PUOLIVUOTISKATSAUS MARRASKUU 2007 HUHTIKUU 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLIVUOTISKATSAUS MARRASKUU 2007 HUHTIKUU 2008"

Transkriptio

1 Pressrelease PUOLIVUOTISKATSAUS MARRASKUU 2007 HUHTIKUU 2008 JAKSO LYHYESTI Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan jakson aikana linjalla Turku Maarianhamina Tukholma 5 prosenttiyksiköllä 57,3 prosenttiin ja linjalla Helsinki Maarianhamina Tukholma vajaalla 3 prosenttiyksiköllä 49,7 prosenttiin. Myös risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi runsaalla prosenttiyksiköllä 51,1 prosenttiin. Markkinaosuuksien kasvu kaikilla linjoilla on voinut tapahtua samalla kun matkustajakohtainen tuotto on vahvistunut parempien matkustajakohtaisten lipputulojen ja aluksilla lisääntyneen myynnin ansiosta. Konsernin liikevaihto kasvoi 13,6 miljoonalla eurolla 193,7 miljoonasta eurosta 207,3 miljoonaan euroon (+ 7 %). Liikevaihto kasvoi suuremman matkustajamäärän ja paremman matkustajakohtaisen myyntituoton johdosta. Polttoainehintojen jyrkkä nousu on vaikuttanut toimintavuoden kuuden ensimmäisen kuukauden tuloskehitykseen. Kustannusten kasvua on kuitenkin voitu kompensoida suuressa määrin paremmilla tuotoilla. Jakson tulos verojen jälkeen oli -1,2 miljoonaa euroa ja se oli täten hieman alhaisempi kuin edellisvuoden vastaavan jakson 1,5 miljoonan euron tulos. Osavuosikatsausta koskeviin kysymyksiin vastaa toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund. Puh: Fax: Viking Line is a public limited company and the market leading brand in passenger traffic on the northern Baltic Sea, with a mission to provide large-scale, affordable, safe passenger and cargo carrier services including first-class recreation, good food and shopping. Its shares have been listed on the Helsinki Stock Exchange since Viking Line serves Finland, Sweden and the Baltic countries with seven vessels. During fiscal 2006/2007 sales were about EUR 436 M. The number of passengers totalled 5.7 million. The average number of employees was 2,911. VIKING LINE ABP Norragatan 4/PB 166, AX Mariehamn, Åland, Finland. Tel Fax

2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto oli 207,35 miljoonaa euroa jaksolla 1. marraskuuta huhtikuuta 2008 (edellisenä vuonna 193,71 Meur). Liiketulos oli -0,60 Meur (2,50 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -0,93 Meur (2,90 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -1,21 Meur (1,47 Meur). Konsernin liikevaihto kasvoi 7,0 % suuremman matkustajamäärän ja paremman matkustajakohtaisen tuoton johdosta. Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 7,4 % 190,60 miljoonaan euroon ja rahtitoiminnan tuotot nousivat 2,9 % 14,86 miljoonaan euroon. Polttoainekulut kasvoivat 51,7 % ja olivat 21,12 miljoonaa euroa huomattavasti korkeampien polttoainehintojen johdosta. Henkilöstökulut kasvoivat 2,33 miljoonalla eurolla johtuen pääasiassa työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista. Poistot kasvoivat 1,00 miljoonalla eurolla. Kertaluontoiset kulut Viking XPRS -aluksen liikenteeseen tulon johdosta rasittivat konsernin tulosta. Alus liikennöi vain kolme päivää raportointijakson aikana. Kaikkiaan konsernin liiketoiminnan kulut nousivat 8,8 % 208,21 miljoonaan euroon. LIIKENNE JA VOLYYMIT Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2006/2007. Uudisrakennus Viking XPRS aloitti liikenteen linjalla Helsinki Tallinna 28. huhtikuuta Viking XPRS korvasi Rosellan, joka siirrettiin linjalle Maarianhamina Kapellskär telakoinnin ja tarkastuksen jälkeen. Rosella aloitti liikenteen 30. toukokuuta ja alus tuli linjalle Ålandsfärjanin tilalle. Rosella liikennöi linjalla syksyyn 2009 asti, jolloin Viking Linen uudisrakennus toimitetaan Espanjasta. Aker Yardsin telakka Helsingissä toimitti Viking XPRS -aluksen Viking Line Abp:lle 21.huhtikuuta. 24. huhtikuuta alus rekisteröitiin Ruotsin alusrekisteriin ja samasta päivästä lähtien tytäryhtiö Viking Rederi AB rahtasi aluksen bareboat -sopimuksella. Rosella rekisteröitiin Ruotsin alusrekisteriin 20. toukokuuta ja samasta päivästä lähtien tytäryhtiö Viking Rederi AB rahtasi aluksen bareboat -sopimuksella. Matkustajamäärät nousivat toimintavuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 2,5 %, eli matkustajaan. Viking Linen rahtimäärät vähenivät 2,0 % yksikkökuormaan. Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan tilikauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana linjalla Turku Maarianhamina Tukholma 5,0 prosenttiyksiköllä 57,3 prosenttiin ja linjalla Helsinki Maarianhamina Tukholma 2,7 prosenttiyksiköllä 49,7 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 1,1 prosenttiyksiköllä 51,1 prosenttiin. Linjalla Helsinki Tallinna markkinaosuus pieneni 2,7 prosenttiyksiköllä 22,3 prosenttiin. Konsernin koko markkinaosuus liikennöintialueella on täten 37,7 prosenttia. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Toukokuussa kokonaan omistettu tytäryhtiö Viking Rederi AB teki sopimuksen Barbadosilaisen G.A.P Shipping Co Ltd:n kanssa vuonna 1972 rakennetun M/S Ålandsfärjan -aluksen myynnistä. Sopimuksen mukaan alus luovutetaan ostajalle kesäkuun puolivälissä Myyntihinta on 2,6 miljoonaa euroa. Myyntivoitolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulostasoon. Konsernin investoinnit olivat 131,61 miljoonaa euroa (7,70 Meur), mistä 123,23 miljoonaa euroa koskee viimeisiä maksuja Viking XPRS uudisrakennuksesta sekä ennakkomaksuja aluksesta, joka on tilattu Astilleros de Sevilla, S.A. telakalta Espanjasta.

3 Yhtiön kahden uudisrakennuksen rahoituksen johdosta Viking Linen pitkäaikaiset korolliset velat ovat lisääntyneet huomattavasti jakson aikana. Uusi pitkäaikainen laina on euromääräinen ja vaihtuvakorkoinen. Laina-aika on 14 vuotta. Muuten tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat hallituksen arvioihin liiketoiminnan riskeistä. 30. huhtikuuta 2008 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 119,73 Meur (6,73 Meur). Omavaraisuusaste oli 40,2 %, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 58,5 %. Konsernin likvidit varat olivat huhtikuun lopussa 18,11 Meur (30,42 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,72 Meur (4,90 Meur). RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Koska merimiesten verojen ja sosiaalimaksujen palautusjärjestelmä Suomessa ei ollut pysyvä, ei yhtiö ole aiemmin huomioinut mahdollista tulevaisuudessa saatavaa palautusta, joka koskee konsernin suomalaisten alusten miehistön lomapalkkavelkaa. Tätä käytäntöä on muutettu, koska palautusjärjestelmän voimassaoloaika ei nykyisin ole rajoitettu Suomessa. Lomapalkkavelkaan sisältyvät tulevaisuudessa palautettavat verot ja sosiaalimaksut olivat yhteensä noin 3,17 miljoonaa euroa. Jotta kirjauskäytännön muutos ei vaikeuttaisi vertailua, kirjataan yksi neljäsosa (0,79 Meur) henkilöstökustannusten vähennykseksi jokaisella neljänneksellä 2007/2008. Muilta osin kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (2 803), joista emoyhtiössä (1 999). Maissa työskenteli 723 henkilöä (698) ja merellä henkilöä (2 105). YHTIÖKOKOUS Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 6. helmikuuta 2008 emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 1,00 euroa osakkeelta tilikaudelta 1. marraskuuta lokakuuta Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallitus varajäsenineen valittiin kokonaisuudessaan uudelleen. Hallitus on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G Nordström. Varajäsenet ovat Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist ja Airi Sundman. Yhtiön tilintarkastaja KHT Leif Hermans valittiin uudelleen ja uudeksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Erika Sjölund. Uusiksi varatilintarkastajiksi valittiin KHT Sven-Harry Boman ja HTM Sixten Söderström.

4 NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2007/2008 Tilikauden ensimmäisen puoliskon kehitys matkustajakohtaisen tuoton parantuessa ja markkinaosuuksien vahvistuessa päälinjoilla Suomen ja Ruotsin välillä on positiivista vallitsevassa kilpailutilanteessa. Polttoainehintojen jyrkällä nousulla on huomattava negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Viking XPRS -aluksen käyttöönoton ja velkaantumisen lisääntymisen vuoksi konsernin poistot ja korkokulut tulevat olemaan korkeammat kuin edellisvuonna. Tähänastinen kehitys ei anna aihetta muuttaa viimeisimmässä tilinpäätöksessä julkaistuja näkymiä eli konsernin tuloksen vuodelta 2007/2008 odotetaan olevan alhaisempi kuin vuoden 2006/2007 tulos. Seuraava osavuosikatsaus (marraskuu 2007 heinäkuu 2008) julkaistaan 11. syyskuuta Maarianhamina 12. kesäkuuta 2008 VIKING LINE ABP Hallitus

5 KONSERNIN TULOSLASKELMA 2007/ / / / /2007 MEUR LIIKEVAIHTO 106,01 98,59 207,35 193,71 436,02 Liiketoiminnan muut tuotot 0,16 0,10 0,26 0,19 0,49 Kulut Tavarat ja palvelut 29,91 26,99 57,23 53,33 120,30 Henkilöstökulut 26,73 24,63 51,87 49,54 99,93 Poistot ja arvonalentumiset 5,20 4,64 10,25 9,25 18,93 Liiketoiminnan muut kulut 44,96 40,79 88,87 79,28 164,56 106,80 97,05 208,21 191,40 403,72 LIIKETULOS -0,63 1,64-0,60 2,50 32,80 Rahoitustuotot 0,34 0,57 0,79 1,28 2,83 Rahoituskulut -0,71-0,50-1,11-0,88-1,85 TULOS ENNEN VEROJA -1,01 1,71-0,93 2,90 33,78 Tuloverot 0,00-0,77-0,29-1,43-8,93 TILIKAUDEN TULOS -1,01 0,94-1,21 1,47 24,84 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -1,01 0,94-1,21 1,47 24,84 Vähemmistölle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulos per osake, euroa -0,09 0,09-0,11 0,14 2,30

6 KONSERNIN TASE MEUR VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0,69 0,69 0,68 Maa-alueet 1,10 1,10 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 5,54 5,90 5,71 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,52 0,34 0,30 Alukset 253,04 131,17 126,45 Koneet ja kalusto 5,78 4,58 4,45 Ennakkomaksut 27,87 20,39 34,54 Rahoitusvarat 0,07 0,07 0,07 Saamiset 0,03 0,03 0,03 Pitkäaikaiset varat yhteensä 294,65 164,28 173,33 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 10,96 7,73 9,61 Tuloverosaamiset 2,84 0,12 0,01 Myyntisaamiset ja muut saamiset 38,68 28,66 31,86 Rahavarat 18,11 30,42 42,53 Lyhytaikaiset varat yhteensä 70,59 66,93 84,02 VARAT YHTEENSÄ 365,23 231,21 257,35 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 1,82 Rahastot 0,02 0,02 0,02 Muuntoerot -0,03 0,01 0,02 Kertyneet voittovarat 144,82 133,41 156,80 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 146,63 135,27 158,65 Vähemmistöosuus 0,04 0,03 0,04 Oma pääoma yhteensä 146,67 135,30 158,69 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 27,65 30,41 27,65 Korolliset velat 119,73 6,73 4,52 Pitkäaikaiset velat yhteensä 147,38 37,14 32,17 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 2,23 2,18 2,23 Tuloverovelat 0,00-5,47 Ostovelat ja muut velat 68,96 56,59 58,79 Lyhytaikaiset velat yhteensä 71,19 58,77 66,48 Velat yhteensä 218,57 95,91 98,66 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 365,23 231,21 257,35

7 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2007/ / /2007 MEUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos -1,21 1,47 24,84 Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset 10,25 9,25 18,93 Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa -0,02 0,01-0,05 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,74 0,49 0,70 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,62-0,68-1,44 Osinkotuotot - - 0,00 Tuloverot 0,29 1,43 8,93 Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -6,87-6,19-9,36 Vaihto-omaisuuden muutos -1,35 0,56-1,31 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 9,93 3,05 5,26 Maksetut korot -0,18-0,32-0,53 Maksetut muut rahoituskulut -0,33-0,18-0,19 Saadut korot 0,62 0,63 1,27 Saadut muut rahoitustuotot 0,06 0,05 0,14 Maksetut verot -8,58-4,66-9,35 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 2,72 4,90 37,84 INVESTOINNIT Alusinvestoinnit -107,54-0,17-4,08 Muut käyttöomaisuusinvestoinnit -2,49-0,60-1,22 Ennakkomaksut -21,58-6,92-21,07 Käyttöomaisuuden myynti 0,06 0,01 0,03 Rahoitusvarojen myynti - 0,00 0,00 Saadut osingot - - 0,00 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -131,55-7,68-26,34 RAHOITUS Pitkäaikaisten velkojen nostot 115,27 0,03 - Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -0,06-6,80-8,94 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00-0,02-0,01 Maksetut osingot -10,80-5,94-5,94 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 104,40-12,73-14,89 RAHAVAROJEN MUUTOS -24,43-15,51-3,39 Rahavarat tilikauden alussa 42,53 45,93 45,93 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 18,11 30,42 42,53

8 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muunto- Kertyneet Vähemmistö- Oma pääoma MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma ,82 0,02 0,02 156,80 158,65 0,04 158,69 Muuntoerot 0,00-0,05 0,04-0,01-0,01 Osingonjako -10,80-10,80-10,80 Tilikauden tulos -1,21-1,21 0,00-1,21 Oma pääoma ,82 0,02-0,03 144,82 146,63 0,04 146,67 Oma pääoma ,82 0,02-0,02 137,91 139,73 0,03 139,76 Muuntoerot 0,00 0,03-0,02 0,01 0,00 0,01 Osingonjako -5,94-5,94-5,94 Tilikauden tulos 1,47 1,47 0,00 1,47 Oma pääoma ,82 0,02 0,01 133,41 135,27 0,03 135,30

9 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2007/ / / /2007 MEUR Q2 Q1 Q4 Q3 LIIKEVAIHTO 106,01 101,34 113,71 128,60 Liiketoiminnan muut tuotot 0,16 0,10 0,18 0,12 Kulut Tavarat ja palvelut 29,91 27,31 31,57 35,40 Henkilöstökulut 26,73 25,14 25,04 25,36 Poistot ja arvonalentumiset 5,20 5,05 5,03 4,65 Liiketoiminnan muut kulut 44,96 43,91 44,04 41,24 106,80 101,41 105,67 106,65 LIIKETULOS -0,63 0,03 8,22 22,07 Rahoitustuotot 0,34 0,45 1,00 0,55 Rahoituskulut -0,71-0,40-0,65-0,32 TULOS ENNEN VEROJA -1,01 0,08 8,58 22,30 Tuloverot 0,00-0,29-2,01-5,50 TILIKAUDEN TULOS -1,01-0,21 6,57 16,81 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -1,01-0,21 6,57 16,81 Vähemmistölle 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulos per osake, euroa -0,09-0,02 0,61 1,56

10 ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET MEUR Vastuusitoumukset 123,57 10,95 8,72 Omasta puolesta annetut vakuudet 141,31 11,20 11,20 Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 33,40 107,93 156,28 kokonaisarvo 60,84 127,32 188,21 TUNNUSLUVUT JA TILASTOT 2007/ / / Oma pääoma per osake, euroa 13,58 12,52 14,69 Omavaraisuusaste 40,2 % 58,5 % 61,7 % Investoinnit, Meur 131,61 7,70 26,37 % liikevaihdosta 63,5 % 4,0 % 6,0 % Matkustajat Yksikkökuormat Henkilöstö, keskimäärin Tulos per osake = (Tulos ennen veroja tuloverot +/ vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) Pyöristyksistä syntyy +/ 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

VUOSIKERTOMUS 2007/2008 1. marraskuuta 2007 31. lokakuuta 2008

VUOSIKERTOMUS 2007/2008 1. marraskuuta 2007 31. lokakuuta 2008 VUOSIKERTOMUS 2007/2008 1. marraskuuta 2007 31. lokakuuta 2008 Sisällysluettelo 1 2 4 5 6 8 12 14 15 18 26 31 32 33 34 35 50 51 52 54 55 56 58 59 63 64 65 Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 2009. 1. marraskuuta 2008 31.lokakuuta 2009

Vuosikertomus 2008 2009. 1. marraskuuta 2008 31.lokakuuta 2009 Vuosikertomus 2008 2009 1. marraskuuta 2008 31.lokakuuta 2009 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus Yhteysliikenne ja myyntikonttorit Liikeidea Viking Linen laivasto Viking

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015

Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2014-31.1.2015 Vantaalla 26.3.2015 klo 15.10 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tappio pieneni Katsauskaudella

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuu Konsernin liikevaihto oli 100,0 (79,4) miljoonaa euroa, liikevaihto nousi 26 prosenttia Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (-0,5) miljoonaa

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009 TIIMARI OYJ ABP 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP:N TILINPÄÄTÖS 2009 Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös;

Lisätiedot

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS)

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) Julkinen kaupankäynti Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeella NASDAQ

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Vuosikertomus. 1. marraskuuta 2009 31.joulukuuta 2010

Vuosikertomus. 1. marraskuuta 2009 31.joulukuuta 2010 Vuosikertomus 1. marraskuuta 2009 31.joulukuuta 2010 MILJ Ö M Ä R KT Viking Line Abp on suomalainen varustamo, jonka osakkeet on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Yhtiöllä

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot