Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin"

Transkriptio

1 Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti ja turvallisesti. Pidä tämä opas käden ulottuvilla, jotta se on saatavilla milloin tahansa. Äänityksen onnistumisen varmistamiseksi tee koeäänitys etukäteen.

2 Esipuhe Tämän oppaan kuvaus Oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ota yhteys asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tuotenimestä ja mallinumerosta. Tässä oppaassa näytettävät LCD-ruutujen ja tallentimen kuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta. Vaikka oppaan tietojen paikkansapitävyys on pyritty varmistamaan, ota yhteyttä asiakastukikeskukseen, jos huomaat epäilyttävän kuvauksen, virheen, puuttuvia tietoja tms. Tämän oppaan tekijänoikeudet omistavat Olympus Corporation ja Olympus Imaging Corporation. Tekijänoikeuslain nojalla tämän oppaan kopioiminen tai levittäminen ilman lupaa on kielletty. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen sopimattomasta käytöstä aiheutuvista vahingoista, tuottojen menetyksistä tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. SD, SDHC ja SDXC ovat SD Card Associationin tavaramerkkejä. Macintosh ja itunes ovat Apple Corporationin tavaramerkkejä. Tuotteessa käytettävä MP-äänenkoodausteknologia perustuu lisenssiin, jonka ovat myöntäneet Fraunhofer IIS ja Thomson. Viritin-, metronomi-, puheen nopeusmuunnos- ja sävellajin muunninteknologiat on toteutettu käyttämällä CRI Middleware, Inc:n CRIWARE-ohjelmistoa. Kaikki muut oppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2

3 HAKEMISTO Esipuhe s. 2 Tallentimen yleiskuvaus s. 11 Käynnistys s. 21 Tallennintila s. 2 Moniraitatila s. 5 Tietoja virittimestä, Lissajousista ja metronomista s. 66 Valikot s. 71 Tietoja PC:stä s. 116 Pikaopas s

4 Sisällys Esipuhe Tämän oppaan kuvaus 2 Varotoimet 6 Varusteiden tarkistaminen 10 Luku 1 Tallentimen yleiskuvaus Tärkeimmät ominaisuudet 12 Osien nimet 1 Liittäminen ulkoisiin laitteisiin 15 LS-100:n käyttäminen 16 Eri instrumenttien äänitysvihjeitä 18 XLR/audioliittimen ja phantomvirransyötön liitäntä 20 Luku 2 Käynnistys Virtalähde 22 Akun asettaminen 22 Akun lataaminen 22 POWER/HOLD-kytkimen käyttäminen 25 Virran kytkeminen 25 Virran katkaiseminen 25 Hold-tilan aktivointi 26 Hold-tilan poistaminen käytöstä 26 Alkuasetukset ennen tallentimen käyttöä 27 Päivämäärän ja ajan asettaminen [Time & Date] 27 Äänioppaan asettaminen 28 SD-kortin asettaminen ja poistaminen 29 SD-kortin asettaminen 29 SD-kortin poistaminen 0 Aloitusnäytön toimenpiteet 1 Luku Tallennintila Mitä tallennintilassa voi tehdä Tallennintila Tiedostot ja kansiot 4 Äänittämistä edeltävät toimet 6 Tallennus 7 Normaali äänitys [Normal] 7 Dubbaus [Overdub] 9 Play Sync [Play Sync] 41 Äänen synkronointiäänitys [V-Sync. Rec] 4 Äänitys metronomia käyttäen 44 Tiedostojen etsiminen 45 Toisto 46 Toisto 46 Indeksimerkin sijoittaminen 48 Segmentin toistuva kuuntelu 49 Poistaminen 50 Tiedoston poistaminen 50 Tiedoston osittainen poistaminen 51 Luku 4 Moniraitatila Mitä moniraitatilassa voi tehdä 54 Moniraitatila 54 Tiedostot ja kansiot 55 Moniraitaisen projektin luominen 57 Moniraitaisen projektin/raidan poistaminen 64 Projektin poistaminen 64 Poista raita 64 4

5 Sisällys Luku 5 Tietoja virittimestä, Lissajousista ja metronomista Virittimen käyttö 67 Tietoja Lissajous-mittauksesta 69 Metronomin käyttäminen 70 Luku 6 Valikot Valikoiden asettaminen 72 Valikkoluettelo 74 Äänitysvalikko [Rec Menu] 79 Äänitystila [Rec Mode] 79 Mikrofonin vahvistus [Mic Gain] 80 Äänitystaso [Rec Level] 81 Tulokytkin [Input Select] 82 Mikrofonin virtalähde [Mic Power] 8 Äänitysmuoto [Rec Format] 84 Low cut filter [Low Cut Filter] 85 Esiäänitys [Pre-Recording] 86 Äänityksen seuranta [Rec Monitor] 87 Toistovalikko [Play Menu] 88 Toistotila [Play Mode] 88 Ohita tila [Skip Space] 88 Tiedostovalikko [File Menu] 90 Pyyhkimislukko [File Lock] 90 Tiedoston siirtäminen/kopiointi [Move/ Copy] 91 Tiedoston jakaminen [File Divide] 94 Ominaisuudet [Property] 95 MP-muunnos [MP Convert] 95 CD-kirjoitus [CD Write] 97 Yhdistä [Bounce] 98 Metronomivalikko [Metronome Menu] 100 Metronomi [Metronome] 100 LCD/äänivalikko [LCD/Sound Menu] 102 Taustavalo [Backlight] 102 LED [LED] 10 Äänimerkki [Beep] 10 Kielen vaihto (Lang) [Language (Lang)] 104 Ääniohjaus [Voice Guide] 104 Esittelytoisto [Intro Play] 105 Laitevalikko [Device Menu] 106 Fn-näppäimen asetus [Fn. Setting] 106 Muistin valinta[memory Select] 107 Lepo [Power Save] 108 Ajan asetus [Time & Date] 108 USB-asetukset [USB Settings] 109 Asetusten nollaus [Reset Settings] 111 Alusta [Format] 11 Muistin tiedot [Memory Info.] 115 Järjestelmän tiedot [System Info.] 115 Luku 7 Tietoja PC:stä Tallentimen käyttö tietokoneen kanssa 117 PC:n käyttöympäristö 117 Yhdistäminen tietokoneeseen 118 Kytkeminen irti tietokoneesta 119 Äänitiedostojen siirtäminen tietokoneeseen 120 Tallentimen käyttö USB-mikrofonina/ kaiuttimena 121 Tallentimen käyttäminen tietokoneen ulkoisena muistina 121 Luku 8 Pikaopas Hälytysviestiluettelo 12 Vianmääritys 125 Lisävarusteet (valinnaisia) 127 Sanasto 128 Tekniset tiedot 129 Tekninen apu ja tuki 14 5

6 Varotoimet Lue tämä opas huolellisesti ennen uuden tallentimen käytön aloittamista, jotta varmasti osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein. Pidä tämä opas käden ulottuvilla, jotta se on saatavilla milloin tahansa. Tärkeitä turvaohjeita Tärkeät turvaohjeet on esitetty alla näkyvillä symboleilla ja tekstillä. Muista noudattaa näitä ohjeita suojataksesi itsesi ja muut vammoilta tai omaisuusvahingoilta. Symbolien merkitykset on esitetty alla. f Vaara Tämä merkki ilmoittaa, että virheellinen käsittely voi aiheuttaa vakavan vaaran, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. f Varoitus Tämä merkki ilmoittaa, että virheellinen käsittely voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. f Huomio Tämä merkki ilmoittaa, että virheellinen käsittely voi aiheuttaa vamman tai omaisuusvahingon. Käyttöohjeet Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu korkeille lämpötiloille ja/tai kosteudelle, kuten auringonvaloon pysäköityyn autoon tai rannalle kesäaikaan. Älä säilytä tuotetta kosteassa tai pölyisessä paikassa. Jos tuote kastuu, pyyhi vesi välittömästi pois kuivalla liinalla. Vältä erityisesti suolaa. Älä käytä puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia tai tinneriä. Älä aseta tuotetta television, jääkaapin tai muun sähkölaitteen päälle tai lähelle. Varmista, ettei tuotteeseen pääse hiekkaa tai mutaa. Hiekka tai muta voi aiheuttaa vahingon, jota ei voi korjata. Älä kohdista tuotteeseen voimakasta tärinää tai iskuja. Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa se voi kastua. Älä aseta magneettikorttia (esim. pankkikorttia) kaiuttimen tai kuulokkeiden lähelle. Magneettikortille tallennetut tiedot voivat vahingoittua. Jalustalle asennettaessa kierrä jalustan ruuveja tallentimen sijaan. <Tietojen katoamista koskevia huomautuksia> Muistiin tallennetut tiedot voivat vahingoittua tai kadota käyttövirheen, laitevian, korjauksen tai muun syyn takia. On suositeltavaa varmuuskopioida tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle tai esimerkiksi MO-tallennusvälineelle. Olympus ei vastaa mistään vahingosta tai tuottojen menetyksestä, jonka aiheuttaa vika, muun kuin Olympukseen valtuuttaman osapuolen suorittama korjaus tai jokin muu syy. 6 <Tallennustiedostoja koskevia huomautuksia> Olympus ei ole vastuussa siitä, jos tallennustiedosto poistetaan tai muuttuu toistokelvottomaksi tallentimen tai tietokoneen vian takia. Tallennettu sisältö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tekijänoikeuslaki kieltää tekijänoikeuksin suojatun työn käyttämisen muihin tarkoituksiin ilman omistajan lupaa.

7 Varotoimet Recorder f Varoitus Älä käytä tuotetta paikoissa, joiden ilmassa voi olla syttyvää tai räjähtävää kaasua. Muuten seurauksena voi olla syttyminen tai räjähdys. Älä käytä tai säilytä tuotetta pitkiä aikoja paikoissa, joissa on runsaasti pölyä, kosteutta, öljyä, savua tai höyryä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai vamma. Älä kosketa käynnissä olevaa verkkolaitetta tai ladattavaa akkua pitkään aikaan. Verkkolaite ja akku tulevat kuumiksi latauksen aikana. Niiden koskettaminen pitkään voi aiheuttaa lievän palovamman. Käytä aina mukana tullutta Olympuksen litiumioniakkua ja verkkolaitetta. Jonkin muun tuotteen käyttäminen voi aiheuttaa lämmön muodostumisesta, muodonmuutoksesta tai muusta syystä johtuvan tulipalon tai sähköiskun. Lisäksi tallennin tai virtalähde voi vahingoittua, tai odottamaton tapaturma voi tapahtua. Huomaa, että varmentamattoman tuotteen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata. Jos tuote putoaa veteen tai jos vettä, metallia tai tulenarka vieras esine pääsee tuotteen sisään, toimi seuraavasti: 1 Poista akku välittömästi. 2 Ota yhteys jälleenmyyjään tai Olympushuoltoon huoltoa varten. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä aseta tallentimeen muuta kuin SD-, SDHC- tai SDXC-korttia. Jos asetat vahingossa jonkin muun kortin, älä yritä poistaa sitä väkisin vaan ota yhteys huoltopisteeseen tai huoltopalveluun. Älä käytä tuotetta ajaessasi ajoneuvoa (esimerkiksi polku- tai moottoripyörää tai autoa). Muuten seurauksena voi olla liikenneonnettomuus. Älä jätä tuotetta vauvojen tai lasten ulottuville. Jos käytät tuotetta heidän lähellään, ole erittäin varovainen äläkä huolimattomasti jätä tuotetta ilman valvontaa. Lapset eivät ymmärrä varoituksia ja huomautuksia. Lisäksi seuraavat tapaturmat ovat mahdollisia: Kuulokejohdon kiertyminen vahingossa kaulan ympäri, mistä seuraa tukehtuminen Väärän toiminnon suorittaminen, mistä seuraa vamma tai sähköisku Vältä tuotteen käyttöä lentokoneessa, sairaalassa tai muussa paikassa, jossa sähkötoimisten laitteiden käyttöä on rajoitettu. Vaihtoehtoisesti noudata käyttöpaikalla annettuja ohjeita. Kun kannat tallenninta hihnasta, huolehdi siitä, ettei se tartu muihin kohteisiin. f Huomio Älä lisää äänenvoimakkuutta ennen käytön aloittamista. Muuten seurauksena voi olla kuulo-ongelma tai kuulon menettäminen. Lopeta tuotteen käyttö, jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten epänormaalia hajua tai ääntä tai savua. Tuotteen käytön jatkamisen seurauksena voi olla tulipalo tai palovamma. Poista akku heti varovasti, jotta et polta itseäsi, ja ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. (Älä kosketa akkua paljain käsin, kun irrotat sitä. Lisäksi irrota akku ulkona etäällä tulenaroista materiaaleista.) Älä jätä tuotetta mihinkään, missä se saattaa joutua korkeisiin lämpötiloihin. Muuten seurauksena voi olla osien vikaantuminen tai tulipalo. Älä kosketa tuotteen metalliosia pitkiä aikoja alhaisissa lämpötiloissa. Muuten ihosi voi vahingoittua. Vältä tuotteen koskettamista paljain käsin, jos mahdollista, ja käytä käsineitä tai muita suojavarusteita alhaisissa lämpötiloissa. 7

8 Varotoimet 8 Battery f Vaara Älä laita akkua tulen lähelle. Älä heitä akkua tuleen tai kuumenna sitä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo, räjähdys tai syttyminen. Älä juota suoraan, muuta tai pura akkua. Älä kytke plus- ja miinusnapoja yhteen. Muuten seurauksena voi olla kuumeneminen, sähköisku tai tulipalo. Kun kannat tai säilytät akkua, laita se aina laukkuun napojen suojaamiseksi. Älä kanna tai säilytä sitä avainketjun tai muun metalliesineen kanssa. Muuten seurauksena voi olla kuumeneminen, sähköisku tai tulipalo. Älä kytke akkua suoraan pistorasiaan tai auton tupakansytyttimeen. Älä käytä äläkä säilytä akkua kuumissa paikoissa, kuten auringonvalossa, autossa auringonvalossa tai lämmittimen lähellä. Muuten seurauksena voi olla lämmön muodostumisesta, räjähdyksestä tai muusta syystä johtuva tulipalo, palovamma tai muu vamma. f Varoitus Älä kosketa akkua tai pidä siitä kiinni, jos kätesi ovat märät. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai toimintahäiriö. Älä käytä akkua, jonka pakkaus on naarmuuntunut tai vaurioitunut. Muuten seurauksena voi olla räjähdys tai kuumentuminen. Älä jätä akkua vauvojen tai lasten ulottuville. He voivat nielaista akun. Jos näin tapahtuu, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos havaitset jotain poikkeavaa, kuten epänormaalia ääntä, epänormaalin korkean lämpötilan, palaneen käryä tai savua käytön aikana, suorita seuraavat vaiheet: 1 Poista akku välittömästi varovasti. 2 Ota yhteys jälleenmyyjään tai Olympushuoltoon huoltoa varten. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai palovamma. Älä upota akkua veteen tai anna sen liittimien kastua. Lopeta akun käyttö, jos huomaat siinä haalistumista, muodonmuutosta tai muuta poikkeavaa. Jos lataus ei ole päättynyt määritetyn latausajan jälkeen, lopeta lataus. f Huomio Luvattoman akun käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen. Hävitä käytetty akku tämän oppaan kohdan Ladattavan akun hävittäminen ( s. 9) mukaisesti. Älä kohdista akkuun voimakasta iskua tai heitä sitä. Kun akkua käytetään ensimmäistä kertaa tai kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, muista ladata se ennen käyttöä. Akun käyttöikä on rajallinen. Jos akku kuluu nopeasti loppuun määritetyissä olosuhteissa suoritetun latauksen jälkeenkin, vaihda se uuteen. Verkkolaite f Varoitus Älä pura, korjaa tai muuta verkkolaitetta. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai vamma. Älä käytä verkkolaitetta tulenarkojen kaasujen tai materiaalien (kuten bensiinin tai tinnerin) lähellä. Muuten seurauksena voi olla räjähdys, tulipalo tai palovamma.

9 Varotoimet Älä oikosulje pistokkeen plus- ja miinusnapoja. Muuten seurauksena voi olla tulipalo, palovamma tai sähköisku. Jos sisäosat tulevat esiin putoamisen tai vaurioitumisen takia, toimi seuraavasti: 1 Älä koske esiin tulleisiin sisäosiin. Muuten seurauksena voi olla sähköisku, palovamma tai vamma. 2 Irrota virtapistoke välittömästi pistorasiasta varoen sähköiskua, palovammaa tai vammaa. Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon korjausta varten. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai palovamma. Jos verkkolaite putoaa veteen tai jos sen sisälle pääsee vettä, metallia tai tulenarka vieras esine, toimi seuraavasti: 1 Irrota virtapistoke pistorasiasta. 2 Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon korjausta varten. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos havaitset jotain poikkeavaa, kuten epänormaalia ääntä, epänormaalin korkean lämpötilan, palaneen käryä tai savua käytön aikana, suorita seuraavat vaiheet: 1 Irrota akku heti varovasti 2 Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon korjausta varten. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai palovamma. f Huomio Älä kosketa verkkolaitetta tai pidä siitä kiinni märällä kädellä. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai toimintahäiriö. Käytä verkkolaitetta vain ilmoitetun syöttöjännitteen kanssa. Älä aseta pölyistä virtapistoketta pistorasiaan. Älä käytä verkkolaitetta, jos sen pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. Älä vedä pistoketta pois pistorasiasta, kun sitä ei käytetä. Älä vahingoita virtajohtoa. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Älä laita painavaa esinettä johdon päälle. Älä aseta johtoa lämmittimen lähelle. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Ladattavan akun hävittäminen Käytetyt akut ovat arvokkaita resursseja. Kun hävität akun, eristä plus- ja miinusnavat Li-ion 00 teipillä tai vastaavalla materiaalilla ja vie se lähimpään kierrätyspisteeseen. Lisätietoja on osoitteessa JBRC (http://www.jbrc. com). XLR/audioliitin Älä irrota tai kytke XLR/audiopistoketta, kun tallennin tallentaa tai on tallennuksen valmiustilassa. Muuten seurauksena voi olla voimakasta kohinaa, joka voi aiheuttaa kuulo-ongelman tai kuulon menetyksen. Ulkoista CD/DVD-asemaa koskevia huomautuksia Huomaa, ettei Olympus takaa CD/DVDaseman toimintaa. Lisäksi valmistajien määritysten muutosten takia CD/DVDasemaa ei välttämättä tunnisteta oikein eräissä tapauksissa. Muista käyttää ulkoista CD/DVD-asemaa käyttämällä ulkoista verkkolaitetta. Kirjoitustoiminto ei toimi vakaasti, jos CD/DVD-asemaa käytetään tallentimen virtalähteestä. 9

10 Varusteiden tarkistaminen Alla näytetyt varusteet toimitetaan ostetun tuotteen mukana. Ota yhteys myyjään, jos jokin varuste puuttuu tai on vaurioitunut. Recorder Hihna Litiumioniakku (LI-50B) käyttäminen USB-kaapeli USB-verkkolaite (A514) USBmuunnosliitin Vaihtovirtapistoke sisältyy toimitukseen. Sisältö voi vaihdella ostopaikan mukaan. Takuu vaihtelee ostopaikan mukaan. Takuukorttia ei välttämättä ole mukana. Hihnan kiinnittäminen 10

11 Luku 1 Tallentimen yleiskuvaus 11

12 Tärkeimmät ominaisuudet 1 Tärkeimmät ominaisuudet 12 Tehokas suuntaava stereomikrofoni ja laadukas vahvistinpiiri. Uudelleen suunnitellun stereokondensaattorimikrofonin avulla voit tallentaa live-laatuista ääntä. Piirisuunnittelun avulla ääni- ja järjestelmäkortit ja niiden virransyötöt on pystytty erottamaan toisistaan matalan kohina- ja korkean S/N-suhteen saavuttamiseksi. Jopa 20 Hz:n taajuutta tukeva tallennin pystyy toistamaan matalia taajuuksia paljon paremmin kuin perinteiset mallit. Lisäksi äänenpainetta erittäin hyvin kestävä rakenne (yläraja 140 dbspl) mahdollistaa voimakkaan rockmusiikin tallentamisen ilman äänen säröytymistä. Linear PCM 96 khz/24 bit -äänitys Tuettu äänitysmuoto on lineaarinen PCM-muoto, jonka näytteenottotaajuus on 96 khz ja bittinopeus 24 bittiä. Musiikki-CD:lle sopiva korkearesoluutiotaajuus on 44,1 khz / 16 bit. Moniraitaäänitys (MTR) Moniraitaäänitystilan avulla voit luoda tiedoston, jossa instrumentit ja äänet kerrostetaan. Voit äänittää ja toistaa enintään kahdeksan raitaa. Voit myös luoda helposti musiikkisävelmiä. Moniraitaäänitys ja muokkaus Moniraitaäänitystilan avulla voit tallentaa instrumentteja ja ääntä erikseen sekä muokata jokaista raitaa ja kerrostaa niitä. Voit muokata ja toistaa enintään kahdeksan raitaa yhtä aikaa. Voit myös luoda helposti musiikkisävelmiä. Erilaisten tallennusmuotojen tuki Tämä tallennin tukee dubbausta, synkronointia (tallennus ja toisto yhtä aikaa) ja äänen synkronointitallennusta normaalitilan (tavallinen äänitys) lisäksi.tallenninta voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten kenttä-äänitykseen tai instrumentin soittamisen harjoitteluun. Viritintoiminto Tallentimessa on tila, joka tukee kitaran ja bassokitaran virittämistä kromaattisen perusvirittimen lisäksi. Perussävel A voidaan hienovirittää kalibrointitoiminnon avulla. Metronomitoiminto Metronomia voidaan käyttää rytmioppaana äänityksen aikana tai instrumentin soittamista harjoiteltaessa. Lissajous-mittaustoiminto Tämä toiminto tunnistaa oikean ja vasemman mikrofonin sekä äänilähteen välisen vaihe-eron. Voit hienosäätää niiden sijaintia ja kulmaa tarkistamalla näytössä näkyvän Lissajous-aaltomuodon. Oktaavin vaihtamisen sävellajin vaihto Moniraitatilassa äänitetyn äänilähteen oktaavia voidaan säätää sävellajin vaihtotoiminnon avulla. Ääni-CD-lähtötoiminto Liittämällä ulkoisen USB CD -aseman tallentimeen voit kirjoittaa tallennettuja tiedostoja suoraan CDlevylle. MP-muunnostoiminto Tallennetut PCM (WAV) -tiedot voidaan muuntaa MP-tiedostoksi tallentimessa. Näin voit hallita tietoja helppokäyttöisessä muodossa, kun kirjoitat niitä CD-levylle tai liität niitä sähköpostiin.

13 Osien nimet Sisäänrakennettu stereomikrofoni (L/R) 1 PEAK-merkkivalo (L/R) Näyttö (nestekidepaneeli) m-painike (Home) n-painike (List) MENU-painike (Menu) Fn-painikeet (F1/F2/F) + -painike 0 -painike OK-painike (Confirm) -painike REC LEVEL -valitsin Näillä kahdella valitsimella säädetään vasemman ja oikean kanavan äänitystasoja. p-painike q-painike Tallennuksen näyttöpainike REC-painike STOP-painike ERASE-painike PLAY-painike Osien nimet 9 -painike Sisäänrakennettu monokaiutin Jalustan reikä 1

14 Osien nimet 1Osien nimet Akku/SD-kortin kansi Lukituskytkin Akkupaikka SD-korttipaikka XLR/vakio audiopistoke (L) Hihnan reikä VOLUME-säädin EAR-liitin XLR/vakio audiopistoke (R) MIC-liitin (mikrofoni/linjatulo) XLR-virta kytkin (L) XLR-virta kytkin (R) Power/Hold-kytkin REMOTE-liitin (kaukosäädin) USB-liitin 14

15 Liittäminen ulkoisiin laitteisiin Liitä erikseen myytäviä ulkoisia latteita tilanteen mukaisesti. 1 Kuuloke ø,5 mm Kaukosäädin REMOTE-liittimeen PC CD-asema Liittäminen ulkoisiin laitteisiin USB-liittimeen Stereo ø,5 mm EAR-liittimeen Mikseri MIC-liittimeen XLR/ audiopistokkeeseen ø6, mm XLR-liitin Mikrofonin ø,5 mm Mikrofonin Instrumentti 15

16 LS-100:n käyttäminen 1 Tallennintila LS-100:n käyttäminen Bänditreenit Konsertti Sooloharjoitus Katso lisätietoja sivulta 2. Dubbaus Äänitä lauluasi samalla, kun kuuntelet instrumenttien äänitystä. Luo uusi tiedosto dubbaamalla aiempi äänitys. Katso lisätietoja sivulta 9. 16

17 LS-100:n käyttäminen Moniraitatila 1 Raita 1 Raita 2 Raita Äänitä ja muokkaa jokaista äänilähdettä erikseen ja miksaa ne yhdeksi tiedostoksi. LS-100:n käyttäminen Raita 4 Raita 5 Tallenna yhtenä tiedostona. Katso lisätietoja sivulta 5. Viritin/Lissajous/metronomitila Säädä tempoa metronomin avulla. Viritä tarkasti instrumentin tyypin mukaan. Määritä Lissajous-aaltomuodon avulla mikrofonien paras sijainti. Katso lisätietoja sivulta

18 Eri instrumenttien äänitysvihjeitä Tallentimen sijoitusesimerkkejä 1Eri instrumenttien äänitysvihjeitä Ääni Aseta tallennin hieman etäälle laulajan kasvoista. Jos hengitysääniä kuuluu, säädä suodatinasetuksia. Jos hengityksen ääntä kuuluu Puhallin Suuntaa tallennin nk. kellon keskelle. Jos hengitysääniä kuuluu, siirrä tallenninta hieman poispäin paviljongin keskeltä. Säädä ääntä siirtämällä tallenninta poispäin keskeltä Jos hengityksen ääntä kuuluu Piano Kun tallennat flyygelin ääntä, aseta tallennin osoittamaan avoimen kannen keskelle. Jos haluat tallentaa myös äänikenttää (acousmato), siirrä tallenninta hieman rikkaamman äänen saamiseksi. Jousisoitin Kun äänität jousisoitinta, kuten viulua, suuntaa tallennin hieman ohi instrumentin yläosan ohi niin, että se osoittaa rungon f-aukkoa kohti. Osoita avointa kantta Suuntaa f-reikään 18

19 Eri instrumenttien äänitysvihjeitä Akustinen kitara Aseta tallennin niin, että se osoittaa hieman kitaran äänireiän ohi. Pidä komppikitara tietyn etäisyyden päässä kitaran rungosta. Siirrä soolomusiikissa tai melodisessa musiikissa tallennin lähemmäs kitaran runkoa äänityksen aikana. Kova terävä ääni Pyöreä harmoninen ääni Siirrä tallenninta hieman sivuun äänireiästä. Sähkökitara Jos haluat tallentaa ääntä suoraan kitaravahvistimen kaiuttimesta, sijoita tallennin hieman etäälle kaiuttimesta niin, että se osoittaa kaiuttimen kartion keskelle. Jos haluat tallentaa ääntä kahdesta kaiuttimesta stereona, sijoita tallennin hieman etäälle vasemman ja oikean kaiuttimen keskipisteestä. Kitaravahvistin Kaiutin Kitaravahvistin Kaiutin 1 Eri instrumenttien äänitysvihjeitä Sali Sijoita tallennin lavan keskelle niin, että soittajat osoittavat mikrofonin suuntaan. Kiinnitä sitten tallennin jalustaan tai muuhun työkaluun ennen tallennuksen aloittamista. Orkesteri, big band, kuoro tms... 19

20 XLR/audioliittimen ja phantom-virransyötön liitäntä Kitara, basso, koskettimet ja muut soittimet voidaan liittää suoraan XLR/audioliittimeen. Eräitä asetuksia tarvitaan liitettäessä esimerkiksi phantom-virtaa tarvitseva kondensaattorimikrofoni. 1XLR/audioliittimen ja phantom-virransyötön liitäntä Instrumenttien liittäminen Liitä monoinstrumentti XLR/monoliittimeen (L). Mikrofonin liittäminen Liitä stereolähtöinstrumentti kuten koskettimet XLR/audioliittimiin (L) ja (R). Liitä dynaaminen tai kondensaattorimikrofoni XLR/ audioliittimeen (L) tai (R). Jos tarvitaan phantom-virtaa, siirrä XLR Power -kytkin asentoon [ON] XLR/audioliittimessä, johon mikrofoni on liitetty. A Lisätietoja asetuksista on kohdassa Mikrofonin virransyöttö ( s. 8). Siirrä XLR Power -kytkin asentoon [OFF], jos phantom-virtaa vaativaa mikrofonia ei ole kytketty. XLR/audioliitin Tallentimen XLR/audioliittimet tukevat XLR- ja vakiopistokkeita. XLR-tyyppi 20 Vakiotyyppi (epäsymmetrinen)

21 Luku 2 Käynnistys 21

22 Virtalähde Akun asettaminen Akun lataaminen 2Virtalähde Käytä yhtä Olympuksen litiumioniakkua (LI- 50B).Muita akkuja ei tueta. 1 Avaa akkutilan kansi siirtämällä lukituskytkin asentoon [OPEN]. Tallentimen liittäminen USBverkkolaitteeseen latausta varten 1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteen USB-liittimeen. 2 Aseta akku. 2 Liitä virtakaapeli verkkolaitteeseen ja verkkolaite pistorasiaan. Liitä USB-johto tallentimen USBliittimeen. Aseta akku niin, että tallentimen nuolen suunta (tarra) vastaa akun nuolen suuntaa. 22 Sulje akkutilan kansi. Kun olet sulkenut akkutilan kannen, siirrä lukituskytkin asentoon [LOCK]. PEAK-merkkivalo (R) syttyy oranssina ja lataus käynnistyy.

23 Virtalähde Tallentimen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelilla latausta varten Huomaa Pysäytä tai sammuta tallennin ennen USBkaapelin liittämistä. 1 2 Käynnistä tietokone. Kytke USB-johto tietokoneen USBporttiin. paristoilmaisin Näytön virtailmaisin muuttuu alla olevalla tavalla akun jäljellä olevan virran mukaan. Kun näyttöön ilmestyy [ ], lataa akku mahdollisimman pian. Kun akku tyhjenee, näyttöön ilmestyy [ ] ja [Battery low] ja toiminta pysähtyy. Akun merkkivalo tulee useita kertoja esiin latauksen aikana. 2 Virtalähde Liitä USB-johto tallentimen USBliittimeen. PEAK-merkkivalo (R) syttyy oranssina ja lataus käynnistyy. 2

24 Virtalähde 2Virtalähde Huomautuksia Käytä aina erillistä, toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia. Älä käytä muiden valmistajien kaapeleita. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö. Älä myöskään liitä laitteen omaa kaapelia muiden valmistajien laitteisiin. Aseta akku varovasti oikein päin. Sammuta tallennin ennen akun vaihtamista. Jos akku irrotetaan tallentimen ollessa käynnissä, seurauksena voi olla toimintahäiriö (tallennin ei esimerkiksi voi toistaa tiedostoja). Aika täytyy ehkä asettaa uudelleen, jos akku irrotetaan tallentimesta 15 minuutin ajaksi tai jos akkua irrotetaan ja asetetaan useita kertoja lyhyen ajan kuluessa ( s. 27). Poista akku, jos tallenninta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. Jos tarvitset uuden akun, osta aina Olympuksen litiumioniakku (LI-50B). Älä käytä muiden valmistajien kaapeleita. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö. Kun lataat akkua, käynnistä tietokone ja liitä tallennin USB-kaapelilla. Akku ei lataudu, jos tietokone on sammutettu, valmius-, lepo- tai automaattisammutustilassa. Älä käytä tietokoneliitäntään USB-keskitintä, kun lataat akkua. Akkuilmaisimessa näkyy [<], kun lataus on valmis (latausaika: noin kolme tuntia*). * Tämä on likimääräinen aika, kun tyhjä akku ladataan täyteen huoneenlämpötilassa. Latausaika vaihtelee akun jäljellä olevan varauksen, varaustilan ja muiden tekijöiden mukaan. Jos näkyy [;] tai [=], akkua ei voi ladata. Akun lataamista varten ympäristön lämpötilan täytyy olla 5 C 5 C. [;]: Ympäristön lämpötila on liian alhainen. [=]: Ympäristön lämpötila on liian korkea. Jos akku tyhjenee hyvin nopeasti, vaikka se on ladattu täyteen, vaihda se uuteen. Aseta USB-liitin kunnolla paikalleen. USB-liitin täytyy liittää oikein, jotta se toimisi oikein. Lataaminen 4Purkaminen: Koska litiumioniakku purkautuu itsestään, lataa toimitettu litiumioniakku ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa. 4Käyttölämpötila: Akku on kemiallinen tuote. Vaikka akun käyttöikä vaihtelee, vaikka akkua käytettäisiin suositeltavalla lämpötila-alueella, tämä vaihtelu ei ole vika. 4Suositeltu lämpötila-alue: Tallentimen käytön aikana: 0 42 C Latauksen aikana: 5 5 C Tallentimen varastoinnin aikana: 20 0 C Akun käyttäminen yllä mainitun lämpötilaalueen ulkopuolella voi aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemistä tai keston lyhenemistä. Jos tallenninta ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku ennen säilytystä nestevuodon tai ruostumisen estämiseksi. Uusi akku tai pitkään (vähintään yksi kuukausi) käyttämättömänä ollut akku ei välttämättä lataudu täyteen litiumioniakkujen luonteen takia. Lataa ja pura akkuja tällöin muutaman kerran. Hävitä akku voimassa olevien lakien mukaisesti. Jos hävität akkua, joka ei ole täysin tyhjä, eristä akun navat teipillä tai muulla sopivalla tavalla oikosulun estämiseksi. Tiedoksi asiakkaille Saksassa: Olympuksella on Saksan GRS-järjestön (Joint Battery Disposal Association) kanssa tehty sopimus, jolla varmistetaan akkujen ympäristöystävällinen hävittäminen. 24

25 POWER/HOLD-kytkimen käyttäminen Virran kytkeminen Työnnä POWER/HOLD-kytkintä nuolen osoittamaan suuntaan. Virran katkaiseminen Työnnä POWER/HOLD-kytkintä nuolen suuntaan vähintään yhden sekunnin ajan. 2 Aloitusnäyttö tulee esiin. Power/Hold-kytkimen käyttäminen Lepotila Jos tallennin on pysäytettynä vähintään 10 minuuttia (alkuasetus), näyttö sammuu ja tallennin siirtyy lepotilaan (virransäästötilaan) ( s. 108). Voit poistua lepotilasta kytkemällä virran uudelleen siirtämällä Power/Hold-kytkintä uudelleen nuolen suuntaan. A Kunkin tilan tiedot tai asetukset säilytetään myös virran katkaisemisen jälkeen. 25

26 POWER/HOLD-kytkimen käyttäminen 2 Power/Hold-kytkimen käyttäminen Hold-tilan aktivointi Hold-tilassa tallennin pysyy aktiivisena mutta ei hyväksy painikkeiden painalluksia. Näin voit kuljettaa tallenninta turvallisesti, sillä se ei toimi, vaikka painiketta painettaisiin vahingossa esimerkiksi laukussa. Tämän tilan avulla voidaan myös estää tallentimen äänityksen pysäyttäminen vahingossa. Siirrä POWER/HOLD-kytkin [HOLD]- asentoon. Hold-tilan poistaminen käytöstä Siirrä POWER/HOLD-kytkin asentoon A. [HOLD] ilmestyy näyttöön. Huomautuksia Jos jotain painiketta painetaan Hold-tilassa, PEAK -merkkivalo (R) vilkkuu oranssina mutta tallennin ei toimi. Jos Hold-tila aktivoidaan toiston (tai tallennuksen) aikana, tallennin jatkaa äänen tallennusta (äänitystä). (Tallennin pysähtyy, kun toisto päättyy tai äänitys loppuu muistin täyttymisen takia.) 26

27 Alkuasetukset ennen tallentimen käyttöä Päivämäärän ja ajan asettaminen [Time & Date] Kun päivämäärä ja aika on asetettu, tallennusajan tiedot tallennetaan automaattisesti jokaiseen tiedostoon. Aseta päivämäärä ja kellonaika etukäteen tallennettujen tiedostojen helppoa hallintaa varten. Kun tallennin käynnistyy seuraavissa tapauksissa,[set time & date] tulee näkyviin. Aseta kello aikaan alla olevien ohjeiden mukaisesti vaiheesta 1 alkaen. Kun tallenninta käytetään ensimmäistä kertaa Kun asetetaan akku, kun tallenninta ei ole käytetty pitkään aikaan Kun kelloa ei ole asetettu Valitse asetuskohde painamalla painiketta 9/0. Valitse asetuskohde Year, Month, Day, Hour ja Minute niin, että kohde vilkkuu. Valitse päivämäärä tai kellonaika painamalla painiketta +/. 2 Alkuasetukset ennen tallentimen käyttöä Valitse seuraava asetuskohde painamalla 9/0 ja valitse päivämäärä tai kellonaika painamalla +/. Määritä asetus painamalla OK-painiketta. Tallentimen kello käynnistyy asetetusta päiväyksestä ja ajasta. Synkronoi aikamerkin tai muun kellon mukaan painamalla OK-painiketta. 27

Käyttöoppaasi. OLYMPUS LS-100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4295382

Käyttöoppaasi. OLYMPUS LS-100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4295382 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Marantz PMD661. Äänittäminen

Marantz PMD661. Äänittäminen 1 2 3 4 Marantz PMD661 Äänittäminen Laite on valmis äänittämään muutaman sekunnin kuluttua virran päälle kytkemisestä (right side 2). Äänitys käynnistyy Rec-painikkeella (top 8) ja loppuu Stop-painikkeella

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

LS-14/LS-12 TARKAT KÄYTTÖOHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN

LS-14/LS-12 TARKAT KÄYTTÖOHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN LINEAR PCM -TALLENNIN LS-4/LS- Linear PCM -tallennin Linear PCM -tallennin TARKAT KÄYTTÖOHJEET Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä käyttöohjeista saat tietoa tuotteen

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Marantz CDR310 - pikaohje

Marantz CDR310 - pikaohje Marantz CDR310 - pikaohje 1. Power switch Virtakytkin, liu uta sivulle. 2. DISPLAY button Painikkeesta muutetaan näytön tietoja. 3. LIGHT button Painamalla kerran näytön valo syttyy 3 sekunniksi.pidä painettuna

Lisätiedot

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin 1) Paristojen ja akun käyttö 2 2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 2 3) Hold-kytkin 2 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-733PC VN-732PC VN-731PC Käytön aloittaminen Äänittäminen Katselu Menu Käyttö tietokoneen kanssa Lisätietoja 1 2 3 4 5 6 KÄYTTÖOPAS Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 10.7.2014 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

VP-10 DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN KÄYTTÖOPAS. Käytön aloittaminen. Tallennus. Katselu. Valikko. Käyttö tietokoneen kanssa.

VP-10 DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN KÄYTTÖOPAS. Käytön aloittaminen. Tallennus. Katselu. Valikko. Käyttö tietokoneen kanssa. DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VP-10 Käytön aloittaminen Tallennus Katselu Valikko Käyttö tietokoneen kanssa Lisätietoja 1 2 3 4 5 6 KÄYTTÖOPAS Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikeasta ja turvallisesta käyttämisestä. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN KÄYTTÖOPAS. Käytön aloittaminen. Tallennus. Toisto. FM-radio. Valikko. Käyttö tietokoneen kanssa

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN KÄYTTÖOPAS. Käytön aloittaminen. Tallennus. Toisto. FM-radio. Valikko. Käyttö tietokoneen kanssa DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN WS-833 WS-832 WS-831 Käytön aloittaminen Tallennus Toisto FM-radio Valikko Käyttö tietokoneen kanssa Lisätietoja 1 2 3 4 5 6 7 KÄYTTÖOPAS Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta.

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta. Pikakäyttöohje Onnittelut uuden DENVER MPG-4022NRC soittimen hankinnastas. VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat äänenvoimakkuutta. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.7.2014 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet.

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet. Bluetooth teknologiaa käyttävä vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia.

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

LS-3 YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin

LS-3 YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin LINEAR PCM -TALLENNIN LS-3 Linear PCM -tallennin YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä käyttöohjeista saat tietoa tuotteen asianmukaisesta ja

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin LINEAR PCM -TALLENNIN LS-20M Linear PCM -tallennin YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä käyttöohjeista saat tietoa tuotteen asianmukaisesta

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Viinikankatu 49a, 33800 TAMPERE Puh (03) 380 5300, Fax (03) 380 5353 E-mail: myynti@tevella.fi, www.tevella.fi. 570030 Easi-Speak

Viinikankatu 49a, 33800 TAMPERE Puh (03) 380 5300, Fax (03) 380 5353 E-mail: myynti@tevella.fi, www.tevella.fi. 570030 Easi-Speak Viinikankatu 49a, 33800 TAMPERE Puh (03) 380 5300, Fax (03) 380 5353 E-mail: myynti@tevella.fi, www.tevella.fi Ohje Tevellan tuotteelle 570030 Easi-Speak Varoitus: Sisältää pieniä osia. Ei sovellu alle

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

LS-5 OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin

LS-5 OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin LINEAR PCM -TALLENNIN LS-5 Linear PCM -tallennin OHJEET Saat lisäetuja Olympukselta rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.olympus-consumer.com/register. FI Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

MINI-DISK. 1. MINI-DISK levykkeen asentaminen levyke-asemaan

MINI-DISK. 1. MINI-DISK levykkeen asentaminen levyke-asemaan 1 MINI-DISK MINI-DISK soittimella voidaan tallentaa ääntä ulkopuolisen mikrofonin tai toisen äänilähteen ulostulon kautta. MINI-DISK nauhurilla (ei ole varsinainen nauhuri vaan digitaalinen äänitys- ja

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Perustiedot kuulokkeesta 5 Kuulokkeen käyttäminen 6 Pääsangan

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

ÄÄNITALLENNIN SANELIN DP-311 OHJEET

ÄÄNITALLENNIN SANELIN DP-311 OHJEET ÄÄNITALLENNIN SANELIN DP-311 OHJEET Saat lisäetuja Olympukselta rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.olympus.eu/register-product. Johdanto Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen äänitallentimen.

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Pikaohje Konftel 55Wx

Pikaohje Konftel 55Wx SUOMI Pikaohje Konftel 55Wx Konftel 55Wx on neuvotteluyksikkö, jonka voi kytkeä pöytäpuhelimeen, matkapuhelimeen ja tietokoneeseen. Se muuntaa viestintälaitteesi neuvottelupuhelimiksi varustettuna Konftelin

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE DS-2500 OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä käyttöohjeista saat tietoa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

Tietoa kaiuttimesta - 1 -

Tietoa kaiuttimesta - 1 - Tietoa kaiuttimesta A: VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ B: LINE IN (Aux in) -liitäntä C: USB DC 5V D: LATAUKSEN MERKKIVALO E: ÄÄNENVOIMAKKUUS F: "PAINIKE " (Bluetooth-tila: Handsfree- v a s t a a min e n / H and

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless KäyttöOpas jabra.com/movewireless 1. TERVETULOA...3 2. TOIMITUSSISÄLTÖ... 4 3. KUINKA KÄYTÄT...5 3.1 KORKEUDEN SÄÄTÖ 4. LATAAMINEN... 6 4.1 AKUN TILA 5. KUINKA KYTKET...7 5.1 BLUETOOTHIN LIITTÄMINEN UUTEEN

Lisätiedot

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET 1. Äänenvoimakkuus 2. Toiminnonvalitsin (RADIO-TAPE-CD) 3. CD play/pause 4. CD hyppy/haku taaksepäin 5. CD hyppy/haku eteenpäin 6. CD stop 7. Kuulokkeet nostaa väkivivulla

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä ja vähentää laitteiston rikkoutumisen riskiä. Mikserin äänenvoimakkuuden säätimet ovat

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

VIANMÄÄRITYSMENETTELY SSD-NAVI (versio 3.00)

VIANMÄÄRITYSMENETTELY SSD-NAVI (versio 3.00) 1 - SISÄLLYS Asiakkaan valitus Vianmääritys Yleiskuvaus ja pinnijärjestys Luku 2 Yleinen toimintaongelma Luku 3 Ei toimintaa tai ei käynnisty (musta ruutu): Luku 3-1 Painike ei toimi Luku 3-2 Kosketusnäyttö

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

ÄÄNITALLENNIN NOTE CORDER DP-20 KÄYTTÖOHJE

ÄÄNITALLENNIN NOTE CORDER DP-20 KÄYTTÖOHJE ÄÄNITALLENNIN NOTE CORDER DP-20 KÄYTTÖOHJE FI Saat lisäetuja Olympukselta rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.olympus-consumer.com/register. FI Johdanto Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen

Lisätiedot

"PLEXTALK Linio Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Linio Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Linio Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Linio Pocketin asetukset 1. Käännä Linio Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina Linio Pocketin pohjassa olevaa

Lisätiedot

VIANMÄÄRITYSMENETTELY SD-NAVI (versio 1.00)

VIANMÄÄRITYSMENETTELY SD-NAVI (versio 1.00) 1 - SISÄLLYS Asiakkaan valitus Vianmääritys Yleiskuvaus ja pinnijärjestys Luku 2 Yleinen toimintaongelma Luku 3 Ei toimintaa tai ei käynnisty (musta ruutu): Luku 3-1 Painike ei toimi Luku 3-2 Kosketusnäyttö

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Tajuusaluevalitsin (BAND) 3. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 4. Bass Boost painike 5. CD Painike 6. CD ohjelmointi (PROGRAM) 7. CD stop 8. CD soitto / tauko -painike

Lisätiedot

DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-7700/VN-7600 OHJEET

DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-7700/VN-7600 OHJEET DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-7700/VN-7600 OHJEET Saat lisäetuja Olympukselta rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.olympus-consumer.com/register. Johdanto Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-7000PC

DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-7000PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-7000PC FI KÄYTTÖOHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

LINEAR PCM-TALLENNIN LS-10 FI KÄYTTÖOHJEET

LINEAR PCM-TALLENNIN LS-10 FI KÄYTTÖOHJEET Johdanto Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa vastaisuudessa ilmoittamatta siitä erikseen. Ottamalla yhteyttä asiakastukeemme saat viimeisimmät tiedot tuotenimikkeistä ja mallinumeroista. Tämän asiakirjan

Lisätiedot