LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus. Innovatiivinen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus. Innovatiivinen kaupunki"

Transkriptio

1 Innovatiivinen kaupunki lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2012 LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus Antti Rantakallio, Heli Nikunen, Marjukka Puolakka, Liisa Halonen Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Valaistusyksikkö

2

3 LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus -projekti on toteutettu Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun Valaistusyksikössä osana Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston vuonna 2001 perustettua Innovatiivinen kaupunki -ohjelmaa (www.lightinglab.fi/ekovalo). LED-ulkovalaistus - Käyttäjätutkimus -projektia ovat rahoittaneet Innovatiivinen kaupunki - ohjelma sekä Helsingin kaupungin Rakennusvirasto. innovatiivinenkaupunki.aalto.fi LED-ulkovalaistus - Käyttäjätutkimus -projekti on osa laajempaa EkoValo -hanketta joka kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta-ohjelmaan. Projektia ovat rahoittaneet: Tekes, Työ- ja elinkeinoministeriö, Sitra, Kotkan kaupunki, Lahti Energia, Espoon kaupunki, Vaasan kaupunki, Helsingin Energia, Lappeenrannan kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Turun kaupunki, Keravan Kaupunkitekniikka LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

4 LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus Sisällysluettelo 1 Projektin tausta ja tavoite Vaihtoehtoiset valonlähteet ja niiden ominaisuudet Suurpainenatriumlamppu Monimetallilamppu Induktiolamppu Ledivalaisimet Metodologia - kenttäkäynnit Koehenkilöt Tausta koekohteista Auringon lasku ja pimeyden alku Järjestelyt Kyselylomake Koekohteet Valitut koekohteet Roihuvuori Alue 1 - Elohopealamppuvalaisin Alue 2 - Thorn Plurio LED Alue 3 - Siteco SL10 mini Herttoniemi Alue 1 - Elohopealamppuvalaisin Alue 2 - Philips Iridium 2 LED medium Kohteiden valaistusmittaukset Roihuvuoren kevyen liikenteen väylien valaistusvoimakkuus Kulkuväylien luminanssi Valaistuksen estohäikäisy TI % Ympäristön luminanssi Käyttäjätutkimuksen tulokset Koehenkilöiden taustatiedot Asenne ulkovalaistukseen Valon väri Valon määrä ja sen jakautuminen Turvallisuuden tunne Valaistus viihtyisyyden luojana LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

5 6.7 Ympäristön elvyttävyys Häikäisyn arviointi Korrelaatioita Ikä taustamuuttujana Numeerisia tuloksia Sanallisia kommentteja Yhteenveto LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

6 LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

7 1 Projektin tausta ja tavoite LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä Käyttäjätutkimus projektin tavoitteena on edistää ledivalaistuksen käyttöä Helsingin kaupungin ulkoaluevalaistuksessa (erityisesti kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet) koskien sekä uudis- että korjausrakentamista. Käyttäjätutkimuksella selvitetään lediulkovalaistuksen toimivuutta erityisesti käyttäjien (ulkona liikkuvat) kannalta. Keskeisenä tavoitteena on selvittää käyttäjäkokeiden avulla kaupunkilaisten palautetta olemassa olevista uusista LED-ulkovalaistusasennuksista näkyvyyden ja turvallisuudentunteen edistämisessä. Käyttäjätutkimuksia tehdään eri ikäryhmille uusissa ledvalaistuskohteissa sekä vertailututkimuksena vastaavissa vanhoissa valaistusasennuksissa. Tehtävien pilottitutkimusten ja käyttäjäpalautteen avulla voidaan välttää toimimattomien ja sopimattomien valaistusratkaisujen asentamista ja säästää pitkällä tähtäimellä. Tuloksena saadaan tietoa lediulkovalaistusasennusten toimivuudesta erityisesti ulkoalueiden käyttäjien (jalankulkijat, pyöräilijät) kannalta. Tutkittavia tekijöitä ovat muun muassa näkyvyysolosuhteet, ihmishahmojen tunnistettavuus, turvallisuuden tunne, häikäisy, valon värisävy ja värintoisto, valaistuksen kokeminen ja sen miellyttävyys. Tuloksia voidaan käyttää kaupungin ulkovalaistuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Projekti on osa laajempaa Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun Valaistusyksikön EkoValo-hanketta, jonka tavoitteena on arvioida ulkoaluevalaistuksen ympäristökuormitusta (energiankulutus, lamppujen elohopea, valaistuksen ympäristöön tuottama häiriövalo) asennuksen elinkaaren aikana ja tehdä näistä vertailuja, kun valonlähteinä ovat ledit ja toisaalta perinteiset purkauslamput. EkoValo-hankkeessa kehitetään menetelmiä ulkoalueiden (kevyen liikenteen väylät, puistot, yleiset alueet) valaistuksen laadunseurantaan ja selvitetään laadun pysyvyyttä käytön aikana (mm. lamppujen valovirran alenema, likaantumisen ja ilkivallan vaikutukset). Hanke tuo tietoa ja toimintatapoja ulkovalaistuksen vanhojen elohopealamppuasennusten korvaamiseen LED-valonlähteillä ja -valaisimilla. Led-valaistukseen liittyvä yritystoiminta on jatkuvassa kasvussa. Ongelmana ovat markkinoille tuotavat tuotteet, joilla tehdyt asennukset eivät täytä valaistuksen laatuvaatimuksia ja joissa valaistuksen laatu ei säily asennusten elinikää. Ledivalaisimissa häikäisyn rajoittaminen on haasteellisempaa kuin purkauslamppuvalaisimissa. Hanke tuo valaistuksen rakentamiseen ja laadunvalvontaan tietoa laatuvaatimukset täyttävistä LED-valaistusratkaisuista ja tuotteista sekä LED-ulkovalaistuksen toimivuudesta. Ulkoaluevalaistus on kaupungille näyttävä tapa profiloitua ja nostaa imagoa energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen alueella sekä edistää kaupunkiympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Valaistuksen energiankäytön tehostaminen pienentää sähkölaskua, rajoittaa sähkönkäytön kasvua ja vähentää CO 2-päästöjä sekä energiantuotannon muuta ympäristökuormitusta. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

8 2 Vaihtoehtoiset valonlähteet ja niiden ominaisuudet Elohopealamppu poistuu lähivuosina markkinoilta sen huonon valotehokkuuden takia. Elohopealamppuja käyttänyt valaistus voidaan korvata ratkaisuilla joissa käytetään valon tuottoon purkauslamppuja, kuten suurpainenatrium-, monimetalli- ja induktiolamppu, tai ledejä (EkoValo- Toimintamalli-raportti). 2.1 Suurpainenatriumlamppu Suurpainenatriumlampun hankintahinta on edullinen, tekniikka varma ja lampun käyttöikä on pidempi kuin elohopealampuilla. Etenkin näistä syistä ovat suurpainenatriumlamput tällä hetkellä yleisin tie- ja katuvalaistuksen lampputyyppi Suomessa. Natriumlamppujen ongelmana on niiden tuottaman valon keltainen väri. Elohopealampun korvaaminen suurpainenatriumlampulla muuttaa valon värisävyn valkeasta kellertäväksi ja samalla valaistuksen värintoisto-ominaisuudet heikkenevät merkittävästi. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

9 EcoDesign-asetus (245/2009) kieltää määritettyjen raja-arvojen alle jäävien valotehokkuudeltaan huonojen suurpainenatriumlamppujen tuomisen Euroopan markkinoille huhtikuussa Suoraan elohopealamppuja vanhoissa valaisimissa korvaavat suurpainenatriumlamput (kuten 125 W elohopea 110 W suurpainenatrium) poistuvat EcoDesign-asetuksen myötä EU:n markkinoilta samaan aikaan kuin elohopealamputkin, huhtikuussa Monimetallilamppu Monimetallilamput ovat hankintahinnaltaan suurpainenatriumlamppuja kalliimpia ja niiden polttoikä on lyhyempi, vaikka markkinoilla on jo elohopealamppuja pitkäikäisempiä tuotteita. Monimetallilamppujen valo on valkeaa ja värintoistokyky vaihtelee mallista riippuen, mutta on yleiseen ulkovalaistuskäyttöön aina hyvä. Markkinoilla on suoraan elohopea- tai suurpainenatriumlamppuja korvaavia monimetallilamppuja. EcoDesign-asetus poistaa huhtikuussa 2012 raja-arvojen alle jäävät valotehokkuudeltaan huonoimmat monimetallilamput markkinoilta. Raja-arvot kiristyvät huhtikuussa 2017 jolloin lisää monimetallilamppuja rajautuu pois markkinoilta. 2.3 Induktiolamppu Induktiolamput ovat hankintahinnaltaan kalliita, mutta niiden käyttöikä on erittäin pitkä. Induktiolamput tuottavat valkoista hyvin värejä toistavaa valoa. Induktiolampuille suunniteltujen valaisimien valikoima on vielä rajoittunut. 2.4 Ledivalaisimet Ledivalaisimien yleistymistä hidastaa vielä osaltaan niiden korkeampi hankintahinta verrattuna purkauslamppuvalaisimiin. USA:n Energiaministeriön (DoE) ennusteen mukaan itse ledin hinta tuotettua kiloluumenia kohti on vuonna 2015 laskenut 15 %:iin vuoden 2010 hintaan verrattuna. Valaisimien hinnat tulevat tämänkin myötä laskemaan. Ledivalaisimien luvataan olevan hyvin pitkäikäisiä, niiden valo on valkoista ja värintoisto ulkovalaistuskäyttöön hyvä. Leditekniikka on teknisten ominaisuuksiensa puolesta varteenotettava vaihtoehto elohopealampun korvaajaksi pienemmän teholuokan kohteissa. Valaistusluokaltaan korkeampien valaistustasojen vaatimuksiin ledivalaisimia on vielä rajallisesti tarjolla. Leditekniikan kehittämispotentiaali on valtava ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Vertailtaessa toteutettujen lediulkovalaisinasennusten kustannuksia on syytä muistaa, että kohteet ovat vielä toistaiseksi pieniä pilottiasennuksia. Valaisimien hankintahinta on mitä todennäköisimmin alempi ostettaessa suuri valaisinerä esimerkiksi neljän valaisimen sijaan. Kilpailuasetelmaa muuttaa jatkuvasti ledivalaisimien vahvasti kasvava valotehokkuus. Monella ledivalaisinvalmistajalla on jo nyt katuvalaistukseen sopivia, laadukkaita ja purkauslamppujen kanssa kilpailukykyisiä valaisimia. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

10 3 Metodologia - kenttäkäynnit 3.1 Koehenkilöt Käyttäjäkyselyyn osallistuvia koehenkilöitä haettiin useista erilaisista yhteyksistä, jotta koehenkilöt jakautuisivat iältään kattavasti. Opiskelijoita innostettiin seinämainoksin Otaniemen eri kouluilla ja päärakennuksella sekä kyseltiin myös suullisesti. Oletettavasti kokeen kesto ja ajankohta suhteessa korvaukseen karkottivat halukkaat. Otaniemestä opiskelijaosallistujia saatiin lopulta kuusi. Lähempänä kohteita asuville kokeen kesto oli lyhyempi matkojen takia. Heitä saattoi lisäksi kiinnostaa omaan asuinalueeseen liittyvät asiat ja vaikutusmahdollisuudet. Kutsuja tutkimukseen toimitettiin Roihuvuori-seuran ja Herttoniemi-seuran ilmoitustauluille sekä Aalto-yliopiston Alumneille lähetettyyn tiedotteeseen. Etenkin Roihuvuori-seuran kautta saapui runsaasti koehenkilöitä. Herttoniemen puolella järjestettyä viimeistä, hieman eri tavalla toteutettua koetilannetta mainostettiin jakamalla Karhutien lähiasuntoihin kutsuja koetta edeltävänä päivänä. Roihuvuoressa kokeeseen osallistui 29 henkilöä, joista naisia oli 14 ja miehiä 15. Koehenkilöiden keski-ikä oli 39 vuotta. Valtaosa vastaajista (90 %) ilmoitti asuinpaikakseen kaupunkialueen ja 10 % taajama-alueen. Herttoniemessä kokeeseen osallistujia oli 26, joista naisia oli 16 ja miehiä 10. Koehenkilöiden keski-ikä oli 40 vuotta. Kaikki vastaajat ilmoittivat asuinpaikakseen kaupunkialueen. 3.2 Tausta koekohteista Käyttäjäkyselyt ja kohteiden valaistusmittaukset tehtiin loka-marraskuussa Koealueiksi haluttiin 2 3 ledivalaistuskohdetta ja 2 3 purkauslamppukohdetta. Kohdealueiden tuli sijaita melko suppealla alueella, jotta alueelta toiselle siirtyminen olisi helppoa. Kohdealueiden vastaavuudessa kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: pylväskorkeus kulkuväylän pintamateriaali ympäristön fyysinen rakenne, sosiaalinen rakenne ja valaistus varsinaisen arviointialueen valaistustaso ja valon jakautuminen (valaistusmittaukset) Helsingin Energian kautta saatiin seuraavia tietoja mahdollisista ledikohteista tutkimukseen. Itäisessä Helsingissä Satumaanpuisto Roihuvuoressa (Satumaanpolun ja Peukaloisentien välinen alue) oli toteutettu kahdella erityyppisellä ledivalaisimella. Länsi-Herttoniemeen oli rakentumassa ledivalaisimella toteutettu valaistussaneeraus, lähinnä ajoratojen valaistusta. Koetta järjestettäessä oli rakennettuna Ahmatie ja Karhutien pohjoisosa. Samalla alueella oli myöhemmin syksyllä valmistumassa Peuratien ja Ilvestien välinen kevyen liikenteen väylän ledivalaistus. Muita sopivia ledivalaistuskohteita ei toistaiseksi Itäisessä Helsingissä ollut saatavilla. Mainitut kohteet haluttiin sisällyttää tutkimukseen ja niiden lähiympäristöstä etsittiin sopivia verrokkialueita. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

11 3.3 Auringon lasku ja pimeyden alku Kokeita järjestettäessä tuli ottaa huomioon riittävä ympäristön pimeys. Auringon laskuaika aikaistui talvea kohti siirryttäessä ja mahdollisti arviointitilanteet ennen koehenkilöille sopimattoman myöhäistä ajankohtaa. Hämärä on ajanjakso auringonlaskusta ja -noususta hetkeen, jolloin aurinko on 6 horisontin alapuolella. Selkeällä säällä hämärän ajan ulkona näkee ilman lisävaloa. Pimeyttä odottamalla varmistettiin riittävän ympäristön pimeyden lisäksi se, että kaikki valaisimet olivat lämmenneet riittävän pitkään luoden suunnitellun valaistuslopputuloksen Auringonlasku Kello 17:55 16:09 15:51 Pimeys alkaa Kello 18:38 16:56 16: Järjestelyt Käyttäjätutkimukset järjestettiin aina kun halukkaita koehenkilöitä saatiin paikalle ja sää salli. Koetta järjestettäessä tuli olla sateetonta ja maan tuli olla kuiva. Puissa oli vielä marraskuun alussa hieman ruskan värjäämiä lehtiä jotka vähenivät viimeisille kierroksille mentäessä. Roihuvuoren puolella kierrokset pidettiin , 3.11., ja , ja Herttoniemessä ja Roihuvuoressa alueita kierrettiin eri järjestyksessä eri kerroilla, jotta kiertosuunnan vaikutus saatiin eliminoitua. Järjestetyt kierrokset alkoivat kello 19, pois lukien ensimmäisen, joka alkoi 18:45 ja viimeisen, joka aloitettiin kello 18:00. Näin riittävä pimeys vallitsi aina koetta järjestäessä. Koehenkilöille selvitettiin aluksi arvioitava alue ja heitä kehotettiin tutustumaan kyselylomakkeeseen. Esitiedot täytettiin koealueiden lähistöllä jotta koehenkilöt tottuivat kyselylomakkeen käsittelyyn ja silmät valaistusolosuhteisiin. Samalla he silmäilivät lomakkeen läpi.heille painotettiin, että kysymyksissä pyydetään kuvaamaan omia subjektiivisia tuntemuksiaan oikeita vastauksia ei ole. Samalla korostettiin, että jokaisen tulee vastata itsenäisesti. Mikäli kysymykset tuntuivat epäselviltä, saattoi järjestäjiltä kysyä neuvoa. Järjestelyistä vastaava henkilö kirjasi ylös sääolot tutkimushetkellä. Yksi pylväsväli koealueella oli valittu ja mitattu etukäteen häikäisyn arviointia varten. Kierrokset tehtiin itsenäisesti, mutta alueella kierrettiin silti ryhmänä. Kaavakkeet tuli luovuttaa järjestelyvastaavalle, kun koko kierros oli suoritettu. Kierrokset järjestettiin säävarauksella (silmälasien pisaroituminen, kyselykaavakkeiden kastuminen ynnä muut hankaluudet) ja mukaan tarvittiin kirjoitusalustoja ja -välineitä, mittanauha sekä merkkejä maahan häikäisytehtävän etäisyysarviointiin. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

12 3.5 Kyselylomake Kyselykaavake koostui kahden tyyppisistä osioista. Ensimmäisenä oli yhden sivun mittainen esitietolomake ja sen jälkeen aina kaksi sivua kysymyksiä jokaista tutkimusaluetta kohti. Paperit olivat yksipuoleisesti tulostettuja ja kiinni toisistaan niitillä vasemmasta yläkulmasta. Koehenkilön halutessa pysyivät ne kirjoitusalustoissa kiinni samasta kulmasta. Esitietoina kyseltiin koehenkilön taustoja sekä hänen yleisiä mielipiteitä valaistuksesta (Kuva 1). Kohdealuekohtaisilla kysymyksillä pyrittiin selvittämään koehenkilön kokemuksia liittyen muun muassa valoon, sen väriin, jakautumiseen ja häikäisyyn sekä ympäristön miellyttävyyteen ja turvallisuuden tunteeseen. Kuva 1: Kyselylomakkeen esitietosivu Joka alueen kaksi kysymyssivua olivat identtisiä sijoittelultaan toisiin nähden, mutta joillekin osuuksille oli ensimmäisen sivun alkuun lisäksi lisätty kysymykset väsyneisyydestä ja stressaantuneisuudesta. Muissa niiden tilalla oli tyhjää. Kysymyslomakkeiden viimeisenä sivuna oli ensimmäisillä tutkimuskerroilla kartta koealueesta (Kuva 6 ja Kuva 13). Yhden paperin kokoista LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

13 erillistä karttaa ei koettu tarpeelliseksi, kun huomattiin, ettei niihin tehdä merkintöjä. Sen sijaan pieni kartta lisättiin aluekohtaisten kysymysten loppuun (Kuva 2). Kyselylomake muokattiin sisältämään jokaisen osuuden toisen kysymyssivun lopussa pienoiskartan kyseisen tutkimusalueen ympäristöstä (Kuva 2). Kuva 2: Kyselylomakkeen aluekohtaiset kysymykset. Esimerkki käänteisessä järjestyksessä kävellyltä Roihuvuoren kierrokselta. Kysymykset A ja B eivät toistu joka sivulla, vaan niiden tilalla voi olla tyhjä tila. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

14 3.6 Koekohteet Mahdollisiksi koekohteiksi nimettiin useita lediasennuksia ja asennusosuuksia Herttoniemen ja Roihuvuoren alueella. Näiden lisäksi tuli selvittää sopivien vertailuasennusten sijainti ja arvioida näiden avulla mahdollistuvien tutkimusten rakennetta. Herttoniemessä ja Roihuvuoressa sijaitsevista ledikohteista oli saatu tietoa Helsingin Energialta. Kuva 3: Herttoniemen ja Roihuvuoren alueiden sijainti suhteessa toisiinsa ja metroasemiin Metro mahdollisti kauempaa saapuvien koehenkilöiden tehokkaan liikkumisen koealueiden lähistölle. Aloitus voisi Herttoniemessä olla metroaseman vieressä sijaitsevan Hiihtomäentien ja Hiihtäjäntien kookkaan risteyksen toisella puolella, K-Supermarket Hertan edessä (Pihassa pysäköintitilaa ja suuri kauppa helppo tunnistaa). Siilitien pieni metroasema taas olisi ihmisille helppo paikka tavata, mutta lähellä on vain pienet pysäköintialueet. Roihuvuoren puolella olevat kohteet sijaitsevat kauempana metroasemista ja muista alueista, mutta lähekkäin keskenään. Niiden luona sopiva tapaamispaikka lähempänä asuvien koehenkilöiden kanssa olisi esimerkiksi risteyksessä Roihuvuorentie - Keijukaistenpolku. Herttoniemen puolella kohteet olivat laajemmalla alueella. Paikallisten koehenkilöiden kanssa tapaaminen toimisi silti esimerkiksi Karhutien jossain sopivassa risteyksessä. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

15 P2 K1 J4-6 K2 J3 J2 J1 P1 Kuva 4: Herttoniemen mahdolliset koealueet. Herttoniemen alueella mahdollisiksi kohteiksi suunniteltiin jalkakäytäväosuudet J1 - J6, kevyen liikenteen väylät K1 & K2 sekä puistot P1 & P2. Jalkakäytäväosuus J1 oli yhä varustettu vanhalla elohopealamppuvalaisinasennuksella ja haluttiin mukaan tutkimukseen. J2 osuudella olisi ollut sopiva Philips Iridium 2 LED medium valaisinasennus, mutta ympäristön matalat rakennukset tien lähellä loivat osuudelle erilaisen miljöön verrattuna J1 asennukseen. Vertailukohdaksi valittiin samanlaisin ledivalaisimin rakennettu, mutta paremmin vertailuosuuden kanssa yhteensopiva asennus J3. Osuudet J4-6 olivat myös samalla ledivalaisinmallilla toteutettuja. Kevyen liikenteen väylät K1 ja K2 eivät olleet lopulta tutkimukseen sopivia. Puiston P1 alueella oli sopivaa valaistusta mutta siellä ei ollut asennusaluetta jolle löytyisi vertailukohta ja johon ympäristö ei vaikuttaisi liikaa. P2 ei myöskään ollut tutkimukseen sopiva. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

16 K4 K1 K2 K3 P3 P1 P2 Kuva 5: Roihuvuoren mahdolliset koealueet. Roihuvuoren alueella mahdollisiksi kohteiksi arvioitiin kevyen liikenteen väylien osuudet K1 - K4. Osuus K1 oli valaistu vanhoin elohopealamppuvalaisimin ja sopi tutkimukseen. Ympäristöltään se vastasi riittävästi osuuksia K2 ja K3 jotka myös otettiin mukaan tutkimukseen. K2 on valaistu Thorn Plurio LED -valaisimin ja K3 osuuden valonlähteinä toimivat Siteco SL10 mini ledivalaisimet. Kevyen liikenteen väylältä K4 puuttui lopulta valaistus kokonaan ja sen yhteydessä ollut pihatie ei myöskään sopinut tutkimukseen. Puistoalue P1 oli päiväkodin leikkikenttä jossa oli tehokas osittain häiritsevä valaistus. P2 alueella taas oli kenttäaukeaa. P3 merkitsee avoimen valaisemattoman urheilukentän aluetta. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

17 4 Valitut koekohteet Koekohteiksi valikoitui 5 eri asennusta Herttoniemestä ja Roihuvuoresta. Herttoniemen ja Roihuvuoren alueet olivat keskenään toisistaan kaukana. Niiden yhdistäminen yhteen kokeeseen koettiin mahdottomaksi, koska kierros olisi tällöin vienyt Otaniemen suunnalta lähdettäessä aikaa yhteensä noin kolme tuntia. Paikallistenkaan koehenkilöiden houkuttelu olisi ollut hankalampaa jos koe kestäisi minuutin sijaan minuuttia. Eri kaupunginosien kokeen järjestettiin siis lopulta toisistaan riippumattomina mutta toistensa kanssa teknisesti vastaavina kokonaisuuksina. 4.1 Roihuvuori Roihuvuoressa käytettiin kolmea koeosuutta. Alueella 1 on elohopealamppuvalaistus, alueella 2 Thorn Plurio LED valaisimet ja alueella 3 Sitecon SL10 mini ledivalaisimet (Kuva 6). Kaikkien alueiden valaisinpylväiden korkeus on 5 m. Alueen 1 vanhasta elohopealamppuasennuksesta ei ole valaistussuunnitelmia enää tallessa, mutta sen valaistusluokan tiedetään olevan joko K3 tai K4. Valaistusluokka alueella 2 on K4 ja alueella 3 K3. Kuva 6: Roihuvuoren aluekartta jota käytettiin myös kyselylomakkeissa. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

18 4.1.1 Alue 1 - Elohopealamppuvalaisin Alueen 1 valaistuksena toimi 1994 asennetut elohopealamppuvalaisimet. Vanhojen valaisimien tarkka malli ei ole enää selvillä, niistä puhutaan lippis kutsumanimellä. Lampputeho valaisimissa on 125 W, joten valaisimen kokonaisteho on liitäntälaitteista johtuen sitä suurempi. Elohopealamput tuottavat tyypillisesti valoa jonka värilämpötila on noin 4000 K ja värintoistoindeksi CRI= Värilämpötila nousee lamppujen ikääntyessä. Alueella olevissa valaisimissa oli väriltään kirkkaat suojakuvut. Alueen valaistusluokka on joko K3 tai K4. Kuva 7: Tutkimusaluetta kuvattuna etelä-kaakon suuntaan. Kuva 8: Tutkimusaluetta kuvattuna Tuhkimontieltä pohjois-luoteen suuntaan. Tuhkimontieltä alueelle saavuttaessa on ympäristössä joitain rakennuksia, mutta väylä muuttuu nopeasti ympäristöltään hyvin pimeäksi. Koillisen suuntaan kevyen liikenteen väylä loppuu pimeään valaisemattomaan kallioon. Valon nopea rajautuminen on nähtävissä myös kuvissa. Länsipuolella taas on valaisematon entinen leikkikenttä jota oltiin tutkimuksia ja mittauksia tehtäessä purkamassa, josta johtuen kevyen liikenteen väylän vieressä on työmaa-aita. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytettiin osuuden pohjoispäätyä suoran ja tasaisen väylän takia. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

19 4.1.2 Alue 2 - Thorn Plurio LED Alueen 2 valaistuksena toimi vuoden 2011 kesäkuussa asennetut Thorn Plurio LED valaisimet. Aiemmin kohteessa ei ollut valaistusta lainkaan. Valaisinmallin kokonaisteho on noin 45 W, valon värilämpötila noin 4200 K ja värintoistoindeksi CRI noin 70. Kevyen liikenteen väylien varrella käytetään katuvalo-optiikalla varustettua Plurio LED mallia, mutta läheisellä koealueen ulkopuolella olevalla leikkikentällä on myös pyörähdyssymmetrisellä valonjaolla varustettuja malleja. Valaistusyksikön mittauksissa katuvalo-optiikalla varustettu malli tuotti uutena valovirran 2011 lm valovirran. Valmistaja ilmoittaa valovirraksi 3000 lm. Alueen valaistusluokka on K4. Kuva 9: Tutkimusaluetta kuvattuna itä-kaakon suuntaan. Kuva 10: Tutkimusalueen kaartuva osuus kuvattuna kaakon suuntaan. Keijukaistenpolulta tutkimusalueelle saavuttaessa on molemmin puolin kevyen liikenteen väylää rakennukset. Tutkimusalueen itäpuoli vaihtui metsäisemmäksi rakennuksen jälkeen. Länsipuolella rakennus on suurempi ja sen jälkeen kaartuvan osuuden vieressä olevat lastauskatos sekä etenkin päiväkodin iltayöstä kirkkain pallovalaisimin valaistu leikkikenttä tuovat oman häiriönsä ympäristöön. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytetty osuuden kaakkoisin pääty on siisti metsän ympäröimä suora väylä, jonka ympäristössä on kaikkialla havaittavissa himmeitä valoja. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

20 4.1.3 Alue 3 - Siteco SL10 mini Alueen 3 valaistuksena toimi vuoden 2011 kesäkuussa asennetut Siteco SL10 mini ledivalaisimet. Aiemmin kohteessa ei ollut valaistusta lainkaan. Valaisimien valon värilämpötila on noin 4640 K, värintoistoindeksi CRI noin 70 ja ne on varustettu katuvalo-optiikalla. Asennetut valaisinmallit on varustettu valovirran alenemaa kompensoivalla elektroniikalla. Valmistaja ilmoittaa niiden tehoksi käyttöiän alussa 35 W 3070 lm valovirran aikaan saamiseen ja nostavan tehon käyttöiän lisääntyessä 50 W:iin. Uuden valaisimen 35 W kokonaisteho tuotti valaistusyksikön mittauksissa 2540 lm valovirran, joten valmistajaa pyydettiin nostamaan teho jo aluksi suuremmaksi. Valaisimet tuottavat siten noin 42 W teholla valovirran 3060 lm ja nostavat ledien valovirran aleneman myötä ja sitä kompensoidakseen tehon 50 W enimmäistehoon. Alueen valaistusluokka on K3. Kuva 11: Tutkimusaluetta kuvattuna Keijukaistentien läheltä pohjois-koillisen suuntaan. Kuva 12: Tutkimusalueen koillispää kuvattuna itä-koillisen suuntaan. Keijukaistenpolulta tutkimusalueelle saavuttaessa on molemmin puolin kevyen liikenteen väylää rakennukset. Pohjoispuolella rakennukset jatkuvat koko alueen reunalla. Vastakkaisella etelän puolella rakennuksia on vain Keijukaistenpolun vierustalla. Kevyen liikenteen väylää lähinnä olevan rakennuksen pääty- ja takasivun seinille asennetut hyvin tehokkaat kävelytiellekin paistavat LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

21 valonheittimet häiritsevät muun muassa polulla liikkuvia. Koilliseen kävelytietä edettäessä muuttuu ympäristö nopeasti avaraksi ja nurmikkoiseksi. Koillispäädyssä kävelytie rajaa eteläpuolelle jäävää hiekkakenttää. Kevyen liikenteen väylän ja pohjoispuolen talojen välissä kulkee lisäksi pienempi valaisematon kevyen liikenteen väylä. Tutkimusalueen koillispäädyssä on nähtävissä suurpainenatriumlamppuvalaisimin valaistu Peukaloisentie. Koko asennuksen alue on muista tutkimuksen alueista poiketen sorapintainen asfaltin sijaan. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytettiin osuuden keskellä ollutta pylväsväliä, jonka koillispäädyssä kevyen liikenteen väylä haarautuu. Se oli mahdollisimman kaukana häiritsevistä rakennuksen seinien valonheittimistä ilman, että olisi ollut liian lähellä katuvalaistusta. Kevyen liikenteen väylä alkoi muuttua alamäeksi pylväsvälin koillispäädyssä. Jälkimmäinen valaisinpylväs oli siis hieman alempana suhteessa ensimmäiseen. 4.2 Herttoniemi Herttoniemessä käytettiin kahta Karhutien varrella olevaa koeosuutta. Alueella 1 on elohopealamppuvalaistus ja alueella 2 Philips Iridium 2 LED medium valaisimet (Kuva 13). Alueen 1 puupylväät olivat 9 m korkeat ja alueen 2 uudet metallipylväät 8 m. Karhutien valaistusluokka on koeosuuksien alueella ajoradan osalta AL4b ja jalkakäytävällä K3. Kuva 13: Herttoniemen aluekartta jota käytettiin myös kyselylomakkeissa. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

22 4.2.1 Alue 1 - Elohopealamppuvalaisin Alueen 1 valaistuksena toimi vuonna 1986 rakennettuihin puupylväisiin vuosien 1986 ja 1997 välillä asennetut elohopealamppuvalaisimet. Vanhojen valaisimien tarkka malli ei ole enää tiedossa. Lampputeho valaisimissa on 250 W, joten valaisimen kokonaisteho on liitäntälaitteista johtuen sitä suurempi. Elohopealamput tuottavat tyypillisesti valoa jonka värilämpötila on noin 4000 K ja CRI= Värilämpötila nousee lamppujen ikääntyessä. Alueella olevissa valaisimissa oli jo ikääntyneet suojakuvut tuottaen silminnähden kellertävämmän valaistuslopputuloksen. Valaistusluokka on koeosuudella jalkakäytävällä K3. Ajoradalla se on AL4b. Kuva 14: Tutkimusalue kuvattuna pohjois-koillisen suuntaan. Kuva 15: Tutkimusalue kuvattuna etelä-lounaan suuntaan. Aluetta ympäröivät rakennukset, jotka olivat länsipuolella hieman kauempana tiestä. Autot oli pysäköity ajoradan länsipuolelle jalkakäytävän ollessa itäpuolella. Pohjoisen suuntaan vain kolmesta valaisinpylväästä koostuva valaistusasennus päättyy uusiin ledivalaisimiin. Jalkakäytävän välittömässä läheisyydessä olevat itäpuolen rakennukset aiheuttivat häiriötä etenkin osuuden pohjoispäädyssä. Tutkittavan osuuden viimeisen valaisinpylvään jälkeisen rakennuksen autotallien valaistus oli hyvin runsas näkyen myös tutkimusosuudelle. Ajoradan länsipuolella on vehreämpi ja LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

23 himmeämpi ympäristö. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytettiin osuuden eteläpäädyn ensimmäistä pylväsväliä mahdollisimman vähäisen ympäristön häiriövalon takia Alue 2 - Philips Iridium 2 LED medium Alueen 2 valaistuksena toimi vuonna 2011 elo- ja syyskuussa asennetut Philips Iridium 2 LED medium valaisimet uusissa metallipylväissä. Valaisimien valon värilämpötila on noin 4000 K, värintoistoindeksi CRI noin 76 ja ne on varustettu distribution medium nimetyllä optiikalla. Asennetut valaisinmallit on varustettu valovirran alenemaa kompensoivalla elektroniikalla. Valmistaja ilmoittaa niiden tehon olevan käyttöiän alussa 59 W 5200 lm valovirran aikaansaamiseen ja nostavan tehon käyttöiän kertyessä 86 W:iin. Valaistusluokka on koeosuudella jalkakäytävällä K3. Ajoradalla se on AL4b. Kuva 16: Tutkimusaluetta kuvattuna pohjoisen suuntaan. Kuva 17: Tutkimusalueen eteläpää kuvattuna etelän suuntaan. Aluetta ympäröivät itäpuolelta rakennukset, länsipuolen ollessa etenkin osuuden eteläpäädyssä metsäinen. Autot oli pysäköity ajoradan itäpuolelle, jalkakäytävän viereen. Valaistus jatkuu myös koeosuuden molemmissa päädyissä Iridium 2 LED medium valaisimilla toteutettuna. Jalkakäytävän välittömässä läheisyydessä olevat itäpuolen rakennukset eivät häirinneet pientalomaisina suuresti LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

24 osuutta etenkin runsaiden pensasaitojen takia. Pensasaidat ja pysäköidyt autot kavensivat jalkakäytävää visuaalisesti. Ajoradan länsipuolella on vehreämpi ja himmeämpi ympäristö. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytettiin osuuden eteläpäädyn ensimmäistä pylväsväliä. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

25 5 Kohteiden valaistusmittaukset Selvitykseen kuuluvat alueet mitattiin kuvantavalla luminanssimittarilla. LMK Mobile Advanced 1009 on Canon EOS 350D järjestelmäkameraan pohjautuva kalibroitu mittalaite. Kameralla otetuista kuvista on mahdollista lukea sitä varten tehdyillä ohjelmistoilla luminanssiarvoja ja näin tehdä erilaisia mittauksia. Ajoradalla tehtävät keskimääräisen luminanssin sekä luminanssin yleisja pitkittäistasaisuuksien mittaukset perustuvat SFS-EN standardiin. Kuva 18: Luminanssimittausten tekeminen kohteessa. S on mitattu pylväsväli metreissä, D mittauspisteiden väli pituussuunnassa, WL kaistan leveys ja d mittauspisteiden väli leveyssuunnassa. Standardissa on vain ajoradan mittauksia koskevat ohjeet. Jalkakäytävät on mitattu Herttoniemen koeosuuksilla samalla periaatteella. Mitattava alue on yksi pylväsväli ja siitä mitataan kaikki kaistat erikseen. Pylväsvälin pituus S määrittää mittauspisteiden pitkittäisen lukumäärän N. Pylväsväleillä jotka ovat 30 m tai alle se on aina 10. Yli 30 m pylväsvälillä mittauspisteiden lukumäärä on se pienin mahdollinen arvo jolla saadaan mittauspisteiden välimatkaksi D enintään 3 m. Mittauspisteiden välimatka D määrätään jakamalla pylväsväli S lukumäärällä N. Alueen poikittaissuunnassa mittauspisteitä on aina kolme. Keskimmäiset mittapisteet ovat mittausalueen keskellä, samalla linjalla mittalaitteen kanssa. Sivummaisten mittauspisteiden etäisyys keskimmäiseen d on kolmasosa mittausalueen leveydestä W L. Mittaukset tulee tehdä 1,5 m korkeudelta, mitattavan alueen keskilinjalta ja 60 m päässä ensimmäisestä alueen valaisinpylväästä. Tutkimuksen kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät mitattiin samoja mittausperiaatteita käyttäen. Mittaustulokset eivät kuitenkaan ole vertailtavissa jalkakäytäviltä vaadittuihin K-luokkiin jaettuihin vaakatason valaistusvoimakkuuksiin tai Roihuvuoren valaistusvoimakkuusmittausten tuloksiin. Jalkakäytävien, jalankulkukatujen, jalankulku- ja muiden ajoradan viereisten alueiden valaistuksen arviointiin tulisi käyttää valaistusvoimakkuuksia. Valaistusvoimakkuudet tulisi laskea standardin SFS-EN mukaisesti. Toimintatapa on erittäin työläs vaatien useita kymmeniä LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan

Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan Marjukka Puolakka Selviytymistä suomalaisessa marraskuussa Suomen Akatemia 1.11.2012 Valaistus poikkitietieteellistä tutkimusta kasvihuoneissa,

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto 5.4.2016 Johdanto Älykkäässä katuvalaistuksessa valaistustasoa säädetään valaistuksen

Lisätiedot

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Ledifaktoja Valomessut 2009 Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Kolme trendiä, kolme mahdollisuutta Perinteisistä valonlähteistä Led-valaistusratkaisuihin Komponenteista ja tuotteista sovelluksiin ja

Lisätiedot

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla LED Systems Yleisvalaistusta LEDtuotteilla Valo: sähkömagenettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa (aallonpituus n 350 700 nanometriä) Näkyvää valoa Spektrijakauma Halogeenilamppu Pienoisloistelamppu

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest Poimintoja esityksistä LEDit ja värintoisto: - Värintoistoindeksit eivät vastaa koettua värintoistoa

Lisätiedot

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 2 LED on pieni ja tehokas valonlähde, joka muuttaa valaistuksen maailman Valkoinen

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

Aika: 23.11.2011, Kempele

Aika: 23.11.2011, Kempele Oulun Energia Urakointi Oy Aika: 23.11.2011, Kempele Jari Säkkinen Oulun Energia Urakointi Oy Oulun Energia Urakointi Oy / Heikki Niskala Sisältö Oulun Energia -konserni Asiantuntija palveluksessasi Oulun

Lisätiedot

KAARINAN SYYSMARATON

KAARINAN SYYSMARATON KAARINAN SYYSMARATON 22.10.2016 Mittausraportti Mittauspäivä: 20.10.2016, klo 18:00 19:30 Olosuhteet: Mittaaja: Avustajat: +5 C, pilvistä Jari Tomppo Janne Klasila, Tuomo Sibakov, Jaakko Uotila Kaarinan

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

Vaihtamalla säästöjä

Vaihtamalla säästöjä Ulko- ja teollisuusvalaistus MASTERColour CDM MW eco Vaihtamalla säästöjä Uudet MASTERColour CDM MW eco -lamput voi vaihtaa kätevästi suoraan HPL- tai HPS-liitäntälaitetta käyttävien kvartsilasisten monimetallilamppujen

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila 1 Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia...

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Katuvalopäivät 22. 24.11.2011 Helsinki Jyväskylä - Oulu Ismo Soinila, 044 5720063 Ate Korkalainen, 044 5720046 Myynti-

Lisätiedot

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m Ledifaktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Lediryhmä Lediryhmä Suomen Valoteknillisen Seuran yhteydessä toimiva leditoimijoiden työryhmä Tavoitteena jakaa oikeaa ja puolueetonta tietoa ledeistä sekä niiden

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Antero Lammi Antero Lammi Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Kannen kuva: Nina Mönkkönen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT Työn tavoitteita tutustua kattavasti DataStudio -ohjelmiston käyttöön syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa oppia yhdistämään kinematiikan

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Hans Pihlajamäki Fysiikan kotitutkimus

Hans Pihlajamäki Fysiikan kotitutkimus Fysiikan kotitutkimus Fysiikan 1. kurssi, Rauman Lyseon lukio Johdanto 1. Saaristo- ja rannikkonavigoinnissa on tärkeää kyetä havainnoimaan väyliä osoittavia väylämerkkejä. Pimeän aikaan liikuttaessa tehokkaalla

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

Valon alenema pieni (SFT 40 000h alle 10%), perinteiset jopa muutaman tuhannen h:n jälkeen 30-40%

Valon alenema pieni (SFT 40 000h alle 10%), perinteiset jopa muutaman tuhannen h:n jälkeen 30-40% FAKTAA LED= Light-Emitting-Diode eli hohtodiodi tai ledi (valodiodi) Puolijohdekomponentti Valaistus on yli 20% globaalista energiankulutuksesta LEDillä voidaan korvata lähes kaikki lamput Lumen/W on LEDissä

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

SUOMEN VALON KAUPUNKI

SUOMEN VALON KAUPUNKI SUOMEN VALON KAUPUNKI ANNUKKALARSEN, valaistussuunnittelijaamk Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenne, Liikenne- ja viheralueet Jyväskylä 7.6.2016 Metsä- ja viherpäivät, Laajavuori

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

AURINKO VALON JA VARJON LÄHDE

AURINKO VALON JA VARJON LÄHDE AURINKO VALON JA VARJON LÄHDE Tavoite: Tarkkaillaan auringon vaikutusta valon lähteenä ja sen vaihtelua vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan. Oppilaat voivat tutustua myös aurinkoenergian käsitteeseen.

Lisätiedot

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TANEO MONIPUOLINEN VALAISIN IHANTEELLISEEN VALAISTUKSEEN. Tinkimätön valaistusratkaisu on välttämätön aina kun silmäsi ovat koetuksella. Oli työtehtävänä

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Vastaanottaja Espoon asunnot Oy Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 12.06.2016 LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Päivämäärä

Lisätiedot

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä..

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. TEHTÄVÄ 1 Taulukko 1 Kuvailevat tunnusluvut pääkaupunkiseudun terveystutkimuksesta vuonna 2007 (n=941) Keskiarvo (keskihajonta) Ikä

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

VALONLÄHTEET VUONNA 2010 SÄHKÖTEKNIIKKA OY KARI SIRÉN DI KARI SIRÉN

VALONLÄHTEET VUONNA 2010 SÄHKÖTEKNIIKKA OY KARI SIRÉN DI KARI SIRÉN VALONLÄHTEET VUONNA 2010 SÄHKÖTEKNIIKKA OY KARI SIRÉN DI KARI SIRÉN HEHKULAMPUT HEHKULAMPUT + Erittäin alhainen hinta + Edulliset valaisimet + Ei ongelmajätettä + Yleisin ja yleiskäyttöisin + Erinomainen

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Tehtävät. 1. Ratkaistava epäyhtälöt. a) 2(4 x) < 12, b) 5(x 2 4x + 3) < 0, c) 3 2x 4 > 6. 1/10. Sukunimi (painokirjaimin)

Tehtävät. 1. Ratkaistava epäyhtälöt. a) 2(4 x) < 12, b) 5(x 2 4x + 3) < 0, c) 3 2x 4 > 6. 1/10. Sukunimi (painokirjaimin) 1/10 Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Pisteet (tarkastaja merkitsee) Kokeessa on kymmenen tehtävää, joista jokainen on erillisellä paperilla. Jokaisen tehtävän maksimipistemäärä on 6 pistettä. Ratkaise

Lisätiedot

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki Annukka Larsen ÄIJÄLÄNRANNAN VALAISTUSPERIAATTEET VALAISTUSPERIAATTEET LYHYESTI: - Ensimmäinen kokonaan ledillä valaistu asuinalue Jyväskylässä - Valaisinkohtainen ohjaus ja käyttäjälähtöinen ohjaustapa

Lisätiedot

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN Ecovalo BALK pollarivalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana

Lisätiedot

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Valtakunnallisesti kattavaa laserkeilausaineistoa ei vielä ole. Kaltevuusmallit perustuvat tällä hetkellä digitaalisen korkeusmallin

Lisätiedot

DULUX S/E 9 W/840. Tuotteen tekniset tiedot. OSRAM DULUX S/E Lyhyet nelipiikkiset pienloistelamput elektroniselle liitäntälaitteelle.

DULUX S/E 9 W/840. Tuotteen tekniset tiedot. OSRAM DULUX S/E Lyhyet nelipiikkiset pienloistelamput elektroniselle liitäntälaitteelle. DULUX S/E 9 W/840 OSRAM DULUX S/E Lyhyet nelipiikkiset pienloistelamput elektroniselle liitäntälaitteelle Ssovellusalueet Toimistot, julkiset rakennukset Myymälät Supermarketit ja tavaratalot Hotellit,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 Vuorikadulla V0 ls Muuttujien muunnokset Usein empiirisen analyysin yhteydessä tulee tarve muuttaa aineiston muuttujia Esim. syntymävuoden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Valaistukseen kuluva energia tuotantorakennuksissa

Valaistukseen kuluva energia tuotantorakennuksissa Valaistukseen kuluva energia tuotantorakennuksissa Sakari Alasuutari, TTS Vantaa, 9.2.2011 Sähkönkulutuksen jakaantuminen kotieläinten tuotantorakennuksissa ( Bionova engineering 2007 ) 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ

Taloyhtiöiden energiailta , Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Taloyhtiöiden energiailta, Jyväskylä Aatoksenkatu 6 ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Valaistussuunnittelija, Valon kaupunki hankkeen koordinaattori ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich PALUUHEIJASTAVUUSMITTAREIDEN VALIDOINTI JA VERTAILUMITTAUKSET

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu KERROSALAT K-ALA HUONEISTOALAT BRUTTO-A HYÖTYALA ASUNNOT LIIKETILAT YHTEENSÄ as. lkm ap lkm asunnot as aputilat YHT. liiketilat aulatilat,

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

METEORIEN HAVAINNOINTI III VISUAALIHAVAINNOT 3.1 YLEISTÄ

METEORIEN HAVAINNOINTI III VISUAALIHAVAINNOT 3.1 YLEISTÄ 23 METEORIEN HAVAINNOINTI III VISUAALIHAVAINNOT 3.1 YLEISTÄ Tässä metodissa on kyse perinteisestä. luettelomaisesta listaustyylistä, jossa meteorit kirjataan ylös. Tietoina meteorista riittää, kuuluuko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) 566 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden koirapuiston perustamista Herttoniemeen HEL 2012-013810 T

Lisätiedot

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen , JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KATU- JA PUISTO-OSASTO MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO NÄKYMÄ OY TAUSTAA TAUSTAA Suunnitelmassa

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2015 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot