Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen"

Transkriptio

1 Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA 4 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT Yleishyödyllinen kehittämishanke Yleishyödyllinen investointihanke Tuen hakeminen toimintaryhmän kautta ELY-KESKUKSEN AVUSTUS RAKENNUSPERINNÖN HOITOON 10 5 ELY-KESKUKSEN ENERGIATUKI 12 6 SUOMEN KOTISEUTULIITTO 13 7 MUSEOVIRASTO 16 Kylätalot kuntoon on Tampereen ammattikorkeakoulun, Ahlmanin koulun säätiön ja Ekokumppanit Oy:n yhteistyöhanke. Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukirahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

3 3 1 JOHDANTO Kylätalon kunnostushanketta suunniteltaessa on tärkeää miettiä alusta pitäen miten hanke rahoitetaan. Rahoitusasioita miettiessä voi kuitenkin mennä sormi suuhun ja hyvät neuvot ovat tarpeen. Tähän ohjeeseen on koottu tahoja, joista voidaan hakea rahoitusta kylätalon kunnostusprojektiin ja neuvottu, kuinka haun kanssa edetään. On hyvä pitää mielessä, että hankkeen rahoitus maksetaan yleensä vasta jälkikäteen. Hankkeen alkamisesta ensimmäisen maksatuksen saamiseen menee helposti vuosi, koska maksatusta haetaan yleensä puolen vuoden jaksoissa. Hankkeen toteuttajalla on siis oltava varallisuutta kustantaa kaikki menoerät ja edellytykset odottaa myöhemmin maksettavaa hankerahoitusta. Yksi vaihtoehto on kattaa ennen maksatusta kertyvät kustannukset pankkilainalla. Laina saadaan maksettua pois, kun rahoitus hankkeen lopussa maksetaan toteuttajalle. Korjauksen rahoitus on suunniteltava realistisesti omat taloudelliset resurssit huomioon ottaen. Hankkeessa vaaditaan aina myös vaihtelevan suuruinen osuus toteuttajan omaa rahoitusta. misavustuksia valtakunnallisesti merkittävien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Energiaremonttiin on ELY-keskuksella lisäksi oma yrityksille ja yhteisöille avoin energiatuki. Valtionavustuksissa perusperiaatteena on, että samaan kohteeseen ei voi saada valtionavustusta useammasta lähteestä. Näin ollen Museoviraston avustus ja ELY -keskusten jakamat rakennusperinnön hoidon avustukset eivät tule kyseeseen, jos talon korjaamiseen saa seurantalojen korjausavustusta Kotiseutuliitosta. On siis hyvä miettiä tarkoin, mikä on juuri omalle hankkeelle paras ja sopivin rahoituskanava. Koska jokainen hanke on erilainen, ei yleispätevää ohjetta kunnostushankkeen rahoituksen hakemiseen voi antaa. Paras nyrkkisääntö on, että mahdollisiin rahoittajatahoihin kannattaa olla yhteydessä heti hankkeen ideoinnin alkuvaiheessa ja selvittää, onko hanke avustuskelpoinen. Näin saa selkeämmän käsityksen hankkeen etenemisestä ja välttyy turhan työn tekemiseltä. Tämä opas toimii ohjeena omaan hankkeeseen sopivan rahoituslähteen valitsemiseen ja haun käynnistämiseen. Kylätalon kunnostukseen voi hakea rahoitusta paikallisista toimintaryhmistä, Suomen Kotiseutuliitosta ja ELY keskuksesta. Museovirasto myöntää rakennusten entistä-

4 4 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA Kaikissa kunnostushankkeissa tukimuodosta riippumatta tarvitaan aina vaihteleva määrä omaa rahaa. Tästä syystä heti kunnostukseen ryhtymistä suunniteltaessa kannattaa arvioida mihin omat rahkeet riittävät ja miettiä mistä lisärahoitusta voisi lähteä hankkimaan. Oman rahoituksen hankkiminen Yksityiseksi rahoitusosuudeksi kelpaavat yhdistyksen (tai vastaavan toteuttajan) omat varat, pankkilaina, sponsoreilta kerättävä rahoitus tai erinäisillä muilla keinolla koottu raha. Lisäksi rahallista osuutta voi kuitata hankkeen hyväksi tehdyllä talkootyöllä. Innokas talkooporukka onkin ensiarvoisen tärkeä kunnostusprojektin onnistumiseksi. Jos vain mahdollista, kannattaa omarahoitusosuuden kerääminen aloittaa jo ennen hankkeen aloittamista. Rahaa voi toki kerätä vielä hankkeen kestäessäkin mutta toteutukseen on helpompi lähteä turvallisin mielin kun omarahoitus on jo valmiiksi plakkarissa. Omaa rahaa voi kerätä ennakolta erilaisilla tapahtumilla, retkillä, myyjäisillä, arpajaisilla tai vaikkapa klapikaupalla. Konstit ovat monet ja rajana luovuudelle on oikeastaan vain kekseliäisyys ja mielikuvitus. Kuinka paljon omaa rahaa tarvitaan Yksityisen rahoituksen määrä ja ehdot riippuvat siitä, millaisesta hankkeesta on kyse ja mikä taho tukea myöntää. Toimintaryhmien kautta haettavissa tuissa rahoitusosuudet ovat keskimäärin suurimmat suhteessa hankkeiden kustannuksiin. Näiden tukien yhteydessä omarahoituksen toteutuminen on kuitenkin määriteltävä varsin tarkasti jo tuen hakuvaiheessa. Muiden tahojen kohdalla ehdot ovat väljemmät mutta rahoitusosuudet ovat myös yleensä pienemmät. Näistä kerrotaan lisää tulevissa kappaleissa. Viljakkalan Seurojentalo Hyvä esimerkki pitkän tähtäimen suunnitelmallisesta kunnostustoiminnasta on Kylätalot kuntoon hankkeeseenkin osallistunut Viljakkalan Seurojentalo ry. He ovat jakaneet Seurojentalon kunnostuksen vaiheisiin ja toteuttaneet niitä pienempinä osahankkeina. Tämä helpottaa hankkeen läpiviemistä ja myös hanketuen hakemista, sillä pienemmässä kokonaisuudessa myös kustannukset jäävät yleensä pienemmiksi. Tällöin omaa rahaakin tarvitaan vähemmän. Seurojentalon kunnostuksen kakkosvaihetta varten Viljakkalan väki suunnittelee kerryttävänsä omarahoituksen pääosin talkootöillä. Talkoiden lisäksi rahallistakin osuutta kuitenkin tarvitaan. Tähän yhdistyksen aktiivinen ja idearikas porukka on kehittänyt ratkaisuksi muun muassa huutokauppaa, tukkitalkoita, pöytäkylttien sekä talkootyön myyntiä. Yhdistys on myös kaupannut talon juhlasalista omia nimikkoistuimia halukkaille, mikä osoittautui suosituksi ja toimivaksi ajatukseksi. (http://www.seurojentalo.net)

5 5 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT Kylätalon kunnostusta suunniteltaessa kannattaa heti alkumetreillä olla yhteydessä oman alueen Leader-toimintaryhmään eli maaseudun kehittämisyhdistykseen ja tiedustella avustusmahdollisuuksista heidän kauttaan. Paikallinen toimintaryhmä neuvoo ja opastaa kaikissa hanketta ja rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Toimintaryhmien myöntämät avustukset jaetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varoista. Paikallisen toimintaryhmän tehtävät Paikallinen toimintaryhmä on yhdistys, jonka johtokunta koostuu alueen yhdistysten, yritysten ja kuntien edustajista sekä paikallisista asukkaista. Toimintaryhmän tehtävänä on kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja ja yrityksiä. Käytännössä toimintaryhmät kehittävät oman alueensa maaseutua laatimalla kehittämissuunnitelman, jossa lähtökohtana pidetään toiminta-alueen tarpeita. Kehittämissuunnitelmaa toteutetaan rahoittamalla sen mukaisia hankkeita, johon toimintaryhmät saavat vuosittain käyttöönsä julkista rahaa. Useat toimintaryhmät ovat rahoittaneet kylätalojen kunnostusta. Aktiivinen toi- minta ja paikallisten osallistuminen ovat ehtoina rahoituksen saamiselle. Oman alueen toimintaryhmän kehittämissuunnitelmaan pääsee tutustumaan esimerkiksi toimintaryhmän internet-sivuilla. Kaikki Suomen toimintaryhmät löytyvät listattuna ja kartalta maaseutu.fi sivulta fi/fi/index/leader/toimintaryhmat.html Ohjelmakaudella Manner-Suomessa toimii 55 paikallista toimintaryhmää, joiden toiminta kattaa kaikki Manner- Suomen maaseutualueet. Esimerkiksi Pirkanmaalla toimivat: Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Joutsentenreitti ry Kantri ry Pirkan Helmi ry Poko ry Pomoottori ry Paikallisen toimintaryhmän myöntämät tuet Arvioidessaan tukihakemuksia toimintaryhmä painottaa, että hanke lähtee todellisesta tarpeesta. Haettaessa hankerahoitusta kylätalon remontointiin hankerahoitusta on tärkeää, että talolla on jo olemassa olevaa toimintaa. Toimintaryhmä myöntää rahoitusta Yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen tai

6 6 remontista. Tärkeänä kriteerinä on, että kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita. Toimintakaudella tuki voi toimenpiteistä ja kustannuksista riippuen olla enintään 90 prosenttia. Käytännössä näin suuri tukiprosentti harvemmin on kuitenkaan toteutunut, ja tuki on yleensä jäänyt alle 90 %:n. Loppuosa on omarahoitusosuutta. Kuka voi hakea tukea Yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset. Yleishyödylliseen investointihankkeeseen. Kehittämishankkeella voidaan muun muassa laatia yleissuunnitelma kylätalon kunnostukseen, ja investointihankkeella voidaan toteuttaa itse kunnostus. Kylätalon kunnostushanketta kannattaakin siis lähteä toteuttamaan kahdessa osassa. Aluksi kehittämishankkeessa suunnitellaan mitä aiotaan tehdä, jonka jälkeen investointihankkeen tuella toteutetaan suunnitelmat käytännössä. Usein kylätalon remontointi silti toteutetaan kokonaisuudessaan yhtenä investointihankkeena. Usein into tarttua toimeen on kova ja välttämättä ei tule ajateltua, että suunnittelukin voitaisiin toteuttaa omana hankkeenaan. Seuraavaksi kerrotaan tarkemmin näistä kahdesta hanketyypistä. 3.1 Yleishyödyllinen kehittämishanke Mihin tarkoitukseen tukea myönnetään Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan esimerkiksi edistää asukkaiden palveluja, paikallista kulttuuria tai tehdä jotain kylän viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantamiseksi. Kylässä sijaitsevaa kulttuuriperintöä voidaan pyrkiä säilyttämään tai laatia ja toteuttaa kylän kehittämissuunnitelmia. Kehittämishanke voi olla myös ympäristöprojekti. Kun kyseessä on kylätalon remontointi, voidaan kehityshankkeessa esimerkiksi laatia kylätalon toiminnan kehittämissuunnitelma tai yleissuunnitelma Hyväksyttävät kustannukset Kustannusten on kohdistuttava hankkeeseen ja oltava hankesuunnitelman mukaisia. Tukea voi saada muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin. Maksatuksen hakeminen Kun ilmoitus hankkeen tukihakemuksen hyväksymisestä on saatu, voidaan toteutuneille kustannuksille hakea maksua. Ennen hankehakemuksen hyväksymistä toteutetut toimet tehdään toteuttajan omalla riskillä.

7 7 Toimintakaudella tuki voi toimenpiteistä ja kustannuksista riippuen olla enintään 75 prosenttia. Loppuosa on omarahoitusosuutta. 3.2 Yleishyödyllinen investointihanke Mihin tarkoitukseen tukea myönnetään Yleishyödyllisen investointihankkeen on tarkoitus lisätä paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja palveluita. Tällä tuella voidaan rakentaa, korjata tai laajentaa kylän yhteisiä rakennuksia tai hankkia yhteisiä koneita, laitteita tai käyttöoikeuksia yhteisiä tiloja tai alueita varten. Lisäksi voidaan tukea erilaisia pienimuotoista tie-, vesihuolto- ja tietoliikenneverkkojen rakentamista. Investoinnin tulisi olla kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä. Kuka voi hakea tukea Yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset. kimiseen. Lisäksi tukikelpoisia ovat työntekijöiden palkkauskulut, matkakustannukset, asiantuntijoiden palkkiot, toimistokulut, vuokrat ja ohjausryhmän kulut. Kympin talon lämmitysjärjestelmän muutos Kajaanissa Vuolijoen kylässä Kympin talolle toteutettiin lämmitysjärjestelmän muutos yleishyödyllisenä investointihankkeena Ojanperän Maaseutuyhdistys ry:n toimesta. Hankkeessa muutettiin vanha öljylämmitys pellettilämmitykseksi ja rakennettiin pelleteille varastosiilo. Kolme neljäsosaa hankkeen rahoituksesta saatiin paikalliselta toimintaryhmältä Oulujärvi Leader ry:ltä. Hanketta toteutettiin pääasiassa reippaan talkooporukan voimin. Talkooväki laati itse myös hankesuunnitelman, joka sisälsi muun muassa piirustusten laatimista, kustannuslaskelmia, alustavia tarjouspyyntöjä sekä avustusten asiakirjat. Myös sähkötyöt taitava osaaja löytyi omasta takaa ja ainoastaan pellettipolttimen asennuksen hoiti laitetoimittaja. Hyviä neuvoja hankkeen toteuttamiseksi saatiin Oulujärvi Leader ry:ltä. Toimintaryhmältä saatavaa rahoitusta odotettaessa kulut katettiin pankkilainan turvin sekä säästyneistä lämmityskustannuksista kertyneillä varoilla. Hyväksyttävät kustannukset Kustannusten on kohdistuttava hankkeeseen ja oltava hankesuunnitelman mukaisia. Tukea voi saada esimerkiksi laitteiden hankkimiseen, rakennelmiin, rakennusten kunnostamiseen ja käyttöoikeuksien hank-

8 8 3.3 Tuen hakeminen toimintaryhmän kautta Yleishyödyllistä kehittämistukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla hakulomakkeella nro 2e306A. Yleishyödyllistä investointitukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla hakulomakkeella nro 2306D. Hakulomakkeita saa internetistä Maaseutuviraston sivuilta, Lomakepalvelusta osoitteesta lomake.mmm.fi ja alueellisista ELY keskuksista sekä toimintaryhmistä. Hakuprosessin kulku Toimintaryhmän myöntämiä tukia voidaan hakea ympäri vuoden, sillä tuille ei ole asetettu viimeisiä hakupäivämääriä. Kyseessä on siis ns. jatkuva haku. Hankerahoituksen haku toimintaryhmästä etenee seuraavasti: 1. Hakija tekee alustavan suunnitelman. Siihen kannattaa miettiä ainakin seuraavia: mitä on tarkoitus tehdä kuinka paljon se maksaa kuka rahoittaa ja mikä on aikataulu. Seuraavaksi voidaan ottaa yhteyttä toimintaryhmään, joka neuvoo hakuprosessissa eteenpäin sekä hankehakemuksen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimintaryhmä voi muutenkin auttaa ja neuvoa hakuprosessissa aina tarvittaessa. Lisäksi mukaan tarvitaan liitteitä riippuen hankkeen sisällöstä. Tiedot tarvittavista liitteistä löytyvät hankehakemuksen lopusta. Näihin kuuluu hankesuunnitelma, jonka tulee sisältää tietoa esimerkiksi hankkeen tavoitteista sekä suunnitelman hankkeen etenemisestä. Kylätalohankkeessa liitteiksi tarvitaan myös esimerkiksi pääpiirustukset ja rakennusselostus. Myös arvio talkootyön määrästä ja laadusta on tärkeä osa hakemusta. 2. Toimintaryhmän hallitus käsittelee hakemuksen Kun hakemus on jätetty toimintaryhmälle, ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa siitä lausuntonsa. Tämän jälkeen toimintaryhmä toimittaa hakemuksen lausuntoineen ELY -keskukseen. Hankkeen toteutuksen voi aloittaa heti, kun hakemus on toimitettu toimintaryhmälle. Silloin se kuitenkin aloitetaan omalla riskillä, koska jos ELY keskukselta tulee kielteinen rahoituspäätös, hakija joutuu vastaamaan jo tulleista kustannuksista itse. Varminta on siis aloittaa vasta, kun rahoituspäätös ELY keskukselta on tullut. 3. ELY -keskus tekee päätöksen ELY -keskus tarkistaa hankkeen laillisuuden ja tekee hankkeesta virallisen päätöksen. ELY -keskus voi tehdä kielteisen päätöksen vain silloin, jos hanke on lainvastainen. Jos

9 9 toimintaryhmä ei ole puoltanut hanketta, ei ELY -keskuskaan voi tehdä myönteistä päätöstä. 4. Hakija aloittaa toteuttamisen Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen toteutus voidaan turvallisin mielin aloittaa, varsinkin jos omarahoitusosuus on jo kunnossa. Maksatusta voidaan hakea toteutuneille kustannuksille ja sitä varten on muistettava tallettaa kuitit, pitää kirjaa talkootöistä ja seurattava kustannuksia. Tärkeää on huolehtia, että menot ovat hankesuunnitelman mukaiset ja muuten hyväksyttäviä. Päätöksen ehtoihin on hyvä tutustua huolellisesti ennen hankkeen toteutuksen aloittamista. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa toimintaryhmästä tai rahoittajalta. Maksatusta haetaan Yleishyödyllisen kehittämishankkeen tapauksessa lomakkeella 2316A, ja Yleishyödyllisen investointihankeen tapauksessa lomakkeella 2316D, joita saa samoilta tahoilta kuin hanketukihakemuksiakin. Toimintaryhmältä voi pyytää neuvoja myös maksatushakemukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa paikallisten toimintaryhmien rahoitusavusta löytyy osoitteesta www. maaseutu.fi Hakuprosessin kulku Alustava suunnitelma hankkeesta -> yhteys toimintaryhmään Hankesuunnitelman laatiminen Toimintaryhmän hallitus käsittelee hakemuksen -> Jos toimintaryhmä puoltaa hakemusta, niin se lähetetään ELY -keskukselle ELY keskus tekee lopullisen päätöksen Myönteinen päätös -> Hankkeen käynnistys -> Maksatusta rahoitukselle voidaan nyt hakea Hankehakemuksessa tarvittuja tietoja: hakijan ja hankkeen perustiedot hankekuvauksen tiivistelmä hakijalle aiemmin myönnetyt ja maksetut tuet hankkeen toteuttamisalue kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tiedot muusta julkisesta rahoituksesta arvio tuettavan hankkeen vaikutuksista

10 10 4 ELY-KESKUKSEN AVUSTUS RAKENNUS- PERINNÖN HOITOON Suomessa on 15 ELY keskusta, ja niihin on koottu entisten TE keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. ELY keskuksilla on erilaisia vastuualueita, jotka myöntävät avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Kylätalohankkeeseen avustusta voidaan hakea ELY keskusten ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, jotka myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Avustus rakennusperinnön hoitoon soveltuu kylätaloremontin hanketukimuodoksi, jos talo luetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Jos halutaan selvittää voidaanko rakennus lukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi, kannattaa olla yhteydessä oman alueen maakuntamuseoon. Kaikkien Suomen maakuntamuseoiden yhteystiedot löytyvät internet-osoitteesta Mihin tarkoitukseen rakennusperinnön hoitoavustusta myönnetään Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohtei- den lisäksi avustusta voidaan myöntää myös niiden välittömän ympäristön parantamiseen. Avustusta voidaan hakea sellaisiin korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi vesikaton, ulkoseinien, perustusten ja kantavien rakenteiden korjaukset. Lisäksi avustusta voi hakea ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksiin sekä ulkomaalaukseen. Rakennuksen siirtämiseen tai käyttömukavuuden lisäämiseen tätä avustusta ei voida myöntää. Käyttömukavuuden lisäämiseksi lasketaan esimerkiksi rakennuksen sähköistäminen ja vesijohdon vetäminen. Tuen määrä on enintään 50 prosenttia kustannuksista. Tavallisesti avustus on prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Loppuosa rahoituksesta on hakijan omaa rahaa. Kuka voi hakea tukea Hakijana voi pääsääntöisesti olla rakennuksen omistaja, kunta, kuntayhtymä tai rakennusperinnön hoitoa edistävä yhteisö, joka omistaa rakennuksen. Tuen hakeminen Haku julistetaan vuosittain syyskuussa. Hakemuksia voi toimittaa ELY keskukselle ympäri vuoden, mutta ne käsitellään aina samanaikaisesti lokakuun jälkeen. Lopulli-

11 11 set päätökset tehdään seuraavana keväänä toukokuun alkupuolella. Avustusta haetaan lomakkeella, joka on saatavissa lomake.fi -palvelusta asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/ym_ ym004/index.html Hakemus lähetetään oman alueen ELY keskukseen tai ympäristöministeriöön. Tärkeää huomioida kun aiotaan korjata kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta Erittäin tärkeää korjauksessa on, että rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään ja tehdään mahdollisimman pieniä muutoksia. Korjaustyöt tulee tehdä perinteisin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin, ja niissä tulee käyttää rakennukseen sopivia alkuperäi- siä tai vastaavia materiaaleja. Lisäksi korjauksen tulee olla ns. kertaluokkainen, säilyttävä korjaus. ELY keskus ei avusta normaalia ylläpito- tai peruskorjausta. ELY keskusten avustusten osalta erittäin tärkeää on, että avustusta tulee sekä hakea että hakemus ELY keskuksella tulee käsitellä ennen kuin työt aloitetaan. Rakennusperinnön korjaamiseen soveltuvia materiaaleja ovat punamulta, aito öljymaali, konesaumattu peltikate, huopa, tiili, päre ja kalkkirappaus. Rakennusperinnön korjaaminen halutaan tehdä perinteitä kunnioittaen, joten materiaalijäljitelmiä ei hyväksytä. Lisätietoa ELY keskuksen myöntämistä avustuksista löytyy osoitteesta (Palvelut)

12 12 5 ELY-KESKUKSEN ENERGIATUKI Ely-keskusten myöntämä energiatuki on tarkoitettu uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen, uuden teknologian käyttöönoton edistämiseen sekä energiantuotannosta ja käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämiseen. Tukea myönnetään yrityksille ja yhteisöille energian säästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin selvitys- ja investointihankkeisiin. Hakijan on oltava kohteen omistaja tai sen energiakustannuksista vastaava taho. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille. Pienvesivoimalat Pientuulivoimalat Aurinkosähkö- ja aurinkolämpöhankkeet Pelkästään puupolttoainetta käyttävät lämpökeskukset Esimerkiksi ilmalämpöpumppuihin tai uudisrakennusten lämpöpumppuihin tukea ei kuitenkaan myönnetä. Energiatuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Enimmäismäärät: Katselmukset 40 % Uusiutuvan energian investoinnit 30 % energiahuollon varmuutta ja monipuolisuutta edistävät investoinnit (de minimis) 25 % Mihin tarkoitukseen energiatukea myönnetään Yrityksille ja yhteisille voidaan myöntää tukea energian säästöä ja käytön tehostamista edistäviin energiakatselmuksiin ja analyyseihin sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä edistävät tavanomaisen tekniikan investointihankkeisiin. Suositeltavaa on teettä ensin katselmus, jota voidaan hyödyntää investointihankkeen selvitysosana. Katselmus ei ole investointituen ehto mutta hakemuksen käsittelyä helpottaa, jos investoinnin tarve on määritelty katselmuksen yhteydessä. Investointitukikelpoisiin hankkeisiin kuuluvat esimerkiksi: Tuen hakeminen Mittaluokaltaan kylätaloilla kysymykseen tulevat hankkeet ratkaistaan ELY-keskuksessa. Tukihakemus toimitetaan siihen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, jonka toiminta-alueella investointi- tai selvityshanke toteutetaan, ja muissa tapauksissa hakijan kotipaikkakunnan mukaan. Haku on jatkuva. Tukihakemukset löytyvät netistä osoitteesta: aosaaminenjakulttuuri/lomakkeet/sivut/ default.aspx

13 13 6 SUOMEN KOTISEU- TULIITTO Valtionavustusta seurantalojen korjaamiseen on jaettu vuodesta 1978 lähtien. Suomen Kotiseutuliitto on opetusministeriön toimeksiannosta huolehtinut tämän seurantalojen korjausavustuksen jakamisesta vuodesta 2004 lähtien. Avustusta on myönnetty kaiken kaikkiaan noin seurantalolle, keskimäärin yhteensä euroa taloa kohti. Mihin tarkoitukseen avustusta myönnetään Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää, ylläpitää ja parantaa seurantalojen kulttuurihistoriallista arvoa, rakennusteknistä kuntoa ja toimivuutta. Avustusta voidaan myöntää myös korjausten suunnittelukustannuksiin, talon toimivuutta parantavien laajennusten rakentamiseen, talon tyyliin soveltuvan kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen sekä kiinteän erityisvarustuksen parantamiseen tai hankintaan. Myös päärakennusta palvelevia ulkorakennuksia tai pihapiiriä voidaan kunnostaa. Erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää myös seurantalon uudelleenrakentamiseen. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon ja kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaa-ajan kansalaistoiminnan kannalta. Seurantalojen korjausavustuksen prosenttiosuutta ei ole määritelty, koska kyseessä on niin sanottu harkinnanvarainen avustus. Avustus ei voi kuitenkaan olla 100 % kustannuksista. Jokaisen hankkeen avustusmäärä katsotaan erikseen tapauskohtaisesti. Hakija laatii korjaustöiden rahoitussuunnitelman, jossa arvioi myös tarvittavan valtionavustuksen eli seurantalojen korjausavustuksen määrän. Talkootöiden arvon voi laskea omarahoitukseksi. Viime vuosina avustushakemuksia on vuosittain jätetty noin 300 kpl ja niistä noin 2/3 on saanut seurantalon korjausavustusta, keskimäärin n /avustuksen saaja. Avustusta voi hakea ja saada useampana vuonna peräkkäin. Kuka voi hakea tukea Hakijan tulisi olla rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö (säätiö, yhtiö, osuuskunta tms.), esimerkiksi työväenyhdistys, maamiesseura, kyläyhdistys tai kotiseutuyhdistys. Hakijan tulee yksin tai jonkun muun vastaavanlaisen yhteisön kanssa omistaa korjattava rakennus sekä omistaa tai hallita vähintään 20 vuoden vuokra- ja nautintaoikeudella hakuajasta eteenpäin maa-alaa, jolla rakennus sijaitsee. Tuen hakeminen Avustusta haetaan Suomen Kotiseutuliiton lomakkeella B1. Lomaketta voi tulostaa Kotiseutuliiton internet-sivuilta

14 14 Hakulomaketta saa myös tilata Suomen Kotiseutuliitosta puhelimitse tai sähköpostiosoitteesta kotiseutuliitto.fi. Avustukset julistetaan haettaviksi syyskuun aikana ja hakuaika päättyy vuosittain 30. syyskuuta (postileiman päiväys riittää). Hakemus lähetetään Suomen Kotiseutuliittoon osoitteeseen: Kalevankatu 13 A, HELSINKI. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan vuosittain maaliskuussa. Avustushakemusta varten on laadittava hankesuunnitelma, joka sisältää korjauksen kokonaissuunnitelman. Avustusta voidaan hakea myös hankkeen suunnittelukustannuksiin. Korjaussuunnitelmat tulee antaa pätevien suunnittelijoiden laadittaviksi. Jos hanke vaatii rakennusluvan, suunnittelijoiden pätevyys tarkastetaan lupahakemuksen yhteydessä. Vaikka hanke ei vaatisi rakennuslupaa, tulee nimetä pääsuunnittelija, jolla hankkeen vaativuuteen nähden riittävä pätevyys.. Kunnan rakennustarkastaja neuvoo hankkeen suunnitteluun, valvontaan ja luvanvaraisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Avustusta koskevan hakuohjeen liitteessä on ohjeita avustuskelpoisen korjauksen suunnittelua varten. töksestä muuta johdu. Jos korjaustyöt aloitetaan ennen avustushakemuksen jättämistä, tulee korjaussuunnitelmista pyytää ennakkotarkastuslausunto Suomen Kotiseutuliiton rakennustutkijalta ennen töiden aloittamista. Kaikkien avustuksen hakijoiden on hyvä perehtyä Kotiseutuliiton korjausavustusten hakemista ja korjausten suunnittelua koskevaan ohjeeseen, joka löytyy liiton kotisivuilta. Kaikissa korjauksiin ja avustukseen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä liiton rakennustutkijan puoleen. Talojen korjaus- ja hoito-ohjeita ja muuta seurantaloihin liittyvää tietoa löytyy myös osoitteesta Lisätietoa Suomen Kotiseutuliiton myöntämistä avustuksista Avustusta voidaan käyttää myöntämisvuonna ja sitä aikaisemmin sekä kahtena sitä seuraavana kalenterivuonna syntyneisiin hyväksyttyihin menoihin ellei avustuspää-

15 15 Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat 1. Yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimikaudelta sekä yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 2. Todistus maan omistus- tai hallintaoikeudesta. 3. Valokuvia rakennuksen ulkoasusta ja sisätiloista, erityisesti juhlasalista. 4. Korjauksen kokonaissuunnitelma rakennustapaselitys asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset, joista selviää olemassa olevat, purettavat sekä uudet rakenteet. Piirustukset ovat välttämättömät, jos korjaustoimilla on tarkoitus muuttaa rakennuksen tilajärjestelyjä tai julkisivuja tai rakennetaan laajennus kustannusarvio 5. Jos avustusta haetaan lainan takaisinmaksuun, pankin todistus lainoituksesta ja hakijan selvitys niistä töistä, jotka lainalla on rahoitettu. 6. Selvitys rakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta. Kaikkia näitä liitteitä ei välttämättä tarvita, jos niitä on toimitettu Kotiseutuliitolle jo aiemmin, esimerkiksi toisen hankkeen yhteydessä. Kohdan 1 mukaiset asiakirjat on kuitenkin aina liitettävä hakemukseen.

16 16 7 MUSEOVIRASTO Museovirastolta voi saada rakennusten entistämisavustuksia valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Jos halutaan selvittää voidaanko rakennus lukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi, kannattaa olla yhteydessä oman alueen maakuntamuseoon. Kaikkien Suomen maakuntamuseoiden yhteystiedot löytyvät internet-osoitteesta: Mihin tarkoitukseen tukea myönnetään? Tukea myönnetään rakennuksen korjaamiseen, restaurointiin ja konservointiin sen kulttuurihistoriallista arvoa vaalien. Nimensä mukaisesti avustusta myönnetään entistämiseen, ei perusparannukseen. Perusparannukseksi lasketaan esimerkiksi ikkunoiden uusiminen, lisälämmöneristys, vesijohto, viemäri, sähkö, kylpyhuone tms. tai vuosikorjaukset. Eli jos kylätalo on lailla suojeltu tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä, voi entistämisavustusta hakea talon restaurointiin ja konservointiin, mutta ei lämmitys- tai jätevesisaneerauksiin. Museoviraston ohje on kuitenkin selvittää ensisijaisesti kohteen oikeutus Kotiseutuliiton seurantalojen korja- usavustukseen, sillä tämä on valtion budjetissa nimenomaisesti seurantaloille ja vastaaville kohdistettu rahoitusmuoto. Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Avustussummat vaihtelevat rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon ja restaurointitöiden laajuuden mukaan. Mitä rakennuksen suojelu käytännössä tarkoittaa? Rakennus on voitu suojella joko kaavassa tai harvemmin rakennussuojelulailla tai valtion asetuksella tai se on mainittu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelossa. Suojelupäätöksessä määritellään mihin suojelu kohdistuu (julkisivut, kiinteä sisustus, ympäristö tms.). Käytännössä suojelu tarkoittaa, että rakennus on säilytettävä suojelun edellyttämässä kunnossa ja siinä tehtävät korjaukset ja muutokset on tehtävä rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa vaarantamatta. Yleensä muutoksia tehtäessä on pyydettävä lausunto joko maakuntamuseolta tai Museovirastolta. Kuka voi hakea tukea Rakennuksen entistämisavustusta voivat hakea sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Tuen hakeminen Hakuaika seuraavan vuoden hakukierrokselle päättyy aina lokakuun lopussa, johon men-

17 17 nessä hakemus on toimitettava Museovirastolle. Hakemus sekä ohjeet hakemuksen täyttöön löytyvät Museoviraston internet-sivuilta osoitteesta Entistämisavustuksen hakulomakkeita voi tilata myös puhelimitse. Vuoden 2011 aikana Museoviraston on tarkoitus siirtyä sähköiseen hakumenettelyyn. Hakemuksen mukaan tulee liittää kartta rakennuksen sijainnista valokuvia rakennuksesta ja sen ympäristöstä (korkeintaan 5 kpl) valokuvia kohdista, joihin avustusta haetaan (korkeintaan 5 kpl) Päätös avustuksesta tehdään maaliskuussa, ja siitä ilmoitetaan maalis- tai huhtikuussa. Hakemusten arviointiin osallistuvat sekä Museoviraston Rakennushistorian osaston asiantuntijat että maakuntamuseoiden rakennustutkijat. Avustus on pääsääntöisesti käytettävä samana vuonna, jolloin se on myönnetty. Takautuvasti Museoviraston avustusta ei voi saada, sillä Museovirasto haluaa valvoa töitä ja tarkistaa korjaussuunnitelmat, niihin liittyvät työtavat ja materiaalit. Lisätietoa Museoviraston myöntämistä avustuksista löytyy osoitteesta

18 18 Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen RAHOITUSKANAVA MIHIN TARKOITUKSEEN HAKUAJAT RAHOITUKSEN MÄÄRÄ Toimintaryhmät: Yleishyödyllinen kehittämishanke Yleishyödyllinen investointihanke Ely keskus: Kylätalon toiminnan kehittämissuunnitelmaan tai remontin yleissuunnitelmaan Kylän yhteisten rakennusten rakentamiseen, korjaamiseen ja laajentamiseen tai yhteisten koneiden, laitteiden tai käyttöoikeuksien hankkimiseen yhteisiä tiloja tai alueita varten Jatkuva haku Maks. 75 % Jatkuva haku Maks. 75 % Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten Rakennusperinnön hoitoavustus korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen kulttuuri- Jatkuva haku Harkinnanvarainen historiallisten arvojen säilymistä Energiansäästöä ja energiankäyttöä tehostaviin katselmushankkeisiin, Energiatehokkuussopi- Energiatuki muksiin liittyvät säästöinvestointihankkeet sekä Jatkuva haku Harkinnanvarainen Uusiutuvien energian lähteiden käyttöä edistävät investointihankkeet Kotiseutuliitto: Seurantaloavustus Seurantalojen kulttuurihistoriallisen arvon, rakennusteknisen kunnon ja toimivuuden säilyttämiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen Syyskuun loppuun mennessä Harkinnanvarainen Museovirasto: Rakennuksen entistämisavustus Valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin Lokakuun loppuun mennessä Harkinnanvarainen

19 Ohjeen koonnut Anne Piironen Matti Pollari Taitto Henri Kontio Kuvat Kati Hinkkanen Matti Pollari Kiitokset avusta Leni Pakkala, Kotiseutuliitto Kari Kylkilahti, Kantri ry Sakari Mentu, Museovirasto Sirkkaliisa Jetsonen, Museovirasto Esa Oja, Ojanperän Maaseutuyhdistys ry Matti Kunttu, Viljakkalan Seurojentaloyhdistys Oppaaseen kerätty tietoa seuraavista lähteistä ELY keskus Finlex Kantri ry Karhuseutu ry Mavi Maaseutuvirasto Museovirasto Maaseutu.fi Seurantalo.fi Suomen Kotiseutuliitto Ympäristöministeriö Ympäristö.fi Motiva

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Rakennusperinnön kunnostusavustukset

Rakennusperinnön kunnostusavustukset Rakennusperinnön kunnostusavustukset Vanhat rakennukset kuntoon 19.4.2017 Pieksämäen Veturitallit KYNÄ Kulttuuriympäristöt näkyväksi 19.4.2017 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa INVESTOINTITUET LÄMPÖKESKUKSIIN Maatilat Maatalouden investointituki Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maatiloille suunnattu

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE

ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE Energiatuet Keski-Suomen ELY-keskus 9.10.2012 Panu Kässi 23.10.201 2 1 ENERGIATUKI Tukea voidaan harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018)

ENERGIATUET 2017 (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) ENERGIATUET 2017 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä (Uusi asetus valmistellaan vuodeksi 2018) - Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi 24.5.2016 Kaisa Vihinen/PoKo ry PoKo ry:n Navigaattorikehittämisstrategia Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla Yhteisöjen hankkeet Yritysten tukeminen Työnjakoa

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO Kalevankatu 13 A 00100 HELSINKI puh. 09-612 6320 fax. 09-612 63250 toimisto@kotiseutuliitto.fi http://www.kotiseutuliitto.

SUOMEN KOTISEUTULIITTO Kalevankatu 13 A 00100 HELSINKI puh. 09-612 6320 fax. 09-612 63250 toimisto@kotiseutuliitto.fi http://www.kotiseutuliitto. SUOMEN KOTISEUTULIITTO Kalevankatu 13 A 00100 HELSINKI puh. 09-612 6320 fax. 09-612 63250 toimisto@kotiseutuliitto.fi http://www.kotiseutuliitto.fi Helsinki 27.7.2009 OHJE SEURANTALOJEN KORJAAMISEEN MYÖNNETTÄVISTÄ

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013 Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille 2013 Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi Hakemus, hankesuunnitelma ja tekniset asiakirjat Jalkapallon olosuhdepäivät 6.11.2012 Krister Strandberg, Sixten Wackström 6.11.2012 1 Hakemus-,

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2014 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

P-K: n ELY-keskuksen energiatukipalvelut 2010

P-K: n ELY-keskuksen energiatukipalvelut 2010 P-K: n ELY-keskuksen energiatukipalvelut 2010 TEMin, TEKESin ja MMM:n Energiatuet bioenergian ja energiansäästön edistämiseen Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 26.2.2010 1 TEMin

Lisätiedot

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJAT KUNTOON hankkeen seminaari 4.5.2017 Jaana Ojala-Järvi, Hämeen ELY-keskus Peruskuivatushanke vai kunnossapito Peruskuivatushanke: - Peruskuivatustyö, joka

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

KIMPSU-teemahanke. Yhdistysten ja yhteisöjen pienhankinnat ja rakentaminen

KIMPSU-teemahanke. Yhdistysten ja yhteisöjen pienhankinnat ja rakentaminen KIMPSU-teemahanke Yhdistysten ja yhteisöjen pienhankinnat ja rakentaminen Sivu 1 26.10.2015 Miten teemahanke toimii? Leader-ryhmä hakee Ely-keskuksesta tiettyyn teemaan keskittyvää hanketta Ely-keskus

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

YHTEISÖINVESTOINNIT. Ohjeita yhteisöinvestointihankkeen suunnittelemiseen ja hakemiseen Suupohjan seutukunnan toimijoille. 7.1.

YHTEISÖINVESTOINNIT. Ohjeita yhteisöinvestointihankkeen suunnittelemiseen ja hakemiseen Suupohjan seutukunnan toimijoille. 7.1. YHTEISÖINVESTOINNIT Ohjeita yhteisöinvestointihankkeen suunnittelemiseen ja hakemiseen Suupohjan seutukunnan toimijoille. 7.1.2010 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 2 SISÄLTÖ MITÄ YHTEISÖINVESTOINNIN AVULLA

Lisätiedot

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Elinvoimavaliokunta 6 01.03.2016 Kunnanhallitus 88 14.03.2016 Valtuusto 21 29.03.2016 LEADER HANKKEEN ANTOLAINA / KEMPELEEN NUORISOSEURA RY / MÄÄRÄRAHAN MUUTOS 694/02.05.01/2015 ELIVK 6 Valmistelija kehitysjohtaja

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS

Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä. Erkki Väisänen/Tekes TETS Energiatuen hyödyntäminen yrityksissä Erkki Väisänen/Tekes TETS 3.5.2017 MIKÄ? Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa.

rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa. MAKSATUKSET EU-HANKKEISSA (maaseuturahasto) Tuen maksaminen Eu-hankkeissa Kehittämis- tai investointihanke tulee toteuttaa rahoittajan päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2016

Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Mikä maaseutuohjelma? Osaksi EU:n rahoittama kehittämisohjelma, EU osuus tulee maaseuturahastosta - On toteutettu

Lisätiedot

Nuorisoleader rahoitusvälineenä

Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader rahoitusvälineenä Nuorisoleader Oulun Seudun Leader ry:n rahoitusväline nuorten omiin projekteihin Nuorisoleader tukea myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen Tukea voi

Lisätiedot

YRITYSTUKIHAKEMUS. Uusi hakemus. Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Y-tunnus/henkilötunnus. Hakijan verotuskunta. www-sivu

YRITYSTUKIHAKEMUS. Uusi hakemus. Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Y-tunnus/henkilötunnus. Hakijan verotuskunta. www-sivu YRITYSTUKIHAKEMUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 1(7) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualusiin Lnro 3305 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Suomen Kotiseutuliitto Johanna Hakanen 20.4.2016

SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Suomen Kotiseutuliitto Johanna Hakanen 20.4.2016 SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Suomen Kotiseutuliitto Johanna Hakanen 20.4.2016 Kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö Perustettu vuonna 1949 Noin

Lisätiedot

YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT

YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT HAKUOHJE Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry teemahanke YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry avaa teemahaun 1.9.2017 YHDISTYSTEN PIENILLE INVESTOINNEILLE. Haku päättyy 15.10.2017.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa #91949 Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä Heureka, Vantaa 12.2.2013 Seija Oikarinen ylitarkastaja, rakentaminen Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot