanmittauslaitos Taitto Eila

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja ZVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P27171 Havainnekuvat ja ZVI 1 (29) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1 Maisema ja havainnekuvat... 2 2

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet Liite 2 Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet 2 (33) SISÄLTÖ 1 NÄKEMÄALUEANALYYSIT... 3 2 KUVASOVITTEET... 12 3 (33) 1 Näkemäalueanalyysit Näkemäalueanalyysi

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 172 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 173 Kihniö Virrat PARKANO Linnankylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 50 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 51 Kihniö Virrat HÄMEENKYRÖ Urjaisen-Osaran-Kostulan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 OY Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä Nordex N131 x 6 x HH150m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.3.2015 P21610 1 (11) 3.3.2015 Rekolanvuoren tuulivoimahanke,

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Mikonkeidas tuulivoimapuisto

Mikonkeidas tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OTSOTUULI OY Mikonkeidas tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY N117 x 26 x HH141 1 (8) Mikonkeidas

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,2 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.2.2013 Tilannekatsaus 31.1.2013 alue: Pirkanmaan kunnat Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli tammikuun 2013 viimeisenä päivänä 30524

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23597 YMPÄRISTÖVAIKUTUST EN ARVIOINTISELOSTUS Liite 7. Havainnekuvat

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO PONSIVUORI

TUULIVOIMAPUISTO PONSIVUORI KUVASOVITTEET TUULIVOIMAPUISTO PONSIVUORI Etha Wind Oy Phone +358 44 3809 237 VAT REG FI 17900187 Kirkkopuistikko 4, 65100 Vaasa Fax +358 50 7800 0744 FINLAND www.ethawind.com Page 2 of 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat.

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Jokelan tuulipuisto 1 Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Kuvasovitteiden pohjina olevat valokuvat on otettu maastokäynnin yhteydessä digitaalisella kameralla, jossa on GPS-paikannin. Valokuvien ottopisteet

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

Valokuvat kuvasovitteita varten on otettu maastokäynneillä gsp-paikantimella varustetulla digikameralla, pääosin 18 mm ja 50 mm polttovälillä.

Valokuvat kuvasovitteita varten on otettu maastokäynneillä gsp-paikantimella varustetulla digikameralla, pääosin 18 mm ja 50 mm polttovälillä. wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 10.12.2018 Nuolivaaran tuulipuiston valokuvasovitteet alokuvat kuvasovitteita varten on otettu maastokäynneillä gsp-paikantimella

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke TM VOIMA OY Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V150 x 4 x HH155 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.3.2018 V150x 4 x HH155 2 (11) Johanna.harju@fcg.fi 29.3.2018 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 188 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 189 Kihniö Virrat PÄLKÄNE Varalan-Kirvun-Iharin kulttuurimaisema Parkano

Lisätiedot

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26344 Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat 1 (15) Salmeskari Elina Sisällysluettelo

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 120 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 121 Kihniö Virrat KIHNIÖ Korhoskylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 282 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 283 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Juupajoki Ylöjärvi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO PUHURI OY HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 1 (19) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.6.2013 Tilannekatsaus 31.5.2013 Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli toukokuun 2013 lopussa 28854 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä

Lisätiedot

Koiramäen tuulivoimahanke osayleiskaava, kaavaluonnos

Koiramäen tuulivoimahanke osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT KOIRAMÄKI Oy Ab Koiramäen tuulivoimahanke osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi P20221 1 (10) Koiramäen tuulivoimahanke osayleiskaava,

Lisätiedot

35.222.1.004_a01 Iso Savijärvi Lempäälä, Valkeakoski Hyvä Asiantuntija-arvio Uusi arvio 35.231.1.001_001 Vanajavesi (N60 79.

35.222.1.004_a01 Iso Savijärvi Lempäälä, Valkeakoski Hyvä Asiantuntija-arvio Uusi arvio 35.231.1.001_001 Vanajavesi (N60 79. Tunnus Nimi Kunta 2. kausi - Ekologinen tila 2. kausi - Luokituksen taso Ekologisen tilan muutos 35.125.1.001_001 Kiimajärvi Sastamala Hyvä Vedenlaatuluokitus Tilaluokka ei ole muuttunut 35.131.1.001_001

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Visualisointiraportti

Visualisointiraportti HAFMEX GROUP Visualisointiraportti Pohjois-Karjalan tuulivoimaselvitys Merja Paakkari, Hafmex Oy 28.8.2013 Tähän raporttiin on koottu Pohjois-Karjalan tuulivoimaselvityksen lisäalueiden kuvasovitteet.

Lisätiedot

Tuulivoima ja kulttuuriympäristö

Tuulivoima ja kulttuuriympäristö Tuulivoima ja kulttuuriympäristö SEMINAARI, MUSEOVIRASTO, 7.5.2013 VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ - KOMMENTTIPUHEENVUORO Elina Kataja, maisema-arkkitehti MARK, YKS/445

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE: x V x HH VE: x V x HH VE: x V x HH Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat

Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat Kuusamon Maaningan tuulivoimahanke Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat 4.9.2017 2 (17) SISÄLTÖ 1 KUVASOVITTEET... 3 2 SALMIJÄRVI... 5 3 MOURUJÄRVI - SUOMELA... 7 4 NOUKAVAARA...

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.8.2013 Tilannekatsaus 31.7.2013 Työttömyys kasvoi TE-toimiston alueella oli heinäkuun 2013 viimeisenä päivänä 33473 työtöntä työnhakijaa, jossa oli lisäystä

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Valokuvasovitteet Vestas V136 x 6 x HH182m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24253 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Valokuvasovitteet

Lisätiedot

LIITE 1

LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 2 PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Lumivaaran tuulivoimahanke, Hyrynsalmi Valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2014

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Perhenimen tuulivoimahanke, Iitti

Perhenimen tuulivoimahanke, Iitti /../7 Tela..9 Nähtävillä.. - 7..9 SOLARWIND BY JANNENISKA OY Perhenimen tuulivoimahanke, Iitti Liite. Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P9 Liite. Näkymäalueanalyysi

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.7.2013 Tilannekatsaus 28.6.2013 Työttömyys kasvoi TE-toimiston alueella oli kesäkuun 2013 tilannekatsauspäivänä 31724 työtöntä työnhakijaa. Pirkanmaan työttömyys

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.9.2013 Tilannekatsaus 30.8.2013 Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimistossa oli elokuun 2013 lopussa 31139

Lisätiedot

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT MUSTALAMMINMÄKI OyAb Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi P25023 1 (11) Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen

Lisätiedot

Sikamäki tuulivoimahanke, Viitasaari

Sikamäki tuulivoimahanke, Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäki tuulivoimahanke, Viitasaari Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N131 x 8 x HH144 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Punkalaitumen Isosuo Maisemarakenne. 20 km. 15 km. 10 km. 6 km. 3 km. Maisemarakenne suunnittelualueen ympäristöstä. 10.6.2015/TL

Punkalaitumen Isosuo Maisemarakenne. 20 km. 15 km. 10 km. 6 km. 3 km. Maisemarakenne suunnittelualueen ympäristöstä. 10.6.2015/TL Maisemarakenne 2 km Etäisyysvyöhyke suunnitelluista tuulivoimaloista Korkeuskäyrä, metriä 75 11 Kuva 1. Maisemarakenne suunnittelualueen ympäristöstä. 5 Maisema-analyysi 2 km Kellotapuli Maiseman solmukohta

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa

Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.4.2013 Tilannekatsaus 28.3.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla, kuukauden aikana kausiluonteista alenemaa Pirkanmaan TE-toimiston

Lisätiedot

Långmossa. Kuvasovitteet. Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä JRd SAd Långmossan kuvasovitteet, kaavaluonnos kesäkuu 2017.

Långmossa. Kuvasovitteet. Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä JRd SAd Långmossan kuvasovitteet, kaavaluonnos kesäkuu 2017. Sivu 1 / 16 Langmossa_Kuvasovitteet_J R170607-3SA Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland Långmossa Kuvasovitteet Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä 01 2017-06-08 JRd SAd Långmossan

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Pystyy tekemään elämäänsä liittyviä päätöksiä Päätöksenteko 80,7 77,3 77, ,2 83,4 86,5 81, ,4 81,8 80,2

Pystyy tekemään elämäänsä liittyviä päätöksiä Päätöksenteko 80,7 77,3 77, ,2 83,4 86,5 81, ,4 81,8 80,2 LAPE-AKATEMIA TAMPEREELLA 6.6.2019: Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointiympyrän taustatiedot Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskyselyn uusimmat luvut Kanta-Hämeestä ja Pirkanmaalta:

Lisätiedot

Hallakangas tuulivoimahanke, Kyyjärvi

Hallakangas tuulivoimahanke, Kyyjärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA WINDA INVEST OY Hallakangas tuulivoimahanke, Kyyjärvi Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x 9 x HH44 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

RAPORTTI 16X161506 6.6.2013. PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Uusien tuulivoiman selvitysalueiden sähköverkkoselvitys

RAPORTTI 16X161506 6.6.2013. PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Uusien tuulivoiman selvitysalueiden sähköverkkoselvitys RAPORTTI 16X161506 6.6.13 PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Uusien tuulivoiman selvitysalueiden sähköverkkoselvitys 16X161506 2 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SASTAMALA Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke Valokuvasovitteet Nordex N131 x 3 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 146 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 147 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Juupajoki Ylöjärvi Hämeenkyrö Orivesi Tampere Kangasala

Lisätiedot

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2 NÄKEMÄALUEANALYYSIT Liite 2 Näkemäalueanalyysin taustaa Näkemäalueanalyysi antaa tietoa siitä, mille alueille tuulivoimalat teoreettisen tarkastelun perusteella näkyisivät ja mille alueille eivät. Alueet,

Lisätiedot

RAPORTTI. 16ENN0280.10 4.12.2012 Päivitetty 20.11.2013. PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Sähköverkkoselvitys

RAPORTTI. 16ENN0280.10 4.12.2012 Päivitetty 20.11.2013. PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Sähköverkkoselvitys RAPORTTI 16ENN0280.10 4.12.2012 Päivitetty PIRKANMAAN LIITTO Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Sähköverkkoselvitys 16ENN0280.10 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi edelleen

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi edelleen Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.7.2014 Tilannekatsaus 30.6.2014 Työttömyys kasvoi edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli kesäkuun 2014 lopussa 35630 työtöntä työnhakijaa, joka oli 3906

Lisätiedot

Liite A: Valokuvasovitteet

Liite A: Valokuvasovitteet Liite A: Valokuvasovitteet Kuvasovite on koostettu valokuva, johon suunniteltujen tuulivoimaloiden kuvat on sijoitettu tietokoneohjelman avulla hyödyntämällä tiettyjä koordinaatteja ja korkeusarvoja. Kyseessä

Lisätiedot

Långmossa. Kuvasovitteet. Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä CGr SAd Långmossan kuvasovitteet, kaavaehdotus elokuu 2017.

Långmossa. Kuvasovitteet. Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä CGr SAd Långmossan kuvasovitteet, kaavaehdotus elokuu 2017. Sivu 1 / 17 Langmossa_Kuvasovitteet_ CK170814-3JR Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland Långmossa Kuvasovitteet Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä 01 2017-08-11 CGr SAd Långmossan

Lisätiedot

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Enercon E101 3MW. Napakorkeus: 135,4 m Lavan pituus: 50,5 m Roottorin halkaisija: 101 m Menetelmä:

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY N117 x 12 x HH141 + G128 x 33

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO Wind Oy Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi V6 x 8 x HH7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuisto

Annankankaan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVAEHDOTUS Annankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (päivitetty ) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10

Lisätiedot

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat.

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Mäkikankaan tuulipuisto 1 Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Kuvasovitteiden pohjina olevat valokuvat on otettu maastokäynnin yhteydessä digitaalisella kameralla, jossa on GPS-paikannin. Valokuvien

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat lokakuu syyskuu lokakuu lokakuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.11.2017 Lokakuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.10.2017) Pirkanmaan työttömyyden alenema vuoden aikana yli 9000 henkilöä Pirkanmaan TE-toimistossa

Lisätiedot

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula

Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuo tuulivoimahanke, Karstula Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi V6 x 9 x HH60 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVALUONNOS Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10 x HH140m 1

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

Yhteenveto Pirkanmaan pohjavesialueiden rajaus- ja luokkamuutoksista

Yhteenveto Pirkanmaan pohjavesialueiden rajaus- ja luokkamuutoksista Yhteenveto Pirkanmaan pohjavesialueiden rajaus- ja luokkamuutoksista Akaa: Pohjavesialue Rajausmuutos Vanha luokka Uusi luokka Kylmäkoski B Kylmäkoski A Kyllä, Kylmäkoski A ja B välistä rajaa siirretään

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2017 Marraskuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2017) Pirkanmaan työttömyys väheni vuoden aikana 9179 henkilöllä Pirkanmaan TE-toimistossa oli

Lisätiedot

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset Timo Huhtinen 22.12.2016 2 (10) 22.12.2016 Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TARKOITUS... 3 2 LAPIN MATKAILUN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2040...

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2018 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työttömyys väheni

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2018 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työttömyys väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.5.2018 Huhtikuun 2018 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.4.2018) Pirkanmaan työttömyys väheni Pirkanmaalla oli huhtikuun 2018 lopussa 23152 työtöntä työnhakijaa.

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Kesäkuun 2018 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työttömyys väheni edelleen

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Kesäkuun 2018 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työttömyys väheni edelleen Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.7.2018 Kesäkuun 2018 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.6.2018) Pirkanmaan työttömyys väheni edelleen Pirkanmaalla oli kesäkuun 2018 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat heinäkuu kesäkuu heinäkuu heinäkuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat heinäkuu kesäkuu heinäkuu heinäkuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.8.2016 Heinäkuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.7.2016) Työttömiä yli 40000 henkilöä Pirkanmaan TE-toimistossa oli heinäkuun 2016 tilastopäivänä 40539

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,1 %.

Pirkanmaan TE-toimiston koko alueen työttömien osuus työvoimasta oli 12,7 %, joka oli edelleen korkeampi kuin koko maan työttömyysaste 11,1 %. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.3.2013 Tilannekatsaus 28.2.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyys kasvoi edelleen vuositasolla Pirkanmaan TE-toimiston koko alueella oli helmikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 6 SUOMEN HYÖTYTUULI OY Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila Valokuvasovitteet Siemens SWT2,3MW x 21 x HH122,5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18059

Lisätiedot

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua

Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.10.2013 Tilannekatsaus 30.9.2013 Työttömyys väheni kausiluonteisesti kuukauden aikana, vuositasolla edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2018/2017

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2018/2017 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.6.2018 Toukokuun 2018 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.5.2018) Pirkanmaan työttömyys väheni Pirkanmaalla oli toukokuun 2018 lopussa 21638 työtöntä työnhakijaa.

Lisätiedot

Simon tuulivoimapuistot Liite 6 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Laaditut havainnekuvat

Simon tuulivoimapuistot Liite 6 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Laaditut havainnekuvat Havainnekuvien ottopaikat. Havainnekuvissa on käytetty uusien voimaloiden napakorkeutena 140 metriä ja kokonaiskorkeutena 204 metriä. Kuvauspaikka 1 Putaankankaan voimalat kuvattuna nykytilanteessa Siirtolanaukiolta

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot