ALUEVIISARI 1 / ALUETYÖ TIEDOTTAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA"

Transkriptio

1 - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistyksiin lähetetään kaksi ALUEVIISARI-tiedotetta vuonna Tässä ALUEVIISARISSA kerrotaan aluetyöstä, esitellään aluekohtaiset toimintakalenterit sekä tiedotetaan muun muassa OmaisOiva-toiminnasta, Ovet-valmennuksista, OPASTAVAprojektista ja Suomen Omaishoidon Verkostosta. ALUEVIISARI 1 etenee seuraavasti: Ensin esitellään liiton aluetyön linjaukset, kerrotaan vuoden 2014 valtakunnallisista tapahtumista ja tiedotetaan paikallisyhdistyksille tärkeistä ja ajankohtaisista toiminnoista. Aluekohtaisissa toimintakalentereissa kerrotaan aluetoimistojen (Etelä-Suomi, Itä- Suomi, Länsi-Suomi, Väli-Suomi ja Pohjois-Suomi) kevään toiminnoista. Myös aluetoimistokohtaiset yhdistysluettelot ovat toimintakalenterien yhteydessä. Viisarin liitteinä on esite AlueAvain koulutuksista, Ankkuri-jäsenrekisterin käyttöohje sekä kevään Kuinka lakia luetaan seminaariohjelma. ALUEVIISARI 2 ilmestyy syyskuussa ALUEVIISARI 2 sisältää tietoa syksyn aikana toteutettavista aluekohtaisista tapaamisista ja tilaisuuksista sekä mm. tietoa valtakunnallisesta omaishoitajien viikosta. Aluetyön tarkennetun toimintasuunnitelman vuodelle 2014 voit pyytää sähköpostitse omalta aluevastaavalta. Viisarit ja tarkennettu toimintasuunnitelma löytyvät myös liiton internetsivuilta materiaalipankista Lisäksi aluevastaavat tiedottavat ajankohtaisista asioista erikseen sähköpostitse. Hyvää kevättä Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Merja Purhonen järjestöpäällikkö puh

2 Sisällysluettelo sivu Yleistä aluetyöstä 3 Aluetyön toimintamuotoja vuonna paikallisyhdistysten koulutus ja ohjaus 4 Aluetyön toimintaresurssit 6 Aluekohtainen toimintakalenteri / ETELÄ-SUOMI (Etelä- ja Varsinais-Suomi) 7 Aluekohtainen toimintakalenteri / ITÄ-SUOMI (Itä- ja Keski-Suomi sekä Kainuu) 9 Aluekohtainen toimintakalenteri / LÄNSI-SUOMI 10 Aluekohtainen toimintakalenteri / VÄLI-SUOMI 12 Aluekohtainen toimintakalenteri / POHJOIS-SUOMI 13 Omaishoitajalomat sekä omaishoitajien kuntoutuskurssit / Kela 14 OmaisOiva-toiminta käynnistyy 15 Ovet omaishoitajavalmennus 16 OPASTAVA - hanke etenee 17 Suomen omaishoidon verkosto tiedottaa 18 Muuta ajankohtaista huomioitavaa 18 Alueviisarin liitteet 20 AlueAvain esite Seminaariohjelmia (Kuinka lakia luetaan, Oiva - hankepoliklinikka, Oivaltava hankepoliklinikka) Ankkuri-jäsenrekisterin käyttöohje ~ 2 ~

3 Yleistä aluetyöstä Liitossa on vuoden 2014 alussa 71 paikallisyhdistystä. Niistä 33 on hankeyhdistyksiä ja hankkeiden kokonaismäärä on 41. Ilman hankerahaa (Ray) toimivien yhdistysten määrä on 38. Vuonna 2014 päättyviä hankkeita on yhdeksässä yhdistyksessä. Liiton aluetyön tavoite on tukea omaishoidon toteuttamista. Aluetyö luo edellytyksiä ja tukee yhdistyskentän toimintaa, tekee omaistoimintaa näkyväksi sekä kehittää omaishoitoperheiden tukimuotoja yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Liiton aluetyössä keskeisimmät tehtävät ovat Omaishoitajayhdistysten tukeminen (koulutus, tiedotus, ohjaus, hankekonsultointi) sekä paikallinen ja alueellinen vaikuttamistoiminta. Aluetyö suuntautuu paikallisyhdistyksien tukemiseen kuten järjestöllisten valmiuksien kouluttamiseen, tiimityöhön ja ohjaukseen toimintamuotojen kehittämisessä (AlueAvain - koulutukset). Alueellinen vaikuttamistyö omaishoitoperheiden tukemiseksi tapahtuu vaikuttamistoiminnan, tiedotuksen, neuvonnan ja koulutuksen kautta. Seminaarit ja tapahtumat ovat tärkeä osa alueellista vaikuttamistoimintaa. Alueellisessa omaishoitajien tukitoiminnassa tehdään yhteistyötä omaisyhdistysten, vammais- ja potilasjärjestöjen, vanhus- ja eläkejärjestöjen, muiden kansalaisjärjestöjen, aluehallintovirastojen, sairaanhoitopiirien, kuntien, seurakuntien, oppilaitosten jne. kanssa. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutukset, työkokoukset sekä neuvontaan liittyvät tilaisuudet. Aluevastaava on omaistyön asiantuntija toimialueellaan. ~ 3 ~

4 Aluetyön toimintamuotoja vuonna paikallisyhdistysten koulutus ja ohjaus Vuoden sisällöllisenä teemana jatkuu pidämme puolta pidämme huolta, joka huomioidaan vuoden 2014 koulutuksissa, tapahtumissa ja toiminnassa. Vuonna 2014 paikallisyhdistyksille järjestetään erilaisia, alueellisia AlueAvain koulutuspäiviä (noin 20 tilaisuutta). Näissä tehdään yhteistyötä liiton koulutus- ja kehittämistoiminnan (OmaisOiva-, OVET- ja Opastava-hankkeet) sekä Suomen Omaishoidon verkoston kanssa. AlueAvain koulutuksen yhdistysaiheina ovat yhdistyksen toimintamuodot, viestintä sekä jäsenasiat. Yhdistysten ohjaukseen tarkoitettu Työrukkanen Omaisyhdistysmappi viedään Optima-verkkoalustalle ja sen käyttöä tehostetaan. Vuonna 2014 nostetaan esiin erityslasten ja nuorten omaishoidon sekä nuorten omaishoitajien tukemiseen liittyviä kysymyksiä yhdistysten ohjauksessa. Myös miesten omaishoitajuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. AlueAvain koulutuksen omaishoitoon liittyvä valtakunnallinen teemapäivä Miehistä puhetta toteutetaan yhdessä liiton koulutustoiminnan kanssa Jyväskylässä. Koulutustapahtumaan kutsutaan ryhmittäin paikallisyhdistystoimijat, omaishoidon verkoston jäsenet, OVET-, vertais- ja lomaohjaajat sekä ryhmäohjaajat. Muita räätälöityjä AlueAvain koulutustapaamisia järjestetään lisäksi resurssien ja tarpeen mukaan esimerkiksi: ementorointi hanketyöntekijöille projektitoimijoiden vertaisringit Yhdistysaktiivien ja yhdistystyöntekijöiden tapaamiset ja koulutustilaisuudet esim: o OivaAvaimet Seinäjoki ja Kuopio (AlueAvaimien yhteydessä), tarvittaessa syksyllä vastaavat tilaisuudet Hankepoliklinikka työskentelyä paikallisyhdistysten kanssa jatketaan alkuvuodesta. Hankepoliklinikkatyöskentelynä toteutetaan kaksi tilaisuutta keväällä yhteistyössä koulutus- ja kehittämistoiminnan kanssa: Oiva-hankepoliklinikka, Helsinki sekä Oivaltava-hankepoliklinikka, Tampere, arviointi ja seurantateemalla Myös Raha-automaattiyhdistyksen edustajat ovat mukana hankepoliklinikkatyöskentelyssä. Hankepoliklinikoiden jälkeen järjestetään tarvittaessa alueellisia jatkokokoontumisia liiton aluetoimistojen paikkakunnilla ementorointia yhdistysten hanketyöntekijöiden tueksi Jyväskylän Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Humak) on saanut ementorointi hankkeelle Työsuojelurahastolta myönteisen päätöksen. Hankkeen kesto on 1/2014-5/2015, jona aikana hankkeessa toimivat mentorointiryhmät voivat kokoontua. Liitto on mukana hankkeessa ja tarjoamme ementorointitoimintaa esim. paikallisyhdistysten projektihenkilöstölle. Reaaliaikaisen vuorovaikutuksen mahdollistaa esim. Adobe Connect yhteys. Hankkeen tavoitteena on kehittää emessi-toimintaa järjestöissä. Toiminnalla tarkoitetaan ryhmämuotoista vertaisuuteen perustuvaa työn mentorointia. Mallin idea on tietoverkkopohjaisesti toimivassa vertaisryhmässä, jonka tavoitteena on jakaa työhön liittyviä kokemuksia, tietoa, oppimisen tapoja, työhyvinvoinnin toteuttamisen keinoja ja ongelmakohtia. Keskiössä ovat järjestöorganisaatiot, ja niissä itsenäistä asiantuntija-, suunnittelu- ja palvelutyötä tekevä palkattu henkilöstö. Järjestöorganisaatioilla on usein yhdistys- tai aluetyöntekijöiden verkosto. Välimatkat ovat suuria ja työn ja työhyvinvoinnin tukeminen hankalaa. Hankkeen perusajatuksena on, että vertaisuuteen perustuva verkkopohjainen ryhmätoiminta tukee työhyvinvointia, työn hallintaa, työhön liittyvää oppimista ja työn arkea. ~ 4 ~

5 Hankkeessa toteutetaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa ementorointi-ryhmiä sekä kerätään niiden toimintaan ja niihin vaikuttaviin tekijöihin liittyvää tutkimustietoa. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös kehittää koulutusta, jonka käyneet henkilöt voivat jatkossa itsenäisesti vetää ementorointi-toiminnan mukaisia ryhmiä. Hankkeessa kehitetään koulutusmateriaalia, joka tulee yhteistyökumppaneitten käyttöön. Avainsanat toiminnassa ovat: luottamuksellisuus, vertaisuus, dialogisuus, reaaliaikainen vuorovaikutus. Oman työn reflektointi antaa eväitä työn kehittämiseen. ementorointi siis: on vertaisryhmässä kollegoiden kanssa omaan työhön ja työhyvinvointiin liittyvää jakamista edistää parhaimmillaan työhyvinvointia ja työn kehittämistä mahdollistaa aikaresurssien tehokkaan käytön: ryhmään voi osallistua omalta koneelta ilman matkustamista (Adobe Connect järjestelmä) mahdollistaa eri puolilla maata olevien hanketyöntekijöiden vuoropuhelun ja jakamisen Tänä vuonna on tarkoitus perustaa 2-4 ryhmää yhdistysten hanketyöntekijöille ementorointi - kokeiluna. Yhteyshenkilönä ementorointi - kokeilussa toimii Pohjois-Suomen aluevastaava Sirkka Nissi-Onnela. Lisätietoa ementoroinnista ja perustettavista ryhmistä, aikatauluista jne. Sirkka Nissi-Onnelalta puh , Yhdistyksille tukea AlueAvain - koulutuksiin osallistumiseen Tuemme paikallisyhdistysten osallistumista AlueAvaimiin. Monilla yhdistyksillä on vaikeuksia osallistua AlueAvainkoulutuksiin, koska toimitaan vapaaehtoisvoimin ja resursseja toimintaan on niukasti. Matkatuki koskee vain niitä yhdistyksiä, joissa ei ole hankerahoitusta (RAY, EU hankerahoitus). Paikallisyhdistys voi saada matkatukea AlueAvaimen yhdistyskoulutuksiin kolme (3) kertaa kalenterivuodessa. Seuraavassa taulukossa matkatuen määrät: Menopaluu yhteensä kilometreinä yhdistyksen kotipaikkakunnalta AlueAvain paikkakuntaan Korvaus yhdistykselle matkalaskua vastaan alle 50 km menopaluu km km km 70 yli 600 km 100 Matkatuki enintään 3 kertaa vuodessa / yhdistys Matkatuki suoritetaan matkalaskua vastaan paikallisyhdistykselle. Se määräytyy yhdistyksen kotipaikan ja AlueAvain koulutuspaikan välisestä menopaluumatkasta. Kysy lisää omalta aluevastaavaltasi. AlueAvain esite 2014 on tämän Viisarin liitteenä. Vinkki Lisätietoa aluetyön toimintamuodoista ja omaisyhdistystoiminnan erilaisista kysymyksistä on esimerkiksi TYÖRUKKANEN omaisyhdistysmapissa ja siihen liittyvissä lisämateriaaleissa eli pikkurukkasissa. Materiaalit ovat liiton nettisivuilla kohdassa materiaalipankki. Tutustu ideavakkaan ja avainarkkuun sekä muihin yhdistysmateriaaleihin Omaishoitajat ja läheiset liiton nettisivuilla materiaalipankissa Myös yhdistysten hankeraportteja kerätään materiaalipankkiin. ~ 5 ~

6 Muut koulutukset ja tapahtumat Omaishoitajille, paikallisyhdistyksille ja sidosryhmille suunnatut seminaarit toteutetaan yhteistyössä liiton koulutus- ja kehittämistoiminnan kanssa: Kuinka lakia luetaan seminaari Turussa Miehen paikka - näkökulmia miesten omaishoitoon, 8.4. Tampere ja Kemi Pidämme puolta - pidämme huolta 6.5., Kalajoki sekä Päiväkumpu, Karjalohja Ruotsinkielinen yhteistyöseminaari (Öppna dörrar) Vaasassa Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään viikolla 48. Viikkoon liittyen ohjataan paikallisyhdistyksiä järjestämään tilaisuuksia ja tempauksia omaishoitajille. Omaishoitajien valtakunnallinen kirkkopyhä on Valtakunnallisen omaishoitajien viikon juhlatapahtuma on Oivalliset Ovet -seminaari Kuopiossa Liiton kevätkokous ja neuvottelupäivät Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa klo Kevätkokousta edeltää Oiva-hankepoliklinikka paikallisyhdistyksille. Liiton hallitusten ja yhdistysten hallitusten neuvottelupäivät ovat Seinäjoella (Cumulus, Seinäjoki). Lisätietoa on kevään yhdistyskirjeissä. Aluetyön toimintaresurssit Omaistoiminnan aluetyö on osa liiton yleisavustusta. Aluetyössä toimii neljä aluevastaavaa (joista Väli-Suomen aluevastaava 50 %:n työajasta), aluekoordinaattori (Länsi-Suomen aluevastaava) ja järjestöpäällikkö. Toiminta kattaa koko maan. Itä-Suomen aluetoimisto sijaitsee Kuopiossa, Länsi-Suomen aluetoimisto Porissa ja Pohjois-Suomen aluetoimisto Rovaniemellä. Etelä-Suomen aluetoimisto on Salossa ja Väli-Suomen aluetoimisto Raahessa. Alueelliset yhdistysluettelot ja aluetoimistojen yhteystiedot ovat kunkin alueen toimintakalenterin yhteydessä. Aluetoimistojen toiminta-alueita on muutettu vuoden 2014 alusta, koska Väli-Suomen aluevastaava toimii myös OmaisOiva - toiminnan suunnittelijana (50 % työajasta). ~ 6 ~

7 Aluekohtainen toimintakalenteri / ETELÄ-SUOMI (Etelä- ja Varsinais-Suomi) Etelä-Suomen aluetoimisto: Annankatu 8, Salo Matti Mäkelä, aluevastaava puh , 19 paikallisyhdistystä, joista 9 perusyhdistystä, 10 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 13 hanketta, joista 5 päättyvää 1. Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry 2. Heinolan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 3. Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 4. Hyvinkään seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 5. Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 6. Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 7. Kaarinan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 8. Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 9. Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry 10. Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 11. Lounais-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset 12. Länsi-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 13. Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry 14. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 15. Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 16. Salon seudun Omaiset ja Läheiset ry 17. Suur-Kouvolan Omaishoitajat ja Läheiset ry 18. Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 19. Uudenkaupungin Omaishoitajat ry lisäksi Valtakunnallinen yhdistys (1 hanke): Omaisena edelleen ry (yhdistyksen toimisto Helsingissä) AlueAvaimet AlueAvain Helsinki, Videoyhteys Forssa ja Turku (Uusikaupunki, Turku, Kaarina, Salo, Loimaa, Lounais-Häme, Hämeenlinna, Hiisi, Länsi-Uusimaa, OE, Espoo, Polli, Itä-Uusimaa) 3.4. AlueAvain Mikkeli (Heinola, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Suurkouvola ja Idän yhdistykset) Oiva -hankepoliklinikka, Helsinki (ennen kevätkokousta), RAY:stä Anne Kukkonen Oivaltava-hankepoliklinikka, Tampere. RAY:stä Anne Kukkonen 4.9. AlueAvain nuoret ja lapsiperheet teemalla (yhdistykset länsi, etelä, itä), Tampere AlueAvain Riihimäki (Hyvinkää, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Riihimäki) Liiton muita koulutuksia Ovet ohjaajakurssit Helsingissä ja Jyväskylässä ja 2.4. Ovet etäohjaajakurssi yhteistyössä Lounais-Hämeen yhdistyksen kanssa 3x4 tuntia, osallistujat Forssassa ja Nivalassa 4.3 Ovet työnohjauksellinen työpaja ohjaajille Helsingissä Lisätietoja Ovista , tai ~ 7 ~

8 26.3. Kuinka lakia luetaan seminaari, Turku, Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio Miehen paikka omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari, Tampere Pidämme puolta pidämme huolta -seminaari, Karjalohja Päiväkumpu Miehistä puhetta -teemapäivä, Jyväskylä Loma- ja vertaisohjaajakoulutus, paikka vielä avoin Liiton kevätkokous, neuvottelupäivät ja valtakunnallisen viikon pääjuhla klo Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa Liiton ja paikallisyhdistysten hallitusten neuvottelupäivät, Seinäjoki Valtakunnallinen omaishoitoviikon pääjuhla Oivalliset Ovet- seminaari, Kuopio Muut tapahtumat, tilaisuudet Omaishoitotilaisuus lapsiperheille Lohjalla Hiiden yhdistyksen toimistolla klo Omaishoito tilaisuus Uudessakaupungissa yhteistyössä Uudenkaupungin yhdistyksen kanssa alkaen klo Autismin kirjon omaisten ja läheisten ilta klo Omaishoitajat ja läheiset liiton koulutustiloissa Hämeentie 105 A, Helsinki. Keskustelua ja puheenvuoroja autismin kirjosta, omaishoitajuudesta sekä muutos- ja, siirtymävaiheista. Tilaisuus järjestetään Omaishoitajat ja läheiset -liiton, Autismi- ja Aspergerliiton sekä Omaisena edelleen ry:n yhteistyönä. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille autismin kirjon henkilöille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Ilmoittautumiset 7.3. mennessä tai puh Muuta tiedotettavaa Yhdistyksen kehittämispäiviä, työkokouksia, toiminnan suunnittelua, luennointia ym. pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Jotta löydetään näihin yhteisiä aikoja kevätkaudelle, kannattaa olla yhteydessä juuri nyt. RAY:n avustusosaston Haku päällä -tilaisuudet Espoon Dipolissa ja 25.3 Turussa. Näissä perehdytään tarkemmin vuoden 2015 avustusten hakuun ja RAY:n avustustoimintaan. Tarkemmat tiedot ilmestyvät https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat RAY:n avustusosasto järjestää uusille avustusta saaville järjestöille koulutustilaisuuden 4.4. Helsingissä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös aiemmin RAY-avustuksia saaneiden järjestöjen uudet työntekijät, esim. vasta työnsä aloittaneet toiminnanjohtajat ja talousvastaavat. Lisätietoja https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat/koulutus-uusille-ray-avustusta-saavillejarjestoille-ja-uusille-jarjestotyontekijoille ~ 8 ~

9 Aluekohtainen toimintakalenteri / ITÄ-SUOMI (Itä- ja Keski-Suomi sekä Kainuu) Itä-Suomen aluetoimisto: Tullinportinkatu 25 B ( alkaen Kuninkaankatu 23), Kuopio Sirpa Määttä, aluevastaava puh , 18 paikallisyhdistystä, joista 10 perusyhdistystä, 8 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 6 hanketta, joista 2 päättyvää 1. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2. Hankasalmen Omaishoitajat ja Läheiset ry 3. Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 4. Juuan Omaiset ja Läheiset ry 5. Jyvässeudun Omaishoitajat ry 6. Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry 7. Keski-Karjalan Omaishoitajat ry 8. Kuopion Seudun Omaishoitajat ry 9. Laukaan Omaishoitajat Samaria ry 10. Lieksan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 11. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 12. Pieksämäen Seudun Omaishoitajat ry 13. Saarijärven - Karstulan seudun Omaishoitajat ry 14. Savonlinnan Seudun Omaishoitajat ry 15. Varkauden Seudun Omaishoitajat ry 16. Varpaisjärven ja lähikuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry 17. Ylä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry 18. Ääneseudun Omaishoitajat ry AlueAvain koulutukset AlueAvain, Nurmes 3.4. AlueAvain Etelä ja Itä, Mikkeli Oiva-hankepoliklinikka, Helsinki, Hki 7.5. AlueAvain, Äänekoski Oivaltava-hankepoliklinikka, Tampere OivaAvain, Kuopio 4.9. AlueAvain nuoret (Länsi, Etelä, Itä), Tampere Liiton kevätkokous ja neuvottelupäivät Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa Liiton hallituksen ja yhdistysten hallitusten neuvottelupäivät Lisätietoa yhdistyskirjeessä. Muut tapahtumat ja seminaarit klo Pidämme huolta - pidämme huolta, Varpaisjärvi seurakuntasali; tietoa, keskustelua omaishoidosta klo Pidämme huolta - pidämme huolta, Tohmajärvi seurakuntatalo; tietoa, keskustelua omaishoidosta Muuta tiedotettavaa RAY:n koulutukset (pääset suoraan sivulle klikkaamalla paikkakuntaa) Verkostovoimaa! Innostamo Lappeenrannassa» Kuopio, RAY Haku päällä tilaisuus: https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat Soste koulutukset Järjestötoiminnan koulutusta Viestintäkoulutukset Joensuu, 8.4. Jyväskylä sekä arviointikoulutukset Joensuu, Kajaani ~ 9 ~

10 Aluekohtainen toimintakalenteri / LÄNSI-SUOMI Länsi-Suomen aluetoimisto: Antinkatu 15 C, Pori Pia Järnstedt, aluekoordinaattori, Länsi-Suomen aluevastaava puh , 15 paikallisyhdistystä, joista 9 perusyhdistystä, 6 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 6 hanketta, joista 1 päättyvä 1. Isojoen Omaishoitajat ry 2. Jämsän Seudun Omaishoitajat ry 3. Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 4. Kankaanpään seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 5. Kauhajoen Seudun Omaishoitajat ry 6. Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry 7. Lakeuden Omaishoitajat ry 8. Parkanon seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 9. Perhonjokilaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry 10. Pirkanmaan Omaishoitajat ry Pioni 11. Rauman Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 12. Ruoveden Omaishoitajat ja Läheiset ry 13. Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 14. Tampereen Seudun Omaishoitajat ry 15. Vaasan seudun Omaishoitajat ry lisäksi Valtakunnallinen yhdistys (1 hanke): Omaisena edelleen ry (yhdistyksen toimisto Porissa) AlueAvain koulutukset 2.4. AlueAvain Pohjanmaa, Vaasa Oiva-hankepoliklinikka, Helsinki Oivaltava-hankepoliklinikka, koko maa, Tampere OivaAvain ja Opastava, Väli- ja Länsi-Suomi, Seinäjoki 4.9. AlueAvain nuoret (Länsi, Etelä, Itä), Tampere OivaAvain, omaishoidon verkosto, Tampere Miehistä puhetta -teemapäivä, Jyväskylä Liiton muita koulutuksia Kuinka lakia luetaan, Turku (ohjelma liitteenä) 8.4. Miehen paikka - näkökulmia miesten omaishoitoon -seminaari, Tampere (kts. ohjelma) Oiva-hankepoliklinikka, Hki kevätkokousta ennen, kts. alla 6.5. Pidämme puolta - pidämme huolta -seminaari, Kalajoki Oivaltava-hankepoliklinikka järjestetään Tampereella arviointi ja seurantateemalla. RAY:n edustajat mukana. Tarvittaessa alueellisia jatkokokoontumisia aluetoimistossa. Liiton kevätkokous ja neuvottelupäivät Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa klo Kevätkokousta edeltää Oivahankepoliklinikka paikallisyhdistyksille ja etenkin niille, jotka aikovat hakea OmaisOiva Ak-hanketta (31.5. mennessä haku, HUOM!). ~ 10 ~

11 Liiton hallitusten ja yhdistysten hallitusten neuvottelupäivät ovat Seinäjoella (Cumulus, Seinäjoki). Lisätietoa on kevään yhdistyskirjeissä. Muut tapahtumat ja tilaisuudet klo Satakunnan omaishoidon verkosto Porissa, Ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20, Pori klo Satakunnan omaishoidon verkosto Raumalla, paikka avoin klo Taitavasti yhdessä Tuet, etuudet ja palvelut -teemalla perinteiset omaishoitomessut Kankaanpään Opistolla jo 3. kerran. Messut järjestetään yhdessä opiston, Suomen Punaisen Ristin, Omaisena edelleen ry:n ja Kankaanpään seudun vammaisjärjestö Kasevan kanssa. Esite on tulossa viikolla 6-7. Muuta Messut ovat jo useamman yhdistyksen kevätretkisuunnitelmissa, mutta toivomme mukaan lisää yhdistyksiä. Päivä on oiva, maksuton retkikohde yhdistyksille. Mielenkiintoinen omaishoidon paneelikeskustelu alkaa klo 13, siinä mukana mm. liiton toiminnanjohtaja Marja Tuomi. Luentoja ja tietoiskuja, erilaisia esityksiä ja yli 30 näytteilleasettajaa. Opiston keittolounas 5, lisäksi kahvila. Sosten koulutukset: 8.5. Arvioinnin lähestymistapoja ja menetelmiä, Tampere 9.5. Vahvista vaikuttamista -koulutus Tampere ja Vaasa. Rayn koulutukset: 7.3. Haku päällä, Seinäjoki 4.4. Koulutus uusille RAY-avustusta saaville järjestöille ja uusille järjestötyöntekijöille, Helsinki Ok-opintokeskuksen koulutukset Uudistuva yhdistys, Ok-opintokeskuksen toimipisteet mm Seinäjoella ja Tampereella Tulossa Ruotsinkielinen yhteistyöseminaari (Öppna dörrar), Vaasa OivaAvain ja Suomen omaishoidon verkosto, Tampere AlueAvain Miehistä puhetta, Jyväskylä. Yhteinen teemapäivä yhdistystoimijoille ja kaikille liiton kouluttamille ohjaajille ~ 11 ~

12 Aluekohtainen toimintakalenteri / VÄLI-SUOMI Väli- Suomen aluetoimisto: Sovionkatu 4-6, Raahe Sari Havela, aluevastaava, suunnittelija (OmaisOiva-toiminta ) puh , 9 yhdistystä, joista 6 perusyhdistystä, 3 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 4 hanketta, ei päättyviä 1. Haapaveden- Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2. Kokkolan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 3. Nivalan seudun Omaishoitajat ry 4. Nivala Haapajärvi Reisjärvi Omaishoitajat ja Läheiset ry 5. Pietarsaaren Omaiset ja Läheiset ry 6. Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry 7. Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 8. Rantsilan Omaishoitajien yhdistys ry 9. Ylivieskan seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry OmaisOiva toiminta käynnistyy tänä vuonna OmaisOiva on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n ja paikallisyhdistysten yhteinen, omaishoitajille suunnattujen jaksamista tukevien toimintamuotojen kehittämiseen ja juurruttamiseen tähtäävä toimintamuoto. Väli- Suomen alueen aluevastaavan / suunnittelijan toiminta- alueeseen kuuluvat vuonna 2014: Perhonjokilaakson omaishoitajat ja läheiset ry Raahen seudun omaishoitajat ja läheiset ry Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry Satakunnan omaishoitajat ja läheiset ry Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset ry AlueAvain ja OivaAvain koulutukset AlueAvaimiin tulee lähempänä kutsu, jossa tarkemmat tiedot sisällöstä ja koulutuspaikasta OmaisOiva starttipäivä, Helsinki, vain OmaisOIva-yhdistyksille 15.4 AlueAvain Väli- Suomi, Nivala 23.4 Oiva-hankepoliklinikka Helsinki (ennen kevät kokousta), RAY:sta Anne Kukkonen Oivaltava-hankepoliklinikka, teemana arviointi ja sunnittelu, Tampere, avoin kaikille paikallisyhdistyksille, RAY:sta mukana Anne Kukkonen OivaAvain, Seinäjoki Seminaarit Kuinka lakia luetaan seminaari, Turku, videoyhteys Nivala (ohjelma Viisarin liitteenä) ja 3.4. OVET etäohjaajakurssi, Nivala 8.4. Miehen paikka omaishoitoa miesten näkökulmasta seminaari, Kemi 6.5 Pidämme puolta - pidämme huolta-seminaari, Kalajoki Muuta Ray koulutukset: 7.3 Haku päällä, Seinäjoki sekä 28.3 Haku päällä, Oulu OK- koulutukset: Kirstunvartija valmiuksia yhdistyksen rahastonhoitoon klo 9 15 Uudistuva yhdistys, OK-opintokeskus, lisätietoja Lea Lihavainen Järjestötoiminnan kehittäminen (Hyvä hallinto, varainhankinta), Kokkola, lisätietoja Soste ~ 12 ~

13 Aluekohtainen toimintakalenteri / POHJOIS-SUOMI Pohjois-Suomen aluetoimisto: Ainonkatu 1, 3. krs., Rovaniemi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava puh , 9 yhdistystä, joista 4 perusyhdistystä, 5 hankeyhdistystä Yhdistyksissä 8 hanketta, joista 1 päättyvä 1. Inarin omaishoitajat ry 2. Koillismaan omaishoitajat ja läheiset ry 3. Länsi-Pohjan omaishoitajat ja läheiset ry 4. Oulujokisuun omaishoitajat ry 5. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 6. Puolangan omaishoitajat ry 7. Rovaniemen seudun omaishoitajat ja läheiset ry 8. Sodankylän omaishoitajat ry 9. Ylikiimingin omaishoitajat ry AlueAvaimet AlueAvain Lappi, Kittilä Lisäksi AlueAvaimet yhdistysten kanssa sovitusti keväällä (AlueAvain-esite Viisarin liitteenä) Seminaarit 8.4. Miehen paikka- omaishoitoa miesten näkökulmasta, Kemi (paikka tarkentuu myöhemmin) Liiton kevätkokous ja neuvottelupäivät Liiton kevätkokous pidetään Helsingissä liiton koulutustiloissa klo Kevätkokousta edeltää Oivahankepoliklinikka paikallisyhdistyksille (31.5. mennessä RAY-haku, kaikille uusille hankkeille. HUOM!). Liiton hallitusten ja yhdistysten hallitusten neuvottelupäivät ovat Seinäjoella (Cumulus, Seinäjoki). Lisätietoa on kevään yhdistyskirjeissä. Muuta Omaishoitajien tilaisuus, Utajärven hyvinvointitalolla, (Utajärvi, Vaala ja Puolanka) Omaisena muutostilanteissa, Hotelli Ivalon auditorio, yhteistyössä Omaisena edelleen ry:n kanssa OmaisOiva-startti, Helsinki (vain OmaisOivayhdistyksille) Kuinka lakia luetaan Turussa (ohjelma Viisarin liitteenä) RAYn haku päällä kiertue Oulu, lisätietoa https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat ementorointi - toimintakokeilu Liittomme tarjoaa paikallisyhdistyksissä työsuhteessa oleville hanketyöntekijöille verkossa tapahtuvaa ementorointi mahdollisuutta ajalle 1/ /2015. Jyväskylän Humak koordinoi hanketta, jossa tavoitteena on kehittää emessi-toimintaa järjestöalalla. ementorointi (emessi)-toiminnalla tarkoitetaan ryhmämuotoista vertaisuuteen perustuvaa työn mentorointia. Tavoitteena on tänä vuonna perustaa 2-4 ryhmää yhdistysten hanketyöntekijöille. Yhteyshenkilönä ementorointi - kokeilussa toimii aluevastaava Sirkka Nissi-Onnela. Toimintaa on kuvattu aiemmin Viisarin sivuilla 4-5. ~ 13 ~

14 Omaishoitajalomat sekä omaishoitajien kuntoutuskurssit / Kela Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry järjestää vuonna 2014 yhteistyössä sosiaalisten lomajärjestöjen kanssa 18 tuettua lomaa omaishoitajille. Lomatoiminnan tavoitteena on omaishoitajan ja omaishoitoperheen elämäntilanteen huomioiva tukeminen Omaishoitaja saa elämäntilanteessaan tarvitsemaansa tietoa ja vertaistukea. Omaishoitaja virkistyy, voimavarat ja elämänhallinnan tunne lisääntyvät. Omaishoitaja saa tukea omaishoitotilanteisiin liittyvien muutostilanteiden käsittelyyn. Omaishoitajalle tietoa liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta sekä osallistumisen mahdollisuuksista. Kuntoutuskurssit Kela järjestää vuodesta 2013 alkaen omaishoitajien kuntoutuskursseja sekä yksilö- että parikursseina. Parikursseille osallistuvat omaishoitajat ja hoidettavat läheiset yhdessä. Omaishoitajien kuntoutuskurssit on tarkoitettu omaishoitajina päivittäin toimiville henkilöille, jotka jonkin sairauden ja/tai mahdollisten uupumusoireiden vuoksi tarvitsevat kuntoutusta. Edellytyksenä on, että omaishoitajan toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Omaishoitajat voivat olla eri-ikäisiä eikä omaishoidon tuen saaminen ole edellytys valinnalle. Kuntoutuslaitosjakso on kuntoutujalle maksuton. Kuntoutuksen aikaisesta sijaishoidosta voi aiheutua omaishoitoperheelle kuluja. Omaishoitajien kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea omaishoitajan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä antaa tietoa ja konkreettisia keinoja oman terveydentilan ja elämänlaadun ylläpitämiseksi etsiä yksilöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin tunnistaa omaishoitajan työssä olevia rasitustekijöitä ja stressiä sekä opettaa niiden käsittelyä antaa sairauksia koskevia tietoja ja omaisen hoitamiseen tarvittavia valmiuksia Kuntoutuskurssit ovat alueellisia, mikä tarkoittaa sitä, että omaishoitaja voi hakea ainoastaan oman vakuutuspiirinsä alueen kursseille. Kuntoutuskurssit ovat alueellisia. Omaishoitaja voi hakea ainoastaan oman vakuutuspiirinsä kursseille. Pohjois- ja Itä-Suomen alueet ovat yhdistettynä vakuutuspiirinä ja kursseja voi hakea siten laajemmalta alueelta. Kuntoutushakemuslomakkeita saa Kelan toimistoista tai ne voi tulostaa Kelan verkkosivuilta (www.kela.fi). Kelasta saa myös neuvoja hakemuksen täyttämiseen. Kuntoutushakemus liitteineen toimitetaan Kelan toimistoon. Kuntoutuspäätöksen antaa Kela. Tarkempia tietoja omaishoitajalomista sekä kuntoutuskursseista vuonna sekä lomaja kuntoutuskurssiopas ~ 14 ~

15 OmaisOiva-toiminta käynnistyy Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt Omaishoitajat ja läheiset -liitolle kohdennetun toimintaavustuksen OmaisOiva-toimintaan Liiton paikallisyhdistyksistä kahdeksan sai avustuksen omaan OmaisOiva-toimintaansa: o o o o Perhonjokilaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry o o o o Kuopio Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HUOM! Uusien OmaisOiva-avustusten haku toukokuun loppuun mennessä RAY:een. OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n ja paikallisyhdistysten yhteinen, omaishoitajille suunnattujen jaksamista tukevien toimintamuotojen kehittämiseen ja juurruttamiseen tähtäävä toimintamuoto. Tavoitteet o Omaishoitoperheillä on mahdollisuus saada järjestölähtöistä tukea lähialuetoimintana o Liiton paikallisyhdistysten toiminta alueensa omaishoitoperheille suunnattujen, jaksamista tukevien ja ylläpitävien toimintamuotojen toteuttajana ja kehittäjänä on suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää o Liiton paikallisyhdistykset pystyvät tarjoamaan osallistumismahdollisuuksia entistä useammalle omaishoitoperheelle koko toiminta-alueellaan Liitto koordinoi toimintaa valtakunnallisesti sekä ohjaa ja tukee sitä alueellisesti. Lisätietoja OmaisOiva-toiminnasta: o Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö, puh tai o Sari Havela, aluevastaava, suunnittelija (OmaisOiva-toiminta), puh tai tai omalta aluevastaavaltasi o OmaisOivan koulutussuunnittelija tulossa Kuopioon keväällä 2014 OmaisOiva-toimintana liiton paikallisyhdistykset toteuttavat mm: Tulossa Oivallisia tilaisuuksia o OmaisOiva starttipäivä 20.3.Helsinki, OmaisOivaan rahoituksen saaneille yhdistyksille. o Oiva-hankepoliklinikka Helsinki. Avoin kaikille paikallisyhdistyksille. o Oivaltava-hankepoliklinikka Tampere. Päivien teema on seuranta ja arviointi. Avoin kaikille paikallisyhdistyksille. o Kesän OivaAvaimet: Seinäjoki, Kuopio ~ 15 ~

16 ALUEVIISARI1/2014 Ovet - omaishoitajavalmennus Ovet-valmennustoiminnan kuulumiset Sandra Gehring on palannut vuoden alusta takaisin koulutussuunnittelijaksi Oviin. Seuraava Ovet-ohjaajakurssi, järjestyksessään jo yhdestoista, pidetään Helsingissä Mukaan mahtuu vielä uusia valmennusten järjestämisestä kiinnostuneita. Ilmoittautumiset 21.2 mennessä. Yhteistyössä Lounais-Hämeen omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa järjestetään ensimmäistä kertaa videolaitteita hyödyntävä Ovet-etäohjaajakurssi. Kurssin kouluttajat ovat Helsingissä ja osallistujat Forssassa ja Nivalassa. Kolmelle päivälle (24.3., ja 3.4. klo ) jaettu kurssi kestää yhteensä 12 tuntia. Osallistujia mahtuu vielä kummallekin paikkakunnalle. Myös lähiseutujen yhdistysten edustajat ovat tervetulleita mukaan. Ilmoittautuminen päättyy Ovet-omaishoitajavalmennus on nyt myös verkossa! Ovet - verkkovalmennus on tarkoitettu kaikille jotka tukevat ja avustavat sairastunutta tai vammautunutta läheistään tarvitsevat tietoa ja lisää osaamista omaishoitoon liittyvistä asioista haluavat jakaa ajatuksiaan, keskustella ja verkostoitua toisten omaishoitajien kanssa haluavat pohtia omaa omaishoitajuuttaan osana elämän kokonaisuutta Millaista valmennus on? Valmennus koostuu neljästä osa-alueesta, joissa käsitellään omaishoitajuutta, yhteiskunnan tukimuotoja, hoivatyön perusteita ja vertaistukea. Verkkovalmennuksen osallistujat muodostavat oman, suljetun ryhmänsä, jossa toimitaan omalla nimellä. Tukena on ohjaajia, jotka kommentoivat keskusteluja, vastaavat kysymyksiin ja tarvittaessa avustavat teknisissä pulmatilanteissa. Valmennus etenee teemoittain viikko kerrallaan ajalla mutta valmennukseen voi osallistua oman aikataulunsa mukaan. Valmennukseen sisältyy itseopiskeltavaa materiaalia, pohdintatehtäviä, verkossa tapahtuvaa keskustelua sekä mahdollisuus henkilökohtaisen päiväkirjan pitämiseen. Valmennus on osallistujille maksutonta. Mitä osallistuminen edellyttää? Ovet-verkkovalmennus on toteutettu OPTIMA-oppimisympäristön työkaluilla. Valmennukseen osallistumista varten tarvitaan tietokone, Internet-yhteys, sähköpostiosoite ja selain. Uusimmat selaimet toimivat parhaiten. Valmennukseen ilmoittaudutaan sähköpostitse 24.3.mennessä ja mukaan mahtuu enintään 15 osallistujaa. Ilmoittautumiset Ovet kursseille ja verkkovalmennukseen Koulutussuunnittelija Sandra Gehring puh tai Lisätietoja myös Koulutussuunnittelija Malla Heino puh tai ~ 16 ~

17 ALUEVIISARI1/2014 OPASTAVA - hanke etenee Omaishoidon palveluita kehittävä Opastava-hanke starttaa vuonna 2014 myös uusilla pilottipaikkakunnilla Omaishoitajat ja läheiset -liiton sekä nimensä uudistaneen Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n yhteishanke Opastava jatkaa toimintaansa niin uusilla kun vanhoillakin pilottialueilla. Vuonna 2013 alkaneet pilottikokeilut Turussa ja Tampereella jatkuvat edelleen myös vuonna Hankkeen toiminta laajenee vuoden aikana myös uusille pilottipaikkakunnille Poriin ja Kuopioon. Tampereen pilotissa on viime vuonna ideoitu yhteistyössä uusia palveluideoita omaishoitoperheiden palvelutarjontaan. Vuonna 2014 parhaaksi osoittautuneet ideat etenevät käytännön kokeiluun, eli niiden toimivuutta testataan käytännössä yhdessä omaishoitajien, palveluntarjoajien ja paikallisyhdytysten kanssa. Myös Turun pilotissa päästään tänä vuonna osallistumaan ja vaikuttamaan konkreettisesti kaupungin palvelujen kehittämiseen. Turkuun on koottu viime vuonna Suomen tiettävästi ensimmäinen Omaishoidon asiakasraati. Raadissa omaishoitajat ja yhdistystoimijat pääsevät mm. keskustelemaan heille tärkeistä palveluista ja ideoimaan niiden kehittämistä suoraan ammattilaisten ja päätöksentekijöiden kanssa. Kymmenestä omaishoitajasta ja kuudesta ns. asiantuntijajäsenestä koostuva raati aloittaa toimintansa helmikuussa. Porin pilotin suunnittelu on käynnistynyt vauhdikkaasti alkuvuodesta hankkeen uuden työntekijän Marjo Lehtisen tuella. Porin pilotin tavoitteena on kehittää keinoja, joilla omaishoitajat pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan palvelujen laadun arviointiin, mm määrittämään omaishoitoperheille keskeisiä seikkoja laatua arvioitaessa osallistumaan itse arvioinnin toteutukseen. Myös neljännen pilotin (Kuopio) suunnittelu on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta. Kerromme Opastavan kuulumisia kevään aikana Hankepoli- ja AlueAvain-tilaisuuksien yhteydessä (23.4. Helsinki, Seinäjoki, Kuopio). Lisätietoa mm syksyn tulevista valtakunnallisista koulutuksista saat tulevista Yhdistyskirjeistä ja Viisareista sekä Lähellä-lehdestä. Paikkakuntakohtaista tietoa pilottikokeilujen etenemisestä saat myös Opastavan nettisivuilta osoitteesta tai Opastavan koordinaattori Virpi Vepsäläiseltä; puh Lisäksi Opastavassa liitossa toimivat projektisuunnittelija Tanja Hämynen keskustoimistolla puh , sekä vuoden 2014 alusta koulutussuunnittelija Marjo Lehtinen puh , (toimisto Tampereella: Hämeenkatu 13 B, 4. krs). ~ 17 ~

18 ALUEVIISARI1/2014 Suomen omaishoidon verkosto tiedottaa Suomen omaishoidon verkoston teema vuodelle 2014 on Kohtaamisia omaishoidon arjessa. Verkoston vuosikokous pidetään Helsingissä Kokouksessa hyväksytään mahdolliset uudet jäsenet. Nätverket för närståendevård i Finland The Finnish Network for Organisations Supporting Family Caring Verkoston internet-sivut (www.omaishoidonverkosto.fi) ja verkoston esite uusitaan vuoden 2014 aikana. Verkoston valtakunnallinen seminaari järjestetään syksyllä Helsingissä. Alueelliset työryhmät jatkavat toimintaansa. Alueellisille työryhmille on luvassa koulutuspäiviä. Lisätietoa verkoston internetsivuilla sekä tulevissa yhdistyskirjeissä ja Lähellä-lehdessä. Mikäli Suomen Omaishoidon verkoston toiminta kiinnostaa, ota yhteyttä! Lisätietoa verkoston toiminnasta verkosto- ja tiedotuskoordinaattori Juha Viitanen Puh tai Muuta ajankohtaista huomioitavaa Kansainvälinen omaishoidon konferenssi Suomeen Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry järjestää yhdessä Suomen Omaishoidon verkoston ja Eurocarersin kanssa kansainvälisen konferenssin, jonka teemana on Omaishoitajat työpaikoilla ja kansallisissa strategioissa( Caring and working National carer strategies). Konferenssi järjestetään Wanhassa Satamassa Helsingissä perjantaina klo Lisätietoja ja ilmoittautuminen 1.3. alkaen -> Ajankohtaista Liiton ja yhdistysten logon käyttäminen Yhdistykselle lähetetään oheisen mallikuvan mukainen pohja esimerkiksi tiedotteissa ja kirjepohjissa käytettäväksi (arkikäyttöön). Lisäksi laitetaan painatusohje kirjapainotöitä varten. Tunnuksen käyttöön liittyvää ohjeistusta on kevään yhdistyskirjeissä. Lisätietoa viestintäpäällikkö Tiina Kokolta puh tai Omaishoitajien keskustelupalsta Kun yksi kysyy ja toinen vastaa, monet asiat selviävät samalla kaikille lukijoille. Omaishoitajien kokemustietoa kannattaa hyödyntää, kun sitä on helposti saatavilla. Rekisteröidy siis käyttäjäksi (halutessasi nimimerkillä) Lisätietoa Verkosto- ja tiedotuskoordinaattori Juha Viitanen puh tai Olemme myös facebookissa! Osallistu keskusteluun osoitteessa Kunta- ja seurakuntakirje 1 /2014 Kunta- ja seurakuntakirje ilmestyy maaliskuussa ja löytyy sen jälkeen liiton nettisivuilta ~ 18 ~

19 ALUEVIISARI1/2014 Haaste Ukon päivän viettoon 4.4. Pirkanmaan Omaishoitajat Pioni ry on järjestänyt miesomaishoitajille vuosittain Ukon päivänä seminaarin. Kannustamme omaishoitajayhdistyksiä ottamaan päivän valtakunnallisesti miesomaishoitajien jaksamisen tukemisen päiväksi. Kaikki joukolla järjestämään tilaisuuksia ja tapahtumia miesomaishoitajille. Liitto järjestää tänä vuonna lisäksi miesomaishoitajuudesta valtakunnalliset seminaarit Tampereella ja Kemissä 8.4. teemalla; Miehen paikka omaishoitoa miesten näkökulmasta. Ankkuri-jäsenrekisteri Viisarin liitteenä on käyttöohje Ankkurin käyttämiseen uusille jäsenasioita hoitaville paikallisyhdistystoimijoille. Voit kysyä isätietoa jäsenrekisteristä palvelusihteeri Paula Väisäseltä puh Kohdennettu RAY- avustus aluetyön tukemiseen Liitolle myönnettiin RAY:n avustusesityksessä paikallisyhdistysten tukemiseen Yhdistykset voivat siis hakea pienimuotoista rahoitusta tiettyihin yhdistyksen järjestämiin toimintoihin, kunhan avustusesitys on hyväksytty helmikuussa Hakemisesta on yksityiskohtaiset ohjeet helmikuun yhdistystiedotteessa 1 /2014. Yhdistystiedote on luettavissa myös liiton nettisivuilla (www.omaishoitajat.fi/materiaalipankki/yhdistystiedotteet). Tarvittaessa lisätietoa hakumenettelystä ja hakuehdoista Talouspäällikkö Tiina Lehtinen Puh tai Haku päällä ym. - ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa RAY:n avustusosasto järjestää kevättalvella 2014 jo perinteeksi muodostuneen aluekierroksen vuoden 2014 avustusten hakemiseen liittyen. Lisätietoja osoitteessa https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat Lisäksi uusille avustusta saaville järjestöille toteutetaan koulutustilaisuus 4.4 Helsingissä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös aiemmin RAY-avustuksia saaneiden järjestöjen uudet työntekijät, esim. vasta työnsä aloittaneet toiminnanjohtajat ja talousvastaavat. Lisätietoja saa: https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/tapahtumat/koulutus-uusille-ray-avustusta-saaville-jarjestoilleja-uusille-jarjestotyontekijoille. OK opintokeskus asiaa Liiton paikallisyhdistys voi hakea OK- opintotukia järjestämiinsä tilaisuuksiin. Okryverkkoon kirjaudutaan osoitteessa: https://www.okryverkko.net/?page=login. Okryverkko on OK opinto-keskuksen tietojärjestelmä, jossa hallinnoidaan opintokeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettävää opintotoimintaa: opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä (opintokerhoja). Okryverkon käyttö on maksutonta. Apua Okryverkon käyttöön sekä tietoa opintojaksojen hakuun saa: OK - opintokeskuksen aluetoimistoista, joita on viidellä eri paikkakunnalla. Lisätietoja voi kysellä: OK opintokeskus Paasivuorenkatu 2 A 2, 4. krs Helsinki, puh (09) tai Voit kysyä OK-tuesta myös omalta aluevastaavalta. ~ 19 ~

20 ALUEVIISARI1/2014 Alueviisarin liitteet KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN PAIKALLISYHDISTYKSILLE AlueAvain-koulutuksen tavoitteena on tukea omaisyhdistysten kaikkia toimijoita. Toimijat kokoontuvat alueellisesti yhteen, verkostoituvat ja oppivat toinen toisiltaan. Ajankohtaisen tiedon ja hyväksi koettujen käytäntöjen levittäminen tapahtuu tällöin joustavasti ja tehokkaasti. Samalla saadaan toisilta tärkeää vertaistukea. Suomen omaishoidon verkosto ja liiton kehittämishankkeet ovat myös mukana koulutuksissa. AlueAvain- koulutuspäiviä järjestetään jokaisen aluetoimiston toiminta-alueella noin 20 koulutusta vuonna 2014, osa alueiden yhteisinä AlueAvaimen koulutusteemat vahvistetaan vuosittain. Koulutusten sisällöstä, ajankohdista ja paikoista tiedotetaan Viisarissa. ALUEAVAIMEN TEEMAT 2014 AlueAvain-koulutus sisältää aina koulutusosion sekä työnohjauksellisen keskustelun. 1. Yhdistystoiminnan teemat: yhdistyksen toimintamuodot (mm. OmaisOiva, hanketyö) viestintä- ja jäsenasiat 2. Omaistoiminnan sisältöteema erityislasten ja nuorten omaishoidon sekä nuorten omaishoitajien tukeminen; viime vuoden teema jatkuu mm. materiaalipaketin levitys miesomaishoitajat, Miehistä puhetta -koulutuspäivä syksyllä Lisäksi paikallisyhdistyksille toteutetaan koulutusta liiton eri toimintasektoreiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. ~ 20 ~

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain 27.10.2015 Helsinki aluekoordinaattori Pia Järnstedt Tukea yhdistyksen hankkeelle liitosta Liitto tukee yhdistysten erilaisia hankkeita Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 18.12.2015 1 / 5 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Hyvät yhdistystoimijat, Vuoden viimeiset päivät ovat käsillä. Tänäkin vuonna omaishoitajien viikolla

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2014 Sivu 1 (5)

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2014 Sivu 1 (5) avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2014 Sivu 1 (5) Avustusta hakeneet 35 71 Jäsenyhdistyksiä 2013 lopussa Ei hakemusta 36 Hyväksytyt 41 Hylätyt avustushakemukset 23 myöntämä 2013 Haettu

Lisätiedot

ALUEVIISARI 2 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA

ALUEVIISARI 2 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA 1 ALUEVIISARI 2 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset - liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi Omaishoitajat ja läheiset liiton paikallisyhdistyksiin

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 15.4.2015 1 / 6 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Vuosi on edennyt pikavauhtia ja taas on kevätkokousten aika. Alkuvuoteen ovat oman suolansa tuoneet

Lisätiedot

VIISARI 1 /2013 ALUETYÖ TIEDOTTAA

VIISARI 1 /2013 ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, aluetyö Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi VIISARI 1 /2013 ALUETYÖ TIEDOTTAA 30.1.2013 Omaishoitajat ja Läheiset

Lisätiedot

Viisarin lopussa liitteinä on seminaariohjelmia ja AlueAvain esite syksyn ja alkutalven koulutuksista.

Viisarin lopussa liitteinä on seminaariohjelmia ja AlueAvain esite syksyn ja alkutalven koulutuksista. 1 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 12.10.2012 Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi VIISARI 2 /2012 ALUETYÖ TIEDOTTAA Viisarista 2/2012 löydät ajankohtaisia

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 17.6.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Hyvät kuntien ja seurakuntien toimijat!

Hyvät kuntien ja seurakuntien toimijat! 11.3.2015 1 / 9 Hyvät kuntien ja seurakuntien toimijat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton kunta- ja seurakuntakirje on nyt omaishoitotiedote. Siinä kerrotaan yleisistä omaishoitoon liittyvistä asioista,

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! OMAISHOITOTIEDOTE 3/2016 1 / 6 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, aluetyö Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 17.2.

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, aluetyö Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 17.2. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, aluetyö Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 17.2.2012 VIISARI 1 /2012 ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja Läheiset

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto, Hankepoliklinikat 2013

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto, Hankepoliklinikat 2013 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto, Hankepoliklinikat 2013 Keskiviikko 13.2.2013 klo 9.30-15.30 TAMPERE, Monitoimitalo 13 9.30 Aamukahvi 9:45 Tervetuloa hankepoliklinikalle 10.00 Paikallisyhdistysten hankekokemuksia

Lisätiedot

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2016 Sivu 1 (5)

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2016 Sivu 1 (5) avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2016 Sivu 1 (5) YHTEENSÄ 2016 kpl Avustusta hakeneet 38 69 Jäsenyhdistyksiä 2015 lopussa Ei avustushakemusta 31 Hyväksytyt avustushakemukset 48 19

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! YHDISTYSTIEDOTE 3/2016 1 / 6 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Kesä on tuloillaan ja yhdistyksissä saattaa kesän aikana olla hiljaista. Omaishoidossa

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

VIISARI 1 /2011 ALUETYÖ TIEDOTTAA

VIISARI 1 /2011 ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, aluetyö Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 23.2.2011 VIISARI 1 /2011 ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja Läheiset

Lisätiedot

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2017 Sivu 1 (6)

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2017 Sivu 1 (6) avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2017 Sivu 1 (6) YHTEENSÄ 2017 kpl Avustusta hakeneet 38 69 Jäsenyhdistyksiä 2016 Ei avustushakemusta 31 Hyväksytyt avustushakemukset 47 19 OIVA 2015

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 10.6.2015 1 / 6 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Kiireinen kevät alkaa olla takana. Tänä vuonna tapahtuu myös kesäaikana: liitto on näyttävästi mukana

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Viisarin lopussa liitteinä on valtakunnallisen viikon kysely ja seminaariohjelmia

Viisarin lopussa liitteinä on valtakunnallisen viikon kysely ja seminaariohjelmia 1 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 29.09.2011 Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi VIISARI 2 /2011 ALUETYÖ TIEDOTTAA Viisarista 2/2011 löydät ajankohtaisia

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 27.9.

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 27.9. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 27.9.2013 1 ALUEVIISARI 2 /2013, ALUETYÖ TIEDOTTAA Viisarista 2/2013 löydät ajankohtaisia

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 19.2.2015 1 / 12 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Aurinko on tullut jälleen vuoden pimeimmän vaiheen jälkeen esiin. Auringon ja valon voima on ihmeellinen:

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) historian viimeiset avustusesitykset julkaistiin 15.12. Liiton avustukset pysyvät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä 27.10.2015 klo 10.00-15.45, Helsinki Valtakunnallinen AlueAvain - Hanketoiminnan

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2 12.2.2015 /Minna Rajalin EMESSI2 11/2013 11/2015 Tavoite: edistää verkossa tapahtuvan vertaismentoroinnin avulla järjestötyöntekijöiden

Lisätiedot

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014

Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Oiva-hankepoli 23.4.2014 10.00 Aamukahvi 10.30 Tervetuloa Oiva-hankepoliklinikalle Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry 10.45 OmaisOiva

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Omaishoito? Omaishoito ja vanhuspalvelulaki Omaishoitoa tuetaan pääasiassa omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain perusteella

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 5.12.2014 1 / 6 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Kulunut vuosi on ollut omaishoidon kehittämisen kannalta merkittävä. Tänä vuonna valmistui ensimmäinen

Lisätiedot

Nätverk för närståendevård i Finland. The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

Nätverk för närståendevård i Finland. The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Nätverk för närståendevård i Finland The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring MIKSI VERKOSTO? Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! OMAISHOITOTIEDOTE 2/2016 1 / 8 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta.

Lisätiedot

POP UP kahvilapäivä

POP UP kahvilapäivä POP UP kahvilapäivä 20.5.2017 POP UP -kahvilapäivä Kansainvälisenä ravintolapäivänä 20.5 Järjestettiin toista kertaa Osa Suomi100 ohjelmaa Mukana 24 paikallisyhdistystä Mukana olleet yhdistykset: Laukaan

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 23.9.2015 1 / 9 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Vuosi on taas pitkällä ja käsillä on liiton ja paikallisyhdistysten syyskokousten aika. Liiton syyskokouksessa

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

HYVÄÄ SYKSYN JATKOA JA TAPAAMISIIN!

HYVÄÄ SYKSYN JATKOA JA TAPAAMISIIN! JÄSENTIEDOTE 3/2015 Kuva: Taina Kaarto 18.9.2015 HYVÄ LUKIJA! Syksy etenee ja olemme saaneet nauttia pitkään lämmöstä sekä kesäkukkien jatkuvasta hehkeästä kukinnasta. Metsän antimet ovat olleet runsaimmillaan

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Kun kurkotat tähtiin, et ehkä saavuta niitä, mutta eivätpä kätesi tahraannu maantien kuraankaan (Leo Burnett)

Kun kurkotat tähtiin, et ehkä saavuta niitä, mutta eivätpä kätesi tahraannu maantien kuraankaan (Leo Burnett) Kun kurkotat tähtiin, et ehkä saavuta niitä, mutta eivätpä kätesi tahraannu maantien kuraankaan (Leo Burnett) Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja 31.10.2013 Tilaisuuden tavoitteet, organisointi ja työskentelytapa Ympäristösi parhaat tekijät Työpajan tavoitteet 2 Lisätä yhteistä tietopohjaa lentoasemaverkostoa

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 2.11.2015 Marjo Lehtinen, projektisuunnittelija, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke Omaishoitajat ja läheiset liitto

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2015. 15.9.2015 Pirkko Granö

Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2015. 15.9.2015 Pirkko Granö Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2015 15.9.2015 Pirkko Granö Postinhakija Omaishoidon monet kasvot Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Luonnos 18.9.2015

Toimintasuunnitelma. Luonnos 18.9.2015 Toimintasuunnitelma 16 4 18.9.2015 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 3 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 4 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Ovet-avaimia oivallukseen Kuopio 27.11.2014. Sandra Gehring, Malla Heino

Ovet-avaimia oivallukseen Kuopio 27.11.2014. Sandra Gehring, Malla Heino Ovet-avaimia oivallukseen Kuopio 27.11.2014 Sandra Gehring, Malla Heino Valmennusta? Omaishoitajilleko? Ovet-valmennusten taustaa Omaistaan hoitavat toimivat tavallisen ihmisen taidoin. He tarvitsevat

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä 2.2.2010 Pekka Myrskylä Tilastokeskus 4.2.2010 2 200 Kuvio 5.2 Ikärakenteen muutos 2009-2060 (2009=100) Ikärakenteen muutos

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot