Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin"

Transkriptio

1 Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti ja turvallisesti. Pidä tämä opas käden ulottuvilla, jotta se on saatavilla milloin tahansa. Äänityksen onnistumisen varmistamiseksi tee koeäänitys etukäteen.

2 Esipuhe Tämän oppaan kuvaus Oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ota yhteys asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tuotenimestä ja mallinumerosta. Tässä oppaassa näytettävät LCD-ruutujen ja tallentimen kuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta. Vaikka oppaan tietojen paikkansapitävyys on pyritty varmistamaan, ota yhteyttä asiakastukikeskukseen, jos huomaat epäilyttävän kuvauksen, virheen, puuttuvia tietoja tms. Tämän oppaan tekijänoikeudet omistavat Olympus Corporation ja Olympus Imaging Corporation. Tekijänoikeuslain nojalla tämän oppaan kopioiminen tai levittäminen ilman lupaa on kielletty. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen sopimattomasta käytöstä aiheutuvista vahingoista, tuottojen menetyksistä tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. SD, SDHC ja SDXC ovat SD Card Associationin tavaramerkkejä. Macintosh ja itunes ovat Apple Corporationin tavaramerkkejä. Tuotteessa käytettävä MP-äänenkoodausteknologia perustuu lisenssiin, jonka ovat myöntäneet Fraunhofer IIS ja Thomson. Viritin-, metronomi-, puheen nopeusmuunnos- ja sävellajin muunninteknologiat on toteutettu käyttämällä CRI Middleware, Inc:n CRIWARE-ohjelmistoa. Kaikki muut oppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2

3 HAKEMISTO Esipuhe s. 2 Tallentimen yleiskuvaus s. 11 Käynnistys s. 21 Tallennintila s. 2 Moniraitatila s. 5 Tietoja virittimestä, Lissajousista ja metronomista s. 66 Valikot s. 71 Tietoja PC:stä s. 116 Pikaopas s

4 Sisällys Esipuhe Tämän oppaan kuvaus 2 Varotoimet 6 Varusteiden tarkistaminen 10 Luku 1 Tallentimen yleiskuvaus Tärkeimmät ominaisuudet 12 Osien nimet 1 Liittäminen ulkoisiin laitteisiin 15 LS-100:n käyttäminen 16 Eri instrumenttien äänitysvihjeitä 18 XLR/audioliittimen ja phantomvirransyötön liitäntä 20 Luku 2 Käynnistys Virtalähde 22 Akun asettaminen 22 Akun lataaminen 22 POWER/HOLD-kytkimen käyttäminen 25 Virran kytkeminen 25 Virran katkaiseminen 25 Hold-tilan aktivointi 26 Hold-tilan poistaminen käytöstä 26 Alkuasetukset ennen tallentimen käyttöä 27 Päivämäärän ja ajan asettaminen [Time & Date] 27 Äänioppaan asettaminen 28 SD-kortin asettaminen ja poistaminen 29 SD-kortin asettaminen 29 SD-kortin poistaminen 0 Aloitusnäytön toimenpiteet 1 Luku Tallennintila Mitä tallennintilassa voi tehdä Tallennintila Tiedostot ja kansiot 4 Äänittämistä edeltävät toimet 6 Tallennus 7 Normaali äänitys [Normal] 7 Dubbaus [Overdub] 9 Play Sync [Play Sync] 41 Äänen synkronointiäänitys [V-Sync. Rec] 4 Äänitys metronomia käyttäen 44 Tiedostojen etsiminen 45 Toisto 46 Toisto 46 Indeksimerkin sijoittaminen 48 Segmentin toistuva kuuntelu 49 Poistaminen 50 Tiedoston poistaminen 50 Tiedoston osittainen poistaminen 51 Luku 4 Moniraitatila Mitä moniraitatilassa voi tehdä 54 Moniraitatila 54 Tiedostot ja kansiot 55 Moniraitaisen projektin luominen 57 Moniraitaisen projektin/raidan poistaminen 64 Projektin poistaminen 64 Poista raita 64 4

5 Sisällys Luku 5 Tietoja virittimestä, Lissajousista ja metronomista Virittimen käyttö 67 Tietoja Lissajous-mittauksesta 69 Metronomin käyttäminen 70 Luku 6 Valikot Valikoiden asettaminen 72 Valikkoluettelo 74 Äänitysvalikko [Rec Menu] 79 Äänitystila [Rec Mode] 79 Mikrofonin vahvistus [Mic Gain] 80 Äänitystaso [Rec Level] 81 Tulokytkin [Input Select] 82 Mikrofonin virtalähde [Mic Power] 8 Äänitysmuoto [Rec Format] 84 Low cut filter [Low Cut Filter] 85 Esiäänitys [Pre-Recording] 86 Äänityksen seuranta [Rec Monitor] 87 Toistovalikko [Play Menu] 88 Toistotila [Play Mode] 88 Ohita tila [Skip Space] 88 Tiedostovalikko [File Menu] 90 Pyyhkimislukko [File Lock] 90 Tiedoston siirtäminen/kopiointi [Move/ Copy] 91 Tiedoston jakaminen [File Divide] 94 Ominaisuudet [Property] 95 MP-muunnos [MP Convert] 95 CD-kirjoitus [CD Write] 97 Yhdistä [Bounce] 98 Metronomivalikko [Metronome Menu] 100 Metronomi [Metronome] 100 LCD/äänivalikko [LCD/Sound Menu] 102 Taustavalo [Backlight] 102 LED [LED] 10 Äänimerkki [Beep] 10 Kielen vaihto (Lang) [Language (Lang)] 104 Ääniohjaus [Voice Guide] 104 Esittelytoisto [Intro Play] 105 Laitevalikko [Device Menu] 106 Fn-näppäimen asetus [Fn. Setting] 106 Muistin valinta[memory Select] 107 Lepo [Power Save] 108 Ajan asetus [Time & Date] 108 USB-asetukset [USB Settings] 109 Asetusten nollaus [Reset Settings] 111 Alusta [Format] 11 Muistin tiedot [Memory Info.] 115 Järjestelmän tiedot [System Info.] 115 Luku 7 Tietoja PC:stä Tallentimen käyttö tietokoneen kanssa 117 PC:n käyttöympäristö 117 Yhdistäminen tietokoneeseen 118 Kytkeminen irti tietokoneesta 119 Äänitiedostojen siirtäminen tietokoneeseen 120 Tallentimen käyttö USB-mikrofonina/ kaiuttimena 121 Tallentimen käyttäminen tietokoneen ulkoisena muistina 121 Luku 8 Pikaopas Hälytysviestiluettelo 12 Vianmääritys 125 Lisävarusteet (valinnaisia) 127 Sanasto 128 Tekniset tiedot 129 Tekninen apu ja tuki 14 5

6 Varotoimet Lue tämä opas huolellisesti ennen uuden tallentimen käytön aloittamista, jotta varmasti osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein. Pidä tämä opas käden ulottuvilla, jotta se on saatavilla milloin tahansa. Tärkeitä turvaohjeita Tärkeät turvaohjeet on esitetty alla näkyvillä symboleilla ja tekstillä. Muista noudattaa näitä ohjeita suojataksesi itsesi ja muut vammoilta tai omaisuusvahingoilta. Symbolien merkitykset on esitetty alla. f Vaara Tämä merkki ilmoittaa, että virheellinen käsittely voi aiheuttaa vakavan vaaran, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. f Varoitus Tämä merkki ilmoittaa, että virheellinen käsittely voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. f Huomio Tämä merkki ilmoittaa, että virheellinen käsittely voi aiheuttaa vamman tai omaisuusvahingon. Käyttöohjeet Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu korkeille lämpötiloille ja/tai kosteudelle, kuten auringonvaloon pysäköityyn autoon tai rannalle kesäaikaan. Älä säilytä tuotetta kosteassa tai pölyisessä paikassa. Jos tuote kastuu, pyyhi vesi välittömästi pois kuivalla liinalla. Vältä erityisesti suolaa. Älä käytä puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia tai tinneriä. Älä aseta tuotetta television, jääkaapin tai muun sähkölaitteen päälle tai lähelle. Varmista, ettei tuotteeseen pääse hiekkaa tai mutaa. Hiekka tai muta voi aiheuttaa vahingon, jota ei voi korjata. Älä kohdista tuotteeseen voimakasta tärinää tai iskuja. Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa se voi kastua. Älä aseta magneettikorttia (esim. pankkikorttia) kaiuttimen tai kuulokkeiden lähelle. Magneettikortille tallennetut tiedot voivat vahingoittua. Jalustalle asennettaessa kierrä jalustan ruuveja tallentimen sijaan. <Tietojen katoamista koskevia huomautuksia> Muistiin tallennetut tiedot voivat vahingoittua tai kadota käyttövirheen, laitevian, korjauksen tai muun syyn takia. On suositeltavaa varmuuskopioida tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle tai esimerkiksi MO-tallennusvälineelle. Olympus ei vastaa mistään vahingosta tai tuottojen menetyksestä, jonka aiheuttaa vika, muun kuin Olympukseen valtuuttaman osapuolen suorittama korjaus tai jokin muu syy. 6 <Tallennustiedostoja koskevia huomautuksia> Olympus ei ole vastuussa siitä, jos tallennustiedosto poistetaan tai muuttuu toistokelvottomaksi tallentimen tai tietokoneen vian takia. Tallennettu sisältö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tekijänoikeuslaki kieltää tekijänoikeuksin suojatun työn käyttämisen muihin tarkoituksiin ilman omistajan lupaa.

7 Varotoimet Recorder f Varoitus Älä käytä tuotetta paikoissa, joiden ilmassa voi olla syttyvää tai räjähtävää kaasua. Muuten seurauksena voi olla syttyminen tai räjähdys. Älä käytä tai säilytä tuotetta pitkiä aikoja paikoissa, joissa on runsaasti pölyä, kosteutta, öljyä, savua tai höyryä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai vamma. Älä kosketa käynnissä olevaa verkkolaitetta tai ladattavaa akkua pitkään aikaan. Verkkolaite ja akku tulevat kuumiksi latauksen aikana. Niiden koskettaminen pitkään voi aiheuttaa lievän palovamman. Käytä aina mukana tullutta Olympuksen litiumioniakkua ja verkkolaitetta. Jonkin muun tuotteen käyttäminen voi aiheuttaa lämmön muodostumisesta, muodonmuutoksesta tai muusta syystä johtuvan tulipalon tai sähköiskun. Lisäksi tallennin tai virtalähde voi vahingoittua, tai odottamaton tapaturma voi tapahtua. Huomaa, että varmentamattoman tuotteen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata. Jos tuote putoaa veteen tai jos vettä, metallia tai tulenarka vieras esine pääsee tuotteen sisään, toimi seuraavasti: 1 Poista akku välittömästi. 2 Ota yhteys jälleenmyyjään tai Olympushuoltoon huoltoa varten. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä aseta tallentimeen muuta kuin SD-, SDHC- tai SDXC-korttia. Jos asetat vahingossa jonkin muun kortin, älä yritä poistaa sitä väkisin vaan ota yhteys huoltopisteeseen tai huoltopalveluun. Älä käytä tuotetta ajaessasi ajoneuvoa (esimerkiksi polku- tai moottoripyörää tai autoa). Muuten seurauksena voi olla liikenneonnettomuus. Älä jätä tuotetta vauvojen tai lasten ulottuville. Jos käytät tuotetta heidän lähellään, ole erittäin varovainen äläkä huolimattomasti jätä tuotetta ilman valvontaa. Lapset eivät ymmärrä varoituksia ja huomautuksia. Lisäksi seuraavat tapaturmat ovat mahdollisia: Kuulokejohdon kiertyminen vahingossa kaulan ympäri, mistä seuraa tukehtuminen Väärän toiminnon suorittaminen, mistä seuraa vamma tai sähköisku Vältä tuotteen käyttöä lentokoneessa, sairaalassa tai muussa paikassa, jossa sähkötoimisten laitteiden käyttöä on rajoitettu. Vaihtoehtoisesti noudata käyttöpaikalla annettuja ohjeita. Kun kannat tallenninta hihnasta, huolehdi siitä, ettei se tartu muihin kohteisiin. f Huomio Älä lisää äänenvoimakkuutta ennen käytön aloittamista. Muuten seurauksena voi olla kuulo-ongelma tai kuulon menettäminen. Lopeta tuotteen käyttö, jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten epänormaalia hajua tai ääntä tai savua. Tuotteen käytön jatkamisen seurauksena voi olla tulipalo tai palovamma. Poista akku heti varovasti, jotta et polta itseäsi, ja ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. (Älä kosketa akkua paljain käsin, kun irrotat sitä. Lisäksi irrota akku ulkona etäällä tulenaroista materiaaleista.) Älä jätä tuotetta mihinkään, missä se saattaa joutua korkeisiin lämpötiloihin. Muuten seurauksena voi olla osien vikaantuminen tai tulipalo. Älä kosketa tuotteen metalliosia pitkiä aikoja alhaisissa lämpötiloissa. Muuten ihosi voi vahingoittua. Vältä tuotteen koskettamista paljain käsin, jos mahdollista, ja käytä käsineitä tai muita suojavarusteita alhaisissa lämpötiloissa. 7

8 Varotoimet 8 Battery f Vaara Älä laita akkua tulen lähelle. Älä heitä akkua tuleen tai kuumenna sitä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo, räjähdys tai syttyminen. Älä juota suoraan, muuta tai pura akkua. Älä kytke plus- ja miinusnapoja yhteen. Muuten seurauksena voi olla kuumeneminen, sähköisku tai tulipalo. Kun kannat tai säilytät akkua, laita se aina laukkuun napojen suojaamiseksi. Älä kanna tai säilytä sitä avainketjun tai muun metalliesineen kanssa. Muuten seurauksena voi olla kuumeneminen, sähköisku tai tulipalo. Älä kytke akkua suoraan pistorasiaan tai auton tupakansytyttimeen. Älä käytä äläkä säilytä akkua kuumissa paikoissa, kuten auringonvalossa, autossa auringonvalossa tai lämmittimen lähellä. Muuten seurauksena voi olla lämmön muodostumisesta, räjähdyksestä tai muusta syystä johtuva tulipalo, palovamma tai muu vamma. f Varoitus Älä kosketa akkua tai pidä siitä kiinni, jos kätesi ovat märät. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai toimintahäiriö. Älä käytä akkua, jonka pakkaus on naarmuuntunut tai vaurioitunut. Muuten seurauksena voi olla räjähdys tai kuumentuminen. Älä jätä akkua vauvojen tai lasten ulottuville. He voivat nielaista akun. Jos näin tapahtuu, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos havaitset jotain poikkeavaa, kuten epänormaalia ääntä, epänormaalin korkean lämpötilan, palaneen käryä tai savua käytön aikana, suorita seuraavat vaiheet: 1 Poista akku välittömästi varovasti. 2 Ota yhteys jälleenmyyjään tai Olympushuoltoon huoltoa varten. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai palovamma. Älä upota akkua veteen tai anna sen liittimien kastua. Lopeta akun käyttö, jos huomaat siinä haalistumista, muodonmuutosta tai muuta poikkeavaa. Jos lataus ei ole päättynyt määritetyn latausajan jälkeen, lopeta lataus. f Huomio Luvattoman akun käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen. Hävitä käytetty akku tämän oppaan kohdan Ladattavan akun hävittäminen ( s. 9) mukaisesti. Älä kohdista akkuun voimakasta iskua tai heitä sitä. Kun akkua käytetään ensimmäistä kertaa tai kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, muista ladata se ennen käyttöä. Akun käyttöikä on rajallinen. Jos akku kuluu nopeasti loppuun määritetyissä olosuhteissa suoritetun latauksen jälkeenkin, vaihda se uuteen. Verkkolaite f Varoitus Älä pura, korjaa tai muuta verkkolaitetta. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai vamma. Älä käytä verkkolaitetta tulenarkojen kaasujen tai materiaalien (kuten bensiinin tai tinnerin) lähellä. Muuten seurauksena voi olla räjähdys, tulipalo tai palovamma.

9 Varotoimet Älä oikosulje pistokkeen plus- ja miinusnapoja. Muuten seurauksena voi olla tulipalo, palovamma tai sähköisku. Jos sisäosat tulevat esiin putoamisen tai vaurioitumisen takia, toimi seuraavasti: 1 Älä koske esiin tulleisiin sisäosiin. Muuten seurauksena voi olla sähköisku, palovamma tai vamma. 2 Irrota virtapistoke välittömästi pistorasiasta varoen sähköiskua, palovammaa tai vammaa. Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon korjausta varten. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai palovamma. Jos verkkolaite putoaa veteen tai jos sen sisälle pääsee vettä, metallia tai tulenarka vieras esine, toimi seuraavasti: 1 Irrota virtapistoke pistorasiasta. 2 Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon korjausta varten. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos havaitset jotain poikkeavaa, kuten epänormaalia ääntä, epänormaalin korkean lämpötilan, palaneen käryä tai savua käytön aikana, suorita seuraavat vaiheet: 1 Irrota akku heti varovasti 2 Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon korjausta varten. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai palovamma. f Huomio Älä kosketa verkkolaitetta tai pidä siitä kiinni märällä kädellä. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai toimintahäiriö. Käytä verkkolaitetta vain ilmoitetun syöttöjännitteen kanssa. Älä aseta pölyistä virtapistoketta pistorasiaan. Älä käytä verkkolaitetta, jos sen pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. Älä vedä pistoketta pois pistorasiasta, kun sitä ei käytetä. Älä vahingoita virtajohtoa. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Älä laita painavaa esinettä johdon päälle. Älä aseta johtoa lämmittimen lähelle. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Ladattavan akun hävittäminen Käytetyt akut ovat arvokkaita resursseja. Kun hävität akun, eristä plus- ja miinusnavat Li-ion 00 teipillä tai vastaavalla materiaalilla ja vie se lähimpään kierrätyspisteeseen. Lisätietoja on osoitteessa JBRC (http://www.jbrc. com). XLR/audioliitin Älä irrota tai kytke XLR/audiopistoketta, kun tallennin tallentaa tai on tallennuksen valmiustilassa. Muuten seurauksena voi olla voimakasta kohinaa, joka voi aiheuttaa kuulo-ongelman tai kuulon menetyksen. Ulkoista CD/DVD-asemaa koskevia huomautuksia Huomaa, ettei Olympus takaa CD/DVDaseman toimintaa. Lisäksi valmistajien määritysten muutosten takia CD/DVDasemaa ei välttämättä tunnisteta oikein eräissä tapauksissa. Muista käyttää ulkoista CD/DVD-asemaa käyttämällä ulkoista verkkolaitetta. Kirjoitustoiminto ei toimi vakaasti, jos CD/DVD-asemaa käytetään tallentimen virtalähteestä. 9

10 Varusteiden tarkistaminen Alla näytetyt varusteet toimitetaan ostetun tuotteen mukana. Ota yhteys myyjään, jos jokin varuste puuttuu tai on vaurioitunut. Recorder Hihna Litiumioniakku (LI-50B) käyttäminen USB-kaapeli USB-verkkolaite (A514) USBmuunnosliitin Vaihtovirtapistoke sisältyy toimitukseen. Sisältö voi vaihdella ostopaikan mukaan. Takuu vaihtelee ostopaikan mukaan. Takuukorttia ei välttämättä ole mukana. Hihnan kiinnittäminen 10

11 Luku 1 Tallentimen yleiskuvaus 11

12 Tärkeimmät ominaisuudet 1 Tärkeimmät ominaisuudet 12 Tehokas suuntaava stereomikrofoni ja laadukas vahvistinpiiri. Uudelleen suunnitellun stereokondensaattorimikrofonin avulla voit tallentaa live-laatuista ääntä. Piirisuunnittelun avulla ääni- ja järjestelmäkortit ja niiden virransyötöt on pystytty erottamaan toisistaan matalan kohina- ja korkean S/N-suhteen saavuttamiseksi. Jopa 20 Hz:n taajuutta tukeva tallennin pystyy toistamaan matalia taajuuksia paljon paremmin kuin perinteiset mallit. Lisäksi äänenpainetta erittäin hyvin kestävä rakenne (yläraja 140 dbspl) mahdollistaa voimakkaan rockmusiikin tallentamisen ilman äänen säröytymistä. Linear PCM 96 khz/24 bit -äänitys Tuettu äänitysmuoto on lineaarinen PCM-muoto, jonka näytteenottotaajuus on 96 khz ja bittinopeus 24 bittiä. Musiikki-CD:lle sopiva korkearesoluutiotaajuus on 44,1 khz / 16 bit. Moniraitaäänitys (MTR) Moniraitaäänitystilan avulla voit luoda tiedoston, jossa instrumentit ja äänet kerrostetaan. Voit äänittää ja toistaa enintään kahdeksan raitaa. Voit myös luoda helposti musiikkisävelmiä. Moniraitaäänitys ja muokkaus Moniraitaäänitystilan avulla voit tallentaa instrumentteja ja ääntä erikseen sekä muokata jokaista raitaa ja kerrostaa niitä. Voit muokata ja toistaa enintään kahdeksan raitaa yhtä aikaa. Voit myös luoda helposti musiikkisävelmiä. Erilaisten tallennusmuotojen tuki Tämä tallennin tukee dubbausta, synkronointia (tallennus ja toisto yhtä aikaa) ja äänen synkronointitallennusta normaalitilan (tavallinen äänitys) lisäksi.tallenninta voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten kenttä-äänitykseen tai instrumentin soittamisen harjoitteluun. Viritintoiminto Tallentimessa on tila, joka tukee kitaran ja bassokitaran virittämistä kromaattisen perusvirittimen lisäksi. Perussävel A voidaan hienovirittää kalibrointitoiminnon avulla. Metronomitoiminto Metronomia voidaan käyttää rytmioppaana äänityksen aikana tai instrumentin soittamista harjoiteltaessa. Lissajous-mittaustoiminto Tämä toiminto tunnistaa oikean ja vasemman mikrofonin sekä äänilähteen välisen vaihe-eron. Voit hienosäätää niiden sijaintia ja kulmaa tarkistamalla näytössä näkyvän Lissajous-aaltomuodon. Oktaavin vaihtamisen sävellajin vaihto Moniraitatilassa äänitetyn äänilähteen oktaavia voidaan säätää sävellajin vaihtotoiminnon avulla. Ääni-CD-lähtötoiminto Liittämällä ulkoisen USB CD -aseman tallentimeen voit kirjoittaa tallennettuja tiedostoja suoraan CDlevylle. MP-muunnostoiminto Tallennetut PCM (WAV) -tiedot voidaan muuntaa MP-tiedostoksi tallentimessa. Näin voit hallita tietoja helppokäyttöisessä muodossa, kun kirjoitat niitä CD-levylle tai liität niitä sähköpostiin.

13 Osien nimet Sisäänrakennettu stereomikrofoni (L/R) 1 PEAK-merkkivalo (L/R) Näyttö (nestekidepaneeli) m-painike (Home) n-painike (List) MENU-painike (Menu) Fn-painikeet (F1/F2/F) + -painike 0 -painike OK-painike (Confirm) -painike REC LEVEL -valitsin Näillä kahdella valitsimella säädetään vasemman ja oikean kanavan äänitystasoja. p-painike q-painike Tallennuksen näyttöpainike REC-painike STOP-painike ERASE-painike PLAY-painike Osien nimet 9 -painike Sisäänrakennettu monokaiutin Jalustan reikä 1

14 Osien nimet 1Osien nimet Akku/SD-kortin kansi Lukituskytkin Akkupaikka SD-korttipaikka XLR/vakio audiopistoke (L) Hihnan reikä VOLUME-säädin EAR-liitin XLR/vakio audiopistoke (R) MIC-liitin (mikrofoni/linjatulo) XLR-virta kytkin (L) XLR-virta kytkin (R) Power/Hold-kytkin REMOTE-liitin (kaukosäädin) USB-liitin 14

15 Liittäminen ulkoisiin laitteisiin Liitä erikseen myytäviä ulkoisia latteita tilanteen mukaisesti. 1 Kuuloke ø,5 mm Kaukosäädin REMOTE-liittimeen PC CD-asema Liittäminen ulkoisiin laitteisiin USB-liittimeen Stereo ø,5 mm EAR-liittimeen Mikseri MIC-liittimeen XLR/ audiopistokkeeseen ø6, mm XLR-liitin Mikrofonin ø,5 mm Mikrofonin Instrumentti 15

16 LS-100:n käyttäminen 1 Tallennintila LS-100:n käyttäminen Bänditreenit Konsertti Sooloharjoitus Katso lisätietoja sivulta 2. Dubbaus Äänitä lauluasi samalla, kun kuuntelet instrumenttien äänitystä. Luo uusi tiedosto dubbaamalla aiempi äänitys. Katso lisätietoja sivulta 9. 16

17 LS-100:n käyttäminen Moniraitatila 1 Raita 1 Raita 2 Raita Äänitä ja muokkaa jokaista äänilähdettä erikseen ja miksaa ne yhdeksi tiedostoksi. LS-100:n käyttäminen Raita 4 Raita 5 Tallenna yhtenä tiedostona. Katso lisätietoja sivulta 5. Viritin/Lissajous/metronomitila Säädä tempoa metronomin avulla. Viritä tarkasti instrumentin tyypin mukaan. Määritä Lissajous-aaltomuodon avulla mikrofonien paras sijainti. Katso lisätietoja sivulta

18 Eri instrumenttien äänitysvihjeitä Tallentimen sijoitusesimerkkejä 1Eri instrumenttien äänitysvihjeitä Ääni Aseta tallennin hieman etäälle laulajan kasvoista. Jos hengitysääniä kuuluu, säädä suodatinasetuksia. Jos hengityksen ääntä kuuluu Puhallin Suuntaa tallennin nk. kellon keskelle. Jos hengitysääniä kuuluu, siirrä tallenninta hieman poispäin paviljongin keskeltä. Säädä ääntä siirtämällä tallenninta poispäin keskeltä Jos hengityksen ääntä kuuluu Piano Kun tallennat flyygelin ääntä, aseta tallennin osoittamaan avoimen kannen keskelle. Jos haluat tallentaa myös äänikenttää (acousmato), siirrä tallenninta hieman rikkaamman äänen saamiseksi. Jousisoitin Kun äänität jousisoitinta, kuten viulua, suuntaa tallennin hieman ohi instrumentin yläosan ohi niin, että se osoittaa rungon f-aukkoa kohti. Osoita avointa kantta Suuntaa f-reikään 18

19 Eri instrumenttien äänitysvihjeitä Akustinen kitara Aseta tallennin niin, että se osoittaa hieman kitaran äänireiän ohi. Pidä komppikitara tietyn etäisyyden päässä kitaran rungosta. Siirrä soolomusiikissa tai melodisessa musiikissa tallennin lähemmäs kitaran runkoa äänityksen aikana. Kova terävä ääni Pyöreä harmoninen ääni Siirrä tallenninta hieman sivuun äänireiästä. Sähkökitara Jos haluat tallentaa ääntä suoraan kitaravahvistimen kaiuttimesta, sijoita tallennin hieman etäälle kaiuttimesta niin, että se osoittaa kaiuttimen kartion keskelle. Jos haluat tallentaa ääntä kahdesta kaiuttimesta stereona, sijoita tallennin hieman etäälle vasemman ja oikean kaiuttimen keskipisteestä. Kitaravahvistin Kaiutin Kitaravahvistin Kaiutin 1 Eri instrumenttien äänitysvihjeitä Sali Sijoita tallennin lavan keskelle niin, että soittajat osoittavat mikrofonin suuntaan. Kiinnitä sitten tallennin jalustaan tai muuhun työkaluun ennen tallennuksen aloittamista. Orkesteri, big band, kuoro tms... 19

20 XLR/audioliittimen ja phantom-virransyötön liitäntä Kitara, basso, koskettimet ja muut soittimet voidaan liittää suoraan XLR/audioliittimeen. Eräitä asetuksia tarvitaan liitettäessä esimerkiksi phantom-virtaa tarvitseva kondensaattorimikrofoni. 1XLR/audioliittimen ja phantom-virransyötön liitäntä Instrumenttien liittäminen Liitä monoinstrumentti XLR/monoliittimeen (L). Mikrofonin liittäminen Liitä stereolähtöinstrumentti kuten koskettimet XLR/audioliittimiin (L) ja (R). Liitä dynaaminen tai kondensaattorimikrofoni XLR/ audioliittimeen (L) tai (R). Jos tarvitaan phantom-virtaa, siirrä XLR Power -kytkin asentoon [ON] XLR/audioliittimessä, johon mikrofoni on liitetty. A Lisätietoja asetuksista on kohdassa Mikrofonin virransyöttö ( s. 8). Siirrä XLR Power -kytkin asentoon [OFF], jos phantom-virtaa vaativaa mikrofonia ei ole kytketty. XLR/audioliitin Tallentimen XLR/audioliittimet tukevat XLR- ja vakiopistokkeita. XLR-tyyppi 20 Vakiotyyppi (epäsymmetrinen)

21 Luku 2 Käynnistys 21

22 Virtalähde Akun asettaminen Akun lataaminen 2Virtalähde Käytä yhtä Olympuksen litiumioniakkua (LI- 50B).Muita akkuja ei tueta. 1 Avaa akkutilan kansi siirtämällä lukituskytkin asentoon [OPEN]. Tallentimen liittäminen USBverkkolaitteeseen latausta varten 1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteen USB-liittimeen. 2 Aseta akku. 2 Liitä virtakaapeli verkkolaitteeseen ja verkkolaite pistorasiaan. Liitä USB-johto tallentimen USBliittimeen. Aseta akku niin, että tallentimen nuolen suunta (tarra) vastaa akun nuolen suuntaa. 22 Sulje akkutilan kansi. Kun olet sulkenut akkutilan kannen, siirrä lukituskytkin asentoon [LOCK]. PEAK-merkkivalo (R) syttyy oranssina ja lataus käynnistyy.

23 Virtalähde Tallentimen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelilla latausta varten Huomaa Pysäytä tai sammuta tallennin ennen USBkaapelin liittämistä. 1 2 Käynnistä tietokone. Kytke USB-johto tietokoneen USBporttiin. paristoilmaisin Näytön virtailmaisin muuttuu alla olevalla tavalla akun jäljellä olevan virran mukaan. Kun näyttöön ilmestyy [ ], lataa akku mahdollisimman pian. Kun akku tyhjenee, näyttöön ilmestyy [ ] ja [Battery low] ja toiminta pysähtyy. Akun merkkivalo tulee useita kertoja esiin latauksen aikana. 2 Virtalähde Liitä USB-johto tallentimen USBliittimeen. PEAK-merkkivalo (R) syttyy oranssina ja lataus käynnistyy. 2

24 Virtalähde 2Virtalähde Huomautuksia Käytä aina erillistä, toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia. Älä käytä muiden valmistajien kaapeleita. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö. Älä myöskään liitä laitteen omaa kaapelia muiden valmistajien laitteisiin. Aseta akku varovasti oikein päin. Sammuta tallennin ennen akun vaihtamista. Jos akku irrotetaan tallentimen ollessa käynnissä, seurauksena voi olla toimintahäiriö (tallennin ei esimerkiksi voi toistaa tiedostoja). Aika täytyy ehkä asettaa uudelleen, jos akku irrotetaan tallentimesta 15 minuutin ajaksi tai jos akkua irrotetaan ja asetetaan useita kertoja lyhyen ajan kuluessa ( s. 27). Poista akku, jos tallenninta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. Jos tarvitset uuden akun, osta aina Olympuksen litiumioniakku (LI-50B). Älä käytä muiden valmistajien kaapeleita. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö. Kun lataat akkua, käynnistä tietokone ja liitä tallennin USB-kaapelilla. Akku ei lataudu, jos tietokone on sammutettu, valmius-, lepo- tai automaattisammutustilassa. Älä käytä tietokoneliitäntään USB-keskitintä, kun lataat akkua. Akkuilmaisimessa näkyy [<], kun lataus on valmis (latausaika: noin kolme tuntia*). * Tämä on likimääräinen aika, kun tyhjä akku ladataan täyteen huoneenlämpötilassa. Latausaika vaihtelee akun jäljellä olevan varauksen, varaustilan ja muiden tekijöiden mukaan. Jos näkyy [;] tai [=], akkua ei voi ladata. Akun lataamista varten ympäristön lämpötilan täytyy olla 5 C 5 C. [;]: Ympäristön lämpötila on liian alhainen. [=]: Ympäristön lämpötila on liian korkea. Jos akku tyhjenee hyvin nopeasti, vaikka se on ladattu täyteen, vaihda se uuteen. Aseta USB-liitin kunnolla paikalleen. USB-liitin täytyy liittää oikein, jotta se toimisi oikein. Lataaminen 4Purkaminen: Koska litiumioniakku purkautuu itsestään, lataa toimitettu litiumioniakku ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa. 4Käyttölämpötila: Akku on kemiallinen tuote. Vaikka akun käyttöikä vaihtelee, vaikka akkua käytettäisiin suositeltavalla lämpötila-alueella, tämä vaihtelu ei ole vika. 4Suositeltu lämpötila-alue: Tallentimen käytön aikana: 0 42 C Latauksen aikana: 5 5 C Tallentimen varastoinnin aikana: 20 0 C Akun käyttäminen yllä mainitun lämpötilaalueen ulkopuolella voi aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemistä tai keston lyhenemistä. Jos tallenninta ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku ennen säilytystä nestevuodon tai ruostumisen estämiseksi. Uusi akku tai pitkään (vähintään yksi kuukausi) käyttämättömänä ollut akku ei välttämättä lataudu täyteen litiumioniakkujen luonteen takia. Lataa ja pura akkuja tällöin muutaman kerran. Hävitä akku voimassa olevien lakien mukaisesti. Jos hävität akkua, joka ei ole täysin tyhjä, eristä akun navat teipillä tai muulla sopivalla tavalla oikosulun estämiseksi. Tiedoksi asiakkaille Saksassa: Olympuksella on Saksan GRS-järjestön (Joint Battery Disposal Association) kanssa tehty sopimus, jolla varmistetaan akkujen ympäristöystävällinen hävittäminen. 24

25 POWER/HOLD-kytkimen käyttäminen Virran kytkeminen Työnnä POWER/HOLD-kytkintä nuolen osoittamaan suuntaan. Virran katkaiseminen Työnnä POWER/HOLD-kytkintä nuolen suuntaan vähintään yhden sekunnin ajan. 2 Aloitusnäyttö tulee esiin. Power/Hold-kytkimen käyttäminen Lepotila Jos tallennin on pysäytettynä vähintään 10 minuuttia (alkuasetus), näyttö sammuu ja tallennin siirtyy lepotilaan (virransäästötilaan) ( s. 108). Voit poistua lepotilasta kytkemällä virran uudelleen siirtämällä Power/Hold-kytkintä uudelleen nuolen suuntaan. A Kunkin tilan tiedot tai asetukset säilytetään myös virran katkaisemisen jälkeen. 25

26 POWER/HOLD-kytkimen käyttäminen 2 Power/Hold-kytkimen käyttäminen Hold-tilan aktivointi Hold-tilassa tallennin pysyy aktiivisena mutta ei hyväksy painikkeiden painalluksia. Näin voit kuljettaa tallenninta turvallisesti, sillä se ei toimi, vaikka painiketta painettaisiin vahingossa esimerkiksi laukussa. Tämän tilan avulla voidaan myös estää tallentimen äänityksen pysäyttäminen vahingossa. Siirrä POWER/HOLD-kytkin [HOLD]- asentoon. Hold-tilan poistaminen käytöstä Siirrä POWER/HOLD-kytkin asentoon A. [HOLD] ilmestyy näyttöön. Huomautuksia Jos jotain painiketta painetaan Hold-tilassa, PEAK -merkkivalo (R) vilkkuu oranssina mutta tallennin ei toimi. Jos Hold-tila aktivoidaan toiston (tai tallennuksen) aikana, tallennin jatkaa äänen tallennusta (äänitystä). (Tallennin pysähtyy, kun toisto päättyy tai äänitys loppuu muistin täyttymisen takia.) 26

27 Alkuasetukset ennen tallentimen käyttöä Päivämäärän ja ajan asettaminen [Time & Date] Kun päivämäärä ja aika on asetettu, tallennusajan tiedot tallennetaan automaattisesti jokaiseen tiedostoon. Aseta päivämäärä ja kellonaika etukäteen tallennettujen tiedostojen helppoa hallintaa varten. Kun tallennin käynnistyy seuraavissa tapauksissa,[set time & date] tulee näkyviin. Aseta kello aikaan alla olevien ohjeiden mukaisesti vaiheesta 1 alkaen. Kun tallenninta käytetään ensimmäistä kertaa Kun asetetaan akku, kun tallenninta ei ole käytetty pitkään aikaan Kun kelloa ei ole asetettu Valitse asetuskohde painamalla painiketta 9/0. Valitse asetuskohde Year, Month, Day, Hour ja Minute niin, että kohde vilkkuu. Valitse päivämäärä tai kellonaika painamalla painiketta +/. 2 Alkuasetukset ennen tallentimen käyttöä Valitse seuraava asetuskohde painamalla 9/0 ja valitse päivämäärä tai kellonaika painamalla +/. Määritä asetus painamalla OK-painiketta. Tallentimen kello käynnistyy asetetusta päiväyksestä ja ajasta. Synkronoi aikamerkin tai muun kellon mukaan painamalla OK-painiketta. 27

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Onnea uuden soittimen omistajalle

Onnea uuden soittimen omistajalle SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE RSC-0920 Onnea uuden soittimen omistajalle Olitpa sitten vasta-alkaja tai jo pidemmälle soittoharrastuksessasi edennyt, on uusi instrumentti aina iloinen asia. Olemme tehneet

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin 2-515-261-33(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Videokamera/Digitaalinen videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Lue tämä ensin Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Käyttöohjeet. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Aloittaminend. Äänidatan tuonti ja siirtäminen

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Käyttöohjeet. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Aloittaminend. Äänidatan tuonti ja siirtäminen Aloittaminend HDD Network Audio System NAS-S55HDE Äänidatan tuonti ja siirtäminen Äänidatan toistaminena HDD-jukeboksissa olevien raitojen editointix Verkkoyhteys ja asetuksetp Laitteen käyttö Internetyhteyden

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Malli nro DMP-BDT310 DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Havaintokuvassa malli DMP-BDT310. Hyvä asiakas Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta

Lisätiedot

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin DVD-LS92 DVD-LS70 Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Lue käyttöohje kokonaan, ennen kuin alat käyttää laitetta.

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10 DIGITAALIKAMERA XZ-10 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060. 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1)

Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060. 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1) Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1) Käyttöoppaan selaaminen Käyttöoppaassa olevien painikkeiden käyttäminen Voit siirtyä Sisällysluetteloon tai Hakemistoon napsauttamalla

Lisätiedot

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC FI RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin CDE-9880R CDE-9882Ri Käyttö- ja asennusohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite

Lisätiedot

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 2020 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 2020 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 2020 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Julkaistu Ensimmäisen Kerran: Maalis 2004 Näihin

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI DVD-SOITIN - KUVANAUHURI Käyttöohje SD-900 - Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi

Lisätiedot

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041 Käyttöopas DVD Viewvision DR+ 3 2 8 1 8 0 4 1 233 32818.041 - Sisältö Kauko-ohjain Assist DVD-toiminnot... 3 Laitteen etupaneeli...4 Laitteen takapaneeli ja näyttö... 5 Tervetuloa...6 Toimituspakkauksen

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot