Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007"

Transkriptio

1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27

2

3 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Tiehallinto Helsinki 27

4 2 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 ISSN ISBN TIEH Verkkojulkaisu pdf ( ISSN ISBN TIEH 3315-v-7 Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Tiedonhallinta- ja tiestötietopalvelut TIEHALLINTO Tiedonhallinta- ja tiestötietopalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 3 ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää Tiehallinnon vuosittaista Tieliikenneonnettomuudet maanteillä julkaisua. Eläinonnettomuuksien kehitystä tarkastellaan tiepiirijaon ohella riistanhoitopiireittäin sekä suhteessa eläinkantaan. Onnettomuudet on jaoteltu myös niiden tapahtumiseen vaikuttavien seikkojen, kuten nopeusrajoitusten, valoisuuden ja vuodenajan mukaan. Hirvieläinonnettomuuksista yhteiskunnalle vuosittain koituvat kustannukset on laskettu liikenneja viestintäministeriön hyväksymien keskimääräisten onnettomuuskustannusten perusteella. Tämän raportin ovat laatineet Aleksi Lämsä ja Juhani Mänttäri Tiehallinnon asiantuntijapalveluista. Tiedot eläinkannan kehityksestä ja kaatomääristä ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta sekä Metsästäjäin Keskusjärjestöltä. Helsingissä kesäkuussa 27 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

6 4 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26

7 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 5 SISÄLTÖ 1 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET VUONNA KUVAT 9 Kuva 1. Hirvi- ja peuraonnettomuudet sekä henkilövahinkoihin johtaneet hirvieläinonnettomuudet maanteillä Kuva 2. Hirvionnettomuudet maanteillä ja hirvikanta vuosina Hirvikantatieto Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. 9 Kuva 3. Peuraonnettomuudet maanteillä ja valkohäntäpeuran kaatomäärä vuosina Saalistieto Metsästäjäin keskusjärjestöltä. Onnettomuuksissa ovat mukana myös muiden peurojen ja metsäkauriiden onnettomuudet. 1 Kuva 4. Hirvieläinonnettomuuksien laskennalliset kustannukset maanteillä tiepiireittäin vuosina 25 ja Kuva 5. Hirvionnettomuuksien kehitys vuosina tiepiireittäin. 11 Kuva 6. Hirvi- ja peuraonnettomuudet maanteillä riistanhoitopiireittäin vuosina TAULUKOT 13 Taulukko 1. Hirvieläinonnettomuudet ja niistä seuranneet henkilövahingot vuosina Taulukko 2. Hirvi- ja peuraonnettomuudet henkilövahinkoineen vuosina 26 ja 25 tiepiireittäin sekä ka. vuosilta Taulukko 3. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain maanteillä vuonna Taulukko 4. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain maanteillä vuonna Taulukko 5. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 eri valoisuusolosuhteissa. 15 Taulukko 6. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 eri valoisuusolosuhteissa. 15 Taulukko 7. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 eri nopeusrajoitusalueilla. 16 Taulukko 8. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 eri nopeusrajoitusalueilla. 16 Taulukko 9. Hirvi- ja peuraonnettomuuksien vuotuiset kokonaiskustannukset vuosina 26 ja 25 vuoden 25 yksikkökustannusten mukaan laskettuna. 16 Taulukko 1. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 26 eri toiminnallisissa tieluokissa. 17 Taulukko 11. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 25 eri toiminnallisissa tieluokissa. 17 Taulukko 12. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 26 Uudenmaan, Turun ja Hämeen tiepiireissä ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa. 18

8 6 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Taulukko 13. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 25 Uudenmaan, Turun ja Hämeen tiepiireissä ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa. 18 Taulukko 14. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 26 tiepiireittäin eri toiminnallisissa tieluokissa. 19 Taulukko 15. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 25 tiepiireittäin eri toiminnallisissa tieluokissa KARTAT 2 Hirvionnettomuustiheys maanteillä kunnittain, keskiarvo vuosista 26 ja Peuraonnettomuustiheys maanteillä kunnittain, keskiarvo vuosista 26 ja Tieosuudet, joilla on suurin hirvionnettomuustiheys vuosina Tieosuudet, joilla on suurin peuraonnettomuustiheys vuosina

9 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 7 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET VUONNA 26 1 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET VUONNA 26 Tiehallinto tilastoi maanteillä (valtion hoidossa olevat tiet) tapahtuneet yhteenajot hirvien ja peurojen (valkohäntä-, kuusi- ja metsäpeura sekä metsäkauris) kanssa. Tieto perustuu poliisin ilmoituksiin. Mukana on myös sellaisia tapauksia, joissa auto on suistunut tieltä väistettyään hirvieläintä. Tästä raportista ilmenevät vuoden 26 onnettomuustietojen ohella tarkistetut tiedot vuodelta 25. Monissa taulukoissa ja kuvissa on lisäksi seurattu kehitystä pitemmältäkin ajanjaksolta. Vuonna 26 tapahtui maanteillä 4779 hirvieläinonnettomuutta. Luku on 167 onnettomuutta suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Hirveen törmättiin 1979 ja peuraan 28 kertaa. Onnettomuuksissa kuoli 3 ja loukkaantui 215 ihmistä. Paliskuntien tilaston mukaan Pohjois-Suomen tieliikenteessä jäi lisäksi vuoden aikana auton alle 4194 poroa. Hirvionnettomuuksien lukumäärä on vuosituhannen alun myönteisen kehityksen jälkeen pysytellyt 2 vuosittaisen onnettomuuden tuntumassa. Vähenemistä on kuitenkin havaittavissa vielä henkilövahingoissa. Viime vuoden onnettomuuksien 3 kuollutta on vain kolmannes edellisten vuosien keskiarvoluvusta. Peuraonnettomuuksien luku kääntyi vuonna 26 jälleen entistä jyrkempään 6,5 %:n kasvuun. Onnettomuusmäärä on kaikkiaan kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Kolareissa ei kuollut tienkäyttäjiä, mutta heitä loukkaantui 36. Hirvionnettomuuksia tapahtuu koko maassa runsaasti varsinkin rannikon ja sisämaan pääteillä ja vähiten pohjoisimmassa Lapissa. Eniten kolaroitiin hirvien kanssa jälleen Oulun tiepiirissä. Edelliseen vuoteen verrattaessa onnettomuusmäärän kasvua on näkyvissä eteläisimmissä tiepiireissä ja vähenemistä Vaasan sekä pohjoisten piirien alueilla. Kaikkiaan vaihtelu viime vuosien aikana on ollut melko pientä. Hirvionnettomuuksien suhteen vaarallisinta aikaa olivat syys-, loka- ja marraskuu sekä peurojen kohdalla vuoden viimeiset kuukaudet, erityisesti marraskuu. Myös keskikesällä, jolloin lomaliikenne on vilkasta, onnettomuuksia ajetaan paljon. Hirvieläinonnettomuuksista kaksi kolmasosaa ajetaan hämärässä tai pimeässä, jolloin vuorokaudenaikainen riski on suurimmillaan. Eniten onnettomuuksia (64 %) ajettiin 8 km/h nopeusrajoituksen vallitessa. Tämä selittyy ko. rajoituksen yleisyydellä alemmalla tieverkolla (yleisrajoitus), ja toisaalta myös päätiet ovat enimmäkseen 8 km/h rajoituksen alaisia vuoden talvipuoliskolla. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista 9 % ajettiin 1 km/h tai 8 km/h -rajoituksen aikana, määrien ollessa samaa suuruusluokkaa mainituilla rajoitusarvoilla. Huomiota kiinnittää hirvieläinonnettomuuksien yleistyminen taajamaluontoisissa oloissa. 4 km/h ja 5 km/h -nopeusrajoitusten teillä törmäiltiin hirviin 17 ja peuroihin 66 kertaa. 6 km/h -rajoituksen piirissä kolareita kertyi kaikkiaan 279. Tilastosta ei kuitenkaan ilmene, onko ko. rajoituksia ajettaessa noudatettu.

10 8 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET VUONNA 26 Onnettomuuksien määrän suhdetta liikenteen määrään kuvataan onnettomuusasteella. Hirvionnettomuusaste koko maassa oli viime vuonna 5,7 onnettomuutta 1 miljoonaa ajettua tiekilometriä kohti, ollen vain hieman pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Aste oli jälleen korkein Oulun tiepiirissä (kantateillä 18,5) ja matalin Uudellamaalla (valtateillä 2,5). Peuraonnettomuuksien aste kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maan luku, johon sisältyy myös alueita, joilla peuraonnettomuuksia ei juurikaan tapahdu, oli 8,1 onnettomuutta / 1 milj.autokm. Korkein luku (3,9) oli Turun tiepiirin seututeillä. Poiketen hirvionnettomuuksien jakautumisesta eri tieluokille peuraonnettomuuksien aste oli selvästi korkein alemmalla tieverkolla. Hirvionnettomuuksien osalta on tarkasteltu erikseen henkilövahinkoihin johtaneita hirvionnettomuuksia. Niitä tapahtui edellisen vuoden tapaan,4 onnettomuutta sataa miljoonaa ajettua tiekilometriä kohti. Korkein arvo (1,1) oli Keski- Suomen valtateillä ja matalin () Kaakkois-Suomen ja Hämeen tiepiirien yhdysteillä. Vuoden 26 hirvieläinonnettomuuksien laskennalliseksi kustannukseksi yhteiskunnalle saadaan 76 miljoonaa euroa. Huolimatta onnettomuuksien lisääntymisestä edelliseen vuoteen verrattuna kustannukset jäivät noin 11 milj. euroa pienemmiksi. Tämä johtui mm. kuolemaan johtaneiden hirvionnettomuuksien tuntuvasta vähenemisestä ja toisaalta onnettomuuksien lisäyksen sijoittumisesta seurauksiltaan lieviin peuraonnettomuuksiin.hirvionnettomuuksien osuus kustannuksista oli 57 miljoonaa ja peuraonnettomuuksien 19 miljoonaa euroa. Onnettomuuksien kustannukset on arvioitu liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 25 vahvistamien liikenneonnettomuuksien keskimääräisten yksikkökustannusten perusteella. Uudet yksikkökustannukset muuttuivat tällöin varsinkin ajoneuvovaurioiden osalta huomattavasti entisistä. Tämän vuoksi nyt julkaistut luvut eivät ole enää vertailukelpoisia vuotta vanhempien raporttien lukujen kanssa.

11 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 9 KUVAT 2 KUVAT Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Henkilövahinko-onnettomuus Onnettomuuksia Kuva 1. Hirvi- ja peuraonnettomuudet sekä henkilövahinkoihin johtaneet hirvieläinonnettomuudet maanteillä Vasova kanta Metsästettävä kanta Onnettomuudet Hirvikanta (1 hirveä) Onnettomuuksia Kuva 2. Hirvionnettomuudet maanteillä ja hirvikanta vuosina Hirvikantatieto Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta.

12 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 KUVAT Kaatomäärä Onnettomuudet Kaatomäärä 25 Onnettomuuksia Kuva 3. Peuraonnettomuudet maanteillä ja valkohäntäpeuran kaatomäärä vuosina Saalistieto Metsästäjäin Keskusjärjestöltä. Onnettomuuksissa ovat mukana myös muiden peurojen ja metsäkauriiden onnettomuudet. Milj.euroa Uusimaa Turku Kaakkois- Suomi Häme Savo- Karjala Keski- Suomi Vaasa Oulu Lappi Kuva 4. Hirvieläinonnettomuuksien laskennalliset kustannukset maanteillä tiepiireittäin vuosina 25 ja 26 vuoden 25 yksikkökustannusten mukaan laskettuna.

13 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna KUVAT Uusimaa Turku Kaakkois-Suomi Savo-Karjala Häme Keski-Suomi Vaasa Oulu Lappi Kuva 5. Hirvionnettomuuksien kehitys vuosina tiepiireittäin.

14 12 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 KUVAT Hirvionnettomuudet Uusimaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Kymi Pohjois-Karjala Hirvionnettomuudet Keski-Suomi Etelä-Häme Pohjois-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Hirvionnettomuudet Pohjanmaa Oulu Kainuu Ruots. Pohjanmaa Lappi Peuraonnettomuudet Uusimaa Etelä-Häme Pohjois-Häme Varsinais-Suomi Satakunta Muut Kuva 6. Hirvi- ja peuraonnettomuudet maanteillä riistanhoitopiireittäin vuosina

15 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna TAULUKOT 3 TAULUKOT Taulukko 1. Hirvieläinonnettomuudet ja niistä seuranneet henkilövahingot vuosina Onnettomuuksia Kuolleita henkilöitä Loukkaantuneita henkilöitä vuosi Hirvi Peura Yht. Hirvi Peura Yht. Hirvi Peura Yht Taulukko 2. Hirvi- ja peuraonnettomuudet henkilövahinkoineen vuosina 26 ja 25 tiepiireittäin sekä ka. vuosilta Tiepiirit Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Hirvieläinonn. Seuraukset Vuosi Kuol. Loukk. Yht. Kuol. Loukk. Yht. yht. Kuolleita Loukkaant. Uusimaa Turku Kaakkois-Suomi Häme Savo-Karjala Keski-Suomi Vaasa Oulu Lappi Koko maa Keskiarvo

16 14 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 TAULUKOT Taulukko 3. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain maanteillä vuonna 26. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Kuukausi Kuol. Loukk. Henk.vah. % Kaikki onn. % Kaikki onn. % Tammi , Helmi , Maalis , Huhti , Touko , Kesä , Heinä , Elo , Syys , Loka , Marras , Joulu , Yhteensä Taulukko 4. Hirvieläinonnettomuudet kuukausittain maanteillä vuonna 25. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Kuukausi Kuol. Loukk. Henk.vah. % Kaikki % Kaikki % onn. onn. Tammi , ,2 Helmi ,7 5 1,9 Maalis 25 1,3 36 1,4 Huhti , ,7 Touko , 23 8,8 Kesä ,5 23 8,8 Heinä , ,4 Elo , ,5 Syys ,8 24 9,2 Loka , ,7 Marras , ,3 Joulu , ,2 Yhteensä

17 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna TAULUKOT Taulukko 5. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 eri valoisuusolosuhteissa. Valoisuus Hirvieläinonnettomuudet Loukk. Henk. vah. Kuol. Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet % Kaikki % onn. % Kaikki onn. Päivänvalo Hämärä Pimeä Tie valaistu Ei tietoa Yhteensä Taulukko 6. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 eri valoisuusolosuhteissa. Valoisuus Hirvieläinonnettomuudet Loukk. Henk. vah. Kuol. Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet % Kaikki % onn. % Kaikki onn. Päivänvalo Hämärä Pimeä Tie valaistu Ei tietoa 4 Yhteensä

18 16 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 TAULUKOT Taulukko 7. Hirvieläinonnettomuudet Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Kuol. Loukk. Henk. vah. % Kaikki onn. % Kaikki onn. % Yhteensä Taulukko 8. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 eri nopeusrajoitusalueilla. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 eri nopeusrajoitusalueilla. Nopeusrajoitus km/h Nopeusrajoitus km/h Hirvieläinonnettomuudet Loukk. Henk. vah. Kuol. % Kaikki onn. Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet % Kaikki onn. % Yhteensä Taulukko 9. Hirvi- ja peuraonnettomuuksien vuotuiset kokonaiskustannukset vuosina 26 ja 25 vuoden 25 yksikkökustannusten mukaan laskettuna. Hirvionnettomuudet Peuraonnettomuudet Milj. % Milj. % Milj. % Milj. % Kuol. onn Loukk.onn Omaisuusvahinko-onn Yhteensä

19 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna TAULUKOT Taulukko 1. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 26 eri toiminnallisissa tieluokissa. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 2,5 3,2 3,2 4,7 3,1 Turku 5,9 2,8 5,5 2,8 4,7 Kaakkois-Suomi 6,1 11,6 6,5 4,6 6,3 Häme 2,9 7,1 5,3 4,7 3,9 Savo-Karjala 5,1 9,3 7,7 7,6 6,7 Keski-Suomi 8,7 1,2 7,1 8, 8,4 Vaasa 6,8 3,8 8,4 3,5 5,9 Oulu 9,3 18,5 1,9 11,9 11, Lappi 6,9 4,3 1, 7,3 7,1 Yhteensä 5,3 6,2 6,4 5,7 5,7 Taulukko 11. Hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 25 eri toiminnallisissa tieluokissa. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 2,2 2,8 3,4 3,4 2,7 Turku 2,8 5, 5,8 2,6 3,6 Kaakkois-Suomi 7,7 7, 5,2 3,4 6,5 Häme 3, 8,5 5,4 4,3 4,1 Savo-Karjala 4,8 1,3 8,7 5,8 6,6 Keski-Suomi 9,2 11,1 6,7 5,1 8,1 Vaasa 6,8 5,8 11,6 5,3 7,3 Oulu 11,4 19,6 1,3 1,5 11,9 Lappi 6,3 7,3 11,7 9,8 8, Yhteensä 5,3 7, 6,8 5,1 5,8

20 18 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 TAULUKOT Taulukko 12. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 26 Uudenmaan, Turun ja Hämeen tiepiireissä ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 7,2 7,9 12, 18,5 1, Turku 15,8 21,5 3,9 25,9 22,1 Häme 7, 1,6 24, 29,4 13,6 Koko maa 5,1 7,5 11,7 12,7 8,1 Taulukko 13. Peuraonnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 25 Uudenmaan, Turun ja Hämeen tiepiireissä ja koko maassa eri toiminnallisissa tieluokissa. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa 6,1 8,1 1,8 2,5 9,6 Turku 13,9 2,8 3,3 24,7 2,7 Häme 7,3 12,5 19,9 27,7 13,1 Koko maa 4,8 7,5 1,5 12,2 7,6

21 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna TAULUKOT Taulukko 14. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 26 tiepiireittäin eri toiminnallisissa tieluokissa. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa,2,3,2,2,2 Turku,9,2,5,1,5 Kaakkois-Suomi,5,5,2,,3 Häme,2,4,2,,2 Savo-Karjala,4,7,8,6,6 Keski-Suomi 1,1,6,3,8,9 Vaasa,9,2,2,4,5 Oulu,4 1,3,2,4,4 Lappi,5,3 1,2,4,6 Yhteensä,5,4,3,3,4 Taulukko 15. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvionnettomuuksien onnettomuusaste (onn./1 milj. autokm) maanteillä vuonna 25 tiepiireittäin eri toiminnallisissa tieluokissa. Tieluokka Tiepiiri Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Kaikki tiet Uusimaa,2,1,2,,2 Turku,3,8,8,1,4 Kaakkois-Suomi,5,,2,2,4 Häme,3,2,4,4,3 Savo-Karjala,2,9,8,4,5 Keski-Suomi,8 1,9,8,3,8 Vaasa,9,9 1,4,3,8 Oulu,9 1,1,3,1,6 Lappi,2 1,2,3,4,5 Yhteensä,5,6,5,2,4

22 2 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 KARTAT 4 KARTAT Hirvionnettomuustiheys maanteillä kunnittain, keskiarvo vuosista 25 ja 26

23 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna KARTAT Peuraonnettomuustiheys maanteillä kunnittain, keskiarvo vuosista 25 ja 26

24 22 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 KARTAT Tieosuudet, joilla on suurin hirvionnettomuustiheys (22-26 keskiarvo) Numeroitujen tieosuuksien onnettomuudet ilmenevöt sivun 24 taulukosta

25 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna KARTAT Tieosuudet, joilla on suurin peuraonnettomuustiheys (22-26 keskiarvo) Numeroitujen tieosuuksien onnettomuudet ilmenevät sivun 24 taulukosta.

26 24 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 KARTAT Hirvionnettomuudet sivun 22 kartalla Peuraonnettomuudet sivun 23 kartalla Kohde.nro Tienumero Onn.lkm 2-6 Onn.tiheys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kohde.nro Tienumero Onn.lkm 2-6 Onn.tiheys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33

27

28 ISSN ISBN TIEH 3315-v-7

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2006

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2006 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 Tiehallinnon tilastoja 4/26 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 25 Tiehallinnon tilastoja 4/26 Tiehallinto

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2005

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 4/2005 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 24 Tiehallinnon tilastoja 4/25 Julkaisun nimi 1 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 24 Tiehallinnon tilastoja 4/25 Tiehallinto Helsinki 25 2

Lisätiedot

;:, ::..:. k, i : I..d.

;:, ::..:. k, i : I..d. ;:, I. :. & k,. v ::..:.. -. i : --.--.. I I..d. a 'VP TIEHALU NIO Kirjasto ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää Tiehallinnon vuosittaista Tiellikenneonnettomuudet yleisillä teillä julkaisua.

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 2003

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 2003 c2rô'io(oi VP TIE HALLI NIO Hanne Rantala ja Juhani Mänttäri Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä vuonna 2003 TIEHfI ir:rro Krjasto 0g 7?EN/H/'? -non ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä Tielaitos vuonna 1999

Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä Tielaitos vuonna 1999 Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä Tielaitos vuonna 1999 Helsinki 2000 TI EHALLINTO Tiestötiedot -en ALKUSANAT Hirvieläinonnettomuudet raportti täydentää Tielaitoksen vuosittaista Tieliikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2008

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2008 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 27 Tiehallinnon tilastoja 2/28 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 27 Tiehallinnon tilastoja 2/28 Tiehallinto Helsinki 28 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2009

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2009 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 28 Tiehallinnon tilastoja 2/29 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 28 Tiehallinnon tilastoja 2/29 Tiehallinto Helsinki 29 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä

Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä Hirvieläinonnettomuudet Tielaitos yleisillä teillä 1994-95 Helsinki 1997 Tiehallinto Liikenne- ja tiestötiedot Hirvieläinonnettomuudet ylesillä teillä 1994-95 KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO I Kuvaluettelo Kuva

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2013 sekä hirvi- että peuraonnettomuuksien määrä kasvoi. Hirvionnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2013. Vuonna 2012 hirvionnettomuuksissa kuolleita ei ollut.

Lisätiedot

Luk enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009

Luk enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Luk enne vira sto 072010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 7 /2 0 10 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Luk. enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

Luk. enne vira sto LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Luk enne vira sto 3 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 Liikenneviraston tilastoja 3/2012 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Vuonna 2011 hirvionnettomuuksien määrä väheni. Peuraonnettomuuksien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2010. Hirvikolareissa kuoli kolme ihmistä vuonna 2011. Vuonna 2010 kuolleita

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2011 3 212 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 211 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 211 Liikenneviraston tilastoja 3/212 Liikennevirasto Helsinki 212 Kannen kuva:

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 6 214 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 213 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 213 Liikenneviraston tilastoja 6/214 Liikennevirasto Helsinki 214 Kannen kuva:

Lisätiedot

LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA

LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA Luk enne vira sto 4 2011 LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 4/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Luk. enne vira sto LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012

Luk. enne vira sto LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA. Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Luk enne vira sto 5 2013 LIIK EN N EV IR A STO N TILA STO JA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2012 Liikenneviraston tilastoja 5/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Luk enne vira sto 6 2014 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 2013 Liikenneviraston tilastoja 6/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Hirvieläinonnettomuudet vuonna 2014 8 215 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 214 Liikenneviraston tilastoja 8/215 Liikennevirasto Helsinki 215 Kannen kuva: Antti Nykänen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Hirvionnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 5/2017

Hirvionnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 5/2017 Hirvionnettomuudet vuonna 2016 Liikenneviraston tilastoja 5/2017 Hirvionnettomuudet vuonna 2016 Liikenneviraston tilastoja 5/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017 Kannen kuva: Matti Suopajärvi / vastavalo.net

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 8/2016

Hirvieläinonnettomuudet vuonna Liikenneviraston tilastoja 8/2016 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 Liikenneviraston tilastoja /1 Hirvieläinonnettomuudet vuonna 1 Liikenneviraston tilastoja /1 Liikennevirasto Helsinki 1 Kannen kuva: Pentti Sormunen / Vastavalo.fi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Hirvionnettomuuksien kehitys

Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien kehitys Hirvionnettomuuksien määrä jatkoi vuonna 2007 alkanutta vähenemistään edelleen vuonna 2009. Hirvikolareissa on viime vuosina menehtynyt y keskimäärin viisi ihmistä vuosittain.

Lisätiedot

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ kpl I 800 I I

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ kpl I 800 I I 2216 kpl 2000 7601 11600 11200 I 800 71 I 400 1970-71 -72-73 -74-75 -76-77 -78-79 -80-81 -82-83 -84-85 -86-87 -88 I HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLÄ TEILLÄ 1988 TIE- JA VES1RAKENNUSHALLITUS TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2002 Tiehallinnon tilastoja 3/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 Kannen kuva: Seppo Sarjamo

Lisätiedot

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET ITÄ-SUOMESSA VUOSINA

HIRVIELÄINONNETTOMUUDET ITÄ-SUOMESSA VUOSINA HIRVIELÄINONNETTOMUUDET ITÄ-SUOMESSA VUOSINA 2012-2016 Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista Lähde: Poliisin tilastot, onnettomuusrekisteri, vuodet 2012-2016 HUOM! Kattavia tilastoja peuraonnettomuuksista

Lisätiedot

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy Hirvikolariseuranta Lappi 2-216 Lapin ELY, Ramboll Finland Oy 17.3.217 LIIKENNETURVALLISUUS LAPISSA VUONNA 216 Tieliikenteessä kuoli 15 henkilöä (215 / 11 hlöä, 214 / 13 hlöä). Vuosien 2-216 ka. oli 14

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

_UPPI. UVi I wjy. ÅiWÅI HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985 _I, 2200 kpl 2000

_UPPI. UVi I wjy. ÅiWÅI HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985 _I, 2200 kpl 2000 2200 kpl 2000 2216 1800 1600 _UPPI 1400 1200 1000 800 UVi I wjy _I, ÅiWÅI _ 600 400 200 _ p 0 I 1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 HIRVIELÄINONNETTOMUUDET YLEISILLA TEILLÄ 1985

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon selvityksiä 49/2002

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon selvityksiä 49/2002 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2001 Tiehallinnon selvityksiä 49/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 Riikka Rajamäki, toimittaja Seppo Sarjamo, kansikuva ISSN 1457-9871 ISBN 951-726-938-2 TIEH 3200780

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005 Riistantutkimuksen tiedote :. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikannassa ei tapahtunut syksyn

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus 30.10.2009 TYÖLLISYYSKATSAUSIII/2009 Sivu1(1) Diplomi-insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Onnettomuuskehitys Keski-Suomessa. HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA VUODESSA Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2016 ennakkotieto

Onnettomuuskehitys Keski-Suomessa. HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA VUODESSA Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2016 ennakkotieto Tiiviisti Keski-Suomen alueella tapahtuu keskimäärin 280 henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta vuodessa Onnettomuuksissa menehtyy vuosittain keskimäärin 13 henkilöä ja loukkaantuu keskimäärin

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2002-2030 Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen 3 ESIPUHE Tilastokeskuksen uusi väestöennuste vuodelta 2001 eroaa alueellisesti melko paljon kolme vuotta aikaisemmin tehdystä ennusteesta.

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 11.8.2009 Sivu1(2) Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 5/2003 Sirpa Alen 17.4.2003 Arava- ja korkotukikohteiden rakennuskustannukset vuonna 2002 Arava- ja korkotukihankkeiden rakennuskustannusten kehitys

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2009 Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työmarkkinatilanteessa ei muutosta

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus/JS TOUKOKUU 2005 Vastavalmistuneet työllistyivät parhaiten kahteen vuoteen Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 08.05.2009 Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynytvuoden

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007. Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 gg Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2007 Tiehallinnon tilastoja 3/2008 Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuva: Veijo Rajamäki Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TYÖLLISYYSKATSAUS I/2010 TEK RY Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työttömyys

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2004

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2004 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2003 Tiehallinnon tilastoja 3/2004 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2003 1 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2003 Tiehallinnon tilastoja 3/2004 Tiehallinto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus II/2006 - kehitys jatkuu myönteisenä lähes kaikissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2005

Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä Tiehallinnon tilastoja 3/2005 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2004 Tiehallinnon tilastoja 3/2005 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2004 1 Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä 2004 Tiehallinnon tilastoja 3/2005 Tiehallinto

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2004

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2004 Riistantutkimuksen tiedote 0:-. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikanta pysyi syksyn 00 hirvijahdin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 193 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS II/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä vuoden takaisella tasolla,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys palasi lievään kasvuun vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä edelleen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006. Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2006 Tiehallinnon tilastoja 3/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2012 1 782 diplomi- insinööriä työttöminä maaliskuussa 2012, lomautettuja

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä pienentynyt hieman vuodenvaihteesta,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 363 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 73 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Eero Siljander Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työllisyys on kasvanut ja työttömyys vähentynyt 0,2

Lisätiedot