Jyväs-Parkki Oy TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväs-Parkki Oy TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Y-Tunnus Hannikaisenkatu 22 B JYVÄSKYLÄ

2 S I S Ä L L Y S Sivu Toimintakertomus 2-6 Konserni Tase 7-8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Emo Tase Tuloslaskelma 13 Rahoituslaskelma 14 Liitetiedot Allekirjoitukset 23 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 24 Tilinpäätös (KPL 3:8.1 ) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 :n 4 momentin säännöksestä muuta johdu. Tilinpäätöksen toimitti: Azets Insight Oy, auktorisoitu tilitoimisto Osoite Y-tunnus Hannikaisenkatu 22 B JYVÄSKYLÄ Kotipaikka Jyväskylä

3 2 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Varsinaisen pysäköintitoiminnan tulot pysyivät koronapandemian seurauksena pienempinä kuin ennen pandemian alkamista. Yhtiön liikevaihto oli edellistä vuotta suurempi, mutta ei ihan koronaa edeltäneellä tasolla. Liikevaihdon kasvu 2021 vrt oli pitkälti seurausta sairaala-alueen pysäköintijärjestelyjen muutoksista ja laajennuksista. Yhtiön tulosta paransi myös myyntitulo keväällä 2021 myydystä rakentamattomasta kiinteistöstä Lutakon alueella. Lopputulos osoittaa tilikaudelta voittoa ,47 euroa. Yhtiön P-taloissa oli vuoden 2021 aikana käyntejä yhteensä noin 1,2 miljoonaa (vuonna 2020 noin 1,1 miljoonaa). Näissä ollaan huomattavasti perässä esimerkiksi vuotta 2019 (1,6 miljoonaa). Merkittävimpiä tapahtumia toimintavuonna 2021 oli uuden Keski-Suomen Sairaala Novan pysäköintiratkaisujen käyttöön ottaminen tammikuussa Jyväs-Parkki ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri allekirjoittivat vuoden 2021 alussa operointisopimuksen, mikä kattaa noin 900 autopaikkaa sairaalan alueelta (+ entuudestaan oma kiinteistö P-Sairaala). Moovy-palvelulla on suuri rooli etenkin henkilöstön pysäköinnissä, kun perinteiset magneettiraitakortit vaihtuivat kännykkäsovelluksella hallinnoitavaan pysäköintisopimukseen. Vastaava kehitysaskel otettiin yksityisasiakkaiden kuukausipysäköinteihin käytännössä kaikissa Jyväs-Parkin P-kohteissa, mihin kuukausituotteita on tarjolla. Perinteisten kuukausikorttien myyminen yksityisasiakkaille lopetettiin, ja Moovy-sovelluksen Kaupan tuotetarjontaa täydennettiin vastaavilla 24/7-tuotteilla. Jyväskylän kaupungin aloitteesta marraskuussa 2021 aloitettiin kampanja, mikä mahdollisti Moovy-käyttäjille lauantaisin kaksi tuntia maksutonta pysäköintiaikaa Jyväs-Parkin kuudessa keskusta-alueen pysäköintitalossa. Kampanja oli voimassa tammikuun 2022 loppuun saakka ja sillä haluttiin tukea keskusta-alueen kaupallista toimintakykyä. 1.2 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Lyhytaikais- ja yksityisten sopimusasiakkaiden siirtyminen mobiilisovelluksilla tapahtuvaan maksamiseen ja pysäköintitapahtuman hallintaan lisääntyy entisestään, ja sen myötä alamme luopua nykyisestä lipukejärjestelmästä pysäköintitaloissa sitä mukaan, kun niiden nykyinen laitekanta saavuttaa käyttöikänsä pään. Maksukorteilla maksaminen kuitenkin säilytetään mobiilimaksun rinnalla. Myös yritysasiakkaiden sopimuspysäköintien hallinta tullaan siirtämään mobiilisovelluksen alle uusien sopimusten yhteydessä. Kankaan pohjoisosan alueiden kaavoituksen edettyä asuntorakentaminen Kankaalla etenee, ja sen myötä seuraavan P-talohankkeen rakentaminen käynnistetään kevään 2022 aikana. Keskustaan käynnistettäneen uusi P-talohanke vuoden 2022 aikana. Mikäli Hippos-hanke etenee, olemme mukana investoimassa osaa sinne toteutettavista pysäköintipaikoista yhdessä hankkeen muiden osapuolien kanssa.

4 kanssa. 3 Keskusta-alueella jatkamme edelleen toimintaamme keskustan elävöittämiseksi erilaisin markkinointitoimin yhdessä kaupungin elinkeinoyksikön kanssa, yhteisenä tavoitteena alueen houkuttelevuuden lisääminen. Haasteenamme on kuitenkin ilmaisen pysäköinnin toteuttaminen toimestamme, koska se ei samanaikaisesti tehtävien P-taloinvestointien kanssa ole taloudellisestikaan perusteltua yhtiön tuloksellisen toiminnan saavuttamiseksi. Odotammekin keskusta-alueen muiden toimijoiden aktiivisuutta asiakkaiden houkuttelemiseksi keskustaan. Heidän vastaantulonsa voisi olla esimerkiksi pysäköintimaksujen osittainen hyvittäminen omille asiakkailleen. 1.3 SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA Yhtiöllä ei ole toimialaan liittyvää omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, mutta se osallistuu aktiivisesti alan valtakunnallisiin kehityshankkeisiin. 1.4 MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Yhtiöllä ei ole toiminnassaan näköpiirissä merkittäviä riskejä*. Suurin merkittävä riski olisi korkojen olennainen nousu. Yhtiö on varautunut ko. riskiä varten Nordea Pankki Suomi Oy:n kanssa tehdyllä korkosuojauksella, joka päivitettiin koskemaan P-Paviljonki 1 rakentamisen lainaa. Sopimus kattaa ajanjakson *Mikäli koronapandemia jatkuu edelleen, sen vaikutus on pysäköintituloja merkittävästi pienentävä, ja sitä kautta riski yhtiön taloudelliselle tilanteelle. 1.5 LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT Keskusta-alueelle kaavaillut merkittävät rakennushankkeet lisäävät tarvetta myös pysäköinnin ratkaisujen uudistamiseen sekä pitkässä ajanjaksossa mahdollisesti pysäköintikapasiteetin lisäämiseen keskustassa. Uusien digitaalisten pysäköintiratkaisujen myötä toiminnassamme tulee tapahtumaan väkisinkin uudistumista nykyiseen toimintamalliimme nähden. 1.6 YHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE, konserni Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % liikevaihdosta 40,01 % 19,19 % 25,53 % 40,75 % 20,79 % 26,74 % Oman pääoman tuotto-% 21,75 % 10,24 % 16,80 % 21,88 % 11,25 % 17,64 % Omavaraisuusaste (%) 48,33 % 36,67 % 33,16 % 45,07 % 34,10 % 31,03 % 1.7 HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli yhteensä 12 henkilöä

5 4 1.8 YHTIÖN HALLINTO :n varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokous hyväksyi edellisen vuoden tilinpäätöksen ja suoritti henkilövalinnat. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi BDO Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Hanna Keskinen. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin , jossa valittiin hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle. :n hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 7 kertaa. Hallitukseen ovat toimintavuonna 2021 kuuluneet (suluissa osallistumiskerrat): Markku Lamberg pj. (4/4) Uusi hallitus Paavo Luukkonen pj. (3/3) Paavo Luukkonen vpj. (4/4) Paula Rastas vpj. (3/3) Janne Cederberg 7.4. asti (2/2) alkaen Mauno Harju (2/3) Harri Latvala 8.4. alkaen (0/2) Kai Koskinen (3/3) Jamaica Kaihlaniemi (4/4) Anniina Savolainen (3/3) Eija Hokkanen (4/4) Kirsi Jalasaho (3/3) Virpi Kauko (3/4) Kirsi Jalasaho (4/4) Omistajan määräämänä business controllerina on toiminut toimialajohtaja Erja Saarivaara, yhtiön toimitusjohtajana Hannu Leskinen. Johtoryhmä Yhtiön johtoryhmä kokoontui vuonna 2021 yhden kerran. Osallistujina toimitusjohtaja Hannu Leskisen lisäksi olivat Tiina Seppälä (toimistopäällikkö), Jari Ilmasti (kiinteistöpäällikkö) ja Timo Kosonen (viestintäja kehitysasiantuntija). Tulospalkkaus Toimitusjohtajaa koskee tulospalkkaus, ja tilikaudelle 2021 kirjattu tulospalkkio on 8.361,24 euroa. 1.9 YHTIÖN OSAKKEIDEN MÄÄRÄ OSAKELAJEITTAIN Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Emoyhtiön tilinpäätös on saatavissa osoitteesta Kympinkatu 3 C Jyväskylä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt KiOy Jyväskylän Rahtiasema, josta se omistaa 100 % sekä KiOy Jyväskylän Vapaudenkatu 55, josta se omistaa 85 % (vähemmistöosakkaana Osuuskauppa Keskimaa 15 %). Jyväs- Parkki Oy on osakkaana Jyväskylän Kankaan kehitys Oy:ssä 10 %:n osuudella (Skanska Talonrakennus Oy 45 % ja YIT Rakennus Oy 45 %).

6 LÄHIPIIRILAINAT Yhtiö on antanut Kiinteistö Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 55:lle osakaslainaa euroa. Lainan pääasialliset ehdot ovat: - laina-aika enintään 40 vuotta - lainaa lyhennetään lainansaajan tekemien vuosittaisten poistojen määrällä - korko 5 %, korko sidotaan peruskorkoon. Koron muutos otetaan huomioon jos peruskorko - muuttuu 1 %-yksikköä tai enemmän - lainalle ei ole annettu vakuutta - lainan saldo oli , HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,47 euroa kirjataan vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiotilille. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,64 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta OMISTAJAN ASETTAMIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Jyväskylän kaupunki on asettanut tytäryhtiöilleen toiminnalliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Omistajan asettamat toiminnalliset tavoitteet :lle vuodelle 2021: 1. Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. 2. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomalle. 3. Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti kaupungin kehityshankkeisiin. Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta Laiteinvestoinnit, P-Paraatin ja P-Kankaan suunnittelukustannukset yhtiö on rahoittanut kassavaroillaan. Alkuvuodesta 2021 Kiinteistö Oy Innova 3:n kanssa (koskien rakentamatonta maapohjaa Lutakon toimistokorttelin alueella) toteutuneesta kiinteistökaupasta saaduilla 2,6 M :n tuloilla rahoitetaan osittain tulevia pysäköintitalohankkeita. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle Jyväskylän kaupunki pidättäytyy nostamasta osinkoa, koska yhtiöllä on käynnistymässä lähiaikoina mittavat investoinnit, joiden arvo on yli 30 M.

7 6 Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti kaupungin kehityshankkeisiin. Yhtiö on mukana mm. keskustan sekä Kankaan alueen pysäköintihankkeiden kehittämisessä ja niiden pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa. Yhtiö on mukana myös keskustan elävöittämiseen liittyvissä kehityshankkeissa mm. järjestämällä lauantaisin kahden tunnin ilmaisen pysäköinnin Moovy-sovelluksen käyttäjille keskustan pysäköintitaloissa

8 7 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,38 Muut aineettomat hyödykkeet , ,92 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,30 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,43 Kiinteistöjen vuokraoikeudet , ,50 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,77 Koneet ja kalusto , ,05 Muut aineelliset hyödykkeet , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,51 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,32 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,46 Lainasaamiset , ,34 Muut saamiset , ,77 Siirtosaamiset , ,80 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,37 Rahat ja pankkisaamiset , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,46

9 8 KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Muut rahastot Muut rahastot , , , ,19 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,92 Vapaaeht.var. ja poistoerosta siirtyvä osuus , ,10 Tilikauden voitto (tappio) , ,64 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,72 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,65 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,78 Muut velat , , , ,81 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,77 Ostovelat , ,12 Muut velat , ,60 Siirtovelat , , , ,28 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,09 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,46

10 9 KONSERNITULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,80 Liiketoiminnan muut tuotot , ,14 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,91 Ulkopuoliset palvelut , ,89 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,80 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,13 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,37 Muut henkilösivukulut , ,34 Henkilöstökulut yhteensä , ,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,30 Liikearvon poisto , ,97 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,27 Liiketoiminnan muut kulut , ,09 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,94 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 270,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,86 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,26 TULOS ENNEN SIIRTOJA JA VEROJA , ,68 Tuloverot Tilikauden verot , ,71 Laskennalliset verot , , , ,73 Vähemmistöosuus 2 576, ,31 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,64

11 10 K O N S E R N I N R A H O I T U S L A S K E L M A LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,27 Myynnistä saadut maksut , ,68 Tuloslaskelman liikevaihto , ,80 Myyntisaamisten muutos , ,37 Saadut ennakot , ,97 Liikevaihtoa koskevat siirtovelat ja muut velat , ,72 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,14 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,20 0,00 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,55 Tuloslaskelman aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot , ,91 ALV-saamisten muutos , ,99 Henkilöstökulut , ,84 Ulkopuoliset palvelut , ,89 Liiketoiminnan muut kulut , ,09 Ostovelkojen muutos , ,53 Em. erien osuus siirtoveloista, muutos , ,27 Saadut korot liiketoiminnasta 554,61 505,95 Tuloslaskelman tuloverot, tilikauden verot , ,71 Välittömien verojen osuus siirtoveloista, muutos , ,66 Muiden saamisten muutos , ,47 Muiden velkojen muutos -822, ,08 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,95 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit ja luovutu , ,94 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot ,20 0,00 Tytäryrityksen osakkeiden hankinta 0, ,63 Tuloslaskelman poistot , ,30 Pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden m , ,99 Muiden lainasaamisten muutos , ,01 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,72 Saadut pääomavastikkeet , ,91 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen muutos , ,00 Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista , ,12 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0, ,00 Em.erien osuus siirtoveloista, muutos 3 403, ,51 Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos - alkusaldo , ,87 Rahavarojen muutos , ,40 Rahavarojen muutos - loppusaldo , ,47

12 11 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,50 Muut aineettomat hyödykkeet , ,92 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,42 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,43 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat , ,95 Koneet ja kalusto , ,07 Muut aineelliset hyödykkeet , ,06 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,51 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,02 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,63 Muut osakkeet ja osuudet , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,63 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,07 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,26 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,55 Lainasaamiset , ,62 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , ,80 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,85 Rahat ja pankkisaamiset , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,32 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,39

13 12 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,21 Tilikauden voitto (tappio) , ,96 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,17 SIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,16 SIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,78 Velat saman konsernin yrityksille , ,95 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,73 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,77 Ostovelat , ,48 Velat saman konsernin yrityksille , ,70 Muut velat , ,47 Siirtovelat , ,91 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,33 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,06 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,39

14 13 T U L O S L A S K E L M A L I I K E V A I H T O , ,38 Liiketoiminnan muut tuotot , ,14 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,91 Ulkopuoliset palvelut , ,89 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,80 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,13 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,37 Muut henkilösivukulut , ,34 Henkilöstökulut yhteensä , ,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,07 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 270,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muilta 284,47 504,33 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,83 Muille , ,04 TULOS ENNEN SIIRTOJA JA VEROJA , ,44 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,12 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,36 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,96

15 14 R A H O I T U S L A S K E L M A LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,73 Myynnistä saadut maksut , ,22 Tuloslaskelman liikevaihto , ,38 Myyntisaamisten muutos , ,13 Saadut ennakot , ,97 Liikevaihtoa koskevat siirtovelat ja muut velat , ,00 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,14 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,20 0,00 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,41 Tuloslaskelman aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot , ,91 ALV-saamisten muutos , ,99 Henkilöstökulut , ,84 Ulkopuoliset palvelut , ,89 Liiketoiminnan muut kulut , ,07 Ostovelkojen muutos , ,08 Em. erien osuus siirtoveloista, muutos , ,63 Saadut korot liiketoiminnasta , ,33 Maksetut välittömät verot , ,89 Muiden saamisten muutos , ,47 Muiden velkojen muutos -965, ,13 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,35 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit ja luovutustulot , ,94 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot ,20 0,00 Tuloslaskelman poistot , ,83 Pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos , ,89 Muiden lainasaamisten muutos , ,41 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,85 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen muutos , ,10 Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista , ,68 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0, ,00 Em.erien osuus siirtoveloista muutos , ,07 Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos - alkusaldo , ,87 Rahavarojen muutos , ,40 Rahavarojen muutos - loppusaldo , ,47

16 15 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty, Kiinteistö Oy Jyväskylän Rahtiasema omistusosuus 100 % ja Kiinteistö Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 55 omistusosuus 85%. Kaikkien yhtiöiden kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Tilinpäätössiirtojen kertymä Konsernitaseessa emoyhtiön kertynyt poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernituloslaskelmassa poistoeron muutos on jaettu laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisiksi poistoiksi on valittu: Liikearvon poisto tasapoisto 5 v Rakennukset tasapoisto 25 v Pysäköintihallien käyttöoikeudet tasapoisto 10 v Muut pitkävaikutteiset menot Koneet, kalusto ja autot tasapoisto menojäännöspoisto 4 v 25 % Tilikausina käyttöönotetut koneet ja kalusto, menojäännöspoisto 50 % Kaavamääräysten mukaiset tilikaudella ja aikaisemmilla tilikausilla saadut autopaikkalunastukset on jaksotettu 10 vuodelle. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana rahoituskuluihin. Johdannaiset on tehty suojaustarkoituksessa, joten ne ovat käsitelty taseen ulkopuolisina vastuina. Pitkäaikaiset lainat Konserni Emo Konserni Emo Yli 5. vuoden päästä erääntyvät lainat , , , ,55 Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista ,63 0, ,03 0,00 Poikkeukselliset erät Muihin tuottoihin on kirjattu kiinteistön myyntivoitto ,20 e.

17 16 Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut Yhtiön lainojen vakuutena ovat Jyväskylän kaupungin omavelkaiset takaukset. Leasingvastuut Leasingsopimuksista maksettavat määrät Konserni Emo Konserni Emo , , , ,52 Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen. Alv-vastuut kiinteistöinvestoinneista. Yhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi Konserni Emo Konserni Emo ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Johdannaissopimukset on tehty korkomenojen suojaamisen tarkoituksessa ja toteutettu muuttamalla yksittäisten lainojen korkoprofiilia. Johdannaissopimusten tulosvaikutukset realisoituu sopimusten vaikutusaikana korkotasosta riippuen, sopimukset eivät sisällä ennenaikaista purkumahdollisuutta markkina-arvoonsa. Alkuperäistä sopimusta on päivitetty ja sen päättymispäivä on Koronvaihtosopimuksen korot on sidottu 6 kk Euribor viitekorkoon ja kiinteään 2,08 % korkoon Käypä arvo , , ,00 Pääoma , , ,00 Lainasalkun keskikorko suojausten vaikutukset huomioituina 1,95 % 1,66 % 1,65 % Vuokravastuut Konserni Emo Irtisanomisaikaa Määräaikaiset Irtisanomisaikaa Määräaikaiset noudattavat noudattavat 2021/ / / /2020 Kuntayhtymät yht / / / / Jkln kaupunki yht / / / / Muut / / / / Vastuut yht / / / / Määräaikaisten sopimusajat vaihtelevat päättyviksi alkaen ja päättyen Vuokrat on pääosin sidottu elinkustannusindeksiin ja osa vuotuisista vuokrista määräytyy tilikauden tai edellisen tilikauden vuokrakohteen liikevaihdon perusteella.

18 17 Vahingonkorvausvastuu Kiinteistökaupan mukainen vahingonkorvausvastuu enimmillään euroa. Vastuu on voimassa saakka. Tiedot emoyrityksestä Yhtiö on Jyväskylän kaupungin 100 % omistama tytäryritys. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Kympinkatu 3 C Jyväskylä. Henkilöstö Konserni Emo Konserni Emo Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Tilikauden palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja , , , ,48 Hallitus , , , ,00 Tilintarkastajan palkkiot BDO Oy 8 472, , , ,42 Laskennalliset kirjaamattomat verovelat ja -saamiset, joita ei ole merkitty taseeseen Konserni Emo Konserni Emo Laskennallinen verosaaminen käyttämättömistä tappioista ja hyllypoistoista ,97 0, ,05 0,00 Oman pääoman muutokset Konserni Emo Konserni Emo Osakepääoma , , , ,00 Osakepääoma , , , ,00 Muut rahastot ,19 0, ,21 0,00 Vähemmistöosuuden muutos 0,00 0, ,98 0,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto , , , ,21 Jaetut osingot 0,00 0, , ,00 Vähemmistöosuuden muutos 0,00 0, ,88 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,21 Tilikauden voitto , , , ,96 Vapaa oma pääoma , , , ,17 Oma pääoma yhteensä , , , ,17 Oman pääoman erittelyä on edellisestä tilikaudesta muutettu niin, että edellisten tilikausien voitto esitetään yhtenä lukuna joka sisältää myös vapaaehtoisista varauksista ja poistoerosta siirtyvän osuuden.

19 18 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Emon jakokelpoinen vapaa pääoma , ,33 Emon vapaa oma pääoma , ,17 Saadut tuet tilikaudella 0, ,84 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,21 Tilikauden voitto , ,96 Pysyvien vastaavien erittely Aineettomat oikeudet Konserni Emo Konserni Emo Hankintameno , , , ,13 Lisäykset 0,00 0, ,85 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,13 Tilikauden poisto ,97 0, , ,63 Kertyneet poistot , , , ,93 Kirjanpitoarvo , , , ,50 Muut pitkävaik. menot Konserni Emo Konserni Emo Hankintameno , , , ,71 Lisäykset , ,39 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä , ,21 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,71 Tilikauden poisto , , , ,79 Kertyneet poistot , , , ,33 Kirjanpitoarvo , , , ,92 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Konserni Emo Konserni Emo Hankintameno , , , ,84 Lisäykset , , ,85 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä , ,21 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,84 Tilikauden poisto , , , ,42 Kertyneet poistot , , , ,26 Kirjanpitoarvo , , , ,42

20 19 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Konserni Emo Konserni Emo Hankintameno , , , ,43 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset , ,80 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,43 Kirjanpitoarvo , , , ,43 Rakennukset Konserni Emo Konserni Emo Hankintameno , , , ,56 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,56 Tilikauden poisto , , , ,61 Kertyneet poistot , , , ,80 Kirjanpitoarvo , , , ,95 Koneet ja kalusto Konserni Emo Konserni Emo Hankintameno , , , ,07 Lisäykset , , , ,47 Vähennykset , , , ,10 Käyttöönottamattomat vähennys/lisäys , , , ,58 Hankintameno , , , ,86 Tilikauden poisto , , , ,79 Kertyneet poistot , , , ,97 Kirjanpitoarvo , , , ,07 Muut aineelliset hyödykkeet Konserni Emo Konserni Emo Hankintameno , , , ,06 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,06 Tilikauden poisto 0,00 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,06

21 20 Keskeneräiset hankinnat Konserni Emo Konserni Emo Hankintameno , ,51 0,00 0,00 Lisäykset 0,00 0, , ,51 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä , ,21 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,51 Kirjanpitoarvo , , , ,51 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Konserni Emo Konserni Emo Hankintameno , , , ,12 Lisäykset , , , ,98 Vähennykset , , , ,10 Siirrot erien välillä , , , ,58 Hankintameno , , , ,42 Tilikauden poisto , , , ,40 Kertyneet poistot , , , ,77 Kirjanpitoarvo , , , ,02 Sijoitukset Konserni Emo Konserni Emo Tytäryritysten osakkeet , ,63 0, ,00 Lisäykset 0,00 0,00 0, ,63 Tytäryritysten osakkeet , ,63 0, ,63 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,00 Lisäykset , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,00 Aktivoidut korkomenot Kiinteistö Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 55:n pysäköintitalon hankintamenoon on aktivoitu rakennusaikaisia korkoja. Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erässä "rakennukset ja rakennelmat" muodostuu seuraavasti. Poistamaton hankintameno , ,39

22 21 Konsernisaamisten erittely myyntisaamisiksi, muiksi saamisiksi ja siirtosaamisiksi Kaupunkikonsernin sisäiset saamiset Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöt Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöt Jyväskylän kaupunki Kuntayhtymä Siirtosaamiset Jyväskylän kaupunki Lainasaamiset Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöt Jyväskylän kaupunki Konserni Emo Konserni Emo 0, ,00 0, ,00 443,80 443, , , , , , ,90 800,00 800, , , , , , ,15 0, ,00 0, , , , , ,62 Siirtosaamisten olennaiset erät Toimitilavuokrat , , , ,15 Siirtyvät tilitykset ja luottokorttisaamiset , , , ,63 Vakuutuskorvaus 0,00 0, , ,10 Muut saamiset 8 021, , , , , , , ,95 Konsernivelkojen erittely ostoveloiksi, muiksi veloiksi ja siirtoveloiksi Kaupunkikonsernin sisäiset velat Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset muut velat Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöt Pitkäaikaiset saadut ennakot Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöt Kuntayhtymä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset muut velat Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöt Lyhytaikaiset saadut ennakot Konserni Emo Konserni Emo 0, ,85 0, , , , , , , , , ,00 0, ,10 0, ,10 Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöt , , , ,00 Kuntayhtymä , , , ,00 Ostovelat Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöt , , , ,83 Jyväskylän kaupunki , , , ,21 Kuntayhtymä 0,00 0, , ,61 Siirtovelat Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöt 0, ,81 0, ,52

23 22 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkat sos.kuluineen Korot ja rahoituskulut Vuokrat ja vastikkeet Tuloverot Muut siirtovelat , , , , , , , ,22 0, ,96 0, , , , , , , , , , , , , ,43

24 23 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Jyväskylä 17. päivänä helmikuuta 2022 Hannu Leskinen Paavo Luukkonen pj. Paula Rastas vpj. Mauno Harju Kai Koskinen Anniina Savolainen Kirsi Jalasaho MERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Jyväskylä 1. päivänä maaliskuuta 2022 BDO Oy Hanna Keskinen KHT, JHT

25 24 Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa Tilinpäätös Tase-erittelyt Pääkirjat Sähköinen Sähköinen Sähköinen TOSITELAJIT: Automaattiset tilinpäätöskirjaukset Sähköinen 1-2 Jaksotukset Sähköinen 1-1 Järjestelmän muodostamat Sähköinen Ksop Sähköinen Muut Sähköinen, paperinen 1-58 Myyntilaskut Sähköinen Myyntisuoritus Sähköinen Ostolasku Sähköinen Ostosuoritus Sähköinen Palkat Sähköinen 1-12 Pankki Sähköinen Tilinavausviennit Sähköinen 1-8 Tilinpäätöstositteet Sähköinen 1-22 Yhtiön kirjanpito on tehty Visma Netvisor- nimisellä taloushallinnon ohjelmistolla, jossa ei ole erillisiä osakirjanpitoja. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa ja kirjanpidon aineistot ja tositteet säilytetään pysyvästi palvelinkeskuksissa, josta ne on luettavissa reaaliaikaisesti. Varmuuskopiointi on toteutettu palvelinkeskuspalveluiden tarjoajan toimesta. Tilinpäätöstä koskevat aineistot arkistoidaan järjestelmään tilikausikohtaisesti. Tilikautta koskevat tositteet säilyvät muuttumattomina tilikauden päättämisen lukitessa tilikauden tapahtumat. Tilinpäätöksen sinetöinti ja arkistointi tilikausiarkistoon estää tilikauden avaamisen.

26 SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 25 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 25 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 25 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 25 sider før denne siden Dette dokument indeholder 25 sider før denne side authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

27 SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 26 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 26 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 26 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 26 sider før denne siden Dette dokument indeholder 26 sider før denne side authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

28 Keskus BDO Oy Kelloportinkatu 2c Tampere TILINTARKASTUSKERTOMUS :n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Olemme tilintarkastaneet :n (y-tunnus ) tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausunnon perustelut Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva BDO Oy (Y-tunnus ) on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

29 olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa. Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. Muut raportointivelvoitteet Muu informaatio Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. Tampereella 3. maaliskuuta 2022 BDO Oy, tilintarkastusyhteisö Hanna Keskinen KHT, JHT BDO Oy (Y-tunnus ) on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle. 2(2)

30 SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 2 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden Dette dokument indeholder 2 sider før denne side authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ICT Solutions for Brilliant Minds TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

ICT Solutions for Brilliant Minds TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS ICT Solutions for Brilliant Minds TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017 CSC Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2017 2 Tilintarkastuskertomus CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n tilinpäätös 2017

Puhelinosuuskunta LPO:n tilinpäätös 2017 :n tilinpäätös 2017 Y-tunnus 0129056-4 T U L O S L A S K E L M A 2017 2016 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 5 035 225,82 12 526,14 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 950,00-8 200,00 Liiketoiminnan muut kulut

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2017 Arkistoviite: 2017-001 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Valimotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy. Tilinpäätös ajalta Arkistoviite:

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy. Tilinpäätös ajalta Arkistoviite: Imatran Golf Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2017 Arkistoviite: 2017-004 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Liitetiedot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 7 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017 1.1.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-6 7 7 1 TULOSLASKELMA 1 000 eur 1.1.2018 31.12.2018

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2018 31.12.2018

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Sangen Oy, Tilinpäätös Sangen Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Sangen Oy, Tilinpäätös Sangen Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Sangen Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2017 Arkistoviite: 2017-001 1 SANGEN OY Panimonranta 3 95400 TORNIO Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2698589-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Oy Sea Golf Ab TILINPÄÄTÖS

Oy Sea Golf Ab TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 1.12.2017-30.11.2018 Ruukinrannantie 4 07750 ISNÄS Kotipaikka: Loviisa Y-tunnus: 0744528-0 ja toimintakertomus tilikaudelta 1.12.2017-30.11.2018 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS...1 TULOSLASKELMA...5

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018 LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018 LPOnet Osk Anl 1 Y-tunnus 0129056-4 T U L O S L A S K E L M A 2018 2017 LIIKEVAIHTO 4 528 004,57 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 55 708,20 5 035 225,82 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) VUOSIKERTOMUS 2018 TULOSTIEDOT KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 129 238 121 109 Valmistus omaan käyttöön 0 14 Liiketoiminnan muut tuotot 989 993 Materiaalit

Lisätiedot

Sangen Oy, Tilinpäätös Sangen Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Sangen Oy, Tilinpäätös Sangen Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Sangen Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 SANGEN OY Kaitoväylä 1 F 2 90570 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2698589-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS Ernst & Young Oy Alvar Aallon katu 5 C 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 www.ey.com/fi Y-tunnus 2204039-6, kotipaikka Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Citycon Oyj:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf. Y-tunnus:

TILINPÄÄTÖS. Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf. Y-tunnus: 1 / 10 TILINPÄÄTÖS Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf Y-tunnus: 01.01.2018-31.12.2018 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2028 asti 2 / 10 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2018-31.12.2018

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitea ry, Tilinpäätös

Suomen Olympiakomitea ry, Tilinpäätös Suomen Olympiakomitea ry Konsernitilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2018 Arkistoviite: 2018-002 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 Sisällys Toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 2 Konsernitase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Y-tunnus Kotipaikka Vaasa. Oy RAVERA Ab

Y-tunnus Kotipaikka Vaasa. Oy RAVERA Ab Y-tunnus 1993664-2 Kotipaikka Vaasa Oy RAVERA Ab TILINPÄÄTÖS 2018 2/14 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja tase 3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 26.2.2018 1 (8) Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2017-31.12.2017 FINGRID DATAHUB OY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Mitä tilinpäätös kertoo?

Mitä tilinpäätös kertoo? Kati Leppälä 2018 Mitä tilinpäätös kertoo? Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Y-tunnus Kotipaikka Vaasa VAASAN SÄHKÖVERKKO OY TILINPÄÄTÖS 2018

Y-tunnus Kotipaikka Vaasa VAASAN SÄHKÖVERKKO OY TILINPÄÄTÖS 2018 Y-tunnus 1993667-7 Kotipaikka Vaasa VAASAN SÄHKÖVERKKO OY TILINPÄÄTÖS 2018 2/17 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja tase 3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5 Luettelo kirjanpitokirjoista ja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS Ernst &Young Oy Puhelin 0207 280 190 Alvar Aallon katu 5 C www.ey.com/fi EY 00100 Helsinki Y-tunnus 2204039-6, Finland kotipaikka Helsinki Building a better working world TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 / 10. Iiden ry TILINPÄÄTÖS. Iiden ry. Y-tunnus: Tämä tilinpäätös on säilytettävä

1 / 10. Iiden ry TILINPÄÄTÖS. Iiden ry. Y-tunnus: Tämä tilinpäätös on säilytettävä 1 / 10 15505490 TILINPÄÄTÖS Iiden ry Ytunnus: 15505490 01.01.2017 31.12.2017 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2027 asti 2 / 10 15505490 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2017 31.12.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot