Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali 4 3 Talousarvion tasapainottaminen 5 4 Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus Talvikunnossapidon käytännöt 7 6 Lausunto tarkastuslautakunnan v arviointikertomuksen 9 toimenpide-ehdotuksista 7 Ilmoitusasiat 11 8 Muut asiat 12

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Räinä Jari pj Holappa Lauri varapj Krekilä Marja-Leena jäsen Sipilä Sanna jäsen Rantapirkola Kaarlo varajäsen Heikura Asko varajäsen Tönkyrä Kalevi kh:n vpj Maikkola Markku esittelijä POISSA Juola Raija jäsen Karvosenoja Hannu jäsen Ripatti Sasu jäsen Tanskanen Oiva kh:n pj Karinen Tero kj ALLEKIRJOITUKSET Räinä Jari Maikkola Markku KÄSITELLYT ASIAT 1-8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekninen toimisto kokouksen jälkeen Sipilä Sanna Rantapirkola Kaarlo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hailuodon kunnanvirasto klo 12:00.

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk 1 Hailuodon kunnan hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kunnanjohtajalla. Kokouskutsu tulee postittaa vähintään 6 päivää ennen kokousta. Kiireellisen kokouksen koollekutsumisessa puheenjohtajalla on harkintansa mukaan mahdollisuus käyttää lyhyempää kutsuaikaa. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet lautakunnan jäsenistä on paikalla. Asiat päätetään kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän esitys on käsittelyn pohjana. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. Hallintosäännön (55-57 ) mukaan esittelijästä, sihteeristä ja valmisteluvastuista päättää lautakunta. Päätösehdotus: Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Päätösehdotus hyväksytään.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien vaali Teknltk 2 Valtuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Samaa käytäntöä sovelletaan lautakunnissa lautakunnan jäseniin. Pöytäkirjantarkastajille ilmoitetaan pöytäkirjan valmistumisesta puhelimitse, jollei kokouksessa muuta sovita. Päätösehdotus: Lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Karvosenojan ja Kaarlo Rantapirkolan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Päätös: Lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Sipilän ja Kaarlo Rantapirkolan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Talousarvion tasapainottaminen Teknltk 3 Kunnanhallitus on talousarvion 2015 käsittelyn yhteydessä esittänyt 2 %:n toimintamenojen karsintaa toimintakate- ja vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi (yht ).Valtuusto on vahvistanut päätöksen. Koska käyttösuunnitelman muutoksella pyritään vuosikatteen parantamiseen, käsittely ei koske sisäistä laskutusta (sis. tulo/sis. meno). Valtuustokäsittelyn jälkeen kunnanhallitus tarkisti säästötavoitetta :lla (yht ) valtionosuuspäätöksestä johtuen. Säästötavoite (netto) on palvelualueittain seuraava: - hallintopalvelut (menot yht ) perusturvapalvelut (menot yht ) sivistyspalvelut (menot yht ) tekniset palvelut (menot yht ) Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hallituksen määrämän säästötavoitteen toteuttamiseksi jättää myöntämättä yksityistieavustukset vuodelle 2015 (yht ). Lisäksi lautakunta edellyttää säästöjä koko teknisen lautakunnan pääbudjetissa matkustus- ja kuljetuspalveluista, kalusto- ja rakennusmateriaalihankinnoista sekä rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluista (yht ). Päätös: Päätösehdotus hyväksytään. Liitteet Liite 1 Talousarvion tasapainottaminen Jakelu kunnanhallitus kiinteistönhoito tekninen isännöitsijä

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Teknltk 4 Oheiselle liitteelle on laadittu vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus vastuualueittain teknisen lautakunnan toimintatuotoista ja -menoista. Tekniset palvelut on vuoden 2014 tilinpäätöksessään: toimintakuluissa alittanut arvioidut menot 0,2 %-yksiköllä toimintatuotoissa alittanut arvioidut tulot 0,1 %-yksiköllä toimintakate on parantunut arvioidusta 0,9 %-yksiköllä toteutuneet poistot ovat ylittäneet arvioidut 8,30 %-yksiköllä tilikauden tulos heikkenee arvioidusta 6,10 %-yksiköllä Tekninen lautakunta LT70 yhteensä TA 2014+muut. Toteutuma Käyttö % Menot , ,63 99,80 % Tulot , ,81 99,90 % Toimintakate , ,82 99,10 % Poistot , ,56 108,30 % Netto , ,38 106,10 % Vuoden 2014 tilinpäätöksessä on kiinteistöpalvelujen osalta eri kustannuspaikkojen kate siirretty sisäisinä erinä niille palvelualueille, jotka kyseisen kustannuspaikan mukaisia rakennuksia hallinnoivat. Sisäiset TA2014 TP2014 Tod.tot. v.2014 erät Hallintopalvelut -821, , ,48 Perusturvapalvelut , , ,35 Sivistyspalvelut , , ,96 Yhteensä , , ,83 Sisäiset erät sisältävät rakennusten menot ja tulot nettona palkkakustannuksineen. Negatiivinen etumerkki tarkoittaa tuloa palvelualueelle, positiivinen vastaavasti menoa.tilinpäätöksen talousarviovertailuun jääneet tulosyksikkötason kirjausvirheet on huomioitu sarakkeessa Todellinen toteutuma v Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksytään. Liitteet Liite 2 Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Jakelu kunnanhallitus kunnanvaltuusto

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Talvikunnossapidon käytännöt Teknltk 5 Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat yleiset tiet: - Luovontie / Marjaniementie maantie Pölläntie maantie Ulkokarvontie paikallistie Sumpuntie paikallistie 8675 Yleisten teiden hoitovastuu on paikallisella ELY-keskuksella. Hailuodon kunnan asemakaava-alueilla sijaitsevat seuraavat kadut: - Sintantie - Metsäkuja - Ojakuja Asemakaava-alueilla kaduiksi lohkottujen tiealueiden hoitovastuu on kunnalla. Kaikki muut Hailuodon kunnan alueella olevat viralliset tiet ovat yksityisteitä. Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Yksityistielainsäädännön mukaan yksityisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tiekunta tai sen puuttuessa tieosakkaat. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapito tarkoittaa yksityistielain mukaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tien pysyttämiseksi sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia. Toisaalta jos tieosakas vaatii tienpitoa kokonaan tai tietyiltä osin suoritettavaksi korkeampaa tasoa vastaavana kuin edellä on sanottu, on tieosakkaan suoritettava itse aiheutuvat lisäkustannukset. Tien kunnossapidon piiriin kuuluvat ajorata sekä sen käyttämistä ja säilymistä varten pysyvästi tarvittavat alueet, rakenteet ja laitteet. Tiekunnan kunnossapidettäviin laitteisiin kuuluu myös tien nimikilvet, jotka Hailuodossa kunta on keskitetysti asentanut osoitejärjestelmän voimaan tullessa. Lisäksi kunta on tuon jälkeen asentanut kertaalleen uusien yksityisteiden nimikilvet. Tiekuntien tulee vastata niiden hoidosta ja tarvittaessa itse kustantaa tarvittavat lisäviitat tien eri osiin. Tien toimielin hoitokunta tai toimitsijamies hoitavat tiekunnan asioita ja toimielimellä vain on oikeus ostaa kunnossapitopalveluja tiekunnalle. Jos tiekuntaa ei ole perustettu, voivat tieosakkaat yhdessä sopia kunnossapitotoimista. Yksityisteiden valitusviranomaisena toimii tielautakunta.hailuodossa tielautakunnan tehtäviä hoitaa kunnan tekninen lautakunta. Kunnallislain mukaisista yksityistieasioista kuten avustuksista ja teiden kunnossapitoluokista päättää tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle määrärahaa yksityisteiden avustamiseen (avustukset, talvikunnossapito) ja päättää yksityisteiden avustamisesta kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Yksityisteiden kunnanavustus ei ole lakisääteinen, vaan avustus perustuu kunnallispoliittiseen päätökseen. Hailuodon kunnan tekninen lautakunta on avustanut tiekuntia vuosittain jaettavalla avustusmäärärahalla, joka viime vuosina on ollut suuruudeltaan

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta ,00 euroa. Lisäksi tekniset palvelut on organisoinut ja kustantanut yksityisteiden talvikunnossapidon. Talvikunnossapidosta on viime vuosina vastannut 4-5 urakoitsijaa, joiden kanssa on tehty urakkasopimukset alueiden hoidosta. Hoitotason määritystä varten on kunnassa laadittu yksityisteiden talvikunnossapidon palvelutaso-ohje, jota on viimeksi päivitetty Palvelutaso-ohjeessa määritellään se talvikunnossapidon taso, jonka kunta pystyy vakituisille asukkailleen kulloinkin tarjoamaan. Lisäksi ohjeessa määritellään tiekuntien ja -osakkaiden sekä urakoitsijoiden vastuita. Hoidettavat alueet ovat erikokoisia ja niillä on eritasoisia tieosuuksia. Urakoitsijoilta kerätyn tiedon mukaan koko saaren kaikkien vakituista asumista sisältävien lingottavien yksityis- ja pihateiden kiertäminen kertaalleen tarkoittaa yli 240 km:n matkaa. Pisin yksittäisen alueen hoitolenkki on yli 100 km, toiseksi pisin lähes 80 km. Urakoitsijoilta tuleekin vuosittain toiveita ja esityksiä alueiden pienentämisestä. Suurin ongelma kunnan organisoiman talvikunnossapidon järjestämisessä on se, että tarjouksia alueiden hoidosta saadaan liian vähän hoidettavaan tiekilometrimäärään nähden. Tästä johtuen urakoista ei synny kilpailua, ja kunnan on ollut pakko hyväksyä käytännöllisesti katsoen kaikki annetut tarjoukset, jotta alueet saadaan hoidettua. Palvelun ostaminen mantereelta ei ole kustannustehokasta nykyisen liikenneyhteyden ja talvikunnossapidon palvelutason puitteissa. Ongelmia aiheuttaa myös sateen ja kovan tuulen aiheuttama kinostuminen, joka pahimmissa paikoissa tukkii tieuran muutamassa minuutissa uudelleen. Näiden yleensä pelto-osuuksilla sijaitsevien tieurien jatkuva aukipitäminen ei ole mahdollista ilman tieosakkaitten omia toimenpiteitä. Kolmantena puutteena on palvelutaso-ohjeen mukaisten tiekuntien ja -osakkaiden vastuulle jäävien toimenpiteiden heikko taso (mm. aurausviitoitus, tien rakennekerrosten hoito, puuston poisto). Lisäksi ongelmana on vastuuhenkilöiden puuttuminen etenkin järjestäytymättömien tiekuntien osalta. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää järjestää työpalaverin yksityisteiden talvikunnossapidon käytännöistä. Palaveriin kutsutaan paikalliset linkousurakoitsijat, edustajat tiekunnista ja jakokunnasta sekä teknisen lautakunnan jäsenet. Palaverin ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Palaverissa linjataan mm. kunnan organisoiman ja kustantaman talvikunnossapidon jatkomahdollisuuksia ja muutostarpeita sekä talvikunnossapidon vastuiden jakoa. Palaverin pohjalta valmistellaan tarvittavat muutokset ja toimenpiteet hyväksyttäväksi lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Päätös: Päätösehdotus hyväksytään. Liitteet Liite 3 Talvikunnossapidon käytännöt Jakelu linkousurakoitsijat kunnanhallitus

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lausunto tarkastuslautakunnan v arviointikertomuksen toimenpide-ehdotuksista Teknltk 6 Tarkastuslautakunta on laatinut tarkastuskertomuksen kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2013 ja velvoittaa kunnanhallituksen raportoimaan valtuustolle lokakuun loppuun 2014 mennessä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomuksen johdosta. Arviointikertomuksen huomioista on pyydetty lausunnot lautakunnilta 2014 syksyllä. Arviointikertomuksessa on teknisen toimen osalta esitetty, että asiakastyytyväisyys esim. rakennuslupa-asioiden käsittelyssä toteutetaan jokaisessa lupahakemuksen käsittelyssä antamalla asiakkaalle palautelomake ja vastauskirjekuori palautusta varten. Lisäksi arvioinnissa tuli esiin, että kunnassa ei ole tehty selvitystä korjausvelasta kiinteistöittäin ja tarkastuslautakunta esittää, että kyseinen korjausvelka tulisi selvittää. Hailuodon kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Lautakunta on aikanaan delegoinut päätösvaltaansa rakennustarkastajalle siten, että lautakunta päättää ainoastaan poikkeamishakemuksista annettavista lausunnoista ja kunnan toimivaltaan kuuluvista poikkeamispäätöksistä. Rakennustarkastaja (nyk. tekninen johtaja) päättää suunnittelutarveratkaisuista, rakennus- ja toimenpideluvista, maisematyöluvista ja toimenpideilmoituksista. Käytäntö on osoittautunut joustavaksi sekä toimivaksi, ja menettelytapa on ollut myös asiakkaan kannalta nopea ja tehokas. Rakennuslupahakemukset on käsitelty ja päätökset tehty viimeistään neljän viikon kuluessa liitteiltään moitteettoman hakemuksen jättämisestä. Vuosina rakennusvalvonnassa käsiteltiin yhteensä 423 erilaista lupa-asiaa. Keskimäärin se tarkoittaa n. 85 lupa-asiaa/vuosi. Vuosina teknisen johtajan lupapäätöksistä jätettiin yhteensä 4 oikaisuvaatimusta. Teknisen johtajan työpanoksesta n. 30 % kuluu rakennusvalvonnan tulosalueen tehtäviin. Rakennusvalvonnassa tehtävät lupapäätökset perustuvat olemassa olevaan lainsäädäntöön ja oikeusvaikutteisiin kaavoihin. Lupaprosessit ja kaavakonsultointi kohtelevat kaikkia hakijoita samalla tavoin huolimatta siitä, että hakijoilla saattaa olla prosessin alussa erilaisia käsityksiä mm. omistamiensa kiinteistöjen rakennusoikeuksista. Teknisen johtajan päätöksiin tyytymättömillä on mahdollisuus jättää oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Muunlaisen asiakaspalautteen käsittelyyn ei rakennusvalvonnassa tällä hetkellä ole resursseja. Tekniset palvelut pyrkii talousarvion 2015 mukaisesti selvittämään resurssiensa puitteissa kunnan kiinteistöjen korjausvelan kiinteistöittäin kuluvan vuoden aikana. Päätösehdotus: Lausuntonaan tekninen lautakunta toteaa, että tarkastuslautakunnan esittämät asiakastyytyväisyyskyselyt eivät ole varsinaista rakennusvalvonnan viranomaistoimintaa, vaan ne ovat yksi keino mitata rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyden tasoa. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen edellyttää etenkin palautevaiheessa työaikaa lupapäätöksen tekijältä. Tällaista resurssia ei rakennusvalvonnassa tällä hetkellä ole olemassa. Korjausvelka selvitetään resurssien puitteissa kuluvan vuoden aikana.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Päätös: Päätösehdotus hyväksytään. Liitteet Liite 4 Lausunto tarkastuslautakunnan v arviointikertomuksen toimenpide-ehdotuksista Jakelu kunnanhallitus tarkastuslautakunta

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Teknltk 7 - liite 5: viranhaltijapäätökset liite 6: myönnetyt luvat Päätösehdotus: Asiat merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksytään. Liitteet Liite 5 Ilmoitusasiat Liite 6 Ilmoitusasiat

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Muut asiat Teknltk 8 Ei muita asioita.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUS/VALITUSOHJEET Kunnallis/lupa-asiat MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:1, 2, 5, 6, 7, 8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 3, 4 Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen valitus hallinto-oikeudelle: Pykälät: Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/valituksen. Oikaisuvaatimus/valitusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 3,4 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Tekninen lautakunta, Luovontie 176, HAILUOTO puhelin , telekopio , virka-aika klo 08:00-16:00 Valitusviranomainen Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Valitusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Valituskirjeen sisältö ja toimittaminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen: Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU, puhelin , telekopio , virka-aika klo 08:00-16:00 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (lupapäätöksissä päätöksen antopäivä). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse, telekopiona, sähköpostina tai lähetin välityksellä.oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä.oikaisuvaatimusasiakirjojen toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Valituskirjeessä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.valituskirjeeseen on liitettävä päätös josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) valitusaika on luettava. Lisäksi valituskirjeeseen tulee liittää ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse, telekopiona, sähköpostina tai lähetin välityksellä.valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä.valitusasiakirjojen toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Pvm: Hailuodossa klo 12:00 Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot