MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN JÄTEOPAS Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

2 MAATALOUDEN JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE PORIN JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖALUEELLA Maatalouden jäteopas on kirjoitettu Porin Jätehuollon yhteistyöalueella Harjavallassa, Kokemäellä, Luvialla, Merikarvialla, Nakkilassa, Pomarkussa, Porissa, Siikaisissa ja Ulvilassa sijaitsevien maatalousyritysten käyttöön. Muilla alueilla toimintatavat saattavat olla erilaisia. Tähän oppaaseen on koottu eri jätelajien lajitteluohjeet, vastaanottajat ja toimituspaikat. Yhteystiedot löytyvät oppaan takakannesta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä seudulliseen jäteneuvontaan Porin kaupungin ympäristövirastossa ja kysyä lisätietoja. Tutustu oman kuntasi ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksiin. Niistä löytyy lisäohjeita ja tarkennuksia tämän oppaan tietoihin. Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Sopimus tehdään jätteenkuljetusyhtiön kanssa vähintään sekajätteestä, mutta omalle kiinteistölle voi hankkia lajitteluastiat myös muille jätteille. Jos lajittelu onnistuu hyvin, sekajätettä syntyy vähän. Biojätteiden kompostoinnilla voi pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä. Sekajäteastian tyhjennysvälit: tarpeen vaatiessa useammin jos biojäte kompostoidaan jos biojäte laitetaan sekajätteeseen syyskuu-toukokuu kahdeksan (8) viikon välein neljän (4) viikon välein kesäkuu-elokuu neljän (4) viikon välein kahden (2) viikon välein Omatoiminen jätteenpoltto tai jätteiden maahan hautaaminen on ehdottomasti kielletty! Jätteiden polttaminen on ehdottomasti kiellettyä, koska kotien tulisijoissa on vaikea saavuttaa riittävän korkeaa palamislämpötilaa palamiskaasuissa on ympäristömyrkkyjä ja jäte saattaa palaa kiinni tulipesän rakenteisiin tulisijan hormia ei ole suunniteltu kestämään jätteiden aiheuttamia palamislämpötilan vaihteluita Jätteiden varastointi metsään tai hautaaminen maaperään on ympäristönsuojelulainsäädännössä 2 rangaistavaksi määritelty teko. Maanomistussuhteilla ei ole merkitystä, omaakaan maata ei saa käyttää jätteiden kaatopaikkana. Maan puhdistuskustannukset jäävät maanomistajan huolehdittavaksi, jos jätteiden alkuperäistä tuojaa ei saada tavoitettua. Kiinteistön yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Omalla pihalla ei saa varastoida yli kolmea vuotta jätteitä, vaan ne on toimitettava asianmukaisille vastaanottajille. Ylipäätään jätteiden lajittelulle ja säilytykselle on varattava tarpeelliset tilat. Esimerkiksi energiajätettä on suojeltava kuralta ja mudalta, jotta se soveltuu polttolaitoksiin hyödynnettäväksi.

3 VÄLTÄ JÄTETTÄ Harkitse mitä hankit kestävää ja pitkäikäistä kierrätettävää mahdollisimman vähän pakattua huollettavaa ja korjattavaa Kierrätä etsi tarpeettomalle tavaralle uusi koti hanki tarpeellista toisten hylkäämistä tavaroista Tee lajittelu itsellesi helpoksi järjestä lajittelulle oma tila ja sinne astiat syntyville jätteille merkitse astiat ja pidä lajitteluohje näkyvillä kuljeta jätteet säännöllisesti hyötyjätepisteisiin ja muihin vastaanottopaikkoihin Haja-asutusalueilla jätevesien käsittelyjärjestelmät on saatettava jätevesiasetuksen edellyttämälle tasolle vuoden 2013 loppuun mennessä. Parhaiten tämä tapahtuu liittämällä kiinteistö vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Mikäli se ei ole mahdollista, kannattaa selvittää mahdollisuus useamman kiinteistön yhteisen järjestelmän rakentamiseen. Puhu naapuriesi kanssa ja selvitä kunnan suunnitelmat viemäriverkoston laajentamiseksi. Maaseudulla perustetaan myös paljon jätevesiosuuskuntia, jotka rakentavat itse siirtoviemärin. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraushanke aloitetaan ottamalla yhteyttä LVI-suunnittelijaan, joka mm. maastokäynnin ja -mittausten perusteella esittää juuri kyseiselle kiinteistölle parhaat käsittelyvaihtoehdot. Suunnittelija yleensä hoitaa myös toimenpiteelle tarvittavan luvan hakemisen kunnan rakennusviranomaiselta ja TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY 3 varmistaa jätevesien käsittelyä koskevat kuntakohtaiset määräykset. Kun lupa on saatu ja jätevesien käsittelyjärjestelmä rakennettu, on muistettava huolehtia sen asianmukaisesta käytöstä ja säännöllisestä huollosta. Käytä vain ammattilaisia hankkeen suunnittelijana ja urakoitsijana! Kiinteistön omistaja on vastuussa tekemistään ja teettämistään töistä, elää ja asuu päivittäin jätevesijärjestelmänsä kanssa. Kiinteistökohtaisten järjestelmien rakentamiseen voi saada avustuksia. Lisätietoja saa kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta tai fi verkkosivuilta. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaa lisätietoa saa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta tai verkkosivuilta.

4 SAOSTUS- JA UMPIKAIVOLIETE Saostuskaivot ja säiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Lietteet toimitetaan ensisijaisesti jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Lietettä voi käyttää pellolla, vain jos liete on käsitelty Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymällä menetelmällä. Tarkista ajankohtainen ohjeistus Eviran verkkosivuilta tai ota yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Käsittelemättömiä lietteitä ei saa levittää pellolle tai metsään. KARJANLANTA Karjanlanta on varastoitava tiivispohjaisessa lantalassa, johon mahtuu koko vuoden aikana kertyvä lantamäärä. Jos eläimet ulkoilevat, laidunaikana laitumelle jäävä lanta voidaan vähentää lantalan varastointitilavuudesta. Ensisijaisesti lanta tulee käyttää lannoitteena pellolla. Lanta voidaan p a t t e r o i d a lyhyeksi ajaksi, korkeintaan syksystä kevääseen. Patterointi on tarkoitettu vain toissijaiseksi lannan varastointimenetelmäksi ja käytettäväksi lähinnä pienillä kotieläintiloilla. Patteroinnista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukautta ennen toimenpidettä ja sijoituspaikan on täytettävä vesiensuojeluun liittyvät edellytykset. Purupohjaista hevosenlantaa voidaan kompostoida patterissa ylivuotisesti, kun patteri on peitetty sateenkestävällä katteella. Purulantakomposti käännetään vähintään k e r r a n kasvukauden aikana toiseen paikkaan, jotta kompostoituminen on tehokasta. Porin Jätehuollon alueella tuotantoeläimien raatokeräilystä vastaa Honkajoki Oy, jonka verkkosivuilta löytyvät tarkat toimintaohjeet eri eläinlajien osalta. Kuolleena syntyneet eläimet, poikimisjätteet ja satunnaiset teurasjätteet voi haudata, mutta pääsääntöisesti on käytettävä raatokeräilyä. Lemmikin mukaan lukien hevonen hautaaminen on sallittua omalle maalle tai toisen omistamalle maalle maanomistajan luvalla. Lemmikkien hautaamisessa noudatetaan Eviran ohjeita: ei KUOLLEET ELÄIMET 4 pohjavesialueelle eikä lähelle talousvesikaivoja. Eläin haudataan maatuvassa pakkauksessa tai ilman. Haudan syvyyden on oltava riittävä suhteessa eläimen kokoon. Alle 40 kg painoisten eläinten peittämiseen vaaditaan puolen metrin maakerros, yli 40 kg eläimet on peitettävä metrin maakerroksella. Kun haudataan hevonen, on suositeltavaa tehdä kunnan eläinlääkärille asiasta suullinen ilmoitus. Ilmoituksen avulla eläinlääkäri voi antaa ohjeita ja neuvoja hautapaikan sopivuudesta. Pienlemmikin voi tuhkata eläinkrematorioissa Po-

5 rissa (vain alle 20 kg painoiset) tai Raumalla, tai sen voi viedä haudattavaksi pieneläinten hautausmaalle Poriin tai Harjavaltaan. Lemmikin voi toimittaa erityisjätteenä lle. Ota yhteyttä ensin n henkilökuntaan. Pihapiiristä löytyneet kuolleet pieneläimet, kuten linnut, rusakot ja siilit, voi laittaa muovipussissa sekajäteastiaan. Metsästyksessä syntyvät teurasjätteet haudataan maahan. Haudan on oltava riittävän syvä ja se on peitettävä maa-aineksella, jotta muut eläimet eivät levittele ruhonosia. Haaskana ei saa käyttää kuolleita nautoja, lampaita, vuohia tai turkiseläimiä, eikä niiden osia. Haaskan pitämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan eläinlääkärille ja toimittava annettavien ohjeiden mukaisesti. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT Polttoaine- ja öljysäiliöiden kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle. Puhkiruostuneiden tai rikkinäisten polttoainesäiliöiden aiheuttamat vahingot tulevat kalliiksi. Öljyn pääsy kaivoihin, pohjavesiin tai vesistöihin on estettävä. Vaikka vahinko jäisi tilan omalle alueelle, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrätä maaperän puhdistettavaksi. Tankkaa varovasti ettei polttoainetta joudu maaperään. Tarkkaile polttoainesäiliön kuntoa ja sijoituspaikan maaperää vuotojen varalta. Huollata säiliö säännöl lisesti valtuutetulla tarkastajalla. Tarkista ajantasaisäännölset ohjeet öljysäiliön sijoittamisesta kiinteistöllä ja suojeluohjeet, kun uusit polttoainesäiliön. Huolehdi maanalaisen öljysäiliön säännöllisestä tarkastamisesta, huollosta ja puhdistamisesta. Jos luovut öljylämmityksestä, selvitä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselta miten pitää toimia. Osa kunnista edellyttää vanhan säiliön poistamista maan alta (poikkeukset luvanvaraisia). Vanha öljylämmityskattila kuuluu metallikeräykseen, ellei siinä ole asbestivuorausta. Tarkista asia! Hangassuon jäteasema ottaa vastaan asbestia erityisjätteenä. Älä muuta k ä y t ö s t ä tua öljy- poistetsäiliötä jätevesisäiliöksi. RENKAAT Renkaita vastaanottavat kaikki renkaita myyvät liikkeet. Renkaiden vastaanotto on kaikissa paikoissa maksutonta. Suurista rengasmääristä on hyvä sopia etukäteen vastaanottajan kanssa. Tarkista lähimmän vastaanottajan yhteystiedot verkkosivulta. 5

6 ONGELMAJÄTE = VAARALLINEN JÄTE Säilytä ongelmajätteet turvallisesti. Tilan on hyvä olla kuiva, lukittava ja tuulettuva. Siivoa ongelmajätevarasto säännöllisesti! Älä sekoita erilaisia ongelmajätteitä keskenään, vaan pidä aineet omissa alkuperäisissä pakkauksissaan. Tutustu tuoteselosteisiin ja noudata käyttöohjeita. Ole varovainen kemikaalien annostelussa ja käytä tarvittaessa suojavaatteita. Ongelmajätteitä ovat esimerkiksi akut ja akkunesteet koneiden huollossa syntyvät öljyt ja öljyiset rätit, suodattimet jäähdytinnesteet maalit, lakat, liimat, ohentimet, liuottimet kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, kemialliset lannoitteet voimakkaat hapot ja emäkset Pidä kirjaa syntyvistä ongelmajätteistä. Kirjanpito on säilytettävä kolmen vuoden ajan ja siitä on käytävä ilmi mitä ongelmajätteitä kiinteistölle on tuotu, mitä sieltä on viety ja minne. Kun luovutat ongelmajätteet Porin kierrätyskeskukseen, lle tai oman kuntasi ongelmajätteiden vastaanottoon, kirjataan tieto tuojasta ja tuodusta ongelmajätteestä. Vastaanotto on maksuton, kun ongelmajätteitä on kohtuullinen määrä. Muusta yritystoiminnasta kuin maa- ja metsätaloudesta tulevat ongelmajätteet ovat maksullisia. Niitä ottavat vastaan tai noutavat sopimuksen mukaan Ekokem Oy, Lassila&Tikanoja Oyj ja Veikko Lehti Oy. Lisää tietoa erityisesti maatalouden ongelmajätteistä löytyy verkkosivulta. Ongelmajätteiden erityistapauksia Ammukset ja räjähteet vastaanottaa poliisi. Pistävät ja viiltävät jätteet (esim. neulat) varastoidaan tiiviissä astiassa. Suljettava muovirasia tai -kanisteri käy tarkoitukseen. Käsittele varovasti. Hävitä turvallisesti eli pakkaa umpinaiseksi paketiksi ja laita sekajäteastiaan. Huomioi myös astian tyhjentäjän turvallisuus! Lääkkeet viedään apteekkeihin, jotka ottavat niitä maksutta vastaan. Kysy henkilökunnalta apua, kierrätysastiat eivät ole apteekeissa vapaasti saatavilla. Poista tietosuojan alaiset tiedot pakkauksista. Paristot ja pienlaitteiden akut (esim. kameroista) viedään niitä myyvien kauppojen keräysastioihin. Alle 400 l jäteöljyä on toimitettava itse ongelmajätteiden keräykseen. Ekokem Oy noutaa maksutta kerran vuodessa l suuruisen jäteöljyerän kiinteistöltä. Yli tuhannen litran eriä haetaan useammin. Jäteöljy ei saa sisältää muita aineita, epäpuhdas jäteöljy on toimitettava ongelmajätteiden keräykseen. Varoitussymbolit Haitallinen Hapettava Myrkyllinen Räjähtävä Syövyttävä Syttyvä vaarallinen Ympäristö- 6

7 SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER) Toimita SER-vastaanottajille kaikki laitteet, jotka on kytketty sähköverkkoon, joissa on paristot tai akku virranlähteenä tai jotka ovat toimineet puhelinverkossa. Jos laite on kotitalouskäyttöön soveltuva (mm. mikro, tietokone tai jääkaappi) on vastaanotto maksutonta. Pelkästään ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet (esim. isot sähkötyökalut, kylmiöt) vastaanotetaan maksullisina. SERiin kuuluvat myös energiansäästölamput, loisteputket ja valaisimet. Tarkista lähin vastaan- ottopisteesi ja sen aukioloajat www. kierratys.infoverkkosivulta tai katso Jäte- V a a k k u - lehdestä. PUUJÄTE Käsitelty puu on toimitettava vastaanottajalle, sitä ei saa polttaa kodin tulipesässä maalattu tai lakattu puu lastu-, kova- ja liimalevyt, vaneri Käsittelemättömän puhtaan puun saa polttaa kodin tulipesässä puiset kuormalavat laudanpätkät ja rimat Käsiteltyä ja puhdasta puujätettä ottavat vastaan Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Lännen Jätepalvelu Oy Harjavalta MM-terminaali Ulvila Porin kierrätyskeskus (enintään peräkärryllinen) Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema Pori Vain puhdasta puujätettä ottavat vastaan Kokemäen Lämpö Oy Kullaan Hake & Lämpö Ay Reikko Oy Nakkila Kantoja otetaan vastaan lla, Kullaan Hake & Lämpö Ay:llä ja MM-terminaalilla Ulvilassa. Useimmat metsäalan urakoijat sisällyttävät hakkuusopimukseen kantojen käsittelyn. Painekyllästetty puu on ongelmajätettä. Älä polta sitä omatoimisesti, puun suojaamiseen käytetyt kemikaalit ovat terveydelle haitallisia poltettaessa. Lisätietoja painekyllästetyn puun käytöstä ja hävittämisestä löytyy 7 Toimita painekyllästetty puujäte vastaanottajille. Vastaanotto on maksutonta, jos määrä on pieni, alle 1 m 3. Sitä suuremmat määrät on vietävä Veikko Lehti Oy:n Aittaluodon lajitteluasemalle Poriin, jossa vastaanotosta peritään maksu painon mukaan. Missään muualla Porin seudulla ei vastaanoteta yli kuutiota painekyllästettyä puujätettä. Painekyllästetyn puujätteen mukana ei saa olla muuta jätettä eikä isoja metalliosia. Naulat eivät haittaa. Alle kuution verran painekyllästettyä puujätettä ottavat vastaan Porin K-Rauta, Satakunnankatu 39, Pori Lännen Painepuu Oy, Tikkulantie 2, Pori Sata-Puu Ky, Pyykkialhonkatu 2, Harjavalta Starkki Oy, Murskatie 4, Pori Tyke Oy, Koskenojankatu 11, Kankaanpää Pintopuu, Pysäkintie 124, Eura

8 HUKKAKAURA Kitketty hukkakaura hävitetään polttamalla muovipussissa tai säkissä umpinaisessa tulisijassa. Hukkakauraa ei saa haudata maahan eikä sitä voi hyödyntää kompostoimalla. Jos hukkakauraa on iso määrä, kysy neuvoa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka selvittää hävittämisvaihtoehtoja tapauskohtaisesti. BIOJÄTE Kerää biojäte talteen. Kompostoi se umpinaisessa haittaeläimiltä suojatussa postorissa. Biojätteen kompostoinnilla komväliä ja säästää jätehuoltokustannuksissa. Biojätteen poistaminen sekajätteen joukosta voi harventaa sekajäteastian tyhjennys- vähentää hajuhaittoja ja hillitsee ilmastonmuutosta. Biojätteeseen käy kaikki eloperäinen jäte, tulee se sitten eläinten ruokinnasta, elintarvikkeiden käsittelystä, kotikeittiöstä, taukotiloista tai puutarhasta. Pelkän puutarhajätteen voi kompostoida myös avokompostissa tai lehtikehikossa. Valmista kompostia voi käyttää omassa pihassa maanparannukseen ja lannoitteena. RAKENNUS- JA PURKUJÄTE Hyväkuntoiset ja kunnostettavat rakennustavarat voi viedä Varaosapankkiin Poriin kierrätettäväksi. Varaosapankki välittää ovia, ikkunoita, saranoita ja muita tarvikkeita. Huonokuntoinen purkutavara toimitetaan materiaalista riippuen oikealle vastaanottajalle. Tutustu Rakennusjäteoppaaseen Porin ympäristöviraston verkkosivuilla. ENERGIAJÄTE Energiajätteen lajittelu säästää jätehuollon kustannuksia. Jätteenkuljetusyrityksen kanssa voi sopia energiajätteen noutamisesta omalta kiinteistöltä tarpeen mukaan. Energiajäte varastoidaan maatilalle tuna, sillä muovien on oltava suojat- melko puhtaita liasta ja kurasta polttolaitoksessa. Energiajäte on lajiteltava ja kuljetettava hyötykäyttöön Porissa, jos energiajätettä syntyy yli 20 kg/vko. Muissa kunnissa lajittelu on vapaaehtoista, 8 mutta suositeltavaa. Energiajäteastian voi hankkia myös naapurien kanssa yhteiseksi. Energiajätettä ei kerätä yleisissä hyötyjätepisteissä! Energiajäte hyödynnetään energiantuotannossa. Energiajäte poltetaan voimalaitoksissa h a l l i - tuissa olosuhteissa, jolloin siitä syntyy lämpöä ja sähköä. Omatoiminen energiajätteen poltto on kiellettyä, koska muoveista syntyy haitallisia kaasuja polton aikana. Laitos- maisissa olosuhteissa savukaasut puhdistetaan.

9 SEKAJÄTE Sekajätteeksi lajitellaan kaikki hyötykäyttöön kelpaamaton jäte tai jos materiaalien kierrätettävyydestä ei ole varmaa tietoa. Toimita isot sekajätteet (esim. vanhat huonekalut) itse sekajätteen vastaanottajille tai sovi niiden noudosta oman jätteenkuljetusyrityksesi kanssa. ENERGIAJÄTE muovit, joissa on kierrätysmerkki 1, 2, 4, 5, 6, 7 ja/tai kirjaimet PET, PE-HD, PE-LD, PE, PP, PS, PA kaikki elintarvikkeiden säilytykseen käytetyt muovipakkaukset styrox pakkausmuovit, lannoite- ja suursiemenja perunansiemensäkit, lavahuput, kasvihuonemuovit, paalimuovi, mansikkamuovit kevytpeitteet, muovikanisterit, -ruukut ja -pullot, myös tyhjät muoviset öljykanisterit paalinarut ja köydet (pätkittyinä etteivät kierry murskaimen osien ympärille) tekstiilit, kankaiset työvaatteet likaantuneet paperit ja pahvit, lautasliinat juomapakkausten kuoret (mäyräkoirat) SEKAJÄTE PVC-tuotteet (kierrätysmerkki 3): lelu- ja työkalupakkaukset, letkut, muoviputket, kerniliinat, muovimapit, luottokortit, sähköjohtojen kuoret sateenkestäväksi pinnoitetut tekniset asut (goretex tms.) ja sadevaatteet kengät, nahka ja keinonahka, kumi pölynimuripussit ja siivousvälineet hehku- ja halogeenilamput eläinten karvat paksut pressut, jotka on valmistettu kankaasta ja kumista Jos energiajätettä ei lajitella erikseen, laita kaikki yllä luetellut sekajätteeseen. Kaikki jätteenkuljetusyritykset noutavat energiajätettä pyydettäessä. Seuraavat vastaanottajat ottavat toimipisteissään vastaan sekä energia- että sekajätettä. Vastaanottajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun. Hyödynnä keräystempaukset: 4H-yhdistys järjestää vuosittain yhteistyössä lannoite- Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Lännen Jätepalvelu Oy, Harjavalta Porin kierrätyskeskus Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema, Pori ja siemenvalmistajien kanssa säkkikeräyksen. Keräyksessä vastaanotetaan yhteistyöyritysten lannoite- ja suursiemensäkit ja lavahuput. Ajankohdat ja vastaanottopaikat vahvistetaan vuosittain, seuraa 4H-yhdistyksen ilmoittelua. 9

10 HYÖTYJÄTTEET TOIMITA VASTAANOTTAJALLE Maatalousyrittäjät voivat käyttää alueellisia hyötyjätepisteitä ja keräystempauksia. Tilaa vievät hyötyjätteet, jotka eivät mahdu hyötyjätepisteiden astioihin, kuljetetaan omatoimisesti hyötyjätteiden vastaanottajille. hyötyjätepisteille tyhjät säilyke- ja juomatölkit kattilat, aterimet, uunipellit metalliset korkit ja kannet alumiinifolio ja vuuat tyhjät aerosolitölkit pensselikuivat maalipurkit, naulat METALLIJÄTE toimita vastaanottajalle pellinkappaleet, metalliputket ja -osat metalliset koneet ja laitteet tynnyrit pakoputket, vanteet ruosteiset metalliesineet aitaverkko, piikkilanka kaapelit, sähköjohdot Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Kuusakoski Oy, Pori Lännen Jätepalvelu Oy, Harjavalta Porin kierrätyskeskus Stena Recycling Oy, Pori Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema, Pori hyötyjätepisteille lasipullot ja purkit lasiastiat LASIJÄTE toimita vastaanottajalle ikkunalasi ja vastaava tasolasi sekajätteeseen kuumuutta kestävä lasi (uunivuuat) keramiikka, posliini autonlasi, lämpölasi yksittäiset ikkunat Kari Kaunismäki Oy (isot määrät) Pori Porin kierrätyskeskus 10

11 PAPERI JA KERÄYSKARTONKI Paperi ja keräyskartonki lajitellaan käytettävän hyötyjätepisteen ohjeistuksen mukaisesti. Hyötyjätepisteillä on joko erilliset astiat paperin ja keräyskartongin lajitteluun, tai yksi astia, johon saa laittaa sekä paperia että keräyskartonkia. Isot määrät esimerkiksi pahvia toimitetaan suoraan hyötyjätteiden vastaanottajille. PAPERI KERÄYSKARTONKI JA PAHVI kaikki postilaatikkoon saapuva paperi: sanomalehdet, kirjeet, aikakauslehdet toimiston paperit keittiön kartonkipakkaukset: murot, puurohiutaleet keittiön kuiva-ainepakkaukset: jauhopussit, sokeripussit nestepakkauskartongit (myös alumiinilla vuoratut): maito- ja mehutölkit huuhdeltuina pahvilaatikot Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Lännen Jätepalvelu Oy, Harjavalta paikalliset urheiluseurat Porin kierrätyskeskus Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema, Pori Ekokem Oy Ab Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) Lassila & Tikanoja Oyj Lännen Jätepalvelu Oy Sairaalantie 7, Harjavalta avoinna ma-pe Kokemäen Lämpö Oy Kartanonvoima 6, Kokemäki avoinna ma-pe Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Kartanonvoima 7, Kokemäki avoinna sopimuksen mukaan Raumantie 980, Luvia avoinna ma 7-21, ti-pe Kullaan Hake & Lämpö Ay Ruukintie 95, Ulvila avoinna sopimuksen mukaan Kuusakoski Oy Mäntyluoto, Pori avoinna: ma-pe MM-terminaali Järvikyläntie 54, Ulvila avoinna ma, to 12-20, la Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, Pori avoinna ma, ti, to 9-16, ke 9-18, pe, la Reikko Oy Suutarinmäentie 115, Nakkila , avoinna sopimuksen mukaan Satakunnan 4H-piiri ry Satakunnankatu 15, Pori Stena Recycling Oy Porin Palveluyksikkö Mäkipuistontie 23, Pori avoinna: ma-pe Varaosapankki Veturitallinkatu 7, Pori avoinna ma-ke 9-16, to 9-18, pe Veikko Lehti Oy Teljänkatu 10, PORI Aittaluodon lajitteluasema opastus Kuninkaanlahdenkatu, Pori avoinna sopimuksen mukaan tai pientuojille ma 12-18, ti-pe 9-11

12 JÄTENEUVONTA KAIKILLE PORIN JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖALUEEN ASUKKAILLE Porin kaupungin ympäristövirasto jäteneuvonta Valtakatu 11, Pori tai Jätelaitosyhdistyksen kierrätysinfo verkkosivustolle on koottu hakukoneeseen jätteiden vastaanottopaikkojen yhteystietoja: Harjavallan kaupunki Kokemäen kaupunki Luvian kunta Merikarvian kunta Nakkilan kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Siikaisten kunta Ulvilan kaupunki

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille 1/8 Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille Jätehuolto Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

www.keskisavonjatehuolto.fi Vain lajiteltua sekajätettä Ekovoimalaitokseen Uusi Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitos Leppävirralla muuttaa kaukolämmöksi ja sähköksi yli 640 000 ihmisen sekajätteet. Modernissa

Lisätiedot

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä.

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä. Energiajäte Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa. Energiajäte on erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25

Jätehuoltomääräykset. Siikajoki. Taustatietoa jätehuoltomääräyksille. Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 Jätehuoltomääräykset Siikajoki Taustatietoa jätehuoltomääräyksille Tekninen lautakunta 26.4.2016 25 sivu 1 Lisätietoja Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

LUT jätteenkäsittelyohjeet

LUT jätteenkäsittelyohjeet LUT jätteenkäsittelyohjeet Päivitetty 19.2.2014 HL 1. BIOJÄTE ruuan tähteet kanamunankuoret kahvisuodattimet ja teepussit luut ja kalanperkeet hedelmien ja vihanneksien kuoret talouspaperi ja lautasliinat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA KODIN JÄTEOPAS Kodeissa syntyy monia erilaisia roskia ja jätteitä. Osa jätteistä voi olla vaarallisia ja myrkyllisiä kuten esimerkiksi jäteöljy tai hyönteismyrkky. Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupunkien sekä Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien yhteinen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset Hyväksytty: 13.8.2003 Voimaantulo:

Lisätiedot

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä?

Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Mitä muovinkeräykseen voi viedä? Jäteopas KESÄ 2016 KIERRÄTYSPISTEITÄ LISÄÄ NYT MYÖS MUOVI TERVETULLUT! Lähimmän kierrätyspisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info Kierrätysjätteiden keräysmahdollisuudet paranevat entisestään Länsi-

Lisätiedot

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen.

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen. 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten olosuhteiden perusteella yleisiä määräyksiä ympäristön

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen

Oulun Jätehuollon tarveprofiili. Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Oulun Jätehuollon tarveprofiili Ideasprintti 2016 Antero Kiljunen Ruskon jätekeskuksen opasteet Haasteena kukkahattutädit, lippaja karvalakkisedät, mummot ja papat. Tänne minä olen aina tuonut... ja niinpä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET RAAHEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ANNETTU Jätelain 17 :n nojalla Raahen ympäristölautakunnan päätös 11.12.2007 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016. Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016. Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä ASUKKAIDEN PALVELUPISTEET JA HINNASTO 2016 5 / 2016 Asikkala Heinola Hollola Kärkölä Lahti Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 4 Palvelut

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty 16.12.2015 27 0 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 5/2015

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 5/2015 Pöytäkirja Ote 1 (7) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 5/2015 Aika 9.12.2015 kello 16:50 17:50 Paikka Villilän kartano, Nakkila Allekirjoitukset Jenni Huhtapelto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT ALKAEN :N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN KOTITALOUDET (mukaan lukien asunto-osakeyhtiöt): YLEISET MAKSUT - -Palvelumaksu -Punnitusmaksu JÄTEJAEKOHTAISET MAKSUT 1.1. Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojien opintopäivä 2012 29.11.2012 Maria Myllynen 1 Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojat opastavat käyttämään oikein tulisijaa. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo Sisältö 1 Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.2 Etusijajärjestys... 4 1.3 Kunnan

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

Tilapäispalautusohjeet 2016. Ohjeet ja toimintamallit pantillisten juomapakkausten tilapäispalauttajille

Tilapäispalautusohjeet 2016. Ohjeet ja toimintamallit pantillisten juomapakkausten tilapäispalauttajille Tilapäispalautusohjeet 2016 Ohjeet ja toimintamallit pantillisten juomapakkausten tilapäispalauttajille 23.5.2016 Tilapäispalauttaminen Tilapäispalauttaminen on tarkoitettu kertaluonteisiin tai harvoin

Lisätiedot

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA

JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA JATE H Uo LToMAARAyTS TT : YLEINEN OSA Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalafua, Toholampi, Ylivieska

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Kodin. lajitteluohjeet

Kodin. lajitteluohjeet Kodin lajitteluohjeet POLTETTAVA JÄTE BIOJÄTE PAKKAUSJÄTE Biojäte on poltettavaa jätettä, ellei kiinteistöllä ole omaa kompostoria tai keräysastiaa. ruoantähteet ja muut elintarvikkeet kahvinporot, suodatin-

Lisätiedot

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella.

Kurikan kaupunginvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella. KURIKAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuuston 14.6.2004 35 hyväksymä. 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty ympäristölautakunnassa 18.10.2000 226 Haukiputaan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Jäteopas. Ylivieskan. ammattiopisto

Jäteopas. Ylivieskan. ammattiopisto Jäteopas Ylivieskan ammattiopisto Sisällysluettelo 1. Jätelaki 4 2. Tietosuojapaperi 6 3. Keräyspaperi 7 4. Palava-/Energiajäte 8 5. Keräyspahvi 9 6. Hyödynnettävä muovi 10 7. Metalli 11 8. Biojäte 12

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla

Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Joensuun alueellisen jätelautakunnan JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Määräykset on hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 10.12.2015 49 Kuulutettu 17.12.2015 Voimaantulo

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma

Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma Rakennusjätteiden kierrätys ja hyötykäyttö valvojan näkökulma KOKOEKO-seminaari 2016 Jätehuollon uudistuvat toimintamallit Itä- Suomessa Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus 22.2.2016 Mielikuva rakennusjätehuollon

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001

Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.03.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2001 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan maaperässä

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 4 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot