Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen"

Transkriptio

1 Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA 4 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT Yleishyödyllinen kehittämishanke Yleishyödyllinen investointihanke Tuen hakeminen toimintaryhmän kautta ELY-KESKUKSEN AVUSTUS RAKENNUSPERINNÖN HOITOON 10 5 ELY-KESKUKSEN ENERGIATUKI 12 6 SUOMEN KOTISEUTULIITTO 13 7 MUSEOVIRASTO 16 Kylätalot kuntoon on Tampereen ammattikorkeakoulun, Ahlmanin koulun säätiön ja Ekokumppanit Oy:n yhteistyöhanke. Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukirahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

3 3 1 JOHDANTO Kylätalon kunnostushanketta suunniteltaessa on tärkeää miettiä alusta pitäen miten hanke rahoitetaan. Rahoitusasioita miettiessä voi kuitenkin mennä sormi suuhun ja hyvät neuvot ovat tarpeen. Tähän ohjeeseen on koottu tahoja, joista voidaan hakea rahoitusta kylätalon kunnostusprojektiin ja neuvottu, kuinka haun kanssa edetään. On hyvä pitää mielessä, että hankkeen rahoitus maksetaan yleensä vasta jälkikäteen. Hankkeen alkamisesta ensimmäisen maksatuksen saamiseen menee helposti vuosi, koska maksatusta haetaan yleensä puolen vuoden jaksoissa. Hankkeen toteuttajalla on siis oltava varallisuutta kustantaa kaikki menoerät ja edellytykset odottaa myöhemmin maksettavaa hankerahoitusta. Yksi vaihtoehto on kattaa ennen maksatusta kertyvät kustannukset pankkilainalla. Laina saadaan maksettua pois, kun rahoitus hankkeen lopussa maksetaan toteuttajalle. Korjauksen rahoitus on suunniteltava realistisesti omat taloudelliset resurssit huomioon ottaen. Hankkeessa vaaditaan aina myös vaihtelevan suuruinen osuus toteuttajan omaa rahoitusta. misavustuksia valtakunnallisesti merkittävien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Energiaremonttiin on ELY-keskuksella lisäksi oma yrityksille ja yhteisöille avoin energiatuki. Valtionavustuksissa perusperiaatteena on, että samaan kohteeseen ei voi saada valtionavustusta useammasta lähteestä. Näin ollen Museoviraston avustus ja ELY -keskusten jakamat rakennusperinnön hoidon avustukset eivät tule kyseeseen, jos talon korjaamiseen saa seurantalojen korjausavustusta Kotiseutuliitosta. On siis hyvä miettiä tarkoin, mikä on juuri omalle hankkeelle paras ja sopivin rahoituskanava. Koska jokainen hanke on erilainen, ei yleispätevää ohjetta kunnostushankkeen rahoituksen hakemiseen voi antaa. Paras nyrkkisääntö on, että mahdollisiin rahoittajatahoihin kannattaa olla yhteydessä heti hankkeen ideoinnin alkuvaiheessa ja selvittää, onko hanke avustuskelpoinen. Näin saa selkeämmän käsityksen hankkeen etenemisestä ja välttyy turhan työn tekemiseltä. Tämä opas toimii ohjeena omaan hankkeeseen sopivan rahoituslähteen valitsemiseen ja haun käynnistämiseen. Kylätalon kunnostukseen voi hakea rahoitusta paikallisista toimintaryhmistä, Suomen Kotiseutuliitosta ja ELY keskuksesta. Museovirasto myöntää rakennusten entistä-

4 4 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA Kaikissa kunnostushankkeissa tukimuodosta riippumatta tarvitaan aina vaihteleva määrä omaa rahaa. Tästä syystä heti kunnostukseen ryhtymistä suunniteltaessa kannattaa arvioida mihin omat rahkeet riittävät ja miettiä mistä lisärahoitusta voisi lähteä hankkimaan. Oman rahoituksen hankkiminen Yksityiseksi rahoitusosuudeksi kelpaavat yhdistyksen (tai vastaavan toteuttajan) omat varat, pankkilaina, sponsoreilta kerättävä rahoitus tai erinäisillä muilla keinolla koottu raha. Lisäksi rahallista osuutta voi kuitata hankkeen hyväksi tehdyllä talkootyöllä. Innokas talkooporukka onkin ensiarvoisen tärkeä kunnostusprojektin onnistumiseksi. Jos vain mahdollista, kannattaa omarahoitusosuuden kerääminen aloittaa jo ennen hankkeen aloittamista. Rahaa voi toki kerätä vielä hankkeen kestäessäkin mutta toteutukseen on helpompi lähteä turvallisin mielin kun omarahoitus on jo valmiiksi plakkarissa. Omaa rahaa voi kerätä ennakolta erilaisilla tapahtumilla, retkillä, myyjäisillä, arpajaisilla tai vaikkapa klapikaupalla. Konstit ovat monet ja rajana luovuudelle on oikeastaan vain kekseliäisyys ja mielikuvitus. Kuinka paljon omaa rahaa tarvitaan Yksityisen rahoituksen määrä ja ehdot riippuvat siitä, millaisesta hankkeesta on kyse ja mikä taho tukea myöntää. Toimintaryhmien kautta haettavissa tuissa rahoitusosuudet ovat keskimäärin suurimmat suhteessa hankkeiden kustannuksiin. Näiden tukien yhteydessä omarahoituksen toteutuminen on kuitenkin määriteltävä varsin tarkasti jo tuen hakuvaiheessa. Muiden tahojen kohdalla ehdot ovat väljemmät mutta rahoitusosuudet ovat myös yleensä pienemmät. Näistä kerrotaan lisää tulevissa kappaleissa. Viljakkalan Seurojentalo Hyvä esimerkki pitkän tähtäimen suunnitelmallisesta kunnostustoiminnasta on Kylätalot kuntoon hankkeeseenkin osallistunut Viljakkalan Seurojentalo ry. He ovat jakaneet Seurojentalon kunnostuksen vaiheisiin ja toteuttaneet niitä pienempinä osahankkeina. Tämä helpottaa hankkeen läpiviemistä ja myös hanketuen hakemista, sillä pienemmässä kokonaisuudessa myös kustannukset jäävät yleensä pienemmiksi. Tällöin omaa rahaakin tarvitaan vähemmän. Seurojentalon kunnostuksen kakkosvaihetta varten Viljakkalan väki suunnittelee kerryttävänsä omarahoituksen pääosin talkootöillä. Talkoiden lisäksi rahallistakin osuutta kuitenkin tarvitaan. Tähän yhdistyksen aktiivinen ja idearikas porukka on kehittänyt ratkaisuksi muun muassa huutokauppaa, tukkitalkoita, pöytäkylttien sekä talkootyön myyntiä. Yhdistys on myös kaupannut talon juhlasalista omia nimikkoistuimia halukkaille, mikä osoittautui suosituksi ja toimivaksi ajatukseksi. (http://www.seurojentalo.net)

5 5 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT Kylätalon kunnostusta suunniteltaessa kannattaa heti alkumetreillä olla yhteydessä oman alueen Leader-toimintaryhmään eli maaseudun kehittämisyhdistykseen ja tiedustella avustusmahdollisuuksista heidän kauttaan. Paikallinen toimintaryhmä neuvoo ja opastaa kaikissa hanketta ja rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Toimintaryhmien myöntämät avustukset jaetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varoista. Paikallisen toimintaryhmän tehtävät Paikallinen toimintaryhmä on yhdistys, jonka johtokunta koostuu alueen yhdistysten, yritysten ja kuntien edustajista sekä paikallisista asukkaista. Toimintaryhmän tehtävänä on kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja ja yrityksiä. Käytännössä toimintaryhmät kehittävät oman alueensa maaseutua laatimalla kehittämissuunnitelman, jossa lähtökohtana pidetään toiminta-alueen tarpeita. Kehittämissuunnitelmaa toteutetaan rahoittamalla sen mukaisia hankkeita, johon toimintaryhmät saavat vuosittain käyttöönsä julkista rahaa. Useat toimintaryhmät ovat rahoittaneet kylätalojen kunnostusta. Aktiivinen toi- minta ja paikallisten osallistuminen ovat ehtoina rahoituksen saamiselle. Oman alueen toimintaryhmän kehittämissuunnitelmaan pääsee tutustumaan esimerkiksi toimintaryhmän internet-sivuilla. Kaikki Suomen toimintaryhmät löytyvät listattuna ja kartalta maaseutu.fi sivulta fi/fi/index/leader/toimintaryhmat.html Ohjelmakaudella Manner-Suomessa toimii 55 paikallista toimintaryhmää, joiden toiminta kattaa kaikki Manner- Suomen maaseutualueet. Esimerkiksi Pirkanmaalla toimivat: Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Joutsentenreitti ry Kantri ry Pirkan Helmi ry Poko ry Pomoottori ry Paikallisen toimintaryhmän myöntämät tuet Arvioidessaan tukihakemuksia toimintaryhmä painottaa, että hanke lähtee todellisesta tarpeesta. Haettaessa hankerahoitusta kylätalon remontointiin hankerahoitusta on tärkeää, että talolla on jo olemassa olevaa toimintaa. Toimintaryhmä myöntää rahoitusta Yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen tai

6 6 remontista. Tärkeänä kriteerinä on, että kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita. Toimintakaudella tuki voi toimenpiteistä ja kustannuksista riippuen olla enintään 90 prosenttia. Käytännössä näin suuri tukiprosentti harvemmin on kuitenkaan toteutunut, ja tuki on yleensä jäänyt alle 90 %:n. Loppuosa on omarahoitusosuutta. Kuka voi hakea tukea Yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset. Yleishyödylliseen investointihankkeeseen. Kehittämishankkeella voidaan muun muassa laatia yleissuunnitelma kylätalon kunnostukseen, ja investointihankkeella voidaan toteuttaa itse kunnostus. Kylätalon kunnostushanketta kannattaakin siis lähteä toteuttamaan kahdessa osassa. Aluksi kehittämishankkeessa suunnitellaan mitä aiotaan tehdä, jonka jälkeen investointihankkeen tuella toteutetaan suunnitelmat käytännössä. Usein kylätalon remontointi silti toteutetaan kokonaisuudessaan yhtenä investointihankkeena. Usein into tarttua toimeen on kova ja välttämättä ei tule ajateltua, että suunnittelukin voitaisiin toteuttaa omana hankkeenaan. Seuraavaksi kerrotaan tarkemmin näistä kahdesta hanketyypistä. 3.1 Yleishyödyllinen kehittämishanke Mihin tarkoitukseen tukea myönnetään Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan esimerkiksi edistää asukkaiden palveluja, paikallista kulttuuria tai tehdä jotain kylän viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantamiseksi. Kylässä sijaitsevaa kulttuuriperintöä voidaan pyrkiä säilyttämään tai laatia ja toteuttaa kylän kehittämissuunnitelmia. Kehittämishanke voi olla myös ympäristöprojekti. Kun kyseessä on kylätalon remontointi, voidaan kehityshankkeessa esimerkiksi laatia kylätalon toiminnan kehittämissuunnitelma tai yleissuunnitelma Hyväksyttävät kustannukset Kustannusten on kohdistuttava hankkeeseen ja oltava hankesuunnitelman mukaisia. Tukea voi saada muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin. Maksatuksen hakeminen Kun ilmoitus hankkeen tukihakemuksen hyväksymisestä on saatu, voidaan toteutuneille kustannuksille hakea maksua. Ennen hankehakemuksen hyväksymistä toteutetut toimet tehdään toteuttajan omalla riskillä.

7 7 Toimintakaudella tuki voi toimenpiteistä ja kustannuksista riippuen olla enintään 75 prosenttia. Loppuosa on omarahoitusosuutta. 3.2 Yleishyödyllinen investointihanke Mihin tarkoitukseen tukea myönnetään Yleishyödyllisen investointihankkeen on tarkoitus lisätä paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja palveluita. Tällä tuella voidaan rakentaa, korjata tai laajentaa kylän yhteisiä rakennuksia tai hankkia yhteisiä koneita, laitteita tai käyttöoikeuksia yhteisiä tiloja tai alueita varten. Lisäksi voidaan tukea erilaisia pienimuotoista tie-, vesihuolto- ja tietoliikenneverkkojen rakentamista. Investoinnin tulisi olla kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä. Kuka voi hakea tukea Yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset. kimiseen. Lisäksi tukikelpoisia ovat työntekijöiden palkkauskulut, matkakustannukset, asiantuntijoiden palkkiot, toimistokulut, vuokrat ja ohjausryhmän kulut. Kympin talon lämmitysjärjestelmän muutos Kajaanissa Vuolijoen kylässä Kympin talolle toteutettiin lämmitysjärjestelmän muutos yleishyödyllisenä investointihankkeena Ojanperän Maaseutuyhdistys ry:n toimesta. Hankkeessa muutettiin vanha öljylämmitys pellettilämmitykseksi ja rakennettiin pelleteille varastosiilo. Kolme neljäsosaa hankkeen rahoituksesta saatiin paikalliselta toimintaryhmältä Oulujärvi Leader ry:ltä. Hanketta toteutettiin pääasiassa reippaan talkooporukan voimin. Talkooväki laati itse myös hankesuunnitelman, joka sisälsi muun muassa piirustusten laatimista, kustannuslaskelmia, alustavia tarjouspyyntöjä sekä avustusten asiakirjat. Myös sähkötyöt taitava osaaja löytyi omasta takaa ja ainoastaan pellettipolttimen asennuksen hoiti laitetoimittaja. Hyviä neuvoja hankkeen toteuttamiseksi saatiin Oulujärvi Leader ry:ltä. Toimintaryhmältä saatavaa rahoitusta odotettaessa kulut katettiin pankkilainan turvin sekä säästyneistä lämmityskustannuksista kertyneillä varoilla. Hyväksyttävät kustannukset Kustannusten on kohdistuttava hankkeeseen ja oltava hankesuunnitelman mukaisia. Tukea voi saada esimerkiksi laitteiden hankkimiseen, rakennelmiin, rakennusten kunnostamiseen ja käyttöoikeuksien hank-

8 8 3.3 Tuen hakeminen toimintaryhmän kautta Yleishyödyllistä kehittämistukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla hakulomakkeella nro 2e306A. Yleishyödyllistä investointitukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla hakulomakkeella nro 2306D. Hakulomakkeita saa internetistä Maaseutuviraston sivuilta, Lomakepalvelusta osoitteesta lomake.mmm.fi ja alueellisista ELY keskuksista sekä toimintaryhmistä. Hakuprosessin kulku Toimintaryhmän myöntämiä tukia voidaan hakea ympäri vuoden, sillä tuille ei ole asetettu viimeisiä hakupäivämääriä. Kyseessä on siis ns. jatkuva haku. Hankerahoituksen haku toimintaryhmästä etenee seuraavasti: 1. Hakija tekee alustavan suunnitelman. Siihen kannattaa miettiä ainakin seuraavia: mitä on tarkoitus tehdä kuinka paljon se maksaa kuka rahoittaa ja mikä on aikataulu. Seuraavaksi voidaan ottaa yhteyttä toimintaryhmään, joka neuvoo hakuprosessissa eteenpäin sekä hankehakemuksen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimintaryhmä voi muutenkin auttaa ja neuvoa hakuprosessissa aina tarvittaessa. Lisäksi mukaan tarvitaan liitteitä riippuen hankkeen sisällöstä. Tiedot tarvittavista liitteistä löytyvät hankehakemuksen lopusta. Näihin kuuluu hankesuunnitelma, jonka tulee sisältää tietoa esimerkiksi hankkeen tavoitteista sekä suunnitelman hankkeen etenemisestä. Kylätalohankkeessa liitteiksi tarvitaan myös esimerkiksi pääpiirustukset ja rakennusselostus. Myös arvio talkootyön määrästä ja laadusta on tärkeä osa hakemusta. 2. Toimintaryhmän hallitus käsittelee hakemuksen Kun hakemus on jätetty toimintaryhmälle, ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa siitä lausuntonsa. Tämän jälkeen toimintaryhmä toimittaa hakemuksen lausuntoineen ELY -keskukseen. Hankkeen toteutuksen voi aloittaa heti, kun hakemus on toimitettu toimintaryhmälle. Silloin se kuitenkin aloitetaan omalla riskillä, koska jos ELY keskukselta tulee kielteinen rahoituspäätös, hakija joutuu vastaamaan jo tulleista kustannuksista itse. Varminta on siis aloittaa vasta, kun rahoituspäätös ELY keskukselta on tullut. 3. ELY -keskus tekee päätöksen ELY -keskus tarkistaa hankkeen laillisuuden ja tekee hankkeesta virallisen päätöksen. ELY -keskus voi tehdä kielteisen päätöksen vain silloin, jos hanke on lainvastainen. Jos

9 9 toimintaryhmä ei ole puoltanut hanketta, ei ELY -keskuskaan voi tehdä myönteistä päätöstä. 4. Hakija aloittaa toteuttamisen Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen toteutus voidaan turvallisin mielin aloittaa, varsinkin jos omarahoitusosuus on jo kunnossa. Maksatusta voidaan hakea toteutuneille kustannuksille ja sitä varten on muistettava tallettaa kuitit, pitää kirjaa talkootöistä ja seurattava kustannuksia. Tärkeää on huolehtia, että menot ovat hankesuunnitelman mukaiset ja muuten hyväksyttäviä. Päätöksen ehtoihin on hyvä tutustua huolellisesti ennen hankkeen toteutuksen aloittamista. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa toimintaryhmästä tai rahoittajalta. Maksatusta haetaan Yleishyödyllisen kehittämishankkeen tapauksessa lomakkeella 2316A, ja Yleishyödyllisen investointihankeen tapauksessa lomakkeella 2316D, joita saa samoilta tahoilta kuin hanketukihakemuksiakin. Toimintaryhmältä voi pyytää neuvoja myös maksatushakemukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa paikallisten toimintaryhmien rahoitusavusta löytyy osoitteesta www. maaseutu.fi Hakuprosessin kulku Alustava suunnitelma hankkeesta -> yhteys toimintaryhmään Hankesuunnitelman laatiminen Toimintaryhmän hallitus käsittelee hakemuksen -> Jos toimintaryhmä puoltaa hakemusta, niin se lähetetään ELY -keskukselle ELY keskus tekee lopullisen päätöksen Myönteinen päätös -> Hankkeen käynnistys -> Maksatusta rahoitukselle voidaan nyt hakea Hankehakemuksessa tarvittuja tietoja: hakijan ja hankkeen perustiedot hankekuvauksen tiivistelmä hakijalle aiemmin myönnetyt ja maksetut tuet hankkeen toteuttamisalue kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tiedot muusta julkisesta rahoituksesta arvio tuettavan hankkeen vaikutuksista

10 10 4 ELY-KESKUKSEN AVUSTUS RAKENNUS- PERINNÖN HOITOON Suomessa on 15 ELY keskusta, ja niihin on koottu entisten TE keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. ELY keskuksilla on erilaisia vastuualueita, jotka myöntävät avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Kylätalohankkeeseen avustusta voidaan hakea ELY keskusten ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, jotka myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Avustus rakennusperinnön hoitoon soveltuu kylätaloremontin hanketukimuodoksi, jos talo luetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Jos halutaan selvittää voidaanko rakennus lukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi, kannattaa olla yhteydessä oman alueen maakuntamuseoon. Kaikkien Suomen maakuntamuseoiden yhteystiedot löytyvät internet-osoitteesta Mihin tarkoitukseen rakennusperinnön hoitoavustusta myönnetään Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohtei- den lisäksi avustusta voidaan myöntää myös niiden välittömän ympäristön parantamiseen. Avustusta voidaan hakea sellaisiin korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi vesikaton, ulkoseinien, perustusten ja kantavien rakenteiden korjaukset. Lisäksi avustusta voi hakea ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksiin sekä ulkomaalaukseen. Rakennuksen siirtämiseen tai käyttömukavuuden lisäämiseen tätä avustusta ei voida myöntää. Käyttömukavuuden lisäämiseksi lasketaan esimerkiksi rakennuksen sähköistäminen ja vesijohdon vetäminen. Tuen määrä on enintään 50 prosenttia kustannuksista. Tavallisesti avustus on prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Loppuosa rahoituksesta on hakijan omaa rahaa. Kuka voi hakea tukea Hakijana voi pääsääntöisesti olla rakennuksen omistaja, kunta, kuntayhtymä tai rakennusperinnön hoitoa edistävä yhteisö, joka omistaa rakennuksen. Tuen hakeminen Haku julistetaan vuosittain syyskuussa. Hakemuksia voi toimittaa ELY keskukselle ympäri vuoden, mutta ne käsitellään aina samanaikaisesti lokakuun jälkeen. Lopulli-

11 11 set päätökset tehdään seuraavana keväänä toukokuun alkupuolella. Avustusta haetaan lomakkeella, joka on saatavissa lomake.fi -palvelusta asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/ym_ ym004/index.html Hakemus lähetetään oman alueen ELY keskukseen tai ympäristöministeriöön. Tärkeää huomioida kun aiotaan korjata kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta Erittäin tärkeää korjauksessa on, että rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään ja tehdään mahdollisimman pieniä muutoksia. Korjaustyöt tulee tehdä perinteisin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin, ja niissä tulee käyttää rakennukseen sopivia alkuperäi- siä tai vastaavia materiaaleja. Lisäksi korjauksen tulee olla ns. kertaluokkainen, säilyttävä korjaus. ELY keskus ei avusta normaalia ylläpito- tai peruskorjausta. ELY keskusten avustusten osalta erittäin tärkeää on, että avustusta tulee sekä hakea että hakemus ELY keskuksella tulee käsitellä ennen kuin työt aloitetaan. Rakennusperinnön korjaamiseen soveltuvia materiaaleja ovat punamulta, aito öljymaali, konesaumattu peltikate, huopa, tiili, päre ja kalkkirappaus. Rakennusperinnön korjaaminen halutaan tehdä perinteitä kunnioittaen, joten materiaalijäljitelmiä ei hyväksytä. Lisätietoa ELY keskuksen myöntämistä avustuksista löytyy osoitteesta (Palvelut)

12 12 5 ELY-KESKUKSEN ENERGIATUKI Ely-keskusten myöntämä energiatuki on tarkoitettu uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen, uuden teknologian käyttöönoton edistämiseen sekä energiantuotannosta ja käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämiseen. Tukea myönnetään yrityksille ja yhteisöille energian säästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin selvitys- ja investointihankkeisiin. Hakijan on oltava kohteen omistaja tai sen energiakustannuksista vastaava taho. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille. Pienvesivoimalat Pientuulivoimalat Aurinkosähkö- ja aurinkolämpöhankkeet Pelkästään puupolttoainetta käyttävät lämpökeskukset Esimerkiksi ilmalämpöpumppuihin tai uudisrakennusten lämpöpumppuihin tukea ei kuitenkaan myönnetä. Energiatuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Enimmäismäärät: Katselmukset 40 % Uusiutuvan energian investoinnit 30 % energiahuollon varmuutta ja monipuolisuutta edistävät investoinnit (de minimis) 25 % Mihin tarkoitukseen energiatukea myönnetään Yrityksille ja yhteisille voidaan myöntää tukea energian säästöä ja käytön tehostamista edistäviin energiakatselmuksiin ja analyyseihin sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä edistävät tavanomaisen tekniikan investointihankkeisiin. Suositeltavaa on teettä ensin katselmus, jota voidaan hyödyntää investointihankkeen selvitysosana. Katselmus ei ole investointituen ehto mutta hakemuksen käsittelyä helpottaa, jos investoinnin tarve on määritelty katselmuksen yhteydessä. Investointitukikelpoisiin hankkeisiin kuuluvat esimerkiksi: Tuen hakeminen Mittaluokaltaan kylätaloilla kysymykseen tulevat hankkeet ratkaistaan ELY-keskuksessa. Tukihakemus toimitetaan siihen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, jonka toiminta-alueella investointi- tai selvityshanke toteutetaan, ja muissa tapauksissa hakijan kotipaikkakunnan mukaan. Haku on jatkuva. Tukihakemukset löytyvät netistä osoitteesta: aosaaminenjakulttuuri/lomakkeet/sivut/ default.aspx

13 13 6 SUOMEN KOTISEU- TULIITTO Valtionavustusta seurantalojen korjaamiseen on jaettu vuodesta 1978 lähtien. Suomen Kotiseutuliitto on opetusministeriön toimeksiannosta huolehtinut tämän seurantalojen korjausavustuksen jakamisesta vuodesta 2004 lähtien. Avustusta on myönnetty kaiken kaikkiaan noin seurantalolle, keskimäärin yhteensä euroa taloa kohti. Mihin tarkoitukseen avustusta myönnetään Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää, ylläpitää ja parantaa seurantalojen kulttuurihistoriallista arvoa, rakennusteknistä kuntoa ja toimivuutta. Avustusta voidaan myöntää myös korjausten suunnittelukustannuksiin, talon toimivuutta parantavien laajennusten rakentamiseen, talon tyyliin soveltuvan kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen sekä kiinteän erityisvarustuksen parantamiseen tai hankintaan. Myös päärakennusta palvelevia ulkorakennuksia tai pihapiiriä voidaan kunnostaa. Erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää myös seurantalon uudelleenrakentamiseen. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon ja kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaa-ajan kansalaistoiminnan kannalta. Seurantalojen korjausavustuksen prosenttiosuutta ei ole määritelty, koska kyseessä on niin sanottu harkinnanvarainen avustus. Avustus ei voi kuitenkaan olla 100 % kustannuksista. Jokaisen hankkeen avustusmäärä katsotaan erikseen tapauskohtaisesti. Hakija laatii korjaustöiden rahoitussuunnitelman, jossa arvioi myös tarvittavan valtionavustuksen eli seurantalojen korjausavustuksen määrän. Talkootöiden arvon voi laskea omarahoitukseksi. Viime vuosina avustushakemuksia on vuosittain jätetty noin 300 kpl ja niistä noin 2/3 on saanut seurantalon korjausavustusta, keskimäärin n /avustuksen saaja. Avustusta voi hakea ja saada useampana vuonna peräkkäin. Kuka voi hakea tukea Hakijan tulisi olla rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö (säätiö, yhtiö, osuuskunta tms.), esimerkiksi työväenyhdistys, maamiesseura, kyläyhdistys tai kotiseutuyhdistys. Hakijan tulee yksin tai jonkun muun vastaavanlaisen yhteisön kanssa omistaa korjattava rakennus sekä omistaa tai hallita vähintään 20 vuoden vuokra- ja nautintaoikeudella hakuajasta eteenpäin maa-alaa, jolla rakennus sijaitsee. Tuen hakeminen Avustusta haetaan Suomen Kotiseutuliiton lomakkeella B1. Lomaketta voi tulostaa Kotiseutuliiton internet-sivuilta

14 14 Hakulomaketta saa myös tilata Suomen Kotiseutuliitosta puhelimitse tai sähköpostiosoitteesta kotiseutuliitto.fi. Avustukset julistetaan haettaviksi syyskuun aikana ja hakuaika päättyy vuosittain 30. syyskuuta (postileiman päiväys riittää). Hakemus lähetetään Suomen Kotiseutuliittoon osoitteeseen: Kalevankatu 13 A, HELSINKI. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan vuosittain maaliskuussa. Avustushakemusta varten on laadittava hankesuunnitelma, joka sisältää korjauksen kokonaissuunnitelman. Avustusta voidaan hakea myös hankkeen suunnittelukustannuksiin. Korjaussuunnitelmat tulee antaa pätevien suunnittelijoiden laadittaviksi. Jos hanke vaatii rakennusluvan, suunnittelijoiden pätevyys tarkastetaan lupahakemuksen yhteydessä. Vaikka hanke ei vaatisi rakennuslupaa, tulee nimetä pääsuunnittelija, jolla hankkeen vaativuuteen nähden riittävä pätevyys.. Kunnan rakennustarkastaja neuvoo hankkeen suunnitteluun, valvontaan ja luvanvaraisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Avustusta koskevan hakuohjeen liitteessä on ohjeita avustuskelpoisen korjauksen suunnittelua varten. töksestä muuta johdu. Jos korjaustyöt aloitetaan ennen avustushakemuksen jättämistä, tulee korjaussuunnitelmista pyytää ennakkotarkastuslausunto Suomen Kotiseutuliiton rakennustutkijalta ennen töiden aloittamista. Kaikkien avustuksen hakijoiden on hyvä perehtyä Kotiseutuliiton korjausavustusten hakemista ja korjausten suunnittelua koskevaan ohjeeseen, joka löytyy liiton kotisivuilta. Kaikissa korjauksiin ja avustukseen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä liiton rakennustutkijan puoleen. Talojen korjaus- ja hoito-ohjeita ja muuta seurantaloihin liittyvää tietoa löytyy myös osoitteesta Lisätietoa Suomen Kotiseutuliiton myöntämistä avustuksista Avustusta voidaan käyttää myöntämisvuonna ja sitä aikaisemmin sekä kahtena sitä seuraavana kalenterivuonna syntyneisiin hyväksyttyihin menoihin ellei avustuspää-

15 15 Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat 1. Yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimikaudelta sekä yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 2. Todistus maan omistus- tai hallintaoikeudesta. 3. Valokuvia rakennuksen ulkoasusta ja sisätiloista, erityisesti juhlasalista. 4. Korjauksen kokonaissuunnitelma rakennustapaselitys asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset, joista selviää olemassa olevat, purettavat sekä uudet rakenteet. Piirustukset ovat välttämättömät, jos korjaustoimilla on tarkoitus muuttaa rakennuksen tilajärjestelyjä tai julkisivuja tai rakennetaan laajennus kustannusarvio 5. Jos avustusta haetaan lainan takaisinmaksuun, pankin todistus lainoituksesta ja hakijan selvitys niistä töistä, jotka lainalla on rahoitettu. 6. Selvitys rakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta. Kaikkia näitä liitteitä ei välttämättä tarvita, jos niitä on toimitettu Kotiseutuliitolle jo aiemmin, esimerkiksi toisen hankkeen yhteydessä. Kohdan 1 mukaiset asiakirjat on kuitenkin aina liitettävä hakemukseen.

16 16 7 MUSEOVIRASTO Museovirastolta voi saada rakennusten entistämisavustuksia valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Jos halutaan selvittää voidaanko rakennus lukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi, kannattaa olla yhteydessä oman alueen maakuntamuseoon. Kaikkien Suomen maakuntamuseoiden yhteystiedot löytyvät internet-osoitteesta: Mihin tarkoitukseen tukea myönnetään? Tukea myönnetään rakennuksen korjaamiseen, restaurointiin ja konservointiin sen kulttuurihistoriallista arvoa vaalien. Nimensä mukaisesti avustusta myönnetään entistämiseen, ei perusparannukseen. Perusparannukseksi lasketaan esimerkiksi ikkunoiden uusiminen, lisälämmöneristys, vesijohto, viemäri, sähkö, kylpyhuone tms. tai vuosikorjaukset. Eli jos kylätalo on lailla suojeltu tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä, voi entistämisavustusta hakea talon restaurointiin ja konservointiin, mutta ei lämmitys- tai jätevesisaneerauksiin. Museoviraston ohje on kuitenkin selvittää ensisijaisesti kohteen oikeutus Kotiseutuliiton seurantalojen korja- usavustukseen, sillä tämä on valtion budjetissa nimenomaisesti seurantaloille ja vastaaville kohdistettu rahoitusmuoto. Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Avustussummat vaihtelevat rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon ja restaurointitöiden laajuuden mukaan. Mitä rakennuksen suojelu käytännössä tarkoittaa? Rakennus on voitu suojella joko kaavassa tai harvemmin rakennussuojelulailla tai valtion asetuksella tai se on mainittu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelossa. Suojelupäätöksessä määritellään mihin suojelu kohdistuu (julkisivut, kiinteä sisustus, ympäristö tms.). Käytännössä suojelu tarkoittaa, että rakennus on säilytettävä suojelun edellyttämässä kunnossa ja siinä tehtävät korjaukset ja muutokset on tehtävä rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa vaarantamatta. Yleensä muutoksia tehtäessä on pyydettävä lausunto joko maakuntamuseolta tai Museovirastolta. Kuka voi hakea tukea Rakennuksen entistämisavustusta voivat hakea sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Tuen hakeminen Hakuaika seuraavan vuoden hakukierrokselle päättyy aina lokakuun lopussa, johon men-

17 17 nessä hakemus on toimitettava Museovirastolle. Hakemus sekä ohjeet hakemuksen täyttöön löytyvät Museoviraston internet-sivuilta osoitteesta Entistämisavustuksen hakulomakkeita voi tilata myös puhelimitse. Vuoden 2011 aikana Museoviraston on tarkoitus siirtyä sähköiseen hakumenettelyyn. Hakemuksen mukaan tulee liittää kartta rakennuksen sijainnista valokuvia rakennuksesta ja sen ympäristöstä (korkeintaan 5 kpl) valokuvia kohdista, joihin avustusta haetaan (korkeintaan 5 kpl) Päätös avustuksesta tehdään maaliskuussa, ja siitä ilmoitetaan maalis- tai huhtikuussa. Hakemusten arviointiin osallistuvat sekä Museoviraston Rakennushistorian osaston asiantuntijat että maakuntamuseoiden rakennustutkijat. Avustus on pääsääntöisesti käytettävä samana vuonna, jolloin se on myönnetty. Takautuvasti Museoviraston avustusta ei voi saada, sillä Museovirasto haluaa valvoa töitä ja tarkistaa korjaussuunnitelmat, niihin liittyvät työtavat ja materiaalit. Lisätietoa Museoviraston myöntämistä avustuksista löytyy osoitteesta

18 18 Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen RAHOITUSKANAVA MIHIN TARKOITUKSEEN HAKUAJAT RAHOITUKSEN MÄÄRÄ Toimintaryhmät: Yleishyödyllinen kehittämishanke Yleishyödyllinen investointihanke Ely keskus: Kylätalon toiminnan kehittämissuunnitelmaan tai remontin yleissuunnitelmaan Kylän yhteisten rakennusten rakentamiseen, korjaamiseen ja laajentamiseen tai yhteisten koneiden, laitteiden tai käyttöoikeuksien hankkimiseen yhteisiä tiloja tai alueita varten Jatkuva haku Maks. 75 % Jatkuva haku Maks. 75 % Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten Rakennusperinnön hoitoavustus korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen kulttuuri- Jatkuva haku Harkinnanvarainen historiallisten arvojen säilymistä Energiansäästöä ja energiankäyttöä tehostaviin katselmushankkeisiin, Energiatehokkuussopi- Energiatuki muksiin liittyvät säästöinvestointihankkeet sekä Jatkuva haku Harkinnanvarainen Uusiutuvien energian lähteiden käyttöä edistävät investointihankkeet Kotiseutuliitto: Seurantaloavustus Seurantalojen kulttuurihistoriallisen arvon, rakennusteknisen kunnon ja toimivuuden säilyttämiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen Syyskuun loppuun mennessä Harkinnanvarainen Museovirasto: Rakennuksen entistämisavustus Valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin Lokakuun loppuun mennessä Harkinnanvarainen

19 Ohjeen koonnut Anne Piironen Matti Pollari Taitto Henri Kontio Kuvat Kati Hinkkanen Matti Pollari Kiitokset avusta Leni Pakkala, Kotiseutuliitto Kari Kylkilahti, Kantri ry Sakari Mentu, Museovirasto Sirkkaliisa Jetsonen, Museovirasto Esa Oja, Ojanperän Maaseutuyhdistys ry Matti Kunttu, Viljakkalan Seurojentaloyhdistys Oppaaseen kerätty tietoa seuraavista lähteistä ELY keskus Finlex Kantri ry Karhuseutu ry Mavi Maaseutuvirasto Museovirasto Maaseutu.fi Seurantalo.fi Suomen Kotiseutuliitto Ympäristöministeriö Ympäristö.fi Motiva

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: AVUSTUKSET RAKENNUSPERINNÖN HOITOON Ympäristöhallinnon määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset valtion avustukset Jämsä, Rakennusperintöilta 23.9.2013 Arkkitehti Liisa Bergius Avustukset rakennusperinnön

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Elinvoimavaliokunta 6 01.03.2016 Kunnanhallitus 88 14.03.2016 Valtuusto 21 29.03.2016 LEADER HANKKEEN ANTOLAINA / KEMPELEEN NUORISOSEURA RY / MÄÄRÄRAHAN MUUTOS 694/02.05.01/2015 ELIVK 6 Valmistelija kehitysjohtaja

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

KIMPSU-teemahanke. Yhdistysten ja yhteisöjen pienhankinnat ja rakentaminen

KIMPSU-teemahanke. Yhdistysten ja yhteisöjen pienhankinnat ja rakentaminen KIMPSU-teemahanke Yhdistysten ja yhteisöjen pienhankinnat ja rakentaminen Sivu 1 26.10.2015 Miten teemahanke toimii? Leader-ryhmä hakee Ely-keskuksesta tiettyyn teemaan keskittyvää hanketta Ely-keskus

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritysja rakennetuissa. Maaseutuvirasto

Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritysja rakennetuissa. Maaseutuvirasto Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritysja rakennetuissa Maaseutuvirasto Mikä on Hyrrä? Hyrrä on uusi maaseudun tukien verkkopalvelu. Hyrrä opastaa hakijan tukiprosessin alusta loppuun - aina tukihakemuksesta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2016

Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Vesistöhankkeiden avustaminen

Vesistöhankkeiden avustaminen Vesistöhankkeiden avustaminen Vesistöilta Evijärvi 30.8.2013 Marko Aalto Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus Marko Aalto; Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat,

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti 2 Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 Kantri on perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Suomen Kotiseutuliitto Johanna Hakanen 20.4.2016

SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Suomen Kotiseutuliitto Johanna Hakanen 20.4.2016 SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Suomen Kotiseutuliitto Johanna Hakanen 20.4.2016 Kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö Perustettu vuonna 1949 Noin

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Maatalouden investointituet ohjelmakaudella 2014-2020. TUKIPUHVETTI 14.4.2016 Kuopio ja 19.4.2016 Iisalmi

Maatalouden investointituet ohjelmakaudella 2014-2020. TUKIPUHVETTI 14.4.2016 Kuopio ja 19.4.2016 Iisalmi Maatalouden investointituet ohjelmakaudella 2014-2020 TUKIPUHVETTI 14.4.2016 Kuopio ja 19.4.2016 Iisalmi Sivu 1 25.4.2016 Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki Investointituet ovat

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Mikä on hanke? Hankesuunnittelun vaiheet. Hankepaja 2008 1. Mihin tukea voidaan myöntää? Mihin tukea voidaan myöntää? Mihin tukea voidaan myöntää?

Mikä on hanke? Hankesuunnittelun vaiheet. Hankepaja 2008 1. Mihin tukea voidaan myöntää? Mihin tukea voidaan myöntää? Mihin tukea voidaan myöntää? Hankesuunnittelun vaiheet Mikä on hanke? Hanke on etukäteen määritellyssä ajassa toteutettu, suunnitelmaan perustuva toimenpide, jolle on määritelty (kehittämis)tavoitteet ja resurssit Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS MAASEUTUYKSIKKÖ Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki Puh. 0295 027 500 LAILA LUOMA 7.2.2017 PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- TYÖTÄ EI

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit

Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Hanketukien tukimuodot ja tasot sekä hakukriteerit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLINEN INVESTOINTIHANKE TUEN MYÖNTÄMINEN JA HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YLEISHYÖDYLLINEN INVESTOINTIHANKE TUEN MYÖNTÄMINEN JA HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET 1 YLEISHYÖDYLLINEN INVESTOINTIHANKE TUEN MYÖNTÄMINEN JA HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 2306D YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006),

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

MAATILOJEN RAKENNETUKI Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MAATILOJEN RAKENNETUKI Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAATILOJEN RAKENNETUKI 2016 Tuen haku: Hae sähköisesti! Jatkuva hakuaika! Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat maatilan investointituessa: a) 16 päivästä lokakuuta 15 päivään tammikuuta b)

Lisätiedot

MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020. Helmikuu 2016

MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020. Helmikuu 2016 MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020 Helmikuu 2016 Sivu 1 19.2.2016 MANNER-SUOMEN MAASEUTUOHJELMA 2014-2020 Maatilojen investointituet rahoitetaan osittain ohjelmasta 1) Ns. EU-osarahoitteisia tukia 2)

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot