MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15"

Transkriptio

1 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s

2 Salon elinkeinoelämä lukuina Yritysten lukumäärä kpl (Suomen Asiakastieto Oy , yritysten päätoimipaikka Salossa) Vuonna 2010 perustettuja yrityksiä 397 kpl (Suomen Asiakastieto Oy , kaikki aktiiviset yritykset pl. asoy, koy) Väestömäärä (Väestörekisterikeskus ) Suomen 18. suurin kaupunki (väestön mukaan) kaupungin pinta-ala km², josta vesipinta-ala 181 km², rantaviivaa yli 360 km Suomen suurin maatalouskaupunki, joista viljanviljelytiloja 54% maatilaa, joiden keskikoko yli 47 hehtaaria Tuloveroprosentti ,75% Työttömyysprosentti 10,6 % (Salon TE-toimisto ) YRITYSSALO ALUEEN JA YRITYSTEN ASIALLA PALVELEE yrityksiä AUTTAA yrityksen perustamisessa OPASTAA yrittäjyyden alkutaipaleilla EDISTÄÄ verkostoitumista TUKEE kansainvälistymisessä PUOLUSTAA yrittäjyyden etuja YHDISTÄÄ eri alan osaajia ja toimialoja PÄÄKIRJOITUS Tutkijat ovat yrittäneet 35 vuotta löytää yrittäjän ihannetyyppiä siinä onnistumatta. Syykin on selvä: kuka tahansa voi menestyä, kunhan on uskoa itseensä ja tarpeeksi määrätietoisuutta ja sitkeyttä saada homma toimimaan. Tahtolaji, sanoo joku ja on kyllä suurelta osin oikeassa, sillä yksittäisistä asioista eniten liiketoiminnan menestykseen vaikuttava tekijä on yrittäjän oma persoonallisuus. Tämä tarkoittaa mahdollisuuksien huomaamista ja niihin tarttumista, aktiivisuutta riittävän tiedon hankkimiseksi erilaisista yritystoimintaan vaikuttavista asioista, aloitteellisuutta, sitkeyttä, riskinottokykyä ja vastuunkantoa päätöksistä. Teknisesti yrityksen perustaminen on tänä päivänä helppoa. Yrittäjäksi siirtyminen on kuitenkin yksi ihmisen suurista päätöksistä, joka vaikuttaa suuresti paitsi omaan elämiseen, myös kaikkiin läheisiin. Sen vuoksi perustamisen tekninen suoritus onkin ainoastaan eräänlainen loppuhuipennus pitkälle ja perusteelliselle valmistelutyölle. Lähtökohtana kaikelle yritystoiminnalle on tuotteen tai palvelun kysyntä. Asiakastarve ja asiakkaiden tavoittaminen, kilpailutilanne ja toiminnan rahoitus ovat asioita, joita on pohdittava tarkkaan heti sen jälkeen kun omat henkilökohtaiset tavoitteet yrittäjänä ovat selvillä. Tilastojen mukaan lähes 70 % ihmisistä, jotka päättävät työllistää itsensä yrittäjinä ei ole valmistautunut rooliinsa riittävästi; noin puolet kaikista eurooppalaisista yrityksistä epäonnistuu viiden vuoden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta. Sen vuoksi yrityksen perustamisen tärkein vaihe on liiketoiminnan huolellinen suunnittelu. Yrittäjän itsensä kannalta mutta myös yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattava ja kestävällä pohjalla oleva yritystoiminta on äärimmäisen tärkeää. Ainoastaan sitä kautta syntyy työpaikkoja ja verotuottoja, jotka mahdollistavat meille kaikille elintärkeiden julkisten palveluiden, esimerkiksi terveydenhuollon ja koulutuksen ylläpitämisen. Sen vuoksi Yrityssalon yksi perustehtävistä on auttaa jokaista salolaista yrittäjää ja yrityksen perustamista suunnittelevaa kaikin mahdollisin tavoin niin, että sekä uusi että jo toimiva yrittäjä voisi mahdollisimman turvallisesti suunnitella tulevaisuuttaan ja kehittää liiketoimintaansa. Tässä lehdessä on esitelty useita erilaisia välineitä yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen tueksi. Protomo-ohjelma tarjoaa yrittäjäurasta kiinnostuneille osaajille monipuoliset mahdollisuudet kehittää yritys- tai tuoteideaa eteenpäin ennen sitoutumista yrittäjyyteen. Liiketoiminnan käynnistämisen ja yrityksen pyörittämisen tueksi on tarjolla erilaisia valmennuksia ja Yrityssalon rahoitusneuvonta tarjoaa apua ja neuvoja rahoituslaskelmien teossa ja rahoituksen suunnittelussa. On myös erilaisia tapoja yritystoiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. Yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan ei kuitenkaan tarvitse pohtia tai selvitellä vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia yksin. Yrityssalon henkilökunta on kaikissa eri tilanteissa yrittäjän ja yrittäjäksi aikovan tukena. Vuonna 2010 Saloon perustetut yritykset toimialoittain Vuonna 2010 perustettuja yrityksiä 397 kpl (Suomen Asiakastieto Oy ) Tavataan, suunnitellaan ja onnistutaan yhdessä! KARI VÄHÄ Maa-, metsä- ja kalatalous 73 Teollisuus 15 Rakentaminen 78 Tukku- ja vähittäiskauppa 62 Kuljetus ja varastointi Majoitus ja ravitsemus Informaatio ja viestintä 5 Kiinteistöala 20 Tieteellinen ja tekninen 42 Hallinto- ja tukipalvelu 25 Koulutus 2 Terveys- ja sosiaalipalvelut 7 Luovat alat 11 Muu palvelutoiminta Julkaisija: Yrityssalo Oy, Örninkatu 15, Salo Toimittajat: Yrityssalo Oy:n henkilöstö, SSS Lehtipalvelu Ulkoasu ja taitto: Jaana Kostamo, Yrityssalo Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin Painopaikka: Salon Lehtitehdas 2 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

3 MINUSTAKO yrittäjä? Oma tahto ja halu kaiken perustana Oman yrityksen perustaminen on merkittävä ja haastava päätös, mutta se voi olla myös elämäsi paras päätös! Hyvän liikeidean muuttaminen menestyväksi yritykseksi vaatii hyvät suunnitelmat. Halu kovaan työntekoon on myös ehdoton perusta. Päätöksen tulee perustua laaja-alaiseen tietoon yritystoimintaa koskevasta lainsäädännöstä, kirjanpidosta, rahoituksesta, verotuksesta ja monista muista yrityksen toimintaan vaikuttavista käytännön asioista. On tärkeää pohtia vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Onko sinulla kannattava liikeidea? Oletko valmis ryhtymään yrittäjäksi? Minkälaista liiketoimintaa haluat harjoittaa? Oletko valmis riskinottoon? Yrittäjäksi on ollut tapana ryhtyä sen jälkeen, kun on saatu kokemusta palkkatyöstä ja testattu käytännössä omat taipumukset sekä motivaatio. Yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia ovat mm. itsenäisyys, vapaus, itsensä toteuttaminen ja mahdollisuus vaurastumiseen. Kuitenkaan ei voi unohtaa yrittäjyyden mukana tulevaa vastuuta ja päätöksien tekoa, erittäin vaativaa ja joskus rankkaakin työtä sekä omaa ajankäyttöä, joka ei tunne minkäänlaisia lakisääteitä. Yrittäjäksi ryhtyminen tulisikin olla tietoinen valinta ei asia, johon ajaudutaan olosuhteiden pakosta. Mitä yrittäjyys sitten vaatii? Yrittäjän tärkein voimavara vahvojen henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella on luja ammattitaito, joka muodostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Jotta yritys menestyisi, tulee yrittäjällä olla riittävä tietämys mm. kirjanpidosta ja talouslukujen tuntemisesta, verotuksesta, myynnistä ja markkinoinnista, budjetoinnista sekä työsuhdeasioista. Yrittäjän on tunnettava kaikki omaan toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät lainalaisuudet, määräykset ja normit, joita täytyy noudattaa. Menestyäkseen kilpailussa yrittäjän on mahdollista turvautua ulkopuoliseen apuun. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Tarvitaan uudelleen organisointia. Kaivataan koulutusta ja lisää tietoa. Tarvitaan tuotekehitystaitoa. Edellytetään rohkeutta ja vastuullisuutta. Vaikka yrittäjäksi ryhtyminen ja yrityksen perustaminen on helppoa, ennen liiketoiminnan aloittamista kannattaa silti miettiä tarkkaan, onko yrittäjyys juuri se oikea vaihtoehto. Liikeidean toteutusta ja kehittämistä on myös arvioitava tarkkaan ennen yrityksen perustamista. Yrityssalo aloittavan yrittäjän apuna Yrityssalo on mukana tukemassa aloittavan yrityksen toimintaa heti ensiaskeleista lähtien. Tarjoamme liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille alkukartoituksen, jonka tuloksena selviävät yrityksen toiminnan keskeiset pullonkaulat kiteytettynä ja tarvittavat polut pulmien poistamiseksi. Yrityssalossa tuotamme myös starttirahalausuntoja TE-toimistolle sekä Finnveran rahoituslausuntoja alkavan yrityksen pienlainoille. Starttirahan myöntämisen kriteerinä on, että se ei saa häiritä jo olemassa olevaa kilpailutilannetta. Hakijalla on lisäksi oltava joko kokemusta yrittäjyydestä tai jonkinlainen yrittäjyysvalmennus suoritettuna. Lausuntojen laadinnassa pohdimme myös tulevaa yritystoimintaa monelle eri tasolla esim. vastuullisuuden ja pitkäjänteisyyden näkökulmista. Lue lisää s. 13. Hyvin suunniteltu puoliksi tehty 5 Yritystoiminnan on oltava voittoa tuottavaa ja kannattavaa, jotta yritys menestyisi ja kehittyisi. Perusteellinen liiketoiminnan suunnittelu luo pohjan yrityksen menestymiselle. Yrityssalossa neuvonta alkaa liikeidean läpikäymisellä sekä yrittäjäkandidaatin osaamisen kartoituksella. Liiketoimintasuunnitelman laadinnassa hyvänä apuna on Yritystulkki sähköinen yritysneuvontapalvelumme jossa pohditaan mm. yrityksen kilpailijastrategia ja kilpailijat, pääoman tarve, taloudellinen suunnittelu ja kannattavuuden arviointi sekä riskien arviointi ja hallinta. Alkavalle yritykselle hyvin suunniteltu talous turvaa tulevaisuuden. Rahoituksen järjestämisessä käydään läpi oman pääoman tarve ja omarahoitusosuus, mahdolliset pääomasijoittajat sekä lainarahoitus. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki kokoaikaiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle henkilölle yritystoiminnan alkutaipaleelle. Neuvontaprosessia voi kuvata myös näin Kantaako liikeidea? 6 7 Päätös (yrittäjäksi/ ei yrittäjäksi) Kantaako liikeidea Liiketoimintasuunnitelma 4 1 Liikeidea Laskenta ja arviointi Pääoman tarve Rahoitus Tulosarvio 2 3 Alustava suunnitelma Toimintaympäristö Kilpailukyvyn kehittäminen Kilpailukeinot Suhteet Tehokas toiminta 3

4 Yrityssalo aloittavan Yrityssalo on mukana tukemassa aloittavan yrityksen toimintaa heti ensiaskeleista lähtien. Opastamme ja neuvomme yritystoimintaa harkitsevia henkilökohtaisesti. Voit varata yritysneuvojalta maksuttoman tapaamisajan, joka on luottamuksellinen ja jonka aikana pohditaan liikeideaasi tarkemmin. Perustamisneuvonnassa päämäärät paperille Yritysneuvojat auttavat mm. yritysidean arvioinnissa liikeidean kehittämisessä kannattavuus- ja talouslaskelmien teossa hinnoittelussa ja tuotekehityksessä verotuskysymyksissä rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä yritysmuodon valitsemisessa lupa- ja ilmoitusasioiden teossa toimitilan haussa Tuloksiin asiantuntijan avulla Tärkeänä osana on myös ansaintalogiikan ja kannattavuuden selvittäminen sekä palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu. Järjestämme käytännönläheisiä infotilaisuuksia, joissa käsitellään yrityksen perustamiseen liittyviä asioita yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Osallistuminen tilaisuuksiin on pääsääntöisesti maksutonta ja erittäin hyvä tapa verkostoitua muiden kanssa. JARI VÄLIMAA alkavan yrityksen neuvonta yritysneuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille p JUKKA HEINONEN rahoitusneuvonta ja rahoituslaskelmat p RIIKKA NURMI yritysneuvonta erityisesti palvelualan yrityksille SaloShops, SaloFood ja SaloVisit yritysverkostot p JARMO PELTOLA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta maaseutu- ja bioenergiayrityksille p Sovituissa aikatauluissa pysyminen on minulle kunnia-asia, Henri Grönroos sanoo. T:mi Henri Grönroos työllisti ammattitaitoonsa luottavan miehen Syyskuun 13. päivänä vuonna 2010 Henri Grönroosista tuli LVI-alan yrittäjä. Hän perusti toiminimen, joka tarjoaa Salon ja Turun talousalueella muun muassa lämpöpumppujen asennuksia, hanojen ja wc-istuinten vaihtoja, pattereiden säätöjä ja kaikkia muita LVI-alan töitä uudis- ja saneerauskohteissa. Mies hoitaa lisäksi asuintalonsa talonmiehen hommat ja auttaa tarvittaessa muissa taloyhtiöissä ilmaantuvissa putkitöissä. Tähän mennessä työ on ollut hyvin monipuolista hybridisuihkukaapeista ja hevosten juomaautomaateista vanhojen talojen putkituksiin ja hanojen vaihtoihin. Lämpöpumppujen asennukset ja huollot alkavat taas työllistää rauhallisen talven jälkeen, Grönroos kertoo. Aspocompilta kahdentoista vuoden jälkeen työttömäksi jääneelle, talonrakentajan koulutuksen käyneelle miehelle riitti rakennusalan töitä muutamaksi kuukaudeksi. Hän päätti kuitenkin aloittaa opiskelut uudelleen. Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämä LVI-asentajan kurssi osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Olin vajaan vuoden verran töissä Kaarinassa ennen oman toiminimen perustamista. Teen yhä aliurakoitsijana töitä entiselle työnantajalleni, mutta pikkuhiljaa myös uudet asiakkaat ovat löytäneet minut, hän iloitsee. Osaavalle yrittäjälle riittää töitä Yrityksen markkinointi on toistaiseksi ollut lähinnä nettisivujen rakentamista ja puskaradioon luottamista. Pikkuhiljaa täytyy miettiä myös muunlaista tiedottamista. Vahvistin juuri osaamistani suorittamalla sertifioidun lämpöpumppuasentajan koulutuksen. Uskon, että ammattitaitoiselle ja luotettavalle putkimiehelle riittää kyllä töitä, Grönroos toteaa. Hän lähti yrittäjyyteen avoimin, luottavaisin mielin. Tarvittavat laskelmat tehtiin Yrityssalossa ja Finnveralta sain lainan työkalujen hankkimiseen. Takaajiakaan ei tarvittu. Luotan pärjäämiseeni alalla kovasta kilpailusta huolimatta, Henri Grönroos sanoo. -LK- 4 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

5 yrittäjän apuna Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteista hanketta YPK resurssi, joka mahdollistaa pk-yritysten yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Tehtävänämme on viestiä eri hankkeiden mahdollisuuksista, joista tämä julkaisu on yksi esimerkki. Marjo Koli-Lehdosta jämpti Valttikorttejamme ovat kokemus ja näkemys. Olemme suunnitelleet muun muassa aloittavan yrittäjän tukipakettia, johon kuuluvat niin nettisivujen suunnittelu ja toteuttaminen kuin käyntikortit, esitteet, julisteet ja mainoskyltitkin, Marjo Koli-Lehto kertoo. Yhtiökumppani Lasse Laaksonen antaa vahvaa taustatukea. kippari Mainosvakkaan Reilut 20 vuotta Nokian palveluksessa markkinoinnin ja mainonnan parissa riitti Marjo Koli-Lehdolle. Hän päätti pari vuotta sitten ottaa vastaan pitkään talossa olleille tarjotun läksiäispaketin. Olin jo ehtinyt ajatella, että olisi mukavaa olla suunnittelupöydän toisella puolella miettimässä markkinoinnin tukitoimia muille. Takataskuun jäi vankka kokemus alan töistä ja uskallus luottaa omaan ammattitaitoon, hän kertoo. Koli-Lehto lähti saman tien opiskelemaan julkaisugraafikoksi täydentääkseen osaamistaan. Vuoden kestäneen koulutuksen ajan hän kypsytteli ja pyöritteli mahdollista yrittäjyyttä, kunnes Mainosvakka Oy:n perustaja Kyllikki Yrttiranta sai hänestä maaliskuussa jatkajan liki 30-vuotiselle työlleen. Tähtäimessä on uudistaa seudulla pitkään toiminut ja tunnetuksi tullut yritys vastaamaan tätä päivää. Palvelutarjonnan miettiminen ja tehostaminen on nyt käynnissä, Koli-Lehto kertoo. Työ Salon seudun aikuisopiston kurssisihteerinä jatkuu ainakin toistaiseksi, sillä mainonnan suunnittelu ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Myös muut yrityksen asiat, kuten nettisivuista vastaavan Vesa Lehdon työt, hoituvat iltaisin ja viikonloppuisin. Kolmas yhtiökumppani ja toistaiseksi Mainosvakan ainoa päätoiminen yrittäjä Lasse Laaksonen on työskennellyt yrityksessä jo vuodesta Hänellä on kaksikon osaamista täydentävää kokemusta tarra- ja kilpitöistä. Selkeä ja pelkistetty tuo olennaisen esiin Keskustelut Yrityssalon Jari Välimaan kanssa saivat Marjo Koli-Lehdon mukaan miettimään yrittäjyyttä kaikilta mahdollisilta kanteilta. Kilpailutilanne, mahdollisuudet sekä yrityksen vahvuudet ja heikkoudet tuli pohdittua tarkkaan. Tietoa on olemassa paljon, mutta siitä on itse osattava suodattaa olennaisimmat seikat. Onneksi Yrityssalo on aktiivinen järjestämään koulutusta ja neuvomaan alkutaipaleella, monet yrittäjyys- ja markkinointikurssit käynyt Koli-Lehto kiittelee. Oma tyyli on jo selvillä: luvassa on visuaalisesti selkeää, jämptiä ja pelkistettyä viestintää. Asioita ei kannata jättää tekemättä virheiden pelossa. Elämässä mikään ei ole varmaa tai peruuttamatonta, Marjo Koli-Lehto muistuttaa. Uudistunut Mainosvakka esittäytyy kesäkuussa avoimien ovien päivänä. -LK- Ykköskeittiö tuplasi kerralla myyntivoimansa Virpi Reitti ja Tiina Riitamaa ovat niin tuoreita yrittäjiä, että myymälän sisustus ei ole vielä muuttunut heidän jäljiltään. Huhtikuun alkupäivinä aloittanut parivaljakko toimii syksyllä 20-vuotisjuhliaan viettävän Ykköskeittiön tiloissa ja edustaa sen tuotantoa. Tarkoituksena on uudistaa malliryhmiä kuvastamaan yhteistä tyyliä, jota naiset kuvailevat laadukkaaksi, toimivaksi, käytännölliseksi ja ajattomaksi. Tavoitteenamme on tehdä Ykköskeittiön kalusteet tutuiksi tavallisille salonseutulaisille kuluttajille. Pääkaupunkiseudulla yrityksen nimi on jo erityisesti sisustusalan ihmisten ja arkkitehtien tiedossa, he toteavat. Samassa työpaikassa olleet Riitamaa ja Reitti alkoivat pari vuotta sitten miettiä, mitä haluavat isoina tehdä. Naisten tie vei viime joulukuussa Yrityssaloon pohtimaan yrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia. Sitä kautta kaksikko päätyi Ykköskeittiön ovelle. Tulimme juuri oikeaan aikaan, sillä tänne kaivattiin uusien tuotantokoneiden myötä uutta voimaa myyntiin, Virpi Reitti kertoo. Ykköskeittiön kalustetehdas sijaitsee Meriniityssä myymälän seinän takana. Kaikkien kaapistojen rungot ja ovet valmistetaan mittatilaustyönä. Pääsimme yrittäjyyteen kiinni pienillä riskeillä, sillä tilat olivat valmiina, eikä meidän tarvinnut ostaa pääomaa sitovaa varastoa. Supernaiset keittiökalusteiden kimpussa Tuoreilla yrittäjillä on usean vuoden kokemus keittiöalalta ja tuttu asiakaskunta. Kaksikon yhteinen vahvuus löytyykin suunnitteluosaamisesta ja asiakaspalvelusta. Kuuntelemme asiakasta ja otamme hänen näkemyksensä huomioon. Olemme myös rehellisiä ja perustelemme asiakkaan lempeästi pois epäkäytännöllisistä ratkaisuista, Tiina Riitamaa kertoo hymyillen. Hänen mukaansa työpäivät eivät ole pelkkää suunnittelua ja myymistä, vaan muuntautumiskykyä vaativaa taiteilua. Tässä työssä saa olla sähkömies, putkimies ja remonttireiska. Välillä täytyy löytyä hiukan supernaistakin. -LK- 5 Tehtaan paikallisuus antaa meille joustoa ja pelivaraa. Voimme räätälöidä jokaisen keittiön ja kylpyhuoneen juuri sellaiseksi kuin asiakas haluaa, Virpi Reitti ja Tiina Riitamaa toteavat.

6 PROTOMO väylänä Protomo - asiantuntijuudesta yrittäjyyteen Protomo on Yrityssalossa toimiva yhteisö, jossa törmäytetään ihmisiä ja ideoita ja näin synnytetään uusia innovaatioita hyödyntäviä yrityksiä. Samalla aloitteleva yrittäjä saa Yrityssalosta kaiken uuden yrityksen perustamiseen tarvittavan tuen. Voit tulla mukaan oman keksinnön tai yritysidean kanssa, mutta myös ilman omaa ideaa. Protomon yhteisöstä kytketään kuhunkin ideaan soveltuvat osaajat, jotka ryhtyvät tiiminä kehittämään ideaa. Noin puolen vuoden mittaisen kehitysprojektin aikana tiimi suunnittelee myös aloitettavan yrityksen toimintaa ja esimerkiksi hakee sille rahoituksen. Tavoitteena on, että projektin päätteeksi tiimisi perustaa yrityksen ja ryhdytte yhdessä yrittäjiksi. Protomossa et ole yksin. Olet osa tiimiä, jonka idean kehitystä sparrataan jatkuvasti paitsi tiimin sisällä, myös Protomon kautta mukaan tulevien asiantuntijoiden, verkostojen ja muiden tiimien kautta. Lisäksi Protomo antaa tiimisi käyttöön projektin ajaksi työskentelytilat, tietokoneet, liiketoiminnan suunnittelun ohjauksen sekä tarvittavien muiden palvelujen hankintaan tarkoitetun budjetin. Tiimissä ollaan mukana yksityishenkilönä, eikä projektissa mukana oleminen esimerkiksi vähennä työttömyyskorvausta. Voit siis suunnitella Protomossa yrittäjäksi ryhtymistä ohjatusti ja ilman välitöntä yrittäjäriskiä. Vasta, kun kehitysprojekti on viety loppuun ja nähdään, onko suunniteltu toiminta kannattavalla pohjalla, on aika perustaa yritys. Protomo on sinun paikkasi, jos Haluat luoda uutta. Sinulla on oma idea tai halu alkaa kehittää jonkun muun Protomoon tuomaa ideaa. Olet tiimipeluri. Yhden hengen projekteja Protomossa ei tunneta. Parhaat yritykset ja innovaatiot syntyvät, kun eri alojen ihmiset tekevät yhdessä töitä. Et kavahda ajatusta oman yrityksen perustamisesta. Mutta Protomossa et edelleenkään ole yksin: tukenasi ovat tiimisi, muu Protomo-yhteisö sekä Protomon tukipalvelut ja valmiit verkostot. Olet korkeasti koulutettu tai hankkinut osaamista työkokemuksen kautta. Sinulla on aikaa, jonka haluat laittaa tulevaisuutesi suunnitteluun. Et halua jäädä kotiin istumaan. Parhaiten pääset mukaan tulemalla käymään viikottaisilla ideakaffeilla Protomossa, Yrityssalon yläkerrassa. Protomossa kaffeillaan joka torstai klo Silloin voit tulla tutustumaan Protomoon ja protomolaisiin, kertoa omasta ideastasi tai tutustua tarjolla oleviin ideoihin, sekä kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja vierailevilta asiantuntijoilta. Katso tarkempi ohjelma ja tietoa Protomon muista tapahtumista Protomon tapahtumakalenterista, johon pääset verkossa Yrityssalon etusivulta. Protomon oma sivusto on osoitteessa JUKKA PULKKINEN p TANJA KIVINIEMI p Protomo tarjoaa yrittäjäurasta kiinnostuneille osaajille maksuttomat fasiliteetit, täydentävää osaamista, yhteisön tuen ja asiantuntijoiden sparrausta uusien tuotteiden ja palvelujen markkinoille viemisen tueksi. Protomo on osa Yrityssalon palvelutarjontaa. Figuuri on sullakin, hyvät puolet kullakin Marjo ja Jyrki Mannelinilla on yrittäjätausta. Ajatus yhteisestä yrityksestä syntyi, kun molemmat siirtyivät pois vanhoista yrityksistään. Mietimme mitä voisimme tehdä yhdistämällä osaamisemme, Jyrki kertoo. Marjo on ravitsemusterapeutti ja Jyrki insinööri, joten uudessa Figunet-yrityksessä päästään hyödyntämään molempien osaamista. Figunet on kehosta ja sen koostumuksesta tietoa kansantajuisesti tarjoava palvelu. Yrityksen tuottaman palvelun tarve syntyi omakohtaisesti. Marjo on ammattilainen, mutta minulle teki tiukkaa eri vastaanotoilla muistaa saamieni kehonkoostumusarvojen ja muiden terveystulosten merkitykset tai mitä niiden parantamiseksi pitäisikään tehdä. Mannelinien ideana oli perustaa terveyspalvelu, jota kuluttajat voivat käyttää omatoimisesti tai tilata palveluna. Meillä on suunnitteilla selkeästi kaksi erilaista palvelumuotoa: kiinteät mittauspisteet eli terveyskioskit, esimerkiksi kauppa- tai urheilukeskuksissa, sekä osallistuminen tilaisuuksiin, joissa tarjoamme erilaisia paketteja mittausten, neuvonnan ja luentojen muodossa, Marjo kertoo. Paitsi selkokielistä tietoa, palvelun perusideana on taata asiakkaalle yksityisyys omaa kehoaan koskevissa asioissa. Kukaan ei ole vieressä katsomassa mitä raportti sanoo, eikä omia tuloksiaan tarvitse kertoa kenellekään. Raportin myötä tulostuu myös vinkit siitä, mitä kehonkoostumuksen parantamiseksi kannattaisi ehkä tehdä. Raportista löytyy myös numero, jolla voi kirjautua nettipalveluun ja seurata kehitystään tai hakea lisätietoa. Sparraus tarpeen kokeneillekin Protomosta kokenut yrittäjäpariskunta sai asiantuntijaneuvoja ja yrityksen perustamistukea. Yrittäjinä emme ole untuvikkoja, mutta Protomo-ohjelma oli hyvää sparrausta, pariskunta sanoo. Kun rahoituskuviot ratkeavat Mannelinit siirtyvät toteuttamaan investointeja. Tavoitteenamme on avata ensimmäinen terveyskioski syksyllä. Lopullinen paikka selviää kevään ja kesän kuluessa. Yrityksen tavoitteena on tarjota palveluja eteläisen Suomen alueella kaikille omasta kehostaan kiinnostuneille. Jokaisen pitäisi olla kiinnostunut omasta terveydestään. Ryppyotsaista puuhan ei kuitenkaan tarvitse olla. On tärkeää, että viihtyy omassa kehossaan olipa kropaltaan laiha, tavallinen tai pullukka, Marjo sanoo. Kuten sloganimmekin sanoo; figuuri on sullakin, hyvät puolet kullakin. Kaikissa meissä on hyvää, olimmepa minkä muotoisia tahansa, Jyrki muistuttaa. -PV- Marjo ja Jyrki Mannelin perustivat yrityksen, jossa molempien osaamista voidaan hyödyntää. Mittausten tekeminen on helppoa itsekin ja henkilökohtaisen raportin saa heti tulosteena. 6 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

7 yrittäjyyteen Pieni yritys päihittää suuret -neuvottelut pistävät tu- suunnitelmat Ytlevaisuuden puntariin. Ne saattavat olla kuitenkin myös toivottu sysäys lähteä yrittäjäksi. Turkulainen Labrox on biotekniikan käyttöön levynlukijoita suunnitteleva ja valmistava yritys. Seitsemän hengen porukalla on koulutuksen lisäksi vankkaa kokemukseen perustuvaa osaamista, jota he eivät halunneet viedä pois Suomesta. Yt-neuvotteluissa vaihtoehtona oli lähteä töiden perässä Aasiaan tai Eurooppaan, tai jäädä työttömäksi. Meistä kuusi oli saman haasteen edessä. Päätimme koota osaamisemme ja perustaa oman yrityksen, kertoo Ida Erling. Luottamusta keskenäiseen osaamiseen löytyi, mutta yritystoiminta oli kaikille uusi asia. Oppia yrityksen perustamiseen, markkinointiin ja liiketoimintaan yleensä löytyi Protomon koulutusohjelmasta. Olemme jakaneet yrityksen vastuut selkeästi, jottei aikaa mene sen pohtimiseen kuka hoitaisi esimerkiksi juoksevia asioita, Pauli Salmelainen kertoo. Ryhmä sai käyttöönsä myös työskentelytilat Turun Protomolta, joka on Turun Science Parkissa.Yhteinen toimitila helpotti yhteistyötä. On tärkeää, ettemme joudu toimimaan erillään, kukin omilla tahoillaan. Yhteisessä toimitilassa työskentely on joka tavalla tehokkaampaa, Erling sanoo. Sparraus tarpeen kokeneillekin Erling ja Salmelainen vinkkaavat uusia yrittäjiä tekemään selkeät työjaot ja aloittamaan neuvottelut rahoittajien kanssa heti perustamisvaiheen alussa. Monenlaisia yritystukia on tarjolla, mutta osa niistä saatta sulkea toinen toisensa pois, Salmelainen huomauttaa. Omarahoitusosuus on aluksi lähtökohtaisesti sataprosenttinen, koska tuet maksetaan jälkikäteen. Sen ei pidä antaa yllättää. Tukien hyödyntäminen laajemminkin yritystoiminnan käynnistämiseen olisi mielestämme pohtimisen arvoinen asia. Alallaan uusi, vain idean kanssa liikkeellä Ideakaffet torstaisin klo Tule ja tutustu Protomon toimintaan, tekijöihin, verkostoihin sekä tapaan yhdistää eri alan osaajia ja ideoita avoimessa ympäristössä. Tilaisuus on suunnattu kaikille Protomosta kiinnostuneille kustannustehokkuudessa oleva yrittäjä tarvitsee huomattavasti enemmän konsulttiapua kuin omalla alallaan jo pidempään työskennellyt. Esimerkiksi meidän kohdalla tukien kohdentaminen hieman toisin olisi käytännöllisempää, yrittäjät pohtivat kehittämiskohtia. Nopeus, laatu ja tehokkuus Labroxin kilpailuvaltti tulee olemaan kustannustehokkuus. Vaikka työvoimakustannukset ovat Suomessa korkeat, tuoreet yrittäjät uskovat kotimaisen alihankinnan nopeuden, laadun ja tehokkuuden olevan merkittäviä tekijöitä. Työskentely isossa yrityksessä opetti tuotteistamaan ja organisoimaan isoja projekteja. Huomasimme myös, että jos tuotekehitys ja tuotanto eivät ole lähellä toisiaan, jotain muutakin hukataan matkalla kuin aikaa, toteaa Salmelainen. Kasvavat myyntivolyymit ovat aloittelevalle yritykselle tulevaisuutta. Nyt keskitytään kuitenkin tuotekehitykseen, Erling toteaa. -PV- Keskiviikkotreffit klo Jo Protomossa oleville tiimiläisille sekä Protomoon liittyneille tarkoitettu tilaisuus, jossa tarjolla tapaamisia kasvotusten sekä päivän ajankohtaiset aiheet Ida Erlingin ja Pauli Salmelaisen lisäksi Labroxissa työskentelevät Markku Ojala, Jarkko Sarmaala, Jukka Valtonen, Antero Yli-Koski ja Henri Sora. Paikka: Yrityssalo / Protomo, Örninkatu 15, Salo. Sisäänkäynti pääovesta, 2 krs. Paikka: Yrityssalo / Protomo, Örninkatu 15, Salo. Sisäänkäynti pääovesta, 2 krs. 7

8 Tartu tilaisuuteen Älä anna Tule mukaan tilaisuuksiimme, joissa kuulet miten pääset alkuun ja mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon yritystä perustettaessa. Tilaisuuksissa tapaat asiantuntijoita, joilta saat neuvoja, tukea ja apua. Tilaisuuksissa saat kattavat perustiedot yrittäjyydestä ja yrittäjänä toimimisesta. Tilaisuudet antavat mahdollisuuden arvioida realistisesti omia yrittäjäominaisuuksia ja omaa liikeideaasi. Tilaisuuksissa tapaat myös mahdollisia tulevia yrittäjäkollegoita, joiden kanssa olet samalla lähtöviivalla. Tule mukana verkostoihin. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan. Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuuksia yritystoimintaa harkitseville 2011 Startti-info ti ti ti Startissa asiaa mm. alkavan yrittäjän rahoitusmahdollisuuksista ja starttirahasta, verottajan neuvot yritystoiminnan alkuun sekä yrittäjän työttömyysturva-asiat. Menesty yrittäjänä seminaarisarja Salossa Menestysyrittäjyys klo Mikä tekee minusta superyrittäjän? Miten voin edelleen kehittyä yrittäjänä? Yrittäjän menestystyö klo Mitkä seikat ratkaisevat yrittäjänä menestymisen? Miten ihmeessä saan kaiken aikaiseksi? Yrittäjänä et ole yksin! Pistetään yhdessä päämäärät paperille. JARI VÄLIMAA alkavan yrityksen neuvonta yritysneuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille p RIIKKA NURMI yritysneuvonta erityisesti palvelualan yrityksille SaloShops, SaloFood ja SaloVisit yritysverkostot p JARMO PELTOLA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta maaseutu- ja bioenergiayrityksille p Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteisia hankkeita YPK resurssi ja Ukk - uusi kasvu ja kansainvälistyminen, jotka mahdollistavat pk-yritysten asiakaslähtöisten verkostojen kokoamisen, yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Nopeasti muuttuvat kulutustottumukset vaativat jatkuvaa kehittämistä ja nopeaa reagointia yrityksissä. Ratkaisuna tähän on mm. asiakaspalvelu, aktiivisuus ja innostus, yhteistyö ja asiakkaan yllättäminen ja ilahduttaminen. Oman yrityksen perustamisen teemapäivä la la la Teemapäivä on suunnattu kaikille omaa yritystä perustaville. Maksullinen teemapäivä (37 e/hlö/pvä) kestää klo Hintaan sisältyy lounas sekä kurssimateriaali. Perustaisinko yrityksen? ti ke ti Infossa aiheina mm. yrittäjyys vaihtoehtona palkkatyölle, esittelyssä tarjolla olevat palvelut, tuet ja verkostot sekä keskusteluaiheena mm. yrittäjyyden mahdollisuudet ja riskit yritystoiminnan alkuun sekä yrittäjän työttömyysturva-asiat. 8 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

9 ideoittesi odottaa Hyllyiltä löytyy pestoja, pastakastikkeita, tryffelitahnoja ja muita ihania makuja. MIELIHYVÄÄ arkeen ja juhlaan Miina Laukkanen on yrittäjän tytär. Palo yrittäjyyteen on kytenyt pikkutytöstä asti. Salossa torin vieressä sijaitseva Herkku ja Lahja Murena onkin monen vuoden haaveiden täyttymys. Olin suunnitellut, että tartun yrittäjäasiaan vasta, kun lapset kasvaisivat hieman isommiksi. Viime vuonna Ruoka ja viini -messuilla tuli kuitenkin sellainen tunne, että nyt on aika toteuttaa haave! Laukkanen naurahtaa. Ensimmäinen kontakti Yrityssaloon tapahtui ystävien tunteman yritysvalmentaja Patrik Staran kautta. Patrik on ollut alusta asti mukana tukemassa. Hän neuvoi minut edelleen Maija Pirvolan juttusille, josta sain tietää yrittäjille suunnatusta Startti-info-päivästä. Jari Välimaalta sain neuvoja ja apua rahoitusasioissa kuten budjetin tekemisessä ja Starttirahahakemuksen laatimisessa. Perustietoa yrittäjävalmennuksesta Sen jälkeen asiat loksahtelivatkin paikoilleen pala palalta. Kävin myös 15. kerran yrittäjävalmennuksen. Se tuli omalla kohdallani ehkä hieman myöhässä. Olin jo tehnyt starttirahaanomuksen, ja olin muutenkin pidemmällä tässä yrityksen perustamisessa. Uskon sen kyllä olevan erittäin hyödyllinen jokaiselle aloittelevalle yrittäjälle. Laukkasella oli selkeä idea yrityksen toimialasta. Sisustaminen, herkuttelu ja ruuanlaitto ovat lähellä sydäntäni. Huomasin, että Salossa ei ollut liikettä, josta olisi saanut erikoistuotteita ruuanvalmistukseen. Aina piti lähteä Turkuun. Yrityssalosta Laukkanen sai vinkkiä ottaa valikoimiin mukaan lähi- ja luomuruokatuotteet. Luomu ja lisäaineettomuus ovat lähellä omaa arvomaailmaani, joten ne sopivat Murenaan hyvin. Niinpä yhteistyö salonseutulaisten lähi- ja luomuruokaa tuottavien yrittäjien kanssa käynnistyi. Yrityssalon Riikka Nurmi oli korvaamaton apu kontaktien luomisessa. Paikallisilta tiloilta otan myyntiin mm. kananmunia, yrttejä, juustoja, meetwurstia, nakkeja ja leipomotuotteita. Paikallisten tuottajien lisäksi liikkeessä on italialaisten pientuottajien säilöntäaineettomia elintarvikkeita tryffelitahnasta gluteenittomiin maissi- ja riisipastoihin. Lahjatavaroita hän bongailee messuilta, edustajilta tai käsityöläisiltä. Asiakas on ykkönen Laukkanen toteaa, ettei pienen erikoisliikkeen ole mitään järkeä kilpailla isojen markettien kanssa. Perustan toimintani laadukkaisiin lahjatuotteisiin, erikoselintarvikkeisiin, lähi- ja luomuruokaan sekä asiakkaan kokonaisvaltaiseen palveluun, jota marketeissa ei aina ole mahdollista saada. Murenassa asiakas saa vinkkiä eri tuotteiden hyödyntämisestä ruuanlaitossa tai vaikka reseptin kaikkine tarveaineineen mukaansa. Toivon myös, että Murenaan tullaan tutustumaan, tuoksuttelemaan ja maistelemaan inspiroitumaan. Haluan palvella asiakkaita monipuolisesti, mutta antaa myös asiointi- ja tutustumisrauhan. Liikkeessä täytyy voida kierrellä ja piipahtaa ilman, että aina olisi ostettava jotain. Laukkanen toivoo myös asiakkaiden kertovan, mitä he kaipaavat ja toivoisivat löytävänsä hyllyiltä. Jos vaikka matkoillaan Euroopassa, on käyttänyt jonkin tilan tuotteita, kannattaa vinkata, niin otan selvää onko niitä mahdollista saada Suomeen. Toivon myös kotimaisten pientuottajien ottavan yhteyttä, jos heillä on Murenaan sopivia tuotteita tiloillaan. Tuore yrittäjä ei pelkää, eikä jännitä yrittäjän arkea. Isääni seuraamalla näin miten paljon työtä yrittäjyys teettää. Uskon hyville tuotteille ja palvelulle olevan aina kysyntää. Se, mikä mietityttää, on ajan riittävyys. Kotona kun on 13 hevosen talli ja kaksi pientä lasta. Onneksi läheiset ja ystävät ovat aina tukeneet. Lapset ovat tottuneet siihen, että meillä tehdään ja touhutaan. Tämä on nyt juuri oikea hetki toteuttaa tämä unelma. -PV- Pastaherkkuja löytyy myös keliaakikoille. Herkku ja Lahja Murenan hyllyt täyttyivät vauhdilla. Liike avasi ovensa juuri kesän korvalla toukokuun 2. On ihanaa, että löysin liiketilan tästä torin läheisyydestä. Rakastan toria ja sen kuhinaa, Miina Laukkanen sanoo. Murenan takaosassa on oma soppi lapsille. Siellä pienet asiakkaat voivat piirrellä rauhassa ja tutustua lapsille sopiviin tuotteisin, kun vanhemmat asioivat toisaalla liikkeessä. Pyrin hankkimaan tuotteita, joita ei saa ihan joka paikasta tai joissa on kierrätyksen tai ympäristoystävällisen valmistuksen lähtökohdat. 9

10 Yrittäjäuralle valmen UUTTA MENESTY osaamisella Liiketoiminnan käynnistäminen ja yrityksen pyörittäminen vaatii osaamista, jota kaikilla ei välttämättä ole tai sitä tarvitaan lisää. Yksi tie liikkeelle lähtöön on osallistua yrittäjävalmennukseen. Kauneushoitola Gre tuulahduksen Luo oma menestystarinasi valmennuksessa, jossa eri alan ammattilaiset luennoivat omista aiheistaan. Valmennus tarjoaa näkemyksiä, tutkittua ja testattua tietoa sekä käytännönläheistä markkinointia ja siihen sopivia työkaluja! Valmennus toteutetaan iltapäivä-iltavalmennuksena à 8 h/kerta alkaen Kenelle? Valmennus on suunniteltu erityisesti vähänaikaa toimineille yrittäjille ja yritysten avainhenkilöille. Tavoite Valmennuksen tavoitteena on luoda vankka perusta yritykselle sekä näin välttää tilanteet, joissa riskit tai epävarmuustekijät sekä omat heikkoudet realisoituvat. Valmennuksen hinta: 100 e/hlö, 150 e/2 hlöä samasta yrityksestä + alv 23%. Hintaan sisältyy valmennuskerrat ja -materiaalit Valmennuksen sisältö: (8 kertaa à 7 h ja runsaasti yrityskohtaisia oppimistehtäviä) 1. Yrityksen kasvun ja kehityksen johtaminen 1.9. klo Palveluiden tuotteistaminen klo Sähköinen ja kohdennettu markkinointi klo Sosiaalinen media yritysmarkkinoinnissa klo Tuloksellinen myyntityö ja markkinointi ja klo Talouden johtaminen ja klo Ilmoittautuminen mennessä tai p Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteista hanketta YPK resurssi, joka mahdollistaa pkyritysten yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Tehtävänämme on viestiä eri hankkeiden mahdollisuuksista, joista tämä julkaisu on yksi esimerkki. Erilaiset kasvohoidot, jalkahoidot ja sokeroinnit ovat Tuula Immosen mukaan Greipin suosituimpia hoitoja. Tuula Immonen haaveili pitkään kosmetologin ammatista. Nokian palveluksessa vierähti vuosia ja kolmen lapsen äitiys piti hänet kotosalla. Opiskelu tuli kuitenkin yllättäen mahdolliseksi, eikä kolmikymppinen Immonen epäröinyt tarttua uuteen haasteeseen. Yrittäjähenkisyys on eduksi jo kosmetologiopintoja suorittaessa, sillä työpaikkoja on yrittäjyyttä harvemmin tarjolla. Itse unelmoin alusta asti omasta pienestä hoitolasta, Immonen kertoo. Opiskeluun kuului osana oman yrityksen pyörittäminen, valmentautuminen yrittäjän rosoiseen arkeen. Siinä ehti konkreettisesti nähdä, ettei kassaan asiakkaan kukkarosta kilahtanut raha jääkään kokonaan itselle, vaan aika moni käsi vie välistä. Immonen tiesi, millaisen yrityksen hän perustaa koulusta valmistuttuaan. Niinpä hän vahvisti vielä osaamistaan käymällä Yrityssalossa kuusi viikkoa kestäneen yritysvalmennuskurssin. Sieltä hän poimi parhaat vinkit omaan käyttöönsä. tessä. Minä taas päätin perustaa yritykseni jo kurssin aikana. Saimme kaikki kunnon käytännön tuulahduksen yrittäjyydestä, kun ihmettelin hakupalveluja ja muita vastaan tulleita uusia asioita, Immonen kertoo. TE-toimiston järjestämällä kurssilla muistutettiin, että pitää erottua muista saman alan yrittäjistä ja löytää se oma, juuri itselle sopiva juttu. Kauneudenhoitoalalla on Helsingin, Turun ja Salon seudulla kova kilpailu, joten itseensä on pakko uskoa. Jos ei itse usko omaan tekemiseensä, niin ei siihen kukaan muukaan usko. Eteeriset öljyt pääsivät yrityksen nimeenkin Tuula Immosen mukaan yrityksen nimen keksiminen oli asiakkaiden löytämisen jälkeen vaikeinta. Päätin, ettei yrityksessä saa olla englantia eikä naisen nimeä. Aromaterapia on lähellä sydäntäni, ja loppujen lopuksi nimi löytyi eteeristen öljyjen maailmasta. Toinen ehdotus yrityksen nimeksi oli kaksiosainen, mutta se ei jäänyt kenenkään mieleen. Ystäville ja sukulaisille lähti varmistukseksi tekstiviesti, jossa Immonen kysyi heidän mielipidettään kahdesta vaihtoehdosta. Hän otti saamansa vastaukset perusteluineen ilolla vastaan. Syksyllä 2009 Kauneushoitola Greippi avasi ovensa. Yritys on alusta saakka ollut perustajansa näköinen palvelutarjontaa ja Monen kurssilaisen liikeidea muokkautui vielä kurssin edesisustukseen valittuja raikkaita värejä myöten. Rakastan työtäni, enkä vaihtaisi päivääkään pois. Parasta ovat ihanat asiakkaat, Tuula Immonen hehkuttaa. Asiakaskunta on pikkuhiljaa kasvanut ystäviä ja sukulaisia laajemmaksi. Keväällä erityisesti naiset heräävät huomaamaan, että iho pitäisi puhdistaa, ripset värjätä ja kynnet saada kauniiksi. Myös ihokarvojen sokeroinnit tulevat mieleen kesää kohti mentäessä. Persoonallisuus voi olla valintaperuste Tuula Immonen tunnustaa, että ensimmäisten kuukausien hiljaisina hetkinä iski toisinaan epäilys. Istuin ja mietin, koskakohan työpäiväni ja kalenterini ovat täynnä asiakkaita. Nyt tilanne on huomattavasti parempi, vaikka vieläkin otan mielelläni uusia asiakkaita. Viiden vuoden kuluttua yrittäjä näkee itsensä jatkamassa unelmatyötään hyvillä mielin. Pyrin pysymään ajan hermolla käymällä alan koulutuksissa ja messuilla, sillä asiakkaat ovat valveutuneita ja tietävät, mitä haluavat, Immonen toteaa. Hän on juuri laittanut Hanna Hannulalle uudet geelikynnet. Innostuin ottamaan geelikynnet ensimmäisen kerran 30-vuotissynttäreitteni kunniaksi. Olen kokeillut myös kasvo-, käsi- ja 10 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

11 nuksen kautta Yrittäjävalmennuksissa kohtaavat eri alojen ammattilaiset, jotka ovat yrittäjyyden alkutaipaleella tai joilla on liikeidea tai alustava ajatus oman yritystoiminnan käynnistämisestä. Valmennuksien tavoitteena on antaa perusvalmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen ja perusteisiin sekä kannattavaan liiketoimintaan Suomessa. Valmennusten aikana selvitetään omat yrittäjävalmiudet ja saadaan kokonaiskäsitys yritystoiminnasta. Koulutus toteutetaan iltakoulutuksena kolmena iltana viikossa. ippi tuo raikkaan kauneudenhoitoon Yrittäjyyden Ykkösvalmennus Salossa Salossa toteutuu maksuton, kaikille avoin yrittäjävalmennus seuraavasti: VALMENNUS SISÄLTÄÄ 15 koulutusiltaa (klo ) ja se toteutetaan iltakoulutuksena Yrityssalon koulutustiloissa Örninkatu 15. ILMOITTAUDU mieluiten sähköpostilla tai puhelimitse Saat sähköpostilla vahvistuksen opiskelupaikastasi. Valmennukseen otetaan mukaan 25 osallistujaa. Kouluttajana toimii TOP-Resurssi Oy yhteistyössä ELY -keskuksen ja Salon TE -toimiston kanssa. Tuula Immonen viimeistelee Hanna Hannulan geelikynnet. Hannula on kokeillut monia muitakin Kauneushoitola Greipin palveluja. jalkahoitoa. Tuulan luokse on kiva tulla, sillä täällä on rento ja mukava tunnelma, Hannula kertoo. Ensikohtaaminen Salon häämessuilla vuosi sitten jätti hänelle hyvän mielen Kauneushoitola Greipin palveluja esitelleestä Tuula Immosesta. Salossa on paljon vaihtoehtoja, joten kosmetologin persoonallisuus on ratkaiseva valintaperuste. Olen myös tyytyväinen siihen, että ajan voi varata kätevästi netissä milloin tahansa, Hanna Hannula kiittelee. -LK- Geelikynsistä on viime vuosina tullut naisten suosikkijuttu. Yrittäjävalmennus työvoimapoliittisena koulutuksena Salossa Salossa toteutuu maksuton työvoimapoliittinen yrittäjävalmennus seuraavasti: VALMENNUS TOTEUTETAAN päivävalmennuksena (klo 9-15) Yrityssalon koulutustiloissa Örninkatu 15. Tämä valmennus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhanalaisille. Haku valmennukseen mennessä. TE-toimiston sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelupaikkoja on 16. Kouluttajana toimii Työmaa Oy yhteistyössä ELY -keskuksen ja Salon TE -toimiston kanssa. Lisätiedot: Työmaa Oy, Jyrki Sjöholm, p

12 Yrittäjäksi INNOMOon? Örninkadulla Aspocompin entisissä toimitiloissa, nykyiseltä nimeltään INNOMOssa toimii reilun 15 yrityksen muodostama tiivis verkosto. Yritykset tekevät suurimmalta osin b2b kauppaa ja tarjoavat pitkälti liike-elämän palveluita. INNOMOssa aistii, millaisiin tuloksiin on päästy yhteistyön ja verkostoitumisen voimalla. Tällä hetkellä INNOMOssa on joitakin vuokrattavia toimistotiloja vapaana alk. 13 m², vuokra alk. 130 euroa/kk. Haluatko olla yrittäjänä INNOMOssa? Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! Uusia työkaluja Yrityssalo tukee sähköisellä viestinnällä yrittäjän arkea ja välittää tietoa kiinnostavista aiheista ja tapahtumista. Sähköiset palvelut tarjoavat myös käytönnönläheisiä työkaluja yritysten arkeen. PEKKA KALLIO p INNOMO Vapaat toimitilat kootusti yhdessä osoitteessa Salossa on tällä hetkellä tarjolla jonkin verran vapaita toimitiloja yrityksille. Yrityssalon sivuilta löydät kätevästi ja kootusti tietoa vapaista toimitiloista. innomo Vuokrattavat ja myynnissä olevat vapaat toimitilat sijaitsevat eri puolilla Saloa ja ne ovat hakupalvelimessa jaoteltuna seuraavasti: tuotannollisiin INNOMO tiloihin liike- ja myymälätiloihin varastotiloihin toimistotiloihin Kiinteistökohtaisia tietoja ylläpitävät kiinteistöjen omistajat ja välittäjät. Sivusto palvelee monipuolisesti ja tehokkaasti Salon alueella aloittavien, toimivien sekä alueelle sijoittuvien yritysten tarpeita. Alueen toimitilojen vuokrat ovat keskimäärin edullisemmat kuin pääkaupunkiseudulla ja hintataso yleisesti kilpailukykyinen muihin eteläisen Suomen kasvukeskuksiin verrattuna. Teollisuus- ja varastotilojen vuokrataso vaihtelee 3-7 euroa/m² välillä. Liike- ja toimistotilojen vuokrataso vaihtelee kohteen sijainnin ja koon mukaan. Tutustu: Yritystulkki on yrittäjän tietopankki 24/7 Yritystulkki on reaaliaikaisesti elävä sähköinen tietopankkimme. Sieltä löytyy kaikki yrittämiseen liittyvä perustieto, joka soveltuu sekä aloittavalle että jo toimivalle yrittäjälle. Yritystoiminnan perusasiat ovat samat yrityksen toimialasta riippumatta. Yritystulkista löytyvät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi Yritystulkki sisältää kattavan lomakkeiston yrittäjän arjen avuksi. Sähköisen Yritystulkin tietoja päivitetään jatkuvasti. Yritystulkki aloittavan yrittäjän tukena Yritystä perustettaessa yritystulkki on hyvä apuväline. Erityisesti seuraavat osiot on syytä huomioida: yrityksen perustaminen, yrityksen hallinto, yrityksen talous sekä markkinointi ja myynti. Yrityksen perustaminen -osiossa käsitellään mm. liiketoiminnan- ja rahoituksen suunnittelua, yritysmuotoja, luvanvaraista liiketoimintaa sekä yrityksen käynnistämistoimia. Hallinto -osiossa ovat saatavilla lukuisat käytännön liiketoimintaan liittyvät lomakkeet kuten vuokrasopimus, hallitusasiakirjat, tarjouspyyntö, kauppakirja sekä työsopimus. Osiosta löydät myös käytännön yrittäjätyön oppaan. Yrityksen talous -osiossa keskitytään tuotteiden (tavarat, palvelut) hinnoitteluun ja yrityksen investointien suunnitteluun. Osiossa käytössäsi on investoinnin kannattavuus- sekä lainalaskurit. Markkinointi ja myynti -osiossa perehdytään markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun. Työkirjat markkinointi- ja myyntisuunnitelmien laatimiseen auttavat oman yrityksen markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa. Yritystulkki löytyy osoitteesta Yritystulkin linkin takaa 12 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

13 ja bisnesmahdollisuuksia Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Sillä turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, tavallisesti enintään 12 kuukauden ajan. Mistä rahaa haetaan? Starttirahaa haetaan asuinkunnan työ- ja elinkeino-toimistosta työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella. Kuka voi hakea starttirahaa? Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle, palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle henkilölle. Tuen saamisen edellytykset Tuen saamisen edellytyksenä ovat mm. yrittäjäkokemus tai koulutus, mahdollisuudet kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty. Työ- ja elinkeinotoimistosta saa tietoa erilaisista yrittäjäksi aikovien koulutusmahdollisuuksista. Esimerkiksi starttirahan saamisen aikana voi suorittaa avoimen yrittäjäkoulutuksen. Myös työvoimakoulutuksena järjestetään alkaville yrittäjille tarkoitettuja kursseja. Sekä avoin että työvoimapoliittinen yrittäjäkoulultus ovat koulutettaville maksuttomia. Kuka päättää ja mitkä ovat pääkriteerit? Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee työ- ja elinkeinotoimisto, joka ottaa huomioon mm. alan yritysten kilpailutilanteen ja uuden yritystoiminnan tarpeen paikkakunnalla. Myönnetty tuki ei saa häiritä olemassa olevaa kilpailutilannetta. Hakija ei voi yhtä aikaa saada muita tuloja, kuten palkkaa tai opintotukea. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki ja hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Kaikille uusille yrittäjille ei starttirahaa voida myöntää. On hyvä huomioida, että mm. tukipakettien saajat eivät ole starttirahaan oikeutettuja. Yrityssalon rooli starttirahamenettelyssä? Useat yrittäjäkandidaatit asioivat Yrityssalon perustamisneuvonnassa, josta saa apua ja neuvoa hakemuksen täyttämiseen ja realististen laskelmien laadintaan. Perustamisneuvonta on henkilökohtaista ja maksutonta. Kun hakemus on sitten liitteineen jätetty työ- ja elinkeinotoimistoon, Yrityssalosta pyydetään yrittäjäarvio ja erillinen lausunto hakemuksesta. Työ- ja elinkeinotoimistot tekevät lopullisen päätöksen tuen myöntämisestä. Rahoitus kuntoon Hyvin suunniteltu talous turva tulevaisuuteen Yrityksen perustaminen edellyttää huolellista taloudellista suunnittelua. Siihen liittyy lukuisia laskelmien tekoa ja niiden kriittistä arviointia. Yrityksen liikeidea ja sen toteutuminen täytyy muuttaa numeroiksi. On hyvä muistaa, että laskelmat tehdään ensisijaisesti yrittäjää itseään varten, mutta myös rahoittaja tarvitsee niitä yrittäjän liikeidean arviointiin. Toisinaan aloittava yrittäjä aliarvioi ja vähättelee aikaa, joka kuluu suunnitteluun ja rahoituslaskelmien laadintaan. Moni myös aliarvioi kustannukset ja yliarvioi tulot. Tässä vaiheessa on hyvä huomioida se, että tulot, jos ne ovat tullakseen, tulevat myöhemmin kuin menot. Yrittäjän on huolehdittava siitä, että yrityksen pääoman tarve ja rahoitus ovat sopusoinnussa toiminnan alusta lähtien. Lisätietoja: Salon työ- ja elinkeinotoimisto Armi Metsänoja p STARTTIRAHA Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee TE-toimisto. Tavoitteena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo yrityksen käynnistämisen ja vakiinnuttamisen aikana. Myönnetään enintään 18 kuukaudeksi. Enimmillään starttiraha on n. 650 /kk. Lisäosan suuruus on harkinnanvarainen. Kuitenkin max 60 % perustuen määrästä. Hakemisen jälkeen ODOTA PÄÄTÖSTÄ ennen perustamisilmoituksen jättämistä. Jatkoa starttirahalle on anottava voimassa olevan starttirahakauden aikana. Jotta maksuihin ei tule taukoa, ota yhteys työvoimatoimistoon hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö) Yrityssalo kumppanina Yrityssalon rahoitusneuvonta palvelee yrittäjyyttä harkitsevaa henkilöä rahoituslaskelmien laadinnassa ja yrityksen kannattavuuden arvioinnissa. Laskelmien avulla suunnitellaan, mistä tarvittava pääoma hankintaan. Rahoitusneuvonnassa saat apua ja neuvoa jo ennen, kuin lähdet neuvottelemaan rahoittajien kanssa. Rahoittajat edellyttävät yleensä, että laskelmat on tehty hyvissä ajoin ennen rahoituksen hakemista. Yrityssalon rahoitusyhteistyökumppaneita mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus Finnvera Tekes Keksintösäätiö paikalliset pankit ja pääomasijoittajat JUKKA HEINONEN p

14 Vaihtoehtoja uuden Sukupolvenvaihdos yrityksessä Suurten ikäluokkien ikääntyminen ja eläköityminen antaa uudelle sukupolvelle mahdollisuuksia ottaa vetovastuu yrityksissä. Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan prosessia, jossa omistaja-yrittäjä luovuttaa päätösvallan yrityksessään tavallisesti rintaperilliselleen tai näiden puolisoille. Tämä vaihe ei tapahdu hetkessä ja se vaatii ennen kaikkea suunnitelmallisuutta ja asiantuntija-apua. Jotta sukupolvenvaihdoksessa päästäisiin tavoiteltuun ja hallittuun lopputulokseen, on huomioitava mm. miten siirretään tietotaito ja osaaminen jatkajalle sekä miten huomioidaan sekä luopujan että jatkajan taloudelliset ja vero-oikeudelliset asiat sekä perhe- ja perintöasiat. Hallittuun sukupolvenvaihdokseen ei ole olemassa yksiselitteistä kaavaa ja sitä harvoin hoidetaan yhdellä oikeustoimella. Prosessi on aina tapauskohtainen ja menettelykeinoina käytetään mm. yritysjärjestelyjä, kauppoja ja lahjoja. Vaihdoksen siirtymäajan kestoon kannattaa varata aikaa vuosia, jonka kuluessa nuorempi sukupolvi ottaa vetovastuun yrityksessä. Tässä ajassa myös luopuja ehtii sopeutua ja tottua uuteen tilanteeseen. Neuvontaa ja tukea saatavilla sukupolvenvaihdokseen Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa saattaa olla hyödyllistä keskustella ulkopuolisen asiantuntijan, tili- tai lakitoimiston sekä veroasiantuntijoiden kanssa eri mahdollisuuksista. Yrityssalo järjestää säännöllisesti Omistajanvaihdosklinikan, joissa sekä luopuja (+ 55 v.) että jatkaja voivat aloittaa vaihdoksen suunnitteluprosessin. Yrityssalo neuvoo myös muihin vaihdoksessa apua antaviin osoitteisiin. Vinkkejä omistajanvaihdokseen sekä muita mahdollisia mentoreita voivat olla esim. paikalliset Yrityskummit. Yrityskummit ovat kokeneita yritysjohtajia ja elinkeinoelämän asiantuntijoita, joka tulee, sparraa, valmentaa, avaa ovia ja esittää ratkaisuja yrittäjän ongelmiin ulkopuolisin silmin. Yrityskummitoiminta on maksutonta. Omistajanvaihdosklinikka Yrityssalossa => ja Varaa maksuton tapaaminen ennakkoon ulkopuolisen asiantuntijan kanssa (1,5 h/asiakas), jossa voi käydä läpi esim. yrityksen arvon määrittäminen kaupanteon eri vaiheet ja riskit esimerkkejä erilaisista sopimusmenetelmistä mikä merkitys verotuksen kannalta Tapaaminen on suunnattu erityisesti ikääntyville yrittäjille (+55 v.). Ajanvaraus on sitova. Mukaan voit ottaa myös jatkajan. Neuvonta on henkilökohtaista ja ehdottoman luottamuksellista. Kokonaan uuden ja omaan ideaan perustuvan yrityksen perustaminen ei ole ainut vaihtoehto yritystoiminnan ja yrittäjyyden käynnistämisessä. Vaihtoehtoja ovat myös mm. yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen sekä osakkuus olemassa olevaan yritykseen, franchising yrittäjyys tai sukupolvenvaihdos. Yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen tai osakkuus Olemassa olevan yrityksen ostaminen on hyvä vaihtoehto yrityksen perustamiselle. Yrityksellä saattaa olla entuudestaan hyvä asiakaskunta, vakiintunut markkina-asema, osaava ja sitoutunut henkilökunta, asianmukaiset laitteistot ja työvälineet. Koko yrityksen ostamisen sijaan aloittava yrittäjä voi ostaa olemassa olevalta yritykseltä liiketoiminnan tai osan liiketoiminnasta perustettavan yrityksen lukuun. Tällöin kaupanteossa uudelle yrittäjälle siirtyy vain tarkoin määritelty omaisuuserä ja liiketoiminnat vanhojen vastuiden jäädessä myyjäyhtiölle. Yhtenä vaihtoehtona on myös ryhtyä osakkaaksi jo toimivaan yhtiöön, jolloin uusi yrittäjä saa tukea ja opastusta muilta osakkailta. Osakkuudessa vastuut ja riskit jakautuvat useammalle osapuolelle. Huomioi riskit Kaikissa edellä mainituissa vaihtoehdoissa on syytä perehtyä yrityksen taustoihin ja taloudelliseen tilanteeseen, selvittää asiantuntijoiden kanssa riskit sekä yrityksen nykyinen markkina- ja kilpailutilanne. Lisäksi on selvitettävä mm. asiakassuhteet, tuotteet ja niiden kapasiteetti, piilevät vastuut ja laadittava ennuste yrityksen tulevasta kehityksestä. Yrityksen hinta Erityisen tarkasti tulee laskea, kuinka paljon yrityksestä kannattaa maksaa. Yrityksen arvo voidaan määritellä monin eri tavoin esimerkiksi omaisuusarvona tai tuottoarvona. Lopullinen kauppahinta on aina neuvottelun tulos. Selvitystyössä kannattaa käyttää yrityskauppoihin perehtyneiden asiantuntijoiden apua. YRITYSKAUPAN MUISTILISTA 1 Aloita ajoissa 2 Käy asiantuntijalla 3 Laadi tietoa, vaadi tietoa 4 Tee strategia 5 Laadi hyvät kauppakirjat 6 Ota haltuun oikeasti (lähde: Yrittajat.fi) 14 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

15 yrityksen perustamiselle Franchising yrittämisen muotona Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen! Franchising -yritykset ovat useinmiten tunnettuja, valmiiksi testattuja ketjuyrityksiä, joissa yrittäjä pyörittää ns. jäsenenä yhtä yksikköä valmiin toimintakonseptin mukaisesti. Franchising on suhteellisen nopeasti laajeneva ja useilla eri toimialoilla toimiva yrittäjyyden muoto, joka on kahden itsenäisen yrittäjän välinen sopimus ja jossa toinen luovuttaa toiselle yrittäjälle korvausta vastaan oikeuden tietyn liiketoimintamallin, tavaramerkin tai tietotaidon käyttöön. Franchising-sopimuksen avulla pääsee hyödyntämään toisten kehittämää ja testaamaa liikeideaa. Se mahdollistaa yrittämisen pienellä riskillä, koska yrittäjä kopioi toimivan idean ja konseptin. Franchising-toiminta yhdistää suuren yhtiöketjun ja yrittämisen edut, tarjoaa apua markkinointiin sekä kouluttaa ja neuvottelee keskitetysti yhteishankintoja. Syntyy eräänlainen verkosto, joka toteuttaa samaa liikeideaa. Franchising on monella tavoin helppo tapa aloittaa yrittäjyys. Lähtökohtaisesti solmittu sopimus antaa yrittäjälle mahdollisuuden toimia itsenäisenä yrittäjänä. Suhteellisen kokemattomana yrittäjänä sekä ilman mittavaa pääomaa ja taloudellisia riskejä pääsee kiinni yrittäjyyteen. Menetelmän avulla voi siis lähteä liikkeelle valmiilla ja elinkelpoisella yritysidealla, joka on mahdollisesti jo tunnettu brändi. FRANCHISING ON Tie Omaan yritykseen Valmiilla liiketoimintamallilla Tunnetulla brändillä Vahvalla tuella ja ohjauksella Yhteistyöketjun jäsenenä. FRANCHISING ON ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ, MUTTA EI YKSIN! FRANCHISING EI OLE Täysin villiä ja vapaata yrittäjyyttä Täysin riskitöntä Täysin ilmaista Lyhytjänteistä kertakauppaa FRANCHISING ON PITKÄKESTOINEN, SYVÄ YHTEISTYÖMALLI ITSENÄISTEN YRITYSTEN VÄLILLÄ ELINKEINOELÄMÄNMONIAVIOLIITTO Toisaalta franchisingiin liittyy myös puolia, joita kannattaa harkita ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Kirjallinen sopimus on laaja ja yksityiskohtainen sekä sitouttaa osapuolia pitkäksi aikaa. Sopimuksen laadinnassa on syytä turvautua asiantuntijoiden apuun, jotta välttyy suuremmilta sudenkuopilta ja vääriltä harhakuvilta. Tiettyyn ketjuun liittymisen yhteydessä maksetaan monesti liittymismaksu. Sopimukseen saattaa kuulua säännöllisiä rojalteja. Franchisingtoimintaa koskevaa erityistä lainsäädäntöä ei ole Suomessa, joten osapuolet voivat sopia sopimuksensa sisällöstä vapaasti. Suomessa toimii jo miltei 180 franchising-ketjua ja noin franchising yrittäjää. Työpaikkoja ketjuissa n Suomen suurimmat franchisingketjut ovat R-kioski, Laatutakuu ja Kotipizza. Lisätietoa franchising -yrittäjyydestä esim. tai Kuva: Meritalon Museo Salon kaupunki 15

16 Kuva: Salon kaupunki Suvi-Tuuli Kiilunen MERINIITTY Junarata P-paikat Joensuunkatu Innomo YRITYSSALO OY Örninkatu 15 Sisäänkäynti kokoustiloihin P-paikat MIKÄ IHMEEN Yrityssalo? Me Yrityssalossa teemme työtä yritysten eteen! Yrittäjyyttä harkitseva saa meiltä apua ja tukea yrityksen perustamiseen ja sen jatkokehittämiseen. Yrityssalo on kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, jonka ydintehtävänä on huolehtia yrittäjien ja yrittäjyyttä harkitsevien palveluista. Örninkatu Luottamuksellinen ja pääosin maksuton palvelumme antaa eväät oman liiketoiminnan perustamiseen! Laaja yhteistyöverkostomme mahdollistaa monipuoliset palvelut alueemme yritysten käyttöön. Pääsisäänkäynti toimitiloihin Ratakatu AVOINNA: ma, ti ja to 8-16 ke 8-17 pe 8-15 MAIJA PIRVOLA kehittämispäällikkö yritysneuvonta p JARI VÄLIMAA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille p JARMO PELTOLA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta maaseutu- ja bioenergiayrityksille p RIIKKA NURMI yritysneuvonta SaloShops, SaloFood ja SaloVisit p JUKKA HEINONEN rahoitusneuvonta ja rahoituslaskelmat p JOUKO URMAS yritysneuvonta perusteollisuusyrityksille yritystuet p PEKKA STENFORS yritysten asiantuntijapalveluiden välitys p PEKKA KALLIO yrittäjyyskasvatus ja omistajan vaihdos p HEIDI LEPPIMÄKI kansainvälistymispalvelut p TOMMI VIRTANEN äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet p JUKKA PULKKINEN Protomopäällikkö p TAPIO ROHKEA PIKIT -palvelu p JOHANNA SERÈN kansainvälistymispalvelut p TANJA KIVINIEMI Protomokoordinaattori p YRITYSTULKKI sähköinen yritysneuvoja kaikki yrittämiseen liittyvä perustieto: oppaita, laskentaohjelmia ja lomakkeisto KARI VÄHÄ toimitusjohtaja p LEILA ASIKAINEN toimisto- ja taloushallinto viestintä p Yrityssalo Oy Örninkatu 15, Salo p. (02) f YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus 21.11.2016 Lapinlahti Juha-Antti Puurunen SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 23 itsenäistä säästöpankkia joilla konttoreita yli 160 kunnassa Rovaniemi

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalvelut Verkossa, puhelimessa ja kasvokkain. Autamme yhdessä yrittäjiä ja yrittäjiksi ryhtyviä Tyypillisiä kysymyksiä alkavaan yrittäjyyteen liittyen Millainen

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Kehitä. sivutoimiyritystäsi. Erkki Petäjä Jukka Peltoniemi Anmari Viljamaa

Kehitä. sivutoimiyritystäsi. Erkki Petäjä Jukka Peltoniemi Anmari Viljamaa Kehitä sivutoimiyritystäsi Erkki Petäjä Jukka Peltoniemi Anmari Viljamaa Työkirja sivutoimiyrityksen tulevaisuuden pohdintaan Kenelle Tämä työkirja on tarkoitettu sivutoimiselle yrittäjälle. Jos toimit

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Näkökulma freetyöhön Tiina Komi Viestintätoimisto Hermes Ky tiina.komi@kolumbus.fi Puh. 040 5634768 Tervetuloa kotisivuilleni: www.kolumbus.fi/tiina.komi 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Esityksen

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot