MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15"

Transkriptio

1 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s

2 Salon elinkeinoelämä lukuina Yritysten lukumäärä kpl (Suomen Asiakastieto Oy , yritysten päätoimipaikka Salossa) Vuonna 2010 perustettuja yrityksiä 397 kpl (Suomen Asiakastieto Oy , kaikki aktiiviset yritykset pl. asoy, koy) Väestömäärä (Väestörekisterikeskus ) Suomen 18. suurin kaupunki (väestön mukaan) kaupungin pinta-ala km², josta vesipinta-ala 181 km², rantaviivaa yli 360 km Suomen suurin maatalouskaupunki, joista viljanviljelytiloja 54% maatilaa, joiden keskikoko yli 47 hehtaaria Tuloveroprosentti ,75% Työttömyysprosentti 10,6 % (Salon TE-toimisto ) YRITYSSALO ALUEEN JA YRITYSTEN ASIALLA PALVELEE yrityksiä AUTTAA yrityksen perustamisessa OPASTAA yrittäjyyden alkutaipaleilla EDISTÄÄ verkostoitumista TUKEE kansainvälistymisessä PUOLUSTAA yrittäjyyden etuja YHDISTÄÄ eri alan osaajia ja toimialoja PÄÄKIRJOITUS Tutkijat ovat yrittäneet 35 vuotta löytää yrittäjän ihannetyyppiä siinä onnistumatta. Syykin on selvä: kuka tahansa voi menestyä, kunhan on uskoa itseensä ja tarpeeksi määrätietoisuutta ja sitkeyttä saada homma toimimaan. Tahtolaji, sanoo joku ja on kyllä suurelta osin oikeassa, sillä yksittäisistä asioista eniten liiketoiminnan menestykseen vaikuttava tekijä on yrittäjän oma persoonallisuus. Tämä tarkoittaa mahdollisuuksien huomaamista ja niihin tarttumista, aktiivisuutta riittävän tiedon hankkimiseksi erilaisista yritystoimintaan vaikuttavista asioista, aloitteellisuutta, sitkeyttä, riskinottokykyä ja vastuunkantoa päätöksistä. Teknisesti yrityksen perustaminen on tänä päivänä helppoa. Yrittäjäksi siirtyminen on kuitenkin yksi ihmisen suurista päätöksistä, joka vaikuttaa suuresti paitsi omaan elämiseen, myös kaikkiin läheisiin. Sen vuoksi perustamisen tekninen suoritus onkin ainoastaan eräänlainen loppuhuipennus pitkälle ja perusteelliselle valmistelutyölle. Lähtökohtana kaikelle yritystoiminnalle on tuotteen tai palvelun kysyntä. Asiakastarve ja asiakkaiden tavoittaminen, kilpailutilanne ja toiminnan rahoitus ovat asioita, joita on pohdittava tarkkaan heti sen jälkeen kun omat henkilökohtaiset tavoitteet yrittäjänä ovat selvillä. Tilastojen mukaan lähes 70 % ihmisistä, jotka päättävät työllistää itsensä yrittäjinä ei ole valmistautunut rooliinsa riittävästi; noin puolet kaikista eurooppalaisista yrityksistä epäonnistuu viiden vuoden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta. Sen vuoksi yrityksen perustamisen tärkein vaihe on liiketoiminnan huolellinen suunnittelu. Yrittäjän itsensä kannalta mutta myös yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattava ja kestävällä pohjalla oleva yritystoiminta on äärimmäisen tärkeää. Ainoastaan sitä kautta syntyy työpaikkoja ja verotuottoja, jotka mahdollistavat meille kaikille elintärkeiden julkisten palveluiden, esimerkiksi terveydenhuollon ja koulutuksen ylläpitämisen. Sen vuoksi Yrityssalon yksi perustehtävistä on auttaa jokaista salolaista yrittäjää ja yrityksen perustamista suunnittelevaa kaikin mahdollisin tavoin niin, että sekä uusi että jo toimiva yrittäjä voisi mahdollisimman turvallisesti suunnitella tulevaisuuttaan ja kehittää liiketoimintaansa. Tässä lehdessä on esitelty useita erilaisia välineitä yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen tueksi. Protomo-ohjelma tarjoaa yrittäjäurasta kiinnostuneille osaajille monipuoliset mahdollisuudet kehittää yritys- tai tuoteideaa eteenpäin ennen sitoutumista yrittäjyyteen. Liiketoiminnan käynnistämisen ja yrityksen pyörittämisen tueksi on tarjolla erilaisia valmennuksia ja Yrityssalon rahoitusneuvonta tarjoaa apua ja neuvoja rahoituslaskelmien teossa ja rahoituksen suunnittelussa. On myös erilaisia tapoja yritystoiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. Yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan ei kuitenkaan tarvitse pohtia tai selvitellä vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia yksin. Yrityssalon henkilökunta on kaikissa eri tilanteissa yrittäjän ja yrittäjäksi aikovan tukena. Vuonna 2010 Saloon perustetut yritykset toimialoittain Vuonna 2010 perustettuja yrityksiä 397 kpl (Suomen Asiakastieto Oy ) Tavataan, suunnitellaan ja onnistutaan yhdessä! KARI VÄHÄ Maa-, metsä- ja kalatalous 73 Teollisuus 15 Rakentaminen 78 Tukku- ja vähittäiskauppa 62 Kuljetus ja varastointi Majoitus ja ravitsemus Informaatio ja viestintä 5 Kiinteistöala 20 Tieteellinen ja tekninen 42 Hallinto- ja tukipalvelu 25 Koulutus 2 Terveys- ja sosiaalipalvelut 7 Luovat alat 11 Muu palvelutoiminta Julkaisija: Yrityssalo Oy, Örninkatu 15, Salo Toimittajat: Yrityssalo Oy:n henkilöstö, SSS Lehtipalvelu Ulkoasu ja taitto: Jaana Kostamo, Yrityssalo Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin Painopaikka: Salon Lehtitehdas 2 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

3 MINUSTAKO yrittäjä? Oma tahto ja halu kaiken perustana Oman yrityksen perustaminen on merkittävä ja haastava päätös, mutta se voi olla myös elämäsi paras päätös! Hyvän liikeidean muuttaminen menestyväksi yritykseksi vaatii hyvät suunnitelmat. Halu kovaan työntekoon on myös ehdoton perusta. Päätöksen tulee perustua laaja-alaiseen tietoon yritystoimintaa koskevasta lainsäädännöstä, kirjanpidosta, rahoituksesta, verotuksesta ja monista muista yrityksen toimintaan vaikuttavista käytännön asioista. On tärkeää pohtia vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Onko sinulla kannattava liikeidea? Oletko valmis ryhtymään yrittäjäksi? Minkälaista liiketoimintaa haluat harjoittaa? Oletko valmis riskinottoon? Yrittäjäksi on ollut tapana ryhtyä sen jälkeen, kun on saatu kokemusta palkkatyöstä ja testattu käytännössä omat taipumukset sekä motivaatio. Yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia ovat mm. itsenäisyys, vapaus, itsensä toteuttaminen ja mahdollisuus vaurastumiseen. Kuitenkaan ei voi unohtaa yrittäjyyden mukana tulevaa vastuuta ja päätöksien tekoa, erittäin vaativaa ja joskus rankkaakin työtä sekä omaa ajankäyttöä, joka ei tunne minkäänlaisia lakisääteitä. Yrittäjäksi ryhtyminen tulisikin olla tietoinen valinta ei asia, johon ajaudutaan olosuhteiden pakosta. Mitä yrittäjyys sitten vaatii? Yrittäjän tärkein voimavara vahvojen henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella on luja ammattitaito, joka muodostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Jotta yritys menestyisi, tulee yrittäjällä olla riittävä tietämys mm. kirjanpidosta ja talouslukujen tuntemisesta, verotuksesta, myynnistä ja markkinoinnista, budjetoinnista sekä työsuhdeasioista. Yrittäjän on tunnettava kaikki omaan toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät lainalaisuudet, määräykset ja normit, joita täytyy noudattaa. Menestyäkseen kilpailussa yrittäjän on mahdollista turvautua ulkopuoliseen apuun. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Tarvitaan uudelleen organisointia. Kaivataan koulutusta ja lisää tietoa. Tarvitaan tuotekehitystaitoa. Edellytetään rohkeutta ja vastuullisuutta. Vaikka yrittäjäksi ryhtyminen ja yrityksen perustaminen on helppoa, ennen liiketoiminnan aloittamista kannattaa silti miettiä tarkkaan, onko yrittäjyys juuri se oikea vaihtoehto. Liikeidean toteutusta ja kehittämistä on myös arvioitava tarkkaan ennen yrityksen perustamista. Yrityssalo aloittavan yrittäjän apuna Yrityssalo on mukana tukemassa aloittavan yrityksen toimintaa heti ensiaskeleista lähtien. Tarjoamme liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille alkukartoituksen, jonka tuloksena selviävät yrityksen toiminnan keskeiset pullonkaulat kiteytettynä ja tarvittavat polut pulmien poistamiseksi. Yrityssalossa tuotamme myös starttirahalausuntoja TE-toimistolle sekä Finnveran rahoituslausuntoja alkavan yrityksen pienlainoille. Starttirahan myöntämisen kriteerinä on, että se ei saa häiritä jo olemassa olevaa kilpailutilannetta. Hakijalla on lisäksi oltava joko kokemusta yrittäjyydestä tai jonkinlainen yrittäjyysvalmennus suoritettuna. Lausuntojen laadinnassa pohdimme myös tulevaa yritystoimintaa monelle eri tasolla esim. vastuullisuuden ja pitkäjänteisyyden näkökulmista. Lue lisää s. 13. Hyvin suunniteltu puoliksi tehty 5 Yritystoiminnan on oltava voittoa tuottavaa ja kannattavaa, jotta yritys menestyisi ja kehittyisi. Perusteellinen liiketoiminnan suunnittelu luo pohjan yrityksen menestymiselle. Yrityssalossa neuvonta alkaa liikeidean läpikäymisellä sekä yrittäjäkandidaatin osaamisen kartoituksella. Liiketoimintasuunnitelman laadinnassa hyvänä apuna on Yritystulkki sähköinen yritysneuvontapalvelumme jossa pohditaan mm. yrityksen kilpailijastrategia ja kilpailijat, pääoman tarve, taloudellinen suunnittelu ja kannattavuuden arviointi sekä riskien arviointi ja hallinta. Alkavalle yritykselle hyvin suunniteltu talous turvaa tulevaisuuden. Rahoituksen järjestämisessä käydään läpi oman pääoman tarve ja omarahoitusosuus, mahdolliset pääomasijoittajat sekä lainarahoitus. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki kokoaikaiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle henkilölle yritystoiminnan alkutaipaleelle. Neuvontaprosessia voi kuvata myös näin Kantaako liikeidea? 6 7 Päätös (yrittäjäksi/ ei yrittäjäksi) Kantaako liikeidea Liiketoimintasuunnitelma 4 1 Liikeidea Laskenta ja arviointi Pääoman tarve Rahoitus Tulosarvio 2 3 Alustava suunnitelma Toimintaympäristö Kilpailukyvyn kehittäminen Kilpailukeinot Suhteet Tehokas toiminta 3

4 Yrityssalo aloittavan Yrityssalo on mukana tukemassa aloittavan yrityksen toimintaa heti ensiaskeleista lähtien. Opastamme ja neuvomme yritystoimintaa harkitsevia henkilökohtaisesti. Voit varata yritysneuvojalta maksuttoman tapaamisajan, joka on luottamuksellinen ja jonka aikana pohditaan liikeideaasi tarkemmin. Perustamisneuvonnassa päämäärät paperille Yritysneuvojat auttavat mm. yritysidean arvioinnissa liikeidean kehittämisessä kannattavuus- ja talouslaskelmien teossa hinnoittelussa ja tuotekehityksessä verotuskysymyksissä rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä yritysmuodon valitsemisessa lupa- ja ilmoitusasioiden teossa toimitilan haussa Tuloksiin asiantuntijan avulla Tärkeänä osana on myös ansaintalogiikan ja kannattavuuden selvittäminen sekä palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu. Järjestämme käytännönläheisiä infotilaisuuksia, joissa käsitellään yrityksen perustamiseen liittyviä asioita yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Osallistuminen tilaisuuksiin on pääsääntöisesti maksutonta ja erittäin hyvä tapa verkostoitua muiden kanssa. JARI VÄLIMAA alkavan yrityksen neuvonta yritysneuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille p JUKKA HEINONEN rahoitusneuvonta ja rahoituslaskelmat p RIIKKA NURMI yritysneuvonta erityisesti palvelualan yrityksille SaloShops, SaloFood ja SaloVisit yritysverkostot p JARMO PELTOLA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta maaseutu- ja bioenergiayrityksille p Sovituissa aikatauluissa pysyminen on minulle kunnia-asia, Henri Grönroos sanoo. T:mi Henri Grönroos työllisti ammattitaitoonsa luottavan miehen Syyskuun 13. päivänä vuonna 2010 Henri Grönroosista tuli LVI-alan yrittäjä. Hän perusti toiminimen, joka tarjoaa Salon ja Turun talousalueella muun muassa lämpöpumppujen asennuksia, hanojen ja wc-istuinten vaihtoja, pattereiden säätöjä ja kaikkia muita LVI-alan töitä uudis- ja saneerauskohteissa. Mies hoitaa lisäksi asuintalonsa talonmiehen hommat ja auttaa tarvittaessa muissa taloyhtiöissä ilmaantuvissa putkitöissä. Tähän mennessä työ on ollut hyvin monipuolista hybridisuihkukaapeista ja hevosten juomaautomaateista vanhojen talojen putkituksiin ja hanojen vaihtoihin. Lämpöpumppujen asennukset ja huollot alkavat taas työllistää rauhallisen talven jälkeen, Grönroos kertoo. Aspocompilta kahdentoista vuoden jälkeen työttömäksi jääneelle, talonrakentajan koulutuksen käyneelle miehelle riitti rakennusalan töitä muutamaksi kuukaudeksi. Hän päätti kuitenkin aloittaa opiskelut uudelleen. Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämä LVI-asentajan kurssi osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Olin vajaan vuoden verran töissä Kaarinassa ennen oman toiminimen perustamista. Teen yhä aliurakoitsijana töitä entiselle työnantajalleni, mutta pikkuhiljaa myös uudet asiakkaat ovat löytäneet minut, hän iloitsee. Osaavalle yrittäjälle riittää töitä Yrityksen markkinointi on toistaiseksi ollut lähinnä nettisivujen rakentamista ja puskaradioon luottamista. Pikkuhiljaa täytyy miettiä myös muunlaista tiedottamista. Vahvistin juuri osaamistani suorittamalla sertifioidun lämpöpumppuasentajan koulutuksen. Uskon, että ammattitaitoiselle ja luotettavalle putkimiehelle riittää kyllä töitä, Grönroos toteaa. Hän lähti yrittäjyyteen avoimin, luottavaisin mielin. Tarvittavat laskelmat tehtiin Yrityssalossa ja Finnveralta sain lainan työkalujen hankkimiseen. Takaajiakaan ei tarvittu. Luotan pärjäämiseeni alalla kovasta kilpailusta huolimatta, Henri Grönroos sanoo. -LK- 4 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

5 yrittäjän apuna Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteista hanketta YPK resurssi, joka mahdollistaa pk-yritysten yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Tehtävänämme on viestiä eri hankkeiden mahdollisuuksista, joista tämä julkaisu on yksi esimerkki. Marjo Koli-Lehdosta jämpti Valttikorttejamme ovat kokemus ja näkemys. Olemme suunnitelleet muun muassa aloittavan yrittäjän tukipakettia, johon kuuluvat niin nettisivujen suunnittelu ja toteuttaminen kuin käyntikortit, esitteet, julisteet ja mainoskyltitkin, Marjo Koli-Lehto kertoo. Yhtiökumppani Lasse Laaksonen antaa vahvaa taustatukea. kippari Mainosvakkaan Reilut 20 vuotta Nokian palveluksessa markkinoinnin ja mainonnan parissa riitti Marjo Koli-Lehdolle. Hän päätti pari vuotta sitten ottaa vastaan pitkään talossa olleille tarjotun läksiäispaketin. Olin jo ehtinyt ajatella, että olisi mukavaa olla suunnittelupöydän toisella puolella miettimässä markkinoinnin tukitoimia muille. Takataskuun jäi vankka kokemus alan töistä ja uskallus luottaa omaan ammattitaitoon, hän kertoo. Koli-Lehto lähti saman tien opiskelemaan julkaisugraafikoksi täydentääkseen osaamistaan. Vuoden kestäneen koulutuksen ajan hän kypsytteli ja pyöritteli mahdollista yrittäjyyttä, kunnes Mainosvakka Oy:n perustaja Kyllikki Yrttiranta sai hänestä maaliskuussa jatkajan liki 30-vuotiselle työlleen. Tähtäimessä on uudistaa seudulla pitkään toiminut ja tunnetuksi tullut yritys vastaamaan tätä päivää. Palvelutarjonnan miettiminen ja tehostaminen on nyt käynnissä, Koli-Lehto kertoo. Työ Salon seudun aikuisopiston kurssisihteerinä jatkuu ainakin toistaiseksi, sillä mainonnan suunnittelu ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Myös muut yrityksen asiat, kuten nettisivuista vastaavan Vesa Lehdon työt, hoituvat iltaisin ja viikonloppuisin. Kolmas yhtiökumppani ja toistaiseksi Mainosvakan ainoa päätoiminen yrittäjä Lasse Laaksonen on työskennellyt yrityksessä jo vuodesta Hänellä on kaksikon osaamista täydentävää kokemusta tarra- ja kilpitöistä. Selkeä ja pelkistetty tuo olennaisen esiin Keskustelut Yrityssalon Jari Välimaan kanssa saivat Marjo Koli-Lehdon mukaan miettimään yrittäjyyttä kaikilta mahdollisilta kanteilta. Kilpailutilanne, mahdollisuudet sekä yrityksen vahvuudet ja heikkoudet tuli pohdittua tarkkaan. Tietoa on olemassa paljon, mutta siitä on itse osattava suodattaa olennaisimmat seikat. Onneksi Yrityssalo on aktiivinen järjestämään koulutusta ja neuvomaan alkutaipaleella, monet yrittäjyys- ja markkinointikurssit käynyt Koli-Lehto kiittelee. Oma tyyli on jo selvillä: luvassa on visuaalisesti selkeää, jämptiä ja pelkistettyä viestintää. Asioita ei kannata jättää tekemättä virheiden pelossa. Elämässä mikään ei ole varmaa tai peruuttamatonta, Marjo Koli-Lehto muistuttaa. Uudistunut Mainosvakka esittäytyy kesäkuussa avoimien ovien päivänä. -LK- Ykköskeittiö tuplasi kerralla myyntivoimansa Virpi Reitti ja Tiina Riitamaa ovat niin tuoreita yrittäjiä, että myymälän sisustus ei ole vielä muuttunut heidän jäljiltään. Huhtikuun alkupäivinä aloittanut parivaljakko toimii syksyllä 20-vuotisjuhliaan viettävän Ykköskeittiön tiloissa ja edustaa sen tuotantoa. Tarkoituksena on uudistaa malliryhmiä kuvastamaan yhteistä tyyliä, jota naiset kuvailevat laadukkaaksi, toimivaksi, käytännölliseksi ja ajattomaksi. Tavoitteenamme on tehdä Ykköskeittiön kalusteet tutuiksi tavallisille salonseutulaisille kuluttajille. Pääkaupunkiseudulla yrityksen nimi on jo erityisesti sisustusalan ihmisten ja arkkitehtien tiedossa, he toteavat. Samassa työpaikassa olleet Riitamaa ja Reitti alkoivat pari vuotta sitten miettiä, mitä haluavat isoina tehdä. Naisten tie vei viime joulukuussa Yrityssaloon pohtimaan yrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia. Sitä kautta kaksikko päätyi Ykköskeittiön ovelle. Tulimme juuri oikeaan aikaan, sillä tänne kaivattiin uusien tuotantokoneiden myötä uutta voimaa myyntiin, Virpi Reitti kertoo. Ykköskeittiön kalustetehdas sijaitsee Meriniityssä myymälän seinän takana. Kaikkien kaapistojen rungot ja ovet valmistetaan mittatilaustyönä. Pääsimme yrittäjyyteen kiinni pienillä riskeillä, sillä tilat olivat valmiina, eikä meidän tarvinnut ostaa pääomaa sitovaa varastoa. Supernaiset keittiökalusteiden kimpussa Tuoreilla yrittäjillä on usean vuoden kokemus keittiöalalta ja tuttu asiakaskunta. Kaksikon yhteinen vahvuus löytyykin suunnitteluosaamisesta ja asiakaspalvelusta. Kuuntelemme asiakasta ja otamme hänen näkemyksensä huomioon. Olemme myös rehellisiä ja perustelemme asiakkaan lempeästi pois epäkäytännöllisistä ratkaisuista, Tiina Riitamaa kertoo hymyillen. Hänen mukaansa työpäivät eivät ole pelkkää suunnittelua ja myymistä, vaan muuntautumiskykyä vaativaa taiteilua. Tässä työssä saa olla sähkömies, putkimies ja remonttireiska. Välillä täytyy löytyä hiukan supernaistakin. -LK- 5 Tehtaan paikallisuus antaa meille joustoa ja pelivaraa. Voimme räätälöidä jokaisen keittiön ja kylpyhuoneen juuri sellaiseksi kuin asiakas haluaa, Virpi Reitti ja Tiina Riitamaa toteavat.

6 PROTOMO väylänä Protomo - asiantuntijuudesta yrittäjyyteen Protomo on Yrityssalossa toimiva yhteisö, jossa törmäytetään ihmisiä ja ideoita ja näin synnytetään uusia innovaatioita hyödyntäviä yrityksiä. Samalla aloitteleva yrittäjä saa Yrityssalosta kaiken uuden yrityksen perustamiseen tarvittavan tuen. Voit tulla mukaan oman keksinnön tai yritysidean kanssa, mutta myös ilman omaa ideaa. Protomon yhteisöstä kytketään kuhunkin ideaan soveltuvat osaajat, jotka ryhtyvät tiiminä kehittämään ideaa. Noin puolen vuoden mittaisen kehitysprojektin aikana tiimi suunnittelee myös aloitettavan yrityksen toimintaa ja esimerkiksi hakee sille rahoituksen. Tavoitteena on, että projektin päätteeksi tiimisi perustaa yrityksen ja ryhdytte yhdessä yrittäjiksi. Protomossa et ole yksin. Olet osa tiimiä, jonka idean kehitystä sparrataan jatkuvasti paitsi tiimin sisällä, myös Protomon kautta mukaan tulevien asiantuntijoiden, verkostojen ja muiden tiimien kautta. Lisäksi Protomo antaa tiimisi käyttöön projektin ajaksi työskentelytilat, tietokoneet, liiketoiminnan suunnittelun ohjauksen sekä tarvittavien muiden palvelujen hankintaan tarkoitetun budjetin. Tiimissä ollaan mukana yksityishenkilönä, eikä projektissa mukana oleminen esimerkiksi vähennä työttömyyskorvausta. Voit siis suunnitella Protomossa yrittäjäksi ryhtymistä ohjatusti ja ilman välitöntä yrittäjäriskiä. Vasta, kun kehitysprojekti on viety loppuun ja nähdään, onko suunniteltu toiminta kannattavalla pohjalla, on aika perustaa yritys. Protomo on sinun paikkasi, jos Haluat luoda uutta. Sinulla on oma idea tai halu alkaa kehittää jonkun muun Protomoon tuomaa ideaa. Olet tiimipeluri. Yhden hengen projekteja Protomossa ei tunneta. Parhaat yritykset ja innovaatiot syntyvät, kun eri alojen ihmiset tekevät yhdessä töitä. Et kavahda ajatusta oman yrityksen perustamisesta. Mutta Protomossa et edelleenkään ole yksin: tukenasi ovat tiimisi, muu Protomo-yhteisö sekä Protomon tukipalvelut ja valmiit verkostot. Olet korkeasti koulutettu tai hankkinut osaamista työkokemuksen kautta. Sinulla on aikaa, jonka haluat laittaa tulevaisuutesi suunnitteluun. Et halua jäädä kotiin istumaan. Parhaiten pääset mukaan tulemalla käymään viikottaisilla ideakaffeilla Protomossa, Yrityssalon yläkerrassa. Protomossa kaffeillaan joka torstai klo Silloin voit tulla tutustumaan Protomoon ja protomolaisiin, kertoa omasta ideastasi tai tutustua tarjolla oleviin ideoihin, sekä kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja vierailevilta asiantuntijoilta. Katso tarkempi ohjelma ja tietoa Protomon muista tapahtumista Protomon tapahtumakalenterista, johon pääset verkossa Yrityssalon etusivulta. Protomon oma sivusto on osoitteessa JUKKA PULKKINEN p TANJA KIVINIEMI p Protomo tarjoaa yrittäjäurasta kiinnostuneille osaajille maksuttomat fasiliteetit, täydentävää osaamista, yhteisön tuen ja asiantuntijoiden sparrausta uusien tuotteiden ja palvelujen markkinoille viemisen tueksi. Protomo on osa Yrityssalon palvelutarjontaa. Figuuri on sullakin, hyvät puolet kullakin Marjo ja Jyrki Mannelinilla on yrittäjätausta. Ajatus yhteisestä yrityksestä syntyi, kun molemmat siirtyivät pois vanhoista yrityksistään. Mietimme mitä voisimme tehdä yhdistämällä osaamisemme, Jyrki kertoo. Marjo on ravitsemusterapeutti ja Jyrki insinööri, joten uudessa Figunet-yrityksessä päästään hyödyntämään molempien osaamista. Figunet on kehosta ja sen koostumuksesta tietoa kansantajuisesti tarjoava palvelu. Yrityksen tuottaman palvelun tarve syntyi omakohtaisesti. Marjo on ammattilainen, mutta minulle teki tiukkaa eri vastaanotoilla muistaa saamieni kehonkoostumusarvojen ja muiden terveystulosten merkitykset tai mitä niiden parantamiseksi pitäisikään tehdä. Mannelinien ideana oli perustaa terveyspalvelu, jota kuluttajat voivat käyttää omatoimisesti tai tilata palveluna. Meillä on suunnitteilla selkeästi kaksi erilaista palvelumuotoa: kiinteät mittauspisteet eli terveyskioskit, esimerkiksi kauppa- tai urheilukeskuksissa, sekä osallistuminen tilaisuuksiin, joissa tarjoamme erilaisia paketteja mittausten, neuvonnan ja luentojen muodossa, Marjo kertoo. Paitsi selkokielistä tietoa, palvelun perusideana on taata asiakkaalle yksityisyys omaa kehoaan koskevissa asioissa. Kukaan ei ole vieressä katsomassa mitä raportti sanoo, eikä omia tuloksiaan tarvitse kertoa kenellekään. Raportin myötä tulostuu myös vinkit siitä, mitä kehonkoostumuksen parantamiseksi kannattaisi ehkä tehdä. Raportista löytyy myös numero, jolla voi kirjautua nettipalveluun ja seurata kehitystään tai hakea lisätietoa. Sparraus tarpeen kokeneillekin Protomosta kokenut yrittäjäpariskunta sai asiantuntijaneuvoja ja yrityksen perustamistukea. Yrittäjinä emme ole untuvikkoja, mutta Protomo-ohjelma oli hyvää sparrausta, pariskunta sanoo. Kun rahoituskuviot ratkeavat Mannelinit siirtyvät toteuttamaan investointeja. Tavoitteenamme on avata ensimmäinen terveyskioski syksyllä. Lopullinen paikka selviää kevään ja kesän kuluessa. Yrityksen tavoitteena on tarjota palveluja eteläisen Suomen alueella kaikille omasta kehostaan kiinnostuneille. Jokaisen pitäisi olla kiinnostunut omasta terveydestään. Ryppyotsaista puuhan ei kuitenkaan tarvitse olla. On tärkeää, että viihtyy omassa kehossaan olipa kropaltaan laiha, tavallinen tai pullukka, Marjo sanoo. Kuten sloganimmekin sanoo; figuuri on sullakin, hyvät puolet kullakin. Kaikissa meissä on hyvää, olimmepa minkä muotoisia tahansa, Jyrki muistuttaa. -PV- Marjo ja Jyrki Mannelin perustivat yrityksen, jossa molempien osaamista voidaan hyödyntää. Mittausten tekeminen on helppoa itsekin ja henkilökohtaisen raportin saa heti tulosteena. 6 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

7 yrittäjyyteen Pieni yritys päihittää suuret -neuvottelut pistävät tu- suunnitelmat Ytlevaisuuden puntariin. Ne saattavat olla kuitenkin myös toivottu sysäys lähteä yrittäjäksi. Turkulainen Labrox on biotekniikan käyttöön levynlukijoita suunnitteleva ja valmistava yritys. Seitsemän hengen porukalla on koulutuksen lisäksi vankkaa kokemukseen perustuvaa osaamista, jota he eivät halunneet viedä pois Suomesta. Yt-neuvotteluissa vaihtoehtona oli lähteä töiden perässä Aasiaan tai Eurooppaan, tai jäädä työttömäksi. Meistä kuusi oli saman haasteen edessä. Päätimme koota osaamisemme ja perustaa oman yrityksen, kertoo Ida Erling. Luottamusta keskenäiseen osaamiseen löytyi, mutta yritystoiminta oli kaikille uusi asia. Oppia yrityksen perustamiseen, markkinointiin ja liiketoimintaan yleensä löytyi Protomon koulutusohjelmasta. Olemme jakaneet yrityksen vastuut selkeästi, jottei aikaa mene sen pohtimiseen kuka hoitaisi esimerkiksi juoksevia asioita, Pauli Salmelainen kertoo. Ryhmä sai käyttöönsä myös työskentelytilat Turun Protomolta, joka on Turun Science Parkissa.Yhteinen toimitila helpotti yhteistyötä. On tärkeää, ettemme joudu toimimaan erillään, kukin omilla tahoillaan. Yhteisessä toimitilassa työskentely on joka tavalla tehokkaampaa, Erling sanoo. Sparraus tarpeen kokeneillekin Erling ja Salmelainen vinkkaavat uusia yrittäjiä tekemään selkeät työjaot ja aloittamaan neuvottelut rahoittajien kanssa heti perustamisvaiheen alussa. Monenlaisia yritystukia on tarjolla, mutta osa niistä saatta sulkea toinen toisensa pois, Salmelainen huomauttaa. Omarahoitusosuus on aluksi lähtökohtaisesti sataprosenttinen, koska tuet maksetaan jälkikäteen. Sen ei pidä antaa yllättää. Tukien hyödyntäminen laajemminkin yritystoiminnan käynnistämiseen olisi mielestämme pohtimisen arvoinen asia. Alallaan uusi, vain idean kanssa liikkeellä Ideakaffet torstaisin klo Tule ja tutustu Protomon toimintaan, tekijöihin, verkostoihin sekä tapaan yhdistää eri alan osaajia ja ideoita avoimessa ympäristössä. Tilaisuus on suunnattu kaikille Protomosta kiinnostuneille kustannustehokkuudessa oleva yrittäjä tarvitsee huomattavasti enemmän konsulttiapua kuin omalla alallaan jo pidempään työskennellyt. Esimerkiksi meidän kohdalla tukien kohdentaminen hieman toisin olisi käytännöllisempää, yrittäjät pohtivat kehittämiskohtia. Nopeus, laatu ja tehokkuus Labroxin kilpailuvaltti tulee olemaan kustannustehokkuus. Vaikka työvoimakustannukset ovat Suomessa korkeat, tuoreet yrittäjät uskovat kotimaisen alihankinnan nopeuden, laadun ja tehokkuuden olevan merkittäviä tekijöitä. Työskentely isossa yrityksessä opetti tuotteistamaan ja organisoimaan isoja projekteja. Huomasimme myös, että jos tuotekehitys ja tuotanto eivät ole lähellä toisiaan, jotain muutakin hukataan matkalla kuin aikaa, toteaa Salmelainen. Kasvavat myyntivolyymit ovat aloittelevalle yritykselle tulevaisuutta. Nyt keskitytään kuitenkin tuotekehitykseen, Erling toteaa. -PV- Keskiviikkotreffit klo Jo Protomossa oleville tiimiläisille sekä Protomoon liittyneille tarkoitettu tilaisuus, jossa tarjolla tapaamisia kasvotusten sekä päivän ajankohtaiset aiheet Ida Erlingin ja Pauli Salmelaisen lisäksi Labroxissa työskentelevät Markku Ojala, Jarkko Sarmaala, Jukka Valtonen, Antero Yli-Koski ja Henri Sora. Paikka: Yrityssalo / Protomo, Örninkatu 15, Salo. Sisäänkäynti pääovesta, 2 krs. Paikka: Yrityssalo / Protomo, Örninkatu 15, Salo. Sisäänkäynti pääovesta, 2 krs. 7

8 Tartu tilaisuuteen Älä anna Tule mukaan tilaisuuksiimme, joissa kuulet miten pääset alkuun ja mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon yritystä perustettaessa. Tilaisuuksissa tapaat asiantuntijoita, joilta saat neuvoja, tukea ja apua. Tilaisuuksissa saat kattavat perustiedot yrittäjyydestä ja yrittäjänä toimimisesta. Tilaisuudet antavat mahdollisuuden arvioida realistisesti omia yrittäjäominaisuuksia ja omaa liikeideaasi. Tilaisuuksissa tapaat myös mahdollisia tulevia yrittäjäkollegoita, joiden kanssa olet samalla lähtöviivalla. Tule mukana verkostoihin. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan. Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuuksia yritystoimintaa harkitseville 2011 Startti-info ti ti ti Startissa asiaa mm. alkavan yrittäjän rahoitusmahdollisuuksista ja starttirahasta, verottajan neuvot yritystoiminnan alkuun sekä yrittäjän työttömyysturva-asiat. Menesty yrittäjänä seminaarisarja Salossa Menestysyrittäjyys klo Mikä tekee minusta superyrittäjän? Miten voin edelleen kehittyä yrittäjänä? Yrittäjän menestystyö klo Mitkä seikat ratkaisevat yrittäjänä menestymisen? Miten ihmeessä saan kaiken aikaiseksi? Yrittäjänä et ole yksin! Pistetään yhdessä päämäärät paperille. JARI VÄLIMAA alkavan yrityksen neuvonta yritysneuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille p RIIKKA NURMI yritysneuvonta erityisesti palvelualan yrityksille SaloShops, SaloFood ja SaloVisit yritysverkostot p JARMO PELTOLA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta maaseutu- ja bioenergiayrityksille p Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteisia hankkeita YPK resurssi ja Ukk - uusi kasvu ja kansainvälistyminen, jotka mahdollistavat pk-yritysten asiakaslähtöisten verkostojen kokoamisen, yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Nopeasti muuttuvat kulutustottumukset vaativat jatkuvaa kehittämistä ja nopeaa reagointia yrityksissä. Ratkaisuna tähän on mm. asiakaspalvelu, aktiivisuus ja innostus, yhteistyö ja asiakkaan yllättäminen ja ilahduttaminen. Oman yrityksen perustamisen teemapäivä la la la Teemapäivä on suunnattu kaikille omaa yritystä perustaville. Maksullinen teemapäivä (37 e/hlö/pvä) kestää klo Hintaan sisältyy lounas sekä kurssimateriaali. Perustaisinko yrityksen? ti ke ti Infossa aiheina mm. yrittäjyys vaihtoehtona palkkatyölle, esittelyssä tarjolla olevat palvelut, tuet ja verkostot sekä keskusteluaiheena mm. yrittäjyyden mahdollisuudet ja riskit yritystoiminnan alkuun sekä yrittäjän työttömyysturva-asiat. 8 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

9 ideoittesi odottaa Hyllyiltä löytyy pestoja, pastakastikkeita, tryffelitahnoja ja muita ihania makuja. MIELIHYVÄÄ arkeen ja juhlaan Miina Laukkanen on yrittäjän tytär. Palo yrittäjyyteen on kytenyt pikkutytöstä asti. Salossa torin vieressä sijaitseva Herkku ja Lahja Murena onkin monen vuoden haaveiden täyttymys. Olin suunnitellut, että tartun yrittäjäasiaan vasta, kun lapset kasvaisivat hieman isommiksi. Viime vuonna Ruoka ja viini -messuilla tuli kuitenkin sellainen tunne, että nyt on aika toteuttaa haave! Laukkanen naurahtaa. Ensimmäinen kontakti Yrityssaloon tapahtui ystävien tunteman yritysvalmentaja Patrik Staran kautta. Patrik on ollut alusta asti mukana tukemassa. Hän neuvoi minut edelleen Maija Pirvolan juttusille, josta sain tietää yrittäjille suunnatusta Startti-info-päivästä. Jari Välimaalta sain neuvoja ja apua rahoitusasioissa kuten budjetin tekemisessä ja Starttirahahakemuksen laatimisessa. Perustietoa yrittäjävalmennuksesta Sen jälkeen asiat loksahtelivatkin paikoilleen pala palalta. Kävin myös 15. kerran yrittäjävalmennuksen. Se tuli omalla kohdallani ehkä hieman myöhässä. Olin jo tehnyt starttirahaanomuksen, ja olin muutenkin pidemmällä tässä yrityksen perustamisessa. Uskon sen kyllä olevan erittäin hyödyllinen jokaiselle aloittelevalle yrittäjälle. Laukkasella oli selkeä idea yrityksen toimialasta. Sisustaminen, herkuttelu ja ruuanlaitto ovat lähellä sydäntäni. Huomasin, että Salossa ei ollut liikettä, josta olisi saanut erikoistuotteita ruuanvalmistukseen. Aina piti lähteä Turkuun. Yrityssalosta Laukkanen sai vinkkiä ottaa valikoimiin mukaan lähi- ja luomuruokatuotteet. Luomu ja lisäaineettomuus ovat lähellä omaa arvomaailmaani, joten ne sopivat Murenaan hyvin. Niinpä yhteistyö salonseutulaisten lähi- ja luomuruokaa tuottavien yrittäjien kanssa käynnistyi. Yrityssalon Riikka Nurmi oli korvaamaton apu kontaktien luomisessa. Paikallisilta tiloilta otan myyntiin mm. kananmunia, yrttejä, juustoja, meetwurstia, nakkeja ja leipomotuotteita. Paikallisten tuottajien lisäksi liikkeessä on italialaisten pientuottajien säilöntäaineettomia elintarvikkeita tryffelitahnasta gluteenittomiin maissi- ja riisipastoihin. Lahjatavaroita hän bongailee messuilta, edustajilta tai käsityöläisiltä. Asiakas on ykkönen Laukkanen toteaa, ettei pienen erikoisliikkeen ole mitään järkeä kilpailla isojen markettien kanssa. Perustan toimintani laadukkaisiin lahjatuotteisiin, erikoselintarvikkeisiin, lähi- ja luomuruokaan sekä asiakkaan kokonaisvaltaiseen palveluun, jota marketeissa ei aina ole mahdollista saada. Murenassa asiakas saa vinkkiä eri tuotteiden hyödyntämisestä ruuanlaitossa tai vaikka reseptin kaikkine tarveaineineen mukaansa. Toivon myös, että Murenaan tullaan tutustumaan, tuoksuttelemaan ja maistelemaan inspiroitumaan. Haluan palvella asiakkaita monipuolisesti, mutta antaa myös asiointi- ja tutustumisrauhan. Liikkeessä täytyy voida kierrellä ja piipahtaa ilman, että aina olisi ostettava jotain. Laukkanen toivoo myös asiakkaiden kertovan, mitä he kaipaavat ja toivoisivat löytävänsä hyllyiltä. Jos vaikka matkoillaan Euroopassa, on käyttänyt jonkin tilan tuotteita, kannattaa vinkata, niin otan selvää onko niitä mahdollista saada Suomeen. Toivon myös kotimaisten pientuottajien ottavan yhteyttä, jos heillä on Murenaan sopivia tuotteita tiloillaan. Tuore yrittäjä ei pelkää, eikä jännitä yrittäjän arkea. Isääni seuraamalla näin miten paljon työtä yrittäjyys teettää. Uskon hyville tuotteille ja palvelulle olevan aina kysyntää. Se, mikä mietityttää, on ajan riittävyys. Kotona kun on 13 hevosen talli ja kaksi pientä lasta. Onneksi läheiset ja ystävät ovat aina tukeneet. Lapset ovat tottuneet siihen, että meillä tehdään ja touhutaan. Tämä on nyt juuri oikea hetki toteuttaa tämä unelma. -PV- Pastaherkkuja löytyy myös keliaakikoille. Herkku ja Lahja Murenan hyllyt täyttyivät vauhdilla. Liike avasi ovensa juuri kesän korvalla toukokuun 2. On ihanaa, että löysin liiketilan tästä torin läheisyydestä. Rakastan toria ja sen kuhinaa, Miina Laukkanen sanoo. Murenan takaosassa on oma soppi lapsille. Siellä pienet asiakkaat voivat piirrellä rauhassa ja tutustua lapsille sopiviin tuotteisin, kun vanhemmat asioivat toisaalla liikkeessä. Pyrin hankkimaan tuotteita, joita ei saa ihan joka paikasta tai joissa on kierrätyksen tai ympäristoystävällisen valmistuksen lähtökohdat. 9

10 Yrittäjäuralle valmen UUTTA MENESTY osaamisella Liiketoiminnan käynnistäminen ja yrityksen pyörittäminen vaatii osaamista, jota kaikilla ei välttämättä ole tai sitä tarvitaan lisää. Yksi tie liikkeelle lähtöön on osallistua yrittäjävalmennukseen. Kauneushoitola Gre tuulahduksen Luo oma menestystarinasi valmennuksessa, jossa eri alan ammattilaiset luennoivat omista aiheistaan. Valmennus tarjoaa näkemyksiä, tutkittua ja testattua tietoa sekä käytännönläheistä markkinointia ja siihen sopivia työkaluja! Valmennus toteutetaan iltapäivä-iltavalmennuksena à 8 h/kerta alkaen Kenelle? Valmennus on suunniteltu erityisesti vähänaikaa toimineille yrittäjille ja yritysten avainhenkilöille. Tavoite Valmennuksen tavoitteena on luoda vankka perusta yritykselle sekä näin välttää tilanteet, joissa riskit tai epävarmuustekijät sekä omat heikkoudet realisoituvat. Valmennuksen hinta: 100 e/hlö, 150 e/2 hlöä samasta yrityksestä + alv 23%. Hintaan sisältyy valmennuskerrat ja -materiaalit Valmennuksen sisältö: (8 kertaa à 7 h ja runsaasti yrityskohtaisia oppimistehtäviä) 1. Yrityksen kasvun ja kehityksen johtaminen 1.9. klo Palveluiden tuotteistaminen klo Sähköinen ja kohdennettu markkinointi klo Sosiaalinen media yritysmarkkinoinnissa klo Tuloksellinen myyntityö ja markkinointi ja klo Talouden johtaminen ja klo Ilmoittautuminen mennessä tai p Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteista hanketta YPK resurssi, joka mahdollistaa pkyritysten yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Tehtävänämme on viestiä eri hankkeiden mahdollisuuksista, joista tämä julkaisu on yksi esimerkki. Erilaiset kasvohoidot, jalkahoidot ja sokeroinnit ovat Tuula Immosen mukaan Greipin suosituimpia hoitoja. Tuula Immonen haaveili pitkään kosmetologin ammatista. Nokian palveluksessa vierähti vuosia ja kolmen lapsen äitiys piti hänet kotosalla. Opiskelu tuli kuitenkin yllättäen mahdolliseksi, eikä kolmikymppinen Immonen epäröinyt tarttua uuteen haasteeseen. Yrittäjähenkisyys on eduksi jo kosmetologiopintoja suorittaessa, sillä työpaikkoja on yrittäjyyttä harvemmin tarjolla. Itse unelmoin alusta asti omasta pienestä hoitolasta, Immonen kertoo. Opiskeluun kuului osana oman yrityksen pyörittäminen, valmentautuminen yrittäjän rosoiseen arkeen. Siinä ehti konkreettisesti nähdä, ettei kassaan asiakkaan kukkarosta kilahtanut raha jääkään kokonaan itselle, vaan aika moni käsi vie välistä. Immonen tiesi, millaisen yrityksen hän perustaa koulusta valmistuttuaan. Niinpä hän vahvisti vielä osaamistaan käymällä Yrityssalossa kuusi viikkoa kestäneen yritysvalmennuskurssin. Sieltä hän poimi parhaat vinkit omaan käyttöönsä. tessä. Minä taas päätin perustaa yritykseni jo kurssin aikana. Saimme kaikki kunnon käytännön tuulahduksen yrittäjyydestä, kun ihmettelin hakupalveluja ja muita vastaan tulleita uusia asioita, Immonen kertoo. TE-toimiston järjestämällä kurssilla muistutettiin, että pitää erottua muista saman alan yrittäjistä ja löytää se oma, juuri itselle sopiva juttu. Kauneudenhoitoalalla on Helsingin, Turun ja Salon seudulla kova kilpailu, joten itseensä on pakko uskoa. Jos ei itse usko omaan tekemiseensä, niin ei siihen kukaan muukaan usko. Eteeriset öljyt pääsivät yrityksen nimeenkin Tuula Immosen mukaan yrityksen nimen keksiminen oli asiakkaiden löytämisen jälkeen vaikeinta. Päätin, ettei yrityksessä saa olla englantia eikä naisen nimeä. Aromaterapia on lähellä sydäntäni, ja loppujen lopuksi nimi löytyi eteeristen öljyjen maailmasta. Toinen ehdotus yrityksen nimeksi oli kaksiosainen, mutta se ei jäänyt kenenkään mieleen. Ystäville ja sukulaisille lähti varmistukseksi tekstiviesti, jossa Immonen kysyi heidän mielipidettään kahdesta vaihtoehdosta. Hän otti saamansa vastaukset perusteluineen ilolla vastaan. Syksyllä 2009 Kauneushoitola Greippi avasi ovensa. Yritys on alusta saakka ollut perustajansa näköinen palvelutarjontaa ja Monen kurssilaisen liikeidea muokkautui vielä kurssin edesisustukseen valittuja raikkaita värejä myöten. Rakastan työtäni, enkä vaihtaisi päivääkään pois. Parasta ovat ihanat asiakkaat, Tuula Immonen hehkuttaa. Asiakaskunta on pikkuhiljaa kasvanut ystäviä ja sukulaisia laajemmaksi. Keväällä erityisesti naiset heräävät huomaamaan, että iho pitäisi puhdistaa, ripset värjätä ja kynnet saada kauniiksi. Myös ihokarvojen sokeroinnit tulevat mieleen kesää kohti mentäessä. Persoonallisuus voi olla valintaperuste Tuula Immonen tunnustaa, että ensimmäisten kuukausien hiljaisina hetkinä iski toisinaan epäilys. Istuin ja mietin, koskakohan työpäiväni ja kalenterini ovat täynnä asiakkaita. Nyt tilanne on huomattavasti parempi, vaikka vieläkin otan mielelläni uusia asiakkaita. Viiden vuoden kuluttua yrittäjä näkee itsensä jatkamassa unelmatyötään hyvillä mielin. Pyrin pysymään ajan hermolla käymällä alan koulutuksissa ja messuilla, sillä asiakkaat ovat valveutuneita ja tietävät, mitä haluavat, Immonen toteaa. Hän on juuri laittanut Hanna Hannulalle uudet geelikynnet. Innostuin ottamaan geelikynnet ensimmäisen kerran 30-vuotissynttäreitteni kunniaksi. Olen kokeillut myös kasvo-, käsi- ja 10 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

11 nuksen kautta Yrittäjävalmennuksissa kohtaavat eri alojen ammattilaiset, jotka ovat yrittäjyyden alkutaipaleella tai joilla on liikeidea tai alustava ajatus oman yritystoiminnan käynnistämisestä. Valmennuksien tavoitteena on antaa perusvalmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen ja perusteisiin sekä kannattavaan liiketoimintaan Suomessa. Valmennusten aikana selvitetään omat yrittäjävalmiudet ja saadaan kokonaiskäsitys yritystoiminnasta. Koulutus toteutetaan iltakoulutuksena kolmena iltana viikossa. ippi tuo raikkaan kauneudenhoitoon Yrittäjyyden Ykkösvalmennus Salossa Salossa toteutuu maksuton, kaikille avoin yrittäjävalmennus seuraavasti: VALMENNUS SISÄLTÄÄ 15 koulutusiltaa (klo ) ja se toteutetaan iltakoulutuksena Yrityssalon koulutustiloissa Örninkatu 15. ILMOITTAUDU mieluiten sähköpostilla tai puhelimitse Saat sähköpostilla vahvistuksen opiskelupaikastasi. Valmennukseen otetaan mukaan 25 osallistujaa. Kouluttajana toimii TOP-Resurssi Oy yhteistyössä ELY -keskuksen ja Salon TE -toimiston kanssa. Tuula Immonen viimeistelee Hanna Hannulan geelikynnet. Hannula on kokeillut monia muitakin Kauneushoitola Greipin palveluja. jalkahoitoa. Tuulan luokse on kiva tulla, sillä täällä on rento ja mukava tunnelma, Hannula kertoo. Ensikohtaaminen Salon häämessuilla vuosi sitten jätti hänelle hyvän mielen Kauneushoitola Greipin palveluja esitelleestä Tuula Immosesta. Salossa on paljon vaihtoehtoja, joten kosmetologin persoonallisuus on ratkaiseva valintaperuste. Olen myös tyytyväinen siihen, että ajan voi varata kätevästi netissä milloin tahansa, Hanna Hannula kiittelee. -LK- Geelikynsistä on viime vuosina tullut naisten suosikkijuttu. Yrittäjävalmennus työvoimapoliittisena koulutuksena Salossa Salossa toteutuu maksuton työvoimapoliittinen yrittäjävalmennus seuraavasti: VALMENNUS TOTEUTETAAN päivävalmennuksena (klo 9-15) Yrityssalon koulutustiloissa Örninkatu 15. Tämä valmennus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhanalaisille. Haku valmennukseen mennessä. TE-toimiston sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelupaikkoja on 16. Kouluttajana toimii Työmaa Oy yhteistyössä ELY -keskuksen ja Salon TE -toimiston kanssa. Lisätiedot: Työmaa Oy, Jyrki Sjöholm, p

12 Yrittäjäksi INNOMOon? Örninkadulla Aspocompin entisissä toimitiloissa, nykyiseltä nimeltään INNOMOssa toimii reilun 15 yrityksen muodostama tiivis verkosto. Yritykset tekevät suurimmalta osin b2b kauppaa ja tarjoavat pitkälti liike-elämän palveluita. INNOMOssa aistii, millaisiin tuloksiin on päästy yhteistyön ja verkostoitumisen voimalla. Tällä hetkellä INNOMOssa on joitakin vuokrattavia toimistotiloja vapaana alk. 13 m², vuokra alk. 130 euroa/kk. Haluatko olla yrittäjänä INNOMOssa? Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! Uusia työkaluja Yrityssalo tukee sähköisellä viestinnällä yrittäjän arkea ja välittää tietoa kiinnostavista aiheista ja tapahtumista. Sähköiset palvelut tarjoavat myös käytönnönläheisiä työkaluja yritysten arkeen. PEKKA KALLIO p INNOMO Vapaat toimitilat kootusti yhdessä osoitteessa Salossa on tällä hetkellä tarjolla jonkin verran vapaita toimitiloja yrityksille. Yrityssalon sivuilta löydät kätevästi ja kootusti tietoa vapaista toimitiloista. innomo Vuokrattavat ja myynnissä olevat vapaat toimitilat sijaitsevat eri puolilla Saloa ja ne ovat hakupalvelimessa jaoteltuna seuraavasti: tuotannollisiin INNOMO tiloihin liike- ja myymälätiloihin varastotiloihin toimistotiloihin Kiinteistökohtaisia tietoja ylläpitävät kiinteistöjen omistajat ja välittäjät. Sivusto palvelee monipuolisesti ja tehokkaasti Salon alueella aloittavien, toimivien sekä alueelle sijoittuvien yritysten tarpeita. Alueen toimitilojen vuokrat ovat keskimäärin edullisemmat kuin pääkaupunkiseudulla ja hintataso yleisesti kilpailukykyinen muihin eteläisen Suomen kasvukeskuksiin verrattuna. Teollisuus- ja varastotilojen vuokrataso vaihtelee 3-7 euroa/m² välillä. Liike- ja toimistotilojen vuokrataso vaihtelee kohteen sijainnin ja koon mukaan. Tutustu: Yritystulkki on yrittäjän tietopankki 24/7 Yritystulkki on reaaliaikaisesti elävä sähköinen tietopankkimme. Sieltä löytyy kaikki yrittämiseen liittyvä perustieto, joka soveltuu sekä aloittavalle että jo toimivalle yrittäjälle. Yritystoiminnan perusasiat ovat samat yrityksen toimialasta riippumatta. Yritystulkista löytyvät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi Yritystulkki sisältää kattavan lomakkeiston yrittäjän arjen avuksi. Sähköisen Yritystulkin tietoja päivitetään jatkuvasti. Yritystulkki aloittavan yrittäjän tukena Yritystä perustettaessa yritystulkki on hyvä apuväline. Erityisesti seuraavat osiot on syytä huomioida: yrityksen perustaminen, yrityksen hallinto, yrityksen talous sekä markkinointi ja myynti. Yrityksen perustaminen -osiossa käsitellään mm. liiketoiminnan- ja rahoituksen suunnittelua, yritysmuotoja, luvanvaraista liiketoimintaa sekä yrityksen käynnistämistoimia. Hallinto -osiossa ovat saatavilla lukuisat käytännön liiketoimintaan liittyvät lomakkeet kuten vuokrasopimus, hallitusasiakirjat, tarjouspyyntö, kauppakirja sekä työsopimus. Osiosta löydät myös käytännön yrittäjätyön oppaan. Yrityksen talous -osiossa keskitytään tuotteiden (tavarat, palvelut) hinnoitteluun ja yrityksen investointien suunnitteluun. Osiossa käytössäsi on investoinnin kannattavuus- sekä lainalaskurit. Markkinointi ja myynti -osiossa perehdytään markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun. Työkirjat markkinointi- ja myyntisuunnitelmien laatimiseen auttavat oman yrityksen markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa. Yritystulkki löytyy osoitteesta Yritystulkin linkin takaa 12 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

13 ja bisnesmahdollisuuksia Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Sillä turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, tavallisesti enintään 12 kuukauden ajan. Mistä rahaa haetaan? Starttirahaa haetaan asuinkunnan työ- ja elinkeino-toimistosta työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella. Kuka voi hakea starttirahaa? Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle, palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle henkilölle. Tuen saamisen edellytykset Tuen saamisen edellytyksenä ovat mm. yrittäjäkokemus tai koulutus, mahdollisuudet kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty. Työ- ja elinkeinotoimistosta saa tietoa erilaisista yrittäjäksi aikovien koulutusmahdollisuuksista. Esimerkiksi starttirahan saamisen aikana voi suorittaa avoimen yrittäjäkoulutuksen. Myös työvoimakoulutuksena järjestetään alkaville yrittäjille tarkoitettuja kursseja. Sekä avoin että työvoimapoliittinen yrittäjäkoulultus ovat koulutettaville maksuttomia. Kuka päättää ja mitkä ovat pääkriteerit? Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee työ- ja elinkeinotoimisto, joka ottaa huomioon mm. alan yritysten kilpailutilanteen ja uuden yritystoiminnan tarpeen paikkakunnalla. Myönnetty tuki ei saa häiritä olemassa olevaa kilpailutilannetta. Hakija ei voi yhtä aikaa saada muita tuloja, kuten palkkaa tai opintotukea. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki ja hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Kaikille uusille yrittäjille ei starttirahaa voida myöntää. On hyvä huomioida, että mm. tukipakettien saajat eivät ole starttirahaan oikeutettuja. Yrityssalon rooli starttirahamenettelyssä? Useat yrittäjäkandidaatit asioivat Yrityssalon perustamisneuvonnassa, josta saa apua ja neuvoa hakemuksen täyttämiseen ja realististen laskelmien laadintaan. Perustamisneuvonta on henkilökohtaista ja maksutonta. Kun hakemus on sitten liitteineen jätetty työ- ja elinkeinotoimistoon, Yrityssalosta pyydetään yrittäjäarvio ja erillinen lausunto hakemuksesta. Työ- ja elinkeinotoimistot tekevät lopullisen päätöksen tuen myöntämisestä. Rahoitus kuntoon Hyvin suunniteltu talous turva tulevaisuuteen Yrityksen perustaminen edellyttää huolellista taloudellista suunnittelua. Siihen liittyy lukuisia laskelmien tekoa ja niiden kriittistä arviointia. Yrityksen liikeidea ja sen toteutuminen täytyy muuttaa numeroiksi. On hyvä muistaa, että laskelmat tehdään ensisijaisesti yrittäjää itseään varten, mutta myös rahoittaja tarvitsee niitä yrittäjän liikeidean arviointiin. Toisinaan aloittava yrittäjä aliarvioi ja vähättelee aikaa, joka kuluu suunnitteluun ja rahoituslaskelmien laadintaan. Moni myös aliarvioi kustannukset ja yliarvioi tulot. Tässä vaiheessa on hyvä huomioida se, että tulot, jos ne ovat tullakseen, tulevat myöhemmin kuin menot. Yrittäjän on huolehdittava siitä, että yrityksen pääoman tarve ja rahoitus ovat sopusoinnussa toiminnan alusta lähtien. Lisätietoja: Salon työ- ja elinkeinotoimisto Armi Metsänoja p STARTTIRAHA Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee TE-toimisto. Tavoitteena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo yrityksen käynnistämisen ja vakiinnuttamisen aikana. Myönnetään enintään 18 kuukaudeksi. Enimmillään starttiraha on n. 650 /kk. Lisäosan suuruus on harkinnanvarainen. Kuitenkin max 60 % perustuen määrästä. Hakemisen jälkeen ODOTA PÄÄTÖSTÄ ennen perustamisilmoituksen jättämistä. Jatkoa starttirahalle on anottava voimassa olevan starttirahakauden aikana. Jotta maksuihin ei tule taukoa, ota yhteys työvoimatoimistoon hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö) Yrityssalo kumppanina Yrityssalon rahoitusneuvonta palvelee yrittäjyyttä harkitsevaa henkilöä rahoituslaskelmien laadinnassa ja yrityksen kannattavuuden arvioinnissa. Laskelmien avulla suunnitellaan, mistä tarvittava pääoma hankintaan. Rahoitusneuvonnassa saat apua ja neuvoa jo ennen, kuin lähdet neuvottelemaan rahoittajien kanssa. Rahoittajat edellyttävät yleensä, että laskelmat on tehty hyvissä ajoin ennen rahoituksen hakemista. Yrityssalon rahoitusyhteistyökumppaneita mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus Finnvera Tekes Keksintösäätiö paikalliset pankit ja pääomasijoittajat JUKKA HEINONEN p

14 Vaihtoehtoja uuden Sukupolvenvaihdos yrityksessä Suurten ikäluokkien ikääntyminen ja eläköityminen antaa uudelle sukupolvelle mahdollisuuksia ottaa vetovastuu yrityksissä. Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan prosessia, jossa omistaja-yrittäjä luovuttaa päätösvallan yrityksessään tavallisesti rintaperilliselleen tai näiden puolisoille. Tämä vaihe ei tapahdu hetkessä ja se vaatii ennen kaikkea suunnitelmallisuutta ja asiantuntija-apua. Jotta sukupolvenvaihdoksessa päästäisiin tavoiteltuun ja hallittuun lopputulokseen, on huomioitava mm. miten siirretään tietotaito ja osaaminen jatkajalle sekä miten huomioidaan sekä luopujan että jatkajan taloudelliset ja vero-oikeudelliset asiat sekä perhe- ja perintöasiat. Hallittuun sukupolvenvaihdokseen ei ole olemassa yksiselitteistä kaavaa ja sitä harvoin hoidetaan yhdellä oikeustoimella. Prosessi on aina tapauskohtainen ja menettelykeinoina käytetään mm. yritysjärjestelyjä, kauppoja ja lahjoja. Vaihdoksen siirtymäajan kestoon kannattaa varata aikaa vuosia, jonka kuluessa nuorempi sukupolvi ottaa vetovastuun yrityksessä. Tässä ajassa myös luopuja ehtii sopeutua ja tottua uuteen tilanteeseen. Neuvontaa ja tukea saatavilla sukupolvenvaihdokseen Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa saattaa olla hyödyllistä keskustella ulkopuolisen asiantuntijan, tili- tai lakitoimiston sekä veroasiantuntijoiden kanssa eri mahdollisuuksista. Yrityssalo järjestää säännöllisesti Omistajanvaihdosklinikan, joissa sekä luopuja (+ 55 v.) että jatkaja voivat aloittaa vaihdoksen suunnitteluprosessin. Yrityssalo neuvoo myös muihin vaihdoksessa apua antaviin osoitteisiin. Vinkkejä omistajanvaihdokseen sekä muita mahdollisia mentoreita voivat olla esim. paikalliset Yrityskummit. Yrityskummit ovat kokeneita yritysjohtajia ja elinkeinoelämän asiantuntijoita, joka tulee, sparraa, valmentaa, avaa ovia ja esittää ratkaisuja yrittäjän ongelmiin ulkopuolisin silmin. Yrityskummitoiminta on maksutonta. Omistajanvaihdosklinikka Yrityssalossa => ja Varaa maksuton tapaaminen ennakkoon ulkopuolisen asiantuntijan kanssa (1,5 h/asiakas), jossa voi käydä läpi esim. yrityksen arvon määrittäminen kaupanteon eri vaiheet ja riskit esimerkkejä erilaisista sopimusmenetelmistä mikä merkitys verotuksen kannalta Tapaaminen on suunnattu erityisesti ikääntyville yrittäjille (+55 v.). Ajanvaraus on sitova. Mukaan voit ottaa myös jatkajan. Neuvonta on henkilökohtaista ja ehdottoman luottamuksellista. Kokonaan uuden ja omaan ideaan perustuvan yrityksen perustaminen ei ole ainut vaihtoehto yritystoiminnan ja yrittäjyyden käynnistämisessä. Vaihtoehtoja ovat myös mm. yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen sekä osakkuus olemassa olevaan yritykseen, franchising yrittäjyys tai sukupolvenvaihdos. Yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen tai osakkuus Olemassa olevan yrityksen ostaminen on hyvä vaihtoehto yrityksen perustamiselle. Yrityksellä saattaa olla entuudestaan hyvä asiakaskunta, vakiintunut markkina-asema, osaava ja sitoutunut henkilökunta, asianmukaiset laitteistot ja työvälineet. Koko yrityksen ostamisen sijaan aloittava yrittäjä voi ostaa olemassa olevalta yritykseltä liiketoiminnan tai osan liiketoiminnasta perustettavan yrityksen lukuun. Tällöin kaupanteossa uudelle yrittäjälle siirtyy vain tarkoin määritelty omaisuuserä ja liiketoiminnat vanhojen vastuiden jäädessä myyjäyhtiölle. Yhtenä vaihtoehtona on myös ryhtyä osakkaaksi jo toimivaan yhtiöön, jolloin uusi yrittäjä saa tukea ja opastusta muilta osakkailta. Osakkuudessa vastuut ja riskit jakautuvat useammalle osapuolelle. Huomioi riskit Kaikissa edellä mainituissa vaihtoehdoissa on syytä perehtyä yrityksen taustoihin ja taloudelliseen tilanteeseen, selvittää asiantuntijoiden kanssa riskit sekä yrityksen nykyinen markkina- ja kilpailutilanne. Lisäksi on selvitettävä mm. asiakassuhteet, tuotteet ja niiden kapasiteetti, piilevät vastuut ja laadittava ennuste yrityksen tulevasta kehityksestä. Yrityksen hinta Erityisen tarkasti tulee laskea, kuinka paljon yrityksestä kannattaa maksaa. Yrityksen arvo voidaan määritellä monin eri tavoin esimerkiksi omaisuusarvona tai tuottoarvona. Lopullinen kauppahinta on aina neuvottelun tulos. Selvitystyössä kannattaa käyttää yrityskauppoihin perehtyneiden asiantuntijoiden apua. YRITYSKAUPAN MUISTILISTA 1 Aloita ajoissa 2 Käy asiantuntijalla 3 Laadi tietoa, vaadi tietoa 4 Tee strategia 5 Laadi hyvät kauppakirjat 6 Ota haltuun oikeasti (lähde: Yrittajat.fi) 14 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

15 yrityksen perustamiselle Franchising yrittämisen muotona Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen! Franchising -yritykset ovat useinmiten tunnettuja, valmiiksi testattuja ketjuyrityksiä, joissa yrittäjä pyörittää ns. jäsenenä yhtä yksikköä valmiin toimintakonseptin mukaisesti. Franchising on suhteellisen nopeasti laajeneva ja useilla eri toimialoilla toimiva yrittäjyyden muoto, joka on kahden itsenäisen yrittäjän välinen sopimus ja jossa toinen luovuttaa toiselle yrittäjälle korvausta vastaan oikeuden tietyn liiketoimintamallin, tavaramerkin tai tietotaidon käyttöön. Franchising-sopimuksen avulla pääsee hyödyntämään toisten kehittämää ja testaamaa liikeideaa. Se mahdollistaa yrittämisen pienellä riskillä, koska yrittäjä kopioi toimivan idean ja konseptin. Franchising-toiminta yhdistää suuren yhtiöketjun ja yrittämisen edut, tarjoaa apua markkinointiin sekä kouluttaa ja neuvottelee keskitetysti yhteishankintoja. Syntyy eräänlainen verkosto, joka toteuttaa samaa liikeideaa. Franchising on monella tavoin helppo tapa aloittaa yrittäjyys. Lähtökohtaisesti solmittu sopimus antaa yrittäjälle mahdollisuuden toimia itsenäisenä yrittäjänä. Suhteellisen kokemattomana yrittäjänä sekä ilman mittavaa pääomaa ja taloudellisia riskejä pääsee kiinni yrittäjyyteen. Menetelmän avulla voi siis lähteä liikkeelle valmiilla ja elinkelpoisella yritysidealla, joka on mahdollisesti jo tunnettu brändi. FRANCHISING ON Tie Omaan yritykseen Valmiilla liiketoimintamallilla Tunnetulla brändillä Vahvalla tuella ja ohjauksella Yhteistyöketjun jäsenenä. FRANCHISING ON ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ, MUTTA EI YKSIN! FRANCHISING EI OLE Täysin villiä ja vapaata yrittäjyyttä Täysin riskitöntä Täysin ilmaista Lyhytjänteistä kertakauppaa FRANCHISING ON PITKÄKESTOINEN, SYVÄ YHTEISTYÖMALLI ITSENÄISTEN YRITYSTEN VÄLILLÄ ELINKEINOELÄMÄNMONIAVIOLIITTO Toisaalta franchisingiin liittyy myös puolia, joita kannattaa harkita ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Kirjallinen sopimus on laaja ja yksityiskohtainen sekä sitouttaa osapuolia pitkäksi aikaa. Sopimuksen laadinnassa on syytä turvautua asiantuntijoiden apuun, jotta välttyy suuremmilta sudenkuopilta ja vääriltä harhakuvilta. Tiettyyn ketjuun liittymisen yhteydessä maksetaan monesti liittymismaksu. Sopimukseen saattaa kuulua säännöllisiä rojalteja. Franchisingtoimintaa koskevaa erityistä lainsäädäntöä ei ole Suomessa, joten osapuolet voivat sopia sopimuksensa sisällöstä vapaasti. Suomessa toimii jo miltei 180 franchising-ketjua ja noin franchising yrittäjää. Työpaikkoja ketjuissa n Suomen suurimmat franchisingketjut ovat R-kioski, Laatutakuu ja Kotipizza. Lisätietoa franchising -yrittäjyydestä esim. tai Kuva: Meritalon Museo Salon kaupunki 15

16 Kuva: Salon kaupunki Suvi-Tuuli Kiilunen MERINIITTY Junarata P-paikat Joensuunkatu Innomo YRITYSSALO OY Örninkatu 15 Sisäänkäynti kokoustiloihin P-paikat MIKÄ IHMEEN Yrityssalo? Me Yrityssalossa teemme työtä yritysten eteen! Yrittäjyyttä harkitseva saa meiltä apua ja tukea yrityksen perustamiseen ja sen jatkokehittämiseen. Yrityssalo on kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, jonka ydintehtävänä on huolehtia yrittäjien ja yrittäjyyttä harkitsevien palveluista. Örninkatu Luottamuksellinen ja pääosin maksuton palvelumme antaa eväät oman liiketoiminnan perustamiseen! Laaja yhteistyöverkostomme mahdollistaa monipuoliset palvelut alueemme yritysten käyttöön. Pääsisäänkäynti toimitiloihin Ratakatu AVOINNA: ma, ti ja to 8-16 ke 8-17 pe 8-15 MAIJA PIRVOLA kehittämispäällikkö yritysneuvonta p JARI VÄLIMAA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille p JARMO PELTOLA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta maaseutu- ja bioenergiayrityksille p RIIKKA NURMI yritysneuvonta SaloShops, SaloFood ja SaloVisit p JUKKA HEINONEN rahoitusneuvonta ja rahoituslaskelmat p JOUKO URMAS yritysneuvonta perusteollisuusyrityksille yritystuet p PEKKA STENFORS yritysten asiantuntijapalveluiden välitys p PEKKA KALLIO yrittäjyyskasvatus ja omistajan vaihdos p HEIDI LEPPIMÄKI kansainvälistymispalvelut p TOMMI VIRTANEN äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet p JUKKA PULKKINEN Protomopäällikkö p TAPIO ROHKEA PIKIT -palvelu p JOHANNA SERÈN kansainvälistymispalvelut p TANJA KIVINIEMI Protomokoordinaattori p YRITYSTULKKI sähköinen yritysneuvoja kaikki yrittämiseen liittyvä perustieto: oppaita, laskentaohjelmia ja lomakkeisto KARI VÄHÄ toimitusjohtaja p LEILA ASIKAINEN toimisto- ja taloushallinto viestintä p Yrityssalo Oy Örninkatu 15, Salo p. (02) f YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2011

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2014 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole Yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2013 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö 2017 Armi Metsänoja Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Örninkatu 15 A Ö Armi Metsänoja Armi Metsänoja INNOMO Örninkatu 15 B, 2. krs Armi

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta Starttirahalla edistetään yrittäjyyttä ja työllistymistä Se turvaa yrittäjän toimentulon sinä aikana kun yritystoimintaa käynnistetään ja

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön (työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo yritystoiminnan

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Perustamistuki Varsinais-Suomen ELY-keskus Sivu 1 Perustamistuki (Komission asetus (EU) N:o 702/2014 maa- ja metsätalousalan ryhmäpoikkeusasetus ) tarkoitettu

Lisätiedot

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti Buustia bisnekseen Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti 21.9.2017 MIKSI LADEC ON OLEMASSA? LADEC auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

haltu..mobile.web.embedded

haltu..mobile.web.embedded haltu..mobile.web.embedded TTY 10.3.2011 Taustaa Osaaminen Palvelut Innovatiivisuus Referenssit Opittua Oma Verkosto Yrityksen perustaminen Yhteystiedot Keskustelua, kysymyksiä jne. hashtag: #haltut Perustietoa

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun seudun uusyrityskeskus on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusien ja vasta perustettujen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Merja Heinonen yrityssuomi.fi, puh. 040 595 4920, merja.heinonen@ely-keskus.fi 19.10.201 1 Portaalin seuraavassa kehitysvaiheessa: Sisällöt nousevat asiayhteyteensä

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017 Yrittäjyys Yrityssalo Oy 2017 Yrittäjyys on asenne, ajattelu- ja toimintatapa, joka ohjaa ihmisen toimintaa ja suhtautumista työhön ja työntekoon. Yli 93% yrityksistä on mikroyrityksiä (alle 10 työntekijää)

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Auranmaan Yrityspalveluiden Yrityspalvelusetelit

Auranmaan Yrityspalveluiden Yrityspalvelusetelit Auranmaan Yrityspalveluiden Yrityspalvelusetelit Palvelusetelijärjestelmän tavoitteet Tarjota Auranmaan Yrityspalveluiden asiakkaille joustava ja yksilöllinen palvelu, jonka käynnistäminen on nopeaa ja

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö.

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö. Mikä on Kultahanke? Kultahanke on valtakunnallinen, kolmevuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää käsi- ja taideteollisuusalan osaajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista vahvistamalla

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Yritysten kehittämispalvelut Riikka Huhtanen, Hämeen ELY-keskus

Yritysten kehittämispalvelut Riikka Huhtanen, Hämeen ELY-keskus Yritysten kehittämispalvelut 22.5.2017 www.ely-keskus.fi/yritystenkehittamispalvelut Riikka Huhtanen, Hämeen ELY-keskus 1 Kohderyhmä on laaja Kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville PK yrityksille,

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot