MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN JÄTEOPAS Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

2 MAATALOUDEN JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE PORIN JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖALUEELLA Maatalouden jäteopas on kirjoitettu Porin Jätehuollon yhteistyöalueella Harjavallassa, Kokemäellä, Luvialla, Merikarvialla, Nakkilassa, Pomarkussa, Porissa, Siikaisissa ja Ulvilassa sijaitsevien maatalousyritysten käyttöön. Muilla alueilla toimintatavat saattavat olla erilaisia. Tähän oppaaseen on koottu eri jätelajien lajitteluohjeet, vastaanottajat ja toimituspaikat. Yhteystiedot löytyvät oppaan takakannesta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä seudulliseen jäteneuvontaan Porin kaupungin ympäristövirastossa ja kysyä lisätietoja. Tutustu oman kuntasi ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksiin. Niistä löytyy lisäohjeita ja tarkennuksia tämän oppaan tietoihin. Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Sopimus tehdään jätteenkuljetusyhtiön kanssa vähintään sekajätteestä, mutta omalle kiinteistölle voi hankkia lajitteluastiat myös muille jätteille. Jos lajittelu onnistuu hyvin, sekajätettä syntyy vähän. Biojätteiden kompostoinnilla voi pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä. Sekajäteastian tyhjennysvälit: tarpeen vaatiessa useammin jos biojäte kompostoidaan jos biojäte laitetaan sekajätteeseen syyskuu-toukokuu kahdeksan (8) viikon välein neljän (4) viikon välein kesäkuu-elokuu neljän (4) viikon välein kahden (2) viikon välein Omatoiminen jätteenpoltto tai jätteiden maahan hautaaminen on ehdottomasti kielletty! Jätteiden polttaminen on ehdottomasti kiellettyä, koska kotien tulisijoissa on vaikea saavuttaa riittävän korkeaa palamislämpötilaa palamiskaasuissa on ympäristömyrkkyjä ja jäte saattaa palaa kiinni tulipesän rakenteisiin tulisijan hormia ei ole suunniteltu kestämään jätteiden aiheuttamia palamislämpötilan vaihteluita Jätteiden varastointi metsään tai hautaaminen maaperään on ympäristönsuojelulainsäädännössä 2 rangaistavaksi määritelty teko. Maanomistussuhteilla ei ole merkitystä, omaakaan maata ei saa käyttää jätteiden kaatopaikkana. Maan puhdistuskustannukset jäävät maanomistajan huolehdittavaksi, jos jätteiden alkuperäistä tuojaa ei saada tavoitettua. Kiinteistön yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Omalla pihalla ei saa varastoida yli kolmea vuotta jätteitä, vaan ne on toimitettava asianmukaisille vastaanottajille. Ylipäätään jätteiden lajittelulle ja säilytykselle on varattava tarpeelliset tilat. Esimerkiksi energiajätettä on suojeltava kuralta ja mudalta, jotta se soveltuu polttolaitoksiin hyödynnettäväksi.

3 VÄLTÄ JÄTETTÄ Harkitse mitä hankit kestävää ja pitkäikäistä kierrätettävää mahdollisimman vähän pakattua huollettavaa ja korjattavaa Kierrätä etsi tarpeettomalle tavaralle uusi koti hanki tarpeellista toisten hylkäämistä tavaroista Tee lajittelu itsellesi helpoksi järjestä lajittelulle oma tila ja sinne astiat syntyville jätteille merkitse astiat ja pidä lajitteluohje näkyvillä kuljeta jätteet säännöllisesti hyötyjätepisteisiin ja muihin vastaanottopaikkoihin Haja-asutusalueilla jätevesien käsittelyjärjestelmät on saatettava jätevesiasetuksen edellyttämälle tasolle vuoden 2013 loppuun mennessä. Parhaiten tämä tapahtuu liittämällä kiinteistö vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Mikäli se ei ole mahdollista, kannattaa selvittää mahdollisuus useamman kiinteistön yhteisen järjestelmän rakentamiseen. Puhu naapuriesi kanssa ja selvitä kunnan suunnitelmat viemäriverkoston laajentamiseksi. Maaseudulla perustetaan myös paljon jätevesiosuuskuntia, jotka rakentavat itse siirtoviemärin. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraushanke aloitetaan ottamalla yhteyttä LVI-suunnittelijaan, joka mm. maastokäynnin ja -mittausten perusteella esittää juuri kyseiselle kiinteistölle parhaat käsittelyvaihtoehdot. Suunnittelija yleensä hoitaa myös toimenpiteelle tarvittavan luvan hakemisen kunnan rakennusviranomaiselta ja TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY 3 varmistaa jätevesien käsittelyä koskevat kuntakohtaiset määräykset. Kun lupa on saatu ja jätevesien käsittelyjärjestelmä rakennettu, on muistettava huolehtia sen asianmukaisesta käytöstä ja säännöllisestä huollosta. Käytä vain ammattilaisia hankkeen suunnittelijana ja urakoitsijana! Kiinteistön omistaja on vastuussa tekemistään ja teettämistään töistä, elää ja asuu päivittäin jätevesijärjestelmänsä kanssa. Kiinteistökohtaisten järjestelmien rakentamiseen voi saada avustuksia. Lisätietoja saa kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta tai fi verkkosivuilta. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaa lisätietoa saa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta tai verkkosivuilta.

4 SAOSTUS- JA UMPIKAIVOLIETE Saostuskaivot ja säiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Lietteet toimitetaan ensisijaisesti jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Lietettä voi käyttää pellolla, vain jos liete on käsitelty Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymällä menetelmällä. Tarkista ajankohtainen ohjeistus Eviran verkkosivuilta tai ota yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Käsittelemättömiä lietteitä ei saa levittää pellolle tai metsään. KARJANLANTA Karjanlanta on varastoitava tiivispohjaisessa lantalassa, johon mahtuu koko vuoden aikana kertyvä lantamäärä. Jos eläimet ulkoilevat, laidunaikana laitumelle jäävä lanta voidaan vähentää lantalan varastointitilavuudesta. Ensisijaisesti lanta tulee käyttää lannoitteena pellolla. Lanta voidaan p a t t e r o i d a lyhyeksi ajaksi, korkeintaan syksystä kevääseen. Patterointi on tarkoitettu vain toissijaiseksi lannan varastointimenetelmäksi ja käytettäväksi lähinnä pienillä kotieläintiloilla. Patteroinnista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukautta ennen toimenpidettä ja sijoituspaikan on täytettävä vesiensuojeluun liittyvät edellytykset. Purupohjaista hevosenlantaa voidaan kompostoida patterissa ylivuotisesti, kun patteri on peitetty sateenkestävällä katteella. Purulantakomposti käännetään vähintään k e r r a n kasvukauden aikana toiseen paikkaan, jotta kompostoituminen on tehokasta. Porin Jätehuollon alueella tuotantoeläimien raatokeräilystä vastaa Honkajoki Oy, jonka verkkosivuilta löytyvät tarkat toimintaohjeet eri eläinlajien osalta. Kuolleena syntyneet eläimet, poikimisjätteet ja satunnaiset teurasjätteet voi haudata, mutta pääsääntöisesti on käytettävä raatokeräilyä. Lemmikin mukaan lukien hevonen hautaaminen on sallittua omalle maalle tai toisen omistamalle maalle maanomistajan luvalla. Lemmikkien hautaamisessa noudatetaan Eviran ohjeita: ei KUOLLEET ELÄIMET 4 pohjavesialueelle eikä lähelle talousvesikaivoja. Eläin haudataan maatuvassa pakkauksessa tai ilman. Haudan syvyyden on oltava riittävä suhteessa eläimen kokoon. Alle 40 kg painoisten eläinten peittämiseen vaaditaan puolen metrin maakerros, yli 40 kg eläimet on peitettävä metrin maakerroksella. Kun haudataan hevonen, on suositeltavaa tehdä kunnan eläinlääkärille asiasta suullinen ilmoitus. Ilmoituksen avulla eläinlääkäri voi antaa ohjeita ja neuvoja hautapaikan sopivuudesta. Pienlemmikin voi tuhkata eläinkrematorioissa Po-

5 rissa (vain alle 20 kg painoiset) tai Raumalla, tai sen voi viedä haudattavaksi pieneläinten hautausmaalle Poriin tai Harjavaltaan. Lemmikin voi toimittaa erityisjätteenä lle. Ota yhteyttä ensin n henkilökuntaan. Pihapiiristä löytyneet kuolleet pieneläimet, kuten linnut, rusakot ja siilit, voi laittaa muovipussissa sekajäteastiaan. Metsästyksessä syntyvät teurasjätteet haudataan maahan. Haudan on oltava riittävän syvä ja se on peitettävä maa-aineksella, jotta muut eläimet eivät levittele ruhonosia. Haaskana ei saa käyttää kuolleita nautoja, lampaita, vuohia tai turkiseläimiä, eikä niiden osia. Haaskan pitämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan eläinlääkärille ja toimittava annettavien ohjeiden mukaisesti. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT Polttoaine- ja öljysäiliöiden kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle. Puhkiruostuneiden tai rikkinäisten polttoainesäiliöiden aiheuttamat vahingot tulevat kalliiksi. Öljyn pääsy kaivoihin, pohjavesiin tai vesistöihin on estettävä. Vaikka vahinko jäisi tilan omalle alueelle, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrätä maaperän puhdistettavaksi. Tankkaa varovasti ettei polttoainetta joudu maaperään. Tarkkaile polttoainesäiliön kuntoa ja sijoituspaikan maaperää vuotojen varalta. Huollata säiliö säännöl lisesti valtuutetulla tarkastajalla. Tarkista ajantasaisäännölset ohjeet öljysäiliön sijoittamisesta kiinteistöllä ja suojeluohjeet, kun uusit polttoainesäiliön. Huolehdi maanalaisen öljysäiliön säännöllisestä tarkastamisesta, huollosta ja puhdistamisesta. Jos luovut öljylämmityksestä, selvitä oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselta miten pitää toimia. Osa kunnista edellyttää vanhan säiliön poistamista maan alta (poikkeukset luvanvaraisia). Vanha öljylämmityskattila kuuluu metallikeräykseen, ellei siinä ole asbestivuorausta. Tarkista asia! Hangassuon jäteasema ottaa vastaan asbestia erityisjätteenä. Älä muuta k ä y t ö s t ä tua öljy- poistetsäiliötä jätevesisäiliöksi. RENKAAT Renkaita vastaanottavat kaikki renkaita myyvät liikkeet. Renkaiden vastaanotto on kaikissa paikoissa maksutonta. Suurista rengasmääristä on hyvä sopia etukäteen vastaanottajan kanssa. Tarkista lähimmän vastaanottajan yhteystiedot verkkosivulta. 5

6 ONGELMAJÄTE = VAARALLINEN JÄTE Säilytä ongelmajätteet turvallisesti. Tilan on hyvä olla kuiva, lukittava ja tuulettuva. Siivoa ongelmajätevarasto säännöllisesti! Älä sekoita erilaisia ongelmajätteitä keskenään, vaan pidä aineet omissa alkuperäisissä pakkauksissaan. Tutustu tuoteselosteisiin ja noudata käyttöohjeita. Ole varovainen kemikaalien annostelussa ja käytä tarvittaessa suojavaatteita. Ongelmajätteitä ovat esimerkiksi akut ja akkunesteet koneiden huollossa syntyvät öljyt ja öljyiset rätit, suodattimet jäähdytinnesteet maalit, lakat, liimat, ohentimet, liuottimet kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, kemialliset lannoitteet voimakkaat hapot ja emäkset Pidä kirjaa syntyvistä ongelmajätteistä. Kirjanpito on säilytettävä kolmen vuoden ajan ja siitä on käytävä ilmi mitä ongelmajätteitä kiinteistölle on tuotu, mitä sieltä on viety ja minne. Kun luovutat ongelmajätteet Porin kierrätyskeskukseen, lle tai oman kuntasi ongelmajätteiden vastaanottoon, kirjataan tieto tuojasta ja tuodusta ongelmajätteestä. Vastaanotto on maksuton, kun ongelmajätteitä on kohtuullinen määrä. Muusta yritystoiminnasta kuin maa- ja metsätaloudesta tulevat ongelmajätteet ovat maksullisia. Niitä ottavat vastaan tai noutavat sopimuksen mukaan Ekokem Oy, Lassila&Tikanoja Oyj ja Veikko Lehti Oy. Lisää tietoa erityisesti maatalouden ongelmajätteistä löytyy verkkosivulta. Ongelmajätteiden erityistapauksia Ammukset ja räjähteet vastaanottaa poliisi. Pistävät ja viiltävät jätteet (esim. neulat) varastoidaan tiiviissä astiassa. Suljettava muovirasia tai -kanisteri käy tarkoitukseen. Käsittele varovasti. Hävitä turvallisesti eli pakkaa umpinaiseksi paketiksi ja laita sekajäteastiaan. Huomioi myös astian tyhjentäjän turvallisuus! Lääkkeet viedään apteekkeihin, jotka ottavat niitä maksutta vastaan. Kysy henkilökunnalta apua, kierrätysastiat eivät ole apteekeissa vapaasti saatavilla. Poista tietosuojan alaiset tiedot pakkauksista. Paristot ja pienlaitteiden akut (esim. kameroista) viedään niitä myyvien kauppojen keräysastioihin. Alle 400 l jäteöljyä on toimitettava itse ongelmajätteiden keräykseen. Ekokem Oy noutaa maksutta kerran vuodessa l suuruisen jäteöljyerän kiinteistöltä. Yli tuhannen litran eriä haetaan useammin. Jäteöljy ei saa sisältää muita aineita, epäpuhdas jäteöljy on toimitettava ongelmajätteiden keräykseen. Varoitussymbolit Haitallinen Hapettava Myrkyllinen Räjähtävä Syövyttävä Syttyvä vaarallinen Ympäristö- 6

7 SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU (SER) Toimita SER-vastaanottajille kaikki laitteet, jotka on kytketty sähköverkkoon, joissa on paristot tai akku virranlähteenä tai jotka ovat toimineet puhelinverkossa. Jos laite on kotitalouskäyttöön soveltuva (mm. mikro, tietokone tai jääkaappi) on vastaanotto maksutonta. Pelkästään ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet (esim. isot sähkötyökalut, kylmiöt) vastaanotetaan maksullisina. SERiin kuuluvat myös energiansäästölamput, loisteputket ja valaisimet. Tarkista lähin vastaan- ottopisteesi ja sen aukioloajat www. kierratys.infoverkkosivulta tai katso Jäte- V a a k k u - lehdestä. PUUJÄTE Käsitelty puu on toimitettava vastaanottajalle, sitä ei saa polttaa kodin tulipesässä maalattu tai lakattu puu lastu-, kova- ja liimalevyt, vaneri Käsittelemättömän puhtaan puun saa polttaa kodin tulipesässä puiset kuormalavat laudanpätkät ja rimat Käsiteltyä ja puhdasta puujätettä ottavat vastaan Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Lännen Jätepalvelu Oy Harjavalta MM-terminaali Ulvila Porin kierrätyskeskus (enintään peräkärryllinen) Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema Pori Vain puhdasta puujätettä ottavat vastaan Kokemäen Lämpö Oy Kullaan Hake & Lämpö Ay Reikko Oy Nakkila Kantoja otetaan vastaan lla, Kullaan Hake & Lämpö Ay:llä ja MM-terminaalilla Ulvilassa. Useimmat metsäalan urakoijat sisällyttävät hakkuusopimukseen kantojen käsittelyn. Painekyllästetty puu on ongelmajätettä. Älä polta sitä omatoimisesti, puun suojaamiseen käytetyt kemikaalit ovat terveydelle haitallisia poltettaessa. Lisätietoja painekyllästetyn puun käytöstä ja hävittämisestä löytyy 7 Toimita painekyllästetty puujäte vastaanottajille. Vastaanotto on maksutonta, jos määrä on pieni, alle 1 m 3. Sitä suuremmat määrät on vietävä Veikko Lehti Oy:n Aittaluodon lajitteluasemalle Poriin, jossa vastaanotosta peritään maksu painon mukaan. Missään muualla Porin seudulla ei vastaanoteta yli kuutiota painekyllästettyä puujätettä. Painekyllästetyn puujätteen mukana ei saa olla muuta jätettä eikä isoja metalliosia. Naulat eivät haittaa. Alle kuution verran painekyllästettyä puujätettä ottavat vastaan Porin K-Rauta, Satakunnankatu 39, Pori Lännen Painepuu Oy, Tikkulantie 2, Pori Sata-Puu Ky, Pyykkialhonkatu 2, Harjavalta Starkki Oy, Murskatie 4, Pori Tyke Oy, Koskenojankatu 11, Kankaanpää Pintopuu, Pysäkintie 124, Eura

8 HUKKAKAURA Kitketty hukkakaura hävitetään polttamalla muovipussissa tai säkissä umpinaisessa tulisijassa. Hukkakauraa ei saa haudata maahan eikä sitä voi hyödyntää kompostoimalla. Jos hukkakauraa on iso määrä, kysy neuvoa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka selvittää hävittämisvaihtoehtoja tapauskohtaisesti. BIOJÄTE Kerää biojäte talteen. Kompostoi se umpinaisessa haittaeläimiltä suojatussa postorissa. Biojätteen kompostoinnilla komväliä ja säästää jätehuoltokustannuksissa. Biojätteen poistaminen sekajätteen joukosta voi harventaa sekajäteastian tyhjennys- vähentää hajuhaittoja ja hillitsee ilmastonmuutosta. Biojätteeseen käy kaikki eloperäinen jäte, tulee se sitten eläinten ruokinnasta, elintarvikkeiden käsittelystä, kotikeittiöstä, taukotiloista tai puutarhasta. Pelkän puutarhajätteen voi kompostoida myös avokompostissa tai lehtikehikossa. Valmista kompostia voi käyttää omassa pihassa maanparannukseen ja lannoitteena. RAKENNUS- JA PURKUJÄTE Hyväkuntoiset ja kunnostettavat rakennustavarat voi viedä Varaosapankkiin Poriin kierrätettäväksi. Varaosapankki välittää ovia, ikkunoita, saranoita ja muita tarvikkeita. Huonokuntoinen purkutavara toimitetaan materiaalista riippuen oikealle vastaanottajalle. Tutustu Rakennusjäteoppaaseen Porin ympäristöviraston verkkosivuilla. ENERGIAJÄTE Energiajätteen lajittelu säästää jätehuollon kustannuksia. Jätteenkuljetusyrityksen kanssa voi sopia energiajätteen noutamisesta omalta kiinteistöltä tarpeen mukaan. Energiajäte varastoidaan maatilalle tuna, sillä muovien on oltava suojat- melko puhtaita liasta ja kurasta polttolaitoksessa. Energiajäte on lajiteltava ja kuljetettava hyötykäyttöön Porissa, jos energiajätettä syntyy yli 20 kg/vko. Muissa kunnissa lajittelu on vapaaehtoista, 8 mutta suositeltavaa. Energiajäteastian voi hankkia myös naapurien kanssa yhteiseksi. Energiajätettä ei kerätä yleisissä hyötyjätepisteissä! Energiajäte hyödynnetään energiantuotannossa. Energiajäte poltetaan voimalaitoksissa h a l l i - tuissa olosuhteissa, jolloin siitä syntyy lämpöä ja sähköä. Omatoiminen energiajätteen poltto on kiellettyä, koska muoveista syntyy haitallisia kaasuja polton aikana. Laitos- maisissa olosuhteissa savukaasut puhdistetaan.

9 SEKAJÄTE Sekajätteeksi lajitellaan kaikki hyötykäyttöön kelpaamaton jäte tai jos materiaalien kierrätettävyydestä ei ole varmaa tietoa. Toimita isot sekajätteet (esim. vanhat huonekalut) itse sekajätteen vastaanottajille tai sovi niiden noudosta oman jätteenkuljetusyrityksesi kanssa. ENERGIAJÄTE muovit, joissa on kierrätysmerkki 1, 2, 4, 5, 6, 7 ja/tai kirjaimet PET, PE-HD, PE-LD, PE, PP, PS, PA kaikki elintarvikkeiden säilytykseen käytetyt muovipakkaukset styrox pakkausmuovit, lannoite- ja suursiemenja perunansiemensäkit, lavahuput, kasvihuonemuovit, paalimuovi, mansikkamuovit kevytpeitteet, muovikanisterit, -ruukut ja -pullot, myös tyhjät muoviset öljykanisterit paalinarut ja köydet (pätkittyinä etteivät kierry murskaimen osien ympärille) tekstiilit, kankaiset työvaatteet likaantuneet paperit ja pahvit, lautasliinat juomapakkausten kuoret (mäyräkoirat) SEKAJÄTE PVC-tuotteet (kierrätysmerkki 3): lelu- ja työkalupakkaukset, letkut, muoviputket, kerniliinat, muovimapit, luottokortit, sähköjohtojen kuoret sateenkestäväksi pinnoitetut tekniset asut (goretex tms.) ja sadevaatteet kengät, nahka ja keinonahka, kumi pölynimuripussit ja siivousvälineet hehku- ja halogeenilamput eläinten karvat paksut pressut, jotka on valmistettu kankaasta ja kumista Jos energiajätettä ei lajitella erikseen, laita kaikki yllä luetellut sekajätteeseen. Kaikki jätteenkuljetusyritykset noutavat energiajätettä pyydettäessä. Seuraavat vastaanottajat ottavat toimipisteissään vastaan sekä energia- että sekajätettä. Vastaanottajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun. Hyödynnä keräystempaukset: 4H-yhdistys järjestää vuosittain yhteistyössä lannoite- Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Lännen Jätepalvelu Oy, Harjavalta Porin kierrätyskeskus Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema, Pori ja siemenvalmistajien kanssa säkkikeräyksen. Keräyksessä vastaanotetaan yhteistyöyritysten lannoite- ja suursiemensäkit ja lavahuput. Ajankohdat ja vastaanottopaikat vahvistetaan vuosittain, seuraa 4H-yhdistyksen ilmoittelua. 9

10 HYÖTYJÄTTEET TOIMITA VASTAANOTTAJALLE Maatalousyrittäjät voivat käyttää alueellisia hyötyjätepisteitä ja keräystempauksia. Tilaa vievät hyötyjätteet, jotka eivät mahdu hyötyjätepisteiden astioihin, kuljetetaan omatoimisesti hyötyjätteiden vastaanottajille. hyötyjätepisteille tyhjät säilyke- ja juomatölkit kattilat, aterimet, uunipellit metalliset korkit ja kannet alumiinifolio ja vuuat tyhjät aerosolitölkit pensselikuivat maalipurkit, naulat METALLIJÄTE toimita vastaanottajalle pellinkappaleet, metalliputket ja -osat metalliset koneet ja laitteet tynnyrit pakoputket, vanteet ruosteiset metalliesineet aitaverkko, piikkilanka kaapelit, sähköjohdot Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Kuusakoski Oy, Pori Lännen Jätepalvelu Oy, Harjavalta Porin kierrätyskeskus Stena Recycling Oy, Pori Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema, Pori hyötyjätepisteille lasipullot ja purkit lasiastiat LASIJÄTE toimita vastaanottajalle ikkunalasi ja vastaava tasolasi sekajätteeseen kuumuutta kestävä lasi (uunivuuat) keramiikka, posliini autonlasi, lämpölasi yksittäiset ikkunat Kari Kaunismäki Oy (isot määrät) Pori Porin kierrätyskeskus 10

11 PAPERI JA KERÄYSKARTONKI Paperi ja keräyskartonki lajitellaan käytettävän hyötyjätepisteen ohjeistuksen mukaisesti. Hyötyjätepisteillä on joko erilliset astiat paperin ja keräyskartongin lajitteluun, tai yksi astia, johon saa laittaa sekä paperia että keräyskartonkia. Isot määrät esimerkiksi pahvia toimitetaan suoraan hyötyjätteiden vastaanottajille. PAPERI KERÄYSKARTONKI JA PAHVI kaikki postilaatikkoon saapuva paperi: sanomalehdet, kirjeet, aikakauslehdet toimiston paperit keittiön kartonkipakkaukset: murot, puurohiutaleet keittiön kuiva-ainepakkaukset: jauhopussit, sokeripussit nestepakkauskartongit (myös alumiinilla vuoratut): maito- ja mehutölkit huuhdeltuina pahvilaatikot Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Lännen Jätepalvelu Oy, Harjavalta paikalliset urheiluseurat Porin kierrätyskeskus Veikko Lehti Oy Aittaluodon lajitteluasema, Pori Ekokem Oy Ab Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) Lassila & Tikanoja Oyj Lännen Jätepalvelu Oy Sairaalantie 7, Harjavalta avoinna ma-pe Kokemäen Lämpö Oy Kartanonvoima 6, Kokemäki avoinna ma-pe Kokemäen Ympäristöhuolto Oy Kartanonvoima 7, Kokemäki avoinna sopimuksen mukaan Raumantie 980, Luvia avoinna ma 7-21, ti-pe Kullaan Hake & Lämpö Ay Ruukintie 95, Ulvila avoinna sopimuksen mukaan Kuusakoski Oy Mäntyluoto, Pori avoinna: ma-pe MM-terminaali Järvikyläntie 54, Ulvila avoinna ma, to 12-20, la Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, Pori avoinna ma, ti, to 9-16, ke 9-18, pe, la Reikko Oy Suutarinmäentie 115, Nakkila , avoinna sopimuksen mukaan Satakunnan 4H-piiri ry Satakunnankatu 15, Pori Stena Recycling Oy Porin Palveluyksikkö Mäkipuistontie 23, Pori avoinna: ma-pe Varaosapankki Veturitallinkatu 7, Pori avoinna ma-ke 9-16, to 9-18, pe Veikko Lehti Oy Teljänkatu 10, PORI Aittaluodon lajitteluasema opastus Kuninkaanlahdenkatu, Pori avoinna sopimuksen mukaan tai pientuojille ma 12-18, ti-pe 9-11

12 JÄTENEUVONTA KAIKILLE PORIN JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖALUEEN ASUKKAILLE Porin kaupungin ympäristövirasto jäteneuvonta Valtakatu 11, Pori tai Jätelaitosyhdistyksen kierrätysinfo verkkosivustolle on koottu hakukoneeseen jätteiden vastaanottopaikkojen yhteystietoja: Harjavallan kaupunki Kokemäen kaupunki Luvian kunta Merikarvian kunta Nakkilan kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Siikaisten kunta Ulvilan kaupunki

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10.

1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA. 3 2. KUIVAJÄTE 4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI. 5 4. PAPERI. 6 5. KERÄYSKARTONKI. 6 6. LASI. 7 7. METALLI. 8 8. 9 9. 10 10. JÄTEOPAS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ JÄTEHUOLLOSTA...3 2. KUIVAJÄTE (sekajäte)...4 3. BIOJÄTTEET JA KOMPOSTOINTI...5 4. PAPERI...6 5. KERÄYSKARTONKI...6 6. LASI...7 7. METALLI...8 8. SÄHKÖ JA ELEKTRONIIKKAROMU

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Ekopisteinfo Oy Botniarosk Ab:n asiakaslehti 2011 Lajitteluohjeet Vuoden 2010 jätemäärät Tempaukset 2011 Muita ajankohtaisia asioita SISÄLLYS: PÄÄKIRJOITUS...3

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

KIERRÄTTÄJÄ. 5 askelta RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET ROSKIEN UUSI ELÄMÄ HÄVIKIN KAATAMISEEN OTTOKIERROSTEN VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN

KIERRÄTTÄJÄ. 5 askelta RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET ROSKIEN UUSI ELÄMÄ HÄVIKIN KAATAMISEEN OTTOKIERROSTEN VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN KIERRÄTTÄJÄ Itä-Uudenmaan Jätehuolto Asiakaslehti 2015 RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET 5 askelta HÄVIKIN KAATAMISEEN ROSKIEN UUSI ELÄMÄ OTTOKIERROSTEN aikataulut VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN KIERRÄTTÄJÄ

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

jätepolitiikkaa Meidän perheen Ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2009

jätepolitiikkaa Meidän perheen Ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2009 Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2009 Ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Meidän perheen jätepolitiikkaa Toimivia ja kustannustehokkaita

Lisätiedot

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn Hyvä lukija, Mökki on suomalaisen paratiisi. Sinne ei oteta mukaan työmappeja, dieettejä tai arkisia murheita. Vaikka huolen huomisesta jättää mielellään

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot