Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot"

Transkriptio

1 Kodin palvelut -verkkokauppa on :n, y-tunnus , (jäljempänä Sonera ) ylläpitämä markkinapaikka, jossa myydään kodin viihde-elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja tiedonsiirtoon liittyviä laitteita ja niihin liittyviä tietovälineitä, tarvikkeita sekä kodinkoneita ja niihin liittyviä lisälaitteita sekä em. laitteisiin mahdollisesti liittyvää kirjallista tai muuta aineistoa (jäljempänä Laite ). Lisäksi verkkokaupassa myydään myös kodin viihdeelektroniikan kautta hyödynnettävissä olevia kesto- tai kertasuoritteisia kodin palveluita kuten viestintäpalveluita, maksutelevisio- ja videopalveluita sekä muita sisältöpalveluita kuten tallenteita, ohjelmia, pelejä ja muuta digitaalista sisältöä (jäljempänä Palvelu ). Verkkokaupassa myytävistä tai vuokrattavista lähinnä viihteellisiksi tarkoitetuista asiakkaan päätelaitteeseen kuten matkapuhelimeen tai tietokoneeseen ladattavista ja siinä välittömästi tai erikseen ilmoitettuna aikana käytettävissä olevista Palveluista käytetään jäljempänä termiä Viihdepalvelu. Viihdepalveluita ovat mm. Spotify Premium palvelu ja video on demand palvelu. Laitteita ja Palveluita (jäljempänä yhdessä Tuote ) myydään kuluttaja- ja yritysasiakkaille Suomessa, ellei näissä ehdoissa myöhemmin toisin määrätä. Tuotteita voi olla tilattavissa Soneran päättämässä laajuudessa myös muissa myyntikanavissa kuin internetissä esim. puhelinmyynnissä tai Sonera Kauppiaan luona. Verkkokaupasta ostettavien muiden Palveluiden kuin Viihdepalvelun osalta sovelletaan Soneran palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille tai yritysasiakkaille asiakkaan profiilin mukaisesti. yleiset toimitusehdot,yleiset toimitusehdot yrityksille. Seuraavia ehtoja sovelletaan Kodin palvelut -verkkokaupasta ostettavien Tuotteiden kaupassa, ellei näissä ehdoissa ole toisin määrätty tai asiakkaan ja Soneran välillä kirjallisesti toisin sovittu. 1. Sopimuksen syntyminen, ehdot ja peruuttaminen 1.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun Sonera on hyväksynyt asiakkaan tilauksen toimittamalla asiakkaalle tilausvahvistuksen ostettavasta Tuotteesta ja valitusta maksutavasta riippuen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sonera varaa oikeuden olla hyväksymättä asiakkaan tilausta. Kuluttaja-asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Sopimussuhde Tuotteesta syntyy Soneran ja asiakkaan välille. Viihdepalveluiden osalta sopimussuhde voi erikseen ilmoitetuissa tilanteissa syntyä myös asiakkaan ja asianomaisen Viihdepalvelun palveluntarjoajan välille. 1.2 Sopimusehdot. Asiakas sitoutuu tilausta tehdessään tilaushetkellä kulloinkin voimassaolevaan 1) tuotekuvaukseen ( Tuotekuvaus ), 2) tarvittaessa Laitteiden kuukausimaksullista maksutapaa koskeviin luottomaksuehtoihin ( Luottomaksuehdot ) sekä 3) näihin Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehtoihin ( Toimitusehdot ). Laitteiden osalta Tuotekuvaus tarkoittaa laitekuvausta ja siihen mahdollisesti sovellettavia takuuehtoja. Viihdepalveluiden osalta Tuotekuvaus tarkoittaa palvelukuvausta ja/tai Viihdepalvelun käyttö- /lisenssiehtoja. Muiden Palveluiden kuin Viihdepalveluiden osalta sovelletaan 1) asianomaista palvelukuvausta, 2) Soneran palveluiden yleisiä toimitusehtoja ja 3) näitä Toimitusehtoja. Tuotteeseen sovellettavat ehdot ilmoitetaan tilauksen tekemisen yhteydessä ja asiakkaan tulee tutustua ja hyväksyä sovellettavat ehdot ennen tilauksen tekemistä. Sopimusehdot ovat luettavissa verkkokaupan sivuilla osoitteessa /kodinpalvelut. Mikäli sopimusehtojen sisältö on keskenään ristiriitainen, noudatetaan ehtoja edellä mainitussa järjestyksessä.

2 Soneralla on oikeus muuttaa 1) Tuotekuvausta, 2) Luottomaksuehtoja ja 3) Toimitusehtoja pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. 1.3 Sopimuksen peruuttaminen Sopimuksen peruuttamisesta ilmoittaminen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon neljäntoista (14) päivän kuluessa tilausvahvistuksesta tai Laitteen osalta sen vastaanottamisesta. Sonera palauttaa asiakkaalta mahdollisesti vastaanottamansa suoritukset asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Siltä osin kuin Palvelua on käytetty ennen peruutusoikeiden käyttämistä, on Soneralla oikeus periä asiakkaalta käyttöä vastaava korvaus. Laitteen osalta sopimus katsotaan perutuksi, kun palautettava Laite on toimitettu postitoimipaikkaan asiakaspalautuksena. Sonera maksaa suoritukset viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua vastaanotettuaan asiakkaan palauttaman Laitteen. Mikäli asiakas ei nouda toimitettua postipakettia, on siitä ilmoitettava tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon tai sähköpostiosoitteeseen mahdollisesti ennakkoon maksettujen suoritusten palauttamiseksi Peruutusoikeuden rajoitukset. Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, jos Palvelun toimittaminen sähköisesti tai muutoin on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Laitteiden osalta peruutusoikeus ei koske avattuja tallenteita tai tietokoneohjelmia, pelejä, muste- tai värikasetteja tai muita tuotteita, jotka ovat sinetöity eikä myöskään ns. hygieniatuotteita kuten korvakuulokkeita taikka asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita. Peruutusoikeutta ei myöskään ole sellaisten Laitteiden osalta, joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa edelleen myytäväksi. 2. Tuotteiden paketointi Sonera voi halutessaan paketoida Tuotteita kuten Laitteita, Viihdepalveluita ja muita Palveluita verkkokaupassa esitetyllä tavalla, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Viihdepalvelua voidaan siten tarjota vain yhdessä jonkun muun tai muiden verkkokaupassa myytävien Tuotteiden kanssa. Esimerkiksi Spotify Premiun palvelu voi olla saatavilla ainoastaan Sonera Laajakaista liittymän lisäpalveluna. 3. Hinnat ja maksaminen 3.1 Hinnat. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan verkkokaupassa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Laitteiden toimituskulut määräytyvät tilattujen Laitteiden, niiden painon sekä kuljetusmatkan mukaan. Asiakkaalle ilmoitetaan tilattavien Tuotteiden toimitus- ja muut kulut ennen sopimuksen syntymistä. 3.2 Maksaminen. Asiakas maksaa Tuotteet Soneralle kulloinkin tarjolla olevalla maksutavalla. Sonera voi tarjota Tuotteen maksutavaksi joko kertamaksua tai kuukausittain erissä tapahtuvaa maksua. Laitteiden osalta kuukausittain erissä tapahtuvaan maksuun sovelletaan Luottomaksuehtoja. Lisätietoa maksutavoista saat osoitteesta /kodinpalvelut. Samalla kertaa ostetut kuukausimaksulliset Tuotteet laskutetaan yhdellä laskulla. Mikäli asiakas maksaa yhteislaskulla laskutettavista Tuotteista vain osasuorituksen, suoritus kohdistetaan ensisijaisesti vanhimpaan avoinna olevaan saatavaan, jollei asiakas toisin suorituksen yhteydessä ilmoita.

3 4. Tuotteen virhe ja reklamaatiot 4.1 Tuotteen virhe. Tuotteessa on virhe, jos se ei vastaa sitä mitä on sovittu eikä poikkeaminen johdu asiakkaan vastuulla olevasta seikasta tai ylivoimaisesta esteestä. Laitteen virheellisyys arvioidaan sen ajankohdan mukaan, jolloin Laitteen vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle. Sonera vastaa virheestä, joka Laitteessa on ollut luovutusajankohtana, vaikka virhe ilmenee vasta myöhemmin. Sonera ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvista virheistä tai niistä johtuvista seuraamuksista. Tällaisia ovat mm. virheet, jotka johtuvat Tuotteeseen sovellettavien ehtojen vastaisesta tai puutteellisesta käytöstä taikka Tuotteen kanssa yhteen sopimattomien laitteiden tai palvelujen käyttämisestä. Sonera ei myöskään vastaa sen vaikutuspiiristä riippumattomasta syystä aiheutuneista vioista Tuotteessa. Tällaisia ovat mm. ohjelmistovirusten aiheuttamat virheet sekä virheet, jotka johtuvat jännitehäiriöstä, ukkosesta, sähköverkosta, tulipalosta, vesivahingosta tai muusta onnettomuudesta. 4.2 Virheilmoitus. Asiakas ei saa vedota Tuotteen virheeseen, jos hän ei ilmoita virheestä Soneralle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Yritysasiakkaiden osalta virheilmoitus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa edellä mainitusta ajankohdasta. Virheilmoitus on tehtävä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon. 4.3 Virheen korjaaminen. Sonera korjaa virheen tai Laitteiden osalta halutessaan toimittaa virheettömän Laitteen virheellisen tilalle kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta omalla kustannuksellaan. Sonera saa kuitenkin kieltäytyä oikaisemasta virhettä, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Soneran vastuu virheestä rajoittuu aina sopimuksen purkamiseen ja kaikissa tapauksissa enintään siihen määrään, minkä asiakas on maksanut Tuotteesta. 5. Viihdepalveluja koskevat erityisehdot 5.1 Soneran Viihdepalvelun käyttöoikeus, sisältö ja tuottaminen Käyttöoikeus. Sonera myöntää asiakkaalle rajoitetun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi Viihdepalvelun yhteydessä toimitettujen ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Viihdepalvelua saa käyttää vain lainsäädännön ja viranomaisäännösten sallimissa rajoissa ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin Käyttöoikeuden rajoitus. Viihdepalvelut on suunnattu käytettäväksi Suomesta. Viihdepalveluiden käyttö ei ole sallittua muista maista Viihdepalvelun sisältö. Viihdepalvelu myydään tai tarjotaan saataville sellaisena kuin se on siten, että Viihdepalvelu voi esimerkiksi sisältää mainoksia tms. Sonera ei vastaa Viihdepalvelun tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Sonera ei myöskään anna asiakkaalle mitään takuuta Viihdepalvelusta kuten takuuta kolmansien oikeuksien loukkaamattomuudesta taikka takuuta Viihdepalvelun laadusta, käytettävyydestä, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

4 5.1.4 Viihdepalvelun tuottaminen. Soneralla on oikeus tuottaa Viihdepalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Soneralla on oikeus tehdä Viihdepalvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia tai rajoittaa Viihdepalveluun pääsyä milloin tahansa. Soneralla on myös oikeus lopettaa Viihdepalvelun tai sen osan tuottaminen. Soneralla on oikeus käyttää Viihdepalvelun tuottamisessa alihankkijoita Viihdepalvelun ylläpitäminen. Sonera ei takaa Viihdepalvelun häiriötöntä toimintaa. Viihdepalvelua koskevat samat rajoitukset kuin internetiä yleensä; esimerkiksi yhtäaikaiset lataukset voivat ruuhkauttaa Viihdepalvelun ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Soneralla on oikeus tilapäisesti sulkea Viihdepalvelu tai sen osa, jos se on tarpeen. Tässä tapauksessa Sonera pyrkii siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Sonera pyrkii tiedottamaan etukäteen Viihdepalveluun vaikuttavista huoltotöistä ja suunnitelluista katkoksista. 5.2 Kolmannen osapuolen tarjoama Viihdepalvelu. Verkkokaupassa voi olla saatavilla myös muiden palveluntarjoajien tarjoamaa Viihdepalvelua. Sonera ei vastaa tällaisen kolmannen palveluntarjoajan toiminnasta kuten Viihdepalvelun sisällöstä, eikä tällainen kolmas palveluntarjoaja toimi Soneran puolesta. Sopimussuhde syntyy tässä tapauksessa asiakkaan ja asianomaisen palveluntarjoajan välille palveluntarjoajan erikseen ilmoittamilla sopimusehdoilla, eikä Sonera ole tällaisen sopimussuhteen osapuoli. Esimerkiksi SF Anytimen tarjoama videoon- demand palvelu on tässä kohdassa tarkoitettua kolmannen osapuolen tarjoamaa Viihdepalvelua. 5.3 Immateriaalioikeudet. Viihdepalvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole mitään immateriaalioikeuksia Viihdepalveluun tai sen sisältöön. Viihdepalvelun sisältämän aineiston tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Soneralle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Soneran nimenomaista kirjallista lupaa tai Viihdepalvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta oikeutta levittää, julkaista, kopioida, luovuttaa kolmannelle, saattaa yleisön saataville, vuokrata tai myydä taikka muuten hyödyntää Viihdepalvelua tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. 5.4 Yksityiskäyttö. Viihdepalvelu on tarkoitettu yksityiskäyttöön eikä Viihdepalvelua myydä yritysasiakkaille. Asiakas vastaa siitä, että Viihdepalvelua käytetään vain yksityiskäyttöön sekä siitä, että Viihdepalvelun käyttö ei ole vastoin voimassaolevia tekijänoikeus- ja muita immateriaalioikeussäännöksiä. Viihdepalvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi esittää vaatimuksia suoraan asiakkaalle suojatun aineiston tämän kohdan vastaisesta käytöstä. 5.5 Rekisteröityminen ja tunnukset Rekisteröityminen. Viihdepalvelun käyttö voi edellyttää erikseen ilmoitettujen palvelujen osalta rekisteröitymistä, jolloin asiakkaan on annettava palvelun vaatimat tunnukset kuten käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas hyväksyy Viihdepalvelun käyttöehdot.

5 5.5.2 Tunnukset. Asiakkaan Soneralta saamat tunnukset kuten käyttäjätunnus ja salasana ovat Soneran omaisuutta eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Tunnisteet ovat henkilökohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä verkkokaupan asiakaspalveluun. Asiakas vastaa Viihdepalvelun maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. Soneralla on oikeus sulkea asiakkaan pääsy Viihdepalveluun välittömästi saatuaan tiedon tunnisteiden joutumisesta kolmannen haltuun tai niiden katoamista. Soneralla on oikeus muuttaa tunnisteita perustellusta syystä. 5.6 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Viihdepalvelun käyttäminen edellyttää tiettyjen teknisten laitteisto-, verkkoyhteys-, ohjelmisto- ja/tai käyttöjärjestelmävaatimusten täyttymistä. Nämä Viihdepalvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet (esimerkiksi yhteys matkaviestinverkkoon tai internetiin), ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät eivät kuulu Viihdepalveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien hankkimisesta, toimintakunnosta ja suojaamisesta. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Viihdepalvelun toimintaa. Häiriötä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Viihdepalvelusta. Lisätietoa Viihdepalvelun käytön teknisistä edellytyksistä on saatavilla verkkokaupan sivuilla osoitteessa /kodinpalvelut. 6. Laitteita koskevat erityisehdot 6.1 Laitetiedot. Kaikki verkkokaupan Laitteet myydään sellaisena kuin ne ovat. Asiakkaan on huolellisesti tutustuttava Tuotekuvaukseen ja mahdollisiin lisenssiehtoihin osoitteessa /kodinpalvelut ja tarvittaessa laitevalmistajan sivuilla. Sonera ei vastaa Laitteiden valmistajien sivuilla olevista virheistä. Asiakkaan on huomattava, että Soneran Laitteista ilmoittamissa tiedoissa voi olla inhimillisestä erehdyksestä aiheutuvia virheitä. Sonera voi vedota erehdykseen, jos virhe on ollut niin ilmeinen, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo. Verkkokaupan sivuilla olevissa tuotekuvissa esiintyvät Laitteet saattavat poiketa tarjotusta tai sisältää tuotteita, jotka eivät sisälly Laitteen kokoonpanoon. Kaupallisista syistä tuotekuvassa voi siten olla Laitteen hintaan kuulumattomia lisälaitteita tai muita varusteita kuten esimerkiksi tietokonetta esittävässä kuvassa voi olla hiiri (tietokoneen osoitinlaite), tulostin tai muita lisävarusteita taikka taulutelevisio voidaan esittää ympäristössä, jossa siihen on liitetty kotiteatterijärjestelmä. 6.2 Laitteiden saatavuus. Sonera pyrkii kohtuullisin toimenpitein siihen, että Laitteita on saatavilla. Kun Laite myydään loppuun, asiasta ilmoitetaan verkkokaupassa mahdollisimman pian. Soneran vastuu tehdystä tilauksesta tai Laitteen huonosta saatavuudesta tms. rajoittuu aina sopimuksen purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen suoritusten palauttamiseen. 6.3 Laitteiden toimittaminen, omistusoikeus ja vaaranvastuu Toimitusaika ja -paikka. Laitteet toimitetaan kohtuullisessa ajassa, joka on normaalisti 2-5 arkipäivää, ja viimeistään neljän (4) viikon kuluessa sopimuksen syntymisestä. Toimitusaika voi vaihdella laitekohtaisesti. Laitteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella lähimpään postitoimipaikkaan tai vastaavaan. Laitteet toimitetaan ainoastaan Suomeen (pois lukien Ahvenanmaa).

6 6.3.2 Omistusoikeus ja vaaranvastuu. Laitteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle heti sopimuksen teon jälkeen. Laitteen vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on saanut Laitteen hallintaansa (esimerkiksi kuittaamalla sen postista) Laitteiden peruutusoikeuden edellytykset ja toteuttaminen. Edellä kohdan 1.3. peruutusoikeuden edellytyksenä on, että palautettava Laite ja sen myyntipakkaus ovat olennaisesti muuttumattomia sekä myyntikelpoisia ja että Laite on alkuperäisessä pakkauksessa kaikkine toimitettuine osineen. Asiakkaalla on oikeus tutustua Laitteeseen ja kokeilla sitä samaan tapaan kuin hän voisi tehdä ostaessaan Laitteen liikkeestä. Asiakas voi myös avata pakkauksen tutkiakseen ja kokeillakseen Laitetta menettämättä peruutusoikeuttaan. Laitetta ei kuitenkaan saa ottaa käyttöön. Palautus on tehtävä /kodinpalvelut sivuilla olevan palautuslomakkeen avulla. Asiakkaan on pakattava ja pehmustettava Laite vastaavasti kuin alkuperäinen lähetys sekä liitettävä mukaan tosite Laitteen osto- ja noutopäivästä postista sekä toimitettava se postitoimipaikkaan postin kuljetettavaksi. Puutteellisia Laitepalautuksia ei hyvitetä asiakkaalle, vaan ne toimitetaan asiakkaan kustannuksella takaisin. Asiakaspalautusta tehtäessä on käytettävä Postin asiakaspalautus lomaketta ja sopimusnumeroa Palautusosoite on Kodin palvelut / Sonera / Formatum Oy, Miilutie 7, Keuruu. Sonera ei ole vastuussa kuluista tai viiveestä, joka aiheutuu siitä, että asiakaspalautus toimitetaan johonkin muuhun kuin yllä määriteltyyn osoitteeseen. 6.4 Takuu Ei Soneran antamaa takuuta. Kaikilla verkkokaupan Laitteilla on laitevalmistajan myöntämä takuu. Takuuehdot käyvät ilmi Tuotekuvauksesta osoitteessa /kodinpalvelut. Lisäksi takuuehdot ja ohjeet takuuoikeuden käyttämiseksi toimitetaan asiakkaalle Laitteen tuotepakkauksen mukana. Takuu ei kata Laitteen huonontumista, vikaa tai toimintahäiriötä, joka johtuu tapaturmasta tai ylivoimaisesta esteestä kuten ukkosen tai ylijännitteen aiheuttamista vaurioista, Laitteen vääränlaisesta käsittelystä, ohjelmien tai virusten aiheuttamista vahingoista tai muusta asiakkaan puolella olevasta seikasta kuten asiakkaan tekemistä fyysisistä tai ohjelmallisista muutoksista Laitteeseen Takuuvastuun toteuttaminen. Laitteiden takuunaikainen vaihto on suoritettava ottamalla yhteyttä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon, josta asiakas saa yksityiskohtaiset ohjeet takuuvastuun toteuttamiseksi. Mikäli asiakkaan Laite vaihdetaan virhevastuun tai takuuvastuun johdosta uuteen tai vastaavaan verkkokaupan välityksellä, a) Asiakkaan on ilmoitettava Laitteen nimi, malli, sarjanumero, tilauspäivä b) Asiakkaalle toimitetaan uusi tai vastaava Laite ja vioittunut Laite palautetaan Soneralle. c) Takuuvaihdossa palautettavan Laitteen tulee olla alkuperäisessä paketissa kaikkine toimitettuine osineen ja tarvikkeineen, mukaan luettuna käyttöohjeet ja vastaavat d) Saatuaan uuden Laitteen vioittuneen tilalle ja esitäytetyn palautuskuoren, on asiakkaan neljäntoista (14) päivän aikana palautettava viallinen laite Soneralle ohjeiden mukaisesti. Mikäli asiakas ei noudata asetettua määräaikaa, veloitetaan uudesta Laitteesta hinnaston mukainen hinta. Mikäli asiakas palauttaa Laitteen takuupalautuksena vajaan kokonaisuuden taikka palautus ei kuulu takuun piiriin edellä kerrotulla tavalla, palautetaan alkuperäinen Laite asiakkaalle hänen kustannuksellaan. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan on palautettava uusi toimitettu Laite takaisin Soneralle neljäntoista (14) päivän kuluessa tai siitä laskutetaan hinnaston mukainen hinta.

7 Laitteiden takuuvaihdossa palautettavien Laitteiden sisältämät tiedostot tms. tuhotaan, eikä niitä siirretä uudelle toimitettavalle Laitteelle, joten Sonera ei vastaa asiakkaan tiedostojen ja/tai ohjelmistojen tuhoamisesta mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 7. Asiakastiedot ja henkilötietojen käsittely 7.1 Tietojen antaminen. Tilauksen yhteydessä asiakkaan on annettava tilauksen täyttämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja oikeudestaan luovuttaa asianomaisia tietoja. 7.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja muut tiedot. Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Kodin palvelut verkkokaupan asiakasrekisteriin. Sonera käsittelee henkilötietolain mukaisia henkilötietoja mm. asiakassuhteen hoitamisessa ja markkinoinnissa rekisteri elosteessa kuvatulla tavalla. Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa /kodinpalvelut. Henkilörekisterin pitäjänä toimii. Siltä osin kuin Viihdepalvelun tarjoajana on kolmas osapuoli, jonka kanssa sopimussuhde Viihdepalvelusta syntyy, vastaa henkilötietojen käsittelystä asianomainen kolmas osapuoli. Tässä tapauksessa kolmas osapuoli toimii henkilörekisterin pitäjänä. Sonera käsittelee henkilötietoja kolmannen osapuolen alihankkijana tilauksen välittämiseksi palveluntarjoajalle sekä Viihdepalvelun laskuttamiseksi asiakkaalta. Soneralla on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut sekä muu viestintä mahdollisesti syntyneiden sopimuksien todentamiseksi, palvelun laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi. 7.3 Asiakkaan tarkastusoikeus. Asiakas voi käyttää henkilötietolain 26 :n mukaista tarkastusoikeuttaan (asiakkaan oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja) lähettämällä tarkastuspyynnön kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: / Kodin palvelut -verkkokauppa Asiakasrekisterit, PL 440, Sonera 7.4 Asiakkaan kielto-oikeus. Asiakas voi kieltää Soneraa käsittelemästä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla asiasta yllä mainittuun osoitteeseen. 8. Vahinkojen korvaaminen Sonera ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Sonera ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Sonera ei myöskään korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Soneralla ei ole korvausvelvollisuutta näiden ehtojen mukaisten oikeuksiensa käyttämisestä. Sonera vastuu rajoittaa enintään Suomen pakottavien säännösten mukaan.

8 9. Muut ehdot 9.1 Asiakaspalvelu. Sonera laskuttaa Kodin palvelut verkkokaupan puhelinasiakaspalvelusta kohtuullisen puhelumaksun. Puhelumaksu ilmoitetaan asiakaspalvelunumeron yhteydessä. Siltä osin kuin asiakkaan yhteydenotto on ollut aiheellinen Tuotteen virheestä reklamoimiseksi, Sonera hyvittää asiakkaan pyynnöstä tälle reklamoinnista aiheutuneet puhelumaksut. 9.2 Ylivoimainen este. Sonera vapautuu tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa asiakkaille vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen tämän sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Sonerasta riippumaton, ja jonka vaikutuksia Sonera ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Sonerasta riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. 9.3 Sovellettava lainsäädäntö. Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Nämä ehdot eivät vähennä kuluttaja-asiakkaalle kuluttajansuojalain (1978/38) mukaisesti kuuluvia oikeuksia. 9.4 Riitaisuuksien ratkaiseminen. Osapuolella on oikeus saattaa tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, ratkaistaan tätä sopimusta koskevat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi saattaa sopimusta koskevat erimielisyydet myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. /kodinpalvelut

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Viope on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. 1 (6) Viopen Palveluiden yleiset toimitusehdot Kuluttaja-asiakkaalle 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Viope Solutions Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 B&K 240111 1 (5) VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 1. Määritelmät, ehtojen soveltuvuus ja kaupan kohde 2. Tilaus 3. Hinnat Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita, jotka

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT YRITYSASIAKKAILLE

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT YRITYSASIAKKAILLE TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT Lisätietoja Telian palveluista saa osoitteesta telia.fi ja asiakaspalvelustamme 020 693 693 (pvm/mpm) Telia Helppi -palveluiden yleiset ehdot yritysasiakkaille 1

Lisätiedot

Helpson palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille 14.1.2014 1 SOVELTAMISALA

Helpson palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille 14.1.2014 1 SOVELTAMISALA 1 SOVELTAMISALA 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön asiakkaalle toimittamiin Helpson palveluihin,

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TELIA HELPPI -PALVELUIDEN YLEISET EHDOT Lisätietoja Telian palveluista saa osoitteesta telia.fi ja asiakaspalvelustamme 020 690 400 (pvm/mpm) Telia Helppi -palveluiden yleiset ehdot kuluttaja-asiakkaille

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Leimaus.fi verkkopalveluiden käyttöoikeussopimus

Leimaus.fi verkkopalveluiden käyttöoikeussopimus Innox Oy - Leimaus.fi käyttöoikeussopimus 11.6.2014 Sivu 1 / 5 Leimaus.fi verkkopalveluiden käyttöoikeussopimus 1. SOPIJAPUOLET Tätä sopimusta sovelletaan Innox Oy:n, Asiakkaan (Leimaus.fi palvelua käyttävä

Lisätiedot

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi Toimitusehdot Voimassa 01.11.2014 Tuotteita myy Sugart koriste- ja juhlapalvelu Ly-2447334-7. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja oppilaitoksille. Emme toimita lähetyksiä

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Veikkauksen Kiitä naapuriasi -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste n säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä MTV Oy,, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Nämä ehdot määrittävät Vuole Oy:n tarjoaman lisäturvan Ostajalle mahdollisia epärehellisiä kauppiaita kohtaan ja takaavat kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

HS-Works Oy. Toimitusehdot yritysasiakkaille

HS-Works Oy. Toimitusehdot yritysasiakkaille HS-Works Oy Toimitusehdot yritysasiakkaille Toimitusehdot 9.5.2009 Sisällys 1 Soveltamisala...1 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 1 1.2 Määritelmiä... 1 1.2.1 Asiakas...1 1.2.2 Palvelu...1 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 3.8.2017 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6) käyttöehtoja ( Sopimus tai Käyttöehdot

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Vaasan kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

T i o mi m tu t sehdo d t o kul u utt t a t ja-asiakkaille

T i o mi m tu t sehdo d t o kul u utt t a t ja-asiakkaille itkit Toimitusehdot kuluttaja-asiakkailleasiakkaille Toimitusehdot 19.8.2012 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 4 1.1. Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2. Määritelmiä... 4 1.2.1. Asiakas... 4 1.2.2.

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Ruokaasuomesta.fi palvelun käyttö-, tilaus- ja toimitusehdot ruokarinkien asiakkaille

Ruokaasuomesta.fi palvelun käyttö-, tilaus- ja toimitusehdot ruokarinkien asiakkaille Ruokaasuomesta.fi palvelun käyttö-, tilaus- ja toimitusehdot ruokarinkien asiakkaille Yleistä Tässä dokumentissa on esitetty Ruokaasuomesta.fi palvelun (myöhemmin Palvelu) tilaus- ja toimitusehdot sekä

Lisätiedot

EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot

EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Easy LED Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja ) väliseen Myyjän

Lisätiedot

Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja - paikallinen TV-palvelut ja/tai -laitteet tarjoava

Lisätiedot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot 1 Käyttöehdot Ylläpitäjä: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Palveluntarjoaja: PTTK Oy:n yhteistyökunnat ja -toimijat Ohjelmiston toimittaja: Timmi

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS Liite 1 SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa kerrotaan mihin sääntöihin Synkka Laatu (myöhemmin laadunvarmistuspalvelu) perustuu, mitkä ovat asiakkuuden edellytykset ja kuinka

Lisätiedot

Big Hero 6 -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste

Big Hero 6 -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste Big Hero 6 -kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä The Walt Disney Company Nordicin kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Palveluntarjoaja tai Palveluntarjoajan partner-yritys voi käyttää tätä palvelua referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 1 Kä yttä jä ehdot Käyttäjäehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Rekisteröitymällä hyväksyt palvelun käyttöehdot. Samalla rekisteröity yritys ja henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Toimitusehdot Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Conseils Oy Secure Link E-mail: myynti@securelink.fi Web: www.securelink.fi 1. ASIAKASTIETOJEN ANTAMINEN 1.1. Tilauksen tekeminen edellyttää

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT Daimler Finland Oy Toimitusehdot 01.09.2010 DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA Näitä toimitusehtoja sovelletaan Daimler Finland Oy:n ( Daimler ) ja rekisteröidyn Daimlerin jälleenmyyjän

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi

Lisätiedot

1 (5) päivitetty 29.8.2011 SUOMEN MAKSUTURVA OY:N MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT (ASIAKAS)

1 (5) päivitetty 29.8.2011 SUOMEN MAKSUTURVA OY:N MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT (ASIAKAS) 1 (5) 1. Osapuolet Tämän toimeksiannon (jäljempänä Toimeksianto ) osapuolina ovat Suomen Maksuturva Oy (jäljempänä Maksuturva ) ja Maksuturvan asiakkaana oleva yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka ostaa

Lisätiedot

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä.

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä. Yleiset kauppaehdot 1. Toimitusehdot ja -kulut Toimitamme tuotteet postitse asiakkaan lähimpään postitoimipaikkaan kaikkialle Suomeen. Toimitusta varten tarvitsemme täydellisen katuosoitteen. Tilaajan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Wood Innovations Finland Oy:n ennakkomyynti- ja toimitusehdot kuluttajille 100 Wiilubiken ennakkoerästä

Wood Innovations Finland Oy:n ennakkomyynti- ja toimitusehdot kuluttajille 100 Wiilubiken ennakkoerästä 1 (5) Wood Innovations Finland Oy:n ennakkomyynti- ja kuluttajille 100 Wiilubiken ennakkoerästä 1 Ehtojen soveltaminen 2 Tilaaminen Näitä ehtoja sovelletaan Wood Innovations Finland Oy:n (y-tunnus: 2684967-8,

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu

Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Ikuista sädehtivin silmämeikkisi -kilpailu , säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Toimitusehdot. 1 Soveltamisala. 1.2 Määritelmiä. 2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

Toimitusehdot. 1 Soveltamisala. 1.2 Määritelmiä. 2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö Toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tmi Entertomin asiakkaalle toimittamiin palveluihin, ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu. 1.2 Määritelmiä

Lisätiedot

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä Järjestäjä). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Tanssii Tähtien Kanssa Fazer Pure Dark -kilpailun säännöt 1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). 2. Kilpailuun

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 1/5 Rajataide ry Hämeenpuisto 10 33210 Tampere rajataide.fi ½-lehti 35800 Mänttä puolilehti.fi PUOLILEHTI.FI KÄYTTÖEHDOT Nämä ehdot tulevat voimaan 15.11.2013 ja ovat

Lisätiedot

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta.

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta. 1 TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTEET mysafety käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja turvallisesti. mysafetyn käsittelemiin henkilötietoihin. Tutustu tietosuojaselosteeseen

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot