Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ HALLINTO Yleinen hallinto Kokoukset, seminaarit ja muut jäsentapahtumat Luottamushenkilöiden rekrytointi ja koulutus Sääntöjen muuttaminen Strategian seuranta ja organisaatiouudistus TALOUS LEIRITOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA Ohjaajien kouluttaminen Kirjallinen materiaali ja muu koulutus Koulutusten arviointi ja kehittäminen Kokkien kouluttaminen OHJAAJAREKRYTOINTI TUKIHENKILÖTOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA Painettu ja sähköinen tiedotusmateriaali sekä oheistuotteet Tiedotustilaisuudet Www-uudistus JÄSENLEHTI MUU LEIRITOIMINTA Syysleirit Talvileiri Aikuisleiriprojekti PAIKALLISTOIMINTA KANSAINVÄLINEN JA MUUNKIELINEN TOIMINTA Ruotsinkielinen toiminta Suomessa Yhteistyö ulkomaisten järjestöjen kanssa KIVAJAOSTO NUORTEN FILOSOFIATAPAHTUMA (NUFIT) KAHVILA SOIHTU MUU YHTEISTYÖ KOTIMAASSA LIITE: TOIMIKAUDEN 2010 KESKEISIÄ LUKUJA LIITE: PROMETHEUS-LEIRITOIMINNAN PERIAATTEET ( ASTI)

3 1. YLEISTÄ Toimintansa aikana Prometheus-leirin tuki ry (Protu) on vakiintunut tärkeäksi suomalaiseksi nuorisojärjestöksi. Vuosi 2010 oli Protun 20. kokonainen toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnan ydin oli ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumattomille nuorille tarkoitettujen aikuistumisleirien eli Prometheus-leirien järjestäminen. Myös vuonna 2010 leirit ja niiden valmistelu muodostivat toiminnan tärkeimmän painopistealueen. Keskeisimpiä leirien valmistelun osa-alueita ovat koulutustoiminta, ohjaajien rekrytointi ja tukeminen sekä tiedotustoiminta. Leiritoiminnan ympärille on syntynyt muita toimintamuotoja, jotka on pääosin suunnattu leirin käyneille nuorille ja joissa aikuistumiskoulutuksen perusajatus säilyy. Tällaisia toimintamuotoja ovat esimerkiksi paikallisryhmät, kivajaosto, syysleirit ja Nuorten filosofiatapahtuma. Lisäksi yhdistys harjoittaa aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Mainittujen toimintamuotojen lisäksi vuonna 2010 yhdistyksen toimintaan kuuluivat yhteistyö kahvila Soihdun ja muiden kotimaisten toimijoiden kanssa. Kaikki yhteistyömuodot koettiin merkittäviksi yhdistyksen toiminnan kannalta. Vuonna 2010 valtaosa Prometheus-leireille osallistuneista nuorista oli vuonna 1995 syntyneitä. Leirit tavoittivat 906 nuorta eli noin 1,4 prosenttia ikäluokasta. Kaiken kaikkiaan yhdistyksen toimintaan osallistui arviolta noin alle 29-vuotiasta nuorta. Osallistujavuorokausia leireillä, koulutuksissa ja muussa yhdistyksen toiminnassa kertyi vuoden aikana noin Vuoden 2010 alkaessa yhdistyksellä oli henkilöjäsentä ja kuusi yhteisöjäsentä. Henkilöjäsenistä alle 16-vuotiaita oli tuolloin jäsentä ja vuotiaita jäsentä. Toimikauden päättyessä yhdistyksellä oli henkilöjäsentä. Alle 16-vuotiaiden osuus oli laskenut 460 henkeen mutta vuotiaiden määrä selvästi kasvanut henkeen. Yhteisöjäsenten määrä pysyi samana. 2. HALLINTO 2.1. Yleinen hallinto Yhdistyksen käytännön toimintaa vuoden aikana johti hallitus, johon kuului puheenjohtajana Anna Vuorjoki, varapuheenjohtajana Heini Oikkonen ja muina jäseninä Riina Arffman, Jaakko Hammarsten, Alexander Holst, Tapio Kelloniemi, Aatu Komsi, Juuso Kähönen, Otto Köngäs, Jaana Oikkonen, Leo Pääkkönen (elokuuhun asti), Juhis Ranta, Henna Ruohonen, Sari Santala, Iivari Savolainen, Kaisa Teperi ja Tuulia-Tuulia Tummavuori (7.11. alkaen). Lisäksi hallituksen sihteerinä toimi Jaakko Tiinanen ja taloudenhoitajana myöskin hallituksen jäsen Sari Santala. Vuonna 2010 hallitus kokoontui yhteensä 14 kertaa. Lisäksi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran sisäisestä työnjaostaan sopiakseen jo joulukuussa 2009, ja vastaavasti vuoden 2011 hallitus kokoontui ensimmäisen kerran jo joulukuussa Käytännön hallinnosta huolehti hallituksen apuna 6-jäseninen työvaliokunta sekä hallituksen johtamisesta vastannut puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin muodostama puheenjohtajisto. Työvaliokunta kokoontui hallituksen kokousten välillä ja teki tarvittavia soveltavia päätöksiä esimerkiksi talous- ja leiriläisasioista. Puheenjohtajisto vastasi hallituksen kokousten valmistelusta, 3

4 yhdistyksen edustamisesta ulospäin sekä jaostojen operatiivisesta johtamisesta. Toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta huolehtivat suureksi osaksi jaostot ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen nimeäminä ja sen alaisuudessa. Vuonna 2010 yhdistyksessä toimivat aktiivisesti seuraavat jaostot ja muut pysyvät toimielimet: - koulutusjaosto, pj Kaisa Teperi - rekrytointiryhmä, pj Riina Arffman ( alkaen Inari Nousiainen) - tukihenkilötyöryhmä, pj Jenni Simola - tiedotusjaosto, pj Leo Pääkkönen (tammi toukokuu), Maija Vaara (touko elokuu) ja Tuuli Mäenpää (elo joulukuu) - jäsenlehden toimitus, päätoimittaja Inka Tuominen (nro 1/2010), Visa Kurki (2 3/2010) ja Sandra Lamppu (numerot 3 5/2010) - leirijaosto, pj:t Sari Santala ja Iivari Savolainen - kansainvälinen jaosto, pj Paula Sarapisto - paikallisjaosto, pj. Sanna Korhonen ja Miikael Saaristo - syysleirijaosto, pj. Daniel Helander ja Essi Karvonen (tammi elokuu) sekä Anna-Maarit Hiltula (elo joulukuu) - kivajaosto, pj:t Janne Lindén ja Sarri Nironen - aktiivirekrytointijaosto, pj. Jaakko Tiinanen Nuorten filosofiatapahtuman valmistelutyöryhmässä, johon kuului edustajia useista järjestöistä, puheenjohtajina toimivat Pekka Tolvanen ja Niklas Virkkala. Osa jaostoista jakautui alajaostoiksi, jotka vastasivat itsenäisesti osasta jaoston tehtäväkenttää. Edellä mainittujen jaostojen ja työryhmien lisäksi perustettiin tarpeen mukaan tilapäisiä työryhmiä hoitamaan erityisiä määrättyjä tehtäviä. Näitä olivat mm. erillisiä tapahtumia valmistelleet purkajais-, aikuisleiri- ja talvileirityöryhmät, erityisiä hallinnollisia tai tiedotuksellisia tehtäviä hoitaneet seniorileiri-, pääsihteeri-, tarkoitusreformi- ja tupakkalakityöryhmät sekä www-sivujen ja jäsenrekisterin teknistä uudistusta koordinoinut www-työryhmä. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa osoitteessa Aurorankatu 13. Vuonna 2010 toimistolla työskenteli kokopäiväisenä toimistosihteerinä Eeva Kankainen sekä osa-aikaisena (25 tuntia viikossa) järjestösihteerinä tammi toukokuussa Sami Vitikainen ja kesä joulukuussa Azar Saiyar. Yhdistys kilpailutti kirjanpitopalvelunsa vuoden 2009 lopulla ja siirtyi vuoden 2010 alusta kirjanpitotoimisto Reilu hallinto Oy:n asiakkaaksi. Vuoden 2009 tilinpäätöksen valmisteli kuitenkin edellinen kirjanpitotoimisto CTY Casa tilitoimisto yhteisöpalvelut Oy. Tilintarkastajina toimivat Suomen Tilintarkastajaverkon vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Puranen sekä Annikki Paulomäki varatilintarkastajanaan Arja-Leena Lahtinen. Yhdistyksen jäsenrekisterinä ja muuna toiminnassa tarvittavana henkilörekisterinä kuten leiriläis- ja koulutusrekisterinä käytettiin marraskuuhun asti Osuuskunta Sangen tuottamaa ja ylläpitämää Protukanta-tietokantaa. Marraskuusta 2010 alkaen yhdistys siirtyi käyttämään www-uudistuksen yhteydessä Juha Niemi Design Oy:ltä ostettua uutta jäsenrekisteriä Kokoukset, seminaarit ja muut jäsentapahtumat Vuonna 2010 yhdistys järjesti kaksi kaikille jäsenilleen avointa seminaaria: kevätseminaarin maa- 4

5 liskuussa ja syysseminaarin marraskuussa. Seminaaritoiminnan tavoitteena on kerätä Protun jäseniä eri puolilta Suomea tapaamaan toisiaan ja tutkimaan johonkin teemaan liittyviä kysymyksiä. Saarijärven kevätseminaari järjestettiin Konttimäen koululla teemalla Kieli, ja siihen osallistui noin 45 osanottajaa. Helsingin syysseminaari järjestettiin Pasilan nuorisotalolla teemalla Menneisyys, ja siihen osallistui noin 50 osanottajaa. Teemoja käsiteltiin seminaareissa monella eri tavalla: keskustelemalla, ryhmätöillä sekä asiantuntija-alustajia hyödyntäen. Kevätseminaariin järjestettiin myös jäsenille julkista liikennettä edullisempi yhteiskuljetus tilausbussilla, joka kulki Helsingistä Saarijärvelle Tampereen ja Jyväskylän kautta. Seminaarien sisällön suunnitteli ja käytännön järjestelyjä koordinoi 5 7-jäseninen seminaarijaosto. Kummankin seminaarin yhteydessä järjestettiin myös yhdistyksen jäsenkokous: kevätseminaarin yhteydessä kevätkokous ja syysseminaarin yhteydessä syyskokous. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja päätettiin lisäksi yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja organisaatiomuutoksesta. Syysseminaaripäivän iltana järjestettiin myös yhdistyksen 20-vuotisjuhla Helsingin Paasitornissa. Tilaisuudessa käytiin läpi yhdistyksen toimintaa ja historiaa sekä seurattiin taide-esityksiä, ja siihen otti osaa noin 300 yhdistyksen entistä ja nykyistä jäsentä. 20-vuotisjuhlien järjestelystä vastasi sitä varten erikseen nimitetty 11-henkinen työryhmä yhdessä kivajaoston kanssa Luottamushenkilöiden rekrytointi ja koulutus Vuonna 2010 yhdistyksessä toteutettiin useita luottamushenkilö- eli aktiivihakuja eri toimielimiin ja yksittäisiin vastuutehtäviin, järjestettiin aktiiveille perehdytystä ja täydentävää koulutusta tehtäviinsä sekä tuotettiin aktiivien toiminnan tueksi myös kirjallista materiaalia. Tämän kaiken toteuttamisesta vastasi 5 6-jäseninen aktiivirekrytointijaosto. Osa toimikauden aktiivirekrytoinnista oli ajankohdaltaan ja muodoltaan vakiintuneempaa, kuten syksyllä toteutetut jaostolais- ja jaostonvetäjärekrytoinnit sekä ehdokashaku yhdistyksen hallituksen pidettyihin vaaleihin. Jaosto myös valmisteli hallitusvaalien rakenteen ja ehdokkaiden esittelyn jäsenistölle. Näiden lisäksi tehtiin pitkin vuotta täydentävää jaostolaisrekrytointia, haettiin jäseniä uusiin lyhytkestoisiin projekteihin sekä järjestettiin avoin haku yhdistyksen jäsenlehden päätoimittajan tehtävään toukokuussa. Osa hauista toteutettiin aktiivisessa yhteistyössä muiden jaostojen kanssa. Aktiivirekrytoinnin periaatteena oli tarjota kaikille halukkaille aiempaa paremmat mahdollisuudet osallistua toimintaan. Vuoden 2010 aikana myös täsmennettiin aiemmin aktiivirekrytoinnissa käytettyjä eettisiä periaatteita mm. henkilövalinnan, tiedonlähteiden käytön ja yksityisyydensuojan osalta. Henkilövalintojen eettisiä linjauksia kehitetään lisää vuonna Aktiiveja koulutettiin vuonna 2010 kahdessa keväällä järjestetyssä jaostonvetäjäkoulutuksessa sekä keväällä ja syksyllä järjestetyssä jaostolaiskoulutuksessa. Jaostonvetäjäkoulutuksissa perehdytettiin uusia ja vanhoja jaostovetäjiä erilaisiin jaostojen toimintaan liittyviin teemoihin sekä tarjottiin mahdollisuus monien jaostonvetäjien kaipaamaan vertaistukeen. Jaostolaiskoulutuksissa puolestaan pyrittiin kevään osalta tukemaan jaostolaisten jaksamista ja syksyn osalta tarjoamaan uudenlainen kanava uusien potentiaalisten aktiivien houkuttelemiseksi mukaan ja tutustuttamiseksi käytännön jaostotoimintaan. 5

6 Aktiivirekrytointijaosto kokousti keskimäärin 1 2 kertaa kuukaudessa. Hallitusvaalien valmistelua koordinoinut jaoston alainen vaalitoimikunta kokoontui syksyllä useammin, ja koulutustilaisuuksien alla pidettiin ylimääräisiä suunnittelutapaamisia. Jaosto piti myös yhteisen kokouksen rekrytointiryhmän kanssa yhteisten toimintakäytänteiden ja -periaatteiden selventämiseksi. Uuden, vasta vuonna 2009 perustetun aktiivirekrytointijaoston erityisiä haasteita kuluneella toimikaudella olivat toimintansa vakiinnuttaminen, oman sisäisen työnjakonsa kehittäminen sekä jaoston tunnetuksi tekeminen jäsenistön keskuudessa. Tätä kehitettiin parantamalla jaoston näkyvyyttä yhdistyksen verkkosivuilla sekä suunnittelemalla jaoston tiedotteille oma yksilöllinen graafinen ilmeensä logoineen. Lisäksi palautetta kerättiin runsaasti kaikista koulutuksista sekä henkilörekrytoinnin osalta rekrytointiin liittyneiltä jaostoilta. Saatua palautetta hyödynnetään vuoden 2011 toiminnan kehittämisessä Sääntöjen muuttaminen Yhdistyksen syyskokous vuonna 2009 päätti, että yhdistyksen sääntöjen toisen pykälän ( Tarkoitus ja toiminnan laatu ) sisältö on syytä ottaa uudelleen tarkasteluun. Kokous katsoi silloisen muotoilun ensimmäisen virkkeen Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskontokuntiin kuulumattomien nuorten aikuistumiskoulutus mahdollisesti syrjivän yhdistyksen uskontokuntiin kuuluvia leiriläisiä ja jäseniä. Kokous asetti hallitukselle tehtävän valmistella pykälän muuttamisesta päättäminen vuoden 2010 syyskokoukselle. Hallitus nimitti asiaa valmistelemaan 3-jäsenisen tarkoitusreformityöryhmän, joka kartoitti pykälän mahdollisia ongelmakohtia sekä jäsenistön tulkintaa sen merkityksestä ja mahdollisia muutostoiveita. Työryhmä toimi hallituksen alaisuudessa ja raportoi työnsä vaiheista sille säännöllisesti. Tarkoituspykälän sisällöstä järjestettiin lähetekeskustelu yhdistyksen kevätkokouksessa maaliskuussa, ja tämän lisäksi kaksi muuta jäsenkuulemistilaisuutta Helsingissä touko- ja syyskuussa. Lisäksi asiasta kerättiin kannanottoja myös suoraan yhdistyksen paikallisryhmiltä. Uudistuksesta käytiin myös keskustelua yhdistyksen jäsenlehden sivuilla. Asiasta toteutettiin myös laaja kaikille jäsenille avoin jäsenkysely yhdistyksen www-sivuilla Kyselyyn vastasi yhteensä 192 yhdistyksen jäsentä. Kyselyssä jäseniltä pyydettiin kantaa sääntöjen tarkoituspykälän merkitykseen ja yhdistyksen tavoitteisiin, toiveita tarkoituspykälän sisällön suhteen sekä mielipiteitä yksittäisistä mahdollisista sanavalinnoista sekä kokonaisista valmiista ehdotuksista uudeksi tarkoituspykäläksi. Saatujen vastausten perusteella työryhmä valmisteli hallitukselle esityksen kolmesta eniten kannatusta saaneesta tarkoituspykälän muotoilusta. Myös hallitus teki esitykseen sitä täydentäviä korjauksia, joilla se uskoi olevan jäsenistön kannatus, vaikka niistä ei kyselyssä ollutkaan huomattu kysyä. Hallitus toi syyskokoukselle esityksensä yhdistyksen uudeksi tarkoituspykäläksi. Syyskokouksessa jäsenille esiteltiin myös sekä projektin taustat ja vaiheet että jäsenkyselyn tarkemmat tulokset päätöksenteon tueksi. Lopulta sääntömuutoksesta äänestettäessä hallituksen kokoukselle tuoma esitys voitti äänin 70 4 (ja 2 tyhjää). Yhdistyksen uusi tarkoituspykälä, kun myös Patentti- ja rekisterihallitus on sen hyväksynyt, kuuluu: Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa. Lisäksi tarkoituksena on turvata uskontokuntiin kuulumattomien ja uskonnottomien nuorten mahdollisuus aikuistumiskoulutukseen. 6

7 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää leirejä, joita kutsutaan Prometheus-leireiksi, sekä koulutustilaisuuksia ja tapaamisia, laatii leireille ohjeiston, kouluttaa leirien ohjaajia, ylläpitää yhteyksiä leirin käyneiden nuorten välillä, tiedottaa leireistä, harrastaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä ulkomaisiin vastaavaa toimintaa järjestäviin yhteisöihin ja järjestää muuta yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla myyjäisiä, juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Päätöksen yhteydessä myös yhdistyksen leiritoiminnan periaatteita ja voimassa olevaa strategiaa päivitettiin siltä osin, kuin ne olivat ristiriidassa uuden tarkoituspykälän kanssa Strategian seuranta ja organisaatiouudistus Yhdistyksen voimassaolevan vuosien strategian keskeisiin kohtiin kuuluu organisaation kehittäminen toimivampaan ja aktiivien jaksamista paremmin tukevaan suuntaan. Strategiassa mainittuihin tavoitteisiin kuuluvat mm. yksittäisiin aktiivitehtäviin liittyvien työmäärien rajaaminen erityisesti hallinnon yläpäässä, paremman tuen takaaminen jaostonvetäjien ja jaostojen työlle sekä tiedonkulun ongelmien parantaminen. Yhtenä toimenpiteenä tavoitteiden saavuttamiseksi strategia mainitsee pääsihteerin palkkaamisen yhdistykselle. Hallitus nimitti vuonna 2009 yhdistykselle pääsihteerin palkkaamisen taloudellisia reunaehtoja, pääsihteerin tehtävänkuvaa sekä muuta organisaatiouudistusta valmistelemaan erillisen pääsihteerityöryhmän. Työryhmä sai työnsä valmiiksi syksyllä 2010, ja hallitus toi lopullisen esityksen yhdistyksen organisaatiouudistukseksi jäsenistön hyväksyttäväksi syyskokoukseen marraskuussa Syyskokous hyväksyi esityksen. Vaikka lähtökohtana organisaatiouudistukselle oli pääsihteerin palkkaaminen, työryhmä päätyi esittämään myös merkittäviä uudistuksia luottamushenkilöiden työnjakoon. Uudessa organisaatiomallissa yhdistyksen ideologinen ja operatiivinen johto on erotettu toisistaan siten, että hallitus ja puheenjohtajisto keskittyvät ideologiseen linjaamiseen, kun taas operatiivisesta johdosta vastaa työvaliokunta. Samalla työvaliokunnan taloudenhoitoon liittyvät tehtävät on siirretty uudelle talousvaliokunnalle, jolla on aiempaa paremmat resurssit yhdistyksen talouden seurantaan ja kehittämiseen ja uusien rahoituslähteiden kartoittamiseen. Pääsihteerin rooli uudessa organisaatiomallissa on yhdistyksen toimiston työn johtaminen sekä yhdistyksen luottamusjohdon työn tukeminen huolehtimalla hallinnollisten käytännön tehtävien hoitamisesta. Muutokset astuvat voimaan TALOUS Vuonna 2010 yhdistyksen taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Vuoden 2010 tilinpäätös osoittaa ylijäämää ,43 euroa. Suurimpana tulonlähteenä vuoden aikana olivat leiritoiminnan tuotot eli leirimaksut sekä leireillä myytävistä koruista ja juhlalounaista saatavat tuotot. Leiritoiminnasta syntyvillä tuotoilla pystyttiin kattamaan leirien majoitus-, ruoka- ja matkakulut kokonaan sekä lisäksi leirien valmistelussa syntyviä kuluja kuten ohjaajien koulutusta. Leiritoiminnan kulujen ohella suurimpia menoeriä olivat ohjaajien ja apuohjaajien koulutus sekä toimisto- ja järjestösihteerien palkat. 7

8 Keskeinen resurssi yhdistykselle on vapaaehtoistyö, joka tekee mahdolliseksi laajan toiminnan toteuttamisen suhteellisen niukalla budjetilla. Toimistotyöntekijöiden lisäksi leirien kokeille maksettiin palkkaa, mutta kaikki ohjaajat, apuohjaajat ja kouluttajat sekä jaostoissa, työryhmissä ja hallituksessa toimivat aktiivit tekivät työnsä vapaaehtoisina ilman korvausta. Kaikkiaan yhdistyksessä tehtiin vuoden aikana arviolta vähintään tuntia vapaaehtoista työtä. Yhdistys sai toiminta-avustusta opetusministeriöltä sekä avustusta koulutustoimintaan DSLopintokeskukselta. Ruotsinkielisten leirien ja koulutuksen järjestämiseen saatiin tukea Svenska Kulturfonden i Finlandilta. Nämä avustukset ovat välttämättömiä toiminnan vakaalle kehitykselle. Avustusten osuus kaikista yhdistyksen tuloista vuoden 2010 tilinpäätöksessä oli noin 23 %. Taloudenpidon ja taloushallinnon kehittämistä tuettiin yhdistyksessä uusimalla yhdistyksen talousohjesääntö sekä perustamalla organisaation muutoksesta käytyjen keskustelujen ja valmistelun pohjalta erillinen, vuoden 2011 alusta työskentelynsä aloittava talousvaliokunta. 4. LEIRITOIMINTA Kesällä 2010 järjestettiin kaikkiaan 65 Prometheus-leiriä, joille osallistui yhteensä 906 leiriläistä. Leiriläisiä kullakin leirillä oli 6 17, keskimäärin 13,9. Leirien joukossa oli viisi seniorileiriä tavallista leiri-ikää vanhemmille nuorille, kaksi ruotsinkielistä leiriä sekä kuusi erikoisleiriä. Erikoisleirejä olivat teatteri-, kuvataide- ja vaellusleirit. Leirit ajoittuivat kesäkuun alusta elokuun puoliväliin, ja niitä järjestettiin ympäri Suomea. Kunkin leirin ohjaamisesta vastasi leiritiimi, johon kuului kaksi vähintään 20-vuotiasta ohjaajaa ja viisi vuotiasta apuohjaajaa, ja leirin ruokahuollosta vastasi oma kokki mahdollisen apukokin kanssa. Useimmilla leireillä vieraili myös yksi tai useampi asiantuntija-alustaja mm. Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry:stä. Leirien päätösjuhliin eli Prometheus-juhliin osallistui yhteensä noin vierasta. Kukin Prometheus-leiri kestää kahdeksan päivää, yleensä sunnuntaista sunnuntaihin. Leirillä käsiteltäviä teemoja olivat erilaisuus ja syrjintä, päihteet ja riippuvuus, yhteiskunta ja vaikuttaminen, tulevaisuus, maailmankuvat ja -katsomukset, ihmissuhteet ja seksuaalisuus sekä ympäristö. Leiritiimit suunnittelivat ja toteuttivat leirin ohjelman itsenäisesti edellä mainittujen päiväteemojen sekä yhdistyksen hyväksymien leiritoiminnan periaatteiden puitteissa. Leirien käytännön järjestelyistä, leirikalenterin kokoamisesta, leiripaikkojen varaamisesta ja leirien taloudellisesta tasapainosta vastasi 12-jäseninen leirijaosto, joka kokousti vuoden 2010 aikana kuusi kertaa. Leiripaikkojen hankkimisen ja varaamisen lisäksi jaosto toimitti leiripaikkojen käytännön asioita koskevaa tietoa ja muita leirillä tarvittavia materiaaleja leiritiimeille. Jaostoon kuului myös hallituksen nimittämä leirikokkivastaava, joka huolehti leirien kokkien rekrytoinnista ja ohjeistuksesta ja toimi heidän esimiehenään. Kesän 2011 leirien valmistelu ja paikkojen hankinta aloitettiin alkusyksystä 2010, jolloin myös leirikalenteri ja leirien alustava määrä seuraavalle vuodelle vahvistettiin. 8

9 5. KOULUTUSTOIMINTA Yhdistyksen koulutustoiminnan tavoitteena on huolehtia vapaaehtoisten ohjaajien ja apuohjaajien koulutuksesta siten, että kunkin leirin tiimi kykenee tietojensa ja taitojensa puolesta yhdessä suunnittelemaan ja vetämään onnistuneen Prometheus-leirin. Vuonna 2010 koulutustoimintaa koordinoi 23-jäseninen koulutusjaosto, joka oli jaettu pääjaostoon ja kolmeen alajaostoon: henkilöstö-, sisällöntuotanto- ja paikkahallinta-alajaostoon. Pääjaosto ja koko jaosto kokoustivat kesää lukuun ottamatta joka toinen kuukausi ja alajaostot 1 3 kertaa kuussa. Näiden lisäksi jaoston sisällä kokoustivat myös pienemmät projektityöryhmät, ja jaosto järjesti yhteiskokouksia tukihenkilöjaoston, rekrytointiryhmän, leirijaoston ja toimistohenkilökunnan kanssa Ohjaajien kouluttaminen Prometheus-leirien ohjaajia varten on kehitetty kolmen koulutuksen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kesän leirien mahdollisimman hyvä onnistuminen. Tärkeimpinä osioina koulutusohjelmassa ovat tiedolliset ja taidolliset valmiudet, omien vahvuuksien ja kehityshaasteiden tunnistaminen, luovuuteen kannustaminen, toimintavarmuuden antaminen ja vastuuntunnon kehittäminen. Koko koulutusohjelman läpikulkevana tavoitteena vuonna 2010 oli ryhmätyöskentelytaitojen vahvistaminen leiritiimeissä. Apuohjaajat ja uudet ohjaajat osallistuivat vuonna 2010 tammi-helmikuussa kahteen koulutukseen (1- ja 2-koulutukseen) ja vanhat ohjaajat yhteen (1- tai 2-koulutukseen). Lisäksi leiritiimit osallistuivat valmiina ryhminä huhti-toukokuussa tiimikoulutukseen. Kaikissa 1- ja 2-koulutuksissa käsiteltiin Prometheus-leirien toimintatapoja ja kasvatustoimintamme tavoitteita, ryhmän toimintaa, keskustelunvetoa, palautteenantoa, projektinhallintaa ja leiriohjelman tavoitteellista suunnittelua sekä pohdittiin tiimiläisen roolia tiimin jäsenenä ja leiriläisiin nähden. Tiimikoulutuksissa kukin leiritiimi suunnitteli leiriään ja tapasi tukihenkilönsä, ja tiimiläiset saivat koulutusta muun muassa tiedotukseen ja taloudenpitoon. Koulutusohjelma oli osittain eriytetty uusille ja vanhoille apuohjaajille ja ohjaajille siten, että Prometheus-leiriä jo aiemmin ohjanneiden koulutus keskittyi omista kokemuksista oppimiseen ja oman osaamisen syventämiseen. Kaksi kertaa apuohjaajina olleille tarjottiin 1-koulutuksen vaihtoehdoksi yksipäiväistä seminaarimuotoista koulutusta leirin teemasta Ympäristö. Koulutukset kestivät pääsääntöisesti lauantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään. Poikkeuksen muodostivat yksipäiväiset vanhojen ohjaajien erikoiskoulutukset, vanhojen apuohjaajien yksipäiväinen seminaarikoulutus sekä aiempaa Prometheus-leirikokemusta omaavien uusien ohjaajien yhden illan mittainen pikakoulutus. Viikonlopun mittaisia koulutuksia järjestettiin keväällä 2010 yhteensä 46. Noin puolet koulutuksista pidettiin pääkaupunkiseudulla, ja loput hajautetusti Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun seuduilla. Kussakin koulutuksessa oli keskimäärin 29 osallistujaa sekä 5 8 kouluttajaa, 2 4 rekrytointiryhmän jäsentä ja 1 2 kokkia. Kouluttajat toimivat myös rekrytointiryhmän apuna koulutettavien tarkkailemisessa. Koulutukset pyrittiin järjestämään niin, että niihin on taloudellisesti mahdollista osallistua kaikkialta Suomesta. Osallistujille korvattiin julkisella liikenteellä tehdyt matkat koulutustensa yhteiskuljetuk- 9

10 sen lähtöpaikalle, ja yhteiskuljetusten lähtöpaikat valittiin niin, että niihin on mahdollisimman helppo tulla. Syyskuun alussa leiritiimeille järjestettiin palauteseminaari, jossa tiimit pohtivat leiriensä onnistumista ja kukin tiimiläinen pääsi jakamaan kokemuksiaan tiimityöstä muiden kanssa vertaisryhmissä. Purkajaiset-nimellä kulkenut tapahtuma oli suuren osanottajamäärän vuoksi jaettu neljälle eri helsinkiläiselle nuorisotalolle. Tiimeiltä kerättiin kirjallisesti sekä tiimin yhteinen palaute leirin sujumisesta että kunkin tiimiläisen henkilökohtainen palaute tiimin toiminnasta ja kevään koulutuksista. Myös purkajaisiin maksettiin osallistujille matkakorvaukset Kirjallinen materiaali ja muu koulutus Jo 90-luvun alussa ensimmäistä kertaa julkaistua leiritiimeille suunnattua Ohjusten opasta on vuosien varrella päivitetty säännöllisesti. Vuonna 2009 aloitettu tavallista laajempi oppaan uudistaminen saatiin päätökseen vuoden 2010 keväällä, ja uudistettua Ohjusten opasta jaettiin tiimikoulutuksissa. Oppaaseen on koottu Prometheus-leiritoiminnan periaatteet, käytännön ohjeita ja ohjelmaideoita avuksi leirin suunnitteluun. Vuonna 2010 päätettiin myös jatkaa oppaan päivittämistä, ja päivitetty versio otetaan käyttöön vuoden 2011 aikana. Loka-marraskuussa järjestettiin seuraavan kevään kouluttajille tarkoitetut kaksipäiväiset kouluttajakoulutukset (yksi Tampereella ja kaksi pääkaupunkiseudulla), joiden tavoite oli valmentaa kouluttajia tehtäväänsä varten. Koulutuksissa käsiteltiin kouluttajan roolia ja tehtäviä, harjoiteltiin palautteenantoa ja syvennyttiin tärkeimpiin koulutussisältöihin ja koulutusmenetelmiin. Koulutuksiin osallistui yhteensä 63 henkilöä. Kouluttajina toimivat koulutusjaoston jäsenet ja muut yhdistyksen aktiivit Koulutusten arviointi ja kehittäminen Koulutusten laatua tarkkailtiin jatkuvasti keräämällä kirjallista palautetta koulutettavilta välittömästi kunkin koulutuksen jälkeen, kouluttajilta koulutuskevään jälkeen sekä leiritiimeissä toimineilta leirikesän jälkeen. Koulutusjaoston jokaisessa alajaostossa koulutusten sujumista käsiteltiin säännöllisesti ja havaittuihin ongelmiin puututtiin välittömästi. Purkajaisissa koulutuksiin osallistuneilla oli jälleen mahdollisuus arvioida koulutusten onnistumista varsinaisen leirityöskentelyn näkökulmasta. Palautteen pohjalta kevään 2010 koulutusten todettiin onnistuneen kokonaisuutena erittäin hyvin. Koulutustoimintaa pyrittiin kehittämään koko toimikauden ajan. Koska syksyllä 2009 toteutettua koulutusrunkojen perusteellista uudistusta pidettiin palautteiden perusteella pääosin onnistuneena, syksyllä 2010 keskityttiin lähinnä runkojen paranteluun ja päivittämiseen vaadittavilta osin. Kevään 2010 koulutuspalautteita käytettiin linjaamaan vuoden 2011 koulutusten kehittämisen painopisteitä Kokkien kouluttaminen Kokkien rekrytoinnista, kouluttamisesta ja esimiehenä toimimisesta yhdistyksessä vastasivat hallituksen nimittämät kokkivastaavat. Leirikokkivastaava huolehti leirien kokkien rekrytoinnista, koulutuskokkivastaava ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten kokkien rekrytoinnista ja molemmat yhdessä kokkien rekrytoinnista muihin tilaisuuksiin. Kokeiksi rekrytoitiin pääosin vain 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, joista lähes kaikki olivat yhdistyk- 10

11 sen aktiivijäseniä. Leirikokkeja koulutettiin päivän mittaisessa kokkikoulutuksessa, joka pidettiin 8. toukokuuta Oulunkylän nuorisotalolla Helsingissä. Koulutuksen painopisteinä olivat hygienia, kokin jaksaminen, ruokavaliot sekä leirien talouden koulutus. Koulutukseen osallistui 36 kokkia. Koulutuksen lisäksi kokeille jaettiin materiaalia sähköisesti. Koulutusten kokkien osaamisesta huolehdittiin valitsemalla tehtävään vain osaavaksi tiedettyjä henkilöitä sekä kiinnittämällä erityistä huomiota vastuukokin valintaan. Erillistä koulutusta juuri koulutuskokeille ei järjestetty. Leirin jälkeen kokeilta kerättiin palautetta leiripaikoista. Kokkien palautteessa puututtiin keittiötiloihin ja kokkausvarustuksen tasoon, leiritiimien palautteissa leiripaikkojen käytännön puitteisiin ja soveltuvuuteen leirikäyttöön. 6. OHJAAJAREKRYTOINTI Yhdistyksen ohjaajarekrytoinnin tavoitteena on koota leirien ohjaajat ja apuohjaajat mahdollisimman toimiviksi leiritiimeiksi. Ohjaajaksi ja apuohjaajaksi kesälle 2010 ilmoittautuneista henkilöistä kerättiin tietoa tammi maaliskuussa, ja tietojen pohjalta heidät koottiin tiimeiksi maalis-huhtikuun vaihteessa. Tiimien kokoamisessa huomioitiin tiimiläisten henkilökohtaiset taidot, ominaisuudet, heikkoudet ja vahvuudet. Pyrkimyksenä oli, että tiimiläiset täydentävät toisiaan ja jokainen tiimin jäsen saa leirityöskentelyssä itselleen luontevan roolin. Yhteen leiritiimiin kuuluu vakiintuneen käytännön mukaan kaksi yli 20-vuotiasta ohjaajaa ja viisi vuotiasta apuohjaajaa. Yhdistyksessä ohjaajien ja apuohjaajien rekrytoinnista ja sijoittamisesta leireille vastasi 17- jäseninen rekrytointiryhmä. Ryhmän toimikausi alkoi jo syksyllä 2009, jolloin ryhmä koottiin ja sen jäsenet perehdytettiin tehtäväänsä. Vuoden 2010 rekrytointiryhmän toiminta päättyi vastaavasti syksyllä 2010, jolloin toimintansa käynnisti uusi vuoden 2011 rekrytointiryhmä. Rekrytointiryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa, joista kaksi kokoontumista koostui leiritiimien nimittämisestä. Lisäksi loppusyksystä pidettiin vuoden 2011 rekrytointiryhmän perehdytyskoulutus. Rekrytointiryhmän jäsenet eli rekrytoijat keräsivät tietoa ohjaajaksi ja apuohjaajaksi ilmoittautuneista osallistumalla heidän koulutuksiinsa. Jokaisessa ohjaaja- ja apuohjaajakoulutuksessa oli paikalla 2 4 rekrytoijaa. Koulutettavien toimintaa tarkkailtiin erityisesti leirinvedon kannalta olennaisten ominaisuuksien suhteen ja jokaisesta koulutettavasta laadittiin koulutuksen rekrytoijien ja kouluttajien yhteistyönä lyhyt arvio. Vanhoille apuohjaajille järjestettiin koulutuksissa myös mahdollisuus itsearviointiin sekä tilaisuus kertoa toiveistaan ja odotuksistaan tiimityöskentelyn suhteen. Uusille ohjaajille pidettiin henkilökohtainen keskustelu yhden tai kahden rekrytoijan kanssa koulutuksessa tai muuna aikana. Myös vanhoille ohjaajille tarjottiin heidän niin halutessaan mahdollisuus keskustelutilaisuuteen. Tiimiin ilmoittautuneilla oli lisäksi mahdollisuus laatia itsestään kirjallinen itsearviointi rekrytoijien käytettäväksi. Kesän jälkeen leiritiimeiltä kerättiin palautetta tiimin toiminnasta. Kysymyksissä pyydettiin pohtimaan sekä tiimin toimintaa kokonaisuutena että jokaista omaa tiimitoveria erikseen. Palautteista laadittiin tiivistelmät, joiden perusteella arvioitiin kunkin leiritiimien onnistumista. Vuoden 2010 leiritiimeistä suurimman osan arvioitiin toimineen vähintäänkin hyvin. Ongelmia olivat aiheuttaneet liian suppea ennakkotutustuminen omiin tiimitovereihin sekä tiimitoverien perumiset, joita ei ollut onnistuttu paikkaamaan niin hyvin kuin olisi ollut tarpeen. Huonommin toimineiden tii- 11

12 mien ongelmien syitä pohdittiin rekrytointiryhmässä, ja niiden tiimiläisiin otettiin uudelleen yhteyttä tapahtumien tarkemmaksi selvittämiseksi, jos siihen koettiin olevan tarvetta. Tiimiläisistä henkilökohtaisesti annetut palautteet ja näiden tiivistelmät säilytettiin hyödynnettäväksi seuraavan vuoden tiimien kokoamisessa. Kesän 2010 tiimeistä esille nousseista ongelmista tullaan keskustelemaan vuoden 2011 tiimien kokoamisten yhteydessä, jotta samanlaiset ongelmat eivät toistuisi. Tiimiläisiltä pyydettiin myös palautetta rekrytoijien toiminnasta yleisesti. Enemmistö vastaajista oli erittäin tyytyväisiä rekrytoijien toimintaan. Kriittinen palaute liittyi siihen, että kaikki eivät olleet saaneet sellaista leiritiimiä kuin olivat odottaneet, sekä virheellisiin käsityksiin rekrytoijien toiminnasta. Kooste palautteesta on saatettu seuraavan vuoden rekrytoijien tietoon, jotta he osaavat kehittää toimintaansa ja oikoa siihen liittyviä käsityksiä. Rekrytointi liittyy olennaisesti koulutustoimintaan, joten rekrytoinnin käytäntöjä kehitettiin vuonna 2010 yhteistyössä koulutusjaoston kanssa. Vastaavasti vuoden 2009 palautetta hyödynnettiin vuoden 2010 rekrytointiryhmän toiminnassa. 7. TUKIHENKILÖTOIMINTA Jokaiselle Prometheus-leiritiimille nimettiin oma tukihenkilö, jonka tehtävänä oli auttaa tiimiläisiä tiedostamaan omat toiveensa ja vahvuutensa sekä tukea heitä mahdollisissa leirinvetoon liittyvissä haasteissa. Tukihenkilö myös pyrki tukemaan koko tiimin toimintaa ja yhteistyötä. Lisäksi tukihenkilöiden tehtävänä oli valvoa leiritiimien työtä ja auttaa rekrytointiryhmää leirien arviointitiedon kokoamisessa. Vuonna 2010 tukihenkilötoimintaa koordinoi 5-jäseninen tukihenkilöjaosto, joka vastasi tukihenkilöiden hankkimisesta, ohjeistamisesta ja kouluttamisesta. Vuonna 2010 yhdistyksellä oli 39 tukihenkilöä, joista kullakin oli enintään kaksi leiritiimiä tuettavanaan. Tavallisten tukihenkilöiden lisäksi koottiin myös erityinen ammattilaistukihenkilöiden verkosto, jonka mielenterveys-, päihde- ja kriisityön ammattilaisia hyödynnettiin kesällä leireillä ilmenneiden erityisongelmien ratkaisemisessa. Ammattilaistukihenkilöt olivat puhelimitse tavoitettavissa läpi kesän. Järjestelmällä lisättiin leiriolosuhteiden turvallisuutta. Tukihenkilöt koulutettiin tehtäväänsä huhtikuussa yksipäiväisessä tukihenkilökoulutuksessa Helsingissä. Koulutukseen osanotto oli vapaaehtoista, ja siihen osallistui kaikista tukihenkilöistä noin puolet. Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa tiimiläisten kanssa keskustelemista sekä ongelmia, joissa leiritiimit saattaisivat kaivata tukihenkilön apua. Leiritiimejään tukihenkilöt tapasivat kasvokkain osallistumalla keväällä näiden tiimikoulutukseen, jossa he keskustelivat kaikkien tuettavien tiimiläistensä kanssa. Syksyllä kesän leirien jälkeen tukihenkilöt osallistuivat kesän leirien arviointiin keskustelemalla tukitiimiensä kanssa uudelleen purkajaisissa. Tukihenkilöjärjestelmää tullaan kehittämään vuodelle 2011, sillä vuonna 2010 käytössä olleeseen malliin koettiin olevan vaikea löytää riittävästi halukkaita tukihenkilöitä. Erityisesti yksittäisen tukihenkilön työtaakkaa arvioitiin tarpeelliseksi keventää sekä tehdä tehtävästä muutenkin aiempaa motivoivampaa. 8. TIEDOTUSTOIMINTA Yhdistyksen tiedotustoiminnan pääasiallinen tarkoitus on välittää potentiaalisille leiriläisille ja hei- 12

13 dän perheilleen tietoa Prometheus-leirien olemassaolosta ja hankkia leireille leiriläisiä sekä hankkia yhdistykselle uusia jäseniä. Tätä tarkoitusta tuetaan myös tiedottamalla muusta yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista sekä oheistoiminnasta. Yhdistyksen sisäistä tiedotusta tarvitaan mm. tapahtumista ja ohjaajarekrytoinnin aikataulusta ja ilmoittautumisohjeista tiedottamiseen jäsenille. Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen välimaastoon sijoittuvat kesän leiriläisille syksyisin lähtevä tieto siitä, miten apuohjaajaksi on mahdollista päästä. Ulkoista tiedotusta toteutettiin vuonna 2010 painamalla mainoksia, lähettämällä lehdistötiedotteita ja kirjeitä, pitämällä esittelytilaisuuksia peruskouluissa ja lukioissa, osallistumalla erilaisiin julkisiin tapahtumiin, mainostamalla leiritoimintaa internetissä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa, huolehtimalla näkyvyydestä kahvila Soihdun tiloissa sekä painamalla näkyvyyttä lisääviä kannatustuotteita kuten t-paitoja. Sisäistä tiedotusta toteutettiin yhdistyksen kaikille jäsenille lähetettävän jäsenlehden avulla, yhdistyksen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilistoilla sekä tiedottamalla asioista läsnäolijoille yhdistyksen sisäisissä tapahtumissa kuten leiriohjaajakoulutuksissa ja yleiskokouksissa. Yhdistyksen ulkoista tiedotusta vuonna 2010 koordinoi 10-jäseninen tiedotusjaosto. Sisäisen tiedotuksen tehtävät yhdistyksessä oli hajautettu aihealueiden mukaan eri toimielimille Painettu ja sähköinen tiedotusmateriaali sekä oheistuotteet Yhdistys julkaisi vuonna 2010 runsaasti tiedotusmateriaalia. Vuonna 2010 painettiin uusi kouluille ja nuorisotiloihin levitettäväksi tarkoitettu juliste, vuoden 2011 leiriesite sekä erilaista koulutiedotusmateriaalia peruskouluissa ja lukiossa tiedotustilaisuuksia pitävien henkilöiden tueksi. Myös kaikille Suomen yläkouluille lähetettiin Prometheus-leiritoimintaa esittelevä kirje. Osa julkaistusta aineistosta oli sisällöltään kokonaan uusia, osa oli laadittu edellisvuosien aineistojen pohjalle hiukan päivitettynä. Aineistoa jaettiin sekä henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisvoimin että toimistolta postittamalla. Erityisesti vuoden 2010 tiedotuksessa panostettiin sosiaaliseen mediaan. Yhdistys avasi omat sivunsa Facebookiin ja Twitteriin, joiden avulla se pyrki lisäämään näkyvyyttään verkossa. Loppuvuodesta yhdistys osti Facebookista myös maksullista mainostilaa, joka oli kohdennettu nimenomaan leiri-ikäisille sivuston käyttäjille. Marraskuussa avatuilla yhdistyksen omilla uusilla verkkosivuilla myös panostettiin aiempaa enemmän leiritiedotuksen visuaaliseen ilmeeseen ja leiripaikkojen aiempaa tarkempaan kuvailuun. Tavoitteena oli sekä kasvattaa leiriläismäärää että tiedottaa leiripaikkojen ominaisuuksista leiriläisille aiempaa avoimemmin. Lisäksi yhdistys painoi tukituotteina yhdistyksen nimeä ja logoa kantavia kangaskasseja, joita se sitten myi eteenpäin tapahtumissaan sekä kahvila Soihdun kautta. Myös edellisvuonna painettujen t-paitojen myyntiä jatkettiin Tiedotustilaisuudet Yhdistys oli vuonna 2010 näkyvästi esillä useissa nuorisotapahtumissa: Nuorten filosofiatapahtumassa, Maailma kylässä -festivaaleilla sekä Porin Mahdollisuuksien torilla. Nuorten filosofiatapahtumassa yhdistys jakoi myös vuoden 2010 Prometheus-palkinnon Ropecon-tapahtumalle. Yhdistys myös järjesti perinteiseen tapaansa erityisesti peruskoulun 8. luokan oppilaille kohdennettuja koulutiedotustilaisuuksia eri puolella Suomea. Näissä tilaisuuksissa yhdistyksen koulutiedottaja 13

14 esitteli leiritoimintaa potentiaalisille seuraavan ja sitä seuraavan kesän leiriläisille. Tueksi koulutiedottajille annettiin opastusta, kirjallista materiaalia sekä yhdistyksen esittelyvideo näytettäväksi. Vuonna 2010 järjestettiin ensimmäistä kertaa laajemmassa mittakaavassa myös lukioikäisille suunnattuja koulutiedotuksia seniorileireistä. Tätä seniorileirien mainostusta koordinoi ja toteutti erillinen seniorileirityöryhmä Www-uudistus Yhdistyksen vuonna 2005 alkanut www-sivujen ja tietokannan uudistus valmistui vuonna Uudet Drupal-sisällönhallintajärjestelmään perustuvat sivut oli tilattu vuonna 2009 Juha Niemi Design Oy:ltä (JND) laajan kilpailutuksen jälkeen, ja sivujen ominaisuuksien ja rakenteen täsmentämistä tehtiin yrityksen kanssa yhteistyössä siitä eteenpäin. Luovutuskuntoon sivut valmistuivat marraskuussa 2010, jolloin niillä avattiin uudistettu leiri-ilmoittautumisjärjestelmä ja erilaisia vain jäsenille tarkoitettuja toimintoja. Samalla myös yhdistyksen jäsenrekisteri siirrettiin uuden järjestelmän alle. Www-uudistusta ja yhteistyötä JND:n kanssa koordinoi 3 9-henkinen usean eri jaoston edustajista koottu www-työryhmä, joka raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle. Vaikka varsinainen perustyö olikin ostettu JND:ltä, työryhmää tarvittiin toteuttamaan sivuilla sellaiset sisällölliset ja muodolliset ratkaisut, joiden tarpeesta ja yksityiskohdista yhdistyksen ulkopuolinen toimija ei voinut olla tietoinen. Työryhmä kokousti vuoden aikana noin kuusi kertaa, ja työstä valtaosa koostui sivujen koodaamisesta, muotoilujen asettamisesta ja JND:n tekemien ratkaisujen testaamisesta. Työryhmän aktiivisimpien jäsenten arvioitiin käyttäneen työhön vuoden aikana tuntia kunkin. Lopullinen työmäärä ylitti sekä JND:n että yhdistyksen arvion. Yhdistys ja JND sopivat keväällä usean tuhannen euron lisäbudjetista, jonka yhteydessä osasta alkuperäisen sopimuksen tavoitteista jouduttiin tinkimään mutta työ saatiin välttämättömiltä osin valmiiksi. Syksystä 2010 eteenpäin yhdistyksen pääasiallinen yhteistyökumppani järjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä on ollut Osuuskunta Sange, jolta myös tilattiin maksua vastaan järjestelmän koodaus- ja korjaustyötä. Sange myös vastasi jäsenrekisterin siirrosta uuteen tietokantaan www-työryhmän ohjeiden mukaisesti. Syksyllä hallitus hyväksyi uusia verkkosivuja ja jäsenrekisteriä koskevan tietosuojalinjauksen, jolla määriteltiin, keillä yhdistyksen toimijoilla on asemansa vuoksi automaattinen pääsy tiettyihin toisia yhdistyksen toimijoita koskeviin tietoihin uuden järjestelmän kautta. Työ toteutettiin kunnioittaen sekä jäsenten ja toimijoiden yksityisyydensuojaa että toiminnan läpinäkyvyyden periaatteita. Lisäksi loppuvuodesta nimitettiin alkaen uusille sivuille erillinen sananvapauslain edellyttämä päätoimittaja. Verkkosivujen kehittämistä jatketaan vuonna 2011 sekä vapaaehtoistyönä että ostopalvelun kautta. Vaikka suurin osa sivujen halutuista toiminnosta toimiikin, sivuilla on vielä useita korjauksia vaativia toimintoja. Uusien www-sivujen keskeisimpiin uudistuksiin kuuluivat hajautettu ylläpito ja aiempaa helpommat päivitystoiminnot, monipuolisempi leiri-ilmoittautumisjärjestelmä, uudistettu ja paikoin hajautettu jäsenrekisterin ylläpito, keskustelufoorumi sekä vain jäsenille tarkoitetulla alueella jaostojen toimintakalenteri, materiaalipankki, uudistettu koulutuksiin ja muihin tapahtumiin ilmoittautumisen järjestelmä sekä erilaiset jaostoille ja vastuuhenkilöille rajatut keskustelu- ja tiedonhallintatyökalut. Palvelutarjontaa täydennetään vuonna Sivujen teknistä kehitystä koordinoi www-työryhmä ja 14

15 sisällön kehitystä päätoimittaja yhdessä tiedotusjaoston kanssa. 9. JÄSENLEHTI Protu-lehti on Prometheus-leirin tuki ry:n virallinen jäsenlehti. Sen tarkoituksena on toimia niin järjestön sisäisenä kuin ulkoisenakin tiedotuskanavana sekä edustaa Prometheus-leirin tuki ry:tä hyvällä journalistisella sisällöllä. Lehteä julkaistiin vuonna 2010 viisi numeroa joko 16-, 28- tai 32- sivuisena ja pääasiassa nelivärisenä. Sen painosmäärä on noin kpl. Lehti painettiin vuoden 2009 loppuun asti Erweko Painotuote Oy:ssä. Painotehtävät kilpailutettiin vuoden 2010 alussa, ja uudeksi painopaikaksi valittiin Paintek Oy. Ratkaisu toi lehdelle selviä taloudellisia säästöjä. Vuonna 2010 lehden toimituskuntaan kuului päätoimittajan lisäksi toimitussihteeri, taittaja sekä 15 muuta jäsentä tai avustajaa. Kukin toimituskunnan jäsen sai itse päättää, haluaako kirjoittaa, oikolukea, kuvata vai kuvittaa. Protu-lehden kullakin numerolla vuonna 2010 oli oma teemansa: Hippi, Sitoutuminen vs. sitoutumattomuus, Vanhuus & tulevaisuus, Avoimuus ja Juhla. Vuonna 2010 toimitus muuttui paljon. Vuoden aikana päätoimittajina toimivat vuorollaan Inka Tuominen, Visa Kurki ja numerosta 4/2010 eteenpäin Sandra Lamppu. Lehden työtapoja kehitettiin, ja lehden journalistista linjaa ja toimituksen toimintakulttuuria kirkastettiin loppuvuodesta. Jäsenistöä rohkaistiin jatkuvasti antamaan palautetta niin lehdestä kuin toimituksen käytännöistä. Alkuvuoden numerot koettiin palautteen mukaan päätoimittajavaihdoksista johtuen hieman sekaviksi, mutta vakituisen päätoimittajan valinnan myötä tilanteen nähtiin selkeytyneen. Loppuvuodesta palaute oli lähestulkoon pelkästään myönteistä. Toimitus sai lukijoilta runsaasti myönteistä palautetta myös kasvokkain. Vuoden aikana kehitettyjä uusia käytäntöjä toimitustyössä olivat muun muassa tiukemmat deadlinet ja perusteellisempi oikoluku, jotta lehden teko olisi mahdollisimman ammattimaista. Toimituksessa myös kehitettiin uusia ratkaisuja, joiden avulla toimituksen jäsenillä olisi mahdollisuus oppia toisiltaan. Toimitussihteerin työkuvaa on selkiytetty ja päätoimittajan ja toimitussihteerin välistä kommunikaatioita pyritty painottamaan vuonna 2010, ja tämä jatkuu myös vuonna Tarkoituksena on myös kirjoittaa toimituksen pelisääntöjä ja työtapoja aiempaa enemmän auki. 10. MUU LEIRITOIMINTA Syysleirit Syysleirit ovat syventäviä leirejä, jotka on tarkoitettu Prometheus-leirin käyneille tai leirillä ohjaajana olleille. Vuonna 2010 leirit avattiin kokeiluluontoisesti ensimmäistä kertaa myös kuluvan vuoden leiriläisille, mistä saatu palaute oli myönteistä. Syysleirien tavoitteena on tarjota jatkoa ja syvyyttä niin Prometheus-leirikokemukselle kuin leirillä 15

16 virinneille pohdinnoillekin. Samalla syysleirit on tarkoitettu helpoksi tavaksi päästä takaisin järjestön toimintaan mukaan, vaikka edellisestä osallistumisesta olisi aikaa. Vuonna 2010 syysleirien järjestelyjä koordinoi 7-jäseninen syysleirijaosto. Jaosto huolehti syysleirien teemojen ja ohjelmien ideoinnista, tiedotuksesta, leiritiimien kokoamisesta sekä leirien käytännön järjestelyistä. Vuonna 2010 jaosto kokoontui kuusi kertaa. Leirien vetämisestä huolehtivat 4 6-henkiset syysleiritiimit. Leiritiimeille järjestettiin tehtäväänsä koulutus elokuuta Voiman talolla, Janakkalassa. Koulutukseen osallistui 17 syysleirien ohjaajaa. Itse syysleirejä järjestettiin syksyllä 2010 neljä. Kukin leiri kesti perjantai-illasta sunnuntaiiltapäivään, ja ne järjestettiin Helsingin, Tampereen ja Riihimäen seuduilla. Leirien teemoina toimivat edellisvuonna suosittu Ihmissuhteet ja rakkaus sekä kokonaan uudet Synti ja Kapina. Neljäs leiri oli edellisen vuoden tapaan aikuisille suunnattu K20-leiri, jonka teemana toimi tänä vuonna Vapaus. Yhteensä leiriläisiä kaikilla neljällä leirillä oli 85. Leiriläisiltä kerättiin leirin jälkeen myös palautetta, joka oli myönteistä Talvileiri Talvileiri oli vuodenvaihteessa ensimmäistä kertaa järjestetty viikon mittainen leiri, joka tarjosi jo leirin aiemmin käyneille sekä ohjaajille uuden mahdollisuuden kokea Prometheus-leiri leiriläisnäkökulmasta. Leirin ohjelma koostui teemoista, jotka avasivat ja syvensivät kesän leirien aiheita uusista näkökulmista. Syysleireistä talvileirin konsepti erosi paitsi leirin pituuden osalta myös siinä, että leirillä oli yhden sijasta useita päiväkohtaisia teemoja. Leiri järjestettiin pilottiprojektina Janakkalan Voiman talolla Leiri toteutettiin hallituksen linjaamien taloudellisten reunaehtojen puitteissa, joiden mukaan leirin tuottojen tuli kattaa kaikki leirin kustannukset. Myös leiritiimin jäseniltä edellytettiin aiempaa osallistumista yhdistyksen ohjaaja- tai apuohjaajakoulutuksiin, sillä varsinaista omaa koulutusta talvileirin tiimille ei järjestetty. Talvileiriprojektia koordinoi 7-jäseninen talvileirityöryhmä, joka vastasi leirin konseptin kehittämisestä, talousarvion laatimisesta, tiedottamisesta, teemojen ideoinnista ja 6-henkisen leiritiimin rekrytoinnista. Työryhmä kokousti vuoden 2010 aikana kuusi kertaa ja leiritiimi kaksi kertaa. Itse talvileirille osallistui kaikkiaan 18 leiriläistä, joilta kerätty palaute oli pääasiallisesti ylistävää. Ikähaarukaltaan leiriläiset olivat vuotiaita Aikuisleiriprojekti Vuonna 2010 käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena on suunnitella yhdistyksen normaalista Prometheus-leiristä aikuisen ikäisille leiriläisille muokattu versio. Projektia yhdistyksessä toteutti sitä varten erikseen nimetty 10-jäseninen aikuisleirityöryhmä, joka valmisteli hallitukselle aikuisleirin tavoitteet ja muodon pääpiirteet. Yhdistyksen ensimmäinen aikuisleiri tullaan järjestämään kesällä Aikuisleirin tavoitteiksi linjattiin: 1.) Oman maailmankatsomuksensa pohtiminen ja uudelleen arvioiminen sen hetkisen elämäntilanteen näkökulmasta, 2.) Mahdollisuus arvioida kuka olen, missä 16

17 olen ja mitä haluan elämältäni, sekä miettiä miksi ajattelen näin ja kenen arvojen mukaan elän, 3.) Tarjota mahdollisuus astua suorittamisen ulkopuolelle, rikkoa arjen struktuuri ja kokea yhdessäoloa avoimessa ilmapiirissä, sekä 4.) Kannustaa sosiaaliseen rohkeuteen ja yhteisöllisyyteen. 11. PAIKALLISTOIMINTA Yhdistyksen paikallisryhmät kokoavat yhteen tietyllä paikkakunnalla asuvia Prometheus-leirin käyneitä nuoria ja aikuisia sekä antavat mahdollisuuden jatkaa leirillä esillä olleiden teemojen pohdiskelua ja leirin tapaista yhdessäoloa myös talvikaudella. Paikallisryhmissä toimintaa suunnittelevat ja järjestävät osallistujat itse. Vuonna 2010 yhdistyksellä oli oma paikallisryhmänsä Helsingissä, Espoossa, Lahdessa, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa, Turussa, Somerolla ja Torniossa. Useimmat ryhmistä kokoontuivat yhdestä neljään kertaan kuukaudessa, ja tapaamisissa oli paikalla ryhmästä riippuen 2 50 henkeä. Vuonna 2010 yhdistyksen paikallistoimintaa koordinoi 12-jäseninen paikallisjaosto. Ryhmä kokoontui toimikauden aikana kuudesti. Paikallisryhmiin oltiin yhteydessä ja niiden kuulumisia kysyttiin aktiivisesti. Jaosto myös ylläpiti Protun www-sivuilla sijaitsevia paikallistoiminnan omia verkkosivuja, jotka sisältävät muun muassa paikallisryhmien vetäjien yhteystiedot sekä vinkkejä paikallisryhmien toimintaan. Yhdistys järjesti myös paikallisryhmien yhteisiä tapahtumia. Keväällä järjestettiin paikallisryhmätapaaminen kaikkien toimivien paikallisryhmien jäsenille. Tapaamisen ohjelma oli osallistujalähtöistä ja antoi osanottajille mahdollisuuksia jakaa kokemuksiaan sekä kehittää omaa ohjelmaa. Osallistujia tapahtuma keräsi 34. Syksyllä järjestettiin paikallisryhmävetäjien tapaaminen, jossa osallistujille annettiin opastusta ryhmän vetämiseen, vaihdettiin kokemuksia, kehitettiin paikallisryhmien välistä yhteistyötä sekä pohdittiin paikallistoiminnan suuntaviivoja laajemminkin. Osallistujia tapaamisessa oli 12. Tapahtuman yhteydessä järjestetyssä kokouksessa suunniteltiin myös leireille koottavaa tiedotetta, jonka tarkoituksena olisi jakaa informaatiota paikallisryhmistä ja mainostaa paikallistoimintaa. Tavoitteena on saada tiedote jakoon kesän 2011 leireille. Palautetta paikallisjaoston toiminnasta kerättiin paikallisryhmien sekä -vetäjien tapaamisissa. Palautteen pohjalta vuonna 2011 tullaan kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota paikallisjaoston ja paikallisryhmien väliseen yhteydenpitoon sekä selkeyttämään paikallistoiminnan tavoitteita. Tarkoitus on myös vaihtaa tapahtumien ajat keskenään ja vakiinnuttaa paikallisvetäjien tapaaminen huhtikuun ensimmäiselle viikonlopulle ja paikallisryhmien tapaaminen marraskuun viimeiselle viikonlopulle. 12. KANSAINVÄLINEN JA MUUNKIELINEN TOIMINTA Yhdistys tekee sääntöjensä puitteissa myös kansainvälistä ja ei-suomenkielistä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Kansainvälisen toiminnan tavoitteita määrittävät sääntöjen lisäksi aiemmin hyväksyt kansainvälisen toiminnan periaatteet sekä Iheyo-ohjesääntö. 17

18 Kansainvälistä toimintaa vuonna 2010 koordinoi 6-jäseninen kansainvälinen jaosto. Jaosto kokoontui vuonna 2010 yhteensä 5 kertaa. Lisäksi vuonna 2010 toimi jaoston alainen projektityöryhmä, joka vastasi kansainvälisen Prometheus-leirin suunnittelusta ja kokoontui vuoden aikana kerran. Projektityöryhmään kuului noin 10 henkeä Ruotsinkielinen toiminta Suomessa Ruotsinkielisiä leiriläisiä varten kesällä 2010 järjestettiin kaksi ruotsinkielistä Prometheus-leiriä. Ruotsinkielisten leirien järjestämistä ovat hankaloittaneet ruotsinkielisten ohjaajien ja apuohjaajien huono saatavuus, ja heitä on todettu tarvittavan toimintaan lisää. Vaikka toiminta ei kokonaan kaksikielistä olekaan, ruotsinkielisten mahdollisuuksia osallistua leiritoimintaan on helpotettu järjestämällä ohjaaja- ja apuohjaajakoulutuksia myös ruotsiksi. Keväällä 2010 järjestettiin kaksi ruotsinkielistä ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusta Yhteistyö ulkomaisten järjestöjen kanssa Syksystä 2008 alkaen yhdistys on tukenut Ruotsiin perustetun sisarjärjestönsä Protus Sverigen toiminnan käynnistymistä. Vuonna 2010 järjestöjen jäsenet vierailivat toistensa koulutustilaisuuksissa. Järjestöjen välinen yhteistyö jatkuu vuonna Yhdistys toimii kansainvälisen nuorisojärjestön Iheyon (The International Humanist and Ethical Youth Organisation) jäsenenä, ja lähetti lokakuussa kaksi edustajaansa osallistumaan järjestön vuosikokoukseen Krakovassa. Kesällä 2008 oli aloitettu uudenlaisen Prometheus-leirin (nk. Import-Protu) suunnittelu, jossa eri pohjoismaisten humanistijärjestöjen edustajat kohtaisivat ja jakaisivat sekä tietojaan että kokemuksiaan nuorten aikuistumisleirikäytännöistä. Yhteistyökumppaneita etsittiin Ruotsista, Islannista, Norjasta ja Tanskasta. Yhteistyökumppaneista johtuvista syistä projekti ei toteutunut vuonna Jos yhteistyökumppaneita löytyy, projektia jatkettaneen vuonna KIVAJAOSTO Yhdistyksellä toimii myös erityisesti uusille aktiivitoiminnasta kiinnostuneille tarkoitettu jaosto nimeltä kivajaosto. Jaoston tehtävänä on paitsi vastata erilaisten tapahtumien järjestämisestä myös olla jaostona helposti lähestyttävä uusille toimijoille. Jaoston järjestämien tapahtumien tarkoituksena on saattaa yhdistyksen jäseniä yhteen sekä saada heitä aktivoitumaan järjestössä ja lähtemään mukaan toimintaan. Vuonna 2010 kivajaosto järjesti Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenille kolme suurta tapahtumaa: KukkaFeeniksin, puistotapahtuman ja kaamoskarkelot. Näiden kolmen tapahtuman lisäksi kivajaosto järjesti yhdistyksen 20-vuotisjuhlien sekä purkajaisten jatkojuhlat. Tapahtumista KukkaFeeniksiin osallistui noin 40, puistotapahtumaan noin 200 henkilöä ja kaamoskarkeloihin noin 80 henkilöä. 20-vuotisjuhlien ja purkajaisten jatkoille osallistui noin sata henkeä 18

19 kumpaankin. Kaikki tapahtumat järjestettiin Helsingissä. Tapahtumien ohjelmat sisälsivät erilaisia leikkejä sekä keskusteluita. Kivajaostoon kuului vuonna jäsentä, joista toimintaan osallistui aktiivisesti noin kymmenen. Jaosto kokousti vuoden aikana kymmenen kertaa. Vuonna 2011 toimintaa aiotaan kehittää parantamalla jaoston sisäistä organisointia sekä mahdollisuuksien mukaan järjestämällä tapahtumia myös Helsingin ulkopuolella. 14. NUORTEN FILOSOFIATAPAHTUMA (NUFIT) Nuorten filosofiatapahtuma (Nufit) on vuosittain tammikuussa järjestettävä tapahtuma, jonka pääjärjestäjänä Prometheus-leirin tuki ry toimii. Nufitilla on joka vuosi tietty teema, jonka tiimoilta yhteiskunnan vaikuttajia, eri alojen edustajia ja asiantuntijoita kutsutaan alustamaan tuntemistaan aiheista. Heidän kanssaan lavalle nousee kaksi nuorta haastajaa ja alustavan keskustelun jälkeen myös yleisö päästetään ääneen. Kuten muutkin tapahtuman toteuttamiseen osallistuvat, myös alustajat tulevat puhumaan tapahtumaan palkkiotta. Tapahtuman yhteydessä on pitkään järjestetty myös Sokrates-väittelykilpailu, johon lukiot osallistuvat joukkueittain. Vuoden 2010 Nuorten filosofiatapahtuma pidettiin Helsingin Paasitornissa ja sen teemana oli Valta. Tapahtuman suunnittelu oli tehty vuonna 2009, ja siitä vastasi vuoden 2009 Nufit-työryhmä. Tapahtumassa pidettiin kaikkiaan 16 alustusta, ja sen alustajiin kuuluivat muun muassa Atte Korhola, Hanna Nikkanen ja Suvi-Anne Siimes. Osallistujia tapahtuma keräsi yhteensä n Vuoden 2011 tapahtuman suunnittelua ja käytännön toteutusta koordinoi vuoden 2010 aikana 11- henkinen Nufit-työryhmä. Prometheus-leirin tuki ry:n edustajien lisäksi yhteistyöryhmään kuului kaksi edustajaa Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Dilemmasta ja kaksi edustajaa Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien järjestö FETO:sta. Lisäksi yhteistyökumppanina toimi Paasitorni, jonka tiloissa tapahtuma järjestettiin. Työryhmä kokousti noin kerran kuussa, loppuvuodesta lähempänä tapahtumaa enemmän. Työryhmä vastasi tapahtuman teeman päättämisestä, asiantuntija-alustajien hankinnasta, käytännön järjestelyjen koordinoinnista sekä nuorten haastajien rekrytoinnista, koulutuksesta ja sijoittelusta. Myös tapahtuman tiedotuksen ulkoasun suunnittelun ja toteutuksen koordinointi sekä markkinointi olivat työryhmän vastuulla. Nuorten filosofiatapahtuman 2011 graafinen ulkoasu ja www-sivut teetettiin työryhmän ulkopuolisella graafisella suunnittelijalla. Koulutus Nuorten filosofiatapahtuman 2011 haastajille järjestettiin kahvila Soihdussa. Koulutukseen osallistuneita haastajia oli noin KAHVILA SOIHTU Prometheus-leirin tuki ry on yhdessä Osuuskunta Sangen ja kymmenien yksityishenkilöiden kanssa osakkaana Prafé Osk:ssa, joka pyörittää kahvila Soihtua Töölössä, Helsingissä. Soihtu sijaitsee Protun toimiston naapurissa. 19

20 Prafé on voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka tarkoituksena on tukea Prometheusleiritoimintaa ja tarjota nuorille yleensä kohtaamispaikka ja tapahtumatilaa. Kahvila houkuttelee nuoria tarjoamalla puitteita heidän omaehtoiselle toiminnalleen. Tilaa on käytetty muun muassa peli-iltojen, taidenäyttelyiden ja teenmaistelutilaisuuksien järjestämiseen. Vuonna 2010 yhdistys käytti Soihdun tiloja sekä omiin virallisiin kokouksiinsa että epäsuorasti tiedotuskanavana Prometheus-leiritoiminnasta yhdistyksen ulkopuolisille asiakkaille. Vastavuoroisesti yhdistys on tarvittaessa tukenut kahvilan toimintaa rahallisesti lainoilla sekä auttanut kahvilaa sen työntekijähauissa. Soihtu toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Kahvilan periaatteena on ottaa kaikki halukkaat toimintaan mukaan, ja vuoden 2010 aikana Soihdussa työskentelikin useita kymmeniä pääasiassa vuotiaita nuoria. Vapaaehtoiset perehdytetään kahvilatöihin, ja he oppivat työssään muun muassa valmistamaan erikoiskahveja. Kaikille Soihdussa työskenteleville kustannetaan tarpeen mukaan Elintarviketurvallisuusviraston hygieniapassi. 16. MUU YHTEISTYÖ KOTIMAASSA Vuonna 2010 yhdistys teki Nufitin ja Soihdun ohella huomattavasti yhteistyötä myös Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry:n kanssa leirien ohjelmasisällön tuottamiseksi. Useimmilla Prometheusleireillä vieraili koulutettu alustaja SETAsta kertomassa leiriläisille seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta ja vastaamassa heidän kysymyksiinsä. Kyseessä on vakiintunut yhteistyön muoto, joka on kuulunut Prometheus-leirien ohjelmaan jo leiritoiminnan alkuvuosista saakka. Protu on myös Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jäsen, ja niin vuonna 2010 kuin edellisinäkin vuosina yhdistyksen edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet Allianssin seminaareihin ja kokouksiin. Vuonna 2010 Protu myös hyödynsi Allianssin koulutustarjontaa omien luottamushenkilöidensä lisäkoulutuksessa hallinnon kehittämiseksi. Prometheus-leirin tuki ry on myös osakas voittoa tavoittelemattomassa Prometheus-seremoniat Oy:ssä, joka tarjoaa tietoa sekä järjestää ja kouluttaa juhlapuhujia uskontokuntiin sitoutumattomien perheiden juhliin. Muita yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat sen kuusi jäsenjärjestöä: Vapaa-ajattelijain liitto ry, Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry, Tampereen Vapaa-ajattelijat ry, Suomen Demokratian Pioneerien liitto ry, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry sekä Suomen Humanistiliitto ry. Jäsenyhdistykset ottivat aktiivisesti osaa syksyllä toteutetun yhdistyksen sääntöjen tarkoituspykälän muuttamisesta päättämiseen ja toivat myös viralliset tervehdyksensä yhdistyksen 20-vuotisjuhlalle. 20

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Vahvistettu hallituksen kokouksessa 19.2.2011 Keltaisella merkityt kohdat vahvistetaan vasta ylimääräisessä hallituksen kokouksessa. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Eurooppanuoret ry ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti JEF Jyväskylä. Jäljempänä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE 2011 1 (12) Prometheus-leirin tuki ry Talousarvio 2011 esitys syyskokoukselle PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE 2011 2 (12) SISÄLLYS 1. Koko

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 SYYSKOKOUS Aika 11.12.2004 kello 16:30 Paikka Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä Arto Teräs puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri Wolf Bergenheim

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot