Yritystuet. Yrittäjä ja yritys. Henkistä sparrausta. Rahallista tukea

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystuet. Yrittäjä ja yritys. Henkistä sparrausta. Rahallista tukea"

Transkriptio

1 Yritystuet Henkistä sparrausta Yrittäjä ja yritys Rahallista tukea

2 Auttaja vai ottaja Yrityspalveluissa eli Perustamiseen ohjaavassa / neuvontapalveluissa vähintään h ELY, VTT, Finnvera, Tekes n h Kehitysyhtiöt n h Lisäksi ESR & EAKR - hankkeet Kustannukset Palkkoihin n. 350 milj. Muut kulut * 2?

3 Auttaja vai ottaja Saajia n kpl Paljon nuoria Kanta-asiakkuus Tekes 2219 yritystä Poimintoja Nokia 10 milj, NSN 5 milj, Neste Oil 4,3 milj, Digia 3 milj, Kemira 2 milj, Stora enso 5 milj, Upm 4,7 milj, Wärtsilä 3,6 milj. Myös muut keskittyvät Onko toiminta tehokasta?

4 Käsitteellisesti tuki Säädellään WTO- säännöillä ja EU:n lainsäännöillä Rahoitusta joka on markkinaehtoista halvempaa, safe harbour - periaate Valtiolta tai kunnalta (julkinen taho) Valikoituvuus Vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua Saattaa vaikuttaa jäsenten väliseen kauppaan

5 Safe harbour Yritys pyytää kunnalta takausta koneinvestointiin Ei tukea jos: 1) Lainanottaja ei taloudellisissa vaikeuksissa (yrityssaneeraus, selvitystila) 2) Takauksen laajuus voidaan mitata myöntöhetkellä asianmukaisesti 3) Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainamäärästä 4) Takauksesta peritään markkinahintainen takausmaksu. Käytännössä esim. markkinareferenssi Pk-yritysten tapauksessa markkinaehtoisuuden määrittämisessä voidaan käyttää tuensaajan luottoluokitukseen perustuvia ns. safe-harbour-maksuja

6

7 Paljonko tukea? Laskenta: markkinahinta takauksesta veloitettu hinta Markkinahintaa ei saatavilla Pk-yritykset: taulukon takausmaksun ja veloitetun takausmaksun erotus (diskonttaa nykyarvoon) Diskonttokorkona komission vahvistama Suomea koskeva referenssikorko korkopistettä Suuryritykset: markkinahintainen laina vs. Takauksen avulla saadun lainan korkoerotus

8

9 Tukien määrät Kehittämisavustus 135 Kuljetustuki 5 Starttiraha 40 Tekes T&K 270 Finpro 22 Energiatuki 100 Finnvera, luottotappio ja korkotuki 39 Telakat, innovaatiotuki 15 Palkkatuki 94 Työllisyysperusteinen invest. 16 MMM mikroyritystuki 50 Tuki kauppaaluksille 79 Varustamot ympäristöinv. 30 Energiaverotuki 320 Yhteensä milj.

10 Poikkeuksia Kuluttajille, sosiaalisin perustein Luonnonmullistusten korjaaminen Komission harkinnan jälkeen mm. Alueellinen tuki Pk- yritykset, invest. työllisyys, konsult. T&K tuet Jne...

11 Rahoituksen lähteet

12 alueellista sekamelskaa Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelman alue Siirtymäkauden alue Hämeenlinna Kouvola Helsi nki

13 Ely - keskus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Pieni omarahoitusosuus Poistumassa? Starttiraha Valmisteluraha Käynnistämistuki

14 Ely - keskus Ely-keskus voi myöntää Pk-yrityksille investointitukea ja kehittämistukea. Tukea kohdistetaan yritystoimintaan (ei maatilatalouteen,rakennusliiketoimintaan eikä kuljetustoimintaan). Toimintaympäristötukea voidaan myöntää lähinnä julkisyhteisöille pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseen. Energiatukea voidaan myöntää uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäviin hankkeisiin kaiken kokoisille yrityksille ja joillekin yhteisöille.

15 Ely - keskus Tukea suunnataan laadullisesti korkeatasoisiin hankkeisiin tavoitteena erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja toimintaympäristön parantaminen. Tukien myöntämisen perusedellytyksenä on: yrityksellä katsotaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan laajentamisella tai uudistamisella saavutetaan työpaikkojen

16 Ely - keskus tuotannon jalostusarvon tai palvelusten olennainen lisäys (20 %) tai yritys uudistaa käyttöomaisuuttaan tekniikaltaan olennaisesti korkeatasoisemmaksi hankkeen on oltava yrityksen toiminnan laajuus huomioon ottaen merkittävä (suhteessa liikevaihtoon tai esim. rahoitustulokseen) / huom. yksi sudenkuoppa!

17 Ely - keskus Tuen piirissä ei ole: - vähittäiskauppa (Huom. kyläkaupat osin tuettavissa), maatilatalous, kalatalous rakentaminen eikä kuljetus Investointituki Käyttöomaisuusinvestointien toteuttamiseen voidaan myöntää tukea yritykselle, jos yritys aloittaa tai laajentaa toimintaansa taikka uudistaa käyttöomaisuuttaan. - yritystoimintaa varten tarpeellisen käyttöomaisuuden hankkimiseen taikka sen muutos- tai parannustöihin.

18 Ely - keskus investointituen määrä päätetään tuen kohteeksi hyväksyttyjen, käyttöomaisuuden verottomien hankintamenojen perusteella tukitaso riippuu alueesta Investointihankkeen verottomat kustannukset oltava yleensä vähintään euroa (hautomossa voi olla alhaisemmat).

19 TE - keskus tuotannon jalostusarvon tai palvelusten olennainen lisäys (20 %) tai yritys uudistaa käyttöomaisuuttaan tekniikaltaan olennaisesti korkeatasoisemmaksi hankkeen on oltava yrityksen toiminnan laajuus huomioon ottaen merkittävä (suhteessa liikevaihtoon tai esim. rahoitustulokseen) / huom. yksi sudenkuoppa!

20 Ely - keskus Kehittämistuki Yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä tai kansainvälistymistä parantaviin kehittämishankkeisiin voidaan myöntää tukea Yrityksen itse tekemän, rajatun suunnitelman mukaisesti tuotteiden kehittämiseen tai tuotantomenetelmien parantamiseen liikkeenjohto- tai markkinointitaitojen parantamiseen kansainvälistymiseen yrityksen perustamis- tai toimintaedellytysten selvittäminen

21 Ely - keskus Tuen perusteena olevia kustannuksia voivat olla mm. ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot raaka-aine- ja puolivalmistehankinnat teknisten esitteiden valmistuskustannukset (tuotekehityshankkeissa) lisenssi- ja patenttihakemukset (tuotantomenetelmien kehittäminen) palkka- ja matkakustannukset (oltava erityiset perusteet)

22 Ely - keskus patentointi ja tuotteen suojaaminen (tuotekehityshankkeissa) markkinatutkimusmatkat (kansainvälistyminen) uuden avainhenkilön palkka- ja matkakustannukset (käytettävissä muissa kuin tuotekehityshankkeissa, DeMinimis) Kehittämishankkeen verottomat kustannukset oltava yleensä vähintään euroa.

23 Ely - keskus Energiatuki energiatukea säästöselvityksiin ja investointihankkeisiin,jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa, käyttöä ja uuden teknologian käyttöönottoa sekä vähentävät ympäristökuormitusta Tuen saajat: Yritykset ja yhteisöt esim. kunnat, seurakunnat ja säätiöt (tukea ei voi saada: asuinkiinteistöt, valtion laitokset, maatilat, valtion osuutta saavat perustamishankkeet, yksityishenkilöt)

24 Ely - keskus Investointihanke rakentamisesta aiheutuvat kustannukset koneiden ja laitteiden hankinnasta ja asennuksesta sekä niiden muutos- ja korjaustöistä aiheutuvat kustannukset tuki yleensä % Selvityshanke Energiakatselmukset ja analyysit teollisuuteen ja kiinteistöille selvityksen ulkopuoliset asiantuntijakulut tuki yrityksille 40 %, kunnille 50 % Toimintaympäristötuki Yritysten toimintaympäristön parantamiseen nk. puolijulkisille

25 Ely keskus käsittely Hakemus Yritystutkijan esittely sis. kok. Maksatushakemus ja raportti 1 4 kk. t Yritystutkijan käynti Päätös ja tieto hakijalle Hyväksyttävät kustannukset

26 Ely keskus - käsittely Maksatuspäätös Loppuraportti Mahdollinen tarkastus Raha tilille Tietojen säilytys t

27 TEKES

28 TEKES

29 kassa Maksetaan jälkikäteen Usein osa kustannuksista hylätään Rahoittajan mielivalta Käsittelyprosessi pitkä Neuvottele virkamiesten kanssa ETUKÄTEEN Varo päällekkäisyyksiä

30 muutokset Avustuksista lainoihin Aukkoja suljettu saa tukia ainakin jos haluaa olla innovatiivinen Byrokratia Samalla lisääntyy ja vähenee Syynä EU tuetut rahat Tietoisuus lisääntyy

31 mitä vaaditaan? Erillinen projektisuunnitelma Tilinpäätöstiedot Muut yksikkökohtaiset lomakkeet Liiketoimintasuunnitelma Investointilaskelmat Budjetti kehittämistuen jälkeen Raportoinnit ja säilyttäminen

32 kuinka tehdään? Aina yritys ja yksilökohtainen Optimin etsintä - starttiraha vs. hautomotuki Välillä jopa liian raskas tehdä yksin Yli 50 erilaista tukea jotka kausaalisuhteessa Pelkästään TE keskuksen sis. ohjeistus lakiliitteineen yli 1000 s. Ei päällekkäisyyksiä Rahoituksen jatkuvuuden suunnittelu Riskikonsultit, rooli

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala 13.12.2012 1 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminta teemoittain Yrittäjyys- ja yritystoiminta

Rakennerahastotoiminta teemoittain Yrittäjyys- ja yritystoiminta Vipuvoimaa EU:lta-seminaari Helsinki, 25.-26.10.2007 Rakennerahastotoiminta teemoittain Yrittäjyys- ja yritystoiminta Marja Karvonen, Satakunnan TE-keskus Tino Nurmi, Casatino Oy Karvia Satakunnan TE-keskus

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Itsenäisyydenaukio 2, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Team.Finland.fi

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus

Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Uudistuneet EU:n valtiontukisäännöt - Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Yleinen de minimis -asetus Valtiontukiseminaari, Kuntaliitto 3.3.2015 Olli Hyvärinen Olli.Hyvarinen@tem.fi Esityksen rakenne 1. Uusi

Lisätiedot