LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus. Innovatiivinen kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus. Innovatiivinen kaupunki"

Transkriptio

1 Innovatiivinen kaupunki lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2012 LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus Antti Rantakallio, Heli Nikunen, Marjukka Puolakka, Liisa Halonen Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Valaistusyksikkö

2

3 LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus -projekti on toteutettu Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun Valaistusyksikössä osana Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston vuonna 2001 perustettua Innovatiivinen kaupunki -ohjelmaa (www.lightinglab.fi/ekovalo). LED-ulkovalaistus - Käyttäjätutkimus -projektia ovat rahoittaneet Innovatiivinen kaupunki - ohjelma sekä Helsingin kaupungin Rakennusvirasto. innovatiivinenkaupunki.aalto.fi LED-ulkovalaistus - Käyttäjätutkimus -projekti on osa laajempaa EkoValo -hanketta joka kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta-ohjelmaan. Projektia ovat rahoittaneet: Tekes, Työ- ja elinkeinoministeriö, Sitra, Kotkan kaupunki, Lahti Energia, Espoon kaupunki, Vaasan kaupunki, Helsingin Energia, Lappeenrannan kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Turun kaupunki, Keravan Kaupunkitekniikka LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

4 LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä - Käyttäjätutkimus Sisällysluettelo 1 Projektin tausta ja tavoite Vaihtoehtoiset valonlähteet ja niiden ominaisuudet Suurpainenatriumlamppu Monimetallilamppu Induktiolamppu Ledivalaisimet Metodologia - kenttäkäynnit Koehenkilöt Tausta koekohteista Auringon lasku ja pimeyden alku Järjestelyt Kyselylomake Koekohteet Valitut koekohteet Roihuvuori Alue 1 - Elohopealamppuvalaisin Alue 2 - Thorn Plurio LED Alue 3 - Siteco SL10 mini Herttoniemi Alue 1 - Elohopealamppuvalaisin Alue 2 - Philips Iridium 2 LED medium Kohteiden valaistusmittaukset Roihuvuoren kevyen liikenteen väylien valaistusvoimakkuus Kulkuväylien luminanssi Valaistuksen estohäikäisy TI % Ympäristön luminanssi Käyttäjätutkimuksen tulokset Koehenkilöiden taustatiedot Asenne ulkovalaistukseen Valon väri Valon määrä ja sen jakautuminen Turvallisuuden tunne Valaistus viihtyisyyden luojana LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

5 6.7 Ympäristön elvyttävyys Häikäisyn arviointi Korrelaatioita Ikä taustamuuttujana Numeerisia tuloksia Sanallisia kommentteja Yhteenveto LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

6 LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

7 1 Projektin tausta ja tavoite LED-ulkovalaistus kaupunkiympäristön viihtyvyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämisessä Käyttäjätutkimus projektin tavoitteena on edistää ledivalaistuksen käyttöä Helsingin kaupungin ulkoaluevalaistuksessa (erityisesti kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet) koskien sekä uudis- että korjausrakentamista. Käyttäjätutkimuksella selvitetään lediulkovalaistuksen toimivuutta erityisesti käyttäjien (ulkona liikkuvat) kannalta. Keskeisenä tavoitteena on selvittää käyttäjäkokeiden avulla kaupunkilaisten palautetta olemassa olevista uusista LED-ulkovalaistusasennuksista näkyvyyden ja turvallisuudentunteen edistämisessä. Käyttäjätutkimuksia tehdään eri ikäryhmille uusissa ledvalaistuskohteissa sekä vertailututkimuksena vastaavissa vanhoissa valaistusasennuksissa. Tehtävien pilottitutkimusten ja käyttäjäpalautteen avulla voidaan välttää toimimattomien ja sopimattomien valaistusratkaisujen asentamista ja säästää pitkällä tähtäimellä. Tuloksena saadaan tietoa lediulkovalaistusasennusten toimivuudesta erityisesti ulkoalueiden käyttäjien (jalankulkijat, pyöräilijät) kannalta. Tutkittavia tekijöitä ovat muun muassa näkyvyysolosuhteet, ihmishahmojen tunnistettavuus, turvallisuuden tunne, häikäisy, valon värisävy ja värintoisto, valaistuksen kokeminen ja sen miellyttävyys. Tuloksia voidaan käyttää kaupungin ulkovalaistuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Projekti on osa laajempaa Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun Valaistusyksikön EkoValo-hanketta, jonka tavoitteena on arvioida ulkoaluevalaistuksen ympäristökuormitusta (energiankulutus, lamppujen elohopea, valaistuksen ympäristöön tuottama häiriövalo) asennuksen elinkaaren aikana ja tehdä näistä vertailuja, kun valonlähteinä ovat ledit ja toisaalta perinteiset purkauslamput. EkoValo-hankkeessa kehitetään menetelmiä ulkoalueiden (kevyen liikenteen väylät, puistot, yleiset alueet) valaistuksen laadunseurantaan ja selvitetään laadun pysyvyyttä käytön aikana (mm. lamppujen valovirran alenema, likaantumisen ja ilkivallan vaikutukset). Hanke tuo tietoa ja toimintatapoja ulkovalaistuksen vanhojen elohopealamppuasennusten korvaamiseen LED-valonlähteillä ja -valaisimilla. Led-valaistukseen liittyvä yritystoiminta on jatkuvassa kasvussa. Ongelmana ovat markkinoille tuotavat tuotteet, joilla tehdyt asennukset eivät täytä valaistuksen laatuvaatimuksia ja joissa valaistuksen laatu ei säily asennusten elinikää. Ledivalaisimissa häikäisyn rajoittaminen on haasteellisempaa kuin purkauslamppuvalaisimissa. Hanke tuo valaistuksen rakentamiseen ja laadunvalvontaan tietoa laatuvaatimukset täyttävistä LED-valaistusratkaisuista ja tuotteista sekä LED-ulkovalaistuksen toimivuudesta. Ulkoaluevalaistus on kaupungille näyttävä tapa profiloitua ja nostaa imagoa energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen alueella sekä edistää kaupunkiympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Valaistuksen energiankäytön tehostaminen pienentää sähkölaskua, rajoittaa sähkönkäytön kasvua ja vähentää CO 2-päästöjä sekä energiantuotannon muuta ympäristökuormitusta. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

8 2 Vaihtoehtoiset valonlähteet ja niiden ominaisuudet Elohopealamppu poistuu lähivuosina markkinoilta sen huonon valotehokkuuden takia. Elohopealamppuja käyttänyt valaistus voidaan korvata ratkaisuilla joissa käytetään valon tuottoon purkauslamppuja, kuten suurpainenatrium-, monimetalli- ja induktiolamppu, tai ledejä (EkoValo- Toimintamalli-raportti). 2.1 Suurpainenatriumlamppu Suurpainenatriumlampun hankintahinta on edullinen, tekniikka varma ja lampun käyttöikä on pidempi kuin elohopealampuilla. Etenkin näistä syistä ovat suurpainenatriumlamput tällä hetkellä yleisin tie- ja katuvalaistuksen lampputyyppi Suomessa. Natriumlamppujen ongelmana on niiden tuottaman valon keltainen väri. Elohopealampun korvaaminen suurpainenatriumlampulla muuttaa valon värisävyn valkeasta kellertäväksi ja samalla valaistuksen värintoisto-ominaisuudet heikkenevät merkittävästi. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

9 EcoDesign-asetus (245/2009) kieltää määritettyjen raja-arvojen alle jäävien valotehokkuudeltaan huonojen suurpainenatriumlamppujen tuomisen Euroopan markkinoille huhtikuussa Suoraan elohopealamppuja vanhoissa valaisimissa korvaavat suurpainenatriumlamput (kuten 125 W elohopea 110 W suurpainenatrium) poistuvat EcoDesign-asetuksen myötä EU:n markkinoilta samaan aikaan kuin elohopealamputkin, huhtikuussa Monimetallilamppu Monimetallilamput ovat hankintahinnaltaan suurpainenatriumlamppuja kalliimpia ja niiden polttoikä on lyhyempi, vaikka markkinoilla on jo elohopealamppuja pitkäikäisempiä tuotteita. Monimetallilamppujen valo on valkeaa ja värintoistokyky vaihtelee mallista riippuen, mutta on yleiseen ulkovalaistuskäyttöön aina hyvä. Markkinoilla on suoraan elohopea- tai suurpainenatriumlamppuja korvaavia monimetallilamppuja. EcoDesign-asetus poistaa huhtikuussa 2012 raja-arvojen alle jäävät valotehokkuudeltaan huonoimmat monimetallilamput markkinoilta. Raja-arvot kiristyvät huhtikuussa 2017 jolloin lisää monimetallilamppuja rajautuu pois markkinoilta. 2.3 Induktiolamppu Induktiolamput ovat hankintahinnaltaan kalliita, mutta niiden käyttöikä on erittäin pitkä. Induktiolamput tuottavat valkoista hyvin värejä toistavaa valoa. Induktiolampuille suunniteltujen valaisimien valikoima on vielä rajoittunut. 2.4 Ledivalaisimet Ledivalaisimien yleistymistä hidastaa vielä osaltaan niiden korkeampi hankintahinta verrattuna purkauslamppuvalaisimiin. USA:n Energiaministeriön (DoE) ennusteen mukaan itse ledin hinta tuotettua kiloluumenia kohti on vuonna 2015 laskenut 15 %:iin vuoden 2010 hintaan verrattuna. Valaisimien hinnat tulevat tämänkin myötä laskemaan. Ledivalaisimien luvataan olevan hyvin pitkäikäisiä, niiden valo on valkoista ja värintoisto ulkovalaistuskäyttöön hyvä. Leditekniikka on teknisten ominaisuuksiensa puolesta varteenotettava vaihtoehto elohopealampun korvaajaksi pienemmän teholuokan kohteissa. Valaistusluokaltaan korkeampien valaistustasojen vaatimuksiin ledivalaisimia on vielä rajallisesti tarjolla. Leditekniikan kehittämispotentiaali on valtava ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Vertailtaessa toteutettujen lediulkovalaisinasennusten kustannuksia on syytä muistaa, että kohteet ovat vielä toistaiseksi pieniä pilottiasennuksia. Valaisimien hankintahinta on mitä todennäköisimmin alempi ostettaessa suuri valaisinerä esimerkiksi neljän valaisimen sijaan. Kilpailuasetelmaa muuttaa jatkuvasti ledivalaisimien vahvasti kasvava valotehokkuus. Monella ledivalaisinvalmistajalla on jo nyt katuvalaistukseen sopivia, laadukkaita ja purkauslamppujen kanssa kilpailukykyisiä valaisimia. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

10 3 Metodologia - kenttäkäynnit 3.1 Koehenkilöt Käyttäjäkyselyyn osallistuvia koehenkilöitä haettiin useista erilaisista yhteyksistä, jotta koehenkilöt jakautuisivat iältään kattavasti. Opiskelijoita innostettiin seinämainoksin Otaniemen eri kouluilla ja päärakennuksella sekä kyseltiin myös suullisesti. Oletettavasti kokeen kesto ja ajankohta suhteessa korvaukseen karkottivat halukkaat. Otaniemestä opiskelijaosallistujia saatiin lopulta kuusi. Lähempänä kohteita asuville kokeen kesto oli lyhyempi matkojen takia. Heitä saattoi lisäksi kiinnostaa omaan asuinalueeseen liittyvät asiat ja vaikutusmahdollisuudet. Kutsuja tutkimukseen toimitettiin Roihuvuori-seuran ja Herttoniemi-seuran ilmoitustauluille sekä Aalto-yliopiston Alumneille lähetettyyn tiedotteeseen. Etenkin Roihuvuori-seuran kautta saapui runsaasti koehenkilöitä. Herttoniemen puolella järjestettyä viimeistä, hieman eri tavalla toteutettua koetilannetta mainostettiin jakamalla Karhutien lähiasuntoihin kutsuja koetta edeltävänä päivänä. Roihuvuoressa kokeeseen osallistui 29 henkilöä, joista naisia oli 14 ja miehiä 15. Koehenkilöiden keski-ikä oli 39 vuotta. Valtaosa vastaajista (90 %) ilmoitti asuinpaikakseen kaupunkialueen ja 10 % taajama-alueen. Herttoniemessä kokeeseen osallistujia oli 26, joista naisia oli 16 ja miehiä 10. Koehenkilöiden keski-ikä oli 40 vuotta. Kaikki vastaajat ilmoittivat asuinpaikakseen kaupunkialueen. 3.2 Tausta koekohteista Käyttäjäkyselyt ja kohteiden valaistusmittaukset tehtiin loka-marraskuussa Koealueiksi haluttiin 2 3 ledivalaistuskohdetta ja 2 3 purkauslamppukohdetta. Kohdealueiden tuli sijaita melko suppealla alueella, jotta alueelta toiselle siirtyminen olisi helppoa. Kohdealueiden vastaavuudessa kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: pylväskorkeus kulkuväylän pintamateriaali ympäristön fyysinen rakenne, sosiaalinen rakenne ja valaistus varsinaisen arviointialueen valaistustaso ja valon jakautuminen (valaistusmittaukset) Helsingin Energian kautta saatiin seuraavia tietoja mahdollisista ledikohteista tutkimukseen. Itäisessä Helsingissä Satumaanpuisto Roihuvuoressa (Satumaanpolun ja Peukaloisentien välinen alue) oli toteutettu kahdella erityyppisellä ledivalaisimella. Länsi-Herttoniemeen oli rakentumassa ledivalaisimella toteutettu valaistussaneeraus, lähinnä ajoratojen valaistusta. Koetta järjestettäessä oli rakennettuna Ahmatie ja Karhutien pohjoisosa. Samalla alueella oli myöhemmin syksyllä valmistumassa Peuratien ja Ilvestien välinen kevyen liikenteen väylän ledivalaistus. Muita sopivia ledivalaistuskohteita ei toistaiseksi Itäisessä Helsingissä ollut saatavilla. Mainitut kohteet haluttiin sisällyttää tutkimukseen ja niiden lähiympäristöstä etsittiin sopivia verrokkialueita. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

11 3.3 Auringon lasku ja pimeyden alku Kokeita järjestettäessä tuli ottaa huomioon riittävä ympäristön pimeys. Auringon laskuaika aikaistui talvea kohti siirryttäessä ja mahdollisti arviointitilanteet ennen koehenkilöille sopimattoman myöhäistä ajankohtaa. Hämärä on ajanjakso auringonlaskusta ja -noususta hetkeen, jolloin aurinko on 6 horisontin alapuolella. Selkeällä säällä hämärän ajan ulkona näkee ilman lisävaloa. Pimeyttä odottamalla varmistettiin riittävän ympäristön pimeyden lisäksi se, että kaikki valaisimet olivat lämmenneet riittävän pitkään luoden suunnitellun valaistuslopputuloksen Auringonlasku Kello 17:55 16:09 15:51 Pimeys alkaa Kello 18:38 16:56 16: Järjestelyt Käyttäjätutkimukset järjestettiin aina kun halukkaita koehenkilöitä saatiin paikalle ja sää salli. Koetta järjestettäessä tuli olla sateetonta ja maan tuli olla kuiva. Puissa oli vielä marraskuun alussa hieman ruskan värjäämiä lehtiä jotka vähenivät viimeisille kierroksille mentäessä. Roihuvuoren puolella kierrokset pidettiin , 3.11., ja , ja Herttoniemessä ja Roihuvuoressa alueita kierrettiin eri järjestyksessä eri kerroilla, jotta kiertosuunnan vaikutus saatiin eliminoitua. Järjestetyt kierrokset alkoivat kello 19, pois lukien ensimmäisen, joka alkoi 18:45 ja viimeisen, joka aloitettiin kello 18:00. Näin riittävä pimeys vallitsi aina koetta järjestäessä. Koehenkilöille selvitettiin aluksi arvioitava alue ja heitä kehotettiin tutustumaan kyselylomakkeeseen. Esitiedot täytettiin koealueiden lähistöllä jotta koehenkilöt tottuivat kyselylomakkeen käsittelyyn ja silmät valaistusolosuhteisiin. Samalla he silmäilivät lomakkeen läpi.heille painotettiin, että kysymyksissä pyydetään kuvaamaan omia subjektiivisia tuntemuksiaan oikeita vastauksia ei ole. Samalla korostettiin, että jokaisen tulee vastata itsenäisesti. Mikäli kysymykset tuntuivat epäselviltä, saattoi järjestäjiltä kysyä neuvoa. Järjestelyistä vastaava henkilö kirjasi ylös sääolot tutkimushetkellä. Yksi pylväsväli koealueella oli valittu ja mitattu etukäteen häikäisyn arviointia varten. Kierrokset tehtiin itsenäisesti, mutta alueella kierrettiin silti ryhmänä. Kaavakkeet tuli luovuttaa järjestelyvastaavalle, kun koko kierros oli suoritettu. Kierrokset järjestettiin säävarauksella (silmälasien pisaroituminen, kyselykaavakkeiden kastuminen ynnä muut hankaluudet) ja mukaan tarvittiin kirjoitusalustoja ja -välineitä, mittanauha sekä merkkejä maahan häikäisytehtävän etäisyysarviointiin. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

12 3.5 Kyselylomake Kyselykaavake koostui kahden tyyppisistä osioista. Ensimmäisenä oli yhden sivun mittainen esitietolomake ja sen jälkeen aina kaksi sivua kysymyksiä jokaista tutkimusaluetta kohti. Paperit olivat yksipuoleisesti tulostettuja ja kiinni toisistaan niitillä vasemmasta yläkulmasta. Koehenkilön halutessa pysyivät ne kirjoitusalustoissa kiinni samasta kulmasta. Esitietoina kyseltiin koehenkilön taustoja sekä hänen yleisiä mielipiteitä valaistuksesta (Kuva 1). Kohdealuekohtaisilla kysymyksillä pyrittiin selvittämään koehenkilön kokemuksia liittyen muun muassa valoon, sen väriin, jakautumiseen ja häikäisyyn sekä ympäristön miellyttävyyteen ja turvallisuuden tunteeseen. Kuva 1: Kyselylomakkeen esitietosivu Joka alueen kaksi kysymyssivua olivat identtisiä sijoittelultaan toisiin nähden, mutta joillekin osuuksille oli ensimmäisen sivun alkuun lisäksi lisätty kysymykset väsyneisyydestä ja stressaantuneisuudesta. Muissa niiden tilalla oli tyhjää. Kysymyslomakkeiden viimeisenä sivuna oli ensimmäisillä tutkimuskerroilla kartta koealueesta (Kuva 6 ja Kuva 13). Yhden paperin kokoista LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

13 erillistä karttaa ei koettu tarpeelliseksi, kun huomattiin, ettei niihin tehdä merkintöjä. Sen sijaan pieni kartta lisättiin aluekohtaisten kysymysten loppuun (Kuva 2). Kyselylomake muokattiin sisältämään jokaisen osuuden toisen kysymyssivun lopussa pienoiskartan kyseisen tutkimusalueen ympäristöstä (Kuva 2). Kuva 2: Kyselylomakkeen aluekohtaiset kysymykset. Esimerkki käänteisessä järjestyksessä kävellyltä Roihuvuoren kierrokselta. Kysymykset A ja B eivät toistu joka sivulla, vaan niiden tilalla voi olla tyhjä tila. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

14 3.6 Koekohteet Mahdollisiksi koekohteiksi nimettiin useita lediasennuksia ja asennusosuuksia Herttoniemen ja Roihuvuoren alueella. Näiden lisäksi tuli selvittää sopivien vertailuasennusten sijainti ja arvioida näiden avulla mahdollistuvien tutkimusten rakennetta. Herttoniemessä ja Roihuvuoressa sijaitsevista ledikohteista oli saatu tietoa Helsingin Energialta. Kuva 3: Herttoniemen ja Roihuvuoren alueiden sijainti suhteessa toisiinsa ja metroasemiin Metro mahdollisti kauempaa saapuvien koehenkilöiden tehokkaan liikkumisen koealueiden lähistölle. Aloitus voisi Herttoniemessä olla metroaseman vieressä sijaitsevan Hiihtomäentien ja Hiihtäjäntien kookkaan risteyksen toisella puolella, K-Supermarket Hertan edessä (Pihassa pysäköintitilaa ja suuri kauppa helppo tunnistaa). Siilitien pieni metroasema taas olisi ihmisille helppo paikka tavata, mutta lähellä on vain pienet pysäköintialueet. Roihuvuoren puolella olevat kohteet sijaitsevat kauempana metroasemista ja muista alueista, mutta lähekkäin keskenään. Niiden luona sopiva tapaamispaikka lähempänä asuvien koehenkilöiden kanssa olisi esimerkiksi risteyksessä Roihuvuorentie - Keijukaistenpolku. Herttoniemen puolella kohteet olivat laajemmalla alueella. Paikallisten koehenkilöiden kanssa tapaaminen toimisi silti esimerkiksi Karhutien jossain sopivassa risteyksessä. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

15 P2 K1 J4-6 K2 J3 J2 J1 P1 Kuva 4: Herttoniemen mahdolliset koealueet. Herttoniemen alueella mahdollisiksi kohteiksi suunniteltiin jalkakäytäväosuudet J1 - J6, kevyen liikenteen väylät K1 & K2 sekä puistot P1 & P2. Jalkakäytäväosuus J1 oli yhä varustettu vanhalla elohopealamppuvalaisinasennuksella ja haluttiin mukaan tutkimukseen. J2 osuudella olisi ollut sopiva Philips Iridium 2 LED medium valaisinasennus, mutta ympäristön matalat rakennukset tien lähellä loivat osuudelle erilaisen miljöön verrattuna J1 asennukseen. Vertailukohdaksi valittiin samanlaisin ledivalaisimin rakennettu, mutta paremmin vertailuosuuden kanssa yhteensopiva asennus J3. Osuudet J4-6 olivat myös samalla ledivalaisinmallilla toteutettuja. Kevyen liikenteen väylät K1 ja K2 eivät olleet lopulta tutkimukseen sopivia. Puiston P1 alueella oli sopivaa valaistusta mutta siellä ei ollut asennusaluetta jolle löytyisi vertailukohta ja johon ympäristö ei vaikuttaisi liikaa. P2 ei myöskään ollut tutkimukseen sopiva. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

16 K4 K1 K2 K3 P3 P1 P2 Kuva 5: Roihuvuoren mahdolliset koealueet. Roihuvuoren alueella mahdollisiksi kohteiksi arvioitiin kevyen liikenteen väylien osuudet K1 - K4. Osuus K1 oli valaistu vanhoin elohopealamppuvalaisimin ja sopi tutkimukseen. Ympäristöltään se vastasi riittävästi osuuksia K2 ja K3 jotka myös otettiin mukaan tutkimukseen. K2 on valaistu Thorn Plurio LED -valaisimin ja K3 osuuden valonlähteinä toimivat Siteco SL10 mini ledivalaisimet. Kevyen liikenteen väylältä K4 puuttui lopulta valaistus kokonaan ja sen yhteydessä ollut pihatie ei myöskään sopinut tutkimukseen. Puistoalue P1 oli päiväkodin leikkikenttä jossa oli tehokas osittain häiritsevä valaistus. P2 alueella taas oli kenttäaukeaa. P3 merkitsee avoimen valaisemattoman urheilukentän aluetta. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

17 4 Valitut koekohteet Koekohteiksi valikoitui 5 eri asennusta Herttoniemestä ja Roihuvuoresta. Herttoniemen ja Roihuvuoren alueet olivat keskenään toisistaan kaukana. Niiden yhdistäminen yhteen kokeeseen koettiin mahdottomaksi, koska kierros olisi tällöin vienyt Otaniemen suunnalta lähdettäessä aikaa yhteensä noin kolme tuntia. Paikallistenkaan koehenkilöiden houkuttelu olisi ollut hankalampaa jos koe kestäisi minuutin sijaan minuuttia. Eri kaupunginosien kokeen järjestettiin siis lopulta toisistaan riippumattomina mutta toistensa kanssa teknisesti vastaavina kokonaisuuksina. 4.1 Roihuvuori Roihuvuoressa käytettiin kolmea koeosuutta. Alueella 1 on elohopealamppuvalaistus, alueella 2 Thorn Plurio LED valaisimet ja alueella 3 Sitecon SL10 mini ledivalaisimet (Kuva 6). Kaikkien alueiden valaisinpylväiden korkeus on 5 m. Alueen 1 vanhasta elohopealamppuasennuksesta ei ole valaistussuunnitelmia enää tallessa, mutta sen valaistusluokan tiedetään olevan joko K3 tai K4. Valaistusluokka alueella 2 on K4 ja alueella 3 K3. Kuva 6: Roihuvuoren aluekartta jota käytettiin myös kyselylomakkeissa. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

18 4.1.1 Alue 1 - Elohopealamppuvalaisin Alueen 1 valaistuksena toimi 1994 asennetut elohopealamppuvalaisimet. Vanhojen valaisimien tarkka malli ei ole enää selvillä, niistä puhutaan lippis kutsumanimellä. Lampputeho valaisimissa on 125 W, joten valaisimen kokonaisteho on liitäntälaitteista johtuen sitä suurempi. Elohopealamput tuottavat tyypillisesti valoa jonka värilämpötila on noin 4000 K ja värintoistoindeksi CRI= Värilämpötila nousee lamppujen ikääntyessä. Alueella olevissa valaisimissa oli väriltään kirkkaat suojakuvut. Alueen valaistusluokka on joko K3 tai K4. Kuva 7: Tutkimusaluetta kuvattuna etelä-kaakon suuntaan. Kuva 8: Tutkimusaluetta kuvattuna Tuhkimontieltä pohjois-luoteen suuntaan. Tuhkimontieltä alueelle saavuttaessa on ympäristössä joitain rakennuksia, mutta väylä muuttuu nopeasti ympäristöltään hyvin pimeäksi. Koillisen suuntaan kevyen liikenteen väylä loppuu pimeään valaisemattomaan kallioon. Valon nopea rajautuminen on nähtävissä myös kuvissa. Länsipuolella taas on valaisematon entinen leikkikenttä jota oltiin tutkimuksia ja mittauksia tehtäessä purkamassa, josta johtuen kevyen liikenteen väylän vieressä on työmaa-aita. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytettiin osuuden pohjoispäätyä suoran ja tasaisen väylän takia. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

19 4.1.2 Alue 2 - Thorn Plurio LED Alueen 2 valaistuksena toimi vuoden 2011 kesäkuussa asennetut Thorn Plurio LED valaisimet. Aiemmin kohteessa ei ollut valaistusta lainkaan. Valaisinmallin kokonaisteho on noin 45 W, valon värilämpötila noin 4200 K ja värintoistoindeksi CRI noin 70. Kevyen liikenteen väylien varrella käytetään katuvalo-optiikalla varustettua Plurio LED mallia, mutta läheisellä koealueen ulkopuolella olevalla leikkikentällä on myös pyörähdyssymmetrisellä valonjaolla varustettuja malleja. Valaistusyksikön mittauksissa katuvalo-optiikalla varustettu malli tuotti uutena valovirran 2011 lm valovirran. Valmistaja ilmoittaa valovirraksi 3000 lm. Alueen valaistusluokka on K4. Kuva 9: Tutkimusaluetta kuvattuna itä-kaakon suuntaan. Kuva 10: Tutkimusalueen kaartuva osuus kuvattuna kaakon suuntaan. Keijukaistenpolulta tutkimusalueelle saavuttaessa on molemmin puolin kevyen liikenteen väylää rakennukset. Tutkimusalueen itäpuoli vaihtui metsäisemmäksi rakennuksen jälkeen. Länsipuolella rakennus on suurempi ja sen jälkeen kaartuvan osuuden vieressä olevat lastauskatos sekä etenkin päiväkodin iltayöstä kirkkain pallovalaisimin valaistu leikkikenttä tuovat oman häiriönsä ympäristöön. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytetty osuuden kaakkoisin pääty on siisti metsän ympäröimä suora väylä, jonka ympäristössä on kaikkialla havaittavissa himmeitä valoja. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

20 4.1.3 Alue 3 - Siteco SL10 mini Alueen 3 valaistuksena toimi vuoden 2011 kesäkuussa asennetut Siteco SL10 mini ledivalaisimet. Aiemmin kohteessa ei ollut valaistusta lainkaan. Valaisimien valon värilämpötila on noin 4640 K, värintoistoindeksi CRI noin 70 ja ne on varustettu katuvalo-optiikalla. Asennetut valaisinmallit on varustettu valovirran alenemaa kompensoivalla elektroniikalla. Valmistaja ilmoittaa niiden tehoksi käyttöiän alussa 35 W 3070 lm valovirran aikaan saamiseen ja nostavan tehon käyttöiän lisääntyessä 50 W:iin. Uuden valaisimen 35 W kokonaisteho tuotti valaistusyksikön mittauksissa 2540 lm valovirran, joten valmistajaa pyydettiin nostamaan teho jo aluksi suuremmaksi. Valaisimet tuottavat siten noin 42 W teholla valovirran 3060 lm ja nostavat ledien valovirran aleneman myötä ja sitä kompensoidakseen tehon 50 W enimmäistehoon. Alueen valaistusluokka on K3. Kuva 11: Tutkimusaluetta kuvattuna Keijukaistentien läheltä pohjois-koillisen suuntaan. Kuva 12: Tutkimusalueen koillispää kuvattuna itä-koillisen suuntaan. Keijukaistenpolulta tutkimusalueelle saavuttaessa on molemmin puolin kevyen liikenteen väylää rakennukset. Pohjoispuolella rakennukset jatkuvat koko alueen reunalla. Vastakkaisella etelän puolella rakennuksia on vain Keijukaistenpolun vierustalla. Kevyen liikenteen väylää lähinnä olevan rakennuksen pääty- ja takasivun seinille asennetut hyvin tehokkaat kävelytiellekin paistavat LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

21 valonheittimet häiritsevät muun muassa polulla liikkuvia. Koilliseen kävelytietä edettäessä muuttuu ympäristö nopeasti avaraksi ja nurmikkoiseksi. Koillispäädyssä kävelytie rajaa eteläpuolelle jäävää hiekkakenttää. Kevyen liikenteen väylän ja pohjoispuolen talojen välissä kulkee lisäksi pienempi valaisematon kevyen liikenteen väylä. Tutkimusalueen koillispäädyssä on nähtävissä suurpainenatriumlamppuvalaisimin valaistu Peukaloisentie. Koko asennuksen alue on muista tutkimuksen alueista poiketen sorapintainen asfaltin sijaan. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytettiin osuuden keskellä ollutta pylväsväliä, jonka koillispäädyssä kevyen liikenteen väylä haarautuu. Se oli mahdollisimman kaukana häiritsevistä rakennuksen seinien valonheittimistä ilman, että olisi ollut liian lähellä katuvalaistusta. Kevyen liikenteen väylä alkoi muuttua alamäeksi pylväsvälin koillispäädyssä. Jälkimmäinen valaisinpylväs oli siis hieman alempana suhteessa ensimmäiseen. 4.2 Herttoniemi Herttoniemessä käytettiin kahta Karhutien varrella olevaa koeosuutta. Alueella 1 on elohopealamppuvalaistus ja alueella 2 Philips Iridium 2 LED medium valaisimet (Kuva 13). Alueen 1 puupylväät olivat 9 m korkeat ja alueen 2 uudet metallipylväät 8 m. Karhutien valaistusluokka on koeosuuksien alueella ajoradan osalta AL4b ja jalkakäytävällä K3. Kuva 13: Herttoniemen aluekartta jota käytettiin myös kyselylomakkeissa. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

22 4.2.1 Alue 1 - Elohopealamppuvalaisin Alueen 1 valaistuksena toimi vuonna 1986 rakennettuihin puupylväisiin vuosien 1986 ja 1997 välillä asennetut elohopealamppuvalaisimet. Vanhojen valaisimien tarkka malli ei ole enää tiedossa. Lampputeho valaisimissa on 250 W, joten valaisimen kokonaisteho on liitäntälaitteista johtuen sitä suurempi. Elohopealamput tuottavat tyypillisesti valoa jonka värilämpötila on noin 4000 K ja CRI= Värilämpötila nousee lamppujen ikääntyessä. Alueella olevissa valaisimissa oli jo ikääntyneet suojakuvut tuottaen silminnähden kellertävämmän valaistuslopputuloksen. Valaistusluokka on koeosuudella jalkakäytävällä K3. Ajoradalla se on AL4b. Kuva 14: Tutkimusalue kuvattuna pohjois-koillisen suuntaan. Kuva 15: Tutkimusalue kuvattuna etelä-lounaan suuntaan. Aluetta ympäröivät rakennukset, jotka olivat länsipuolella hieman kauempana tiestä. Autot oli pysäköity ajoradan länsipuolelle jalkakäytävän ollessa itäpuolella. Pohjoisen suuntaan vain kolmesta valaisinpylväästä koostuva valaistusasennus päättyy uusiin ledivalaisimiin. Jalkakäytävän välittömässä läheisyydessä olevat itäpuolen rakennukset aiheuttivat häiriötä etenkin osuuden pohjoispäädyssä. Tutkittavan osuuden viimeisen valaisinpylvään jälkeisen rakennuksen autotallien valaistus oli hyvin runsas näkyen myös tutkimusosuudelle. Ajoradan länsipuolella on vehreämpi ja LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

23 himmeämpi ympäristö. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytettiin osuuden eteläpäädyn ensimmäistä pylväsväliä mahdollisimman vähäisen ympäristön häiriövalon takia Alue 2 - Philips Iridium 2 LED medium Alueen 2 valaistuksena toimi vuonna 2011 elo- ja syyskuussa asennetut Philips Iridium 2 LED medium valaisimet uusissa metallipylväissä. Valaisimien valon värilämpötila on noin 4000 K, värintoistoindeksi CRI noin 76 ja ne on varustettu distribution medium nimetyllä optiikalla. Asennetut valaisinmallit on varustettu valovirran alenemaa kompensoivalla elektroniikalla. Valmistaja ilmoittaa niiden tehon olevan käyttöiän alussa 59 W 5200 lm valovirran aikaansaamiseen ja nostavan tehon käyttöiän kertyessä 86 W:iin. Valaistusluokka on koeosuudella jalkakäytävällä K3. Ajoradalla se on AL4b. Kuva 16: Tutkimusaluetta kuvattuna pohjoisen suuntaan. Kuva 17: Tutkimusalueen eteläpää kuvattuna etelän suuntaan. Aluetta ympäröivät itäpuolelta rakennukset, länsipuolen ollessa etenkin osuuden eteläpäädyssä metsäinen. Autot oli pysäköity ajoradan itäpuolelle, jalkakäytävän viereen. Valaistus jatkuu myös koeosuuden molemmissa päädyissä Iridium 2 LED medium valaisimilla toteutettuna. Jalkakäytävän välittömässä läheisyydessä olevat itäpuolen rakennukset eivät häirinneet pientalomaisina suuresti LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

24 osuutta etenkin runsaiden pensasaitojen takia. Pensasaidat ja pysäköidyt autot kavensivat jalkakäytävää visuaalisesti. Ajoradan länsipuolella on vehreämpi ja himmeämpi ympäristö. Mittauksiin ja häikäisyarviointiin käytettiin osuuden eteläpäädyn ensimmäistä pylväsväliä. LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

25 5 Kohteiden valaistusmittaukset Selvitykseen kuuluvat alueet mitattiin kuvantavalla luminanssimittarilla. LMK Mobile Advanced 1009 on Canon EOS 350D järjestelmäkameraan pohjautuva kalibroitu mittalaite. Kameralla otetuista kuvista on mahdollista lukea sitä varten tehdyillä ohjelmistoilla luminanssiarvoja ja näin tehdä erilaisia mittauksia. Ajoradalla tehtävät keskimääräisen luminanssin sekä luminanssin yleisja pitkittäistasaisuuksien mittaukset perustuvat SFS-EN standardiin. Kuva 18: Luminanssimittausten tekeminen kohteessa. S on mitattu pylväsväli metreissä, D mittauspisteiden väli pituussuunnassa, WL kaistan leveys ja d mittauspisteiden väli leveyssuunnassa. Standardissa on vain ajoradan mittauksia koskevat ohjeet. Jalkakäytävät on mitattu Herttoniemen koeosuuksilla samalla periaatteella. Mitattava alue on yksi pylväsväli ja siitä mitataan kaikki kaistat erikseen. Pylväsvälin pituus S määrittää mittauspisteiden pitkittäisen lukumäärän N. Pylväsväleillä jotka ovat 30 m tai alle se on aina 10. Yli 30 m pylväsvälillä mittauspisteiden lukumäärä on se pienin mahdollinen arvo jolla saadaan mittauspisteiden välimatkaksi D enintään 3 m. Mittauspisteiden välimatka D määrätään jakamalla pylväsväli S lukumäärällä N. Alueen poikittaissuunnassa mittauspisteitä on aina kolme. Keskimmäiset mittapisteet ovat mittausalueen keskellä, samalla linjalla mittalaitteen kanssa. Sivummaisten mittauspisteiden etäisyys keskimmäiseen d on kolmasosa mittausalueen leveydestä W L. Mittaukset tulee tehdä 1,5 m korkeudelta, mitattavan alueen keskilinjalta ja 60 m päässä ensimmäisestä alueen valaisinpylväästä. Tutkimuksen kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät mitattiin samoja mittausperiaatteita käyttäen. Mittaustulokset eivät kuitenkaan ole vertailtavissa jalkakäytäviltä vaadittuihin K-luokkiin jaettuihin vaakatason valaistusvoimakkuuksiin tai Roihuvuoren valaistusvoimakkuusmittausten tuloksiin. Jalkakäytävien, jalankulkukatujen, jalankulku- ja muiden ajoradan viereisten alueiden valaistuksen arviointiin tulisi käyttää valaistusvoimakkuuksia. Valaistusvoimakkuudet tulisi laskea standardin SFS-EN mukaisesti. Toimintatapa on erittäin työläs vaatien useita kymmeniä LED-ulkovalaistus Käyttäjätutkimus

Kauniaisten kaupunki

Kauniaisten kaupunki Kauniaisten kaupunki Keskusurheilukenttä Valaistuslaskenta RAPORTTI LiCon-AT Oy Matleena Sirkiä Hyvinkää 13.3.2013 Sisällys 1 KÄSITTEET... 1 1.1 Valovirta... 1 1.2 Valovoima... 1 1.3 Valaistusvoimakkuus...

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä

Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä Valaistuspäällikkö Juhani Helsingin kaupunki Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? -seminaari 26.2.2015 Ulkovalaistuksen tavoitteet Turvallisuuden ja viihtyisyyden

Lisätiedot

Espoon katuvalaistus

Espoon katuvalaistus Espoon katuvalaistus Katuvalaistuksen energiankulutuksen ja ylläpitokustannusten säästötoimet Katuvalaistuksen säästötoimet Espoossa 1. Katuvalaistuksen rakentamisessa sekä saneerauksessa, että uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla

Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla LED-lamput TrueForce LED HPL Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla UUSI! Kustannustehokas LED-lamppuvaihtoehto kaupunki- ja puistovalaistukseen Tärkeimmät ominaisuudet Pieni koko Kevyt vain

Lisätiedot

Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan

Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan Liikutaan ulkona pimeälläkin Valoa sinne missä sitä tarvitaan Marjukka Puolakka Selviytymistä suomalaisessa marraskuussa Suomen Akatemia 1.11.2012 Valaistus poikkitietieteellistä tutkimusta kasvihuoneissa,

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

2 Liikenneviraston ohje Valaistusteknilliset laadunvalvontamittaukset 1.11.2014

2 Liikenneviraston ohje Valaistusteknilliset laadunvalvontamittaukset 1.11.2014 2 Liikenneviraston ohje Esipuhe Tämän julkaisun on laatinut työryhmä, jossa konsultteina ovat olleet Pentti Hautala Sito Oy:stä sekä Aleksanteri Ekrias, Mika Saari ja Taneli Lehtonen LiCon-AT Oy:stä. Työryhmän

Lisätiedot

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten Vialuksi Oy on Suomen johtavia teknisen ulkovalaistuksen toimijoita. Yritys on perustettu 2008

Lisätiedot

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto 5.4.2016 Johdanto Älykkäässä katuvalaistuksessa valaistustasoa säädetään valaistuksen

Lisätiedot

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 EkoValo lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 Toimintamalli - Elohopealampuista energiatehokkaampaan ulkovalaistukseen Marjukka Puolakka, Antti Rantakallio, Leena Tähkämö, Anne Ylinen, Liisa Halonen Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Uutta ulkovalaistuksessa

Uutta ulkovalaistuksessa Uutta ulkovalaistuksessa 25.11.2015 Aleksanteri Ekrias www.licon-at.fi Ulkovalaistuskustannusten määräytyminen ja syntyminen Kansainväliset ja kansalliset ohjeet Tie- ja katupolitiikka Suunnittelu Tarveselvitys

Lisätiedot

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie)

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie) Katu/tievalaistus Elohopealamppujen korvaus Sastamalan kaupunki Yleistä nykyisestä elohopealamppuvalaistuksesta Sastamalan keskusta Valaistus on pääosin tehty metallipylväin ja maakaapelilla. Metallipylväät

Lisätiedot

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla LED Systems Yleisvalaistusta LEDtuotteilla Valo: sähkömagenettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa (aallonpituus n 350 700 nanometriä) Näkyvää valoa Spektrijakauma Halogeenilamppu Pienoisloistelamppu

Lisätiedot

Valaistuksen tulevaisuus

Valaistuksen tulevaisuus Valaistuksen tulevaisuus Aika: 17.11.2010, Oulu Jari Säkkinen Yksikön Päällikkö Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy VALAISTUKSEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n urakointiyksikkö

Lisätiedot

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia

Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Leena Tähkämö 18. syyskuuta 2013 Valaistuksen ja valonlähteiden

Lisätiedot

Ulkovalaistus Vaasassa

Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Valistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Ulkovalaistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Onkilahden toimintapuisto - Puupylväät, valaisimet erikoisväri - Lamput 70 W monimetalli

Lisätiedot

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus

Ledifaktoja Valomessut Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Ledifaktoja Valomessut 2009 Daniel Jenkins OEM / Philips Valaistus Kolme trendiä, kolme mahdollisuutta Perinteisistä valonlähteistä Led-valaistusratkaisuihin Komponenteista ja tuotteista sovelluksiin ja

Lisätiedot

Valaistussuunnittelu osaksi ympäristönsuunnittelua - asennemuutosta tarvitaan Valaistus ei saa olla vain pimeydentorjuntaa Valaistuksella luodaan

Valaistussuunnittelu osaksi ympäristönsuunnittelua - asennemuutosta tarvitaan Valaistus ei saa olla vain pimeydentorjuntaa Valaistuksella luodaan Valaistus ja turvallisuus Juhani Sandström Valaistuspäällikkö Helsingin kaupunki Valaistussuunnittelu osaksi ympäristönsuunnittelua - asennemuutosta tarvitaan Valaistus ei saa olla vain pimeydentorjuntaa

Lisätiedot

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Teollisuus- ja myymälävalaistus TrueForce LED HPI UUSI! Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Kustannustehokas LED-lamppuvaihtoehto syväsäteilijöihin teollisuus- ja myymälävalaistuksessa

Lisätiedot

Linjurin parkkihallin kellarikerroksen valaistuksen uudistusprojekti ennen/jälkeen mittaustulokset, sekä ennen/jälkeen kuvia

Linjurin parkkihallin kellarikerroksen valaistuksen uudistusprojekti ennen/jälkeen mittaustulokset, sekä ennen/jälkeen kuvia Valaistus tasot alla olevaan pohjapiirrokseen merkityistä paikoista. Mittaukset suoritettu alla kerrotuin päivämäärin, sekä kellon ajoin ja kuvaukset heti tämän perään, jotka olivat valmiina noin 15 minuuttia

Lisätiedot

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI Arvioijan nimi: Päivämäärä ja kellonaika: Arvioitava tila: Sijainti tilassa: Vastaa kysymyksiin annetussa järjestyksessä! Antaessasi vastauksesi asteikkomuodossa,

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED - tämän päivän valaistusta LED - tämän päivän valaistusta LED Säästää energiaa

Lisätiedot

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT 7 VALAISTUSALUEET Tämä piirustus toimii valaistuksen kaavatasoisena ohjeena. Kullakin valaistusalueella on oma luonteensa, joka perustuu kaupunkitilan antamiin lähtökohtiin.

Lisätiedot

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä

Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest. Poimintoja esityksistä Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting; 27.-29.5.2009 Budapest Poimintoja esityksistä LEDit ja värintoisto: - Värintoistoindeksit eivät vastaa koettua värintoistoa

Lisätiedot

EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla.

EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla. 18.12.2009 1(5) EuP-direktiivi ohjaa valistuneisiin valaistusuudistuksiin toimistoissa, kouluissa, myymälöissä, teollisuudessa ja ulkoalueilla. - Kysymyksiä ja vastauksia loistelamppujen, suurpainepurkauslamppujen

Lisätiedot

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

ENERGY SAVING LAMPS. Energiansäästölamput 2008

ENERGY SAVING LAMPS. Energiansäästölamput 2008 Energiansäästölamput 2008 GP Saving Lamps Edut Säästää ympäristöä, vähentää hiilidioksidipäästöjä CO². Kestää 8-12 kertaa kauemmin* Vähentää kotitalouksien sähkönkulutusta jopa 80%* ja näin ollen myös

Lisätiedot

AIRAM SUOMALAISEN VALON ASIANTUNTIJA JO VUODESTA 1921

AIRAM SUOMALAISEN VALON ASIANTUNTIJA JO VUODESTA 1921 Kodin lamput AIRAM SUOMALAISEN VALON ASIANTUNTIJA JO VUODESTA 1921 Lamput ja valaisimet ovat Airamin tuotevalikoiman ydin. Airamin tuotteet sopivat hyvin suomalaiseen miljööseen ja vaativiin valaistusolosuhteisiin.

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

Aika: 23.11.2011, Kempele

Aika: 23.11.2011, Kempele Oulun Energia Urakointi Oy Aika: 23.11.2011, Kempele Jari Säkkinen Oulun Energia Urakointi Oy Oulun Energia Urakointi Oy / Heikki Niskala Sisältö Oulun Energia -konserni Asiantuntija palveluksessasi Oulun

Lisätiedot

Valaistus. Ulkovalaisimet. Case study. VTT Oulu. Energia tehokkaat ledit valaisevat VTT:n piha-alueen Oulu, Suomi

Valaistus. Ulkovalaisimet. Case study. VTT Oulu. Energia tehokkaat ledit valaisevat VTT:n piha-alueen Oulu, Suomi Valaistus Ulkovalaisimet Case study VTT Oulu Energia tehokkaat ledit valaisevat VTT:n piha-alueen Oulu, Suomi StreetSaver ClearWay Taustaa Senaatti-kiinteistöillä on käynnissä useita energian säästöprojekteja,

Lisätiedot

Mitä ledi on ja mitkä ovat sen edut ja haitat?

Mitä ledi on ja mitkä ovat sen edut ja haitat? Mitä ledi on ja mitkä ovat sen edut ja haitat? Eino Tetri, TkT Valaistusyksikkö Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Elektroniikan laitos Valaistusyksikön tutkimusalueet: Sisävalaistus

Lisätiedot

LED - KORVAUSPOLTTIMOT

LED - KORVAUSPOLTTIMOT LED - KORVAUSPOLTTIMOT KEVÄT 2008 Emme varastoi läheskään kaikia tuotteita. Osa tuotteistamme on ns. tehdastoimituksena. Toimitusaika tyypillisesti noin 1 viikko (varastotavara). Kaikki tuotteet täyttävät

Lisätiedot

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA.

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. PALJONKO LED VALO ANTAA VALOA? MITÄ EROJA ON ERI LINSSEILLÄ? Onko LED -valosta haastajaksi halogeenivalolle? Linssien avautumiskulma ja valoteho 8 (LED 3K, LED 6K ja halogeeni

Lisätiedot

L E D I F A K T A. Ledit lämpenevät

L E D I F A K T A. Ledit lämpenevät Ledit lämpenevät Ledin tehosta 75...80% muuttuu lämmöksi. oisin kuin perinteiset valonlähteet, ledi ei säteile tuottamaansa lämpöä pois, vaan lämpö on johdettava esimerkiksi valaisimen runkoon ja siitä

Lisätiedot

Päivänvaloa helmikuussa 2015. Valaistussuunnittelija Tuomo Räsänen, AD-Lux Oy

Päivänvaloa helmikuussa 2015. Valaistussuunnittelija Tuomo Räsänen, AD-Lux Oy Päivänvaloa helmikuussa 2015 Valaistussuunnittelija Tuomo Räsänen, AD-Lux Oy Valon terveysvaikutuksia Luonnollinen valo 100 vuotta sitten -> nyt Valon terveysvaikutuksia yhä yleisin sisätiloissa oleva

Lisätiedot

StyliD PremiumWhite ihanteellinen yhdistelmä erittäin laadukasta valoa ja energiansäästöä muoti- ja huonekalumyymälöihin

StyliD PremiumWhite ihanteellinen yhdistelmä erittäin laadukasta valoa ja energiansäästöä muoti- ja huonekalumyymälöihin Lighting StyliD PremiumWhite ihanteellinen yhdistelmä erittäin laadukasta valoa ja energiansäästöä muoti- ja huonekalumyymälöihin StyliD PremiumWhite StyliD PremiumWhite -valaisimilla saa luotua myymälään

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

SISUSTA VALOILLA 8.10.2013 Valoisa keittiö

SISUSTA VALOILLA 8.10.2013 Valoisa keittiö SISUSTA VALOILLA 8.10.2013 Valoisa keittiö Sisustuksellinen valaistussuunnittelu Toimivat valaistusratkaisut koteihin ja yrityksiin Tampereen Valo ja Sisustus Mäntykatu 4, 33200 Tampere p 040 744 7357

Lisätiedot

LED. Tulevaisuuden valonlähde! Lyhyt katsaus LED-teknologiaan

LED. Tulevaisuuden valonlähde! Lyhyt katsaus LED-teknologiaan LED Tulevaisuuden valonlähde! Lyhyt katsaus LED-teknologiaan Ledit mahdollistavat tunnelman muuttamisen tässä modernissa kouluympäristössä. Lämpimämpi keltainen kylmiin, talvisiin päiviin Kylmempi värisävy

Lisätiedot

STOCKMANN 4.KRS Pilottialueen valaistus analysointi mittaukset ja ehdotuksia

STOCKMANN 4.KRS Pilottialueen valaistus analysointi mittaukset ja ehdotuksia STOCKMANN 4.KRS Pilottialueen valaistus analysointi mittaukset ja ehdotuksia ALAKATTOLAUTAN VALAISTUKSEN LOPPURAPORTTI Korkeaalue Valotaskuista tuotetun epäsuoran valaistuksen tarkoitus on avata tila visuaalisesti

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

MASTERColour CDM MW Eco - korvaa kvartsilasiset monimetallilamput ja tarjoaa välitöntä energiansäästöä

MASTERColour CDM MW Eco - korvaa kvartsilasiset monimetallilamput ja tarjoaa välitöntä energiansäästöä Lighting MASTERColour CDM MW Eco - korvaa kvartsilasiset monimetallilamput ja tarjoaa välitöntä energiansäästöä MASTERColour CDM MW Eco MASTERColour CDM MW Eco -lamput ovat keraamisia monimetallilamppuja,

Lisätiedot

GE Lighting. GE LED-lamput 2014

GE Lighting. GE LED-lamput 2014 GE Lighting GE LED-lamput 2014 Pituus/halkaisija (mm) Vastaavuus (W) Energialuokka Väri-lämpötila (K) Pituus/halkaisija (mm) Vastaavuus (W) Energialuokka Värilämpötila (K) Pakkauskoko Hehkulampun korvaavat

Lisätiedot

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m Ledifaktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Lediryhmä Lediryhmä Suomen Valoteknillisen Seuran yhteydessä toimiva leditoimijoiden työryhmä Tavoitteena jakaa oikeaa ja puolueetonta tietoa ledeistä sekä niiden

Lisätiedot

Kristiansundin kaupunki rakentaa. tulevaisuuden. ulkovalaistusta

Kristiansundin kaupunki rakentaa. tulevaisuuden. ulkovalaistusta Ulkovalaistus CityTouch Kristiansundin kaupunki rakentaa tulevaisuuden ulkovalaistusta Norjan kunnilla ja kaupungeilla on suuri tarve uudistaa katuvalaistustaan, koska energia- ja ympäristövaatimukset

Lisätiedot

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 2 LED on pieni ja tehokas valonlähde, joka muuttaa valaistuksen maailman Valkoinen

Lisätiedot

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Cariboni C Luce Leipziger Leuchten Nokalux Schreder

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Cariboni C Luce Leipziger Leuchten Nokalux Schreder ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Cariboni C Luce Leipziger Leuchten Nokalux Schreder ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Sisältö Teceo katuvalaisin

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

V6 Taavetti-Lappeenranta

V6 Taavetti-Lappeenranta Rampit_ kaksi ajorataa Päivämäärä: 28-04-20 Suunnittelija: Risto Hiekkola Tässä raportissa esitetyt nimellisarvot on saatu tarkkuuslaskelmilla, jotka pohjautuvat tarkasti sijoitettuihin, kiinteässä suhteessa

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Vaihtamalla säästöjä

Vaihtamalla säästöjä Ulko- ja teollisuusvalaistus MASTERColour CDM MW eco Vaihtamalla säästöjä Uudet MASTERColour CDM MW eco -lamput voi vaihtaa kätevästi suoraan HPL- tai HPS-liitäntälaitetta käyttävien kvartsilasisten monimetallilamppujen

Lisätiedot

Laboratorioraportti 3

Laboratorioraportti 3 KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Laboratorioraportti 3 Laboratorioharjoitus 1B: Ruuvijohde Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Mittaustilanne Harjoituksessa

Lisätiedot

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Lighting Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Mini 300 LED gen2 Huoltoasemien katoksiin ja syväsäteilijöihin suunnitellut, tehokkaat jälkiasennettavat Mini 300 LED gen2 -valaisimet

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

Kustannustehokasheitinr atkaisualuevalaistukseen

Kustannustehokasheitinr atkaisualuevalaistukseen Lighting Kustannustehokasheitinr atkaisualuevalaistukseen Coreline tempo large CoreLine Tempo Large -valikoiman tehokkaat valonheittimet on suunniteltu perinteisen tekniikan suoraan korvaamiseen asennuksena,

Lisätiedot

vialume 1 Valoa kaduille ja puistoihin

vialume 1 Valoa kaduille ja puistoihin vialume 1 Valoa kaduille ja puistoihin Pohjoismainen klassikko on syntynyt Vialume 1 -valaisimen muotoilussa on selkeä yhteys pohjoismaiseen muotoiluperinteeseen. Se on ajaton, mutta silti moderni. Valaisin

Lisätiedot

Linjurin parkkihallin kellarikerroksen valaistuksen uudistusprojekti ennen/jälkeen mittaustulokset, sekä ennen/jälkeen kuvia

Linjurin parkkihallin kellarikerroksen valaistuksen uudistusprojekti ennen/jälkeen mittaustulokset, sekä ennen/jälkeen kuvia Valaistus tasot alla olevaan pohjapiirrokseen merkityistä paikoista. Mittaukset suoritettu alla kerrotuin päivämäärin, sekä kellon ajoin ja kuvaukset heti tämän perään, jotka olivat valmiina noin 15 minuuttia

Lisätiedot

Valitse sopiva lampputyyppi pendel med skærm. Valitse valaisimeesi sopiva lamppukanta E14. R7s GU5.3 GU4 GY6.35

Valitse sopiva lampputyyppi pendel med skærm. Valitse valaisimeesi sopiva lamppukanta E14. R7s GU5.3 GU4 GY6.35 Näin valitset lampun Valitse sopiva tyyppi pendel med skærm Yleisvalaistus STEP udendørslampe Ulkovalaistus Energian- säästö LED 1 spots på skinne Kohdevalaistus LED-kohde + Himmennettävät valaisimet Halogeeni-

Lisätiedot

ErP valokeilassa. ErP-lainsäädäntö. Purkauslamput. Direktiivien vaikutukset purkauslamppuihin keväällä 2017

ErP valokeilassa. ErP-lainsäädäntö. Purkauslamput. Direktiivien vaikutukset purkauslamppuihin keväällä 2017 ErP-lainsäädäntö Purkauslamput ErP valokeilassa Direktiivien vaikutukset purkauslamppuihin keväällä 2017 Tuotteiden energiankäyttöä koskevan ErP-direktiivin (EC245/2009) myötä kaikki tehottomat valonlähteet

Lisätiedot

KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA. Laaksolahtitalo 28.11.2012

KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA. Laaksolahtitalo 28.11.2012 KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA Laaksolahtitalo 28.11.2012 Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry www.laaksolahti.fi 1 1 Keskustelutilaisuus 28.11.2012 ILLAN OHJELMA 17.00 Mahdollisuus

Lisätiedot

Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia

Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? 26.2.2015 Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia Marjut Kauppinen, arkkitehti SAFA Marjut Kauppinen Arkkitehti (SAFA) Rakennukset,

Lisätiedot

Pentura Mini LED erittäin ohut runkovalaisin koteihin toimistoihin tai myymälöihin

Pentura Mini LED erittäin ohut runkovalaisin koteihin toimistoihin tai myymälöihin Lighting Pentura Mini LED erittäin ohut runkovalaisin koteihin toimistoihin tai myymälöihin Pentura Mini LED Pentura Mini LED on erittäin ohut runkovalaisin. Sen leditekniikka säästää energiaa ja tuottaa

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Sisätiloihin tarkoitettu ja helposti piilotettava, korkealaatuinen lineaarinen ledivalaisin, jossa on älykäs valkoinen ja värillinen valo

Sisätiloihin tarkoitettu ja helposti piilotettava, korkealaatuinen lineaarinen ledivalaisin, jossa on älykäs valkoinen ja värillinen valo Lighting Sisätiloihin tarkoitettu ja helposti piilotettava, korkealaatuinen lineaarinen ledivalaisin, jossa on älykäs valkoinen ja värillinen valo PureGlow IntelliHue Powercore Innovatiiviset PureGlow

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy LEDit ulkovalaistuksessa Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy Liiketoimintamme 24% 2012 41% 35% Philips Healthcare Philips Lighting Philips Consumer Lifestyle 2 2

Lisätiedot

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina.

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina. päänäkymä NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. Valojuova hohtaa ja tuo viihtyisyyttä alueelle myös pimeinä aikoina. ILLUSTROITU POHJA leikkaus tarkennusalue P JOHDANTO Ideasuunnitelmamme lähtökohtana

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valoisa Helsinki kaupungin ulkovalaistuksen tavoitteet Juhani Sandström Valaistuspäällikkö 2.3.2017 Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valoisa Helsinki kaupungin

Lisätiedot

CoreLine Tempo Small - kustannustehokas heitinratkaisu aluevalaistukseen

CoreLine Tempo Small - kustannustehokas heitinratkaisu aluevalaistukseen Lighting CoreLine Tempo Small - kustannustehokas heitinratkaisu aluevalaistukseen Coreline tempo small CoreLine tempo small -valikoiman tehokkaat valaisimet on suunniteltu korvaamaan suoraan perinteinen

Lisätiedot

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Katuvalopäivät 22. 24.11.2011 Helsinki Jyväskylä - Oulu Ismo Soinila, 044 5720063 Ate Korkalainen, 044 5720046 Myynti-

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen Lighting ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen ClearFlood ClearFlood on ledivalonheitin, jossa on useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttökohteisiin. Valonheittimessä käytetty

Lisätiedot

CoreLine High-bay ensiluokkainen valon laatu sekä alhaiset energia- ja huoltokustannukset

CoreLine High-bay ensiluokkainen valon laatu sekä alhaiset energia- ja huoltokustannukset Lighting CoreLine High-bay ensiluokkainen valon laatu sekä alhaiset energia- ja huoltokustannukset CoreLine Highbay Vuonna 2013 menestyksekkäästi lanseeratun CoreLine High-bay -valaisimen seuraava sukupolvi

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

POWERBALL HCI -T G12/E40 POWERBALL HCI -TM G22

POWERBALL HCI -T G12/E40 POWERBALL HCI -TM G22 POWERBALL HCI -T G12/E40 POWERBALL HCI -TM G22 d a l 2) 1 2 3 POWERBALL HCI -T suljettuihin valaisimiin HCI-T 35/830 WDL PB 48 344 01 4008321 005625 35 3600 G12 19 100 56 12 1 HCI-T 35/942 NDL PB 48 344

Lisätiedot

Sisältö. Valaistustekniikan perusteita

Sisältö. Valaistustekniikan perusteita Valaistustekniikan perusteita Toivo Riikola toivo.riikola@fagerhult.fi www.fagerhult.fi Sisältö Valon suureita ja yksiköitä Valonlähteet Valonjakokäyrät Valaistustaso vaatimukset Valaistuslaskenta Valaistuksen

Lisätiedot

Selenium LED. Yksinkertaisen tehokas

Selenium LED. Yksinkertaisen tehokas Yksinkertaisen tehokas 2 Selenium LED - tuote-esite Selenium LED yksinkertaisen tehokas Selenium LED on kustannustehokas leditievalaisin, joka mahdollistaa merkittävän energiansäästön tavallisiin ratkaisuihin

Lisätiedot

Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa. Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle

Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa. Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle ErP-säädökset pakottavat siirtymään energiatehokkaampiin lamppuihin Loiste- ja monimetallilamput, ledit

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila 1 Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia...

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

KAARINAN SYYSMARATON

KAARINAN SYYSMARATON KAARINAN SYYSMARATON 22.10.2016 Mittausraportti Mittauspäivä: 20.10.2016, klo 18:00 19:30 Olosuhteet: Mittaaja: Avustajat: +5 C, pilvistä Jari Tomppo Janne Klasila, Tuomo Sibakov, Jaakko Uotila Kaarinan

Lisätiedot

DigiStreet älykäs tie- ja katuvalaistus

DigiStreet älykäs tie- ja katuvalaistus Lighting DigiStreet älykäs tie- ja katuvalaistus DigiStreet Philips DigiStreet -valaisimet on kehitetty pitkäikäisiksi, kestäviksi ja hyvin kaupunkimiljöösen sopiviksi. Philipsin erityinen ledimoduuli

Lisätiedot

Helsingin kaupungin näkökulma valaistushankintoihin

Helsingin kaupungin näkökulma valaistushankintoihin TEKIJÄ / ESITYKSEN NIMI 12.6.2015 1 Helsingin kaupungin näkökulma valaistushankintoihin Toimistopäällikkö Olli Markkanen Helsingin kaupungin rakennusvirasto Ulkovalaistustoimisto olli.markkanen@hel.fi

Lisätiedot

Valaistus. Ulkovalaisimet. Case study. Vuokatti. Katinkullantien valaistus tuo säästöä ja miellyttää silmää Sotkamo, Suomi

Valaistus. Ulkovalaisimet. Case study. Vuokatti. Katinkullantien valaistus tuo säästöä ja miellyttää silmää Sotkamo, Suomi Valaistus Ulkovalaisimet Case study Vuokatti Katinkullantien valaistus tuo säästöä ja miellyttää silmää Sotkamo, Suomi MileWide 2 LED Taustaa Kainuun Vuokatissa sijaitseva Holiday Club Katinkulta on kylpylähotelli,

Lisätiedot

tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia

tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia tievalaistus Tiedämme kuinka teistä luodaan turvallisempia Turvallista matkaa Tievalaistuksen tarkoituksena on auttaa tienkäyttäjiä ja jalankulkijoita havaitsemaan vaarat ja arvioimaan riskit riittävän

Lisätiedot

7 VUODEN. valtavalo VALTAVALO G4 LED-VALOPUTKET TAKUU G4 LED-VALOPUTKEN TEKNISET LISÄTIEDOT

7 VUODEN. valtavalo VALTAVALO G4 LED-VALOPUTKET TAKUU G4 LED-VALOPUTKEN TEKNISET LISÄTIEDOT VALTAVALO G4 LED-VALOPUTKET G4 LED-VALOPUTKEN TEKNISET LISÄTIEDOT 7 VUODEN TAKUU Nopea, helppo ja turvallinen tapa päivittää olemassa oleva valaistus LED-tekniikkaan 125 000 tunnin käyttöikä 7 vuoden takuu

Lisätiedot

CoreLine Waterproof kirkas valinta

CoreLine Waterproof kirkas valinta Lighting CoreLine Waterproof kirkas valinta CoreLine Waterproof Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia

Lisätiedot

CoreLine Batten kirkas valinta

CoreLine Batten kirkas valinta Lighting CoreLine Batten kirkas valinta CoreLine Batten Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, asiakkaat haluavat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Älykästä valaistusta avaimet käteen-periaatteella. Toiminta aloitettu 2009 Suomalaisten omistama Valmistus Suomessa Katuvalaistuksen taustat? Kysyimme kuntalaisilta: Mitkä

Lisätiedot