Kopterin palvelusopimusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kopterin palvelusopimusehdot"

Transkriptio

1 Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden toimituksiin kuluttaja-, yritys- tai yhteisöasiakkaalle tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjinä (asiakas). Lisäksi sovelletaan toimittajan tietoliikennetuotteiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille (lukuun ottamatta kohtia 6.2.1:n toinen kappale, 7.2, 9.1, 12 ) tai yrityksille ja yhteisöille sen mukaan minä asiakas on sopimuksen solminut. Näiden sopimusten soveltamisjärjestys on seuraava: 1. Palvelukohtainen sopimus 2. Esp Oy:n erityisehdot 3. Esp Oy:n yleiset sopimusehdot. 1.2 Kohde Nämä erityisehdot koskevat toimittajan laajakaistatuotteita ja palveluita, kuten laajakaistaliittymiä (data- tai kaapeli-tv-verkon), tietoturvapalveluita, kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön liittämistä verkkopalveluun (data-, puhelin- tai kaapeli-tv-verkon), asukkaan huoneiston liittämisestä verkkopalveluun, internetliittymiä, liityntöjä ja -palveluita. Toimituksiin ei kuulu telepäätelaitteita eikä sisäjohtoverkkoa ellei tästä sopimuksessa tuotteen tai palvelun kohdalla erikseen mainita. Ohjelmistoihin luovutetaan vain käyttöoikeus. 2. Verkkopalvelun toimituksen edellytykset Kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö liitetään verkkopalveluun, kun yhtiö hyväksyy verkkopalvelun toimittamisen. Yhtiökohtainen asiakkaiden vähimmäismäärä on määritelty kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Jos asiakasmäärä laskee alle vähimmäismäärän, toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus kohdan mukaisesti. Kiinteistössä ei voi olla kuin toimittajan yhdentyyppinen, kiinteistöille tarkoitettu dataverkon verkkopalvelu. Toimituksen edellytyksenä on, että (a) talojakamo on riittävän kokoinen, lukittava, lämmin ja ilmastoitu tila; (b) sisäverkkokaapelointi on toimittajan käytettävissä veloituksetta; (c) riittävä sähkönsyöttö talojakamoon sijoitetuille aktiivilaitteille on turvattu ja se on veloituksetta tai erikseen sovittavaa korvausta vastaan toimittajan käytettävissä; (d) reittiavain on toimittajan käytettävissä; (e) sisäverkkokaapelointi (myös kaapeli-tv-verkko) on talojakamoon asti olemassa; (f) riittävästä välikaapeloinnista talojakamoon ja kiinteistöjen välillä on huolehdittu joko valokuidulla tai kupariparimaakaapelilla toimittajan ohjeiden mukaisesti. Toimituksen voivat raskaammissa toteutuksissa estää puutteet seuraavissa edellytyksissä: (g) datakaapelointi vastaa toimittajan ohjeiden mukaisia laatumäärityksiä; (h) talojakamossa on dataverkon aktiivilaitteita varten erillinen laiteteline tai -kaappi; (i) yhtiön edustaja tai toimittajakokous hyväksyy toimittajan ohjeiden mukaiset, erikseen veloitettavat sisäverkon kaapelointimittaukset ja toimittaa sisäverkkokaapeloinnin dokumentit ja mahdolliset mittauspöytäkirjat kaapeloinnin tarkistamista varten. 3. Toimitus 3.1. Yleistä Toimittaja avaa palvelun asiakkaan käyttöön tai luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet sovittuun aikaan mennessä. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on vähintään neljä (4) viikkoa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta Tietoturvapalvelut Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan tietoturvapalveluun asentamalla toimittajalta saamansa ohjelmistot tietokoneelleen.

2 3.3. Verkkopalvelut Yhtiö antaa toimittajalle oikeuden korvauksetta rakentaa yhtiön omistamaan tai muutoin hallitsemaan kiinteistöön ja ylläpitää siellä tarpeelliset lähiverkon osat. Niitä voidaan tarvittaessa lisätä tai muuttaa, jos verkkopalvelun käyttö, huolto tai laajentaminen niin edellyttää. Yhtiö antaa toimittajalle oikeuden rakentaa lähiverkkoa yhtiön kiinteistön kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin, jos on tarkoituksenmukaista, että viereinen tai muu lähellä oleva kiinteistö tai sitä vastaava kohde liitetään tällä tavalla lähiverkkoon. Toimittaja vastaa tällaisista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. Kiinteistön sisäverkon laitteet toimitetaan lisämaksusta erillisen tarjouksen mukaan (mm. mahdolliset kuitumuuntimet, jos sisäverkon pituus (Cat5e tai Cat6) ylittää sallitun maksimipituuden 90 m ja sisäverkko rakennetaan valokuitukaapelilla). Verkkopalvelun peruspalveluihin sisältyvät suoraan runkoyhteyden päähän liitettävät aktiivilaitteet. Muut laitteet katsotaan sisäverkon laitteiksi. 4. Palvelun käyttö 4.1 Internetpalvelut Mikäli asiakas ei onnistu saamaan internetyhteyttä, on asiakkaan vastuulla tarkistaa päätelaitteensa asetukset. Toimittaja ei vastaa asiakkaan päätelaitteiden virheellisistä tai puutteellisista asetuksista. Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää internettapaa, mahdollisesti annettavia ohjeita sekä maksaa toimittajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle. 4.2 Palvelun käyttövälineet Ellei näissä sopimusehdoissa tai palvelun kuvauksessa erikseen muuta mainita, asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse toimittajan tai muun tietoliikenneverkon toimintaa tai niiden käyttämistä tai niiden muita käyttäjiä. Toimittaja ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai muiden ohjelmien toiminnasta tai yhteensopivuudesta palveluun. Asiakas sitoutuu olemaan manipuloimatta toimittajalta päätelaitteeseen saamiaan asetus- tai konfigurointi-tiedostoja tai palveluun käytettävää kiinteistön verkkoa ja sen tarjoamia tietoliikenne- ja internetpalveluita. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua vain yhdellä palveluun mahdollisesti sisältyvällä päätelaitteella kerrallaan ja niine verkkoasetuksin, jotka toimittaja on asiakkaalle ohjeistanut. 4.3 Käyttövastuu Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan. Asiakkaan tulee toimia niin, että toimittajalle tai muille käyttäjille ei aiheudu vahinkoa asiakkaan toiminnasta palvelun yhteydessä. Asiakas vastaa omasta ja henkilökuntansa/perheensä toiminnasta palvelussa, sekä palveluun jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä teksteistä, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, mahdollisten lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seurauksista. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan verkkoon tuottamaansa aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle tai muille verkon käyttäjille eikä loukkaa hyvää tapaa (massasähköposti-lähetykset mukaan luettuna) taikka lain tai viranomaisten määräyksiä tai toimittajan antamia ohjeita. 4.4 Käyttöoikeuden ulottuvuus Palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu sopimuksen voimassaoloaikaan. Ohjelmien kopiointi ja edelleen luovutus on kielletty. Asiakas hyväksyy tietoturvapalvelun käyttöön ottaessaan ohjelmistovalmistajan kulloinkin voimassa olevat lisenssiehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3 4.5 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa palvelua tai sen osaa oman palvelunsa tai tuotteensa osana eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman toimittajan kirjallista suostumusta. 4.6 Palvelun käyttö välitykseen Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluihin, eikä jakaa palveluita asiakkaan organisaation ulkopuolelle sopimatta tästä erikseen toimittajan kanssa. Ellei asiakkaan ja toimittajan kanssa ole nimenomaan muuta sovittu, asiakas ei saa pitää laajakaistaliittymässä palvelimia tai käyttää verkkopalvelua palvelujen tarjoamiseen laajakaista- tai internet-palvelujen käyttäjille sijoittamalla palvelinlaitteita tai -sovelluksia tietoliikenneyhteyteen. Kaikkien palvelimien, kuten sähköposti- FTP-, news- ja web -palvelimien ylläpitäminen on kiellettyä, poikkeuksena palomuurin toteutus asiakkaan omaan käyttöön. Asiakas ei saa käyttää verkonvalvontasovelluksia tietoliikenneyhteyden liikenteen manipulointiin Palvelutaso Tietoturvapalvelu Toimittaja vastaa tietoturvapalvelun osalta parhaan kykynsä mukaan tietoliikenneverkkonsa sekä palvelun päivityspalvelimen käytettävyydestä. Toimittaja ei vastaa julkisessa internetverkossa mahdollisesti ilmenevistä, palvelun päivityspalvelua haittaavista häiriöistä taikka internet-palveluntarjoajan palvelimilla tai yhteyksillä ilmenevistä katkoksista, häiriöistä tai muista toimittajasta johtumattomista, palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä Laajakaistaliittymät Tilatun laajakaistapalvelun tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli (vähimmäis- ja enimmäisnopeudet) käy ilmi asiakkaan ja teleyrityksen välisestä sopimuksesta. Todelliseen nopeuteen voi vaikuttaa asiakkaan laitteiden lisäksi mm. kiinteistön sisäverkon pituus ja kunto. 5. Tunnisteet ja tietoturva 5.1 Tunnisteet Asiakkaan toimittajalta käyttöönsä saamat tunnisteet, rekisteröintiavaimet ja IP-osoitteet säilyvät toimittajan omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttäjätunnusta, rekisteröintiavainta, palvelimien IP-osoitteita, numeroita ja muita tunnisteita, jos viranomaismääräykset tai verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat tai muut vastaavat syyt sitä vaativat. Toimittaja ilmoittaa muutoksista asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta. 5.2 Tietoturva Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Tietoturvapalvelun käyttöön tarkoitettua rekisteröintiavainta tai tietoturvapalvelun käytön edellyttämiä ohjelmistoja ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakkaan näin toimiessa raukeaa toimittajan vastuu tietoturvapalvelun käytettävyydestä ja toimivuudesta asiakkaan tietojärjestelmässä kokonaan ja välittömästi. 5.3 Suojaukset Asiakas on tietoinen siitä, että laajakaistapalvelut ja internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita. Asiakas vastaa itse sisäverkon, oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai -järjestelmän suojauksista ja suojauksen tasoista sekä kaikista liittymän turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä palveluverkkoon tieten tai tuottamuksellisesti tuomiensa atk-viruksien ynnä muiden vastaavien seikkojen toimittajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. 6 Palvelussa kertyvien asiakastietojen käyttäminen 6.1 Tietojen käsittely Tietojen rekisteröinti Toimittaja rekisteröi asiakkaan itsestään ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Toimittajan omien,

4 internetissä tarjoamien palvelujen käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelukohtaisten rekistereiden rekisteriselosteet ovat saatavilla palvelukohtaisilla internetsivuilla tai pyydettäessä toimittajalta osoitteessa Toimittaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista, mistä asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä Tietojen käyttö Tietoja käytetään palveluun liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi laskutukseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustoimintaan sekä toimittajan tuotteista ja palveluista tiedottamiseen toimittajan viestimien ja palvelujen kautta. Toimittajan omien, internetissä tarjoamien palvelujen käyttämisen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää ja yksittäistapauksissa luovuttaa suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin, mistä asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä Säilyttäminen ja hävittäminen Henkilötiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä. 6.2 Asiakkaan oikeudet Kielto-oikeus Asiakas voi kieltää omien tietojensa käytön suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla asiasta toimittajalle Tarkastusoikeus Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 7. Huolto, korjaukset ja muutokset palvelussa Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan toimittajan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Mikäli toimittaja tekee huolto- muutos- ym. töitä, ei toimittaja ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi asiakkaan teknistä varustusta tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai se ei enää riitä palvelun toteuttamisessa tai käyttämisessä tai asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia. Jos asiakas ilmoittaa toimittajalle toimittajan tietoverkon tai -palvelun viasta, jonka syy on asiakkaan laitteissa tai ohjelmissa, vastaa asiakas toimittajalle aiheutuneista kuluista. Toimittajalla on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa palvelun toteuttamistapaa ja palvelun ominaisuuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä, hinnoittelua ja maksuperusteita. 8. Palvelun käytön keskeyttäminen Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää liikenne palveluverkossaan, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai teleliikenteen turvaamiseksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku kauan ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Toimittaja ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. Toimittajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää heti muita verkon käyttäjiä häiritsevät massasähköpostilähetykset ja muu häiritsevä verkon käyttö sekä sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne ja poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai toimittaja perustellusti toteaa loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta. Toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä. 9. Vastuu virheistä ja vahingonkorvausvastuu

5 9.1 Toimittajan vastuu Yleistä Toimittaja vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittaja ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, toimittaja vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kolmen kuukauden palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Mikäli vain palvelun osa on toimittajan tuottamuksen takia virheellinen, korvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Maksuttomien palveluiden osalta toimittaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Toimittaja ei vastaa asiakkaan palvelua hyväksi käyttäen kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista eikä palvelua hyväksikäyttäen saatujen muiden palveluiden sisällöistä eikä toimivuudesta. 9.2 Toimittaja ei vastaa Toimittaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat mm.: siitä, että palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta asiakkaan tai kolmannen tahon tai henkilön tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta asiakkaan omien tai kolmannelta osapuolelta hankittujen laitteiden ja/tai ohjelmien toiminnasta mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat siitä, että asiakas ei ole täyttänyt sopimusta tai asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen ym. rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä katkoksista tai häiriöistä yleisen tietoliikenneverkon toiminnassa lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen, taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä, tai toimittajan yleisissä sopimusehdoissa määritellystä ylivoimaisesta esteestä toimittaja ei vastaa palvelun katkoksista hyvittämällä viestintämarkkinalain mukaisesti palvelun kuukausimaksun (koska hyvitysvelvollisuus koskee vain puhelinverkon liittymää). 9.3 Asiakkaan vastuu Jos palvelua käytetään asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa toimittajaa tai sen goodwill-arvoa, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan tietoverkossa toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista. Asiakas käyttää tietoturvapalvelua omalla vastuullaan ja vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai järjestelmän ylläpidosta ja palvelun käytön edellyttämistä toimenpiteistä. 10. Sopimuksen päättyminen 10.1 Irtisanominen Irtisanomisaika ja -tapa Sopimus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä ellei toisin ole palvelukohtaisesti sovittu. Laajakaistaliittymän voi irtisanoa suullisesti, mistä toimittaja lähettää vahvistuksen. Kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön verkkopalvelusopimuksen irtisanomisaika on sekä yhtiön että toimittajan osalta kolme kuukautta, kuitenkin siten, että yhtiön irtisanominen voi tapahtua aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun sopimus on solmittu Irtisanominen välittömin vaikutuksin Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön

6 verkkopalvelun asiakasmäärä laskee alle vähimmäismäärän, sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa toimittajalle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa toimittajalle kohtuuttomia kustannuksia tai palvelua ei voida toteuttaa tai toimittaa teknisten tai kolmannesta osapuolesta johtuvien syiden takia Etukäteismaksujen palautus Mikäli toimittaja irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen maksamiseksi. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta, ellei toimittaja pidä sitä aiheellisena. Liittymis- ja avaamismaksua ei palauteta Sopimuksen purkaminen Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, kun palvelun käyttö on ollut maksujen laiminlyönnin takia keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai kun asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti, etenkin, jos asiakas muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat häiritsee muuta teleliikennettä tai muita käyttäjiä käyttää tai sallii käytettävän palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, tai välittää kolmannen osapuolen liikennettä. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakkaan liittymä, jonka kytkettynä oloa palvelun tarjoaminen edellyttää, suljetaan Kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön verkkopalvelusopimuksen päättymisen vaikutukset Asukkaan laajakaistapalvelun voimassaolo on sidottu mahdolliseen kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön verkkopalvelusopimukseen, joten verkkopalvelusopimuksen lakkaaminen lakkauttaa automaattisesti myös asukkaan ja toimittajan välisen sopimuksen. Tästä syystä johtuva sopimuksen päättyminen ei oikeuta asukasta maksuhyvityksiin toimittajalta Tietoturvapalvelusopimuksen päättymisen vaikutukset Asiakas sitoutuu lopettamaan tietoturvapalvelun käytön ja poistamaan sen käyttöön tarkoitetut ohjelmistot tietokoneeltaan yhden viikon kuluessa sopimuksen voimassaolon päättymisestä. Mikäli asiakas ei toimi edellä mainitun mukaisesti toimittajalla on oikeus veloittaa palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. 11. Sopimusehtojen muutokset Toimittajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Toimittaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Toimittajan on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Toimittaja ei vastaa ohjelmistovalmistajan lisenssiehtojen mahdollisista muutoksista ilmoittaen niistä kuitenkin asiakkaalle kulloisenkin tilanteen ja mahdollisuuksien mukaisesti. 12. Toimittajan ja asiakkaan väliset ilmoitukset 12.1 Ilmoittamistavat Toimittajan ja asiakkaan väliset ilmoitukset voidaan toimittaa perille joko kirjallisesti, faksilla, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. (Huom. ks. Kohta 10.1 irtisanominen) Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

7 12.2 Tietojen muutokset Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa asiakasta, on oltava aina toimittajan tiedossa. 13 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Tampereen käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. 14 Erityisehtojen voimassaolo Nämä ehdot ovat voimassa lukien toistaiseksi.

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Riippuen taloyhtiössä käytetystä tekniikasta, saatat tarvita liittymän käyttöön erillisen ADSL-päätelaitteen (modeemi). Liittymän jakamiseksi useammille laitteille

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sisällysluettelo 1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3 1.1 Käsitteet... 3 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 3 PALVELUIDEN

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Tervetuloa. Kokosimme tähän vihkoseen tietoa liittymästäsi sekä sen palveluista.

Tervetuloa. Kokosimme tähän vihkoseen tietoa liittymästäsi sekä sen palveluista. Tervetuloa Kokosimme tähän vihkoseen tietoa liittymästäsi sekä sen palveluista. 1 Tervetuloa Prepaid -asiakkaaksi! Löydät uuden puhelinnumerosi sekä liittymäsi pin- ja puk-koodit sim-korttikehyksen takaa.

Lisätiedot

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit. Yrityksen tiedot Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.org 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan

Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan 1 (30) Kiitos, kun valitsit kainuulaisen KPO Laajakaistan OHJE 2 (30) KPO LAAJAKAISTA -OHJEET 1 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS 7 -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE 2 KPO LAAJAKAISTA -YHTEYDEN ASENNUS WINDOWS

Lisätiedot

Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot

Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot Kodin palvelut -verkkokauppa on :n, y-tunnus 1475607-9, (jäljempänä Sonera ) ylläpitämä markkinapaikka, jossa myydään kodin viihde-elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja tiedonsiirtoon liittyviä laitteita

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot