Eduskuntavaaleissa halutaan vaikuttaa etenkin sairaiden ja vanhusten hoitoon sekä nuorten syrjäytymiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskuntavaaleissa halutaan vaikuttaa etenkin sairaiden ja vanhusten hoitoon sekä nuorten syrjäytymiseen"

Transkriptio

1 TUTKIMUSOSIO Eduskuntavaaleissa halutaan vaikuttaa etenkin sairaiden ja vanhusten hoitoon sekä nuorten syrjäytymiseen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntaritutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ensi huhtikuun eduskuntavaaleista. Eduskuntavaaleja lähestyttiin tiedustelemalla asiakohtaisia kiinnostuksen kohteita vaaleissa ja näkemyksiä ratkaisuihin vaikuttavista tekijöistä. Seuraavassa tarkastellaan vastaajien arvioita erilaisten vaaliteemojen merkityksestä huhtikuun eduskuntavaaleissa. Haastateltavat arvioivat kaikkiaan erilaista asiaa, jotka mahdollisesti nousevat esille vaaleissa. Vastaajat punnitsivat jokaista yksittäistä asiaa neliportaisella asteikolla sen mukaan, miten tärkeäksi he kokivat niihin vaikuttamisen huhtikuun eduskuntavaaleissa. Jakaumatasolla tuloksia voidaan tulkita monella eri tavalla. Tässä tarkastelun perustaksi valitaan niiden osuudet, jotka arvioivat asiaan vaikuttamisen erittäin tai melko tärkeäksi. Tuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon se, että osaa kysytyistä asioista voidaan pitää tärkeänä eri perusteilla. Nato-jäsenyys voi olla tärkeä asia vaaleissa sekä kannattamisen että vastustamisen näkökulmasta. Sama koskee eräitä muita asioita, kuten ulkomaalaisia maahanmuuttajia ja julkisten palveluiden kilpailuttamista. Suurin osa kysytyistä asioista on kuitenkin tulkinnallisesti yksiselitteisiä. Vanhusten ja sairaiden hoitoa tuskin juuri kukaan pitää vaaleissa tärkeänä siksi, että ajaisi takaa hoitojen heikentämistä. Yksittäisiä asioita, joihin valtaosa äänestäjistä haluaisi vaikuttaa, ovat terveyspalvelut, vanhusten huolto, nuorten syrjäytyminen, työttömyys, koulutus, energian saatavuus ja hinta, köyhyys, valtion talous ja velka sekä ilmastonmuutos. Suomalaiset pitävät näihin asioihin vaikuttamista erittäin tai melko tärkeänä eduskuntavaaleissa ( tärkeintä):. Sairaiden hoito %. Nuorten syrjäytyminen %. Vanhusten hoito %. Työttömyys %. Koulutusasiat %. Energian saatavuus ja hinta %. Köyhien asema %. Valtion talous ja velan määrä %. Ilmastonmuutos %. Työttömien toimeentulo % Useimpien asioiden koetaan olevan ainakin melko tärkeitä asioita ensi kevään eduskuntavaaleissa. Osa teemoista on kuitenkin sellaisia, joihin halutaan äänestämisellä

2 vaikuttaa melko vähän. Näitä ovat monet julkisuudessa näkyvästi esillä olevat asiat, kuten kansalaisaktivismi, kehitysapu, alkoholihaitat, kulttuurin ja urheilun rahoitus, suhteet USA:han ja Suomen suhde Natoon. Työmarkkinajärjestöjen vallasta tai syntyvyydestäkään suomalaiset äänestäjät eivät todennäköisesti intoudu kovinkaan kiihkeään mielipiteiden vaihtoon. Vähemmän tärkeät asiat ovat seuraavat ( vähiten tärkeää):. Kansalaisaktivismi %. Kehitysavun taso %. Alkoholihaitat %. Kulttuurin ja urheilun rahoitus %. Suhteet USA:han %. Suomen suhde Natoon %. Kuntaliitokset ja kuntarakenne %. Syntyvyys maassamme %. Työmarkkinajärjestöjen valta %. Globalisaatio % Pääministerin valinta ja tuleva hallituspohja vaikuttavat ratkaisuihin enemmän kuin reilu kymmenen vuotta sitten Eri asioiden painoarvo on muuttunut tuntuvasti vuoden tammikuun alusta, jolloin näkemyksiä selvitettiin vertailukelpoisesti edellisen kerran. Nyt selvästi aiempaa suurempi osa haluaa ratkaisullaan vaikuttaa pääministerin valintaan ja tulevaan hallituspohjaan. Aiempaa tärkeämpiä asioita ovat myös ulkomaalaiset maahanmuuttajat, suhteet USA:han sekä EU-asiat ja koulutus. Seuraavassa kolme esimerkkiä suurimmista muutoksista. - Kolme neljästä ( %) pitää kevään eduskuntavaaleissa erittäin tai melko tärkeänä hallituspohjaan vaikuttamista. Vuoden eduskuntavaaleissa näin ajatteli niukka enemmistö ( %). - Kaksi kolmesta ( %) pitää kevään eduskuntavaaleissa erittäin tai melko tärkeänä pääministerin valintaan vaikuttamista. Vuoden eduskuntavaaleissa näin ajatteli ainoastaan kaksi viidestä ( %). - Kaksi kolmesta ( %) pitää kevään eduskuntavaaleissa erittäin tai melko tärkeänä maahanmuuttoon vaikuttamista. Vuoden eduskuntavaaleissa näin ajatteli vähemmän kuin joka toinen ( %). Aiempaa vähemmän painoarvoa saavat pätkätyöt, lapsilisien taso, lasten päivähoito ja irtisanomiset. Myöskään palkansaajien tulokehitys ja palkkaverotus eivät vaikuta äänestäjiin nyt samalla tavoin kuin vuonna. Naisten ja miesten näkemysten välillä on eroja. Naiset pitävät lähes kaikkia asioita tärkeämpinä kuin miehet. On helpompi luetella ne asiat, joita miehet pitävät naisia useammin tärkeinä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Nämä asiat ovat maanpuolustus, syntyvyys maassamme, suhteet Natoon, USA:han ja Venäjään sekä EU-asiat.

3 Nuoret, -vuotiaat, pitävät useimpia asioita eduskuntavaaleissa vähemmän tärkeinä kuin ikääntyneemmät väestöryhmät. Opintotuen taso, sukupuolten tasa-arvo ja vastikkeeton perustulo ovat kuitenkin nuorten keskuudessa keskimäärää tärkeämpiä asioita. Suomen rajoilta ulospäin suuntautuvassa poliittisessa päätöksenteossa tärkeimpinä koetaan Euroopan unionin asiat ja suhteet Venäjään. Globalisaatio, Suomen suhde Natoon ja Yhdysvaltoihin tulevat selvästi jäljessä, mutta ovat kasvattaneet merkitystään. Mitkä ovat puolueiden kannattajien tärkeimmät vaaliteemat? Koska eduskuntavaaliehdokkaita asettavat puolueet ilmoittavat olevansa erilaisia ja toistensa vaihtoehtoja, myös niiden äänestäjillä voidaan ajatella olevan poikkeavia näkemyksiä siitä, mihin asioihin vaaleissa tulisi vaikuttaa. Kunkin puolueen kannattajien keskuudessa tarkastelu voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Voidaan kuvata kannattajien poikkeamaprofiilia, joka kertoo kuinka paljon kannattajat poikkeavat koko väestön keskiarvosta. Toinen tapa on kuvata kunkin puolueen tukijoiden valintojen tärkeysjärjestystä. Seuraavassa on yhteenveto molemmista tarkastelutavoista. Puoluekohtaiset tärkeysprofiilit ovat äkkiseltään pitkältikin toistensa kaltaisia. Tärkeimmistä vaaliteemoista vallitsee verrattain laaja yhteisymmärrys. Kunkin puolueen kymmenen tärkeimmän listalta löytyy paljolti samoja asioita. Näistä tärkeimpiä, jotka löytyvät kaikkien puolueiden kannattajien "top "-listalta, ovat sairaiden hoito, vanhusten huolto ja työttömyys. Keskustan kannattajien tärkeintä teemaa (asteikkokeskiarvojen perusteella):. Nuorten syrjäytyminen. Sairaiden hoito. Vanhusten hoito. Valtion talous ja velan määrä. Alueiden kehityserot. Työttömyys. Koulutusasiat. Energian saatavuus ja hinta. Maanpuolustus. Hallituspohja (hallitukseen tulevat puolueet) Perussuomalaisten kannattajien tärkeintä teemaa (asteikkokeskiarvojen perusteella):. Energian saatavuus ja hinta. Vanhusten hoito. Rikollisuus ja rangaistukset. Sairaiden hoito. Palkkaverotus. Valtion talous ja velan määrä. Hallituspohja (hallitukseen tulevat puolueet). Palkansaajien asema ja tulokehitys. Työttömyys. Maanpuolustus

4 Kokoomuksen kannattajien tärkeintä teemaa (asteikkokeskiarvojen perusteella):. Valtion talous ja velan määrä. Hallituspohja (hallitukseen tulevat puolueet). Energian saatavuus ja hinta. Koulutusasiat. Vanhusten hoito. Sairaiden hoito. Nuorten syrjäytyminen. Työttömyys. Ilmastonmuutos. Maanpuolustus SDP:n kannattajien tärkeintä teemaa (asteikkokeskiarvojen perusteella):. Sairaiden hoito. Vanhusten hoito. Köyhien asema. Työttömyys. Tuloerot. Nuorten syrjäytyminen. Ilmastonmuutos. Eläkkeiden taso. Työttömien toimeentulo. Hallituspohja (hallitukseen tulevat puolueet) Vihreiden kannattajien tärkeintä teemaa (asteikkokeskiarvojen perusteella):. Ilmastonmuutos. Koulutusasiat. Luonnonsuojelu. Nuorten syrjäytyminen. Sairaiden hoito. Köyhien asema. Vanhusten hoito. Tuloerot. Työttömyys. Naisten ja miesten tasa-arvo Vasemmistoliiton kannattajien tärkeintä teemaa (asteikkokeskiarvojen perusteella):. Tuloerot. Köyhien asema. Työttömien toimeentulo. Ilmastonmuutos. Koulutusasiat. Sairaiden hoito. Nuorten syrjäytyminen. Vanhusten hoito. Hallituspohja (hallitukseen tulevat puolueet). Työttömyys

5 Miten puolueiden kannattajat poikkeavat koko väestön keskiarvosta? Kun tarkastellaan puolueiden kannattajien poikkeamia väestön keskiarvosta, käy ilmi, että keskustan kannattajat ilmoittavat keskimäärää tärkeämmiksi asioiksi eduskuntavaaleissa maakuntauudistuksen, alueiden kehityserot ja syntyvyyden maassamme. Keskimäärää vähemmän tärkeänä keskustan kannattajat pitävät palkansaajien asemaa ja tulokehitystä sekä irtisanomisia. Perussuomalaisten kannattajat haluaisivat vaikuttaa ratkaisuillaan eduskuntavaaleissa etenkin rikoksiin ja rangaistuksiin, syntyvyyteen, maahanmuuttoon, palkkaverotukseen sekä energian hintaan ja saatavuuteen. Ilmastonmuutos, sukupuolten tasa-arvo ja maakuntauudistus tuntuvat vierailta, vähemmän tärkeiltä asioilta. Kokoomuksen kannattajat poikkeavat muiden puolueiden kannattajista siinä, että heidän mielestään valtion talous ja velan määrä, hallituspohja sekä maanpuolustus ovat keskimäärää tärkeämpiä asioita. Kokoomuksen kannattajat painottavat muuta väestöä enemmän myös EU-asioita. Tuloerot, perustulo, pätkätyöt ja köyhien asema ovat kokoomuslaisille vähemmän merkityksellisiä kuin muiden puolueiden kannattajille. SDP:n kannattajat pitävät muita tärkeämpinä asioina irtisanomisia, tuloeroja sekä palkansaajien asemaa ja tulokehitystä. Valtion talous ja velan määrä, yrittäjien asema ja verotus ovat asioita, joihin SDP:n kannattajat haluavat vaikuttaa vähemmän kuin väestö keskimäärin. Vihreiden kannattajien poikkeamalistalla korostuvat ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, kehitysavun taso, sukupuolten tasa-arvo ja perustulo. Muita vähemmän keskeisiksi asioiksi vihreiden kannattajat kokevat rikollisuuden ja rangaistukset, maanpuolustuksen sekä palkkaverotuksen. Vasemmistoliiton kannattajien odotukset kohdentuvat muita voimakkaammin etenkin tuloeroihin, työttömien toimeentuloon, sukupuolten tasa-arvoon, pätkätöihin, köyhien asemaan ja perustuloon. Maanpuolustusta, rikollisuutta ja rangaistuksia sekä valtion taloutta ja velan määrää he eivät kuitenkaan noteeraa juuri miksikään asiaksi omalla kohdallaan eduskuntavaaleissa. Muita havaintoina voi todeta, että nuorten syrjäytyminen on kaikkien muiden paitsi perussuomalaisten listalla. Koulutusasiat mahtuvat keskustan, kokoomuksen, vihreiden ja vasemmistoliiton kymmenen tärkeimmän teeman joukkoon. Ilmastonmuutos mahtuu kärkilistalle kokoomuksen, SDP:n vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien parissa. Valtion talous ja velan määrä on puolestaan kymmenen keskeisimmän joukossa keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten tukijoiden listalla. Hallituspohja kuuluu muiden paitsi vihreiden kannattajien kymmenen tärkeimmän vaaliteeman joukkoon. Tutkimuksen toteutus. KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla.-... Haastatteluja tehtiin yhteensä. Vastaajat edustavat maamme vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, -

6 Kuvio. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA HUHTIKUUN EDUSKUN- TAVAALSSA (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Sairaiden hoito Vanhusten hoito Nuorten syrjäytyminen Työttömyys Koulutusasiat Energian saatavuus ja hinta Köyhien asema Valtion talous ja velan määrä Ilmastonmuutos Työttömien toimeentulo Alueiden kehityserot Eläkkeiden taso Palkkaverotus Hallituspohja eli hallitukseen tulevat puolueet Palkansaajien asema ja tulokehitys Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Tuloerot Rikollisuus ja rangaistukset Luonnonsuojelu Työuupumus Eläkeikärajat Asuntojen hinnat Maanpuolustus Euroopan unionin asiat Suhteet Venäjään Irtisanomiset Opintotuen taso Pääministerin henkilö (kuka pääministeriksi) Naisten ja miesten tasa-arvo Yrittäjien asema ja verotus Lasten päivähoito Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Julkisten palveluiden kilpailuttaminen Huumeet Perustulo (korvaisi nyk. vähimmäisturv.) Maakuntauudistus ja maakuntien asiat Lapsilisien taso Globalisaatio Työmarkkinajärjestöjen valta Syntyvyys maassamme Kuntaliitokset ja kuntarakenne Suomen suhde Natoon Suhteet USA:han Kulttuurin ja urheilun rahoitus Alkoholihaitat Kehitysavun taso Kansalaisaktivismi Kunnallisalan kehittämissäätiö

7 Kuvio x. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA HUHTIKUUN EDUS- KUNTAVAALSSA (asteikkokeskiarvot). Sairaiden hoito Vanhusten hoito Nuorten syrjäytyminen Työttömyys Koulutusasiat Energian saatavuus ja hinta Köyhien asema Valtion talous ja velan määrä Ilmastonmuutos Eläkkeiden taso Hallituspohja eli hallitukseen tulevat puolueet Työttömien toimeentulo Palkkaverotus Rikollisuus ja rangaistukset Alueiden kehityserot Tuloerot Palkansaajien asema ja tulokehitys Työuupumus Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Asuntojen hinnat Luonnonsuojelu Maanpuolustus Eläkeikärajat Pääministerin henkilö (kuka pääministeriksi) Irtisanomiset Suhteet Venäjään Opintotuen taso Naisten ja miesten tasa-arvo Lasten päivähoito Perustulo (korvaisi nyk. vähimmäisturv.) Yrittäjien asema ja verotus Euroopan unionin asiat Julkisten palveluiden kilpailuttaminen Huumeet Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Maakuntauudistus ja maakuntien asiat Lapsilisien taso Globalisaatio Työmarkkinajärjestöjen valta Syntyvyys maassamme Kuntaliitokset ja kuntarakenne Suomen suhde Natoon Suhteet USA:han Kulttuurin ja urheilun rahoitus Kansalaisaktivismi Kehitysavun taso Alkoholihaitat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

8 Kuvio ta. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTA- VAALSSA: ARVIOT VUOSINA JA (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Alueiden kehityserot Asuntojen hinnat Eläkkeiden taso Energian saatavuus ja hinta Euroopan unionin asiat Globalisaatio Hallituspohja eli hallitukseen tulevat puolueet Huumeet Ilmastonmuutos Irtisanomiset Kansalaisaktivismi Kehitysavun taso Koulutusasiat Kulttuurin ja urheilun rahoitus Kuntaliitokset ja kuntarakenne Köyhien asema Lapsilisien taso Lasten päivähoito Luonnonsuojelu Naisten ja miesten tasa-arvo Kunnallisalan kehittämissäätiö

9 Kuvio tb. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTA- VAALSSA: ARVIOT VUOSINA JA (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Opintotuen taso Palkansaajien asema ja tulokehitys Palkkaverotus Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Pääministerin henkilö (kuka pääministeriksi) Rikollisuus ja rangaistukset Sairaiden hoito Suomen suhde Natoon Suhteet USA:han Suhteet Venäjään Tuloerot Työmarkkinajärjestöjen valta Työttömyys Työuupumus Työttömien toimeentulo Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Valtion talous ja velan määrä [Vakaa taloudenpito ja valtionvelan määrä] Vanhusten hoito Yrittäjien asema ja verotus Kunnallisalan kehittämissäätiö

10 Kuvio xt. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTAVAA- LSSA: ARVIOT VUOSINA JA (yhteiset arviointikohteet, asteikkokeskiarvojen erotukset). Pääministerin henkilö (kuka pääministeriksi) Hallituspohja eli hallitukseen tulevat puolueet Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Suhteet USA:han Euroopan unionin asiat Koulutusasiat Naisten ja miesten tasa-arvo Valtion talous ja velan määrä* Kansalaisaktivismi Globalisaatio Kehitysavun taso Suomen suhde Natoon Kulttuurin ja urheilun rahoitus Ilmastonmuutos Suhteet Venäjään Asuntojen hinnat Luonnonsuojelu Rikollisuus ja rangaistukset Alueiden kehityserot Työmarkkinajärjestöjen valta Yrittäjien asema ja verotus Kuntaliitokset ja kuntarakenne Sairaiden hoito Työttömyys Eläkkeiden taso Työttömien toimeentulo Köyhien asema Tuloerot Vanhusten hoito Työuupumus Opintotuen taso Energian saatavuus ja hinta Huumeet Palkkaverotus Palkansaajien asema ja tulokehitys Lasten päivähoito Irtisanomiset Lapsilisien taso Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -, -, -,,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö Tärkeys nyt aiempaa: PIENEMPI SUUREMPI

11 Kuvio sx. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTAVAALS- SA: NAISET vs. MIEHET (asteikkokeskiarvojen erotukset). Pitää tärkeämpänä: NAISET MIEHET Maanpuolustus Syntyvyys maassamme Suomen suhde Natoon Suhteet USA:han Suhteet Venäjään Euroopan unionin asiat Hallituspohja eli hallitukseen tulevat puolueet Energian saatavuus ja hinta Julkisten palveluiden kilpailuttaminen Valtion talous ja velan määrä Maakuntauudistus ja maakuntien asiat Työmarkkinajärjestöjen valta Globalisaatio Yrittäjien asema ja verotus Pääministerin henkilö (kuka pääministeriksi) Palkkaverotus Lasten päivähoito Koulutusasiat Kuntaliitokset ja kuntarakenne Kulttuurin ja urheilun rahoitus Kansalaisaktivismi Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Työttömyys Rikollisuus ja rangaistukset Irtisanomiset Palkansaajien asema ja tulokehitys Lapsilisien taso Alkoholihaitat Huumeet Asuntojen hinnat Nuorten syrjäytyminen Sairaiden hoito Alueiden kehityserot Kehitysavun taso Eläkeikärajat Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Opintotuen taso Köyhien asema Perustulo (korvaisi nyk. vähimmäisturv.) Eläkkeiden taso Vanhusten hoito Työttömien toimeentulo Tuloerot Ilmastonmuutos Työuupumus Luonnonsuojelu Naisten ja miesten tasa-arvo -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,,,,,,, - -, -, -,,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

12 Kuvio px. MITEN TÄR PITÄÄ VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTAVAALSSA: KESKn KANNATTA- JAT (asteikkokeskiarvot sekä niiden poikkeamat koko väestön keskiarvosta). Nuorten syrjäytyminen Sairaiden hoito Vanhusten hoito Valtion talous ja velan määrä Alueiden kehityserot Työttömyys Koulutusasiat Energian saatavuus ja hinta Maanpuolustus Hallituspohja eli hallit. tulevat puolueet Maakuntauudistus ja maakuntien asiat Ilmastonmuutos Suhteet Venäjään Rikollisuus ja rangaistukset Köyhien asema Syntyvyys maassamme Eläkkeiden taso Tuloerot Huumeet Työuupumus Työttömien toimeentulo Pääministerin henkilö (kuka pääminist.) Yrittäjien asema ja verotus Asuntojen hinnat Lasten päivähoito Palkkaverotus Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Opintotuen taso Työmarkkinajärjestöjen valta Lapsilisien taso Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Eläkeikärajat Luonnonsuojelu Naisten ja miesten tasa-arvo Perustulo (korvaisi nyk. vähimmäisturv.) Julkisten palveluiden kilpailuttaminen Suomen suhde Natoon Euroopan unionin asiat Suhteet USA:han Palkansaajien asema ja tulokehitys Globalisaatio Irtisanomiset Alkoholihaitat Kuntaliitokset ja kuntarakenne Kulttuurin ja urheilun rahoitus Kehitysavun taso Kansalaisaktivismi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, -, -,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

13 Kuvio px. MITEN TÄR PITÄÄ VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTAVAALSSA: PSn KANNATTA- JAT (asteikkokeskiarvot sekä niiden poikkeamat koko väestön keskiarvosta). Energian saatavuus ja hinta Vanhusten hoito Rikollisuus ja rangaistukset Sairaiden hoito Palkkaverotus Valtion talous ja velan määrä Hallituspohja eli hallit. tulevat puolueet Palkansaajien asema ja tulokehitys Työttömyys Maanpuolustus Pääministerin henkilö (kuka pääminist.) Nuorten syrjäytyminen Koulutusasiat Köyhien asema Suhteet Venäjään Työttömien toimeentulo Alueiden kehityserot Eläkkeiden taso Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Irtisanomiset Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Lasten päivähoito Tuloerot Syntyvyys maassamme Yrittäjien asema ja verotus Asuntojen hinnat Lapsilisien taso Työuupumus Huumeet Eläkeikärajat Suhteet USA:han Opintotuen taso Julkisten palveluiden kilpailuttaminen Luonnonsuojelu Euroopan unionin asiat Suomen suhde Natoon Työmarkkinajärjestöjen valta Ilmastonmuutos Perustulo (korvaisi nyk. vähimmäisturv.) Globalisaatio Kansalaisaktivismi Naisten ja miesten tasa-arvo Kehitysavun taso Maakuntauudistus ja maakuntien asiat Kuntaliitokset ja kuntarakenne Kulttuurin ja urheilun rahoitus Alkoholihaitat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,,,,,,,,,,,,,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

14 Kuvio px. MITEN TÄR PITÄÄ VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTAVAALSSA: KOKn KANNATTA- JAT (asteikkokeskiarvot sekä niiden poikkeamat koko väestön keskiarvosta). Valtion talous ja velan määrä Hallituspohja eli hallit. tulevat puolueet Energian saatavuus ja hinta Koulutusasiat Vanhusten hoito Sairaiden hoito Nuorten syrjäytyminen Työttömyys Ilmastonmuutos Maanpuolustus Palkkaverotus Euroopan unionin asiat Eläkkeiden taso Pääministerin henkilö (kuka pääminist.) Yrittäjien asema ja verotus Eläkeikärajat Rikollisuus ja rangaistukset Julkisten palveluiden kilpailuttaminen Asuntojen hinnat Maakuntauudistus ja maakuntien asiat Suhteet Venäjään Globalisaatio Kuntaliitokset ja kuntarakenne Köyhien asema Alueiden kehityserot Suomen suhde Natoon Työmarkkinajärjestöjen valta Palkansaajien asema ja tulokehitys Luonnonsuojelu Työttömien toimeentulo Huumeet Naisten ja miesten tasa-arvo Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Lasten päivähoito Suhteet USA:han Syntyvyys maassamme Työuupumus Irtisanomiset Opintotuen taso Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Tuloerot Lapsilisien taso Kulttuurin ja urheilun rahoitus Perustulo (korvaisi nyk. vähimmäisturv.) Alkoholihaitat Kehitysavun taso Kansalaisaktivismi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,,,,,,,,,,,,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

15 Kuvio px. MITEN TÄR PITÄÄ VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTAVAALSSA: SDPn KANNATTA- JAT (asteikkokeskiarvot sekä niiden poikkeamat koko väestön keskiarvosta). Sairaiden hoito Vanhusten hoito Köyhien asema Työttömyys Tuloerot Nuorten syrjäytyminen Ilmastonmuutos Eläkkeiden taso Työttömien toimeentulo Hallituspohja eli hallit. tulevat puolueet Palkansaajien asema ja tulokehitys Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Irtisanomiset Koulutusasiat Energian saatavuus ja hinta Rikollisuus ja rangaistukset Palkkaverotus Asuntojen hinnat Alueiden kehityserot Työuupumus Eläkeikärajat Luonnonsuojelu Pääministerin henkilö (kuka pääminist.) Perustulo (korvaisi nyk. vähimmäisturv.) Valtion talous ja velan määrä Naisten ja miesten tasa-arvo Maanpuolustus Lapsilisien taso Lasten päivähoito Suhteet Venäjään Euroopan unionin asiat Opintotuen taso Huumeet Julkisten palveluiden kilpailuttaminen Globalisaatio Syntyvyys maassamme Työmarkkinajärjestöjen valta Suomen suhde Natoon Maakuntauudistus ja maakuntien asiat Yrittäjien asema ja verotus Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Kuntaliitokset ja kuntarakenne Kansalaisaktivismi Suhteet USA:han Kehitysavun taso Alkoholihaitat Kulttuurin ja urheilun rahoitus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, -, -,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

16 Kuvio px. MITEN TÄR PITÄÄ VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTAVAALSSA: VIHRn KANNATTA- JAT (asteikkokeskiarvot sekä niiden poikkeamat koko väestön keskiarvosta). Ilmastonmuutos Koulutusasiat Luonnonsuojelu Nuorten syrjäytyminen Sairaiden hoito Köyhien asema Vanhusten hoito Tuloerot Työttömyys Naisten ja miesten tasa-arvo Työttömien toimeentulo Energian saatavuus ja hinta Perustulo (korvaisi nyk. vähimmäisturv.) Hallituspohja eli hallit. tulevat puolueet Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Työuupumus Opintotuen taso Palkansaajien asema ja tulokehitys Eläkkeiden taso Valtion talous ja velan määrä Alueiden kehityserot Asuntojen hinnat Euroopan unionin asiat Globalisaatio Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Palkkaverotus Julkisten palveluiden kilpailuttaminen Eläkeikärajat Lasten päivähoito Pääministerin henkilö (kuka pääminist.) Kehitysavun taso Irtisanomiset Maakuntauudistus ja maakuntien asiat Kuntaliitokset ja kuntarakenne Yrittäjien asema ja verotus Suhteet Venäjään Lapsilisien taso Kulttuurin ja urheilun rahoitus Rikollisuus ja rangaistukset Maanpuolustus Huumeet Kansalaisaktivismi Syntyvyys maassamme Työmarkkinajärjestöjen valta Alkoholihaitat Suomen suhde Natoon Suhteet USA:han,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, -, -, -, -, -,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

17 Kuvio px. MITEN TÄR PITÄÄ VAIKUTTAMISTA EDUSKUNTAVAALSSA: VASn KANNATTAJAT (asteikkokeskiarvot sekä niiden poikkeamat koko väestön keskiarvosta). Tuloerot Köyhien asema Työttömien toimeentulo Ilmastonmuutos Koulutusasiat Sairaiden hoito Nuorten syrjäytyminen Vanhusten hoito Hallituspohja eli hallit. tulevat puolueet Työttömyys Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet Työuupumus Luonnonsuojelu Naisten ja miesten tasa-arvo Palkansaajien asema ja tulokehitys Perustulo (korvaisi nyk. vähimmäisturv.) Eläkkeiden taso Irtisanomiset Opintotuen taso Energian saatavuus ja hinta Palkkaverotus Julkisten palveluiden kilpailuttaminen Eläkeikärajat Asuntojen hinnat Alueiden kehityserot Pääministerin henkilö (kuka pääminist.) Lasten päivähoito Suhteet Venäjään Valtion talous ja velan määrä Maakuntauudistus ja maakuntien asiat Kansalaisaktivismi Globalisaatio Lapsilisien taso Euroopan unionin asiat Rikollisuus ja rangaistukset Työmarkkinajärjestöjen valta Kehitysavun taso Kuntaliitokset ja kuntarakenne Huumeet Yrittäjien asema ja verotus Kulttuurin ja urheilun rahoitus Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Suomen suhde Natoon Maanpuolustus Syntyvyys maassamme Suhteet USA:han Alkoholihaitat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,,,, -, -, -, -, -, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kunnallisalan kehittämissäätiö

18 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: ELÄKKDEN TASO (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

19 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: HALLITUSPOHJA ELI HALLITUKSEEN TULE- VAT PUOLUEET (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

20 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: KANSALAISAKTIVISMI (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

21 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: NUORTEN SYRJÄYTYMINEN (%). Kaikki JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR N Eri Mel En En Ei Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

22 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: PALKKAVEROTUS (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

23 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: PÄÄMINISTERIN HENKILÖ (KUKA PÄÄMI- NISTERIKSI) (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

24 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: SAIRAIDEN HOITO (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

25 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: SUOMEN SUHDE NATOON (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

26 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: SUHTEET VENÄJÄÄN (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

27 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: SYNTYVYYS MAASSAMME (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

28 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN VALTA (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

29 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: TYÖTTÖMYYS (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

30 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: ULKOMAALAISET MAAHANMUUTTAJAT (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

31 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: VALTION TALOUS JA VELAN MÄÄRÄ (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

32 Kuvio -. MITEN TÄR PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA EDUS- KUNTAVAALSSA: VANHUSTEN HOITO (%). JUURI- LAIN- KAAN KAAN TÄR Kaikki Nainen Mies - vuotta - vuotta - vuotta - vuotta Yli vuotta Peruskoulutus Muu koulutus Akateeminen Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Työtön SAK Akava STTK Pääkaupunkiseutu Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu Maaseutumainen Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka KESK PS KOK SDP VIHR VAS Muut Hallituspuolueet Oppositiopuolueet Äänestää varmasti Melko varmasti Epävarma Ei äänestä Kunnallisalan kehittämissäätiö

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja vaikuttavat eniten maakuntavaaleissa

Puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja vaikuttavat eniten maakuntavaaleissa TUTKIMUSOSIO Puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja vaikuttavat eniten maakuntavaaleissa ( % uskoo sen vaikuttavan ratkaisevasti tai melko paljon) sekä aatteellinen linja ( %) ovat tärkeimmät

Lisätiedot

Kaksi kolmesta voi äänestää maakuntavaaleissa

Kaksi kolmesta voi äänestää maakuntavaaleissa TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. Kaksi kolmesta voi äänestää maakuntavaaleissa Kaksi kolmesta ( %) ilmoittaa äänestävänsä varmasti tai melko varmasti maakuntavaaleissa, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Kansalaiset: Näillä perusteilla kuntavaaleissa äänestetään: aate, tapa, ehdokasasettelu ja vaihtelunhalu

Kansalaiset: Näillä perusteilla kuntavaaleissa äänestetään: aate, tapa, ehdokasasettelu ja vaihtelunhalu Kansalaiset: Näillä perusteilla kuntavaaleissa äänestetään: aate, tapa, ehdokasasettelu ja vaihtelunhalu Kansalaisten mielestä tärkein puoluevalintaan vaikuttava tekijä on puolueen aatteellinen linja.

Lisätiedot

Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä

Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä Enemmistö ( %) suomalaisista ilmoittaa, että heille on samantekevää, miten sosiaalija terveyspalvelut järjestetään maassamme, kunhan hoitoon pääsee,

Lisätiedot

Niukka enemmistö: 100 kansanedustajaa ja kaksi vaalikautta riittää

Niukka enemmistö: 100 kansanedustajaa ja kaksi vaalikautta riittää TUTKIMUSOSIO Niukka enemmistö: 00 kansanedustajaa ja kaksi vaalikautta riittää KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden 0 Ilmapuntaritutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä kansanedustajien

Lisätiedot

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Tutkimusosio Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Kokoava yleisarvosana kunnan palvelujen riittävyydelle painottuu yksiselitteisen myönteiseksi: kolme neljästä ( %) pitää

Lisätiedot

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN Sivu Luottamus päättäjiin lisääntyi kuntavaalien seurauksena. Enemmistö kansalaisista ( %) luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan päättäjiin ja reilu

Lisätiedot

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI Eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen kohdentuvia odotuksia selvitettiin kysymällä, mikä on sopiva ministerien määrä hallitusta muodostettaessa. Kysymys

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa klo 00:01. Puoluekartta: Oikeistossa kuusi, keskusta-oikeistossa kaksi ja vasemmistossa kolme puoluetta

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa klo 00:01. Puoluekartta: Oikeistossa kuusi, keskusta-oikeistossa kaksi ja vasemmistossa kolme puoluetta TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Puoluekartta: Oikeistossa kuusi, keskusta-oikeistossa kaksi ja vasemmistossa kolme puoluetta Puolueiden välisiä eroja on perinteisesti havainnollistettu vasemmiston

Lisätiedot

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. KANNATTAJAT MÄÄRITTELIVÄT PUOLUEET POLIITTISELLE KARTALLE kokoomus on oikeisto- ja vasemmistoliitto vasemmistopuolue Puolueiden välisiä eroja on perinteisesti havainnollistettu

Lisätiedot

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut TUTKIMUSOSIO Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut Valtaosa suomalaisista antaa erittäin tai melko hyvän arvosanan eniten käyttämälleen päivittäistavarakaupalle ( %) ja apteekille

Lisätiedot

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA TIEDOTE ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT EN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA Enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit TIEDOTE Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit Kaikkien aikojen arvostetuimmiksi tasavallan presidenteiksi nousevat ja, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Lisätiedot

KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ

KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ Tiedote KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ Kolme neljästä katsoo, että lasten päivähoidon (%), nuorisotyön (%) ja liikunnan (%) järjestäminen kuuluvat kunnan vastuulle, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Sivu Suomalaisista vain neljännes ( %) ilmoitti, että hallituksen

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa klo 00:01

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa klo 00:01 TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Äänestäjille puolue tärkeämpi kuin ehdokas KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntaritutkimuksessa kurkistettiin äänestämiseen eduskuntavaaleissa.

Lisätiedot

HALLITUKSEN SÄÄSTÖT SIEDETÄÄN

HALLITUKSEN SÄÄSTÖT SIEDETÄÄN HALLITUKSEN SÄÄSTÖT SIEDETÄÄN Kahdestatoista hallituksen säästökohteesta kolme on sellaisia, joita enemmistö yksiselitteisesti kannattaa käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta,

Lisätiedot

SDP olisi suosituin puolue maan hallitukseen

SDP olisi suosituin puolue maan hallitukseen TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa 6.3.29 klo. SDP olisi suosituin puolue maan hallitukseen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden 29 Ilmapuntaritutkimuksessa selvitettiin suomalaisten hallituspuoluetoiveita.

Lisätiedot

Kolme viidestä äänestää varmasti puolue ehdokasta tärkeämpi

Kolme viidestä äänestää varmasti puolue ehdokasta tärkeämpi TUTKIMUSOSIO Kolme viidestä äänestää varmasti puolue ehdokasta tärkeämpi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa joulukuun Ilmapuntaritutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ensi huhtikuun

Lisätiedot

Vaalien tärkeysjärjestys: eduskunta-, kunnallis-, maakunta- ja eurovaalit

Vaalien tärkeysjärjestys: eduskunta-, kunnallis-, maakunta- ja eurovaalit TUTKIMUSOSIO Vaalien tärkeysjärjestys: eduskunta-, kunnallis-, maakunta- ja eurovaalit Yhdeksän kymmenestä ( %) suomalaisesta pitää eduskuntavaaleissa äänestämistä vähintään melko tärkeänä. Kuusi seitsemästä

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Julkaistavissa klo HYVÄ VALTUUTETTU ON ITSENÄINEN JA AJAA KOKO KUNNAN ETUA

Julkaistavissa klo HYVÄ VALTUUTETTU ON ITSENÄINEN JA AJAA KOKO KUNNAN ETUA Julkaistavissa.. klo 00.0 HYVÄ VALTUUTETTU ON ITSENÄINEN JA AJAA KOKO KUNNAN ETUA Hyvän kunnanvaltuutetun tulee ennen muuta olla erottuvan itsenäinen ( % vastaajista on tätä mieltä), ajaa koko kunnan etua

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

Kansa: Rasistikorttia saa heilutella, mutta ihmisiä ei saa nimitellä natseiksi eikä suvakeiksi

Kansa: Rasistikorttia saa heilutella, mutta ihmisiä ei saa nimitellä natseiksi eikä suvakeiksi Tutkimusosio Kansa: korttia saa heilutella, mutta ihmisiä ei saa nimitellä natseiksi eikä suvakeiksi Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä erilaisten sanojen käyttämisen hyväksyttävyydestä

Lisätiedot

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Ilmapuntari 5: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Puolue on eduskuntavaaleissa tärkeämpi kuin ehdokas. Enemmistö suomalaisista (6 %) ilmoittaa valinnan tapahtuvan

Lisätiedot

Tutkimusosio Julkaistavissa klo 00:01

Tutkimusosio Julkaistavissa klo 00:01 Tutkimusosio Julkaistavissa.. klo : Kansalaisten lista uuden hallituksen tärkeimmistä asioista: Kärjessä sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus - hännillä julkisten palvelujen ulkoistaminen Suomalaiset

Lisätiedot

Hyvä maakuntavaltuutettu ajaa koko maakunnan etua, eikä ole kansanedustaja

Hyvä maakuntavaltuutettu ajaa koko maakunnan etua, eikä ole kansanedustaja TUTKIMUSOSIO Hyvä maakuntavaltuutettu ajaa koko maakunnan etua, eikä ole kansanedustaja Hyvän maakuntavaltuutetun tulee ennen muuta ) ajaa koko maakunnan etua, ) pitää yhteyttä äänestäjiinsä ja ) ajaa

Lisätiedot

SDP suosituin puolue hallitukseen

SDP suosituin puolue hallitukseen TUTKIMUSOSIO suosituin puolue hallitukseen 1 olisi suosituin puolue maan hallitukseen. Lähes puolet ( %) suomalaisista on tätä mieltä käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. ( %),

Lisätiedot

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA Aatteellisilla tekijöillä (2 % vaikutti ratkaisevasti tai paljon), perinteillä sekä mielikuvilla puolueen harjoittamasta politiikasta

Lisätiedot

Suomalaisten huolena asumisen kustannukset, maaseudun kehitys, sotepalvelut ja turvattomuus

Suomalaisten huolena asumisen kustannukset, maaseudun kehitys, sotepalvelut ja turvattomuus TUTKIMUSOSIO JULKAISTAVISSA..1 Suomalaisten huolena asumisen kustannukset, maaseudun kehitys, sotepalvelut ja turvattomuus Suomalaisten enemmistö odottaa kehityksen kulkevan maassamme vääjäämättömästi

Lisätiedot

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA Tärkein äänestämään ajava tekijä kuntavaaleissa oli velvollisuuden tunne, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Enemmän kuin neljä

Lisätiedot

Hallitus ja irtisanominen Sakari Nurmela Kantar TNS Oy

Hallitus ja irtisanominen Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Hallitus ja irtisanominen 201 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusaineisto kerättiin Kantar TNS:n Gallup Kanavalla. Kyseessä on yhtiön viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Kansalaisten kärki hallitukselle: Sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntatalous ja tuotantotapojen uudistaminen tärkeintä

Kansalaisten kärki hallitukselle: Sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntatalous ja tuotantotapojen uudistaminen tärkeintä Kansalaisten kärki hallitukselle: Sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntatalous ja tuotantotapojen uudistaminen tärkeintä Kansalaisten tavoitteet asettuvat tasaisesti laskevaan järjestykseen. Odotukset hajaantuvat

Lisätiedot

Kokoomus kyvykkäin puolue SDP ja Keskusta kolmen kärjessä

Kokoomus kyvykkäin puolue SDP ja Keskusta kolmen kärjessä TUTKIMUSOSIO kyvykkäin puolue SDP ja kolmen kärjessä 1 Kansalaisten mielestä kyvykkäin puolue valtakunnallisissa asioissa eduskunnassa on kokoomus ( %), käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

Neljä viidestä suomalaisesta uskoo, että poliitikot ymmärtävät tarkoituksella väärin toisiaan

Neljä viidestä suomalaisesta uskoo, että poliitikot ymmärtävät tarkoituksella väärin toisiaan TUTKIMUSOSIO Neljä viidestä suomalaisesta uskoo, että poliitikot ymmärtävät tarkoituksella väärin toisiaan Neljä viidestä (0 %) suomalaisesta on vakuuttunut siitä, että poliitikot ymmärtävät tarkoituksella

Lisätiedot

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen.

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen. Hyviä terveyspalveluita saa, kun sinne pääsee Missä kaikkialla saa nykyisin hyvää hoitoa? Tätä tiedusteltiin kansalaisilta monivalintakysymyksellä. Vastaajat arvioivat yksityisiä ja julkisia sairaaloita,

Lisätiedot

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Tutkimusosio Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Selvä enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että tiedotusvälineet viestivät poliittisista

Lisätiedot

Kansalaiset: Vaalien painopiste sisäpolitiikassa

Kansalaiset: Vaalien painopiste sisäpolitiikassa Kansalaiset: Vaalien painopiste sisäpolitiikassa KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa Kansalaismielipide ja kunnat selvitettiin hyvän kansanedustajaehdokkaan ominaisuuksia. Kansalaisten tehtävänä

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat.

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat. KANSALAISTEN LUOTTAMUS: TASAVALLAN PRESIDENTTI YKKÖNEN, MEDIA KAKKONEN Suomalaisten luottamuslistan kärjessä on tasavallan presidentti ( % luottaa erittäin tai melko paljon). Kokoomuksen kannattajista

Lisätiedot

Neljännes kansalaisista luottaa hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita

Neljännes kansalaisista luottaa hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita TUTKIMUSOSIO Neljännes kansalaisista luottaa hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita Suomalaisista vain reilu neljännes ( %) arvioi, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita on erittäin tai melko hyvä,

Lisätiedot

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Tutkimusosio Julkaistavissa.. Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Selvä enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että tiedotusvälineet viestivät

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Nuoret ja työntekijät luottavat vapaa-ajan asuntoihin sijoituksina

Nuoret ja työntekijät luottavat vapaa-ajan asuntoihin sijoituksina Tiedote Kesämökki rannalla kotimaassa on joka toisen mielestä hyvä sijoituskohde, joka kolmannelle se on vapaa-ajan asunto matkailukeskuksessa ja joka neljännelle ulkomailla Niukka enemmistö ( %) suomalaisista

Lisätiedot

Kaksi viidestä suomalaisesta on kielteinen maahanmuutolle työntekijät ja opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi

Kaksi viidestä suomalaisesta on kielteinen maahanmuutolle työntekijät ja opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Kaksi viidestä suomalaisesta on kielteinen maahanmuutolle työntekijät ja opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi t ja EU-työntekijät toivotetaan tervetulleiksi, pakolaisia

Lisätiedot

Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä

Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä Tiedote Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä Suomalaisten luottamus läheisiin ihmisiin on suurta, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Reilu

Lisätiedot

Syytettyjen kohtelu: Tuomioistuimet helläkätisiä somessa kivitetään, media siinä välissä

Syytettyjen kohtelu: Tuomioistuimet helläkätisiä somessa kivitetään, media siinä välissä TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Syytettyjen kohtelu: Tuomioistuimet helläkätisiä somessa kivitetään, media siinä välissä KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön Ilmapuntari-tutkimuksessa tiedusteltiin

Lisätiedot

Perusoikeudet toteutuvat jokseenkin riittävästi

Perusoikeudet toteutuvat jokseenkin riittävästi TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Perusoikeudet toteutuvat jokseenkin riittävästi Perustuslaissa yksilöille taataan oikeuksia ja vapauksia. Perusoikeudet ovat perustavanlaatuisia, kaikille ihmisille

Lisätiedot

Kansalaisten suosimat vapaa-ajan palvelut: Elokuvat, kirjasto ja kunnan tarjoamat liikuntamahdollisuudet

Kansalaisten suosimat vapaa-ajan palvelut: Elokuvat, kirjasto ja kunnan tarjoamat liikuntamahdollisuudet TIEDOTE 1 Kansalaisten suosimat vapaa-ajan palvelut: Elokuvat, kirjasto ja kunnan tarjoamat liikuntamahdollisuudet Selvä enemmistö suomalaisista on kiinnostunut elokuvista, kirjastopalveluista, kunnan

Lisätiedot

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Julkaistavissa sunnuntaina.1. klo 00.01 Kansalaiset: Kokoomus, ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Kokoomus ( % pitää osaavana ja kyvykkäänä), ( %) ja keskusta ( %) ovat kansalaisten mielestä osaavimmat

Lisätiedot

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa klo 00:01

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa klo 00:01 TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Puolet suomalaisista on allekirjoittanut kansalaisaloitteen, joka viides nettiäänestänyt ja ollut osto- tai maksulakossa Yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

Kesäaikajärjestelyistä luopuminen, syyskuu 2018 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy

Kesäaikajärjestelyistä luopuminen, syyskuu 2018 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Kesäaikajärjestelyistä luopuminen, syyskuu 8 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Johdanto Seuraavassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä Euroopan komission esittämästä

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

KANSA: YLIOPISTOJEN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ VAPAATA TUTKIMUSTA SEKÄ TIETEELLISTÄ JA TAITEELLISTA SIVISTYSTÄ

KANSA: YLIOPISTOJEN TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ VAPAATA TUTKIMUSTA SEKÄ TIETEELLISTÄ JA TAITEELLISTA SIVISTYSTÄ TIEDOTE KANSA: YLIOPISTOJEN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ VAPAATA TUTKIMUSTA SEKÄ TIETEELLISTÄ JA TAITEELLISTA SIVISTYSTÄ 1 Yliopistojen tärkein tehtävä on vapaan tutkimuksen sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen

Lisätiedot

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA

KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA KUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT: ELINVOIMA, YHTEISÖLLISYYS JA DEMOKRATIA-ALUSTA Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen. Yhdeksän kymmenestä ( %) kansalaisesta pitää sitä tärkeänä tai erittäin

Lisätiedot

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Tiedote Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Sivu 1 Puolet suomalaisista ( %) kannattaa kaksoiskuntalaisuutta, eli oikeutta olla kirjoilla kahdessa kunnassa ja käyttää

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen?

Ilmapuntari 2014: Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Ilmapuntari : Mitä hallitukselta odotetaan? Mitkä puolueet tulevaan hallitukseen? Suomalaisten mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saannin turvaaminen tulee olla maan hallituksen painopistealue

Lisätiedot

Kansalaiset: Yle, STT ja MTV3 luotetuimmat uutisoijat - sosiaaliseen mediaan ei luoteta (tutkimusosio)

Kansalaiset: Yle, STT ja MTV3 luotetuimmat uutisoijat - sosiaaliseen mediaan ei luoteta (tutkimusosio) TIEDOTE Sivu Kansalaiset: Yle, STT ja MTV luotetuimmat uutisoijat - sosiaaliseen mediaan ei luoteta (tutkimusosio) Valtaosa suomalaisista luottaa erittäin tai melko paljon Ylen TV- ja radiouutisiin ( %),

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Enemmistö ei halua kiristää subjektiivisten oikeuksien saamisen ehtoja

Enemmistö ei halua kiristää subjektiivisten oikeuksien saamisen ehtoja Enemmistö ei halua kiristää subjektiivisten oikeuksien saamisen ehtoja Lähes kaikki suomalaiset katsovat, että maksuttomaan perusopetukseen ( %) ja esiopetukseen (kuusivuotiaille tarjottava maksuton opetus)

Lisätiedot

Lähes puolet suomalaisista olisi valmis poistamaan eläkeikärajat

Lähes puolet suomalaisista olisi valmis poistamaan eläkeikärajat TUTKIMUSOSIO Lähes puolet suomalaisista olisi valmis poistamaan eläkeikärajat Ajatus eläkeikärajojen poistamisesta ja eläkkeelle siirtymisen määräytymisestä täysin yksilöllisesti jakaa kansan kahtia, käy

Lisätiedot

Puolueensa kannatusta vahvistaa eniten Li Andersson ja vähiten Touko Aalto

Puolueensa kannatusta vahvistaa eniten Li Andersson ja vähiten Touko Aalto TUTKIMUSOSIO Puolueensa kannatusta vahvistaa eniten Li Andersson ja vähiten Touko Aalto 1 Vasemmistoliiton Li Andersson on ainoa puoluejohtaja, jonka enemmistö kansasta (1 %) uskoo vaikuttavan puolueensa

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Tutkimusosio Julkaistavissa Vajaa viidesosa suomalaisista luottaa maan hallituksen talouslinjauksiin enemmistö epäilee

Tutkimusosio Julkaistavissa Vajaa viidesosa suomalaisista luottaa maan hallituksen talouslinjauksiin enemmistö epäilee Tutkimusosio Julkaistavissa.7. Vajaa viidesosa suomalaisista luottaa maan hallituksen talouslinjauksiin enemmistö epäilee 1 Enemmistö suomalaisista suhtautuu varauksellisesti hallituksen taloutta koskeviin

Lisätiedot

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN TIEDOTE KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN Kansalaisten selvän enemmistön ( %) mielestä opiskelijoiden opintotuki on sidottava nykyistä tiukemmin opinnoissa

Lisätiedot

SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSEIHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN

SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSEIHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN TIEDOTE SUOMALAISET LUOTTAVAT ENITEN ULKOMAAN LENTOLIIKENTEESEEN JA TAKSHIN VÄHITEN PAIKALLISJUNIIN Enemmistö suomalaisista luottaa siihen, että kaikki julkisen liikenteen muodot toimivat hyvin maassamme,

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA

SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA SOTE-UUDISTUKSEEN MYÖNTEISIÄ TAI NEUTRAALEJA KAKSI KOLMESTA Hallituksen sote-uudistukseen suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti kaksi viidestä ( %), käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ TIEDOTE PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ Enemmistö ( %) kansalaisista pitää nykyistä järjestelmää, jossa kansanedustajista

Lisätiedot

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimuksen sisältö Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla 31.1. 6.2.2014 välisenä aikana. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Tutkimusosio Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Valtuutetut pitivät kaikkia valtioneuvoston sote-uudistukselle asettamia keskeisiä

Lisätiedot

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Käytännössä kaikki valtuutetut ( %) pitävät kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä erittäin

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA

KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA EI VALEHDELLA Tiedote KANSALAISET: VAALIKAMPANJASSA SAA LOUKATA, MUTTA VALEHDELLA Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään on hyvä, että vaaleissa joku uskaltaa sanoa asiat suoraan, vaikka se loukkaisi monia ihmisiä.

Lisätiedot

Ratkaisuja asuntopulaan: Pieniä asuntoja saatava rakentaa vapaasti ja toimistoista asuntoja

Ratkaisuja asuntopulaan: Pieniä asuntoja saatava rakentaa vapaasti ja toimistoista asuntoja Ratkaisuja asuntopulaan: Pieniä asuntoja saatava rakentaa vapaasti ja toimistoista asuntoja Kaksi kolmesta ( %) yhtyy väittämään pieniä asuntoja tulisi voida rakentaa vapaasti kysynnän mukaan ilman rajoituksia.

Lisätiedot

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS

KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS TIEDOTE KUNNISSA PLUSSAA TYÖOLOSUHTEET JA TYÖPAIKKOJEN PYSYVYYS, MIINUSTA HENKILÖSTÖN VAIKUTUS - JA ETENEMISMAHDOLLISUUDET, TYÖN TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS Kansalaisten kuntatyönantajalle antama yleisarvosana

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntapalvelujen saatavuus heikentynyt

Ilmapuntari 2014: Kuntapalvelujen saatavuus heikentynyt Ilmapuntari : Kuntapalvelujen saatavuus heikentynyt Suomalaisten mielestä palveluiden saatavuus on heikentynyt ja aiempaa useampi odottaa kotikunnan talouden ja palveluiden ajautuvan heikommalle kehitysuralle.

Lisätiedot

Ehdokkuus maakuntavaaleissa kiinnostaa satojatuhansia suomalaisia

Ehdokkuus maakuntavaaleissa kiinnostaa satojatuhansia suomalaisia TUTKIMUSOSIO 1 Ehdokkuus maakuntavaaleissa kiinnostaa satojatuhansia suomalaisia -0 -kertaisesti mielellään mukaan lähteviä ehdokasmäärään nähden Maakuntavaaliehdokkaiksi voisi pyydettäessä olla lähdössä

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu tammikuu 20 Kantar TNS Jaakko Hyry Tutkimuksen toteuttaminen Aineisto kerättiin. 3.. 20 välisenä aikana Gallup Kanavalla. Kanava on Kantar

Lisätiedot

MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%).

MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%). Kuvio. MITEN TÄRKEÄNÄ PITÄÄ ERI ASIOIHIN VAIKUTTAMISTA MAALISKUUN EDUSKUNTAVAALEISSA (%). ERITTÄIN TÄRKEÄ MELKO TÄRKEÄ EI OSAA SANOA EI JUURI- KAAN TÄRK. EI LAINK. TÄRKEÄ 0 25 50 5 0 Suomen Gallup Oy 0

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 4

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 4 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 07 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT Kantar TNS Oy, Miestentie C, 00 ESPOO, Finland, tel. int+

Lisätiedot

Kolme neljästä kannattaa suoraa maakuntavaalia ehdokkuuksia halutaan rajata

Kolme neljästä kannattaa suoraa maakuntavaalia ehdokkuuksia halutaan rajata TUTKIMUSOSIO Kolme neljästä kannattaa suoraa maakuntavaalia ehdokkuuksia halutaan rajata Selvä enemmistö ( %) suomalaisista pitää hyvänä sitä, että kansalaiset voisivat vastaisuudessa valita päättäjät

Lisätiedot

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN

KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Tiedote KANSALAISET: SOTEN KILPAILUTUS HYVÄKSYTÄÄN ETUJA EPÄILLÄÄN Sivu 1 Suomalaisista kaksi kolmesta (2 %) suhtautuu myönteisesti (3 %) tai neutraalisti ( %) siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot