MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN JÄTEOPAS Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

2 MAATALOUDEN JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE PORIN JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖALUEELLA Maatalouden jäteopas on kirjoitettu Porin Jätehuollon yhteistyöalueella Harjavallassa, Kokemäellä, Luvialla, Merikarvialla, Nakkilassa, Pomarkussa, Porissa, Siikaisissa ja Ulvilassa sijaitsevien maatalousyritysten käyttöön. Muilla alueilla toimintatavat saattavat olla erilaisia. Tähän oppaaseen on koottu eri jätelajien lajitteluohjeet, vastaanottajat ja toimituspaikat. Yhteystiedot löytyvät oppaan takakannesta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä seudulliseen jäteneuvontaan Porin kaupungin ympäristövirastossa ja kysyä lisätietoja. Tutustu oman kuntasi ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksiin. Niistä löytyy lisäohjeita ja tarkennuksia tämän oppaan tietoihin. Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Sopimus tehdään jätteenkuljetusyhtiön kanssa vähintään sekajätteestä, mutta omalle kiinteistölle voi hankkia lajitteluastiat myös muille jätteille. Jos lajittelu onnistuu hyvin, sekajätettä syntyy vähän. Biojätteiden kompostoinnilla voi pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä. Sekajäteastian tyhjennysvälit: tarpeen vaatiessa useammin jos biojäte kompostoidaan jos biojäte laitetaan sekajätteeseen syyskuu-toukokuu kahdeksan (8) viikon välein neljän (4) viikon välein kesäkuu-elokuu neljän (4) viikon välein kahden (2) viikon välein Omatoiminen jätteenpoltto tai jätteiden maahan hautaaminen on ehdottomasti kielletty! Jätteiden polttaminen on ehdottomasti kiellettyä, koska kotien tulisijoissa on vaikea saavuttaa riittävän korkeaa palamislämpötilaa palamiskaasuissa on ympäristömyrkkyjä ja jäte saattaa palaa kiinni tulipesän rakenteisiin tulisijan hormia ei ole suunniteltu kestämään jätteiden aiheuttamia palamislämpötilan vaihteluita Jätteiden varastointi metsään tai hautaaminen maaperään on ympäristönsuojelulainsäädännössä 2 rangaistavaksi määritelty teko. Maanomistussuhteilla ei ole merkitystä, omaakaan maata ei saa käyttää jätteiden kaatopaikkana. Maan puhdistuskustannukset jäävät maanomistajan huolehdittavaksi, jos jätteiden alkuperäistä tuojaa ei saada tavoitettua. Kiinteistön yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Omalla pihalla ei saa varastoida yli kolmea vuotta jätteitä, vaan ne on toimitettava asianmukaisille vastaanottajille. Ylipäätään jätteiden lajittelulle ja säilytykselle on varattava tarpeelliset tilat. Esimerkiksi energiajätettä on suojeltava kuralta ja mudalta, jotta se soveltuu polttolaitoksiin hyödynnettäväksi.

3 VÄLTÄ JÄTETTÄ Harkitse mitä hankit kestävää ja pitkäikäistä kierrätettävää mahdollisimman vähän pakattua huollettavaa ja korjattavaa Kierrätä etsi tarpeettomalle tavaralle uusi koti hanki tarpeellista toisten hylkäämistä tavaroista Tee lajittelu itsellesi helpoksi järjestä lajittelulle oma tila ja sinne astiat syntyville jätteille merkitse astiat ja pidä lajitteluohje näkyvillä kuljeta jätteet säännöllisesti hyötyjätepisteisiin ja muihin vastaanottopaikkoihin Haja-asutusalueilla jätevesien käsittelyjärjestelmät on saatettava jätevesiasetuksen edellyttämälle tasolle vuoden 2013 loppuun mennessä. Parhaiten tämä tapahtuu liittämällä kiinteistö vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Mikäli se ei ole mahdollista, kannattaa selvittää mahdollisuus useamman kiinteistön yhteisen järjestelmän rakentamiseen. Puhu naapuriesi kanssa ja selvitä kunnan suunnitelmat viemäriverkoston laajentamiseksi. Maaseudulla perustetaan myös paljon jätevesiosuuskuntia, jotka rakentavat itse siirtoviemärin. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraushanke aloitetaan ottamalla yhteyttä LVI-suunnittelijaan, joka mm. maastokäynnin ja -mittausten perusteella esittää juuri kyseiselle kiinteistölle parhaat käsittelyvaihtoehdot. Suunnittelija yleensä hoitaa myös toimenpiteelle tarvittavan luvan hakemisen kunnan rakennusviranomaiselta ja TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY 3 varmistaa jätevesien käsittelyä koskevat kuntakohtaiset määräykset. Kun lupa on saatu ja jätevesien käsittelyjärjestelmä rakennettu, on muistettava huolehtia sen asianmukaisesta käytöstä ja säännöllisestä huollosta. Käytä vain ammattilaisia hankkeen suunnittelijana ja urakoitsijana! Kiinteistön omistaja on vastuussa tekemistään ja teettämistään töistä, elää ja asuu päivittäin jätevesijärjestelmänsä kanssa. Kiinteistökohtaisten järjestelmien rakentamiseen voi saada avustuksia. Lisätietoja saa kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta tai fi verkkosivuilta. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaa lisätietoa saa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta tai verkkosivuilta.

4 SAOSTUS- JA UMPIKAIVOLIETE Saostuskaivot ja säiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Lietteet toimitetaan ensisijaisesti jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Lietettä voi käyttää pellolla, vain jos liete on käsitelty Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymällä menetelmällä. Tarkista ajankohtainen ohjeistus Eviran verkkosivuilta tai ota yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Käsittelemättömiä lietteitä ei saa levittää pellolle tai metsään. KARJANLANTA Karjanlanta on varastoitava tiivispohjaisessa lantalassa, johon mahtuu koko vuoden aikana kertyvä lantamäärä. Jos eläimet ulkoilevat, laidunaikana laitumelle jäävä lanta voidaan vähentää lantalan varastointitilavuudesta. Ensisijaisesti lanta tulee käyttää lannoitteena pellolla. Lanta voidaan p a t t e r o i d a lyhyeksi ajaksi, korkeintaan syksystä kevääseen. Patterointi on tarkoitettu vain toissijaiseksi lannan varastointimenetelmäksi ja käytettäväksi lähinnä pienillä kotieläintiloilla. Patteroinnista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukautta ennen toimenpidettä ja sijoituspaikan on täytettävä vesiensuojeluun liittyvät edellytykset. Purupohjaista hevosenlantaa voidaan kompostoida patterissa ylivuotisesti, kun patteri on peitetty sateenkestävällä katteella. Purulantakomposti käännetään vähintään k e r r a n kasvukauden aikana toiseen paikkaan, jotta kompostoituminen on tehokasta. Porin Jätehuollon alueella tuotantoeläimien raatokeräilystä vastaa Honkajoki Oy, jonka verkkosivuilta löytyvät tarkat toimintaohjeet eri eläinlajien osalta. Kuolleena syntyneet eläimet, poikimisjätteet ja satunnaiset teurasjätteet voi haudata, mutta pääsääntöisesti on käytettävä raatokeräilyä. Lemmikin mukaan lukien hevonen hautaaminen on sallittua omalle maalle tai toisen omistamalle maalle maanomistajan luvalla. Lemmikkien hautaamisessa noudatetaan Eviran ohjeita: ei KUOLLEET ELÄIMET 4 pohjavesialueelle eikä lähelle talousvesikaivoja. Eläin haudataan maatuvassa pakkauksessa tai ilman. Haudan syvyyden on oltava riittävä suhteessa eläimen kokoon. Alle 40 kg painoisten eläinten peittämiseen vaaditaan puolen metrin maakerros, yli 40 kg eläimet on peitettävä metrin maakerroksella. Kun haudataan hevonen, on suositeltavaa tehdä kunnan eläinlääkärille asiasta suullinen ilmoitus. Ilmoituksen avulla eläinlääkäri voi antaa ohjeita ja neuvoja hautapaikan sopivuudesta. Pienlemmikin voi tuhkata eläinkrematorioissa Po-

5 rissa (vain alle 20 kg painoiset) tai Raumalla, tai sen voi viedä haudattavaksi pieneläinten hautausmaalle Poriin tai Harjavaltaan. Lemmikin voi toimittaa erityisjätteenä lle. Ota yhteyttä ensin n henkilökuntaan. Pihapiiristä löytyneet kuolleet pieneläimet, kuten linnut, rusakot ja siilit, voi laittaa muovipussissa sekajäteastiaan. Metsästyksessä syntyvät teurasjätteet haudataan maahan. Haudan on oltava riittävän syvä ja se on peitettävä maa-aineksella, jotta muut eläimet eivät levittele ruhonosia. Haaskana ei saa käyttää kuolleita nautoja, lampaita, vuohia tai turkiseläimiä, eikä niiden osia. Haaskan pitämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan eläinlääkärille ja toimittava annettavien ohjeiden mukaisesti. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT Polttoaine- ja öljysäiliöiden kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle. Puhkiruostuneiden tai rikkinäisten polttoainesäiliöiden aiheuttamat vahingot tulevat kalliiksi. Öljyn pääsy kaivoihin, pohjavesiin tai vesistöihin on estettävä. Vaikka vahinko jäisi tilan omalle alueelle, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrätä maaperän puhdistettavaksi. Tankkaa varovasti ettei polttoainetta joudu maaperään. Tarkkaile polttoainesäiliön kuntoa ja sijoituspaikan maaperää vuotojen varalta. Huollata säiliö säännöl lisesti valtuutetulla tarkastajalla. Tarkista ajantasaisäännölset ohjeet öljysäiliön sijoittamisesta kiinteistöllä ja suojeluohjeet, kun uusit polttoainesäiliön. Huolehdi maanalaisen öljysäiliön säännöllisestä tarkastamisesta, huollosta ja puhdistamisesta. Jos luovut öljylämmityksestä, selvitä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselta miten pitää toimia. Osa kunnista edellyttää vanhan säiliön poistamista maan alta (poikkeukset luvanvaraisia). Vanha öljylämmityskattila kuuluu metallikeräykseen, ellei siinä ole asbestivuorausta. Tarkista asia! Hangassuon jäteasema ottaa vastaan asbestia erityisjätteenä. Älä muuta k ä y t ö s t ä tua öljy- poistetsäiliötä jätevesisäiliöksi. RENKAAT Renkaita vastaanottavat kaikki renkaita myyvät liikkeet. Renkaiden vastaanotto on kaikissa paikoissa maksutonta. Suurista rengasmääristä on hyvä sopia etukäteen vastaanottajan kanssa. Tarkista lähimmän vastaanottajan yhteystiedot verkkosivulta. 5

6 ONGELMAJÄTE = VAARALLINEN JÄTE Säilytä ongelmajätteet turvallisesti. Tilan on hyvä olla kuiva, lukittava ja tuulettuva. Siivoa ongelmajätevarasto säännöllisesti! Älä sekoita erilaisia ongelmajätteitä keskenään, vaan pidä aineet omissa alkuperäisissä pakkauksissaan. Tutustu tuoteselosteisiin ja noudata käyttöohjeita. Ole varovainen kemikaalien annostelussa ja käytä tarvittaessa suojavaatteita. Ongelmajätteitä ovat esimerkiksi akut ja akkunesteet koneiden huollossa syntyvät öljyt ja öljyiset rätit, suodattimet jäähdytinnesteet maalit, lakat, liimat, ohentimet, liuottimet kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, kemialliset lannoitteet voimakkaat hapot ja emäkset Pidä kirjaa syntyvistä ongelmajätteistä. Kirjanpito on säilytettävä kolmen vuoden ajan ja siitä on käytävä ilmi mitä ongelmajätteitä kiinteistölle on tuotu, mitä sieltä on viety ja minne. Kun luovutat ongelmajätteet Porin kierrätyskeskukseen, lle tai oman kuntasi ongelmajätteiden vastaanottoon, kirjataan tieto tuojasta ja tuodusta ongelmajätteestä. Vastaanotto on maksuton, kun ongelmajätteitä on kohtuullinen määrä. Muusta yritystoiminnasta kuin maa- ja metsätaloudesta tulevat ongelmajätteet ovat maksullisia. Niitä ottavat vastaan tai noutavat sopimuksen mukaan Ekokem Oy, Lassila&Tikanoja Oyj ja Veikko Lehti Oy. Lisää tietoa erityisesti maatalouden ongelmajätteistä löytyy verkkosivulta. Ongelmajätteiden erityistapauksia Ammukset ja räjähteet vastaanottaa poliisi. Pistävät ja viiltävät jätteet (esim. neulat) varastoidaan tiiviissä astiassa. Suljettava muovirasia tai -kanisteri käy tarkoitukseen. Käsittele varovasti. Hävitä turvallisesti eli pakkaa umpinaiseksi paketiksi ja laita sekajäteastiaan. Huomioi myös astian tyhjentäjän turvallisuus! Lääkkeet viedään apteekkeihin, jotka ottavat niitä maksutta vastaan. Kysy henkilökunnalta apua, kierrätysastiat eivät ole apteekeissa vapaasti saatavilla. Poista tietosuojan alaiset tiedot pakkauksista. Paristot ja pienlaitteiden akut (esim. kameroista) viedään niitä myyvien kauppojen keräysastioihin. Alle 400 l jäteöljyä on toimitettava itse ongelmajätteiden keräykseen. Ekokem Oy noutaa maksutta kerran vuodessa l suuruisen jäteöljyerän kiinteistöltä. Yli tuhannen litran eriä haetaan useammin. Jäteöljy ei saa sisältää muita aineita, epäpuhdas jäteöljy on toimitettava ongelmajätteiden keräykseen. Varoitussymbolit Haitallinen Hapettava Myrkyllinen Räjähtävä Syövyttävä Syttyvä vaarallinen Ympäristö- 6

7 SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER) Toimita SER-vastaanottajille kaikki laitteet, jotka on kytketty sähköverkkoon, joissa on paristot tai akku virranlähteenä tai jotka ovat toimineet puhelinverkossa. Jos laite on kotitalouskäyttöön soveltuva (mm. mikro, tietokone tai jääkaappi) on vastaanotto maksutonta. Pelkästään ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet (esim. isot sähkötyökalut, kylmiöt) vastaanotetaan maksullisina. SERiin kuuluvat myös energiansäästölamput, loisteputket ja valaisimet. Tarkista lähin vastaan- ottopisteesi ja sen aukioloajat www. kierratys.infoverkkosivulta tai katso Jäte- V a a k k u - lehdestä. PUUJÄTE Käsitelty puu on toimitettava vastaanottajalle, sitä ei saa polttaa kodin tulipesässä maalattu tai lakattu puu lastu-, kova- ja liimalevyt, vaneri Käsittelemättömän puhtaan puun saa polttaa kodin tulipesässä puiset kuormalavat laudanpätkät ja rimat Käsiteltyä ja puhdasta puujätettä ottavat vastaan Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Lännen Jätepalvelu Oy Harjavalta MM-terminaali Ulvila Porin kierrätyskeskus (enintään peräkärryllinen) Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema Pori Vain puhdasta puujätettä ottavat vastaan Kokemäen Lämpö Oy Kullaan Hake & Lämpö Ay Reikko Oy Nakkila Kantoja otetaan vastaan lla, Kullaan Hake & Lämpö Ay:llä ja MM-terminaalilla Ulvilassa. Useimmat metsäalan urakoijat sisällyttävät hakkuusopimukseen kantojen käsittelyn. Painekyllästetty puu on ongelmajätettä. Älä polta sitä omatoimisesti, puun suojaamiseen käytetyt kemikaalit ovat terveydelle haitallisia poltettaessa. Lisätietoja painekyllästetyn puun käytöstä ja hävittämisestä löytyy 7 Toimita painekyllästetty puujäte vastaanottajille. Vastaanotto on maksutonta, jos määrä on pieni, alle 1 m 3. Sitä suuremmat määrät on vietävä Veikko Lehti Oy:n Aittaluodon lajitteluasemalle Poriin, jossa vastaanotosta peritään maksu painon mukaan. Missään muualla Porin seudulla ei vastaanoteta yli kuutiota painekyllästettyä puujätettä. Painekyllästetyn puujätteen mukana ei saa olla muuta jätettä eikä isoja metalliosia. Naulat eivät haittaa. Alle kuution verran painekyllästettyä puujätettä ottavat vastaan Porin K-Rauta, Satakunnankatu 39, Pori Lännen Painepuu Oy, Tikkulantie 2, Pori Sata-Puu Ky, Pyykkialhonkatu 2, Harjavalta Starkki Oy, Murskatie 4, Pori Tyke Oy, Koskenojankatu 11, Kankaanpää Pintopuu, Pysäkintie 124, Eura

8 HUKKAKAURA Kitketty hukkakaura hävitetään polttamalla muovipussissa tai säkissä umpinaisessa tulisijassa. Hukkakauraa ei saa haudata maahan eikä sitä voi hyödyntää kompostoimalla. Jos hukkakauraa on iso määrä, kysy neuvoa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka selvittää hävittämisvaihtoehtoja tapauskohtaisesti. BIOJÄTE Kerää biojäte talteen. Kompostoi se umpinaisessa haittaeläimiltä suojatussa postorissa. Biojätteen kompostoinnilla komväliä ja säästää jätehuoltokustannuksissa. Biojätteen poistaminen sekajätteen joukosta voi harventaa sekajäteastian tyhjennys- vähentää hajuhaittoja ja hillitsee ilmastonmuutosta. Biojätteeseen käy kaikki eloperäinen jäte, tulee se sitten eläinten ruokinnasta, elintarvikkeiden käsittelystä, kotikeittiöstä, taukotiloista tai puutarhasta. Pelkän puutarhajätteen voi kompostoida myös avokompostissa tai lehtikehikossa. Valmista kompostia voi käyttää omassa pihassa maanparannukseen ja lannoitteena. RAKENNUS- JA PURKUJÄTE Hyväkuntoiset ja kunnostettavat rakennustavarat voi viedä Varaosapankkiin Poriin kierrätettäväksi. Varaosapankki välittää ovia, ikkunoita, saranoita ja muita tarvikkeita. Huonokuntoinen purkutavara toimitetaan materiaalista riippuen oikealle vastaanottajalle. Tutustu Rakennusjäteoppaaseen Porin ympäristöviraston verkkosivuilla. ENERGIAJÄTE Energiajätteen lajittelu säästää jätehuollon kustannuksia. Jätteenkuljetusyrityksen kanssa voi sopia energiajätteen noutamisesta omalta kiinteistöltä tarpeen mukaan. Energiajäte varastoidaan maatilalle tuna, sillä muovien on oltava suojat- melko puhtaita liasta ja kurasta polttolaitoksessa. Energiajäte on lajiteltava ja kuljetettava hyötykäyttöön Porissa, jos energiajätettä syntyy yli 20 kg/vko. Muissa kunnissa lajittelu on vapaaehtoista, 8 mutta suositeltavaa. Energiajäteastian voi hankkia myös naapurien kanssa yhteiseksi. Energiajätettä ei kerätä yleisissä hyötyjätepisteissä! Energiajäte hyödynnetään energiantuotannossa. Energiajäte poltetaan voimalaitoksissa h a l l i - tuissa olosuhteissa, jolloin siitä syntyy lämpöä ja sähköä. Omatoiminen energiajätteen poltto on kiellettyä, koska muoveista syntyy haitallisia kaasuja polton aikana. Laitos- maisissa olosuhteissa savukaasut puhdistetaan.

9 SEKAJÄTE Sekajätteeksi lajitellaan kaikki hyötykäyttöön kelpaamaton jäte tai jos materiaalien kierrätettävyydestä ei ole varmaa tietoa. Toimita isot sekajätteet (esim. vanhat huonekalut) itse sekajätteen vastaanottajille tai sovi niiden noudosta oman jätteenkuljetusyrityksesi kanssa. ENERGIAJÄTE muovit, joissa on kierrätysmerkki 1, 2, 4, 5, 6, 7 ja/tai kirjaimet PET, PE-HD, PE-LD, PE, PP, PS, PA kaikki elintarvikkeiden säilytykseen käytetyt muovipakkaukset styrox pakkausmuovit, lannoite- ja suursiemenja perunansiemensäkit, lavahuput, kasvihuonemuovit, paalimuovi, mansikkamuovit kevytpeitteet, muovikanisterit, -ruukut ja -pullot, myös tyhjät muoviset öljykanisterit paalinarut ja köydet (pätkittyinä etteivät kierry murskaimen osien ympärille) tekstiilit, kankaiset työvaatteet likaantuneet paperit ja pahvit, lautasliinat juomapakkausten kuoret (mäyräkoirat) SEKAJÄTE PVC-tuotteet (kierrätysmerkki 3): lelu- ja työkalupakkaukset, letkut, muoviputket, kerniliinat, muovimapit, luottokortit, sähköjohtojen kuoret sateenkestäväksi pinnoitetut tekniset asut (goretex tms.) ja sadevaatteet kengät, nahka ja keinonahka, kumi pölynimuripussit ja siivousvälineet hehku- ja halogeenilamput eläinten karvat paksut pressut, jotka on valmistettu kankaasta ja kumista Jos energiajätettä ei lajitella erikseen, laita kaikki yllä luetellut sekajätteeseen. Kaikki jätteenkuljetusyritykset noutavat energiajätettä pyydettäessä. Seuraavat vastaanottajat ottavat toimipisteissään vastaan sekä energia- että sekajätettä. Vastaanottajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun. Hyödynnä keräystempaukset: 4H-yhdistys järjestää vuosittain yhteistyössä lannoite- Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Lännen Jätepalvelu Oy, Harjavalta Porin kierrätyskeskus Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema, Pori ja siemenvalmistajien kanssa säkkikeräyksen. Keräyksessä vastaanotetaan yhteistyöyritysten lannoite- ja suursiemensäkit ja lavahuput. Ajankohdat ja vastaanottopaikat vahvistetaan vuosittain, seuraa 4H-yhdistyksen ilmoittelua. 9

10 HYÖTYJÄTTEET TOIMITA VASTAANOTTAJALLE Maatalousyrittäjät voivat käyttää alueellisia hyötyjätepisteitä ja keräystempauksia. Tilaa vievät hyötyjätteet, jotka eivät mahdu hyötyjätepisteiden astioihin, kuljetetaan omatoimisesti hyötyjätteiden vastaanottajille. hyötyjätepisteille tyhjät säilyke- ja juomatölkit kattilat, aterimet, uunipellit metalliset korkit ja kannet alumiinifolio ja vuuat tyhjät aerosolitölkit pensselikuivat maalipurkit, naulat METALLIJÄTE toimita vastaanottajalle pellinkappaleet, metalliputket ja -osat metalliset koneet ja laitteet tynnyrit pakoputket, vanteet ruosteiset metalliesineet aitaverkko, piikkilanka kaapelit, sähköjohdot Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Kuusakoski Oy, Pori Lännen Jätepalvelu Oy, Harjavalta Porin kierrätyskeskus Stena Recycling Oy, Pori Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema, Pori hyötyjätepisteille lasipullot ja purkit lasiastiat LASIJÄTE toimita vastaanottajalle ikkunalasi ja vastaava tasolasi sekajätteeseen kuumuutta kestävä lasi (uunivuuat) keramiikka, posliini autonlasi, lämpölasi yksittäiset ikkunat Kari Kaunismäki Oy (isot määrät) Pori Porin kierrätyskeskus 10

11 PAPERI JA KERÄYSKARTONKI Paperi ja keräyskartonki lajitellaan käytettävän hyötyjätepisteen ohjeistuksen mukaisesti. Hyötyjätepisteillä on joko erilliset astiat paperin ja keräyskartongin lajitteluun, tai yksi astia, johon saa laittaa sekä paperia että keräyskartonkia. Isot määrät esimerkiksi pahvia toimitetaan suoraan hyötyjätteiden vastaanottajille. PAPERI KERÄYSKARTONKI JA PAHVI kaikki postilaatikkoon saapuva paperi: sanomalehdet, kirjeet, aikakauslehdet toimiston paperit keittiön kartonkipakkaukset: murot, puurohiutaleet keittiön kuiva-ainepakkaukset: jauhopussit, sokeripussit nestepakkauskartongit (myös alumiinilla vuoratut): maito- ja mehutölkit huuhdeltuina pahvilaatikot Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Lännen Jätepalvelu Oy, Harjavalta paikalliset urheiluseurat Porin kierrätyskeskus Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema, Pori Ekokem Oy Ab Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) Lassila & Tikanoja Oyj Lännen Jätepalvelu Oy Sairaalantie 7, Harjavalta avoinna ma-pe Kokemäen Lämpö Oy Kartanonvoima 6, Kokemäki avoinna ma-pe Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Kartanonvoima 7, Kokemäki avoinna sopimuksen mukaan Raumantie 980, Luvia avoinna ma 7-21, ti-pe Kullaan Hake & Lämpö Ay Ruukintie 95, Ulvila avoinna sopimuksen mukaan Kuusakoski Oy Mäntyluoto, Pori avoinna: ma-pe MM-terminaali Järvikyläntie 54, Ulvila avoinna ma, to 12-20, la Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, Pori avoinna ma, ti, to 9-16, ke 9-18, pe, la Reikko Oy Suutarinmäentie 115, Nakkila , avoinna sopimuksen mukaan Satakunnan 4H-piiri ry Satakunnankatu 15, Pori Stena Recycling Oy Porin Palveluyksikkö Mäkipuistontie 23, Pori avoinna: ma-pe Varaosapankki Veturitallinkatu 7, Pori avoinna ma-ke 9-16, to 9-18, pe Veikko Lehti Oy Teljänkatu 10, PORI Aittaluodon lajitteluasema opastus Kuninkaanlahdenkatu, Pori avoinna sopimuksen mukaan tai pientuojille ma 12-18, ti-pe 9-11

12 JÄTENEUVONTA KAIKILLE PORIN JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖALUEEN ASUKKAILLE Porin kaupungin ympäristövirasto jäteneuvonta Valtakatu 11, Pori tai Jätelaitosyhdistyksen kierrätysinfo verkkosivustolle on koottu hakukoneeseen jätteiden vastaanottopaikkojen yhteystietoja: Harjavallan kaupunki Kokemäen kaupunki Luvian kunta Merikarvian kunta Nakkilan kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Siikaisten kunta Ulvilan kaupunki

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Parturi-kampaamojen jäteopas

Parturi-kampaamojen jäteopas 2011 Parturi-kampaamojen jäteopas Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Esittely Tämä opas on tarkoitettu Porin Jätehuollon yhteistyöalueella toimivien parturi-kampaamojen

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Rakennusjäteopas. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Rakennusjäteopas 2011 Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila Esittely remontoijalle uudisrakentajalle purkajalle viherrakentajalle Tämä opas on kirjoitettu

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Savonlinnan kaupunki LÄHTÖKOHDAT: 1. Jätteen syntypaikkalajittelu

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Rauman seudun Jätehuoltolaitos

Rauman seudun Jätehuoltolaitos Rauman seudun Kierrätys Lajittelu Energiajäte Yhteisen ympäristömme hyväksi Rauman seudun jätehuolto on Rauman kaupunkiin kuuluva kunnallinen liikelaitos. Päätehtävämme on huolehtia lakisääteisesti Rauman

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ)

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) 1 (6) JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) JÄTTEIDEN LAJITTELU HUOM! Nämä on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella jätteiden lajittelua koskevat ohjeet. Muiden jätehuoltoyhtymien alueilla

Lisätiedot

Keräyksen ja lajittelun edut:

Keräyksen ja lajittelun edut: Opas sisältää lyhyen esittelyn mikä on jätettä ja mikä on kierrätettävää raaka-ainetta sekä toimintaohjeet jätteiden käsittelystä. Ensisijaisena tavoitteena on minimaalinen jätteen tuotto. Käytä kaikkea

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Vähennä ja kierrätä. Turha jäte on tuhlausta. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Vähennä ja kierrätä. Turha jäte on tuhlausta. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Vähennä ja kierrätä Turha jäte on tuhlausta Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ensisijaisesti tavoiteltava jätteen määrän vähentämistä Kuvitus:

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

Maatilan jäteopas. Vähentämällä jätteen määrää ja lajittelemalla oikein, säästät luonnonvaroja, rahaa sekä ympäristöä!

Maatilan jäteopas. Vähentämällä jätteen määrää ja lajittelemalla oikein, säästät luonnonvaroja, rahaa sekä ympäristöä! Maatilan jäteopas Vähentämällä jätteen määrää ja lajittelemalla oikein, säästät luonnonvaroja, rahaa sekä ympäristöä! Me pidämme palveluillamme huolta ympäristöstämme, jotta sinä voisit tehdä samoin. 6

Lisätiedot

Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet

Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet Ekokympin Kurre Kainuulainen esittää: Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet Kurre Kainuulainen Kainuun jätehuollon kuntayhtymä MIKSI

Lisätiedot

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet

Jätelajittelusuunnitelma. Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätelajittelusuunnitelma Koulun lajittelupisteiden sijainti ja lajitteluohjeet Jätteenlajittelu muuttuu! KAIKISSA koulun sisätilojen roskiksissa tulee olla käyttötarkoituksen kertova tarra Tekstittömät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Lajitteluopas kotitalouksille

Lajitteluopas kotitalouksille Lajitteluopas kotitalouksille www.kiertokapula.fi Johdanto Kotitalousjätteiden syntypaikkalajittelu on edellytys niiden hyödyntämiselle. Jokainen vaikuttaa omilla valinnoillaan ja toimillaan siihen, paljonko

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä

JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä JÄTEASEMAT HINNASTO 2012 (1.1.2012) Asikkala Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Myrskylä Nastola Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä 1 SISÄLLYSLUETTELO Seitsemän jäteasemaa palveluksessasi 2 Asiointi

Lisätiedot

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke TARHAUSJÄTTEET Porojen tarhauksesta syntyvät jätteet tulee käsitellä maaperän ja vesistön pilaantumisen

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014

JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 JÄTEASEMAT HINNASTO 2014 1.1.2014 Asikkala Heinola Hollola Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy SISÄLLYSLUETTELO Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialue 2 Seitsemän jäteasemaa

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräysten yleinen osa Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Yleinen osa Yleisessä osassa kerrotaan jätehuoltomääräysten taustalla olevista

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet

Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Rakennusjätteen hyödyntämismahdollisuudet Toimitusjohtaja Jarmo Kemppainen MAAMERKKI OY Toimialat Pohjarakentamiseen liittyvät: q Maarakennus q Louhinta q Tukiseinät q Betonointi q Paalutus q Ympäristörakentaminen

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat 2015 Lajitteluasemat palvelevat Kainuun jätehuollon kuntayhtymä ekokymppi.fi Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014

Jäteselviytyjät 2014 Jäteselviytyjät 2014 Lajittelu Kun jätteet lajitellaan, ne voidaan kierrättää eli käyttää uudelleen. Kierrättämällä säästetään uusia, puhtaita raaka-aineita ja sitä kautta luonnonvaroja. Jätteiden lajittelu

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset Vaaralliset jätteet & biojätteet Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Kuva tai symboli kertoo myrkyllisyydestä.

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat Lajitteluasemat palvelevat 2016 Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Kainuun jätehuollon kuntayhtymä ekokymppi.fi Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne

Lisätiedot

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille

Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille 1/8 Ympäristötietoa puusepänteollisuudessa toimiville yrityksille Jätehuolto Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

www.keskisavonjatehuolto.fi Vain lajiteltua sekajätettä Ekovoimalaitokseen Uusi Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitos Leppävirralla muuttaa kaukolämmöksi ja sähköksi yli 640 000 ihmisen sekajätteet. Modernissa

Lisätiedot

Vaaralliset jätteet. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun

Vaaralliset jätteet. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Vaaralliset jätteet Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Mitä ovat vaaralliset jätteet? Jätteet, jotka jonkin ominaisuutensa vuoksi aiheuttavat vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

Lisätiedot

Hevosenlannan säilytys, luovutus ja vastaanotto sekä talleja koskeva luvitus

Hevosenlannan säilytys, luovutus ja vastaanotto sekä talleja koskeva luvitus Hevosenlannan säilytys, luovutus ja vastaanotto sekä talleja koskeva luvitus HELMET Pirtti Biobisnestä Pirkanmaalle hevosenlannasta 3.10.2017 Sari Sassi, ympäristötarkastaja, Lempäälän kunta Hevostalleja

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Rakentajan jäteopas. Tämä opas antaa vinkkejä ensisijaisesti esti pienrakentajille, e, remontoijille ja ohjeeksi purkutöihin.

Rakentajan jäteopas. Tämä opas antaa vinkkejä ensisijaisesti esti pienrakentajille, e, remontoijille ja ohjeeksi purkutöihin. Rakentajan jäteopas Tämä opas antaa vinkkejä ensisijaisesti esti pienrakentajille, e, remontoijille ja ohjeeksi purkutöihin. Me pidämme palveluillamme huolta ympäristöstämme, jotta sinä voisit tehdä samoin.

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat 2014 Lajitteluasemat palvelevat Kainuun jätehuollon kuntayhtymä ekokymppi.fi Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005 PERUSTELUT 1 (5) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Soveltamisala Näissä jätehuoltomääräyksissä annetaan jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä ja toimintaohjeita. Jätelain muutoksessa syyskuussa 2004

Lisätiedot

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta 1 JATEKUKKO.FI INFO-SARJA ROSKAA MEILTÄ KAIKILTA Jokainen meistä tuottaa vuodessa jopa 900 jalkapallon painon verran roskaa Roskaa

Lisätiedot

RAKENTAJAN JÄTEOPAS 3/08

RAKENTAJAN JÄTEOPAS 3/08 RAKENTAJAN JÄTEOPAS 3/08 Rakentaminen sujuu, kun tarvikkeet ja materiaalit ovat hyvässä järjestyksessä. Järjestystä parantaa toimiva jätehuolto. Fiksu rakentaja suunnittelee huolellisesti ja toimii niin,

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

JäteVaakun. lajitteluopas. www.pori.fi/lajitteluapu. Porin seudun jäteneuvonta

JäteVaakun. lajitteluopas. www.pori.fi/lajitteluapu. Porin seudun jäteneuvonta JäteVaakun lajitteluopas www.pori.fi/lajitteluapu Porin seudun jäteneuvonta p. 044 701 2526 044 701 2521 jateneuvonta@pori.fi www.pori.fi/jateneuvonta 2 016 postiosoite Ympäristövirasto, PL 121, 28101

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652 2650 N:o 1022 LIITTEET SISÄLLYSLUETTELO sivu Liite 1. Eläinjätteen keräämistä ja kuljetusta koskevat vaatimukset... 2651 1. Kuljetusvälineet... 2651 2. Kuljetusasiakirjat... 2651 3. Kuljetusmerkinnät...

Lisätiedot

Lajitteluasemat palvelevat

Lajitteluasemat palvelevat 2012 Lajitteluasemat palvelevat Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Hyrynsalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomusalmi Vaala Lajitteluasema on eri jätelajien vastaanottopaikka, jonne kotitaloudet

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot