Uhkaako vesistöjen likaantuminen terveytemme?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uhkaako vesistöjen likaantuminen terveytemme?"

Transkriptio

1 Uhkaako vesistöjen likaantuminen terveytemme? Ilkka Miettinen Vuorela 7/2012 / Ilkka Miettinen 1

2 Järvi- ja jokivedet Moninainen käyttö Talousvesien raakavedet (myös tekopohjavesilaitoksilla) - Uimavedet - Käyttö pesuvetenä esim. kesämökeillä, löylyvetenä saunoissa - Käyttö kasteluun - Kalastus Vuorela 7/2012 / Ilkka Miettinen 2

3 Vesien saastelähteitä Ihmistoiminta Asutuksen jätevedet Teollisuuden jätevedet Maatalouden päästöt Liikenteen päästöt Onnettomuudet Kemikaalipäästöt Luonto Järvien ekologinen tila Lähde:

4 Saasteiden kulkeutuminen Normaali vesien kiertokulku Lumien sulaminen Sateet Erityistilanteet Tulvat Huuhtoutumat Pinta- ja pohjavesien likaantuminen Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Pintavesien oma orgaaninen aine (humus) Korkeat orgaanisen aineen pitoisuudet Suomen järvi- ja jokivesissä: mg TOC/l Esteettinen haitta, ei terveysuhka Ei normaalisti pohjavedessä Mutta: Talousveden klooridesinfiointi vesilaitoksella mutageenisten / karsinogeenisten orgaanisten yhdisteiden muodostuminen kloorin reagoidessa org.aineen kanssa

6 Radioaktiivisuus vesissä Liukeneminen maaperästä ja kalliosta pohjaveteen Keinotekoisia radioaktiivisia yhdisteitä vähän Suomen vesistöissä (Cs-137, Tshernobyl-laskeumaa) Suurimmat riskit porakaivoissa (radon) 10% yli 1000 Bq/l (suositeltu yläraja-arvo)* Toimenpideraja vesilaitoksilla: 100 Bq/l (Tritium) Japani (Fukushima): hetkellinen huippu yhdellä pintavesilaitoksella 1000 Bq/l (jodi) Uraani (U): raja-arvoa ei ole määritelty Suomessa, WHO (30µg/l) Kemiallinen toksisuus (munuaistoksisuus), U:n säteily ei ole terveysriski * STUKin raportti A256,

7 Jätevesien puhdistus Tavoitteena happea kuluttavan biologisen aineksen, kiintoaineen, fosforin ja typen pitoisuuksien alentaminen Ei poistovaatimuksia jätevesien kemikaaleille tai mikrobeille Lietteen raskasmetalleille (Cu, Cd, Hg, Ni, Pb ja Zn) olemassa raja-arvot käyttörajoitukset maatalouskäytössä Vuorela 7/2012 / Ilkka Miettinen 7

8 Jätevesien puhdistustarve ja - teho Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot (VN 888/2006) 500 kpl, 83% väestöstä Keskimääräinen puhdistusteho 95% fosforille (80%) ja 56% (ympäristölupa/70%) typelle Yhdyskuntien jätevedet: 15% typpi- ja 5% fosforikuormasta Haja-asutuksen jätevedet (Hajajätevesiasetus 209/2011) Päästörajat: 80-90% org.aines, 70-90% kok.fosfori ja 30-40% kokonaistyppi* Päästöt: mgp/l, mgn/l, mgbod/l** Vuotuiset päästöt vesistöihin: 415 t P/vuosi (8.9%), 2500 t N/vuosi (3.6%) *Perusvaatimukset ** MASU-projektin loppuraportti: Vuorela 7/2012 / Ilkka Miettinen 8

9 Levät ja niiden toksiinit vedessä Sinileviä voi esiintyä kaikissa pintavesissä Ongelma: levien massakasvustot leväkukinnot Jätevesien ja pintavalumien ravinnekuormitus ja sopivat olosuhteet (lämpötila) Maksa- ja neurotoksiset leväkasvustot Toksiineja alhaiset pitoisuudet talousvesissä terveysvaara vähäinen Suomessa (?). Havaittavat levämassat vesistöissä pintavesiä ei pidä käyttää sellaisenaan juomavetenä, pesu- eikä löylyvetenä Sinilevät kytketty uimareiden iho(ärsytys)-oireisiin (hyvin sinileväpitoinen vesi); oireiden syy epäselvä, koska sinileväpitoisessa vedessä runsaasti myös muita mikrobeja

10 Jätevesien kemikaalit Useat kemikaalit (mm. lääkeaineet) läpäisevät jäteveden käsittelyn Osa hajoaa/muuntuu jätevedenkäsittelyn aikana Osa sitoutuu lietteeseen Suomalaisista vesistöihin laskettavista jätevesistä löydetty mm. lääkeaineita ( enimmillään 4 µg/l) Niina Vuonne, Occurrence of pharmaceuticals in Finnish sewage treatment plants, surface waters and their elimination in drinking water treatment processes.tty:n väitöskirja 666/ Vuorela 7/2012 / Ilkka Miettinen 10

11 Lääkeaineet vesistöissä Päästölähteet: yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevedet, maatalous ja teollisuus Suomalaiset tutkimukset: pitoisuudet jokivesissä enimmillään 100 ng/l tasolla juomavesissä 5-8 ng/l (kipulääkejäämät) Ei välitöntä terveyshaittaa ihmisille Vaikutukset vesistöjen pieneliöstöön Vaikutuksia mm. kalojen käyttäytymiseen (Science 339/2013)

12 Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit Eräät teollisesti valmistetut ja luonnon kemikaalit saattavat häiritä hormonijärjestelmien toimintaa ja aiheuttaa haittavaikutuksia. Globaaliongelma erityisesti siellä missä pintavesiä käytetään tehokkaasti (Keski- ja Etelä-Eurooppa) Pitoisuudet vähäisiä Suomessa ei terveyshaittaa, mutta riski ja todettuja vaikutuksia vesieliöstölle

13 Taudinaiheuttajamikrobit vesistöissä Kampylobakteerit Salmonellat Legionellat Cryptosporium sp. Giardia sp. Norovirukset Rotavirukset Tuntematon ; 26 Salmonella; Giardia; Adenov.; Astrov.; Enterov.; Rotavirus; 2 Kemiallinen ; 3 Vesiepidemioiden aiheuttajat Kampylob.; 15 Norovirus; 32 Norovirus Kampylob. Kemiallinen Rotavirus Tuntematon Giardia Adenov. Astrov. Enterov. Salmonella

14 Jätevedet ja mikrobit Tutkimustulokset Mikrobien pitoisuudet alenevat jäteveden käsittelyssä (yhdyskuntien puhdist.+ pienpuhdistamot) Osa mikrobeista (erityisesti virukset) läpäisevät jätevedenkäsittelyn Jätevesijärjestelmien läpi menevät mikrobit leviävät luontoon Uhka raakavesilähteille / virkistyskäyttölle/ kasteluvedelle Välitön vaikutus vedenkuluttajien terveyteen Käsittelemättömiä pintavesiä EI pidä mennä juomaan

15 Tutkimus: jätevesien vaikutus vesistöihin Aquatic contaminants pathways, health risks and management (CONPAT)-projekti Kohteet: Kokemäenvesistö + Virttaankankaan tekopohjavesilaitos Tavoitteet Kemikaalien ja mikrobien päästölähteet vesistöön Haja-asutus vs. taajamat Kemikaalit» lääkeaineet + makeutusaineet Mikrobit» taudinaiheuttaja- + indikaattorimikrobit Saasteiden kulkeutuminen vesistössä ja tekopohjavedessä Saasteiden kohtalo vesistöissä Vesiprojektit / Ilkka Miettinen 15

16 CONPAT-projekti Kemikaalien ja mikrobien riskinarviointi Terveysvaikutukset Vesivälitteisten sairauksien ja niiden torjunnan kustannukset Valtion Taloudellinen Tutkimulaitos (VATT) Koettu terveysriski vs. todellinen terveysriski Riskinarviointi vs ihmisten oma käsitys uhkista Media-analyysit Projektin tulokset valmistuvat vuonna Vesiprojektit / Ilkka Miettinen 16

17 YHTEENVETO Vesistöihin joutuu jätevesien kemikaaleja Kemikaalien pitoisuudet pieniä ei terveyshaitta? Taudinaiheuttaja-mikrobeja joutuu suuria määriä vesistöihin välitön terveysuhka Erityishuoli: pohjavesien likaantuminen vedenkäsittely mm. desinfiointi

18 Lisätietoja Tietoa vesihuollosta: Tietoa vedestä: Kemikaalit jätevesissä: Pienjäteveden puhdistamot: Vesterbacka P ja Vaaramaa K Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto. STUK-A256, Helsinki

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN YMPÄRISTÖKESKUS KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KIRJOITTAJAT: SAARA HORN SILJA HUUHTANEN KRISTER HÖGLUND PÄIVI JÄNTTI-HOSA LOTTA KIVIKOSKI TUULA MARKKANEN KAISU MÄNTYLÄ

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI

HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA UIMAVESIPROFIILI Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Uimavesiprofiili Päivämäärä 28.2.2011 Viite 82130872 HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA HOLLOLAN KUNTA VÄHÄ-TIILIJÄRVEN UIMARANTA, HOLLOLA Päivämäärä

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 1 9 9 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Margareta Wahlström, Paula Eskola, Jutta Laine-Ylijoki, Hilkka Leino-Forsman, Esa Mäkelä, Markus Olin & Markku Juvankoski Maarakentamisessa

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

ja mitä siitä sitten seuraa

ja mitä siitä sitten seuraa Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa LIFE10ENV/FI/00062 ASROCKS With the contribution of the LIFE Financial Instrument of the European Union

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE DIAMIDI DIAMIINI H H DIAMIDE DIAMINE NITROGEN HYDRIDE N N H H Kemikaalit ympäristöluvassa -hanke Versio 18.3.2002 Suomen ympäristökeskus, kemikaaliyksikkö YMPÄRISTÖLUVANVARAISUUS

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA YLEINEN OSA 1 (41) Sisällys MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 4 1 JOHDANTO... 7 1.1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat... 7 1.2 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

näkökulmasta: tapaustutkimus Karjalan tasavallassa Venäjällä

näkökulmasta: tapaustutkimus Karjalan tasavallassa Venäjällä Versio 2. Vesihuollon nykytila ja kehittämisahdollisuudet Soutjärvellä näkökulmasta: tapaustutkimus Karjalan tasavallassa Venäjällä 9..2 kansalaisjärjestön Matleena Pyhälahti, Global Dry Toilet Association

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ympäristöteknologia Hämeenlinna, 12.12.2011 Ville Tanskanen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI Usminjärvi

UIMAVESIPROFIILI Usminjärvi UIMAVESIPROFIILI Usminjärvi 25.1.2011/sr SISÄLLYS 1. Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen 3 2. Usminjärven uimarannan perustiedot 4 2.1 Maantieteellinen sijainti 4 2.2 Sijaintivesistö 4 2.3 Uimarannan

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

LIITE 4/18923. Päästön havaittavuus ja valvonta. Päästön todennäköisyys. Aineen määrä ja laatu. Kohteen suojaus. Maaperä. Sijainti.

LIITE 4/18923. Päästön havaittavuus ja valvonta. Päästön todennäköisyys. Aineen määrä ja laatu. Kohteen suojaus. Maaperä. Sijainti. Anttila 0483404 III polttonesteiden jakeluasema Toimiala Nro Laitos/kohde Toimintakuvaus riskikuvaus I II riski T2 Neste Markkinointi Oy ja huoltoasema K. Haavisto Oy Toiminta alkoi kiinteistöllä v. 1967

Lisätiedot