1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009."

Transkriptio

1 Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen, Pia Fransén, Ulla-Maj Leppäkorpi Hallituksen ulkopuolelta: Minna Uusitalo, Minna Saarimaa, Karoliina Väisänen Liitteet: Yhdistyksen säännöt, taloussääntö, paikallisjaostosäännöt, UPJ:n sääntömääräisen kokouksen pöytäkirja sekä toimintasuunnitelma 2008, kilpailutoimikunnan toimintasuunnitelma sekä suunnitellut lisäykset, kolmirotu-ottelun säännöt, tarvikemyynnin inventaario, UPJ:n kokous 1/2009 pöytäkirja, jalostustoimikunnan rakennelma ehdotus 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille Hallituksen järjestäytyminen 2.1.Toimihenkilöt Todettiin, että yhdistyksen säännöistä puuttuu kohta varapuheenjohtajan valinta, joten hallitus päätti valita varapuheenjohtajan tässä kokouksessa keskuudestaan. Hallitus valitsi seuraavat toimihenkilöt: - varapuheenjohtaja Kati Jokio - rahastonhoitaja Satu Vähä - sihteeri Ulla-Maj Leppäkorpi Todettiin, että Heidi Peltomaa on ilmoittanut eroavansa jäsensihteerin tehtävästä, Minna Uusitalo sihteerin, pentuvälittäjän, jalostusasioiden vastaanottajan ja käsittelijän toimestaan sekä Annamari Aarnio kilpailutoimikunnan jäsenyydestä. Hallitus valitsi jäsensihteerin tehtävään Satu Vähän, jalostusurosilmoitusten vastaanottajaksi ja jalostusuroskansion ylläpitäjäksi Minna Saarimaan sekä pentuvälittäjän tehtävään Auli Liinamaan. Päätettiin, että sihteeri vastaanottaa pentueilmoitukset siihen saakka kunnes hallitus nimittää jalostustoimikunnan. Päätettiin tiedottaa yhdistyksen kotisivuilla kilpailutoimikunnassa avautuneesta tehtävästä Alueyhteyshenkilöt Hallitus päätti, että puheenjohtaja tarkistaa alueyhteishenkilöiden käytettävyyden ja yhteystiedot. Keskusteltiin alueyhteyshenkilöiden toimenkuvasta ja tarpeesta määritellä kyseisten henkilöiden toimenkuva (ks. Kohta 6. Säännöt ja ohjeet). Hallitus totesi, että seuraavat henkilöt jatkavat alueyhteyshenkilönä: Jyväskylä: Miia Lampinen Ylä-Savo: Tiina Järveläinen Savonlinna: Sari Jäntti Joensuu: Maarit Korhonen Kotka: Paula Lavonen Kuopio: Taina Halonen (ei saatu vahvistusta) Päätettiin nimetä Lappeenrannan uudeksi alueyhteyshenkilöksi Reetta Posti ja Turun alueyhteyshenkilöksi Jenny

2 Sivula. 3. Hallituksen kokousten osallistumisoikeus Keskusteltiin esityksestä avata hallituksen kokoukset kaikille yhdistyksessä toimiville tahoille, kuten toimikuntien jäsenille, alajaostojen puheenjohtajille ja sihteereille, alueyhteyshenkilöille ja vastaaville toimihenkilöille. Kyseisillä henkilöillä olisi osallistumisoikeus, mutta ei äänivaltaa hallituksen kokouksissa. Laaja osallistumisoikeus mahdollistaisi rikkaan keskustelun ja suuremman kontaktipinnan jäsenistöön. Sitä kautta saadaan myös erilaisia näkökulmia päätöksenteon pohjaksi. Laajan osallistumisoikeuden myötä sähköisten kokousten seuraaminen saattaa kuitenkin muodostua hankalaksi ja sen vuoksi on syytä aika ajoin laatia yhteenvetoja keskustelun seuraamisen helpottamiseksi. Keskusteltiin myös irc-pohjaisten kokousten järjestämisestä. (Ks. Kohta 14). Päätettiin jatkossa toimittaa kutsu hallituksen kokouksiin toimihenkilöille, alajaostojen puheenjohtajille ja sihteereille. 4. Hallitusten päätösten julkaisu Keskusteltiin esityksestä julkaista hallituksen pöytäkirjat kokonaisuudessaan yhdistyksen keskustelupalstalla Tiedotteita osiossa. Pöytäkirjojen julkaiseminen lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yhdistystoiminnassa ja se antaa myös jäsenistölle mahdollisuuden osallistua herkemmin yhdistystoimintaan. Päätettiin julkaista tästä eteenpäin kaikki yhdistyksen vuosikokous- sekä hallituksen kokousten pöytäkirjat kokonaisuudessaan keskustelupalstan Tiedotteita osiossa. Hallituksen pöytäkirjaan kirjataan jatkossa myös äänestystulokset, silloin kun hallitus on äänestänyt päätöksistään. Avoimen tiedotuspolitiikan periaatteella hallitus kehottaa myös yhdistyksen alajaostoja sekä toimikuntia julkaisemaan kokouspöytäkirjansa samassa osiossa. Vuosikokouspöytäkirjat, hallituksen kokouksista laadittu hallitus tiedottaa palsta julkaistaan edelleen myös jäsenlehdessä, kuten myös alajaostojen toimittamat materiaalit jaostojen toiminnasta. Internet ei syrjäytä lehden asemaa tiedotusvälineenä, vaan mahdollistaa lehden rinnalla nopean tiedottamisen. 5. Säännöt ja ohjeet 5.1. Yhdistyksen säännöistä puuttuu kohta varapuheenjohtajan valinta Päätettiin, että säännöt tarkistetaan ja sääntömuutosehdotus valmistellaan vuosikokoukseen helmikuussa Paikallisjaostosäännöt Paikallisjaostojen säännöt uusittiin Nykyisissä säännöissä kohdassa Toimihenkilöt ei ole säännelty miten ja missä johtoryhmä valitaan. Päätettiin, että sihteeri käy kummatkin säännöt läpi ja valmistelee asiaa Alueyhteyshenkilöt Todettiin, ettei alueyhteyshenkilöiden toimenkuvaa ole määritelty. Päätettiin laatia lyhyt toimenkuva alueyhteyshenkilöille. (Katso myös Kohta 7. Talous/tilisääntö, Kohta 8. Sponsorointi Royal Canin/sponsoriohjeistus ja Kohta 12. Tarvikemyynti) 5.4. Ohjeistuksen kokoaminen Päätettiin, että hallituksen käyttöön kootaan kaikki yhdistyksen toimintaa säätelevät tai ohjaavat asiakirjat kuten taloussääntö, paikallisjaostosääntö, tuleva tiliohjeistus jne. Kaikki säännöt julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla.

3 Hallituksen puheenjohtaja toimittaa ko. asiakirjat kotisivujen ylläpitäjälle. 6. Toimenpidekalenteri Päätettiin puheenjohtajan johdolla laatia toimenpidekalenteri, johon kootaan yhdistyksen vuosittaiset velvoitteet ja niiden täyttämiseksi asetetut määräajat (kuten toimintailmoitukset, suoritettavat jäsenmaksut, muutokset yhdistysrekisteriin erikoisnäyttelyiden ja vastaavien tapahtumien anomisajat jne). Jäsenlehden päätoimittaja täydentää osaltaan kalenteria ilmoittamalla lehden deadlinet sekä tietyissä numeroissa julkaistavat asiat (kokouskutsut, kilpailut tms.) 7. Talous Todettiin, että yhdistyksen alijäämäinen tilivuosi vaatii tarkkaa taloudenpitoa. Rahastonhoitaja Satu Vähä on saanut tilintarkastajilta hyviä neuvoja ja ohjeita taloudenhoitoa varten. Tämän johdosta päätettiin perustaa toimikunta, joka laatii tilisäännön pääyhdistystä ja alajaostoja varten. Toimikuntaan kuuluu alajaostojen rahastonhoitajat ja toimikunnan puheenjohtajana toimii pääyhdistyksen rahastonhoitaja Satu Vähä. Toimikunnan toimikausi on projektin mittainen ja toimikunta lakkaa olemasta, kun työ on esitetty ja hyväksytty hallituksessa. Päätettiin, että hallitukselle esitettävä tapahtumakohtainen tulo- ja menoarvio hyväksyttäväksi vuoden 2009 erikoisnäyttelystä ja mestaruustokosta. Päätettiin myöntää yhdistyksen rahastonhoitajalle Satu Vähälle käyttöoikeus seuraaviin yhdistyksen tileihin: Päätili (käyttöoikeus vain Satu Vähä) Tarvikemyyntitili (käyttöoikeus vain Satu Vähä) Tampere (käyttöoikeus Satu Vähä, Pia Fransén ja Kati Jokio) Pohjoinen (käyttöoikeus Satu Vähä ja Minna Uusitalo) Uusimaa (käyttöoikeus Satu Vähä ja Tarja Vepsä; ks. 7.1.) 7.1 Uudenmaan paikallisjaoston uusi rahastonhoitaja on Tarja Vepsä. Päätettiin myöntää UPJ:n tilin SHOP Malmi käyttöoikeus Tarja Vepsälle. 2.2 Alkuvuodesta löytynyt vanha tili Sampopankista Tili on nimellä Suomen Briard ry Uusimaa ja kirjattuna alkusado ,13 euroa. Kysymyksessä on vuonna 1990 perustettu tili, jonka käyttöoikeus on Tarja Vepsällä, Jari Pellaksella ja Taina Halosella. Päätettiin myöntää käyttöoikeus tiliin myös taloudenhoitaja Satu Vähälle. Päätettiin siirtää tilillä olevat varat yhdistyksen päätilille ja lopettaa tili. 8. Sponsorointi Royal Canin Todettiin, että Nina Pakkanen sekä Satu Vähä ovat hankkineet yhdistykselle 2-vuotisen sponsorisopimuksen Royal Caninilta. Hallitus kannustaa alajaostoja käyttämään sponsorisopimusta ja järjestämään kokeita kuluvana vuonna. Päätettiin laatia sponsorisopimuksen käyttöä varten ohjeistus jaettavaksi tapahtumajärjestäjille. Niina Pakkanen toimii sponsorivastaavana ja yhteyshenkilönä. Tiedot päivitetään myös yhdistyksen yhteystietoihin. 9. Toimikunnat Todettiin, että yhdistyksen ainoa toimikunta on ollut kilpailutoimikunta. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on esitetty, että yhdistyksen tavoitteena on koota alkuvuodesta 2009 uusi jalostustoimikunta. 9.1 Jalostustoimikunta

4 Käydyssä keskustelussa jalostustoimikunnan kokoaminen koettiin tärkeäksi. Todettiin jalostustoimikunnan todellisuudessa tarvitsevan työmääränsä takia enemmän jäseniä, kuin vähimmäismääräksi mainittu kaksi henkilöä. Työmäärän jakamiseksi on pohdittava työtehtävien pilkkomista useamman henkilön kesken ja mietittävä uudentyyppistä rakennetta toimikunnalle. Päätettiin tiedustella löytyykö kasvattajien keskuudessa halua koota toimikunta. Päätettiin myös kutsua koolle kasvattajapäivä, jossa voitaisiin keskustella jalostustoimikunnasta. Tätä kautta voitaisiin saada tietoa siitä, mitä kasvattajat jalostustoimikunnalta tarvitsevat, millaisena he näkevät rodun tilan tällä hetkellä ja mitkä heidän mielestään tulisi olla jalostustyön painopisteet. Kasvattajapäivillä keskusteltaisiin myös jalostustoimikunnan vastuualueiden pilkkomisesta ja tehtäväalueiden eriyttämisestä. Päätettiin kutsua kasvattajapäivä koolle huhtikuun loppuun mennessä. Päätettiin, että puheenjohtaja varaa tarvittavat tilat ja sihteeri hoitaa kutsut. Kutsu-/osallistujalistaa tarkennetaan vielä. 9.2 Näyttelytoimikunta Päätettiin asettaa näyttelytoimikunta. Toimikunnan vastuulla on erikoisnäyttelyn anominen, sponsori, ohjeistus ym. Tarkoituksena on, että toimikunnalla olisi valmis tehtävälista järjestäjiä varten. Tällä tavoin voidaan mataloittaa erikoisnäyttelyn järjestämiskynnystä, kun järjestävä alajaosto tietäisi miten toimia ja tietää etukäteen mistä saa apua ja neuvoa erikoisnäyttelyn järjestämisessä. 9.3 Tiedotusjaosto Päätettiin perustaa tiedotusjaosto, johon toivotaan erityisesti kielitaitoisia ihmisiä, jotka voivat palvella jäsenistöä esimerkiksi suomentamalla pentukyselyjä ja avustamalla ulkomaisiin ilmoittautumisiin liittyvissä asioissa. Tehtävään kuuluisi myös seurata eri maiden tapahtumia ja rotuun liittyviä asioita ja tuoda tätä tietoa jäsenistön tietoon. Tarvittaessa jaosto auttaa projektiluotoisesti käännöstehtävissä. Tähän mennessä Annamari Aarnio on ilmoittanut olevansa käytettävissä. Myös Pia Pynnä ja Niina Pakkanen (Englanti) sekä Ulla-Maj Leppäkorpi (Skandinavia ja Saksa) ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Päätettiin, että tiedotusjaosto kokoaa ja säännöllisesti päivittää ulkomaisten yhteistyökumppaneittensa yhteystiedot (Sidosryhmälistaus). 10. Jalostusilmoitus Anne Soininen on tehnyt jalostusilmoituksen tulevasta yhdistelmästään: isä: DK CH Iago El Xargall A/A CSNB neg. MH testattu (skott 1) emä: Cartier Monzerat Ritha A/A, silmät ok, sert, MH testi (skott 1) Odotettavissa musta pentue kesällä (astutus huhti/toukok.-09) Kennel Tinajen's, Anne Soininen, Varkaus puh Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännön kriteerit ja saa hyväksynnän ja ilmoitetaan pentuvälityksen A- listalle. 11. Edustajat Suomen kennelliiton valtuuston kolmivuotisella kaudella Suomen Briard ry:tä edustaa Jari Pellas, varalla Mervi Kaikkonen. SPKL:n kokouksissa 2009 Suomen Briard ry:tä edustaa valtakirjalla Tiina Hiljanen.

5 Tiina Hiljanen on ilmoittanut olevansa käytettävissä vielä vuonna Hiljasen toimikausi SPKL:n hallituksessa päättyy tämän kauden jälkeen. Vuonna 2010 yhdistyksen on valittava uusi edustaja. 12. Tarvikemyynti Todettiin, että tarvikemyynnin Wood Jewell-varastossa on tällä hetkellä kiinni paljon varoja. (Tarvikemyynnin inventaario liitteenä). Päätettiin jakaa tarvikemyynti seuraavanlaisesti: Karoliina Väisänen / Pohjoinen, tilaus- ja tapahtumamyynti Anna Väänänen / Etelä, tapahtumamyynti Tarvikemyynnin hoitajat Karoliina Väisänen ja Anna Väänänen organisoivat tarvikemyyntiä muille, silloin kun eivät itse pääse tapahtumiin. Otetaan käyttöön Kuukauden tuote, joka nostetaan yhdistyksen kotisivuilla etusivulle. Kuukauden tuotteita voidaan myydä alennettuun hintaan myynnin edistämiseksi. Tuotteiden tilauksen ja laskutuskäytännön on oltava helppoa. Päätettiin, että rahastonhoitaja Satu Vähä laatii yhdessä tarvikemyynnin kanssa selkeät tilaus- ja laskutusohjeet. Hyväksyttiin pipojen tilaaminen kimppatilausperiaatteella. Uusien tuotteiden tilaamisesta päätetään myöhemmin. 13. Toimihenkilökoulutus Todettiin, että yhdistyksen tulisi kouluttaa jäsenistöään aktiivisesti. Tämän hetkinen taloustilanne ei kuitenkaan anna tähän suuria mahdollisuuksia. Päätettiin, että yhdistys tukee alajaostoja ja jakaa toimintasuunnitelman perusteella apurahaa kortillisten toimihenkilöiden kouluttamiseen. Todettiin, että Helsingin seudun kennelpiiri järjestää klo näyttelyiden järjestelyvastaavien koulutustilaisuuden (http://www.hskp.net/index.php?id=64). Tilaisuus on maksuton, tilaisuuteen on osallistumassa Nina Pakkanen ja Annamari Aarnio. Piiri järjestää myös kehätoimitsijoiden peruskurssin Päätettiin, että yhdistys maksaa yhden henkilön koulutuksen vuoden 2010 erikoisnäyttelyä varten, mikäli jäsenistössä ilmenee halukkaita kyseiseen koulutukseen Ulla-Maj Leppäkorpi on pyytänyt yhdistyksen puoltoa toimitsijakorttinsa määräaikaisuusimisella. Päätettiin, että yhdistys puoltaa Ulla-Maj Leppäkorven toimitsijakortin uusimista. Puheenjohtaja kirjoittaa puollon sekä toimittaa puollettavalle. 14. Kolmirotuottelu-ottelu 2009 Todettiin, että Suomen Briard ry on tänä vuonna kolmirotuottelun järjestysvuorossa. Kolmirotuottelussa ratkotaan myös yhdistyksen PK-rotumestaruudet. Kilpailutoimikunta on toistaiseksi tuloksetta etsinyt seuraa, jonka kanssa kyseinen ottelu voitaisiin järjestää. Kilpailutoimikunta jatkaa asian selvittämistä. Kati Jokio tiedustelee Valkeakosken kennelkerhon halukkuutta. Liitteenä kolmerotuottelun säännöt. 15. Kokouskäytäntö Päätettiin, että seuraavan kokouksen aloituskeskustelu käydään kutsulla ircissä niiden osalta, jotka pystyvät osallistumaan ja tämän jälkeen päätetään onko irc toimiva vaihtoehto. Päätettiin toimia oheisten sähköisen kokouksen järjestämiseen liittyvien ohjeiden mukaisesti:

6 16. Rotumääritelmä Todettiin, että briardin uusi tarkistettu rotumääritelmä on hyväksytty FCI:ssä 23. tammikuuta Tarkistettu rotumääritelmä löytyy oheisesta linkistä englanniksi: Paula Rekiranta Kennelliitosta kertoo rotumääritelmän saapuneen kennelliitolle muutama viikko sitten. Rotumääritelmätyöryhmä tekee siitä käännösehdotuksen hyväksyttäväksi rotujärjestölle kevään aikana. Uusi rotumääritelmä on kuitenkin jo käytössä ja tuomarit ovat saaneet sen tiedoksi. 17. Muut asiat Keskusteltiin Workshop-tyyppisten ryhmien perustamisesta seuraavia tehtäviä varten: WEB - pentuopas yhdistyksen sivuille (vrt. - Harkitsetko rodun hankintaa? -opas - lomakepankki (osoitteenmuutokset, jäseneksi liittyminen, kasvattajajäsenilmoituslomake jne.) Päätettiin, että yhdistyksen kotisivut uusitaan Minna Saarimaan johdolla. Ehdotuksia ja ideoita otetaan vastaan koko jäsenistöltä. ROTUMÄÄRITELMÄ - mm. snautseri-pinserien keskusjärjestys on tehnyt artikkelin arvosteluohjeita ulkomuototuomareille Koska rotumääritelmää on tarkistettu, on tarpeen pohtia myös ohjeistusta. Vanhan rotumääritelmän mukaisista arvosteluohjeista edellinen jalostustoimikunta on tehnyt pienen opasvihkosen ulkomuototuomareille. Jari Pellaksella on laajempi opas, jota hän on jakanut ulkomuototuomarien koulutustilaisuuksissa. Päätettiin viedä ehdotus ohjeistuksen tarkistamisesta kasvattajapäiville. LUENTOSARJA Päätettiin selvittää mahdollisuuksia järjestää jalostuspainotteinen kolmiosainen luentosarja, niin että jokaisella pääpaikkakunnalla on yksi luento. Paikkakunnat olisivat Tampere, Oulu, Helsinki. Ouluun kysytään luennoitsijaksi oululaista eläinlääkäri Riitta Ahoa aiheena Koiran rakenne ja liikkeet, Tampereelle mahdollisesti luonnepainotteista luennoitsijaa (avoin) ja Helsinkiin Riitta Lamminsaloa luennoimaan aiheesta Pienen geenipoolin jalostus. Luentopäivien ajankohta on vielä avoin, mutta ne voitaisiin yhdistää muihin tapahtumiin (esim. Oulu 9.8). Luentojen osallistumismaksu olisi jäsenille edullisempi kuin ei-jäsenille. Päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee asiaa. 18. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että hallituksen kokous on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen kokous tulee kutsua koolle vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin suullisesti tai kirjallisesti. Kokouskutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse Kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet ovat kuitanneet kokouskutsun vastaanotetuksi, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 19. Pöytäkirja Päätettiin, että pöytäkirja toimitetaan osanottajille tarkistettavaksi heti kokouksen päättämisen jälkeen. 20. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:42. Vakuudeksi

7 Annamari Aarnio puheenjohtaja Ulla-Maj Leppäkorpi sihteeri

8 Suomen Briard ry Hallituksen kokous 2/ Avattu sähköpostitse Kokoontuminen sähköisesti ircissä su klo alkaen Liitteet: Kokouksen esityslista, ohjeistus IRC-keskusteluun, Turun alajaoston ptk, UPJ:n jaoston ptk Kokoukseen on kutsuttu: Annamari Aarnio (pj), Ulla-Maj Leppäkorpi (siht), Anna Väänänen (j), Nina Pakkanen (j), Tuula Tanska (j), Satu Vähä(j), Tiina Järveläinen (j), Kati Jokio (j), Pia Fransén (vj) Minna Saarimaa (netti), Auli Liinamaa (pentuvälittäjä), Karoliina Väisänen (tarvike) Maarit Korhonen (alue), Paula Lavonen (alue), Jenny Sivula (alue), Reetta Posti (alue) Mervi Kaikkonen (pohjoinen pj), Maiju Kautto (Uusimaa siht.) Läsnä: Annamari Aarnio, Niina Pakkanen, Tuula Tanska, Satu Vähä, Tiina Järveläinen, Ulla-Maj Leppäkorpi (varajäsen), Minna Saarimaa, Auli Liinamaa, Karoliina Väisänen, Mervi Kaikkonen 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse ja IRCissä klo Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse Vastausaikaa kokoukseen oli asti. Hallitus kokoontui sähköisesti päättämään kokouksen. Kokoukseen osallistui puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä. Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen kokous tulee kutsua koolle vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin suullisesti tai kirjallisesti. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat kuitanneet kokouskutsun vastaanotetuksi, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin. 4. Talous ja hallinto Taloudellinen tilanne: - Satu Vähä briiffasi tämän hetkisen taloustilanteen. Tilien saldot: Päätili euroa, UPJ 175 euroa, Pohjoinen 388 euroa, Tarvike 243 euroa, Tampere 116 euroa. Jäsenmaksun maksaneita on kokouksen hetkellä 96 kpl.

9 Päätettiin lähettää maksumuistutus sähköpostitse niille, joiden s-postiosoite on tiedossa ja muille postitse. Nettisivuille tehdään mainoslaatikko jäsenmaksusta ja siitä, että kasvattajat voivat liittää uudet kasvatinomistajat jäseniksi perhejäsenen hinnalla ensimmäisenä vuotena. Jatkossa jäsenille ilmoitusmaksu erikoisnäyttelyyn ja muihin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin on edullisempaa ( jälkeen anotut tapahtumat). - Tiliohjesääntö: Satu jatkaa asian valmistelua. - Muut säännöt: Sihteeri jatkaa asian valmistelua. - Vanha tili (kokous 1/2009 kohta 7.2): Päätettiin antaa Sampo Pankissa olevan vanhan tilin käyttöoikeus Annamari Aarniolle, joka siirtää tilillä olevat varat päätilille ja lopettaa tilin. 5. Työryhmät ja vastuuhenkilöt, tilannekatsaus - Alueyhteyshenkilöiden toimenkuva Päätettiin, että alueyhteyshenkilöiden toimenkuva on seuraavanlainen: Alueyhteyshenkilöt toimivat Suomen Briard ry:n yhteyshenkilöinä paikallisten harrastajien ja yhdistyksen välillä. Niillä alueillla, joilla ei ole toimivaa paikallis- tai aluejaostoa. Alueyhteyshenkilöihin voi olla yhteydessä muun muassa halutessa tutustua rotuun tai yhdistyksen toimintaan. Henkilöt jakavat tietoa rodusta ja yhdistyksen toiminnasta. - Päätettiin tarkistaa alueyhteyshenkilöluetteloa seuraavasti: Turkuun Tommi Amperla Jennyn Sivulan lisäksi alueyhteyshenkilöksi (ks. Tku ptk). Kuopion alueyhteyshenkilöltä Taina Haloselta ei ole saatu vahvistusta jatkosta ja päätettiin poistaa listalta. - Tarvikemyynti Päätettiin tilata uusi tuote Wood Jeweliltä: kierreavaaja briardfiguurilla. Päätettiin tarjoustuotteista seuraavasti: Kesäkuun tarjoustuote on T-paita kaksi paitaa yhteishintaan 15 euroa. Lady Fit 10 euroa. Heinäkuun tarjoustuote pinssi 5 euroa. Elokuun tarjoustuote viinipullon korkki & kierreavaaja pakettihinta 20 euroa, kierreavaaja yksin 15 euroa, viinipullonkorkki 8 euroa. - Nettisivut Päätettiin perustaa nettisivujen uudistamista varten työryhmä: Hallitus ja Minna Saarimaa. 6. Erikoisnäyttely 2009 Hallitus on vastaanottanut Satu Vähän laatiman tilannekatsauksen näyttelytoimikunnalta. Rainer Wollensack on menehtynyt sairaskohtaukseen. Uudeksi tuomariksi on lupautunut Ingrid Gossens Saksasta. Näyttelyillallinen pidetään hotelli Holiday Innissä buffet-noutopöydästä hintaan 24 eur/hlö. Hotelli tarjoaa erikoisnäyttelyyn osallistuville hotellihuoneen hintaan 65 eur/hlö/2hh. Majoitusta tilattaessa on mainittava Briardien erikoisnäyttely.

10 Näyttelytoimikunta toivoi, että hallitus ottaisi kantaa seuraaviin asioihin: 1. Ruusukkeihin oli ajatuksena laittaa Suomen Briard ry, jotta mahdollisia ylijäämä ruusukkeita voitaisiin käyttää jatkossakin. Näyttelytoimikunta ajatteli, että teksti on kuitenkin mukava olla, koska kyseessä on yhdistyksen päätapahtuma. 2. Satu ja Mika Vähä tekevät luettelon ilmoittautumisajan jälkeen Mervi Kaikkoselta saaman materiaalin perusteella. Satu ja Mika Vähä ovat myös näytteilleasettajia. Onko tässä jotain esteellisyyttä? Hallitus kannatti, että ruusukkeisiin painetaan teksti Suomen Briard ry. Hallituksen puolesta on keskusteltu luettelonlaatijan ja näytteilleasettajan kaksoisroolista Vaasan kennelpiirin näyttelyohjaaja Anna-Mari Sampolan kanssa. Todettiin ettei näyttelysäännöissä, jääviyssäännössä eikä näyttelyn järjestämisohjeissa ole nimenomaista kieltoa asiasta. Kysymys on käytännöistä, jotka vaihtelevat paikkakunnittain ja näyttelyittäin. Näyttelytoimikunta on vastuussa näyttelyn säännönmukaisesta toteuttamisesta. 7. Tulevat tapahtumat - Match Show Oulussa (Pohjois-Suomen paikallisjaosto) - Tottelevaisuuskoe Oulussa (Kilpailutoimikunta) - Selvitetään mahdollisuuksia järjestää BH-kurssi Uudenmaan alueella sekä BH-koe. - Erikoisnäyttely 2010 Uudellamaalla. Näyttelytoimikunta jatkaa valmisteluja. - Luonnetesti Tampereen Koivumäessä Tuomareina Halme ja Orava. Kilpailutoimikunta vastaa järjestelyistä. - Tokokokeet 2010 Päätettiin, että puheenjohtaja tiedustelee alaosastojen halukkuutta järjestää TOKO-kokeita. - Kasvattajapäivät Päätettiin, että puheenjohtaja jatkaa asian valmistelua. 8. Jalostusilmoitukset Hallitus on hyväksynyt Noora Kososen, kennel Tosselin jalostusilmoituksen yhdistelmästä: isä: Praha 2008 Gucci Bohemia Elite (A/A, CSNB neg., hyväksytty luonnetesti) emä: FinMVA BaltV-06 BH JK1 TK2 Eclair l'etoile de Panache (A/A, 0/0, HC/PRA/RD/CSNB-neg, MH-kuvaus, luonnetesti +105) Astutettu huhtikuussa 2009 Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännön kriteerit ja saa hyväksynnän. Ilmoitetaan pentuvälityksen A- listalle.

11 Anne Soininen, kennel Tinajen s on ilmoittanut ettei aiemmin hyväksytty suunniteltu toteudu yhdistelmästä: isä: DK CH Iago El Xargall A/A CSNB neg. MH testattu (skott 1) emä: Cartier Monzerat Ritha A/A, silmät ok, sert, MH testi (skott 1) Poistetaan yhdistelmä pentulistalta. Anne Soininen on tehnyt samalla jalostusurostiedustelun nartulle Cartier Monzerat Ritha. Hallitus käsittelee tiedustelun mahdollisimman pikaisesti. 9. Muut asiat - Yhdistys on vastaanottanut SKL:n lausuntopyynnön yhteispohjoismaisista näyttelysäännöistä. Sihteeri pyytää SKL:n esityksen sähköisessä muodossa ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. Lausunnon määräpäivä on Pentuvälityslistaus nettisivuilla Todettiin, että rotuyhdistyksen hyväksyntä on voimassa kuusi kuukautta. Korostetaan kasvattajille asiaa ja että yhdistelmä poistetaan pentulistalta määräajan umpeuduttua, mikäli yhdistelmä ei toteudu. - Foorumi Päätettiin perustaa nettisivuille mainoslaatikko tarjoustuotteille ja foorumiin oma kategoria tarvikemyyntiä varten. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi Puheenjohtaja Annamari Aarnio Sihteeri Ulla-Maj Leppäkorpi

12 Suomen Briard ry Hallituksen kokous 3/ ja IRCissä su Osallistujat: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Tiina Järveläinen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Ulla-Maj Leppäkorpi Hallituksen ulkopuolelta: Mervi Kaikkonen, Karoliina Väisänen, Minna Saarimaa, Auli Liinamaa Liitteet: UPJ:n pöytäkirja 3/2009, IRC-ohjeet 1) Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse ) Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen kokous tulee kutsua koolle vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin suullisesti tai kirjallisesti. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat kuitanneet kokouskutsun vastaanotetuksi, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3) Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin. 4) Talous ja hallinto - jäsenmäärä: Maksaneita jäseniä on kokoushetkellä talous Taloudellinen tilanne kattaa vuoden 2009 kulut. Lehden paino- ja postituskulut ovat n. 500/e lehti. Lehden fonttia on osin pienennetty, jotta lehti pysyisi 44 sivussa. Toivotaan, että fontin kokoa kommentoitaisiin, onko se vielä luettava. Joululehden sivumäärä on isompi. Päätoimittajan muuton vuoksi 4/2009 postituksen on luvannut hoitaa Mervi Kaikkonen. Uutta painopaikkaa harkitaan ensi vuodeksi. - vanha tili Sampo pankissa Tili on lopetettu ja varat siirretty yhdistyksen päätilille. Tili oli peruja kymmenen vuoden takaa ja sen olemassa olo selvisi tiliotteen perusteella tilit: Päätettiin avata kilpailutoimikunnalle oma tili. Avauksen ja tilin hoitaa Satu Vähä 5) Erikoisnäyttelyt Vuoden 2009 näyttelytoimikunnan terveiset: 2009 Erikoisnäyttely jäi plussan puolelle. Tukitapahtuma ennen erikoisnäyttelyä, match show Oulussa, tuotti hyvän pesämunan erikoisnäyttelykuluja varten. Seuraavassa lehdessä tuomarin kommentit. Koiria oli ilmoitettu 44 kpl. - Vuoden 2010 näyttelytoimikunnan terveiset: Vastuuhenkilöt kokoontuivat Santahaminassa heinäkuun alussa. Seuraava kokous UPJ:n vuosikokouksen yhteydessä. Pitopaikaksi on varattu Leppävaaran urheilupuiston hiekkakenttä, jonka sijainti on keskeinen (mm. juna-asema lähellä). Tuomariksi on kutsuttu ja kutsun on vastaanottanut Jan Rual Englannista. Jan kasvattaa miehensä Gordonin kanssa briardeja sekä beagleja (http://www.gilcory.co.uk). - Vuoden 2011 erikoisnäyttely

13 Anotaan Etelä-Hämeen kennelpiirin alueelle. Vuoden 2011 näyttelytoimikunnan kokoonpano on: Kati Jokio (siht.), Annamari Aarnio (pj), Henna Järvinen (j), Satu Vähä (rh). Näyttelytoimikunta päätti anoa ensisijaisena päivämääränä tapahtumalle elokuun ensimmäistä viikonloppua Vuoden 2012 erikoisnäyttely Päätettiin järjestää vuoden 2012 erikoisnäyttely Pohjoisessa. 6) Toimikunnat ja toimihenkilöt sekä toimihenkilökoulutus Tulospalvelu: Tuula Tanska on ilmoittanut luopuvansa tulospalvelun pestistä ajan puutteen takia. Tuula urakoi vielä viime vuoden arvostelut valmiiksi, mutta on valmis luovuttamaan pestin seuraajalle, heti kun sellainen löytyy. Tulospalvelun pestistä on laitettu ilmoitus lehteen 3/ Toimitsijakortti: Puollettu Minna Saarimaan koetoimitsijakortin jatkoa - Merkitään tiedoksi ja yhdistyksen ylläpitämälle toimihenkilölistalle, että Mervi Kaikkonen on SKL:n pätevöitynyt kehäsihteeri - Päivitetään yhdistyksen listaa jäsenistä, joilla toimitsijakortti. Pj kokoaa ja toimittaa lehden päätoimittajalle julkaistavaksi lehdessä 4/2009 tai lehdessä 2/ ) Alajaostot - Puheenjohtajan toimesta on lähestytty alajaostojen puheenjohtajia tokokokeiden järjestämisestä ensi vuonna. Vastaukset kyselyihin: 1. Pohjoinen: Pohjoisessa TOKO-kokeita on peruutettu vähäisen koiramäärän vuoksi. Muutaman koiran kokeita ei kannata järjestää. Asiaan voidaan palata ensi kesänä. 2. Tampere: Ei vastausta 3. Uusimaa: UPJ järjestää yhden tottelevaisuuskokeen ALO/AVO luokissa vuonna Liitetään kokoukseen UPJ:n kokousptk. - Tarkistettiin jaostojen säännöt ja todettiin vuoden 2008 muutoksien olevan riittävät. 8) Tarvikemyynti - Elokuun tuote jatkaa vielä syyskuun tuotteena - Päätettiin, että tarjousmyynnissä hyvinkin menneet, mutta varastossa tulvillaan olevia T-paitoja ja lippiksiä jaetaan kiitokseksi yhdistyksen tapahtumissa talkoilleille (mm. kokeet, erkkarit yms.) 9) Kasvattajapäivät - Aika ja paikka: klo Santahaminan Johtolassa. - Järjestelijät: Annamari Aarnio, Auli Liinamaa ja Ulla-Maj Leppäkorpi - Aiheet: Keskustelua jalostustoimikunnasta. Mitä kasvattajat jalostustoimikunnalta tarvitsevat, millaisena he näkevät rodun tilan tällä hetkellä ja mitkä heidän mielestään tulisi olla jalostustyön painopisteet. Kasvattajapäivillä keskusteltaisiin myös jalostustoimikunnan vastuualueiden pilkkomisesta ja tehtäväalueiden eriyttämisestä. Keskustelun pohjalta päivitetään jalostuksen ohjesääntö sekä tarkistetaan jalostusuroslistan kriteerit. - Kokouksessa 1/2009 päätettiin, että puheenjohtaja varaa tarvittavat tilat ja sihteeri hoitaa kutsut. Pj selvittää, voidaanko saada paikalle jonkun luennoitsijan pohjustamaan keskustelua. - MH- luonneprofiilin kehittäminen Kennelliiton luonnetestityöryhmä auttaa rotujärjestöjä tai yhdistyksiä tekemään MH-ihanneprofiilin omasta rodustaan. Yhdistys voi lähettää työryhmälle oman ehdotuksensa, jota kehitetään yhteistyössä. Tarkoituksena on saada oikeanlainen profiili kullekin rodulle. - Kasvattajapäivät ovat avoimet kaikille SBry:n jäsenille, joita asia kiinnostaa, mutta kasvattajat kutsutaan

14 henkilökohtaisella kutsulla. Muuten kasvattajapäivästä tiedotetaan yhdistyksen sivuilla sekä keskustelufoorumissa. Laajamittaisemmat kasvattajapäivät kaikille avoimina seuraavana vuonna, mikäli osallistumisaktiviteetti antaa siihen kannatusta. 10) Tehdyt päivitykset - Jalostusuroslista, poistettu urokset, joiden silmäpeilaustulos on yli viisi vuotta vanha. - Yhdistyksen kotisivuilla on jäsenten kotisivulinkit päivitetty vastaamaan 2009 jäsenmaksun maksaneita jäseniä. 11) Vuoden kilpailut - Anna Väänen on esittänyt, että Vuoden Pentu -kilpailun pisteytystä muutetaan siten, että myös pentunäyttelyiden RYP- ja BIS-sijoitukset otetaan huomioon. Tällä hetkellä pelkkä ROP-pentu saa samat pisteet kuin pentunäyttelyn BIS1- pentu. Hyväksytään ehdotus ja muutetaan Vuoden pentu-kilpailua niin, että RYP- ja BIS-sijoitusten pisteet ovat samat kuin Vuoden näyttelybriardikilpailun pisteet ryhmänäyttely kohdan mukaisesti - Katja Halonen on esittänyt, että Vuoden Vetobriard -kilpailun sääntöjä muutetaan seuraavanlaisiksi: VETOBRIARD Vuoden Vetobriard -kilpailussa palkitaan vetolajeissa parhaiten menestynyt briardi. Pistelaskussa huomioidaan tulokset VUL:n ja SPKL:n virallisista luokista (ei harrastusluokasta) valjakkohiihdossa, koirajuoksussa sekä koirapyöräilyssä. Pisteytys: Sijoitus/pistettä 1.) 10 p. 2.) 8 p. 3.) 6 p. MM-kilpailut, muut kansainväliset kilpailut, VUL:n ja SPKL:n SM-kilpailut ja piirinmestaruuskilpailut oikeuttavat kaksinkertaisiin pisteisiin yllä olevan taulukon mukaan. Lisäksi kilpailija saa yhden pisteen jokaisesta kilpailustaan sijoituksesta riippumatta (mukaan lukien harrastusluokka). Tasapisteissä huomioidaan paremmat sijoitukset, ja mikäli sijoituksetkin menevät tasan, palkinto jaetaan molemmille. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Hyväksytään ehdotus ja muutetaan Vetobriard-kilpailu ehdotuksen mukaisesti. 12) MH-kuvaus, koulutus ja leirit - Järjestetään MH-kuvaus järjestetään SPKL:n järjestää Rotujärjestöseminaarin Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti rotujärjestöjen edustajille. Seminaariin otetaan 4 henkilöä rotujärjestöä kohti. Suomen Briard ry:ltä osallistuu seminaariin Maiju Kautto, Annamari Aarnio sekä Satu Vähä. Paikkoja on vielä yksi, mikäli jäsenistöstä joku haluaa osallistua. - Kilpailutoimikunta järjestää kesäleiri 2010 Leirille on suunniteltu useampaa kouluttajaa. Yhdeksi kouluttajaksi on suunniteltu ansioitunutta belgialaista suojelumaalimiestä ja briardharrastajaa Marc Adriaensia (http://ambiorix-dumonde.be/), joka olisi kiinnostunut tulemaan Suomeen ensi kesänä (heinäkuussa) tutustumaan suomalaisiin briardeihin ja briardharrastamiseen. - Paimenleirit Kuttukuussa kesäkuussa briardien oma leiri. Elokuussa yleinen leiri, jossa briardit etusijalla. - Pohjoisen ao. järjestää leirin syksyllä 2010

15 13) Kirjoituskilpailu - Järjestetään kirjoituskilpailu yhdistyksen lehteen aiheesta: Muistoissa. - Kilpailuraatina toimii Satu ja Mika Vähä - Palkitaan kirjoituskilpailun kaksi parasta (palkinnot 1. ja 2.) lahjakorteilla yhdistyksen tarvikemyyntiin 1.) 40e ja 2.) 20e. 14) Kennelliiton lausuntopyyntö yhteispohjoismaisista näyttelysäännöistä. - Rotujärjestöjen lausunto annettava viimeistään Siirrettiin lausunnon käsittely sähköpostitse mennessä. 15) Muut asiat - Päätettiin selvittää joulumainoksen hintaa Koiramme-lehden joulunumeroon. 16) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen Vakuudeksi Puheenjohtaja / Annamari Aarnio Sihteeri / Ulla-Maj Leppäkorpi

16 Suomen Briard ry PÖYTÄKIRJA Kokous pidetty sähköisesti Hallituksen kokous 4/2009 Osallistujat: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Tiina Järveläinen, Tuula Tanska, Satu Vähä, Kati Jokio, Anna Väänänen, Ulla-Maj Leppäkorpi 1) Kokouksen avaaminen puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostitse ) Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että hallituksen kokous on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen kokous tulee kutsua koolle vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin suullisesti tai kirjallisesti. Kokouskutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse Kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet ovat kuitanneet kokouskutsun vastaanotetuksi, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3) Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin tehden kohtaan 13. muut asiat seuraavat lisäykset: jalostusilmoitus sekä CANT ) Vuosikokous Lauantaina klo 14 alkaen Paikkana Pohjois-Hämeen kennelpiirin toimitilat, Lempäälässä Kati Jokio toimii yhteyshenkilönä alueelta - Vuosikokouskutsu lehteen 4/2009 toimitettu ) Talous ja hallinto ja toimihenkilöt - Taloustilanne Yhdistyksen taloudellinen tilanne kattaa vuoden 2009 kulut. Taloudenhoitaja tasaa vielä tilit, niin että päätilille tilitetään tarvikemyynnin tililtä se osuus, joka päätililtä on tarvikemyynnin varastotilauksiin lainattu. Erikoisnäyttelyn tuotto siirretään myös laskelmien jälkeen päätilille. - SKL on myöntänyt yhdistykselle toimintamäärärahana 49 euroa, mikä määrä maksetaan yhdityksen tilille vuoden 2009 aikana. - Alajaostot Tampereen seutu Sääntömääräisen kokouksen pöytäkirja, toimintakertomus- ja suunnitelma toimitettu pääyhdistykselle. Johtoryhmä 2010: pj Kati Jokio, siht. Piia Fransén Alajaoston esitti Tampereen alajaoston nimen muutosta tampereen seudun alajaostoksi. Jaosto päätti alkaa käyttämään alajaostosta vanhaa nimeä Tampereen seudun alajaosto, joka kuvaa paremmin alajaoston toimintaaluetta. Pohjoinen Sääntömääräisen kokouksen pöytäkirja, toimintakertomus- ja suunnitelma toimitettu pääyhdistykselle.

17 Johtoryhmä 2010: pj Mervi Kaikkonen, siht. Terhi Nissinen Uusimaa Sääntömääräisen kokouksen pöytäkirja, toimintakertomus- ja suunnitelma toimitettu pääyhdistykselle. Johtoryhmä 2010: pj Anna Väänänen, siht. Maiju Kautto, rh Annu Salomaa alkaen - tarvikemyynnin vuoden 2010 tilaukset Tarvikemyynniltä ei tullut kokouksen aikana selvitystä ensi vuoden suunnitelmista. - Annu Salomaa lupautunut uudeksi tulospalvelun hoitajaksi. 6) Tulevat tapahtumat - Erkkarijärjestelyt Ilmoittaumismaksut Aikuiset jäsen 28e ei jäsen 33e saman omistajan 2. ja 3. jne koira oli jäsen 25 ja ei jäsen 28 euroa pennut + veteraanit jäsen 20e yli 10-v. ilmaisiksi viimeinen ilmoittautumispäivä: Kehän kukkien järjestelyvastuun ottivat: Inkeri Helje & Leena Lindblad - PK-tapahtuma 2010 Suomen briard ry osallistuu vuonna 2010 Palveluskoiratapahtuman järjestämiseen. vastuualueellamme ovat näyttelypaikan kasaus ja purku (tavaroiden nouto ja palautus piiriin) sekä pienin varauksin palkintojen jako. Suomen Briard ry:tä edustaa järjestelykokouksissa Anna Väänänen. - Tapiola / Agria Koiraexpo Kaikille jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua Expoon omakustannehintaan. Suomen briard ry maksaa Satu Vähän osallistumisen Expoon, yhdistyksen tiedottajille ja lehtien tekijöille suunnatun luentokokonaisuuden tähden. Sitovat ilmoittautumiset, maksukuitin kera mennessä; annamari.aarnio(at)kolumbus.fi - Mainos foorumille. 7) Sääntömuutosesitys Esitys: Yhdistyksen sääntöjen kohtaa 6. esitetään muutettavaksi, siten että viimeinen virke korvataan seuraavalla tekstillä: "Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheen-johtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahaston-hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt." Nyt voimassa olevissa säännöissä kohta 6 kuluu: 6. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä kolmeksi vuodeksi kulloinkin erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Puheenjohtajan yhtämittainen toimintakausi voi olla korkeintaan 4 vuotta. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kolmanteen hänen valintaansa seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Vuosikokous valitsee myös vuosittain kaksi varajäsentä; järjestyksessä ensimmäinen ja toinen. Hallituksen jäsen voi erota kesken kauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus kutsuu varajäsenet järjestyksessä. Varajäsenen toimikausi on

18 seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta, varsinaisen jäsenen poissaollessa on äänioikeus valintajärjestyksessä. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan tai ulkopuolelta. 8) Kasvattajapäivien satoa - jalostuksen ohjesääntömuutosesitykset (liite1) Suomen briard ry:n hallitukselle tehtiin kasvattajapäivien pohjalta esitykset jalostuksen ohjesääntömuutoksiin sekä jalostusuroslistan vaatimuksiin. Esitys A)Ulkomuoto Jalostukseen käytettävän yksilön tulee olla rodunomainen. Sillä tulee olla vähintään kaksi laatuarvostelua eri tuomareilta yli 15 kk ikäisenä. Vaihtoehtoisesti riittää arvostelu rodun erikoistuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus. Jalostustoimikunta voi kutsua epäselvissä tapauksissa koiran tarkastukseen. Jalostusyksilöllä ei saa olla rotumääritelmän mukaista nollaavaa virhettä. Kohta a) aiheutti keskustelua, koska esitys ei ole yhtenäinen jalostusuroslistan vaatimusten kanssa, koskien laatuarvostelujen ikävaatimuksia. Ehdotukselle tehtiin vastaehdotus, mutta esitysten välillä ei ehditty suorittaa äänestystä annetun kokousajan puitteissa.siirretään esityksen ratkaisu seuraavaan kokoukseen. Esitys C)Terveys Jalostukseen käytettävien yksilöiden tulee olla lonkkakuvattuja, koiralla tulee olla myös voimassaoleva silmäpeilaus (pevisa). Koira, jolla on jokin selvästi osoitettu perinnöllinen sairaus, kuten PRA, RD, tai HC, ei saa jalostus hyväksyntää. Jalostustoimikunta suosittelee, että jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä kuvattaisiin lonkkien lisäksi erityisesti myös kyynärnivelet ja mahdollisesti myös polvet ja selkä. Myös hämäräsokeuden osoittavaa DNA-testausta (CSNB) suositellaan. Lonkkaniveldysplasian osalta jalostustoimikunta suosittelee käytettäväksi mahdollisimman terveitä yksilöitä (A-A, A-B sekä B-B). C-lonkkaista voi käyttää ainoastaan terveen yksilön kanssa (A tai B). C-asteisen koiran uusintakäyttö voidaan hyväksyä vasta kun ensimmäisestä pentueesta on vähintään 1/3 tutkittu lonkkien osalta. Hallitus hyväksyi kohdan c muutokset. E) Ikä Muutosesitys ensimmäiseen lauseeseen; Uroksien suositeltava alaikäraja on 15 kk, narttujen 24 kk. Hallitus hyväksyi muutoksen kohtaan e. Jalostusuroslistan vaatimukset Esitys Jalotusuroslista näyttelyistä vähintään kaksi laatuarvostelua (T, H, EH tai ERI) eri tuomareilta, joista yksi yli 15kk ikäisenä tai yksi erikoistuomarin arvostelu tai jalostustarkastus. Uroksella ei saa olla hylkääviä virheitä. Hallitus hyväksyi esityksen muutokset. Esitys

19 Ruotsin MH ihanneprofiilin hyväksyminen briardien ihanneprofiiliksi myös Suomessa. Hyväksytään, että käytetään Ruotsin profiilia lähtöprofiilina 9) SKL:n lausuntopyyntö briardin rotumääritelmää koskevasta käännöksestä. Hallitus päätti jatkaa lausunnon valmistelua ja pyytää työhön apua myös hallituksen ulkopuolelta. Lausunto laaditaan määräajan puitteissa. Lasuntopyyntö ja rm: 10) Vuoden Briard kilpailut Kiertopalkinnot Hallitus äänesti keskuudessaan, että Vuoden briard kilpailujen kiertopalkintopysteistä luovutaan. Näiden tilalle tulee kunniakirjat. - Satu Vähä tekee Vuoden 2009 kunniakirjat - Sihteeri vastaanottaa 2009 kilpailujen osallistumiset ja suorittaa pistelaskun - Kilpailut julkaistaan 4/2009 lehdessä. 11) SKL lausuntopyyntö arvostelussa huomioitavista erityispiirteistä Tavoitteena on estää koirien ulkomuodon liioittelu ja lisätä terveen rakenteen arvostusta. SKL:n ohjeistus ulkomuototuomareita varten on tarkoitus saada voi-maan vuoden 2010 alusta. Vastaavanlaisia on tehty muissa maissa. Ruotsissa tällainen BSI lista on valmis. Ruotsissa briardi ei ole kyseisellä tarkkailtavien rotujen listalla. Hallitus toteaa, että briardkannassamme ei esiinny sellaisia rakenteellisia tai fyysisiä liioiteltuja tai epäterveitä ongelmia, joihin olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota ulkomuotoarvostelussa. 12) SPKL Rotujärjestöpäivät Hallitus päätti vähentää alkuperäisen kolmen osallistujan määrän yhteen osallistujaan. 13) Muut asiat - Jalostushyväksyntä anomus: Kennel Tosselin, Noora Kosonen, Oikopolku 5, Lempäälä, puh narttu: Cartier Monzerat Mo at Tosselin, rek FIN39418/05 musta (Cartier Monzerat Corleone x Cartier Monzerat Sarah) näyttelytulokset:avo ERI (NUO ERI, va-sert, va-cacib) käyttötulos/ltt: MH-kuvaus, HD B/B, kyynärät 0/0, silmäpeilattu uros: Bandit du Manoir Noble, (Oustic Junior du Val de Morteau x Yozanne du Manoir Noble näyttelytulokset: B MVA (VDH CH), sel B käyttötulos/lt:cqn brevet, Test Social Gedrag, Luonnetestattu hyväksytysti Ranskassa ja Belgiassa

20 terveys B/B, CNSB-vapaa astutusajankohta Yhdistelmä täyttää jalostustoimikunnan ohjesäännön kriteerit ja saa hyväksynnän. Ilmoitetaan pentuvälityksen A- listalle. - Osallistuminen CANT -paimennustaipumuskokeen järjestämiseen Suomessa Pyreneittenpaimenkoirat ja beauceronit ottavat hallituksissaan esiin CANT-paimennuskokeen järjestämisen Suomessa ensi vuonna. Yhteyshenkilönä toimii Sinikka Kumpusalmi, joka on ehdottanut, että briardit, pyrret ja beussit järkkäisivät CANTin yhteisvoimin eli käytännössä kustantavat tänne tuomarin Ranskasta. Kutsuvana tahona toimisi kuitenkin rotujärjestöt, mutta muuten Kumpusalmi koordinoi tapahtumaa ja antanee lammastilansa ja lampaansa käyttöön. Päätetään lähteä mukaan CANTIn järjestelyihin, vastuuvetäjinä Sbry:n puolesta toimivat Ulla-Maj Leppäkorpi, Satu Vähä sekä Tiina Järveläinen. 14) Kokouksen päättäminen Kokous päättyi klo Ulla-Maj Leppäkorpi sihteeri Annamari Aarnio puheenjohtaja

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero.

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero. P U H E E 2 Toydogs 2/2015 ilmestyy viikolla 22. Deadline 15.5.2015. Puheenjohtaja Jussi Liimatainen Vuorimiehenkatu 18 D 42 00140 Helsinki puh. 040-8339285 e-mail: puheenjohtaja (at) toydogs.net Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry Tampere 28.2.2011 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2011 Aika: Lauantai 26.3.2011 klo 10.00 Paikka: Ravintola Mestaritalli, Merikannontie 2, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1 (2)

AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1 (2) AUSTRALIANTERRIERIKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1 (2) 1 helmikuuta 2006 HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistaina 212005 klo 100 n kotona, Espoossa Läsnä puheenjohtaja Krista Riihelä Anna Uimonen Irma Hardén Poissa Miia

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot