Kunnanhallitus nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2013 KH 142 KH 143 Valtuuston työjärjestyksen 6 :n mukainen kysymys kunnanhallitukselle koskien n talousarvion 2013 toteutumista Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahojen muuttaminen KH 144 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke (kiinteistö Kurki 1:39 hajarakennusoikeuden muuttaminen) KH 145 KH 146 KH 147 KH 148 KH 149 KH 150 KH 151 KH 152 KH 153 KH 154 KH 155 KH 156 Yleiskaavan muutoshakemus (tila 1:14 Ritabacka-alueella) Valtuutetun vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali Kunnanhallituksen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton maakuntaparlamenttiin Edustajien nimeäminen järjestettävään luottamushenkilöseminaariin Valtuustoaloite koskien Kirkkonummen ja Inkoon kuntien edustajien kutsumista kuntaliitosneuvotteluihin Valtuustoaloite koskien yhteistyötapaamista Lohjan kaupungin kanssa Valtuustoaloite koskien ohjeiden laatimista oppilashuoltoryhmien työskentelyn yhdenmukaistamiseksi Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 9/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja von Essen Kristian, varajäsen Kaisla Heikki, jäsen Kanniainen Ilmari, varajäsen Karell Anders, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Malmgren Mikko, varajäsen Martin Kirsi, jäsen Pitkänen Kirsti, jäsen Sneck Minna, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Muut läsnä olevat Alho Arja, KV:n puheenjohtaja Nordström Marcus, KV:n I varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintojohtaja, poistui 156 aikana, klo Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja, poistui 156 aikana, klo Öberg Benita, perusturvajohtaja, poistui 156 aikana, klo Skyttä Jorma, tekninen johtaja, poistui 146 jälkeen, klo Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä :t Juha-Pekka Isotupa pöytäkirjanpitäjä 156 Kirsi Martin pöytäkirjantarkastaja Heikki Kaisla pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 138 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita Kirsi Martinin ja Heikki Kaislan pöytäkirjantarkastajiksi. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH:313 /2013 KH 139 Liite 1 TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN HYVÄKSYMINEN Kuntalain 65 :n mukaan kunta on kumulatiivisen alijäämän synnyttyä velvollinen tasapainottamaan taloutensa enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistuttua ja kunnan taloudellisen tilanteen edelleen heikkenemisen seurauksena kunnanhallitus on päättänyt talouden tasapainotusohjelman valmistelusta n kunnassa. Tämän lisäksi on myös valtuuston kokouksessa jätetty valtuustoaloite tasapainotusohjelman laatimisesta. Tasapainotusohjelman valmistelua varten on koottu työryhmä, joka koostuu kunnan johtoryhmästä vahvistettuna talousasiantuntijalla. Työryhmä on asettanut tavoitteeksi, että tasapainotusohjelman avulla saadaan kunnan alijäämä katettua valtuustokaudella , lainamäärän kasvua hillittyä ja pitkällä aikavälillä saadaan kunnan tulorahoituksella katettua investoinnit. Työryhmä on kokoontunut prosessin aikana neljä kertaa ja kokouksissa on käsitelty kunnan talouden tilaa, tunnuslukuja sekä tulojen lisäys- ja menojen säästömahdollisuuksia. Työryhmän päättämä takaraja tapainotusohjelman valmistumiselle oli elokuu. Valmistelun aikataulua voi pitää haastavana, mutta valittu aikataulu oli edellytys, jotta kunta voi hakea harkinnanvaraista valtionosuutta. Tasapainotusohjelmassa vuosille käydään läpi kunnan nykyisen taloudellisen aseman kuvaaminen, painelaskelma tulevasta kehityksestä vuoteen 2016 asti ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Painelaskelma muodostaa pohjan koko talouden tasapainotusohjelmalle ja kuvaa kunnan kehitystä, jos kasvavaan tulo- ja menoepätasapainoon ei puututa. Osana harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemista kunnalla on oltava voimassa oleva talouden tasapainotusohjelma. Koska harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakuaika päättyy , tuodaan talouden tasapainotusohjelma käsiteltäväksi kunnanhallitukseen. Kunnan heikko taloudellinen tilanne huomioon ottaen saattaa kuitenkin olla tarkoituksenmukaista tuoda vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä päivitetty talouden tasapainotusohjelma kunnanhallituksen käsittelyyn. päättää 1. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan tasapainotusohjelma vuosille asiakirjan Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 2. valtuuttaa tasapainotusohjelman työryhmän valmistelemaan päivitetyn talouden tasapainotusohjelman kunnanvaltuustolle vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyttäväksi, mikäli asiakirjassa esitetyt ennusteet tulevasta kehityksestä muuttuvat merkittävästi. Käsittely: Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: päättää 1. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan tasapainotusohjelma vuosille asiakirjan ilman liiteosaa 2. valtuuttaa tasapainotusohjelman työryhmän valmistelemaan päivitetyn talouden tasapainotusohjelman kunnanvaltuustolle vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyttäväksi 3. lähettää tasapainotustoimenpiteet lautakunnille ja osastoille valmisteltaviksi ja lausuttaviksi 4. oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään tasapainotusohjelma vuosille asiakirjaan teknisiä muutoksia. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH 140 TALOUDEN SEURANTA käsittelee talousseurannan. merkitsee talousseurannan tiedoksi. merkitsi talousseurannan tiedoksi. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 KH:356 /2013 KH 141 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2013 Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi: 1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta. 2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin. Käsittely: päättää hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2013 yhteensä euroa. Kokouksessa jaettiin pöydälle :n 141 korjattu versio. Ehdotus hyväksyttiin. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 KH:411 /2013 KH 142 VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 6 :N MUKAINEN KYSYMYS KUNNANHALLITUKSELLE KOSKIEN SIUNTION TALOUSARVION 2013 TOTEUTUMISTA Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kunnan toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Valtuutetut Harri Haanpää, Ismo Turunen, Marko Linnala, Antero Honkasalo, Arto Penttinen, Raija Rehnberg, Kristian von Essen, Rabbe Dahlqvist ja Åke Holmlund ovat jättäneet kysymyksen koskien n kunnan vuoden 2013 talousarvion toteutumista. Kysymyksessä on käsitelty n kunnan vuoden 2013 verotuloarviota, teknisen lautakunnan toimintatuottoja ja erikoissairaanhoidon kustannuksia. Kysymys on kokonaisuudessaan oheismateriaalina. n kunnan vuoden 2013 talousarvion verotulojen ennustamisessa on käytetty Kuntaliiton ennustekehikoita. Viimeisimmän tehdyn ennustekehikon mukaan n kunnan verotulot olisivat toteutumassa arvioidun mukaisesti. Tällä hetkellä verohallinnon kunnallisverotilitykset ovat kuitenkin jääneet alle tilinpäätösvuoden 2012 tilitysten. Talousarvion verotuloennustetta on ollut kuitenkin liian aikaista muuttaa, koska varmuutta verotulojen alituksesta ei ole ollut. Esimerkiksi marraskuussa tulevilla lokakuun kunnallisverotilityksillä on erittäin suuri painoarvo koko vuoden verotilitysten kannalta. Kuntaliitto julkaisee uudet verotuloennusteet elokuun lopussa. Näiden uusimpien verotuloennusteiden julkaisun jälkeen kunta tarkentaa tarvittaessa talousarvion verotuloennustetta ja talousarviomuutos valmistellaan kunnanvaltuuston käsittelyyn. Kunnallisverotuloennustetta on kuitenkin tilitysten perusteella pudotettu, varovaisuusperiaatteen mukaisesti, kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyssä toukokuun talousseurannassa. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutumiseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Suomen talouden heikon tilanteen sekä kunnan väestönkasvun selvän hidastumisen vuoksi tonttikauppa ei ole toteutunut vuonna 2013 odotusten mukaisesti. Tämän lisäksi maankäyttösopimuksen tuloja arvioidaan saatavan tuloutettua odotettua vähemmän. Teknisen lautakunnan toimintatuottoihin liittyvät epävarmuustekijät on huomioitu kirjallisesti kunnanhallituksen kokoukseen toimitetussa maaliskuun talousseurannassa. on myös käynyt keskustelun vuoden 2013 talousarvion mahdollisesta uudelleen tarkastelusta. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen talousarvion mukaisen toteutumisen näyttäessä yhä epätodennäköisemmältä on kunnanhallituksen kokouksen ta- Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 lousseurannassa alennettu näitä toimintatuottoja noin yhdellä miljoonalla eurolla. Samassa yhteydessä kunnanhallitus on edellyttänyt, että tekninen lautakunta ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tonttimyynnin tehostamiseksi. Tekninen lautakunta valmistelee talousarviomuutosta toimintatuottojen vähentämisestä ja asia on tulossa syksyllä kunnanvaltuustoon. Vuoden 2013 talousarviossa on erikoissairaanhoidon budjetoinnissa käytetty HUS:in palvelusopimusneuvotteluissa sovittuja summia. HUS:in seurantatietojen ja ennusteiden mukaan n kunta alittaa tänä vuonna palvelusopimusneuvotteluissa sovitun hinnan. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksiin liittyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä, minkä lisäksi erikoissairaanhoidon osalta ovat eläkemenoperusteiset Kuel-maksut jääneet budjetoimatta. Jos palvelusopimusneuvotteluissa sovittu hinta alittuu ennusteiden mukaisesti, kattaa se budjetoimatta jääneet kustannukset. Perusturvalautakunta valmistelee eläkemenoperusteisiin Kuel-maksuihin liittyvää talousarviomuutosta ja asia on tulossa syksyllä kunnanvaltuustoon. seuraa kunnan taloutta säännöllisesti jokaisen kokouksen yhteydessä. Talousseurannan ja jo tiedossa olevien tekijöiden perusteella on ennakoitavissa, että alkuperäisessä vuoden 2013 talousarviossa asetettu tilikauden tulostavoite ( euroa) ei tule toteutumaan. on osana kunnan taloudellisen tilanteen tarkastelua päättänyt käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Lisäksi kunta tulee hakemaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna käy myös kokouksessaan talousseurannan yhteydessä keskustelun siitä, mitä toimenpiteitä lautakunnilta ja osastoilta edellytetään vielä syksyn 2013 aikana vuoden 2013 talousarvion toimintatuottojen saavuttamiseksi ja toimintamenojen vähentämiseksi. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena jätettyyn valtuuston työjärjestyksen 6 :n mukaiseen kunnanhallitukselle osoitettuun kirjalliseen kysymykseen ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 TEKNLTK:403 /2013 KH 143 VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTTAMINEN TEKNLTK Rakennustarkastaja toimii kenttätyössä yksin. Hänen on mitattava rakennukset paikoilleen. Vaikeassa maastossa tämä työ on hankalaa ja hidasta nykyisin käytettävissä olevin vanhanaikaisin välinein (mittanauha ja prisma). Ajankäyttö tehostuisi ja työn tarkkuus paranisi, jos mittaukseen käytettäisiin nykyaikaista GPS-laitteistoa. Vesi- ja viemäriverkko alkaa olla tarkasti dokumentoitu. Kaivoille on olemassa koordinaatit. Kaivojen paikat olisivat talvellakin helposti löydettävissä GPS-laitteistolla. Tämä säästäisi korjaus- ja vianetsintätyössä aikaa. Alustava laitteiston kustannusarvio on euroa. Tarkka hinta selviää tarjouskilpailun perusteella. Hankinnan voi tasapainottaa vähentämällä Svenska Skolanin korjausmäärärahoista euroa. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: Käsittely: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 1) euron lisämäärärahaa GPS-laitteiden hankintaa varten ja 2) euron vähentämistä Svenska Skolanin korjausmäärärahoista. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahaa GPS-laitteiden hankintaa varten, leasingmahdollisuutta selvitetään myös euron vähentämistä siirtoviemärin määrärahoista. Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. === KH 143 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahoja Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu vähentämällä euroa siirtoviemärille varatuista investointimäärärahoista ja 2. myöntämällä euron investointimäärärahan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle GPS-laitteiden hankintaa varten. Ehdotus hyväksyttiin. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 TEKNLTK:28 /2012 KH 144 POHJOIS-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTOSHANKE (KIINTEISTÖ KURKI 1:39 HAJARAKENNUSOIKEUDEN MUUTTAMINEN) TEKNLTK Liite 3 Oheismateriaali Maria Gröndahl ja Lena Ahlroth hakevat saapuneella hakemuksellaan muutosta voimassa olevaan Pohjois-n osayleiskaavaan. Hakijat ovat anoneet yleiskaavamuutosta, jonka tarkoitus on keskittää kiinteistön Kurki 1:39 alueella oleva hajarakennusoikeus yhtenäiseksi erillispientalojen alueeksi (A) ja loma-asuntojen alueeksi (RA). Tilan rakennuspaikkojen kokonaismäärä ei muutu ja uusi A- ja RA-alue muodostetaan Niemenkyläntien ja Perkontien välittömään läheisyyteen. Alueelle ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty erillisiä toimintoja tai tarpeita. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Pohjois-n osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 4 (muut edulliset vyöhykkeet). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä, rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoite on keskittää kiinteistön alueella olevan, rakennusoikeutta sisältävän M-1 -alueen (21,84 ha) rakennusoikeus erilliseksi A-alueeksi (3,17 ha, sisältää viisi rakennuspaikkaa) ja RA-alueeksi (0,62 ha, sisältää yhden rakennuspaikan). Kompensaationa M-1 -alue muutetaan kiinteistön alueella M-2 -alueeksi, joka ei sisällä rakennusoikeutta. Tilan 1:39 M-1 - alueen 21,84 ha:n kokonaispinta-ala oikeuttaa 6 haja-asutusrakennuspaikkaan. Näin ollen tilan rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Muutos koskee rakennusoikeuden siirtoa tilojen sisällä, jotka ovat samassa omistuksessa. Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutoksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 2 luodaan uusi A- alue ja kohdassa 3 uusi RA-alue. Luonnoksessa numerolla 1 merkitty alue muutetaan M-1 -alueesta MT-2 -alueeksi. Muutosalue sijaitsee osittain kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 huomiota siihen, ettei alueen maisemallisia, kulttuurihistoriallisia tai luonnonolosuhteista johtuvia arvoja vaaranneta tai heikennetä. Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli, olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto- ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Arkkitehtitoimisto Arkitekturum Oy on laatinut ehdotuksen luonnokseksi ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina Maria Gröndahlin ja Lena Ahlrothin hakemus Pohjois-n osayleiskaavan muuttamiseksi oheismateriaalina yleiskaavoituksen tarkistus, vaihe 10 - luonnos - liitteenä on luonnosehdotus Pohjois-n osayleiskaavan muutokseksi. Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - käynnistää Pohjois-n osayleiskaavan muutoshankkeen koskien kiinteistön Kurki 1:39 alueella hajarakennusoikeuden muuttamista. Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Maria Gröndahl ja Lena Ahlroth o rajanaapurit. Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK Liite 11 Oheismateriaali Yleiskaavan muutosluonnos on ollut julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Siitä on kuulutettu Västra Nylandissa ja Kirkkonummen Sanomissa. Lausunnot on asianmukaisesti pyydetty. Lausunnon ovat antaneet: - ELY keskus - museovirasto - aluearkkitehti - Länsi Uudenmaan maakuntamuseo - ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lisäksi maakuntaliitto ilmoitti, ettei anna asiasta lausuntoa. Muilla lausunnonantajilla kuin ELY keskuksella ei ollut huomauttamista. ELY-keskuksen lausunnossa mm. todetaan: Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 Kaavaselostuksessa on viitattu M-1 alueella olevan kiinteistön 1:39 osalta viisi rakennuspaikkaa, joille muodostetaan A-aluevaraus. Vahvistetun osayleiskaavan M-1 (maa- ja metsätalousvaltainen alue) määräyksessä todetaan, että alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle voidaan muodostaa rakennuslain 4 :ssä tarkoitettua haja-asutusta rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kaavaselostuksessa liitteenä on uuden asutuksen mitoitus ja ohjausmenetelmät rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Edullisen vyöhykkeen ulkopuolisista alueista on kirjattu, että asuntoalueita yleensä osoiteta epäedullisen sijainnin vuoksi. Pääosa alueista on M-1 ja MT-2 aluetta, joka sisältää hajaasutusoikeuden. Yleisesti kunnan pienissä yleiskaavamuutoksissa on muutettu A-alueiden sijaintia mielekkäämpiin paikkoihin. Lausunnolla olevassa osayleiskaavassa on lähdetty muuttamaan teoreettista laskennallista ja ohjeelliseksi tarkoitettua hajarakennusoikeutta M-1 alueelta A-varauksiksi. Tämä vaikuttaa koko laajemman Pohjois-n osayleiskaavan rakenteeseen. Kaava-asioissa ei ole arvioitu, kuinka kaavamuutos vaikuttaa kunnan rakenteeseen, mikäli kaikilla M-1 alueilla sallitaan vastaavanlainen muutos. Kaavamuutosalueen paikka ei ole muuttunut vahvistetun osayleiskaavan ratkaisun jälkeen edullisemmaksi asuntoalueen osoittamista ajatellen. Edellä lausuttuun perustuen Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että esitetty ratkaisu ei täytä MRL 39 :ssä esitettyjen yleiskaavan sisältövaatimuksia (yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologisuus). Yleiskaavaluonnoksessa esitetty olemassa oleva lomarakennus (RA) voidaan osoittaa. ELY-keskuksen lausunnon johdosta todetaan: Rakennusoikeuksissa on väärinkäsitys. Kiinteistöllä 1:39 on nykyisen yleiskaavan mukaan kolme rakennuspaikkaa M-1 alueella. Kiinteistön pinta-ala on 21,84 ha. Ne voidaan nykyisen yleiskaavan mukaisesti toteuttaa hajarakentamisena. Näistä kolmesta rakennuspaikasta muodostetaan lähelle tieyhteyksiä A-alue, jossa on samat kolme rakennuspaikkaa ja muu osa kiinteistöstä muutetaan M-2 alueeksi. Näin ollen MRL 39 :n yleiskaavan sisältövaatimukset toteutuvat ja kaava voidaan lähettää ehdotuksena jatkokäsittelyyn. Seuraavaksi kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Maankäyttöja rakennusasetuksen 19 mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten merkittävät asemakaavaehdotukset ja asemakaavan muutosehdotukset sekä ranta-asemakaavaehdotukset ja rantaasemakaavan muutosehdotukset sekä yleiskaavaehdotukset ja yleiskaavan muutosehdotukset sekä antaa vastineet niistä saaduista muistutuksista. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina lausunnot kaavaluonnoksesta - liitteenä ehdotus koskien Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanketta (kiinteistö Kurki 1:39 hajarakennusoikeuden muuttaminen). Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - asettaa osayleiskaavan (kiinteistö Kurki 1:39 hajarakennusoikeuden muuttaminen) julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, ja - pyytää muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Maria Gröndahl ja Lena Ahlroth o Rajanaapurit. Ehdotuksen mukaan. TEKNLTK Oheismateriaali Liite 1 Yleiskaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja lausunnot on pyydetty. Nähtävillä olon aikana on saatu neljä lausuntoa: ympäristö- ja rakennuslautakunta Museovirasto ELY-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo. Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ja Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolla ei lausunnoissaan ollut uutta huomautettavaa yleiskaavaehdotukseen. Rakennuspaikkojen sijoittelussa on kiinnitettävä huomiota myös uudisrakennusten näkymiseen kaukomaisemaan siten, että maisemallisia ja kulttuuriympäristön arvoja ei heikennetä. Museovirasto ilmoitti lausunnossaan, ettei alueelta tunneta muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä kaavamuutokselle näin ollen ole arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta esteitä. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että yleisesti kunnan pienissä yleiskaavamuutoksissa on muutettu A-alueiden sijaintia mielekkäämpiin paikkoihin. Lausunnolla olevassa osayleiskaavassa on lähdetty muuttamaan teoreettista laskennallista ja ohjeelliseksi tarkoitettua hajarakennusoikeutta M-1 alueelta A-varauksiksi. Tämä vaikuttaa koko laajemman Pohjois-n osayleiskaavan rakenteeseen. Kaava-asioissa ei ole arvioitu, kuinka kaavamuutos vaikuttaa kunnan rakenteeseen, mikäli kaikilla M-1 alueilla sallitaan vastaavanlainen muutos. Kaavamuutosalueen paikka ei ole muuttunut vahvistetun osayleiskaavan ratkaisun jälkeen edullisemmaksi asuntoalueen osoittamista ajatellen. Edellä lausuttuun perustuen Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että esitetty ratkaisu ei täytä MRL 39 :ssä esitettyjä yleiskaavan sisältövaatimuksia (yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologisuus). Yleiskaavaluonnoksessa esitetty olemassa oleva lomarakennus (RA) voidaan osoittaa. Kaavoittajan vastineessa sanotaan mm. seuraavaa: n kunnan yleiskaavojen tarkistukset on aloitettu keväällä 2006, jolloin ensimmäisen vaiheen muutosluonnokset asetettiin nähtäville. Sen jälkeen vaiheita on ollut useita ja nyt tässä käsiteltävänä oleva muutos kuuluu vaiheeseen 10. Kaikkien vaiheiden muutokset ovat olleet luonteeltaan pieniä ja ovat rajoittuneet suurimmaksi osaksi yksittäisiin tiloihin. Muutoksia ovat hakeneet yksittäiset maanomistajat kunnalle osoitettujen hakemusten kautta. Muutokset ja rakennuspaikkojen siirrot on suoritettu alkuperäisten yleiskaavojen yhteydessä tehtyjen emäkiinteistökohtaisen tarkastelun mukaisesti. Täten maanomistajien tasapuolisuus on säilynyt. Muutosten yhteydessä ei ole esimerkiksi lisätty uusia rakennuspaikkoja ilman kompensaatioita samassa mittasuhteessa saman tilan alueelta. Kompensaatiomenettelyssä on noudatettu n kunnan rakennusjärjestystä ja yleiskaavan liitteissä olevia rakennusoikeuksien laskentaperiaatteita. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 Tämän muutoskohteen rakennuspaikkojen laskemisessa on luonnosvaiheen aikana tapahtunut virhe. Kiinteistöllä 1:39 on nykyisen yleiskaavan mukaan kolme rakennuspaikkaa M-1 alueella, joka sijoittuu rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 6 (edullisten vyöhykkeiden ulkopuoliset alueet) eikä vyöhykkeelle 4 (muut edulliset vyöhykkeet). Kiinteistön pinta-ala on 21,84 ha. Ne voidaan nykyisen yleiskaavan mukaisesti toteuttaa hajarakentamisena. Näistä kolmesta rakennuspaikasta muodostetaan lähelle tieyhteyksiä A- alue, jossa on samat kolme rakennuspaikkaa ja muu osa kiinteistöstä muutetaan M-2 alueeksi. Näin ollen MRL 39 :n yleiskaavan sisältövaatimukset toteutuvat ja kaava voidaan lähettää ehdotuksena jatkokäsittelyyn. Rakennuspaikkojen keskittäminen olemassa olevan asutuksen ja tieyhteyden tuntumaan on kunnallisteknisesti järkevää. Uusi A-alue ei kuitenkaan muodosta taaja-asutusta. M-1-alueen muuttaminen M-2-alueeksi, joka ei sisällä rakennusoikeutta, vaikuttaa myös myönteisesti ja ehenevästi alueella vallitsevaan metsäiseen luontoympäristöön. Tämän lisäksi muut lausuntojen antajat puoltavat muutosta. Aikaisempien hyväksyttyjen muutosten joukossa on ollut vastaavanlaisia kuin nykyinen tilalle Kurki 1:39 haettu muutos, esimerkiksi vaiheissa 1, 2, 2b ja 4. Näissä muutoksissa on muutettujen kiinteistöjen alueilla muutettu olemassa olevan M-1-alueen kaavanmukainen rakennusoikeus erilliseksi A- alueeksi kompensaatiomenettelyllä niin, että M-1-alue on muuttunut M-2- alueeksi, joka ei sisällä rakennusoikeutta. Yleiskaavojen rakennuspaikkojen määrä on aina säilynyt ennallaan. Näiden aikaisempien muutosten määrä on yhteensä yhdeksän ja siirrettävien rakennuspaikkojen määrä on tapauskohtaisesti vaihtunut yhdestä neljään. Yhdessä erillisessä muutoksessa muutettiin kunnan ja yksityisten maanomistajien omistamalla alueella M-1-aluetta uudeksi A-alueeksi (Sunnanvikin sorakuoppa), jonka rakennuspaikkojen määrä oli kahdeksan (vaihe 2, kohde 11). Maankäyttö- ja rakennuslain 37 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina lausunnot ja kaavoittajan vastine - liitteenä yleiskaavan muutosehdotus Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: Lautakunta päättää - merkitä lausunnot ja kaavoittajan vastineen tiedoksi ja Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 - lähettää yleiskaavan muutosehdotuksen kunnanhallitukselle loppukäsittelyyn. Ehdotuksen mukaan. ==== KH 144 Liite 2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy yleiskaavan muutoksen liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. === Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 KH:683 /2011 KH 145 YLEISKAAVAN MUUTOSHAKEMUS (TILA 1:14 RITABACKA- ALUEELLA) TEKNLTK Liite 6 Oheismateriaali Johan Strandberg on anonut yleiskaavamuutosta, jonka tarkoitus on muodostaa tilan RN:r 1:14 Ritabackan alueelle ympärivuotinen asuinpaikka ja erillispientalojen alue (A). Alueella sijaitsee vanha rakennuspaikka ja vanha asuinrakennus, mutta se on merkitty maa- ja metsätaloudenalueeksi (MT-1). Näin ollen kaavaa korjataan vastaamaan olemassa olevaa nykytilannetta. Uusi A-alue nykyisellä asuinpaikalla sijaitsee olemassa olevan tieyhteyden, Braskiksentien välittömässä läheisyydessä. Alueelle ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty erillisiä toimintoja tai tarpeita. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Länsi-n osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa alueet on merkitty erillispientalojen A-alueiksi, sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi M-1 - alueeksi. n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 6 (edullisen vyöhykkeen ulkopuoliset alueet). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä, jossa käsitellään uuden asutuksen mitoitusta ja ohjausmenetelmiä rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoite on selkeyttää alueen maankäyttöä. Nyt alue on merkitty yleiskaavaan maa- ja metsätaloudenalueeksi (MT-1), vaikka alueella sijaitsee vanha rakennuspaikka ja käytössä oleva asuinrakennus. Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutoksesta (päivätty ). Nykyisen paikan ympärille liitekartan kohdassa 1 muodostetaan uusi A-alue ja yleiskaava korjataan näin ollen vastaamaan olemassa olevaa nykytilannetta. Uusi A-alue nykyisellä asuinpaikalla sijaitsee olemassa olevan tieyhteyden, Braskiksentien välittömässä läheisyydessä. Muutoksen jälkeen muodostetun A-alueen kokonaisala on 0,35 ha. Muutosalue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei alueen maisemallisia, kulttuurihistoriallisia tai luonnonolosuhteista johtuvia arvoja vaaranneta tai heikennetä. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot