Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät"

Transkriptio

1

2

3

4

5 Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti 1144 opiskelijaa ja vastaavasti vuonna 2013 vastaavasti 1068 opiskelijaa. Kaudelle Oulun yliopiston tavoite ylempien korkeakoulututkintojen osalta on yhteensä 1545 tutkintoa ja alempien korkeakoulututkintojen osalta Vuoden 2015 päävalintoihin koulutusneuvosto esittää kokonaisän 18 aloituspaikkaa enemmän kuin vuonna Lisäykset esitetään kasvatustieteelliselle alalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää erikseen Oulun yliopiston vuodelle 2014 ja 2015 kohdentuvista lisäyksistä aloituspaikkamääriin. Alla olevat luvut eivät sisällä hakijasuman purkuun liittyviä lukuja. Taulukko 1. Koulutusalakohtaiset päävalintojen kokonaist vuonna muutos 2015 Tavoite ka Humanistinen (* Kasvatustieteellinen Luonnontieteellinen (* Lääketieteellinen (* Hammaslääketieteellinen (** Terveystieteet (*** Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Yhteensä (* =lisäksi yksi saamelaiskiintiöpaikka, luonnontieteellisessä tiedekunnassa 1 saamelaiskiintiöpaikkaa (** = hammaslääketieteellisen alan aloituspaikat 50 sisältyvät lääketieteellisen alan än (***= terveystieteiden alan aloituspaikat 58 sisältyvät lääketieteellisen alan än Vuoden 2014 erillisvalintojen sisältää kansainvälisten maisteriohjelmien, suomenkielisten maisteriohjelmien sekä avoimen yliopiston väylän valintojen t tai aloituspaikkojen enimmäismäärät. Vuoden 2014 kansainvälisten maisteriohjelmien kokonais on 365 aloituspaikkaa. Vuodelle 2015 koulutusneuvosto esittää yhteensä 359 aloituspaikkaa. Osa kansainvälisistä ohjelmista on yhdistetty ja osaan ohjelmia ei esitetä sisäänottoa vuonna 2015.

6 Muiden erillisvalintojen kuten suomenkielisten maisteriohjelmien ja avoimen yliopiston väylän opintoihin vuoden 2014 kokonais on 397 aloituspaikkaa. Vuodelle 2015 koulutusneuvosto esittää yhteensä 376 aloituspaikkaa. Taulukko 2. Erillisvalintojen, suomenkielisten maisteriohjelmien, avoimen väylän opintojen ja kansainvälisten maisteriohjelmien t Suomenkieliset maisteriohjelmat ja avoimen väylän opinnot Koulutusala 2013 yhteensä * 2014 yhteensä * 2015 yhteensä Kansainväliset maisteriohjelmat 2015 yhteensä Humanistinen Kasvatustieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Terveystieteet Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Yhteensä Koulutusneuvoston päätöksen mukaisesti valintaperusteiden koulutusten ja hakukohteiden nimet on uudistettu ja samalla yhtenäistetty siten, että ne vastaavat valtakunnallisen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän ja opiskelijavalinnan mukaisia suosituksia. Oulun yliopiston koulutusneuvoston päätöksen mukaan vuoden 2015 koulutusalakohtaiset t pää- ja erillisvalinnoissa koulutusaloittain jaoteltuna on kuvattu liitteessä 2 x. Liitteessä 3 x on lisätty tiedekuntatieto niiden koulutusalojen osalta, joissa koulutusta järjestetään useammassa kuin yhdessä tiedekunnassa. 2

7 Liite 2 Oulun yliopiston koulutusneuvoston päätöksen mukainen esitys vuoden 2015 koulutusalakohtaisiksi aloituspaikkamääriksi pää- ja erillisvalinnoissa koulutusaloittain jaoteltuna: 1. Kasvatustieteellinen koulutusala Koulutusalaohjelma/päävalinta Kasvatustieteet, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 25 Luokanopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 100 Intercultural Teacher Education, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 20 Varhaiskasvatus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 60 Musiikkikasvatus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 20 Erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 20 (+20) Yhteensä 245 Suomenkieliset maisteriohjelmat Kasvatustieteet, kasvatustieteen maisteri 10 Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri 20 Varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri 10 Kasvatustieteiden erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille 5 (-5) Yhteensä 45 (- 5) Kansainväliset maisteriohjelmat Master s Programme in Education and Globalisation, Master of Arts (Education) 20 Master s Programme in Learning, Education and Technology, Master of Arts (Education) 20 Yhteensä 40 Kasvatustieteellinen koulutusala yhteensä 330 (+15) 2. Lääketieteellinen koulutusala Koulutus- tai tieteenalaohjelma/päävalinta Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (saamelaiskiintiö) Yhteensä Lääketieteellinen koulutusala yhteensä

8 3. Hammaslääketieteellinen koulutusala Koulutus- tai tieteenalaohjelma/päävalinta Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti 50 Yhteensä 50 Hammaslääketieteellinen koulutusala yhteensä Terveystieteiden koulutusala Koulutus- tai tieteenalaohjelma/päävalinta Hyvinvointitekniikka, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri 15 Hoitotiede, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri 15 Terveystieteiden opettaja, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri 13 Terveyshallintotiede, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri 15 Yhteensä 58 Avoimen yliopiston väylä Hoitotiede enintään 2 Terveyshallintotiede enintään 3 Suomenkieliset maisteriohjelmat Hyvinvointitekniikka, terveystieteiden maisteri enintään 9 - sisältää 3 joustavan opintopolun aloituspaikkaa Siirto-opiskelijavalinnan aloituspaikat eri koulutuksissa ei määritelty Yhteensä enintään 14 Kansainväliset maisteriohjelmat Master's Programme in Biomedical Engineering: Biomechanics and imaging, Master of Health Sciences 7 Master's Programme in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area, Master of Health Sciences 0 Yhteensä 7 Terveystieteiden koulutusala yhteensä enintään Humanistinen koulutusala Koulutusalakohtainen päävalinta aate- ja oppihistoria, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 14 englantilainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 23 englantilainen filologia (aineenopettaja), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 15 germaaninen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 14 (+ 4) 4

9 germaaninen filologia (aineenopettaja), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 0 (-4) historia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 28 informaatiotutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri * kirjallisuus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 15 kulttuuriantropologia ja arkeologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 20 logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 30 pohjoismainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 24 (+ 10) pohjoismainen filologia (aineenopettaja), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 0 (- 10) saamelainen kulttuuri, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 5 saamen kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (pohjoissaame 5 + inarinsaame 5) 10 suomen kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 25 (+12) suomen kieli (aineenopettaja), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 0 (- 12) *) lisäksi yksi saamen kielen taitoinen Yhteensä Maisteriohjelmat aate- ja oppihistoria, filosofian maisteri 2 arkeologia, filosofian maisteri 3 englantilainen filologia, filosofian maisteri 8 germaaninen filologia, filosofian maisteri 5 historia, filosofian maisteri 4 informaatiotutkimus, filosofian maisteri 5 kirjallisuus, filosofian maisteri 4 kulttuuriantropologia, filosofian maisteri 2 pohjoismainen filologia, filosofian maisteri 5 saamelainen kulttuuri, filosofian maisteri 3 saamen kieli, filosofian maisteri 3 suomen kieli, filosofian maisteri 3 (+ 1) tiedeviestintä, filosofian maisteri 15 Yhteensä 62 (+1) Avoimen yliopiston väylä arkeologia 2 germaaninen filologia 2 informaatiotutkimuksen koulutusohjelma 3 kirjallisuus 4 kulttuuriantropologia 2 pohjoismainen filologia 2 saamelainen kulttuuri 1 saamen kieli 2 suomen kieli 2 Yhteensä 20 Humanistinen koulutusala yhteensä

10 6. Teknillistieteellisen koulutusala Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta (ei muutosta v.2014) Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti 40 Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 105 Prosessitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 75 Ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 45 Sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 50 Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 50 Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 35 Yhteensä 400 Kansainväliset maisteriohjelmat muutos v (+/-) Master s Programme in Environmental Engineering, Master of Science (Technology) 15 (0) Master s Programme in Product Management, Master of Science (Technology) 20 (0) Master s Programme in Wireless Communication Engineering, Master of Science (Technology) 20 (0) Master s Programme in Computer Science and Engineering, Master of Science (Technology) 30 (0) Master s Programme in Biomedical Engineering: Signal and Image Processing, Master of Science (Technology) 10 (+3) Master's Programme in Architectural Design, Master of Science (Architecture) 10 Yhteensä 105 (+3) Suomenkieliset maisteriohjelmat Konetekniikka, diplomi-insinööri 25 Prosessitekniikka, diplomi-insinööri 35 Ympäristötekniikka, diplomi-insinööri 25 Tuotantotalous, diplomi-insinööri 10 Sähkötekniikka, diplomi-insinööri 20 Tietotekniikka, diplomi-insinööri 20 Arkkitehtuuri, arkkitehti 5 Yhteensä 140 Teknillistieteellinen koulutusala yhteensä 645 6

11 7. Kauppatieteellinen koulutusala Koulutusalakohtainen päävalinta Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri 180 Yhteensä 180 Suomenkielinen maisteriohjelma Laskentatoimi, kauppatieteiden maisteri enintään 10 ( 20 ) Yhteensä enintään 10 Kansainväliset maisteriohjelmat Master s Programme in Financial and Management Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration) 15 (+ 5) Master s Programme in International Business Management, Master of Science (Economics and Business Administration) 20 (- 5) Master s Programme in Finance, Master of Science (Economics and Business Administration) 15 Master s Programme in Economics, Master of Science (Economics and Business Administration) 15 Master s Programme in Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration) 15 Master s Programme in Business Administration, Master of Science (Economics and Business Administration) 20 Yhteensä 100 Kauppatieteellinen koulutusala yhteensä enintään Luonnontieteellinen koulutusala Koulutusalakohtainen päävalinta muutos v (+/-) Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri ) Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 95 2) (+ 10) Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 30 Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 65 (+10) Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 35 Matemaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 80 Matematiikka (aineenopettaja), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 35 (-20) Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 30 Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 100 Yhteensä ) saamelaiskiintiö yksi (1) paikka 2) sisältää sisäänoton myös lääketieteen tekniikan ohjelmaan 7

12 Suomenkieliset maisteriohjelmat Biologia, filosofian maisteri 0-5 Fysiikka, filosofian maisteri 0-10 Geotieteet, filosofian maisteri 0-5 Kemia, filosofian maisteri 0-10 Maantiede, filosofian maisteri 0-5 Matemaattiset tieteet, filosofian maisteri 0-10 Tietojenkäsittelytieteet, filosofian maisteri enintään 40 Yhteensä enintään 85 Kansainväliset maisteriohjelmat Master's Programme in Materials Science and Space Research, Master of Science 0 Master s Programme in Biomedical Engineering: Biophysics, Master of Science 7 Master s Programme in Economic Geology, Master of Science Master s Programme in Ecology and Population Genetics, Master of Science 15 Master s Programme in Protein Science and Biotechnology, Master of Science 15 Master s Programme in Software, Systems and Services Development in Global Environment, Master of Science enintään 50 Yhteensä enintään 107 Avoimen yliopiston väylä Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden aloituspaikkoja Siirto-opiskelijavalinnan aloituspaikkoja eri koulutusohjelmiin ei määritelty ei määritelty Luonnontieteellinen koulutusala yhteensä enintään

13 Liite 3 Oulun yliopiston koulutusneuvoston päätöksen mukainen esitys vuoden 2015 koulutusalakohtaisiksi aloituspaikkamääriksi pää- ja erillisvalinnoissa koulutusaloittain jaoteltuna, tiedekuntatieto lisätty koulutusalalle, jossa useampi kuin yksi tiedekunta. 1. Kasvatustieteellinen koulutusala Koulutusalaohjelma/päävalinta Kasvatustieteet, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 25 Luokanopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 100 Intercultural Teacher Education, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 20 Varhaiskasvatus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 60 Musiikkikasvatus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 20 Erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri 20 (+20) Yhteensä 245 Suomenkieliset maisteriohjelmat Kasvatustieteet, kasvatustieteen maisteri 10 Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri 20 Varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri 10 Kasvatustieteiden erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille 5 (-5) Yhteensä 45 (- 5) Kansainväliset maisteriohjelmat Master s Programme in Education and Globalisation, Master of Arts (Education) 20 Master s Programme in Learning, Education and Technology, Master of Arts (Education) 20 Yhteensä 40 Kasvatustieteellinen koulutusala yhteensä 330 (+15) 2. Lääketieteellinen koulutusala Koulutus- tai tieteenalaohjelma/päävalinta Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (saamelaiskiintiö) Yhteensä Lääketieteellinen koulutusala yhteensä

14 3. Hammaslääketieteellinen koulutusala Koulutus- tai tieteenalaohjelma/päävalinta Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti 50 Yhteensä 50 Hammaslääketieteellinen koulutusala yhteensä Terveystieteiden koulutusala Koulutus- tai tieteenalaohjelma/päävalinta Hyvinvointitekniikka, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri 15 Hoitotiede, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri 15 Terveystieteiden opettaja, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri 13 Terveyshallintotiede, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri 15 Yhteensä 58 Avoimen yliopiston väylä Hoitotiede enintään 2 Terveyshallintotiede enintään 3 Suomenkieliset maisteriohjelmat Hyvinvointitekniikka, terveystieteiden maisteri enintään 9 - sisältää 3 joustavan opintopolun aloituspaikkaa Siirto-opiskelijavalinnan aloituspaikat eri koulutuksissa ei määritelty Yhteensä enintään 14 Kansainväliset maisteriohjelmat Master's Programme in Biomedical Engineering: Biomechanics and imaging, Master of Health Sciences 7 Master's Programme in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area, Master of Health Sciences 0 Yhteensä 7 Terveystieteiden koulutusala yhteensä enintään Humanistinen koulutusala Koulutusalakohtainen päävalinta aate- ja oppihistoria, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 14 englantilainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 23 englantilainen filologia (aineenopettaja), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 15 germaaninen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 14 (+ 4) 10

15 germaaninen filologia (aineenopettaja), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 0 (-4) historia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 28 informaatiotutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri * kirjallisuus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 15 kulttuuriantropologia ja arkeologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 20 logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 30 pohjoismainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 24 (+ 10) pohjoismainen filologia (aineenopettaja), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 0 (- 10) saamelainen kulttuuri, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 5 saamen kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (pohjoissaame 5 + inarinsaame 5) 10 suomen kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 25 (+12) suomen kieli (aineenopettaja), humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 0 (- 12) *) lisäksi yksi saamen kielen taitoinen Yhteensä Maisteriohjelmat aate- ja oppihistoria, filosofian maisteri 2 arkeologia, filosofian maisteri 3 englantilainen filologia, filosofian maisteri 8 germaaninen filologia, filosofian maisteri 5 historia, filosofian maisteri 4 informaatiotutkimus, filosofian maisteri 5 kirjallisuus, filosofian maisteri 4 kulttuuriantropologia, filosofian maisteri 2 pohjoismainen filologia, filosofian maisteri 5 saamelainen kulttuuri, filosofian maisteri 3 saamen kieli, filosofian maisteri 3 suomen kieli, filosofian maisteri 3 (+ 1) tiedeviestintä, filosofian maisteri 15 Yhteensä 62 (+1) Avoimen yliopiston väylä arkeologia 2 germaaninen filologia 2 informaatiotutkimuksen koulutusohjelma 3 kirjallisuus 4 kulttuuriantropologia 2 pohjoismainen filologia 2 saamelainen kulttuuri 1 saamen kieli 2 suomen kieli 2 Yhteensä 20 Humanistinen koulutusala yhteensä

16 6. Teknillistieteellisen koulutusala Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2015 (TKK, TST ja ArkTK) Koulutusohjelma (ei muutosta v.2014) Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti 40 Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 105 Prosessitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomiinsinööri 75 Ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomiinsinööri 45 Sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 50 Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 50 Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 35 Yhteensä 400 Teknillistieteellinen koulutusala, maisteriohjelmat Kansainväliset maisteriohjelmat, TTK Master s Programme in Environmental Engineering, Master of Science (Technology) muutos v (+/-) 15 (0) Master s Programme in Product Management, Master of 20 (0) Science (Technology) Yhteensä 35 (0) Kansainväliset maisteriohjelmat, TST muutos v (+/-) Master s Programme in Wireless Communication Engineering, Master of Science (Technology) Master s Programme in Computer Science and Engineering, Master of Science (Technology) Master s Programme in Biomedical Engineering: Signal and Image Processing, Master of Science (Technology) 20 (0) 30 (0) 10 (+3) Yhteensä 60 (+3) Kansainvälinen maisteriohjelma, ArkTK Master's Programme in Architectural Design, Master of Science (Architecture) 10 Yhteensä 10 12

17 Suomenkieliset maisteriohjelmat Teknillinen tiedekunta konetekniikka, diplomi-insinööri 25 prosessitekniikka, diplomi-insinööri 35 ympäristötekniikka, diplomi-insinööri 25 tuotantotalous, diplomi-insinööri 10 Yhteensä 95 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta sähkötekniikka, diplomi-insinööri 20 tietotekniikka, diplomi-insinööri 20 Yhteensä 40 Arkkitehtuurin tiedekunta Arkkitehtuuri, arkkitehti 5 Yhteensä 5 Teknillistieteellinen koulutusala yhteensä Kauppatieteellinen koulutusala Koulutusalakohtainen päävalinta Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri 180 Yhteensä 180 Suomenkielinen maisteriohjelma Laskentatoimi, kauppatieteiden maisteri enintään 10 ( 20 ) Yhteensä enintään 10 Kansainväliset maisteriohjelmat Master s Programme in Financial and Management Accounting, Master of Science (Economics and Business Administration) 15 (+ 5) Master s Programme in International Business Management, Master of Science (Economics and Business Administration) 20 (- 5) Master s Programme in Finance, Master of Science (Economics and Business Administration) 15 Master s Programme in Economics, Master of Science (Economics and Business Administration) 15 Master s Programme in Marketing, Master of Science (Economics and Business Administration) 15 Master s Programme in Business Administration, Master of Science (Economics and Business Administration) 20 Yhteensä 100 Kauppatieteellinen koulutusala yhteensä enintään

18 8. Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen tiedekunta Koulutusalakohtainen päävalinta muutos v (+/-) Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri ) Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 95 2) (+ 10) Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 30 Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 65 (+10) Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 35 Matemaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 80 Matematiikka (aineenopettaja), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 35 (-20) Yhteensä 390+1(- 20) 1) saamelaiskiintiö yksi (1) paikka 2) sisältää sisäänoton myös lääketieteen tekniikan ohjelmaan Suomenkieliset maisteriohjelmat Biologia, filosofian maisteri 0-5 Fysiikka, filosofian maisteri 0-10 Geotieteet, filosofian maisteri 0-5 Kemia, filosofian maisteri 0-10 Maantiede, filosofian maisteri 0-5 Matemaattiset tieteet, filosofian maisteri 0-10 Yhteensä enintään 45 Kansainväliset maisteriohjelmat Master's Programme in Materials Science and Space Research, Master of Science 0 Master s Programme in Biomedical Engineering: Biophysics, Master of Science 7 Master s Programme in Economic Geology, Master of Science Master s Programme in Ecology and Population Genetics, Master of Science 15 Yhteensä enintään 42 Avoimen yliopiston väylä Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden aloituspaikkoja Siirto-opiskelijavalinnan aloituspaikkoja eri koulutusohjelmiin ei määritelty ei määritelty Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta Koulutusalakohtainen päävalinta Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 30 Yhteensä 30 14

19 Kansainvälinen maisteriohjelma Master s Programme in Protein Science and Biotechnology, Master of Science 15 Yhteensä 15 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Koulutusalakohtainen päävalinta Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 100 Yhteensä 100 Suomenkielinen maisteriohjelma Tietojenkäsittelytieteet, filosofian maisteri enintään 40 Yhteensä enintään 40 Kansainvälinen maisteriohjelma Master s Programme in Software, Systems and Services Development in Global Environment, Master of Science enintään 50 Yhteensä enintään 50 Luonnontieteellinen koulutusala yhteensä enintään

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Korkeakoulujen kevään yhteishaku 2019

Korkeakoulujen kevään yhteishaku 2019 Korkeakoulujen kevään yhteishaku 2019 Hakukohde Hakijat Hakijoista ensisijasia Hakijoista ensikertalaisia Hyväksytyt Paikan vastaanottaneet Aloituspaikat Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma,

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma klo 11.45 12.15 Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta

Oulun yliopiston koulutustarjonta n koulutustarjonta Yhteishaku Oulun yliopistossa Aloituspaikkoja vuosittain n. 2 100 Kevään 2018 hakijaennätys n. 15 000 hakijaa Hakijoista n. 5 800 ensisijaista Syksyllä 2019 n. 1 900 aidosti uutta opiskelijaa

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Liite 1 Päätettävät koulutusohjelmat 3.12.2014 Koulutuksen johtoryhmä 10.12.2014 Koulutusneuvosto Rinnakkaisten tutkinto-ohjelmien yhdistäminen 1.8.2015 alkaen Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta ja valintaperusteet. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta ja valintaperusteet. Oulun yliopisto n koulutustarjonta ja valintaperusteet Sisällys 1. Opiskelijavalintojen kehittämisen toimenpiteet 2017-2020 2. Hakukohteet kevään 2020 yhteishaussa 3. Kevään 2020 aikataulu 4. Ota yhteyttä! 2 Opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen ja monet erikoistuneet tutkimuslaitokset

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tutkinto-ohjelma Tiedekunta Tutkinto Koulutusala Ohjauksen ala Bioteknologian tutkinto-ohjelma Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Tutkinto-ohjelma Tiedekunta Tutkinto Koulutusala Ohjauksen ala Bioteknologian tutkinto-ohjelma Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa, tilanne 27.2.2018 1. Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavat koulutukset (ml. erilliset maisteriohjelmat ja koulutukset, joissa

Lisätiedot

Suomen yliopistot UNIFI ry:n tilat, Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, Helsinki

Suomen yliopistot UNIFI ry:n tilat, Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, Helsinki HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 7/2011 Aika Maanantai 21.11.2011 kello 8.30 Paikka Suomen yliopistot UNIFI ry:n tilat, Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki Kokouksen alussa on rehtorin katsaus

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa 1.1.2019 Hyväksytty konsistorissa 23.10.2018 Tekninen korjaus 26.3.2019/Kati Toikkanen konsistorin päätösten mukaisesti ALEMPAAN JA TAI YLEMPÄÄN KORKEAKOULUTUTKINTOON

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi) Haku siirtoopiskelijoille JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2015, asia 3, liite 1 TIEDEKUNTIEN ESITYKSET HAKUKOHTEIKSI JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRIKSI VUONNA 2016 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA kohde 2016 2015 siirtoopiskelijoille ja : : Master's

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Oulun yliopistolyhyesti

Oulun yliopistolyhyesti Oulun yliopistolyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälinen tutkimus- ja innovaatioyliopisto. Perustehtäviä ovat monitieteinen perustutkimus ja siihen perustuva opetus. Yliopisto edistää korkeatasoista vapaata

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2010 Aika Torstai 19.8.2010 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talousjohtaja

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto Kevään 2018 haut Kandi + Maisterikoulutukset Opintopolussa 2 2.11.2017 Maisterikoulutukset Opintopolussa 3 2.11.2017 Kandidaatti- ja maisterikoulutus 3 + 2 v - Hae kandidaatti- ja maisterikoulutukseen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1

Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Pöytäkirja 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Tilastotietoa opiskelijavalinnoista

Tilastotietoa opiskelijavalinnoista 2018 2017 lääketiede 1231 1029 145 Yhteispisteet 87,713/109, Koepisteet. (ensikert) 59.276/73, (ei ensikert) 59,669/73 hammaslääketiede 372 306 50 Yhteispisteet 80.725/109, Koepisteet. (ensikert) 56,7/73,

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA. Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 Esityslista 4/2014, asia 3, liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA (sis. Englannin kieli 20 25 Englannin opettajankoulutus 30 25 Etnologia 15 15 Historia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

LUMA-aineiden merkityksestä

LUMA-aineiden merkityksestä LUMA-aineiden merkityksestä Jouni Pursiainen n LUMA-keskus, OuLUMA Valtakunnalliset LUMA-päivät Lahti 6.6-8.6.2016 8.6.2016 Valtakunnalliset LUMA-päivät 6.6.2016 1 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet Tiedekuntaneuvosto 5/11 23.5.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 11/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B 13/11 1 Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Asemointitilastot 25; Yhteinen osio, koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen n asemointitilastot 25 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Seuraavissa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Tieteen tila katsauksen tohtoreiden sijoittumista koskevien tarkastelujen tieteenalaryhmittelyt

Tieteen tila katsauksen tohtoreiden sijoittumista koskevien tarkastelujen tieteenalaryhmittelyt 10.12.2018 Tieteen tila 2018 -katsauksen tohtoreiden sijoittumista koskevien tarkastelujen tieteenalaryhmittelyt Tieteen tila 2018 -katsauksen 1 alaluvussa 4.1 Tavoitteena 4 prosentin t&k-intensiteetti

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena

TAMPEREEN YLIOPISTO Lukuvuonna valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena TAMPEREEN YLIOPISTO 23.9.2014 Lukuvuonna 2013-2014 valitut perustutkinto-opiskelijat Opintosuoritukset ensimmäisenä lukuvuotena 0 1-29 30-44 45-54 55-59 60- yht. IBT LUO Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations Käännökset (su-ru-eng) Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö 10/2018 Translations for School of Technology and Innovations (Finnish-Swedish-English) Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % 40/70 62,6/100

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % 40/70 62,6/100 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä kutsuun Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti

Lisätiedot

Ensikertalaisia % Hyväksytyistä ensikertalaisia % Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensikertalaisia. ensikertalaiset yht.

Ensikertalaisia % Hyväksytyistä ensikertalaisia % Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensikertalaisia. ensikertalaiset yht. Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensikertalaisia Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 %

Hyväksyttyjä. Paikan vastaanottaneet. Aloituspaikat. kaikista hakijoista ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) 5 0 0 0 0,0 % Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Biologia Fysiikka ja fysiikan aineenopettajan koulutus Kemia ja kemian aineenopettajan koulutus Kemistitutkija Matematiikka ja matematiikan

Lisätiedot

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,7 % 130,7/180

Hyväksyttyjä. Aloituspaikat. Hyväksytyt. kaikista hakijoista ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,7 % 130,7/180 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Avoimen väylä Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v) Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti

Lisätiedot

Hyväksytyt yht. (joista varasijalta kutsuttuja) 62 (30)

Hyväksytyt yht. (joista varasijalta kutsuttuja) 62 (30) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2019 Filosofinen tiedekunta Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, 65 (10) 410 331 60 (4) 56 85,66 32,09 Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja,

Lisätiedot

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan Hakukohde Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Valintakokeiden lukuurakka. Ylioppilastutkinnon arvosanoilla suurempi merkitys

Valintakokeiden lukuurakka. Ylioppilastutkinnon arvosanoilla suurempi merkitys Tätä Opiskelijavalinta sivua et voi muokata uudistuu Valintakokeiden lukuurakka pienentyy Ylioppilastutkinnon arvosanoilla suurempi merkitys Tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja hakeutua korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Informaatioverkostot, tietojenkäsittelytiede ja tietojärjestelmätiede.

Informaatioverkostot, tietojenkäsittelytiede ja tietojärjestelmätiede. Informaatioverkostot, tietojenkäsittelytiede ja tietojärjestelmätiede. TIETOJENKÄSITTELYTIEDE 2013-15, N = 1860 MATEMATIIKKA JA REAALIAINEET 2013-15 Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijavalinnassa pitkän

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1

UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa Liite 1 UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT VUONNA 2007, Hyväksytty hallituksessa 13.12.2006 Liite 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HuK- ja FM- tutkintoon johtavat pääaineet: Englannin kieli 25 Englannin opettajankoulutus 40

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

MONITIETEINEN YLIOPISTO MUUTTAA KOKO ELÄMÄN

MONITIETEINEN YLIOPISTO MUUTTAA KOKO ELÄMÄN MONITIETEINEN YLIOPISTO MUUTTAA KOKO ELÄMÄN Valitse viisaasti valitse oikea tekniikka MIKSI OULUN YLIOPISTO Laajasti vaihtoehtoja Itsesi näköinen kokonaisuus Tiedeyhteisön jäseneksi heti Huippuopetusta

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, Lapppeenrannan 1/6 teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON.

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. ABI-PÄIVÄT 9. 10.11. 2011 Opiskelijapalvelun päällikkö SAKARI JUSSI-PEKKA KOULUTUKSEN STRATEGISET TAVOITTEET Opintojen sujuvoittaminen läpäisy tutkintosaanto Työllistävyys

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen Hallintopäälliköiden päivät avaus Rehtori Lauri Lajunen 2 OULUN YLIOPISTO NUMEROIN Perustettu 1958 Opiskelijat 16 000 Henkilökunta 3 000 Noin 1 200 kansainvälistä opettajaa, tutkijaa ja tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2011 LUONNONTIETEELLINE N TIEDEKUNT A TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2011 Aika Paikka tiistaina 31.5.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

MONITIETEINEN YLIOPISTO MUUTTAA KOKO ELÄMÄN

MONITIETEINEN YLIOPISTO MUUTTAA KOKO ELÄMÄN MONITIETEINEN YLIOPISTO MUUTTAA KOKO ELÄMÄN Valitse viisaasti valitse oikea tekniikka MIKSI OULUN YLIOPISTO Laajasti vaihtoehtoja Itsesi näköinen kokonaisuus Tiedeyhteisön jäseneksi heti Huippuopetusta

Lisätiedot

Avoimen väylä, terveystieteiden kandidaattiohjelma, terveystieteiden kandidaatti (3 v): Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta 7

Avoimen väylä, terveystieteiden kandidaattiohjelma, terveystieteiden kandidaatti (3 v): Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta 7 Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka Infotilaisuus 10.11.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi 31.10.2016

Lisätiedot

Opotuvan ohjelma. Kevään 2019 yhteishaku Valintaperustepaneeli Kysymyksiä ja keskustelua Avoin yliopisto ja Toinen reitti yliopistoon - hanke

Opotuvan ohjelma. Kevään 2019 yhteishaku Valintaperustepaneeli Kysymyksiä ja keskustelua Avoin yliopisto ja Toinen reitti yliopistoon - hanke Opotupa Opotuvan ohjelma Kevään 2019 yhteishaku Valintaperustepaneeli Kysymyksiä ja keskustelua Avoin yliopisto ja Toinen reitti yliopistoon - hanke 2 7.11.2018 Haut 2019 3 7.11.2018 Kandidaatti- ja maisterikoulutus

Lisätiedot