HuTK - Antiikin kielet ja kulttuuri ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HuTK - Antiikin kielet ja kulttuuri ( )"

Transkriptio

1 1 Opasraportti HuTK - Antiikin kielet ja kulttuuri ( ) Antiikin kielet ja kulttuuri Osoite: Antiikin kielet ja kulttuuri, PL 1000, Oulun yliopisto Opintoneuvonta: yliopistonlehtori ; puh , opintoasiainsihteeri www-sivut: Opinto-oikeus Antiikin kielten ja kulttuurin opiskeluoikeus on kaikilla läsnäoleviksi ilmoittautuneilla Oulun yliopiston opiskelijoilla. Opintojen vauhtiin saamiseksi on välttämätöntä ensin hankkia riittävä latinan/muinaiskreikan kielen taito. Siltä varalta että kielitaitoa ei ole saatu esim. lukiossa, järjestetään kummassakin kielessä alkeis- ja jatkokursseja, latinassa joka vuosi (alkeiskurssi syyslukukaudella ja jatkokurssi kevätlukukaudella), muinaiskreikka alkaa joka toinen vuosi (alkeiskurssi parittoman vuoden syyslukukaudella ja jatkokurssi parillisen vuoden kevätlukukaudella). Latinan alkeiskurssi järjestetään silloin tällöin myös kesäyliopistossa. Oppiaineen opiskelussa hyödyllisiä kieliä ovat englannin ohella ruotsi, saksa, ranska ja italia, jotta saa selvää käsikirjoista ja tutkimuskirjallisuudesta. Koska kontaktiopetusta on resurssipulan vuoksi vähän, opiskelijalta edellytetään halua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Opintoneuvonta Opintoneuvontaa antaa oppiaineen lehtori vastaanottoaikanaan ke 11 12, yliopistonlehtori (puh , sähköposti timo.sironen(at)oulu.fi). Guidance and exams also in Swedish, English, Italian, German and Latin. Katsaus oppiaineeseen Oppiaineen molempia suuntauksia (Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, Kreikan kieli ja kirjallisuus) voi opiskella vain sivuaineina valiten joko yhden tai kummankin suuntautumisvaihtoehdon. Oppiaine tutkii Välimeren alueen kreikkalaista ja roomalaista kulttuuria, latinan ja muinaiskreikan kieliä ja käyttää hyväkseen latinaksi ja muinaiskreikaksi kirjoitettuja alkuperäislähteitä. Oppiaine on historiallisesti suuntautunut kieliaine, joka perehdyttää antiikin kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin ja sen vaikutukseen oman aikamme kulttuuriin ja kieliin, unohtamatta kielellisiä ja kulttuurisia jatkumoita keskiajan, humanismi-renessanssin ja varhaisen uuden ajan aikoina niin latinalaisessa Länsi-Euroopassa (ja Pohjolassa) kuin kreikkalaisessa Itä-Roomassa. Oppiaine sopii sivuaineeksi erityisesti historian ja arkeologian opiskelijoille, mutta myös kieliaineiden ja taide- ja kulttuuriaineiden opiskelijoille ja yleissivistävän luonteensa johdosta muillekin. Sijoittuminen työelämään Oppiaine tarjoaa mahdollisuuden pätevöityä latinan opettajan tehtäviin. Lisäksi oppiaineesta on hyötyä tutkijaksi ja opettajaksi aikovalle sekä muihin humanistista koulutusta vaativiin tehtäviin aikovalle (esim. nykykielten, historian, taidehistorian ja kirjallisuuden, kirjasto- ja museolaitoksen, sivistystoimen ja tiedotusalan parissa). Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita Ohjatun kontaktiopetuksen lisäksi opiskelija joutuu tenttimään runsaasti itsekseen. Tenttikokonaisuuksista kannattaa käydä neuvottelemassa oppiaineen lehtorin kanssa etukäteen. Apuneuvoksi antiikin nimistön ja terminologian osalta suositellaan käytettäväksi P. Castrén & L. Pietilä-Castrén: Antiikin käsikirja. Vastuuopettajana kaikissa opintokokonaisuuksissa toimii antiikin kielten ja kulttuurin yliopistonlehtori. Opintokokonaisuuksien oppimistavoitteet Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus: Perusopintojen (2) tavoitteena on perehdyttää opiskelija antiikin Rooman kulttuurin pääpiirteisiin ja antaa sellainen kielitaito, että opiskelija pystyy itsenäisesti apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä

2 proosaa, haluttaessa myös myöhemmiltä aikakausilta. Aineopintojen (3) tavoitteena on syventää ja laajentaa latinan kielen taitoa ja kirjallisuuden tuntemusta sekä laajentaa koko antiikin historian kuvaa ynnä opettaa käyttämään monipuolista lähdeaineistoa, haluttaessa myös myöhemmiltä aikakausilta. Kreikan kieli ja kirjallisuus: Perusopintojen (2) tavoitteena on perehdyttää opiskelija antiikin Kreikan kulttuurin pääpiirteisiin ja antaa sellainen kielitaito, että opiskelija pystyy itsenäisesti apuneuvoja käyttäen ymmärtämään klassista kreikkaa, lähinnä proosaa. Aineopintojen (3) tavoitteena on syventää ja laajentaa kreikan kielen taitoa ja kirjallisuuden tuntemusta ja laajentaa koko antiikin historian kuvaa sekä opettaa monipuolisten lähteiden käyttöä. 2 Opintojaksot 1. A) Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus Perusopinnot, 2: P Latinan alkeiskurssi, P Latinan jatkokurssi, P Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus, 10 op P Kielioppi I ja ohjattu tekstinluku, Aineopinnot 35, op: A Kielioppi II, A Tekstit, 10 op A Kääntäminen äidinkielestä latinaan, A Kreikan historia ja Kreikan kirjallisuuden historia, A Latinan kielen kehitys, A Interpretaatiotyö, 1. B) Kreikan kieli ja kirjallisuus Perusopinnot 25, op: P Kreikan alkeiskurssi, P Kreikan jatkokurssi, P Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus, 10 op P Helppoa proosaa, Aineopinnot 35, op: A Homeros, A Tekstit, A Kielioppi, A Rooman historia ja Rooman kirjallisuuden historia, A Interpretaatiotyö, Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja - jaksot P: Helppoa proosaa, A: Homeros, A: Interpretaatiotyö, A: Interpretaatiotyö, A: Kielioppi, P: Kielioppi I ja ohjattu tekstinluku, A: Kielioppi II, P: Kreikan alkeiskurssi, A: Kreikan historia ja Kreikan kirjallisuuden historia, P: Kreikan jatkokurssi, P: Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus, 10 op

3 700529A: Kääntäminen äidinkielestä latinaan, P: Latinan alkeiskurssi, P: Latinan jatkokurssi, A: Latinan kielen kehitys, A: Rooman historia ja Rooman kirjallisuuden historia, P: Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus, 10 op A: Tekstit, 10 op A: Tekstit, 1 3 Opintojaksojen kuvaukset Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen kuvaukset P: Helppoa proosaa, Opiskelumuoto: Perusopinnot Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa klassisen kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita riittävästi pystyäkseen tulkitsemaan käyttämiään kreikankielisiä helpohkoja proosalähteitä Kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteet helpon proosan muodossa ja eväinä Kontaktiopetus ja itseopiskelu Ohjatun tekstinluvun kurssi sekä kirjatentti Kreikan kielen alkeis- ja jatkokurssi tai vastaava kielitaito esim. Ksenofonia tai Platonia, tai antologioista Appelqvist & Heikel, Scriptores Attici tai Russell, An Anthology of Greek Prose valikoiden tai Uutta Testamenttia Luentokurssi tai kirjatentti yleisenä tenttinä. Tenttiohjeet:

4 A: Homeros, Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa homeerisen taidekielen kieliopin ja keskeisen sanaston. Homeerisen kreikan kielioppi ja sanasto Kontaktiopetus tai itseopiskelu Luentokurssi tai kirjatentti Oulun yliopiston läsnä oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat Perusopinnot yksi Odysseian laulu (esim. 6.) sekä koko Odysseia suomennoksena Tentti tai luentokurssi A: Interpretaatiotyö,

5 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa klassista kreikkaa kieliopillisesti ja sanastollisesti sekä asiasisällöllisesti riittävän hyvin pystyäkseen itsenäisesti tulkitsemaan ja analysoimaan kreikankielisiä lähteitä. Kreikankieliseen antiikin alkuperäiseen tekstiin perustuvan kirjallisen työn laatiminen ja esittäminen ryhmälle (suomennos ja kommentaari). Kontaktiopetus Kirjallisen työn laatiminen ja esittäminen Perusopinnot Essee ja toisen opiskelijan työn opponointi A: Interpretaatiotyö, Voimassaolo: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkta ja analysoida latinankielisiä lähteitä tieteellisesti Latinankieliseen antiikin, keskiajan, renessanssin tai varhaisen uuden ajan alkuperäistekstiin perustuvan kirjallisen työn laatiminen ja esittäminen ryhmälle (suomennos ja kommentaari) Kontaktiopetus Essee ja toisen opiskelijan työn opponointi Perusopinnot ja Kielioppi II Yhteydet muihin opintojaksoihin: - -

6 Työelämäyhteistyö: A: Kielioppi, Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa klassisen kreikan kieliopin muoto- ja lauseopin pystyäkseen tulkitsemaan historiatieteiden väitöskirjassaan käyttämiään kreikankielisiä lähteitä. Klassisen kreikan kieliopin muoto- ja lauseoppi Itseopiskelu Kirjatentti yleisenä tenttinä. Tenttiohjeet: Perusopintojen kieliopinnot J. Blomqvist & P. O. Jastrup, Grekisk/Graesk Grammatik tai E. Bornemann & E. Risch, Griechische Grammatik tai vastaava teos. Kirjatentti P: Kielioppi I ja ohjattu tekstinluku, Opiskelumuoto: Perusopinnot

7 syksy tai vapaa Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida tekstejä latinan kieliopin (perusteiden) ja keskeisen sanaston avulla riittävästi pystyäkseen tulkitsemaan gradussaan käyttämiään latinankielisiä helpohkoja proosalähteitä Latinan kieliopin ja sanaston perusteet sekä sanakirjan käyttö (latinasta suomeen) Kontaktiopetus tai itseopiskelu, ml. lukemiston tenttiminen Luentokurssi harjoituksineen tai kirjatentti Latinan alkeis- ja jatkokurssi tai vastaava kielitaito Kielioppina T. Pekkanen, Ars Grammatica tai vastaava; ohjatussa tekstinluvussa kontaktiopetuksen vaihtoehtona voi tenttiä osia lukemistosta M.-L. Kallela & E. Palmén, Ianua Latina Tentti luentokurssin lopuksi, viimeiseksi merkittynä luentokertapäivänä A: Kielioppi II, Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin syvällisemmin mm. pystyäkseen tulkitsemaan historiatieteiden väitöskirjassaan käyttämiään latinankielisiä proosa- ja runolähteitä Latinan kielioppi Kontaktiopetus tai itseopiskelu Luento tai kirjatentti Kielioppi I ja ohjattu tekstinluku

8 N. Sjöstrand, Ny latinsk grammatik tai vastaava teos Luento tai kirjatentti yleisenä tenttinä. Tenttiohjeet: P: Kreikan alkeiskurssi, Opiskelumuoto: Perusopinnot 1. vuosi (yleensä syksy); järjestetään vain parittomien vuosien syyslukukaudella Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa klassisen kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita Klassisen kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteet Kontaktiopetus Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia F. Pontén (suom. toim. E. Sironen), Klassisen kreikan alkeisoppikirja, Helsinki 2008 sekä W.Pakarinen, Kreikan kielioppi F. Pontén (suom. toim. E. Sironen), Klassisen kreikan alkeisoppikirja, Helsinki 2008 sekä W.Pakarinen, Kreikan kielioppi Tentti luentokurssin lopuksi, viimeiseksi merkittynä luentokertapäivänä A: Kreikan historia ja Kreikan kirjallisuuden historia,

9 9 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antiikin Kreikan historian ja Kreikan kirjallisuuden historian perusteita Kreikan historia ja kirjallisuushistoria Kontaktiopetus tai kirjatentti Luennot tai kirjatentti Perusopinnot Kreikan historia: P. Castrén, Uusi antiikin historia, s , , , , ja tai C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, s tai R. Osborne, Greek History. Kreikan kirjallisuuden historia: S. Saïd & S. Trédé, A Short History of Greek Literature tai M. Kaimio & T. Oksala & H. K. Riikonen, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö, s ja Tentti Lisätiedot: Jos kohta on suoritettu Kreikan kielen ja kirjallisuuden perusopinnoissa, tulee tentaattorin kanssa sopia vastaavasta määrästä muuta tenttikirjallisuutta P: Kreikan jatkokurssi, Opiskelumuoto: Perusopinnot 1. vuosi (yleensä kevät); järjestetään vain parillisten vuosien kevätlukukaudella. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa klassisen kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston. Klassisen kreikan kielioppi ja keskeinen sanasto

10 Kontaktiopetus Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia Kreikan alkeiskurssi F. Pontén (suom. toim. E. Sironen), Klassisen kreikan alkeisoppikirja, Helsinki 2008 sekä W. Pakarinen, Kreikan kielioppi Tentti luentokurssin lopuksi, viimeiseksi merkittynä luentokertapäivänä P: Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus, 10 op Opiskelumuoto: Perusopinnot 10 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antiikin Kreikan historian, Kreikan kirjallisuuden historian, kreikkalaisroomalaisen mytologian ja uskonnon, antiikin tutkimuksen lähteiden ja metodien sekä Kreikan sosiaali- ja kulttuurihistorian perusteet. Kreikan historia 3 op, Kreikan kirjallisuuden historia 2 op, Mytologia ja uskonto 2 op, Antiikin tutkimuksen lähteet ja metodit 1 op sekä Kreikan sosiaali- ja kulttuurihistoria 2 op Kontaktiopetus tai itseopiskelu joko KAHTENA kirjatenttinä ( + ) tai luentokursseilla kreikan historia: P. Castrén, Uusi antiikin historia, s , , , , ja tai C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, s tai R. Osborne, Greek History. Kreikan kirjallisuuden historia: S. Saïd & S. Trédé, A Short History of Greek Literature tai M. Kaimio & T. Oksala & H. K. Riikonen, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö, s ja Mytologia ja uskonto: C. Lindskog, kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja sekä M. Kaimio & al. (toim.) Antiikin myytit ja uskonnot, s Antiikin tutkimuksen lähteet ja metodit: P. Castrén & J. Frösén, Johdatus antiikintutkimukseen tai M. Crawford, Sources for Ancient History. Kreikan sosiaalija kulttuurihistoria: J. Camp & E. Fisher, Antiikin Kreikan maailma tai N. Harris, Antiikin Kreikka. Tentti luentokurssin lopuksi tai kirjatentit yleisenä tenttinä. Tenttiohjeet:

11 A: Kääntäminen äidinkielestä latinaan, Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kääntää äidinkielestään latinaan helpohkoa proosatekstiä. Kontaktiopetus (tai sähköpostitse) Luentokurssi harjoituksineen (myös sähköpostitse) ja loppukoe Perusopinnot Loppukoe, jossa käytössä on WSOY:n kustantama R. Pitkärannan suomi-latina-suomi sanakirja P: Latinan alkeiskurssi, Voimassaolo: Opiskelumuoto: Perusopinnot Leikkaavuudet: ay700500p Latinan alkeiskurssi (AVOIN YO) 5.0 op 1. vuosi (yleensä syksy)

12 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita. Latinan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteet Kontaktiopetus Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia Kallela & Palmén: Clavis Latina I tai vastaava Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa Weboodista Tentti luentokurssin lopuksi, viimeiseksi merkittynä luentokertapäivänä Lisätiedot: Opintojakso katsotaan suoritetuksi, kun lukion päästötodistuksessa on latinasta vähintään 8 tai on suorittanut ylioppilaskirjoituksissa latinan kokeen hyväksyttävästi P: Latinan jatkokurssi, Voimassaolo: Opiskelumuoto: Perusopinnot Leikkaavuudet: ay700501p Latinan jatkokurssi (AVOIN YO) 5.0 op 1. vuosi (yleensä kevät) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kriittisesti helpohkosta klassisesta proosasta tehtyä latinan käännöstä latinan kieliopin ja keskeisen sanaston avulla Kontaktiopetus Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia Kallela & Palmén: Clavis Latina II tai vastaava Tentti luentokurssin lopuksi, viimeiseksi merkittynä luentokertapäivänä Lisätiedot:

13 Opintojakso katsotaan suoritetuksi samoin perustein kuin Latinan alkeiskurssi A: Latinan kielen kehitys, Voimassaolo: vapaa Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan äänne-, muoto- ja lauseopin historian pääpiirteissään. Luento tai kirjatentti Perusopinnot L. R. Palmer: The Latin language, luvut I ja III-X Kirjatentti yleisenä tenttinä. Tenttiohjeet: A: Rooman historia ja Rooman kirjallisuuden historia, Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antiikin Rooman historian ja Rooman kirjallisuuden historian perusteet. Antiikin Rooman historia ja Rooman kirjallisuuden historia

14 Kontaktiopetus tai itseopiskelu Luennot tai 1 kirjatentti Perusopinnot : Rooman historia: P. Castrén, Uusi antiikin historia, s , , , , , , , , , ja tai C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, s Rooman kirjallisuuden historia: H. Thesleff, Rooman kirjallisuus (teoksessa R. Koskimies, Maailmankirjallisuus I) tai S. Morton Braund, Latin Literature. Tentti luentokurssin lopuksi tai kirjatentti yleisenä tenttinä. Tenttiohjeet: P: Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus, 10 op Opiskelumuoto: Perusopinnot 10 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antiikin Rooman historian, Rooman kirjallisuuden historian, kreikkalaisroomalaisen mytologian ja uskonnon, antiikin tutkimuksen lähteiden ja metodien sekä Rooman sosiaali- ja kulttuurihistorian perusteet. Rooman historia 3 op, Rooman kirjallisuuden historia 2 op, Mytologia ja uskonto 2 op, Antiikin tutkimuksen lähteet ja metodit 1 op sekä Rooman sosiaali- ja kulttuurihistoria 2 op Itseopiskelu tai luentokursseilla joko KAHTENA kirjatenttinä ( + ) tai luentokursseilla : Rooman historia: P. Castrén Uusi antiikin historia, s , , , , , , , , , ja tai C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, s ; Rooman kirjallisuuden historia: H. Thesleff, Rooman kirjallisuus (teoksessa Koskimies, Maailman kirjallisuus I) tai S. Morton Braund, Latin Literature; Mytologia ja uskonto: A. Henrikson, Antiikin tarinoita, luku Vanha Rooma ja M. Kaimio & al. (toim.), Antiikin myytit ja uskonnot, s. 9-64; Antiikin tutkimuksen lähteet ja metodit: P. Castrén & J. Frösén, Johdatus antiikintutkimukseen tai M. Crawford, Sources for Ancient History; Rooman sosiaali- ja kulttuurihistoria: M-L. Hänninen & M. Kahlos (toim.), Roomalaista arkea ja juhlaa, s ja

15 Kahtena yleisenä tenttinä (:n osio kerrallaan) A: Tekstit, 10 op 10 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin ja yhä laajemman sanaston pystyäkseen tulkitsemaan vaativampiakin latinankielisiä proosa- ja runotekstejä lähteinään Eri aikakausien runotekstejä ja proosaa (haluttaessa osaksi myös piirtokirjoituksia, max. 2 op) Luennoilla tai kirjatentteinä (piirtokirjoitusdemonstrointeja Rooman & Pompejin ekskursioilla) Luennoilla tai kirjatenteinä (tai osin epigrafispainotteisilla ekskursioilla) Kielioppi I ja ohjattu tekstinluku Valitaan tentaattorin kanssa esim. seuraavan kirjallisuuden joukosta. Proosa: jokin Ciceron puhe, Caesar, De bello Gallico 1 kirja), Sallustius, Coniuratio Catilinae, Livius, Ab urbe condita (esim. 1., 2. tai 21. kirja), Tacitus, Germania tai valikoimista T. Pekkanen, Ramus virens tai M.-L. Kallela & E. Palmén, Ianua Latina (vars. myöhempää latiniteettia). Runous: Catullus, valikoima lyhyempiä runoja, Horatius, valikoima Oodeja, Vergilius, Aeneis (1 kirja), Ovidius, Metamorphoses (valikoima) tai Ars Amandi, The Oxford Book of Medieval Latin Poetry (valikoima). Piirtokirjoitusvalikoiman voi sopia tentaattorin kanssa. Tentti luentokurssin lopuksi, viimeiseksi merkittynä luentokertapäivänä, tai kirjatentti yleisenä tenttinä (tenttiohjeet: Piirtokirjoitukset myös kotitehtävänä A: Tekstit, 1

16 16 1 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa klassisen kreikan kieliopin ja keskeisen sanaston pystyäkseen tulkitsemaan vaativampiakain kreikankielisiä lähteitä Proosatekstejä 5-8 op. runoutta 5-7 op, piirtokirjoituksia/papyruksia 3- Kontaktiopetus tai itseopiskelu Luentokursseilla ja/tai kirjatentteinä (mieluusti kerrallaan) Valitaan yhdessä tentaattorin kanssa esim. seuraavien joukosta. Proosa: jokin Platonin dialogi, Herodotoksen Historiateosta, Lysiasta, Thukydidestä, Demosthenesta. Runous: arkaaista lyriikkaa tai hellenististä runoutta tai 1 klassinen tragedia. Papyruksista tai piirtokirjoituksista edustava valikoima, esim. teoksesta Pestman, The New Papyrological Primer. Luentokurssi ja/tai tentti

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

2012-2013 Opiskelijan opas Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

2012-2013 Opiskelijan opas Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri 2012-2013 Opiskelijan opas Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri Sisältö Yleistä opinnoista 2 Tutkintovaatimukset 7 Kreikkalainen filologia 8 Latinalainen filologia 20 Klassillinen arkeologia 34 Syksyn

Lisätiedot

Opiskelukokonaisuus Antiikin kielet ja kulttuurit V voimaan tulevat tutkintovaatimukset. Kreikan kieli ja kirjallisuus

Opiskelukokonaisuus Antiikin kielet ja kulttuurit V voimaan tulevat tutkintovaatimukset. Kreikan kieli ja kirjallisuus Maailman kulttuurien laitos / Laitosneuvosto 2.12.2011 Liite 3 Perusopinnot (25 op) Opiskelukokonaisuus Antiikin kielet ja kulttuurit V. 2012 voimaan tulevat tutkintovaatimukset Kreikan kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2009-2011 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola ISSN 0782-9272 Oulun yliopistopaino 2010 Sisällysluettelo Aate- ja oppihistoria...1 Antiikin kielet ja kulttuuri...15 Elokuvatutkimus...22

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3334 yliopistonlehtori Jorma Mikola Sähköposti: jorma.mikola@oulu.fi, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Lisätiedot

Perusopintojen rakenne (25 op)

Perusopintojen rakenne (25 op) Perusopintojen rakenne (25 op) VAO1: Johdatus vanhojen aikojen tutkimuksen metodologioihin 5 op VAO2: Latinan alkeiskurssi 5 op VAO3: Aikakausien peruskurssit 15 op (valitaan kolme seuraavista) VAO3a:

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS

LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS Muokkaa Tyylikaudetalaotsikon perustyyliä napsautt. TYYLISUUNTA kulttuurihistorian kuvaus eri aikakausien taiteesta Kuvaa kirjallisuuden ilmaisutavoissa ja sisällöissä havaittavia

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

VANHOJEN AIKOJEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op. Ancient, Prehistorical, Medieval and Early Modern Studies 25 ects. Rakenne (25 op)

VANHOJEN AIKOJEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op. Ancient, Prehistorical, Medieval and Early Modern Studies 25 ects. Rakenne (25 op) VANHOJEN AIKOJEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op Ancient, Prehistorical, Medieval and Early Modern Studies 25 ects Vanhempien aikojen opintokokonaisuus on sivuainepaketiksi tarkoitettu 25 op:n laajuinen monitieteinen

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot

Kieliopinnot KTM-tutkinnossa Hanna Snellman/Opintoasiat Kielipalvelut-yksikkö

Kieliopinnot KTM-tutkinnossa Hanna Snellman/Opintoasiat Kielipalvelut-yksikkö Kieliopinnot KTM-tutkinnossa 4.9.2017 Hanna Snellman/Opintoasiat Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelut: kielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 30.8.2018 HANNA SNELLMAN / OPINTOASIAT KIELIKESKUS Kielikeskus Linginno KIELTEN OPETUSTA KAIKILLE AKATEEMISILLE YKSIKÖILLE suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

HISTORIATIETEIDEN OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA

HISTORIATIETEIDEN OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA HISTORIATIETEIDEN OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA Abipäivät 2018 MIKSI HISTORIA & OULUN YLIOPISTO? Huippuopetusta Huippututkimusta Kansainvälinen Hyvä henki Tiedeyhteisön jäseneksi heti Verkostoidut tulevaisuutta

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Tekniikan alan kieliopinnot

Tekniikan alan kieliopinnot Tekniikan alan kieliopinnot 29.8.2019 HANNA SNELLMAN / OPINTOASIAT KIELIKESKUS Kielikeskus Linginno KIELTEN OPETUSTA KAIKILLE AKATEEMISILLE YKSIKÖILLE suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Perusopintojen rakenne (25 op)

Perusopintojen rakenne (25 op) Perusopintojen rakenne (25 op) VAO1: Johdatus vanhojen aikojen tutkimuksen metodologioihin 5 op VAO2: Latinan alkeiskurssi 5 op VAO3: Aikakausien peruskurssit 15 op (valitaan kolme seuraavista) VAO3a:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI

OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI OPETUSSUUNNITELMA 2015-2017 RANSKAN KIELI Osoite: PL 1000, FI-90014 Oulun yliopisto Puhelin: 0294 483423 (oppiaineen pääedustaja Heli Heinonen-Aho) ja 0294 483400 (opintoasiainsihteeri Helena Karjalainen)

Lisätiedot

Vastauksia Astérixin opiskelijakyselyyn

Vastauksia Astérixin opiskelijakyselyyn Vastauksia Astérixin opiskelijakyselyyn 2010 21.4.2010 Yliopisto ja yliopiston toimintatavat ei ammattioppilaitos ainoa ammattiin johtava koulutus on opettajakoulutus ei koulu, ei ammattikoulu tutkinnot

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma ssa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Ohjelma yhdistää kolmen oppiaineen opintoja, ja se

Lisätiedot

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori Fukseille 4.9.2014 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2014 HuK-tutkinto (kaaviot Manuaalissa) OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla

Lisätiedot

Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800

Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800 Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800 Opintotyyppi Koulutusala Oppiaine Vastaava yliopisto HUOM! Alustava, muutokset mahdollisia, aikataulut täydentyvät pikkuhiljaa. aineopintoja Kuvataideala Kuvataide

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus (Painettu tai digikirja) ÄI1 myöhemmin. ÄI2 myöhemmin.

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT FM Anna Nieminen: Uusi ja uusin aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 14.1. 29.1. ti klo 10 12 SÄ118, ke klo 12 14 L7 ja to klo 10 12 PR102

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Kielikeskuksen järjestämät tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Marja Vettenranta

Kielikeskuksen järjestämät tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Marja Vettenranta Kielikeskuksen järjestämät tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot Marja Vettenranta 29.8.2018 Kandidaatin tutkinnon viestintäja kieliopinnot 15 op I Äidinkieli 5 op: suomi: KSUO6000 Akateemiset

Lisätiedot

Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800

Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800 Kuvataiteen aineopinnot (35 op) - ayukuv1800 Opintotyyppi Koulutusala Vastaava yliopisto HUOM! Alustava, muutokset mahdollisia, aikataulut täydentyvät pikkuhiljaa. aineopintoja ala Lapin yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori Fukseille 11.9.2013 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2013 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa) OPINTOTUKI

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Kirjallisuuden perusopinnot (30 op)

Kirjallisuuden perusopinnot (30 op) Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Kirjallisuuden perusopinnot (30 op) Perusopintojen osaamistavoitteet Suoritettuaan perusopinnot opiskelija hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta. opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta. opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Opiskelijat voivat valita joko painetun kirjan tai digitaalisen kirjan.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Opiskelijat voivat valita joko painetun kirjan tai digitaalisen kirjan. Kuopion Lyseon lukiossa KÄYTÖSSÄ OLEVAT OPPIKIRJAT 2018-2019 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01- Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava ÄI09 (runkokirja) ÄI03 Jukola 3 Sanoma Pro ÄI05 Jukola 5 Sanoma

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2018 2019 Anarâškielâ máttááttâs 2018 2019 Syksy 2018 / Čohčâ 2018 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikieli Euroopassa Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

HISTORIAN OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA. Oulun yliopisto

HISTORIAN OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA. Oulun yliopisto HISTORIAN OPISKELU OULUN YLIOPISTOSSA MIKSI OULUN YLIOPISTO Huippuopetusta Huippututkimusta Kansainvälinen Hyvä henki Tiedeyhteisön jäseneksi heti Verkostoidut tulevaisuutta varten Hyvä asuntotilanne 2

Lisätiedot

Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet Humanistiset tieteet 2013-15 Kielet kuuluvat humanistisiin tieteisiin, joten aluksi tarkastellaan humanistisia tieteitä yleensä. Kielissä on todistusvalinnan kannalta peräti 17 vaihtoehtoa, joista monet

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta

Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta. Jukola Kielikirja & Jukola Tekstioppi. Tehtävävihkon ostamisesta Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2019-2020 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Boldatut kirjat saa jokainen lainaan koulun kirjastosta. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Äidinkieli ja

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Kieli- ja kansainvälisyyspolku Schildtin lukiossa

Kieli- ja kansainvälisyyspolku Schildtin lukiossa Kieli- ja kansainvälisyyspolku Schildtin lukiossa Schildtin lukion kansainvälisyystoiminta on hyvin laajaa, ja tavoitteenamme on tarjota jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus kansainvälistyä joko kotikoulussa

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina

ymmärtää latinan kielen käyttöä ja merkitystä myöhempinä aikoina ANTIIKIN KULTTUURI 2015-2017 Antiikin kulttuuri n vapaa sivuaine kaikille ylipistn piskelijiksi hyväksytyillä. Oppiaineessa tutustutaan pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri sa-alueisiin. Laajan yleissivistyksen

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

J Ranskan kieli ja kulttuuri, perusopinnot 25 op

J Ranskan kieli ja kulttuuri, perusopinnot 25 op RANSKAN KIELI JA KULTTUURI Ranskan kielestä voi suorittaa perus- ja aineopinnot. Opinto-oikeutta haetaan sivuainevalintakokeen perusteella, joka järjestetään 3.9.2010 klo 9 11. Valintakoe koostuu kolmesta

Lisätiedot