HuTK - Antiikin kielet ja kulttuuri ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HuTK - Antiikin kielet ja kulttuuri ( )"

Transkriptio

1 1 Opasraportti HuTK - Antiikin kielet ja kulttuuri ( ) Antiikin kielet ja kulttuuri Ancient Languages and Culture Vastuuyksikkö Antiikin kielet ja kulttuuri kuuluu historiatieteiden oppiaineryhmään. Osoite: PL 1000, OULUN YLIOPISTO Puhelin: (toimisto), (opintoneuvoja) Faksi: Sähköposti: www-sivut: Guidance and exams on request also in English, Italian, Swedish, German, Spanish and Latin. Katsaus oppiaineeseen Oppiaineen molempia suuntauksia (Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, Kreikan kieli ja kirjallisuus) voi opiskella vain sivuaineina valiten joko yhden tai useamman suuntausvaihtoehdon. Oppiaine tutkii Välimeren alueen kreikkalaista ja roomalaista kulttuuria, latinan ja kreikan kieltä ja käyttää hyväkseen latinaksi ja kreikaksi kirjoitettuja alkuperäislähteitä. Oppiaine on historiallisesti suuntautunut kieliaine, joka perehdyttää antiikin kreikkalaisroomalaiseen kulttuuriin ja sen vaikutukseen oman aikamme kulttuuriin ja kieliin. Oppiaine sopii sivuaineeksi erityisesti historian ja arkeologian opiskelijoille, mutta myös kieliaineiden ja taide- ja kulttuuriaineiden opiskelijoille ja yleissivistävän luonteensa johdosta muillekin. Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen Antiikin kielten ja kulttuurin opiskeluoikeus on kaikilla läsnäoleviksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Opintojen aloittamiseksi on välttämätöntä ensin hankkia riittävä latinan/kreikan kielen taito. Jos kielitaitoa ei ole saatu esim. lukiossa, kummassakin kielessä järjestetään jatkuvasti alkeis- ja jatkokursseja. Latinan alkeiskurssi järjestetään joskus myös kesäyliopistossa. Oppiaineen opiskelussa hyödyllisiä kieliä ovat englannin lisäksi ruotsi, saksa, ranska ja italia. Koska ohjattua opetusta on vähän, opiskelijalta edellytetään halua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Opintoneuvonta Opintoneuvontaa antaa oppiaineen lehtori vastaanottoaikoinaan ke 11-12, yliopistonlehtori (p ). Opintokokonaisuuksien oppimistavoitteet Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus: Perusopintojen (25 op) tavoitteena on perehdyttää opiskelija antiikin Rooman kulttuurin pääpiirteisiin ja antaa sellainen kielitaito, että opiskelija pystyy itsenäisesti apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä proosaa. Aineopintojen (35 op) tavoitteena on syventää ja laajentaa latinan kielen taitoa ja kirjallisuuden tuntemusta ja laajentaa koko antiikin historian kuvaa sekä opettaa käyttämään monipuolista lähdeaineistoa. Kreikan kieli ja kirjallisuus: Perusopintojen (25 op) tavoitteena on perehdyttää opiskelija antiikin Kreikan kulttuurin pääpiirteisiin ja antaa sellainen kielitaito, että opiskelija pystyy itsenäisesti apuneuvoja käyttäen ymmärtämään klassista kreikkaa, lähinnä proosaa. Aineopintojen (35 op) tavoitteena on syventää ja laajentaa kreikan kielen taitoa ja kirjallisuuden tuntemusta ja laajentaa koko antiikin historian kuvaa sekä opettaa monipuolisten lähteiden käyttöä. Sijoittuminen työelämään Oppiaine tarjoaa mahdollisuuden pätevöityä latinan opettajan tehtäviin. Lisäksi oppiaineesta on hyötyä tutkijaksi ja

2 opettajaksi aikovalle sekä muihin humanistista koulutusta vaativiin tehtäviin aikovalle (esim. uusien kielten, historian, taidehistorian ja kirjallisuuden, kirjasto- ja museolaitoksen, sivistystoimen ja tiedotusalan parissa). Käytännön ohjeita Ohjatun opetuksen lisäksi opiskelija joutuu tenttimään runsaasti itsekseen. Tenttipäiviä ovat historiatieteiden ja tiedekunnan tenttipäivät ja niihin ilmoittaudutaan 10 päivää aikaisemmin Weboodissa. Tenttikokonaisuuksista kannattaa käydä neuvottelemassa oppiaineen lehtorin kanssa etukäteen. Apuneuvoksi antiikin nimistön ja terminologian osalta suositellaan käytettäväksi P. Castrén - L. Pietilä-Castrén, Antiikin käsikirja. Vastuuopettajana kaikissa opintokokonaisuuksissa toimii Antiikin kielten ja kulttuurin yliopistonlehtori. Opintojaksot A) Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus 25 op P Latinan alkeiskurssi 5 op P Latinan jatkokurssi 5 op P Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus 7 op P Ohjattu tekstinluku 4 op P Kielioppi I 4 op Aineopinnot 35 op A Kielioppi II 3 op A Tekstit 15 op A Kääntäminen äidinkielestä latinaan 3 op A Kreikan historia ja Kreikan kirjallisuuden historia 4 op A Latinan kielen kehitys 5 op A Interpretaatiotyö 5 op B) Kreikan kieli ja kirjallisuus 25 op P Kreikan alkeiskurssi 6 op P Kreikan jatkokurssi 6 op P Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus 7 op P Helppoa proosaa 6 op Aineopinnot 35 op A Homeros 3 op A Tekstit 13 op A Kielioppi 9 op A Rooman historia ja Rooman kirjallisuuden historia 4 op A Interpretaatiotyö 6 op 2 Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja - jaksot P: Helppoa proosaa, 6 op A: Homeros, 3 op A: Interpretaatiotyö, 6 op A: Interpretaatiotyö, 5 op A: Kielioppi, 9 op P: Kielioppi I, 4 op A: Kielioppi II, 3 op P: Kreikan alkeiskurssi, 6 op A: Kreikan historia ja Kreikan kirjallisuuden historia, 4 op P: Kreikan jatkokurssi, 6 op P: Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus, 7 op A: Kääntäminen äidinkielestä latinaan, 3 op P: Latinan alkeiskurssi, 5 op

3 700501P: Latinan jatkokurssi, 5 op A: Latinan kielen kehitys, 5 op P: Ohjattu tekstinluku, 4 op A: Rooman historia ja Rooman kirjallisuuden historia, 4 op P: Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus, 7 op A: Tekstit, 13 op A: Tekstit, 15 op 3 Opintojaksojen kuvaukset Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen kuvaukset P: Helppoa proosaa, 6 op 6 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita riittävästi pystyäkseen tulkitsemaan gradussaan käyttämiään kreikankielisiä helpohkoja proosalähteitä. Ohjatun tekstinluvun kurssi sekä kirjatentti. Kreikan kielen alkeis- ja jatkokurssi tai vastaava kielitaito Esim. Ksenofonia tai Platonia, tai teoksista Appelqvist - Heikel, Scriptores Attici tai Russell, An Anthology of Greek Prose valikoiden tai Uutta testamenttia. Metriikan osalta joko kurssi tai materiaali lehtorilta A: Homeros, 3 op

4 4 3 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa homeerisen kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston. Luentokurssi tai kirjatentti. Yksi Odysseian laulu (esim. 6.) sekä Odysseia suomennoksena A: Interpretaatiotyö, 6 op 6 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa klassista kreikkaa sanastollisesti ja kieliopillisesti sekä asiasisällöllisesti pystyäkseen itsenäisesti tulkitsemaan ja analysoimaan kreikankielisiä lähteitä. Kreikankieliseen antiikin tekstiin perustuvan kirjallisen työn laatiminen ja esittäminen ryhmälle A: Interpretaatiotyö, 5 op 5 op

5 Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa latinaa sanastollisesti ja kieliopillisesti sekä asiasisällöllisesti pystyäkseen itsenäisesti tulkitsemaan ja analysoimaan latinankielisiä lähteitä väitöskirjassaan. Latinankieliseen antiikin tai keskiajan tekstiin perustuvan kirjallisen työn laatiminen ja esittäminen ryhmälle ja mielellään Kielioppi II A: Kielioppi, 9 op 9 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa klassisen kreikan kieliopin muoto- ja lauseopin pystyäkseen tulkitsemaan väitöskirjassaan käyttämiään kreikankielisiä lähteitä. Kirjatentti. Perusopintojen kielipinnot J. Blomqvist - P. O. Jastrup, Grekisk/Graesk Grammatik tai Bornemann - Risch, Griechische Grammatik tai vastaava teos P: Kielioppi I, 4 op 4 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin perusteita gradutarpeikseen

6 Edellyttää latinan alkeis- ja jatkokurssin suorittamista tai vastaavaa kielitaitoa T. Pekkanen, Ars Grammatica tai vastaava teos. Suoritustavat ja arviointikriteerit: Luentokurssi harjoituksineen tai kirjatentti A: Kielioppi II, 3 op 3 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin pystyäkseen tulkitsemaan väitöskirjassaan käyttämiään latinankielisiä lähteitä. Luento tai kirjatentti Kielioppi I N. Sjöstrand, Ny latinsk grammatik tai vastaava teos Suoritustavat ja arviointikriteerit: Luento tai kirjatentti P: Kreikan alkeiskurssi, 6 op 6 op Ajoitus: 1. vuosi (yleensä syksy)

7 Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa klassisen kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita kutakuinkin kotitarpeiksi Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia. F. Pontén - E. Sironen. Klassisen kreikan alkeisoppikirja, Helsinki A: Kreikan historia ja Kreikan kirjallisuuden historia, 4 op 4 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija tuntee antiikin Kreikan historian ja Kreikan kirjallisuuden historian perusteita kutakuinkin kotitarpeiksi. Luennot tai kirjatentti. Kreikan historia: C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, s tai R. Osborne, Greek History. Kreikan kirjallisuuden historia: S. Saïd - S. Trédé, A Short History of Greek Literature tai M. Kaimio - T. Oksala - H. K. Riikonen: Antiikin kirjallisuus ja sen perintö, s ja Suoritustavat ja arviointikriteerit: 0 5 Lisätiedot: Jos kohta on suoritettu Kreikan kielen ja kirjallisuuden perusopinnoissa, tulee tentaattorin kanssa sopia vastaavasta määrästä muuta kirjallisuutta P: Kreikan jatkokurssi, 6 op

8 8 6 op Ajoitus: 1. vuosi (yleensä kevät) Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita pystyäkseen suhtautumaan kriittisesti helposta klassisesta proosasta tehtyyn käännökseen Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia Kreikan alkeiskurssi F. Pontén - E. Sironen, Klassisen kreikan alkeisoppikirja, Helsinki P: Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus, 7 op 7 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija tuntee antiikin Kreikan historian, Kreikan kirjallisuuden historian, kreikkalais-roomalaisen mytologian, antiikin tutkimuksen lähteiden ja metodien sekä Kreikan sosiaali- ja kulttuurihistorian perusteita kutakuinkin kotitarpeiksi. Sisältö: Kreikan historia (2 op), Kreikan kirjallisuuden historia (2 op), Mytologia (1 op) Antiikin tutkimuksen lähteet ja metodit (1 op) Kreikan sosiaali- ja kulttuurihistoria (1 op). Kahtena kirjatenttinä tai luentokursseilla. Kreikan historia: C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, s tai R. Osborne, Greek History. Kreikan kirjallisuuden historia: S. Saïd - S. Trédé, A Short History of Greek Literature tai M. Kaimio - T. Oksala - H. K. Riikonen, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö, s ja Mytologia: C. Lindskog, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja sekä Kaimio & al., Antiikin myytit ja uskonnot, s Antiikin tutkimuksen lähteet ja metodit: P. Castrén - J. Frösén, Johdatus antiikintutkimukseen tai M. Crawford, Sources for Ancient History. Kreikan sosiaali ja kulttuurihistoria: J. Camp - E. Fisher, Antiikin Kreikan maailma tai N. Harris, Antiikin Kreikka A: Kääntäminen äidinkielestä latinaan, 3 op

9 9 3 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa kääntää äidinkielestään latinaan helpohkoa tekstiä kutakuinkin kotitarpeiksi Luentokurssi harjoituksineen ja loppukoe P: Latinan alkeiskurssi, 5 op Leikkaavuudet: ay700500p Latinan alkeiskurssi (AVOIN YO) 5.0 op 5 op Ajoitus: 1. vuosi (yleensä syksy). Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita kutakuinkin kotitarpeiksi Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia Kallela - Palmén: Clavis Latina I tai vastaava Lisätiedot: Opintojakso katsotaan suoritetuksi, kun lukion päästötodistuksessa on latinasta vähintään 8 tai on suorittanut ylioppilaskirjoituksissa latinan kokeen hyväksyttävästi P: Latinan jatkokurssi, 5 op

10 Leikkaavuudet: ay700501p Latinan jatkokurssi (AVOIN YO) 5.0 op 10 5 op Ajoitus: 1. vuosi (yleensä kevät) Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita pystyäkseen suhtautumaan kriittisesti helposta klassisesta proosasta tehtyyn käännökseen Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia Latinan alkeiskurssi suoritettuna Kallela - Palmén: Clavis Latina II tai vastaava Lisätiedot: Opintojakso katsotaan suoritetuksi samoin perustein kuin Latinan alkeiskurssi A: Latinan kielen kehitys, 5 op 5 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija tuntee latinan äänne-, muoto- ja lauseopin historian pääpiirteissään Luento tai kirjatentti. Palmer, The Latin language, luvut I, III-VII ja X sekä G. Meiser, Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache, tai vast.

11 P: Ohjattu tekstinluku, 4 op 4 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita riittävästi pystyäkseen tulkitsemaan gradussaan käyttämiään latinankielisiä helpohkoja proosalähteitä Luentokurssi harjoituksineen. Latinan alkeis- ja jatkokurssi tai vastaava kielitaito A: Rooman historia ja Rooman kirjallisuuden historia, 4 op 4 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija tuntee antiikin Rooman historian ja Rooman kirjallisuuden historian perusteita kutakuinkin kotitarpeiksi Luennot tai 1 kirjatentti. Rooman historia: C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, s ; Rooman kirjallisuuden historia: H. Thesleff, Rooman kirjallisuus (teoksessa Koskimies, Maailman kirjallisuus I) tai S. Morton Braund, Latin Literature. 0 5

12 P: Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus, 7 op 7 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija tuntee antiikin Rooman historian, Rooman kirjallisuuden historian, kreikkalais-roomalaisen mytologian, antiikin tutkimuksen lähteiden ja metodien sekä Rooman sosiaali- ja kulttuurihistorian perusteita kutakuinkin kotitarpeiksi Sisältö: Rooman historia 2 op, Rooman kirjallisuuden historia 2 op, Mytologia 1 op, Antiikin tutkimuksen lähteet ja metodit 1 op, Rooman sosiaali- ja kulttuurihistoria 1 op Joko kahtena kirjatenttinä tai luentokursseilla Rooman historia: C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, s ; Rooman kirjallisuuden historia: H. Thesleff, Rooman kirjallisuus (teoksessa Koskimies, Maailman kirjallisuus I) tai S. Morton Braund, Latin Literature; Mytologia: A. Henrikson, Antiikin tarinoita, luku Vanha Rooma ja M. Kaimio & al. (toim.), Antiikin myytit ja uskonnot, s. 9-64; Antiikin tutkimuksen lähteet ja metodit: P. Castrén - J. Frösén, Johdatus antiikintutkimukseen tai M. Crawford, Sources for Ancient History; Rooman sosiaali- ja kulttuurihistoria: M-L. Hänninen - M. Kahlos (toim.), Roomalaista arkea ja juhlaa, s ja A: Tekstit, 13 op 13 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa klassisen kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston pystyäkseen tulkitsemaan vaativampiakin kreikankielisiä lähteitä Sisältö: Proosatekstejä 4-6 op, Runoutta 4-6 op, papyruksia/piirtokirjoituksia 2-3 op Luentokursseilla ja/tai kirjatentteinä (väh. 3 op kerrallaan)

13 Valitaan yhdessä tenttijän kanssa esim. seuraavien joukosta. Proosa: jokin Platonin dialogi, Herodotoksen Historiateosta, Lysiasta, Thukydidestä, Demosthenesta. Runous: Arkaaista lyriikkaa tai hellenististä runoutta tai 1 klassinen tragedia. Papyruksista tai piirtokirjoituksista edustava valikoima, esim. teoksesta Pestman, The New Papyrological Prime A: Tekstit, 15 op 15 op Opiskelujakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin ja keskeisen sanaston pystyäkseen tulkitsemaan vaativampiakin latinankielisiä lähteitä. Sisältö: Runotekstejä 6 op, klassisen ajan proosaa 4 op, historiallista proosaa ja piirtokirjoituksia 5 op Luennoilla tai kirjatentteinä Ohjattu tekstinluku Valitaan tentaattorin kanssa esim. seuraavan kirjallisuuden joukosta. Proosa: jokin Ciceron puhe, Caesar, De bello Gallico (n. 1 kirja), Sallustius, Coniuratio Catilinae, Livius, Ab urbe condita (valikoima), Tacitus, Germania. Runous: Catullus, valikoima, Horatius, Oodeja tai Ars poetica, Vergilius, Aeneis (1 kirja) tai Eclogae (valikoima, Ovidius, Metamorphoses (valikoima) tai Ars Amandi, The Oxford Book of Medieval Latin Poetry (valikoima). Piirtokirjoitusvalikoiman voi sopia tentaattorin kanssa. Suoritustavat ja arviointikriteerit: Luennoilla tai kirjatentteinä

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2009-2011 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola ISSN 0782-9272 Oulun yliopistopaino 2010 Sisällysluettelo Aate- ja oppihistoria...1 Antiikin kielet ja kulttuuri...15 Elokuvatutkimus...22

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Opiskelukokonaisuus Antiikin kielet ja kulttuurit V voimaan tulevat tutkintovaatimukset. Kreikan kieli ja kirjallisuus

Opiskelukokonaisuus Antiikin kielet ja kulttuurit V voimaan tulevat tutkintovaatimukset. Kreikan kieli ja kirjallisuus Maailman kulttuurien laitos / Laitosneuvosto 2.12.2011 Liite 3 Perusopinnot (25 op) Opiskelukokonaisuus Antiikin kielet ja kulttuurit V. 2012 voimaan tulevat tutkintovaatimukset Kreikan kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

2012-2013 Opiskelijan opas Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

2012-2013 Opiskelijan opas Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri 2012-2013 Opiskelijan opas Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri Sisältö Yleistä opinnoista 2 Tutkintovaatimukset 7 Kreikkalainen filologia 8 Latinalainen filologia 20 Klassillinen arkeologia 34 Syksyn

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Kieliopinnot KTM-tutkinnossa Hanna Snellman/Opintoasiat Kielipalvelut-yksikkö

Kieliopinnot KTM-tutkinnossa Hanna Snellman/Opintoasiat Kielipalvelut-yksikkö Kieliopinnot KTM-tutkinnossa 4.9.2017 Hanna Snellman/Opintoasiat Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelut: kielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

VANHOJEN AIKOJEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op. Ancient, Prehistorical, Medieval and Early Modern Studies 25 ects. Rakenne (25 op)

VANHOJEN AIKOJEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op. Ancient, Prehistorical, Medieval and Early Modern Studies 25 ects. Rakenne (25 op) VANHOJEN AIKOJEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op Ancient, Prehistorical, Medieval and Early Modern Studies 25 ects Vanhempien aikojen opintokokonaisuus on sivuainepaketiksi tarkoitettu 25 op:n laajuinen monitieteinen

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Perusopintojen rakenne (25 op)

Perusopintojen rakenne (25 op) Perusopintojen rakenne (25 op) VAO1: Johdatus vanhojen aikojen tutkimuksen metodologioihin 5 op VAO2: Latinan alkeiskurssi 5 op VAO3: Aikakausien peruskurssit 15 op (valitaan kolme seuraavista) VAO3a:

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3334 yliopistonlehtori Jorma Mikola Sähköposti: jorma.mikola@oulu.fi, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 30.8.2018 HANNA SNELLMAN / OPINTOASIAT KIELIKESKUS Kielikeskus Linginno KIELTEN OPETUSTA KAIKILLE AKATEEMISILLE YKSIKÖILLE suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800

Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800 Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800 Opintotyyppi Koulutusala Oppiaine Vastaava yliopisto HUOM! Alustava, muutokset mahdollisia, aikataulut täydentyvät pikkuhiljaa. aineopintoja Kuvataideala Kuvataide

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS

LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS Muokkaa Tyylikaudetalaotsikon perustyyliä napsautt. TYYLISUUNTA kulttuurihistorian kuvaus eri aikakausien taiteesta Kuvaa kirjallisuuden ilmaisutavoissa ja sisällöissä havaittavia

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Tekniikan alan kieliopinnot

Tekniikan alan kieliopinnot Tekniikan alan kieliopinnot 29.8.2019 HANNA SNELLMAN / OPINTOASIAT KIELIKESKUS Kielikeskus Linginno KIELTEN OPETUSTA KAIKILLE AKATEEMISILLE YKSIKÖILLE suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800

Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800 Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800 Opintotyyppi Koulutusala Vastaava yliopisto HUOM! Alustava, muutokset mahdollisia, aikataulut täydentyvät pikkuhiljaa. aineopintoja ala Lapin yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus (Painettu tai digikirja) ÄI1 myöhemmin. ÄI2 myöhemmin.

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma ssa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Ohjelma yhdistää kolmen oppiaineen opintoja, ja se

Lisätiedot

Perusopintojen rakenne (25 op)

Perusopintojen rakenne (25 op) Perusopintojen rakenne (25 op) VAO1: Johdatus vanhojen aikojen tutkimuksen metodologioihin 5 op VAO2: Latinan alkeiskurssi 5 op VAO3: Aikakausien peruskurssit 15 op (valitaan kolme seuraavista) VAO3a:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv. 2018 2019 sivuaineopiskelijoiden info Kasvatustieteiden perusopintojen koordinaattori Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi JYU. Since 1863. 7.9.18 1 Infon rakenne

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

HISTORIATIETEIDEN OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA

HISTORIATIETEIDEN OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA HISTORIATIETEIDEN OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA Abipäivät 2018 MIKSI HISTORIA & OULUN YLIOPISTO? Huippuopetusta Huippututkimusta Kansainvälinen Hyvä henki Tiedeyhteisön jäseneksi heti Verkostoidut tulevaisuutta

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2018 2019 Anarâškielâ máttááttâs 2018 2019 Syksy 2018 / Čohčâ 2018 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori Fukseille 4.9.2014 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2014 HuK-tutkinto (kaaviot Manuaalissa) OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Sisällys 1. Yleistietoa tieteenalaa tukevista opintokokonaisuuksista... 1 2. Hakuohjeet... 1 3. Valintamenettely...

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv. 2019 2020 sivuaineopiskelijoiden info Kasvatustieteiden perusopintojen koordinaattori Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi JYU. Since 1863. 10.9.19 1 Infon

Lisätiedot

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta. opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta. opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2019 2020 Anarâškielâ máttááttâs 2019 2020 Syksy 2019 / Čohčâ 2019 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Digitaaliset ihmistieteet. Infotilaisuus klo 15

Digitaaliset ihmistieteet. Infotilaisuus klo 15 Digitaaliset ihmistieteet Infotilaisuus 14.1.2019 klo 15 Digitaaliset ihmistieteet Oulun yliopistossa Tutkinto-ohjelmien yhteiset opinnot: Eri oppiaineissa runsaasti osaamista, joka kootaan nyt yhteen

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI

OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI Osoite: PL 1000, FI-90014 Oulun yliopisto Puhelin: 0294 483423 (oppiaineen pääedustaja Heli Heinonen-Aho) ja 0294 483400 (opintoasiainsihteeri Helena Karjalainen)

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot

Vastauksia Astérixin opiskelijakyselyyn

Vastauksia Astérixin opiskelijakyselyyn Vastauksia Astérixin opiskelijakyselyyn 2010 21.4.2010 Yliopisto ja yliopiston toimintatavat ei ammattioppilaitos ainoa ammattiin johtava koulutus on opettajakoulutus ei koulu, ei ammattikoulu tutkinnot

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Anarâškielâ máttááttâs

Anarâškielâ máttááttâs 1 Inarinsaamen opetus 2014 2015 Anarâškielâ máttááttâs 2014 2015 Perusopinnot, 2. vuosi / Vuáđu-uápuh, 2. ihe Perusopinnot jatkuvat niille opiskelijoille, jotka aloittivat inarinsaamen opinnot verkossa

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori Fukseille 11.9.2013 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2013 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa) OPINTOTUKI

Lisätiedot

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2019-2020 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Boldatut kirjat saa jokainen lainaan koulun kirjastosta. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Äidinkieli ja

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikieli Euroopassa Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot