Kajaanissa tapahtuu! s. 2, 6-10 Barokki Soi s. 6 Runoviikko s. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanissa tapahtuu! s. 2, 6-10 Barokki Soi s. 6 Runoviikko s. 8"

Transkriptio

1 Säilytä lehti, sisältää paljon hyödyllistä tietoa! Toukokuu 2015 alt Arkkitehdit Oy:n havainnekuva Lehtikankaan monitoimitalosta. Lisää HauLe-hankkeesta sivulla 14. Ja se on todella hienoa, että Kajaanin kaupunki on ottanut näin hienon koulun työn alle. s. 5 Kajaanissa tapahtuu! s. 2, 6-10 Barokki Soi s. 6 Runoviikko s. 8 Kauppakadun rakentaminen kävelypainotteiseksi alkaa kesällä, s. 13 Waltti uusi joukkoliikenteen matkakortti, s. 19 Seuraa Kajaanin kaupunkia: Facebook: kajaaninkaupunki Instagram: kajaanin_kaupunki Lisää oma Kajaaniaiheinen kuvasi Instagramiin #kajaanikuvat

2 2 Kajaanin kaupungin näkymät vuodelle 2015 Kajaanin kaupungin uusi kasvustrategia hyväksyttiin viime vuonna ja sitä on alettu toteuttaa vuoden 2015 talousarviossa linjattujen toimenpiteiden mukaisesti. Olennainen ajatus on se, että kaiken kaupungin toiminnan pitää lähtökohtaisesti tukea kaupungin elinvoimaisuutta. Kaupungin elinvoimaisuuden lisäämisessä keskeistä on oikein suunnattu ja toimiva elinkeinopolitiikka. Elinkeinostrategia päivitettiin syksyllä laajojen sidosryhmien verkostoa apuna käyttäen ja se on nyt selkeästi kytketty osaksi kaupungin kasvustrategiaa. Kaupungin vastuulla on aiempaa suurempi rooli elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja vahvistamisessa alueellaan. Elinkeinojen kehittämisen osalta vuoteen 2014 mahtui hyvin monenlaisia asioita. Lentoyhteyksien jatkuminen Kajaaniin saatiin jälleen kerran turvattua. Kajaanin ammattikorkeakoulu on käynyt läpi tiukan saneerauksen ja suuntaa uusiin haasteisiin osakeyhtiönä. Transtechin vaunutilaukset saivat jatkoa ja pitkä tilauskanta vaikuttaa suotuisasti koko maakunnan metalliteollisuuden elinvoimaan. St1 Biofuels Oy teki päätöksen uuden bioetanolitehtaan rakentamisesta Renforsin Rantaan. Muutoinkin Renforsin Rannan yritystoiminnan kehittyminen jatkui ja siellä aloitti toimintansa CSC:n supertietokoneyksikön laajennusosa. Kajaani Romu Oy:n laajennusosa mahdollistaa autonromuista saatavan kierrätysmateriaalin entistä paremman ja tehokkaamman hyödyntämisen. Yritystilojen kysynnässä on ollut havaittavissa myönteistä virettä. Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n tilojen käyttöaste on noin 95 %, mitä voi pitää olosuhteisiin nähden hyvänä. Vuoden 2015 aikana kaupungissa käynnistyy kymmenien miljoonien eurojen investointeja, mitkä osaltaan parantavat työllisyystilannetta suoraan ja välillisesti. Taloudellinen taantuma heikensi työllisyyttä koko maassa. Erityisesti rakentamistoiminnan lähes täydellinen hiljentyminen on heikentänyt työllisyyttä Kainuussa. Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty myös kajaanilaisissa yrityksissä, mutta onneksi suurilta irtisanomisilta ja konkursseilta on vältytty. Venäläisten ostovoiman vähentyminen on näkynyt matkailijoiden ja erityisesti ostosmatkailijoiden määrän pienenemisenä. Talvivaaran vaikeuksien jatkuminen on ylläpitänyt pitkittynyttä epävarmuutta aluetaloudessa. Talvivaaran tulevaisuuden näkymien ja toiminnan uskottavuuden kannalta myönteistä on ollut valtiovallan erittäin vahva mukaantulo yrityksen talous- ja ympäristöasioiden hoitamiseen. Kajaanin kaupungin taloutta on ohjattu usean vuoden ajan kustannusten hillitsemiseen vaikuttavalla talouden tasapainottamisohjelmalla ja henkilöstösuunnitelmalla. Kaupunkiin ollaan rakentamassa palveluohjelmaa, jolla pureudutaan toimintaprosesseihin ja palveluiden tuottamistapoihin. Palvelurakenteet, palveluiden laajuus, laatu ja tuottamistavat eli koko palvelustrategia täytyy sovittaa aiempaa tehokkaammin käytettävissä oleviin resursseihin. Olennainen osa palveluohjelmaa on sen ulottaminen myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa tehtävään yhteistyöhön ja toimintojen tarkasteluun. Palveluohjelmaa toteutetaan pitkäjänteisesti ja linjaukset hyväksytään vuosittain talousarvion yhteydessä. Tilinpäätös vuodelta 2014 on noin 7,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ilahduttavaa vuodessa 2014 oli se, että kaikilla sektoreilla tarkasteltuna sekä toiminnallisissa että taloudellisissa tavoitteissa onnistuttiin vähintään kelvollisesti. Syntyneen tuloksen taustalla ei ole yhtä suurta yksittäistä tekijää, vaan se koostuu lukuisista eristä. Menopuolelta kannattaa nostaa esille se, että kaupungin henkilöstömenot alittuivat yli miljoona euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Muutoinkin budjettikuri piti kiitettävästi läpi vuoden. Tulopuolella verotulot toteutuivat erittäin tarkasti budjetoidun suuruisina ja valtionosuudet hieman odotettua suurempina. Kaupungin investoinnit olivat viime vuonna hieman yli 10 miljoonaa euroa. Miltei kaikki niistä olivat rakennusten ja kunnallistekniikan ylläpitoinvestointeja. Yhtäkään yksittäistä isoa investointia ei ollut käynnissä tai alkanut vuonna Investointitaso nousee jälleen huomattavasti korkeammalle tasol- le vuonna 2015, jolloin alkaa uuden Hauhola-Lehtikangas-koulun rakentaminen. Tämä HauLe-hanke on koko kaupungin historian suurin yksittäinen investointihanke, noin 24 miljoonaa euroa. Suunnitteilla olevat Uusi sairaala -hanke ja uusi terveysasema tulevat myös olemaan lähivuosien iso investointikokonaisuus. Nämä isot investoinnit osaltaan toteuttavat hyvin kaupunkistrategiaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen tähtäävä lakiluonnos kaatui perustuslakivaliokunnassa ja sen valmisteluun palattaneen tulevan syksyn aikana. Viimeisimmässä vaiheessa esitetty tuotantoalueisiin perustuva malli oli Kajaanin kaupungin osalta hyväksyttävissä rahoitusmallia lukuun ottamatta. Vaalien jälkeen uudistusta kannattaa jatkaa kuntayhtymäpohjaisena ja kuntayhtymille pitäisi laissa antaa mahdollisuus päättää itsenäisesti omalle alueelleen sovellettavasta rahoitusmallista. Talouden pysyminen ylijäämäisenä vuoden 2014 tilinpäätöksessä antaa hyvän pohjan kuluvan vuoden ja suunnitelmavuosien talousarvioiden rakentamiseen, mikä vaikuttaa myönteisellä tavalla kaikkien kaupunkilaisten elämään. Voimme toteuttaa kasvustrategiaa ja ylläpitää kohtuullista palvelutasoa. Meillä ei ole silti varaa tuudittautua hyvän olon tunteeseen. Voimme kuitenkin olla tyytyväisiä, että olemme kenties vahvempia kuin koskaan kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Kaupungin elinvoimaisena pitäminen vaatii sitoutuneisuutta, vastuullisuutta, pitkäjänteisyyttä ja taloudellista malttia. Kajaanin kaupungin talouden hallinta vaatii edelleen käyttötalouden kurissa pitämistä ja keskittymistä vain tarpeellisiin ja hyviin investointeihin. Kajaani on hyvä kaupunki, mutta meistä jokainen voi olla omalta osaltaan rakentamassa tätä vielä paremmaksi asuinpaikaksi. Hyvää kesää kaikille! Jari Tolonen kaupunginjohtaja Tapahtumia Kajaanissa Paltaniemen kuvakirkko avoinna Kajaanin Street Run Mahdollisuuksien tori Raatihuoneentorilla Lauluillat (ke klo 18) Barokki Soi festivaali Paltaniemen sataman ja uimarannan vihkiäisjuhla Kesäiset torisoitot Kauppatorilla (la klo 9.30) Eino Leino talo avoinna ja Kajaanin linnan aarre, linnan lasten kierrokset (klo 18) ja Kajaani Express (lähtö Kajanus klo 18), la ja 4.7. myös klo Musiikkia Kauppatorilla (pe klo 10) Pietarin Päivä Kauppatorilla (klo 11) Kävelykierrokset (ma klo 18) Kaupunkikiertoajelut (ke 1.7. klo ja loput ti klo 18) Runoviikko Off Markkinakatu Kajaanin Runoviikko Runoviikon kulttuurikävelyt (Runovartin jälkeen) Kainuun Musiikkijuhlat Wanhan ajan maatalousnäyttely Riihipihalla Tervakanavan soutunäytökset (su klo 18) Kajaanin kesäteatteri: Ella ja Paterock Paltaniemen ja Vuolijoen kesäteatterit Leino-viikko Eino Leino talolla Leino-viikko: Eino Leino talon kirjapäivät Kyläjuhlat Suomen Tivoli Linnanjuhlat ja MILjazz Taiteiden Yö (Kakery) Syysmarkkinat Lost in Kajaani Adventure Yritysten yö Antiikki-Keräily-Sisustus-Harrastemessut Kekri - Kajaanin karnevaali ja Kyynäspäänniemen sillan avajaiset Joulun avaus 6.12 Itsenäisyyspäivän tilaisuudet Joulumarkkinat Kainuulainen joulutori Joulurauhan julistaminen Uudenvuoden vastaanotto Muutokset mahdollisia Lisää tietoa Kajaanin tapahtumakalenterista: -> tapahtumat

3 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti Esiopetus muuttuu velvoittavaksi Esiopetus muuttuu velvoittavaksi alkaen. Perusopetuslain (26 a ) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua. Esiopetusta järjestetään lukuvuoden aikana vähintään 700 tuntia, keskimäärin neljä tuntia päivässä. Kajaanissa esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetuksessa keskitytään leikinomaiseen ja lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan, joka edistää myös lapsen kielellistä kehitystä sekä valmiuksia uusien asioiden oppimiseen. Esiopetuksessa huomioidaan lapsen tarve oppia mielikuvituksen ja leikin kautta. Tavoitteena on, että esiopetuksessa lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu ja hänen oppimaan oppimisen taitonsa kehittyvät. Lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Esiopetuksessa toteutetaan toimintaa sisältöalueiden puitteissa. Sisältöalueita ovat kieli- ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. Lisätietoja: Tällä hetkellä käynnissä on esiopetuksen opetussuunnitelman uudistamistyö, jota tehdään koko Kainuun maakunnan laajuisena yhteistyönä. Tätä prosessia voi seurata osoitteessa: bit.ly\kainuuops2016 Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa Yleisesti esiopetuksesta lisätietoa löytyy Opetushallituksen sivuilta osoitteessa: Kuvat: Susanna Möttönen, Kettukallion päiväkodin esiopetus Positiiviset hankkeet Varhaiskasvatuksessa on käynnissä Liikkuen kasvava lapsi -hanke, jonka tavoitteena on tukea varhaiskasvatusikäisten lasten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla ja ohjata heitä kohti liikunnallisia elämäntapoja. Varhaiskasvatuksen yhteistyökumppani hankkeessa on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Näkyvimpiä toimenpiteitä on ollut Än-Yy-Tee-NYT LIIKKUMAAN perheliikuntatapahtuma Vimpelin harjoitusnurmen alueella, jossa mukana oli perheitä koko kaupungin alueelta. Kevään kuluessa jokaisessa päiväkodissa järjestetään omia perheliikuntatapahtumia erilaisin teemoin. Tavoitteena on tarjota perheille mukavia kokemuksia liikkumisen ja yhdessä touhuamisen merkeissä. Kuva: Jonna Kallunki, Än-Yy-Tee-NYT LIIKKUMAAN syyskuu 2014

4 4 Lisää liikettä ja hyvinvointia peruskoululaisille Hannaleena Kemppaisen 5A luokka Kätönlahden koulusta lähti rohkeasti kokeilemaan jumppapalloilla istumista viime syksynä. Hyvät kokemukset palloilusta ovat saaneet monet muutkin luokat seuraamaan esimerkkiä. Kuva: Sonja Väänänen Kajaanin perusopetus on mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuvassa koulussa raivataan liikkumisen esteitä ja ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Kajaanissa Liikkuva koulu -toimintaa toteutetaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tukemalla hankkeella. Kajaanin koulut liikkeelle -hanke alkoi viime syksynä ja se on saanut jatkorahoitusta myös ensi syyslukukaudelle. Jokainen koulu on lähtenyt toimintaan mukaan omien tarpeidensa mukaisesti. Monet luokat ovat esimerkiksi ottaneet istuimikseen jumppapallot, jotka tekevät oppitunneilla istumisesta aktiivista ja auttavat keskittymään paremmin. Kouluille on myös hankittu uusia oppilaita innostavia välituntiliikuntavälineitä ja kehitetty liikunnallista tapahtumakulttuuria. Opettajat puolestaan ovat saaneet koulutusta siihen, miten eri aineiden opetusta voidaan toteuttaa toiminnallisesti ja erilaiset oppijat huomioiden. Tärkeää on myös ollut luoda koulujen välinen verkosto, jossa hyviä ideoita jaetaan ja jalostetaan koulujen yhteistyönä. Kajaanin koulut liikkeelle -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kainuun Liikunta ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanketta koordinoi Kajaanin Lyseon liikunnan lehtori Jaana Kari. Lisätietoja Liikkuva koulu -ohjelmasta Kajaanissa on monipuoliset liikuntapalvelut Kajaani tarjoaa monipuoliset olosuhteet liikunnan harrastamiseen. Kesän korvilla luonto suorastaan kutsuu liikkumaan. Kuntopolut, pallokentät ja uimarannat ovat kesäisin kajaanilaisten aktiivisessa käytössä. Kajaanissa järjestettävät liikuntatapahtumat ovat olleet viime vuosina suosittuja ja niitä on luvassa myös tänä kesänä. Kajaanin kaupunki edistää kuntalaisten hyvinvointia tuottamalla liikuntapalveluja. Liikuntalain mukaisesti kaupungin tehtävänä on luoda laadukkaat liikuntaedellytykset, joita ovat muun muassa liikuntalaitosten ja ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen sekä ylläpitäminen. Kajaanin kaupunki kehittää liikuntapalveluja hyvässä yhteistyössä eri urheiluseurojen, liikuntajärjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Kajaanissa toimii tällä hetkellä yhteensä 78 liikuntaseuraa ja -järjestöä. Kaupunki tukee yhteistyötahojen työtä myöntämällä vuosittain toiminta- ja kohdeavustuksia seuran tai järjestön hakemuksesta. Kajaanin kaupungin liikunnan olosuhdestrategia on kaupunginhallituksen hyväksymä strateginen linjaus liikuntapalvelujen tukemiseksi ja kehittämiseksi vuosille Liikunnan olosuhdestrategian keskeisinä tavoitteina ovat liikunnan tukeminen elinkaaren molemmissa päissä, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, suuria väestöryhmiä palvelevat liikuntapaikat sekä asiakaslähtöinen toimintakulttuuri. Lasten ja nuorten liikkumista tuetaan siten, että liikuntaseurojen ohjatut harjoitusvuorot kaupungin omissa tiloissa ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille. Ikäihmisten liikuntaan panostetaan vesiliikuntapassilla, 70+ liikuntapassilla sekä kansalaisopiston liikuntaryhmillä. Edellä mainittujen lisäksi kaupunki tukee myös eri yhdistysten omatoimisia ohjattuja kuntosalivuoroja. Yleiskunnon ylläpitäminen on jokaisen kuntalaisen oma valinta. Kajaanin kaupungissa kannustetaan kaikkia omaehtoisen liikunnan harrastamiseen. Parhaimmassa tapauksessa säännöllinen liikunta tukee myös kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista. Kajaanin kaupungin liikuntalaitokset sijaitsevat varsin laajalla alueella, mutta lyhyiden etäisyyksien Kajaanissa liikuntapaikoille siirtyminen on helppoa. Sisäliikuntaa voi harrastaa Kajaanihallissa, Vesiliikuntakeskus Kaukavedessä, jäähallissa, tennishallissa, keilahallissa, pallohallissa, Otanmäen urheilutalolla ja maauimalassa. Ulkoliikunta on mahdollista muun muassa Vimpelin urheilukeskuksessa, Kajaanin liikuntapuistossa ja lähiliikunta-alueilla. Lisätietoja Kajaanin kaupungin liikuntalaitoksista ja harrastusmahdollisuuksista löytyy Kajaanin kaupungin verkkosivuilta. Karttapalvelusivulta löytyvät frisbeegolf- ja ulkoilukartat. Opaskartoista löytyvät kaikki lähiliikunta-alueet ja uimarannat. Liikunnallista kesätekemistä Kajaanissa Lasten ja nuorten kesäesitteestä saa vinkkejä ja liikunnallista tekemistä kesälomalle. Tulevana kesänä järjestetään monenlaisia tapahtumia ja leirejä lapsille ja nuorille. Tarkemmat tiedot kaupungin verkkosivuilta > nuoret > ajankohtaista. Beachvolley- ja katukoripallokentät pystytetään kesäkuussa Nuorisotalo Wanhan Vesilaitoksen paikoitusalueelle. Kentät ovat käytössä päivittäin klo Iso-Ruuhijärvi on yksi Kainuun suosituimmista virkistyskalastuskohteista. Alueelta löytyvät monipuoliset tilat ja palvelut, kuten Kalastajantupa, kota, laavu, kalankäsittelytilat, asuntovaunualue ja veneiden vuokrausmahdollisuus. Varteenotettavia liikunnallisia retkikohteita ovat myös Otanmäen urheilutalo ja maauimala. Päivä vierähtää mukavasti, kun ottaa retkiväelle eväät mukaan. Samalla reissulla kannattaa käydä myös Otanmäen lintutorneilla. Muista myös koko perheen piknik-päivät Otanmäessä. Kesähelteisenä päivänä vilvoittautumaan pääsee Paltaniemen ja Kesäniemen suosituilla uimarannoilla. Lenkkeilyn lomassa voi hyödyntää lähiliikunta-alueiden monipuolisia voimisteluvälineitä. Lähiliikunta-alueet ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja ne sijaitsevat pääsääntöisesti asutusten lähistöillä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Joko olet kokeillut huippusuosittua frisbeegolfia tai koordinaatiokykyä kehittävää parkouria?

5 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti Lehtikankaalaiset odottavat innolla monitoimitaloaan! Lehtikankaalla odotetaan innolla parin vuoden kuluttua valmistuvaa monitoimitaloa. Innokkaimpia odottajia ovat varmaankin talon uuden yhtenäisen peruskoulun oppilaat. Ratamon päiväkodin lapset toivat esille ajatuksiaan ja toiveitaan saduttamalla. Hauholan koulun kuudesluokkalaisten kanssa on tutkittu Lehtikankaan monitoimitalon facebook-sivulla olevia havainnekuvia ja luotu mielikuvia koulupäivistä uudessa, hienossa koulussa. Lehtikankaan uusi monitoimitalo Lehtikankaan uudesta monitoimitalosta tulee ehkä jopa Suomen hienoin koulu. En usko, että kovinkaan moni pääsee käymään muualla koulua, jossa on esim. kaksi liikuntasalia. Kouluun tulee keittiö, josta viedään joihinkin muihin kouluihin ruokaa. Uuteen kouluun tulee paljon enemmän erilaisia ulkoiluharrastuksia, joista löytyy varmasti jokaiselle oma laji. Päivä koulussa oppilaana olisi mahtavaa. Luokat ovat tai siis tulevat olemaan ihanan modernisia. On uskomatonta kuinka joku arkkitehti on suunnitellut noin ihanan koulun. Jaana Väyrynen 6A Uusi koulu - uudet kujeet Uudessa koulussa tulee olemaan kaksi liikuntasalia, iso piha, kirjasto, jalkapallokaukalo ja uudet modernit luokat. Vanha liikuntasali jää ja toinen on uusi. Koulussa on nuorisotilat, jossa voi pelata biljardia ja olla liikuntasalissa. Koulun sisälle tulee luultavasti omat lokerot ja iso keskuskeittiö, josta lähtee ruokaa myös muihin Kajaanin kouluihin. Vanha jalkapallokaukalo puretaan ja tilalle tulee uusi hienompi kaukalo. Koulun pihalla on uudet laitteet, jotka on tarkoitettu myös alaluokkien käyttöön. Luokkia koulussa on eskarista yhdeksänteen asti ja oppilaita henkilökunta. Luokat uudistetaan ja niistä tulee isompia ja hienoja. Kirjasto on ainakin kuvien perusteella tilava ja hieno. Roope Korhonen 6A Toivon, että uudessa koulussa on yhtä kivaa ja hauskaa kuin entisessäkin. No, mikäs nyt voisi pilata sen. Se aikakin kuulostaa hyvältä. Uusi nuorisotila, liikuntasali ja keskuskeittiö. Kirjastokin sieltä pitäisi löytyä, ainakin toivon niin. Uuden futiskaukalon luulisi olevan hieno, onhan koulukin aika hulppea. Jalkapallo on nimittäin hyvä aktiviteetti välituntisin. Myöskään ruuan maku ja laatu eivät huonone uuden koulun myötä. Opettajat, luokkatilat ja yhteishenki voisivat pysyä samankaltaisina, ilma on nyt hieman tunkkaista, mutta eiköhän sekin muutu uuden koulun myötä. Ville Mantila 6A Uudesta koulusta tulee tosi hieno, ainakin kuvien mukaan. Siinä on todella hienot ja tilavat tilat. Toivoisin sinne kaukalovuoroja eli vuoroja milloin siellä saa pelata, esim. ysiluokkalaisilla Ja sitten toivoisin, että tulisi kunnon välineet liikuntasaleihin, esim. futsal maalit. Ja se on todella hienoa, että Kajaanin kaupunki on ottanut näin hienon koulun työn alle. Ja, sitten ne kaapit... se on aika siistiä. Tuossa kun katsoin tuota sisäänkäyntiä, niin se näytti ihan amerikkalaiselta lukiolta mitä elokuvissa on. Sitten toivoisin myös, että kaukalo pysyisi hyvässä kunnossa. Keskuskeittiöstä lähtee ruokaa moneen paikkaan. Ala- ja yläkoululaisilla on kolme kerrosta luokkia ja kirjasto, joka on hieno. Lisäksi päiväkoti ja eskari. Siinäpä ne tärkeimmät. Kaikki huomaa nyt varmaan miten hieno koulu siitä tulee. Niko Tuikka 6A Uuteen kouluun on kivaa mennä, tai oikeastaan mahtavaa mennä. Kouluun tulee tabletit käyttöön. Kouluun rakennetaan uusi liikuntasali, mutta vanhakin jää. Hauholan koulu ja Lehtikankaan koulu yhdistyvät ja vanhat rakennukset puretaan. Koulussa on 1-9 luokat sekä päiväkoti. Uusi kirjastokin tulee sinne sekä Mamsellin keskuskeittiö, josta lähtee ruoka muille kouluille Kajaanissa. Uusi monitoimikaukalo ja liikuntakenttäkin tulee. Koulun tiloista tulevat tosi hienot. Uudesta ruokalasta tulee aika suuri. Koulusta tulee jopa kolmikerroksinen. Se ei ole pelkästään uusi koulu, vaan Lehtikankaan monitoimitalo. Arttu Siira 6A Oppitunti uudessa koulussamme eli laikkiksessa vuonna 2017 Kello soi ja menen parkourtunnille, opettaja neuvoo meille muutaman perustangon ylityksen, alituksen ja kiepsahduksen. Yksi luokkalaisemme, joka harrastaa parkouria, näyttää esimerkkiä ja me muut teemme perässä. Kerran kaadun tyylikkäästi kyljelleen ja kaikki nauravat, koska näkevät, ettei minulle käy pahemmin. Kun olemme saaneet vapaasti testailla liikkeitä, opemme kertoo meille eri liikkeiden ja tankojen nimiä. Nimet ovat ihan outoja esim: Lasetud, hopperi, majio ja kaltus. Kaineri on hyppy 60 cm tangon yli käsien varassa, jonka jälkeen pitää hypätä 180 astetta x-hypyllä. Lopputunnin saamme tehdä mieleisiä liikkeitä kaverin arvioidessa kouluarvosanalla liikkeen onnistumista. Parhaimmillaan onnistun saamaan Jasminilta 9 ja itse Jasminille annan 9 parhaimmillaan. En osaa ihan täysin, mutta kivalta vaikuttaa ja aion välkällä käydä Jasminin, Jeminan ja Jessican kanssa parkourissa. Vapaa-ajalla ehkä Camillan kanssa. Sekä totta kai, parkourtunneilla kehitän taitojani kerran kuukaudessa fysiikan maikan opeissa. Pinja Komulainen 6D Trampoliini, hyppiä. Hevonen. Sillä voi ratsastaa. Sitä vois taluttaa. (Mitä tuolla pihalla vois leikkiä?) Polttopalloo. Jalkapalloo. Laura 7v. Kivassa päiväkodissa on ulkona rallirata ja ralliautoja joilla voi ajaa. Ralliradalla on liikennevalot. Lähellä päiväkotia on vuori, missä lapset saavat kiipeillä ja seikkailla. Vuori yltää melkein aurinkoon asti! Kivassa päiväkodissa on herkkuruokaa. Päiväkodissa on kivoja aikuisia ne leikkii ja touhuilee kaikkea lasten kanssa. Kivassa päiväkodissa on kaikilla lapsilla paljon kavereita! Luca 7v. Minun unelmien päiväkodissa tyttö on jumppasalissa ja hän on tähtilamppujen alla. Ja hän on menossa hyppimään korkeitten palikoitten päältä. Ja tähtilamput ovat loistokkaita ja tyttö äsken meni liukumäestä ja tapettina on mustaa tapettia jossa on vihreitä palloja. Nelli 6v. Unelmien päiväkodissa on hyllyssä nukkeja ja sitten täällä on sohvalla värikyniä. Siellä on prinsessateltta ja nojatuoli. Siellä on myös pitkä matto ja lyhyt matto. Jenni 7v.

6 6 Barokki Soi 2015 Barokki Soi -festivaali viettää 5-vuotissyntymäpäiväänsä. Festivaalia juhlitaan komealla juhlakirjalla, joka kattaa kuvia konserteista, taiteilijoista ja tunnelmista viiden vuoden ajalta. Juhlavuoden kunniaksi Barokki Soi esittäytyy myös vanhustentaloilla ja sairaalassa kuulijoille, joiden on vaikea saapua festivaalille. Festivaalilla esiintyy 30 taiteilijaa ja viisi heistä tulee eripuolilta Eurooppaa. Barokki Soi-festivaali on aina tarjonnut kuulijoille alansa huippuja. Lapsille on suunnattu omia konsertteja ja Kajaanin elokuvakerho on elävöittänyt festivaalia upeilla elokuvilla. Barokki Soi-festivaalin 2015 konsertit tarjoavat perinteisen barokkimusiikin lisäksi barokkisoittimin esitettyjä kansanmusiikkiotteita Irlannista ja Skandinaviasta sekä matkaamme välillä varhaisbarokin puolelle. Luvassa on siis jälleen upeita konsertteja Kajaanin kaupungin keskustassa: Raatihuoneella, Kaukametsän Kouta-salissa, Kajaanin kirkossa ja ravintola Maria P:ssä. Jokaisella konserttipaikalla on oma tunnelmansa ja vivahteensa luomaan ainutlaatuisen konsertti kokemuksen. Tervetuloa barokkimusiikin keveyteen ja Kainuun hurmaavaan kesään! Festivaali toteutettiin ensimmäisen kerran Kajaanin kaupungin 360-vuosijuhlan osana kesäkuussa Minna Tuhkala Barokki Soi -festivaalin taiteellinen johtaja / barokkiviulutaiteilija Barokki Soi 2015 ohjelma Keskiviikko Avajaiset ja elokuva:cadmus & Hermione Elokuvateatteri Bio Rex, klo Ohjaus: Martin Fraudreau, Ranska 2008 Cadmus & Hermione on Jean-Babtiste Lullyn säveltämä, prologin ja viisi osaa sisältävä barokkiooppera ja musiikillinen tragedia vuodelta Libreton oopperaan kirjoitti Philippe Quinault. Elokuva on taltiointi Pariisin Opera Comiquen esityksestä tammikuulta Esityksen pituus on 123 min. ja se on tekstitetty englanniksi. 02. Barokki Soi -avajaisten jatkot Viinibaari Maria P, klo Minna Tuhkala barokkiviulu Tilmann Gey cembalo Gyöngy Erödi, barokkisello Thomas Pitt barokkisello Torstai Ranskalainen lumous Raatihuone, klo Keveän hempeitä, niin syvällisiä ranskalaisia tunnelmia, kuin kevyt tuulahdus. Antaa tilaa, hengittää. Minna Tuhkala barokkiviulu Thomas Pitt viola da gamba Gyöngy Erödi barokkisello Tilman Gey cembalo Liput Bachia uruilla Kajaanin pääkirkko, klo Christian Ahlskog, urut ohjelma Ruusulehtojen salaisuudet - From Rosy Bowers Kouta-sali, Kaukametsä, klo Musiikkia Lontoon konsertti- ja teatterilavoilta lukujen vaihteesta, yläluokan nuorten miesten Grand Tour, sivistämismatka Euroopan metropoleihin poiki teattereista, oopperoista ja konserttielämästä innostuneita kotiinpalaajia, jotka lämpimästi toivottivat tervetulleeksi ulkomaiset virtuoosit, laulajat ja säveltäjät rikastuttamaan myös kotikaupunkinsa kulttuurielämää. Baccano -yhtye: Tuuli Lindeberg, sopraano Hanna Haapamäki, nokkahuilu Mervi Kinnarinen, viulu Jussi Seppänen, sello Markku Mäkinen, cembalo ja urut liput 17 Perjantai Hajamielinen säveltäjä ystävineen (päiväkotiryhmille) Kouta-sali, Kaukametsä, klo ja Voiko nokkahuilulla soittaa muutakin kuin Ostakaa makkaraa? Kyllä! Tämän todistaa Bravaden hauska ja mukaansatempaava näytelmällinen Lastenkonsertti. Konsertti esittelee nokkahuilun historiaa ja sille sävellettyä musiikkia keskiajalta nykypäivään. Lavalle astelee tunnettuja säveltäjiä, kuten Bach, Mozart ja Beethoven. Konsertin on Bravadelle käsikirjoittanut ja ohjannut Antti Lang. Bravade -yhtye: Pauliina Fred, nokkahuilu Sunnival Fagerlund, nokkahuilu Hanna Haapamäki, nokkahuilu Hanna Kangasniemi nokkahuilu 07. Kaksi selloa, kaksi sellistiä, yksi tarina Raatihuone, klo Säveltäjän, sellistin ja viola da gamban soittajan Jean-Baptiste Masse ( ) teoksia kahdelle sellolle jotka ovat ensimmäisiä selloteoksia Ranskasta. Omalla tavallaan ne kertovat meille tarinan menneisyydestä täynnä huumoria, jännitystä, draamaa ja iloa.gyöngy Erödi, barokkisello Thomas Pitt, barokkisello Liput Brú Kouta-sali, Kaukametsä, klo Brú on folkbarokkia, jossa vanhat sävelmät Irlannista, Skandinaviasta ja Suomesta sulautuvat nykypäivään. Yhtye yhdistää soinnissaan kansanmusiikin raikkauden ja rytmit periodisoittimien sointiin. Brú-yhtye: Anna Besson, traverso Aira Maria Lehtipuu, barokkiviulu Krishna Nagaraja, barokkialttoviulu Louna Hosia, barokkisello liput 17 Lauantai Maagisia kohtaamisia pohjoistuulen matkassa Raatihuone, klo Boreas on kreikkalaisessa mytologiassa pohjoistuulen ja talven jumala ja näin ollen tuttu jokaiselle joka on viettänyt Suomessa ainakin yhden talven. Suomeen kansanmusiikin tähden muuttanut italialais-intialainen Krishna Nagaraja joutuu usein vastaamaan kysymykseen miksi hän on niin kiinnostunut pohjoismaisesta musiikista vaikka hänellä ei juuriensa puolesta ole tänne mitään sidettä. Tähän sinällään luonnolliseen kysymykseen hän on vastannut mielellään: Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. (Joh. 3:8) Ilkka Heinonen, jouhikko ja violone Samuli Karjalainen, näppäily-, puhallin- ja lyömäsoittimet Aira Maria Lehtipuu, barokkiviulu ja viola d amore Krishna Nagaraja, barokkialttoviulu ja hardangerviulu liput Kun tuuli kääntyy Kajaanin pääkirkko, klo Tarinakonsertti erilaisuudesta ja eristämisestä. Miksi ihminen joutuu yhteisönsä eristämäksi? Keskiajan noitavainot, tämän päivän työpaikkakiusaaminen, etnisten ryhmien väliset ristiriidat, yksilö vastaan joukko. Miksi sama surkea tarina toistuu eri aikoina, eri paikoissa? Mitä ihminen voisi omasta historiastaan oppia? Pia Freund sopraano Solmund Nystabakk luuttu Johanna Korhonen, kerronta Pauliina Fred, traverso ohjelma Suuren miehen astialla Kouta-sali, Kaukametsä,

7 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti klo Kunnian malja Johan Sebastian Bachille. Brandenburgilainen 5 sekä kaksi kaunista viulukonserttoa cembalokonsertolla höystettynä. Minna Tuhkala, barokkiviulu Tiina Aho-Erola, barokkiviulu Aira-Maria Lehtipuu, barokkiviulu Krishna Nagaraja, barokkialttoviulu Lea Pekkala barokkisello Pauliina Fred traverso Tilman Gey cembalo liput 17 Sunnuntai Elokuva: Casanova elokuvateatteri Bio Rex, klo Ohjaus: Federico Fellini, Italia 1976 Fellini ottaa käsittelyynsä myyttisen Giacomo Casanovan hahmon ja paljastaa sen luurankoaan myöten luvun alkupuolen Venetsian karnevaaleilta alkava Casanovan matka on groteski ja burleski ilotulitus mielikuvitusta ja kuvien taikaa. Pääosassa on Donald Sutherland. Elokuvan pituus 148 min. ja se on tekstitetty suomeksi. Elokuva on kielletty alle 16 v. 13. Toiveena on Elämäni Kajaanin pääkirkko, klo Barokista kesään, elämän tie, musiikin hurjuus ja kauneus.. muun muassa kantaatit G. Ph. Telemann: Die Hoffnung ist mein Leben & D. Buxtehuden: Ich halte es Dafür Elja Puukko, basso Minna Tuhkala, barokkiviulu Tiina Aho-Erola, barokkiviulu Lea Pekkala, barokkisello Tilman Gey, urut ohjelma La Perla Barocco Kouta-sali, Kaukametsä, klo Varhaisbarokin tunnetuimpien säveltäjien kepeitä ja kauniita helmiä missä Amor ja nymfit seikkailevat niityillä ja metsissä. Venetsialainen Barbara Strozzin laulu Amor Dormiglione on keinuva kertomus nukkuvasta Amorista, joka ei suostu ampumaan nuoliaan kun taas firenzeläinen Francesca Caccinin laulussa Ch Amor sia nudo häntä luonnehditaan oikulliseksi ja epäluotettavaksi kuten rakkaus yleensä. Suurten italialaisten tanssimestareiden Fabritio Caroso (n n.1605) ja Cesare Negri (n n.1605) tanssit olivat ahkerasti käytössä vielä heidän kuoltuaankin. Kuvassa Baccano-yhtye Hypate yhtye: Petra Schauman laulu Elina Gundersen tanssi Maria Hostikka tanssi Helene Joy traverso ja nokkahuilu Ritva Hautsalo, gamba ja lirone Kaisamaija Uljas luuttu liput 17 Lukisitko kirjan, jos... Saisit vinkin hauskasta tai jännittävästä juonenkäänteestä? Kertoisin sinulle ennakkotietoa kirjan tapahtumista? Kuvailisin päähenkilöä ja paljastaisin hänen ongelmansa? Suosittelisin lempikirjasi kaltaista toista kirjaa? Kirjavinkkaus on lukemaan houkuttelemista. Kirjavinkkari valikoi erilaisille lukijoille sopivaa luettavaa ja kertoo sitten lyhyesti ja houkuttelevasti kirjasta. Loppuratkaisua kirjavinkkari ei paljasta koskaan! Sen vuoksi esimerkiksi jännittävän kohdan jälkeen vinkkari jättää ratkaisun ilmaan leijumaan: Saat tietää, mitä sitten tapahtuu, kun luet kirjan itse. Kirjavinkkaus on koulun ja kirjaston yhteistyömuoto, ja sen päätavoitteena on edistää lukemisharrastusta ja auttaa jokaista lasta löytämään mielekästä luettavaa. Kirjasto ja koulut ovat kokeneet vinkkaritoiminnan hyvin tervetulleeksi ja tarpeelliseksi, jotta lapset ja nuoret innostuisivat lukemisesta ja kirjallisuudesta. Kajaanin kaupunginkirjasto on vastannut yhteistyötoiveeseen palkkaamalla projektityöntekijän kouluille kiertäväksi kirjavinkkaajaksi. Kohderyhmänä ovat tänä vuonna olleet Kainuun koulujen luokkalaiset. Kevään korvilla myös luokkalaisille järjestetään etävinkkauksia. Kirjoissa on lukemattomia mahdollisuuksia. Lukeminen tarjoaa tietoa maailmasta, samaistuttavia kohtaloita ja mahdollisuuden ymmärtää tunteitaan. Kirjoista oppii uusia sanoja ja löytää lohtua. Lukeminen myös auttaa keskittymään ja luomaan mielikuvia tapahtumista. Lukeminen avaa oven taikapiiriin. Kajaanin taidemuseon kesänäyttely on täynnä musiikkia, rytmiä ja värien helinää. Taiteilija kuvaa itsensä huilua tai torvea soittavana ilveksenä, maalaa yksinäisen viulun tunturijärven rannalle tai tekee muuten näkyväksi luonnossa soivia ääniä ja hiljaisuutta. Se esittelee Lapin taiteilijan, joka aloitti näkyvän taiteilijauransa vuonna 1959, kun hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä sai hyvän vastaanoton Helsingissä. Maalauksissa porot vaelsivat pälvien keskellä ja askeettinen värimaailma toi mieleen muinaiset kallio- Särestöniemi soi Kajaanin kesässä maalaukset. Vaihdan muotoani joka hetki, olen Panilves - Ilvespan ja kaivan kätköistäni huilun ja puhallan helvetinmoisen tulvan, joka kohisten putoaa maanräystäältä lumenhiljaiseen siniseen. (Reidar Särestöniemen kirjeestä Brita Polttilalle 1967) Suurin osa näyttelyn teoksista sijoittuu 1960-luvulle, jolloin Särestöniemi valloitti yleisönsä ja alettiin puhua Lapin shamaanista. Hän tutki pohjoisen luonnon olemusta hienostunein värein: punaista jänkämaisemaa vaeltavine poroineen, sinistä Kumputunturia, jonka pintaa peittää vihreä puiden vyöhyke. Samalla vuosikymmenellä syntyivät myös tekniikka- ja materiaalikokeilut, joiden värimaailma oli hillityn harmaa tai hehkuvan sininen tai oranssi. Esille tulee myös omakuvia, jota Särestöniemi maalasi erityisesti 1970-luvulla, sekä 1980-luvun teoksia, joissa näkyy väripaletin muutos uuden ateljeen rakentamisen jälkeen. Reidar Särestöniemen ( ) syntymästä tulee kuluneeksi 90 vuotta toukokuussa. Hän työskenteli koko elämänsä kotimaisemien keskellä Kittilän Särestössä. Reidar Särestöniemi - värit soivat Kajaanin kesässä Kajaanin taidemuseo, Linnankatu 14 Avoinna: su-ti, to 10-17, ke su-pe 10-17, ke Runoviikolla avoinna myös lauantaina 4.7. klo Vapaa pääsy Reidar Särestöniemi: Kevät, Kuva: Arto Liiti

8 8 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti 2015 Kajaanin Runoviikko Kajaanin Runoviikko nostattaa punan poskille. Kajaanin Runoviikon taiteellinen johtaja Taisto Reimaluoto on julkistanut runoviikon ohjelman. Ohjelma pitää sisällään noin 60 esitystä, joista noin kolmasosaan on vapaa pääsy. Uutuutena Runoviikolla kokeillaan erikoishintaisia esityksiä. Ohjelmistosta on poimittu kaksi suosituksi povattua esitystä, laitettu ne suurimpaan esitystilaan eli Kaukametsän saliin ja laskettu lipun hinta melkein puoleen alkuperäisestä. Runoviikon erikoishintaan tarjoamat esitykset ovat torstaina Kotirintaman naiset, jossa kuullaan sota-ajan radiohittejä ja lauantaina Mikko Roihan ohjaama hävyttömän hauska Sulaketta lainaamassa. Klassikko-ohjelmistosta mukana ovat esimerkiksi Iiron koulu, jonka aiheina ovat 100 vuotta juhlivat populaarikirjailijat kuten Anni Polva sekä samoin 100-vuotisia juhliva Juha Mannerkorpi. Runoilijan ääni -sarjassa Tuula-Liina Varis haastattelee Suven runoilijan lisäksi nuorempia runoilijoita. Näyttelijä Tuukka Vasaman runotelt- ta on paikalla torstaista lauantaihin. Rauniokaupunki ry järjestää jälleen rockklubeja Kujan jatkot teemalla. Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: Tänä kesänä tapahtumassa nähdään useampia punan poskille nostattavia aikuiseen makuun olevia esityksiä. Heti avajaispäivänä keskiviikkona tupa ryskyy ja parret paukkuu, kun Suomen kansan roisi menneisyys on kaivettu esiin sensuroiduista arkistoista. Eero Enqvistin, Pinja Hahtolan ja Petra Lampisen riemukas esitys on saanut k-18 ikärajan. Erotiikkaa on myös klovneriaan perustuvassa esityksessä Dark side of mine. Runoviikolla on tänäkin vuonna useita ensi-iltoja. Avajaispäivänä nähdään Jukka Hyde Hytin Suven runoilija Pentti Saaritsan tuotannosta ohjaama esitys. Viime vuonna vuoden nuoreksi lausujaksi valitun Antti Tiensuun palkintoesitys perustuu Leonard Cohenin runoihin. Yleisradio on jälleen vahvasti mukana Runoviikolla: muun muassa Tanssiva karhu -runopalkinto jaetaan Kajaanin Runoviikon avajaisissa. Sulaketta lainaamassa. Kuva: Petra Tiihonen Runoviikon oheistapahtumat Paltaniemen kuvakirkko ja keisarintalli Avoinna kesäaikana joka päivä klo Pietarin päivä kauppatorilla ma klo 11 alkaen (n. 1 h 30 min.) Opastetut kävelykierrokset ma ja 6.7. klo 18, lähtö Kauppatorilta Pietari Brahen patsaalta (4 ) Markkinakatu kauppakadulla Avoinna: ke - to klo 9-18, pe klo 9-19 ja la klo 9-16, myyntikojuja (ke - la) ja ohjelmaa Raatihuoneentorin esiintymislavalla (ke - pe) Raatitori rallattaa (laulua ja tanssia), Raatihuoneentori ke 1.7. klo 18 alkaen Torisoitot kauppatorilla pe 3.7. klo 10 ja la 4.7. klo 9.30 alkaen Tervansoutunäytös tervakanavalla su 5.7. klo 18 alkaen Lisätietoja tapahtumista: Kajaani Info Kaupungintalo Pohjolankatu 13, Kajaani, puh Kajaani Express Seikkailu kävelyttää sinut Kajaanin historiaan tunnissa: alkuperäiskansoihin, Linnan saloihin, Lönnrotin maailmaan, kaupungin vilinään, salaisiin puutarhoihin ja kauniiseen kirkkoomme. Raotamme verhoa kainuulaisen luonteeseen ja korven perinteisiin tanssiteatterin keinoin. Koe Kajaani tanssivin silmin! Esitykset klo 18 ja klo 18 Lisäksi lauantaisin ja 4.7. klo 14 Lähtöpaikka Scandic Hotel Kajanus Kesto noin 1 tunti Liput 15/10 e Tuotanto: Routa yhteistyössä Kajaani Dancen kanssa Eino Leino-talo PALTANIEMI Avoinna su - pe klo , la suljettu Kesäkahvila, näyttelyt Eino Leino -talon kirjapäivät Paltaniemen teatteri: Kivenpyörittäjän kylä Katso tarkemmat ohjelmat ja aikataulut: Kajaanin matkailuoppaiden opastettu kiertoajelu Eino Leinon lapsuusmaisemiin Keskiviikkona klo lähtö Hotelli Kajaanin pihasta ja klo Teatteritalon viereiseltä pysäkiltä. Linja-auton kyytiin voi lähteä myös Scandic Kajanuksen ja Kaukametsän salin edestä. Opastetulla kaupunkikiertoajelulla on harvinainen tilaisuus tutustua Eino Leinon lapsuusmaisemiin ja syntymäkodin Hövelön pihapiiriin sekä Paltaniemen kuvakirkkoon. Kesto: 2 h Liput: ennakkoon Kajaani Infosta 8/4 euroa. Tutustu Kajaaniin kulttuurikävelyllä Kajaanin matkailuoppaiden opastetut kierrokset alkavat heti Runovartin jälkeen Eino Leinon patsaalta. Kierroksen kesto on noin tunti. Vapaa pääsy. ke 1.7. Kajaanin taidemuseo ja Reidar Särestöniemen näyttely to 2.7. Kajaanin ortodoksinen kirkko pe 3.7. Kainuun Museo ja näyttelyt Saareen ja Jukka Laukkasen lastenkirjakuvituksia la 4.7. Lönnrot ja Leino - kajaanilaiset! su 5.7. Kajaanin linna ma 6.7. Kajaanin kirkko, esittely ja urkumusiikkia Opastettu kävelykierros - Kajaaninjoki Eino Leinon tuotannossa Maanantaina 6.7. klo 18, lähtö Kauppatorilta Pietari Brahen patsaalta. Kesto: 1,5 h Liput: 4 euroa oppaalta. Vaara-kollektiivi Naiskeho Paikka: Latina Pole & Shop Työryhmä: Emilia Hyvönen, Helen Ronkainen, Sara Saxholm Lisätiedot ja esitysajat: Minna Joenniemi. Kuvaaja: Jussi Nahkuri

9 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti Museokäynnit lisäävät hyvinvointia Suomalaisten ja ruotsalaisten tutkimusten mukaan kulttuuriharrastukset ja erityisesti museokäynnit lisäävät ihmisten elinikää ja hyvinvointia. Asiaa selittänee se, että taidenäyttelyissä elämyksiä antavat teokset ja kulttuurihistoriallisissa museoissa muistoja herättävät vanhat valokuvat ja esineet luovat meille mielihyvää. Näyttelyiden on todettu myös virkistävän aisteja ja lisäävän yhteisöllisyyttä. Kuntalaisten hyvinvointia lisätäkseen Kajaanin kaupunki poisti tämän vuoden alussa pääsymaksut Kainuun Museosta ja Kajaanin taidemuseosta. Kädenojennus on otettu hyvin vastaan ja museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Tänä kesänä Kainuun Museolla on pitkästä aikaa näyttely erityisesti lapsille ja lapsiperheille. Oulussa toimiva Kulttuuritalo Valve on valmistanut lastenkirjoihin perustuvan näyttelyn Saareen, joka on menestyksekkäästi kiertänyt eri puolilla Suomea. Näyttely on moniaistinen taideseikkailu, jossa suomalaisten kirjailijoiden tarinoita tuodaan elämyksellisesti koettaviksi. Saareen voi tehdä matkan Saareen-näyttelyyn liittyen museo haluaa esitellä myös kainuulaista osaamista lastenkirjojen saralta. Paltamolainen graafikko ja yrittäjä Jukka Laukkanen on kuvittanut ja toteuttanut useita lastenkirjoja. Tunnetuin hänen luomuksistaan on Pietu-hahmo. Galleriahuoneen näyttely Jukka Laukkasen lastenkirjakuvituksia on esillä Kainuun Museo Asemakatu 4 Avoinna ma, ti, to, pe 12-16, ke sekä ma, ti, to, pe, la, su 12-16, ke Kainuun musiikkiopisto saa elämän soimaan ja tanssimaan Kainuun musiikkiopisto tarjoaa laadukasta ja monipuolista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Voit valita instrumenttisi 24 vaihtoehdosta: soittaa tai laulaa, klassista tai kevyttä, yhdessä ja yksin. Samalla lukukausimaksulla pääset osallistumaan sekä henkilökohtaiselle instrumenttitunnille että musiikin perusteiden ja yhteissoiton tunneille. Voit myös musiikkiopiston oppilaana päästä ilmaiseksi konsertteihin ja hyödyntää opintojasi osana toisen asteen tutkintoja. Musiikkiopistoon voi tulla harrastamaan, vaikka ei olisi koskaan soittamista kokeillutkaan: kokeneet ja ammattitaitoiset opettajat opastavat eteenpäin, jopa ammattiopintojen kynnykselle saakka. Jatkossa täytämme vapautuvat oppilaspaikat joustavasti ilmoittautumisjärjestyksessä, ilman pääsykokeita. Kainuun musiikkiopiston tanssiosasto, Ballet Kaukametsä tarjoa tanssista kiinnostuneille mahdollisuuden harrastaa klassisen baletin lisäksi myös lastentanssia, nyky- ja modernia tanssia. Kaikista opintomahdollisuuksista saa lisätietoja musiikkiopiston kotisivuilta Tervetuloa soittamaan, laulamaan, tanssimaan tai seuraamaan oppilaskonsertteja ja tanssinäytöksiä! Kainuun musiikkiopisto järjestää opetusta Kajaanin lisäksi Vuolijoella, Suomussalmella, Vaalassa, Paltamossa, Puolangalla, Ristijärvellä ja Hyrynsalmella. Kajaanin Kaupunginteatterin uusi johtaja Helka-Maria Kinnunen Kajaanin kaupunginhallitus on valinnut Kajaanin Kaupunginteatteri Alueteatteri -liikelaitoksen johtajaksi alkaen näyttelijä, teatteritaiteen tohtori ja teatteripedagogi Helka-Maria Kinnusen Helsingistä. Helka-Maria Kinnunen on valmistunut Teatterikorkeakoulusta näyttelijäksi vuonna 1982, teatteritaiteen maisteriksi vuonna 1997, teatteritaiteen tohtoriksi vuonna 2008 ja teatteripedagogiksi vuonna Helka-Maria Kinnusella on laaja-alainen kokemus teatterialalta. Hän on toiminut näyttelijänä Kuopion ja Lahden Kaupunginteattereissa ja vieraillut näyttelijän tehtävissä useissa eri teattereissa. Hän on toiminut lehtorina ja tutkijakoulutettavana Teatterikorkeakoulussa ja yliopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulun Esittävän taiteen koulutusohjelmassa. Edellä mainittujen päätoimisten tehtävien lisäksi hän on muun muassa ohjannut, käsikirjoittanut ja toiminut monialaisissa työryhmissä esiintyjänä, koollekutsujana ja dramaturgina. Hän on toiminut useissa luottamus- ja asiantuntijatehtävissä taiteilijayhdistyksissä. Tällä hetkellä Helka-Maria Kinnunen työskentelee vielä vapaana taiteilijana ja pedagogina, ja aloittaa työt Kajaanissa vuoden 2016 alussa. Kesällä tapaamme hänet Runoviikon esityksessä Kuolleita naisia - esitys olemisesta, elämisestä ja luopumisesta. Esityksen yhteydessä julkaistaan Helka-Marian esikoisrunoteos Minä olen pamfletti. Helka-Maria Kinnunen, kuvaaja: YLE/Seppo Sarkkinen.

10 10 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti 2015 Kajaanin Kaupunginteatterin syksy 2015 Kajaanin Kaupunginteatterin uudet ensi-illat isolla näyttämöllä ovat Niin kuin taivaassa, Kay Pollakin Såsom i himmelen, dramatisointi Sofia Aminoff ja suomennos Harri Virtanen sekä Risto Isomäen romaanista dramatisoitu Litium 6. Sissilinnan näyttämöllä nähdään nuorille suunnattu uutuusnäytelmä Liian herkkä. Pienen näyttämön ohjelmistossa jatkaa suosittu lastennäytelmä Max ja Moritz. Liian herkkä Voiko maailmasta sulkeutua ulos? Voiko maailmaa väistää? Voiko elämän elää saamatta haavoja ja arpia? Kuinka herkkyys käännetään vo i ma ks i, h ei kko u s va hvu u d eks i? Anne Ballinin käsikirjoittama ja ohjaama esitys on herkkä ja hykerryttävä nuoren tytön tutkimusmatka omaan minuuteensa; maailmaan, jossa kaikki portit ovat vielä avoinna. Esityksen musiikki ja tanssi tuovat lisänsä toivorikkaaseen tarinaan. Tytön roolissa vierailee Tiina Romppainen. Ensi-ilta Sissilinnassa paikallista kuoroa. Kapellimestarina ja näytelmän pääroolissa on Riku Niemi, joka on suurelle yleisölle tuttu kapellimestari, säveltäjä, tuottaja ja viihdyttäjä. Näytelmän ohjaa Fiikka Forsman. Esitys on lämminhenkinen, siinä on paljon musiikkia ja se sopii kaikenikäisille katsojille. Ensi-ilta isolla näyttämöllä Litium 6 Hanna Kirjavaisen dramatisoima ja ohjaama näytelmä on toimintatrilleri parhaiden action-elokuvien henkeen. Tarina sijoittuu ydinenergian ympärille, se on pelottavan todenmukainen kuvaus ajankohtaisesta uhkasta ja mahdollisesta maailmanlopusta. Vakavasta aiheesta huolimatta sitä lähestytään kuitenkin toimintaelokuvan energialla ja kieli poskella, lajityypin hulvattomimpia kliseitä viihdyttävästi parodioiden. Ensi-ilta Teatterin Litium 6 kuva, kuvaaja: Ia Samoil, kuvan käsittely Teemu Sirviö. Niin kuin taivaassa Näytelmä on kertomus kansainvälisesti menestyneestä kapellimestarista, joka palaa kotiseudulleen pieneen kotikyläänsä hiljentymään, ostaa vanhan kansakoulun ja ryhtyy harjoittamaan Liput: Kajaani Info, p , avoinna ma-pe klo Teatteritalo, p , avoinna ti-pe klo , Kaukametsän opiston uusi rehtori Juurilleen palaava Aune Kariluoto aloittaa Kaukametsän opiston rehtorina toukokuussa. 30 vuotisen uransa aikana Aune on ehtinyt moneen paikkaan ja hän on toiminut muunmuassa toimittajana, äidinkielen opettajana ja sosiaalihoitajana terveyskeskuksessa. Rehtorin töitä hän on tehnyt Kajaanissa kahden lukion rehtorina, aikuislinjan apulaisrehtorina ja lukion apulaisrehtorina. Hän on myös tehnyt pitkään lukion ja ammatillisen yhteistyötä. Lukion rehtoritehtävien jälkeen Aune toimi Kainuun maakunta -kuntayhtymän koulutustoimialan kehittämispäällikkönä ennen siirtymistään Kuopion kaupungin palvelukseen ISOverstaalle. Viimeiset kolme vuotta Aune on toiminut valtakunnallisessa oppilaitosverkostossa ISOverstaassa. Sitä johdetaan Kuopiossa ja se keskittyy verkko-opetuksen ja sen tarjonnan kehittämiseen. Aune Kariluodolle ajassa pysyminen ja kehittyminen on ollut aina tärkeää, nimenomaan verkko-oppimisen kehittäminen. Verkko-oppiminen antaa opiskelijalle paljon valmiuksia kaikkeen. Aunesta olisi tärkeää saada myös ikäihmiset mukaan kehitykseen. Opettajana ja rehtorina Aunelle opiskelijoiden tulevaisuus on keskeistä. Hän haluaa palvella kaikkia Kajaanilaisia ja tarjota sellaista opetustarjontaa, kuin kajaanilaiset haluavat. Opetustarjonnan säilymistä ja kehittymistä voi varmentaa osallistumalla aktiivisesti opiston toimintaan. Kursseille voi ilmoittautua jo kesällä ja siten varmistaa paikkansa syksyn opinnoissa. Kaikki ovat tervetulleita Kaukametsän opistoon ikään, kansalaisuuteen ja sukupuoleen katsomatta. Kansalaisopiston kursseille voi ilmoittautua verkossa jo kesällä, vaikka opas ilmestyy vasta elokuussa. Lopuksi Aune haluaa muistuttaa, että kajaanilaisten kannattaa olla ylpeitä tästä hienosta alueesta ja palveluista. Kaikki on lähellä, liikkuminen helppoa ja täällä on paljon puhdasta luontoa! Aune Kariluoto. Kuva: Sonja Väänänen

11 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti Mistä vesihuoltopalveluiden hinta muodostuu? Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueella arvonlisäverolliset käyttömaksut ovat alkaen talousvedelle 1,17 /m3 ja jätevedelle 2,29 /m3. Lisäksi peritään kiinteistötyypin ja kerrosalan mukaisia perusmaksuja talous-, jäte- ja hulevedestä. Vesilaitosyhdistyksen hintavertailuissaan käyttämän tyyppiomakotitalon (150 k-m2 ja 180 m3/v), jolla on talous-, jäte- ja hulevesiliittymät, vuosittaiset maksut Kajaanissa ovat 4,21 / m3 ja tyyppikerrostalon (2.500 k-m2 ja m3/v) 3,79 /m3. Vuoden 2015 talousarvion mukaan Kajaanin Vesi veloittaa tarjoamistaan vesihuoltopalveluista vuodessa yhteensä noin 6,7 milj. euroa, se käyttää materiaalien ja palveluiden hankintaan noin 2,1 milj. euroa, henkilöstökulut ovat noin 1,2 milj. euroa, pääomakulut eli poistoina useille vuosille käyttötaloudessa jaetut investointikulut ovat noin 1,8 milj. euroa ja muita kuluja on noin Lisäksi kaupunkiomistajalle tuloutetaan 1,2 milj. euroa ja Kajaanin Veden myöhemmin investointeihin käytettäväksi tulokseksi jää noin 0,2 milj. euroa. Edellä mainitun tyyppiomakotitalon 4,21 / m3 (sis. alv 24 %) jakautuu kuvan 1 mukaisesti. Kajaanin Vesi vastaa koko vesihuoltoketjusta: talousveden hankinnasta ja käsittelystä, jakelusta säiliöineen ja paineenkorotuksineen sekä verkoston ylläpitoineen, jäteveden viemäröinnistä pumppauksineen sekä jätevedenkäsittelystä lietteenkäsittelyineen. Lisäksi Kajaanin Vesi vastaa hulevesi- viemäröinnistä, vaikka se uuden vesihuoltolain mukaan ei enää olekaan vesihuoltoa. Asiakaspalvelu, laskutus ja muu hallinto ohjelmistoineen on esitetty omana osionaan tuloutuksen ja Kajaanin Veden tuloksen kanssa. Tyyppiomakotitalon 4,21 /m3 (sis. alv 24 %) vesihuoltopalveluiden toiminnallinen kustannusjakauma on esitetty kuvassa 2. Kajaanin Vesi tarjoaa talous-, jäte- ja hulevesipalveluita. Niiden tyyppiomakotikiinteistön vuosittaiset maksut ovat em. järjestyksessä 2,30, 2,65 ja 0,16 /m3 (sis. alv 24 %). Kajaanin Vedelle aiheutuvat kustannukset jakaantuvat kuvan 3 mukaisesti. Kajaanin Vesi kerää hulevesimaksuja vain noin puolet niistä aiheutuneista kustannuksista ja alijäämä katetaan talous- ja jätevesihuollon ylijäämillä. Vesilaitosyhdistys vertailee jäsenlaitostensa vesihuoltomaksuja vuosittain helmikuun 1. päivän tilanteen mukaisesti. Kajaanin Veden hinnat ovat vertailun mukaan kilpailukykyisiä. Käyttömaksut ja talousveden maksut ovat selvästi keskiarvon alapuolella ja vertailuhinnat, joissa käyttö- ja perusmaksujen lisäksi on vuosittaiseksi kustannukseksi laskettu 3 % liittymismaksuista, ovat keskiarvon alapuolella ja Kajaanin Veden hintojen nousu on ollut maltillisempaa kuin maassa keskimäärin. Tyyppiomakotitalon vertailuhintojen kehitystä Kajaanin Veden ja Vesilaitosyhdistyksen keskiarvohintojen välillä on verrattu kuvassa 4. Kuva 1 Kuva 3 Kuva 2 Kuva 4 Sähköinen Online-palvelu helpottaa asiointia Asiakaspalvelulle asetettavat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Vesihuollon asiakaspalvelun on pysyttävä muutoksen mukana. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakkaat voivat asioida Online-palvelun kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä Onnelantien palvelupisteessä. Tulevaisuudessa tulemme panostamaan entistä enemmän sähköisten palveluiden kehittämiseen. Online-palvelussa asiakas voi ilmoittaa vesimittarin lukeman, sekä pääsee selaamaan reaaliaikaisia lukema- ja käyttötietojaan ajasta ja paikasta riippumatta, kunhan käytössä on verkkoyhteydellä varustettu tietokone tai mobiililaite. Sähköiseen palveluun tarvittavat tiedot (asiakasnumero sekä käyttöpaikan numero) löytyvät asiakkaan vesilaskusta. Kajaanin Vesi liikelaitoksen asiakkaan omistajanvaihdoksen voi nyt ilmoittaa sähköisellä lomakkeella. Lomake sekä Online-palvelujärjestelmä löytyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kotisivulta Yhteystiedot Onnelantie 10 Asiakaspalvelu klo 9-15, Fax Vikailmoitukset,

12 12 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti 2015 Korjausvelan hallintaan panostusta jatkossakin Kajaanin Vesi -liikelaitos teetti vuonna 2014 selvityksen vesihuoltoverkostojen korjausvelasta. Sen mää räk si arvioitiin vuoden 2014 lopussa viemäriverkostojen osalta 11,3 milj. euroa ja vesijohtoverkoston osalta 6,9 milj. euroa eli yh teen sä 18,2 milj. euroa. Laskelmien perusteella korjausvelkaa kertyy vuosittain viemärien osal ta 1,6 % ( /v) ja vesijohtoverkoston osalta 1,9 % ( /v) verkoston arvosta. Kajaanin Veden tuotanto-omaisuudesta noin 80 % on vesihuoltoverkostoja. Loput 20 % ovat vedenhankintaan, -käsittelyyn, -jakeluun sekä jätevedenpumppaukseen ja -puhdistukseen liittyviä rakenteita ja rakennuksia, joiden korjausvelan voidaan olettaa olevan suhteellisesti samaa luokkaa. Jotta Kajaanin Vedelle ei kertyisi uutta korjausvelkaa, korjausinvestointeihin pitäisi varata vähintään 2 milj. euroa/v ja sen lisäksi korjausvelan poistamiseen 0,5-1,0 milj. euroa/v eli yhteensä 2,5 3 milj. euroa/v. Käytännössä se merkitsee Kajaanin Veden nykyisten suuruisten investointien käyttämistä pelkästään saneerauksiin. Uudisrakentamisinvestoinnit rahoituksineen tulevat näiden lisäksi. Kuva Laajankankaan vaurioituneesta runkovesijohdosta Talousvesihuollon varmuutta parannetaan Kajaanin Vesi liikelaitoksen toimittama talousvesi on 100 prosenttisesti pohjavettä, josta yli 90 % pumpataan viidestä vedenottamosta Matinmäen-Mustikkamäen pohjavesialueelta keskustaajaman pohjoispuolelta. Vuonna 2014 valmistuneen Otanmäki-Kajaani siirtoviemärin yhteydessä rakennettiin myös yhdysvesijohto, jolla yhdistettiin Otanmäen ja Kajaanin vedenjakelualueet talousvesihuollon varmuutta lisäten. Sama suuntaus jatkuu tulevaisuudessakin. Kajaanin Vesi -liikelaitos ottaa vuonna 2015 Koutaniemellä käyttöön uuden pohjavedenottamon nykyisen lisäksi ja rakentaa samassa yhteydessä vanhan vedenottamon yhteyteen alkalointilaitoksen. Näin saatava varmuutta parantava lisäkapasiteetti saadaan koko vedenjakeluverkoston käyttöön rakentamalla samassa yhteydessä yhdysvesijohto Koutaniemen nykyisestä verkostosta Lohtajan Kangasmaastolle, jonne rakennetaan myös uusi alavesisäiliö, jolta voidaan jakaa talousvettä Koutaniemelle, Otanmäkeen sekä Kajaanin keskustaajamaan. Näiden hankkeiden jälkeen Kajaanin Veden kaikki vedenjakelualueet ovat yhdysvesijohdoilla yhdistettynä toisiinsa, mikä lisää Koutaniemen, Kajaanin keskustaajaman ja Otanmäen jakelualueiden talousvesihuollon varmuutta. Vuoden 2015 kunnallistekniikan / Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ja tilakeskuksen rakennuskohteet Katupäällystäminen 10. Velhontie 11. Kätönlahden kadut Vesihuollon ja kadun rakentaminen 20. Viitosrinteen katujen saneeraus 21. Silmäkekuja 22. Tuulikinpolun saneeraus 23. Kasakankujan saneeraus Pelkkä katu/muu rakentaminen 30. Rajavartioston katujen viimeistely 31. Heinisuontien saneeraus 32. Tontunkujan saneeraus 33 Yläkaupungin esteettömyys 34. Kauppakatu väli Kirkkokatu-Koivukoskenkatu kävelypainotteisuus 35. Väinämöisenkadun viimeistely Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat 40. Paltaniemen satama ja uimaranta 41. Vimpelin urheilukentän valaistus 42. Pallohallin kentän päällystäminen SILLAT 50. Kyynäspäänniemen kevyen liikenteen silta Tilakeskuksen rakennusinvestoinnit 60. Pääterveysasema, vesikattokorjaukset ja sisätilojen muutokset 61. Lehtikangas-monitoimitalo, uudisrakennus 62. Nakertajan koulu, valaistus- ja sähkömuutoksia 63. Kajaanin lyseo, pihatöitä, tele- ja turvajärjestelmien uusimista 64. Kalevan koulu, pihatöitä 65. Purolan päiväkoti, julkisivujen maalaus, aidan uusiminen 66. Vanamon päiväkoti, julkisivujen maalaus 67. Huuhkajanvaaran päiväkoti, julkisivujen maalaus 68. Kätönlahden päiväkoti, piha-

13 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti ja leikkialueiden muutoksia 69. Musiikkiopisto, vesikaton korjaus ja ravintolan keittiön korjauksia 70. Kaukametsän Sali, aulan valaistuksen parantaminen 71. Kaukametsän opisto, kansalaisopiston julkisivujen kunnostus 72. KAO Kulttuuriala, liikuntasalin vesikaton ja seinäpintojen maalaus 73. Kajaanihalli, julkisivukorjauksia ja katsomoiden 1-3 istuinten uusiminen 74. Jäähalli, julkisivujen korjaus 75. Kaupungintalo, tilamuutoksia ja ilmanvaihtokoneiden uusiminen 76. Wanha Vesilaitos nuorisotilat, vesikatteen uusiminen 77. Tilakeskuksen verstas, sosiaalitilojen peruskorjaus 78. Hoitokoti Toppila, kellarikerroksen peruskorjaus 79. Vuolijoen terveyskeskus Emmakoti, sprinkler-järjestelmän rakentaminen 80. Kuluntalahden koulu, ilmanvaihdon uusiminen, keittiön ja ruokasalin peruskorjaus, pihatöitä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erilliskohteet 90. Koutaniemi - Kajaani välisen yhdysvesijohdon rakentaminen 91. Hulevesiviemärin rakentaminen Sotkamontien alitse 92. Sivolanniemen- ja Koutaniemen vedenottamon rakentaminen 93. Raatosuonpuiston runkovesijohdon saneeraus Kauppakadun rakentaminen kävelypainotteiseksi Kauppakadun rakentaminen kävelypainotteiseksi alkaa vuosien valmistelun jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa tulevana kesänä rakennetaan Kauppakadusta väli Kirkkokatu-Koivukoskenkatu. Vanha asfaltti reunakivineen poistetaan, ja tilalle tulee uudet pinnat. Pysäköintikaista poistuu Välikadun puoleiselta reunalta. Pohjolankadun puoleiselle reunalle tulee kevyen liikenteen väylä, jota saa ajaa polkupyörällä molempiin suuntiin. Välikadun puoleiselle reunalle tulee puuistutuksia ja penkkejä tuomaan viihtyisyyttä. Kirkkokadun risteysalueen tuntumaan varataan tilaa pyöräpysäköinnille. ja Pekkalan pinkkiä (kivi ei ole oikeasti vaaleanpunaista, vaikka nimestä voisi niin päätelläkin). Valaistus uusitaan modernilla led-tekniikalla. Pohjolankadun puoleiselle reunalle tulee varsinainen katuvalaistus 8 metriä korkeisiin pylväisiin, ja Välikadun puoleiselle reunalle tukivalaistus 5 metriä korkeisiin pylväisiin. Katualueen kuivatusta Kirkkokatu tehostetaan rakentamalla uusia hulevesikaivoja ja niiden edellyttämää putkitusta. Muun muassa kaikkien rakennusten katoilta tulevien syöksyputkien alle asennetaan kaivot, jolloin hulevesien virtaaminen kadun pinnalla vähenee. Rakentaminen alkaa Markkinakatu-tapahtuman jälkeen heinäkuun puolivälin jälkeen. Valmista pitäisi olla ennen talven tuloa. Rakentamisen tekee urakoitsija. Kaupunki valvoo rakentamista. Rakentamisen aikana koituu jonkin verran haittaa Kauppakadulla liikkumiselle. Liikenteen rajoitukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, ja niistä tiedotetaan etukäteen. Perinteisiä jalkakäytävän reunakiviä ei Kauppakadulle tule. Tämä parantaa liikkumisen esteettömyyttä, kun liikkuminen tapahtuu ilman korkeustasoeroja. Myös kauppaliikkeisiin pääsy helpottuu, kun kadun korkeusasemaa nostetaan rakennusten seinävierissä. Kaikilta osin liikkeisiin pääsystä ei tule kynnyksetöntä, koska osa oviaukoista on korkeammalla kuin muut. Ajoneuvoille ja jalankulkijoille ja pyöräilijöille varatut liikennealueet erotetaan toisistaan erilaisilla materiaaleilla. Ajoväylä ja pysäköintiruudut asfaltoidaan. Jalankulku- ja pyöräilyalueiden rakentamisessa käytetään korkeatasoisia materiaaleja, mm. luonnonkivilaattaa. Käytettävät kivilajit ovat Ristijärven harmaata, Oulaisten mustaa Nykyinen kävelykatu Kauppakatu

14 14 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti 2015 Kajaanin Lehtikankaan monitoimitalo Hankkeen luonnossuunnittelu alkoi syksyllä Ideariihien jälkeen muutamasta luonnosvaihtoehdosta jatkokehitykseen valittiin sola -nimellä kulkenut ehdotus, jonka kantava ajatus oli ryhmittää monitoimitalon erilaisia toimintoja solamaisen ruokasalitilan ympärille. Ruokasalista muodostuu rakennukselle toiminnallinen sydän ja arkkitehtoninen kohokohta: Läpinäkyvä ja pehmeästi kaartuvien seinien rajaama ulkoa sisään virtaava tila, joka toivottaa kävijät tervetulleeksi rakennukseen. Rakennushankkeelle asetettujen toimintojen kirjo, rakennuspaikan olosuhteet, sekä pyrkimys taloudellisuuteen ja käytönaikaisen energian säästämiseen edellyttivät tehokkuutta. Kompakti suunnitelma syntyi luontevasti yhdistämällä toiminnot keskeistilan ympärille ja jakamalla syvärunkoinen rakennus kahtia vapaamuotoisten seinien rajaamalla solalla, jonka molemmin puolin toiminnalliset kokonaisuudet luontevasti ryhmittyvät. Tilasunnittelussa on kehitelty myös synergiaetuja tilojen yhteiskäytön kautta muun muassa yhdistämällä kotitalousopetuksen ja käsityöluokkien vaatehuoltotilat ja sijoittamalla nämä opetustilat lähekkäin, jolloin rakennettaville tiloille on saatu mahdollisimman suuri käyttöaste. Rakennus on suunniteltu nykyiselle Hauholan koulun tontille huomioiden erityisesti nykyisen Hauholan koulun toiminnan jatkuminen rakennusaikana, maastonmuodot, energiatehokkuus, sekä turvallisten ja sujuvien liikenne- ja huoltojärjestelyjen erottaminen koulu- Kuva: alt Arkkitehdit Oy ja päiväkotipihoista. Suunnittelun aikana on tehty tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä käyttäjien kanssa. Rakennuksen tiloissa ja varustelussa on toteutettu muun muassa uuden pedagogian mukaista soluajattelua, jossa erityisesti alaluokkien muunneltavia opetustiloja on ryhmitelty pienten välillä opetus- ja ryhmätyötiloina toimivien soluaulojen ympärille. Myös oppilaiden ja päiväkotilasten liikunnallisuuteen ja viihtyvyyteen on kiinnitetty runsaasti huomiota. Mittakaava on opetustiloissa intiimi ja inhimillinen, toisaalta yleisissä tiloissa, kuten kirjastossa ja ruokasalissa avara ja juhlava. Monitoimitalon juhlatilaisuuksia varten musiikkiluokka/näyttämö on avattavissa joko ruokalatilaan tai liikuntasaliin. Päiväkodissa isommat ja pienemmät lapset on jaettu eri ryhmiin ja soluista on omat pihayhteydet. Kajaanin Mamsellin valmistuskeittiössä annoksia valmistetaan sekä monitoimitalon tarpeisiin että uloslähetettäviksi. Kirjasto puolestaan on helposti saavutettavissa osana rakennuksen julkisempaa puolta pääsisäänkäynnin yhteydessä kuitenkin omassa rauhassaan koulun ja päiväkodin päivittäistoiminnoista. Monitoimitalo on suunniteltu kaikkien käyttöön, joten rakennuksen esteettömyys on huomioitu suunnitteluvaiheessa. Toiminnallisten kokonaisuuksien sijoittuminen toistensa ja ympäristön suhteen on optimoitu. Päiväkoti pihoineen suuntaa aamuaurinkoon, Lehtikankaan aluekirjasto julkisemmalle sisäänkäyntiaukiolle ollen täten kaikkien helposti saavutettavissa. Koulun opetustilat ja pihat puolestaan suuntautuvat kauniiseen luonnonympäristöön siten, että piha-alueella ei ole moottoriajoneuvoliikennettä ja opetustilat saavat pääasiassa tasaista pohjoista valoa. Keittiö, teknisen työn tilat ja muut huoltoajoa tarvitsevat tilat sijaitsevat huoltopihan yhteydessä. Liikuntasalista on suora yhteys ulkourheilualueiden, säilyvän liikuntasalin ja iltakäytön paikoitusalueen suuntaan. Koulun piha-alueelle on suunniteltu runsaasti omatoimisia liikunta- ja harrastepaikkoja, sekä säilyvää luonnonmukaisempaa ympäristöä varsinaisten leikkipaikkojen lisäksi. Ulkoarkkitehtuurissa on tavoiteltu esteettisesti kiinnostavaa ja virikkeellistä ilmettä. Materiaalina on pääasiassa poltettu savitiili, joka on ajaton, kauniisti vanheneva ja kestävä materiaali. Ikkuna- ja oviaukotus sekä rakennuksen muotokieli vaihtelevat leikillisestä asialliseen. Uusi monitoimitalo on toivoaksemme kaunis ja viihtyisä lisä Kajaanin rakennettuun ympäristöön. Ekologiasta Rakennus on hyvin kompakti ja järkevästi mitoitettu vaikka erityisesti ruokasalista löytyykin avaruuden tuntua. Täten on saavutettu paitsi toiminnallisesti ja kustannuksiltaan, myös ekologisesti järkevä ratkaisu optimoimalla muun muassa ulkoseinien määrää. Pintamateriaalit niin sisällä kuin ulkona ovat kestäviä ja kauniisti vanhenevia. Kestävän runkoratkaisun ja muuntojoustavuuden kautta rakennus on monikäyttöinen ja siitäkin näkökulmasta pitkäikäinen. Ympäristöstä valuvia hulevesiä viivytetään tontilla, millä helpotetaan sadevesiviemärien toimintaa rankkasateiden aikana. Pihojen osin luonnonmukainen käsittely ja hyötykasvi-istutusvaraukset ovat myös pedagogisesti antoisia. Olevaa puustoa säilytetään pihoilla mahdollisimman paljon. Maalämmön ja maakylmän hyödyntäminen, LED-valonlähteiden käyttäminen, uusin talotekniikka, tilojen suuntaaminen siten että jäähdytystarpeelta vältytään, sekä muut energiatehokkaat ratkaisut tukevat kestävän kehityksen tavoitteita. Monitoimitalon piha-alueelle sijoitetaan runsaasti polkupyöräpaikoitusta ja rakennus on helposti saavutettavissa sekä kevyen liikenteen reitistöstä että julkisilla liikennevälineillä. Tämä tukee pedagogisessa mielessä ja käytännössä terveellisiä, kestävän kehityksen mukaisia liikkumistapoja. Muunneltavuudesta Lehtikankaan monitoimitalo on suurelta osaltaan muunneltavissa. Päiväkodin ryhmä- ja lepotilojen, sekä koululuokkien välisillä siirtoseinillä saadaan tiloja muunneltua vastaamaan kulloistakin tarvetta. Rakennuksen rakennejärjestelmä perustuu kantaviin ulkoseiniin sekä 1-2 käytävän suuntaiseen kantavaan seinälinjaan rakennusrungon keskellä. Näin saavutetaan edullisesti ja tavan- omaisilla rakenneratkaisuilla suuria tiloja, joita jaetaan keveillä väliseinillä tarpeen mukaan. Myös rakennuksen julkisivuissa muunneltavuus on huomioitu. Tilojen muuntuminen ei vaikuta rakennuksen ulkoasuun, sillä runsas määrä ikkuna-aukkoja mahdollistaa tilojen koon vaihtelun kohtuullisen joustavasti siten, että niihin on mahdollista järjestää luonnonvaloa. Päiväkotiosa on suunniteltu päiväkotiryhmien ehdoilla, mutta se pystytään muuttamaan koululuokiksi mikäli tarve vaatii. Alakoulun siipeä on myös mahdollista tulevaisuudessa laajentaa, mikäli oppilasmäärä kasvaa merkittävästi. Monitoimitalon käyttäjät Koulutilat mitoitetaan yhteensä noin 800 oppilaalle, joista noin 200 on luokilla 1-2, noin 300 on luokilla 3-6 ja noin 300 on luokilla 7-9. Päiväkodissa tulee olemaan seitsemän kokopäiväryhmää, 84 hoitopaikkaa yli 3-vuotiaille ja 36 hoitopaikkaa alle 3-vuotiaille lapsille. Päiväkoti tulee toimimaan seitsemänä päivänä viikossa välisenä aikana. Monitoimitalon lisäksi nuorisotoimi hyödyntää vanhan liikuntasalin yhteydessä olevia tiloja toimintaansa. Lehtikankaan kirjasto on suosittu ja sen vuotuiset kävijämäärät olivat vuonna 2014 noin henkilöä. Tuotantokeittiöön keskitetään kaikki Lehtikankaan, keskustan ja Lohtajan alueen koulujen ja päiväkotien sekä Kuluntalahden ja Jormuan koulujen ruoanvalmistus. Tuotantokeittiö tuottaa noin annosta päivässä ja monitoimitalossa päivittäisiä ruokailijoita on noin Monitoimitalossa työskentelee päivittäin noin 115 henkilöä. Monitoimitalon aikataulu Rakentaminen aloitetaan kesällä 2015 ja rakennus otetaan käyttöön vaiheittain siten, että yläkoulun oppilaat aloittavat koulunkäynnin uudessa monitoimitalossa keväällä Vanhat Hauholan koulunrakennukset puretaan keväällä 2017 ja koulun piha-alueet valmistuvat kesän aikana. Rakentaminen on täysin valmis ja monitoimitalo aloittaa toiminnan syyslukukaudella Arkkitehtisuunnittelijoiden työryhmä: alt Arkkitehdit Oy / Ville-Pekka Ikola, Kalle Vahtera, Antti Karsikas, arkkitehdit SAFA Pääsuunnittelija: Martti Karsikas arkkitehti SAFA Muut suunnittelijat: Rakennesuunnittelu: Suunnittelutoimisto Määttä Oy Talotekniikkasuunnittelu: Arkins Suunnittelu Oy Tietomallikoordinaattori: Tietoa Finland Oy Liikennesuunnittelu ja geosuunnittelu: Ramboll Oy Urakoitsijat: rakennusurakka, JL Rakentajat Oy sähköurakka, Paikallis-Sähkö Oy putkiurakka, LVI-Aitta Oy ilmanvaihtourakka, Caverion Suomi Oy automaatiourakka, Schneider Electric

15 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti KAO:n logistiikan koulutus siirtyy uusiin toimitiloihin 2. kerros, jossa sijaitsevat monitoimitilat. Logistiikkakeskus otetaan käyttöön Kainuun ammattiopiston logistiikka-alan koulutus siirtyy Seppälän alueelle rakennettavaan uuteen logistiikkakeskukseen, jonne liikenne tullaan ohjaamaan vanhan 5-tien liittymän kautta. Vuonna 1985 käynnistynyt kuljettajakoulutus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Edellinen muutto tapahtui vuonna 2003, kun logistiikan koulutus siirtyi Opintieltä nykyiseen Komilan toimipisteeseen. Toiminnan edelleen laajentuessa ovat käytössä olevat toimitilat käyneet ahtaiksi ja epäkäytännöllisiksi. - Nykyisillä opiskelijamäärillä laadukkaan koulutuksen järjestäminen on vaikeaa. Komilan alueella toimii useita yrityksiä ja esimerkiksi parkkialueet ja liikennöinti aiheuttavat omat ongelmansa ahtauden takia. Lisäksi puutteita on muunmuassa sosiaalitiloissa, koulutuspäällikkö Kai Ollila esittelee hanketta. Valtakunnallista kärkeä Uuden logistiikkakeskuksen myötä Kainuun ammattiopisto tarjoaa valtakunnallisestikin huomionarvoiset puitteet logistiikka-alan opetukseen. Tavoitteena on lisätä kuljetusalan jatko- ja täydennyskoulutuksia, joita raskaskaluston ammattikuljettajilta edellytetään. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon työelämän koulutustarpeet. - Lähtökohtana on, että käytössämme on kaikki mitä nykyaikaiselta raskaskalustonhuolto- ja korjaamotiloilta odotetaan. Tämä avaa erinomaiset mahdollisuudet muunmuassa raskasajoneuvoasentajien koulutukselle. Kai Ollilan mukaan uusi logistiikkakeskus tullaan huomioimaan laajasti alan toimijoiden keskuudessa. - Meillä on tunnetusti vahvaa osaamista, joka saa nyt myös arvoisensa puitteet. Logistiikkakeskus lastaus- ja peruutusharjoitteluratoineen on varmasti yksi Kainuun ammattiopiston lähivuosien menestystekijöistä. Keskuksen sijainti Seppälän läheisyydessä ja alueen avarat maisemat antavat mahdollisuuden toiminnan monipuoliseen kehittämiseen. Tavoitteena on, että ajan myötä alueelle rakentuu myös raskaskaluston ajoharjoittelurata. - Kun sen aika on, rakentamisessa voimme hyödyntää oman oppilaitoksemme laaja-alaista osaamista, Ollila ennakoi. - Kuljetusala elää voimakasta murrosvaihetta. Kalusto kasvaa ja on hienoa, että Kainuun ammattiopisto nousee valtakunnan eturiviin alan kouluttajana. Logistiikan koulutustilat Kainuun ammattiopiston logistiikan koulutustilojen rakentaminen on aloitettu huhtikuussa ja syksyllä 2015 uusissa tiloissa aloittaa noin 120 nuorisoasteen opiskelijaa ja 40 aikuisopiskelijaa. Opetusrakennukseen tulee raskaan kaluston korjaamo- ja pesuhallit sekä terminaali. Hallin ja terminaalin välissä on oppilaiden ja henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat sekä opetuksen monitoimitilat. Uudet koulutustilat mahdollistavat viiden ryhmän työskentelyn samanaikaisesti. Kolme ryhmää voi työskennellä logistiikkahallin sisällä korjaamo- ja terminaalitiloissa ja kaksi ryhmää ajo- ja lastausharjoitusten sekä työtehtävien parissa. Korjaamo ja pesuhalli Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvällä osaamisella on tärkeä osa logistiikan koulutuksessa. Opiskelijan tulee oppia ymmärtämään käyttämänsä ajoneuvon tekniikkaa ja suoriutua perushuoltotoimista sekä erinäisistä korjaustoimista. Läpiajettavassa korjaamon osassa voidaan ottaa sisälle kerralla täyspitkä yhdistelmäajoneuvo. Huoltomonttu mahdollistaa, että ajoneuvon alustaan liittyviä tarkasteluja voidaan tehdä alhaalta käsin. Läpiajettava pesuhalli mahdollistaa täyspitkän yhdistelmän pesun yhdellä kertaa. Tilat varustetaan koneilla ja laitteilla, jotka vastaavat nykyaikaisen raskaan kaluston korjaamon tasoa. Terminaali Terminaalit ovat tavarankäsittelypaikkoja, jotka sijaitsevat logistiikan kannalta tärkeissä solmukohdissa. Logistiikan rakennuksessa terminaali avautuu kolmelta sivulta asfaltoidulle ajoharjoittelualueelle ja on siten tehokkaasti käytettävissä erilaisiin harjoituksiin. Terminaaliin, lastauslaiturille ja lastaustaskuihin sekä piha-alueelle voidaan järjestää monia työelämälähtöisiä harjoituspisteitä. Terminaalissa ja siihen liittyvällä ajoharjoittelualueella voidaan harjoitella muun muassa trukkien käsittelyä, lastausta, purkua, varastointia ja erilaisia ajoharjoitteita. Opetuksen monitoimitila Monitoimitila koostuu opetusluokasta, oppilaiden ja opettajien työpisteistä sekä pimeän ajon simulaattoritilasta. Lisäksi sinne on varattu tila, jossa voidaan käydä kahdenkeskisiä keskusteluja. Monitoimitilasta on näkymä korjaamolle ja terminaaliin. Monitoimiluokassa voidaan järjestää koulutusta yhdelle ryhmälle kerrallaan. Logistiikkakeskuksen tilaajana ja rakennuttajana toimii Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos ja kaupungin tilakeskus. Rakennuksen tuleva omistaja on kehittämisliikelaitos, joka vuokraa tilat Kainuun ammattiopistolle. Logistiikkakeskuksen laajuus on 1557 k-m2 ja rakennuskustannukset noin 3,3 milj. euroa. Suunnittelu arkkitehtisuunnittelu: JVK Arkkitehdit Oy rakennesuunnittelu: Suunnittelutoimisto Määttä Oy sähkösuunnittelu: Lieke Suunnittelu Oy lvia suunnittelu: LVI-Ruokolainen Ky Urakointi pääurakoitsija: Rakennus-Paumer Oy lvi urakoitsija: LVI-Aitta Oy sähköurakoitsija: Sähkötoimisto Murtola Oy korjaamolaitetoimittaja: Dunlop Hiflex Oy

16 16 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti 2015 Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus ilmestyy kerran vuodessa. Se sisältää Kajaanin kaupungin ja Kainuun liiton vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat ovat kaavoituskatsauksessa selvitysvaiheessa olevia kaavoja. Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa. TIEDOTTAMINEN Kaavoituskatsaus on internetissä tapahtumien mukaan päivitettynä: > Ajankohtaista > Kaavahankkeet. Sisältönä on tietoa menettelytavoista, osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta, maksuista ja ajankohtaisista kaavahankkeista. Ilmoitukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja joka kotiin jaettavassa kaupunkilehdessä (Koti-Kajaani). Ajankohtaiset kaavahankkeet ja kaavoituskatsaus ovat jatkuvasti esillä myös Kajaani Infossa ja kaupunginkir- Yleiskaavat jaston lukusalissa. MAAKUNTAKAAVOITUS Valtioneuvosto vahvisti Kainuun maakuntakaavan Maakuntakaava on koko Kainuun alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita, kuten taajama-alueita, liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita sekä luonnonsuojelualueita. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien yleis- ja asemakaavoja. Maakuntakaavan laatii Kainuun liitto, Ympäristöministeriö vahvisti puolustusvoimien alueita ja maakuntakaavan selvitysalueita koskevan Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, joka on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden tekemällä päätöksellä. Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan, jossa määritellään maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä merkitykseltään seudullisten suuryksiköiden sijainti, niiden alaraja ja enimmäismitoitus. Vaihemaakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistettavana. Vireillä olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa. Tuulivoimamaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä Kainuun maakuntakaavan 2020 kokonaistarkistus käynnistetään, kun se on valmisteilla olevan maakuntasuunnitelman ja vireillä olevien vaihemaakuntakaavojen kannalta mahdollista. YLEISKAAVOITUS Yleiskaavoituksen tehtävä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen, toimintojen sijoittaminen ja yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa osoitetaan kunnan pitkän aikavälin maankäyttöratkaisut. Siinä osoitetaan aluevaraukset muun muassa tuleville asuntoalueille, palveluille, yritystoiminnalle, liikenteelle ja maankäyttöä rajoittavat seikat, kuten virkistys- ja suojelualueet sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta ja lupamenettelyä haja-asutusalueella. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Rakennusluvan perusteena käytettäviä oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja on Kajaanissa voimassa Oulujärven rannoilla entisen Vuolijoen alueella, Koutaniemi-Vuoreslahti-Sarvivaara alueella, Hannusrannan ja Jormuanlahden sekä Kirkkoahon-Takkarannan alueilla, muutoinkin Nuasjärven rannoilla, Kuluntalahden kyläalueella ja Laakajärvi-Kivijärvi-Iso-Soppi alueella. Am- meniemi-vihtaniemi osayleiskaavasta tehty valitus on hylätty ja kaava on saanut lainvoiman. Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava (hyväksytty 1992) on oikeusvaikutteisena voimassa, kunnes muutos on lainvoimainen/ pantu täytäntöön. Se on pääosin toteutunut ja toisaalta monet asiat ovat muuttuneet sen hyväksymisen jälkeen. Voimassa oleva yleiskaava: > Kartta ja paikkatieto > teema: Kaavoitus, hakuryhmä: Yleiskaavat VALMISTUNEET 2015: 13. Kuluntalahden sataman osayleiskaava Kaavassa on huomioitu venesataman uudet rakenteet, mahdollistettu alueelle yleistä virkistystä sekä satama- ja liiketoimintaa palvelevien tilojen sijoittaminen. Kaava on tullut lainvoimaiseksi VIREILLÄ: 11. Keskustaajama 2030 osayleiskaava Yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkikeskustan rakentamista vuoteen 2030 saakka. Suunnittelualue käsittää Kajaanin keskustaajaman asemakaava-alueen laajennus- ja lähialueineen sekä mahdollisesti Pärsänsuon risteysalueen mahdollista eritasoliittymää varten. Alueen pintaala on noin ha ja alueella asuu noin asukasta.

17 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti Yleiskaavan tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen sekä kaupunkikeskustan kehittäminen siten, että Kajaanissa pysyvät ja kehittyvät monipuoliset yksityiset ja julkiset palvelut sekä teollinen tuotanto. Keskustan liikenneverkkoa kehitetään tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi siten, että se on turvallinen ja sujuva sekä kevyttä ja joukkoliikennettä edistävä. Kajaaninjoen rantojen virkistys- ja matkailukäyttöä edistetään sekä selvitetään asumisen mahdollisuuksia ranta-alueella. Mahdollistetaan erilaisten asumistarpeiden ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen tarjoaminen kaupunkilaisille. Keskustaajaman yleiskaavan perusselvitykset ovat valmistuneet. Kulttuuriympäristöselvitystä laaditaan ja se valmistunee Keskustaajaman osayleiskaava on tullut vireille Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavarajaus päivitetään alkuvuodesta Kaavaluonnos tulee nähtäville TUULIVOIMA 12. Kokkosuon tuulivoimahankkeen osayleiskaava UPM-Kymmene Oyj suunnittelee yhdessä Element Powerin/ Otsotuuli Oy:n kanssa tuulivoimalan rakentamista Kokkosuolle. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Hanke ei ole edennyt. 14. Piiparinmäki Lammaslamminkangas tuulivoimapuiston osayleiskaava Metsähallitus Laatumaa on suunnitellut neljän kunnan (Siikalatva, Kajaani, Pyhäntä, Vieremä) alueelle sijoittuvaa tuulivoimapuistohanketta, jonka ympäristövaikutusten arviointiselostus oli nähtävänä : ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusteella hankealueen keskiosa (Lammaslamminkangas) ja Siikalatvan kuntaan sijoittuva osa on jätetty pois jatkosuunnittelusta ja alue on jaettu kahteen osaan, joiden etäisyys toisistaan on noin 10 km. a) Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava. Piiparinmäen tuulivoimapuisto sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Pyhännän kunnan alueilla. Piiparinmäen osayleiskaava-alueelle sijoittuu yhteensä 43 voimalaa, joista Kajaanin kaupungin alueella on 11 ja Pyhännän kunnan alueella 32 voimalaa. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävänä b) Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaava. Alueen eteläiseen osaan on suunniteltu 10 Kajaaniin ja 28 voimalaa Vieremälle. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävänä SELVITYSVAIHEESSA: Nuasjärven osayleiskaavan muutos, Heterannan vedenottamo Kaavoitus alkaa Kontiosaari Kuninkaanniemi Kaavoitus alkaa Äkälänniemi Kaavoitus alkaa Pärsänsuo Kaavoitus alkaa Paltaniemi Kaavoitus alkaa ASEMAKAAVOITUS Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti rakentamista ja muuta maankäyttöä niin, että paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuva, hyvä rakentamistapa, olemassa oleva rakennuskanta ja lainsäädännön vaatimukset otetaan huomioon. Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja yleiskaava otettava huomioon. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Vaikutukseltaan vähäisen asemakaavamuutoksen hyväksyy ympäristötekninen lautakunta. Voimassa oleva asemakaava: www. kajaani.fi > Kartta ja paikkatieto > teema: Kaavoitus, hakuryhmä: Asemakaavat KAJAANIN KESKUSTAAJAMA VALMISTUNEET 2014: 69. Linnan lukio Koulutontin muuttaminen liike- ja toimistokäyttöön. 87. Pohjois-Kättö Pientaloalueen laajentaminen. 88. Terran kerrostalot Kaupunkirakenteen täydentäminen asuin- ja liikekerrostalorakentamisella. Kaavan valitukset hylättiin ja kaavamuutos sai lainvoiman KAKS:n liittymä Uusi tonttiliittymä Kainuun keskussairaalalle. 98. Heinisuontien levennys Liikennejärjestelyjen parantaminen. 99. Raatihuoneentorin maanalainen paikoitus Maanalaisten pysäköintialueiden laajentaminen katu- ja torialueiden alle. VIREILLÄ: Keskustaajaman alueella ei ole vireillä olevia asemakaavoja Venäänniemen ranta-asemakaava. Maanomistaja, UPM-Kymmene Oyj, käynnistää uudelleen alueen ranta-asemakaavoituksen, jonka tarkoitus on muuttaa Nuasjärven osayleiskaavan mukaiset yhteisrantaiset loma-asuntopaikat omarantaisiksi. Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen luonnosaineisto on ollut nähtävänä KAJAANIN KESKUSTAAJAMA SELVITYSVAIHEESSA: Seuraavat asemakaavahankkeet tulevat todennäköisesti vireille. Aluerajaukset ovat likimääräisiä ja vireilletulojärjestys on avoin. Hanke voi tulla vireille useassa osassa tai tässä esitettyä pienempää tai laajempaa aluetta koskevana. Lisäksi vireille voi tulla mahdollisia muita asemakaavan muutoksia esim. liittyen rakennushankkeisiin. A. Asemanseutu ja matkakeskus Kajaanin rautatieasema puistoineen on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Asemakaavalla ratkaistavia asioita ovat muun muassa uusi matkakeskus ja alueen rakennussuojelu. Alue kaavoitetaan useassa osassa. Hankesuunnittelu on aloitettu Matkakeskuksen kaavoitus alkanee Hankkeen tarkoitus on sovittaa yhteen toimintoja sekä eri toimijoiden tavoitteita ja tilatarpeita miljöö huomioiden. Selvitetään linja-autoliikenteen toimintojen siirtämistä rautatieaseman alueelle. B. Onnelan palvelutalo Palvelutalon laajentaminen. Kaavoitus C. Linja-autoaseman kortteli Kerrostalorakentamista. Kaavoitus D. Lehtikankaan koulutontti Koulukäytöstä poistuvan tontin muuttaminen asuinkäyttöön E. Asemakaavan muutoksia ydinkeskustassa Asemakaavaa uudistetaan osana keskustan kehittämistä. Muun muassa Kauppatori. F. Ponttoonisilta Liikenneturvallisuuden parantaminen ja sataman kehittäminen. G. Rajavartiosto 2. vaihe Uutta kerrostalorakentamista noin k-m2, liike- ja toimitilaa nykyisiin rakennuksiin noin k-m2. Kaavoitus H. Hupari Selvitetään tontin käyttämistä toimitila- ja matkailukäyttöön. Kaavoitus alkaa Yhteystiedot: OTANMÄEN JA VUOLIJOEN KAUPUNGINOSAT VALMISTUNEET 2014: 93. Vuolijoen taajaman ympäristö Asemakaavan kumoaminen. VIREILLÄ: 94. Vuolijoen taajaman rakennettu alue Asemakaavan tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan Kaavasta on valitettu Oulun hallinto-oikeuteen. Kaava on pantu täytäntöön valituksen alaista osaa lukuun ottamatta Kaupunginhallituksen päätöksellä Otanmäen keskustan kulttuuriympäristö Asemakaavan tavoite on kaavan ajantasaistaminen ja arvokkaan kulttuuriympäristön suojelu. Kaavoitus Luonnos tullee nähtäville kesäkuussa Uunimiehentie Asemakaavan kumoaminen Tavoite on kumota vanhentunut asemakaava rakentamattomalta alueelta. Kumoaminen Venäänniemen ranta-asemakaava. Kaavoituksen asiakaspalvelu ja ajanvaraukset: Käyntiosoite: KAUPUNGINTALO, POHJOLANKATU 13 (1. kerros) Postiosoite: PL 133, KAJAANI (kaavoitus) Sähköpostit: Kirjattava (virallinen) asiointi: Muut asiat:

18 18 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti 2015 Kotiateriapalvelut Kotipalveluateria on ikäihmiselle tärkeä, mutta se ei saa olla päivän ainoa ateria. Kajaanin Mamselli toimittaa päivittäin kotiin aterioita Kajaanin alueella noin 300 asiakkaalle. Kotiateriapalvelun tarkoituksena on tukea ikäihmisen kotona jaksamista ja antaa voimaa päivittäisiin askareisiin. Hyvällä ravitsemuksella ylläpidetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tuetaan kotona asumista. Kotiin toimitettavasta ateriasta ikäihmisen tulee saada kolmasosa päivittäisestä energiantarpeestaan. Asiakkaille toimitetaan viikon ruokalista, josta he voivat valita lounaansa kahdesta eri lounasvaihtoehdosta. Ateriaan kuuluu pääruoka, kasvislisäke, salaatti ja jälkiruoka. Keittolounas sisältää kasvislisäkkeen ja jälkiruoan. Halutessaan asiakas voi tilata lounaalleen myös leipää ja maitoa. Ruoan ulkonäkö, tutut maut ja tuoksu parantavat ikäihmisten ruokahalua ja houkuttelevat syömään sekä vahvistavat makuaistimuksia. Ruokalistasuunnittelussa huomioimme asiakkaiden makumieltymykset, erityisruokavaliot, erilaiset teemat sekä juhlapyhät. Tulossa verkkosivustouudistuksen myötä: kotiateriapalvelun tilaukset ja muutokset voi tehdä jatkossa sähköisesti Kajaanin Mamsellin uudistuvilla verkkosivuilla fi tai vaihtoehtoisesti puhelimitse ravintokeskus Tähkään p klo välisenä aikana. Kehitämme palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Palautetta ja kehittämisideoita voi antaa verkkosivuillamme. Palvelusta lisää sote.kainuu.fi Kotiateria toimitetaan annosrasioihin pakattuna. Ruoan herkullisuuteen ja maittavuuteen vaikuttavat myös ruoan tarjollepano. Mitä on vanhusneuvostotyö? Vanhusneuvostot ovat yksi kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylistä, erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Uuden nk. vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) mukaan jokaiseen kuntaan tuli asettaa vanhusneuvosto, turvata sille riittävät toimintaedellytykset ja antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja ikääntyneen väestön tarvitsemiin palveluihin. Kiteytetysti voisi sanoa, että vanhusneuvoston työnä on valistaa, vaatia, vahtia ja jos muu ei auta, niin valittaa. Lautakuntien ym. toimielinten pitää saada tietää vanhusneuvoston kanta ikäihmisille merkittävissä asioissa ennen niiden päätöksentekoa. Kajaanin vanhusneuvosto onkin esittänyt kaupunginhallitukselle, että vanhusneuvoston edustaja valitaan läsnäolo- ja puheoikeudella sivistys- ja ympäristötekniseen lautakuntaan. Kajaanin vanhusneuvosto ikäihmisten äänenä Kajaanin vanhusneuvostossa on laaja eri toimintatahojen edustus. Vanhusneuvostossa on 17 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvostossa ovat edustettuina eläkeläisjärjestöt, potilas- ja vammaisjärjestöt, Kainuun omaishoitajat ja läheiset ry ja kylä- ja asukasyhdistykset. Lisäksi vanhusneuvostossa on edustaja kaupunginhallituksesta, sivistyslautakunnasta, ympäristöteknisestä lautakunnasta, Kuvassa takarivi vasemmalta Anitta Juntunen, Lea Torvinen,Marja-Leena Tuhkanen, Pirkko Viljanmaa, Teemu Hurskainen, Katriina Ojala, Tyyne Immonen, Antero Kyllönen, Esa Anttonen, Tero Paukkeri, Liisa Mikkonen ja alarivi vasemmalta Tuula Heikkinen, Kaija Patronen, Mikko Pesonen ja Kaija Leinonen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä sekä yhdyshenkilöt sivistys- ja ympäristötekniseltä toimialalta sekä ammattikorkeakoulusta. Kajaanissa vanhusneuvosto on toiminut jo 14 vuotta. Kajaanin vanhusneuvoston tehtävät, organisointi ja toimintatavat on määritelty toimintasäännössä. Kajaanin vanhusneuvosto pitää osaltaan huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Vanhusneuvosto on mukana vaikuttamassa kaupungin ja toimialojen toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja seurannassa ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Kajaanin vanhusneuvoston aloitteesta vuoden vanhus valittiin ensimmäistä kertaa Kajaanissa vuonna Valinta julkistettiin vanhusten viikon pääjuhlassa Nykyisin vuoden vanhus julkistetaan ja palkitaan vanhusten joulujuhlassa joulukuussa. Vanhustenpäivän pääjuhla on Kajaanissa Vuosittain on ollut kaksi yleisölle kohdistuvaa tärkeää tapahtumaa eli Kajaanin vanhustenviikko lokakuussa ja vanhusten joulujuhla joulukuussa. Kajaanin vanhusneuvoston aloitteesta Vanhustyön keskusliitto myönsi vuoden 2015 vanhustenpäivän pääjuhlan Kajaanille. Pääjuhla pidetään Kajaanissa sunnuntaina Kaukametsän salissa. Juhla alkaa juhlakahveille kello ja varsinainen juhla alkaa kello Juhla järjestetään yhdessä Vanhustyön keskusliiton, Kajaanin vanhusneuvoston, kaupungin, Kajaanin seurakunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Suomessa on vie- tetty vuodesta 1954 lähtien vanhustenpäivää. Valtakunnallisen vanhustenpäivän ja -viikon tarkoituksena on kiinnittää huomiota vanhenemiseen, vanhuksiin ja heitä koskeviin asioihin sekä vanhusten asemaan yhteiskunnassa. Vanhustenviikkoa vietetään ja viikon teemana on Tulevaisuutta rakentamaan. Aloitteita, kannanottoja, lausuntoja Vuosien varrella Kajaanin vanhusneuvosto on muun muassa ottanut kantaa seuraaviin asioihin: uuteen kalastuslakiin, laboratorio takaisin Satamakadulle, eläkeläiset puoleen hintaan paikallisliikenteen busseissa, tuttu ja turvallinen taksinkuljettaja takaisin, ei lisää mukulakiveä Kauppakadulle, vanhusneuvosto on huolissaan lääkäritilanteesta, omaishoitajien terveystarkastusten aloittaminen, apteekkeihin pääsee huonosti pyörätuolilla Kajaanissa, Kajaanin Palvelutalosäätiön ja Arvola-kodin olemassaolo palveluiden tarjoajana on turvattava jatkossakin, vanhusten päivätoimintaan on saatava asialliset ja ajanmukaiset tilat, vanhusneuvosto on huolissaan Kajaanin lääkäritilanteesta ja hoitopaikkojen saatavuudesta omaishoitajien lomien aikana, ikääntyvien asiointipalvelut huolestuttavat Kajaanin vanhusneuvostoa, ja haastoipa vanhusneuvosto päättäjät rullaamaan pyörätuolilla Raatihuoneen torin nupukiville. Yhteystiedot Puheenjohtaja Mikko Pesonen p Varapuheenjohtaja Ojala Katriina p Sihteeri Tuula Heikkinen p

19 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti Vammaisneuvosto edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista Kajaanin vammaisneuvosto on Kajaanin kaupungin ja Kajaanin kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen (Kapova ry) yhteistyöelin. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää Kajaanin kaupungin ja vammaisjärjestöjen yhteistyötä sekä vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan toimintoihin. Neuvosto tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja sekä seuraa vammaisten tarpeita maakunnallisen vammaishuollon ja vammaisasiain neuvottelukunnan kanssa. Vammaisneuvosto tekee tiiviistä yhteistyötä Kajaanin kaupungin suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa. Kajaanin vammaisneuvoston tehtävät, organisointi ja toimintatavat on määritelty toimintaohjeessa. Kajaanin kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston ja neuvostoon valitaan yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Vammaisjärjestöjen neuvottelukunta (KAPOVA ry) nimeää viisi jäsentä ja varajäsentä. Vammaisneuvostossa on lisäksi yksi kaupunginhallituksen edustaja, yksi ympäristöteknisen toimialan edustaja, yksi Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän sote-lautakunnan kajaanilainen edustaja ja yksi Kainuun soten vammaispalveluiden henkilöstön edustaja. Tavoitteena on esteetön Kajaani Vammaisneuvoston toiminnan pääpainopisteitä olivat viime vuonna liikkumisympäristön esteettömyys muun muassa inva pysäköintiongelmat, teiden auraus ja yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa. Vammaisneuvosto ja Kajaanin Kamerakerho aloittivat vuonna 2014 yhteisen Esteetön Kajaani -valokuvausprojektin, joka jatkuu vielä tänä vuonna. Vammaisneuvosto on ottanut aktiivisesti kantaa Lehtikankaan monitoimitalo -hankkeen rakentamiseen ja suunnitteluun. VR lakkautti Kajaanin rautatieaseman lipunmyynnin. Lipunmyynnin loppuminen huolestutti kovasti vammaisneuvoston jäseniä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jalkautuivat asemalle kartoittamaan asiakkaiden mielipiteitä muun muassa aseman lippuautomaattipalvelun sekä R-kioski palvelun lipunmyynnistä erityisryhmien näkökulmasta katsottuna. Asiakkaiden mielipiteet vietiin tiedoksi VR:lle sekä kainuulaisille kansanedustajille. - Meidät on otettu positiivisesti vastaan ja yhteistyömme kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa on ollut aktiivista, kiittelee vammaisneuvoston puheenjohtaja Kaija Patronen. Jatkamme työtä esteettömyyden ja tasa-ar- voisen osallistumisen edistämisen hyväksi. Teemme jatkossakin esityksiä ja aloitteita esteettömän Kajaanin ja tasa-arvoisen osallistumisen puolesta ja tarvittaessa jalkaudumme kentälle kuulemaan ihmisten mielipiteitä jatkaa Kaija Patronen. Yhteystiedot Puheenjohtaja Kaija Patronen p Varapuheenjohtaja Tuula Grönlund p Sihteeri Ulla Juntunen p Kuvassa takarivi vasemmalta Teemu Hurskainen (ymp.tekn.toimialan edustaja), Marjatta Immonen (kh:n edustaja), Tuula Grönlund (vpj.), Vesa Nurmi, Anja Kemppainen ja alarivi vasemmalta Kaija Patronen (pj.), Päivi Suutari-Nieminen, Hilkka Kananen, Ulla Juntunen (sihteeri) Waltti uusi joukkoliikenteen matkakortti Kajaanin kaupunki on siirtymässä valtakunnallisen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän WALTIN käyttöönottoon. Waltti on valtakunnallinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä, joka tulevaisuudessa mahdollistaa yhteiskäyttöisyyden eri joukkoliikennemuodoissa. Waltti on joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten (kaupungit, ELY-keskukset) omistama lippu- ja maksujärjestelmä. Kajaanin kaupunki on oman alueensa joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. Matkakortille voi ladata oman alueensa lipputuotteita ja jatkossa myös yhteiskäyttöistä arvoa, jota voi lähitulevaisuudessa käyttää joukkoliikenteessä kaikkialla, missä Waltti-palvelu on käytössä. Toiminta tulee kattamaan Suomen 22 keskeisintä pääkaupunkiseudun ulkopuolista kaupunkiseutua ja Liikenneviraston kautta 9 ELY-keskusta. Ensimmäisenä Waltti matkakortti tulee käyttöön kaupunkiliikenteen linja-autoissa tulevana kesänä. Waltti -matkakortti tulee korvaamaan Matkahuollon nykyiset matkakortit (30 pv kausikortit) tulevasta kesästä alkaen vaiheittain vuoteen 2016 mennessä. Lippujen hinnoittelussa siirrytään vyöhykehinnoitteluun. Kertalippujen hinnat mukailevat nykyistä kilometripohjaista hinnoittelua. Ikäryhmiin tulee muutos: lastenlippu on tarkoitettu 7-16-vuotiaille ja aikuistenlippu yli 17-vuotiaille. Eläkeläisten matkakortin hinta tulee säilymään ennallaan. Sotiemme veteraanit matkustavat maksutta. Joukkoliikenteen neuvonta, asiakaspalvelu ja lipunmyynti (Waltti) siirtyy kesällä Kajaanin kaupungille, jatkossa matkakorttiasioissa palvelee Kajaani Info (Kaupungintalo), Pohjolankatu 13. Ensimmäisen Waltti- kortin hankinta tapahtuu Kajaani Infosta ja sen jälkeen kortteja voi ladata myyntipisteissä (R-Kioskit, lähikaupat, Matkahuolto) sekä myös entiseen tapaan linja-autoissa. Uuden hinnoittelun käyttöönotosta ilmoitetaan noin kuukautta ennen muutospäivää niin, että keskeneräisen kauden tai juuri ostetun kausilipun ehtii käyttää loppuun. Paperiset sarjaliput ovat voimassa 6kk/9kk ostohetkestä. Uuteen lippujärjestelmään siirryttäessä rinnan on käytössä vanhoja (Matkahuolto) ja uusia lipputuotteita. Kaikista muutoksista ja lipputuotteista tiedotetaan lisää myöhemmin. Kesän ajan kaupunkiliikenne Kesällä 2015 Kajaanin kaupunkiliikenteestä ajetaan linja 1 ma-pe (Reitti: Lohtaja-Huuhkajanvaara-keskusta-Lehtikangas-Laajankangas-Kylmä-KAKS-Keskusta) sekä Pikku-Pete palvelee normaalisti ma-pe sekä myös Paltaniemelle klo 9.20 (ajetaan tarvittaessa lentoaseman kautta) ja klo Pohjolankatu-Paltaniemi-Pohjolankatu. Pikku-Pete ajaa myös tori- ja asiointipäivän lauantaina 4.7. ja Pikku-Pete on avointa joukkoliikennettä kaikille matkustajille. Tiedustelut Pikku-Peten vuoroista p Kesäajan liikenteenaikataulut löytyvät: ja Lisätietoja: Tiina Rusanen Kajaanin kaupunki

20 20 Kajaanin kaupungin tiedotuslehti 2015 Sujuva arki: palvelut ovat lähellä ja ihmiset helppo tavoittaa Yläkouluikäisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien mielipiteitä kunnallisista palveluista on kartoitettu. Kajaanin kaupunki tilasi Kajaanin ammattikorkeakoulun markkinoinnin opiskelijoilta kolme fokusryhmätutkimusta, jotka tehtiin laadullisina haastattelututkimuksina. Sekä nuorten että vanhempien mielestä arki on sujuvaa Kajaanissa palvelut ovat lähellä, harrastusmahdollisuudet ovat hyvät, asiointi on helppoa ja nopeaa, yhteistyö sujuu hyvin ja päätöksiä tekevät ihmiset tavoittaa helposti. Peruspalvelut toimivat ja vapaa-ajanpalveluja tarjotaan monipuolisesti. Kaukavesi on sopiva paikka kaikenikäisille. Kaukametsän toimintaa arvostetaan. Teatteria kehutaan korkeatasoiseksi. Kirjasto on tarpeellinen ja käytetty palvelu. Kesätapahtumat, kuten Runoviikko, tunnetaan nuortenkin keskuudessa hyvin. Fokusryhmätutkimusten tekemistä pidettiin hyvänä ja toivottiin lisää asukkaille suunnattuja kyselyjä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kaupunkilaisten mielipiteistä on tarpeen olla kiinnostunut. Kehitysideat olivat konkreettisia ja maanläheisiä Nuorille esitetyt kysymykset koskivat vapaa-aikaa, koulua ja terveyttä. Eniten nuoret käyttävät kaupungin harrastuspalveluita, he käyvät Kaukametsässä ja Kaukavedessä ja käyttävät kulttuuripalveluja ja nuorisotiloja. Nuorten mielestä Kajaani on pieni kaupunki, jossa on riittävästi monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Nuoret toivoivat monipuolisia talviurheiluvälineitä koulun liikuntatunteja varten helpompaa pääsyä terveydenhoitajalle nuorisotilojen pitempää aukioloa viikonloppuisin jääkenttien parempaa kunnossapitoa viestintää internetin ja sosiaalisen median kautta Vanhemmat ovat yleisesti tyytyväisiä lapsiperheille tarjottuihin kunnallisiin palveluihin. Tärkeimpinä pidetään päivähoitoa ja esiopetusta, perusopetusta ja kouluruokailua. Tärkeinä pidettiin myös lapsen kehityksen tukemista, erityisopetusta ja kodin ja koulun yhteistyötä. Vapaa-ajan palveluista suosituimpia olivat Kaukavesi, kirjasto, musiikkiopisto, Kaukametsän tarjonta ja ilmaiset liikuntapalvelut. Koululaisten hammashoito ja eritoten päivystävän sairaanhoitajan numero saivat kiitosta. Haastateltavat toivoivat pääsyn terveydenhoitajalle, lääkäriin ja koulupsykologille helpottuvan. Usein perheessä tehdään yhdessä varsin arkisia asioita, kuten katsotaan elokuvia, siivotaan, pelataan ja laitetaan ruokaa. Monet perheet harrastavat aktiivisesti liikuntaa. Haastateltavien mielestä yhteisiin asioihin voi vaikuttaa omalla aktiivisuudella ja vaikuttamiseen on myös haluja. Myös yhteisöllisyys, avarakatseisuus ja tulevaisuuden näkymät nousivat esiin. Viime kädessä vanhemmat toivoivat, että rajallisia resursseja käytetään tarkasti harkittuihin kohteisiin. Ennalta ehkäisevä perhetyö on erittäin tärkeää, ongelmiin tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja nuorisotyöhön on tärkeää suunnata resursseja. Vanhemmat toivoivat äitien ja lasten yhteistä kerhotoimintaa päivisin enemmän iltapäivätoimintaa alakouluikäisille vapaamuotoista ja rentoa harrastustoimintaa lapsille sisäleikkipaikkoja (koulujen liikuntasalit iltapäivisin) lisää leikkipuistoja parempaa piha-alueiden ja leikkipuistojen kunnossapitoa talvisin skeittipuistoa yhteisöllistä ja ympärivuotista toimintaa sekä kuljetuspalvelua Rehjan saarelle edullisia perhelippuja kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin palveluseteleitä vapaa-ajan harrastuksiin enemmän nuorisotiloja lisää koulunkäyntiavustajia enemmän resursseja tuki- ja erityisopetukseen lastenhoitoapua arjen kriisitilanteisiin vaikuttamisen kynnyksen madaltamista helppoa ja reaaliaikaista myös älypuhelimella toimivaa tapahtumakalenteria -Yhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja heidän ohjaajansa, lehtori Maarit Vuorisen kanssa oli innostavaa ja tuotti hyvää tulosta, kiittelee kehityspäällikkö Tuula Romppanen Kajaanin kaupungilta. Tulemme hyödyntämään tuloksia palveluidemme kehittämisessä. PL 133, Kajaani Avoinna: ma-pe Käyntiosoite Pohjolankatu 13, 1. kerros, Kajaani Päätoimittaja: Tuula Heikkinen Taitto: Sonja Väänänen Paino: Kajaanin Kirjapaino Oy

Ja se on todella hienoa, että Kajaanin kaupunki on ottanut näin hienon koulun työn alle. s. 5

Ja se on todella hienoa, että Kajaanin kaupunki on ottanut näin hienon koulun työn alle. s. 5 Säilytä lehti, sisältää paljon hyödyllistä tietoa! Toukokuu 2015 alt Arkkitehdit Oy:n havainnekuva Lehtikankaan monitoimitalosta. Lisää HauLe-hankkeesta sivulla 14. Ja se on todella hienoa, että Kajaanin

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Opastustoimintaa jo vuodesta 1976 Uusia oppaita valmistui 16.3.2013 Esittelyssä muistomerkit rakennukset nähtävyydet merkkihenkilöt historia tulevaisuus Historiaa

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Vuoreksen koulu lv. 2017-2018 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä 8.1. - 11.5.2018. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI 1 KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Audio Guide -tekniikalla toteutettu Aholansaaren esittely. Nilsiän Kotiseutukeskus, museo ja museoka

Audio Guide -tekniikalla toteutettu Aholansaaren esittely. Nilsiän Kotiseutukeskus, museo ja museoka Torstai 29.06.2017 Nilsiän Kotiseutukeskus, museo ja museoka... Perjantai 30.06.2017 Dj Tahko MTB Lauantai 01.07.2017 Yleinen Jo 19. kertaa järjestettävä Suomen suurin ja haastavin MTB tapahtuma tulee

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa.

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Yleisöluistelu Kajaanin jäähallilla Maanantaina 16.10 klo 10.00-13.00 Maksuton Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Lisätiedot: Reima Korhonen 044 7100 371 Järjestäjä: Kajaanin

Lisätiedot

Koko kaupungin henkilö V

Koko kaupungin henkilö V Koko kaupungin henkilö V Kuva: Reija Hirvikoski Lasten ja aikuisten näytelmä Aapelin romaanista Koko kaupungin Vinski Aapelin lastenkirjojen rakastettu sankari Vinski kiertää Suomea kesällä 2014 nimellä

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

Kansainvälinen kulttuuritapahtuma

Kansainvälinen kulttuuritapahtuma Kansainvälinen kulttuuritapahtuma Case: Savonlinnan Oopperajuhlat Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 3.6.2011. Historiaa Ensimmäiset oopperajuhlat Olavinlinnassa pidettiin kesällä

Lisätiedot

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 22.09.2017, klo 15:07-16:09 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry:n 62. vuosikokous Vuokatti 2015

Suomen Lions-liitto ry:n 62. vuosikokous Vuokatti 2015 Suomen Lions-liitto ry:n 62. vuosikokous Vuokatti 2015 We Serve Me Palvelemme Viihteellä Vuokatissa 6.5.2011 1 Vuokatti 2015 - vuosikokous Sotkamon Lions-klubit, LC Sotkamo ja LC Sotkamo/Vuokatti, ovat

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

AVOIMET OVET OHJELMA

AVOIMET OVET OHJELMA AVOIMET OVET OHJELMA Perjantai 14.9.2012 ja Lauantai 15.9.2012 Toimintojen yleisesittelyjä seuraavissa toimipisteissä: - KAUPUNGINTALOLLA - PÄIVÄKODEISSA - PERUSKOULUISSA - NUORISOTILOISSA - PÄÄKIRJASTOLLA

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

ÄÄNTÄ JA LIIKETTÄ, RUMAA JA KAUNISTA, RUJOA JA SULOISTA

ÄÄNTÄ JA LIIKETTÄ, RUMAA JA KAUNISTA, RUJOA JA SULOISTA ÄÄNTÄ JA LIIKETTÄ, RUMAA JA KAUNISTA, RUJOA JA SULOISTA PÖRINÄÄ JA PÖHINÄÄ taivuttaa Rollon monipuoliset esiintyjät mielikuvituksellisiin suorituksiin. Lavalla nähdään ja kuullaan mm. jumppapalloja, maihinnousukenkiä

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Kainuun liikuntakysely

Kainuun liikuntakysely Kainuun liikuntakysely Kainuun liikuntakysely Liikuntakysely Kainuun koululaisille. Liikuntakyselyllä kartoitetaan lasten ja nuorten liikunnan harrastamista ja toiveita harrastamisen suhteen. Vastaajat

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Tekevien ihmisten Sonkajärvi

Tekevien ihmisten Sonkajärvi Tekevien ihmisten Sonkajärvi Viihtyisyyttä arkeen ja vapaa-aikaan Sonkajärvellä Sonkajärvi on viihtyisä ja luonnonkaunis kunta Ylä-Savon seudulla. Kunnassa on kaksi taajamaa, Sonkajärven ja Sukevan kirkonkylät,

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014!

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Humppilan lasitehtaan piha muuttuu toiminnalliseksi kädentaitojen ja kulttuurin tyyssijaksi 12.7., joka on Humppilan Uniikkiviikon avajaispäivä ja samalla vuoden 2014

Lisätiedot

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu tammikuulla 2018

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu tammikuulla 2018 PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu tammikuulla 2018 1.1. maanantai Ravintola suljettu 2.1. tiistai 3.1. keskiviikko klo 12 14 Maestro-Karaoke, Sarin johdolla 4.1. torstai 5.1. perjantai klo 10.30 Kenkäesittely

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin Liikunta- ja Nuorisotyö

Kajaanin kaupungin Liikunta- ja Nuorisotyö Kajaanin kaupungin Liikunta- ja Nuorisotyö PERJANTAI 21.10. YÖKAHVILA, klo 18.00 23.30, 8lk 18v Nuorisotalo Wanhalla Vesilaitoksella (Kauppakatu 1b, 87100 Kajaani) Pääsyvaatimus O, maksuton Ohjelmassa

Lisätiedot

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys Koulun kysytyin kysymys "Miksi koulua käydään?". Otimme tehtäväksemme ottaa siitä selvää. Wanted Taiteen taito Tölön taidetta Kohti hyvää elämää Hyvään elämään on monta tietä ja neuvoa. Tässä muutama.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

Kansallisteatteri Kontulassa esimerkki teatterin jalkautumisesta lähiöön Pirjo Virtanen ja Eveliina Heinonen

Kansallisteatteri Kontulassa esimerkki teatterin jalkautumisesta lähiöön Pirjo Virtanen ja Eveliina Heinonen Kansallisteatteri Kontulassa esimerkki teatterin jalkautumisesta lähiöön 27.11.2014 Pirjo Virtanen ja Eveliina Heinonen Taide ja kulttuuri tukevat monin tavoin ihmisten hyvinvointia. Taiteen ja kulttuurin

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Kevät 2018 VILLA ARTTU KEVÄT 2018 OHJELMA TERVETULOA VILLA ARTUN NÄYTTELYIHIN, TYÖPAJOIHIN JA TAPAHTUMIIN! Keväällä 2018 Villa Artussa on monenlaisia näyttelyitä,

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Audio Guide -tekniikalla toteutettu Aholansaaren esittely. Kunkussa viikonlopun kovimmat bileet. Avoinna -04 Vapaa Pääsy!

Audio Guide -tekniikalla toteutettu Aholansaaren esittely. Kunkussa viikonlopun kovimmat bileet. Avoinna -04 Vapaa Pääsy! .com - Tapahtumia Perjantai 22.09.2017 Aiempaa kokemusta ratsastuksesta ei tarvita. Eri taitotasoille omat safarit klo 09:00-20:00 OMATOIMINEN FARMIKIERROS, kotieläimiin tu Dj Kunkku Lauantai 23.09.2017

Lisätiedot

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Varhaiskasvatus Vierailu, Esitys, Muu, Vierailu, Esitys, Muu Mikä on osallistuva lapsi- tai ryhmämäärä? Tarvitaanko kuljetuksia? Mitkä ovat arvioidut kustannukset?

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Takahuhdin koulu lv. 2016-2017 MA TI KE TO PE BÄNDIKERHO 4.-6.- luokkalaisille Klo 15.15 16.45 A-talo lk 118 Pelikerho 1.-2.lk. Klo 15.00 15.45. Pelikerho 3.-4.lk. Klo 15.45

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Syksy 2017 VILLA ARTTU SYKSY 2017 OHJELMA VILLA ARTUN NÄYTTELYT Yhdessä Together 4.10.2017 19.1.2018 Villa Artun galleria ja käytävägalleria A Game. Petr Tichshenko

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma)

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Maanantai Kylpylä avoinna Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Tiistai Klo 09.00-10.00 Tuloinfo.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 Kuvat: Natalia Hoskio, Anni Kääriäinen, Valeria Andreeva KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa

Lisätiedot

Vimpelin Puutyö Ky KIRPPUTORI. Jone ja Kroco = kaikkien kaveri show TEATTERI LAPUAN NÄYTTÄMÖLLÄ

Vimpelin Puutyö Ky KIRPPUTORI. Jone ja Kroco = kaikkien kaveri show TEATTERI LAPUAN NÄYTTÄMÖLLÄ ! e l l i s Jone ja Kroco p a L = kaikkien kaveri show TEATTERI LAPUAN NÄYTTÄMÖLLÄ MURUSET, LAPUAN HELLUNTAISEURAKUNNAN KUORO & ORKESTERI - la klo 15.00 Muruset koostuu lapualaisista naisista, jotka haluavat

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Lokakuu su 3.10. klo 18.00 Mikkelinpäivän kauneimmat runot ja laulut Viinijärven kirkossa. Mukana, Sirpa ja Vilma Naumanen sekä Jutta, Minttu ja Pinja Kurki,

Lisätiedot

Juhlaviikon ohjelmia Maanantai 19.9. Avoimia ovia: Piilolan päiväkoti, Äänekoski Kansalaisopisto, Äänekoski klo 14-18 Nuorisotila Sumppu, Sumiainen

Juhlaviikon ohjelmia Maanantai 19.9. Avoimia ovia: Piilolan päiväkoti, Äänekoski Kansalaisopisto, Äänekoski klo 14-18 Nuorisotila Sumppu, Sumiainen Juhlaviikon ohjelmia Maanantai 19.9. - lasten töiden näyttelyn avajaiset klo 14-18 Nuorisotila Sumppu, Sumiainen klo 15-18.45 Nuorisotiedotuspiste Nurkkeli, Äänekoski Näyttelyitä: klo 12-19, vapaa pääsy

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

TULE MUKAAN! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT

TULE MUKAAN! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT TULE MUKAAN! KIRKKONUMMEN MUSIIKKILUOKAT Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään musiikkiluokalla opiskelusta sekä nauttimaan nykyisten musiikkiluokkalaisten esityksistä ti 28.2.2012 klo 18.30 Kirkonkylän koulun

Lisätiedot

lasten kuhmo O le lapsena! Ole lapsen kanssa! Ollaan yhdessä! K U H M O S S A!

lasten kuhmo O le lapsena! Ole lapsen kanssa! Ollaan yhdessä! K U H M O S S A! lasten kuhmo 7 O le lapsena! Ole lapsen kanssa! Ollaan yhdessä! K U H M O S S A! kuhmo lasten 7 koe Kuhmon hilpeä heinäkuu Kuhmon HILPEÄ HEINÄKUU tarjoaa joka päivä iloa, unelmia, ääniä, hiljaisuutta,

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Audio Guide -tekniikalla toteutettu Aholansaaren esittely. Vesijumppakurssi Tahko Span kylpylässä

Audio Guide -tekniikalla toteutettu Aholansaaren esittely. Vesijumppakurssi Tahko Span kylpylässä .com - Tapahtumia Maanantai 25.09.2017 Aiempaa kokemusta ratsastuksesta ei tarvita. Eri taitotasoille omat safarit klo 09:00-20:00 OMATOIMINEN FARMIKIERROS, kotieläimiin tu Tiistai 26.09.2017 Vesijumppakurssi

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä Liikkuva koulu Paasitorni 1.12.2016 Palvelujohtaja Mika Mäkelä Aika ennen https://www.youtube.com/watch?v=gsaalcjnns Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä HENKILÖSTÖ TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelman päämäärä Tehtävänä ollut rakentaa valtakunnallinen, yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma. Työmme on osa kansallista

Lisätiedot

Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat

Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat 2.-3.8.2013 Joensuu Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat 2.-3.8.2013 Joensuu Kutsumme kaikki ikäihmisten kuorot ja lauluryhmät kokemaan laulun voimaa Joensuun laulurinteelle,

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot