Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot"

Transkriptio

1 Kodin palvelut -verkkokauppa on :n, y-tunnus , (jäljempänä Sonera ) ylläpitämä markkinapaikka, jossa myydään kodin viihde-elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja tiedonsiirtoon liittyviä laitteita ja niihin liittyviä tietovälineitä, tarvikkeita sekä kodinkoneita ja niihin liittyviä lisälaitteita sekä em. laitteisiin mahdollisesti liittyvää kirjallista tai muuta aineistoa (jäljempänä Laite ). Lisäksi verkkokaupassa myydään myös kodin viihdeelektroniikan kautta hyödynnettävissä olevia kesto- tai kertasuoritteisia kodin palveluita kuten viestintäpalveluita, maksutelevisio- ja videopalveluita sekä muita sisältöpalveluita kuten tallenteita, ohjelmia, pelejä ja muuta digitaalista sisältöä (jäljempänä Palvelu ). Verkkokaupassa myytävistä tai vuokrattavista lähinnä viihteellisiksi tarkoitetuista asiakkaan päätelaitteeseen kuten matkapuhelimeen tai tietokoneeseen ladattavista ja siinä välittömästi tai erikseen ilmoitettuna aikana käytettävissä olevista Palveluista käytetään jäljempänä termiä Viihdepalvelu. Viihdepalveluita ovat mm. Spotify Premium palvelu ja video on demand palvelu. Laitteita ja Palveluita (jäljempänä yhdessä Tuote ) myydään kuluttaja- ja yritysasiakkaille Suomessa, ellei näissä ehdoissa myöhemmin toisin määrätä. Tuotteita voi olla tilattavissa Soneran päättämässä laajuudessa myös muissa myyntikanavissa kuin internetissä esim. puhelinmyynnissä tai Sonera Kauppiaan luona. Verkkokaupasta ostettavien muiden Palveluiden kuin Viihdepalvelun osalta sovelletaan Soneran palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille tai yritysasiakkaille asiakkaan profiilin mukaisesti. yleiset toimitusehdot,yleiset toimitusehdot yrityksille. Seuraavia ehtoja sovelletaan Kodin palvelut -verkkokaupasta ostettavien Tuotteiden kaupassa, ellei näissä ehdoissa ole toisin määrätty tai asiakkaan ja Soneran välillä kirjallisesti toisin sovittu. 1. Sopimuksen syntyminen, ehdot ja peruuttaminen 1.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun Sonera on hyväksynyt asiakkaan tilauksen toimittamalla asiakkaalle tilausvahvistuksen ostettavasta Tuotteesta ja valitusta maksutavasta riippuen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sonera varaa oikeuden olla hyväksymättä asiakkaan tilausta. Kuluttaja-asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Sopimussuhde Tuotteesta syntyy Soneran ja asiakkaan välille. Viihdepalveluiden osalta sopimussuhde voi erikseen ilmoitetuissa tilanteissa syntyä myös asiakkaan ja asianomaisen Viihdepalvelun palveluntarjoajan välille. 1.2 Sopimusehdot. Asiakas sitoutuu tilausta tehdessään tilaushetkellä kulloinkin voimassaolevaan 1) tuotekuvaukseen ( Tuotekuvaus ), 2) tarvittaessa Laitteiden kuukausimaksullista maksutapaa koskeviin luottomaksuehtoihin ( Luottomaksuehdot ) sekä 3) näihin Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehtoihin ( Toimitusehdot ). Laitteiden osalta Tuotekuvaus tarkoittaa laitekuvausta ja siihen mahdollisesti sovellettavia takuuehtoja. Viihdepalveluiden osalta Tuotekuvaus tarkoittaa palvelukuvausta ja/tai Viihdepalvelun käyttö- /lisenssiehtoja. Muiden Palveluiden kuin Viihdepalveluiden osalta sovelletaan 1) asianomaista palvelukuvausta, 2) Soneran palveluiden yleisiä toimitusehtoja ja 3) näitä Toimitusehtoja. Tuotteeseen sovellettavat ehdot ilmoitetaan tilauksen tekemisen yhteydessä ja asiakkaan tulee tutustua ja hyväksyä sovellettavat ehdot ennen tilauksen tekemistä. Sopimusehdot ovat luettavissa verkkokaupan sivuilla osoitteessa /kodinpalvelut. Mikäli sopimusehtojen sisältö on keskenään ristiriitainen, noudatetaan ehtoja edellä mainitussa järjestyksessä.

2 Soneralla on oikeus muuttaa 1) Tuotekuvausta, 2) Luottomaksuehtoja ja 3) Toimitusehtoja pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. 1.3 Sopimuksen peruuttaminen Sopimuksen peruuttamisesta ilmoittaminen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon neljäntoista (14) päivän kuluessa tilausvahvistuksesta tai Laitteen osalta sen vastaanottamisesta. Sonera palauttaa asiakkaalta mahdollisesti vastaanottamansa suoritukset asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Siltä osin kuin Palvelua on käytetty ennen peruutusoikeiden käyttämistä, on Soneralla oikeus periä asiakkaalta käyttöä vastaava korvaus. Laitteen osalta sopimus katsotaan perutuksi, kun palautettava Laite on toimitettu postitoimipaikkaan asiakaspalautuksena. Sonera maksaa suoritukset viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua vastaanotettuaan asiakkaan palauttaman Laitteen. Mikäli asiakas ei nouda toimitettua postipakettia, on siitä ilmoitettava tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon tai sähköpostiosoitteeseen mahdollisesti ennakkoon maksettujen suoritusten palauttamiseksi Peruutusoikeuden rajoitukset. Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, jos Palvelun toimittaminen sähköisesti tai muutoin on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Laitteiden osalta peruutusoikeus ei koske avattuja tallenteita tai tietokoneohjelmia, pelejä, muste- tai värikasetteja tai muita tuotteita, jotka ovat sinetöity eikä myöskään ns. hygieniatuotteita kuten korvakuulokkeita taikka asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita. Peruutusoikeutta ei myöskään ole sellaisten Laitteiden osalta, joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa edelleen myytäväksi. 2. Tuotteiden paketointi Sonera voi halutessaan paketoida Tuotteita kuten Laitteita, Viihdepalveluita ja muita Palveluita verkkokaupassa esitetyllä tavalla, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Viihdepalvelua voidaan siten tarjota vain yhdessä jonkun muun tai muiden verkkokaupassa myytävien Tuotteiden kanssa. Esimerkiksi Spotify Premiun palvelu voi olla saatavilla ainoastaan Sonera Laajakaista liittymän lisäpalveluna. 3. Hinnat ja maksaminen 3.1 Hinnat. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan verkkokaupassa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Laitteiden toimituskulut määräytyvät tilattujen Laitteiden, niiden painon sekä kuljetusmatkan mukaan. Asiakkaalle ilmoitetaan tilattavien Tuotteiden toimitus- ja muut kulut ennen sopimuksen syntymistä. 3.2 Maksaminen. Asiakas maksaa Tuotteet Soneralle kulloinkin tarjolla olevalla maksutavalla. Sonera voi tarjota Tuotteen maksutavaksi joko kertamaksua tai kuukausittain erissä tapahtuvaa maksua. Laitteiden osalta kuukausittain erissä tapahtuvaan maksuun sovelletaan Luottomaksuehtoja. Lisätietoa maksutavoista saat osoitteesta /kodinpalvelut. Samalla kertaa ostetut kuukausimaksulliset Tuotteet laskutetaan yhdellä laskulla. Mikäli asiakas maksaa yhteislaskulla laskutettavista Tuotteista vain osasuorituksen, suoritus kohdistetaan ensisijaisesti vanhimpaan avoinna olevaan saatavaan, jollei asiakas toisin suorituksen yhteydessä ilmoita.

3 4. Tuotteen virhe ja reklamaatiot 4.1 Tuotteen virhe. Tuotteessa on virhe, jos se ei vastaa sitä mitä on sovittu eikä poikkeaminen johdu asiakkaan vastuulla olevasta seikasta tai ylivoimaisesta esteestä. Laitteen virheellisyys arvioidaan sen ajankohdan mukaan, jolloin Laitteen vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle. Sonera vastaa virheestä, joka Laitteessa on ollut luovutusajankohtana, vaikka virhe ilmenee vasta myöhemmin. Sonera ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvista virheistä tai niistä johtuvista seuraamuksista. Tällaisia ovat mm. virheet, jotka johtuvat Tuotteeseen sovellettavien ehtojen vastaisesta tai puutteellisesta käytöstä taikka Tuotteen kanssa yhteen sopimattomien laitteiden tai palvelujen käyttämisestä. Sonera ei myöskään vastaa sen vaikutuspiiristä riippumattomasta syystä aiheutuneista vioista Tuotteessa. Tällaisia ovat mm. ohjelmistovirusten aiheuttamat virheet sekä virheet, jotka johtuvat jännitehäiriöstä, ukkosesta, sähköverkosta, tulipalosta, vesivahingosta tai muusta onnettomuudesta. 4.2 Virheilmoitus. Asiakas ei saa vedota Tuotteen virheeseen, jos hän ei ilmoita virheestä Soneralle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Yritysasiakkaiden osalta virheilmoitus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa edellä mainitusta ajankohdasta. Virheilmoitus on tehtävä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon. 4.3 Virheen korjaaminen. Sonera korjaa virheen tai Laitteiden osalta halutessaan toimittaa virheettömän Laitteen virheellisen tilalle kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta omalla kustannuksellaan. Sonera saa kuitenkin kieltäytyä oikaisemasta virhettä, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Soneran vastuu virheestä rajoittuu aina sopimuksen purkamiseen ja kaikissa tapauksissa enintään siihen määrään, minkä asiakas on maksanut Tuotteesta. 5. Viihdepalveluja koskevat erityisehdot 5.1 Soneran Viihdepalvelun käyttöoikeus, sisältö ja tuottaminen Käyttöoikeus. Sonera myöntää asiakkaalle rajoitetun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi Viihdepalvelun yhteydessä toimitettujen ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Viihdepalvelua saa käyttää vain lainsäädännön ja viranomaisäännösten sallimissa rajoissa ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin Käyttöoikeuden rajoitus. Viihdepalvelut on suunnattu käytettäväksi Suomesta. Viihdepalveluiden käyttö ei ole sallittua muista maista Viihdepalvelun sisältö. Viihdepalvelu myydään tai tarjotaan saataville sellaisena kuin se on siten, että Viihdepalvelu voi esimerkiksi sisältää mainoksia tms. Sonera ei vastaa Viihdepalvelun tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Sonera ei myöskään anna asiakkaalle mitään takuuta Viihdepalvelusta kuten takuuta kolmansien oikeuksien loukkaamattomuudesta taikka takuuta Viihdepalvelun laadusta, käytettävyydestä, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

4 5.1.4 Viihdepalvelun tuottaminen. Soneralla on oikeus tuottaa Viihdepalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Soneralla on oikeus tehdä Viihdepalvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia tai rajoittaa Viihdepalveluun pääsyä milloin tahansa. Soneralla on myös oikeus lopettaa Viihdepalvelun tai sen osan tuottaminen. Soneralla on oikeus käyttää Viihdepalvelun tuottamisessa alihankkijoita Viihdepalvelun ylläpitäminen. Sonera ei takaa Viihdepalvelun häiriötöntä toimintaa. Viihdepalvelua koskevat samat rajoitukset kuin internetiä yleensä; esimerkiksi yhtäaikaiset lataukset voivat ruuhkauttaa Viihdepalvelun ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Soneralla on oikeus tilapäisesti sulkea Viihdepalvelu tai sen osa, jos se on tarpeen. Tässä tapauksessa Sonera pyrkii siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Sonera pyrkii tiedottamaan etukäteen Viihdepalveluun vaikuttavista huoltotöistä ja suunnitelluista katkoksista. 5.2 Kolmannen osapuolen tarjoama Viihdepalvelu. Verkkokaupassa voi olla saatavilla myös muiden palveluntarjoajien tarjoamaa Viihdepalvelua. Sonera ei vastaa tällaisen kolmannen palveluntarjoajan toiminnasta kuten Viihdepalvelun sisällöstä, eikä tällainen kolmas palveluntarjoaja toimi Soneran puolesta. Sopimussuhde syntyy tässä tapauksessa asiakkaan ja asianomaisen palveluntarjoajan välille palveluntarjoajan erikseen ilmoittamilla sopimusehdoilla, eikä Sonera ole tällaisen sopimussuhteen osapuoli. Esimerkiksi SF Anytimen tarjoama videoon- demand palvelu on tässä kohdassa tarkoitettua kolmannen osapuolen tarjoamaa Viihdepalvelua. 5.3 Immateriaalioikeudet. Viihdepalvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole mitään immateriaalioikeuksia Viihdepalveluun tai sen sisältöön. Viihdepalvelun sisältämän aineiston tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Soneralle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Soneran nimenomaista kirjallista lupaa tai Viihdepalvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta oikeutta levittää, julkaista, kopioida, luovuttaa kolmannelle, saattaa yleisön saataville, vuokrata tai myydä taikka muuten hyödyntää Viihdepalvelua tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. 5.4 Yksityiskäyttö. Viihdepalvelu on tarkoitettu yksityiskäyttöön eikä Viihdepalvelua myydä yritysasiakkaille. Asiakas vastaa siitä, että Viihdepalvelua käytetään vain yksityiskäyttöön sekä siitä, että Viihdepalvelun käyttö ei ole vastoin voimassaolevia tekijänoikeus- ja muita immateriaalioikeussäännöksiä. Viihdepalvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi esittää vaatimuksia suoraan asiakkaalle suojatun aineiston tämän kohdan vastaisesta käytöstä. 5.5 Rekisteröityminen ja tunnukset Rekisteröityminen. Viihdepalvelun käyttö voi edellyttää erikseen ilmoitettujen palvelujen osalta rekisteröitymistä, jolloin asiakkaan on annettava palvelun vaatimat tunnukset kuten käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas hyväksyy Viihdepalvelun käyttöehdot.

5 5.5.2 Tunnukset. Asiakkaan Soneralta saamat tunnukset kuten käyttäjätunnus ja salasana ovat Soneran omaisuutta eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Tunnisteet ovat henkilökohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä verkkokaupan asiakaspalveluun. Asiakas vastaa Viihdepalvelun maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. Soneralla on oikeus sulkea asiakkaan pääsy Viihdepalveluun välittömästi saatuaan tiedon tunnisteiden joutumisesta kolmannen haltuun tai niiden katoamista. Soneralla on oikeus muuttaa tunnisteita perustellusta syystä. 5.6 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Viihdepalvelun käyttäminen edellyttää tiettyjen teknisten laitteisto-, verkkoyhteys-, ohjelmisto- ja/tai käyttöjärjestelmävaatimusten täyttymistä. Nämä Viihdepalvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet (esimerkiksi yhteys matkaviestinverkkoon tai internetiin), ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät eivät kuulu Viihdepalveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien hankkimisesta, toimintakunnosta ja suojaamisesta. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Viihdepalvelun toimintaa. Häiriötä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Viihdepalvelusta. Lisätietoa Viihdepalvelun käytön teknisistä edellytyksistä on saatavilla verkkokaupan sivuilla osoitteessa /kodinpalvelut. 6. Laitteita koskevat erityisehdot 6.1 Laitetiedot. Kaikki verkkokaupan Laitteet myydään sellaisena kuin ne ovat. Asiakkaan on huolellisesti tutustuttava Tuotekuvaukseen ja mahdollisiin lisenssiehtoihin osoitteessa /kodinpalvelut ja tarvittaessa laitevalmistajan sivuilla. Sonera ei vastaa Laitteiden valmistajien sivuilla olevista virheistä. Asiakkaan on huomattava, että Soneran Laitteista ilmoittamissa tiedoissa voi olla inhimillisestä erehdyksestä aiheutuvia virheitä. Sonera voi vedota erehdykseen, jos virhe on ollut niin ilmeinen, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo. Verkkokaupan sivuilla olevissa tuotekuvissa esiintyvät Laitteet saattavat poiketa tarjotusta tai sisältää tuotteita, jotka eivät sisälly Laitteen kokoonpanoon. Kaupallisista syistä tuotekuvassa voi siten olla Laitteen hintaan kuulumattomia lisälaitteita tai muita varusteita kuten esimerkiksi tietokonetta esittävässä kuvassa voi olla hiiri (tietokoneen osoitinlaite), tulostin tai muita lisävarusteita taikka taulutelevisio voidaan esittää ympäristössä, jossa siihen on liitetty kotiteatterijärjestelmä. 6.2 Laitteiden saatavuus. Sonera pyrkii kohtuullisin toimenpitein siihen, että Laitteita on saatavilla. Kun Laite myydään loppuun, asiasta ilmoitetaan verkkokaupassa mahdollisimman pian. Soneran vastuu tehdystä tilauksesta tai Laitteen huonosta saatavuudesta tms. rajoittuu aina sopimuksen purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen suoritusten palauttamiseen. 6.3 Laitteiden toimittaminen, omistusoikeus ja vaaranvastuu Toimitusaika ja -paikka. Laitteet toimitetaan kohtuullisessa ajassa, joka on normaalisti 2-5 arkipäivää, ja viimeistään neljän (4) viikon kuluessa sopimuksen syntymisestä. Toimitusaika voi vaihdella laitekohtaisesti. Laitteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella lähimpään postitoimipaikkaan tai vastaavaan. Laitteet toimitetaan ainoastaan Suomeen (pois lukien Ahvenanmaa).

6 6.3.2 Omistusoikeus ja vaaranvastuu. Laitteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle heti sopimuksen teon jälkeen. Laitteen vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on saanut Laitteen hallintaansa (esimerkiksi kuittaamalla sen postista) Laitteiden peruutusoikeuden edellytykset ja toteuttaminen. Edellä kohdan 1.3. peruutusoikeuden edellytyksenä on, että palautettava Laite ja sen myyntipakkaus ovat olennaisesti muuttumattomia sekä myyntikelpoisia ja että Laite on alkuperäisessä pakkauksessa kaikkine toimitettuine osineen. Asiakkaalla on oikeus tutustua Laitteeseen ja kokeilla sitä samaan tapaan kuin hän voisi tehdä ostaessaan Laitteen liikkeestä. Asiakas voi myös avata pakkauksen tutkiakseen ja kokeillakseen Laitetta menettämättä peruutusoikeuttaan. Laitetta ei kuitenkaan saa ottaa käyttöön. Palautus on tehtävä /kodinpalvelut sivuilla olevan palautuslomakkeen avulla. Asiakkaan on pakattava ja pehmustettava Laite vastaavasti kuin alkuperäinen lähetys sekä liitettävä mukaan tosite Laitteen osto- ja noutopäivästä postista sekä toimitettava se postitoimipaikkaan postin kuljetettavaksi. Puutteellisia Laitepalautuksia ei hyvitetä asiakkaalle, vaan ne toimitetaan asiakkaan kustannuksella takaisin. Asiakaspalautusta tehtäessä on käytettävä Postin asiakaspalautus lomaketta ja sopimusnumeroa Palautusosoite on Kodin palvelut / Sonera / Formatum Oy, Miilutie 7, Keuruu. Sonera ei ole vastuussa kuluista tai viiveestä, joka aiheutuu siitä, että asiakaspalautus toimitetaan johonkin muuhun kuin yllä määriteltyyn osoitteeseen. 6.4 Takuu Ei Soneran antamaa takuuta. Kaikilla verkkokaupan Laitteilla on laitevalmistajan myöntämä takuu. Takuuehdot käyvät ilmi Tuotekuvauksesta osoitteessa /kodinpalvelut. Lisäksi takuuehdot ja ohjeet takuuoikeuden käyttämiseksi toimitetaan asiakkaalle Laitteen tuotepakkauksen mukana. Takuu ei kata Laitteen huonontumista, vikaa tai toimintahäiriötä, joka johtuu tapaturmasta tai ylivoimaisesta esteestä kuten ukkosen tai ylijännitteen aiheuttamista vaurioista, Laitteen vääränlaisesta käsittelystä, ohjelmien tai virusten aiheuttamista vahingoista tai muusta asiakkaan puolella olevasta seikasta kuten asiakkaan tekemistä fyysisistä tai ohjelmallisista muutoksista Laitteeseen Takuuvastuun toteuttaminen. Laitteiden takuunaikainen vaihto on suoritettava ottamalla yhteyttä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon, josta asiakas saa yksityiskohtaiset ohjeet takuuvastuun toteuttamiseksi. Mikäli asiakkaan Laite vaihdetaan virhevastuun tai takuuvastuun johdosta uuteen tai vastaavaan verkkokaupan välityksellä, a) Asiakkaan on ilmoitettava Laitteen nimi, malli, sarjanumero, tilauspäivä b) Asiakkaalle toimitetaan uusi tai vastaava Laite ja vioittunut Laite palautetaan Soneralle. c) Takuuvaihdossa palautettavan Laitteen tulee olla alkuperäisessä paketissa kaikkine toimitettuine osineen ja tarvikkeineen, mukaan luettuna käyttöohjeet ja vastaavat d) Saatuaan uuden Laitteen vioittuneen tilalle ja esitäytetyn palautuskuoren, on asiakkaan neljäntoista (14) päivän aikana palautettava viallinen laite Soneralle ohjeiden mukaisesti. Mikäli asiakas ei noudata asetettua määräaikaa, veloitetaan uudesta Laitteesta hinnaston mukainen hinta. Mikäli asiakas palauttaa Laitteen takuupalautuksena vajaan kokonaisuuden taikka palautus ei kuulu takuun piiriin edellä kerrotulla tavalla, palautetaan alkuperäinen Laite asiakkaalle hänen kustannuksellaan. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan on palautettava uusi toimitettu Laite takaisin Soneralle neljäntoista (14) päivän kuluessa tai siitä laskutetaan hinnaston mukainen hinta.

7 Laitteiden takuuvaihdossa palautettavien Laitteiden sisältämät tiedostot tms. tuhotaan, eikä niitä siirretä uudelle toimitettavalle Laitteelle, joten Sonera ei vastaa asiakkaan tiedostojen ja/tai ohjelmistojen tuhoamisesta mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 7. Asiakastiedot ja henkilötietojen käsittely 7.1 Tietojen antaminen. Tilauksen yhteydessä asiakkaan on annettava tilauksen täyttämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja oikeudestaan luovuttaa asianomaisia tietoja. 7.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja muut tiedot. Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Kodin palvelut verkkokaupan asiakasrekisteriin. Sonera käsittelee henkilötietolain mukaisia henkilötietoja mm. asiakassuhteen hoitamisessa ja markkinoinnissa rekisteri elosteessa kuvatulla tavalla. Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa /kodinpalvelut. Henkilörekisterin pitäjänä toimii. Siltä osin kuin Viihdepalvelun tarjoajana on kolmas osapuoli, jonka kanssa sopimussuhde Viihdepalvelusta syntyy, vastaa henkilötietojen käsittelystä asianomainen kolmas osapuoli. Tässä tapauksessa kolmas osapuoli toimii henkilörekisterin pitäjänä. Sonera käsittelee henkilötietoja kolmannen osapuolen alihankkijana tilauksen välittämiseksi palveluntarjoajalle sekä Viihdepalvelun laskuttamiseksi asiakkaalta. Soneralla on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut sekä muu viestintä mahdollisesti syntyneiden sopimuksien todentamiseksi, palvelun laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi. 7.3 Asiakkaan tarkastusoikeus. Asiakas voi käyttää henkilötietolain 26 :n mukaista tarkastusoikeuttaan (asiakkaan oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja) lähettämällä tarkastuspyynnön kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: / Kodin palvelut -verkkokauppa Asiakasrekisterit, PL 440, Sonera 7.4 Asiakkaan kielto-oikeus. Asiakas voi kieltää Soneraa käsittelemästä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla asiasta yllä mainittuun osoitteeseen. 8. Vahinkojen korvaaminen Sonera ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Sonera ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Sonera ei myöskään korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Soneralla ei ole korvausvelvollisuutta näiden ehtojen mukaisten oikeuksiensa käyttämisestä. Sonera vastuu rajoittaa enintään Suomen pakottavien säännösten mukaan.

8 9. Muut ehdot 9.1 Asiakaspalvelu. Sonera laskuttaa Kodin palvelut verkkokaupan puhelinasiakaspalvelusta kohtuullisen puhelumaksun. Puhelumaksu ilmoitetaan asiakaspalvelunumeron yhteydessä. Siltä osin kuin asiakkaan yhteydenotto on ollut aiheellinen Tuotteen virheestä reklamoimiseksi, Sonera hyvittää asiakkaan pyynnöstä tälle reklamoinnista aiheutuneet puhelumaksut. 9.2 Ylivoimainen este. Sonera vapautuu tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa asiakkaille vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen tämän sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Sonerasta riippumaton, ja jonka vaikutuksia Sonera ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Sonerasta riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. 9.3 Sovellettava lainsäädäntö. Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Nämä ehdot eivät vähennä kuluttaja-asiakkaalle kuluttajansuojalain (1978/38) mukaisesti kuuluvia oikeuksia. 9.4 Riitaisuuksien ratkaiseminen. Osapuolella on oikeus saattaa tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, ratkaistaan tätä sopimusta koskevat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi saattaa sopimusta koskevat erimielisyydet myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. /kodinpalvelut

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

Tervetuloa. Kokosimme tähän vihkoseen tietoa liittymästäsi sekä sen palveluista.

Tervetuloa. Kokosimme tähän vihkoseen tietoa liittymästäsi sekä sen palveluista. Tervetuloa Kokosimme tähän vihkoseen tietoa liittymästäsi sekä sen palveluista. 1 Tervetuloa Prepaid -asiakkaaksi! Löydät uuden puhelinnumerosi sekä liittymäsi pin- ja puk-koodit sim-korttikehyksen takaa.

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 B&K 240111 1 (5) VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 1. Määritelmät, ehtojen soveltuvuus ja kaupan kohde 2. Tilaus 3. Hinnat Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita, jotka

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sisällysluettelo 1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3 1.1 Käsitteet... 3 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 3 PALVELUIDEN

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Riippuen taloyhtiössä käytetystä tekniikasta, saatat tarvita liittymän käyttöön erillisen ADSL-päätelaitteen (modeemi). Liittymän jakamiseksi useammille laitteille

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot