Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot"

Transkriptio

1 Kodin palvelut -verkkokauppa on :n, y-tunnus , (jäljempänä Sonera ) ylläpitämä markkinapaikka, jossa myydään kodin viihde-elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja tiedonsiirtoon liittyviä laitteita ja niihin liittyviä tietovälineitä, tarvikkeita sekä kodinkoneita ja niihin liittyviä lisälaitteita sekä em. laitteisiin mahdollisesti liittyvää kirjallista tai muuta aineistoa (jäljempänä Laite ). Lisäksi verkkokaupassa myydään myös kodin viihdeelektroniikan kautta hyödynnettävissä olevia kesto- tai kertasuoritteisia kodin palveluita kuten viestintäpalveluita, maksutelevisio- ja videopalveluita sekä muita sisältöpalveluita kuten tallenteita, ohjelmia, pelejä ja muuta digitaalista sisältöä (jäljempänä Palvelu ). Verkkokaupassa myytävistä tai vuokrattavista lähinnä viihteellisiksi tarkoitetuista asiakkaan päätelaitteeseen kuten matkapuhelimeen tai tietokoneeseen ladattavista ja siinä välittömästi tai erikseen ilmoitettuna aikana käytettävissä olevista Palveluista käytetään jäljempänä termiä Viihdepalvelu. Viihdepalveluita ovat mm. Spotify Premium palvelu ja video on demand palvelu. Laitteita ja Palveluita (jäljempänä yhdessä Tuote ) myydään kuluttaja- ja yritysasiakkaille Suomessa, ellei näissä ehdoissa myöhemmin toisin määrätä. Tuotteita voi olla tilattavissa Soneran päättämässä laajuudessa myös muissa myyntikanavissa kuin internetissä esim. puhelinmyynnissä tai Sonera Kauppiaan luona. Verkkokaupasta ostettavien muiden Palveluiden kuin Viihdepalvelun osalta sovelletaan Soneran palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille tai yritysasiakkaille asiakkaan profiilin mukaisesti. yleiset toimitusehdot,yleiset toimitusehdot yrityksille. Seuraavia ehtoja sovelletaan Kodin palvelut -verkkokaupasta ostettavien Tuotteiden kaupassa, ellei näissä ehdoissa ole toisin määrätty tai asiakkaan ja Soneran välillä kirjallisesti toisin sovittu. 1. Sopimuksen syntyminen, ehdot ja peruuttaminen 1.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun Sonera on hyväksynyt asiakkaan tilauksen toimittamalla asiakkaalle tilausvahvistuksen ostettavasta Tuotteesta ja valitusta maksutavasta riippuen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sonera varaa oikeuden olla hyväksymättä asiakkaan tilausta. Kuluttaja-asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Sopimussuhde Tuotteesta syntyy Soneran ja asiakkaan välille. Viihdepalveluiden osalta sopimussuhde voi erikseen ilmoitetuissa tilanteissa syntyä myös asiakkaan ja asianomaisen Viihdepalvelun palveluntarjoajan välille. 1.2 Sopimusehdot. Asiakas sitoutuu tilausta tehdessään tilaushetkellä kulloinkin voimassaolevaan 1) tuotekuvaukseen ( Tuotekuvaus ), 2) tarvittaessa Laitteiden kuukausimaksullista maksutapaa koskeviin luottomaksuehtoihin ( Luottomaksuehdot ) sekä 3) näihin Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehtoihin ( Toimitusehdot ). Laitteiden osalta Tuotekuvaus tarkoittaa laitekuvausta ja siihen mahdollisesti sovellettavia takuuehtoja. Viihdepalveluiden osalta Tuotekuvaus tarkoittaa palvelukuvausta ja/tai Viihdepalvelun käyttö- /lisenssiehtoja. Muiden Palveluiden kuin Viihdepalveluiden osalta sovelletaan 1) asianomaista palvelukuvausta, 2) Soneran palveluiden yleisiä toimitusehtoja ja 3) näitä Toimitusehtoja. Tuotteeseen sovellettavat ehdot ilmoitetaan tilauksen tekemisen yhteydessä ja asiakkaan tulee tutustua ja hyväksyä sovellettavat ehdot ennen tilauksen tekemistä. Sopimusehdot ovat luettavissa verkkokaupan sivuilla osoitteessa /kodinpalvelut. Mikäli sopimusehtojen sisältö on keskenään ristiriitainen, noudatetaan ehtoja edellä mainitussa järjestyksessä.

2 Soneralla on oikeus muuttaa 1) Tuotekuvausta, 2) Luottomaksuehtoja ja 3) Toimitusehtoja pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. 1.3 Sopimuksen peruuttaminen Sopimuksen peruuttamisesta ilmoittaminen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon neljäntoista (14) päivän kuluessa tilausvahvistuksesta tai Laitteen osalta sen vastaanottamisesta. Sonera palauttaa asiakkaalta mahdollisesti vastaanottamansa suoritukset asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Siltä osin kuin Palvelua on käytetty ennen peruutusoikeiden käyttämistä, on Soneralla oikeus periä asiakkaalta käyttöä vastaava korvaus. Laitteen osalta sopimus katsotaan perutuksi, kun palautettava Laite on toimitettu postitoimipaikkaan asiakaspalautuksena. Sonera maksaa suoritukset viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua vastaanotettuaan asiakkaan palauttaman Laitteen. Mikäli asiakas ei nouda toimitettua postipakettia, on siitä ilmoitettava tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon tai sähköpostiosoitteeseen mahdollisesti ennakkoon maksettujen suoritusten palauttamiseksi Peruutusoikeuden rajoitukset. Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, jos Palvelun toimittaminen sähköisesti tai muutoin on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Laitteiden osalta peruutusoikeus ei koske avattuja tallenteita tai tietokoneohjelmia, pelejä, muste- tai värikasetteja tai muita tuotteita, jotka ovat sinetöity eikä myöskään ns. hygieniatuotteita kuten korvakuulokkeita taikka asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita. Peruutusoikeutta ei myöskään ole sellaisten Laitteiden osalta, joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa edelleen myytäväksi. 2. Tuotteiden paketointi Sonera voi halutessaan paketoida Tuotteita kuten Laitteita, Viihdepalveluita ja muita Palveluita verkkokaupassa esitetyllä tavalla, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Viihdepalvelua voidaan siten tarjota vain yhdessä jonkun muun tai muiden verkkokaupassa myytävien Tuotteiden kanssa. Esimerkiksi Spotify Premiun palvelu voi olla saatavilla ainoastaan Sonera Laajakaista liittymän lisäpalveluna. 3. Hinnat ja maksaminen 3.1 Hinnat. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan verkkokaupassa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Laitteiden toimituskulut määräytyvät tilattujen Laitteiden, niiden painon sekä kuljetusmatkan mukaan. Asiakkaalle ilmoitetaan tilattavien Tuotteiden toimitus- ja muut kulut ennen sopimuksen syntymistä. 3.2 Maksaminen. Asiakas maksaa Tuotteet Soneralle kulloinkin tarjolla olevalla maksutavalla. Sonera voi tarjota Tuotteen maksutavaksi joko kertamaksua tai kuukausittain erissä tapahtuvaa maksua. Laitteiden osalta kuukausittain erissä tapahtuvaan maksuun sovelletaan Luottomaksuehtoja. Lisätietoa maksutavoista saat osoitteesta /kodinpalvelut. Samalla kertaa ostetut kuukausimaksulliset Tuotteet laskutetaan yhdellä laskulla. Mikäli asiakas maksaa yhteislaskulla laskutettavista Tuotteista vain osasuorituksen, suoritus kohdistetaan ensisijaisesti vanhimpaan avoinna olevaan saatavaan, jollei asiakas toisin suorituksen yhteydessä ilmoita.

3 4. Tuotteen virhe ja reklamaatiot 4.1 Tuotteen virhe. Tuotteessa on virhe, jos se ei vastaa sitä mitä on sovittu eikä poikkeaminen johdu asiakkaan vastuulla olevasta seikasta tai ylivoimaisesta esteestä. Laitteen virheellisyys arvioidaan sen ajankohdan mukaan, jolloin Laitteen vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle. Sonera vastaa virheestä, joka Laitteessa on ollut luovutusajankohtana, vaikka virhe ilmenee vasta myöhemmin. Sonera ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvista virheistä tai niistä johtuvista seuraamuksista. Tällaisia ovat mm. virheet, jotka johtuvat Tuotteeseen sovellettavien ehtojen vastaisesta tai puutteellisesta käytöstä taikka Tuotteen kanssa yhteen sopimattomien laitteiden tai palvelujen käyttämisestä. Sonera ei myöskään vastaa sen vaikutuspiiristä riippumattomasta syystä aiheutuneista vioista Tuotteessa. Tällaisia ovat mm. ohjelmistovirusten aiheuttamat virheet sekä virheet, jotka johtuvat jännitehäiriöstä, ukkosesta, sähköverkosta, tulipalosta, vesivahingosta tai muusta onnettomuudesta. 4.2 Virheilmoitus. Asiakas ei saa vedota Tuotteen virheeseen, jos hän ei ilmoita virheestä Soneralle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Yritysasiakkaiden osalta virheilmoitus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa edellä mainitusta ajankohdasta. Virheilmoitus on tehtävä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon. 4.3 Virheen korjaaminen. Sonera korjaa virheen tai Laitteiden osalta halutessaan toimittaa virheettömän Laitteen virheellisen tilalle kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta omalla kustannuksellaan. Sonera saa kuitenkin kieltäytyä oikaisemasta virhettä, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Soneran vastuu virheestä rajoittuu aina sopimuksen purkamiseen ja kaikissa tapauksissa enintään siihen määrään, minkä asiakas on maksanut Tuotteesta. 5. Viihdepalveluja koskevat erityisehdot 5.1 Soneran Viihdepalvelun käyttöoikeus, sisältö ja tuottaminen Käyttöoikeus. Sonera myöntää asiakkaalle rajoitetun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi Viihdepalvelun yhteydessä toimitettujen ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Viihdepalvelua saa käyttää vain lainsäädännön ja viranomaisäännösten sallimissa rajoissa ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin Käyttöoikeuden rajoitus. Viihdepalvelut on suunnattu käytettäväksi Suomesta. Viihdepalveluiden käyttö ei ole sallittua muista maista Viihdepalvelun sisältö. Viihdepalvelu myydään tai tarjotaan saataville sellaisena kuin se on siten, että Viihdepalvelu voi esimerkiksi sisältää mainoksia tms. Sonera ei vastaa Viihdepalvelun tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Sonera ei myöskään anna asiakkaalle mitään takuuta Viihdepalvelusta kuten takuuta kolmansien oikeuksien loukkaamattomuudesta taikka takuuta Viihdepalvelun laadusta, käytettävyydestä, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

4 5.1.4 Viihdepalvelun tuottaminen. Soneralla on oikeus tuottaa Viihdepalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Soneralla on oikeus tehdä Viihdepalvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia tai rajoittaa Viihdepalveluun pääsyä milloin tahansa. Soneralla on myös oikeus lopettaa Viihdepalvelun tai sen osan tuottaminen. Soneralla on oikeus käyttää Viihdepalvelun tuottamisessa alihankkijoita Viihdepalvelun ylläpitäminen. Sonera ei takaa Viihdepalvelun häiriötöntä toimintaa. Viihdepalvelua koskevat samat rajoitukset kuin internetiä yleensä; esimerkiksi yhtäaikaiset lataukset voivat ruuhkauttaa Viihdepalvelun ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Soneralla on oikeus tilapäisesti sulkea Viihdepalvelu tai sen osa, jos se on tarpeen. Tässä tapauksessa Sonera pyrkii siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Sonera pyrkii tiedottamaan etukäteen Viihdepalveluun vaikuttavista huoltotöistä ja suunnitelluista katkoksista. 5.2 Kolmannen osapuolen tarjoama Viihdepalvelu. Verkkokaupassa voi olla saatavilla myös muiden palveluntarjoajien tarjoamaa Viihdepalvelua. Sonera ei vastaa tällaisen kolmannen palveluntarjoajan toiminnasta kuten Viihdepalvelun sisällöstä, eikä tällainen kolmas palveluntarjoaja toimi Soneran puolesta. Sopimussuhde syntyy tässä tapauksessa asiakkaan ja asianomaisen palveluntarjoajan välille palveluntarjoajan erikseen ilmoittamilla sopimusehdoilla, eikä Sonera ole tällaisen sopimussuhteen osapuoli. Esimerkiksi SF Anytimen tarjoama videoon- demand palvelu on tässä kohdassa tarkoitettua kolmannen osapuolen tarjoamaa Viihdepalvelua. 5.3 Immateriaalioikeudet. Viihdepalvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole mitään immateriaalioikeuksia Viihdepalveluun tai sen sisältöön. Viihdepalvelun sisältämän aineiston tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Soneralle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Soneran nimenomaista kirjallista lupaa tai Viihdepalvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta oikeutta levittää, julkaista, kopioida, luovuttaa kolmannelle, saattaa yleisön saataville, vuokrata tai myydä taikka muuten hyödyntää Viihdepalvelua tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. 5.4 Yksityiskäyttö. Viihdepalvelu on tarkoitettu yksityiskäyttöön eikä Viihdepalvelua myydä yritysasiakkaille. Asiakas vastaa siitä, että Viihdepalvelua käytetään vain yksityiskäyttöön sekä siitä, että Viihdepalvelun käyttö ei ole vastoin voimassaolevia tekijänoikeus- ja muita immateriaalioikeussäännöksiä. Viihdepalvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi esittää vaatimuksia suoraan asiakkaalle suojatun aineiston tämän kohdan vastaisesta käytöstä. 5.5 Rekisteröityminen ja tunnukset Rekisteröityminen. Viihdepalvelun käyttö voi edellyttää erikseen ilmoitettujen palvelujen osalta rekisteröitymistä, jolloin asiakkaan on annettava palvelun vaatimat tunnukset kuten käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas hyväksyy Viihdepalvelun käyttöehdot.

5 5.5.2 Tunnukset. Asiakkaan Soneralta saamat tunnukset kuten käyttäjätunnus ja salasana ovat Soneran omaisuutta eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Tunnisteet ovat henkilökohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä verkkokaupan asiakaspalveluun. Asiakas vastaa Viihdepalvelun maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. Soneralla on oikeus sulkea asiakkaan pääsy Viihdepalveluun välittömästi saatuaan tiedon tunnisteiden joutumisesta kolmannen haltuun tai niiden katoamista. Soneralla on oikeus muuttaa tunnisteita perustellusta syystä. 5.6 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Viihdepalvelun käyttäminen edellyttää tiettyjen teknisten laitteisto-, verkkoyhteys-, ohjelmisto- ja/tai käyttöjärjestelmävaatimusten täyttymistä. Nämä Viihdepalvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet (esimerkiksi yhteys matkaviestinverkkoon tai internetiin), ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät eivät kuulu Viihdepalveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien hankkimisesta, toimintakunnosta ja suojaamisesta. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Viihdepalvelun toimintaa. Häiriötä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Viihdepalvelusta. Lisätietoa Viihdepalvelun käytön teknisistä edellytyksistä on saatavilla verkkokaupan sivuilla osoitteessa /kodinpalvelut. 6. Laitteita koskevat erityisehdot 6.1 Laitetiedot. Kaikki verkkokaupan Laitteet myydään sellaisena kuin ne ovat. Asiakkaan on huolellisesti tutustuttava Tuotekuvaukseen ja mahdollisiin lisenssiehtoihin osoitteessa /kodinpalvelut ja tarvittaessa laitevalmistajan sivuilla. Sonera ei vastaa Laitteiden valmistajien sivuilla olevista virheistä. Asiakkaan on huomattava, että Soneran Laitteista ilmoittamissa tiedoissa voi olla inhimillisestä erehdyksestä aiheutuvia virheitä. Sonera voi vedota erehdykseen, jos virhe on ollut niin ilmeinen, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo. Verkkokaupan sivuilla olevissa tuotekuvissa esiintyvät Laitteet saattavat poiketa tarjotusta tai sisältää tuotteita, jotka eivät sisälly Laitteen kokoonpanoon. Kaupallisista syistä tuotekuvassa voi siten olla Laitteen hintaan kuulumattomia lisälaitteita tai muita varusteita kuten esimerkiksi tietokonetta esittävässä kuvassa voi olla hiiri (tietokoneen osoitinlaite), tulostin tai muita lisävarusteita taikka taulutelevisio voidaan esittää ympäristössä, jossa siihen on liitetty kotiteatterijärjestelmä. 6.2 Laitteiden saatavuus. Sonera pyrkii kohtuullisin toimenpitein siihen, että Laitteita on saatavilla. Kun Laite myydään loppuun, asiasta ilmoitetaan verkkokaupassa mahdollisimman pian. Soneran vastuu tehdystä tilauksesta tai Laitteen huonosta saatavuudesta tms. rajoittuu aina sopimuksen purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen suoritusten palauttamiseen. 6.3 Laitteiden toimittaminen, omistusoikeus ja vaaranvastuu Toimitusaika ja -paikka. Laitteet toimitetaan kohtuullisessa ajassa, joka on normaalisti 2-5 arkipäivää, ja viimeistään neljän (4) viikon kuluessa sopimuksen syntymisestä. Toimitusaika voi vaihdella laitekohtaisesti. Laitteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella lähimpään postitoimipaikkaan tai vastaavaan. Laitteet toimitetaan ainoastaan Suomeen (pois lukien Ahvenanmaa).

6 6.3.2 Omistusoikeus ja vaaranvastuu. Laitteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle heti sopimuksen teon jälkeen. Laitteen vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on saanut Laitteen hallintaansa (esimerkiksi kuittaamalla sen postista) Laitteiden peruutusoikeuden edellytykset ja toteuttaminen. Edellä kohdan 1.3. peruutusoikeuden edellytyksenä on, että palautettava Laite ja sen myyntipakkaus ovat olennaisesti muuttumattomia sekä myyntikelpoisia ja että Laite on alkuperäisessä pakkauksessa kaikkine toimitettuine osineen. Asiakkaalla on oikeus tutustua Laitteeseen ja kokeilla sitä samaan tapaan kuin hän voisi tehdä ostaessaan Laitteen liikkeestä. Asiakas voi myös avata pakkauksen tutkiakseen ja kokeillakseen Laitetta menettämättä peruutusoikeuttaan. Laitetta ei kuitenkaan saa ottaa käyttöön. Palautus on tehtävä /kodinpalvelut sivuilla olevan palautuslomakkeen avulla. Asiakkaan on pakattava ja pehmustettava Laite vastaavasti kuin alkuperäinen lähetys sekä liitettävä mukaan tosite Laitteen osto- ja noutopäivästä postista sekä toimitettava se postitoimipaikkaan postin kuljetettavaksi. Puutteellisia Laitepalautuksia ei hyvitetä asiakkaalle, vaan ne toimitetaan asiakkaan kustannuksella takaisin. Asiakaspalautusta tehtäessä on käytettävä Postin asiakaspalautus lomaketta ja sopimusnumeroa Palautusosoite on Kodin palvelut / Sonera / Formatum Oy, Miilutie 7, Keuruu. Sonera ei ole vastuussa kuluista tai viiveestä, joka aiheutuu siitä, että asiakaspalautus toimitetaan johonkin muuhun kuin yllä määriteltyyn osoitteeseen. 6.4 Takuu Ei Soneran antamaa takuuta. Kaikilla verkkokaupan Laitteilla on laitevalmistajan myöntämä takuu. Takuuehdot käyvät ilmi Tuotekuvauksesta osoitteessa /kodinpalvelut. Lisäksi takuuehdot ja ohjeet takuuoikeuden käyttämiseksi toimitetaan asiakkaalle Laitteen tuotepakkauksen mukana. Takuu ei kata Laitteen huonontumista, vikaa tai toimintahäiriötä, joka johtuu tapaturmasta tai ylivoimaisesta esteestä kuten ukkosen tai ylijännitteen aiheuttamista vaurioista, Laitteen vääränlaisesta käsittelystä, ohjelmien tai virusten aiheuttamista vahingoista tai muusta asiakkaan puolella olevasta seikasta kuten asiakkaan tekemistä fyysisistä tai ohjelmallisista muutoksista Laitteeseen Takuuvastuun toteuttaminen. Laitteiden takuunaikainen vaihto on suoritettava ottamalla yhteyttä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon, josta asiakas saa yksityiskohtaiset ohjeet takuuvastuun toteuttamiseksi. Mikäli asiakkaan Laite vaihdetaan virhevastuun tai takuuvastuun johdosta uuteen tai vastaavaan verkkokaupan välityksellä, a) Asiakkaan on ilmoitettava Laitteen nimi, malli, sarjanumero, tilauspäivä b) Asiakkaalle toimitetaan uusi tai vastaava Laite ja vioittunut Laite palautetaan Soneralle. c) Takuuvaihdossa palautettavan Laitteen tulee olla alkuperäisessä paketissa kaikkine toimitettuine osineen ja tarvikkeineen, mukaan luettuna käyttöohjeet ja vastaavat d) Saatuaan uuden Laitteen vioittuneen tilalle ja esitäytetyn palautuskuoren, on asiakkaan neljäntoista (14) päivän aikana palautettava viallinen laite Soneralle ohjeiden mukaisesti. Mikäli asiakas ei noudata asetettua määräaikaa, veloitetaan uudesta Laitteesta hinnaston mukainen hinta. Mikäli asiakas palauttaa Laitteen takuupalautuksena vajaan kokonaisuuden taikka palautus ei kuulu takuun piiriin edellä kerrotulla tavalla, palautetaan alkuperäinen Laite asiakkaalle hänen kustannuksellaan. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan on palautettava uusi toimitettu Laite takaisin Soneralle neljäntoista (14) päivän kuluessa tai siitä laskutetaan hinnaston mukainen hinta.

7 Laitteiden takuuvaihdossa palautettavien Laitteiden sisältämät tiedostot tms. tuhotaan, eikä niitä siirretä uudelle toimitettavalle Laitteelle, joten Sonera ei vastaa asiakkaan tiedostojen ja/tai ohjelmistojen tuhoamisesta mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 7. Asiakastiedot ja henkilötietojen käsittely 7.1 Tietojen antaminen. Tilauksen yhteydessä asiakkaan on annettava tilauksen täyttämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja oikeudestaan luovuttaa asianomaisia tietoja. 7.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja muut tiedot. Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Kodin palvelut verkkokaupan asiakasrekisteriin. Sonera käsittelee henkilötietolain mukaisia henkilötietoja mm. asiakassuhteen hoitamisessa ja markkinoinnissa rekisteri elosteessa kuvatulla tavalla. Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa /kodinpalvelut. Henkilörekisterin pitäjänä toimii. Siltä osin kuin Viihdepalvelun tarjoajana on kolmas osapuoli, jonka kanssa sopimussuhde Viihdepalvelusta syntyy, vastaa henkilötietojen käsittelystä asianomainen kolmas osapuoli. Tässä tapauksessa kolmas osapuoli toimii henkilörekisterin pitäjänä. Sonera käsittelee henkilötietoja kolmannen osapuolen alihankkijana tilauksen välittämiseksi palveluntarjoajalle sekä Viihdepalvelun laskuttamiseksi asiakkaalta. Soneralla on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut sekä muu viestintä mahdollisesti syntyneiden sopimuksien todentamiseksi, palvelun laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi. 7.3 Asiakkaan tarkastusoikeus. Asiakas voi käyttää henkilötietolain 26 :n mukaista tarkastusoikeuttaan (asiakkaan oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja) lähettämällä tarkastuspyynnön kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: / Kodin palvelut -verkkokauppa Asiakasrekisterit, PL 440, Sonera 7.4 Asiakkaan kielto-oikeus. Asiakas voi kieltää Soneraa käsittelemästä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla asiasta yllä mainittuun osoitteeseen. 8. Vahinkojen korvaaminen Sonera ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Sonera ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Sonera ei myöskään korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Soneralla ei ole korvausvelvollisuutta näiden ehtojen mukaisten oikeuksiensa käyttämisestä. Sonera vastuu rajoittaa enintään Suomen pakottavien säännösten mukaan.

8 9. Muut ehdot 9.1 Asiakaspalvelu. Sonera laskuttaa Kodin palvelut verkkokaupan puhelinasiakaspalvelusta kohtuullisen puhelumaksun. Puhelumaksu ilmoitetaan asiakaspalvelunumeron yhteydessä. Siltä osin kuin asiakkaan yhteydenotto on ollut aiheellinen Tuotteen virheestä reklamoimiseksi, Sonera hyvittää asiakkaan pyynnöstä tälle reklamoinnista aiheutuneet puhelumaksut. 9.2 Ylivoimainen este. Sonera vapautuu tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa asiakkaille vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen tämän sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Sonerasta riippumaton, ja jonka vaikutuksia Sonera ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Sonerasta riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. 9.3 Sovellettava lainsäädäntö. Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Nämä ehdot eivät vähennä kuluttaja-asiakkaalle kuluttajansuojalain (1978/38) mukaisesti kuuluvia oikeuksia. 9.4 Riitaisuuksien ratkaiseminen. Osapuolella on oikeus saattaa tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, ratkaistaan tätä sopimusta koskevat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi saattaa sopimusta koskevat erimielisyydet myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. /kodinpalvelut

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja - paikallinen TV-palvelut ja/tai -laitteet tarjoava

Lisätiedot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot 1 Käyttöehdot Ylläpitäjä: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Palveluntarjoaja: PTTK Oy:n yhteistyökunnat ja -toimijat Ohjelmiston toimittaja: Timmi

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä Järjestäjä). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Tanssii Tähtien Kanssa Fazer Pure Dark -kilpailun säännöt 1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). 2. Kilpailuun

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT Daimler Finland Oy Toimitusehdot 01.09.2010 DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA Näitä toimitusehtoja sovelletaan Daimler Finland Oy:n ( Daimler ) ja rekisteröidyn Daimlerin jälleenmyyjän

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan kuluttaja- tai yritysasiakasta, joka hankkii MPY:ltä tai MPY:n jälleenmyyjiltä Digitalkkari- ja/tai tukipalveluja.

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan kuluttaja- tai yritysasiakasta, joka hankkii MPY:ltä tai MPY:n jälleenmyyjiltä Digitalkkari- ja/tai tukipalveluja. 1 (6) MPY PALVELUT OYJ:N DIGITALKKARIPALVELUIDEN SOPIMUSEHDOT 2.6.2016 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan MPY Palvelut Oyj:n (myöhemmin MPY) tai sen kanssa samaan Franchiseketjuun kuuluvan

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Dokk veneilypalvelut yleiset käyttöehdot

Dokk veneilypalvelut yleiset käyttöehdot Dokk veneilypalvelut yleiset käyttöehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Dokk.fi -sivuston kautta tilattuihin veneilypalveluihin, joissa osapuolina ovat edellä kohdassa 1. määritetyt osapuolet. Yksittäisen

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

3. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN, SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

3. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN, SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO YLEISET SOPIMUSEHDOT KUITUYHTEYDELLE 1. OSAPUOLET a) Lupinet Oy, y-tunnus 2490420-7 (jäljempänä Yhtiö ) b) Yksityis - ja yritysasiakas tai muu yhteisö, joka solmii Lupinet Oy:n kanssa kuituliittymäsopimuksen

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

"Karhu Voima": Karhu Voima Oy ja sen valtuuttamat alihankkijat/yhteistyökumppanit

Karhu Voima: Karhu Voima Oy ja sen valtuuttamat alihankkijat/yhteistyökumppanit SOPIMUSEHDOT KARHU VOIMAN TEMPO-TUOTE SUORALLE SÄHKÖLÄMMITYKSELLE 1. Sopimuksessa käytettävät lyhenteet Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia lyhenteitä: "Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Yleistä meistä ja verkkokaupasta. Sisäpiirin yleiset käyttöehdot

Yleistä meistä ja verkkokaupasta. Sisäpiirin yleiset käyttöehdot Lehmälääkärit.com tilaus- ja sopimusehdot Voimassa 5.11.12015 alkaen Yleistä meistä ja verkkokaupasta Verkkokaupan tuotteita myy ja Sisäpiiri-palvelun (jäljempänä Sisäpiiri) tarjoaa Tuotantoeläinlääkäripalvelu

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

DNA Liikkuva Laajakaista -palveluun sovellettavat erityisehdot, joita sovelletaan tilaussopimuksen ja toimitusehtojen lisäksi

DNA Liikkuva Laajakaista -palveluun sovellettavat erityisehdot, joita sovelletaan tilaussopimuksen ja toimitusehtojen lisäksi 1(3) DNA LIIKKUVA LAAJAKAISTA -ERITYISEHDOT 1 Eritysehtojen käsitteet Oheiset käsitteet tarkoittavat näissä erityisehdoissa seuraavaa: Asiakas Erityisehdot DNA Oy Laitepalvelu Laitteet Asiakas-sanaa käytettäessä

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

1.Soveltamisala ja ehtojen voimassaolo. 1.Palvelun kuvaus KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT

1.Soveltamisala ja ehtojen voimassaolo. 1.Palvelun kuvaus KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 1.Soveltamisala ja ehtojen voimassaolo Näitä käyttö- ja toimitusehtoja ( Ehdot ) sovelletaan Suomen Messut Osuuskunnan messutapahtumien yhteydessä tai muutoin tarjoamien verkkokauppojen

Lisätiedot

Sonera Sovelluskaupan käyttöä koskevat ehdot

Sonera Sovelluskaupan käyttöä koskevat ehdot Sonera Sovelluskaupan käyttöä koskevat ehdot 04.02.2016 Tervetuloa Sonera Sovelluskauppaan, joka on tarkoitettu yritysten ja Y-tunnuksellisten yhteisöjen käyttöön. Sovelluskaupan käyttöön sovelletaan näitä

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille Lisäksi kaikissa palveluissamme sovelletaan Paraisten Puhelin Oy:n viestintäpalveluidenyleisiä sopimusehtoja kuluttajille. voimassa 1.3.2011 alkaen 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT

SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT 1. Termit 2. Sopimuksen tarkoitus Palvelun tuottaja - Palvelun tuottanut osapuoli. Enterpay Oy. Kauppias - Sopimuksen kauppiasosapuoli. Palvelu Palvelun tuottajan toteuttama Lasku yritykselle -niminen

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

1.Soveltamisala ja ehtojen voimassaolo. 2.Palvelun kuvaus KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT

1.Soveltamisala ja ehtojen voimassaolo. 2.Palvelun kuvaus KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT 1.Soveltamisala ja ehtojen voimassaolo Näitä ehtoja sovelletaan aariumin.com kauppapaikan ( Kauppapaikka ) käyttöön ja sen kautta tehtyihin tilauksiin. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot