ALUEVIISARI 1 / ALUETYÖ TIEDOTTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA"

Transkriptio

1 - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistyksiin lähetetään kaksi ALUEVIISARI-tiedotetta vuonna Tässä ALUEVIISARISSA kerrotaan aluetyöstä, esitellään aluekohtaiset toimintakalenterit sekä tiedotetaan muun muassa OmaisOiva-toiminnasta, Ovet-valmennuksista, OPASTAVAprojektista ja Suomen Omaishoidon Verkostosta. ALUEVIISARI 1 etenee seuraavasti: Ensin esitellään liiton aluetyön linjaukset, kerrotaan vuoden 2014 valtakunnallisista tapahtumista ja tiedotetaan paikallisyhdistyksille tärkeistä ja ajankohtaisista toiminnoista. Aluekohtaisissa toimintakalentereissa kerrotaan aluetoimistojen (Etelä-Suomi, Itä- Suomi, Länsi-Suomi, Väli-Suomi ja Pohjois-Suomi) kevään toiminnoista. Myös aluetoimistokohtaiset yhdistysluettelot ovat toimintakalenterien yhteydessä. Viisarin liitteinä on esite AlueAvain koulutuksista, Ankkuri-jäsenrekisterin käyttöohje sekä kevään Kuinka lakia luetaan seminaariohjelma. ALUEVIISARI 2 ilmestyy syyskuussa ALUEVIISARI 2 sisältää tietoa syksyn aikana toteutettavista aluekohtaisista tapaamisista ja tilaisuuksista sekä mm. tietoa valtakunnallisesta omaishoitajien viikosta. Aluetyön tarkennetun toimintasuunnitelman vuodelle 2014 voit pyytää sähköpostitse omalta aluevastaavalta. Viisarit ja tarkennettu toimintasuunnitelma löytyvät myös liiton internetsivuilta materiaalipankista Lisäksi aluevastaavat tiedottavat ajankohtaisista asioista erikseen sähköpostitse. Hyvää kevättä Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Merja Purhonen järjestöpäällikkö puh

2 Sisällysluettelo sivu Yleistä aluetyöstä 3 Aluetyön toimintamuotoja vuonna paikallisyhdistysten koulutus ja ohjaus 4 Aluetyön toimintaresurssit 6 Aluekohtainen toimintakalenteri / ETELÄ-SUOMI (Etelä- ja Varsinais-Suomi) 7 Aluekohtainen toimintakalenteri / ITÄ-SUOMI (Itä- ja Keski-Suomi sekä Kainuu) 9 Aluekohtainen toimintakalenteri / LÄNSI-SUOMI 10 Aluekohtainen toimintakalenteri / VÄLI-SUOMI 12 Aluekohtainen toimintakalenteri / POHJOIS-SUOMI 13 Omaishoitajalomat sekä omaishoitajien kuntoutuskurssit / Kela 14 OmaisOiva-toiminta käynnistyy 15 Ovet omaishoitajavalmennus 16 OPASTAVA - hanke etenee 17 Suomen omaishoidon verkosto tiedottaa 18 Muuta ajankohtaista huomioitavaa 18 Alueviisarin liitteet 20 AlueAvain esite Seminaariohjelmia (Kuinka lakia luetaan, Oiva - hankepoliklinikka, Oivaltava hankepoliklinikka) Ankkuri-jäsenrekisterin käyttöohje ~ 2 ~

3 Yleistä aluetyöstä Liitossa on vuoden 2014 alussa 71 paikallisyhdistystä. Niistä 33 on hankeyhdistyksiä ja hankkeiden kokonaismäärä on 41. Ilman hankerahaa (Ray) toimivien yhdistysten määrä on 38. Vuonna 2014 päättyviä hankkeita on yhdeksässä yhdistyksessä. Liiton aluetyön tavoite on tukea omaishoidon toteuttamista. Aluetyö luo edellytyksiä ja tukee yhdistyskentän toimintaa, tekee omaistoimintaa näkyväksi sekä kehittää omaishoitoperheiden tukimuotoja yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Liiton aluetyössä keskeisimmät tehtävät ovat Omaishoitajayhdistysten tukeminen (koulutus, tiedotus, ohjaus, hankekonsultointi) sekä paikallinen ja alueellinen vaikuttamistoiminta. Aluetyö suuntautuu paikallisyhdistyksien tukemiseen kuten järjestöllisten valmiuksien kouluttamiseen, tiimityöhön ja ohjaukseen toimintamuotojen kehittämisessä (AlueAvain - koulutukset). Alueellinen vaikuttamistyö omaishoitoperheiden tukemiseksi tapahtuu vaikuttamistoiminnan, tiedotuksen, neuvonnan ja koulutuksen kautta. Seminaarit ja tapahtumat ovat tärkeä osa alueellista vaikuttamistoimintaa. Alueellisessa omaishoitajien tukitoiminnassa tehdään yhteistyötä omaisyhdistysten, vammais- ja potilasjärjestöjen, vanhus- ja eläkejärjestöjen, muiden kansalaisjärjestöjen, aluehallintovirastojen, sairaanhoitopiirien, kuntien, seurakuntien, oppilaitosten jne. kanssa. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutukset, työkokoukset sekä neuvontaan liittyvät tilaisuudet. Aluevastaava on omaistyön asiantuntija toimialueellaan. ~ 3 ~

4 Aluetyön toimintamuotoja vuonna paikallisyhdistysten koulutus ja ohjaus Vuoden sisällöllisenä teemana jatkuu pidämme puolta pidämme huolta, joka huomioidaan vuoden 2014 koulutuksissa, tapahtumissa ja toiminnassa. Vuonna 2014 paikallisyhdistyksille järjestetään erilaisia, alueellisia AlueAvain koulutuspäiviä (noin 20 tilaisuutta). Näissä tehdään yhteistyötä liiton koulutus- ja kehittämistoiminnan (OmaisOiva-, OVET- ja Opastava-hankkeet) sekä Suomen Omaishoidon verkoston kanssa. AlueAvain koulutuksen yhdistysaiheina ovat yhdistyksen toimintamuodot, viestintä sekä jäsenasiat. Yhdistysten ohjaukseen tarkoitettu Työrukkanen Omaisyhdistysmappi viedään Optima-verkkoalustalle ja sen käyttöä tehostetaan. Vuonna 2014 nostetaan esiin erityslasten ja nuorten omaishoidon sekä nuorten omaishoitajien tukemiseen liittyviä kysymyksiä yhdistysten ohjauksessa. Myös miesten omaishoitajuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. AlueAvain koulutuksen omaishoitoon liittyvä valtakunnallinen teemapäivä Miehistä puhetta toteutetaan yhdessä liiton koulutustoiminnan kanssa Jyväskylässä. Koulutustapahtumaan kutsutaan ryhmittäin paikallisyhdistystoimijat, omaishoidon verkoston jäsenet, OVET-, vertais- ja lomaohjaajat sekä ryhmäohjaajat. Muita räätälöityjä AlueAvain koulutustapaamisia järjestetään lisäksi resurssien ja tarpeen mukaan esimerkiksi: ementorointi hanketyöntekijöille projektitoimijoiden vertaisringit Yhdistysaktiivien ja yhdistystyöntekijöiden tapaamiset ja koulutustilaisuudet esim: o OivaAvaimet Seinäjoki ja Kuopio (AlueAvaimien yhteydessä), tarvittaessa syksyllä vastaavat tilaisuudet Hankepoliklinikka työskentelyä paikallisyhdistysten kanssa jatketaan alkuvuodesta. Hankepoliklinikkatyöskentelynä toteutetaan kaksi tilaisuutta keväällä yhteistyössä koulutus- ja kehittämistoiminnan kanssa: Oiva-hankepoliklinikka, Helsinki sekä Oivaltava-hankepoliklinikka, Tampere, arviointi ja seurantateemalla Myös Raha-automaattiyhdistyksen edustajat ovat mukana hankepoliklinikkatyöskentelyssä. Hankepoliklinikoiden jälkeen järjestetään tarvittaessa alueellisia jatkokokoontumisia liiton aluetoimistojen paikkakunnilla ementorointia yhdistysten hanketyöntekijöiden tueksi Jyväskylän Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Humak) on saanut ementorointi hankkeelle Työsuojelurahastolta myönteisen päätöksen. Hankkeen kesto on 1/2014-5/2015, jona aikana hankkeessa toimivat mentorointiryhmät voivat kokoontua. Liitto on mukana hankkeessa ja tarjoamme ementorointitoimintaa esim. paikallisyhdistysten projektihenkilöstölle. Reaaliaikaisen vuorovaikutuksen mahdollistaa esim. Adobe Connect yhteys. Hankkeen tavoitteena on kehittää emessi-toimintaa järjestöissä. Toiminnalla tarkoitetaan ryhmämuotoista vertaisuuteen perustuvaa työn mentorointia. Mallin idea on tietoverkkopohjaisesti toimivassa vertaisryhmässä, jonka tavoitteena on jakaa työhön liittyviä kokemuksia, tietoa, oppimisen tapoja, työhyvinvoinnin toteuttamisen keinoja ja ongelmakohtia. Keskiössä ovat järjestöorganisaatiot, ja niissä itsenäistä asiantuntija-, suunnittelu- ja palvelutyötä tekevä palkattu henkilöstö. Järjestöorganisaatioilla on usein yhdistys- tai aluetyöntekijöiden verkosto. Välimatkat ovat suuria ja työn ja työhyvinvoinnin tukeminen hankalaa. Hankkeen perusajatuksena on, että vertaisuuteen perustuva verkkopohjainen ryhmätoiminta tukee työhyvinvointia, työn hallintaa, työhön liittyvää oppimista ja työn arkea. ~ 4 ~

5 Hankkeessa toteutetaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa ementorointi-ryhmiä sekä kerätään niiden toimintaan ja niihin vaikuttaviin tekijöihin liittyvää tutkimustietoa. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös kehittää koulutusta, jonka käyneet henkilöt voivat jatkossa itsenäisesti vetää ementorointi-toiminnan mukaisia ryhmiä. Hankkeessa kehitetään koulutusmateriaalia, joka tulee yhteistyökumppaneitten käyttöön. Avainsanat toiminnassa ovat: luottamuksellisuus, vertaisuus, dialogisuus, reaaliaikainen vuorovaikutus. Oman työn reflektointi antaa eväitä työn kehittämiseen. ementorointi siis: on vertaisryhmässä kollegoiden kanssa omaan työhön ja työhyvinvointiin liittyvää jakamista edistää parhaimmillaan työhyvinvointia ja työn kehittämistä mahdollistaa aikaresurssien tehokkaan käytön: ryhmään voi osallistua omalta koneelta ilman matkustamista (Adobe Connect järjestelmä) mahdollistaa eri puolilla maata olevien hanketyöntekijöiden vuoropuhelun ja jakamisen Tänä vuonna on tarkoitus perustaa 2-4 ryhmää yhdistysten hanketyöntekijöille ementorointi - kokeiluna. Yhteyshenkilönä ementorointi - kokeilussa toimii Pohjois-Suomen aluevastaava Sirkka Nissi-Onnela. Lisätietoa ementoroinnista ja perustettavista ryhmistä, aikatauluista jne. Sirkka Nissi-Onnelalta puh , Yhdistyksille tukea AlueAvain - koulutuksiin osallistumiseen Tuemme paikallisyhdistysten osallistumista AlueAvaimiin. Monilla yhdistyksillä on vaikeuksia osallistua AlueAvainkoulutuksiin, koska toimitaan vapaaehtoisvoimin ja resursseja toimintaan on niukasti. Matkatuki koskee vain niitä yhdistyksiä, joissa ei ole hankerahoitusta (RAY, EU hankerahoitus). Paikallisyhdistys voi saada matkatukea AlueAvaimen yhdistyskoulutuksiin kolme (3) kertaa kalenterivuodessa. Seuraavassa taulukossa matkatuen määrät: Menopaluu yhteensä kilometreinä yhdistyksen kotipaikkakunnalta AlueAvain paikkakuntaan Korvaus yhdistykselle matkalaskua vastaan alle 50 km menopaluu km km km 70 yli 600 km 100 Matkatuki enintään 3 kertaa vuodessa / yhdistys Matkatuki suoritetaan matkalaskua vastaan paikallisyhdistykselle. Se määräytyy yhdistyksen kotipaikan ja AlueAvain koulutuspaikan välisestä menopaluumatkasta. Kysy lisää omalta aluevastaavaltasi. AlueAvain esite 2014 on tämän Viisarin liitteenä. Vinkki Lisätietoa aluetyön toimintamuodoista ja omaisyhdistystoiminnan erilaisista kysymyksistä on esimerkiksi TYÖRUKKANEN omaisyhdistysmapissa ja siihen liittyvissä lisämateriaaleissa eli pikkurukkasissa. Materiaalit ovat liiton nettisivuilla kohdassa materiaalipankki. Tutustu ideavakkaan ja avainarkkuun sekä muihin yhdistysmateriaaleihin Omaishoitajat ja läheiset liiton nettisivuilla materiaalipankissa Myös yhdistysten hankeraportteja kerätään materiaalipankkiin. ~ 5 ~

6 Muut koulutukset ja tapahtumat Omaishoitajille, paikallisyhdistyksille ja sidosryhmille suunnatut seminaarit toteutetaan yhteistyössä liiton koulutus- ja kehittämistoiminnan kanssa: Kuinka lakia luetaan seminaari Turussa Miehen paikka - näkökulmia miesten omaishoitoon, 8.4. Tampere ja Kemi Pidämme puolta - pidämme huolta 6.5., Kalajoki sekä Päiväkumpu, Karjalohja Ruotsinkielinen yhteistyöseminaari (Öppna dörrar) Vaasassa Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään viikolla 48. Viikkoon liittyen ohjataan paikallisyhdistyksiä järjestämään tilaisuuksia ja tempauksia omaishoitajille. Omaishoitajien valtakunnallinen kirkkopyhä on Valtakunnallisen omaishoitajien viikon juhlatapahtuma on Oivalliset Ovet -seminaari Kuopiossa Liiton kevätkokous ja neuvottelupäivät Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa klo Kevätkokousta edeltää Oiva-hankepoliklinikka paikallisyhdistyksille. Liiton hallitusten ja yhdistysten hallitusten neuvottelupäivät ovat Seinäjoella (Cumulus, Seinäjoki). Lisätietoa on kevään yhdistyskirjeissä. Aluetyön toimintaresurssit Omaistoiminnan aluetyö on osa liiton yleisavustusta. Aluetyössä toimii neljä aluevastaavaa (joista Väli-Suomen aluevastaava 50 %:n työajasta), aluekoordinaattori (Länsi-Suomen aluevastaava) ja järjestöpäällikkö. Toiminta kattaa koko maan. Itä-Suomen aluetoimisto sijaitsee Kuopiossa, Länsi-Suomen aluetoimisto Porissa ja Pohjois-Suomen aluetoimisto Rovaniemellä. Etelä-Suomen aluetoimisto on Salossa ja Väli-Suomen aluetoimisto Raahessa. Alueelliset yhdistysluettelot ja aluetoimistojen yhteystiedot ovat kunkin alueen toimintakalenterin yhteydessä. Aluetoimistojen toiminta-alueita on muutettu vuoden 2014 alusta, koska Väli-Suomen aluevastaava toimii myös OmaisOiva - toiminnan suunnittelijana (50 % työajasta). ~ 6 ~

7 Aluekohtainen toimintakalenteri / ETELÄ-SUOMI (Etelä- ja Varsinais-Suomi) Etelä-Suomen aluetoimisto: Annankatu 8, Salo Matti Mäkelä, aluevastaava puh , 19 paikallisyhdistystä, joista 9 perusyhdistystä, 10 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 13 hanketta, joista 5 päättyvää 1. Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry 2. Heinolan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 3. Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 4. Hyvinkään seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 5. Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 6. Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 7. Kaarinan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 8. Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 9. Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry 10. Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 11. Lounais-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset 12. Länsi-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 13. Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry 14. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 15. Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 16. Salon seudun Omaiset ja Läheiset ry 17. Suur-Kouvolan Omaishoitajat ja Läheiset ry 18. Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 19. Uudenkaupungin Omaishoitajat ry lisäksi Valtakunnallinen yhdistys (1 hanke): Omaisena edelleen ry (yhdistyksen toimisto Helsingissä) AlueAvaimet AlueAvain Helsinki, Videoyhteys Forssa ja Turku (Uusikaupunki, Turku, Kaarina, Salo, Loimaa, Lounais-Häme, Hämeenlinna, Hiisi, Länsi-Uusimaa, OE, Espoo, Polli, Itä-Uusimaa) 3.4. AlueAvain Mikkeli (Heinola, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Suurkouvola ja Idän yhdistykset) Oiva -hankepoliklinikka, Helsinki (ennen kevätkokousta), RAY:stä Anne Kukkonen Oivaltava-hankepoliklinikka, Tampere. RAY:stä Anne Kukkonen 4.9. AlueAvain nuoret ja lapsiperheet teemalla (yhdistykset länsi, etelä, itä), Tampere AlueAvain Riihimäki (Hyvinkää, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Riihimäki) Liiton muita koulutuksia Ovet ohjaajakurssit Helsingissä ja Jyväskylässä ja 2.4. Ovet etäohjaajakurssi yhteistyössä Lounais-Hämeen yhdistyksen kanssa 3x4 tuntia, osallistujat Forssassa ja Nivalassa 4.3 Ovet työnohjauksellinen työpaja ohjaajille Helsingissä Lisätietoja Ovista , tai ~ 7 ~

8 26.3. Kuinka lakia luetaan seminaari, Turku, Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio Miehen paikka omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari, Tampere Pidämme puolta pidämme huolta -seminaari, Karjalohja Päiväkumpu Miehistä puhetta -teemapäivä, Jyväskylä Loma- ja vertaisohjaajakoulutus, paikka vielä avoin Liiton kevätkokous, neuvottelupäivät ja valtakunnallisen viikon pääjuhla klo Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa Liiton ja paikallisyhdistysten hallitusten neuvottelupäivät, Seinäjoki Valtakunnallinen omaishoitoviikon pääjuhla Oivalliset Ovet- seminaari, Kuopio Muut tapahtumat, tilaisuudet Omaishoitotilaisuus lapsiperheille Lohjalla Hiiden yhdistyksen toimistolla klo Omaishoito tilaisuus Uudessakaupungissa yhteistyössä Uudenkaupungin yhdistyksen kanssa alkaen klo Autismin kirjon omaisten ja läheisten ilta klo Omaishoitajat ja läheiset liiton koulutustiloissa Hämeentie 105 A, Helsinki. Keskustelua ja puheenvuoroja autismin kirjosta, omaishoitajuudesta sekä muutos- ja, siirtymävaiheista. Tilaisuus järjestetään Omaishoitajat ja läheiset -liiton, Autismi- ja Aspergerliiton sekä Omaisena edelleen ry:n yhteistyönä. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille autismin kirjon henkilöille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Ilmoittautumiset 7.3. mennessä tai puh Muuta tiedotettavaa Yhdistyksen kehittämispäiviä, työkokouksia, toiminnan suunnittelua, luennointia ym. pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Jotta löydetään näihin yhteisiä aikoja kevätkaudelle, kannattaa olla yhteydessä juuri nyt. RAY:n avustusosaston Haku päällä -tilaisuudet Espoon Dipolissa ja 25.3 Turussa. Näissä perehdytään tarkemmin vuoden 2015 avustusten hakuun ja RAY:n avustustoimintaan. Tarkemmat tiedot ilmestyvät https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat RAY:n avustusosasto järjestää uusille avustusta saaville järjestöille koulutustilaisuuden 4.4. Helsingissä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös aiemmin RAY-avustuksia saaneiden järjestöjen uudet työntekijät, esim. vasta työnsä aloittaneet toiminnanjohtajat ja talousvastaavat. Lisätietoja https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat/koulutus-uusille-ray-avustusta-saavillejarjestoille-ja-uusille-jarjestotyontekijoille ~ 8 ~

9 Aluekohtainen toimintakalenteri / ITÄ-SUOMI (Itä- ja Keski-Suomi sekä Kainuu) Itä-Suomen aluetoimisto: Tullinportinkatu 25 B ( alkaen Kuninkaankatu 23), Kuopio Sirpa Määttä, aluevastaava puh , 18 paikallisyhdistystä, joista 10 perusyhdistystä, 8 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 6 hanketta, joista 2 päättyvää 1. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2. Hankasalmen Omaishoitajat ja Läheiset ry 3. Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 4. Juuan Omaiset ja Läheiset ry 5. Jyvässeudun Omaishoitajat ry 6. Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry 7. Keski-Karjalan Omaishoitajat ry 8. Kuopion Seudun Omaishoitajat ry 9. Laukaan Omaishoitajat Samaria ry 10. Lieksan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 11. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 12. Pieksämäen Seudun Omaishoitajat ry 13. Saarijärven - Karstulan seudun Omaishoitajat ry 14. Savonlinnan Seudun Omaishoitajat ry 15. Varkauden Seudun Omaishoitajat ry 16. Varpaisjärven ja lähikuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry 17. Ylä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry 18. Ääneseudun Omaishoitajat ry AlueAvain koulutukset AlueAvain, Nurmes 3.4. AlueAvain Etelä ja Itä, Mikkeli Oiva-hankepoliklinikka, Helsinki, Hki 7.5. AlueAvain, Äänekoski Oivaltava-hankepoliklinikka, Tampere OivaAvain, Kuopio 4.9. AlueAvain nuoret (Länsi, Etelä, Itä), Tampere Liiton kevätkokous ja neuvottelupäivät Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa Liiton hallituksen ja yhdistysten hallitusten neuvottelupäivät Lisätietoa yhdistyskirjeessä. Muut tapahtumat ja seminaarit klo Pidämme huolta - pidämme huolta, Varpaisjärvi seurakuntasali; tietoa, keskustelua omaishoidosta klo Pidämme huolta - pidämme huolta, Tohmajärvi seurakuntatalo; tietoa, keskustelua omaishoidosta Muuta tiedotettavaa RAY:n koulutukset (pääset suoraan sivulle klikkaamalla paikkakuntaa) Verkostovoimaa! Innostamo Lappeenrannassa» Kuopio, RAY Haku päällä tilaisuus: https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat Soste koulutukset Järjestötoiminnan koulutusta Viestintäkoulutukset Joensuu, 8.4. Jyväskylä sekä arviointikoulutukset Joensuu, Kajaani ~ 9 ~

10 Aluekohtainen toimintakalenteri / LÄNSI-SUOMI Länsi-Suomen aluetoimisto: Antinkatu 15 C, Pori Pia Järnstedt, aluekoordinaattori, Länsi-Suomen aluevastaava puh , 15 paikallisyhdistystä, joista 9 perusyhdistystä, 6 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 6 hanketta, joista 1 päättyvä 1. Isojoen Omaishoitajat ry 2. Jämsän Seudun Omaishoitajat ry 3. Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 4. Kankaanpään seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 5. Kauhajoen Seudun Omaishoitajat ry 6. Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry 7. Lakeuden Omaishoitajat ry 8. Parkanon seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 9. Perhonjokilaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry 10. Pirkanmaan Omaishoitajat ry Pioni 11. Rauman Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 12. Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry 13. Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 14. Tampereen Seudun Omaishoitajat ry 15. Vaasan seudun Omaishoitajat ry lisäksi Valtakunnallinen yhdistys (1 hanke): Omaisena edelleen ry (yhdistyksen toimisto Porissa) AlueAvain koulutukset 2.4. AlueAvain Pohjanmaa, Vaasa Oiva-hankepoliklinikka, Helsinki Oivaltava-hankepoliklinikka, koko maa, Tampere OivaAvain ja Opastava, Väli- ja Länsi-Suomi, Seinäjoki 4.9. AlueAvain nuoret (Länsi, Etelä, Itä), Tampere OivaAvain, omaishoidon verkosto, Tampere Miehistä puhetta -teemapäivä, Jyväskylä Liiton muita koulutuksia Kuinka lakia luetaan, Turku (ohjelma liitteenä) 8.4. Miehen paikka - näkökulmia miesten omaishoitoon -seminaari, Tampere (kts. ohjelma) Oiva-hankepoliklinikka, Hki kevätkokousta ennen, kts. alla 6.5. Pidämme puolta - pidämme huolta -seminaari, Kalajoki Oivaltava-hankepoliklinikka järjestetään Tampereella arviointi ja seurantateemalla. RAY:n edustajat mukana. Tarvittaessa alueellisia jatkokokoontumisia aluetoimistossa. Liiton kevätkokous ja neuvottelupäivät Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa klo Kevätkokousta edeltää Oivahankepoliklinikka paikallisyhdistyksille ja etenkin niille, jotka aikovat hakea OmaisOiva Ak-hanketta (31.5. mennessä haku, HUOM!). ~ 10 ~

11 Liiton hallitusten ja yhdistysten hallitusten neuvottelupäivät ovat Seinäjoella (Cumulus, Seinäjoki). Lisätietoa on kevään yhdistyskirjeissä. Muut tapahtumat ja tilaisuudet klo Satakunnan omaishoidon verkosto Porissa, Ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20, Pori klo Satakunnan omaishoidon verkosto Raumalla, paikka avoin klo Taitavasti yhdessä Tuet, etuudet ja palvelut -teemalla perinteiset omaishoitomessut Kankaanpään Opistolla jo 3. kerran. Messut järjestetään yhdessä opiston, Suomen Punaisen Ristin, Omaisena edelleen ry:n ja Kankaanpään seudun vammaisjärjestö Kasevan kanssa. Esite on tulossa viikolla 6-7. Muuta Messut ovat jo useamman yhdistyksen kevätretkisuunnitelmissa, mutta toivomme mukaan lisää yhdistyksiä. Päivä on oiva, maksuton retkikohde yhdistyksille. Mielenkiintoinen omaishoidon paneelikeskustelu alkaa klo 13, siinä mukana mm. liiton toiminnanjohtaja Marja Tuomi. Luentoja ja tietoiskuja, erilaisia esityksiä ja yli 30 näytteilleasettajaa. Opiston keittolounas 5, lisäksi kahvila. Sosten koulutukset: 8.5. Arvioinnin lähestymistapoja ja menetelmiä, Tampere 9.5. Vahvista vaikuttamista -koulutus Tampere ja Vaasa. Rayn koulutukset: 7.3. Haku päällä, Seinäjoki 4.4. Koulutus uusille RAY-avustusta saaville järjestöille ja uusille järjestötyöntekijöille, Helsinki Ok-opintokeskuksen koulutukset Uudistuva yhdistys, Ok-opintokeskuksen toimipisteet mm Seinäjoella ja Tampereella Tulossa Ruotsinkielinen yhteistyöseminaari (Öppna dörrar), Vaasa OivaAvain ja Suomen omaishoidon verkosto, Tampere AlueAvain Miehistä puhetta, Jyväskylä. Yhteinen teemapäivä yhdistystoimijoille ja kaikille liiton kouluttamille ohjaajille ~ 11 ~

12 Aluekohtainen toimintakalenteri / VÄLI-SUOMI Väli- Suomen aluetoimisto: Sovionkatu 4-6, Raahe Sari Havela, aluevastaava, suunnittelija (OmaisOiva-toiminta ) puh , 9 yhdistystä, joista 6 perusyhdistystä, 3 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 4 hanketta, ei päättyviä 1. Haapaveden- Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2. Kokkolan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 3. Nivalan seudun Omaishoitajat ry 4. Nivala Haapajärvi Reisjärvi Omaishoitajat ja Läheiset ry 5. Pietarsaaren Omaiset ja Läheiset ry 6. Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry 7. Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 8. Rantsilan Omaishoitajien yhdistys ry 9. Ylivieskan seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry OmaisOiva toiminta käynnistyy tänä vuonna OmaisOiva on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n ja paikallisyhdistysten yhteinen, omaishoitajille suunnattujen jaksamista tukevien toimintamuotojen kehittämiseen ja juurruttamiseen tähtäävä toimintamuoto. Väli- Suomen alueen aluevastaavan / suunnittelijan toiminta- alueeseen kuuluvat vuonna 2014: Perhonjokilaakson omaishoitajat ja läheiset ry Raahen seudun omaishoitajat ja läheiset ry Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry Satakunnan omaishoitajat ja läheiset ry Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset ry AlueAvain ja OivaAvain koulutukset AlueAvaimiin tulee lähempänä kutsu, jossa tarkemmat tiedot sisällöstä ja koulutuspaikasta OmaisOiva starttipäivä, Helsinki, vain OmaisOIva-yhdistyksille 15.4 AlueAvain Väli- Suomi, Nivala 23.4 Oiva-hankepoliklinikka Helsinki (ennen kevät kokousta), RAY:sta Anne Kukkonen Oivaltava-hankepoliklinikka, teemana arviointi ja sunnittelu, Tampere, avoin kaikille paikallisyhdistyksille, RAY:sta mukana Anne Kukkonen OivaAvain, Seinäjoki Seminaarit Kuinka lakia luetaan seminaari, Turku, videoyhteys Nivala (ohjelma Viisarin liitteenä) ja 3.4. OVET etäohjaajakurssi, Nivala 8.4. Miehen paikka omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari, Kemi 6.5 Pidämme puolta - pidämme huolta-seminaari, Kalajoki Muuta Ray koulutukset: 7.3 Haku päällä, Seinäjoki sekä 28.3 Haku päällä, Oulu OK- koulutukset: Kirstunvartija valmiuksia yhdistyksen rahastonhoitoon klo 9 15 Uudistuva yhdistys, OK-opintokeskus, lisätietoja Lea Lihavainen Järjestötoiminnan kehittäminen (Hyvä hallinto, varainhankinta), Kokkola, lisätietoja Soste ~ 12 ~

13 Aluekohtainen toimintakalenteri / POHJOIS-SUOMI Pohjois-Suomen aluetoimisto: Ainonkatu 1, 3. krs., Rovaniemi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava puh , 9 yhdistystä, joista 4 perusyhdistystä, 5 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 8 hanketta, joista 1 päättyvä 1. Inarin omaishoitajat ry 2. Koillismaan omaishoitajat ja läheiset ry 3. Länsi-Pohjan omaishoitajat ja läheiset ry 4. Oulujokisuun omaishoitajat ry 5. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 6. Puolangan omaishoitajat ry 7. Rovaniemen seudun omaishoitajat ja läheiset ry 8. Sodankylän omaishoitajat ry 9. Ylikiimingin omaishoitajat ry AlueAvaimet AlueAvain Lappi, Kittilä Lisäksi AlueAvaimet yhdistysten kanssa sovitusti keväällä (AlueAvain-esite Viisarin liitteenä) Seminaarit 8.4. Miehen paikka- omaishoitoa miesten näkökulmasta, Kemi (paikka tarkentuu myöhemmin) Liiton kevätkokous ja neuvottelupäivät Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa klo Kevätkokousta edeltää Oivahankepoliklinikka paikallisyhdistyksille (31.5. mennessä RAY-haku, kaikille uusille hankkeille. HUOM!). Liiton hallitusten ja yhdistysten hallitusten neuvottelupäivät ovat Seinäjoella (Cumulus, Seinäjoki). Lisätietoa on kevään yhdistyskirjeissä. Muuta Omaishoitajien tilaisuus, Utajärven hyvinvointitalolla, (Utajärvi, Vaala ja Puolanka) Omaisena muutostilanteissa, Hotelli Ivalon auditorio, yhteistyössä Omaisena edelleen ry:n kanssa OmaisOiva-startti, Helsinki (vain OmaisOivayhdistyksille) Kuinka lakia luetaan Turussa (ohjelma Viisarin liitteenä) RAYn haku päällä kiertue Oulu, lisätietoa https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat ementorointi - toimintakokeilu Liittomme tarjoaa paikallisyhdistyksissä työsuhteessa oleville hanketyöntekijöille verkossa tapahtuvaa ementorointi mahdollisuutta ajalle 1/ /2015. Jyväskylän Humak koordinoi hanketta, jossa tavoitteena on kehittää emessi-toimintaa järjestöalalla. ementorointi (emessi)-toiminnalla tarkoitetaan ryhmämuotoista vertaisuuteen perustuvaa työn mentorointia. Tavoitteena on tänä vuonna perustaa 2-4 ryhmää yhdistysten hanketyöntekijöille. Yhteyshenkilönä ementorointi - kokeilussa toimii aluevastaava Sirkka Nissi-Onnela. Toimintaa on kuvattu aiemmin Viisarin sivuilla 4-5. ~ 13 ~

14 Omaishoitajalomat sekä omaishoitajien kuntoutuskurssit / Kela Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry järjestää vuonna 2014 yhteistyössä sosiaalisten lomajärjestöjen kanssa 18 tuettua lomaa omaishoitajille. Lomatoiminnan tavoitteena on omaishoitajan ja omaishoitoperheen elämäntilanteen huomioiva tukeminen Omaishoitaja saa elämäntilanteessaan tarvitsemaansa tietoa ja vertaistukea. Omaishoitaja virkistyy, voimavarat ja elämänhallinnan tunne lisääntyvät. Omaishoitaja saa tukea omaishoitotilanteisiin liittyvien muutostilanteiden käsittelyyn. Omaishoitajalle tietoa liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta sekä osallistumisen mahdollisuuksista. Kuntoutuskurssit Kela järjestää vuodesta 2013 alkaen omaishoitajien kuntoutuskursseja sekä yksilö- että parikursseina. Parikursseille osallistuvat omaishoitajat ja hoidettavat läheiset yhdessä. Omaishoitajien kuntoutuskurssit on tarkoitettu omaishoitajina päivittäin toimiville henkilöille, jotka jonkin sairauden ja/tai mahdollisten uupumusoireiden vuoksi tarvitsevat kuntoutusta. Edellytyksenä on, että omaishoitajan toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Omaishoitajat voivat olla eri-ikäisiä eikä omaishoidon tuen saaminen ole edellytys valinnalle. Kuntoutuslaitosjakso on kuntoutujalle maksuton. Kuntoutuksen aikaisesta sijaishoidosta voi aiheutua omaishoitoperheelle kuluja. Omaishoitajien kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea omaishoitajan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä antaa tietoa ja konkreettisia keinoja oman terveydentilan ja elämänlaadun ylläpitämiseksi etsiä yksilöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin tunnistaa omaishoitajan työssä olevia rasitustekijöitä ja stressiä sekä opettaa niiden käsittelyä antaa sairauksia koskevia tietoja ja omaisen hoitamiseen tarvittavia valmiuksia Kuntoutuskurssit ovat alueellisia, mikä tarkoittaa sitä, että omaishoitaja voi hakea ainoastaan oman vakuutuspiirinsä alueen kursseille. Kuntoutuskurssit ovat alueellisia. Omaishoitaja voi hakea ainoastaan oman vakuutuspiirinsä kursseille. Pohjois- ja Itä-Suomen alueet ovat yhdistettynä vakuutuspiirinä ja kursseja voi hakea siten laajemmalta alueelta. Kuntoutushakemuslomakkeita saa Kelan toimistoista tai ne voi tulostaa Kelan verkkosivuilta (www.kela.fi). Kelasta saa myös neuvoja hakemuksen täyttämiseen. Kuntoutushakemus liitteineen toimitetaan Kelan toimistoon. Kuntoutuspäätöksen antaa Kela. Tarkempia tietoja omaishoitajalomista sekä kuntoutuskursseista vuonna sekä lomaja kuntoutuskurssiopas ~ 14 ~

15 OmaisOiva-toiminta käynnistyy Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt Omaishoitajat ja läheiset -liitolle kohdennetun toimintaavustuksen OmaisOiva-toimintaan Liiton paikallisyhdistyksistä kahdeksan sai avustuksen omaan OmaisOiva-toimintaansa: o o o o Perhonjokilaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry o o o o Kuopio Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HUOM! Uusien OmaisOiva-avustusten haku toukokuun loppuun mennessä RAY:een. OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n ja paikallisyhdistysten yhteinen, omaishoitajille suunnattujen jaksamista tukevien toimintamuotojen kehittämiseen ja juurruttamiseen tähtäävä toimintamuoto. Tavoitteet o Omaishoitoperheillä on mahdollisuus saada järjestölähtöistä tukea lähialuetoimintana o Liiton paikallisyhdistysten toiminta alueensa omaishoitoperheille suunnattujen, jaksamista tukevien ja ylläpitävien toimintamuotojen toteuttajana ja kehittäjänä on suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää o Liiton paikallisyhdistykset pystyvät tarjoamaan osallistumismahdollisuuksia entistä useammalle omaishoitoperheelle koko toiminta-alueellaan Liitto koordinoi toimintaa valtakunnallisesti sekä ohjaa ja tukee sitä alueellisesti. Lisätietoja OmaisOiva-toiminnasta: o Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö, puh tai o Sari Havela, aluevastaava, suunnittelija (OmaisOiva-toiminta), puh tai tai omalta aluevastaavaltasi o OmaisOivan koulutussuunnittelija tulossa Kuopioon keväällä 2014 OmaisOiva-toimintana liiton paikallisyhdistykset toteuttavat mm: Tulossa Oivallisia tilaisuuksia o OmaisOiva starttipäivä 20.3.Helsinki, OmaisOivaan rahoituksen saaneille yhdistyksille. o Oiva-hankepoliklinikka Helsinki. Avoin kaikille paikallisyhdistyksille. o Oivaltava-hankepoliklinikka Tampere. Päivien teema on seuranta ja arviointi. Avoin kaikille paikallisyhdistyksille. o Kesän OivaAvaimet: Seinäjoki, Kuopio ~ 15 ~

16 ALUEVIISARI1/2014 Ovet - omaishoitajavalmennus Ovet-valmennustoiminnan kuulumiset Sandra Gehring on palannut vuoden alusta takaisin koulutussuunnittelijaksi Oviin. Seuraava Ovet-ohjaajakurssi, järjestyksessään jo yhdestoista, pidetään Helsingissä Mukaan mahtuu vielä uusia valmennusten järjestämisestä kiinnostuneita. Ilmoittautumiset 21.2 mennessä. Yhteistyössä Lounais-Hämeen omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa järjestetään ensimmäistä kertaa videolaitteita hyödyntävä Ovet-etäohjaajakurssi. Kurssin kouluttajat ovat Helsingissä ja osallistujat Forssassa ja Nivalassa. Kolmelle päivälle (24.3., ja 3.4. klo ) jaettu kurssi kestää yhteensä 12 tuntia. Osallistujia mahtuu vielä kummallekin paikkakunnalle. Myös lähiseutujen yhdistysten edustajat ovat tervetulleita mukaan. Ilmoittautuminen päättyy Ovet-omaishoitajavalmennus on nyt myös verkossa! Ovet - verkkovalmennus on tarkoitettu kaikille jotka tukevat ja avustavat sairastunutta tai vammautunutta läheistään tarvitsevat tietoa ja lisää osaamista omaishoitoon liittyvistä asioista haluavat jakaa ajatuksiaan, keskustella ja verkostoitua toisten omaishoitajien kanssa haluavat pohtia omaa omaishoitajuuttaan osana elämän kokonaisuutta Millaista valmennus on? Valmennus koostuu neljästä osa-alueesta, joissa käsitellään omaishoitajuutta, yhteiskunnan tukimuotoja, hoivatyön perusteita ja vertaistukea. Verkkovalmennuksen osallistujat muodostavat oman, suljetun ryhmänsä, jossa toimitaan omalla nimellä. Tukena on ohjaajia, jotka kommentoivat keskusteluja, vastaavat kysymyksiin ja tarvittaessa avustavat teknisissä pulmatilanteissa. Valmennus etenee teemoittain viikko kerrallaan ajalla mutta valmennukseen voi osallistua oman aikataulunsa mukaan. Valmennukseen sisältyy itseopiskeltavaa materiaalia, pohdintatehtäviä, verkossa tapahtuvaa keskustelua sekä mahdollisuus henkilökohtaisen päiväkirjan pitämiseen. Valmennus on osallistujille maksutonta. Mitä osallistuminen edellyttää? Ovet-verkkovalmennus on toteutettu OPTIMA-oppimisympäristön työkaluilla. Valmennukseen osallistumista varten tarvitaan tietokone, Internet-yhteys, sähköpostiosoite ja selain. Uusimmat selaimet toimivat parhaiten. Valmennukseen ilmoittaudutaan sähköpostitse 24.3.mennessä ja mukaan mahtuu enintään 15 osallistujaa. Ilmoittautumiset Ovet kursseille ja verkkovalmennukseen Koulutussuunnittelija Sandra Gehring puh tai Lisätietoja myös Koulutussuunnittelija Malla Heino puh tai ~ 16 ~

17 ALUEVIISARI1/2014 OPASTAVA - hanke etenee Omaishoidon palveluita kehittävä Opastava-hanke starttaa vuonna 2014 myös uusilla pilottipaikkakunnilla Omaishoitajat ja läheiset -liiton sekä nimensä uudistaneen Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n yhteishanke Opastava jatkaa toimintaansa niin uusilla kun vanhoillakin pilottialueilla. Vuonna 2013 alkaneet pilottikokeilut Turussa ja Tampereella jatkuvat edelleen myös vuonna Hankkeen toiminta laajenee vuoden aikana myös uusille pilottipaikkakunnille Poriin ja Kuopioon. Tampereen pilotissa on viime vuonna ideoitu yhteistyössä uusia palveluideoita omaishoitoperheiden palvelutarjontaan. Vuonna 2014 parhaaksi osoittautuneet ideat etenevät käytännön kokeiluun, eli niiden toimivuutta testataan käytännössä yhdessä omaishoitajien, palveluntarjoajien ja paikallisyhdytysten kanssa. Myös Turun pilotissa päästään tänä vuonna osallistumaan ja vaikuttamaan konkreettisesti kaupungin palvelujen kehittämiseen. Turkuun on koottu viime vuonna Suomen tiettävästi ensimmäinen Omaishoidon asiakasraati. Raadissa omaishoitajat ja yhdistystoimijat pääsevät mm. keskustelemaan heille tärkeistä palveluista ja ideoimaan niiden kehittämistä suoraan ammattilaisten ja päätöksentekijöiden kanssa. Kymmenestä omaishoitajasta ja kuudesta ns. asiantuntijajäsenestä koostuva raati aloittaa toimintansa helmikuussa. Porin pilotin suunnittelu on käynnistynyt vauhdikkaasti alkuvuodesta hankkeen uuden työntekijän Marjo Lehtisen tuella. Porin pilotin tavoitteena on kehittää keinoja, joilla omaishoitajat pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan palvelujen laadun arviointiin, mm määrittämään omaishoitoperheille keskeisiä seikkoja laatua arvioitaessa osallistumaan itse arvioinnin toteutukseen. Myös neljännen pilotin (Kuopio) suunnittelu on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta. Kerromme Opastavan kuulumisia kevään aikana Hankepoli- ja AlueAvain-tilaisuuksien yhteydessä (23.4. Helsinki, Seinäjoki, Kuopio). Lisätietoa mm syksyn tulevista valtakunnallisista koulutuksista saat tulevista Yhdistyskirjeistä ja Viisareista sekä Lähellä-lehdestä. Paikkakuntakohtaista tietoa pilottikokeilujen etenemisestä saat myös Opastavan nettisivuilta osoitteesta tai Opastavan koordinaattori Virpi Vepsäläiseltä; puh Lisäksi Opastavassa liitossa toimivat projektisuunnittelija Tanja Hämynen keskustoimistolla puh , sekä vuoden 2014 alusta koulutussuunnittelija Marjo Lehtinen puh , (toimisto Tampereella: Hämeenkatu 13 B, 4. krs). ~ 17 ~

18 ALUEVIISARI1/2014 Suomen omaishoidon verkosto tiedottaa Suomen omaishoidon verkoston teema vuodelle 2014 on Kohtaamisia omaishoidon arjessa. Verkoston vuosikokous pidetään Helsingissä Kokouksessa hyväksytään mahdolliset uudet jäsenet. Nätverket för närståendevård i Finland The Finnish Network for Organisations Supporting Family Caring Verkoston internet-sivut (www.omaishoidonverkosto.fi) ja verkoston esite uusitaan vuoden 2014 aikana. Verkoston valtakunnallinen seminaari järjestetään syksyllä Helsingissä. Alueelliset työryhmät jatkavat toimintaansa. Alueellisille työryhmille on luvassa koulutuspäiviä. Lisätietoa verkoston internetsivuilla sekä tulevissa yhdistyskirjeissä ja Lähellä-lehdessä. Mikäli Suomen Omaishoidon verkoston toiminta kiinnostaa, ota yhteyttä! Lisätietoa verkoston toiminnasta verkosto- ja tiedotuskoordinaattori Juha Viitanen Puh tai Muuta ajankohtaista huomioitavaa Kansainvälinen omaishoidon konferenssi Suomeen Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry järjestää yhdessä Suomen Omaishoidon verkoston ja Eurocarersin kanssa kansainvälisen konferenssin, jonka teemana on Omaishoitajat työpaikoilla ja kansallisissa strategioissa( Caring and working National carer strategies). Konferenssi järjestetään Wanhassa Satamassa Helsingissä perjantaina klo Lisätietoja ja ilmoittautuminen 1.3. alkaen -> Ajankohtaista Liiton ja yhdistysten logon käyttäminen Yhdistykselle lähetetään oheisen mallikuvan mukainen pohja esimerkiksi tiedotteissa ja kirjepohjissa käytettäväksi (arkikäyttöön). Lisäksi laitetaan painatusohje kirjapainotöitä varten. Tunnuksen käyttöön liittyvää ohjeistusta on kevään yhdistyskirjeissä. Lisätietoa viestintäpäällikkö Tiina Kokolta puh tai Omaishoitajien keskustelupalsta Kun yksi kysyy ja toinen vastaa, monet asiat selviävät samalla kaikille lukijoille. Omaishoitajien kokemustietoa kannattaa hyödyntää, kun sitä on helposti saatavilla. Rekisteröidy siis käyttäjäksi (halutessasi nimimerkillä) Lisätietoa Verkosto- ja tiedotuskoordinaattori Juha Viitanen puh tai Olemme myös facebookissa! Osallistu keskusteluun osoitteessa Kunta- ja seurakuntakirje 1 /2014 Kunta- ja seurakuntakirje ilmestyy maaliskuussa ja löytyy sen jälkeen liiton nettisivuilta ~ 18 ~

19 ALUEVIISARI1/2014 Haaste Ukon päivän viettoon 4.4. Pirkanmaan Omaishoitajat Pioni ry on järjestänyt miesomaishoitajille vuosittain Ukon päivänä seminaarin. Kannustamme omaishoitajayhdistyksiä ottamaan päivän valtakunnallisesti miesomaishoitajien jaksamisen tukemisen päiväksi. Kaikki joukolla järjestämään tilaisuuksia ja tapahtumia miesomaishoitajille. Liitto järjestää tänä vuonna lisäksi miesomaishoitajuudesta valtakunnalliset seminaarit Tampereella ja Kemissä 8.4. teemalla; Miehen paikka omaishoitoa miesten näkökulmasta. Ankkuri-jäsenrekisteri Viisarin liitteenä on käyttöohje Ankkurin käyttämiseen uusille jäsenasioita hoitaville paikallisyhdistystoimijoille. Voit kysyä isätietoa jäsenrekisteristä palvelusihteeri Paula Väisäseltä puh Kohdennettu RAY- avustus aluetyön tukemiseen Liitolle myönnettiin RAY:n avustusesityksessä paikallisyhdistysten tukemiseen Yhdistykset voivat siis hakea pienimuotoista rahoitusta tiettyihin yhdistyksen järjestämiin toimintoihin, kunhan avustusesitys on hyväksytty helmikuussa Hakemisesta on yksityiskohtaiset ohjeet helmikuun yhdistystiedotteessa 1 /2014. Yhdistystiedote on luettavissa myös liiton nettisivuilla (www.omaishoitajat.fi/materiaalipankki/yhdistystiedotteet). Tarvittaessa lisätietoa hakumenettelystä ja hakuehdoista Talouspäällikkö Tiina Lehtinen Puh tai Haku päällä ym. - ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa RAY:n avustusosasto järjestää kevättalvella 2014 jo perinteeksi muodostuneen aluekierroksen vuoden 2014 avustusten hakemiseen liittyen. Lisätietoja osoitteessa https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat Lisäksi uusille avustusta saaville järjestöille toteutetaan koulutustilaisuus 4.4 Helsingissä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös aiemmin RAY-avustuksia saaneiden järjestöjen uudet työntekijät, esim. vasta työnsä aloittaneet toiminnanjohtajat ja talousvastaavat. Lisätietoja saa: https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat/koulutus-uusille-ray-avustusta-saaville-jarjestoilleja-uusille-jarjestotyontekijoille. OK opintokeskus asiaa Liiton paikallisyhdistys voi hakea OK- opintotukia järjestämiinsä tilaisuuksiin. Okryverkkoon kirjaudutaan osoitteessa: https://www.okryverkko.net/?page=login. Okryverkko on OK opinto-keskuksen tietojärjestelmä, jossa hallinnoidaan opintokeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettävää opintotoimintaa: opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä (opintokerhoja). Okryverkon käyttö on maksutonta. Apua Okryverkon käyttöön sekä tietoa opintojaksojen hakuun saa: OK - opintokeskuksen aluetoimistoista, joita on viidellä eri paikkakunnalla. Lisätietoja voi kysellä: OK opintokeskus Paasivuorenkatu 2 A 2, 4. krs Helsinki, puh (09) tai Voit kysyä OK-tuesta myös omalta aluevastaavalta. ~ 19 ~

20 ALUEVIISARI1/2014 Alueviisarin liitteet KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN PAIKALLISYHDISTYKSILLE AlueAvain-koulutuksen tavoitteena on tukea omaisyhdistysten kaikkia toimijoita. Toimijat kokoontuvat alueellisesti yhteen, verkostoituvat ja oppivat toinen toisiltaan. Ajankohtaisen tiedon ja hyväksi koettujen käytäntöjen levittäminen tapahtuu tällöin joustavasti ja tehokkaasti. Samalla saadaan toisilta tärkeää vertaistukea. Suomen omaishoidon verkosto ja liiton kehittämishankkeet ovat myös mukana koulutuksissa. AlueAvain- koulutuspäiviä järjestetään jokaisen aluetoimiston toiminta-alueella noin 20 koulutusta vuonna 2014, osa alueiden yhteisinä AlueAvaimen koulutusteemat vahvistetaan vuosittain. Koulutusten sisällöstä, ajankohdista ja paikoista tiedotetaan Viisarissa. ALUEAVAIMEN TEEMAT 2014 AlueAvain-koulutus sisältää aina koulutusosion sekä työnohjauksellisen keskustelun. 1. Yhdistystoiminnan teemat: yhdistyksen toimintamuodot (mm. OmaisOiva, hanketyö) viestintä- ja jäsenasiat 2. Omaistoiminnan sisältöteema erityislasten ja nuorten omaishoidon sekä nuorten omaishoitajien tukeminen; viime vuoden teema jatkuu mm. materiaalipaketin levitys miesomaishoitajat, Miehistä puhetta -koulutuspäivä syksyllä Lisäksi paikallisyhdistyksille toteutetaan koulutusta liiton eri toimintasektoreiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. ~ 20 ~

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 19.2.2015 1 / 12 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Aurinko on tullut jälleen vuoden pimeimmän vaiheen jälkeen esiin. Auringon ja valon voima on ihmeellinen:

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145 Yhdistysposti 2) Pääkirjoitus: Vaikuttamista puhevammaisten asioissa 3) Ajankohtaista järjestötoimintaa 3) Liittokokous 2015 3) Vuoden 2015 toimintatonnit 3) Vuoden 2014 toimintatonnit ja niiden tilitys

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Tukea toimintaryhmille. Opas Aivovammaliiton toimintaryhmille ja yhdistysten jäsenilloista vastaaville

Tukea toimintaryhmille. Opas Aivovammaliiton toimintaryhmille ja yhdistysten jäsenilloista vastaaville Tukea toimintaryhmille Opas Aivovammaliiton toimintaryhmille ja yhdistysten jäsenilloista vastaaville Aivovammaliitto ry 2013 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Toimintaryhmä, aivovammayhdistys

Lisätiedot

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 1 SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 15.2.2013 Muutoksia Parkinson-liiton keskustoimistossa Kelan päätös jättää ostamatta liitolta kuntoutusta on pakottanut Parkinson-liiton tekemään

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot