ASP ja DHTML Seppo Räsänen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASP ja DHTML. 27.8.2004 Seppo Räsänen"

Transkriptio

1 ASP ja DHTML Seppo Räsänen

2 Liite 3 Sisällys 1 Tietokantojen käyttö sivuilla ASP-tekniikka ASP ja VBScript ASP ja J(AVA)Script ASP ja Access...9 Lähteet...9 Himapizza-esimerkki...10

3 Liite 3 1 Tietokantojen käyttö sivuilla ASP-tekniikka 1.1. ASP ja VBScript ASP tulee sanoista Active Server Page. Tämä tekniikka toimii vain Microsoftin palvelimilla: IIS versio 3 tai tuoreempi, Peer Web (Windows NT) tai Personal Web Server (Windows 98/95). ASPtekniikka on esimerkki CGI-ohjelmoinnista eli ASP-sovellus toimii palvelimella ja se tuottaa HTML-kielisen sivun lähetettäväksi selaimelle. ASP-tekniikan avulla ollaan yhteydessä tietokantaan (luku, kirjoitus, päivitys ja poisto). ASP-tekniikka on hyvin yleinen kaupallisissa www-sivuissa. Vastaavia tekniikoita on olemassa muitakin. Esimerkiksi Linux palvelinympäristössä käytetään tietokantojen käsittelyssä PHP3 tekniikkaa. Se on vastaavanlainen, mutta kieli on hiukan erilainen. ASP-koodiminen voidaan tehdä useilla eri kielillä. Tähän soveltuvia kieliä ovat mm. vbscript (oletuskieli), j(ava)csript tai perl tai jollain muulla kielellä, mihin web-palvelimelle on käytetyn scriptikielen tulkki olemassa. Tietokantoina voi olla mikä tahansa kanta, johon on olemassa ODBCajurit (Open DataBase Connectivity). HTML-sivu Asiakas käyttäjän syöttämät tiedot Palvelin ASP-sivu vastaanotetut tiedot Submit HTML-sivu Generoitu HTML-vastaus palautus käyttäjälle Kuva 1. Periaatekuva ASP-tekniikan toiminnasta asiakkaan ja palvelimen välillä.

4 Liite 3 Nykyisessä ohjelmistotuotannossa tehdään sovelluksia, joissa web-liittymä toimii osalle käyttäjistä käyttöliittymänä ja normaali Windows-sovellus toiselle osalle käyttöliittymänä. Tällainen sovellus voi olla esimerkiksi web-kirjakaupassa. Asiakkaat ostavat kirjakaupasta web-pohjaisella liittymällä kirjoja ja kirjakaupanhenkilökunta tekisi vaikkapa raportteja Windows-sovelluksella. Molemmat sovellukset käyttävät samaa tietokantaa. Sovelluksen tekemisessä käyttään useita ohjelmistojen kehitysvälineitä, toisaalta projektin osan voi toteuttaa usealla eri välineellä. Windows-sovellus www-palvelin, jossa ASP-sovellus ja ODBC-yhteys tietokantaan ASP on esimerkki CGI-ohjelmasta Web-sovellus HTML-koodi Win32 sovellus, joka käyttää tietokantaa Voitu toteuttaa monella sovelluskehitysympäristöllä, esim. VB, Delphi, Visual C ja C++Builder client/server -sovellus ODBC-yhteys tietokantapalvelin Selain, jolla käytetään web-sovellusta site/server -sovellus Kuva 2. Kaaviokuva c/s ja s/s ohjelmista palvelimineen. Kuva 3. Esimerkki ASP-koodista, joka on toteutettu vbscript:n avulla. ASP-ohjelma tulostaa kymmnen kertaa viestin Hei, tulostun ASP:sta eri riveille.

5 Liite 3 Kuva 4. Kuvan 3 ASP-koodin tuottama www-sivun lähdekoodi selaimella. Palvelin, joka tukee ASP:tä, tarjoaa muutaman objektin, joita voi käyttää scripteissä. Näiden objektien ja objektien ominaisuuksien sekä metodien avulla rakennetaan toimiva webtietokantasovellus. Objektit ovat application objektin avulla voi jakaa tietoja ASP-sovelluksesta muiden käyttäjien kanssa. Application on tarkoitettu vain suhteellisen vähäiselle tietomäärälle. Syntaksi on Application( muuttuja ) = arvo, esim. Application( nimi ) = Ville. Tämän tiedon voi sijoittaa script:ssä muuttujalle, esim. nimeni = Application( nimi ). Application-objekti tulisi lukita käytönajaksi, mutta vain käytönajaksi. Lukinta taphtuu Application.Lock ja vapautus Application.Unlock lauseilla. session objekti tarkoittaa yhden käyttäjän istuntoa. Toimii vastaavalla tavalla kuin application-objekti, mutta session-objekti perustetaan jokaiselle käyttäjälle erikseen. request objektin avulla voi käsitellä tietoja, jotka on tuotu asiakkaalta palvelimelle httppyynnössä. Objektilla on muutama tärkeä kokoelma: Form hakee asiakkaan HTML:n POST-pyynnöllä lähetetyt tiedot ja QueryString hakee asiakkaan HTML:n GET-pyynnöllä lähetetyt tiedot. response objektia käytetään, kun halutaan tulostaa palvelimelta asiakkaan selaimelle. server objekti esittää web-palvelinta, jossa ASP-sovellus ajetaan. Lähinnä käyttö on aikavalvonnassa eli kuinka kauan sovellusta ajetaan, ennen kuin se päätetään. Tietokantaohjelmoinnissa käytetään käyttöliittymä/välikerros-mallia (kaksitasomalli). Tässä mallissa on käyttäjän ja varsinaisen tietokannan välissä käyttöliittymä ja välikerros. Käyttöliittymä

6 Liite 3 on ohjelma, jonka kanssa käyttäjä toimii. Välikerros toimii käyttöliittymän ja itse tietokannan välissä. Mallin kehittämisen syynä on se, että on olemassa useita tietokantamuotoja. Ohjelmoijan tarvitsee vain ohjelmoida välikerrostasolla. Tästä välikerrostasosta on esimerkkinä Microsoftin Jet Database Engine. Tietokantana voi olla mm. niin Accessin, dbasen, SQL-serverin kuin Oraclenkin kanta. käyttäjä verkkoyhteydet käyttäjä käyttäjä välikerros tietokantatiedosto Kuva 5. Yhteydet käyttäjän, käyttöliitttymän, välikerroksen ja tietokantatiedoston välillä. Tietokantasovelluksen ohjelmoinnissa pitää luoda palvelimella objekti. Vastaavalla tavalla voisi luoda muissakin tilanteissa luokasta instansseja, ASP-sovelluksissa käyttö lähinnä koskee tietokantojen käsitelyä. Kun luodaan tietokantayhteys, se luodaan lauseella Set yhteys = Server.CreateObject("ADODB.Connection"). Tämä yhteys pitää määrittää, mihin web-palvelimella olevaan ODBC-rajapintaan liittyy. Yhteyden avaaminen tehdään lauseella yhteys.open "ODBC;DSN=A538;UID=;PWD=;" Lauseessa DSN tarkoittaa web-palvelimella olevaan DataSourceName arvoa ODBC-ajurilla, UID tarkoitaa UserID:tä ja PWD PassWord:iä. Kun sovellus käsittelee tietokannan tietoja, niin operointi tehdään SQL-lauseiden avulla. Luetut tieodot viedään recordset-oliolle. SQL-lause tulee suorittaa. Tähän on olemassa kaksi erilaista syntaksia. Set rs = Server.CreateObject( ADODB.Recordset ) rs.open sql-lause, DSN=tunnus;UID=tunnus;PWD=salasana sql = sql-lauseet Set rs = yhteys.execute(sql) Tietokantayhteys siis muodostetaan ADO-objektin (ActiveX Data Objects) avulla. Todellisuudessa ADO on yhteydessä OLE DB:hen (Object Linking and Embedding DataBase). OLE DB on

7 Liite 3 fyysisessä yhteydessä tietokantaan. Käytännössä ohjelmoija ei tarvitse miettiä OLE DB:tä, sillä hän hoitaa tietokantayhteyden ADO:n avulla. ADA-objektimalli sisältää seuraavat objektit: Connection yhteys ohjelman ja tietokannan välillä Command kysely tai käsky, joka lähetetään tietolähteeseen suoritettavaksi Recordset joukkotietuteita, jotka palautuvat tietolähteestä vastauksena kyselyyn. Jos Recordset on tyhjä, niin EOF (End Of File) ja BOF (Beginning Of File) ovat True. Field yksi sarake tietoa Recordset-objektin sisällä Error tieto tietolähteen virhetilanteista Parameter yksi tietoyksikkö, joka on liitetty Command-objektiin Property ADO-objektin ominaisuus Kuva 6. Esimerkki tietokantayhteyden muodostamisesta vbscript:n avulla. Tietojen vastaanottaminen asiakkaalta tapahtuu HTML-määrityksen <FORM>-tagin avulla. <FORM>-tagilla luodaan lomake. Lomakkeella on kaksi metodia POST ja GET. Ne eroavat tavasta lähettää tiedot palvelimelle. GET liittää tiedot ACTION-ominaisuuteen URL:n peraan erotettuna kysymysmerkillä, kun taas POST lähettä tiedot erikseen, ei URL:n perään erotettuna. GET rajoittaa palvelimelle lähetettävän tiedon määrän 255 merkkiin, mutta POST:lla ei ole rajoitusta. GET-menetelmän avulla oleva tieto luetaan muuttujalle muuttuja = Request.QueryString( inputmuuttuja ) lauseella, POST menetelmällä tieto luetaan muuttuja = Request.Form( inputmuuttuja ) lauseella.

8 Liite 3 Kuva 7. Esimerkki Ilmoittautumis-sivusta, jossa on vastaus.asp kutsunta, menetelmänä on GET. Kuva 8. Kuvan 7 Ilmoittautumissivun vastaus.asp-koodi. Koodin avulla tarkistetaan, että onko etunimi ja sukunimi kentissä tietoa. Jos tiedot ovat, niin siirrytään sivulle, muutoin ilmoitetaan käyttäjälle, että molemmissa kentissä on oltava tietoa. ASP-sovelluksessa voidaan välittää parametri-tietoja. Parametrit näkyvät URL-osoitteessa ASPtiedoston jälkeen olevan kysymysmerkin perässä. Tällainen esimerkki löytyy liitteestä 4. Liitteen 3 koodissa on määritelty parametrinvälitys. <a href="tilaus.asp?tuotenro== rs.fields("tuotenro")"> -lauseessa linkki avaa tilaus.asp tiedoston, jossa välitetään parametrinä tuotenro. Tuotenro tulee tietokannasta Tuotenro-kentästä.

9 1.2. ASP ja J(AVA)Script Liite 3 ASP-tekniikan toteuttamiseen voidaan käyttää myös J(ava)script-kieltä. Toteutuksen ajatusmalli on vastaavanlainen kuin vbscriptilläkin. Ohjelmointikielen syntäksi muuttuu J(ava)script-kielen mukaiseksi. Liitteessä 5 on esimerkki Jscript-kielisestä ASP-sivusta. Kyseisessä ohjelmassa luetaan Access-tietokannasta Opinnet-kokoukseen ilmoittautuneet henkilöt. Liitteessä 6 on ohjelmakoodi, jonka avulla henkilöt voivat ilmoittautua ko. kokoukseen ASP ja Access Microsoftin Access tietokantasovelluksen avulla voi tallentaa tietokannan taulun DHTMLsivuiksi. Tietokannan taulusta saa tehtyä staattisen HTML-tiedoston. Staattinen sivu ei muutu vaikka tietokannassa tapahtuisikin muutoksia. Dynaamisempi tapa tuottaa sivusto on dynaaminen HTX/IDC tiedostorakenne. Tämä tapa on ASP-tekniikan edeltäjä. Sivu on dynaaminen. Kolmas tapa on tehdä dynaaminen ASP. Tällä tavalla on helppo generoida valmista koodia, jota voi muokata sekä parantaa sivuston ulkoasua. ASP-sivun toiminta vaatii web-palvelimen. Lähteet Simpson Alan; Microsoft Internet Explorer Web-ohjelmointi Aitken Peter; Internet-ohjelmointi Visual Basic Moncur Michael; JavaScript Niemi Juha, Kiuttu Petri; Java script ohjelmointi lisää interaktiivisuutta www-sivuillesi Peltomäki, Inkinen, Rantala; CGI- ja ASP-ohjelmointi Reynolds Matthew; e-kauppa (vbscript ja jscript) Microsoft Access2000 ohjeisto

10 Liite 3 Himapizza-esimerkki Kuva. Himapizzan Menu-sivu. Alla koodi, jolla ko. sivu toteutetaan.

11 ' ' Tässä otetaan yhteys a538 ODBC-tiedostoon Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.open "DSN=a538;UID=;PWD=;" ' Otetaan käyttöön recordset 'Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'rs.open "Select * from pizzat Order By tuotenro Asc;", "DSN=a538;UID=;PWD=;" ' vastaava asia tehtynä toisin sql = "Select * from pizzat Order By tuotenro Asc;" Set rs = conn.execute(sql) <HTML> <HEAD> <TITLE> MENU - HimaPizza </TITLE> </HEAD> <BODY> <center> <IMG SRC="himapit.gif" BORDER=0 ALT="Hima-Pizza"> <p> <table border=0> rs.movefirst Do Until rs.eof <td align=right><b>=rs.fields("tuotenro").</b></td> <td><b> <a href="tilaus.asp?tuotenro==rs.fields("tuotenro")"> =rs.fields("nimike") </a></b></td> <td><b>=rs.fields("hinta") mk</b></td> If rs.fields("tarjous") Then <td><font color=red><b>tarjous</font></b></td> End if <td></td> <td>=rs.fields("selite")</td> rs.movenext Loop </table> </center> </BODY> </HTML> ' suljetaan connection ja recordset rs.close() conn.close() Liite 3

12 Liite 4 Kuva. Himapizzan Tilauslomake. Tilauksessa on tilattu tuotenro=1 oleva pizza (näkyy osoitteesta). Pizzan tiedot ovat tilauslomakkeella. ' Tässä tehdään lomakkeen avulla tilaus ' Lomakkeella on pizzan nimi ' Ensimmäisen asiana pitää luoda yhtyes tietokantaan valinta = Request.Form("toiminto") If valinta = "Peru" Then Response.Redirect("default.htm") Elseif valinta = "Tilaa" Then Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.open "DSN=a538;UID=;PWD=;" sql = "INSERT INTO Tilaukset (Sukunimi, Etunimi, Lahiosoite, Postinro, Postitp, Puhelin, Tuotenro, Lisukkeet, Juoma, Toimitustapa) VALUES ('" & Request("snimi") & "','" & Request("enimi") & "','" & Request("lahios") & "','" & Request("postinro") & "','" & Request("postitmp") & "','" & Request("puh") & "'," & Request("tuotenro") & ",'" & Request("lisuke") & "','" & Request("juoma") & "','" & Request("toimitus") & "')" 'Response.write sql 'Set rs = conn.execute(sql) conn.execute(sql) conn.close() Response.Redirect("default.htm") Else Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.open "DSN=a538;UID=;PWD=;" sql = "Select Tuotenro, Nimike, Hinta FROM pizzat WHERE Tuotenro =" & Request("tuotenro") Set rs = conn.execute(sql) End If

13 <HTML> <HEAD> <TITLE> TILAUS - HimaPizza </TITLE> </HEAD> <BODY> <center> <IMG SRC="himapit.gif" BORDER=0 ALT="Hima-Pizza"> <p> <H1>TILAUSLOMAKE</H1> <p> <form method="post" action="tilaus.asp"> <input type="hidden" name="tuotenro" value="=rs.fields("tuotenro")"> <table> <td>sukunimi:</td> <td><input type="text" name="snimi"></td> <td>etuninimi:</td> <td><input type="text" name="enimi"></td> <td>lähiosoite:</td> <td><input type="text" name="lahios"></td> <td>postiosoite:</td> <td><input type="text" name="postinro" size=5><input type="text" name="postitmp"></td> <td>puhelin:</td> <td><input type="text" name="puh"></td> <td>pizza:</td> <td>=rs.fields("nimike")</td> <td>hinta: =rs.fields("hinta") mk</td> <td valign="top">lisukkeet:</td> <td> <input type="checkbox" name="lisuke" value="sipuli">sipuli<br> <input type="checkbox" name="lisuke" value="ananas">ananas </td> <td> <input type="checkbox" name="lisuke" value="valkosipuli">valkosipuli<br> <input type="checkbox" name="lisuke" value="juusto">juusto </td> <td>juoma:</td> <td> <input type="radio" value="cola" checked name="juoma">cola <input type="radio" value="vichy" name="juoma">vichy <input type="radio" value="olut" checked name="juoma">olut </td> <td>toimitustapa:</td> Liite 4

14 <td> <input type="radio" value="haetaan" checked name="toimitus">haetaan <input type="radio" value="tuodaan" name="toimitus">tuodaan </td> </table> <input type="submit" value="tilaa" name="toiminto"> <input type="submit" value="peru" name="toiminto"> </form> </center> </BODY> </HTML> ' suljetaan connection ja recordset rs.close() conn.close() Liite 4

15 Liite Language=JSCRIPT // // luodaan olio, joka viittaa ado-kantayhteyteen conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection"); conn.open("opinnet"); // // kehitellään sql-lause sql = "Select * from Ilmoittautuneet order by Sukunimi asc"; // // tuodaan rs-muuttujaan kyselyn mukaiset tiedot eli suoritetaan // sql-kysely rs = conn.execute(sql); var lkm = 1; <html> <head> <meta name="generator" content="microsoft FrontPage 3.0"> <title>opinnet kokous Kuopion Rauhalahdessa </title> </head> <body background="tausta.jpg" vlink="#0000ff" alink="#0000ff"> <table border="0" width="100%" height="292"> <td width="21%" height="286" valign="top"><h5 align="center"><br> <a href="http://www.edu.fi/projektit/opinnet/"><img src="opinnet.gif" width="140" height="93" alt="opinnet.gif (3453 bytes)" border="no"></a><br> <br> <a href="index.htm"><big>opinnet kokous/pikkujoulu Kuopion Rauhalahdessa</big><br> </a></h5> <p><big> </big> <a href="paikka.htm">paikka</a><br> <a href="ohjelma.htm">ohjelma</a> <img src="uusi.gif" width="23" height="12"><br> <a href="ohjeita.htm">ohjeita</a><br> <a href="ilmo.asp">ilmoittautuminen</a> <img src="lippu.gif" width="16" height="13" alt="lippu.gif (893 bytes)"><br> <a href="ilmoittautuneet.asp">ilmoittautuneet</a> <br> <a href="majoitus.htm">majoitus</a></p> <p><a href="http://www.aedu.kuopio.fi"><small>kuopion ammatillinen aikuiskoulutuskeskus</small></a></td> <td width="79%" height="286" valign="top"><blockquote> <p><strong><br> <big>opinnet-evaluointiseminaari / pikkujoulu - ilmoittautuneet aakkosjärjestyksessä</big></strong></p> </blockquote> <table border="0"> while (!rs.eof) { <td align="left"><font size="+1" color="blue"><font size="-1"> Response.write(lkm).</font> = rs("sukunimi"), = rs("etunimi") <font size="-1"><a href="mailto:= rs("e_mail")">(= rs("e_mail"))</a></font>; = rs("oppilaitos")</font></td> rs.movenext(); lkm +=1; } rs.close(); conn.close();

16 Liite 6 </table> </td> </table> </body> Language=JScript toim ="" + Request("toiminto"); if (toim == "Paluu") Response.Redirect("index.htm"); if (toim == "Ilmoittaudu") { conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection"); conn.open("opinnet"); osoite = "" + Request(" ") if (osoite == "") osoite = " ei ia"; sql = "insert into Ilmoittautuneet (Sukunimi,Etunimi,Oppilaitos,Lahiosoite,PostiNro,Postitmp, " + "E_mail, Puhelin) " + "VALUES ('" + Request("snimi") + "','" + Request("enimi") + "','" + Request("oppilaitos") + "','" + Request("lahios") + "','" + Request("postinro") + "','" + Request("postitmp") + "','" + osoite + "','" + Request("puhelin") + "')"; conn.execute(sql); conn.close(); Response.Redirect("ilmoittautuneet.asp"); } else { <html> <head> <title>opinnet kokous Kuopion Rauhalahdessa </title> </head> <body background="tausta.jpg" vlink="#0000ff" alink="#0000ff"> <table border="0" width="100%" height="292"> <td width="21%" height="286" valign="top"><h5 align="center"><br> <a href="http://www.edu.fi/projektit/opinnet/"><img src="opinnet.gif" width="140" height="93" alt="opinnet.gif (3453 bytes)" border="no"></a><br> <br> <a href="index.htm"><big>opinnet kokous/pikkujoulu Kuopion Rauhalahdessa</big><br> </a></h5> <p><big> </big> <a href="paikka.htm">paikka</a><br> <a href="ohjelma.htm">ohjelma</a> <img src="uusi.gif" width="23" height="12"><br> <a href="ohjeita.htm">ohjeita</a><br> <a href="ilmo.asp">ilmoittautuminen</a> <img src="lippu.gif" width="16" height="13"><br> <a href="ilmoittautuneet.asp">ilmoittautuneet</a> <br> <a href="majoitus.htm">majoitus</a></p> <p><a href="http://www.aedu.kuopio.fi"><small>kuopion ammatillinen aikuiskoulutuskeskus</small></a></td> <td width="79%" height="286" valign="top"><blockquote> <p><strong><br> <big>opinnet-evaluointiseminaari / pikkujoulu - ilmoittautuminen</big></strong></p> <p>kokouskustannuket ovat 950,- + majoittuminen. <strong>ilmoittaudu mennessä!

17 <br> Peruessasi ilmo ittautumisesi, ota yhteyttä <a Seppään</a> (puh , ).</strong></p> <p><small><img src="lipput.gif" " width="16" height="13"> = tarpeellinen tieto</small></p> <form METHOD="post" action="ilmo.asp"> <table border="0" width="652"> <td width="83"><strong>sukunimi</strong></td> <td width="561"><input type="text" name="snimi" size="36"> <img src="lipput.gif" " width="16" height="13"></td> <td width="83"><strong>etunimi:</strong></td> <td width="561"><input type="text" name="enimi" size="36"> <img src="lipput.gif" " width="16" height="13"></td> <td width="83"><strong>oppilaitos:</strong></td> <td width="561"><input type="text" name="oppilaitos" size="36"> <img src="lipput.gif" " width="16" height="13"></td> <td width="83"><strong>lähiosoite:</strong></td> <td width="561"><input type="text" name="lahios" size="36"> <img src="lipput.gif" " width="16" height="13"></td> <td width="83"><strong>postiosoite:</strong></td> <td width="553"><input type="text" name="postinro" size="11"> <input type="text" name="postitmp" size="22"> <img src="lipput.gif" " width="16" height="13"></td> <td width="83"><strong>sähköposti:</strong></td> <td width="561"><input type="text" name=" " size="36"></td> <td width="83"><strong>puhelin:</strong></td> <td width="561"><input type="text" name="puhelin" size="36"> <img src="lipput.gif" " width="16" height="13"></td> </table> <p><input type="submit" value="ilmoittaudu" name="toiminto"> <input type="submit" value="paluu" name="toiminto"></p> </form> </blockquote> </td> </table> </body> </html> } Liite 6

Tietokannan webbikytkentä. Janne Petäjä

Tietokannan webbikytkentä. Janne Petäjä Tietokannan webbikytkentä Janne Petäjä Helsinki 7. huhtikuuta 2003 Relaatiotietokannat nyt - seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietokannan webbikytkentä Janne Petäjä Relaatiotietokannat

Lisätiedot

CSS - tyylit. 13.11.2000 Seppo Räsänen

CSS - tyylit. 13.11.2000 Seppo Räsänen CSS - tyylit 13.11.2000 Seppo Räsänen Sivu 2 1 CSS-tyylit Dynaaminen HTML tai DHTML on standardi, joiden käyttöä tukevat uusimmat Netscapen ja Microsoftin selaimet. DHTML:n ominaisuuksia ovat tyylitiedostot

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

ICT1TN004. Lomakkeet. Heikki Hietala

ICT1TN004. Lomakkeet. Heikki Hietala Lomakkeet Heikki Hietala Lomakkeet Lomakkeita käytetään keräämään tietoa käyttäjältä ja siirtämään se palvelimelle Lomakkeen luominen ei yksin riitä, vaan pitää luoda myös lomakkeenkäsittelijä Lomakkeen

Lisätiedot

Taustaa. CGI-ohjelmointi

Taustaa. CGI-ohjelmointi Taustaa CGI-ohjelmointi CGI = Common Gateway Interface Hyvin yksinkertainen ja helppo tapa toteuttaa dynaamisuutta ja interaktivisuutta htmldokumentteihin Kehitetty tiedon siirtoon palvelimen ja asiakasselaimen

Lisätiedot

Johdanto Javaan ja tietokantojen käsittelyyn Java Database Connectivity (JDBC)

Johdanto Javaan ja tietokantojen käsittelyyn Java Database Connectivity (JDBC) HAAGA-HELIA ICT1TA006: Ohjelmointi 1 /5 Johdanto Javaan ja tietokantojen käsittelyyn Java Database Connectivity (JDBC) (Lähteet: Oracle java jdbc Tutorial, Arvo Lipitsäinen: Tietokannan käsittely JDBC:n

Lisätiedot

Tuotteiden tiedot: Lisää uuden tuotteen tiedot. Muuta tai poista tuotteen tiedot. Selaa kaikkien tuotteiden tietoja.

Tuotteiden tiedot: Lisää uuden tuotteen tiedot. Muuta tai poista tuotteen tiedot. Selaa kaikkien tuotteiden tietoja. laskutus_index http://media.stadia.fi/~0700527/laskutus/laskutus_index.html Sivu 1/1 13.12.2007 Laskutus -tietokanta Henkilöiden tiedot: Lisää uuden henkilön tiedot Muuta tai poista henkilön tiedot Selaa

Lisätiedot

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus 582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus Sisältö Mikä on web-sovellus? Selaimen rooli web-sovelluksessa Palvelimen rooli web-sovelluksessa Aineistopyynnöt Tiedon välittäminen

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Lomake kannattaa asemoida taulukkoon: table. Silloin selitteet ja kentät saadaan sarakkeisiin. Kenttien ulkoasu voidaan määritellä tyyleillä.

Lomake kannattaa asemoida taulukkoon: table. Silloin selitteet ja kentät saadaan sarakkeisiin. Kenttien ulkoasu voidaan määritellä tyyleillä. Lomakkeet Lomake kannattaa asemoida taulukkoon: table. Silloin selitteet ja kentät saadaan sarakkeisiin. Kenttien ulkoasu voidaan määritellä tyyleillä. Lomakkeen tyylit kannattaa määritellä omaan, eriliseen,

Lisätiedot

Microsoft Visual Studio 2005

Microsoft Visual Studio 2005 Sovelluksen jako palvelimiksi: Palvelin on sille annettuun vastuulliseen tehtävään erikoistunut sovellusosa. Käyttöliittymäpalvelin (Web-palvelin) vastaa käyttöliittymän toteuttamisesta. Web-palvelin toteuttaa

Lisätiedot

RDBMS - Yhteyskäytännöt

RDBMS - Yhteyskäytännöt HAAGA-HELIA Heti-09 1 (11) RDBMS - Yhteyskäytännöt Johdanto... 2 Upotettu SQL... 3 ESQL esimerkki... 4 ODBC... 5 Visual Basic ja ADO... 6 JAVA ja JDBC... 7 JDBC esimerkki... 8 Oracle ja JDBC... 9 Connection

Lisätiedot

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka Visual Basic -sovelluskehitin Helsinki 30.10.2000 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Visual Basic sovelluskehitin Seminaari: Ohjelmistotuotantovälineet Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

Johdatusta selainohjelmointiin

Johdatusta selainohjelmointiin Johdatusta selainohjelmointiin Ohjelmat ja tyylit selaimessa ja HTML Jaana Holvikivi Selaimet ja HTML Selaimet: Internet Explorer, Exchange Firefox, Chrome Opera 10 Safari 4 Lukevat HTML sivuja ja asettelevat

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELY/PIKATAIVAL2 Tehtävä G

TIETOJENKÄSITTELY/PIKATAIVAL2 Tehtävä G TIETOJENKÄSITTELY/PIKATAIVAL2 Tehtävä G 1 Tehtävänäsi on määritellä tietokantaan KisatSVNL.mdb lomake Kilpailut ohessa olevan mallin mukaan. Lomake on tarkoitettu kilpailutietojen lisäykseen, selailuun

Lisätiedot

Helsingin yliopisto, TKTL Tietokantojen perusteet, s 2000 WWW-tietokantasovellukset Harri Laine 1. vapaamuotoiset tiedot

Helsingin yliopisto, TKTL Tietokantojen perusteet, s 2000 WWW-tietokantasovellukset Harri Laine 1. vapaamuotoiset tiedot Relaatiotietokantaan tallennetaan määrämuotoista tietoa Vapaamuotoisen tekstin talletukseen tekstitietokannat hakuindeksejä saattavat käyttää relaatiotietokantaa tekstin tallentamiseen rivipohjainen tai

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi);

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); Tietokannat SQL-peruskomentojen pikaopas CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); INSERT INTO table VALUES(val1,val2,... ); Lisää tauluun

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010

WWW-Sivustojen suunnittelu. Miten WWW toimii. Suunnittelun lähtökohdat 14.10.2010 WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

WWW-Sivustojen suunnittelu

WWW-Sivustojen suunnittelu WWW-Sivustojen suunnittelu Miten WWW toimii Web-selain hakee Web-sivun HTML-kielisen kuvauksen Sivuun liittyvät kuvat (jpeg, gif, png) Sivuun liittyvät muut elementit Palvelimen URL-osoite esim. http://www.metropolia.fi

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 JavaScript MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 YLEISTÄ JAVASCRIPTIN SYNTAKSISTA...3 KÄSKYSANAT JA MUUT VARATUT SANAT...3 MUUTTUJIEN, FUNKTIOIDEN JA LUOKKIEN NIMISSÄ...3 HTML-TAGEIHIN VIITTAAVISSA METODINIMISSÄ...3

Lisätiedot

Proseduurit, funktiot ja herättimet - esimerkkeinä Oracle, SQL Server, MySQL ja OCELOT. Jouni Huotari S2008

Proseduurit, funktiot ja herättimet - esimerkkeinä Oracle, SQL Server, MySQL ja OCELOT. Jouni Huotari S2008 Proseduurit, funktiot ja herättimet - esimerkkeinä Oracle, SQL Server, MySQL ja OCELOT Jouni Huotari S2008 2 Proseduurit Ohjelmamoduuleita, jotka voidaan tallettaa tietokantaan (DBMS:n tietohakemistoon)

Lisätiedot

PROSEDUURIT, FUNKTIOT JA HERÄTTIMET - ESIMERKKEINÄ ORACLE, SQL SERVER, MYSQL JA OCELOT JOUNI HUOTARI K2009

PROSEDUURIT, FUNKTIOT JA HERÄTTIMET - ESIMERKKEINÄ ORACLE, SQL SERVER, MYSQL JA OCELOT JOUNI HUOTARI K2009 PROSEDUURIT, FUNKTIOT JA HERÄTTIMET - ESIMERKKEINÄ ORACLE, SQL SERVER, MYSQL JA OCELOT JOUNI HUOTARI K2009 PROSEDUURIT Ohjelmamoduuleita, jotka voidaan tallettaa tietokantaan (DBMS:n tietohakemistoon)

Lisätiedot

TIETOKANNAT JOHDANTO

TIETOKANNAT JOHDANTO TIETOKANNAT JOHDANTO JOUNI HUOTARI & ARI HOVI 2000-2011 Tieto TAUSTAA Yritykselle tiedot ovat tärkeä resurssi päätöksenteon tukena (JIT) varastointi ja käyttö vaativat investointeja vrt. energia (lähde,

Lisätiedot

HSMT Tietokannoista. Ville Leppänen. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2008 p.1/32

HSMT Tietokannoista. Ville Leppänen. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2008 p.1/32 HSMT Tietokannoista Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2008 p.1/32 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista (1h)

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Tietokantaa hyödyntävän sovelluksen luominen

Pedacode Pikaopas. Tietokantaa hyödyntävän sovelluksen luominen Pedacode Pikaopas Tietokantaa hyödyntävän sovelluksen luominen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, Netbeans-työkalulla luodaan uusi yksinkertainen Java DB -tietokantaa hyödyntävä sovellus. Opas kattaa

Lisätiedot

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010 SQLite selvitysraportti Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen Maaliskuu 2010 Opinnäytetyö Kuukausi Vuosi 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ SQLITE:STA... 2 2. HISTORIA... 2 3. SQLITEN KÄYTTÖ... 3 3.1 SQLiten asennus

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Ko#tehtävä 4 Viimeistele "alkeellinen kuvagalleria". Käytännössä kaksi sivua Yksi jolla voi ladata kuvia palvelimelle (file upload) Toinen jolla ladattuja

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi);

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); Tietokannat SQL-peruskomentojen pikaopas CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); INSERT INTO table VALUES(val1,val2,... ); Lisää tauluun

Lisätiedot

Conversion Counter. Asennusopas

Conversion Counter. Asennusopas Conversion Counter Asennusopas Johdanto JOHDANTO TUOTTEEN KUVAUS Overturen Conversion Counter antaa tietoja Overture-tilisi toimivuudesta. Tämä tuote seuraa niiden maksettujen hakutermien kävijäkonversioprosentteja,

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Luento 3. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi

Luento 3. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi CT30A3200 - WWW-sovellukset Luento 3 Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi Kalvot Arto Hämäläisen kalvojen pohjalta 1 Jouni Ikonen HTML-lomakkeet HTML-lomakkeiden avulla voidaan WWW-sovelluksessa hakea käyttäjän

Lisätiedot

käännös käännösvaiheessa tarkasettaan linkitys

käännös käännösvaiheessa tarkasettaan linkitys Upotettu SQL Ohjelmoitaessa 3GL kielillä, käytetään relaatiotietokantaa yleensä esikääntäjien avulla. Tietokannan valmistaja toimittaa funktiokirjaston, jota esikääntäjän avulla hyödynnetään. Ongelmaksi

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE

SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE SQL Peruskomentoja SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE SQL on tietokantojen käsittelyyn kehitetty kieli Esimerkkejä kielellä hoidettavistaa toiminnoista: Tietokannan rakenteen määrittely ja muuttaminen Kyselyt

Lisätiedot

Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen

Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Esimerkki: Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Luo tietokanta Koulu. Tietokantaan lisätään 3 taulua. Kurssit-taulu: kurssiid not null primary key INTEGER aineid not

Lisätiedot

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot)

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot) SQL sisältää operaatiot tietokannan sisällön muodostamiseen ja ylläpitoon: insert - uusien rivien vienti tauluun delete - rivien poisto update - rivien muutos 1 Insert lauseella on kaksi muotoa: insert

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki 13.9.2006

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki 13.9.2006 H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut Janne Käki 13.9.2006 Mikä ihmeen HTML? HyperText Markup Language hypertekstiä eli toisiinsa linkitettyjä dokumentteja merkintäkieli, perustuu erilaisiin

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

12.10.2011. Erittäin nopea tapa saada kehitysympäristö php:lle pystyyn Voidaan asentaa muistitikulle

12.10.2011. Erittäin nopea tapa saada kehitysympäristö php:lle pystyyn Voidaan asentaa muistitikulle (Ei yhtään videota tällä kertaa.) X niin kuin Cross-Platform, Apache, MySql, PHP, Perl Kehitysympäristö EI tuotantokäyttöön Monet tärkeät tietoturva-asetukset ovat oletuksena pois päältä Erittäin nopea

Lisätiedot

Java ja tietokannan käsittely (JDBC)

Java ja tietokannan käsittely (JDBC) Java ja tietokannan käsittely (JDBC) Javan tietokannan käsittely luokat (java.sql.*) Yhteys tietokantaan Tietokannan yhteyden sulkeminen Tiedon haku tietokannasta Tiedon päivitys tietokantaan Transaktio

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (12) ICT05 Tiedonhallinta ja Tietokannat O.Virkki Näkymät

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (12) ICT05 Tiedonhallinta ja Tietokannat O.Virkki Näkymät HAAGA-HELIA Heti-09 1 (12) Näkymät Näkymät... 2 Eri tyyppisiä relaatioita... 2 Taulu - Tallennettu relaatio... 2 Tulosrelaatio - Kyselyn tulos... 2 Näkymä - Virtuaalirelaatio... 2 Näkymien määrittely...

Lisätiedot

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB sivujen suunnittelu

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB sivujen suunnittelu HAAGA HELIA/IltaTiko ICT2TD005: Ohjelmisto suunnittelutaito 1 VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB sivujen suunnittelu Tämä pikaopas opastaa käyttämään VisualStudion web sivujen suunnittelu ja toteutusominaisuuksia.

Lisätiedot

Code Camp for Girls. Sanna Nygård. Lokakuussa 2015 www.frantic.com/codecamp/

Code Camp for Girls. Sanna Nygård. Lokakuussa 2015 www.frantic.com/codecamp/ Code Camp for Girls Sanna Nygård Lokakuussa 2015 www.frantic.com/codecamp/ HTML? HTML? HyperText Markup Language Ei ole nettisivua ilman HTML:ää Rakenteinen, hierarkkinen dokumentti Vain rakenne ja sisältö,

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

Pikaohje formaatin valmistamiseen

Pikaohje formaatin valmistamiseen Pikaohje formaatin valmistamiseen Esko Otava Oy ver.1.0 Pääikkunasta (tulostusikkunasta) valitaan Cards-Show cards manager Paina Add 2 Paina New Kortinsuunnitteluikkuna on jaettu kolmeen osaan: Vasemmalla

Lisätiedot

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION Tietokantaohjelmointi Tietokantaa käytetään harvoin suoraan kyselyliittymän kautta Tyypillisesti käyttö tapahtuu sovellusohjelman kautta Sovellusohjelmaa laadittaessa vaihtoehtoja tietokantakäsitettelyn

Lisätiedot

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi);

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); Tietokannat SQL-peruskomentojen pikaopas CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); INSERT INTO table VALUES(val1,val2,... ); Lisää tauluun

Lisätiedot

Microsoft Visual Studio 2005

Microsoft Visual Studio 2005 Microsoft Visual Studio 2005 on integroitu kehitysympäristö (Integrated Development Environment) eli (IDE). Kehitysympäristöön kuuluvat seuraavat keskeiset sovelluskehitysvälineet: Ohjelmointikielet C#.NET

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) AJAX, Asynchronous JavaScript And XML. AJAX, Asynchronous JavaScript And XML

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) AJAX, Asynchronous JavaScript And XML. AJAX, Asynchronous JavaScript And XML Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ajax 2000-luvun alkuvuosina selainsotien rauhoituttua ohjelmistotalot alkoivat kehittää selainten luoman uuden ohjelmointiympäristön käyttötapoja. Syntyi AJAX (Asynchronous

Lisätiedot

OPPITUNTI 11 DBM-funktioiden käyttö

OPPITUNTI 11 DBM-funktioiden käyttö 11. DBM-funktioiden käyttö 193 OPPITUNTI 11 DBM-funktioiden käyttö Jos sinulla ei ole pääsyä SQL-tietokantaan, esimerkiksi MySQL- tai Oracle-tietokantaan, sinulla on varmaankin mahdollisuus käyttää DBM-tyylistä

Lisätiedot

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN YLEISTÄ LUENNOT (8 H) & TYÖPAJA (2 H) YHTEYSTIEDOT ville.salminen@oulu.fi VÄLINEET Tekstieditori Mieluummin Windowsin Notepad kuin esimerkiksi Microsoft Word

Lisätiedot

Ylläpito-ohje. Matematiikan oppifoorumi. Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen. Ohjaaja.

Ylläpito-ohje. Matematiikan oppifoorumi. Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen. Ohjaaja. Matematiikan oppifoorumi Ylläpito-ohje Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen Ohjaaja Jukka Eskola Ohjelmistotuotantoprojekti 17.12.1999 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu 26.3.2004 Harri Laine 1 Lomakkeet mahdollistavat tiedon välityksen asiakkaalta (selaimesta) tiedon vastaanottajalle Vastaanottaja voi olla sähköpostiosoite

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu 30.4.2004 Harri Laine 1 XHTML lomakkeet Lomakkeet mahdollistavat tiedon välityksen asiakkaalta (selaimesta) tiedon vastaanottajalle Vastaanottaja voi olla sähköpostiosoite

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin Ohjelmistot tietokonejärjestelmissä Jaana Holvikivi Ohjelmistojen tehtävät Sovellusohjelmat tekstinkäsittely ja muut toimistosovellukset kirjanpito, tuotannonohjaus selaimet, mediaohjelmat

Lisätiedot

TermBase NET versio 1.0.1. (Beta)

TermBase NET versio 1.0.1. (Beta) TermBase NET versio 1.0.1. (Beta) Sulautettu sanasto- ja termikanta OHJEET TÄRKEÄÄ: Copyright M. Tuittu, 2005 Kaikki oikeudet pidätetään. TermBase NET on toteutettu java -tekniikalla. Java and all Java-based

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Johdatus edistyneeseen web-kehitykseen. Juuso Lappalainen

Johdatus edistyneeseen web-kehitykseen. Juuso Lappalainen Johdatus edistyneeseen web-kehitykseen Juuso Lappalainen Tällä kurssilla tehdyt sivut - Staattisia html-sivuja, joissa ei ole tiedon tallennusta, backendia tai mitään muutakaan ihmeellistä. - Käyttäjä

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 7/8: Tekninen toteutus Edellinen

Lisätiedot

Ulkoasun muokkaus CSS-tiedostossa

Ulkoasun muokkaus CSS-tiedostossa Ulkoasun muokkaus CSS-tiedostossa Nellin ulkoasun muokkaus CSS-tiedostossa Lähes kaikki on muokattavissa css-tyylitiedosta käsin. Jokaiselle kieliversiolle on oma tyylitiedostonsa: www_v_fin/metalib.css

Lisätiedot

Johdanto PHP PostgreSQL. PHP & PostgreSQL. Paul Tötterman 5. helmikuuta PHP & PostgreSQL.

Johdanto PHP PostgreSQL. PHP & PostgreSQL. Paul Tötterman 5. helmikuuta PHP & PostgreSQL. Paul Tötterman paul.totterman@iki.fi 5. helmikuuta 2008 LAMP SQL LAMP LAMP L = Linux tai *BSD, Solaris... A = Apache M = MySQL tai... P =, Perl, Python, Ruby... Flickr, Yahoo, Facebook... : Hypertext Preprocessor

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (14) Luento Näkymät... 2 Relaatiotyypit... 2 Taulu - Tallennettu relaatio... 3 Näkymä - Virtuaalirelaatio... 3 Tulosrelaatio - Kyselyn tulos... 3 Otetaulut - Tauluun tallennettu kyselyn tulos...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Ohje Hosted.fi SharePoint

Ohje Hosted.fi SharePoint Ohje Hosted.fi SharePoint Käyttöönotto 09.05.2011 Anvia Hosting Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A 00100 Helsinki Puhelin 0207 7682 00 Fax 0207 7682 01 Y-tunnus 1666661-6 Kotipaikka: Helsinki www.anvia.fi Dokumentin

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Toteutusdokumentti. Aija. Helsinki 1.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteenlaitos

Toteutusdokumentti. Aija. Helsinki 1.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteenlaitos Toteutusdokumentti Aija Helsinki 1.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteenlaitos Sisältö 1. Johdanto...3 2. SQL -lauseet...3 3. Ajastettutoiminta - backrun.php...3

Lisätiedot

Joko tunnet nämän Oracle10g SQL:n piirteet? Kari Aalto Saariston IT

Joko tunnet nämän Oracle10g SQL:n piirteet? Kari Aalto Saariston IT Joko tunnet nämän Oracle10g SQL:n piirteet? Kari Aalto Saariston IT Agenda Regular Expression - funktiot Case-insensitive Sort Case-insensitive Seach Merge muutokset Tree-walking in 10g DML Returning Values

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 3.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 3.3.2010 1 / 44 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Digitaalisen median tekniikat JSP ja 28.4.2004 Harri Laine 1 JSP hyvin lyhyesti JSP on Java-pohjainen skriptikieli JSP:llä laadittu sivu käännetään java-servletiksi (sivun toteutus vastaa servlettiluokan

Lisätiedot

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opintojaksolla: keskitytään relaatiotietokantojen teoriaan ja toimintaan SQL-kieli kyselykielenä

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat JSP ja XML 28.4.2004 Harri Laine 1 JSP hyvin lyhyesti JSP on Java-pohjainen skriptikieli JSP:llä laadittu sivu käännetään java-servletiksi (sivun toteutus vastaa servlettiluokan

Lisätiedot

VERKKOSOVELLUSTEN OHJELMOINTI, JOHDATUS PHP:HEN

VERKKOSOVELLUSTEN OHJELMOINTI, JOHDATUS PHP:HEN VERKKOSOVELLUSTEN OHJELMOINTI, JOHDATUS PHP:HEN Tämän tehtävän tarkoitus on tutustuttaa ympäristöön sekä tutustuttaa wwwdokumenttien tekoon php:llä. Alkutoimet Varmistetaan, että verkkolevyllä on kansio

Lisätiedot

Helsingin yliopisto, TKTL Tietokantojen perusteet, k 2000 Tietokantaohjelmointi 23.2.2000. Harri Laine 1. SQL:n käyttö ohjelmissa

Helsingin yliopisto, TKTL Tietokantojen perusteet, k 2000 Tietokantaohjelmointi 23.2.2000. Harri Laine 1. SQL:n käyttö ohjelmissa SQL:n käyttö ohjelmissa Tietokannan käyttö ohjelmasta Miksi vuorovaikutteinen käyttö ei riitä? kielen hallinta: maallikot? yhdistetään yleiskielen ja tietokantakielen edut, mm.» monimutkaisempi laskenta»

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot